Center for rusmiddel og forebyggelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for rusmiddel og forebyggelse"

Transkript

1 Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte.

2 Grundforudsætninger i kunde leverandører relationen: Dokumenteret sammenhæng mellem pris, ydelse og kvalitet

3

4 Program for dagen: - Indblik i den aktuelle sammenhæng mellem pris, ydelser og kvalitet Kl Velkomst og overordnet orientering om Rusmiddelbehandlingen i Holstebro Kommune (herunder om samlingen til en ny fælles rusmiddelindsats, målgrupper de faglige tilgange og forudsætninger) (30 min.) Kort introduktion til rammen for samarbejdet mellem kommunerne Struer, Lemvig og Holstebro (samarbejdsaftale, økonomi, styregruppe) (15 min.) Kl Om indsatsen i Stofbehandlingsindsatsen + rundvisning i Sønderlandsgade Kl Transport til Alkoholbehandlingen, Danmarksgade Kl Rundvisning i Alkoholbehandlingen + orientering om indsats og målgrupper, incl. en brugers fortælling Kl Kaffe og spørgsmål Hans-Jørgen Niewald, leder af Center for Socialt Udsatte Sekretariatschef Anette Colding Brun Chr. Blaabjerg Bodil vendelbo

5 Kerneopgave for Center for Rusmiddel: Tilbyde behandlingsforløb til borgere med et alkohol og/eller stofmisbrug Behandlingsforløb kan f.eks. bestå af: Ambulant samtalebehandling Antabusudlevering Åben anonym misbrugsrådgivning Substitutionsbehandling Rådgivning til pårørende med henblik på viden om hjælpeforanstaltninger til rusmiddelbehandling. Målgruppen er: Borgere over 18 år med misbrugsproblematikker Borgere under 18 år med misbrugsproblematikker Pårørende til misbrugere.

6 Det metodiske fundament for løsning af kerneopgave: Der arbejdes med et recovery-orienteret perspektiv, hvor indsatsen tager udgangspunkt en bio- og psykosocial rehabilitering med fokus på det kvalificerede hverdagsliv hos den enkelte borger.

7 Metodiske principper for indsatsen: Borgerens deltagelse Helhedsorienteret tilgang Individuel og fleksibel tilrettelæggelse Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde Koordinering Planlægning Videns basering og kvalitetsorientering Målorientering og tidsperspektivering De bærende principper for den god rehabiliteringsindsats. Hvidbog om rehabilitering

8 De konkrete (e)vidensbaserede tilgange i indsatsen: Alkoholbehandling I ambulant samtalebehandling individuelle forløb anvendes: Kognitiv metode Motiverende samtaler (MI) ACT * Familieintervention Stofbehandling I ambulant samtalebehandling individuelle forløb anvendes: Kognitiv metode Motiverende samtaler (MI) ACT Familieintervention I gruppeforløb anvendes: Psykoedukation anvendes i undervisning af grupper MacFarlanes gruppebehandlingsmetode I gruppeforløb anvendes: Psykoedukation anvendes i undervisning af grupper * en fremtidsorienteret indsats med fokus på nå frem til mening og formål med den enkeltes liv: hvad skal dit liv handle om, hvis det skal handle om noget bestemt? 8

9 Henvendelse vedr. alkoholbehandling Modtagelse/screening: Råd og vejledningssamtale(r) Beslutning om behandlingsforløb Asi-samtale/screeningformål at finde det rigtige match og behandlingsprogram til borgeren. Visitation til behandlingstilbud v/ sagskonference (evt. psykologisk indsats) Du henvender dig Motiverende samtale max. 2 Modtagelse/screening Behandling starter Tilbud til Pårørende Borgere der ikke ønsker behandling afsluttes Socialfærdighedstræning/mestring Efterbehandling/tilbage faldsforebyggelse Behandling afsluttes Tilbud i andet regi Behandling/aktivering

10 Sagsforløb for faseopdelt behandling Modtagelse/screening: Råd og vejledningssamtale(r) Beslutning om behandlingsforløb ASI-samtale/screening formål at finde det rigtige behandlingsprogram og match til borgeren Visitation til behandlingstilbud På sagskonference, hvor lederen deltager, visiteres borgeren til den behandler, der matcher borgerens profil. Ligeledes tages der stilling til om behandlingen skal understøttes af en psykologisk indsats. Fase 1: Mål reduceret forbrug FOKUS grp.forløb: 5 x 3 timer - psykoedukation Individuelt forløb: 1 x pr. uge i 3 måneder Sagskonference afslutning eller visitation til videre forløb Fase 2: Mål afholdenhed. Her kræves alkoholstop. Misbrugsmodul grp.forløb Individuelt forløb evt. med pårørende. 2 samtaler pr. måned i 3 måneder med mulighed for forlængelse. Familieorienteret gruppebehandling. 3 t. hver 14. dag i 6 måneder Sagskonference afslutning eller visitation til videre forløb Fase 3: Mål fastholdelse og tilbagefaldsforebyggelse TBF-grp. 2 x 2 timer over 3 måneder herefter overgang til tilbud i Montagen. Opfølgende samtaler (evt. telefon) 1,3 & 6 måneder efter endt behandling 10

11 Henvendelse vedr. stofbehandling Modtagelse/screening: Råd og vejledningssamtale(r) Beslutning om behandlingsforløb Asi-samtale/screeningformål at finde det rigtige match og behandlingsprogram til borgeren. Visitation til behandlingstilbud v/ sagskonference (evt. psykologisk indsats) Du henvender dig Motiverende samtale max. 2 Modtagelse/screening Behandling starter Tilbud til Pårørende Borgere der ikke ønsker behandling afsluttes Socialfærdighedstræning/mestring Efterbehandling/tilbage faldsforebyggelse Behandling afsluttes Substitutionsbehandling Tilbud i andet regi Behandling/aktivering

12 Sagsforløb for faseopdelt behandling Modtagelse/screening: Råd og vejledningssamtale(r) Beslutning om behandlingsforløb ASI-samtale/screening formål at finde det rigtige behandlingsprogram og match til borgeren. Visitation til behandlingstilbud På sagskonference, hvor lederen deltager, visiteres borgeren til den behandler, der matcher borgerens profil. Ligeledes tages der stilling til om behandlingen skal understøttes af en psykologisk indsats. Fase 1: Mål reduceret forbrug 3 måneders samtaleforløb med 1 samtale pr. uge eller psykoedukation for unge i gruppeforløb 5 x 3 t. Sagskonference Afslutning eller visitation til videre forløb Fase 2: Mål stabilisering eller ophør af misbrug 3 måneders samtale med min. 2 samtaler pr. måned. Sagskonference Afslutning eller visitation til videre forløb Fase 3: Mål fastholdelse og tilbagefaldsforebyggelse Navigear 2 x 2 timer over 3 måneder herefter overgang til tilbud i Montagen. Opfølgende samtaler (evt. telefon) 1,3 & 6 måneder efter endt behandling Fase 4: Mål medicinsk behandling og forebyggelse i forhold til yderligere stigmatisering. Substitutions-caféen 12

13 Aktuelle fokuspunkter: Pris- og Kvalitetsorientering: a. Driftsoptimering - samling af aktiviteterne på en matrikel - Specialisering i behandlingsfaser b. Resultatdokumentation: Udviklingskompasset (måling af progression hos den enkelte, en gruppe incl. Kobling til behandlingsplan) Data opsamling og generering af dataudtræk. c. Pris takster - Gennemskuelighed på taksten - Præsentation af forbrug

14 Samarbejde mellem kommunerne økonomi og styring Om rammen for samarbejdet mellem kommunerne Struer, Lemvig og Holstebro (samarbejdsaftale, økonomi, styregruppe)

15 Misbrugsbehandlingen blev kommunal i 2007 Budgetter og ansvar overført fra Ringkøbing Amt (medarbejdere, ejendomsaftaler osv.) Samtidig indført afregningsmodel Fordeling af budgettet iht. kommunens forbrug i 2004 og 2005 (DUT) incl. en rammebesparelse på 1,2 %: Alkohol Stof Struer 23,9 % 23,6 % Lemvig 12,9 % 13,4 % Holstebro 63,2 % 62,9 % Driftsbudget i alt ,0 mio. 7,2 mio. Struer DUT-kompenseret med 2,9 mio. kr. Struers forbrug ligger højt historisk både når det gælder alkohol og stof - set i forhold til Lemvig

16 Samarbejdsaftale mellem kommunerne Aftalens kerneydelse: rådgivning og vejledning af borgere og pårørende, afklaring og visitation ambulant behandling (alkoholbehandling og stoffri behandling) substitutionsbehandling af visse grupper af stofafhængige visitation til og tilsyn med klientens ophold i døgnbehandling Alkohol- og Stofbehandlingen sikrer endvidere: indberetning til nationale indberetningsregistre metode- og kvalitetsudvikling i forhold til indsatsen (koordineres via den administrative styregruppe) sparring med fagligt personale i samarbejdskommunerne Administrativ styregruppe: Abonnementsaftale (indgået for 1 år ad gangen) = fastfrysning af udgiftsniveauet. Årligt abonnement: Gennemsnit for seneste 3 år (min.køb ½ mio. kr). Efterregulering ved mer- / mindreforbrug udover 20 %

17 Nøgletal om brugerne i Alkoholbehandlingen Fordeling mellem kommunerne Struer Holstebro Lemvig Andre 379 LIDT FLERE NØGLETAL Den største aldersgruppe er 40-54årige (46%) Under 30 år: 10% Over 60 år: 15 % Mænd udgør 65 % af borgere i alkoholbehandling Ca. 40 % har hjemmeboende børn Forsørgelse: Hver 4.: Lønindkomst, hver 3. kontanthjælp / sygedagpenge og 18% er førtidspensionister 17

18 Nøgletal om brugerne i Stofbehandlingen Fordeling ml kommunerne - Stof Struer Holstebro Lemvig Andre 125 LIDT FLERE NØGLETAL Mange unge brugere: Mere end 1/3 under 24 år 79 % er mænd Forsørgelsesgrundlag: Halvdelen modtager kontanthjælp eller lign. 20% førtidspension og 10 % har lønindkomst 18

19 Former for misbrug Alkoholbehandlingen: 99 % - alkohol 1 % - medicin Stofbehandlingen 38 % - hash 17 % - heroin 14 % - substitution 6 % - amfetamin

20 Psykolog-specialteam psykolog-specialteamets opgave er at opkvalificere indsatsen og sikre større (e)vidensbasering. - Psykolog-specialteamet understøtter behandling i komplekse forløb som er nødvendig for at misbrugsbehandlingen kan fortsætte. - Sagen bliver hos behandleren i den periode psykolog-specialteamet arbejder med borgeren. Teamets funktioner: Psykologisk screening ved behov. Eks. ved mistanke om dobbeltdiagnose Analyse/tolkning af screeningsresultater foretaget v. behandler Udredning Testning Skriftlig rapport samt handleanvisninger Opkvalificering af henvisninger til andre instanser (læge/psykiatri) Terapeutiske forløb af max.10 timers varighed Coachende sparring i komplekse sager Deltager i Fællesteamet og har kontaktfunktionen til regionspsykiatrien i forhold til principielle psykologiske problemstillinger. 20

21

22 Rundvisning i lokalerne i Sønderlandsgade:

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101

Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 Svendborg Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere efter Servicelovens 101 September 2014 Formål Denne kvalitetsstandard er en beskrivelse af Svendborg Kommunes tilbud om behandling

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug I Roskilde Kommune arbejder vi for en tidlig hjælp til borgere med begyndende misbrug, en tværgående misbrugsbehandling med synlige resultater samt

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug

Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Kvalitetsstandard - Stofmisbrug Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

Kortlægning af misbrugsbehandling

Kortlægning af misbrugsbehandling Kortlægning af misbrugsbehandling Børn og Unge Børne- og Familiecenter Herning Nordlys M.fl. Børn og Unge Center for Børn og Forebyggelse Hedebocentret M.fl. Støtteafdelingen MST-CM M.fl. Nordlys Lovgrundlag

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune

Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 1 Kvalitetsstandard Misbrugscenter Djursland Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Godkendt den 17. september 2014 af Byrådet i Syddjurs Kommune 2 Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov

Læs mere

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune.

101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. 101 - Kvalitetsstandard vedr. behandling for stofmisbrug i Nordfyns Kommune. Formål Denne kvalitetsstandard beskriver Nordfyns Kommunes tilbud om social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012

Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Kvalitetsstandarder Rusmiddelområdet 2012 J. nr. 29.09.00P22 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Organisering

Læs mere

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge

Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Baggrundsmateriale: Temadrøftelse i Socialudvalget om misbrug hos unge Socialforvaltningen Aarhus Kommune Dato den 26. Maj 2014 Sagsnummer: 14/015239 1 1. Indledning At drikke, ryge hash eller tage stoffer

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug i Vejen Kommune Revideret 2013 Indledning I medfør af 139 i lov om social service er der den 15. juni 2006 blevet fastsat bekendtgørelse nr. 622

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes

1. De overordnede mål, værdier og normer som indsatsen bygger på. 4. Den organisatoriske struktur - hvilke typer behandlingstilbud tilbydes Følgende kvalitetsstandard er udarbejdet på baggrund af Bekendtgørelse om kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Kvalitetsstandarden er politisk behandlet

Læs mere

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2014-2016

Kvalitetsstandard. for social behandling af stofmisbrug 2014-2016 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 2014-2016 September 2014 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 2. Lovgrundlag for stofmisbrugsbehandling..3 3. Formål og værdigrundlag 4 4. Målgrupper

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland.

Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos Misbrugscenter Djursland. Kvalitetsstandard Behandling af stofmisbrug og alkoholmisbrug Indledning Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp, kan du henvende dig hos. Hovedgaden 61-63 8410 Rønde Tlf. 8791 0220 Mail: dm@syddjurs.dk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006

KVALITETSSTANDARD. Rusmiddelcenter Middelfart Teglgårdsparken 27 5500 Middelfart. Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 KVALITETSSTANDARD FOR SOCIAL BEHANDLING AF STOFMISBRUG JF. SERVICELOVEN SAMT ALKOHOLBEHANDLING I FLG. SUNDHEDSLOVEN I MIDDELFART KOMMUNES RUSMIDDELCENTER Jf. Bekendtgørelse, nr. 622 af 15. juni 2006 Rusmiddelcenter

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere