Aktive forældre er en forudsætning for en god skole. Engelsborgskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktive forældre er en forudsætning for en god skole. Engelsborgskolen"

Transkript

1 Aktive forældre er en forudsætning for en god skole Engelsborgskolen

2

3 Indhold Aktive forældre er en forudsætning for en god skole 4 Hvorfor er kontaktforældrerollen vigtig? 4 Hvilken rolle kan kontaktforældrene spille? 4 Hvilke opgaver løser kontaktforældrene? 5 Skolebestyrelsens bagland 5 Lærernes backing-gruppe 6 Fordelen ved at være kontaktforælder 6 Hvor kan du få mere at vide om kontaktforældrerollen? 6

4 forhold for børnene, men også et bedre undervisningsmiljø for læreren. Hvorfor er kontaktforældrerollen vigtig? Aktive forældre er en forudsætning for en god skole Overvejer du at blive kontaktforælder i dit barns klasse? Skolen håber med pjecen, at du får lyst til at blive kontaktforælder. Dermed er du med til at skabe en god ramme for børnene og forældrene i dit barns klasse, samtidig med at du opbygger et tæt skole/hjemsamarbejde med lærerne. Når dit barn begynder på Engelsborgskolen, er du som forælder også ny i klassen og skal til at lære de andre forældre, børn og lærere at kende. Samarbejdet skal vare de næste 10 år, og du er som kontaktforælder med til at danne det netværk omkring klassen, der giver børnene en tryk hverdag i skole, SFO og fritid. Dog er du ikke valgt for mere end ét år ad gangen. Kontaktforældreordningen fungerer bedst, når den går på skift blandt klassens forældre. Arbejdets som kontaktforældre er overkommeligt, og du står ikke alene med opgaverne opgaverne er I fælles om at løse på klassens vegne. Erfaringen på skolen viser, at aktive forældre ikke alene skaber bedre Engelsborgsskolen lægger vægt på engagerede og aktive forældre. Jo bedre forældrene lærer hinanden at kende, jo lettere er det at finde en fælles holdning til et problem, hvor en løsning er nødvendig. Det forældrenetværk er du som kontaktforælder med til at skabe. Når forældrene kommer godt ud af det med hinanden, er resultatet, at børnene også har det godt sammen. Der skabes ofte en god atmosfære og trivslen i klassen fremmes børnene taler pænt til hinanden, behandler hinanden med respekt og accepterer hinandens forskelligheder. Det bliver også lettere, når kontaktforældrene, på vegne af klassen, kan samle op i forhold til samarbejdet om klassen med klassens lærere. Husk på, det handler om skolen, klassen og dit barns hverdag. Hvilken rolle kan kontaktforældrene spille? Engelsborgsskolen prioriterer samarbejdet med kontaktforældrene, fordi du som kontaktforælder er bindeleddet mellem klassen, forældrene, lærerne og skolebestyrelsen. Din rolle som kontaktforælder er du selv med til at definere den afhænger af dit engagement og lyst til at arbejde for, at klassen fungerer optimalt.

5 Hvilke opgaver løser kontaktforældrene? Der er mange helt konkrete opgaver du som kontaktforælder er med til at løse i samarbejde med enten forældre, lærere eller skolebestyrelse. Opgaverne kan spænde vidt det er op til dig - kunne du tænke dig at arbejde for, at samværet i og uden for klassen øges at børnene og de voksne i klassen lærer hinanden at kende gennem sociale arrangementer - f.eks. : fælles fødselsdage spisning og hyggeaften skovtur overnatning i shelter i Jægerborg Hegn fest hvordan får de nye børn og forældre i klassen en varm velkomst? Fællesskabet kommer i centrum for en god skole at alle har et ansvar for fællesskabet: trivsel og mobning hvordan har vi det bedst med hinanden? komme-hjem-tider går man hjem, når Baune lukker? lommepenge skal vi have en fælles holdning, når vi skal på lejrskole? rygning og alkohol skal vi som forældre indgå en kontrakt for klassen, allerede fra 6. klasse? kriminalitet hvordan får vi en åben og ærlig dialog? hvordan håndhæver vi skolens ordensregler? mobiltelefoner og Internet - hvordan får vi fortalt børn og forældre om mulighederne? Samarbejdet mellem skole og hjemmet styrkes hvordan kan vi som forældre bakke op om vores børns skolegang? planlægning af indhold og afholdelse af forældremøde hvad er skolens ansvar hvad er forældrenes ansvar? hvordan sikrer vi, at lærernes forventninger indfries? hvordan kan vi som forældre samarbejde med skolen om det, børnene skal lære? hvordan diskuterer vi fælles forventninger til skolegangen? hvordan inddrager vi lærerne i kontaktforældrenes arbejde? Initiativet tages ofte af dig som kontaktforældre, men aktiviteterne skal du selvfølgelig ikke stå for alene. Det praktiske arbejde løses sammen med klassens øvrige forældre og elever. Skolebestyrelsens bagland Som kontaktforælder er du repræsentant for klassens forældre over for skolebestyrelsen. Skolebestyrelsen har brug for at høre kontaktforældrene, når mål og principper for skolens arbejde eller økonomi er på dagsordenen, og heldigvis tager mange kontaktforældre kontakt til skolebestyrelsen med forslag til initiativer. Skolebestyrelsen mødes to

6 gange årligt med kontaktforældrene, og emnerne tager ofte udgangspunkt i den hverdag, børnene og forældrene oplever på skolen og i SFO. Lærernes backing-gruppe En åben og ærlig dialog er en forudsætning for at få tingene frem i lyset, når skolens hverdag skal diskuteres. Det er vigtigt, at eventuelle problemer løses, før tingene vokser sig store. Her spiller kontaktforældrene også en vigtig rolle, når de og lærerne sætter sig sammen for at tage initiativer eller få klarhed over situationen. Læreren kan altså have brug for kontaktforældrene som støttegruppe for at få tingene vendt i forhold til klassen, f.eks. trivslen i klassen. Omvendt kan der også være spørgsmål, som forældrene går og grubler over, og hvor lærerens oplevelse af situationen kan be- eller afkræfte problemet. Fordelen ved at være kontaktforælder Først og fremmest er du med til at skabe en god ramme for børnene og forældrene i klassen. Derudover er du med til at sikre det gode samarbejde med lærere, skolebestyrelse og de andre forældre. Men samtidig vil du opleve, at du personligt får en række fordele, når du er kontaktforælder: du lærer dit barns klassekammerater og forældre bedre at kende du er i direkte dialog med klassens lærere du ved mere om skolens hverdag, beslutninger og prioriteringer du ved i højere grad, hvad der rør sig på skolen Hvor kan du få mere at vide om kontaktforældrerollen? Skolen håber, at pjecen har givet dig nogle svar på, hvad det indebærer at være kontaktforælder, og at du har fået lyst til at være kontaktforælder i dit barns klasse. Vil du vide mere, finder du på skolens hjemmeside: principper for, Kontaktforældre og Samarbejde mellem skole og hjem. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte skolebestyrelsens medlemmer eller tale med dit barns lærere om det, de forventer af kontaktforældrene. Skolebestyrelsen kan kontaktes via skolens hjemmeside under punktet Skolebestyrelsen og dernæst Forslag til skolebestyrelsen.

7 Skolebestyrelsen ved Engelsborgskolen Engelsborgvej Lyngby

8 Inspiration : Kirkebjergskole Idekatalog Ideer til klasseforældremøder Kontaktforældrene kan gøre klasseforældremøderne til et spændende og konstruktivt forum for udvikling af skole-hjem samarbejdet, og kontaktforældrene bør derfor deltage aktivt i afholdelsen af disse. En række emner er automatisk en del af dagsorden til et klasseforældremøde, men kontaktforældrene har også mulighed for at foreslå andre emner. Se i øvrigt Skolens Principper for skole/hjem-samarbejde. Møde med klasselæreren/teamlæreren Kontaktforældrene holder et formøde med klasselæreren før klasseforældremøderne, hvor det drøftes hvilke emner, der skal på dagsordenen, og hvorledes forældremødet i øvrigt skal afvikles. Det foreslås, at en af kontaktforældrene er mødeleder og ordstyrer på forældremøderne i klassen, så læreren kan koncentrere sig om at svare på spørgsmål. Desuden vælges en forældre som referent. Gensidige forventninger På forældremødet kan en drøftelse af forældrenes og lærernes gensidige forventninger også være udbytterigt. For at få mest muligt ud af kontaktforældrerollen kan det også være hensigtsmæssigt på et forældremøde at drøfte ønsker og forventninger til kontaktforældrene. Hver kontaktforælder tildeles sin gruppe. Det er så en kontaktforældres opgave at snakke skoleliv og klasseliv med forældre og elever i gruppen. På denne måde vil kontaktforældrene være godt informeret om, hvad der optager klassens elever og forældre. Opgaverne kan være meget forskellige. Klasseråd Det kan overvejes at nedsætte et klasseråd, der er en kreds af forældre og gerne elever, som påtager sig at arbejde for miljøet i og omkring klassen. Klasserådet kan arrangere fester, skovture og andre aktiviteter for klassens forældre, elever og lærere, jf. nedenfor forslag Aktiviteter for klassens forældre og børn. Rundvisning på skolen

9 I en pause på forældremødet kan arrangeres rundvisning på skolen. Særligt kan det være relevant og interessant, at forældrene får faglokalerne at se. Vendekort og andre spil Forældremøderne kan også organiseres alternativt ved f.eks., at kontaktforældrene inden mødet udarbejder vendekort med aktuelle problemstillinger, som skal drøftes i grupper på forældremødet. Hvis det på kortet anførte ikke er et problem i gruppen, lægges det tilbage og et nyt trækkes. Der findes desuden flere spil som kan bruges til at åbne op for snakken blandt forældrene. Spørg på skolens kontor, hvor der er flere spil til udlån. Særlige emner Hvis man ønsker at drøfte særlige emner på forældremøderne kan det overvejes at indkalde en ekspert f.eks. SSP-medarbejder, UU-vejleder eller skolelæge/sundhedsplejeske. Det er ofte muligt at få en sådan uden større økonomiske problemer. Tal evt. med læreren herom. Nedenstående liste kan give en ide til hvilke emner, der kunne være relevante på de forskellige klassetrin: 0. klasse: børnenes hverdag i skolen, skolens indretning, børnefødselsdage og slik. 1. klasse: børnenes trivsel, skolelæge, skolepsykolog, mødetider, TV, PC-spil, sengetider, madpakker, fritid, skolevej, hjemmearbejde. 2. klasse: omverdenen, samvær, omgangstone, mobning, pligter, medbestemmelse, opdragelse og lommepenge. 3. klasse: fritidsinteresser, tøjvaner/dresscode, aktiv/passiv i skolen, vilde drenge, stille piger. 4. klasse: sprog, arbejdsvaner, disciplin, selvstændighed, moral, udvikling, dreng/pige, mobiltelefoni. 5. klasse: fester, fødselsdage, pubertet, fortrolighed, normer, idoler, retsbegreber, SSP-samarbejde. 6. klasse: rygning, alkohol, pubertet, udvikling, psykolog, skolelæge, klassefester, SSP, UU-vejledning, UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering). 7. klasse: teenagere, fester, grænser, holdninger, alkohol, SSP, konfirmation, Blå Mandag, UU-vejledning. 8. klasse: valg af kammerater, ungdomsklubben, rusmidler (herunder narkotika), erhvervspraktik, UU, UEA.

10 9. klasse: UU, UEA, erhvervspraktik, fester. Klassens ti bud Der kan på et forældremøde udarbejdes klassens ti bud på førnævnte områder. Drøftelserne på forældremøderne kan evt. organiseres i mindre grupper, og resultaterne heraf sammendrages af kontaktforældrene. I de store klasser kan det være en ide at udarbejde skriftlige aftaler i mellem forældrene eller mellem forældrene og eleverne. F.eks. aftaler/kontrakter om alkohol og rygning ved fester. Husk at inddrage eleverne i beslutningsprocessen, så de også føler et ansvar for overholdelse af aftalen. Klassens Mappe At være kontaktforældre er tænkt som et hverv, der går på tur blandt klassens forældre. For at der ikke skal gå information og viden tabt, kan det være en ide at udarbejde en Klassens Mappe, hvori der er oplysninger om afholdte arrangementer: hvordan det gik, hvem der gjorde hvad, antal deltagere, økonomi osv. Klassemappen kan også indeholde: Oversigter over klassens elever, lærere, forældre og kontaktforældre med adresser, telefonnumre og adresser. Årsplan Referater fra forældremøder Nyhedsbreve Fotos Klassens værdisæt: De emner f.ex. mobning, lommepenge, alkohol, rygning - som er drøftet i forældrekredsen, og som man har en fælles holdning til. Skema Forældre-Bank Adresser, telefonnumre på idrætsgrene og andre fritidsaktiviteter. Et eksemplar af Klassens Mappe kan ligge i klassen og/eller på forældre-intra. Forældre Banken

11 Læseplaner og undervisningsmetoder i folkeskolen lægger op til, at eleverne skal ud at opleve, skal have besøg ind i skolen samt at man skal arbejde emne- og projektorienteret. Dette hænger ikke altid sammen med de tidsmæssige og økonomiske ressourcer på skolen, så lærerteamet kan have behov for et netværk at trække på samt til at hente information og viden fra. Forældrekredsen kan være med til at finde på arrangementer, der styrker klassens faglige miljø og sociale liv. Som klassens kontaktforældre er det en ide at tage initiativ til oprettelsen af en forældrebank, hvor hver forælder beskriver sig selv, sine stærke sider, sin kunnen og viden, skæve hobbies og de muligheder han/hun har for at hjælpe. Forældre-banken kan evt. være en del af Klassens Mappe. Ideer til aktiviteter for klassens børn og forældre I mange klasser er der et rigtigt godt forhold mellem forældre, elever og lærere. Det viser sig ofte at være begrundet i en fælles oplevelse i form af en skovtur, en udflugt, en teateropførelse eller tilsvarende. Alle erfaringer viser, at fælles aktiviteter ofte giver bedre sammenhold end planlagte møder om emnet. Gode relationer til andre mennesker er dybest set baseret på tillid. Vi har nok alle oplevet de forældremøder, hvor vi egentlig har haft et eller andet på hjertet, men aldrig fik det sagt. Måske af angst for at sige noget forkert, eller måske gik tiden med at lytte til enetaler fra mere veltalende forældre. Derfor: lær navne at kende og, hvilke hjem de tilhører. Når vi har tillid til hinanden, løser vi også bedre de problemer, der opstår. Mere konkrete forslag til fælles aktiviteter kunne være: Søndagstur med madpakke Hvis udflugten har et emne eller lignende kan det måske tages op i klassens undervisning, eller turens indhold kan ligge i forlængelse af et undervisningsprojekt. HT-museet Orlogsmuseet Søndermarken Rosenborg med frokost og ringridning i Kongens Have Kælkning på Bellahøj Bøgelabyrintet ved de små familiehaver på Pile Alle Skøjtetur f.eks. Genforeningspladsen eller Gladsaxe Skøjtehal Jagt- og Forstmuseet

12 Skovtur til skolens Økobase i Lille Hareskov, hvor der er en stor bålplads Skolens hytte Lille Kirkebjerg i Bregnerød evt. med overnatning Kongeegen i Jægerspris skov Europas ældste træ Carlsberg museum Forældrefest Fællesspisning. Temaaftener Disse kunne f.eks. handle mere uddybende om emner inden for klassens sociale liv. Og de kunne evt. arrangeres i samarbejde med de øvrige kontaktforældre på klassetrinnet. Kun fantasien sætter grænser Anden inspiration til ture og aktiviteter kan findes i: Merete Dael og Helle Lisberg Børneguide: København og omegn i børnehøjde Jørn Møller: So i hul og 99 andre gamle boldspil og kasteleje Hund i lænke og 99 andre gamle fange- og findelege Føde en bjørn og 99 andre gamle smidighedsøvelser og styrkelege Anden inspiration En måde at få inspiration på er til dels at tale med andre kontaktforældre, men også at søge på andre skolers hjemmesider. Der er mange skoler rundt om i landet der laver nogle spændende ting. Der henvises i øvrigt til skolens hjemmeside omkring skolebestyrelsens arbejde og skolens principper samt øvrige oplysninger om skolen og dens organisation. Til orientering er vedlagt Kirkebjerg Skoles målsætning og ordensregler samt principper for skole-hjem-samarbejde, årsplaner og elevplaner. God fornøjelse Revideret og godkendt af skolebestyrelsen september 2007

13

14 8,1,2,7,6,3,4,5 12,1,2,11,10,3,4,9,8,5,6,7 16,1,2,15,14,3,4,13,12,5,6,11,10,7,8,9 20,1,2,19,18,3,4,17,16,5,6,15,14,7,8,13,12,9,10,11 24,1,2,23,22,3,4,21,20,5,6,19,18,7,8,17,16,9,10,15,14,11,12,13

15 This document was created with Win2PDF available at The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer

Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Trivselsråd på Herskindskolen. Gode råd og ideer Kære Trivselsråd Fundamentet for et godt skole - hjem samarbejde ligger ofte i et godt trivselsrådsarbejde. Klassearrangementer Samarbejdet kan bl.a. opbygges

Læs mere

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde

Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Guide om inkluderende forældresamarbejde og skole hjemsamarbejde Til forældre og skolens medarbejdere i indskolingen 1 Indhold Fælles for forældre og skolens medarbejdere side 3 Mest for forældre side

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre

Skelgårdsskolens avis. Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Skelgårdsskolens avis Oplag: 1000 Nr. S1 2009/2010 Særnummer skrevet af Trivselsambassadørerne til Skelgårdskolens forældre Side 2 Skeløjet nr.s1 2009/2010 Trivselsambassadørerne Trivselsambassadørens

Læs mere

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende

Fælles spisning både med og uden søskende På tale i en klasse med forældrefest, for at lære hinanden bedre at kende 1. Hvordan arbejder I som nuværende kontaktforældre med kontakt og trivsel? - Hvilken del af arbejdet er det vigtigste, og hvordan kan det gøres bedre? Ikke meget med kontakt og trivsel i klassen Lærer

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED

Trivselsambassadører. Idéer til. Din rolle som Trivselsambassadør. kommer I godt i gang! Sammen mod mobning - FOR TRIVSEL, TOLERANCE OG TRYGHED Udgivet i 2008 i forbindelse med Undervisningsministeriets kampagne Sammen mod mobning af Forældreorganisationen Skole og Samfund Kvægtorvsgade 1 1710 København V tlf.: 3326 1721 E-mail: post@skole-samfund.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2

Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Hvad er et KlasseForældreRåd? Side 2 KlasseForældreRåd Hvorfor det? Side 2 Valg 2 Kompetence 2 Opgaver Side 3 Klassebog Side 3 Sociale arrangementer 3 Holdninger og debat 3 Forældremøder

Læs mere

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre. 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre. Referat fra forældremøde d. 31/1 2012 Kommentar og spørgsmål fra forældre Emne: Forældreråd 1. Organisering af forældreråd Hvem og hvor mange? 2 forældre fra hvert trin. Dvs. 4 gamle og 2 nye forældre.

Læs mere

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN?

LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? ET HÆFTE OM LEKTIEHJÆLP FOR FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID LEKTIEHJÆLP TIL BØRN HVORFOR OG HVORDAN? Et hæfte

Læs mere

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk

Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup. Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Hvad tænker du på? Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19 2600 Glostrup Tlf. 45 15 36 50 eller 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Forældrenetværk Forældrenetværk er grupper af forældre, der ønsker at sætte

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Det var godt, I kom!

Det var godt, I kom! Det var godt, I kom! om barrierer i forældrenetværk Af Jesper Schwartz & Mette Svejgaard, forebyggelseskonsulenter Vi ved, at forældrenetværk skaber trivsel blandt børnene i en klasse eller gruppe. Det

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor

Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor Lektiehjælpernes Hvem, Hvad, Hvor - En informationsmappe for lektiehjælpere ved Dansk Flygtningehjælp Lektiehjælpen er etableret i samarbejde med Brug for alle unge - en kampagne ved Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011

Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 01. september 2011 Holmeagerskolen Version 16 Side 1 af 13 UDGIVET AF: SKOLEBESTYRELSEN UDGAVE: 16 DATO: Holmeagerskolen Version 16 Side 2 af 13 R E V I S I O N S H I S T O R I E UDGAVE RETTET DATO SIDER ÆNDRINGSBESKRIVELSE

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til

Aktivitetsgrupper. i gang. Lærervejledning til Gå tidligt i gang GIV PLADS TIL ALLE Lærervejledning til Aktivitetsgrupper Aktivitetsgrupper understøtter et tættere, mere omsorgsfuldt og inkluderende samarbejde mellem forældrene. Aktivitetsgrupper skal

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere