ÅRSRAPPORT 2012 ALKOHOL & SAMFUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 ALKOHOL & SAMFUND"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012

2 FORORD INDHOLD 3 KULTUREN KOM PÅ DAGSORDENEN! 4 EN FAGLIG PROFIL 6 BØRN SKAL BESKYTTES MOD DRIKKEPRES 9 EN STEMME TIL FORÆLDRENE KULTUREN KOM PÅ DAGSORDENEN! DEN FÆLLES INDSATS KAN GØRE EN FORSKEL 10 DER RINGER EN HVER DAG 12 STIGENDE EFTERSPØRGSEL PÅ MAGASINET RUS 14 ALKOHOLPOLITISK APPEL ET FÆLLES ANLIGGENDE ANETTE SØGAARD NIELSEN FORMAND FOR DREJERVEJ 15, 5. SAL 2400 KØBENHAVN NV TELEFON TEKST OG REDAKTION NINA BRO LAYOUT LYKKE SANDAL FORSIDEFOTO COLOURBOX TRYK CHRISTENSEN GRAFISK Alkohol & Samfund har fået en flyvende start. I løbet af vores første leveår er det lykkedes at samle 11 af landets største organisationer om at formulere 10 alkoholpolitiske mål, som støtter vores eget mål om, at der skal være færre skader som følge af alkohol i Danmark. Med den Alkoholpolitiske Appel ønsker vi at lægge et fælles pres på det politiske system for at begrænse antallet af alkoholrelaterede skader i Danmark. Det er et stykke arbejde, vi er meget stolte af. For vi tror på, at skal der rokkes ved alkoholkulturen, kan det kun ske ved en fælles indsats fra private og offentlige organisationer og personer. VI SKAL SKABE SYNERGI Alkohol & Samfund blev etableret, da tre gode projekter med hver deres tilgang til alkoholområdet, nemlig Hope-rådgivningerne, Magasinet RUS og Bad Ad, gik sammen. Vi ville se, om vi kunne opnå mere i fællesskab end hver for sig. Fællesskabet har skabt mulighed for en mere strategisk kommunikationsindsats, som betyder, at vores budskaber i langt højere grad er kommet ud over rampen. Vi tror på, at vores fokus på alkoholkulturen i 2012 har været med til at skabe den interesse, man har set afspejlet i medierne gennem det seneste år, og vi har sat fingeraftryk i forbindelse med, at loven om markedsføring af alkohol og loven om håndhævelse af aldersgrænser ved salg af alkohol er blevet revideret. SAMARBEJDE ER VEJEN FREM Alkohol & Samfund har i løbet af det første år fået gode relationer til en række betydningsfulde organisationer og været med til at skabe momentum for at rokke ved kulturen, og det arbejde skal fortsætte. En af vores vigtigste opgaver er at formidle viden til professionelle, politikere og andre interesserede i alkoholkultur, forebyggelse og behandling. Derfor er et af målene for 2013 også at samle vores viden i en systematisk vidensdatabase, hvor alle med interesse for området kan hente artikler, forskningsrapporter og undersøgelser. Derudover tilbyder vi rådgivning og støttende samtaler til mennesker, der ønsker hjælp med et alkoholproblem. Alkohol & Samfund har desuden en vigtig opgave i at skabe fora, hvor vi kan arbejde sammen med organisationer og offentlige myndigheder såvel som engagerede privatpersoner, som også ønsker at begrænse skaderne ved det høje alkoholforbrug i Danmark. I rapporten her kan du læse mere om vores aktiviteter i 2012, God fornøjelse! SIDE 3

3 BESTYRELSEN EN FAGLIG PROFIL Alkohol & Samfunds bestyrelse er sammensat af eksperter inden for alkoholbehandling og forebyggelse, kommunalpolitikere med erfaring inden for forebyggelse og frivillige ildsjæle fra organisationer, der beskæftiger sig med alkohol. HENRIK RINDOM Overlæge og psykiater på Hvidovre Hospital, behandlingsansvarlig overlæge i Lænkeambulatorierne og forhenværende leder af Stofrådgivningen i København. En af landets førende misbrugseksperter. Alkohol & Samfund havde i 2012 samlede indtægter på 5 mio. kr. Vi er finansieret af støtte fra staten, fonde og andre bidragsgivere. INDTÆGTER 4% 2% 10% 8% 76% ANETTE SØGAARD NIELSEN, FORMAND ULRIK BECKER Overlæge dr. med. på Hvidovre Hospital Leder ved Enheden for Klinisk Alkoholforsk- og adj. professor ved Statens Institut for ning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Har tidligere været ansat som centerleder og områdechef for alkoholbehandlingen i hhv. Fyns Amt og ved Odense Kommune i mere end 10 år. Folkesundhed. Står i spidsen for en af de mest omfattende undersøgelser af alkoholafhængighed nogensinde og har desuden været ansat som leder af alkoholenheden ved Hvidovre Hospital. LIS ISDAL Formand for Landsforeningen Lænken, en af landets største frivillige organisationer på alkoholområdet. Statsligt drifttilskud Tips- og Lottomidler Andet Statspuljemidler Fonde, organisationer og privatpersoner UDGIFTER 4% 20% TUE WESTING Formand for Alkoholpolitisk Landsråd WINNI AAKERMANN GROSBØLL LARS IVERSEN Borgmester i Bornholms Regionskommune. Dr. med og seniorspecialist hos COWI. Har blandt andet taget initiativ til at etablere Bornholms Alkoholråd, hvor kommunen, Formand for sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune, hvor han blandt andet har væ- 76% uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet ret med til at etablere en række projekter i fællesskab har lagt en alkoholhandleplan for unge, hvor alkoholkulturen bliver sat til for øen. debat. Koordination, netværksdannelse, formidling og motiverende støtte MORTEN SKOVSTED Organisationsudvikling Debattør og talsmand for Forældrenet- værket under Alkohol & Samfund Ledelse, adminstration og fællesdrift SIDE 4 SIDE 5

4 DRIKKEPRES alkoholmarkedsføringen i det offentlige rum er massiv, og den udformes stadig, så den appellerer til børn og unge danske unge. Derfor fokuserer vi både på markedsføring og den redaktionelle behandling af kulturen omkring alkohol, siger projektmedarbejder Ina Johansen. BØRN SKAL BESKYTTES MOD DRIKKEPRES Hvad har fodboldstjerner, der deler sponsoreret Carlsberg-merchandise ud på københavnske folkeskoler, til fælles med radioværter, der deler ølrammer ud som præmier i konkurrencer i ungdomsprogrammer på DR s P3? En hel del. Både fodboldspillerne og radioværterne er nemlig forbilleder for børn og unge, og når de deler øl og reklamer for alkohol ud til børn og unge, bidrager de til det drikkepres, som danske børn er udsat for via markedsføring og medier. Eksemplerne er hentet blandt de sager, som Alkohol & Samfund via projektet Bad Ad gjorde opmærksom på i Både mediernes formidling af alkohol og den regulære markedsføring lægger pres på FOTO: COLOURBOX Alkohol & Samfund arbejder på at beskytte børn mod drikkepres, og derfor holder vi øje med markedsføringen af alkohol i Danmark. I 2012 førte det til tretten klager til Alkoholreklamenævnet, hvoraf vi fik helt eller delvist medhold i ti. Det førte også til en ændring i proceduren på P3 s redaktion, da Alkohol & Samfund klagede til Lytternes redaktør over programmet P3 i Smatten, som blev sendt fra Roskilde Festival Alkohol & Samfund mente, at programmets fokus på druk var for meget, og det gav P3 s SÅDAN REGULERES MARKEDSFØRINGEN I DANMARK Markedsføring af alkohol er reguleret af et frivilligt regelsæt, som producenterne selv vælger, om de vil følge. Hvis en producent overtræder reglerne, kan enhver klage til Alkoholreklamenævnet. Her sidder repræsentanter fra industrien og forbrugerrådet og vurderer klagerne. Hvis et firma overtræder reglerne for markedsføring af alkohol, får det en påtale af Alkoholreklamenævnet. I lande som Sverige og Frankrig er reglerne ikke frivillige, og i Frankrig medfører en overtrædelse en bøde til producenten. SIDE 6 SIDE 7

5 FORÆLDRENETVÆRK EN STEMME TIL FORÆLDRENE Alkohol & Samfund ønsker at etablere netværk i debatten om alkoholkulturen ved at skrive for borgere, der vil deltage i debatten om alko- indlæg i Politiken og optræde i Go Morgen holkulturen. Derfor besluttede vi at etablere Danmark på TV2. ForældreNetværket, da vi i 2012 blev opsøgt af flere engagerede forældre, der ønskede at gøre Læs mere om netværket på hjemmesiden en indsats for at mindske drikkepresset på danske unge. Forældre og bedsteforældre, som har en holdning til alkoholkulturen blandt danske unge, har dermed fået en stemme i den offentlige debat. ForældreNetværket er i etableringsfasen og består allerede af en række forældre og bedsteforældre, som ønsker at skabe rammerne for vidensdeling om den danske alkoholkulturs Forældrene deler Alkohol & Samfunds tanker om, at: Børn og unge har ret til at vokse op i omgivelser, der ikke er belastet af alkoholens skadelige virkninger Alle har ret til korrekt og uvildig information om alkoholens indflydelse på sundhed, familie, job og samfund Danske børn og unge udsættes for alkoholholreklamer og drikkepres fra mange sider. For eksempel via sponsorerede fodboldstjerner, på de sociale medier og i mere traditionelle radioprogrammer for unge. indflydelse på vore børn og unges drikkevaner og debat om forældrerollen. Netværket ønsker desuden at påvirke politikere og andre beslutningstagere til at beskytte Alle har ret til et liv uden at blive presset til at drikke og uden at blive udsat for markedsføring af alkohol både privat og i det offentlige rum redaktionschef, lytternes redaktør og DR s føringstiltag, som de allerede én gang har fået vore børn og unge mod drikkepres. generaldirektør os medhold i. Sagen blev dæk- påtale for af Alkoholreklamenævnet, siger Ina ForældreNetværket var medarrangør ved Tankerne bygger i øvrigt på rettighederne ket af MetroXpress, Politiken og fagbladet Johansen. efterårets konference Markedsføring og drik- i verdenssundhedsorganisationen WHO s Journalisten. kepres på børn og unge. Europæiske Charter om Alkohol fra 1995, Bad Ad bidrager desuden med data til den som Danmark har underskrevet. BØRN ER STADIG UDSAT europæiske monitorering af markedsføringen Alkohol & Samfund har også enkelte frivillige Siden 2000 har det været forbudt at rette al- af alkohol og til europæiske forskningsprojek- unge tilknyttet, som blandt andet har deltaget koholmarkedsføring mod børn og unge, men ter via det hollandske projekt European Centre Alkohol & Samfunds overvågning viser, at for Monitoring Alcohol Marketing, EUCAM. børn og unge fortsat er både direkte og indirekte målgruppe for alkoholmarkedsføring. - Alkoholmarkedsføringen i det offentlige rum er massiv, og den udformes stadig, så den appellerer til børn og unge, og Bad Ad kan dokumentere, at reguleringen af markedsføringen af alkohol ikke virker efter hensigten. Blandt andet ser vi mange sager, hvor producenter med minimale ændringer gentager markeds- NY HJEMMESIDE Bad Ad fik ny hjemmeside i Siden retter sig nu mod unge og bruger social marketing og sociale medier til at bevidstgøre unge om alkoholreklamers påvirkning. Bad Ad sigter mod lancering i ungdomsmedier samt at kunne bruges som undervisningsmateriale det er et fælles ansvar at gøre op med drikkepresset på vores børn og unge morten skovsted, talsmand for forældrenetværket FOTO: NIELS AAGE SKOVBO SIDE 8 SIDE 9

6 HOPE MODELFOTO: COLOURBOX DER RINGER EN HVER DAG En aften hver anden uge har Pernille Halvdelen af dem, der ringer til Hope-Linjen, Jørgensen en sort Nokia-telefon tændt fra kl. er ifølge statistikken bekymrede pårørende, Pernille er frivillig hos Hope og er med mens lidt under halvdelen er personer, som til at passe den gratis telefonlinje Hope Linjen, selv har et alkoholproblem og trænger til at som fire aftener om ugen er åben for mennesker, der har behov for at tale med nogen, tale med nogen. fordi de har et alkoholproblem eller kender en, ENGAGEREDE FRIVILLIGE der har. I alt er 23 frivillige tilknyttet Hope Linjen og De frivillige på Hope Linjen tilbyder hverken brevkasserne på hjemmesiden Hope.dk/alkohol og Hope.dk/ung. Pernille er nyuddannet behandling eller rådgivning. Man kan derimod anonymt ringe for at lette hjertet og få en læge, og som flere andre frivillige blev hun støttende samtale. I 2012 ringede 453 personer, mens 475 skrev til en af Hopes brevkasser. rekrutteret på medicinstudiet. - Man kan godt blive frivillig uden at være professionel, men Hope rekrutterer især blandt - Der ringer altid mindst én, når jeg har vagt. Ofte er det en pårørende, som er frustreret læger, medicinstuderende og studerende på over at stå på sidelinjen og se sin mand, sin anerkendte uddannelser i kognitiv terapi, for søster eller sin far blive dårligere og dårligere, at få frivillige, som forholder sig professionelt fortæller Pernille Jørgensen, som har været til den, der ringer. Det er vigtigt, at den, der Hope-frivillig i halvandet år. tager telefonen, kan lytte fordomsfrit og give På Hope Linjen kan man i dagtimerne få hjælp til at finde et alkoholbehandlingstilbud, der hvor man bor. I aftentimerne tilbyder frivillige støttende samtaler. På hjemmesiderne Hope.dk/alkohol og Hope.dk/ung rådgiver professionelle behandlere via brevkasserne. den støtte, som personen i den anden ende har behov for, fortæller Allan Jonas, som er projektleder på Hope projekterne. Alle frivillige bliver screenet ved et fællesmøde og en individuel samtale, før de får lov at tage telefonen. - De frivillige skal kunne rumme, at der ringer mennesker, som har en helt anden opfattelse af verden, end de selv har. Det er vigtigt, at enhver kan ringe til Hope-Linjen og være sig selv, siger Allan Jonas, som er projektleder på Hope projekterne. vi skal være så let tilgængelige for brugerne som muligt, så vi gør en indsats for at være tilgængelig via de nye teknologier HOPE PÅ SMARTPHONE Hopes hjemmesider Hope.dk/alkohol og Hope.dk/ung havde i 2012 i alt besøgende, og i 2012 optimerede vi siderne, så de nu også kan benyttes via tablets og smartphones. De senere år er antallet af brugere, der gæster Hope-hjemmesiderne via en smartphone eller en tablet, steget til 10 pct. af det samlede antal brugere. Derfor har Hope i 2012 forbedret formatet, så det passer til de nye platforme. BESØG PÅ HOPE.DK/ALKOHOL I 2012 Gratis behandling Hope har i 2012 haft særligt fokus på at fortælle om kommunernes gratis alkoholbehandling. Alle danskere har ifølge sundhedsloven ret til gratis, anonym alkoholbehandling hos deres kommune, men mange kender ikke dette tilbud. Det er en udbredt misforståelse, at alkoholbehandling er noget, der foregår på et dyrt, privat døgnbehandlingscenter. Derfor arbejder Hope på at udbrede kendskabet til de kommunale tilbud. Netværk Alkohol & Samfund samarbejder med kommunale forebyggere og behandlere. I 2012 skete det blandt andet, ved at Hope arrangerede en netværksdag for ansatte i alkoholbehandlingerne, som handlede om rådgivning via internettet. Psykolog og ekspert i netpsykologi og rådgivning Mads Schramm holdt oplæg for behandlere fra Skanderborg, Glamsbjerg, Kolding, Esbjerg, Vejle og Herning kommuner. Kommuner, der ønsker at tilmelde sig Hopes nyhedsbrev, kan skrive til - Vi skal være så let tilgængelige for brugerne som muligt, så vi gør selvfølgelig en indsats for at være tilgængelig via de nye teknologier, siger Allan Jonas STATISTIK TOP 5 INDHOLD ANTAL SPM I BREVKASSEN Besøg Alkohol Test Behandling 95 Nye besøg 57 % 2 Forum Pårørende 153 Gns. besøgsvarighed 00:03:49 3 Brevkassen Sygeplejerske 44 Besøg via computer 92 % 4 Fakta Besøg via mobil/tablet 8 % 5 Søg hjælp SIDE 10 SIDE 11

7 MAGASINET RUS STIGENDE EFTERSPØRGSEL PÅ MAGASINET RUS I 2012 mærkede Alkohol & Samfunds blad, og forskningsverdenen, og det er afgørende Magasinet RUS, en stigende efterspørgsel for, at Magasinet RUS kan behandle den nyeste viden og de tendenser og problemstillinger, blandt en målgruppe, som vi er glade for at nå, nemlig de kommunale alkoholbehandlere. som er aktuelle for læserne, siger Marianne Magasinet formidler viden om metoder og Kargaard. politikker, som kan fremme forebyggelse og behandling af et skadeligt alkoholforbrug, og Artikler og temanumre af Magasinet RUS bliver anvendt i undervisningen på både kurser ifølge redaktør Marianne Kargaard skyldes den øgede efterspørgsel blandt behandlerne, at og uddannelser, og enkelte artikler indgår også ved forældrearrangementer på flere skoler. redaktionen har et godt netværk og en vidensbaseret tilgang til området. I 2012 skrev forskere bag to af de store forskningsprojekter, som er på vej på alkoholområdet, desuden i deres projektansøgninger, at de - Vi læner os op ad forskningen og holder os orienteret via en uformel referencegruppe af vil offentliggøre deres resultater i Magasinet professionelle fra behandlings-, forebyggelses- RUS. TEMANUMRE GIVER PRESSEOMTALE tage. Derudover ser det ud til, at temanumrene I 2012 blev to numre af Magasinet RUS for giver opmærksomhed i dagpressen. Vi fik god første gang produceret som konferencemateriale. Alkohol & Samfund arrangerede to konsempel gik historien P3 rydder op efter druk- pressedækning til begge konferencer, og for ekferencer for behandlere, forebyggere og beslutningstagere på alkoholområdet i Fællessalen journalisternes fagblad Journalisten. dækning ud i både Politiken, MetroXpress og på Christiansborg. Temaerne var Danske unges alkoholvaner og Markedsføring og RUS findes også på internettet på adressen drikkepres på børn og unge, og Magasinet hvor der er nem adgang til over 400 artikler om alkoholpolitik, RUS bragte begge gange artikler om indholdet fra konferencen og interview med oplægsholdernesen. Artikeldatabasen bliver en del af den kom- -behandling og forebyggelse via artikeldatabamende vidensdatabase fra Alkohol & Samfund. Forsøget med temanumre i forbindelse med konferencerne betød, at det faglige og politiske indhold fra konferencerne blev formidlet ud også blandt fagfolk, der ikke selv kunne del- Magasinet RUS var involveret ved tre videnskonferencer, som Alkohol & Samfund holdt i To blev holdt på Christiansborg med temaerne Danske unges alkoholvaner og Markedsføring og drikkepres på børn og unge. Derudover holdt vi konferencen Alcohol in the European Union sammen med WHO. På Christiansborg deltog 150 personer ved hver konference. SIDE 12 SIDE 13

8 ALKOHOLPOLITISK APPEL ET FÆLLES ANLIGGENDE 23. november 2012 afleverede Alkohol & Appellen har fået anerkendelse fra folketings- Samfund sammen med 11 af landets mest politikerne som et vigtigt bidrag til alkoholpo- indflydelsesrige organisationer på sundhedsområdet en fælles Alkoholpolitisk Appel til sundhedsminister Astrid Krag og udvalgsformændene på Christiansborg. Appellen indeholder 10 konkrete indsatsområder og er resultatet af, at Alkohol & Samfund i foråret 2012 inviterede en række organisationer til at gå sammen med os om at lægge et litikken og -forebyggelsen i Danmark, netop fordi den har så bred opbakning. Alkohol & Samfund tog initiativet og koordinerede arbejdet, men appellen indeholder fingeraftryk fra alle deltagende organisationer og er derfor også et redskab, som hver enkelt organisation kan bruge i sit politiske arbejde De første 12 organisationer bag appellen var Dansk Socialrådgiverforening, De Samvirkende Købmænd, Jordemoderforeningen, Psykiatriforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Fagligt Fælles Forbund, Kræftens Bekæmpelse, Rådet for Sikker Trafik, DGI, Hjerteforeningen, Lægeforeningen og Alkohol & Samfund fælles pres på folketingspolitikerne for at ned- fremover. bringe antallet af alkoholskader i Danmark. Hos Alkohol & samfund har vi fulgt op på Appellen ved at holde møder med sundheds- forebyggelsesudvalgets arbejde med Lov L113 ordførere og andre folketingsmedlemmer og om håndhævelse af forbud om alkoholsalg til levere input til forskellige politiske processer unge. på Christiansborg. Blandt andet har vi været til møde med politikere og leveret materiale Fremad bliver målet at få en egentlig alkoholpo- til Folketingets erhvervsudvalg i forbindelse litisk handleplan i Danmark, og i 2013 kommer med revideringen af markedsføringsloven Alkohol & Samfund blandt andet til at arbejde L101, hvor reglerne for markedsføring af alko- for at få endnu flere organisationer til at bakke hol over for børn og unge er blevet strammet. op om appellen. Ligeledes sendte vi materiale til sundheds- og DE TI FORSLAG I ALKOHOLPOLITISK APPEL: Sundhedsminister Astrid Krag fik personligt overrakt en plakat og et eksemplar af Alkoholpolitisk Appel af repræsentanter for organisationerne bag appellen. FOTO: ALKOHOL OG SAMFUND 1. Kommuner skal have en nattelivspolitik 2. Alle ungdomsuddannelser skal have en alkoholpolitik 3. Aldersgrænser for salg og udskænkning skal overholdes 4. Sportsforeninger, fritids- og uddannelsesinstitutioner skal formulere en alkoholpolitik 5. Lavere promillegrænse i de første år med kørekort 6. Kloge priser på alkohol 7. Ingen alkohol i markedsføring til unge 8. Kortere vej til behandling 9. Reform af alkoholbehandlingen 10. Aktiv EU-politik skal styrke danske handlemuligheder SIDE 14 SIDE 15

9 mindre alkohol - mere samfund

MARKEDSFØRING AF ALKOHOL. - beskytter det nuværende regelsæt?

MARKEDSFØRING AF ALKOHOL. - beskytter det nuværende regelsæt? MARKEDSFØRING AF ALKOHOL - beskytter det nuværende regelsæt? Alkohol & Samfund Drejervej 15, 5. sal BØRN SKAL BESKYTTES 2400 København NV www.alkohologsamfund.dk Tekst og redigering: Ina Johansen, Nina

Læs mere

Den nye alkoholpolitiske appel

Den nye alkoholpolitiske appel ALKOHOLFOREBYGGELSESKONFERENCE Statens Institut for Folkesundhed, d. 24.2.14 Den nye alkoholpolitiske appel Anette Søgaard Nielsen, formand Alkohol & Samfund Alkohol & Samfund Et ngo-initiativ med henblik

Læs mere

ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING

ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING »» FORORD INDHOLD 3 PARTNERSKAB OG VIDENSDELING 4 FAGLIGT ENGAGEMENT 6 FIND HJÆLP PÅ NETTET PARTNERSKABER & VIDENSDELING Samarbejde giver dynamik og udvikling 8 DRIKKEPRES PÅ DE SOCIALE MEDIER 10 FORÆLDRE

Læs mere

ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING

ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014 » INDHOLD 3 FÆLLES INDSATSER GIVER POSITIV UDVIKLING 4 FOKUS PÅ VIDEN 6 GYMNASIEELEVER ER MÅL FOR ALKOHOLMARKEDSFØRING 8 ENGAGEREDE FORÆLDRE STILLER KRAV 10 LANDSDÆKKENDE KAMPAGNE MED

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev forår 2016 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev forår 2016 Opfølgning på Ide & Aktiv Opfølgningen på idéerne fra Ide & Aktiv konferencen i 2015 er sendt til alle lokalforeninger. Anbefalingerne er blevet skrevet ind

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik erfardrikker.dk

Tal med en voksen hvis din mor el er far tit kommer til at drikke for meget Alkoholpolitik  erfardrikker.dk Alkoholpolitik Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning. En opgave der tidligere lå i amterne. Samtidig er også ansvaret for

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti

Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti Ny alkohol kampagne: Danskerne kender ikke kommunernes behandlingsgaranti Størstedelen af de danskere, der drikker for meget, lever et aktivt liv med job, familie og venner. Men bag den ofte pæne facade

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Erfaringer fra Hvidovre Kommune med tidlig opsporing v. Helga Jørgensen

Erfaringer fra Hvidovre Kommune med tidlig opsporing v. Helga Jørgensen Erfaringer fra Hvidovre Kommune med tidlig opsporing v. Helga Jørgensen Hvidovre på Danmarkskortet Hvorfor gjorde vi så som vi gjorde? Overtagelse af ansvaret for misbrugsbehandling i 2007. Fokus på stofmisbrug

Læs mere

Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen

Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Hvorfor falder alkoholforbruget i Danmark? Kit Broholm Chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen 14,0 Alkoholforbrug i liter fra 1906-2012 12,0 10,0 8,0 6,0 Liter 4,0 2,0 0,0 1906 1916 1926 1936 1946 1956 1966

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev efterår 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev efterår 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev efterår 2015 Penge til flyverkursus Bestyrelsen besluttede i efteråret 2014, at der skulle oprettes et Flyverkorps i Lænken. Hvis der opstår situationer i en forening,

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Organisering af arbejdet

Organisering af arbejdet Organisering af arbejdet Ærø Kommune Langeland Kommune Svendborg Kommune Projektstyregruppe Tværfagligt alkoholråd Ærø Tværfagligt alkoholråd Langeland Tværfagligt alkoholråd Svendborg Alkoholkoordinator

Læs mere

ALKOHOL & SAMFUND. ÅRSBERETNING 2015 og et blik på 2016

ALKOHOL & SAMFUND. ÅRSBERETNING 2015 og et blik på 2016 ÅRSBERETNING 2015 og et blik på 2016 INDHOLD VI VIL FORANDRE ALKOHOLKULTUREN SIDE 3 BESTYRELSE OG FINANSIELT GRUNDLAG SIDE 4 ÅRET, DER GIK, OG ET BLIK PÅ 2016 SIDE 6 S STRATEGI SIDE 13 Alkohol & Samfund

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Socialrådgiverfaggruppen af alkoholbehandlere

Socialrådgiverfaggruppen af alkoholbehandlere Socialrådgiverfaggruppen af alkoholbehandlere Øheee hvem sagde du? Allan Jonas Projektleder Alkohol & Samfund Ansvar for borgerrettet rådgivning: hope.dk/alkohol (voksne) hope.dk/ung (børn/unge) Alkolinjen

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

Vi tager hånd om alkoholproblemer

Vi tager hånd om alkoholproblemer Lænkens strategiske indsatsområder frem mod 2025 Vi tager hånd om alkoholproblemer Interesseorganisation Lokalforeninger Oplysning Brugerperspektiv Væk med tabu Udfordringer på alkoholområdet Der bliver

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

Fremtidens alkoholpolitik ifølge danskerne Mandag Morgen og TrygFonden Juni 2009

Fremtidens alkoholpolitik ifølge danskerne Mandag Morgen og TrygFonden Juni 2009 Den første, samlede undersøgelse af danskernes opfattelser af alkoholproblemer og holdninger til alkoholpolitik. Undersøgelsen består af en kvalitativ del og en kvantitativ del: Den kvalitative del omfatter

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

Alkohol Hvad virker?

Alkohol Hvad virker? Alkohol Hvad virker? Lanceringskonference sundhedsprofil 2010 Region Hovedstaden Herlev 20. januar 2011 Torben Jørgensen, professor, dr.med. Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Glostrup hospital,

Læs mere

Lænke-ambulatorierne

Lænke-ambulatorierne Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 396 Offentligt Lænke-ambulatorierne Foretræde for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget vedrørende den fremtidige alkoholbehandling 6. maj 2014

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Respekt alkoholkampagne 2015

Respekt alkoholkampagne 2015 Respekt alkoholkampagne 2015 Problemet 140.000 danskere er afhængige af alkohol og 585.000 har et skadeligt højt alkoholforbrug. Kun 15.000 borgere kommer i alkoholbehandling, og der går typisk 12 år fra

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Referat

Bestyrelsesmøde. Referat Bestyrelsesmøde Referat Deltagere: Kenneth Flex, (KF) formand, Lene Diemer, (LD) næstformand Søren Brøndum, (SB) Henrik Søltoft, (HS) Andreas Sørensen, (AS) Per Gut, (PG) Mogens Følsgaard, (MF) Stig Jarnbye,

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

RØGFRI FREMTID Sund By Netværket Tobakstemagruppe Knudshoved 22/5-17

RØGFRI FREMTID Sund By Netværket Tobakstemagruppe Knudshoved 22/5-17 RØGFRI FREMTID 2030 Sund By Netværket Tobakstemagruppe 12-12 Knudshoved 22/5-17 Stagnation 100 80 Mænd Alle Kvinder 60 40 20 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 Styrker og svagheder i DK Styrker:

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Sjælland LÆNKE-AMBULATORIERNES TILBUD Vores tilbud...

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

Oplæg til Sund By Netværket

Oplæg til Sund By Netværket Oplæg til Sund By Netværket Pulje til familieorienteret alkoholbehandling Odense 22. oktober Maria Herlev Ahrenfeldt Sundhedsstyrelsen Baggrund 140.000 mennesker med alkoholafhængighed - 15.000 i behandling

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse

Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse www.healthcarechannel.dk Digital Signage Fremtidens markedsføringsplatform Digital Signage er fladskærmsnetværk

Læs mere

SST-krav vs. målgruppeopdeling

SST-krav vs. målgruppeopdeling SST-krav vs. målgruppeopdeling Tilgængelighed (udbudsreducerende indsatser) Professionelle funktioner (sagsbehandlere, sundhedspleje osv.) Institutioner (skoler, væresteder, sportshaller osv.) Den kommunale

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Bliv en vinder uden tobak. Oplæg til fælles indsats om forebyggelse af rygning og rygestop for unge på Vestegnen og Sydamager

Bliv en vinder uden tobak. Oplæg til fælles indsats om forebyggelse af rygning og rygestop for unge på Vestegnen og Sydamager Bliv en vinder uden tobak Oplæg til fælles indsats om forebyggelse af rygning og rygestop for unge på Vestegnen og Sydamager Færre 15-årige ryger 15-årige, der ryger dagligt, ugentligt eller sjældnere,

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer. Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer. Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU Unge og alkohol Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden

Læs mere

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes?

Velkommen til temadagen. Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Velkommen til temadagen Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Hvad skal der til, for at det lykkes? Formål Viden og inspiration Erfaringsudveksling - til det videre arbejde med implementering

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Unge og alkohol Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden kontakt m. alkohol Jeg drikker ikke alkohol endnu,

Læs mere

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm

Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Projekter på tværs i kommunen erfaringer fra Bornholm Alkoholforebyggelse i kommunen Temadag, 27. oktober 2010 Nationalmuseet Disposition Alkoholpolitiske målsætninger på Bornholm 3 eksempler på tværgående

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Science-kommuner. Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner

Science-kommuner. Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer og gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25 deltagende kommuner 2008-11. 1/3 af Danmarks skoleelever bor i en Science-kommune.

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol

Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Centrale anbefalinger vedr. forebyggelsespakken om alkohol Chefkonsulent Kit Broholm National Alkoholkonference 2016 Forebyggelsespakkernes opgave Kommunerne har siden kommunalreformen fået pålagt varetagelse

Læs mere

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S Sex & regnskab 2006 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Marts 2007 Navn: Mad på den fede måde. Vi er blevet

Læs mere

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv SSP-årsmøde 17. marts 2015 Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv Det overordnede formål At forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde og at bidrage til skabelsen

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber

10 principper for forældresamarbejde. - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 10 principper for forældresamarbejde - et dialogværktøj til at styrke forældresamarbejdet i daginstitutioner, skoler, SFO er og klubber 2 Fælles om et stærkere forældresamarbejde 10 principper for forældresamarbejdet

Læs mere

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte

Alkoholpolitik for Køge Kommune. Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Borgere og ansatte Alkoholpolitik for Køge Kommune Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne ansvaret for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning.

Læs mere

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget

Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget Forebyggelsesstrategi for alkoholforbruget for. s forebyggelsesstrategi for alkoholforbrug tager udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik og andre relevante politikker og strategier samt den kendte viden

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009

Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Alkoholpolitik Kalundborg kommune 2009 Indledning Kommunalbestyrelsen i Kalundborg kommune har i 2009 vedtaget en Sundhedspolitik for Kalundborg kommune. Sundhedspolitikken indeholder en række indsatsområder,

Læs mere

RESPEKTKAMPAGNE januar 6. marts. Respektkampagne 2017

RESPEKTKAMPAGNE januar 6. marts. Respektkampagne 2017 RESPEKTKAMPAGNE 2017 10. januar 6. marts Respektkampagne 2017 Respektkampagnen: Målgruppe Primær målgruppe er mænd i alderen 40+ (1,4 mio. danskere) Sekundær målgrupper er familie og pårørende, defineret

Læs mere

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge Handleplaner til Alkoholpolitisk strategi Med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske strategi er udarbejdet en række forslag til konkrete handleplaner, der forankres fælles på tværs af alle direktørområder

Læs mere

Konsulent Marianne Kargaard. Gratis drinks til Facebook-følgerne

Konsulent Marianne Kargaard. Gratis drinks til Facebook-følgerne Konsulent Marianne Kargaard Gratis drinks til Facebook-følgerne Projektmedarbejder Ina Johansen Journalist Nina Bro Journalist Signe Juul Kraft Baggrund 2011-2013 Nogle konklusioner fra Sikkerhedsproblemer

Læs mere

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel

Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Alkoholpolitik for sundhed og trivsel Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Dokumentation på dagsordenen! Nye kommuner, nye krav

Dokumentation på dagsordenen! Nye kommuner, nye krav Dokumentation på dagsordenen! Nye kommuner, nye krav Dokumentation (ordbog): at fastslå ved hjælp af (især) skriftlige beviser Dokumentation i daglig tale: statistik, rapporter, redegørelser, forskning,

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

100-året for kvinders valgret til kommunerne. et inspirationskatalog. Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale

100-året for kvinders valgret til kommunerne. et inspirationskatalog. Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale 100-året for kvinders valgret til kommunerne et inspirationskatalog Den 20. april 1908 vedtog Rigsdagen Lov om Kommunale Valg, hvor kvinder fik valgret til kommunerne Forord: Den 20. april 2008 er det

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010

Invitation til Decemberkonference. Tilbud og aktviteter: Ny årsrapport om den frivillige sociale indsats i Danmark. Decemberkonference 2010 Invitation til Decemberkonference Oktober, nr. 1, 2010 Torsdag den 16. december 2010 inviterer Center for frivilligt socialt arbejde til Decemberkonference 2010 under overskriften: "Flere frivillige -

Læs mere

Alkoholpolitikker og handleplaner

Alkoholpolitikker og handleplaner Alkoholpolitikker og handleplaner Opstartseminar: Alkoholforebyggelse i kommunen 23. april 2008 Mette Riegels, Specialkonsulent Den korte version Fra ingenting til politik og handleplan Indholdet i Københavns

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sund By Netværket Temagruppe alkohol

Sund By Netværket Temagruppe alkohol Sund By Netværket Temagruppe alkohol Hvordan kan vi få flest i behandling via kampagner og sprogbrug? Vi kan vende budskabet på hovedet I stedet for igen at fortælle: du skader dig selv og andre med dit

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2 Regulering af markedsføring af alkohol før Alkoholreklamenævnet Alkoholreklamenævnet Reguleret gennem vejledning hos Forbrugerombudsmanden Ikke muligt at opnå enighed om en ny vejledning Formand, advokat

Læs mere

Det Værdifulde Samarbejde....mellem borger, pårørende og medarbejdere fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse!

Det Værdifulde Samarbejde....mellem borger, pårørende og medarbejdere fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse! Det Værdifulde Samarbejde...mellem borger, pårørende og medarbejdere fremmer borgerens mulighed for at leve en selvstændig tilværelse! Perspektiver i dialogen vigtige brikker I Ældre- og Handicapforvaltningen

Læs mere

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010

NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK. Årsrapport og strategi, 2009-2010 NATUR & FÆLLESSKAB RED BARNETS NATURVEJLEDER- OG FRILUFTSLIVSPROJEKT FOR UDSATTE BØRN I DANMARK www.redbarnet.dk/natur Årsrapport og strategi, 2009-2010 INDHOLD Forord ved Mimi Jakobsen 3 Indledning 4

Læs mere