V 2.2. Digital Door Lock Single Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V 2.2. Digital Door Lock Single Point. Installation Guide. An ASSA ABLOY Group brand"

Transkript

1 V. Digital Door Lock Single oint Installation Guide An ASSA ABLOY Group brand

2 Innehåll i förpackning Innhold i forpakning akken indeholder: Content in box. Behör in och utsida. Innvendig og utvendig skilt. Indvendig og udvendig langskilte. Escutcheon inside and outside. Låskista. Låskasse. Låsekasse. Lock case Kabel till låskista 3. Låskabel 3. Kabel for låsekasse 3. Lock case cable 4. Borrskydd 4. Borrbeskyttelse 4. Borebeskyttelse 4. Drill protection 5. Batterier 5. Batterier 5. Batterier 5. Batteries st nyckeltagar 6. 3 stk nøkkelbrikker 6. 3 stk. nøglebrikker 6. 3 key tags 7. Slutbleck 7. Sluttstykke 7. Slutblik 7. Strike 8. Skruvkit standard dörr 8. Skruepose standard dør 8. Skrue pose for standard dør 8. Assembly kit standard door* 9. Skruvkit extrem dörr 9. Skruepose ekstrem dør 9. Skrue pose for ekstrem dør 9. Assembly kit extreme door* 0. Manualer 0. Manualer 0. Manualer 0. Manuals Innehåll i skruvkit: * Skruvkit standarddörr: 4 st långa skruvar, 8 st korta skruvar, insexnyckel, st gummilock samt st kort specialtorxskruv för att förhindra avmontering från insidan. * Skruvkit extremdörr (för tunna eller tjocka dörrar): st lång klippbar vredpinne, st extra kort handtagspinne, st extra lång handtagspinne, 4 st långa klippbara skruvar. Innholdet i skrueposer: * Skruepose for standard dører: 4 lange skruer, 8 korte skruer, sekskantnøkkel (umbrako), gummiunderlag, torx skrue for sperring av inv.skilt. * Skruepose for veldig tykke og tynne dører: ekstra lange medbringer, ekstra kort medbringer, ekstra lange vriderpinner, 4 lange klippbar skruer. Indhold af montage kits: * Montage kit for standard døre: 4 lange skruer, 8 korte skruer unbraco nøgle, gummi covers. torx skrue som forhindre manipulation fra indvendig side. * Montage kit for meget tykke eller tynde døre: lang vrider pind, ekstra lang dørgrebspind, kort dørgrebspind, 4 klipbare skruer. Content of the assembly kits: * For standard doors: 4 long screws, 8 short scews (M5 hillips), allen wrench, rubber covers, torx screw to prevent tampering from inside * For extreme doors (thicker or thinner than standard): long follower spindle, extra long handle spindle, extra short handle spindle, 4 longer screws Digital Door Lock Single oint User Manual Digital Door Lock Single oint Installation Guide 3

3 Montera borrskydd och kabel på låset och installera i dörren enligt bild nedan Monter borbeskyttelse og kabel på låskassen, installer låsen i døren som vist på tegning under Monter borebeskyttelse og kabel på låsekassen og installer i døren som vist på tegningen under Mount the drill protection and cable onto the lock case. Install the lock in the door accordning to images below Montera borrskyddet på låset. Sätt i kabeln i toppen på låshuset. 3 Trä låshuskabeln genom övre hålet i låset. 4 För in låshuset i dörren. 5 Skruva fast låshuset med de två medföljande träskruvarna. Monter borbeskyttelsen på låskassen Sett på låskabelen. 3 Tre låskabel igjennom øverste innvendige hull. 4 Skyv låskassen inn, pass på låskabel. 5 Fest låskassen med skruene som følger med. Utsida / Utsiden / Udvendig side / Outside Insida / Innsiden / Indvendig side / Inside Utsida / Utsiden / Udvendig side / Outside Monter borebeskyttelse Monter kablet i låsekassen. 3 Før kablet gennem det øverste hul. 4 Sæt låsekassen ind i døren. 5 Fastgør låsekassen med det medfølgende skruer. Mount the drill protection Mount the cable onto the lock case. 3 ass the cable through the upper hole. 4 Slide the lock case in to the door. 5 Fasten the lock case to the door with the screws included ! Var försiktig när du för in låshuset i dörren så du inte skadar eller klämmer låshuskabeln. ass på at kabel ikke blir skadet når låskassen skyver på plass! Vær forsigtig når låsekassen sættes i døren, således at kablet ikke bliver klemt eller skadet mellem dør og låsekasse. Be careful when sliding the lock case into the hole in the door so that no cable is squeezed or cut by the lock case. Vänsterdörr / Venstre dør sett fra innsiden / Venstre dør / Left door Eller / Or Högerdörr / Høyredør sett fra innsiden / Højre dør / Right door 4 5

4 max 5 mm 78,0 lacering av slutbleck i förhållande till låshus lassering av sluttstykke i forhold til låskasse lacering af slutblik i forhold til låsekasse ositioning of strike in relation to lock Högsta tillåtna avstånd mellan låshus och slutbleck är 5 mm. Underläggsbleck till slutbleck mm och mm finns som tillbehör. Avstand mellom lås og sluttstykke kan maksimalt være 5 mm for at låsen fungerer. Underlagsplate mm og mm finnes som tilbehør. Afstanden mellem låsekasse og slutblik må maksimalt være 5mm for korrekt funktion af låseen-heden. Underlagsplader til slutblik i mm eller mm kan købes som tilbehør. Max gap between lock case and strike is 5 mm. Distance plate mm and mm is an accessory. Notera att slutblecket har snedställda skruvar inuti vid eventuellt byte av slutbleck Husk skråstilte skruer inne i sluttstykket ved eventuelt bytte av sluttstykke Husk skråstillede skruer inde i slutblikket ved eventuelt udskiftning af slutblikket Note that the strike has screws inside if you need to replace the strike,5 Slutbleck Sluttstykke Rigle Strike plate,5 Hakregel Hakereile Slutblik Hook bolt Låshus Låskasse Låsekasse Lockcase 6 7

5 Ställ in för vänsterdörr Ställ in för högerdörr Innstilling for venstre hengslet dør Indstilling for venstre dør Innstilling for høyre hengslet dør Indstilling for højre dør Set for left door Set for right door Utsida / Utsiden / Udvendig side / Outside Insida / Innsiden / Indvendig side / Inside Insida / Innsiden / Indvendig side / Inside Utsida / Utsiden / Udvendig side / Outside Håll handtaget så att det pekar mot gångjärnen. Fäst handtaget med två av de korta skruvarna. 3 Skruva i skruven i vänster hål om handtaget pekar åt vänster eller i höger hål om handtaget pekar åt höger. 4 Ställ dipswitchen åt vänster om handtaget pekar åt vänster eller åt höger om handtaget pekar åt höger. 5 Välj Easy eller Advanced mode (se separat avsnitt för mer information). Dørgrebet positioneres så det peger mod hængslerne på døren. Fastgør dørgrebets position med de medfølgende skruer. 3 Monter skruen i højre eller venstre hul, i forhold til dørgrebs position. 4 Sæt mikro kontakten i højre eller venstre position i forhold til dørgrebets position. 5 Vælg Easy eller Advanced mode OBS! Skjut eventuella brytare till Advanced mode, se User Manual. OBS! Skyv eventuelt bryter til Advanced Mode før montering, se User Manual. OBS! Stil eventuelt kontakt til Advanced Mode før montering, se User Manual. If you prefer using Advanced mode slide the switch down, see User Manual Vri dørvrider mot dør hengsel. Skru fast dørvrider med skruer på innside. 3 Flytt skrue mot hengsel side. 4 Skyv bryter mot hengsel side. 5 Velg Easy Mode eller Advance Mode før du monterer på skiltet. Set the handle to point towards hinges. Attach the handle with the screws included. 3 Set the screw to left or right according to direction of the handle. 4 Set the dipswitch to left or right according to direction of the handle. 5 Choose easy or advanced mode. Eller / Or 8 9

6 Sätt utsidan på plats med den dubbelhäftande tejpen och kontrollera att handtaget kan dra in hakregeln lasser det utvendige skiltet på døren med den dobbeltsidige teipen og kontroller at dørvrideren kan trekke inn hakereilen lacer det udvendige skilt på døren med den dobbelt klæbende tape og kotroller at dørgrebet kan trække riglen ind Mount the outside with the double sided sticker and check that the handle can retract the hook bolt Skruva ihop utsidan med insidans plåt Skru sammen utvendig skilt med innvendig monteringsplate Skru det udvendige skilt sammen med den indvendige montage plade Fasten the outside with the inside plate Anpassa vredpinnen. Välj mellan Easy och Advanced Mode Tilpass lengde på medbringer. Velg mellom Easy og Advanced Mode Tilpas vrider pinden. Vælg mellem Easy eller Advanced Mode Adjust the length of the follower. Choose between Easy and Advanced Mode Fäst kontakterna. Kontakterna passar bara åt ett håll Kontakter passer bare en vei Stikkene passer kun i en retning Connect the cables. The cables only fit in one direction 4! Var försiktig så du inte skadar kretskortet. 3 3 ass på at du ikke skader kretskortet. as på ikke at ridse printpladen. Do not scratch the circuitboard. Om du behöver byta handtagspinne se sid 3 Om du må bytte vriderpinne se side 3 Hvis firkantpinden skal udskiftes, se side 3 If you need to change to another spindle length see p.3 0

7 Montera fast insidan. Kontrollera att kablarna inte kommer i kläm Monter innvendig skilt. Kontroller at kablene ikke kommer i klem Sätt i batterierna Sett inn batterier Byte av handtagsspindel (fyrkantspinne). Tag loss c-ringen runt fyrkantspinnen på behörets insida. Enklast görs detta med tång för låsring. Udskiftning af dørgrebs pind. Tag c-ringen af som sidder rundt om dørgrebs pinden på indersiden af langskiltet. Monter det indvendige skilt. Kontroller at kablerne ikke kommer i klemme Fasten the inside. Check that the cables are not squeezed Indsæt batterier Insert the batteries. Tag loss handtaget från behövet. 3. Skruva upp skruven i handtaget. 4. Drag ut fyrkantspinnen från handtaget. Observera att det ligger en lös fjäder i handtaget som skall ligga kvar. 5. Sätt i den nya fyrkantspinnen i handtaget med slitsen i fyrkantspinnen på samma sida som skruvhålet i handtaget. Skruva tillbaka skruven. Sätt in handtaget i behövet. Återmontera c-ringen och du är klar.. Fjern derefter dørgrebet fra skiltet. 3. Skru skruen ud. 4. Tag forsigtigt dørgrebs pinden ud (der ligger en fjeder bag pinden). 5. Sæt den valgte dørgrebs pind i og skru skruen fast. Sæt grebet tilbage på langskiltet og monter c-ringen. Bytte av vriderpinne (firkantpinne). Ta av segerring som sitter rundt vriderpinnen på innsiden av skiltet. Her må segerringstang benyttes. Exchange of handle spindle. Remove the c-ring around the handle spindle from the inside of the escutcheon. If possible use a plier for lock ring.. Dra ut dørvrider av skiltet.. Remove the handle from the escutcheon. 3. Skru løs stjerneskrue. 3. Unscrew the screw from the handle. 4. Ta ut vriderpinne forsiktig da det ligger en fjær nedi. 5. Sett inn valgte vriderpinne, skru på skruen. Sett dørvrider inn i skilt. Sett fast segerringen. 4. ull the handle spindle out from the handle. Note that there is a loose spring in the handle that needs to remain there. 5. Insert the new handle spindle into the handle with the groove in the spindle on the same side as the screw hole in the handle. Fasten the handle screw. Insert the handle to the escutcheon. Remount the c-ring and you are done

8 Registrera kod / masterkod Legge inn kode / masterkode rogrammer kode / masterkode Register code / master code Slå kod/masterkod, fritt val 6 siffror Legg inn kode/masterkode, fritt valg 6 siffer Indtast ny valgfri kode/masterkode 6 cifre Enter your code/master code, free choice of 6 digits Notera masterkoden och förvara den säkert. Noter masterkoden og oppbevar på sikkert sted. Noter koden ned og opbevar den et sikkert sted. Note the master code and keep it safe. Bekräfta med knappen Bekreft med knappen Bekræft med knappen Confirm with the button Återställning till fabriksinställningar: Ta ur batterierna. Montera loss insidan. Byt mode från Easy till Advanced eller motsatt beroende på din inställning. Sätt i batterierna. Låset kommer nu tala. Ta ur batterierna. Byt tillbaka till Easy eller Advanced mode beroende på din inställning. Montera tillbaka insidan. Sätt i batterierna. Nu ber låset dig att slå in en ny masterkod (6 siffror) och avsluta med -knappen. Notera! När du återställt till fabriksinställningar måste du registrera dina elektroniska nycklar igen samt göra om dina övriga inställningar. Gendan fabriksindstilling: Tag batterierne ud. Indvendigt langskilt afmonteres. Sæt Easy/Advanced kontakten i modsat position. Indsæt batterier (låsen taler). Tag batteriene ud. Sæt Easy/Advanced kontakten i modsat position. Monter det indvendige langskilt. Indsæt batterierne. Indtast ny Masterkode og bekræft med knappen. Husk: Nøglebrikker og brugerkoder skal registreres igen. Tilbake til fabrikksinnstilling: Ta ut batteriene. Skru av innvendig skilt. Sett Easy/Advance bryter til motsatt stilling. Sett på batteriene. Låsen vil snakke til deg. Ta ut batteriene igjen. Sett Easy/Advance bryter tilbake til din valgte posisjon. Skru fast innvendig skilt. Sett inn batteriene. Nå vil låsen be deg om å lage en ny masterkode, husk å bekrefte med knappen på innvendig skilt. S! Nå må du lagre nye nøkkelbrikker, brukerkode og fjernkontroller. How to restore factory settings: Remove the batteries. Remove the inner plate. Set Easy/Advanced switch to the opposite position. Insert the batteries. The lock will now speak. Remove the batteries. Set Easy/Advanced switch back to the correct position. Fasten the inner plate. Insert the batteries again. Now you will be asked to create new master code. After entering the code confirm with button. Note! You have to register the key tags and user codes again. 4 5

9 Ställ in språk Skruva fast luckan Klart för användande efter kontroller på sid 8 Velg språk Skru på batterideksel Ferdigmontert og klar til bruk etter kontroll på side 8 Vælg sprog Skru batteridækslet fast Klar til brug, husk funktions kontrol side 9 Select language Fasten the battery cover Done and ready to use after installation control p. 9 Tryck # kod 6 siffror # Trykk # masterkoden 6 siffer # Tryk # efterfulgt af masterkode 6 cifre, bekræft med # Tryck (språkinställningar) bekräfta med # Trykk (språkinnstilling) bekreft med # Tryk for sprogindstillinger, bekræft med # Tryck 3 för svenska, bekräfta med # Trykk for Norsk språk, bekreft med # Tryk for Dansk, bekræft med # ush # code 6 digits # ush (language settings) confirm with # Tryck 4 för engelska, bekräfta med # g 3 3+# +# 3 illing +# +# +# +# +# +# +# 4+# 4+# 4+# För ytterligare programmeringar och inställning, se User Manual. For flere programmeringer og innstillinger, se User Manual. For yderligere programmering og indstillinger, se User Manual. For more information about programming and installation, see User Manual. 6 7

10 Att kontrollera efter installation Kontroller dette etter installasjon Kontroller efter installation To check after installation Kontrollera att vredpinnen är lagom avklippt genom att låsa dörren och ta ut ett batteri samt följ nödöppningsförfarande i user manualen. Kontrollera att vredet låser upp och låser på rätt sätt och kontrollera att det går att vrida vredet till horisonellt läge i öppningsriktningen. Om någon av dessa inte fungerar har switch och skruv på insidan av insidesbehöret inte ställts in på korrekt sätt. Lossa då insides behöret och ställ in korrekt enligt installationmanualen. Kontrollera att handtaget rör sig fritt och alltid återvänder till horisontellt läge när man inte håller i det. Detta är viktigt för korrekt funktion av produkten. Om inte så sitter produkten snett i dörren på något sätt så lossa skruvar och tillse att det monteras rakt. Kontrollera att alla koder och elektroniska nycklar fungerar. Tillse att alla användare känner till 9V back up och reset-knapp. Kontroller at medbringer har riktig lengde ved å låse døren, ta ut et batteri og kontrollere nødåpning som beskrevet i user manual. Kontroller at knappvrider låser opp på riktig måte og kontroller at knappvrider kan vris til horisontal stilling i åpningsretningen. Om noe av dette ikke fungerer har ikke bryter eller skrue på innvendig skilt blitt satt i riktig stilling. Skru løs innvendig skilt og still inn korrekt i forhold til installasjonsmanualen. Kontroller at dørvrider beveger seg fritt og alltid går tilbake til riktig horisontal stilling. Dette er viktig for riktig funksjon av produktet. Om ikke så sitter produktet skjevt på døren, løsne skruene og juster til riktig og rett stilling. Kontroller at alle koder, nøkkeltagger og fjernkontroller fungerer. åse at alle brukere er kjent med 9V backup batteri og resetknapp. Kontroller at vriderpinden har korrekt længde, ved at låse døren, tag et batteri ud og kontroller nødåbningsfunktion som beskrevet i User Manual. Kontroller at vrider på indvendig side låser og låser op og kontroller at vrideren kan vrides til vandret position. Hvis en af disse funktioner ikke fungere, er det fordi switch og skrue på bagsiden af indvendigt langskilt ikke er korrekt monteret. Afmonter da det indvendige langskilt og indstil switch og skrue korrekt. Kontroller at dørgrebets vandring er korrekt og altid vender tilbage til vandret position efter brug. Dette er vigtigt for korrekt funktion af produktet. Hvis dørgrebet går trægt, kontroller at produktet er monteret korrekt. Kontroller at koder og elektroniske nøgler fungerer korrekt. Det er vigtigt alle brugere kender til brugen af eksternt 9V batteri backup og reset knappen nederst på udvendige langskilt. Check that the thumb turn follower is correctly cut by removing one battery and follow the emergency opening procedure in User Manual. Check that the thumb turn locks and unlocks properly and check that you can turn the thumbturn to horizontal position in the opening direction. If any of these is not working correctly you have not put the right/left switch and/or the right/left screw in correct position. This switch and screw is located on the back side of the inside. Check that the handle can move easily and when releasing the handle it should return to horizontal position easily. If this is not the case, please check the length of the square pin and if the product is assembled straight on the door since this can cause malfunction of the product. Check that all codes and keytags and remotes (option) works correctly. Make sure all users knows about the battery back up function and reset button possibility. 8 9

11 YALE, with its unique global reach and range of products, is the world s favorite lock the preferred solution for securing your home, family and personal belongings. ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience. For more information on product, resellers and registration of product please visit or or M An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

MI-300K Bruger manual

MI-300K Bruger manual MI-300K Bruger manual 1 Indholdsfortegnelse: Basis information Produkt specifikationer Side 5 Produkt indhold Side 6 Enheds betegnelse Side 7 Programmering Kom godt i gang Side 8 Personlig brugerkode Side

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS

MONTERINGSAVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS Rev: 6. mars 2015 MONTERINGSVISNING INSTLLTION INSTRUCTIONS 5302D/L Bano standard høyskap 400 mm, venstre (NRF 603 58 02/ RSK 738 91 97) Standard tall cabinet, left 400 mm 5302D/R Bano standard høyskap

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-903 G2 Manual for Easy2Access A/S Pin code lock Easy-903 G2 Easy2Access A/S Slotsgade 63 3400 Hillerød Tlf 70237032 www.easy2access.net www.e2a.net Dansk

Læs mere

Code Handle. Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Code Handle. Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Code Handle Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikring af terrassedøren og vinduet har aldrig været nemmere Med Code Handle kan du nemt

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

WT-1011RC Programmer User Guide

WT-1011RC Programmer User Guide WT-1011RC Programmer User Guide Firmware Version 1.9 Note: 1. Information in this manual is subject to change without notice and does not represent a commitment of manufacturer. 2. Manufacturer shall not

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-908

Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-908 Brugervejledning for Easy2Access A/S kodelås Easy-908 Manual for Easy2Access A/S pin code lock Easy-908 Easy2Access A/S Slotsgade 63 3400 Hillerød Tlf 0045 70 23 70 32 www.easy2access.net www.e2a.net teknik@easy2access.net

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Ruko CLIQ. - Kom godt i gang med CLIQ. En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system

Ruko CLIQ. - Kom godt i gang med CLIQ. En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system Ruko CLIQ - Kom godt i gang med CLIQ Form. 8236/03.08/1.000 En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Læs mere

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz Elektronisk dørlås HOME Genialt sikker. Genialt enkel. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Monterings- og Brugsanvisning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz Opbygning Illustrationer

Læs mere

The size of the project.

The size of the project. Apartment type B System integrator - COWI Prices from 3-6 million kr. per The size of the project. Suppl. package kr. 400-1,000,000 Why smart-house? The most user-friendly bus- Delivered by DUPLINE The

Læs mere

3.5 Digital Door Viewer

3.5 Digital Door Viewer 3.5 Digital Door Viewer MANUAL UK - 02 DK - 12 SE - 22 NO - 32 Model: DB-35HD Model: DB-35HD-M UK Door Bell TF card slot Menu button Up button Down button Monitoring button 2 www.safehome.dk UK Camera

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio Udvid dit adgangskontrolsystem med trådløs låseteknologi Glem alt om nøgler! Skift til Aperio 2 Har du nogle døre med adgangskontrol og nogle med nøgler? Hvorfor administrere to forskellige systemer? Glem

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1

TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 TRAKA21 MANUAL 10/2/2015 - VERSION 1.1 1 2 INDHOLD Afsnit Omhandler Side 1 Kontakt information Ruko 3 2 Hvad og hvem er denne guide for? 3 3 Hvad indeholder pakken, når Traka21 leveres? 3 4 Montering af

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Aperio Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Online adgangskontrol på glasdøre, kan hurtigt blive både dyrt og besværligt. Det er ikke tilfældet

Læs mere

VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO. Sådan sikrer du din bolig bedst muligt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO. Sådan sikrer du din bolig bedst muligt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO Sådan sikrer du din bolig bedst muligt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Her bør hjemmet og med Ruko kan du få samme nø Vinduer Det er en god idé at udstyre

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Aperio Låsekasse valg Sprog: DK Ekstern/Intern Aperio låsekasse valg Revision 3 2013-08-16. Aperio låsekasse valg

Aperio Låsekasse valg Sprog: DK Ekstern/Intern Aperio låsekasse valg Revision 3 2013-08-16. Aperio låsekasse valg Aperio låsekasse valg 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Fagudtryk... 3 Oversigt over låsekasser/aperio læsere... 5 Fallelåse... 5 Riglelåse... 6 2 Baggrund Dette dokument benyttes som opslagsværk, men

Læs mere

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes

Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Dansk vejledning til installation og opsætning af Safe Eyes Her kan du få vejledning til, hvordan du skaffer Safe Eyes og bruger det. Det mest nødvendige er her beskrevet på dansk men dog ikke det hele.

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2.

Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Montering af automatisk nedblændelig bakspejl og regnsensor på Octavia 2. Monteringen blev foretaget fordi jeg fik slået min forrude i stykker og fik monteret en ny rude med det rigtige beslag. Det skulle

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter

Brugermanual. EnVivo Cassette Converter Brugermanual EnVivo Cassette Converter INDHOLD Introduktion... 3 Produktegenskaber... 3 Udpakning af Cassette Converter... 3 Isætning / udskiftning af batterier... 4 Installation af software... 4 Beskrivelse

Læs mere

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC)

Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) Sunlite pakke 2004 Standard (EC) (SUN SL512EC) - Gruppering af chasere igen bag efter. På den måde kan laves cirkelbevægelser og det kan 2,787.00 DKK Side 1 Sunlite pakke 2006 Standard (EC) LAN (SUN SL512EC

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

SmartAir Solo. med skyggekort Dansk brugervejledning

SmartAir Solo. med skyggekort Dansk brugervejledning med skyggekort Dansk brugervejledning December 2010 SmartAir Solo er til steder hvor der ønskes elektronisk adgangskontrol til et begrænset antal brugere, uden at der skal føres kabler til dørene. Funktion

Læs mere

PDFmaps på smartphones

PDFmaps på smartphones PDFmaps på smartphones Kort udbyder - en enkel og (gratis) mulighed for at stille orienteringskort til rådighed på iphone/ipad og Android Bruger - en enkel og (gratis) mulighed for at downloade og anvende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand

Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand Du læste rigtigt fremover kan din finger være nøglen til hjemmet Hvis du skifter din lås til en Yale Doorman behøver du ikke længere en nøgle, men kan

Læs mere

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud.

Vejledning 1. Afmonter lågen a. Bauartfjederen afmonteres ved hjælp af en tang eller en skruetrækker ved enten at vride eller skubbe fjederen ud. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51096 Udskiftning af sekskantet håndtagsstang: Nedenfor er beskrevet hvorledes håndtagsstangen på din Aduro 7 udskiftes. Arbejdshandsker kan med fordel anvendes.

Læs mere

SmartAir. Offline adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. Offline adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir Offline adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et enkelt og fleksibelt system SmartAir er et adgangskontrolsystem, der er velegnet til både virksomheder,

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

Quick guide til evolution wireless serie 100

Quick guide til evolution wireless serie 100 Quick guide til evolution wireless serie 100 Tillykke med dit nye evolution wireless sæt. Nedenfor finder du en Quick-guide, som sætter dig istand til at anvende dit evolution wireless sæt meget hurtigt.

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk

specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk specialkatalog låsesmede MILA BESLAG A/S H C Ørsteds Vej 18 DK-3000 Helsingør Telefon: +45 49 13 99 00 www.mila.dk info@mila.dk Indholdsfortegnelse: indstikslåse.... 3-24 flerpunktslåse.... 25-34 slutblik....

Læs mere

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor!

Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Spørgsmål: Hvordan kan jeg sætte routeren op uden brug af CD en? Svar: Routeren kan sættes op manuelt iht. step by step guiden nedenfor! Produkter dækket af denne step by step guide: De fleste routere

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM x x4 4 a 4 b JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i...

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys Elektronisk adgangskontrol Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys fleksibel adgangskontrol En moderne, dynamisk virksomhed stiller krav til fleksibilitet, infrastruktur og forskellige adgangsniveauer

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide

TYPE-S. Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5. Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Setup Guide TYPE-S Thin and light protective keyboard case For Samsung GALAXY Tab S 10.5 Contents Dansk 92 www.logitech.com/support/type-s

Læs mere

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning ED 100 ED 250 Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 Tilpasning af montageplade og dækkappe mellem dør-automatik.

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED

Assembly. dansprint aps v/ Ole Tor Strandmarksvej 27 C, 2760 Hvidovre, Danmark tel +45 44 69 88 00 fax +45 44 69 88 80 UNLOCKED LOCKED Assembly KAYAK AK 1. Turn profile upside-down, mount the front leg from the front side of the profile. Note that the front leg is positioned by a stopper - this is to help the mounting of the swing-wheel.

Læs mere

Yale Doorman för Aptus

Yale Doorman för Aptus Version Aptus Elektronik AB Ekonomivägen 3-5, 463 33 Askim www.aptus.se telefon omst.: +46 31 68 97 00 fax: +46 31 68 97 99 support: support@aptus.se Revision 1 Yale Doorman för Aptus Yale Doorman för

Læs mere

Elektronisk dørlås. Genialt enkel. Genialt sikker. Komfortabel sikkerhed. Ideel til private og erhvervsmæssige døre. www.burg-wachter.

Elektronisk dørlås. Genialt enkel. Genialt sikker. Komfortabel sikkerhed. Ideel til private og erhvervsmæssige døre. www.burg-wachter. Komfortabel sikkerhed. Ideel til private og erhvervsmæssige døre. Genialt enkel. Genialt sikker. www.burg-wachter.com Den perfekte kombination af simplicitet og sikkerhed. SETS Ideel til små og mellemstore

Læs mere

DVL kursus: ViewRanger. Skovskolen i Raadvad Lørdag den 2. august 2014

DVL kursus: ViewRanger. Skovskolen i Raadvad Lørdag den 2. august 2014 DVL kursus: ViewRanger Skovskolen i Raadvad Lørdag den 2. august 2014 Dagens program ViewRanger i teori og praksis Frokostpause ViewRanger i teori og praksis Afslutning og evaluering Grupper Gruppe Navn

Læs mere

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company RUKO + RUKO + 10 ÅRS GARANTI An ASSA ABLOY Group company Forsikringen stiller nu minimumskrav til låsesikkerhed Det er en statistisk kendsgerning, at der årligt begås over 60.000 indbrud i villaer, lejligheder,

Læs mere

Installation kun fase og mellemledning

Installation kun fase og mellemledning BRUGERVEJLEDNING ACelTIMER IP20 MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET EL-INSTALLATØR Installation kun fase og mellemledning Installation af en ACelTIMER Venligst sluk strømmen inden installationen KUN af

Læs mere

Spar på strømmen det er op til dig. Der er meget at spare med trådløs, batteridrevet adgangskontrol

Spar på strømmen det er op til dig. Der er meget at spare med trådløs, batteridrevet adgangskontrol Spar på strømmen det er op til dig Der er meget at spare med trådløs, batteridrevet adgangskontrol Strømforbruget betyder noget spar penge med batteridrevet trådløs adgangskontrol Adgangskontrol med ledninger

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English

IHCRemote. Manual. For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English IHCRemote Manual For IHCRemote version 1.5.0 Dansk/English For English manual, go to page 10. Hent opdateringer til IHCRemote gratis via itunes App Store eller Google Play. Manualen er gældende for IHCRemote

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit

Weebly- vejledning. Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1 Weebly- vejledning Lav din egen hjemmeside let og smertefrit 1. Gå ind på flg. adresse: www.weebly.com 2. Opret dig som bruger (gratis): 2 3. Kom godt i gang: For at komme i gang med 1. side skal du

Læs mere

BRUGSANVISNING. For dørautomatik og valgfri elektronisk styring af lås P1014 / 14201 / 14207

BRUGSANVISNING. For dørautomatik og valgfri elektronisk styring af lås P1014 / 14201 / 14207 BRUGSANVISNING LOCK ASSIST DOC For dørautomatik og valgfri elektronisk styring af lås P1014 / 14201 / 14207 PHONIRO SYSTEMS AB BRUGSANVISNING PHONIRO LOCK ASSIST DOC DOK. NR. 14207112 KONTAKT & INDHOLD

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

CMTP 2 KANYLEBYTTEBOKS BRUGSANVISNING

CMTP 2 KANYLEBYTTEBOKS BRUGSANVISNING CMTP 2 KANYLEBYTTEBOKS BRUGSANVISNING Indholdsfortegnelse Sikkerhed... 2 Oversigt - Eksternt... 3 Oversigt - Internt... 4 Montering... 5 Idriftsættelse... 5 Drift... 5 Brug af kanylebytteboksen... 5 Påfyldning

Læs mere