Krisehjælp er det noget for rigtige mænd? - Søfartens Arbejdsmiljøråds psykologiske beredskab. Michael Linde, Psykologisk Konsulent Seahealth Denmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krisehjælp er det noget for rigtige mænd? - Søfartens Arbejdsmiljøråds psykologiske beredskab. Michael Linde, Psykologisk Konsulent Seahealth Denmark"

Transkript

1 Krisehjælp er det noget for rigtige mænd? - Søfartens Arbejdsmiljøråds psykologiske beredskab Michael Linde, Psykologisk Konsulent Seahealth Denmark

2 Oversigt 1. Søfartens Arbejdsmiljøråds kriseberedskab 2. Beredskabets forskellige opgaver 3. Reaktioner efter piratangreb 4. Mennesker den vigtigste ressource

3 1. Søfartens Arbejdsmiljøråds kriseberedskab Krisehjælp er det noget for rigtige mænd? Det er normalt at reagere psykisk og følelsesmæssigt efter kritiske og belastende hændelser. Erfaringer viser at krisereaktioner og evt. helbredsmæssige konsekvenser minimeres eller fjernes, hvis rederiet kan trække på et velfungerende kriseberedskab.

4 Kriseberedskabet fortsat Søfartens Arbejdsmiljøråd råder over egne psykologer og har tilknyttet en særlig gruppe af maritime psykologer i et samarbejde med Falck Healthcare. Det betyder at et fintmasket netværk af psykologer kan tilbyde assistance ude og hjemme

5 2. Beredskabets forskellige opgaver: a. Psykologisk og social støtte til søfolk og familierne b. Vejledning og rådgivning til søfolk, besætninger, officerer, rederier. c. Psykologisk behovsafdækning / screening efter kritiske hændelser d. Psykologisk støtte og krisehjælp efter kritiske hændelser e. Undervisning aktiviteter

6 Psykologisk screning og efterfølgende krisehjælp gives for at forebygge og behandle Psykologisk screening er et professionelt redskab som bruges til afdækning af: grad af psykisk belastning akut belastningssyndrom og PTSD specifikt behovet for og karakteren af støttetiltag til besætning Parathed til at fortsætte arbejdet ombord og sejlads i risikoområder.

7 Psykologisk screning Akut Belastningssyndrom PTSD: Tre hovedsymptomer 1. Flashbacks = Påtrængende ubehagelige og ukontrolerbare tanker 2. Undgåelses adfærd 3. Kronisk uro og anspændthed

8 Psykologisk og social støtte fortsat Rådgivning, psykologisk støtte eller krisehjælp kan bl.a. være i forbindelse med: kritisk /livstruende sygdom og død arbejdsulykker stress mobning konflikter børn, familie problemer trusler vold / kriminalitet mod søfolk i land Røveri og overfald ombord Piratangreb og gidseltagning

9 3. Pirater ombord Psykiske reaktioner før, under og efter. Sejlads gennem risikozoner, i særdeleshed GOA og andre risikozoner kan afstedkomme uro, stress og nogen gange angst hos besætningsmedlemmer og hos familien hjemme

10 Overfald, pirateri og gidseltagning Psykiske reaktioner før, under og efter De første minutter......akut stress og krisereaktioner

11 De første minutter... DEN FYSISKE TAKE OVER Larm, råben og tumult. I nogle tilfælde brutalitet og løsnen af skud. Stilfærdigt, koordineret, organiseret Ivan Doulgerof & Michael Linde ApS, 2009

12 HVAD SKER DER NÅR VI FÅR ET CHOK Mobiliserer organismen til at klare krisen. (Flight or Fight) Er en naturlig fysisk reaktion - Adrenalin and Nor-Adrenalin til blodet - Udvidelse af pupillerne - Hæmning af tårekanalerne - Øget hjertefrekvense - Udvidet luftvejspassage - Hæmning af mavens fordøjelsesfunktion - Blæren afslappes - Seksuel aktivitet hæmmes - Fungerer som et anti cooling system PÅVIRKER HJERNENS FUNKTION

13 Umiddelbart efter - chok Chokreaktionen er altså kroppens medfødte reaktion, der hjælper os til ikke at blive overvældet, men derimod at tage virkeligheden langsomt ind. Ændret bevidsthedstilstand: Uvirkelighedsfølelse,som en film, vantro, drømmetilstand Mangel på følelser numbness Overreaktion underreaktion, Diverse reaktioner: Kropslige, følelsesmæssige, tankemæssige, adfærdsmæssige og eksistentielle reaktioner

14 Sunde illusioner i en farlig verden? For at leve et trygt liv uden for megen angst uden for megen frygt i hverdagen med en personlig følelse af at være i rimelig kontrol med en følelse af personlig sammenhæng (a sense of coherence) og relativ forudsigelighed skaber vi illusioner sunde illusioner? Disse sunde illlusioner er en slags basale tankestrukturer, udviklet via vores liveserfaringer Psykologisk Konsulent Michael Linde 2010

15 3 Det er nogle basale underliggende tanker og personlige Grundantagelser som har karakter af tanker og forestillinger om os selv og omverden Antagelser som fx.: Det er rimeligt trygt at leve. Negative ting sker for andre... Ikke for mig og min familie...lige nu Verden er fair... Hvad der end sker er der en mening med det Andre mennesker vil mig det godt Jeg er i kontrol Vi bliver da ikke angrebet Pirateri sker ikke for os Psykologisk Konsulent Michael Linde 2010

16 2 Kernen af de basale antagelser handler om: Følelsen af usårlighed Oplevet kontrol og forudsigelighed Selv-værd og selv respekt Mening, formål og sammenhæng Psykologisk Konsulent Michael Linde 2010

17 Illusionen brister når ulykken rammer. Det kan bl.a. handle om: Ulykker: Trafik-, fastklemnings-, fald-, og drukneulykker Tyveri tab af ejendele Overfald, Vold, Voldtægt Mord Selvmord Akut sygdom Dødsfald - fx hjertestop Brand Terror Naturkatastrofer: fx oversvømmelser, jordskælv, tsunami Røveri og Pirateri

18 Den mentale tilstand de første minutter En tilstand af chok, som kan være næsten umulig at gøre andre begribelig En tilstand hvor al mental energi bruges til at at få styr på sig selv eller holde sammen på sig selv En tilstand hvor følelser kan være helt fraværende Hvilket igen senere kan føre til selvbebrejdelser over at man ikke reagerede mere end man gjorde.

19 Normaliteten suspenderes : Normaliteten og fornemmelsen af en basal tillid og sikker eksistens erstattes af Magtesløshed, forvirring og voldsomt ubehag Følelser af magtesløshed og hjælpeløshed: Ekstrem fysiologisk arousal Kan påvirke gidslets evne til at tænke hvilket igen påvirker evnen til at håndtere situationen og... som en konsekvens deraf angstniveauet stiger og kan paralysere gidslet Folk handler og agerer ikke som under almindelige forhold Ivan Doulgerof & Michael Linde ApS, 2009

20 At være i chok og psykologisk krise påvirker individets evne til at tænke klart og handle hensigtsmæssigt Vigtige mentale funtioner hæmmes eller mistes momentant. Det mentale landskab er nu domineret af følelselser af: Ikke at være i kontrol Ikke at kunne overskue tingene ikke at kunne ræsonere og analysere situationen Ikke at føle sig tryg

21 Angreb er generalt uventede også selv De om den første angrebne minutter... kan være fortsat alert fordi han eller hun befinder sig i en særlig udsat situation eller i et særligt udsat og farligt område. Angreb og gidseltagning afstedkommer en ændring i normaliten Eksempelvis vil almindeligt accepterede sociale spilleregler og normer være suspenderede. Gidselovertagelsen vil med stor sandsynlighed resultere i en ekstrem oplevelse af hjælpeløshed og magtesløshed. Gidselovertagelsen er en direkte trussel mod dit liv Ivan Doulgerof & Michael Linde ApS, 2009

22 Stockholm syndrom, Personlig hygiejne Trusler og vold Vand, mad, næring Bevar roen kontrollér tankerne Pirateri når minutter bliver til timer, dage, uger og måske Overlevelse, hverdag, ritualer ligefrem måneder Re-humanisering Familie håb fortvivlelse, -Reaktioner og overlevelse Ivan Doulgerof & Michael Linde ApS, 2009

23 Gidseltageren og dig selv...fortsat captor and yourself Alt dette er næsten ubegribeligt vanskeligt... men muligt Ivan Doulgerof & Michael Linde ApS, 2009

24 Overfald, pirateri og gidseltagning Psykiske reaktioner før, under og efter Indsatspersonale: (Ftit efter J.I.Kristoffersen, 2000) Almindelige følge-reaktioner efter kritiske hændelser Øget sårbarhed Lavere stresstolerance Svært at vende tilbage til dagligt arbejde: Irritation og vrede Genoplevelser og påtrængende erindringer Selvbebrejdelser og skyldfølelse Mere ængstelig, på vagt og årvågen Hukommelses- og koncentrationsbesvær Søvnvanskeligheder Tristhed, sorg og depression Kropslige plager

25 Kropslige reaktioner (Frit efter Dyregrov 1994) Hoved- og mavepine Rastløshed Kvalme Hjertebanken Svimmelhed Anspændthed Åndedrætsbesvær Træthed

26 Følelsesmæssige reaktioner (Frit efter Dyregrov 1994) Skyldfølelse Tomhed Tristhed Angst Voldsomme følelsesudsving/udbrud Frygt for egen og andres sikkerhed Ensomhed Irritabilitet

27 Tankemæssige reaktioner (Frit efter Dyregrov 1994) Hævntanker Hukommelsesbesvær Koncentrationsbesvær Rutineopgaver virker uoverkommelige Tanker kredser om hændelsen Genoplevelse af hændelsen Mareridt og søvnproblemer

28 Adfærdsmæssige reaktioner (Frit efter Dyregrov 1994) Isolation Udviser mistro overfor andre Undgåelsesadfærd Søger at "passe på" sig selv Trøsteadfærd: Mad & alkohol Aktiviteter, der kan genskabe struktur i dagligdagen.

29 Krisehjælp hvad gør psykologen Psykologisk krisehjælp er. 1) Støttesamtale, krisesamtale med den eller de berørte 2) Rådgivning, vejledning af ledere og chefer 3) Samtaler med pårørende og evt. efterladte Psykologisk krisesamtaler med de enkelte søfolk Psykologisk debriefing med grupper af besætning Krise-styring / krisefokuseret støtte til skibets ledelse og ansvarlige fra hovedkontor

30 En række undersøgelser har vist: at der er stor forskel på hvor meget: -ekstreme hændelser påvirker det enkelte individ, -hvor længe reaktioner står på og hvilke specifikke faktorer der er mest psykisk skadelige. Dog peges der på at 15 % potentielt er i højrisko. Meget peger dog i retning af at pludselige voldsomme hændelser bryder vores normale perceptionsfilter og overbelaster vores sanser enormt.

31 4. Mennesker - den vigtigste ressource afsluttende bemærkninger og spørgsmål

32 SPØRGSMÅL og KOMMENTARER Søfartens Arbejdsmiljøråds kriseberedskab Krisehjælp via Søfartens Arbejdsmiljøråd Tilbyder assistance til søfolk og besætninger døgnet rundt. Rederi, Kaptajn eller andre kan ringe ind hvis der er behov for hjælp, eller blot vejledning TELEFON:

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae

Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere. Bobby Zachariae Håndbog i trivsel og stresshåndtering for medarbejdere og ledere Bobby Zachariae INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 4 LÆSEVEJLEDNING... 5 DEL 1: STRESS, STRESS-SYMPTOMER

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser

Psykisk førstehjælp. Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Psykisk førstehjælp Hjælp til selvhjælp og medmenneskelig støtte i forbindelse med ulykker, overfald eller andre voldsomme oplevelser Indledning I Dansk Krisekorps har vi siden 1994 ydet psykisk førstehjælp

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse

ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om ANGSTLIDELSER hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er angstlidelser? 04 Hvorfor får nogle angstlidelser? 06 Hvad sker der

Læs mere

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde morgenens

Læs mere

Brande Åcenter KOLLEGIAL OMSORGS-MAPPE

Brande Åcenter KOLLEGIAL OMSORGS-MAPPE Brande Åcenter KOLLEGIAL OMSORGS-MAPPE SAMTALEVEJLEDNING FOR PERSONALE AT TAGE HÅND OM KOLLEGER, DER HAR VÆRET UDSAT FOR GRÆNSEOVERSKRIDENDE OPLEVELSER. BEREDSKABSPLAN - trin for trin DEBRIEFING GUIDE

Læs mere

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne Seniorforsker Else Christensen og projekt Børn og Kvinder i Familier med Vold Servicestyrelsen. Børn i familier med vold teorierne bag behandlingsmodellerne

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi hinanden og os selv efter chokerende oplevelser Udgivet af Psykologcentret Trekanten 1998 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 VORES REAKTIONER EFTER EN CHOKERENDE OPLEVELSE...3...3

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen

DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE. Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende. DepressionsForeningen DEPRESSION og BIPOLAR LIDELSE Symptomer, behandling og hvad man selv kan gøre, også som pårørende DepressionsForeningen INDLEDNING 3 Indhold Om depression og bipolar lidelse....3 Depression Sådan opleves

Læs mere

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog.

Lisbeth Villumsen - Skibdalsvej 25, 7990 Ø Assels, Danmark - Tlf.:+45 97764174 - Mobil: +45 21905868 - Lisbeth@livviadialog.dk www.livviadialog. www.livviadialog.dk Liv via dialog. Hvad er en efterfødselsreaktion? Er man syg eller sund når man reagerer på overbelastning? Hvad sker der? Hvem kan hjælpe? Kan både kvinder og mænd få en efterfødselsreaktion?

Læs mere

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk

Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Hvordan hjælper du efter et seksuelt overgreb? En rådgivende folder til fagfolk Denne folder henvender sig til fagpersoner, som fra tid til anden kommer i kontakt med voldtægtsramte. Du er måske læge,

Læs mere

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave

Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave Sorgplan for Maria Mikkelsens Børnehave o Når et barn dør o Når en medarbejder dør o Når et barn mister en af sine nærmeste o Når der sker en ulykke o Når der opstår krise i barnets nærmeste omgivelser

Læs mere

Sygdommen, behandling og forebyggelse

Sygdommen, behandling og forebyggelse Information om Depression hos voksne Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er en depression? 05 Hvorfor får nogle en depression? 08 Hvilke symptomer

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel

EN VÆRKTØJSKASSE OM. STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel EN VÆRKTØJSKASSE OM STRESS OG STRESSHÅNDTERING fra stress til trivsel Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte i at

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde

Eksamen. Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Eksamen Få kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamenen og forventningerne på en ny måde Indhold å kontrol over eksamensangsten lær at tackle eksamen og forventningerne på en ny måde Forord...

Læs mere

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk

Information om. Sygdommen, behandling og forebyggelse. Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Information om bipolar lidelse HOS VOKSNE Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er bipolar lidelse? 04 Hvad er årsagen til bipolar lidelse? 06 Hvilke

Læs mere

Jeg har haft sex med en mand, jeg ikke kender! Af Annalise Rust Psykolog, Center for Voldtægtsofre Rigshospitalet

Jeg har haft sex med en mand, jeg ikke kender! Af Annalise Rust Psykolog, Center for Voldtægtsofre Rigshospitalet Jeg har haft sex med en mand, jeg ikke kender! Af Annalise Rust Psykolog, Center for Voldtægtsofre Rigshospitalet Har man været udsat for et seksuelt overgreb, vil man være bange for kønssygdomme og graviditet.

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

Pæne piger bliver da ikke voldtaget

Pæne piger bliver da ikke voldtaget Pæne piger bliver da ikke voldtaget Jeg talte ikke om det i halvandet år. Jeg har aldrig set på den hændelse som en voldtægt. En stærk pige som mig kunne ikke blive udsat for sådanne ydmygelser. Jeg er

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere