Baggrundspapir til analyser af fusionseffekter baseret på aktiekurser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrundspapir til analyser af fusionseffekter baseret på aktiekurser"

Transkript

1 1 af :05 Baggrundspapir til analyser af fusionseffekter baseret på aktiekurser Indledning Det er generelt vanskeligt at vurdere, om en fusion har ført til svækket konkurrence, eller om tilsagnene har været tilstrækkelige. Det skyldes, at de effekter man kan se i data, ofte bliver påvirket af andre begivenheder i løbet af året. Skyldes et godt resultat fx svag konkurrence som følge af en fusion, eller skyldes det faldende omkostninger? Og hvad ville årets resultat have været, hvis fusionen ikke havde fundet sted, dvs. hvad er et godt benchmark? En måde at løse dette problem, er at se på udviklingen i selskabernes aktiekurser. Aktiekurserne afspejler virksomhedernes værdi, og det er muligt at se på dag-til-dag ændringer i værdien. Samtidig giver teorierne om de finansielle markeder en god baggrund for et rimeligt benchmark.[1] Analyserne bygger på den grundlæggende antagelse, at aktiemarkedet er velfungerende, sådan at al relevant information om selskabernes værdi straks bliver indregnet i aktiekursen. Derudover antages det, at en eventuel konkurrencebegrænsende effekt af fusionen vil føre til stigende priser, både hos den fusionerede enhed og hos konkurrenterne. En fusion kan både føre til højere og lavere priser end de der gjaldt før fusionen det afhænger af hvor store effektivitetsgevinster, fusionen giver anledning til. I nogle tilfælde, vil effektivitetsgevinsterne være så store, at priserne falder ned under niveauet før fusionen uanset fusionens negative effekt på konkurrencen. Den almindelige teori om udbud og efterspørgsel siger, at hvis en virksomheds omkostninger falder, vil det være optimalt for virksomheden at sætte priserne ned for at vinde en større del af markedet. Det vil naturligvis også være tilfældet ved en fusion. Når den fusionerede enhed sætter priserne ned, bliver de øvrige virksomheder nødt til at følge efter, for at beholde deres markedsandele. Hvis den fusionerede enhed derimod sætter priserne op, for at udnytte den svagere konkurrence som følge af fusionen, vil de øvrige virksomheder på markedet også se en fordel i at sætte deres priser op. Fusionen vil derfor få betydning for alle virksomhedernes priser. De konkurrerende virksomheder vil ofte opleve en stigende indtjening, når konkurrencen bliver svagere. Det sker, hvis priserne stiger, mens deres omkostninger forbliver de samme. Dette vil sædvanligvis afspejle sig i aktiekurserne allerede på det tidspunkt, hvor fusionen bliver kendt. Hvis aktiekursen ikke stiger med det samme, vil en investor kunne spekulere i at aktien er undervurderet. Dvs. han kan købe aktien billigt, og sælge den, når den er steget pga. fusionen. Men alle investorerne ved, at aktien vil stige i fremtiden, og de vil derfor med det samme byde aktien op, indtil der ikke er penge at tjene på at holde aktien. Hypoteser I denne type analyser er der to interessante tidspunkter, som skal analyseres. Det tidspunkt, hvor det bliver kendt, at virksomhederne ønsker at fusionere, og det tidspunkt, hvor styrelsens afgørelse og de eventuelle tilsagn foreligger. Man kan forestille sig ni mulige udfald af analysen, som alle har forskellige fortolkninger, jf. tabel 1. Tabel 1: Mulige udfald af analysen Udfald Afkast af konkurrenternes aktier på annonceringstidspunktet Afkast af konkurrenternes aktier på godkendelsestidspunktet 1 Positivt Positivt 2 Positivt Uændret

2 2 af :05 3 Positivt Negativt 4 Uændret Positivt 5 Uændret Uændret 6 Uændret Negativt 7 Negativt Positiv 8 Negativt Uændret 9 Negativt Negativt De mulige udfald kan forbindes med en række bagvedliggende hypoteser, jf. tabel 2. Tabel 2: Beskrivelse af hypoteserne bag de mulige udfald Udfald Beskrivelse 1 Markedet forventer, at fusionen vil svække konkurrencen, og bliver overrasket over at der ikke er tilsagn, eller over hvor svage tilsagnene er. 2 Markedet forventer, at fusionen vil svække konkurrencen, og forudser korrekt, at tilsagnene ikke er tilstrækkelige. 3 Markedet forventer, at fusionen vil svække konkurrencen, og bliver overrasket over hvor skrappe tilsagnene er. 4 Markedet forventer, at fusionen ikke vil påvirke konkurrencen, eventuelt pga. tilsagnene, og bliver overrasket over at tilsagnene alligevel ikke er tilstrækkelige til at sikre konkurrencen. 5 Markedet forventer, at fusionen ikke vil påvirke konkurrencen, eller forudser korrekt, at tilsagnene præcis er tilstrækkelige til at konkurrencen ikke påvirkes. 6 Markedet forventer, at fusionen ikke vil påvirke konkurrencen, eventuelt pga. tilsagnene, og bliver overrasket over at tilsagnene er så skrappe, at konkurrencen skærpes. Alternativt bliver markedet overrasket over, at der ikke er nogen tilsagn i en situation hvor markedet forventer, at fusionen vil føre til at den fusionerede enhed bliver så dominerende, at den kan genere sine konkurrenter. 7 Markedet forventer, at fusionen vil føre til skærpet konkurrence, og bliver overrasket over at tilsagnene virker konkurrencebegrænsende. Dette udfald vil man formentlig aldrig observere. 8 Markedet forventer, at fusionen vil føre til skærpet konkurrence, og forudser korrekt, hvordan de eventuelle tilsagn påvirker konkurrencen.

3 3 af :05 9 Markedet forventer, at fusionen vil føre til skærpet konkurrence, og bliver overrasket over at der kræves tilsagn. Nødvendige data For at kunne foretage analysen, skal man have oplysninger om fire forhold: 1) Hvilke fusioner, der har fundet sted 2) Hvilke konkurrerende virksomheder, der findes 3) Tidspunkter for offentliggørelse og eventuel godkendelse af de pågældende fusioner 4) Udviklingen i aktiekursen m.v. for den fusionerede enheds konkurrenter Kun virksomheder, der er børsnoterede, har almindeligt tilgængelige officielle oplysninger om aktiekurser m.v. Det giver en væsentlig begrænsning i, hvilke fusioner, der kan analyseres, og hvilke konkurrenter, der kan indgå i analyserne. Kun en meget lille del af de danske aktieselskaber er noteret på fondsbørsen i København, idet der p.t. kun er registreret ca. 290 selskaber på fondsbørsen. Derudover bliver en god del af de aktier, der er noteret på børsen, kun sjældent handlet. Dvs. handlen er tynd. Hvis handlen med en aktie er tynd, kan man for det første risikere, at der ikke er nogen observationer omkring de relevante tidspunkter, og for det andet vil kursen være forholdsvis usikkert bestemt. Analyser af tynde serier vil derfor være væsentligt mere usikre end analyser af de oftere handlede aktier. I første omgang er de fusioner, som styrelsen har taget stilling til og dermed har kendskab til - blevet identificeret. Ud fra sagsfremstillingen er de børsnoterede konkurrenter til de fusionerende virksomheder i hver enkelt sag blevet identificeret. En gennemgang af styrelsens lister over afgørelser viser, at der i perioden er blevet anmeldt 22 fusioner til styrelsen, som potentielt kan indgå i analysen, idet der findes børsnoterede konkurrenter. Blandt de 22 fusioner er de konkurrenter, der er børsnoterede, i mange tilfælde ikke de væsentligste konkurrenter, eller handlen med de pågældende aktier er tynd. Derudover har det i en række tilfælde heller ikke været muligt at finde det nøjagtige tidspunkt for, hvornår fusionen bliver offentligt kendt. Der har derfor kun været muligt at udføre analysen for de 11 fusioner, der er nævnt i tabel 3. Tabel 3: Oversigt over fusioner og de børsnoterede konkurrenter Marked Offentliggørelsesdato Afgørelsesdato Fusion Børsnoterede konkurrenter Øl og læskedrikke 18. August oktober 2000 Carlsbergs eventuelle overtagelse af Albani Bryggerigruppen A/S Harboe A/S Øl og læskedrikke 11. september november 2000 Bryggerigruppen køber Albani Carlsberg A/S Harboe A/S

4 4 af :05 Bank og realkredit 2. Oktober November 2000 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Nordea Jyske Bank SydbankAlm. Brand Bank Aviser mv 9. oktober November 2000 Det Berlingske Officin A/S's overtagelse af Århus Stiftstidende A/S Søndagsavisen A/S Aviser mv 28. november Januar 2001 Orkla's overtagelse af Det Berlingske Officin A/S Søndagsavisen A/S Øl og læskedrikke 15. December Januar 2001 Carlsbergs oprettelse af joint venture i samarbejde med Chang Beverages Bryggerigruppen A/S Harboe A/S Øl og læskedrikke 14. Februar Maj 2001 Carlsbergs overtagelse af Coca-Cola Tapperierne Bryggerigruppen A/S Harboe A/S Entreprenører 21. Marts April 2001 Fusion af HMT Entreprenører A/S (Monberg og Thorsen med Højgaard og Schultz) TK Development A/S Per Aarsleff A/S Bil-, bolig- og jobannoncer 9. April Juni 2003 JobZonen A/S og Zonerne A/S: Joint ventures mellem Metropol Online A/S, Det Fælles Udgiverselskab A/S og TV2/Danmark Ofir A/S via Søndagsavisen A/S Aviser mv 30. Maj August 2001 Fusionen mellem Jyllands-Posten A/S og Metropol Online A/S Søndagsavisen A/S

5 5 af :05 Realkredit 20. Juni Oktober 2003 Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Nordea Kredit Realkreditselskab A/Svia Nordea Bank Danmark A/S Danske Bank A/S Alm. Brand Bank A/S via Alm. Brand A/S Lån & Spar Bank A/S Kilder til usikkerhed i analyserne En del af de selskaber, der kommer til at indgå i analyserne, er ikke direkte noteret på børsen, men er fx noteret via et moderselskab. Når det er tilfældet, introduceres yderligere en usikkerhed i analyserne. Jo flere datterselskaber moderselskabet har, desto mindre påvirkes moderselskabets kurser formentlig af en ændring i konkurrencesituationen for et enkelt af datterselskaberne. Jo højere op i selskabsstrukturen man skal lede for at finde en børsnoteret ejer, desto større vil denne effekt formentlig også blive. Endnu en usikkerhed ved denne form for analyser opstår, hvis der er krydsejerskab i branchen. Dvs. hvis en konkurrent ejer en del af aktierne i et af de fusionerende selskaber. I sådanne tilfælde vil det være vanskeligt at adskille den direkte effekt af fusionen på fusionsparterne fra effekten på konkurrenterne. Analyserne bør foretages på grundlag af afkastet for selskaberne i en periode før og ved fusionstidspunktet. Dvs. man skal man have information om aktiekursen, eventuelle aktiesplit mv., samt hvor meget der er udbetalt i udbytter og hvornår det er sket. Det har desværre ikke været muligt at indsamle alle disse informationer og beregne det præcise afkast, og det har vist sig meget dyrt at skaffe data for udviklingen i afkastet for de relevante selskabers fra andre kilder. Analyserne er derfor foretaget ud fra oplysninger om aktiekursen alene (som man kan downloade gratis fra Københavns Fondsbørs.) Analyser baseret alene på aktiekurserne er i sagens natur ikke så præcise som analyser baseret på det nøjagtige afkast af selskaberne. Men det bør være muligt at drage konklusioner om hvorvidt en given begivenhed har påvirket afkastet af et selskab og i hvilken retning. Ud over data for værdien af de relevante virksomheders aktier m.v., skal der bruges oplysninger om, præcis hvornår fusionsplanerne bliver kendt blandt aktiehandlerne, og hvornår afgørelsen blev truffet af rådet. Det sidste sæt tidspunkter er lette at bestemme præcist, mens det er noget vanskeligere at finde ud af præcis, hvornår fusionsplanerne bliver kendt. Det meget vigtigt, at begge de ovennævnte tidspunkter bliver bestemt med stor præcision, da man ellers kan risikere ikke at finde nogen effekter, eller at effekterne bliver meget svage. Man kan let forestille sig, hvordan rygter om en fusion spredes før det bliver officielt, hvilket kan føre til at en del af påvirkningen af kursen finder sted på forhånd. Der vil dog i så fald være tale om insider-handel. Pga. de mange usikkerheder, både ved metoderne og de data, der bliver brugt, bør man nok være forsigtig med at konkludere for skarpt på analyserne. Hvis der kan aflæses en effekt i analyserne, er det formentlig nogenlunde sikkert, at der har været en effekt. Men analyserne kan formentlig ikke give noget særlige præcist estimat af, hvor stor denne påvirkning har været. Metoder til eventstudier

6 6 af :05 I litteraturen kaldes studier af, om en bestemt hændelse har påvirket et selskabs afkasti, for eventstudier. Eventstudier kan udføres på flere forskellige måder, men grundlæggende går analysen ud på at beregne hvor meget afkastet ligger over eller under det afkast, som selskabet ville have givet, hvis hændelsen ikke havde fundet sted. Ved at se på forskellen mellem dette afkast og det faktiske afkast, kan man beregne det såkaldte abnormale afkast. Det første spørgsmål, der skal besvares i den forbindelse er, hvordan man finder ud af, hvad afkastet ville have været, såfremt hændelsen ikke havde fundet sted. Her findes et par alternativer metoder, hvoraf constant-mean-return modellen og markedsmodellen er de mest udbredte benchmarks. Ved constant-mean-return modellen antages det, at hvis hændelsen ikke havde fundet sted, ville afkastet efter hændelsen have været den samme som før hændelsen. Ved markedsmodellen benyttes et markedsindeks, som fx KFX-indekset, som benchmark. Ved denne metode estimerer man en model for sammenhængen mellem afkastet af markedsindekset og afkastet for det relevante selskab, og sammenligner herefter de forudsagte værdier for hændelsesperioden med den faktiske udvikling. Fordelen ved markedsmodellen i forhold til constant-mean-return modellen er, at man fjerner den del af variationen i afkastet, der skyldes den generelle udvikling i markedet. Det gør det lettere at afgøre, om en hændelse har haft betydning for afkastet af et selskab. Jo bedre forklaringsgrad, der kan opnås i markedsmodellen, desto større er fordelen ved metoden. Desværre viser det sig ved disse analyser, at modellernes forklaringsgrad er meget lille, fordi der ofte kun er en meget lille variation i afkastet over tid. Den valgte fremgangsmåde Analyserne i dette notat er lavet på baggrund af markedsmodellen, hvor KFX-indekset indgår som benchmark. Da der ikke har været adgang til data for det præcise afkast af selskaberne, er der i stedet taget udgangspunkt i de relevante selskabers aktiekurser. Ud fra aktiekurserne (og KFX-indekset) er det simple net return defineret som: hvor P er aktiekursen. I en del tilfælde er aktierne ikke blevet handlet hver dag i den relevante periode. For de dage er det antaget, at aktiekursen var lig aktiekursen den seneste dag, hvor aktien er blevet handlet. Denne løsning på problemet introducerer en bias i analyserne, men det er valgt at se bort fra dette, da man ellers skal benytte langt mere sofistikerede metoder. Herefter er markedsmodellen blevet estimeret ved hjælp af almindelig OLS, hvor afkastet af det relevante selskab forsøges forklaret ved afkastet på KFX-indekset. Dvs. følgende ligning er blevet estimeret: hvor det antages at: R it er afkastet på det relevante selskabs aktie, R KFXt er afkastet på KFX-indekset, a i og b i er parametre, og e it er restleddene. Estimationen af modellen er i alle tilfælde med undtagelse af ét foretaget for de seneste 100 handelsdage før det tidspunkt, hvor det kan antages at fusionen kan have haft en effekt. Det er her antaget, at fusionens effekt skal findes ved at se på de 20 dage, der ligger før og efter at fusionen blev hhv. offentliggjort og godkendt. I den officielle terminologi hedder de 100 dage estimationsvinduet, mens de 41 dage omkring hhv. offentliggørelses- og godkendelsestidspunktet hedder event-vinduet. Det den samme estimerede model, der ligger bag de forudsagte værdier for både på offentliggørelsestidspunktet og på godkendelsestidspunktet. Dette kan illustreres grafisk:

7 7 af :05 Denne fremgangsmåde er valgt af flere årsager. Når estimations-vinduet ligger umiddelbart op til event-vinduet for offentliggørelsen af fusionen, sikres det, at der tages højde for den seneste udvikling i sammenhængen mellem afkastet på KFX-indekset og afkastet på det relevante selskab. At der estimeres på en 100 dages periode skyldes først og fremmest, at der derved er observationer nok, samtidig med at estimationen ikke bliver påvirket af hændelser, der ligger meget langt tilbage i tiden. Grunden til, at det er den samme estimerede model der ligger bag forudsigelserne på både offentliggørelses- og godkendelsestidspunkter, er, at der ikke er langt nok mellem de to hændelser til, at der er observationer nok til at man kan estimere en ny model. Faktisk er der i flere tilfælde overlap mellem de to event-vinduer. En anden fordel ved denne fremgangsmåde er også, at det abnormale afkast bliver direkte sammenligneligt ved de to hændelser. Når flere fusioner har haft betydning for de samme selskaber, er der dog estimeret en ny model for hver fusion. Derved tages der højde for den forudgående fusions betydning for sammenhængen mellem afkastet på KFX-indekset og afkastet på det relevante selskab. Det abnormale afkast er herefter beregnet ved at trække de forudsagte værdier for event-vinduet fra de faktiske værdier for afkastet i event-vinduet. Dvs. det er beregnet efter formlen: Hvor en ^ angiver, at der er tale om en estimeret værdi. For at man kan drage konklusioner påbaggrund af analysen, er det nødvendigt at aggregere de abnormale afkast. Aggregerer man de abnormale afkast over tid, fremkommer de kumulerede abnormale afkast også kaldet CAR. CAR it er her defineret som: Hvor tî[-20;20], og hvor t=0 angiver enten offentliggørelses- eller godkendelsestidspunktet. CAR viser, hvor stort afkastet af at holde aktien samlet har været i perioden siden udgangspunktet for beregningen (her t=-20). Værdier over 0 angiver, at man samlet set har tjent penge på at holde aktien i perioden. Hvis CAR, efter i en periode at have været positiv, igen falder til 0, har man ikke tjent penge på at holde aktien i perioden, sammenlignet med hvis man havde investeret i benchmark-portefølgen her KFX-indekset. Ud fra CAR kan man konstruere en teststørrelse, der kan bruges til at acceptere eller afvise nul-hypotesen om, at hændelsen ikke har haft nogen betydning for afkastet af selskabet. Dvs. det testes, om CAR på et givet tidspunkt er forskellig fra 0. Ved konstruktionen af teststørrelsen udnytter vi, at CAR er normalfordelt med middelværdi 0 og en kendt varians. Teststørrelsen SCAR it er defineret som:

8 8 af :05 Hvor nævneren er lig den estimerede standardafvigelse på regressionen. Denne teststørrelse er approximativt standard normalfordelt, idet modellerne er estmeret ud fra mere end 30 observationer. Værdier af SCAR over 1,96 er altså signifikant forskellige fra 0, og ændringer på mere end 1,96 enheder er også signifikante. Plotter man SCAR over tid, er det derfor let at se, om en ændring har været signifikant, idet alle spring på over 2 er statistisk signifikante. Derudover kan man vælge at datere SCAR i forhold til de hændelser, man er interesseret i, hvilket gør det endnu lettere at se, om de effekter man finder kan relateres til fusionerne. Ved analyserne, som er beskrevet nedenfor, er figurerne konstrueret så SCAR er dateret i forhold til hhv. offentliggørelses- og godkendelsestidspunktet. Dvs. hændelserne skal aflæses ved 0 på x-aksen, og figurerne viser så udviklingen i SCAR i 20 dage før og efter hændelsen. Hvis der findes mere end én børsnoteret konkurrent ved fusionen, er der tale om clustering, idet event-vinduet er nøjagtig det samme for alle selskaberne. Problemet ved clustering er, at påvirkningen af de enkelte selskabers afkast ikke er uafhængig af, hvordan de øvrige selskabers afkast bliver påvirket af hændelsen. Man bør derfor i dette tilfælde benytte mere sofistikerede metoder. En måde at overkomme problemet med clustering på, er at aggregere afkastdataene over de relevante firmaer, og derefter foretage analysen på portefølgen. Når denne metode er brugt i analyserne, er der her valgt en ligelig vægtning af selskaberne i portefølgen. Problemet med denne fremgangsmåde er dog, at effekten kan blive udvisket, hvis den ikke træder igennem på samme tid og har samme fortegn for alle selskaber. Carlsbergs eventuelle overtagelse af Albani Ved denne fusion forsøgte Carlsberg at overtage Albani. Imidlertid blev fusionsbetingelserne så skrappe, at Carlsberg opgav at byde over, da Bryggerigruppen gav et alternativt bud. Derefter blev Albani overtaget af Bryggerigruppen. Ved Carslbergs bud på Albani er Bryggerigruppen og Harboe konkurrenterne, mens konkurrenterne ved Bryggerigruppens overtagelse er Carlsberg og Harboe. Både Carlsbergs A- og B-aktier indgår i analysen. Da de to fusioner overlapper tidsmæssigt, er det vanskeligt præcist at udrede effekterne af hver enkelt købstilbud. Ved fortolkningen af resultaterne skal man derfor være opmærksom på, at en fusion sædvanligvis fører til stigende aktiekurser hos de fusionerende selskaber på kort sigt. Derudover køber Carslberg det Østrigske bryggeri Feldschlösschen Getränke Holding AG mens Bryggerigruppens tilbud bliver behandlet. Dette kan tydeligt aflæses af figurerne. Den estimerede markedsmodel ved Carlsberg købstilbud >Dependent Variable: AFKAST >Method: Least Squares >Date: 01/13/04 Time: 11:23 >Sample:

9 9 af :05 >Included observations: 100 Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. CONST KFXAFKAST >R-squared > Mean dependent var >Adjusted R-squared >S.E. of regression >Sum squared resid > S.D. dependent var > Akaike info criterion > Schwarz criterion >Log likelihood > Durbin-Watson stat Kumuleret abnormalt afkast for konkurrenterne ved fusionens offentliggørelse Figuren giver indtryk af, at markedet forventer en konkurrencebegrænsende effekt af fusionen. Afkastet stiger ad flere omgange i en periode omkring og lige efter købstilbuddets offentliggørelse. Kumuleret abnormalt afkast for konkurrenterne ved fusionens godkendelse

10 10 af :05 Ved fusionens afgørelse falder afkastet af konkurrenternes selskaber igen, da der jo ikke længere bliver en svagere konkurrencesituation. Der er et lille overlap mellem figurerne, og det samlede billede viser, at afkastet af konkurrenternes selskaber i en periode, mens sagen blev behandlet, har ligget over afkastet på KFX-indekset, men at det er faldet tilbage til niveauet før købstilbuddets offentliggørelse kort efter af Carlsberg har opgivet at købe Albani. Den estimerede markedsmodel ved Bryggerigruppens overtagelse >Dependent Variable: AFKAST >Method: Least Squares >Date: 01/13/04 Time: 11:35 >Sample: >Included observations: 100 Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. CONST KFXAFKAST >R-squared > Mean dependent var >Adjusted R-squared >S.E. of regression >Sum squared resid > S.D. dependent var > Akaike info criterion > Schwarz criterion

11 11 af :05 >Log likelihood > Durbin-Watson stat Kumuleret abnormalt afkast for konkurrenterne ved fusionens offentliggørelse Figuren viser, at der ikke er nogen effekt af Bryggerigruppens købstilbud på afkastet af konkurrenternes selskaber. Derimod ses Carlsbergs overtagelse af Feldschlösschen nogle dage senere tydeligt i figuren. Kumuleret abnormalt afkast for konkurrenterne ved fusionens godkendelse

12 12 af :05 Afkastet af konkurrenternes selskaber stiger signifikant i dagene efter godkendelsen. To dage efter fusionens godkendelse, kom Carlsbergs 4. kvartalsrapport imidlertid. Stigningen i det abnormale afkast, som først starter lidt efter godkendelsen, skyldes derfor sandsynligvis primært kvartalsrapporten. Man kan dog ikke afvise, at godkendelsen af fusionen kan have haft en positiv effekt også. Konklusion Dette er de første fusionssager, som styrelsen har behandlet og ligger før fusionskontrollen officielt blev indført. Markedet har derfor formentlig ikke kunnet forudse, at der ville bliver tilsagn. Analyserne tyder på, at markedet forudså en væsentlig forringelse af konkurrencen, hvis Carlsberg købte Albani. Efter at Carlsberg opgav at købe Albani kunne det selvfølgelig ikke føre til forringet konkurrence, hvorfor det abnormale afkast igen faldt. Afkastet af konkurrenternes aktier kan dog også være påvirket af, at det netop var hovedkonkurrenten Bryggerigruppen, som på dette tidspunkt fik reel mulighed for at opkøbe aktier i Albani. Da Bryggerigruppen afgiver sit købstilbud, forventer markedet sandsynligvis, at denne fusion ikke vil være konkurrencebegrænsende. Dette vurderer styrelsen også, idet der ikke var tilsagn ved fusionen. Analysen her er dog temmelig usikker, da hele stigningen i det abnormale afkast lige efter fusionen ikke kun nødvendigvis skyldes Carlsbergs 4. kvartalsrapport. Fusionen mellem Danske Bank og Realkredit Danmark Ved denne fusion fusionerede en bank og et realkreditselskab. Konkurrenterne til den fusionerede enhed skal derfor findes både blandt realkreditselskaber og banker. Da der ikke findes nogen børsnoterede realkreditselskaber, er der kun inkluderet banker i analysen. Ved udvælgelsen af hvilke banker, der skal med i analysen, er der taget udgangspunkt i bankernes størrelse, jf. finanstilsynets definition af bankers størrelse på baggrund af arbejdende kapital.[2] Kun banker, der konkurrerer med Danske Bank, og som havde en arbejdende kapital på mere end 10 mia. kr. jf. de seneste regnskabsoplysninger fra 2002 og som samtidig er børsnoterede, er taget med i analysen. Det drejer sig om bankerne: Nordea (210 mia.), Jyske Bank (70 mia.), Sydbank (40 mia.) og Alm. Brand Bank (10 mia.). Den estimerede markedsmodel Dependent Variable: AFKAST Method: Least Squares Date: 01/13/04 Time: 12:35 Sample: 2 80 Included observations: 79 Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. CONST KFXAFKAST R-squared Mean dependent var

13 13 af :05 Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Durbin-Watson stat Kumuleret abnormalt afkast for konkurrenterne ved fusionens offentliggørelse Denne figur viser et tydeligt og typisk eksempel på forløbet af det kumulerede abnormale afkast, når der har været en positiv hændelse for de selskaber der indgår i analysen. Det kumulerede abnormale afkast stiger pludseligt og signifikant (med mere end 1,96 points) i tiden omkring og lige efter offentliggørelsestidspunktet. Stigningen er vedvarende i hvert fald i de 20 dage, som er denne analyses horisont.

14 14 af :05 Kumuleret abnormalt afkast for konkurrenterne ved fusionens godkendelse Der er ikke nogen tydelig effekt på det kumulerede abnormale afkast af fusionens godkendelse. Det abnormale afkast er faldende i det meste af den analyserede periode, og falder også på godkendelsestidspunktet. Faldet omkring godkendelsestidspunktet er dog signifikant godt 2 points. Der er igen et pænt overlap mellem de to figurer, og det samlede billede viser i dette tilfælde, at det abnormale afkast har været positivt i perioden, hvor sagen blev behandlet. Det er dog vanskeligt at sige, om det efterfølgende fald skyldes de tilsagn, som styrelsen stillede til de fusionerende parter, eller om det skyldes andre hændelser, da faldet sker over en længere periode. Konklusion Dette er også en af de første fusionssager, som styrelsen har behandlet, og det spiller muligvis ind på markedets vurdering af fusionen. Analyserne viser, at markedet ved fusionens offentliggørelse klart regnede med at konkurrencen ville blive svagere. Det er straks lidt mere vanskeligt at konkludere skarpt på, om fusionstilsagnene var tilstrækkelige til, at konkurrencen alligevel blev opretholdt. Da faldet i det abnormale afkast kommer over en længere periode, tyder det på, at faldet skyldes andre ting end tilsagnene i forbindelse med godkendelsen af fusionen, og at tilsagnene derfor ikke var helt tilstrækkelige til at modvirke den konkurrencebegrænsende virkning af fusionen. Fusionen mellem Berlingske Tidende og Aarhus tiftstidende Ved denne fusion fusionerede det landsdækkende dagblad Berlingske Tidende med det lokale dagblad Aarhus Stiftstidende. Der findes kun en enkelt børsnoteret konkurrent på dette marked, nemlig Søndagsavisen. Og man kan endda diskutere, i hvor høj grad Berlingske og Søndagsavisen er konkurrenter. Denne analyse er derfor forholdsvis usikker. Den estimerede markedsmodel Dependent Variable: SAAFKAST Method: Least Squares Date: 01/07/04 Time: 12:57 Sample: Included observations: 100 Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. CONST KFXAFKAST R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion

15 15 af :05 Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Durbin-Watson stat Kumuleret abnormalt afkast for konkurrenterne ved fusionens offentliggørelse Figuren viser, at markedet forventer, at fusionen næppe får nogen betydning for konkurrencen. De (trods alt store) ændringer i det abnormale afkast, som finder sted, svarer ikke tidsmæssigt til offentliggørelsen. Kumuleret abnormalt afkast for konkurrenterne ved fusionens godkendelse Ved fusionens godkendelse falder afkastet markant. Da der ikke har været nogen tilsagn, må det betyde, at der har været andre negative begivenheder, som har påvirket Søndagsavisen. Konklusion Det er vanskeligt at konkludere skarpt på analyserne i forbindelse med denne fusion, da der kun er en enkelt konkurrent med i analysen, som ikke engang er blandt de vigtigste konkurrenter. Orklas overtagelse af Det Berlingske Officin

16 16 af :05 Ved denne fusion bliver Berlingske overtaget af en udenlandsk virksomhed. Igen kan kun Søndagsavisen indgå i analyserne, da de er den eneste børsnoterede konkurrent. Også denne analyse er derfor meget usikker. Den estimerede markedsmodel Dependent Variable: SAAFKAST Method: Least Squares Date: 01/07/04 Time: 13:18 Sample: Included observations: 100 Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. CONST KFXAFKAST R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Durbin-Watson stat Kumuleret abnormalt afkast for konkurrenterne ved fusionens offentliggørelse

17 17 af :05 Efter fusionens offentliggørelse falder afkastet på Søndagsavisen igen markant. Faldet starter dog ikke præcis på offentliggørelsestidspunktet. Faldet behøver derfor ikke at være udtryk for en effekt af offentliggørelsen af fusionen. Kumuleret abnormalt afkast for konkurrenterne ved fusionens godkendelse Afkastet er stort set uændret ved fusionens godkendelse. Konklusion Det er vanskeligt at afgøre, om fusionen har haft betydning for afkastet på konkurrentens selskab. Analysen viser, at afkastet er faldet i perioden efter fusionen blev offentliggjort, og at afkastet i hele den undersøgte periode derefter har ligget væsentligt under afkastet før fusionen blev offentliggjort. Om det skyldes fusionen eller andre hændelser er vanskeligt at sige, men fusionen har formentlig bidraget til denne udvikling. Carlsbergs oprettelse af joint venture i samarbejde med Chang Beverages Ved denne fusion er Bryggerigruppen og Harboe de eneste børsnoterede konkurrenter. Den estimerede markedsmodel Dependent Variable: AFKAST Method: Least Squares Date: 01/13/04 Time: 11:14 Sample: Included observations: 100 Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob.

18 18 af :05 CONST KFXAFKAST R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion Log likelihood Durbin-Watson stat Kumuleret abnormalt afkast for konkurrenterne ved fusionens offentliggørelse Figuren tyder på, at der ikke har været nogen effekt af fusionens offentliggørelse. Kumuleret abnormalt afkast for konkurrenterne ved fusionens godkendelse

19 19 af :05 Heller ikke ved fusionens godkendelse, er der nogen effekt at spore af fusionen. Konklusion Da der hverken kan ses nogen effekt på offentliggørelse- eller godkendelsestidspunktet, tyder det på, at fusionen ikke har haft betydning for konkurrencen. Der blev heller ikke krævet nogen tilsagn i forbindelse med denne fusion. Carlsbergs overtagelse af Coca-cola tapperierne Igen ved denne fusion er Bryggerigruppen og Harboe de eneste børsnoterede konkurrenter. Den estimerede markedsmodel Dependent Variable: AFKAST Method: Least Squares Date: 01/13/04 Time: 11:08 Sample: Included observations: 100 Variable Coefficient Std. Error t-statistic Prob. CONST KFXAFKAST R-squared Mean dependent var Adjusted R-squared S.D. dependent var S.E. of regression Akaike info criterion Sum squared resid Schwarz criterion

20 20 af :05 Log likelihood Durbin-Watson stat Kumuleret abnormalt afkast for konkurrenterne ved fusionens offentliggørelse Umiddelbart ser det ikke ud til, at offentliggørelsen af fusionen har ført til at afkastet af konkurrenternes selskaber er hverken steget eller faldet. Kumuleret abnormalt afkast for konkurrenterne ved fusionens godkendelse

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen David Tønners Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen I forlængelse af mødet i Produktivitetskommissionen og i anledning af e-mail fra Produktivitetskommissionen med ønske om ekstra analyser

Læs mere

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning

Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning N O T A T Analyse: Prisen på egenkapital og forrentning Bankerne skal i fremtiden være bedre polstrede med kapital end før finanskrisen. Denne analyse giver nogle betragtninger omkring anskaffelse af ny

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Analysestrategi. Lektion 7 slides kompileret 27. oktober 200315:24 p.1/17

Analysestrategi. Lektion 7 slides kompileret 27. oktober 200315:24 p.1/17 nalysestrategi Vælg statistisk model. Estimere parametre i model. fx. lineær regression Udføre modelkontrol beskriver modellen data tilstrækkelig godt og er modellens antagelser opfyldte fx. vha. residualanalyse

Læs mere

Bilag 1a: Officielle resultatopgørelse

Bilag 1a: Officielle resultatopgørelse Bilag 1a: Officielle resultatopgørelse 2004 2005 2006 2007 2008 Revenue 1166593,00 1.296.457 1.234.197 2.933.140 4.246.815 Other operating income 50 46 248 5.192-8.341 Vessel operating costs -896820-1.044.273-1.026.121-2.333.550-3.645.124

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år

Performance i danske aktiefonde de seneste tre år 18. maj 2015 Performance i danske aktiefonde de seneste tre år Denne analyse ser på performance i danske aktiefonde over de seneste tre år. Vi har undersøgt afkast og performance på i alt 172 danske aktiebaserede

Læs mere

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0

Hypotesetest. Altså vores formodning eller påstand om tingens tilstand. Alternativ hypotese (hvis vores påstand er forkert) H a : 0 Hypotesetest Hypotesetest generelt Ingredienserne i en hypotesetest: Statistisk model, f.eks. X 1,,X n uafhængige fra bestemt fordeling. Parameter med estimat. Nulhypotese, f.eks. at antager en bestemt

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 8. Multipel Lineær Regression

Anvendt Statistik Lektion 8. Multipel Lineær Regression Anvendt Statistik Lektion 8 Multipel Lineær Regression 1 Simpel Lineær Regression (SLR) y Sammenhængen mellem den afhængige variabel (y) og den forklarende variabel (x) beskrives vha. en SLR: ligger ikke

Læs mere

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven.

3.600 kg og den gennemsnitlige fødselsvægt kg i stikprøven. PhD-kursus i Basal Biostatistik, efterår 2006 Dag 1, onsdag den 6. september 2006 Eksempel: Sammenhæng mellem moderens alder og fødselsvægt I dag: Introduktion til statistik gennem analyse af en stikprøve

Læs mere

Lineær regression. Simpel regression. Model. ofte bruges følgende notation:

Lineær regression. Simpel regression. Model. ofte bruges følgende notation: Lineær regression Simpel regression Model Y i X i i ofte bruges følgende notation: Y i 0 1 X 1i i n i 1 i 0 Findes der en linie, der passer bedst? Metode - Generel! least squares (mindste kvadrater) til

Læs mere

Appendiks A Anvendte test statistikker

Appendiks A Anvendte test statistikker Appendiks A Anvendte test statistikker Afhandlingen opdeler testene i henholdsvis parametriske og ikke-parametriske test. De første fire test er parametriske test, mens de ikke-parametriske test udgør

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

Multipel Linear Regression. Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression

Multipel Linear Regression. Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression Multipel Linear Regression Repetition Partiel F-test Modelsøgning Logistisk Regression Test for en eller alle parametre I jagten på en god statistisk model har vi set på følgende to hypoteser og tilhørende

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober

Notat. Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser. Martin Junge. Oktober Notat Oktober Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Martin Junge Oktober 21 Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser Notat om produktivitet og lange videregående uddannelser

Læs mere

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier

Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier 1 af 6 21-08-2013 12:57 Baggrundspapir til kapitel 3 - Udviklingen i handel med aktier Journal nr. 4/0106-0100-0007/ISA/CS, MGH Udviklingen i handel med aktier Andelen af den samlede handel med aktier,

Læs mere

Økonometri Lektion 1 Simpel Lineær Regression 1/31

Økonometri Lektion 1 Simpel Lineær Regression 1/31 Økonometri Lektion 1 Simpel Lineær Regression 1/31 Simpel Lineær Regression Mål: Forklare variablen y vha. variablen x. Fx forklare Salg (y) vha. Reklamebudget (x). Statistisk model: Vi antager at sammenhængen

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

Multipel Lineær Regression

Multipel Lineær Regression Multipel Lineær Regression Trin i opbygningen af en statistisk model Repetition af MLR fra sidst Modelkontrol Prædiktion Kategoriske forklarende variable og MLR Opbygning af statistisk model Specificer

Læs mere

Eksportørgevinst i eksportrelationen

Eksportørgevinst i eksportrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 4. maj 2016 Eksportørgevinst i eksportrelationen Resumé: Nogle muligheder for at inkludere eksportørgevinst i eksportrelationen er undersøgt.

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen

Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen . marts 9 af Jeppe Druedahl og chefanalytiker Frederik I. Pedersen (tlf. 1) Rentevåbnet løser ikke vækstkrisen Analysen viser, at de renter, som virksomhederne og husholdninger låner til, på trods af gentagne

Læs mere

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i.

Tænk på a og b som to n 1 matricer. a 1 a 2 a n. For hvert i = 1,..., n har vi y i = x i β + u i. Repetition af vektor-regning Økonometri: Lektion 3 Matrix-formulering Fordelingsantagelse Hypotesetest Antag vi har to n-dimensionelle (søjle)vektorer a 1 b 1 a 2 a =. og b = b 2. a n b n Tænk på a og

Læs mere

Bilag 1 Reformuleringen af balance, resultatopgørelse og egenkapitalen

Bilag 1 Reformuleringen af balance, resultatopgørelse og egenkapitalen Bilagsoversigt Bilag 1 Reformuleringen af balance, resultatopgørelse og egenkapitalen... 1 Bilag 2 Reformuleret resultatopgørelse... 2 Bilag 3 Reformuleret egenkapital... 3 Bilag 4 Likviditetsanalyse...

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 af 10 21-08-2013 16:05 Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Konkurrencerådet godkendte fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark[1] i november 2000 på betingelse af tilsagn.[2] Fusionen førte

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 5. oktober 2015 Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Resumé: Relationen for uddannelsessøgende reestimeres til modelversion

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering

Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering Efterspørgselsforecasting og Leveringsoptimering 26.05.2011 Bjørn Nedergaard Jensen Berlingske Media 2 En af Danmarks største medieudgivere og leverandør af både trykte og digitale udgivelser. Koncernen

Læs mere

Tema. Model og modelkontrol ( Fx. en normalfordelt obs. række m. kendt varians) Estimation af parametre. Fordeling. Hypotese og test. Teststørrelse.

Tema. Model og modelkontrol ( Fx. en normalfordelt obs. række m. kendt varians) Estimation af parametre. Fordeling. Hypotese og test. Teststørrelse. Tema Model og modelkontrol ( Fx. en normalfordelt obs. række m. kendt varians) Estimation af parametre. Fordeling. (Fx. x. µ) Hypotese og test. Teststørrelse. (Fx. H 0 : µ = µ 0 ) konfidensintervaller

Læs mere

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode

Fokus på Forsyning. Datagrundlag og metode Fokus på Forsyning I notatet gennemgås datagrundlaget for brancheanalysen af forsyningssektoren sammen med variable, regressionsmodellen og tilhørende tests. Slutteligt sammenfattes analysens resultater

Læs mere

Normalfordelingen. Statistik og Sandsynlighedsregning 2

Normalfordelingen. Statistik og Sandsynlighedsregning 2 Normalfordelingen Statistik og Sandsynlighedsregning 2 Repetition og eksamen Erfaringsmæssigt er normalfordelingen velegnet til at beskrive variationen i mange variable, blandt andet tilfældige fejl på

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2016 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2016 1 Halvårsartikel 2016 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutternes samlede overskud før skat faldt

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Oversigt. 1 Gennemgående eksempel: Højde og vægt. 2 Korrelation. 3 Regressionsanalyse (kap 11) 4 Mindste kvadraters metode

Oversigt. 1 Gennemgående eksempel: Højde og vægt. 2 Korrelation. 3 Regressionsanalyse (kap 11) 4 Mindste kvadraters metode Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse Oversigt 1 Gennemgående eksempel: Højde og vægt 2 Korrelation 3 Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Test for strukturelle ændringer i investeringsadfærden

Test for strukturelle ændringer i investeringsadfærden d. 6.10.2016 De Økonomiske Råds Sekretariat Test for strukturelle ændringer i investeringsadfærden Dette notat redegør for de stabilitetstest af forskellige tidsserier vedrørende investeringsadfærden i

Læs mere

Mindste kvadraters tilpasning Prædiktion og residualer Estimation af betinget standardafvigelse Test for uafhængighed Konfidensinterval for hældning

Mindste kvadraters tilpasning Prædiktion og residualer Estimation af betinget standardafvigelse Test for uafhængighed Konfidensinterval for hældning 1 Regressionsproblemet 2 Simpel lineær regression Mindste kvadraters tilpasning Prædiktion og residualer Estimation af betinget standardafvigelse Test for uafhængighed Konfidensinterval for hældning 3

Læs mere

Konfidensintervaller og Hypotesetest

Konfidensintervaller og Hypotesetest Konfidensintervaller og Hypotesetest Konfidensinterval for andele χ -fordelingen og konfidensinterval for variansen Hypoteseteori Hypotesetest af middelværdi, varians og andele Repetition fra sidst: Konfidensintervaller

Læs mere

Rapportering af risici: Relevans og metoder

Rapportering af risici: Relevans og metoder Rapportering af risici: Relevans og metoder Michael Christensen Institut for Regnskab, Finansiering og Logistik 3. juni 2004 Disposition 1. Historik 2. Gældende praksis: Investeringsforeninger 3. Relevansen

Læs mere

12. september Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 4 Uge 3, torsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik. Regressionsanalyse

12. september Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning 4 Uge 3, torsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik. Regressionsanalyse . september 5 Epidemiologi og biostatistik. Forelæsning Uge, torsdag. Niels Trolle Andersen, Afdelingen for Biostatistik. Lineær regressionsanalyse - Simpel lineær regression - Multipel lineær regression

Læs mere

Ekspertforudsigelser af renter og valutakurser

Ekspertforudsigelser af renter og valutakurser 87 Ekspertforudsigelser af renter og valutakurser Jacob Stæhr Mose, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Det er relevant for både pengepolitiske og investeringsmæssige beslutninger at have et

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2015 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2015 1 Halvårsartikel 2015 for realkreditinstitutter Hovedtal for realkreditinstitutternes halvårsregnskaber Realkreditinstitutterne fik et samlet overskud før skat

Læs mere

Aktieindekseret obligation knyttet til

Aktieindekseret obligation knyttet til Aktieindekseret obligation Danske Aktier Aktieindekseret obligation knyttet til kursudviklingen i 15 førende, danske aktieselskaber Notering på Københavns Fondsbørs 100 % hovedstolsgaranti Danske Aktier

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Velkommen til kurset. Teoretisk Statistik. Lærer: Niels-Erik Jensen

Velkommen til kurset. Teoretisk Statistik. Lærer: Niels-Erik Jensen 1 Velkommen til kurset Teoretisk Statistik Lærer: Niels-Erik Jensen Plan for i dag: 1. Eks: Er euro'en skæv? 4. Praktiske informationer 2. Eks: Regressionsmodel (kap. 1) 5. Lidt om kursets indhold 3. Hvad

Læs mere

Har viden om økonomi betydning for private investorers beslutninger om at købe aktier?

Har viden om økonomi betydning for private investorers beslutninger om at købe aktier? Har viden om økonomi betydning for private investorers beslutninger om at købe aktier? Af Charlotte Christiansen, Lektor, Handelshøjskolen i Århus, Juanna S. Joensen, Cand.Scient.Oecon., ph.d.-studerende,

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Danske investeringer i Central- og Østeuropa

Danske investeringer i Central- og Østeuropa Danske investeringer i Central- og Østeuropa I løbet af de seneste tre år er antallet af danske investeringerne i de central- og østeuropæiske lande steget støt, og specielt investeringer i servicesektoren

Læs mere

Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse

Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse Kursus 02402 Introduktion til Statistik Forelæsning 11: Kapitel 11: Regressionsanalyse Per Bruun Brockhoff DTU Compute, Statistik og Dataanalyse Bygning 324, Rum 220 Danmarks Tekniske Universitet 2800

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2015 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2015 Antal besvarelser: Svarprocent: 558 28% INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING

Læs mere

Eksamen i Statistik for biokemikere. Blok

Eksamen i Statistik for biokemikere. Blok Eksamen i Statistik for biokemikere. Blok 2 2007. Vejledende besvarelse 22-01-2007, Niels Richard Hansen Bemærkning: Flere steder er der givet en argumentation (f.eks. baseret på konfidensintervaller)

Læs mere

MLR antagelserne. Antagelse MLR.1:(Lineære parametre) Den statistiske model for populationen kan skrives som

MLR antagelserne. Antagelse MLR.1:(Lineære parametre) Den statistiske model for populationen kan skrives som MLR antagelserne Antagelse MLR.1:(Lineære parametre) Den statistiske model for populationen kan skrives som y = β 0 + β 1 x 1 + β 2 x 2 + + β k x k + u, hvor β 0, β 1, β 2,...,β k er ukendte parametere,

Læs mere

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF )

Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) Sparekassen Sjælland Fyn ( SSF ) SSF blev stiftet i 1825 af lokale godsejere på Frydendal (hedder i dag Torbenfeld Gods) og blev børsnoteret i 2015. SSF har 47 filialer i alt og nye filialer på vej i Helsingør,

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1.

Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014, kvartalsrapport for 1. kvartal 2015 og halvårsrapport for 1. Bestyrelsen og direktionen for Nykredit Realkredit A/S Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V 21. december 2015 J.nr. 6848-0029 Regnskabskontrol af Nykredit Realkredit A/Skoncernens årsrapport for 2014,

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2.

C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b2. C) Perspektiv jeres kommunes resultater vha. jeres svar på spørgsmål b1 og b. 5.000 4.800 4.600 4.400 4.00 4.000 3.800 3.600 3.400 3.00 3.000 1.19% 14.9% 7.38% 40.48% 53.57% 66.67% 79.76% 9.86% 010 011

Læs mere

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus.

Markedsføringsmateriale. Bull & Bear. Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Markedsføringsmateriale Bull & Bear Foretag den rigtige handel og få dobbelt så stort dagligt afkast. Uanset om du tror på plus eller minus. Bull Du tror på en stigning i markedet. Hvis du har ret, får

Læs mere

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 31. oktober 2013 Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Resumé: Papiret reestimerer ADAMs lønligning og vurderer

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Tema. Dagens tema: Indfør centrale statistiske begreber.

Tema. Dagens tema: Indfør centrale statistiske begreber. Tema Dagens tema: Indfør centrale statistiske begreber. Model og modelkontrol Estimation af parametre. Fordeling. Hypotese og test. Teststørrelse. konfidensintervaller Vi tager udgangspunkt i Ex. 3.1 i

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

Uge 43 I Teoretisk Statistik, 21. oktober Forudsigelser

Uge 43 I Teoretisk Statistik, 21. oktober Forudsigelser Uge 43 I Teoretisk Statistik,. oktober 3 Simpel lineær regressionsanalyse Forudsigelser Fortolkning af regressionsmodellen Ekstreme observationer Transformationer Sammenligning af to regressionslinier

Læs mere

Skriftlig eksamen i samfundsfag

Skriftlig eksamen i samfundsfag OpenSamf Skriftlig eksamen i samfundsfag Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Præcise nedslag 3. Beregninger 3.1. Hvad kan absolutte tal være? 3.2. Procentvis ændring (vækst) 3.2.1 Tolkning af egne beregninger

Læs mere

Bilag 12 Regressionsanalysens tabeller og forklaringer

Bilag 12 Regressionsanalysens tabeller og forklaringer Bilag 12 Regressionsanalysens tabeller og forklaringer Regressionsanalysens tabeller og forklaringer Regressionsanalysen vil være delt op i 2 blokke. Første blok vil analysere hvor meget de tre TPB variabler

Læs mere

Følgende tabel (fra Fisher) giver forøgelsen af sovetiden i timer fra et eksperiment med 10 patienter vedrørende 2 sovemidler A og B.

Følgende tabel (fra Fisher) giver forøgelsen af sovetiden i timer fra et eksperiment med 10 patienter vedrørende 2 sovemidler A og B. Modul 7: Exercises 7.1 Sovemidler......................... 1 7.2 Egetræer.......................... 2 7.3 Stofs trækstyrke..................... 3 7.4 Laboranters titreringsusikkerhed............ 5 7.5

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Uge 3, torsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Regressionsanalyse

Epidemiologi og biostatistik. Uge 3, torsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Regressionsanalyse Epidemiologi og biostatistik. Uge, torsdag. Erik Parner, Institut for Biostatistik. Lineær regressionsanalyse - Simpel lineær regression - Multipel lineær regression Regressionsanalyse Regressionsanalyser

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse

Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse d. 22.05.2017 Brian Krogh Graversen (DØRS) Effekten af indvandring på indfødte danskeres løn og beskæftigelse I kapitlet Udenlandsk arbejdskraft i Dansk Økonomi, forår 2017 analyseres det, hvordan indvandringen

Læs mere

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte

Hvor: D = forventet udbytte. k = afkastkrav. G = Vækstrate i udbytte Dec 64 Dec 66 Dec 68 Dec 70 Dec 72 Dec 74 Dec 76 Dec 78 Dec 80 Dec 82 Dec 84 Dec 86 Dec 88 Dec 90 Dec 92 Dec 94 Dec 96 Dec 98 Dec 00 Dec 02 Dec 04 Dec 06 Dec 08 Dec 10 Dec 12 Dec 14 Er obligationer fortsat

Læs mere

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009

Løsning til eksaminen d. 14. december 2009 DTU Informatik 02402 Introduktion til Statistik 200-2-0 LFF/lff Løsning til eksaminen d. 4. december 2009 Referencer til Probability and Statistics for Engineers er angivet i rækkefølgen [8th edition,

Læs mere

Epidemiologi og biostatistik. Uge 3, torsdag. Erik Parner, Afdeling for Biostatistik. Eksempel: Systolisk blodtryk

Epidemiologi og biostatistik. Uge 3, torsdag. Erik Parner, Afdeling for Biostatistik. Eksempel: Systolisk blodtryk Eksempel: Systolisk blodtryk Udgangspunkt: Vi ønsker at prædiktere det systoliske blodtryk hos en gruppe af personer. Epidemiologi og biostatistik. Uge, torsdag. Erik Parner, Afdeling for Biostatistik.

Læs mere

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé:

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 20. december 2010 Lønligningen Resumé: Dette papir skal ses som et supplement til den nye Dec09- ADAM dokumentation, hvor nogle af de beregninger,

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Økonometri 1. Den simple regressionsmodel 11. september Økonometri 1: F2

Økonometri 1. Den simple regressionsmodel 11. september Økonometri 1: F2 Økonometri 1 Den simple regressionsmodel 11. september 2006 Dagens program Den simple regressionsmodel SLR : Én forklarende variabel (Wooldridge kap. 2.1-2.4) Motivation for gennemgangen af SLR Definition

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA)

Anvendt Statistik Lektion 9. Variansanalyse (ANOVA) Anvendt Statistik Lektion 9 Variansanalyse (ANOVA) 1 Undersøge sammenhæng Undersøge sammenhænge mellem kategoriske variable: χ 2 -test i kontingenstabeller Undersøge sammenhæng mellem kontinuerte variable:

Læs mere

Historie og organisation

Historie og organisation Historie og organisation Den tidlige historie 2 Oms 3,9b 00 erne 3 Finanskrisen i 2008 4 Organisation 5 Sanistål i udlandet 6 Tidslinje 7 1 Den tidlige historie Saniståls historie kan føres tilbage til

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Kvantitative metoder Heteroskedasticitet 11. april 007 KM: F18 1 Oversigt: Heteroskedasticitet OLS estimation under heteroskedasticitet (W.8.1-): Konsekvenser af heteroskedasticitet for OLS Gyldige test

Læs mere

Center for Statistik. Multipel regression med laggede responser som forklarende variable

Center for Statistik. Multipel regression med laggede responser som forklarende variable Center for Statistik Handelshøjskolen i København MPAS Tue Tjur November 2006 Multipel regression med laggede responser som forklarende variable Ved en tidsrække forstås i almindelighed et datasæt, der

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen

kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen kraka Danmarks uafhængige tænketank Konference om kreditadgang, d. 4.6.2014. Palle Sørensen Kreditpolitik før og under krisen Formål: Hvorfor faldt acceptraten? a) Bankinterne forhold b) Virksomhedernes

Læs mere

Økonometri: Lektion 2 Multipel Lineær Regression 1/27

Økonometri: Lektion 2 Multipel Lineær Regression 1/27 Økonometri: Lektion 2 Multipel Lineær Regression 1/27 Multipel Lineær Regression Sidst så vi på simpel lineær regression, hvor y er forklaret af én variabel. Der er intet, der forhindre os i at have mere

Læs mere

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data

Program. t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier. Hormonkonc.: statistisk model og konfidensinterval. Hormonkoncentration: data Faculty of Life Sciences Program t-test Hypoteser, teststørrelser og p-værdier Claus Ekstrøm E-mail: ekstrom@life.ku.dk Resumé og hængepartier fra sidst. Eksempel: effekt af foder på hormonkoncentration

Læs mere

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde

Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde MIRANOVA ANALYSE Udgivet april 2016 Over 100 mia. kroner investeres i blinde Over 100 mia. kroner er investeret i danske aktive investeringsfonde, der opererer uden et sammenligningsindeks. Investorerne

Læs mere

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde

Markedsrapport 2015 for de danske investeringsfonde Markedsrapport 215 for de danske investeringsfonde Formuen i de danske investeringsfonde steg i 215 til 1.853 mia. kr. Investeringsfonde målrettet privatkunder gav kursgevinster inklusive udbytter på i

Læs mere

Test nr. 6 af centrale elementer 02402

Test nr. 6 af centrale elementer 02402 QuizComposer 2001- Olaf Kayser & Gunnar Mohr Contact: admin@quizcomposer.dk Main site: www.quizcomposer.dk Test nr. 6 af centrale elementer 02402 Denne quiz angår forståelse af centrale elementer i kursus

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere