Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland. Årsberetning 2007"

Transkript

1 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Peqqissutsimut Pisortaqarfik Direktoratet for Sundhed Box Nuuk Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2007 Januar 2008 J.nr /9

2 1. Indledning Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland er nedsat i henhold til Landtingslov nr. 11 af 11. november om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Hvor der i henhold til rådets kommissorium udarbejdes en årsberetning til Landsstyret om udviklingen på alkohol og narkotikasituationen, og fremkommes med anbefalinger og råd til initiativer til forebyggelse eller nedbringelse af (mis)brug af alkohol og/eller narkotiske stoffer. 2. Kommissorium og forretningsorden for Alkohol- og Narkotikarådet Alkohol og Narkotikarådet kommissorium af 11. maj 2004 er revideret som er godkendt af Landsstyremedlemmet for Sundhed den 24. januar 2007, kommissoriet beskriver rådets opgaver, funktion og sammensætning. Rådet har endvidere revideret forretningsorden af 19. november 2003 som er godkendt den 1. marts Alkohol- og Narkotikarådets sammensætning /medlemmer i 2007 Rådet bestod af følgende medlemmer ved udgangen af Repræsentant fra KANUKOKA, Forebyggelseskonsulent Âníse Svane Johansen, formand. 2/9

3 Politimesteren i Grønland, v/ Vicepolitimester Bjørn Tegner Bay Embedslægeinstitutionen, sygeplejerske Turid Skifte Direktoratet for Sundhed, lægefaglig konsulent overlæge Adé Ojeniyi Familiedirektoratet, konsulent Karen D. Jensen Grønlands Idrætsforbund, Kim Godtfredsen har ikke deltaget. Afløser fra juni 2007 Kista Isaksen Repræsentanter for børn og unge leder af MIPI Nina Banerjee, næstformand Repræsentanter for børn og unge v. psykolog Inuk Bourup-Nielsen Repræsentant fra folkeskolen/kiip Søren Porsbøl Alkohol- og Narkotikarådet har i henhold til forretningsordens 5 afholdt 3 møder i Et ønske om afholdelse af endnu et møde blev afvist af Direktoratet med henvisning til kommissoriet. Under den første møde i januar konstituerede rådet sig, hvor Âníse Svane Johansen blev valgt som formand og Nina Banerjee som næstformand. Der er kommet 2 nye medlemmer til i 2007, som er Kista Isaksen fra Idrætsforbundet, som afløser for Kim Godtfredsen og Søren Porsbøl fra KIIP / Inerisaavik. 3/9

4 Sekretær i Alkohol- og Narkotikarådet, Berti Bourup 4. Gennemgang af rådets mødeaktivitet 2007 med tilhørende beskrivelse af de punkter der er blevet drøftet. Rådet gennemførte 3 møder i 2007 på følgende datoer: 18. januar, 1. marts og 23. maj. Under det første møde drøftedes revidering af forretningsorden samt kommissoriet. I forhold til forretningsorden har man tydeliggjort formandens kontakt til pressen samt andre forhold, som sikrer mere kontinuerligt arbejde. I forhold til kommissoriet er tydeliggjort, at medlemmerne udpeges fra Institution og ikke personligt, som medfører at institutionen kan sende en stemmeberettiget stedfortræder. Endvidere ville man have ludomani inkluderet i kommissoriet, dette vil blive fulgt op ved ændring af Landstingsforordning nr. 11 af 11. november Om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Den gældende lovgivnings 15 ordlyd er: Det af Landsstyrets nedsatte Alkohol- og Narkotikaråd rådgiver Landsstyret i generelle alkohol- og narkotikaspørgsmål. Rådet vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden. Stk. 2. Det påhviler rådet at følge udviklingen inden for områderne misbrug af alkohol, narkotika og lignende stoffer og afgiver en årlig beretning til Landsstyret om denne.. Rådet ønsker fremover at orienteres om Landstingspunkter, som har relation til deres arbejdsområde, så rådet offentlig kan deltage i debatter og være en del af den debat skabende forum. 4/9

5 Rådets har valgt, at følge op på temaet og drøftelse fra 2006 omkring behandling og brugen af Minnesotamodellen og andre behandlere og behandlingsformer, hvor der blandt andet skal sætte fokus på familier, børn og behandlingsmetoder inden for misbrugsbehandling. Sekretariatet har forespurgt kommunerne om deres brug af Teenage Power Program og børneprogrammer, hvor tilbagemelding var, at flere byer benytter programmerne, hvor nogle kommuner køber programmet fra Qaqiffik. Rådet har haft 4 indlæg fra sagkyndige fagfolk som har relation til temaet, hvor overskrifterne var: - Narkotika og konsekvenser for familien v/ Overlæge Adé Ojeniyi - Konsekvenser for børn i misbrugsfamilier med udgangspunkt i de psykiske følger v/ psykolog Inuk Bourup-Nielsen - MIPI s kendskab/forskningsresultater til rusmidlers indflydelse på børnefamilier v/ Koordinator Nina Banerjee - Behovsniveau for behandling af børn og unge, hvor den voksne del af familien tilbydes behandling, v/alkolog Grethe Krammer Berthelsen fra Katsorsaavik Nuuk. Rådets konstaterer, at misbrugets følgevirkninger på det sociale og psykiske er alarmerende, som rammer familiens økonomiske ressourcer, dårlig social trivsel, utryghed, angst, aggression, koncentrationsbesvær, arbejde, uddannelse, skolegang m.m.. 5/9

6 Det fremkom, at skaderne efter et misbrug på det fysiske og psykiske plan til dels er blivende. Endvidere erfares, at børn af misbrugere, ofte ikke kender til et alment gældende regler hos såkaldte normale familier, hvorfor de har svært ved at skelne mellem hvad der er rigtig og forkert, hvilket kan medføre grænseløshed, også i voksenlivet. Hvor samfundet, og de nære relationer såsom, pædagoger, lærer nabo andre voksne, kan hjælpe børn med at bryde dysfunktionelle mønstre. På forskningssiden er der behov for, viden om hash, hashpsykoser, snifning og alkoholskader på foster samt på de sociale sammenhænge/problemstillinger som alkoholmisbrug indgår i. På behandlingssiden behandles misbrugeren hvor pårørende ligeledes tilbydes familiebehandling, dette gælder dog ikke for børn under 12 år, da personalet ikke er uddannet til at behandle børn. Nogle børn er ofte blevet fjernet fra forældrene, inden forældrene kom i behandling. Det er erfaret, at mange af klienterne, har været seksuelt misbrugte. Behandlingensmetoden er Minnesota, hvor behandlingsstedet også anbefaler andre behandlingsmetoder, for eksempel psykologhjælp. Endvidere er der brug for mere psykoterapeutisk behandling, og behandlingstilbuddene skal hænge sammen, fordi problemerne hænger sammen. Man bør støtte hinanden professionelt, da meget af den viden, som forskelligt personale har, er meget specifik. Rådet har i forhold til oplæggende konkluderet, at effekten efter endt behandling kan være i risiko, da man kun har AA og på små steder eksisterer AA ikke engang, samt at der 6/9

7 mangles decideret behandlingstilbud til børn og unge, hvis forældre er misbrugere. Samtidig gøres der opmærksom på, at den opvoksende generation nødig skal have samme problemstillinger som deres forældre i forhold til behandlingsmuligheder og effekt. Rådets mål er, at man på den næst kommende møde og udfra de 4 sagkyndiges oplæg vil drøfte hvorledes behandlingstilbuddene fremover kan se ud. Rådet skal til stadighed følge op på udvikling af de i forvejen igangsatte initiativer på behandling, som ikke kun skal fokusere på afvænningsdelen. Man skal fortsat se på forskellige metoder især overfor tilbud til børn og unge. I forbindelse med Landsstyrets lukning af salg og servering af alkohol i Qaanaaq, har Landsstyreformanden anmodet Rådet om deres vurdering for genåbning af salget for alkohol. Følgende svar blev fremsendt til Qaanaaq Komite: Alkohol- og Narkotikarådet, opfordrer til et bredt og koordineret tiltag samt styrket indsats både fra kommunens og hjemmestyrets side og især overfor børn, unge og familier som misrøgtes eller mistrives på grund af alkoholmisbruget i byen. Hvor komiteen opfordres til, at indarbejde kortsigtede og langsigtede planer med nedennævnte tiltag og indsats. Endvidere vurderer Alkohol- og Narkotikarådet, at forinden genåbning, skal kommunen inddrage lokalbefolkningen, så der sikres lokal forankring, hvor der udarbejdes og aftales en fælles plan for genåbning, om nødvendigt en form for beredskab, hvor der på højt plan tager hensyn til børn, unge og familier samt misbruger som ønsker at indgå i en behandling. 7/9

8 Alkohol- og Narkotikarådet har delte vurderinger med hensyn til om salg af stærk spiritus skal indgå ved åbning for salg og servering. Hvor Rådet mener, at dette skal indgå som en helhedsbeslutning i den brede handlingsplan. Alkohol- og Narkotikarådet skal endvidere opfordre Qaanaaq kommune i tæt samarbejde med Qaanaaq komite, udarbejder planer omkring følgende områder: - mulighed for behandling af afhængige - bredt og langsigtet indsats overfor familier, som lever i mistrivsel, med opkvalificering af ressource /personalegrupper til opgaveløsning - at der ligges plan for bedre skolegang samt uddannelsesmuligheder - at der ses på erhvervsmuligheder, der på sigt kan afhjælpe økonomiske problemer. Berti Bourup Sekretær for Rådet 8/9

9 9/9

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland

Alkohol- og Narkotikarådet. Grønland Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik PAARISA Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse PAARISA Box 1160 3900 Nuuk E-mail: Paarisa@gh.gl Alkohol- og Narkotikarådet i Grønland Årsberetning 2009 Januar

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Folkesundhedsprogram. Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden 2007-2012. namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre

Folkesundhedsprogram. Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden 2007-2012. namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Folkesundhedsprogram Landsstyrets strategier og målsætninger for folkesundheden 2007-2012 namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Folkesundhedsprogram Landsstyrets strategier og målsætninger

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog

Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog grønlands selvstyre Departement for Sundhed Sundheds- og Forebyggelsesstyrelsen PAARISA Vold og seksuelle overgreb - Idékatalog FORORD Vold og seksuelle overgreb Idékatalog er en del af implementeringen

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Supplerende NGO rapport til den danske regerings rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder 4. rapportering

Supplerende NGO rapport til den danske regerings rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder 4. rapportering Supplerende NGO rapport til den danske regerings rapport til FN s Komité for Barnets Rettigheder 4. rapportering AFSNIT 2. Grønland Indledning I 2005 gav FN s Komité for Barnets Rettigheder i deres svar

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA

MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA 1 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA AUGUST 2011 2 MIDTVEJSEVALUERING AF FOLKESUNDHEDSPROGRAMMET INUUNERITTA Forord Denne

Læs mere

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland

Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Grønlands Hjemmestyre / PAARISA 2004 Forslag til National Strategi for Selvmordsforebyggelse i Grønland Ansvarlig: PAARISA Maleri omslag:

Læs mere

Redegørelse om børne og ungestrategien

Redegørelse om børne og ungestrategien Redegørelse om børne og ungestrategien Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling Departementet for Uddannelse og Forskning Departementet for Sundhed EM 2011/43 Forord I udarbejdelsen af

Læs mere

Børne- og ungestrategien

Børne- og ungestrategien Børne- og ungestrategien Indhold Introduktion 3 1. Strategiens baggrund og målsætninger 3 2. Arbejdet med strategien 4 3. Strategiens indhold 5 4. Næste skridt - at omsætte strategien til handling 6 Fokusområde

Læs mere

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013

Alkoholpolitik. Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket. Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Alkoholpolitik Alkohol under ansvar og med respekt for mennesket Kommuneqarfik Sermersooq 2010 april 2013 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Borgerrettede initiativer... 4 Gravide og børnefamilier...

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 296 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Vejledningen omhandler servicelovens regler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for sundhed og forebyggelse (Nick Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner

Læs mere

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner

Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner 1 1. Indledning I Psykiatriudvalgets rapport fra 2013 påpeges behovet for et styrket samarbejde om indsatsen for personer med psykisk lidelse

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling

Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Ansøgningsskema for puljen: Familieorienteret alkoholbehandling Frist for indsendelse af ansøgning 19. september 2014 Skemaerne sendes til FOBS@sst.dk Mrk. Familieorienteret alkoholbehandling, Hedensted

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner FÆLLES RUSMIDDELSTRATEGI i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD Indledning...s. 03 Mission/Formål/Målgruppe...s. 04 Fælles ramme for forebyggelse af rusmidler...s. 06 Hjælpende/rådgivende indsats...s.

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj. 2012 FM 2012/85 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges om at gøre en tidlig indsats for at give kommende og nybagte

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet

Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Lyngby-Taarbæk Kommune kvalitetsstandarder for misbrugsområdet Baggrund Lyngby-Taarbæk Kommune har siden den 1.1.2007 haft myndighedsopgaven på misbrugsområdet. Nedenstående kvalitetsstandarder er udarbejdet

Læs mere