Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk Psykologisk Rådgivning"

Transkript

1 DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Wrangelstraβe 6, Flensburg Tlf.: Fax: PPR, Wrangelstraβe 6, Postfach 1415, D Flensburg Flensborg, den /MRS Handleplan vedr. mistanke om seksuelt misbrug af børn og unge for institutioner under Dansk Skoleforening for Sydslesvig 2012 Indhold Indledning side 2 Afgrænsning side 2 Symptomer på seksuelt misbrug side 2 Ved mistanke om seksuelt misbrug side 4 Lovbestemmelser side 5 Interventionsmuligheder side 5 Litteratur og henvisninger side 6 Bilag 1: 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung og side 7 8b Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen Bilag 2: Tavshedspligt for lærere og pædagoger side 9 Adresse i Danmark: Postboks 389, 6330 Padborg

2 2 Indledning Indsatsen for at forebygge seksuelle overgreb og misbrug af børn og unge gælder alle voksne i alle sammenhænge, - arbejdsmæssigt, i fritiden og i familien. Men for mennesker, som professionelt arbejder med børn og unge, gælder særlige forpligtelser og en særlig opmærksomhed i den daglige kontakt med børn og unge. Dansk Skoleforening for Sydslesvig har derfor opstillet en overordnet handleplan vedr. seksuelt misbrug af børn og unge. Handleplanen skal ses som et hjælpemiddel for alle institutioner indenfor Skoleforeningens virke, og den bør behandles og drøftes lokalt i de enkelte institutioner for dermed at opnå en fælles forståelse og ansvar for at forebygge seksuelle overgreb og misbrug. 1. Afgrænsning Seksuelt misbrug af børn og unge defineres her som et seksuelt misbrug af individer, hvor ordet misbrug implicit antyder et uligeværdigt forhold, og hvor barnet eller den unge lider overlast. Det drejer sig om forhold, hvor børn og unge, der er afhængige af voksne, drages med ind i seksuelle handlinger, som de ikke forstår den fulde rækkevidde af. Seksuelt misbrug finder sted, når en voksen målrettet planlægger og udfører seksuelle handlinger overfor et barn eller en ung, der pga. af sin fysiske-, kognitive-, følelsesmæssige- og sociale udvikling ikke er i stand til at værge for sig. Ofte foregår det seksuelle misbrug over et længere tidsrum. Incest er seksuelle forhold mellem biologisk beslægtede individer. Overgrebene krænker sociale tabuer i forbindelse med familieroller. Et seksuelt misbrug kan også forekomme, når børn forgriber sig på børn. Seksuelt misbrug af børn og unge er relateret til pædofili, men det er ikke det samme, idet ikke alle pædofile forgriber sig på børn. Seksuelt misbrug er strafbart. 2. Symptomer på seksuelt misbrug Der findes ikke typiske tegn på seksuelt misbrug, men symptomer hos et barn eller en ung, der tyder på et seksuelt misbrug, kan ses indenfor det fysiske- og psykosomatiske område, indenfor det indlæringsmæssige felt og indenfor emotionel- og social adfærd. Fysiske og psykosomatiske symptomer kan være - sår og skader i det genitiale og anale område og/ eller mund- og halsområdet - kønssygdomme, tidligt svangerskab - enuresis og / eller encoprese opstået efter, at barnet har haft kontrol med renlighed - spiseforstyrrelser, f.eks. anoreksi eller bulimi - hyppige krampeagtige mavesmerter - besvimelser 2

3 3 - misbrug af alkohol, tabletter og narkotika - søvnforstyrrelser - hyppige sygdomsperioder Indlæringsmæssige symptomer kan være - koncentrations- og opmærksomhedsproblemer - skolepræstationer, der forringes i løbet af meget kort tid - overdreven, fanatisk indlæring - tankeforstyrrelser - aktivitetsændringer, f.eks. motivation, der stiger eller falder pludseligt - opmærksomhedskrævende forhold i idræts- og svømmeundervisningen Emotionale- og sociale symptomer kan være - en forhøjet grad af ængstelighed - isolation, flugt ind i en fantasiverden - humørsvingninger - selvskadende adfærd - selvmordsforsøg - maniodepressive tendenser - opmærksomhedskrævende seksuel adfærd, seksuelle aktiviteter eller ytringer - opmærksomhedskrævende social adfærdsændring, f.eks. tyveri, aggression - forstyrrelser i den personlige hygiejne, f.eks. manglende eller overdreven hygiejne - forsinket udvikling eller regression De opstillede symptomer kan, men behøver ikke at være symptomer på seksuelt misbrug. Men har et barn eller en ung nogle eller flere af ovennævnte symptomer, tyder det på problemer, der bør undersøges af læge eller psykolog. Risikofaktorer for seksuelt misbrug er - børn af forældre, med søskende eller med bedsteforældre, der selv har været seksuelt misbrugte - børn af kvinder, som bliver mishandlet i et parforhold - børn, som er udsat for mishandling og omsorgssvigt i hjemmet - børn, som tidligere er misbrugt seksuelt - børn, som er ukritiske i kontakt med fremmede voksne - børn, som har fysisk eller psykisk udviklingshæmning - børn, som er socialt isolerede Vær opmærksom på, at børn og unge, der udsættes for seksuelt misbrug, ofte vil være tavse omkring overgreb, idet der knyttes en betydelig skamfølelse til det skete, og misbrugeren vil som regel kræve tavshed af barnet. 3

4 4 3. Ved mistanke om seksuelt misbrug Har man som den voksne, der har en særligkontakt til barnet eller den unge, mistanke om seksuelt misbrug, har man pligt til at gribe ind. Erfaringen siger dog, at det for den voksne kan være meget vanskeligt at vurdere og beslutte, hvad der skal gøres. Men ved en begrundet mistanke drejer det sig om så hurtigt som muligt at sørge for, at det seksuelle misbrug stoppes. Det er vigtigt at påpege, at man ved en mistanke, der bygger på løse formodninger og egne udokumenterede forestillinger, nøje skal overveje, hvad man sætter i gang ved at starte en sag om mistanke om seksuelt misbrug. Det anbefales derfor, at man over for en længere periode en måned eller mere skriftligt dokumenterer sine iagttagelser. Viser det sig, at den voksnes mistanke bestyrkes, anvendes følgende fremgangsmåde: a. Foretage en afvejning af, om mistanken om seksuelt misbrug er begrundet, eller om den opståede mistanke kan skyldes andre forhold. b. Rådgivning og vejledning ( 8b SGB VIII Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (se bilag)). Forelægge kolleger eller ledelse sin mistanke med henblik på en indgående drøftelse af mistanken, herunder, om der kan være andre grunde til, at barnet eller den unge har ændret adfærd. Hvis mistanken ikke kan afvises opstiller skolen en handleplan, der angiver hvem der gør hvad hvornår herunder afklare forældreinddragelse. I handleplanen indgår institutionslederens stillingtagen til, om der skal rettes henvendelse til Jugendamt for at få hjælp i henhold til 8b SGB VIII. Som hjælp til denne afklaring bør der søges rådgivning ved børne- og skolefritidschefen, ved skolechefen eller uden for institutionen, f.eks. ved henvendelse til PPR eller Dansk Sundhedstjeneste. Ligeledes kan der rettes henvendelse til offentlige institutioner som f. eks. Wagemut, Beratungsstellen m. fl. c. Indberetning til Jugendamt ( 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (se bilag)) Hvis mistanken om seksuelt overgreb bestyrkes retter institutionslederen henvendelse til Jugendamt i henhold til 8a SGB VIII for at få hjælp til at vurdere, hvad der i den givne situation skal gøres herunder afklare forældreinddragelse. Forinden foretages en fælles drøftelse med deltagelse af pædagoger / lærere, institutionsleder, skolepsykolog og / eller socialrådgiver, hvor risikoen ved at påbegynde en sag afvejes, og det videre forløb fastlægges. Som hjælp til denne afklaring kan der søges rådgivning ved børne- og skolefritidschefen, skolechefen eller ved henvendelse til PPR eller Dansk Sundhedstjeneste. Ligeledes kan der rettes henvendelse til offentlige institutioner som f.eks. Wagemut, Beratungsstellen m. fl.. Hvis der rettes henvendelse til Jugendamt i henhold til 8a SGB VIII sendes der kopi af henvendelsen til børne- og skolefritidschefen eller til skolechefen. 4

5 5 4. Lovbestemmelser Der henvises til 8a SGB VIII ( se bilag 1 og som fastholder en skærpet meldepligt til Jugendamt ved mistanke om omsorgssvigt. Ved en eventuel melding til Jugendamt skal gældende regler for beskyttelse af personlige data ( Datenschutzgesetz se bilag 2 ) overholdes. 5. Interventionsmuligheder Når der søges interventionsmuligheder, må man ud fra status i sagen gøre sig sin rolle klar. Det drejer sig om at fastslå, hvilke opgaver man selv har, og hvem eller hvilke instanser, der overtager sagen. Normalt vil man som pædagog eller lærer afgive sagen til næste instans, idet der stadig kan være behov for et samarbejde, når der finder en rådgivning sted. Men hvis sagen overdrages til Jugendamt eller til politiet via en anmeldelse, må man som pædagog og lærer trække sig ud af sagen, idet der kan være risiko for at påvirke den misbrugte eller andre involverede i sagen. Der findes mange muligheder for at søge hjælp og rådgivning. Indenfor Dansk Skoleforenings geografiske område findes der overordnet følgende muligheder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Wrangelstr Flensborg Tlf Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig Waldstr Flensborg Tlf Lokalt henvises til det stedlige Jugendamt, til Beratungsstellen og andre delvist privatfinansierede institutioner. Der henvises til publikationen Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen, Hilfe und Unterstützung in Flensburg udgivet af Wagemut, pro familia Beratungsstelle, Marienstr , Flensburg. Heri findes en omfattende fortegnelse over institutioner, der yder rådgivning og bistand i sager om seksuelt misbrug, ikke blot i Flensborg, men i hele regionen. 5

6 6 Litteratur og henvisninger Regeringens handlingsplan om bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn (DK) Justitsministeriet, Socialministeriet, Seksuelle overgreb mod børn Patienthåndbogen Sexueller Missbrauch, Rechtlicher Situation Schulpsychologie Bildungsberatung Bestilles gratis: Wien, Østrig Sexuelle Gewalt gegen Mädchen und Jungen, Hilfe und Unterstützung pro familia Beratungsstelle Wagemut Marienstr , Flensburg Erreichbarkeit der Jugendämter und telefonische Beratungsangebote Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit des Landes Schleswig-Holstein Nicht gegen meinen Willen Sexuelle Übergriffe in der Schule pro familia Beratungsstelle Wagemut Marienstr , Flensburg PETZE-Institut für Gewaltprävention Dänische Strasse Kiel 6

7 7 Bilag 1 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung (1) Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der wirksame Schutz dieses Kindes oder dieses Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird, hat das Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind und von seiner persönlichen Umgebung zu verschaffen. Hält das Jugendamt zur Abwendung der Gefährdung die Gewährung von Hilfen für geeignet und notwendig, so hat es diese den Erziehungsberechtigten anzubieten. (2) Hält das Jugendamt das Tätigwerden des Familiengerichts für erforderlich, so hat es das Gericht anzurufen; dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht eine dringende Gefahr und kann die Entscheidung des Gerichts nicht abgewartet werden, so ist das Jugendamt verpflichtet, das Kind oder den Jugendlichen in Obhut zu nehmen. (3) Soweit zur Abwendung der Gefährdung das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder der Polizei notwendig ist, hat das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken. Ist ein sofortiges Tätigwerden erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die Erziehungsberechtigten nicht mit, so schaltet das Jugendamt die anderen zur Abwendung der Gefährdung zuständigen Stellen selbst ein. (4) In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem Buch erbringen, ist sicherzustellen, dass 1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen, bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird sowie die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. In die Vereinbarung ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Träger bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann. (5) Werden einem örtlichen Träger gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder eines Jugendlichen bekannt, so sind dem für die Gewährung von Leistungen zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung nach 8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen Träger erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche beteiligt werden sollen, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird. 7

8 8 8b Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (1) Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft. (2) Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des Tages aufhalten oder in denen sie Unterkunft erhalten, und die zuständigen Leistungsträger, haben gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung bei der Entwicklung und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien 1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an strukturellen Entscheidungen 2. in der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in persönlichen Angelegenheiten. 8

9 9 Bilag 2 Tavshedspligt for lærere/pædagoger. Den strafferetslige tavshedspligt Med undtagelse af skolepsykologerne underligger Skoleforeningens ansatte ikke den strafferetslige tavshedspligt jf. 203 StGB som f.eks. læger, psykologer eller socialrådgivere, idet de ikke er offentligt ansatte tjenestemænd. Tavshedspligt for Skoleforeningens ansatte Skoleforeningens ansatte er derimod underlagt 30 Abs. 3 SchulG-SH og 4 Landesverordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten in Schulen som henleder til 14 og 15 samt 13 stk. 3 Landesdatenschutzgesetz (se bilag). En forpligtelse til videregivelse af persondata indeholder skoleloven ikke. Dog kan det i bestemte tilfælde blive nødvendigt at underrette de sociale myndigheder. I situationer, hvor der er mistanke om at barnets eller den unges tarv er i fare, åbner loven op for muligheden at viderebringe oplysninger om bestemte forhold til de sociale myndigheder. 13 i Gesetz zur Weiterentwicklung und Verbesserung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen in Schleswig-Holstein som er trådt i kraft den 1. april 2008 henviser til skolens pligt om at informere Jugendamt ved mistanke om mishandling eller omsorgssvigt. Hvornår indtræder underretningspligten? Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette de sociale myndigheder. (Dette gælder i øvrigt for alle borgere, dvs. også naboen, der får kendskab til ovennævnte forhold) Underretningspligten indtræder, når der ikke er rimelig mulighed for gennem egen virksomhed i tide at afhjælpe vanskelighederne, herunder gennem rådgivning og vejledning af forældrene og barnet eller den unge samt gennem dialog og samarbejde eventuelt med henblik på inddragelse af de sociale myndigheder. 9

10 10 I tilfælde, hvor underretning af forældre kunne være til skade for barnets eller den unges tarv, er det hensigtsmæssigt at tale med PPR, socialrådgiverne ved Sundhedstjenesten eller Jugendamt (eller udrykningsholdet). Dette kunne f.eks. være tilfældet, hvis en pædagog eller lærer har fået viden om, at et barn eller en ung bliver mishandlet af forældrene. Anonymisering Enhver kan henvende sig til de sociale myndigheder for at modtage almene informationer omkring sociale spørgsmål. Man kan henvende sig til PPR, socialrådgiverne ved Sundhedstjenesten eller Jugendamt (eller udrykningsholdet) og skildre en situation uden at sætte navn på og uden at der bliver sat ting i værk med det samme. Her kan man få råd og vejledning i henhold til de tiltag der i den specielle situation kunne være relevante. Tiltag som f.eks. procedurer, samarbejde, ansvarsfordeling, osv. Anonymiseringen sikrer, at den der henvender sig, ikke bryder loven. Anders Kring Socialrådgiver Dansk Sundhedstjeneste 10

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Områdekontor Dalum Dalumvej 95, 5250 Odense SV Distriktsleder Morten Madsen, lokal 5700 Områdekontor Rosengård Rosengårdcentret 201, 5220 Odense SØ Distriktsleder John Hansen, lokal 5800 Områdekontor Tarup

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune

Beredskabsplan og handlevejledning. kolding kommune KOLDING KOMMUNE 2014 OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Beredskabsplan og handlevejledning til forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold eller seksuelle krænkelser af børn og unge

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Handleguide for SFO, Klub og Skole

Handleguide for SFO, Klub og Skole Handleguide for SFO, Klub og Skole for at styrke den tidlige og målrettede indsats overfor børn og unge Indledning Handleguiden er udarbejdet til Stevns kommunes medarbejdere, der arbejder med børn og

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Udsatte børn og unge i Kolding Kommune 1 Til Fagpersoner ansat på skoler, daginstitutioner, dagplejen og Sundhedsplejen i Kolding Kommune Denne pjece indeholder oplysninger

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb.

Seksualpolitik. for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Seksualpolitik for Specialcenter Sigrid Undset Vejledning ved mistanke om / kendskab til seksuelle overgreb. Der findes ikke acceptable seksuelle overgreb. Der findes ikke gode grunde til ikke at gribe

Læs mere

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet

Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge. Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet Forebyggelse af seksuelle overgreb på børn og unge Ladegårdsskolen og Fritidshjemmet 1 Indhold Baggrund...3 Målgruppe og anvendelse...3 Arbejdsgruppe og styregruppe...3 Skole/fritidshjemskulturen...3 Rammer

Læs mere

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Dan Orbe, dok-koordinator, cand. scient. soc., U-Turn, Kbh. Kommune, 04-08-2006.

Læs mere

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge.

Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Tårnby Kommunes beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn og unge. Indholdsfortegnelse Part 1. Indledning... 4 Definitioner og lovgivning...5 Vold...5 Strafferetslige

Læs mere

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE

Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE Børn og Familie HANDLEGUIDE VED MISTANKE OM OVERGREB MOD BØRN OG UNGE INDHOLD FORORD 3 Kontaktoplysninger 3 MÅLGRUPPER OG DEFINITIONER 4 Vold 4 Seksuelle overgreb 4 FOREBYGGELSE HVORDAN? 5 Det organisatoriske

Læs mere

Hvordan takler du seksuelle overgreb?

Hvordan takler du seksuelle overgreb? Som fagperson er det uhyre vigtigt, man er godt klædt på. Det er en kæmpe mental udfordring at takle seksuelt misbrug, og er man helt uforberedt, når barnet dukker op, så kan det være svært at opfylde

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK

Beredskabsplan for Vesthimmerlands Kommune ved seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge. Beredskabsplan VHK Beredskabsplan VHK Ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge samt håndteringen af underretninger 1 Indholdsfortegnelse 1 FYSISK, PSYKISK OG SEKSUEL VOLD... 4 1.1 VOLD KAN IKKE ALTID SES...

Læs mere

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år

Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Handlevejledning Mistanke om seksuelle og voldelige overgreb mod børn og unge under 18 år Beredskab og retningslinier for ansatte der arbejder med børn og unge i Hedensted Kommune Indhold Baggrund........................................

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere