SCANTOOL SB 30/35 og SB 40

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SCANTOOL SB 30/35 og SB 40"

Transkript

1 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: Fax: Manual SCANTOOL SB 30/35 og SB 40 Søjleboremaskine

2 EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej Brovst Tlf.: Fax.: erklærer hermed, at Scantool Søjleboremaskine SB er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i RÅDETS DIREKTIV af 17. Maj 2006 (2006/42/EF) Samt i overensstemmelse med: Rådets direktiv af 19. februar 1973 (73/23/EØF) Lavspændingsdirektivet med senere ændringer (Boligministeriets bekendtgørelse nr. 797 af 30. august 1994) Rådets direktiv af 3. maj 1989 (89/336/EØF) - EMC-direktivet med senere ændringer (Telestyrelsens EMC-bekendtgørelse nr. 796 af 5. december 1991 med efterfølgende ændringer) 2

3 Indholdsfortegnelse 1.0 TRANSPORT OG HÅNDTERING TRANSPORT HÅNDTERING OPSTILLING...4 BRUGERVEJLEDNING BESKRIVELSE BETJENING (FIG.: 2.1 OG 2.2) KRYDSBORD AUTOMATISK TILSPÆNDING SIKKERHEDSREGLER FOR STATIONÆRE VÆRKTØJSMASKINER RESERVEDELSLISTE SPLITTEGNING PÅ GEARKASSE TIL SB 30/35 OG SPLITTEGNING PÅ BOREHOVED TIL SB 30/35 OG SPLITTEGNING PÅ STANDER + BORD TIL SB 30/35 OG SPLITTEGNING PÅ BOREHOVED TIL SB 30 AUT. 3.5 SPLITTEGNING PÅ BOREHOVED TIL SB 35 OG 40 AUT SPLITTEGNING PÅ AUTOMATISK GEARKASSE TIL SB 30/35 OG 40 AUT 3.7 SPLITTEGNING PÅ KRYDSBORD + STANDER TIL SB 30/35 OG 40 K. 3.8 RESERVEDELSLISTE PÅ SB 30/35 OG TEKNISK DATA TEKNISKE SPECIFIKATIONER EKSTRA UDSTYR KOBLINGSDIAGRAM 3X400V KOBLINGSDIAGRAM 3X230V GARANTI

4 1.0 Transport og håndtering 1.1 Transport SCANTOOL SB 30/35 og 40 søjleboremaskine leveres i en trækasse med følgende mål: 800 x 545 x 2005 mm Maskinen er indpakket i beskyttende træemballage. 1.2 Håndtering Boremaskinen kan uden besvær transporteres i den træemballage, som den leveres i. 1.3 Opstilling SCANTOOL SB 30/35 og 40 frigøres fra emballagen. Opstilling skal ske på et jævnt fast underlag. Boremaskinen spændes fast i underlaget ved de fire huller, som er i fodplanet. Boremaskinen er forsynet med afbryder med nulspændingsrelæ, samt overbelastningsbeskyttelse. El-tilslutning foretages af en autoriseret installatør, og maskinen skal forsikres med 16A. Det kontrolleres, at motoren har rigtig omløbsretning. Såfremt der er tale om en automatik model, påfyldes ca. 2 dl gearolie (SAE 80 eller tilsvarende) i automatikgearkassen. Check skueglasset på siden, det skal være halv fuld. Nu er boremaskinen klar til brug, men det anbefales, at denne brugsanvisning læses igennem før ibrugtagning. Med jævne mellemrum smøres niplerne med alm. smørefedt. 4

5 Brugervejledning 2.1 Beskrivelse Fig. 2.1 (1) bordplade, (2) håndtag, (3) spændegreb, (4) gearskifte, (5) drejekontakt, (6) On/Off kontakt, (7) frontplade, (8) borudskyder (9) afbryder f/kølepumpe 5

6 2.2 Betjening (fig.: 2.1 og 2.2) SCANTOOL 30/35 og 40 boremaskinerne har mange indstillings- og anvendelsesmuligheder, som vil blive nærmere beskrevet i det følgende. Først er der en beskrivelse af de funktioner, der er fælles for alle modeller og derefter en beskrivelse af det ekstra tilbehør. Før boreoperationen påbegyndes, indstilles bordpladen (1) (se Fig.: 2.1) i den ønskede arbejdshøjde ved først at løsne spændegrebet bagpå ved søjlen, derefter kan bordhøjden indstilles ved at dreje på det store håndtag (2) på siden af søjlen. Husk at efterspænde spændegrebet bag på søjlen. Bordpladen kan også drejes i det vandrette plan ved at løsne spændegrebet (3) nedenunder bordpladen. Herefter kan emnet fastgøres på bordpladen. Valg af spindelhastighed sker ved gearskiftet (4) på venstre side af maskinen kombineret med drejekontakten (5) nedenunder ON/OFF knapperne (6). På frontpladen (7) er der angivet, hvilken indstilling gearstængerne og drejekontakten skal have for at få den ønskede spindelhastighed. Spindelhastighed Gear indstilling Nødstop Boredybde Fig.: 2.2 Frontplade 6

7 Nu er boremaskinen klar til at bore. Maskinen startes ved at trykke på den grønne knap på venstre siden af boremaskinen, når motoren er startet, trykkes spindelhovedet ned ved at dreje på det store håndtag på højre side af boremaskinen. Maskinen stoppes igen ved at trykke på den røde OFF knap på siden af maskinen. Ud over tabel til indstilling af spindelhastigheden, er nødstoppet også placeret på frontpladen sammen med en skala til at måle boredybden med. Pilen kan flyttes op og ned på skalaen efter eget ønske. Boremaskinen er udstyret med automatisk borudskyder (8) (se fig.: 2.1), som fungerer ved at dreje palen væk fra spindlen. Nu kan spindelen køre helt op mod borehuset, samtidig med at boret bliver skudt ud. For at indsætte bor eller konus igen, skal palen føres ind mod spindelen og forhindre at spindelen kører helt op mod borehuset. Ved tilfælde hvor boret/konusen sidder så fast, at den automatiske borudskyder ikke kan skyde boret/konusen ud, kan man med forsigtighed benytte en traditionel boruddriver. Her er det vigtigt at man ikke rammer spindelen og herved påfører denne slagmærker. Styreboksen er forberedt for køleanlæg som tilsluttes som ekstraudstyr. Afbryderen (9) (se fig.: 2.1) sidder over start/stop knappen. 2.3 Krydsbord Indstillingen af krydsbordet sker ved hjælp af de to håndtag, der er placeret foran og på siden af krydsbordet. 2.4 Automatisk tilspænding Indstilling af tilspændingshastigheden sker på højre side af boremaskinen, der er fire forskellige hastigheder at vælge imellem, nedenfor er der angivet, hvilken tilspænding de 4 trin svarer til. Den automatiske tilspænding aktiveres ved at trække tandkoblingen(1) mod højre (Fig. 2.4) og derefter føre borespidsen ned mod emnet. Når borespidsen trykkes mod emnet, bliver tilspændingen aktiveret og fører boret til den indstillede dybde, hvorefter det returneres til startposition ved hjælp af returfjederen. 7

8 Nøjagtigheden af boredybden ved brug af tilspændingen er mm. Tilspændingscyklussen kan let afbrydes ved manuelt at føre betjeningshåndtaget tilbage. Boredybden indstilles på følgende måde: 1. Lås det bevægelige stop til indstilling af boredybden i topposition. 2. Træk ud i tandkoblingen (1) (se fig.: 2.4) til højre. 3. Løsn de to skruer (2) placeret i ringen til betjeningshåndtaget. 4. Kør spindlen ned til den ønskede dybde. Ved automatisk tilspænding kører spindlen 3-5 mm længere ned end den indstillede boredybde. 5. Før hovedet (4) på inderringen (3) til stoppinden (5), som sidder fast i godset på gearkassen. 6. Drej stoppet på den ruflede ring (6), til det når hovedet på inderringen. 7. Spænd de to skruer (2) i ringen til betjeningshåndtaget, før spindlen får lov til at køre tilbage. Fig. 2.4 (1) tandkobling, (2) skrue, (3) inderring, (4) hovedet, (5) stoppind, (6) ruflede ring 8

9 2.5 Sikkerhedsregler for stationære værktøjsmaskiner. Følg disse regler for at få det bedste resultat og den bedste udnyttelse af Deres nye maskine. Den gode håndværker skal respektere det værktøj, som han arbejder med. Han ved de repræsenterer et løbende forbedret design. Han ved også, at det er farligt med forkert anvendelse af maskinen. Dette er temaet i et nyt sikkerhedsprogram om brugen af værktøjsmaskiner. Sikkerhedsreglerne er baseret på godkendt praksis i industrien og på værkstedet. 2. Hold beskyttelsesskærme på plads og i ordentlig stand. 1. Kend dit værktøj. Læs brugsanvisningen grundigt. Lær at kende anvendelse og begrænsninger lige som de specifikke potentielle farer ved dette værktøj. 3. Der skal være jordforbindelse til alle værktøjsmaskiner, der er udstyret med kraftstik. Hvis man bruger adapter til at tilpasse et 2- benet stik, skal adapteren altid tilsluttes til en jordforbindelse. Fjern aldrig det 3. ben. 4. Fjern tilpasningsnøgler og skruenøgler. Gør det til en vane at tjekke at disse er fjernet før maskinen tilsluttes. 5. Hold arbejdsbordet rent. Rod kan føre til uheld. 7. Hold børn væk. Alle besøgende bør holde sig i god afstand fra arbejdsområdet. 6. Undgå farligt arbejdsmiljø. Anvend ikke værktøjsmaskiner i fugtige eller våde lokaler og udsæt dem ikke for regn. Sørg for god arbejdsbelysning. 9. Gør værkstedet børnesikkert ved at bruge stempellås, hovedafbryder eller ved at fjerne startnøgler. 9

10 10. Overbelast ikke maskinen. Den kan udføre jobbet bedre og sikrere ved at anvende den til det, den er designet til. 11. Brug det rigtige værktøj. Pres ikke værktøj eller aggregatet til at udføre et job, som det ikke er designet til. 12. Vær iført korrekt påklædning. Bær ikke løst tøj, handsker, slips, ringe, halskæder eller andre smykker, som kan fanges i de bevægelige dele. Skridsikkert fodtøj anbefales. Bær hovedbeskyttelse. 13. Anvend altid øjenværn og evt. høreværn. Anvend også ansigts- eller støvmaske ved en støvet arbejdsopgave. Hverdags briller har kun virkning som glas. Det er IKKE et øjenværn 15. Kend din rækkevidde. Hav et godt fodfæste og en god balnce hele tiden. 14. Arbejd sikkert. Anvend skruetvinge eller skruestik for at holde på materialet. Dette er sikrere end at bruge egne hænder og man kan betjene værktøjet med begge hænder. 16. Vedligehold værktøjet omhyggeligt. Den bedste og sikreste udførsel opnås ved at holde værktøjet skarpt og rent. Følg instruktionerne ved smøring og udskiftning af reservedele 17. Formindsk risiko for uønsket start af maskinen. Vær sikker på at afbryderen er slukket før strømtilslutning. 18. Afbryd strømmen til værktøjet før service og når man vil skifte reservedele f.eks. slibeskive, polerskive, knive, klinger, fræsere og lignende. 19. Brug anbefalede reservedele. Se efter anbefalede reservedele i manualen. Ved at anvende ukurante reservedele kan mennesker komme til skade. 10

11 3.0 Reservedelsliste 3.1 Splittegning på gearkasse til SB 30/35 og 40 11

12 3.2 Splittegning på borehoved til SB 30/35 og 40 12

13 3.3 Splittegning på stander + bord til SB 30/35 og 40 13

14 3.4 Splittegning på borehoved til SB 30 AUT. 14

15 3.5 Splittegning på borehoved til SB 35 og 40 AUT 3.6 Splittegning på automatisk gearkasse til SB 30/35 og 40 AUT 15

16 3.7 Splittegning på krydsbord + stander til SB 30/35 og 40 K. 16

17 3.8 Reservedelsliste på SB 30/35 og 40 CODE_NO PART_NO DESCRIPTION SPECIFICATION QTY Head Body(Right) Head Body(Left) 1 3 HS154 Hex. Head Screw M12x140L 2 4 AB15 Contactor Cover 1 6 HS606 Flat Cross Head Screw M4x10L 4 8 HS423 Hex. Socker Headless Screw M6x15L 1 9 HP105 Pin 8x28L 2 10 ME004 Motor 2HP 400V 50HZ 3PH 2/4P 1 10 ME003 Motor 2HP 400V 50HZ 3PH 4P 1 11 HS432 Hex. Socker Headless Screw M8x20L 1 12 HS324 Hex. Socket Head Screw M8x90L 9 13 HS252 Hex. Socket Head Screw M8x70L 1 14 HS422 Hex. Socker Headless Screw M6x10L Spring 1 16 HN007 Flat Cross Head Screw M4x5L Spring Cover 1 18 HN007 Hex. Nut M ET2111 Cable Setting Nut PG EA Switch Assembly 2/4P 1 20 EA Switch Assembly 4P 1 23 AB15 Motor Cable 1 24 HS511 Cross Round Head Screw M4x20L 4 25 EA Switch Assembly 4P 1 27 HW107 Spring Washer M HB501 Oil Nozzle PT1/8" 2 29 AB15 Plug Bushing Cover 1 32 HS219 Hex. Socket Head Screw M5x15L A Pinion Shaft Washer 1 35 HS231 Hex. Socket Head Screw M6x25L A Handle Knob Name Plate Limit Plate Spring Plum Screw 1 42 ET1239 Emergency Switch 1 43 HT005 Hex. Socket Head Screw M4x10L Bracket Washer 11x 18x1t 1 17

18 Fixed Shaft 1 47 HS611 Flat Cross Head Screw M5x16L Steel Ball M HN104 Nut M HW204 Washer AW CA6205 Bearing Rack Sleeve MT Rack Sleeve MT Rack 1 54 HS240 Hex. Socket Head Screw M8x10L 2 55 CA30206 Bearing MT CA32008 Bearing MT Bushing MT Bushing MT Spindle Shaft MT Spindle Shaft MT Key A Feed Base Bracket Depth Gauge Rod 1 62 HCS01 E-Retaniner Ring E HS230 Hex. Socket Head Screw M6x20L 1 64 HS422 Hex. Socker Headless Screw M6x10L Hex. Socker Headless Screw 1 67 HK027 Handle Body 6x6x30L Gear Box(Right) Gear Box(Left) Change Gear Lever Lever Shaft HB006 Steel Ball Spring Speed Lever HS414 Hex. Socker Headless Screw M5x10L Cover Gear Selector Finger HP008 Pin 3x20L HW104 Spring Washer M HS232 Hex. Socket Head Screw M6*1.0-25L HP105 Pin 8x25L HS252 Hex. Socket Head Screw M8x70L HS324 Hex. Socket Head Screw M8x90L S Spindle Shaft Assembly Spindle Shaft Washer 44x 30x2t CA6203ZZ Bearing Bushing S Gear Set 1 18

19 Speed Change Bracket Key 5x5L S Gear Set HW013 Washer 23x 17.3x1t HCS04 C-Retaniner Ring S CA6302 Bearing Bearing Cap S 2:nd Shaft Assembly :nd Shaft Bearing Cap CA6203ZZ Bearing Bushing S Gear Set Key 5x5L Speed Change Bracket S Gear Set Bushing Gear HK008 Key 5x5x20L Bushing Gear Bushing S Gear Assembly CA6203 Bearing Washer 44x 30x2t Bushing HK012 Key 5x5x40L Gear Gear HS407 Hex. Socker Headless Screw M4x5L Gear Box Cover HB111 Oil Bowl 1/4" HS509 Cross Round Head Screw M4x10L Pinion Shaft Wheel HS422 Hex. Socker Headless Screw M6x10L Fluid Lever Indicator Steel Ball M8x17L Pin HW005 Washer M HS240 Hex. Socket Head Screw M8x10L HS422 Hex. Socker Headless Screw M6x10L Pin HS322 Hex. Socket Head Screw M8x85L Fluid Lever Indicator Feed Shaft 1 19

20 Worm Gear HCS13 C-Retaniner Ring S Pressure Plate Spring Clutch Head HP101 Pin 4x HK027 Key 6x6x32L Pressure Plate HB004 Steel Ball Locking Ring Stop Ring Key HS617 Flat Cross Head Screw M4x12L Adiusting Ring HS217 Hex. Socket Head Screw M5x5L A Handle Body A Handle Rod Knob HP101 Pin 4x15L HS233 Hex. Socket Head Screw M6x35L CA51205 Bearing NTN Connect Shaft HS414 Hex. Socker Headless Screw M5x10L HW204 Washer AW HN104 Nut AN05,M Coupling Hub Rubber Cushion HS430 Hex. Socker Headless Screw M8x10L HK010 Key 5x5x30L HCS11 C-Retaniner Ring Shaft Spring Key HP102 Pin 5x14L HCS13 C-Retaniner Ring Gear Bushing Gear Gear Gear CA4905 Bearing SKF NA Bushing Worm Shaft CA5202 Bearing RS HCS04 C-Retaniner Ring HCR04 C-Retaniner Ring Bushing 1 20

21 466 HS230 Hex. Socket Head Screw M6x20L HCR22 C-Retaniner Ring CA6203ZZ Bearing 6203ZZ HCS13 C-Retaniner Ring Shaft Key Key HCS13 C-Retaniner Ring Gear HK001 Key 5x5x12L Bushing Pinion Shaft HN005 Hex. Nut M Table Fixed Block Movable Fixed Ring S402 Hex. Socket Head Screw 1/4"x1/2"L HB111 Oil Ball 1/4" Table Handle Wheel S Clamp Handle S604 Hex. Socker Headless Screw 1/4"x3/8"L Table Clutch HP022 Pin 5x38L Left Flange S414 Hex. Socket Head Screw 5/16"x1"L Table Nut TM23.7xP HW003 Washer M HS219 Hex. Socket Head Screw M5x16L S Table Screw Asbly Metric Table Screw TM23.5xP2.5 Metric CA51103 Bearing Right Flange Graduated Dial(Metric) Metric Dial Clutch HP022 Pin 5x38L Link Screw Limit Plate HH001 Rivet Center Base Gib Strip Gib Strip Movable Fixed Block S415 Hex. Socket Head Screw 5/16"x1/2"L Gib Strip Bolt Washer Grip T Screw 2 21

22 729 S414 Hex. Socket Head Screw 5/16"x1"L S418 Hex. Socket Head Screw 5/16"x2-1/4"L Acme Nut TM23.7xP AS Acme Screw Asbly Metric A Acme Screw TM23.5xP2.5 Metric CA51103 Bearing Square Flange Graduated Dial(Metric) Metric Dial Clutch HP022 Pin 5x38L Head Body Base HS439 Hex. Socker Headless Screw M10x15L Base Column A Rack 1030mm Bearing Cover HS244 Hex. Socket Head Screw M8x30L Bushing Column Flange Ring HW106 Spring Washer M HS229 Hex. Socket Head Screw M6x15L Column Base Swivel Base HS093 Hex. Head Screw M12x50L HW107 Spring Washer M Knob M12x50L HW007 Washer M HB809 Nut 5/8" W019 Washer 5/8" Fixed Bolt HP309S Miter Pin Set Worm Gear Worm Shaft CA51103 Bearing Head Raise Bracket S414 Hex. Socket Head Screw 5/16"x1"L Worm Shaft S604 Hex. Socker Headless Screw 1/4"x3/8"L Head Handle S630 Hex. Socker Headless Screw 3/8"x1/2"L W205 Spring Washer 5/16" HD103 Plug PT1/4"x3/8"L A Rotary Base Scale HW003 Washer M HS519 Cross Round Head Screw M5x10L HH001 Rivet

23 Limit Plate Swivel Base Knob M12x70L HS093 Hex. Head Screw M12x50L HW107 Spring Washer M Column A Rack 1030mm Column Flange Ring HW106 Spring Washer M HS229 Hex. Socket Head Screw M6x15L Square Table Base Worm Shaft Washer 23x 17.3xt HCS06 C-Retaniner Ring S Head Handle S630 Hex. Socker Headless Screw 3/8"1/2"L S Clamp Handle HW007 Washer M Knob M12x50L Bushing 20x 5x5L Worm Shaft Worm Gear HB109 Oil Nozzle PT1/8" Bearing Cover HS244 Hex. Socket Head Screw M8x30L Head Body Base Washer S630 Hex. Socker Headless Screw 3/8"x1/2"L Square Working Table 1 23

24 4.0 Teknisk Data 4.1 Tekniske specifikationer Type SB 30 SB 35 SB 40 Borekapacitet, mm Boredybde, mm Morsekonus MT3 MT3 MT4 Søjlediameter, mm Ø 100 Ø 120 Ø 120 Arbejdsbord 405 x x x 505 Max. vægt på arbejdsbord 250 KG 250 KG 250 KG Krydsbord 190 x x x 600 T-not møtrik for bord DIN 508 Str. 15,75x25x18 mm DIN 508 Str. 15,75x25x18 mm DIN 508 Str. 15,75x25x18 mm Fod 440 x x x 720 Afstand fra bord til spindel, mm Afstand fra søjle til spindel, mm Afstand fra fod til spindel, mm Omdr./min Hastigheder - spindel Hastigheder - motor Motor i HK 1,5 2,0 2,0 Højde i mm Vægt i kg Ekstra udstyr Der findes forskelligt ekstra udstyr til boremaskinen afhængig af hvilken model, der er tale om. Men som standard findes der følgende ekstra udstyr: Kølesystem Automatisk tilspænding Krydsbord Reversibel fodpedal Skruestik Borepatron Arbejdslys Derudover er det muligt at få lavet eller tilpasset specielt tilbehør ved at kontakte producenten. 24

25 4.3 Koblingsdiagram 3x400V 25

26 4.4 Koblingsdiagram 3x230V 26

27 4.5 Garanti Hvis denne maskine inden 2 år fra købsdato bliver defekt pga. mangelfulde materialer eller forarbejdning, garanterer vi reparation eller erstatning af sådanne varer forudsat at: 1 Produktet returneres komplet til en af vore serviceafdelinger eller officielle serviceagenter. 2 Produktet ikke er blevet anvendt forkert eller mishandlet. 3 Der ikke er forsøgt reparationsarbejde af andre personer end vort eget servicepersonale eller personale hos vore officielle serviceagenter. 4 Fakturakopi vedlægges, når maskinen sendes til reparation sammen med en fejlbeskrivelse. 5 Sliddele indgår ikke under garantien. 27

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı

Operating instructions Mode d emploi Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı SID/SIW 14-A/22-A Operating instructions Mode d emploi Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība Instrukcija Kasutusjuhend

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D

BRUGSANVISNING MB3196-DK-D BRUGSANVISNING DA -D Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 20 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND

FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND FOR MODEL : T903 T904 T905 BRUGSVEJLEDNING FOR LØBEBÅND 1 INDLEDNING TILLYKKE og TAK for dit køb af dette Tempo Fitness Løbebånd! Uanset om dit mål er at vinde et løb eller blot at nyde en sundere livsstil,

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions

Mover SE R / TE R. Gebruiksaanwijzing Inbouwhandleiding. Gebrauchsanweisung Einbauanweisung. Operating instructions Installation instructions Mover SE R / TE R Gebrauchsanweisung Einbauanweisung Seite 2 Seite 9 Page 5 Page 20 To be kept in the vehicle! Mode d emploi Instructions de montage Da tenere nel veicolo! Pagina 56 Brugsanvisning Monteringsanvisning

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

2 års garanti W 450 SE

2 års garanti W 450 SE 2 års garanti W 450 SE 1 2 5 4 6 3 2 1 7 8 9 11 10 13 12 3 4a 4b # 0209058 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2 3 4 5 6 7 1 9 8 10 11 W 450 SE Tillykke med din WAGNER sprøjtepistol. Du har anskaffet et kvalitetsprodukt,

Læs mere

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio

Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Rider 11/13 Rider 11 Bio/13 Bio Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. 101 91 58-06 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugsanvisning til Rider 11 og Rider

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung

Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung Instruktionsmanual Instruction manual - Betriebsanleitung 34488/DK f.f. MONSUN AIR-F 11 - AIR-F1 30 Dec. 2009 Rev.: 2 Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef

Forord. Med venlig hilsen Finn Switzer Haagensen Montagechef Udgave 12 - juli 2013 Forord Tips og tricks er IKKE en norm for montagen, men anviser mulige løsninger på de udfordringer, man kan komme ud for under montagen. Denne publication er en anvisning og viser

Læs mere

UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual

UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 en... 4 1.2 Teknologisk baggrund... 4 2. Anlæggets opbygning... 6 2.1 Tekniske data... 6 3. VVS montage... 8 3.1 Installationsdiagram... 8 3.2 Rørtilslutninger...

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15

ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15 ' ;i**:i ji: :l: r"';-' '' :r :.'it-l!t\'i å!+iri.::i$*isftl ing for DITO kartoffelskræller T 10 I T 15 indhold. 1. beskrivelse 2. installation 3. igangsætning 4. brugsanvisning 5. rengøring 6. fejlfinding

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere