V 2.2. Digital Door Lock Single Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V 2.2. Digital Door Lock Single Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand"

Transkript

1 V. Digital Door Lock Single oint Installation Guide An ASSA ABLOY Group brand

2 Innehåll i förpackning Innhold i forpakning akken indeholder: Content in box. Behör in och utsida. Innvendig og utvendig skilt. Indvendig og udvendig langskilte. Escutcheon inside and outside. Låskista. Låskasse. Låsekasse. Lock case Kabel till låskista 3. Låskabel 3. Kabel for låsekasse 3. Lock case cable 4. Borrskydd 4. Borrbeskyttelse 4. Borebeskyttelse 4. Drill protection 5. Batterier 5. Batterier 5. Batterier 5. Batteries st nyckeltagar 6. 3 stk nøkkelbrikker 6. 3 stk. nøglebrikker 6. 3 key tags 7. Slutbleck 7. Sluttstykke 7. Slutblik 7. Strike 8. Skruvkit standard dörr 8. Skruepose standard dør 8. Skrue pose for standard dør 8. Assembly kit standard door* 9. Skruvkit extrem dörr 9. Skruepose ekstrem dør 9. Skrue pose for ekstrem dør 9. Assembly kit extreme door* 0. Manualer 0. Manualer 0. Manualer 0. Manuals Innehåll i skruvkit: * Skruvkit standarddörr: 4 st långa skruvar, 8 st korta skruvar, insexnyckel, st gummilock samt st kort specialtorxskruv för att förhindra avmontering från insidan. * Skruvkit extremdörr (för tunna eller tjocka dörrar): st lång klippbar vredpinne, st extra kort handtagspinne, st extra lång handtagspinne, 4 st långa klippbara skruvar. Innholdet i skrueposer: * Skruepose for standard dører: 4 lange skruer, 8 korte skruer, sekskantnøkkel (umbrako), gummiunderlag, torx skrue for sperring av inv.skilt. * Skruepose for veldig tykke og tynne dører: ekstra lange medbringer, ekstra kort medbringer, ekstra lange vriderpinner, 4 lange klippbar skruer. Indhold af montage kits: * Montage kit for standard døre: 4 lange skruer, 8 korte skruer unbraco nøgle, gummi covers. torx skrue som forhindre manipulation fra indvendig side. * Montage kit for meget tykke eller tynde døre: lang vrider pind, ekstra lang dørgrebspind, kort dørgrebspind, 4 klipbare skruer. Content of the assembly kits: * For standard doors: 4 long screws, 8 short scews (M5 hillips), allen wrench, rubber covers, torx screw to prevent tampering from inside * For extreme doors (thicker or thinner than standard): long follower spindle, extra long handle spindle, extra short handle spindle, 4 longer screws Digital Door Lock Single oint User Manual Digital Door Lock Single oint Installation Guide 3

3 Montera borrskydd och kabel på låset och installera i dörren enligt bild nedan Monter borbeskyttelse og kabel på låskassen, installer låsen i døren som vist på tegning under Monter borebeskyttelse og kabel på låsekassen og installer i døren som vist på tegningen under Mount the drill protection and cable onto the lock case. Install the lock in the door accordning to images below Montera borrskyddet på låset. Sätt i kabeln i toppen på låshuset. 3 Trä låshuskabeln genom övre hålet i låset. 4 För in låshuset i dörren. 5 Skruva fast låshuset med de två medföljande träskruvarna. Monter borbeskyttelsen på låskassen Sett på låskabelen. 3 Tre låskabel igjennom øverste innvendige hull. 4 Skyv låskassen inn, pass på låskabel. 5 Fest låskassen med skruene som følger med. Utsida / Utsiden / Udvendig side / Outside Insida / Innsiden / Indvendig side / Inside Utsida / Utsiden / Udvendig side / Outside Monter borebeskyttelse Monter kablet i låsekassen. 3 Før kablet gennem det øverste hul. 4 Sæt låsekassen ind i døren. 5 Fastgør låsekassen med det medfølgende skruer. Mount the drill protection Mount the cable onto the lock case. 3 ass the cable through the upper hole. 4 Slide the lock case in to the door. 5 Fasten the lock case to the door with the screws included ! Var försiktig när du för in låshuset i dörren så du inte skadar eller klämmer låshuskabeln. ass på at kabel ikke blir skadet når låskassen skyver på plass! Vær forsigtig når låsekassen sættes i døren, således at kablet ikke bliver klemt eller skadet mellem dør og låsekasse. Be careful when sliding the lock case into the hole in the door so that no cable is squeezed or cut by the lock case. Vänsterdörr / Venstre dør sett fra innsiden / Venstre dør / Left door Eller / Or Högerdörr / Høyredør sett fra innsiden / Højre dør / Right door 4 5

4 max 5 mm 78,0 lacering av slutbleck i förhållande till låshus lassering av sluttstykke i forhold til låskasse lacering af slutblik i forhold til låsekasse ositioning of strike in relation to lock Högsta tillåtna avstånd mellan låshus och slutbleck är 5 mm. Underläggsbleck till slutbleck mm och mm finns som tillbehör. Avstand mellom lås og sluttstykke kan maksimalt være 5 mm for at låsen fungerer. Underlagsplate mm og mm finnes som tilbehør. Afstanden mellem låsekasse og slutblik må maksimalt være 5mm for korrekt funktion af låseen-heden. Underlagsplader til slutblik i mm eller mm kan købes som tilbehør. Max gap between lock case and strike is 5 mm. Distance plate mm and mm is an accessory. Notera att slutblecket har snedställda skruvar inuti vid eventuellt byte av slutbleck Husk skråstilte skruer inne i sluttstykket ved eventuelt bytte av sluttstykke Husk skråstillede skruer inde i slutblikket ved eventuelt udskiftning af slutblikket Note that the strike has screws inside if you need to replace the strike,5 Slutbleck Sluttstykke Rigle Strike plate,5 Hakregel Hakereile Slutblik Hook bolt Låshus Låskasse Låsekasse Lockcase 6 7

5 Ställ in för vänsterdörr Ställ in för högerdörr Innstilling for venstre hengslet dør Indstilling for venstre dør Innstilling for høyre hengslet dør Indstilling for højre dør Set for left door Set for right door Utsida / Utsiden / Udvendig side / Outside Insida / Innsiden / Indvendig side / Inside Insida / Innsiden / Indvendig side / Inside Utsida / Utsiden / Udvendig side / Outside Håll handtaget så att det pekar mot gångjärnen. Fäst handtaget med två av de korta skruvarna. 3 Skruva i skruven i vänster hål om handtaget pekar åt vänster eller i höger hål om handtaget pekar åt höger. 4 Ställ dipswitchen åt vänster om handtaget pekar åt vänster eller åt höger om handtaget pekar åt höger. 5 Välj Easy eller Advanced mode (se separat avsnitt för mer information). Dørgrebet positioneres så det peger mod hængslerne på døren. Fastgør dørgrebets position med de medfølgende skruer. 3 Monter skruen i højre eller venstre hul, i forhold til dørgrebs position. 4 Sæt mikro kontakten i højre eller venstre position i forhold til dørgrebets position. 5 Vælg Easy eller Advanced mode OBS! Skjut eventuella brytare till Advanced mode, se User Manual. OBS! Skyv eventuelt bryter til Advanced Mode før montering, se User Manual. OBS! Stil eventuelt kontakt til Advanced Mode før montering, se User Manual. If you prefer using Advanced mode slide the switch down, see User Manual Vri dørvrider mot dør hengsel. Skru fast dørvrider med skruer på innside. 3 Flytt skrue mot hengsel side. 4 Skyv bryter mot hengsel side. 5 Velg Easy Mode eller Advance Mode før du monterer på skiltet. Set the handle to point towards hinges. Attach the handle with the screws included. 3 Set the screw to left or right according to direction of the handle. 4 Set the dipswitch to left or right according to direction of the handle. 5 Choose easy or advanced mode. Eller / Or 8 9

6 Sätt utsidan på plats med den dubbelhäftande tejpen och kontrollera att handtaget kan dra in hakregeln lasser det utvendige skiltet på døren med den dobbeltsidige teipen og kontroller at dørvrideren kan trekke inn hakereilen lacer det udvendige skilt på døren med den dobbelt klæbende tape og kotroller at dørgrebet kan trække riglen ind Mount the outside with the double sided sticker and check that the handle can retract the hook bolt Skruva ihop utsidan med insidans plåt Skru sammen utvendig skilt med innvendig monteringsplate Skru det udvendige skilt sammen med den indvendige montage plade Fasten the outside with the inside plate Anpassa vredpinnen. Välj mellan Easy och Advanced Mode Tilpass lengde på medbringer. Velg mellom Easy og Advanced Mode Tilpas vrider pinden. Vælg mellem Easy eller Advanced Mode Adjust the length of the follower. Choose between Easy and Advanced Mode Fäst kontakterna. Kontakterna passar bara åt ett håll Kontakter passer bare en vei Stikkene passer kun i en retning Connect the cables. The cables only fit in one direction 4! Var försiktig så du inte skadar kretskortet. 3 3 ass på at du ikke skader kretskortet. as på ikke at ridse printpladen. Do not scratch the circuitboard. Om du behöver byta handtagspinne se sid 3 Om du må bytte vriderpinne se side 3 Hvis firkantpinden skal udskiftes, se side 3 If you need to change to another spindle length see p.3 0

7 Montera fast insidan. Kontrollera att kablarna inte kommer i kläm Monter innvendig skilt. Kontroller at kablene ikke kommer i klem Sätt i batterierna Sett inn batterier Byte av handtagsspindel (fyrkantspinne). Tag loss c-ringen runt fyrkantspinnen på behörets insida. Enklast görs detta med tång för låsring. Udskiftning af dørgrebs pind. Tag c-ringen af som sidder rundt om dørgrebs pinden på indersiden af langskiltet. Monter det indvendige skilt. Kontroller at kablerne ikke kommer i klemme Fasten the inside. Check that the cables are not squeezed Indsæt batterier Insert the batteries. Tag loss handtaget från behövet. 3. Skruva upp skruven i handtaget. 4. Drag ut fyrkantspinnen från handtaget. Observera att det ligger en lös fjäder i handtaget som skall ligga kvar. 5. Sätt i den nya fyrkantspinnen i handtaget med slitsen i fyrkantspinnen på samma sida som skruvhålet i handtaget. Skruva tillbaka skruven. Sätt in handtaget i behövet. Återmontera c-ringen och du är klar.. Fjern derefter dørgrebet fra skiltet. 3. Skru skruen ud. 4. Tag forsigtigt dørgrebs pinden ud (der ligger en fjeder bag pinden). 5. Sæt den valgte dørgrebs pind i og skru skruen fast. Sæt grebet tilbage på langskiltet og monter c-ringen. Bytte av vriderpinne (firkantpinne). Ta av segerring som sitter rundt vriderpinnen på innsiden av skiltet. Her må segerringstang benyttes. Exchange of handle spindle. Remove the c-ring around the handle spindle from the inside of the escutcheon. If possible use a plier for lock ring.. Dra ut dørvrider av skiltet.. Remove the handle from the escutcheon. 3. Skru løs stjerneskrue. 3. Unscrew the screw from the handle. 4. Ta ut vriderpinne forsiktig da det ligger en fjær nedi. 5. Sett inn valgte vriderpinne, skru på skruen. Sett dørvrider inn i skilt. Sett fast segerringen. 4. ull the handle spindle out from the handle. Note that there is a loose spring in the handle that needs to remain there. 5. Insert the new handle spindle into the handle with the groove in the spindle on the same side as the screw hole in the handle. Fasten the handle screw. Insert the handle to the escutcheon. Remount the c-ring and you are done

8 Registrera kod / masterkod Legge inn kode / masterkode rogrammer kode / masterkode Register code / master code Slå kod/masterkod, fritt val 6 siffror Legg inn kode/masterkode, fritt valg 6 siffer Indtast ny valgfri kode/masterkode 6 cifre Enter your code/master code, free choice of 6 digits Notera masterkoden och förvara den säkert. Noter masterkoden og oppbevar på sikkert sted. Noter koden ned og opbevar den et sikkert sted. Note the master code and keep it safe. Bekräfta med knappen Bekreft med knappen Bekræft med knappen Confirm with the button Återställning till fabriksinställningar: Ta ur batterierna. Montera loss insidan. Byt mode från Easy till Advanced eller motsatt beroende på din inställning. Sätt i batterierna. Låset kommer nu tala. Ta ur batterierna. Byt tillbaka till Easy eller Advanced mode beroende på din inställning. Montera tillbaka insidan. Sätt i batterierna. Nu ber låset dig att slå in en ny masterkod (6 siffror) och avsluta med -knappen. Notera! När du återställt till fabriksinställningar måste du registrera dina elektroniska nycklar igen samt göra om dina övriga inställningar. Gendan fabriksindstilling: Tag batterierne ud. Indvendigt langskilt afmonteres. Sæt Easy/Advanced kontakten i modsat position. Indsæt batterier (låsen taler). Tag batteriene ud. Sæt Easy/Advanced kontakten i modsat position. Monter det indvendige langskilt. Indsæt batterierne. Indtast ny Masterkode og bekræft med knappen. Husk: Nøglebrikker og brugerkoder skal registreres igen. Tilbake til fabrikksinnstilling: Ta ut batteriene. Skru av innvendig skilt. Sett Easy/Advance bryter til motsatt stilling. Sett på batteriene. Låsen vil snakke til deg. Ta ut batteriene igjen. Sett Easy/Advance bryter tilbake til din valgte posisjon. Skru fast innvendig skilt. Sett inn batteriene. Nå vil låsen be deg om å lage en ny masterkode, husk å bekrefte med knappen på innvendig skilt. S! Nå må du lagre nye nøkkelbrikker, brukerkode og fjernkontroller. How to restore factory settings: Remove the batteries. Remove the inner plate. Set Easy/Advanced switch to the opposite position. Insert the batteries. The lock will now speak. Remove the batteries. Set Easy/Advanced switch back to the correct position. Fasten the inner plate. Insert the batteries again. Now you will be asked to create new master code. After entering the code confirm with button. Note! You have to register the key tags and user codes again. 4 5

9 Ställ in språk Skruva fast luckan Klart för användande efter kontroller på sid 8 Velg språk Skru på batterideksel Ferdigmontert og klar til bruk etter kontroll på side 8 Vælg sprog Skru batteridækslet fast Klar til brug, husk funktions kontrol side 9 Select language Fasten the battery cover Done and ready to use after installation control p. 9 Tryck # kod 6 siffror # Trykk # masterkoden 6 siffer # Tryk # efterfulgt af masterkode 6 cifre, bekræft med # Tryck (språkinställningar) bekräfta med # Trykk (språkinnstilling) bekreft med # Tryk for sprogindstillinger, bekræft med # Tryck 3 för svenska, bekräfta med # Trykk for Norsk språk, bekreft med # Tryk for Dansk, bekræft med # ush # code 6 digits # ush (language settings) confirm with # Tryck 4 för engelska, bekräfta med # g 3 3+# +# 3 illing +# +# +# +# +# +# +# 4+# 4+# 4+# För ytterligare programmeringar och inställning, se User Manual. For flere programmeringer og innstillinger, se User Manual. For yderligere programmering og indstillinger, se User Manual. For more information about programming and installation, see User Manual. 6 7

10 Att kontrollera efter installation Kontroller dette etter installasjon Kontroller efter installation To check after installation Kontrollera att vredpinnen är lagom avklippt genom att låsa dörren och ta ut ett batteri samt följ nödöppningsförfarande i user manualen. Kontrollera att vredet låser upp och låser på rätt sätt och kontrollera att det går att vrida vredet till horisonellt läge i öppningsriktningen. Om någon av dessa inte fungerar har switch och skruv på insidan av insidesbehöret inte ställts in på korrekt sätt. Lossa då insides behöret och ställ in korrekt enligt installationmanualen. Kontrollera att handtaget rör sig fritt och alltid återvänder till horisontellt läge när man inte håller i det. Detta är viktigt för korrekt funktion av produkten. Om inte så sitter produkten snett i dörren på något sätt så lossa skruvar och tillse att det monteras rakt. Kontrollera att alla koder och elektroniska nycklar fungerar. Tillse att alla användare känner till 9V back up och reset-knapp. Kontroller at medbringer har riktig lengde ved å låse døren, ta ut et batteri og kontrollere nødåpning som beskrevet i user manual. Kontroller at knappvrider låser opp på riktig måte og kontroller at knappvrider kan vris til horisontal stilling i åpningsretningen. Om noe av dette ikke fungerer har ikke bryter eller skrue på innvendig skilt blitt satt i riktig stilling. Skru løs innvendig skilt og still inn korrekt i forhold til installasjonsmanualen. Kontroller at dørvrider beveger seg fritt og alltid går tilbake til riktig horisontal stilling. Dette er viktig for riktig funksjon av produktet. Om ikke så sitter produktet skjevt på døren, løsne skruene og juster til riktig og rett stilling. Kontroller at alle koder, nøkkeltagger og fjernkontroller fungerer. åse at alle brukere er kjent med 9V backup batteri og resetknapp. Kontroller at vriderpinden har korrekt længde, ved at låse døren, tag et batteri ud og kontroller nødåbningsfunktion som beskrevet i User Manual. Kontroller at vrider på indvendig side låser og låser op og kontroller at vrideren kan vrides til vandret position. Hvis en af disse funktioner ikke fungere, er det fordi switch og skrue på bagsiden af indvendigt langskilt ikke er korrekt monteret. Afmonter da det indvendige langskilt og indstil switch og skrue korrekt. Kontroller at dørgrebets vandring er korrekt og altid vender tilbage til vandret position efter brug. Dette er vigtigt for korrekt funktion af produktet. Hvis dørgrebet går trægt, kontroller at produktet er monteret korrekt. Kontroller at koder og elektroniske nøgler fungerer korrekt. Det er vigtigt alle brugere kender til brugen af eksternt 9V batteri backup og reset knappen nederst på udvendige langskilt. Check that the thumb turn follower is correctly cut by removing one battery and follow the emergency opening procedure in User Manual. Check that the thumb turn locks and unlocks properly and check that you can turn the thumbturn to horizontal position in the opening direction. If any of these is not working correctly you have not put the right/left switch and/or the right/left screw in correct position. This switch and screw is located on the back side of the inside. Check that the handle can move easily and when releasing the handle it should return to horizontal position easily. If this is not the case, please check the length of the square pin and if the product is assembled straight on the door since this can cause malfunction of the product. Check that all codes and keytags and remotes (option) works correctly. Make sure all users knows about the battery back up function and reset button possibility. 8 9

11 YALE, with its unique global reach and range of products, is the world s favorite lock the preferred solution for securing your home, family and personal belongings. ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience. For more information on product, resellers and registration of product please visit or or M An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene - Uten- /innendørs

Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene - Uten- /innendørs UK - User Guide 3 DK - Brugsanvisning 9 SE - Bruksanvisning 15 NO - Bruksanvisning 21 Wireless Siren Outdoor and Indoor Trådløs Sirene Uden- og indendørs Trådlös Siren - Utom- /inomhus Trådløs Sirene -

Læs mere

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Manual for Easy2Access A/S Pin code lock Easy-903 G2 Easy2Access A/S Slotsgade 63 3400 Hillerød Tlf 70237032 www.easy2access.net www.e2a.net Dansk

Læs mere

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual

2007/1 TS 372-16. DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual 2007/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning GB User Manual TS 372-16 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

CYBEX GmbH Riedinger Str. 18 95448 Bayreuth Germany. info@cybex-online.com www.cybex-online.com www.facebook.com/cybex.online

CYBEX GmbH Riedinger Str. 18 95448 Bayreuth Germany. info@cybex-online.com www.cybex-online.com www.facebook.com/cybex.online CYBEX GmbH Riedinger Str. 18 95448 Bayreuth Germany info@cybex-online.com www.cybex-online.com www.facebook.com/cybex.online GO TO WWW.CYBEX-ONLINE.COM TO WATCH AN INSTRUCTIONAL VIDEO C233_051-2_01B PALLAS

Læs mere

Ideal sikringssøger Dansk/norsk vejledning Side 4-8 Svensk bruksanvisning Sida 9-13 English usermanual Page 14-18

Ideal sikringssøger Dansk/norsk vejledning Side 4-8 Svensk bruksanvisning Sida 9-13 English usermanual Page 14-18 Ideal sikringssøger Dansk/norsk vejledning Side 4-8 Svensk bruksanvisning Sida 9-13 English usermanual Page 14-18 El-nummer: 6398931720 EAN-nummer: 5706445470716 Indhold Dansk betjeningsvejledning... 4

Læs mere

ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900

ROYAL CONSUL EUROPE A/S 59 DK-7900 EVA Royal 3800 Dansk English Brugervejledning Operators Manual ROYAL CONSUL EUROPE A/S Ringvejen 59 DK-7900 Nykoebing Mors Tlf. +45 96 69 16 00 Fax + 45 96 69 16 01 www.royal-consul.dk e-mail: rce@royal-consul.dk

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700

BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL. EVA Royal 8700 BRUGERVEJLEDNING INSTRUCTION MANUAL EVA Royal 8700 DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH DANSK ENGLISH Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...5 Sikkerheds instruktioner...6 Genanvendelse...7 Symaskinens dele...8

Læs mere

Posemaskine E-serie Juni 2001

Posemaskine E-serie Juni 2001 Posemaskine E-serie Juni 2001 Brugsanvisning Alt personale bør instrueres i brug af brugsanvisningen af hensyn til den personlige sikkerhed af drift- og vedligeholdelsespersonale i deres arbejde med FAS-udstyret.

Læs mere

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany)

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Information last updated - Informationernes aktualitet - Opplysninger gjeldende: 08/2007 Ident.-No.: 08-2007-BA-611-GB/IE/DK/NO C ALARM AND

Læs mere

Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB

Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB Wireless Smoke Alarm - VI.I Manual Model KD 101LB Can be used with SafeHome Wireless Alarm System Please save this manual for future use. The package includes Smoke detector with mounting plate Screws

Læs mere

FR-1X/FR-1XB (DK/NO)

FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB (DK/NO) FR-1X/FR-1XB DANSK BRUGSANVISNING RSC-0959 Tillykke med dit nye instrument fra Roland! Registrer dig online på www.roland.dk / www.roland.no og blive medlem af My Roland Rolands VIP

Læs mere

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD

SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD SAMLEVEJLEDNING FOR KØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING FOR KJØKKEN OG BAD MONTERINGSANVISNING TILL KÖK OCH BAD ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR KITCHEN AND BATH 04/2010 MÅLSKITSER MÅLSKISSER MÅTTRITNINGAR DIMENSIONAL

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28

Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28 Elma 611B Dansk/norsk vejledning Side 5-12 Svensk bruksanvisning Sida 13-20 English usermanual Page 21-28 Dansk/norsk vejledning... 5 Introduktion... 5 Funktioner... 6 Bredt område for Elma 611B... 6 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD

XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD XK 140 HD, XK 160 HD, XK4 160 HD MONTERINGSANVISNING SV... 4 GUIDA DI MONTAGGIO IT... 21 ASENNUSOHJE FI... 6 GUÍA DE INSTALACIÓN ES... 24 MONTERINGSANVISNING DA...8 GUIA DE INSTALAÇÃO PT... 26 MONTERINGSVEILEDNING

Læs mere

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning...

DK GB. WIKING Miro 3 WIKING Miro 4. WIKING Miro 5 WIKING Miro 6. WIKING Miro 1 WIKING Miro 2. Installations- og brugsvejledning... WIKING Miro 1 WIKING Miro 2 WIKING Miro 3 WIKING Miro 4 WIKING Miro 5 WIKING Miro 6 DK GB Installations- og brugsvejledning... 8 Installation- and User s Manual... 26 27.01.2015 / 53-0691 A B 7 8 1 2 3

Læs mere

Producer / Producent / Hersteller: Scanheat A/S Denmark Gotlandvej 22 8700 Horsens +45 7628 4100 www.scanheat.dk info@scanheat.dk

Producer / Producent / Hersteller: Scanheat A/S Denmark Gotlandvej 22 8700 Horsens +45 7628 4100 www.scanheat.dk info@scanheat.dk Tillykke med deres nye energipanel Gratulerer med deres nye energipanel Gratulerar med din nya energipanel Congratulations with your new Energypanel Herzlichen Glückwunsch mit Ihre neuen Energie-paneel

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

SmartRadiator Controller Pro

SmartRadiator Controller Pro Brugermanual Operating Manual SmartRadiator Controller Pro 650CC-DK-W SmartRadiator Kontroller, Kommerciel Elektronisk Trådløs Radiator Termostat (p. 2) SmartRadiator Controller, Commercial Electronic

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: TA - information 97-22 2. udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: 97.05.13 Date: 01.02.08 Service - reparation

Læs mere

Ifö Sensor. Monteringsanvisning... 2-7 Monteringsvejledning... 8-13 Monteringsanvisning... 14-19 Assembly instructions... 20-25

Ifö Sensor. Monteringsanvisning... 2-7 Monteringsvejledning... 8-13 Monteringsanvisning... 14-19 Assembly instructions... 20-25 Ifö Sensor 194-06 9878 SE Inbyggnadscistern - 4 lit. lågbyggd DK Indbygningscisterne - 4 l. lavtbygget NO Innbygningscisterne - 4 liter lavbygd GB Built-in Cistern - 4 Litre. Low construction 91868 www.ifosanitar.com

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

Ifö Premont. SE Moduler och installationssystem. GB Modules and installation system. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning...

Ifö Premont. SE Moduler och installationssystem. GB Modules and installation system. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning... Ifö Premont 9-06 SE Moduler och installationssystem NO Moduler og installasjonssystem DK Moduler og installationssystem GB Modules and installation system 90 www.ifosanitar.com SE DK NO GB Monteringsanvisning...

Læs mere

Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio

Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio Getting started with Logitech Solar Keyboard Folio Contents English................. 3 Svenska.................12 Norsk................. 30 Suomi................. 39 Dansk..................21 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации

SW... M. DK Brugsanvisning. NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití PL Instrukcja obsługi RUS Инструкция по эксплуатации SW... M UK UK Instructions for for use use DK DE Brugsanvisning Bedienungsanleitung FR Mode d emploi DK Brugsanvisning NO Bruksanvisning NL Gebruiksaanwijzing ES Instrucciones para el uso CZ Návod k použití

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere