Xtreme Mandehørm - Drejebog. Carina Andersen FKS Odense, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Xtreme Mandehørm - Drejebog. Carina Andersen FKS Odense, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV"

Transkript

1 2010 Xtreme Mandehørm - Drejebog Carina Andersen FKS Odense, Tranehøjen 5, 5250 Odense SV

2 Oversigt Indhold Indledning...4 Styregruppe...6 Opgaver...7 Udarbejdelse af projektplan...8 Kontakt til myndigheder...9 Ruten...10 Rutens længde og sværhedsgrad...10 Markering af ruten...10 Hjælpere på ruten...11 Forhindringer...12 Fremstilling af unaturlige forhindringer...12 Kontakt til sponsorer...13 Lokale sponsorer...13 Præmier...14 Samaritter og HJV...15 Øvrige kontakter...16 Facilitetsoversigt...17 X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 2

3 Pakning af sponsortasker...18 Diverse opgaver...19 Vand til løberne...19 Chips...19 Fodbold...19 Løbskontor...20 Medhjælpere...21 Inden løbet...21 Dagen for løbet...21 Efter løbet...23 After party...24 Planlægning...24 Underholdning...24 Inden løbet...25 På dagen...25 Når dagen er slut...26 Dagen derpå...27 Øvrige opgaver på dagen...28 X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 3

4 Indledning Xtreme Mandehørm er et koncept fra Sverige, hvor mænd blev sendt ud i de svenske skove for dels at løbe, men også for at prøve kræfter med de naturlige og kunstige forhindringer, der er en del af løbet. Løbet er KUN for mænd! Det består af en pakkeløsning, med et løb, sponsorgaver, præmier, spisning og underholdning! I 2008 købte Fredensborg Atletikklubben konceptet og retten til at benytte navnet: Xtreme Mandehørm blev ligeledes året, hvor det første Xtreme Mandehørm løb blev afviklet i Danmark. Løbet blev afviklet i Fredensborg og omegn. Det første år sendte Fredensborg Atletikklub ca løbere af sted. DFIF købte retten til at afholde Xtreme Mandehørm i Jylland og på Fyn blev der således afholdt løb i Århus afholdt af Århus Firmaidræt med ca. 900 løbere samt i Odense afholdt af FKS Odense med ca. 750 løbere. I Fredensborg har løbet haft vokseværk og de sendte i 2009 ca løbere af sted og forventer i 2010, at sende 2000 løbere af sted. Såvel Århus som Odense forventer ligeledes de i år 2010 kan sende flere løbere af sted. I 2010 kommer Ålborg Firmasport ligeledes med Xtreme Mandehørm landkortet. Der kan tilmeldes som enkelt løber eller som hold. Et hold består af 3-4 løbere. (Der er mulighed for, et hold kan bestå af flere, men den samlede tid udregnes for de 3 hurtigste). Xtreme Mandehørm, har egen hjemmeside: Det er herfra tilmelding foregår og generel information ligger. X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 4

5 X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 5

6 Styregruppe Der er nedsat en overordnet styregruppe, som mødes 3 gange om året, for evaluering, afklaringer m.m. Styregruppen består p.t. af: Jan Pold Fredensborg Atletikklub Per Fredensborg Atletikklub Steen S. Petersen Carsten Pedersen Brian York Vagn Jensen Carina Andersen Firmaidrætten Århus Firmaidræt Århus Firmaidræt FKS Odense FKS Odense? Aalborg? Aalborg X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 6

7 Opgaver I forbindelse med et sådan et løb, er der mange opgaver, der skal løses! Det er meningen med denne drejebog, den skal bruges til at få et overblik over opgaverne og indholdet af dem. Drejebogen kan så opdateres hvert år! Nedenstående en liste over de opgaver, der er løst i forbindelse med løbet i Opgaver bliver nærmer beskrevet på de kommende sider (skrevet i tilfældig rækkefølge): Udarbejdelse af projektplan Planlægning af rute Fremstilling af forhindringer Gennemgang af ruten (flere gange) Kontakt til sponsorer Kontakt til myndigheder Kontakt til lodsejere Kontakt til samaritter Book underholdning Fremstilling af forhindringer Facilitets oversigt Lodtrækningspræmier Liste over tilmeldte Diverse pakning (startnr., sponsor m.m) Udlevering af startnummer Bagage opbevaring Klargøring af rute After party Bestilling af mad Kontakt til landskamprettigheder Lydanlæg (start/mål og hal) Diverse nedtagninger X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 7

8 Udarbejdelse af projektplan Det er vigtigt, at udarbejde en projektplan, således overblikket bibeholdes hele planlægningsperioden og ikke mindst dagen for afholdelse af løbet. Projektplanen skal indeholde: Overskrift for de enkelte områder Underopgaver til de enkelte områder Dato for start og slut på opgaven Navn på den/dem, som skal udføre opgaven Find ansvarlige for de enkelte områder Det er vigtigt, der er sat en slutdato på de enkelte opgaver, for at det hele ikke skal løses i sidste time. Det er ligeledes vigtigt, at de afsatte datoer overholdes, og der følges op på fremdriften! Kom i gang med opgaverne i god tid! X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 8

9 Kontakt til myndigheder Der skal i god tid så snart dato for næste løb er kendt indhentes: Tilladelse for afholdelse af løbet fra Fyns Politi. o Skitse af rute skal vedlægges ansøgning. o Ansøgning sendes til: (Spørg Steen DFIF) Kontakt til Odense Kommune, for brug til løb på deres arealer o Ansøgningen sendes til Vej og Park vedlagt en skitse af ruten o Såfremt, der sker væsentlige ændringer af ruten efter godkendelse er modtaget, sendes ny rute til Odense Kommune til information. Kontakt til lodsejere. o Der tages kontakt til den enkelte lodsejer for tilladelse til at benytte deres område. o Såfremt lodsejeren vil have betaling for brug af området, skal dette aftales med FKS Odense, inden aftale indgås. Generelt for alle de aftaler, der indgås, skal der laves aftaler om den stand, områderne modtages i og genopretning efter løbet. Ved brug af dette link, er det muligt at se, hvem, der lodsejer af de enkelte områder: Få link af Steen DFIF X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 9

10 Ruten Planlæg ruten i god tid og sikre, der kun kan komme få mindre ændringer. Ruten skal vedlægges ansøgninger til Odense Kommune og Fyns politi. Det kan anbefales at benytte I Form ruteplanner: > Rutens længde og sværhedsgrad Det er besluttet i den samlede styregruppe bestående af Fredensborg Atletikklub, Århus Firmaidræt og FKS Odense (Ålborg Firmasport deltager fremadrettet), at ruten skal ligge mellem km. Ikke kortere ikke længere! Der skal være en vis sværhedsgrad i ruten! Naturlige forhindringer, skal benyttes mest muligt, hvorfor det er vigtigt, når ruten planlægges, at ruten bliver så varieret som muligt! I ruten skal indgå: Løb i mudder Løb i vand Løb på marker / i skove Løb op / ned ad bakker Kuperet terræn Unaturlige forhindringer Markering af ruten Når ruten skal klargøres, er det vigtigt: X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 10

11 Tydelig markering af ruten Brug af minestrimler!! Der må ikke spares på det! Vigtigt, at der sker en klar markering af, hvilken vej der skal løbes! Brug minestrimlerne til at lave sluser, således der IKKE kan løbes udenom forhindringerne. Minestrimmel kan købes ved DFIF Hjælpere på ruten Det skal sikres, at der er hjælpere ved alle forhindringer samt hvor det er nødvendigt at vise vej. Der skal laves en plan over ruten, hvorpå det er indtegnet, hvor forhindringerne er og hvor hjælperne skal stå. Det kan anbefales at forhindringerne og steder til vejvisning nummereres. Dette for at sikre, den enkelte hjælpere ved præcist, hvor de skal stå men også hvis, der sker uheld, og der skal ringes efter hjælp! Her vil hjælperen kunne sige, at de står ved post X, og hjælpen kan guides derhen. Hjælperne skal bære tøj, der tydeligt viser, de har tilknytning til løbet. De hjælpere, som skal vise vej, bør medbringe et flag, der tydeligt kan ses, når der vises vej. X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 11

12 Forhindringer Sørg for, i forb. med planlægning af ruten, at der er så mange naturlige forhindringer, som muligt! Fremstilling af unaturlige forhindringer Ved fremstilling af unaturlige forhindringer, skal der ud fra den planlagte rute skabes et overblik over, de forhindringer, der skal fremstilles SAMT med et overblik over, hvor på ruten de skal placeres. Ved hegn, der skal forceres, skal der være forhindringer over, således hegnet ikke ødelægges. I forb. med gennemgang af ruten skal der også tænkes på, hvilke forhindringer, der egner sig til det enkle sted. Der skal være så meget variation i forhindringer som muligt. Gerne lave og høje forhindringer, forhindringer med udfordringer o.s.v. Når forhindringerne skal fremstilles, skal der forinden være: fremstillet tegninger af de enkelte forhindringer med størrelsesforhold m.v. ud fra tegningerne er der indkøbt rette materiale, søm, skruer m.m. forhindringerne er solidt bygget Der er ikke noget, der er synd for drengene, så lad dem få nogle udfordringer X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 12

13 Kontakt til sponsorer Der er et vist antal hovedsponsorer, som er dem, der fremhæves på hjemmesiden. Alle aftaler og kontakt til hovedsponsorerne varetages af Fredensborg Atletikklub. Lokale sponsorer Det er muligt for den enkelte arrangør, at tegne lokale sponsorater! Egne sponsorer må ikke være konkurrerende firmaer til hovedsponsorerne. Egne sponsorer tilbydes at få sit logo på arrangørens del af hjemmesiden. Lav klare aftaler med lokale sponsorer: omkring bidrag naturalier, penge omkring navn/logo på hjemmeside forventninger til fremhævelse af sponsoren o PR materiale Generelt forventnings afstemning! X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 13

14 Præmier Hovedsponsorerne giver præmier, til uddeling blandt løberne. Præmierne kan i store træk uddeles, som den enkelte arrangør ønsker. Dog skal der gives præmier til hurtigste løber og hurtigste hold*. * = Et hold kan præmie mæssigt max bestå af 4 personer. Ud over de præmier, som hovedsponsorerne giver, kan den enkelte arrangør lave aftale med lokale sponsorer omkring præmier. Udlevering af præmier sker i forb. med After Party. Tidspunkt for præmier, skal være placeret således alle kan være tilstede. X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 14

15 Samaritter og HJV I forbindelse med planlægning af arrangementet skal samaritter og Politi Hjemmeværnet bookes. I 2009 er der taget kontakt til: (Spørg Vagn) Samaritter: P-HJV: Samaritter: Der laves aftale om, at de opholder sig i start- / målområde. Der laves aftale om, at samaritterne kan køre ud til det område, hvor den tilskadekomne er Der laves aftale om, hvorledes samaritterne skal tilkaldes ved tilskadekomst o Ex. hjælpere på ruten kan have direkte telefonnummer til samaritterne o Ex. løbs ledelsen kontaktes og formidler kontakten til samaritterne Politi hjemmeværnet: Som udgangs punkt må P-HJV kun benyttes til trafik regulering på strækninger, hvor løbet KAN give trafik gener! Det vurderes efter planlægning af ruten, hvor behovet for P-HJV er. P-HJV henviser ikke til parkering med mindre, evt. kø dannelse kan skabe trafikale problemer, og det forventes ikke at give trafikale problemer, med det antal løbere, der deltager. X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 15

16 Øvrige kontakter Der må gerne være noget for drengene, at se på inden og efter løbet. I 2009 var Harley Davidson Club Fyn på besøg. HDCF havde udstilling af deres bikes og kørte forrest ved igangsætning af startgrupperne. HDCF kan kontaktes på: Lav aftale i god tid! BEMÆRK: Hvis det er regnvejr på dagen for løbet, kører HDCF ikke ud! Ha derfor noget andet i baghånden, hvis regnen skulle sætte ind. Der kan evt. tages kontakt til et bilfirma, til fremvisning af drengerøvs biler! Der kan evt. tilbydes massage efter løbet (for tøsedrengene). Her kan det anbefales, at kontakte Fysioterapeut skolen i Odense. Generelt: Bestil i god tid! Kontakt relevante firmaer i FKS området, for aftale om brug af parkeringsarealer! X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 16

17 Facilitetsoversigt Udarbejd en facilitetsoversigt, over FKS området. Send denne oversigt med ud sammen med FAQ samt hæng op i stor størrelse rundt omkring på FKS området. Få lavet skilte, som henviser til; de enkelte faciliteter omklædning start- og målområde bagageudlevering vejvisning til / fra parkering X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 17

18 Pakning af sponsortasker Såvel hovedsponsorer som lokale sponsorer kan give sponsorater. Taskerne pakkes ca. en uge før løbet afholdes. Sørg for, at få en liste over, hvilke produkter, der skal pakkes med. Sørg for, at sponsorerne er orienteret om, hvornår produkterne skal være modtaget. Hovedsponsorerne her gives besked til Fredensborg Atletikklub om pakkedato. Lokale sponsorer aftales med hver enkelt. Generelt sørg for, at ALLE produkter er modtaget INDEN der pakkes! For opbevaring af pakkede sponsortasker, skal der bruges mange kasser eller andet, hvor taskerne kan opbevares uden produkterne kan falde ud. Sammen med pakning af sponsortasker, skal der ligeledes medpakkes opbevaringsposer til løbernes bagage. Disse poser skal være nummeret. Klistermærker med startnummer skal fremstilles BEMÆRK: Såfremt startnummer udsendes fra Ultimate Sport, skal der findes en løsning for, hvordan startnummer på opbevaringsposerne skal løses. X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 18

19 Diverse opgaver Vand til løberne På ruten vil der ikke være vand depot. Når løberne kommer i mål, får de udleveret en flaske med vand. Det skal afklares hvordan flaskerne indsamles. (Der betales pant for dem). I 2009 blev de indsamlet i grønne skraldespande med markering af, det KUN var til genbrugsflasker. Chips Chips, skal indsamles efter løbet. Der skal findes en løsning på, hvordan det sikres at alle indsamles. Der betales for manglende chips. I 2009 blev der udleveret den gratis øl, mod aflevering af chippen. Fodbold Såfremt der er fodbold landskamp (eller anden relevant sportsudsendelse), som er relevant, at vise til After-party, skal der laves en aftale med den TV station, som har rettighederne til at vise udsendelsen. X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 19

20 Løbskontor Der skal oprettes et løbskontor. Løbskontoret skal varetage: Eftertilmelding på dagen Oprette eftertilmeldingerne i det system, som tidstagerne stiller til rådighed Kontakt til pressen Svare på diverse spørgsmål Det, der typisk spørges om, er hvor det er sjovest at stå på ruten og hvor de bedste billeder kan tages. Det vil derfor være en god ide, at have et antal eksemplarer liggende, som kan udleveres til pressen og vises til øvrige interesserede. Der må ikke udleveres rutevejledninger til deltagerne eller pårørende. Pårørende må få vist, hvor de kan stå som tilskuere. Inden selve dagen, varetager ansvarlig for løbkontoret også besvarelse af fællespostkassen - p.t. med navnet Det er en god ide, det er den/de samme personer, der varetager besvarelsen af fællespostkassen og løbskontoret, da der op til ruten kan komme en del tilretninger. X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 20

21 Medhjælpere Inden løbet I god tid inden løbets afholdelse, skal der udarbejdes en plan for: Hvilke opgaver, der skal benyttes hjælpere til Hvor mange hjælpere, den enkelte opgave har brug for. (Sidst i Drejebogen vedhæftet forslag til, hvordan oversigten kan laves) Indkald de, der har tilbudt deres hjælp, til informationsmøde, hvor alle opgaver gennemgås! Dette for at sikre, alle er klædt på til den opgave, den enkelte skal løse! For hver opgave skal der overordnet være en ansvarlig. Den ansvarlige har ansvaret for, at opgaven løses som aftalt. Der skal laves en ruteoversigt over, hvor de enkelte forhindringer skal opstilles og ikke mindst hvor hjælperne/rutevejlederne skal stå. Gerne nummerering, da det vil lette overblikket. Dagen for løbet Generelt: Start tidligt på dagen tiden løber hurtigt! I 2009 mødtes vi kl. 07:00, hvilket ikke var for tidligt! Der skal være en på selve dagen, som har overblikket over ruten (Ruteansvarlig) og en som har overblikket over øvrige opgaver. Nedenfor er listet en række opgaver, der skal løses på selve dagen og inden løberne ankommer: Opstilling af telt og borde til brug for udlevering af startnr. (hvis ikke de er udsendt), bluser og sponsortasker. X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 21

22 Opstilling af telt og borde til brug for ind- og udlevering af bagage. o Teltene kan evt. stilles op dagen før. o Bagage fylder meget, forsøg evt. med små stilladser, så højden i teltene også benyttes. o Der skal laves og opsættes skilte med løbenummer kategorier, således bagagen kan sættes numerisk og dermed er nemmere at finde og ikke mindst at få løberne til gå til det område, hvor deres bagage er. o Løberne skal fremvise deres startnummer, for at få udleveret bagagen. Opsætning at start og mål område o Opstilling skal ske i samarbejde med Ultimate Sport o Ultimate Sport sørger for måtter til tidstagning og generelt alt omkring tidstagningen. Klargøring af højttaler i start og mål området o Der kan tilsluttes en generator ved fodboldbanerne. Spørg fodboldafdelingen, hvad de plejer at gøre. o Vigtigt, at løberne kan høre, hvad der bliver sagt! det transportable højttaler anlæg FKS selv råder over, er ikke godt nok til dette formål. Opsætning af udendørsbrusere Såfremt, der - som i 2009 skal køre nogen foran løberne i forb. med starten skal det aftales, hvor der skal køres. Når løberne kommer i mål, udleveres der en flaske med vand. o Der skal evt. opstilles borde, hvor vandflaskerne sættes o Evt. afsættes der hjælpere til at dele flaskerne ud o Sikre så vidt muligt, at løberne kun får én flaske, så der er til alle. Der skal findes et sted, hvorfra der skal sælges knophandsker o Eller der gå hjælpere rundt og sælge dem. o HUSK at få dem solgt INDEN løberne afleverer deres bagage og værdier. Opstilling af holdere til PR materiale for FKS Når løberne er kommet i mål, skal de skylles af for mudder m.v. ved de opstillede brusere. Vigtigt de bliver det, a.h.t. afløb i omklædningsrummene. Løberne er derfor våde og kolde, når de afhenter deres bagage, hvorfor det er vigtigt, der er nok hjælpere til udlevering. X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 22

23 Efter løbet Så snart den sidste løber har passeret på ruten, kan nedtagning begynde. Den hjælper, som står ved en forhindring hvor der er opsat minestrimmel, tager minestrimlen med tilbage. Der skal være hjælpere, til at nedtage de forhindringer, som KAN generer øvrig trafik. Dagen efter løbet fjernes øvrige forhindringer Start- og målområde nedtages i samarbejde med Ultimate Sport, når sidste løber er kommet i mål Evt. ødelagt natur skal genoprettes. Der medbringes redskaber til formålet. Nedtagning af telte, der er benyttet til udlevering af startnummer m.v. samt bagageudlevering Nedtagning af udendørs brusere, efter sidste løber har været under. Nedtagning af højttaler anlæg i start- og målområde. X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 23

24 After party Løberne forventer, der sker noget ultimativt for dem. Der skal derfor være mad og underholdning, der er henvendt til mænd. Forslag: Såfremt, der er fodbold landskamp i TV er det en god ide, at få lov at vise den. Find noget underholdning evt. Stand-up Musik, evt. fra DJ eller et band. Vigtigt de spiller musik for mænd og ikke Suppe-steg-is -musik! Uagtet hvad der vælges, er det vigtigt, at få det bestilt i god tid. Planlægning Det aftales i god tid inden løbet med Ralf, omkring menu og forventet antal. Menu prisen må maks være kr. 100,- for at det kan løbe rundt. Menuen skal være Mandemad og der skal være rigeligt af den Underholdning skal på plads og bestilles Fremstil prisskilte til barene o Priser på drikkelse er aftalt sammen med øvrige arrangører Fremstil skilt, til den bar, hvor der kan betales med Dankort Er der et bestemt tema for festen, er det vigtigt at såvel borddækning og barpersonale viser det. o I 2009 var det Oktober-fest, og 7 tjenere fra Heidi s Bierbar i Odense, hjalp til iført Tyrolertøj. o Dugene på bordene var ternet Underholdning Der er findes forskellige booking bureauer, der kan tages kontakt til for tilbud på underholdning. Når underholdning er valgt, skal der foreligge en kontrakt, hvoraf det tydeligt skal fremgå afregningsform, specielle krav m.m. Disse ting, skal tages med på opgavelisten. X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 24

25 Inden løbet Dagen før løbet, skal følgende opgaver løses: Opsætning af borde og stole Opsætning af scene og mikrofoner i overensstemmelse med de bestemmelser, der er noteret i kontrakten for den/dem, der underholder Evt. opsætning af storskærm Opsætning af barer og tilkobling af haner Sikre præmier er modtaget Diverse opsætninger (Der kan være forskellige ting, bannere m.v. som sponsorerne ønsker opsat) Strøm i barerne. Strøm til Dankort automat i én af barerne Lav en bemandingsplan for bar personalet Der laves aftale med Ralf omkring salg af spiritus fra cafeteriaet under After-party På dagen Når løberne er kommet i mål, skal de ikke vente for længe før der serveres mad! Dog skal det tilstræbes at alle kan spise på én gang! I 2009 blev maden serveret kl. 17:00 og ryddet ud kl. 18:30. Det aftales med Ralf, hvor mange, der skal hjælpe med at få maden bragt in og ud igen. Der skal opsættes 2-3 steder, hvorfra maden kan hentes, for at undgå for lange køer. Barerne skal være bemandet ca. en time efter løbet er startet. o Såfremt der uddeles gratis øl, skal en del af disse klargøres, da mange kommer på samme tid. Stiller Carlsberg med personale, vil det være oplagt de uddeler den gratis øl (og indsamler chips?) Ved salg af flere slags øl, er det det vigtigt, at den øl, der uddeles gratis er den som Carlsberg betaler. Øvrige øl, skal FKS betale for. Det er gratis øl der gives og den kan ikke ombyttes til en sodavand X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 25

26 Når dagen er slut Når løberne er taget hjem, skal der ryddes op i hallen! Der skal findes hjælpere, som bliver og hjælper til med at rydde borde, stole og affald væk. Halassistenterne kan ikke gøre det alene! X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 26

27 Dagen derpå Ud fra hvad der planlægges af nedtagninger på selve dagen, skal der også planlægges, hvad der skal nedtages dagen efter og finde hjælper hertil. X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 27

28 Øvrige opgaver på dagen Generelt er halassistenterne tilstede hele dagen og går til hånde, hvor det er nødvendigt. Der kan planlægges med opgaver, hvor det giver mening, at de kva deres kendskab til hallen, udfører opgaven. Der skal laves aftale med Ralf omkring bespisning af hjælperne. Al mad og drikkelse udleveres fra cafeteriaet! Der udleveres IKKE øl og sodavand fra barerne Morgenmad o Til de hjælpere, der møder om morgenen skal der være et rundstykke og kaffe/the. Frokost o Alle hjælpere har ikke mulighed for at spise på samme tid, hvorfor der skal være mulighed for frokost hele dagen o Til de hjælpere, der har opgaver ved frokost tid, udleveres en spisebillet og en billet til en øl/sodavand Her skal også inkluderes HJ-Politiet, samaritter, Ultimate Sport, HDCF m. fl. Eftermiddag o Der skal være mulighed for kaffe/the i løbet af eftermiddagen Aftensmad o Ikke alle hjælpere har mulighed for at spise aftensmad samlet, hvorfor det skal være muligt at få aftensmad hele aftenen. Her skal inkluderes barpersonale udefra o Til de hjælpere, der har opgaver ved aften tid og hjælpere som kommer tilbage fra ruten, får udleveret en spisebillet og en billet til en øl/sodavand. Der laves en plan over, hvor mange der skal bespises. X t r e m e M a n d e h ø r m - D r e j e b o g Side 28

Lørdag d. 18. oktober 2014. Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier. Gevinster for over 20.000,-

Lørdag d. 18. oktober 2014. Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier. Gevinster for over 20.000,- Lørdag d. 18. oktober 2014 Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier Gevinster for over 20.000,- Program for Iøbsdagen: Fra kl. 10.00 Kl. 12.30 Kl. 12.30 Kl. 13.15 Kl. 13.15 Afhentning

Læs mere

VUMB 2014. Kære Deltagere. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2014. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge

VUMB 2014. Kære Deltagere. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2014. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge 09. januar 2014, Ebeltoft VUMB 2014 VUMB L BSLEDELSE Lasse Petersen. Thomas Kjerstein. TELEFON 6165 7365 E-POST vumb2014@gmail.com WEB www.vumb.dk Kære Deltagere Så er der ikke længe til starten på VUMB

Læs mere

Ruten er velafmærket med skilte og vejvisere, så der på intet tidspunkt er mulighed for, at deltagerne løber forkert

Ruten er velafmærket med skilte og vejvisere, så der på intet tidspunkt er mulighed for, at deltagerne løber forkert rapport Nedenfor ser du observatørrapporten, som er udarbejdet af observatøren, der var ude ved jeres løb. Rapporten indeholder en opfølgning på certificeringen af løbet og er efterfulgt af observatørens

Læs mere

HJÆLPERLISTE MIDTJYSK BJERGLØB 2016 sidst opdateret 1. maj 2016

HJÆLPERLISTE MIDTJYSK BJERGLØB 2016 sidst opdateret 1. maj 2016 HJÆLPERLISTE MIDTJYSK BJERGLØB 2016 sidst opdateret maj 2016 Telefonliste Stævneleder Jan Kim Engemand 2675 4900 Stævneleder Blaine Dyrlund 2021 3916 Stævnespeaker 1 Stævnespeaker 2 Parkering, nøgler m.v.

Læs mere

Startnummer mailkvittering

Startnummer mailkvittering Så nærmer vi os på fredag den 5. juni 2015 er det tid til Frederiksberg Natløb. Nedenfor finder du al væsentlig information om løbet. Natløbet er Danmarks sjoveste løb, så tag det roligt, nyd stemningen

Læs mere

Du skal medbringe online kvitteringen ved afhentning af T-shirt/chip, jf. nedenfor.

Du skal medbringe online kvitteringen ved afhentning af T-shirt/chip, jf. nedenfor. Fredag den 1. juni 2012 er det tid til Nykredit Frederiksberg Natløb. Nedenfor finder du al væsentlig information om løbet. Natløbet er Danmarks sjoveste løb, så tag det roligt, nyd stemningen, underholdningen

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

HJÆLPERLISTE MIDTJYSK BJERGLØB 2015

HJÆLPERLISTE MIDTJYSK BJERGLØB 2015 Telefonliste Stævneleder Jan Kim Engemand 2675 4900 Stævneleder Blaine Dyrlund 2021 3916 Stævnespeaker 1 Jørn Kim Hansen 2233 4530 Stævnespeaker 2 Merete Overby løber 12 km Parkering, nøgler m.v. Steen

Læs mere

Du skal medbringe onlinekvitteringen ved afhentning af T-shirt/chip, jf. nedenfor.

Du skal medbringe onlinekvitteringen ved afhentning af T-shirt/chip, jf. nedenfor. Fredag den 31. maj 2013 er det tid til Nykredit Frederiksberg Natløb. Nedenfor finder du al væsentlig information om løbet. Natløbet er Danmarks sjoveste løb, så tag det roligt, nyd stemningen, underholdningen

Læs mere

FINALEN 2013. Rude skov. Søndag den 29. september kl. 11:00

FINALEN 2013. Rude skov. Søndag den 29. september kl. 11:00 FINALEN 2013 Rude skov Søndag den 29. september kl. 11:00 LØBSINFORMATION Sidste afdeling af Salomon Trail Tour 2013 afvikles i Rude skov med uddeling af præmier til både dagens vindere, samlede vindere

Læs mere

Bike & Run 22. maj Fredericia C

Bike & Run 22. maj Fredericia C Hold / Deltager Info Bike & Run 22. maj Fredericia C Firmaidrætten er glade for at I har valgt at deltage i vores første Bike & Run i Fredericia. Vi har i det sidst år brugt mange ressourcer for at sikre

Læs mere

Kære Deltager i 10 Timer i Rebild Danmarks måske fedeste MTB Race.

Kære Deltager i 10 Timer i Rebild Danmarks måske fedeste MTB Race. Kære Deltager i 10 Timer i Rebild Danmarks måske fedeste MTB Race. Nu nærmere dagen sig for 10 Timer i Rebild skydes i gang. I MTB Rebild Bakker glæder vi os meget til løbet, og vi har knoklet hårdt for

Læs mere

VUMB 2013. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2013. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge. Opdateret liste på denne og næste side.

VUMB 2013. Så er der ikke længe til starten på VUMB 2013. Naturen i Nationalpark Mols Bjerge. Opdateret liste på denne og næste side. 19. januar 2013, Ebeltoft VUMB LØBSLEDELSE Lasse Petersen. Thomas Kjerstein. TELEFON 6165 7365 E-POST vumb2013@gmail.com WEB www.vumb.dk VUMB 2013 Kære Deltagere Så er der ikke længe til starten på VUMB

Læs mere

Fra tirsdag kl. 12.00 er der stand-værter til rådighed for udstillerne i hele messeområdet.

Fra tirsdag kl. 12.00 er der stand-værter til rådighed for udstillerne i hele messeområdet. 14-02-2013 Udstillermanual Aarhus Standinformationer Tilmelding Deadline for tilmelding til Skolemessen er den 11. oktober 2012 Kvadratmeterpris Standleje 1100,- kr. pr. m 2. Prisen inkluderer grå eller

Læs mere

Grundlovsdag d. 5. juni

Grundlovsdag d. 5. juni Løbet Grundlovsdag d. 5. juni Børneløb 5 km 10 km ½ Marathon Nye ruter Store lodtrækningspræmier ved forhåndstilmelding! www.atletica.dk 1 Tilmelding: On-line tilmelding kan foretages til og med den 25.

Læs mere

RAPPORT. Observation ved Løberen Skovmarathon. Rapporten er udarbejdet til arrangørforeningen af observatør fra MotionDANMARK / Dansk Atletik Forbund

RAPPORT. Observation ved Løberen Skovmarathon. Rapporten er udarbejdet til arrangørforeningen af observatør fra MotionDANMARK / Dansk Atletik Forbund RAPPORT Observation ved Løberen Skovmarathon Rapporten er udarbejdet til arrangørforeningen af observatør fra MotionDANMARK / Dansk Atletik Forbund 1 Baggrund I dag står som foreninger bag de fleste motionsarrangementer

Læs mere

DCU - OMRÅDE - SYDJYLLAND & FYN

DCU - OMRÅDE - SYDJYLLAND & FYN DCU - OMRÅDE - SYDJYLLAND & FYN VinterCup 2006-2007 Hvidbog (Rettelser/ændringer er markeret med rødt) 1. Køb af kort: Det er nødvendigt at købe kort i god tid til et arrangement. Kortene købes via scanmaps.dk.

Læs mere

LM ude 2016 i fodbold. Program. Senior og old i Benløse den september

LM ude 2016 i fodbold. Program. Senior og old i Benløse den september LM ude 2016 i fodbold Program Senior og old i Benløse den 10. - 11. september 2016 www.dgi.dk/fodbold Velkommen til DGI landsmesterskab 2 Vi glæder os til at møde jer og ser frem til et spændende og festligt

Læs mere

En forårsdag i Thy 2017

En forårsdag i Thy 2017 Tiden nærmer sig søndag den 9. april, hvor årets En forårsdag i Thy løber af stablen. I dette info brev får I alle praktiske oplysninger omkring afviklingen af løbet. I bedes læse denne skrivelse grundigt

Læs mere

Inviterertil. Inviterer. Powerwalk. Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier 20.000

Inviterertil. Inviterer. Powerwalk. Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier 20.000 Inviterer Inviterertil til Løb Løb & & Powerwalk Powerwalk Lørdag Lørdag d. d. 17. 17. oktober oktober 2015 2015 Pengepræmier på spil til alle! -og Flotte lodtrækningspræmier Gevin ster for 20.000 over,-

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Lørdag, den 18. september 2010 kl. 14.00 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010. FORTRÆNING HVER MANDAG kl. 18.00 v/ Grænsehallerne

GRÆNSELØBET 2010. Lørdag, den 18. september 2010 kl. 14.00 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010. FORTRÆNING HVER MANDAG kl. 18.00 v/ Grænsehallerne Lørdag, den 18. september 2010 kl. 14.00 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION TILMELDING OG INFORMATION: www.graenseloebet.dk FORTRÆNING HVER MANDAG kl. 18.00 v/ Grænsehallerne VELKOMMEN TIL GRÆNSELØBET Der

Læs mere

En forårsdag i Thy 2016

En forårsdag i Thy 2016 Tiden nærmer sig søndag den 3. april, hvor årets En forårsdag i Thy løber af stablen. I dette info brev får I alle praktiske oplysninger omkring afviklingen af løbet. I bedes læse denne skrivelse grundigt

Læs mere

Kære deltager ved 1864-løbet 2012

Kære deltager ved 1864-løbet 2012 Kære deltager ved Maj 2012 Nu er der ganske få dage til, bliver skudt i gang for mere end 1.200 løbere. Vi håber, at din træning er forløbet godt, så du nu er klar til både fysiske udfordringer og sjov

Læs mere

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark.

Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. ATLETGUIDE 2014 Det er os en stor glæde at byde dig velkommen til KMD 4:18:4 Copenhagen fra torsdag den 21. august til lørdag den 23. August i Amager Strandpark. I denne atletguide vil du kunne finde svar

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

ATHLETE GUIDE FLUGTEN TIL HVALPSUND TRI- ATHLON 4/6-2017

ATHLETE GUIDE FLUGTEN TIL HVALPSUND TRI- ATHLON 4/6-2017 ATHLETE GUIDE FLUGTEN TIL HVALPSUND TRI- ATHLON 4/6-2017 Flugten til Hvalpsund Triathlon er et kvart distance triathlonstævne i Hvalpsund, Vesthimmerland. Stævnet bliver det eneste af sin slags I Danmark

Læs mere

Observatørrapport. Løbsnavn: Nordkystløbet. Dato: 22. juni 2014 DAF-observatør: Torben Bille

Observatørrapport. Løbsnavn: Nordkystløbet. Dato: 22. juni 2014 DAF-observatør: Torben Bille Observatørrapport Løbsnavn: Nordkystløbet Dato: 22. juni 2014 DAF-observatør: Torben Bille 1 Indledning I dag står foreninger bag de fleste motionsløb i Danmark, og sådan skal det selvfølgelig blive ved

Læs mere

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune

Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Regler for brug af kommunale haller i Favrskov Kommune Dette regelsæt indeholder bestemmelser om brugen af Favrskov Kommunes haller. Reglerne gælder som udgangspunkt for alle kommunens haller, og reglerne

Læs mere

PROGRAM FOR. DMI Forbundsmesterskaber i Triatlon og Duatlon 2015

PROGRAM FOR. DMI Forbundsmesterskaber i Triatlon og Duatlon 2015 PROGRAM FOR DMI Forbundsmesterskaber i Triatlon og Duatlon 2015 Fredag den 29. maj 2015 i HADERSLEV CENTRUM Arrangør: Haderslev Garnisons Idrætsforening VEL MØDT! 1 STÆVNEORGANISATION Stævneleder: Konkurrenceleder:

Læs mere

Startnummer bekræftelse

Startnummer bekræftelse Fredag den 9. maj 2014 er det tid til Frederiksberg Natløb. Nedenfor finder du al væsentlig information om løbet. Natløbet er Danmarks sjoveste løb, så tag det roligt, nyd stemningen, underholdningen undervejs

Læs mere

DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP. 17 th. - ét af verdens største svømmestævner 30. MAJ - 1. JUNI 2014. Sponseret af:

DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP. 17 th. - ét af verdens største svømmestævner 30. MAJ - 1. JUNI 2014. Sponseret af: 17 th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP - ét af verdens største svømmestævner 30. MAJ - 1. JUNI 2014 Sponseret af: Esbjerg Svømmeklub har hermed fornøjelsen at indbyde til 17. DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: København PI. De Danske Politimesterskaber i. Maraton. Søndag den 24. maj 2015

Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: København PI. De Danske Politimesterskaber i. Maraton. Søndag den 24. maj 2015 Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: København PI De Danske Politimesterskaber i Maraton Søndag den 24. maj 2015 VELKOMMEN Kære idrætsfolk Så skal vi ud på en løbedistance, der kræver sin kvinde/mand. Med

Læs mere

(længere nede finder du information om ruter, præmier, program, forplejning og meget mere...)

(længere nede finder du information om ruter, præmier, program, forplejning og meget mere...) (længere nede finder du information om ruter, præmier, program, forplejning og meget mere...) Det er snart så vidt igen. Søndag den 11 september 2016 starter vi for 14. gang vores naturskønne men udfordrende

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

Observatørrapport. Løbsnavn: Aabenraa Bjergmarathon. Dato: 21. juni 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark. Kalenderløb og DAF-certificeret

Observatørrapport. Løbsnavn: Aabenraa Bjergmarathon. Dato: 21. juni 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark. Kalenderløb og DAF-certificeret Observatørrapport Kalenderløb og DAF-certificeret Løbsnavn: Aabenraa Bjergmarathon Dato: 21. juni 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark 1 Indledning I dag står foreninger bag de fleste motionsløb i Danmark,

Læs mere

Tillæg til Megalipnyt juni 2016

Tillæg til Megalipnyt juni 2016 Tillæg til Megalipnyt juni 2016 Hillerød kræmmermarked 1 september 4. september 2016 Vi har igen i fået opgaverne med at billettere alle de mange besøgende til markedet samtidig med, at vi fortsat skal

Læs mere

Tillæg til Megalipnyt august 2013

Tillæg til Megalipnyt august 2013 Tillæg til Megalipnyt august 2013 Hillerød kræmmermarked 29 august -1. september 2013 Vi har igen i fået opgaverne med at billettere alle de mange besøgende til markedet samtidig med, at vi fortsat skal

Læs mere

DELTAGER INFORMATION

DELTAGER INFORMATION DELTAGER INFORMATION XTERRA AARHUS 11. - 12. JUNI 2016 Kære deltager Velkommen til XTERRA AARHUS 2016! Glæd dig til en fed oplevelse i naturen, i selskab med en masse andre seje deltagere. Med mere en

Læs mere

Velkommen til XMH 2016

Velkommen til XMH 2016 Velkommen til XMH 2016 Hvor og hvornår? Lørdag d. 15. oktober 2016 på Hillerød Stadion, Selskovvej 76, 3400 Hillerød se kort nederst. Tilmelding: Tilmelding og betaling foregår her på siden (klik Tilmeld*

Læs mere

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aalborg 2014

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aalborg 2014 ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Aalborg 2014 Velkommen til KMD 4:18:4 Aalborg! Det er os en stor glæde at byde dig velkommen som deltager til KMD 4:18:4 Aalborg. I denne guide, vil du kunne finde svar på dine spørgsmål

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi.

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi. Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Organisation. Plan indtil nu. Leverandører. Kort over havn og p-områder. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Markedsføring. Økonomi. Hvad er Hals

Læs mere

DELTAGERINFORMATION XTERRA MØNS KLINT d. 31. MAJ

DELTAGERINFORMATION XTERRA MØNS KLINT d. 31. MAJ DELTAGERINFORMATION XTERRA MØNS KLINT d. 31. MAJ Kære Deltager Velkommen til XTERRA Møns Klint! Vi ser frem til at byde dig velkommen til en sportslig oplevelse ud over det sædvanlige i et af Danmarks

Læs mere

STAFETTEN 2012 27. AUGUST - 31. AUGUST VERDENS STØRSTE MOTIONSLØB TILMELD JER PÅ SPARTA.DK

STAFETTEN 2012 27. AUGUST - 31. AUGUST VERDENS STØRSTE MOTIONSLØB TILMELD JER PÅ SPARTA.DK STAFETTEN 2012 27. AUGUST - 31. AUGUST VERDENS STØRSTE MOTIONSLØB TILMELD JER PÅ SPARTA.DK VELKOMMEN TIL DHL STAFETTEN 2012 Det er en stor fornøjelse endnu en gang at byde velkommen til DHL Stafetten i

Læs mere

Hærvejsløbet 2014 Cykelløbet

Hærvejsløbet 2014 Cykelløbet Hærvejsløbet 2014 Cykelløbet Infomail Hærvejsløbet 2014 står lige for døren. Du er tilmeldt cykelløbet fra Silkeborg til Viborg. Vi glæder os rigtig meget til at se en masse velforberedte cykelryttere

Læs mere

Selve arrangementet i detaljer

Selve arrangementet i detaljer Selve arrangementet i detaljer Tidspunkt Hvilket Ansvarlig i 2015 Ting der kan laves før løbet Skilte skal ses efter og der skal også laves nogle nye. Bages kage 8 stk. Sponsor gave skal hentes hos Spejder

Læs mere

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER

PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER PRØVELEDERMAPPE WORKINGTEST og MARKPRØVER Revideret marts 2008 1 Indholdsfortegnelse Sidst revideret 1 Indholdsfortegnelse 2 Generel information 3 Fremsendelse af kataloger 3 Prøveleder på Working tests

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at du deltager i løbet på eget ansvar!

Vi gør opmærksom på, at du deltager i løbet på eget ansvar! Information For at du som deltager i dette test løb af Ladies Mud Race, kan få den bedst mulige oplevelse af løbet, har vi lavet denne information, som vi håber dækker mange af de spørgsmål du måtte have.

Læs mere

Ølfestival i København 23. 25. maj 2013

Ølfestival i København 23. 25. maj 2013 April 2013 Kære udstiller på Ølfestival 2013 Vi glæder os rigtig meget til at se jer i TAP I. Nu vil vi bede jer om at give tilbagemelding på diverse oplysninger vedrørende bl.a. salg af udstillervarer

Læs mere

Børnestævne 20. september 2014

Børnestævne 20. september 2014 Karlslunde Tri Børnestævne 20. september 2014 Primær kontakt person under stævnet er: Stævneleder Brian Hesselø tlf. 30718137 men der er naturligvis rigtig mange andre hjælpere på dagen bare se efter de

Læs mere

Hvor har du deltaget i Xtreme Mandehørm 2016? Kunne du tænke dig at deltage i Xtreme Mandehørm igen? Hvilket løbsset-up vil du foretrække?

Hvor har du deltaget i Xtreme Mandehørm 2016? Kunne du tænke dig at deltage i Xtreme Mandehørm igen? Hvilket løbsset-up vil du foretrække? Hvor har du deltaget i Xtreme Mandehørm 6? Hillerød Aalborg Aarhus Odense Aabenraa 77 Slagelse Fredericia % 7% Kunne du tænke dig at deltage i Xtreme Mandehørm igen? Ja 9 7 Nej (hvorfor ikke?) % 7% Hvilket

Læs mere

Tistrup. Van(d)vittigt sjovt motionsløb MINI-TRIATLON NU OGSÅ MED. Vi ses onsdag den 5. august 2015. 250 m løb i vand 20 km cykling 3 km løb

Tistrup. Van(d)vittigt sjovt motionsløb MINI-TRIATLON NU OGSÅ MED. Vi ses onsdag den 5. august 2015. 250 m løb i vand 20 km cykling 3 km løb 250 m løb i vand 20 km cykling 3 km løb Online tilmelding Lodtrækningspræmier Samlet værdi 8.000 kr. NU OGSÅ MED Van(d)vittigt sjovt motionsløb www.tistrup-minitri.dk Tistrup MINI-TRIATLON 2015 Vi ses

Læs mere

Tak for din interesse for vores annoncerede pakkepriser ifm. Møde & Eventmessen i Forum den 7. + 8. marts 2013.

Tak for din interesse for vores annoncerede pakkepriser ifm. Møde & Eventmessen i Forum den 7. + 8. marts 2013. Møde & Eventmessen i Forum 7. + 8. marts 2013 Marts 2013 v02 5 15 Pakkepriser i Lokomotivværkstedet og Kedelsmedjen Tak for din interesse for vores annoncerede pakkepriser ifm. Møde & Eventmessen i Forum

Læs mere

De Danske Politimesterskaber i landevejscykling 2013

De Danske Politimesterskaber i landevejscykling 2013 Horsens den 13. marts 2013 Dansk Politiidrætsforbund og Horsens politiidrætsforening indbyder til: De Danske Politimesterskaber i landevejscykling 2013 Tirsdag den 27. august 2013 Enkeltstart. Onsdag den

Læs mere

ODENSE 4. OKTOBER 2017 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE

ODENSE 4. OKTOBER 2017 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE VEJLEDNING TIL UDSTILLERE 0.10.2017 1 3 7 8 9 VIGTIGE DEADLINES PROGRAM PARKERING ELEVATORER OPSÆTNING AF STAND MESSEAREALET OG -FORHOLD OPBEVARING INTERNET FORPLEJNING OG EGNE FØDEVARER NEDTAGNING AF

Læs mere

Arrangerer. Micro Kval 2016. Micro kvalifikation til Forbundsmesterskaber Farum Arena 19. - 20. marts 2016. I samarbejde med

Arrangerer. Micro Kval 2016. Micro kvalifikation til Forbundsmesterskaber Farum Arena 19. - 20. marts 2016. I samarbejde med Arrangerer Micro Kval 2016 Micro kvalifikation til Forbundsmesterskaber Farum Arena 19. - 20. marts 2016 I samarbejde med TeamGym Micro kvalifikation til Forbundsmesterskaber Det er med stor glæde, at

Læs mere

Grundlovsdag d. 5. juni

Grundlovsdag d. 5. juni Horsens Løbet Grundlovsdag d. 5. juni Børneløb 5 km 10 km ½ Marathon Nye ruter Store lodtrækningspræmier ved forhåndstilmelding! www.atletica.dk 1 Tilmelding: On-line tilmelding kan foretages til og med

Læs mere

Oversigt. Side 1 af 9

Oversigt. Side 1 af 9 Oversigt Stævneinformation: Program lørdag d. 6. september:...1 Safariparken åbner...2 Ribena Knuthenborg Stafetten...2 Buffet og overnatning...2 Program for Knuthenborg Safari Triatlon søndag d. 7. September...3

Læs mere

19th DANISH INTERNATIONAL. - ét af verdens største svømmestævner

19th DANISH INTERNATIONAL. - ét af verdens største svømmestævner 19th DANISH INTERNATIONAL - ét af verdens største svømmestævner 6.- 8. maj 2016 19th DANISH INTERNATIONAL SWIM CUP Den 6. - 8. maj 2016 i Esbjerg, Danmark Esbjerg Svømmeklub byder hermed velkommen til

Læs mere

ODENSE 3. OKTOBER 2018 UDSTILLERVEJLEDNING ODENSE

ODENSE 3. OKTOBER 2018 UDSTILLERVEJLEDNING ODENSE UDSTILLERVEJLEDNING 03.10.2018 1 3 7 8 DEADLINES PROGRAM PARKERING STANDOPSÆTNING ELEVATORER MESSEAREAL OPBEVARING INTERNET FORPLEJNING NEDTAGNING AF STAND GIVEAWAYS OVERNATNING STANDPLAN FIND VEJ & KONTAKT

Læs mere

ATHLETE GUIDE FLUGTEN TIL HVALPSUND TRI- ATHLON 7/6-2015

ATHLETE GUIDE FLUGTEN TIL HVALPSUND TRI- ATHLON 7/6-2015 ATHLETE GUIDE FLUGTEN TIL HVALPSUND TRI- ATHLON 7/6-2015 Flugten til Hvalpsund Triathlon er et kvart distance triathlonstævne i Hvalpsund, Vesthimmerland. Stævnet bliver det eneste af sin slags I Danmark

Læs mere

Drejebog til arrangører

Drejebog til arrangører QuickTime and a decompressor are needed to see this picture. Drejebog til arrangører Vi er meget taknemmelige over, at I vil lægge frivillige kræfter i at arrangere dette sponsorcykelløb og støtte Folkekirkens

Læs mere

TIL KONTAKTPERSONEN PRAKTISK GUIDE BLIV RUSTET TIL EN GOD DAG EN DEL AF NOGET STØRRE

TIL KONTAKTPERSONEN PRAKTISK GUIDE BLIV RUSTET TIL EN GOD DAG EN DEL AF NOGET STØRRE TIL KONTAKTPERSONEN PRAKTISK GUIDE BLIV RUSTET TIL EN GOD DAG EN DEL AF NOGET STØRRE PRAKTISK GUIDE BLIV RUSTET TIL EN GOD DAG PRAKTISKE OPGAVER FØR AFVIKLING Denne vejledning er til dig som kontaktperson

Læs mere

DELTAGER INFORMATION

DELTAGER INFORMATION DELTAGER INFORMATION XTERRA AARHUS 11. - 12. JUNI 2016 Kære deltager Velkommen til XTERRA AARHUS 2016! Glæd dig til en fed oplevelse i naturen, i selskab med en masse andre seje deltagere. Med mere en

Læs mere

29.april - 1. maj 2016 3 DAGES LANGBANE STÆVNE 8 BANER MED EL-TID SUPERFINALER I 50 & 100 METER PENGE- OG GAVEPRÆMIER NORDISK STÆVNE

29.april - 1. maj 2016 3 DAGES LANGBANE STÆVNE 8 BANER MED EL-TID SUPERFINALER I 50 & 100 METER PENGE- OG GAVEPRÆMIER NORDISK STÆVNE 29.april - 1. maj 2016 3 DAGES LANGBANE STÆVNE 8 BANER MED EL-TID NORDISK STÆVNE SUPERFINALER I 50 & 100 METER PENGE- OG GAVEPRÆMIER HOVEDSPONSOR HJØRRING PARK VENDIA SWIM CUP 2016 Hjørring Park Vendia

Læs mere

ODENSE 4. OKTOBER 2017 UDSTILLERVEJLEDNING ODENSE

ODENSE 4. OKTOBER 2017 UDSTILLERVEJLEDNING ODENSE UDSTILLERVEJLEDNING 0.10.2017 1 3 7 8 DEADLINES PROGRAM PARKERING STANDOPSÆTNING ELEVATORER MESSEAREAL OPBEVARING INTERNET FORPLEJNING NEDTAGNING AF STAND GIVEAWAYS OVERNATNING STANDPLAN FIND VEJ & KONTAKT

Læs mere

Sæby HK håndbold for alle. InvItatIon. Nyhed. Sæby HK SprInteren. - med hele familien i hallen. Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter

Sæby HK håndbold for alle. InvItatIon. Nyhed. Sæby HK SprInteren. - med hele familien i hallen. Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter Nyhed - håndbold for alle... SÆBY HK InvItatIon Sæby HK SprInteren - med hele familien i hallen Fredag den 1. november kl. 19.00 i Sæby Fritidscenter velkommen til FamILIeaFten med CyKeLSponSorLøb Fredag

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Infobrev nr. 2 ASPIRANTstævne 2015

Infobrev nr. 2 ASPIRANTstævne 2015 Infobrev nr. 2 ASPIRANTstævne 2015 Kære instruktører og gymnaster Dette er infobrev nr. 2 til aspirantstævne 2015. Infobrevet kommer til at indeholde alle de vigtige informationer om stævnet. Der vil løbende

Læs mere

ODENSE 29. SEPTEMBER 2016 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE

ODENSE 29. SEPTEMBER 2016 VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE VEJLEDNING TIL UDSTILLERE ODENSE 29.09.201 1 ODENSE 3 VIGTIGE DEADLINES PARKERING ELEVATORER OPSÆTNING AF STAND OPBEVARING INTERNET NEDTAGNING AF STAND KONTAKT PROGRAM FORPLEJNING OG EGNE FØDEVARER MORGENMAD

Læs mere

Esbjergs største folkefest! PRAKTISKE OPLYSNINGER. Søndag den 10. juni 2012 kl. 10.30

Esbjergs største folkefest! PRAKTISKE OPLYSNINGER. Søndag den 10. juni 2012 kl. 10.30 Esbjergs største folkefest! Søndag den 10. juni 2012 kl. 10.30 Sydtrafik sparer dine kræfter Tag bybussen i Esbjerg. Det er gratis, hvis du har et startnummer til Vestkystløbet. Nummeret gælder som billet

Læs mere

VELKOMMEN TIL VEJEN CUP drenge årgang 05 & 06 STÆVNETEKST

VELKOMMEN TIL VEJEN CUP drenge årgang 05 & 06 STÆVNETEKST VELKOMMEN TIL VEJEN CUP 2016 drenge årgang 05 & 06 STÆVNETEKST VELKOMMEN TIL VEJEN CUP 2016 drenge årgang 05 & 06 Velkommen til Vejen... Som formand for Vejen Sportsforening byder jeg samtlige spiller,

Læs mere

DELTAGER INFORMATION

DELTAGER INFORMATION DELTAGER INFORMATION XTERRA DUATHLON VIBORG 2. APRIL 2017 Kære deltager Velkommen til XTERRA Duathlon Viborg 2017! Vi glæder os til at se dig i Hald Ege på søndag, til et fedt race i noget skøn natur.

Læs mere

Projekt Byfest i Fløng

Projekt Byfest i Fløng Referat BYFESTMØDE #11 DELTAGERE: MEDDELT AFBUD: Jette Svejgaard - Hedehusene og Fløng Private Dagpleje Carl Otto - privat Pia Knudsen - Engvadgård Pernille Buus Høje-Taastrup Private Dagpleje Brian -

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere

FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København

FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København FØLGEBILER REGLER Aarhus- Odense- København Følgebiler SKAL have løbets officielle streamers påsat. Udleveres i nummerafhentning samme sted som startnumre. Følgebiler SKAL overholde normale færdselsregler.

Læs mere

Naturløbskoncept 2016

Naturløbskoncept 2016 Dansk Orienterings-Forbund Naturløbskoncept 2016 Baggrund Naturløbet er blevet udviklet og arrangeret i samarbejde med Aktiv Rundt i Danmark siden 2009. Aktiv Rundt i Danmark havde til og med 2012 Arla

Læs mere

Velkommen til Carlos Sastre Classic og Cykelstafetten Spar Nord Triatland Rebild 2017

Velkommen til Carlos Sastre Classic og Cykelstafetten Spar Nord Triatland Rebild 2017 Velkommen til Carlos Sastre Classic og Cykelstafetten Spar Nord Triatland Rebild 2017 Vi glæder os rigtigt meget over I vil være med til den første afdeling af Cykelstafetten Spar Nord Triatland Rebild

Læs mere

Invitation til Yonex Denmark Junior 2012 i Odense

Invitation til Yonex Denmark Junior 2012 i Odense Invitation til Yonex Denmark Junior 2012 i Odense Tilmelding: Tilmelding skal foregå via www.badmintonpeople.dk senest søndag den 30. september 2012. Her SKAL du også bestille T-shirt, bespisning, overnatning

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at du deltager i løbet på eget ansvar!

Vi gør opmærksom på, at du deltager i løbet på eget ansvar! Information For at du som deltager i dette første løb af Xtreme Mandehørm i Fredericia, kan få den bedste mulig oplevelse af løbet, har vi lavet denne information, som vi håber vil dække mange af de spørgsmål

Læs mere

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse

FM i fodbold 2013. VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september. Indbydelse FM i fodbold 2013 VELKOMMEN TIL Horsens den 13. 15. september Indbydelse Forbundsmesterskaber i Fodbold. Horsens KFUM har i år fornøjelsen at invitere ungdomsspillere til tre festlige dage med fodbold,

Læs mere

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard

Morten Larsen, ungdomsrådet. Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen, Morten Larsen, Morten Bjerregaard 1 MØDEREFERAT Mødedeltagere Mona Jepsen Kirsten Hansesgaard Steen Mogensen Morten Bjerregaard Fraværende Kopi Sted Morten Larsen, ungdomsrådet Mona Jepsen, Kirsten Hansesgaard, Morten Nielsen, Steen Mogensen,

Læs mere

Velkommen til Hellebjerg

Velkommen til Hellebjerg Velkommen til Hellebjerg Kæredeltager, TillykkemedjereskvalifikationtildetteårsFodboldDMforEfterskoler,somiårafholdes påhellebjergidrætsefterskole. Viharplejetogklargjortvoresfodboldbaner,sådeliggerklartilatgivejernye

Læs mere

CHECKLISTE FOR VINTERCUPARRANGØRER DCU OMRÅDE SYDJYLLAND FYN

CHECKLISTE FOR VINTERCUPARRANGØRER DCU OMRÅDE SYDJYLLAND FYN CHECKLISTE FOR VINTERCUPARRANGØRER DCU OMRÅDE SYDJYLLAND FYN CHECKLISTE 2007/08 ja nej ARBEJDS- OG TIDSPLAN 1 Har I indledt jeres planlægning med udarbejddelse af en skriftlig hvem gør hvad - og hvonår

Læs mere

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Odense 2016

ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Odense 2016 1 ATLETGUIDE KMD 4:18:4 Odense 2016 Velkommen til KMD 4:18:4 Odense! Det er os en stor glæde at byde dig velkommen som atlet til KMD 4:18:4 Odense. Velkommen til den femte udgave af KMD 4:18:4 Odense.

Læs mere

BESKRIVELSE AF OPGAVER SØNDAG

BESKRIVELSE AF OPGAVER SØNDAG BESKRIVELSE AF OPGAVER SØNDAG INFORMATIONSDISK SIDE 1 PARKERING SIDE 2 TEST AF RUTEN SIDE 2 SKIFTEZONE SIDE 3 RUTE OFFICIAL SIDE 3 VÆSKEDEPOT SIDE 5 FINISHER ZONE/FOOD SIDE 5 NEDPAKNING MTB SIDE 6 NEDPAKNING

Læs mere

PROGRAM ONSDAG DEN 15. JUNI

PROGRAM ONSDAG DEN 15. JUNI LANDSBYFEST 2016 LANDSBYFEST 2016 LANDSBYFEST 2016 LANDSBYFEST 2016 LANDSBYFEST 2016 PROGRAM ONSDAG DEN 15. JUNI 17.00 Teltet åbner 17.00-20.00 Hoppepude og Oppustelig fodboldbane er åben Afhængigt af

Læs mere

Klargøring af mål og net

Klargøring af mål og net Klargøring af mål og net Anlægsudvalg 2 Formål: Klargøring, vedligeholdelse og rengøring af Hammel Stadion Udarbejdet af : 4 4 Tjek af mål og net - evt. udskiftning af net Sættes ud på baner forår Sættes

Læs mere

- Når det betaler sig for alle parter

- Når det betaler sig for alle parter Sponsoraftale - Når det betaler sig for alle parter Horsens Tennis Klub Kraghsvej 3 8700 Horsens www.horsenstennisklub.dk sponsor@horsenstennisklub.dk Horsens Tennis Klub - Tennis for HELE familien Hvem

Læs mere

International Inner Wheel Convention

International Inner Wheel Convention Invitation til SPONSORERING & UDSTILLING International Inner Wheel Convention 7-9 maj 2015 København, Danmark Velkommen til København! Invitation 16. International Inner Wheel Convention i København 2015

Læs mere

PM for Dania Cup 2011

PM for Dania Cup 2011 PM for Dania Cup 2011 2011-06-27 Kære agilitydeltager! Nu er der mindre end to uger til, at Dania Cup 2011 starter, og i den anledning vil vi gerne (endnu en gang) takke for din tilmelding. Med dette PM

Læs mere

BLIV FRIVILLIG TIL BRØNDBY CUP GØR EN FORSKEL!

BLIV FRIVILLIG TIL BRØNDBY CUP GØR EN FORSKEL! BLIV FRIVILLIG TIL BRØNDBY CUP GØR EN FORSKEL! FORORD AF CHRISTIAN BARRET Vil du være en del af det berømte fælleskab i Brøndby IF, så har du muligheden nu. Meld dig som frivillig og vær med til at gøre

Læs mere

Deltager Guide. FjordTri 11. juni 2016. Kirke Hyllinge Idræts Forening. Motionstriatlon ved Roskilde Fjord

Deltager Guide. FjordTri 11. juni 2016. Kirke Hyllinge Idræts Forening. Motionstriatlon ved Roskilde Fjord Kirke Hyllinge Idræts Forening FjordTri 11. juni 2016 Motionstriatlon ved Roskilde Fjord Deltager Guide (udgivet 1. juni 2016 med forbehold for rettelser frem til løbsdagen) Velkommen til FjordTri 2016

Læs mere

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET

SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET SKROTROBOT DREJEBOG TIL DE MEDLEMSVALGTE OG BUTIKKEN FOR PLANLÆGNING OG AFVIKLING AF AKTIVITET INDHOLD S. 3 BESKRIVELSE AF AKTIVITEN S. 4 UNDERVISNINGSMATERIALE S. 5 PROGRAM FOR WORKSHOPPEN S. 6 SÅDAN

Læs mere

Observatørrapport. Løbsnavn: Storegaard Biler. Tøseløbet. Dato: 5/9 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark

Observatørrapport. Løbsnavn: Storegaard Biler. Tøseløbet. Dato: 5/9 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark Observatørrapport Løbsnavn: Storegaard Biler. Tøseløbet. Dato: 5/9 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark 1 Indledning I dag står foreninger bag de fleste motionsløb i Danmark, og sådan skal det selvfølgelig

Læs mere

Ølfestival i København maj 2012

Ølfestival i København maj 2012 April 2012 Kære Udstiller Vi ser meget frem til Ølfestivalen i år og glæder os til at se jer i TAP1. Med dette brev beder vi jer om at give tilbagemelding på diverse oplysninger vedrørende bl.a. udstillervarer,

Læs mere

Torsdag den 30. august 2007

Torsdag den 30. august 2007 TORSDAGS-NYT Torsdag den 30. august 2007 REJSEGILDE OG 30 ÅRS FØDSELSDAG Den 5. september fylder skolen år. I år er det en ekstra festlig dag, da vi runder med en 30 års fødselsdag. Vi plejer at festligholde

Læs mere

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER

Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Dronning Dorothea Cup INFOFOLDER Weekendens Dr. Dorothea Cup nærmer sig, og med denne folder har vi forsøgt at samle en lang række praktiske oplysninger. Er der noget, du mangler svar på, er du velkommen

Læs mere