Mænds uopdagede depressioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mænds uopdagede depressioner"

Transkript

1 Mænds uopdagede depressioner Svend Aage Madsen

2 Når man taler om mænd og sygdom.. Y+ =

3 Et paradoks Forkølede mænd kaldes ynkelige Når manden bliver alvorligt syg, trækker han sig ofte fra andre, taler ikke om det Og nu vil kvinden helst have, at han taler så meget som muligt om det.

4 Middellevetid i hundrede år

5 Den variable forskel i middellevetid

6 Hvis man er 30 år? 84 82, , ,3 79, ,1 Mænd Kvinder 74, Lang Mellem Kort

7 Restlevetid fra 40 år

8 Mænd, livet, sygdom og tidlig død

9 Of te Nogle eksempler på, hvorfor mænd lever kortere end kvinder:

10 Female/male ratio Den syge mand og lægen 4 Seeing the GP 3 2 Admission to hospital Gender neutral admission to hospital Age Danske mænd kommer for sent til lægen og fylder op i hospitalssengene som ældre (Juhl & Christensen, 2008) Svend Aage Madsen, chefpsykolog Rigshospitalet.

11 Selvoplevet helbred Godt og Meget godt helbred - 78 Mænd årige 77 Kvinder Mænd Kvinder 74 Middellevetid i Danmark Svend Aage Madsen, chefpsykolog Rigshospitalet. 56

12 Hvordan har de det? % Godt eller meget godt helbred år Mænd Kvinder Hver gang, der dør 100 kvinder i Danmark af denne sygdom, dør der: 204 mænd pga. ulykker 130 mænd pga. kræft 150 mænd Hjertekarsygdomme 134 mænd af lunge- og luftvejssygdomme 145 mænd af diabetes 300 mænd af selvmord Svend Aage Madsen, chefpsykolog Rigshospitalet.

13 Den glade mand. Christensen, K, m.fl. (2006): Kend din krop, mand Svend Aage Madsen, chefpsykolog Rigshospitalet.

14 Selvrapporteret mental sundhed 1

15 Selvoplevet fysisk helbred Godt og Meget godt helbred årige Levetid Mænd Kvinder 60 Mænd Kvinder Middellevetid i Danmark

16 Selvoplevet fysisk helbred Godt og Meget godt helbred årige Mænd 58 Kvinder 56

17 Selvrapporteret mental sundhed 2

18 Man regner med, at % af alle kvinder og 7-12 % af alle mænd får en behandlingskrævende depression i løbet af livet

19 Personer indlagt med depression

20 Depression

21 Gotland-erfaringen

22 Gotland-erfaringen Mænds vanskeligheder ved at opfatte problemer som psykiske Mænds brug af sundhedsvæsnet Sundhedsvæsnets opdagelse af psykiske problemer hos mænd Særlige karakteristika ved mænds psykiske problemer

23 Mænd, misbrug og depression

24 Depression

25 Alkoholmisbrug

26 Depression vs. Alkoholmisbrug

27 Alkohol vs. Depression

28 Mænds diagnoser? Påstand: Mænd bliver lettere diagnosticeret for noget de gør en adfærd end for, hvordan de har det

29 Mænds særlige reaktionsmåder

30 Traditionelle depressionssymptomer Nedsat stemningsleje Manglende glæde og interesse Uoverkommelighedfølelse og træthed Manglende koncentrationsevne Rådvildhed og uro Hæmning Nedsat selvværdsfølelse og følelse af skyld Sortsyn Selvmordstanker

31 Mandlige depressionssymptomer 1 Vredesudbrud Aggressivitet Svag impulskontrol Irritabilitet Destruktiv tankegang Lav stresstærskel Rastløshed Misbrug

32 Mandlige depressionssymptomer 2 Tilbagetrækning fra relationer benægtes eventuelt Overworking besættelse Benægtelse af smerte Bl.a. sorg og savn Rigide krav om autonomi Afvisning af hjælp Voldsom selvkritik

33 Mænds reaktionsmåder Påstand: Depressive mænd der er udadreagerende eller har tilbagetrækningstilstande bliver ikke så let opdagede og får ikke hjælp som depressive

34 Mænd og selvmord

35 EU27 LT LV HU SI EE FI BE HR PL FR CH AT CZ LU SK RO IS SE DK BG DE IE NO MK MT NL PT ES UK IT CY EL Selvmord 60 Per 100, Male Female 10 0 Country

36 Op til 5 gange så mange selvmord blandt de ældste 60 Per 100, Male Female 10 0 Age

37 Køn, selvmord og selvmordsforsøg Selvmord Selvmordsforsøg

38 EU27 LT LV HU SI EE FI BE HR PL FR CH AT CZ LU SK RO IS SE DK BG DE IE NO MK MT NL PT ES UK IT CY EL Depression vs. selvmord Per 100, Male Female Country

39 Årene efter tab af partner

40 Mænds selvmord Påstand: Den overvældende større forekomst af selvmord blandt mænd er udtryk for, at mænds depressioner ikke bliver godt nok opfanget.

41 Mænds (manglende) brug af hjælp

42 Female/male ratio Mænds brug af praktiserende læge 4 Seeing the GP 3 2 Admission to hospital Gender neutral admission to hospital (Juhl & Christensen, 2008) Age

43 Hvem diagnosticeres hos praktiserende læge? Var den seneste patient, du gav diagnosen depression en mand eller kvinde? Female 73% 68% 68% Male Don't know 3% 4% 23% 27% 32% Sweden (n=103) Denmark (n=108) Norway (n=100) Have not had any such patient 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

44 Lægers oplevelse af patientens åbenhed om depression No difference, i.e. it is as easy or difficult for both men and women to bring up 25% 30% 29% Easier for men to bring up Easier for women to bring up 5% 10% 19% 57% 54% 63% Sweden (n=103) Denmark (n=108) Norway (n=100) Don't know 3% 2% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

45 Hvor længe før patienten kommer til læge m. depressive symptomer No difference, i.e. it takes about as long for both men and women 5% 10% 8% 81% It takes longer for men to seek medical advice 90% 4% 86% Sweden (n=103) Denmark (n=108) Norway (n=100) It takes longer for women to seek medical advice 1% 4% 6% Don't know 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

46 Mænd henvist til psykolog

47 Antal ydelser Ydelser til mænd i behandling Køn og psykologhjælp Mænd Kvinder Alder

48 Mænds (manglende) brug af hjælp Påstand: Det overvældende mindre antal mænd i behandling og færre behandlingsydelser til mænd er udtryk for problemer med rekruttering af mænd, med kommunikation og med udformning af tilbud

49 Mænd og fødselsdepression

50 2002 Her beskrev vi, hvordan også mænd kan få fødselsdepression

51 Fem forslag til kommunikation med manden Vær konkret - tingene skal ikke pakkes unødigt ind Stil konkrete spørgsmål som kræver konkrete svar - måske kommer der så en snak ud af det Jo mindre du forventer af samtalen jo mere vil manden som regel sige Udvis sympati - ikke medlidenhed, som fjerner følelsen af at have kontrol Han bestemmer selv - hjælp med at opstille og formidle muligheder

52 Konsekvenser Omkring 6,5 pct. fædre får en fødselsdepression inden for 6 uger efter fødslen af deres barn Ca. 25% opdages kun for symptomer, der er typiske for mænd (GMDS) På landsplan vil omkring fædre årligt få en fødselsdepression (v fødsler om året).

53 Mænds fødselsdepressioner Påstand: Maksimalt en fjerdedel af mænd med fødselsdepressioner bliver opdagede og får relevant behandling.

54 Mænds depressioner Påstand: Kun halvdelen af de mænd, der har depressioner bliver opfanget for får behandling for det - = ca

55 Mental sundhed og dødelighed Forventet restlevetid fra 15 år

56 Dialog med mænd med psykiske problemer

57 Særligt ved mænd og det psykiske Mænds måder at opfatte psykiske problemer på Mænds måder at klare psykisk smerte på Mænds forhold til at søge hjælp De professionelles opdagelse af mænd med psykiske problemer Rekruttering til hjælp og behandling

58 Mødet med manden der har det skidt Metoder, udtryksmåder og sprog Temaer, der tages op i samtaleforløbet Særlige måder at bearbejde psykiske problemer på? Alle professionelle gør sig deres eget køn klart som en vigtig del af behandlingen

59 Mødet med manden med psykiske problemer Mange mænd kommer p.g.a. et ultimatum fx fra venner/familien. Eller fra retten/politiet. Eller fra arbejdsgiveren. Metoder, udtryksmåder og sprog Veje til rekruttering

60 Mandeorienteret kommunikation Gå nøgternt til samtalen Lad være med at spørge om følelser først Vær tilbageholdende Hold pause efter hans udsagn måske kommer der tilføjelser Men accepter, hvis han ikke vil snakke!

61 Hvad kan man gøre? Stille konkrete spørgsmål om hvad, hvornår, hvor meget, hvor ofte.. Fokusere på optimisme og muligheder Give råd og opstille valgmuligheder Lægge op til at manden styrer selv Stå til rådighed, hvis de bliver spurgt - vente og lytte

62 Osv - så begynder han måske at tale om, hvad han går og tænker på Men lad være med at være for ivrig, når han åbner sig vent og lyt!! Være konkrete 1 F.eks.: Kan du falde i søvn om aftenen? Ligger du og spekulerer? Spekulerer du på om kræften udvikler sig?

63 Være konkrete 2 F.eks.: Hvornår var du sidst sammen med andre? Hvor mange af dine venner har du kontakt med? Har du snakket med dine børn om om hvordan du har det? Mv vent og lyt!!

64 Grunde til at passe på sig selv Ansvar for andre At de betyder noget for andre At andre vil savne dem At deres evt. død vil have afgørende indflydelse deres børns og deres venners liv

65 Jo mindre du forventer af samtalen des mere vil han så måske sige Gå selv nøgternt til samtalen Lad være med at spørge om følelser først Vær tilbageholdende Hold pause efter hans udsagn måske kommer der tilføjelser Men accepter, hvis han ikke vil snakke!

66 Tilbagetrækning fra relationer Hvis jeg bare kunne være i fred Distancering fra andre mennesker, især de nærmeste Ingen kan hjælpe, det er noget jeg selv må klare

67 Hurtigt væk fra smerte og svaghed! Tendens til at handle sig hurtigt ud af situationer med psykisk smerte gøre noget vildt Dulme igennem bedøvelse At have problemer = følelser af kaos og lammelse

68 Tendenser til at udadreagere Vredesudbrud Desperation Vold, ekstreme handlinger, fx at han kører som en sindssyg i trafikken Skride fra det hele

69 Guide til den vrede mand Hold pause og vær lyttende Undgå at forsvare det der sker Blive ved med at være nysgerrig ift. Pt. historie Anerkend at der er et vanskeligt samspil Find ud af hvad det specifikke problem er - og opmunter pt. til at fortælle detaljer Udtryk forståelse for pt.s følelser og sæt ord på dem Kom evt med forslag til at forståelse af pt. s opfattelse men være rede til korrigere

70 Guide punkter Guiden Hold pause og vær lyttende Anerkend at der er et vanskeligt samspil Udtryk forståelse for mandens følelser og sæt ord på dem Kom evt med forslag til at forståelse af hans opfattelse men vær rede til korrigere Forslag til udsagn Fortæl hvad det er der gør dig vred Det er klar man bliver træt af at (fx af kollegaen, arbejdsgiveren, etc) Det er meget tungt Fortæl, hvad det var er skete/hvad de sagde Var det, der gjorde dig sur det, at du blev misforstået.

71 Overvældende følelser Det er almindeligt at tænke, at mænd ikke har så stærke følelser, eller at de ikke føler så meget. Men somme tider er mænds følelser så stærke, at de har svært ved at kapere dem, at de oplever, de må forsvare sig over for dem, fordi de ikke kan udholde dem.

72 Ambivalens mellem autonomi og tilknytning Nærhed, Tilknytning, Omsorg Frihed, Autonomi, Kontrol Ofte livslangt tema skærpes ved krise og depression Ofte en essentiel problemstilling i samtaler

73 Afrunding

74 Spørgsmål Mandlig eller kvindelig behandler bedst for mænd? Hvad forventer vi af mænd i samtale? Er det altid godt at tale om tingene? Er distancering godt eller skidt - autonomi eller isolation? Hvordan forene behovet for selvbestemmelse og handlng med behovet for omsorg og medfølelse?

75

76

77

78 Svend Aage Madsen, chefpsykolog Rigshospitalet.

79

80 Læs mere: Brooks, G. (1998) A New Psychotherapy for Traditional Men. NY: Wiely. Cochran, S. & Rabinowitz, F. (2000) Men and Depression. NY: Academic Press. Englar-Carlson, M. & Stevens, M. (2006) In the Room With Men: A Casebook of Therapeutic Change. NY: APA Books. Good, G. & Brooks, G. (2001) The New Handbook of Psychotherapy and Counselling with Men. San Francisco: Jossey-Bass. Levant, R. & Pollack, W. (eds) (1995). A New Psychology of Men. New York: Basic Books. Madsen, S.Aa. (2010) Between autonomy and attachment In: Blazina, C & Miller, D. (eds). An International Psychology of Men. Theoretical Advances, Case Studies, and Clinical Innovations. New York: Routledge. Madsen, S.Aa. (2008) Mænd i psykoterapi. Psykolog Nyt, Vol 62, 19, 3-9. Madsen, S.Aa. (2014) Mænds sundhed og sygdomme. København: Samfundslitteratur. Pollack, W. & Levant, R. (1998) New Psychotherapy for Men. NY: Wiely.

81 Se:

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer

TEMA 2013 FAKTAARK. Mænds mentale sundhed og problemer DK TEMA 2013 FAKTAARK Mænds mentale sundhed og problemer 2 HVORFOR TEMA OM MÆNDS MENTALE SUNDHED? Alt for mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det og kun halvdelen af de mænd, der

Læs mere

Kønsforskning. psykoterapi

Kønsforskning. psykoterapi fotos: bam/scanpix Kønsforskning Af Svend Aage Madsen Mænd i psykoterapi Der findes ikke en særlig mande-terapi men mange mænd ville have behov for en terapeutisk tilgang, der møder mandens behov for autonomi

Læs mere

Rigshospitalet MÆND FØDSELSDEPRESSIONER. - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid

Rigshospitalet MÆND FØDSELSDEPRESSIONER. - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid Rigshospitalet MÆND & FØDSELSDEPRESSIONER - en guide til arbejdet med mænd med psykiske vanskeligheder under graviditet, fødsel og spædbarnstid Indhold 3 Mænd kan få fødselsdepressioner 4 Hvor stort er

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd

Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd 12 oplæg til undervisning om Mænds overdødelighed Stigende tilfælde af mandesygdomme Underdiagnosticering af psykiske sygdomme hos mænd Mødet med manden, og

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog. www.livviadialog.dk Liv via dialog. Hvad er en efterfødselsreaktion? Er man syg eller sund når man reagerer på overbelastning? Hvad sker der? Hvem kan hjælpe? Kan både kvinder og mænd få en efterfødselsreaktion?

Læs mere

Mænd og depression TEMA. Meld. Sygedagpenge. Din forening Løb med DepressionsForeningen. DepressionsForeningens medlemsblad Nr.

Mænd og depression TEMA. Meld. Sygedagpenge. Din forening Løb med DepressionsForeningen. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2014 TEMA Mænd og depression Dobbelt så mange kvinder som mænd, får diagnosen depression. Primært fordi mænds symptomer på depression bliver overset, mener eksperter.

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Opsporing af depression hos ældre mænd. Projektbeskrivelse

Opsporing af depression hos ældre mænd. Projektbeskrivelse Opsporing af depression hos ældre mænd Projektbeskrivelse Formål Projektet bygger på de vigtige erfaringer, der netop i de seneste år er indhøstet om ældre mænd, ældre mænds livskvalitet, mænd og depression,

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Rapport om forsknings- og praksiserfaringer vedrørende mænd I krise. Udarbejdet af Kenneth Reiniche for mandecentret. Mand?

Rapport om forsknings- og praksiserfaringer vedrørende mænd I krise. Udarbejdet af Kenneth Reiniche for mandecentret. Mand? Rapport om forsknings- og praksiserfaringer vedrørende mænd I krise Udarbejdet af Kenneth Reiniche for mandecentret Mand? Rapport om forsknings- og praksiserfaringer vedrørende mænd I krise Udarbejdet

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut.

At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. At arbejde med Marte meo principper og Care index i arbejdet som sundhedsplejerske og familieterapeut. I artiklen beskrives arbejdet i familier der er ramt af en reaktion i forbindelse med graviditet og

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Guide. Guide: Fædre får også fødselsdepressioner. Test dig selv. sider. Sådan opdager du en fødselsdepression

Guide. Guide: Fædre får også fødselsdepressioner. Test dig selv. sider. Sådan opdager du en fødselsdepression Foto: Iris Guide Juni 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: Fædre får også fødselsdepressioner Sådan opdager du en fødselsdepression Test dig selv 16 sider Fødselsdepression INDHOLD

Læs mere

Når du skal udskrives

Når du skal udskrives Når du skal udskrives til dig, der er indlagt på en psykiatrisk afdeling Guide til livet efter indlæggelsen Gem den. Du får brug for den. 2. oplag - 2014 HUSK lige dit kort! der er et liv efter udskrivelsen.

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf.

Fakta & Depression LANDSINDSATSEN MOD DEPRESSION I KØBENHAVNS AMT. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. Psykiatrisk Center Gentofte Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Tlf. 39 77 76 00 Psykiatrisk Center Ballerup Ballerup Boulevard 2 2750 Ballerup Tlf. 44 88 44 03 Psykoterapeutisk Center Stolpegård Stolpegårdvej

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

Relationer. Side 6-12 TEMA

Relationer. Side 6-12 TEMA DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 1-2013 Relationer Måske er jeg bange for at lukke et andet menneske ind, fordi jeg er mere følsom end andre. Jeg føler, jeg risikerer at brænde nallerne, hvis jeg

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk

Sov godt. Af Anne Søvang. Juni 2012. www.annesoevang.dk Sov godt Af Anne Søvang Juni 2012 www.annesoevang.dk Copyright 2012 1 Søvn er vigtig. En god søvn hjælper kroppen med at regenerere og forny sig. Så kan føle os veludhvilede og er klar til den nye dag,

Læs mere

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år

Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Projektevaluering af: Forebyggende besøg - til borgere mellem 55 og 74 år Afdelingen for folkesundhed I sundhedscenter Odsherred 0 Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet.... 2 Besøgene.... 2 Eksempler

Læs mere