V 2.2. Digital Door Lock Single Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V 2.2. Digital Door Lock Single Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand"

Transkript

1 V. Digital Door Lock Single oint Installation Guide An ASSA ABLOY Group brand

2 Innehåll i förpackning Innhold i forpakning akken indeholder: Content in box. Behör in och utsida. Innvendig og utvendig skilt. Indvendig og udvendig langskilte. Escutcheon inside and outside. Låskista. Låskasse. Låsekasse. Lock case Kabel till låskista 3. Låskabel 3. Kabel for låsekasse 3. Lock case cable 4. Borrskydd 4. Borrbeskyttelse 4. Borebeskyttelse 4. Drill protection 5. Batterier 5. Batterier 5. Batterier 5. Batteries st nyckeltagar 6. 3 stk nøkkelbrikker 6. 3 stk. nøglebrikker 6. 3 key tags 7. Slutbleck 7. Sluttstykke 7. Slutblik 7. Strike 8. Skruvkit standard dörr 8. Skruepose standard dør 8. Skrue pose for standard dør 8. Assembly kit standard door* 9. Skruvkit extrem dörr 9. Skruepose ekstrem dør 9. Skrue pose for ekstrem dør 9. Assembly kit extreme door* 0. Manualer 0. Manualer 0. Manualer 0. Manuals Innehåll i skruvkit: * Skruvkit standarddörr: 4 st långa skruvar, 8 st korta skruvar, insexnyckel, st gummilock samt st kort specialtorxskruv för att förhindra avmontering från insidan. * Skruvkit extremdörr (för tunna eller tjocka dörrar): st lång klippbar vredpinne, st extra kort handtagspinne, st extra lång handtagspinne, 4 st långa klippbara skruvar. Innholdet i skrueposer: * Skruepose for standard dører: 4 lange skruer, 8 korte skruer, sekskantnøkkel (umbrako), gummiunderlag, torx skrue for sperring av inv.skilt. * Skruepose for veldig tykke og tynne dører: ekstra lange medbringer, ekstra kort medbringer, ekstra lange vriderpinner, 4 lange klippbar skruer. Indhold af montage kits: * Montage kit for standard døre: 4 lange skruer, 8 korte skruer unbraco nøgle, gummi covers. torx skrue som forhindre manipulation fra indvendig side. * Montage kit for meget tykke eller tynde døre: lang vrider pind, ekstra lang dørgrebspind, kort dørgrebspind, 4 klipbare skruer. Content of the assembly kits: * For standard doors: 4 long screws, 8 short scews (M5 hillips), allen wrench, rubber covers, torx screw to prevent tampering from inside * For extreme doors (thicker or thinner than standard): long follower spindle, extra long handle spindle, extra short handle spindle, 4 longer screws Digital Door Lock Single oint User Manual Digital Door Lock Single oint Installation Guide 3

3 Montera borrskydd och kabel på låset och installera i dörren enligt bild nedan Monter borbeskyttelse og kabel på låskassen, installer låsen i døren som vist på tegning under Monter borebeskyttelse og kabel på låsekassen og installer i døren som vist på tegningen under Mount the drill protection and cable onto the lock case. Install the lock in the door accordning to images below Montera borrskyddet på låset. Sätt i kabeln i toppen på låshuset. 3 Trä låshuskabeln genom övre hålet i låset. 4 För in låshuset i dörren. 5 Skruva fast låshuset med de två medföljande träskruvarna. Monter borbeskyttelsen på låskassen Sett på låskabelen. 3 Tre låskabel igjennom øverste innvendige hull. 4 Skyv låskassen inn, pass på låskabel. 5 Fest låskassen med skruene som følger med. Utsida / Utsiden / Udvendig side / Outside Insida / Innsiden / Indvendig side / Inside Utsida / Utsiden / Udvendig side / Outside Monter borebeskyttelse Monter kablet i låsekassen. 3 Før kablet gennem det øverste hul. 4 Sæt låsekassen ind i døren. 5 Fastgør låsekassen med det medfølgende skruer. Mount the drill protection Mount the cable onto the lock case. 3 ass the cable through the upper hole. 4 Slide the lock case in to the door. 5 Fasten the lock case to the door with the screws included ! Var försiktig när du för in låshuset i dörren så du inte skadar eller klämmer låshuskabeln. ass på at kabel ikke blir skadet når låskassen skyver på plass! Vær forsigtig når låsekassen sættes i døren, således at kablet ikke bliver klemt eller skadet mellem dør og låsekasse. Be careful when sliding the lock case into the hole in the door so that no cable is squeezed or cut by the lock case. Vänsterdörr / Venstre dør sett fra innsiden / Venstre dør / Left door Eller / Or Högerdörr / Høyredør sett fra innsiden / Højre dør / Right door 4 5

4 max 5 mm 78,0 lacering av slutbleck i förhållande till låshus lassering av sluttstykke i forhold til låskasse lacering af slutblik i forhold til låsekasse ositioning of strike in relation to lock Högsta tillåtna avstånd mellan låshus och slutbleck är 5 mm. Underläggsbleck till slutbleck mm och mm finns som tillbehör. Avstand mellom lås og sluttstykke kan maksimalt være 5 mm for at låsen fungerer. Underlagsplate mm og mm finnes som tilbehør. Afstanden mellem låsekasse og slutblik må maksimalt være 5mm for korrekt funktion af låseen-heden. Underlagsplader til slutblik i mm eller mm kan købes som tilbehør. Max gap between lock case and strike is 5 mm. Distance plate mm and mm is an accessory. Notera att slutblecket har snedställda skruvar inuti vid eventuellt byte av slutbleck Husk skråstilte skruer inne i sluttstykket ved eventuelt bytte av sluttstykke Husk skråstillede skruer inde i slutblikket ved eventuelt udskiftning af slutblikket Note that the strike has screws inside if you need to replace the strike,5 Slutbleck Sluttstykke Rigle Strike plate,5 Hakregel Hakereile Slutblik Hook bolt Låshus Låskasse Låsekasse Lockcase 6 7

5 Ställ in för vänsterdörr Ställ in för högerdörr Innstilling for venstre hengslet dør Indstilling for venstre dør Innstilling for høyre hengslet dør Indstilling for højre dør Set for left door Set for right door Utsida / Utsiden / Udvendig side / Outside Insida / Innsiden / Indvendig side / Inside Insida / Innsiden / Indvendig side / Inside Utsida / Utsiden / Udvendig side / Outside Håll handtaget så att det pekar mot gångjärnen. Fäst handtaget med två av de korta skruvarna. 3 Skruva i skruven i vänster hål om handtaget pekar åt vänster eller i höger hål om handtaget pekar åt höger. 4 Ställ dipswitchen åt vänster om handtaget pekar åt vänster eller åt höger om handtaget pekar åt höger. 5 Välj Easy eller Advanced mode (se separat avsnitt för mer information). Dørgrebet positioneres så det peger mod hængslerne på døren. Fastgør dørgrebets position med de medfølgende skruer. 3 Monter skruen i højre eller venstre hul, i forhold til dørgrebs position. 4 Sæt mikro kontakten i højre eller venstre position i forhold til dørgrebets position. 5 Vælg Easy eller Advanced mode OBS! Skjut eventuella brytare till Advanced mode, se User Manual. OBS! Skyv eventuelt bryter til Advanced Mode før montering, se User Manual. OBS! Stil eventuelt kontakt til Advanced Mode før montering, se User Manual. If you prefer using Advanced mode slide the switch down, see User Manual Vri dørvrider mot dør hengsel. Skru fast dørvrider med skruer på innside. 3 Flytt skrue mot hengsel side. 4 Skyv bryter mot hengsel side. 5 Velg Easy Mode eller Advance Mode før du monterer på skiltet. Set the handle to point towards hinges. Attach the handle with the screws included. 3 Set the screw to left or right according to direction of the handle. 4 Set the dipswitch to left or right according to direction of the handle. 5 Choose easy or advanced mode. Eller / Or 8 9

6 Sätt utsidan på plats med den dubbelhäftande tejpen och kontrollera att handtaget kan dra in hakregeln lasser det utvendige skiltet på døren med den dobbeltsidige teipen og kontroller at dørvrideren kan trekke inn hakereilen lacer det udvendige skilt på døren med den dobbelt klæbende tape og kotroller at dørgrebet kan trække riglen ind Mount the outside with the double sided sticker and check that the handle can retract the hook bolt Skruva ihop utsidan med insidans plåt Skru sammen utvendig skilt med innvendig monteringsplate Skru det udvendige skilt sammen med den indvendige montage plade Fasten the outside with the inside plate Anpassa vredpinnen. Välj mellan Easy och Advanced Mode Tilpass lengde på medbringer. Velg mellom Easy og Advanced Mode Tilpas vrider pinden. Vælg mellem Easy eller Advanced Mode Adjust the length of the follower. Choose between Easy and Advanced Mode Fäst kontakterna. Kontakterna passar bara åt ett håll Kontakter passer bare en vei Stikkene passer kun i en retning Connect the cables. The cables only fit in one direction 4! Var försiktig så du inte skadar kretskortet. 3 3 ass på at du ikke skader kretskortet. as på ikke at ridse printpladen. Do not scratch the circuitboard. Om du behöver byta handtagspinne se sid 3 Om du må bytte vriderpinne se side 3 Hvis firkantpinden skal udskiftes, se side 3 If you need to change to another spindle length see p.3 0

7 Montera fast insidan. Kontrollera att kablarna inte kommer i kläm Monter innvendig skilt. Kontroller at kablene ikke kommer i klem Sätt i batterierna Sett inn batterier Byte av handtagsspindel (fyrkantspinne). Tag loss c-ringen runt fyrkantspinnen på behörets insida. Enklast görs detta med tång för låsring. Udskiftning af dørgrebs pind. Tag c-ringen af som sidder rundt om dørgrebs pinden på indersiden af langskiltet. Monter det indvendige skilt. Kontroller at kablerne ikke kommer i klemme Fasten the inside. Check that the cables are not squeezed Indsæt batterier Insert the batteries. Tag loss handtaget från behövet. 3. Skruva upp skruven i handtaget. 4. Drag ut fyrkantspinnen från handtaget. Observera att det ligger en lös fjäder i handtaget som skall ligga kvar. 5. Sätt i den nya fyrkantspinnen i handtaget med slitsen i fyrkantspinnen på samma sida som skruvhålet i handtaget. Skruva tillbaka skruven. Sätt in handtaget i behövet. Återmontera c-ringen och du är klar.. Fjern derefter dørgrebet fra skiltet. 3. Skru skruen ud. 4. Tag forsigtigt dørgrebs pinden ud (der ligger en fjeder bag pinden). 5. Sæt den valgte dørgrebs pind i og skru skruen fast. Sæt grebet tilbage på langskiltet og monter c-ringen. Bytte av vriderpinne (firkantpinne). Ta av segerring som sitter rundt vriderpinnen på innsiden av skiltet. Her må segerringstang benyttes. Exchange of handle spindle. Remove the c-ring around the handle spindle from the inside of the escutcheon. If possible use a plier for lock ring.. Dra ut dørvrider av skiltet.. Remove the handle from the escutcheon. 3. Skru løs stjerneskrue. 3. Unscrew the screw from the handle. 4. Ta ut vriderpinne forsiktig da det ligger en fjær nedi. 5. Sett inn valgte vriderpinne, skru på skruen. Sett dørvrider inn i skilt. Sett fast segerringen. 4. ull the handle spindle out from the handle. Note that there is a loose spring in the handle that needs to remain there. 5. Insert the new handle spindle into the handle with the groove in the spindle on the same side as the screw hole in the handle. Fasten the handle screw. Insert the handle to the escutcheon. Remount the c-ring and you are done

8 Registrera kod / masterkod Legge inn kode / masterkode rogrammer kode / masterkode Register code / master code Slå kod/masterkod, fritt val 6 siffror Legg inn kode/masterkode, fritt valg 6 siffer Indtast ny valgfri kode/masterkode 6 cifre Enter your code/master code, free choice of 6 digits Notera masterkoden och förvara den säkert. Noter masterkoden og oppbevar på sikkert sted. Noter koden ned og opbevar den et sikkert sted. Note the master code and keep it safe. Bekräfta med knappen Bekreft med knappen Bekræft med knappen Confirm with the button Återställning till fabriksinställningar: Ta ur batterierna. Montera loss insidan. Byt mode från Easy till Advanced eller motsatt beroende på din inställning. Sätt i batterierna. Låset kommer nu tala. Ta ur batterierna. Byt tillbaka till Easy eller Advanced mode beroende på din inställning. Montera tillbaka insidan. Sätt i batterierna. Nu ber låset dig att slå in en ny masterkod (6 siffror) och avsluta med -knappen. Notera! När du återställt till fabriksinställningar måste du registrera dina elektroniska nycklar igen samt göra om dina övriga inställningar. Gendan fabriksindstilling: Tag batterierne ud. Indvendigt langskilt afmonteres. Sæt Easy/Advanced kontakten i modsat position. Indsæt batterier (låsen taler). Tag batteriene ud. Sæt Easy/Advanced kontakten i modsat position. Monter det indvendige langskilt. Indsæt batterierne. Indtast ny Masterkode og bekræft med knappen. Husk: Nøglebrikker og brugerkoder skal registreres igen. Tilbake til fabrikksinnstilling: Ta ut batteriene. Skru av innvendig skilt. Sett Easy/Advance bryter til motsatt stilling. Sett på batteriene. Låsen vil snakke til deg. Ta ut batteriene igjen. Sett Easy/Advance bryter tilbake til din valgte posisjon. Skru fast innvendig skilt. Sett inn batteriene. Nå vil låsen be deg om å lage en ny masterkode, husk å bekrefte med knappen på innvendig skilt. S! Nå må du lagre nye nøkkelbrikker, brukerkode og fjernkontroller. How to restore factory settings: Remove the batteries. Remove the inner plate. Set Easy/Advanced switch to the opposite position. Insert the batteries. The lock will now speak. Remove the batteries. Set Easy/Advanced switch back to the correct position. Fasten the inner plate. Insert the batteries again. Now you will be asked to create new master code. After entering the code confirm with button. Note! You have to register the key tags and user codes again. 4 5

9 Ställ in språk Skruva fast luckan Klart för användande efter kontroller på sid 8 Velg språk Skru på batterideksel Ferdigmontert og klar til bruk etter kontroll på side 8 Vælg sprog Skru batteridækslet fast Klar til brug, husk funktions kontrol side 9 Select language Fasten the battery cover Done and ready to use after installation control p. 9 Tryck # kod 6 siffror # Trykk # masterkoden 6 siffer # Tryk # efterfulgt af masterkode 6 cifre, bekræft med # Tryck (språkinställningar) bekräfta med # Trykk (språkinnstilling) bekreft med # Tryk for sprogindstillinger, bekræft med # Tryck 3 för svenska, bekräfta med # Trykk for Norsk språk, bekreft med # Tryk for Dansk, bekræft med # ush # code 6 digits # ush (language settings) confirm with # Tryck 4 för engelska, bekräfta med # g 3 3+# +# 3 illing +# +# +# +# +# +# +# 4+# 4+# 4+# För ytterligare programmeringar och inställning, se User Manual. For flere programmeringer og innstillinger, se User Manual. For yderligere programmering og indstillinger, se User Manual. For more information about programming and installation, see User Manual. 6 7

10 Att kontrollera efter installation Kontroller dette etter installasjon Kontroller efter installation To check after installation Kontrollera att vredpinnen är lagom avklippt genom att låsa dörren och ta ut ett batteri samt följ nödöppningsförfarande i user manualen. Kontrollera att vredet låser upp och låser på rätt sätt och kontrollera att det går att vrida vredet till horisonellt läge i öppningsriktningen. Om någon av dessa inte fungerar har switch och skruv på insidan av insidesbehöret inte ställts in på korrekt sätt. Lossa då insides behöret och ställ in korrekt enligt installationmanualen. Kontrollera att handtaget rör sig fritt och alltid återvänder till horisontellt läge när man inte håller i det. Detta är viktigt för korrekt funktion av produkten. Om inte så sitter produkten snett i dörren på något sätt så lossa skruvar och tillse att det monteras rakt. Kontrollera att alla koder och elektroniska nycklar fungerar. Tillse att alla användare känner till 9V back up och reset-knapp. Kontroller at medbringer har riktig lengde ved å låse døren, ta ut et batteri og kontrollere nødåpning som beskrevet i user manual. Kontroller at knappvrider låser opp på riktig måte og kontroller at knappvrider kan vris til horisontal stilling i åpningsretningen. Om noe av dette ikke fungerer har ikke bryter eller skrue på innvendig skilt blitt satt i riktig stilling. Skru løs innvendig skilt og still inn korrekt i forhold til installasjonsmanualen. Kontroller at dørvrider beveger seg fritt og alltid går tilbake til riktig horisontal stilling. Dette er viktig for riktig funksjon av produktet. Om ikke så sitter produktet skjevt på døren, løsne skruene og juster til riktig og rett stilling. Kontroller at alle koder, nøkkeltagger og fjernkontroller fungerer. åse at alle brukere er kjent med 9V backup batteri og resetknapp. Kontroller at vriderpinden har korrekt længde, ved at låse døren, tag et batteri ud og kontroller nødåbningsfunktion som beskrevet i User Manual. Kontroller at vrider på indvendig side låser og låser op og kontroller at vrideren kan vrides til vandret position. Hvis en af disse funktioner ikke fungere, er det fordi switch og skrue på bagsiden af indvendigt langskilt ikke er korrekt monteret. Afmonter da det indvendige langskilt og indstil switch og skrue korrekt. Kontroller at dørgrebets vandring er korrekt og altid vender tilbage til vandret position efter brug. Dette er vigtigt for korrekt funktion af produktet. Hvis dørgrebet går trægt, kontroller at produktet er monteret korrekt. Kontroller at koder og elektroniske nøgler fungerer korrekt. Det er vigtigt alle brugere kender til brugen af eksternt 9V batteri backup og reset knappen nederst på udvendige langskilt. Check that the thumb turn follower is correctly cut by removing one battery and follow the emergency opening procedure in User Manual. Check that the thumb turn locks and unlocks properly and check that you can turn the thumbturn to horizontal position in the opening direction. If any of these is not working correctly you have not put the right/left switch and/or the right/left screw in correct position. This switch and screw is located on the back side of the inside. Check that the handle can move easily and when releasing the handle it should return to horizontal position easily. If this is not the case, please check the length of the square pin and if the product is assembled straight on the door since this can cause malfunction of the product. Check that all codes and keytags and remotes (option) works correctly. Make sure all users knows about the battery back up function and reset button possibility. 8 9

11 YALE, with its unique global reach and range of products, is the world s favorite lock the preferred solution for securing your home, family and personal belongings. ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience. For more information on product, resellers and registration of product please visit or or M An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

V1.0. Yale Easy Digital Lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand 1

V1.0. Yale Easy Digital Lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand 1 V.0 Yale Easy Digital Lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Easy Yale Easy anvender den nyeste teknologi for at gøre det nemmere for dig i hverdagen. Denne manual skal

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

V1.0. Yale Easy Digital Lock. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand 1

V1.0. Yale Easy Digital Lock. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand 1 V1.0 Yale Easy Digital Lock Installation Guide An ASSA ABLOY Group brand 1 5 An ASSA ABLOY Group brand Yale Easy Yale Digital Lock An ASSA ABLOY Group brand Yale Easy Yale Digital Lock 1 Contents Included

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Boligsøgning / Search for accommodation!

Boligsøgning / Search for accommodation! Boligsøgning / Search for accommodation! For at guide dig frem til den rigtige vejledning, skal du lige svare på et par spørgsmål: To make sure you are using the correct guide for applying you must answer

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating

Varenr.: 553925 90 højre 553926 90 venstre 554027 90º højre med coating 554028 90º venstre med coating DK GH Skiftespor Varenr.: 55395 90 højre 55396 90 venstre 55407 90º højre med coating 55408 90º venstre med coating 553991 60º højre 553995 60º venstre 551058 60º højre med coating 551059 60º venstre med

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

Indbygningshåndtag og låse / Deep-dish paddles

Indbygningshåndtag og låse / Deep-dish paddles 50.9576X Aluminiumsdrejelås, eloxceret. 90 x 90 mm. 8 mm firkant + 20 mm længere med rille. Aluminium turnlock, anodized, 8 mm square + pin 20 mm longer with grove. 15.525 Indbygningshåndtag uden lås.

Læs mere

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel.

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel. FutureVent Mounting instruction Ventilation row (WFV), Insolation box (WFB), Regenerator (WFR), Control unit (WFC), Drip edge (WFD), Outdoor screen (WFS), Mounting frame (WFF) & Indoor grill (WFG) DK Montagevejledning

Læs mere

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980

Elma 43. Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 Dansk/norsk vejledning Side 3-6 Svensk bruksanvisning Sida 7-10 English usermanual Page 11-14 EAN: 5703534040980 Elma 43 sid 2 Dansk/norsk vejledning... 3 Indledning... 3 Generelt... 3 Funktioner...

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

L-dørgreb / L-handles

L-dørgreb / L-handles 10.103 L-dørgreb / L-handles Fluted handle, non-locking A: 112 mm C: 36 mm Mount: Ø16 mm 10.203 Fluted handle, non-locking A: 112 mm B: 8 x 112 mm Mount: Ø 16 mm 10.104J Dørgreb med lås L-door handle with

Læs mere

manual Digital food thermometer Item no: Rubicson

manual Digital food thermometer Item no: Rubicson manual Digital food thermometer Item no: 48003 EN DK NO SV Rubicson ENGLISH Overview 1 2 3 4 5 6 7 1 Cook/Timer switch 2 Current temperature 3 Target temperature 4 Sensor connector 5 MIN/UP button 6 SEC/DOWN

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

L-dørgreb / L-handles

L-dørgreb / L-handles 10.103 L-Dørgreb med flange uden lås, rillet, 36 mm, alloy-krom. Fluted L-handle, non-locking, 36 mm, alloychrome. 10.206S L-dørgreb med flange og lås alloy-krom, med 2 nøgler FS880, buet, 44 mm. Arched

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use

CHSPK100 USER MANUAL. EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi. Read this Manual carefully before use CHSPK100 USER MANUAL EN - English SE - Svenska DK - Danske NO - Norsk FI - Suomi Read this Manual carefully before use Battery Powered Salt/Pepper Mill EN User instructions 1. Twist and lift the top cover

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle

Monteringsvejledning (DK) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle. Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsvejledning (K) Montering af armlæn, gribebøjle og legetøjsbøjle Monteringsveiledning (N) Montering av armlener, gripebøyle og lekebøyle Monteringsanvisning (SV) Montering av armstöd, griphandtag

Læs mere

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Manual for Easy2Access A/S Pin code lock Easy-903 G2 Easy2Access A/S Slotsgade 63 3400 Hillerød Tlf 70237032 www.easy2access.net www.e2a.net Dansk

Læs mere

Ruko dørgreb :DO:RE:MI:, Holgaard, Brighthandle og Ruko-Line. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Ruko dørgreb :DO:RE:MI:, Holgaard, Brighthandle og Ruko-Line. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Ruko dørgreb :DO:RE:MI:, Holgaard, Brighthandle og Ruko-Line ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Ruko :DO:RE:MI: dørbeslag af Arkitema Ruko dørgreb af Holgaard Ruko dørgreb af Brighthandle

Læs mere

NO-Bruksanvisning Voksi Classic GB - User manual Voksi Classic SE-Instruktionsbok Voksi Classic DK-Brugsanvisning Voksi Classic. Design for your baby!

NO-Bruksanvisning Voksi Classic GB - User manual Voksi Classic SE-Instruktionsbok Voksi Classic DK-Brugsanvisning Voksi Classic. Design for your baby! NO-Bruksanvisning Voksi Classic GB - User manual Voksi Classic SE-Instruktionsbok Voksi Classic DK-Brugsanvisning Voksi Classic Design for your baby! NO - side 2-6 Voksi Classic har ulike brettemetoder

Læs mere

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual

IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual IPTV Box (MAG250/254) Bruger Manual Når din STB (Set top Box) starter op, bliver der vist en pop up boks på skærmen, hvor du kan åbne EPG ved at trykke på F2 (Nogle bokse kan fortælle at den har brug for

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,-

VARIO D1. Samlet pris kr. XXXX,- Forside INDHOLD! NYHED! 1 sæt vario d1 6 modul monteret med 6 stk. fotoprint, format 70 x 100 cm. 3 stk. halogenspot, 200W 2 stk. brochureholder VARIO D1 5 sk. Vario d2 rammer, format 70 x 100 cm. Monteret

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Rev.nr 161012 O 2,5mm T15 T25 C1 C2 C3 3 m x3 C4 C5 C6 C7 3,5x9,5 1 3,5x25 1 x2 A1 4220000 Endast 8x20 Bare 8x20 Kun 8x20 Vain 8x20

Læs mere

Motor type V Instructions H DK GB

Motor type V Instructions H DK GB Motor type V Instructions 99.48.01-H DK GB Ventilmotor type V DK Ventilmotoren (fig. 1) består af en drejemotor med påbygget krumtapmekanisme, der ændrer den drejende bevægelse til en op- og nedadgående.

Læs mere

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8

Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 Davo-Meg 1002 & 1002B Dansk manual Side 3-5 English user manual Page 6-8 DK: Davo-Meg 1002: 87 98 301 819 Davo-Meg 1002B: 87 98 301 822 EAN: Davo-Meg 1002: 5703534100059 Davo-Meg 1002B: 5703534100202 Indhold

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax.

4G/LTE Filter Kit Channel 59 Art. No Installation Installations guide guide Installations Installasjons- guide guide Asennusopas triax. 4G/LTE Filter Kit Channel 59 rt. No. 314080 Installation guide Installations guide Installations guide Installasjonsguide sennusopas triax.com Installation Guide Instruction 1. Turn off TV at the mains

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

The EAL Jobportal. How to get started

The EAL Jobportal. How to get started The EAL Jobportal How to get started Be prepared Before you start You need to know the ID of your Uni login (WAYF login) You need a browser like Firefox, Safari, Google Chrome (or IE 9 or higher) You need

Læs mere

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-908

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-908 Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-908 Manual for Easy2Access A/S pin code lock Easy-908 Easy2Access A/S Slotsgade 63 3400 Hillerød Tlf 0045 70 23 70 32 www.easy2access.net www.e2a.net teknik@easy2access.net

Læs mere

DK/N. Monteringsvejledning Monteringsanvisning. Deko Plus Plisségardin

DK/N. Monteringsvejledning Monteringsanvisning. Deko Plus Plisségardin K/N S Monteringsvejledning Monteringsanvisning eko Plus Plisségardin Montering Loft / Tak ækkappen sættes på beslagene / Sätt täckkåpan på beslaget eslag fast / Skruva fast beslaget Mulighed for kile

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning

HDMI-221. HDMI extender. User Manual. Användarhandledning. Käyttöohje. Brugervejledning. Brukerveiledning -221 extender EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Brukerveiledning 2 Configuration examples Media player Transmitter Receiver Display Receiver Display Media player

Læs mere

ledningsfri LED lampe med sensor Sladdliis LED lampa med sensor Codless LE0 lamp with sensor t+.cado'

ledningsfri LED lampe med sensor Sladdliis LED lampa med sensor Codless LE0 lamp with sensor t+.cado' IT lr t+.cado' ledningsfri LED lampe med sensor Sladdliis LED lampa med sensor Codless LE0 lamp with sensor n.,le E c, lllll [iltlillilt [ruilil å cadcl' DK INSTRUKTIONSMANUAL LÆS INSTRUKTIONSMANUALEN

Læs mere

Hahn VL-Band AL Dolt gångjärn för aluminiumdörrar

Hahn VL-Band AL Dolt gångjärn för aluminiumdörrar Hahn VL-Band AL Dolt gångjärn för aluminiumdörrar N DK Skjult hengsel for aluminiumsdører Skjultliggende hængsel til aluminiumdøre n Monteringsanvisning n Monteringsanvisning n Monteringsvejledning Hahn

Læs mere

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S

FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S FIST-GPS3 I N S T A L L A T I O N S I N S T R U K S GPSTF-patchbakker monteret med prætermineret kabel UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED TDC Indhold 1 General information 2 Kit indhold 3 Montering af skuffer

Læs mere

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm

BC-10592-2EF-C-NL. RapidBike 3P 1 94-2000-142-21/01 HN 3106 PART LIST PART LIST - DEL LISTE. 1x 4x. O50mm. > 65mm. M6x45mm BC-10592-2EF-C-NL RapidBike 3P O50mm > 65mm 2 HN 3106 PART LIST - DEL LISTE PART LIST 4x M6x45mm 8x 4x 6x 2x 4x 2x 4x 2x 2x 3x 1 94-2000-142-21/01 ASSEMBLY - SAMLEVEJLEDNING M6x45mm x4 6.56mm x8 M6x0mm

Læs mere

Codoor CD3500. Teknisk Håndbog

Codoor CD3500. Teknisk Håndbog Codoor CD3500 DK Teknisk Håndbog Copyright Februari 2002 Bewator AB, Solna, Sverige Materiale fra den tekniske vejledning til CD3500 må kun kopieres med forudgående skriftlig tilladelse fra Bewator. Bewator

Læs mere

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG

SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG SPECIALTRYKKERIETS KUNDE WEBPORTAL KOM GODT I GANG Jeg håber du får fornøjelse af vores nye værktøj. WebApproval skal gøre det nemmere og mere sikkert for dig at godkende din tryksager. Har du spørgsmål,

Læs mere

MultiProgrammer Manual

MultiProgrammer Manual MultiProgrammer Manual MultiProgrammeren bruges til at læse og skrive værdier til ModBus register i LS Controls frekvensomformer E 1045. Dansk Version side 2 til 4 The MultiProgrammer is used for the writing

Læs mere

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT

manual Digital timer Art nr: 50002 Luxorparts M-CLEAR SET LEFT RIGHT manual Digital timer Art nr: 50002 EN NO DK SV M-CLEAR SET LEFT RIGHT CLK RND CDT MANUAL Luxorparts English Overview3 Installation, time settings4 Priorities, feature settings 5 Programs 6 Dansk Oversigt7

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center

Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center Tilføjelse af Z-Wave enheder til Home Center Dit Fibaro system kan have op til 230 Z-Wave enheder tilsluttet til det. Nedenfor kan du læse hvordan du tilføjer Fibaro enheder til din Home Center Lite eller

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Slagfast sikkerhedscylinder. Slagfast sikkerhedscylinder. Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Slagfast sikkerhedscylinder. Slagfast sikkerhedscylinder. Manual. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Slagfast sikkerhedscylinder Manual ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Anvendelse... 4 Beregning af tilbehør... 14 Nye komponenter... 7 Klargøring udvendig cylinder... 8 Klargøring

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information

Beovox 5000 versions. Classic Audio Technical Information Beovox 5000 versions Bang & Olufsen designed the Beovox 5000 for the Beolab 5000. During the period the Beolab 5000 was available (1967 1972) 3 different versions of the Beovox 5000 were released. In this

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Stanglåse og indbygningslukker / Rod latches and paddle locks

Stanglåse og indbygningslukker / Rod latches and paddle locks 54.200150 Rustfri stanglås. 50.DL2200-2 Lukker i skål. Rustfri. Ekskl. modhold, brug evt. 5091/5092/5093/5094. 50.DL2120 Rustfri indbygningslukker. Inkl. top og bundstykke. 315 x 147 mm. H = 25,5 mm. Incl.

Læs mere

Opsætning af DEVO F12E Sender Quick Start Guide og Diagram.

Opsætning af DEVO F12E Sender Quick Start Guide og Diagram. Auto let funktion. Rund flyvnings funktion. Hyper IOC funktion. GPS Telemetri funktion. Altitude hold funktion. Automatisk landings funktion. Landingsstel der kan kører op. 5.8G live billede transmission.

Læs mere

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as

SERVICEKURSUS 2014. C. Reinhardt as SERVICEKURSUS 2014 C. Reinhardt as Elektrisk system TMM4 Sensor DP06 DP07 V.1 erstattes af V.3 DP03 DP16 DP10 V.2 V.3 Display Indstilling af motor support i procent: Tænd for display på tænd knap. Hold

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

25.800+25.802+25.804+25.806+25.808

25.800+25.802+25.804+25.806+25.808 25.800+25.802+25.804+25.806+25.808 DK- Brugervejledning UK- User manual S - Bruksanvisning Pengeboks Digital Safetybox Digital Kassaskåpet Digital Sikkerhedsanvisninger Mange tak for dit valg af dette

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family.

The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. Formålet med vores hjemmesiden er at gøre billeder og video som vi (Gunnarsson)

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

Code Handle. Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Code Handle. Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Code Handle Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikring af terrassedøren og vinduet har aldrig været nemmere Med Code Handle kan du nemt

Læs mere

Tekstil- og plastikprodukter

Tekstil- og plastikprodukter Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) Fastening Products Group Tekstil- og plastikprodukter Textile & Plastic Products (T&P) YKK tilbyder vores kunder et bredt sortiment af tekstil-

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock

Easy-808/808A Manual Easy2Access A/S Easy-808 Fingerprint lock Easy-808/808A Manual 1 Dansk brugervejledning Indledning: Tak for at du benytter vores Fingeraftrykslås EASY-808. Denne manual indeholder vejledning til installation og brug. Venligst læs denne manual

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

BUDI-2S-T-06LxES-DK02

BUDI-2S-T-06LxES-DK02 BUDI-2S-T-06LxES-DK02 I N S T A L L A T I O N S V E J L E D N I N G BUDI-2S-T Udarbejdet i samarbejde med TDC 1 Generelt 3 Klargøring af boks BUDI-2S-T (splidse/patch) boks er beregnet til terminering

Læs mere