Referencer. Agresti, Alan Barbara Finlay (1997): Statistical Methods for the Social Sciences. USA: Prentice Hall International Inc.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referencer. Agresti, Alan Barbara Finlay (1997): Statistical Methods for the Social Sciences. USA: Prentice Hall International Inc."

Transkript

1 Referencer A Agresti, Alan Barbara Finlay (1997): Statistical Methods for the Social Sciences. USA: Prentice Hall International Inc. Andersen Ejdesgaard, Bo Iben Stephensen Børge F. Jensen Lilian Zøllner Vagn Mørch Sørensen Vibeke B. Lassen Susanne Mouazzene (2009): Unges selvmordstanker og selvmordsadfærd. Odense: Center for Selvmordsforskning. Antonovsky, Aaron (2000) [1987]: Helbredets mysterium. At tåle stress og forblive rask. København: Hans Reitzels Forlag. B Bach, Alice Riis (2005): Mænd og muskler. En bog om styrketræning og anabole steroider. København: Tiderne Skifter. Bach Ludvigsen, Nina Jens Christian Nielsen (2008): Unges tryghed og trivsel i Frederiksberg Kommune. København: Center for Ungdomsforskning. Balvig, Flemming (2006): Den ungdom! København: Det Kriminalpræventive Råd. Balvig, Flemming Britta Kyvsgaard (2009). Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelserne København: Københavns Universitet, Justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitichefen. Balvig, Flemming Lars Holmberg Anne-Stina Sørensen (2005): Ringstedforsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Bergström, Maria (2006): Genus, makt och pornografi ungdomars attityder och förhållningssätt till porr. I: Koll på porr skilda röster om sex, pornografi, medier och unga. Stockholm: Medierådet Burt, Cyril (1925): The Young Delinquent. London: London University Press. D Dahl, Karen Margrethe (2007): Udsatte børns fritid et litteraturstudie. København: Socialforskningsinstituttet. 284

2 Demant, Jakob (2008): Liquid socialities. Ph.D.-afhandling, Sociologisk Institut. København: Københavns Universtitet. Demant, Jakob Margaretha Järvinen (2006): Constructing maturity through alcohol experience. I: Addiction Research and Theory, vol. 14 nr. 6. E Eilenberg Søgaard, Lise Cathrine Lundgaard Christensen Niels Bilenberg (2009): Selvskadende adfærd blandt børn og unge. I: Ugeskrift for Læger, 171/33, 10. august København: Lægeforeningens forlag. Emler, Nikolas (2001): Self esteem: The costs and causes of low self worth. York: York Publishing Services. Emler, Nikolas (2003): Does it matter if young people have low self esteem?. I: Kaye Richards (red.): Self-esteem and youth development. Ambleside: Brathay Hall Trust. Eriksen, Louise (2006): Sundhed og helbredsrelateret livskvalitet. I: Ola Ekholm Mette Kjøller Michael Davidsen Ulrik Hesse Louise Eriksen Anne Illemann Christensen Morten Grønbæk (red.) Sundhed og sygelighed i Danmark 2005 og udviklingen siden København: Statens Institut for Folkesundhed. F Filges, Tine Dorthe Skov Jeppesen Niels Ulrik Sørensen (2006): Når et æble om dagen ikke er nok ung og sund på ungdomsuddannelserne i Svendborg. København: Center for Ungdomsforskning. Frisén, Ann (2006). Kropp, utseende och sexualitet. I: Ann Frisén Philip Hwang (red.) Ungdomar och identitet. Bokförlaget Natur och Kultur. Frydenberg, Erica (2008): Adolescent Coping. Advances in Theory, Research and Practice. Adolescence and Society Series. Routledge. G Garde, Karin Jes Gerlach (2006): Psykiske sygdomme forskellen mellem mænd og kvinder. København: PsykiatriFondens Forlag. Gundelach, Peter Margaretha Järvinen (red.) (2006): Unge, fester og alkohol. København: Akademisk Forlag. 285

3 H Hansen, Erik Jørgen (2003): Uddannelserne i sociologisk perspektiv. København: Hans Reitzels Forlag. Heggen, Kåre Tormod Øia (2005): Ungdom i endring mestring og marginalisering. Oslo: Abstrakt Forlag. Helmius, G. (1990). Mogen för sex?! Det sexuellt restriktiviserande samhället och ungdomars heterosexuella glädje. Thesis. Uppsala: University of Uppsala. Helmius, G. (2000). In the beginning. I: B. Lewin (red.). Sex in Sweden. On the Swedish Sexual Life. Stockholm: National Institute of Public Health. Helweg-Larsen, Karin Esben M. Flachs Marianne Kastrup (2007): Psykisk Trivsel Psykisk Sygdom Etniske forskelle blandt unge i Danmark. En undersøgelse baseret på register- og interviewdata om omfang og karakter af psykisk sygdom og psykisk trivsel blandt unge med dansk baggrund, indvandrere og efterkommere af indvandrere. København: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Helweg-Larsen, Karin Susan Andersen Ulrikke Bryde Nielsen Mette Madsen (2003): Ung og Køn. Kønsperspektivet i unges trivsel og sundhedsadfærd i starten af det 21. århundrede. København: Minister for Ligestilling & Statens Institut for Folkesundhed. Hendry, Leo B. Marion Kloep (2002): Lifespan Development: Resources, challenges and risks. London: Thomson Learning. Henningsen, Inge (2009): Sammenhænge mellem mobning, barndomserfaringer og senere livskvalitet. I: Jette Kofoed Dorte Marie Søndergaard (red.): Mobning. Sociale processer på afveje. København: Hans Reitzels Forlag. Herlitz, C. (2001): The public opinion on HIV/AIDS Knowledge, attitudes and behaviours (Allmänheten och hiv/aids kunskaper, attityder och beteenden ). Folkhälsoinstitutet. Hughes, Mary Elizabeth Linda J. Waite Louise C. Hawkley John T. Cacioppo (2004): A Short Scale for Measuring Loneliness in Large Surveys: Results From Two Population- Based Studies. I: Research on Aging 2004; 26; 655. Sage. I Illeris, Knud Noemi Katznelson Jens Christian Nielsen Birgitte Simonsen Niels Ulrik Sørensen (2009): Ungdomsliv. Mellem individualisering og standardisering. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 286

4 J Johansen, Anette Bjørn E. Holstein Anne-Marie Nybo Andersen (red.) (2007): Social ulighed iblandt børn og unge. København: Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Johansson, Thomas (1998): Den skulpterade kroppen Gymkkultur, friskvärd ocg estetik. Stockholm: Carlssons. Johansson, Thomas (red.) (2007): The Transformation of Sexuality: Gender and Identity in Contemporary Youth Culture. Ashgate Publishing. Johansson, Thomas (red.) (2005): Manlighetens omvandlingar ungdom, sexualitet och kön i heteronormativitetens gränstrakter. Göteborg: Daidalos. Johansson, Thomas Nils Hammarén (2007): Hegemonic masculinity and pornography: Young people s attitudes toward and relations to pornography. I The Journal of Men s Studies, Jan. 01. Harriman, Tennessee: Men s Studies Press. Johansson, Thomas Philip Lalander (red.) (2003): Sexualitetens omvandlingar. Politisk lesbiskhet, unga kristna och machokulturer. Göteborg: Daidalos. Juul, Jesper Helle Jensen (2002): Pædagogisk relationskompetence fra lydighed til ansvarlighed. Forlaget Apostrof. Juul, Jesper (2008): Din kompetente familie. Forlaget Apostrof. K Kirkegaard, Kasper Lund (2007): Fra muskelmasse til massebevægelse indblik i den kommercielle fitness-sektors historie. København: Idrættens Analyseinstitut (IDAN). Kjøller, Mette (2002): Sundhed og helbredsrelateret livskvalitet. I: Mette Kjøller Niels Kristian Rasmussen (red.) Sundhed og sygelighed i Danmark 2000 og udviklingen siden København: Statens Institut for Folkesundhed. Kofod, Anne Niels Ulrik Sørensen (2006): Unge og biblioteker. København: Center for Ungdomsforskning, DPU. Kofoed, Jette Dorte Marie Søndergaard (red.) (2009): Mobning. Sociale processer på afveje. København: Hans Reitzels Forlag. Kreiner, Svend (1999): Statistisk problemløsning. Præmisser, teknik og analyse. Kobenhavn: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag. 287

5 L Lasgaard, Mathias Nanna Kristensen (2009): Ensom i gymnasieskolen. En landsdækkende undersøgelse af ensomhed hos unge på de almen- og erhvervsgymnasiale uddannelser. København: Ventilen Danmark. Lasgaard, Mathias (2007): Et ungdomsliv på egen hånd introduktion til forskning i ensomhed blandt unge. I: A. Wiborg (red.) Der er bare ikke rigtig nogen en antologi om unge og ensomhed. København: Ventilen Danmark. Lasgaard, Mathias (2007a): Reliability and validity of the Danish version of the UCLA Loneliness Scale. I: Personal and Individual Differences. Nr. 42. Lunn, Susanne Kristian Rokkedal Bent Rosenbaum (red.) (2010): Frås og faste spiseforstyrrelser i klinisk og kulturel belysning. København: Dansk Psykologisk Forlag. Löfgren-Mårtenson, Lotta Sven-Axel Månsson (2006): Det pornografiska scriptet om unga och pornografi. I: Anette Dina Sørensen Susanne V. Knudsen (red): Unge, køn og pornografi i Norden Kvalitative studier. København: Nordisk Ministerråd. M Madge, Nicola Anthea Hewitt Keith Hawton Erik Jan de Wilde Paul Corcoran Sandor Fekete Kees van Heeringen Diego De Leo Mette Ystgaard (2008): Deliberate self-harm within an international community sample of young people: comparative findings from the Child & Adolescent Self-harm in Europe (CASE) Study. I: Journal of Child Psychology and Psychiatry, vol. 49 issue 6. Association for Child and Adolescent Mental Health. Wiley Blackwell. Medin, J. K. Alexandersson 2000: Begreppen hälsa och hälsofrämjande en litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur. Mikkelsen, Flemming: Social mobilitet og uddannelse blandt etniske minoritetsunge. I: Ungdomsforskning, nr. 2. sept. 2010, årgang. København: Center for Ungdomsforskning. Mikkelsen, Flemming Malene Fenger Grøndahl Tallat Shakoor (2010): I Danmark Er Jeg Født Etniske minoritetsunge i bevægelse. København: Center for Ungdomsforskning, TrygFonden & Frydenlund. Mogensen, Kevin (2005): Unge mænds brug af doping Risiko, Sundhed, Identitet. København: Center for Ungdomsforskning. Munk, Martin (2009): Forandring af social uddannelsesmobilitet. København: Undervisningsministeriet. Munk, Martin (2004): Livschancer og social mobilitet forskellige fødselsårganges vilkår. I: Dansk Sociologi, nr. 15, 4. København: Dansk Sociologforening. 288

6 Møhl, Bo (2006): At skære smerten bort en bog om cutting og anden selvskade. Købehavn: Psykiatrifondens Forlag. N Nielsen, Jens Christian Andy Højholdt Birgitte Simonsen (2004): Ungdom og foreningsliv. Demokrati, fællesskab og læreprocesser. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. Nielsen, Jens Christian Niels Ulrik Sørensen (2006): Livet i nuet. I: Ungdomsforskning, nr. 4. København: Center for Ungdomsforskning. Nielsen, Jens Christian Niels Ulrik Sørensen Noemi Katznelson Maria Duclos Lindstrøm (red.) (2010): Den svære ungdom. 10 eksperter om unges trivsel og mistrivsel. København: Hans Reitzels Forlag. Nielsen, Line Mathilde Vinther-Larsen Naja Rod Nielsen Morten Grønbæk (2007): Stress blandt unge. København: Sundhedsstyrelsen. Nielsen, Lisbeth B. (2007): Ung åriges seksualitet viden, holdninger og adfærd. København: Sundhedsstyrelsen. Nordentoft, Merete Marianne Melau Tina Iversen Sanne Kjær (red.) (2009): Psykose hos unge symptomer, behandling og fremtid. København: PsykiatriFondens Forlag. O Orbach, Susie (2009): Bodies. London: Profile Books. P Parsons, Talcott (1949): Essays in Sociological Theory. Pure and Applied. Chicago: The Free Press. Pedersen, Willy (2006): Bittersøtt. Ungdom, sosialisering og rusmidler. Oslo: Universitetsforlaget. Pedersen, Mads Uffe Torsten Kolind (red.) (2010): Unge, rusmidler og sociale netværk. Århus: Aarhus Universitetsforlag. Pilgaard, Maja (2008): Danskernes motions- og sportsvaner 2007 nøgletal og tendenser. København: Idrættens Analyseinstitut (IDAN). Ploug, Niels (2005): Social arv sammenfatning. København: Socialforskningsinstituttet. 289

7 Ploug, Niels. (2007) (red).: Social arv social ulighed. København: Hans Reitzels Forlag. R Rabøl Hansen, Helle (2005): Grundbog mod mobning. København: Gyldendal Uddannelse. Rasmussen, Bjarne (2000): Ung99. Rapport 3. Viden, holdninger, sex og AIDS. Frederiksberg: Frederiksberg Forebyggelsessekretariat. Rasmussen, Mette Pernille Due (red.) (2007): Skolebørnsundersøgelsen HBSC. Forskningsgruppen for Børn og Unges Sundhed, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet. Russell, Dan Letitia A. Peplau Carolyn E. Cutrona (1980): The Revised UCLA Loneliness Scale: Concurrent and Discriminant Validity Evidence. I: Journal of Personality and Social Psychology 39: Russell, Dan (1996): The UCLA Loneliness Scale (Version 3): Reliability, validity, and factor structure. I: Journal of Personality Assessment, 66, S Sande, Allan (2000): RUSsefeiring. Om meningen med rusmiddelbruk sett gjennom russefeiring som et ritual. Doktorgradsavhandling ved Universitetet i Tromsø, sosialantropologisk institutt. Rapport nr Høgskolen i Bodø. Schott, Robin May (2009): Mobning som socialt begreb. Filosofiske refleksioner over definitioner. I: Jette Kofoed Dorte Marie Søndergaard (red.): Mobning. Sociale processer på afveje. København: Hans Reitzels Forlag. SOU (2006): Ungdomar, stress och psykisk ohälsa - Analyser och förslag till åtgärder. Statens Offentliga Utredningar 2006:77. Stockholm: Edita Sverge AB. Søndergaard, Dorte Marie (2009): Mobning og social eksklusionsangst. I: I: Jette Kofoed Dorte Marie Søndergaard (red.): Mobning. Sociale processer på afveje. København: Hans Reitzels Forlag. Sørensen, Anders K. (2008) Hankøn iscenesættelsen af den moderne mand. København: Informations Forlag. Sørensen, Anette Dina Susanne V. Knudsen (2006): Unge, køn og pornografi i Norden. Slutrapport. København: Norden. 290

8 Sørensen, Niels Ulrik (2006): Bare billeder? Konstruktionen af køn, kroppe og seksualiteter i unge drenges brug af pornografi og mainstreamet pornografi. I: Anette Dina Sørensen Susanne V. Knudsen (red.): Unge, køn og pornografi i Norden Kvalitative studier. København: Nordisk Ministerråd. Sørensen, Niels Ulrik (2007): Detours for heterosexuality young boys viewing male bodies in pornography. I: S.A. Månsson L. Löfgren-Mårtensson S. Knudsen (red.): Generation P? Youth, Gender and Pornography. København: Danish School of Education Press Sørensen, Niels Ulrik (2008): Where the ordinary end and the extreme begins Aesthetics and masculinities among young men. I: H.S. Jensen M. Juelskjær T. Moser T. Schilhab (red.): Learning Bodies. København: Danish School of Education Press U Ulriksen, Lars Susanne Murning Aase Bitch Ebbensgaard (2009): Når gymnasiet er en uddannelsesfremmed verden. Eleverfaringer social baggrund fagligt udbytte. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Undervisningsministeriet (2010): Tal, der taler Uddannelsesnøgletal UNI C Statistik & Analyse. København: Undervisningsministeriet. Ungdomsstyrelsen (2007): Fokus07. En analys av ungas hälsa och utsatthet. Stockholm: Ungdomsstyrelsen W Waaddegaard, Mette (2010): Spiseforstyrrelsernes forekomst og udbredelse. I: Susanne Lunn Kristian Rokkedal Bent Rosenbaum (2010): Frås og faste spiseforstyrrelser i klinisk og kulturel belysning. København: Dansk Psykologisk Forlag. Waaddegaard, Mette (2010): Risikoadfærd. I: Susanne Lunn Kristian Rokkedal Bent Rosenbaum (2010): Frås og faste spiseforstyrrelser i klinisk og kulturel belysning. København: Dansk Psykologisk Forlag. Waaddegaard, Mette (2002): Risk behaviour related to eating disorders among Danish adolescents. National Institute of Public Health. København: Ph.d.-afhandling, Medicinsk Fakultet, Københavns Universitet. Waaddegaard, Mette (2003): Krop og kontrol unge og spiseforstyrrelser. I Bibi Hølge-Hazelton (red): Perspektiver på ungdom & krop. Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. Walsh, Barent W (2008): Treating Self-Injury: A practical guide. New York: Guilford Press. 291

9 Y Ystgaard, Mette Niels Peter Reinholdt Jorulf Husby Lars Melum (2003): Villet egenskade blant ungdom. I: Tidsskrift For Den norske legeforening, 2003, 123. Oslo: Den norske legeforening. Ø Östberg, Viveca (2001): Hälsa och välbefinnande. I: Jan O. Jonsson Viveca Östberg (red): Barns och ungdomars välfärd. Stockholm: Statens Offentliga Utredningar, nr

Selvskadende adfærd blandt unge

Selvskadende adfærd blandt unge Lilian Zøllner og Børge Jensen Selvskadende adfærd blandt unge i de gymnasiale uddannelser Center for Selvmordsforskning Selvskadende adfærd blandt unge Forfatterne og Center for Selvmordsforskning Odense,

Læs mere

Årsberetning 2007. aarsberetning_2007.indd 1 12-03-2008 15:14:49

Årsberetning 2007. aarsberetning_2007.indd 1 12-03-2008 15:14:49 Årsberetning 2007 aarsberetning_2007.indd 1 12-03-2008 15:14:49 aarsberetning_2007.indd 2 12-03-2008 15:14:49 Årsberetning 2007 aarsberetning_2007.indd 3 12-03-2008 15:14:49 aarsberetning_2007.indd 4 12-03-2008

Læs mere

LITTERATURLISTE LYNGBJERG 2002 2015

LITTERATURLISTE LYNGBJERG 2002 2015 LITTERATURLISTE LYNGBJERG 2002 2015 EGNE UDGIVELSER: Lyngbjerg, Lis. Ledelse uden stress. Redskaber fra stresseksperter og ledelsesudviklere til håndtering af stress. Børsens Forlag, 2002. Ebog: Forlaget

Læs mere

Selvskade og resiliens blandt etniske minoriteter Lilian Zøllner Udgivet af Center for Selvmordsforskning 2008

Selvskade og resiliens blandt etniske minoriteter Lilian Zøllner Udgivet af Center for Selvmordsforskning 2008 Forskningscentrets rapportserie 2008 Rapport 1, del 1 Selvskade og resiliens blandt etniske minoriteter Lilian Zøllner Udgivet af Center for Selvmordsforskning 2008 Self-harm and Resilience Among Ethnic

Læs mere

Prostitution i Danmark. Af Nell Rasmussen. København: Servicestyrelsen, 2007.

Prostitution i Danmark. Af Nell Rasmussen. København: Servicestyrelsen, 2007. Danmark Litteraturlisten er opbygget i faldende kronologisk orden, med de nyeste publikationer først og den er opdelt i henholdsvis monografier og antologier, artikler i bøger, tidsskrifter og rapporter,

Læs mere

Center for Ungdomsforskning

Center for Ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning Roskilde Universitetscenter P10 Universitetsvej 1 DK-4000 Roskilde Årsberetning 2003 Center for Ungdomsforskning blev etableret 1. januar 2000 på Roskilde Universitetscenter

Læs mere

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed. Forskningskoordinator for netværket Etniske Minoriteters Sundhed.

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed. Forskningskoordinator for netværket Etniske Minoriteters Sundhed. Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Kontaktinformation Ahlmark, Nanna naah@si-folkesundhed.dk Andersen, Anette anan@si-folkesundhed.dk Andersen, Nybo Anne-Marie anandersen@health.sdu.dk Ammentorp,

Læs mere

Publikationsopgørelse 2010

Publikationsopgørelse 2010 Publikationsopgørelse 2010 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Amager Psykiatrisk Center Ballerup Psykiatrisk Center Frederiksberg Psykiatrisk Center Glostrup Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk

Læs mere

Nye materialer i Sundhedsfagligt Bibliotek April 2011

Nye materialer i Sundhedsfagligt Bibliotek April 2011 Nye materialer i Sundhedsfagligt Bibliotek April 2011 19.01 The SAGE Handbook of qualitative methods in health research / ed. by Ivy Bourgeault, Robert Dingwall and Ray De Vries. - Los Angeles : SAGE,

Læs mere

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154

Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling: 154 Side 1 af 18 Syddansk Universitet Enheden for Sygeplejeforskning Campusvej 55 5230 Odense M hn@ph.au.dk hanne.agerskov@rsyd.dk www.sygeplejevid.au.dk Danske sygeplejersker med erhvervet ph.d.-grad/afhandling:

Læs mere

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: www.dbc.dk Mail: kundehenvendelser@dbc.dk Tlf.: 44 86 77 11 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs

Læs mere

Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv

Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Pia Vivian Pedersen Katrine Bindesbøl Holm Johansen Ola Ekholm Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Sundhed og trivsel i et kønsperspektiv Pia Vivian Pedersen

Læs mere

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Kontaktinformation 1. Agergaard, Sine sagergaard@ifi.ku.dk Institut for Idræt, Københavns Universitet Forskningsprojekter, nuværende og tidligere Etniske

Læs mere

PSYKISK MISTRIVSEL BLANDT 11-15-ÅRIGE. bidrag til belysning af skolebørns mentale sundhed

PSYKISK MISTRIVSEL BLANDT 11-15-ÅRIGE. bidrag til belysning af skolebørns mentale sundhed PSYKISK MISTRIVSEL BLANDT 11-1-ÅRIGE bidrag til belysning af skolebørns mentale sundhed 11 Psykisk mistrivsel blandt 11-1-årige Sundhedsstyrelsen 11. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet hører følgende enheder: Institut for Forskning og Udvikling i Landdistrikter Institut for Grænseregionsforskning Institut for

Læs mere

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed Kontaktinformation 1. Agergaard, Sine sagergaard@ifi.ku.dk Institut for Idræt, Københavns Universitet Forskningsprojekter, nuværende og tidligere Etniske

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. sundhed

FOREBYGGELSESPAKKE. sundhed FOREBYGGELSESPAKKE mental sundhed INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 4 tal PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 8 Kommunale omkostninger forbundet med Mental sundhed 9 LOVGIVNING PÅ OMRÅDET 10 EVIDENS og vidensgrundlag

Læs mere

Udsatte og sårbare unges signaler - set i et selvmordsforebyggelsesperspektiv

Udsatte og sårbare unges signaler - set i et selvmordsforebyggelsesperspektiv 1 Udsatte og sårbare unges signaler - set i et selvmordsforebyggelsesperspektiv INDLEDNING Antallet af selvmord blandt unge er gennem de seneste år faldet, mens antallet af selvmordsforsøg blandt de 15-19-årige

Læs mere

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere

Rygning blandt 10. klasse elever. på 10. klasse centre og i folkeskoler

Rygning blandt 10. klasse elever. på 10. klasse centre og i folkeskoler Rygning blandt. klasse elever på. klasse centre og i folkeskoler Rygningens udbredelse, årsager til rygning og implementering af forebyggelse Pædagogisk Diplom Afgangsprojekt CVU-Vest Udarbejdet af Jytte

Læs mere

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN

FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR NU OG I FREMTIDEN 2 FORSKNING I GRUNDSKOLEN I HISTORISK PERSPEKTIV SKOLE FØR, NU OG I FREMTIDEN I 2014 er det 200 år siden, der blev indført 7 års

Læs mere

Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt

Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt Ph.d ansøgning: Psykisk arbejdsmiljø i hospitalsvæsenet Ansøger: Antropolog, udviklingskonsulent Grete Brorholt Ph.d.-studiets problemstilling og aktualitet Projektets mål er at sammenholde udviklingen

Læs mere

ungdomsforskning Unges sundhed Nutidens unge er overvægtige.

ungdomsforskning Unges sundhed Nutidens unge er overvægtige. k Unges sundhed, Nutidens unge er overvægtige. De drikker sig sanseløst berusede. Og så dyrker de ubeskyttet sex. Hvis de altså ikke er anorektiske eller ludomane. ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning

Læs mere

Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd

Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd Uddannelse i kommunikation og dialog med mænd 12 oplæg til undervisning om Mænds overdødelighed Stigende tilfælde af mandesygdomme Underdiagnosticering af psykiske sygdomme hos mænd Mødet med manden, og

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec Når det er svært at være ung i DK unges trivsel og mistrivsel i tal

Læs mere

DET HUMANISTISKE FAKULTET

DET HUMANISTISKE FAKULTET DET HUMANISTISKE FAKULTET Under Det Humanistiske Fakultet hører følgende institutter: IFPR IFKI IHKS ILKM ISK Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier Institut for Fagsprog, Kommunikation og

Læs mere

3. Uddannelsessystemet

3. Uddannelsessystemet 3. Uddannelsessystemet 3.1 I almindelighed 3.1.1 Flere perioder 1147 Benjaminsen, Lars: Chanceulighed i Danmark i det 20. århundrede. Udviklingen i intergenerationelle uddannelses- og erhvervschancer.

Læs mere

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE

Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje STUDIEVEJLEDNING SPECIALUDDANNELSEN FOR SYGEPLEJERSKER I PSYKIATRISK SYGEPLEJE I UDDANNELSESREGIONERNE NORD - SYD - ØST 2011 / 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere