ÅRSRAPPORT 2012 ALKOHOL & SAMFUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 ALKOHOL & SAMFUND"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012

2 FORORD INDHOLD 3 KULTUREN KOM PÅ DAGSORDENEN! 4 EN FAGLIG PROFIL 6 BØRN SKAL BESKYTTES MOD DRIKKEPRES 9 EN STEMME TIL FORÆLDRENE KULTUREN KOM PÅ DAGSORDENEN! DEN FÆLLES INDSATS KAN GØRE EN FORSKEL 10 DER RINGER EN HVER DAG 12 STIGENDE EFTERSPØRGSEL PÅ MAGASINET RUS 14 ALKOHOLPOLITISK APPEL ET FÆLLES ANLIGGENDE ANETTE SØGAARD NIELSEN FORMAND FOR DREJERVEJ 15, 5. SAL 2400 KØBENHAVN NV TELEFON TEKST OG REDAKTION NINA BRO LAYOUT LYKKE SANDAL FORSIDEFOTO COLOURBOX TRYK CHRISTENSEN GRAFISK Alkohol & Samfund har fået en flyvende start. I løbet af vores første leveår er det lykkedes at samle 11 af landets største organisationer om at formulere 10 alkoholpolitiske mål, som støtter vores eget mål om, at der skal være færre skader som følge af alkohol i Danmark. Med den Alkoholpolitiske Appel ønsker vi at lægge et fælles pres på det politiske system for at begrænse antallet af alkoholrelaterede skader i Danmark. Det er et stykke arbejde, vi er meget stolte af. For vi tror på, at skal der rokkes ved alkoholkulturen, kan det kun ske ved en fælles indsats fra private og offentlige organisationer og personer. VI SKAL SKABE SYNERGI Alkohol & Samfund blev etableret, da tre gode projekter med hver deres tilgang til alkoholområdet, nemlig Hope-rådgivningerne, Magasinet RUS og Bad Ad, gik sammen. Vi ville se, om vi kunne opnå mere i fællesskab end hver for sig. Fællesskabet har skabt mulighed for en mere strategisk kommunikationsindsats, som betyder, at vores budskaber i langt højere grad er kommet ud over rampen. Vi tror på, at vores fokus på alkoholkulturen i 2012 har været med til at skabe den interesse, man har set afspejlet i medierne gennem det seneste år, og vi har sat fingeraftryk i forbindelse med, at loven om markedsføring af alkohol og loven om håndhævelse af aldersgrænser ved salg af alkohol er blevet revideret. SAMARBEJDE ER VEJEN FREM Alkohol & Samfund har i løbet af det første år fået gode relationer til en række betydningsfulde organisationer og været med til at skabe momentum for at rokke ved kulturen, og det arbejde skal fortsætte. En af vores vigtigste opgaver er at formidle viden til professionelle, politikere og andre interesserede i alkoholkultur, forebyggelse og behandling. Derfor er et af målene for 2013 også at samle vores viden i en systematisk vidensdatabase, hvor alle med interesse for området kan hente artikler, forskningsrapporter og undersøgelser. Derudover tilbyder vi rådgivning og støttende samtaler til mennesker, der ønsker hjælp med et alkoholproblem. Alkohol & Samfund har desuden en vigtig opgave i at skabe fora, hvor vi kan arbejde sammen med organisationer og offentlige myndigheder såvel som engagerede privatpersoner, som også ønsker at begrænse skaderne ved det høje alkoholforbrug i Danmark. I rapporten her kan du læse mere om vores aktiviteter i 2012, God fornøjelse! SIDE 3

3 BESTYRELSEN EN FAGLIG PROFIL Alkohol & Samfunds bestyrelse er sammensat af eksperter inden for alkoholbehandling og forebyggelse, kommunalpolitikere med erfaring inden for forebyggelse og frivillige ildsjæle fra organisationer, der beskæftiger sig med alkohol. HENRIK RINDOM Overlæge og psykiater på Hvidovre Hospital, behandlingsansvarlig overlæge i Lænkeambulatorierne og forhenværende leder af Stofrådgivningen i København. En af landets førende misbrugseksperter. Alkohol & Samfund havde i 2012 samlede indtægter på 5 mio. kr. Vi er finansieret af støtte fra staten, fonde og andre bidragsgivere. INDTÆGTER 4% 2% 10% 8% 76% ANETTE SØGAARD NIELSEN, FORMAND ULRIK BECKER Overlæge dr. med. på Hvidovre Hospital Leder ved Enheden for Klinisk Alkoholforsk- og adj. professor ved Statens Institut for ning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Har tidligere været ansat som centerleder og områdechef for alkoholbehandlingen i hhv. Fyns Amt og ved Odense Kommune i mere end 10 år. Folkesundhed. Står i spidsen for en af de mest omfattende undersøgelser af alkoholafhængighed nogensinde og har desuden været ansat som leder af alkoholenheden ved Hvidovre Hospital. LIS ISDAL Formand for Landsforeningen Lænken, en af landets største frivillige organisationer på alkoholområdet. Statsligt drifttilskud Tips- og Lottomidler Andet Statspuljemidler Fonde, organisationer og privatpersoner UDGIFTER 4% 20% TUE WESTING Formand for Alkoholpolitisk Landsråd WINNI AAKERMANN GROSBØLL LARS IVERSEN Borgmester i Bornholms Regionskommune. Dr. med og seniorspecialist hos COWI. Har blandt andet taget initiativ til at etablere Bornholms Alkoholråd, hvor kommunen, Formand for sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune, hvor han blandt andet har væ- 76% uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet ret med til at etablere en række projekter i fællesskab har lagt en alkoholhandleplan for unge, hvor alkoholkulturen bliver sat til for øen. debat. Koordination, netværksdannelse, formidling og motiverende støtte MORTEN SKOVSTED Organisationsudvikling Debattør og talsmand for Forældrenet- værket under Alkohol & Samfund Ledelse, adminstration og fællesdrift SIDE 4 SIDE 5

4 DRIKKEPRES alkoholmarkedsføringen i det offentlige rum er massiv, og den udformes stadig, så den appellerer til børn og unge danske unge. Derfor fokuserer vi både på markedsføring og den redaktionelle behandling af kulturen omkring alkohol, siger projektmedarbejder Ina Johansen. BØRN SKAL BESKYTTES MOD DRIKKEPRES Hvad har fodboldstjerner, der deler sponsoreret Carlsberg-merchandise ud på københavnske folkeskoler, til fælles med radioværter, der deler ølrammer ud som præmier i konkurrencer i ungdomsprogrammer på DR s P3? En hel del. Både fodboldspillerne og radioværterne er nemlig forbilleder for børn og unge, og når de deler øl og reklamer for alkohol ud til børn og unge, bidrager de til det drikkepres, som danske børn er udsat for via markedsføring og medier. Eksemplerne er hentet blandt de sager, som Alkohol & Samfund via projektet Bad Ad gjorde opmærksom på i Både mediernes formidling af alkohol og den regulære markedsføring lægger pres på FOTO: COLOURBOX Alkohol & Samfund arbejder på at beskytte børn mod drikkepres, og derfor holder vi øje med markedsføringen af alkohol i Danmark. I 2012 førte det til tretten klager til Alkoholreklamenævnet, hvoraf vi fik helt eller delvist medhold i ti. Det førte også til en ændring i proceduren på P3 s redaktion, da Alkohol & Samfund klagede til Lytternes redaktør over programmet P3 i Smatten, som blev sendt fra Roskilde Festival Alkohol & Samfund mente, at programmets fokus på druk var for meget, og det gav P3 s SÅDAN REGULERES MARKEDSFØRINGEN I DANMARK Markedsføring af alkohol er reguleret af et frivilligt regelsæt, som producenterne selv vælger, om de vil følge. Hvis en producent overtræder reglerne, kan enhver klage til Alkoholreklamenævnet. Her sidder repræsentanter fra industrien og forbrugerrådet og vurderer klagerne. Hvis et firma overtræder reglerne for markedsføring af alkohol, får det en påtale af Alkoholreklamenævnet. I lande som Sverige og Frankrig er reglerne ikke frivillige, og i Frankrig medfører en overtrædelse en bøde til producenten. SIDE 6 SIDE 7

5 FORÆLDRENETVÆRK EN STEMME TIL FORÆLDRENE Alkohol & Samfund ønsker at etablere netværk i debatten om alkoholkulturen ved at skrive for borgere, der vil deltage i debatten om alko- indlæg i Politiken og optræde i Go Morgen holkulturen. Derfor besluttede vi at etablere Danmark på TV2. ForældreNetværket, da vi i 2012 blev opsøgt af flere engagerede forældre, der ønskede at gøre Læs mere om netværket på hjemmesiden en indsats for at mindske drikkepresset på danske unge. Forældre og bedsteforældre, som har en holdning til alkoholkulturen blandt danske unge, har dermed fået en stemme i den offentlige debat. ForældreNetværket er i etableringsfasen og består allerede af en række forældre og bedsteforældre, som ønsker at skabe rammerne for vidensdeling om den danske alkoholkulturs Forældrene deler Alkohol & Samfunds tanker om, at: Børn og unge har ret til at vokse op i omgivelser, der ikke er belastet af alkoholens skadelige virkninger Alle har ret til korrekt og uvildig information om alkoholens indflydelse på sundhed, familie, job og samfund Danske børn og unge udsættes for alkoholholreklamer og drikkepres fra mange sider. For eksempel via sponsorerede fodboldstjerner, på de sociale medier og i mere traditionelle radioprogrammer for unge. indflydelse på vore børn og unges drikkevaner og debat om forældrerollen. Netværket ønsker desuden at påvirke politikere og andre beslutningstagere til at beskytte Alle har ret til et liv uden at blive presset til at drikke og uden at blive udsat for markedsføring af alkohol både privat og i det offentlige rum redaktionschef, lytternes redaktør og DR s føringstiltag, som de allerede én gang har fået vore børn og unge mod drikkepres. generaldirektør os medhold i. Sagen blev dæk- påtale for af Alkoholreklamenævnet, siger Ina ForældreNetværket var medarrangør ved Tankerne bygger i øvrigt på rettighederne ket af MetroXpress, Politiken og fagbladet Johansen. efterårets konference Markedsføring og drik- i verdenssundhedsorganisationen WHO s Journalisten. kepres på børn og unge. Europæiske Charter om Alkohol fra 1995, Bad Ad bidrager desuden med data til den som Danmark har underskrevet. BØRN ER STADIG UDSAT europæiske monitorering af markedsføringen Alkohol & Samfund har også enkelte frivillige Siden 2000 har det været forbudt at rette al- af alkohol og til europæiske forskningsprojek- unge tilknyttet, som blandt andet har deltaget koholmarkedsføring mod børn og unge, men ter via det hollandske projekt European Centre Alkohol & Samfunds overvågning viser, at for Monitoring Alcohol Marketing, EUCAM. børn og unge fortsat er både direkte og indirekte målgruppe for alkoholmarkedsføring. - Alkoholmarkedsføringen i det offentlige rum er massiv, og den udformes stadig, så den appellerer til børn og unge, og Bad Ad kan dokumentere, at reguleringen af markedsføringen af alkohol ikke virker efter hensigten. Blandt andet ser vi mange sager, hvor producenter med minimale ændringer gentager markeds- NY HJEMMESIDE Bad Ad fik ny hjemmeside i Siden retter sig nu mod unge og bruger social marketing og sociale medier til at bevidstgøre unge om alkoholreklamers påvirkning. Bad Ad sigter mod lancering i ungdomsmedier samt at kunne bruges som undervisningsmateriale det er et fælles ansvar at gøre op med drikkepresset på vores børn og unge morten skovsted, talsmand for forældrenetværket FOTO: NIELS AAGE SKOVBO SIDE 8 SIDE 9

6 HOPE MODELFOTO: COLOURBOX DER RINGER EN HVER DAG En aften hver anden uge har Pernille Halvdelen af dem, der ringer til Hope-Linjen, Jørgensen en sort Nokia-telefon tændt fra kl. er ifølge statistikken bekymrede pårørende, Pernille er frivillig hos Hope og er med mens lidt under halvdelen er personer, som til at passe den gratis telefonlinje Hope Linjen, selv har et alkoholproblem og trænger til at som fire aftener om ugen er åben for mennesker, der har behov for at tale med nogen, tale med nogen. fordi de har et alkoholproblem eller kender en, ENGAGEREDE FRIVILLIGE der har. I alt er 23 frivillige tilknyttet Hope Linjen og De frivillige på Hope Linjen tilbyder hverken brevkasserne på hjemmesiden Hope.dk/alkohol og Hope.dk/ung. Pernille er nyuddannet behandling eller rådgivning. Man kan derimod anonymt ringe for at lette hjertet og få en læge, og som flere andre frivillige blev hun støttende samtale. I 2012 ringede 453 personer, mens 475 skrev til en af Hopes brevkasser. rekrutteret på medicinstudiet. - Man kan godt blive frivillig uden at være professionel, men Hope rekrutterer især blandt - Der ringer altid mindst én, når jeg har vagt. Ofte er det en pårørende, som er frustreret læger, medicinstuderende og studerende på over at stå på sidelinjen og se sin mand, sin anerkendte uddannelser i kognitiv terapi, for søster eller sin far blive dårligere og dårligere, at få frivillige, som forholder sig professionelt fortæller Pernille Jørgensen, som har været til den, der ringer. Det er vigtigt, at den, der Hope-frivillig i halvandet år. tager telefonen, kan lytte fordomsfrit og give På Hope Linjen kan man i dagtimerne få hjælp til at finde et alkoholbehandlingstilbud, der hvor man bor. I aftentimerne tilbyder frivillige støttende samtaler. På hjemmesiderne Hope.dk/alkohol og Hope.dk/ung rådgiver professionelle behandlere via brevkasserne. den støtte, som personen i den anden ende har behov for, fortæller Allan Jonas, som er projektleder på Hope projekterne. Alle frivillige bliver screenet ved et fællesmøde og en individuel samtale, før de får lov at tage telefonen. - De frivillige skal kunne rumme, at der ringer mennesker, som har en helt anden opfattelse af verden, end de selv har. Det er vigtigt, at enhver kan ringe til Hope-Linjen og være sig selv, siger Allan Jonas, som er projektleder på Hope projekterne. vi skal være så let tilgængelige for brugerne som muligt, så vi gør en indsats for at være tilgængelig via de nye teknologier HOPE PÅ SMARTPHONE Hopes hjemmesider Hope.dk/alkohol og Hope.dk/ung havde i 2012 i alt besøgende, og i 2012 optimerede vi siderne, så de nu også kan benyttes via tablets og smartphones. De senere år er antallet af brugere, der gæster Hope-hjemmesiderne via en smartphone eller en tablet, steget til 10 pct. af det samlede antal brugere. Derfor har Hope i 2012 forbedret formatet, så det passer til de nye platforme. BESØG PÅ HOPE.DK/ALKOHOL I 2012 Gratis behandling Hope har i 2012 haft særligt fokus på at fortælle om kommunernes gratis alkoholbehandling. Alle danskere har ifølge sundhedsloven ret til gratis, anonym alkoholbehandling hos deres kommune, men mange kender ikke dette tilbud. Det er en udbredt misforståelse, at alkoholbehandling er noget, der foregår på et dyrt, privat døgnbehandlingscenter. Derfor arbejder Hope på at udbrede kendskabet til de kommunale tilbud. Netværk Alkohol & Samfund samarbejder med kommunale forebyggere og behandlere. I 2012 skete det blandt andet, ved at Hope arrangerede en netværksdag for ansatte i alkoholbehandlingerne, som handlede om rådgivning via internettet. Psykolog og ekspert i netpsykologi og rådgivning Mads Schramm holdt oplæg for behandlere fra Skanderborg, Glamsbjerg, Kolding, Esbjerg, Vejle og Herning kommuner. Kommuner, der ønsker at tilmelde sig Hopes nyhedsbrev, kan skrive til - Vi skal være så let tilgængelige for brugerne som muligt, så vi gør selvfølgelig en indsats for at være tilgængelig via de nye teknologier, siger Allan Jonas STATISTIK TOP 5 INDHOLD ANTAL SPM I BREVKASSEN Besøg Alkohol Test Behandling 95 Nye besøg 57 % 2 Forum Pårørende 153 Gns. besøgsvarighed 00:03:49 3 Brevkassen Sygeplejerske 44 Besøg via computer 92 % 4 Fakta Besøg via mobil/tablet 8 % 5 Søg hjælp SIDE 10 SIDE 11

7 MAGASINET RUS STIGENDE EFTERSPØRGSEL PÅ MAGASINET RUS I 2012 mærkede Alkohol & Samfunds blad, og forskningsverdenen, og det er afgørende Magasinet RUS, en stigende efterspørgsel for, at Magasinet RUS kan behandle den nyeste viden og de tendenser og problemstillinger, blandt en målgruppe, som vi er glade for at nå, nemlig de kommunale alkoholbehandlere. som er aktuelle for læserne, siger Marianne Magasinet formidler viden om metoder og Kargaard. politikker, som kan fremme forebyggelse og behandling af et skadeligt alkoholforbrug, og Artikler og temanumre af Magasinet RUS bliver anvendt i undervisningen på både kurser ifølge redaktør Marianne Kargaard skyldes den øgede efterspørgsel blandt behandlerne, at og uddannelser, og enkelte artikler indgår også ved forældrearrangementer på flere skoler. redaktionen har et godt netværk og en vidensbaseret tilgang til området. I 2012 skrev forskere bag to af de store forskningsprojekter, som er på vej på alkoholområdet, desuden i deres projektansøgninger, at de - Vi læner os op ad forskningen og holder os orienteret via en uformel referencegruppe af vil offentliggøre deres resultater i Magasinet professionelle fra behandlings-, forebyggelses- RUS. TEMANUMRE GIVER PRESSEOMTALE tage. Derudover ser det ud til, at temanumrene I 2012 blev to numre af Magasinet RUS for giver opmærksomhed i dagpressen. Vi fik god første gang produceret som konferencemateriale. Alkohol & Samfund arrangerede to konsempel gik historien P3 rydder op efter druk- pressedækning til begge konferencer, og for ekferencer for behandlere, forebyggere og beslutningstagere på alkoholområdet i Fællessalen journalisternes fagblad Journalisten. dækning ud i både Politiken, MetroXpress og på Christiansborg. Temaerne var Danske unges alkoholvaner og Markedsføring og RUS findes også på internettet på adressen drikkepres på børn og unge, og Magasinet hvor der er nem adgang til over 400 artikler om alkoholpolitik, RUS bragte begge gange artikler om indholdet fra konferencen og interview med oplægsholdernesen. Artikeldatabasen bliver en del af den kom- -behandling og forebyggelse via artikeldatabamende vidensdatabase fra Alkohol & Samfund. Forsøget med temanumre i forbindelse med konferencerne betød, at det faglige og politiske indhold fra konferencerne blev formidlet ud også blandt fagfolk, der ikke selv kunne del- Magasinet RUS var involveret ved tre videnskonferencer, som Alkohol & Samfund holdt i To blev holdt på Christiansborg med temaerne Danske unges alkoholvaner og Markedsføring og drikkepres på børn og unge. Derudover holdt vi konferencen Alcohol in the European Union sammen med WHO. På Christiansborg deltog 150 personer ved hver konference. SIDE 12 SIDE 13

8 ALKOHOLPOLITISK APPEL ET FÆLLES ANLIGGENDE 23. november 2012 afleverede Alkohol & Appellen har fået anerkendelse fra folketings- Samfund sammen med 11 af landets mest politikerne som et vigtigt bidrag til alkoholpo- indflydelsesrige organisationer på sundhedsområdet en fælles Alkoholpolitisk Appel til sundhedsminister Astrid Krag og udvalgsformændene på Christiansborg. Appellen indeholder 10 konkrete indsatsområder og er resultatet af, at Alkohol & Samfund i foråret 2012 inviterede en række organisationer til at gå sammen med os om at lægge et litikken og -forebyggelsen i Danmark, netop fordi den har så bred opbakning. Alkohol & Samfund tog initiativet og koordinerede arbejdet, men appellen indeholder fingeraftryk fra alle deltagende organisationer og er derfor også et redskab, som hver enkelt organisation kan bruge i sit politiske arbejde De første 12 organisationer bag appellen var Dansk Socialrådgiverforening, De Samvirkende Købmænd, Jordemoderforeningen, Psykiatriforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Fagligt Fælles Forbund, Kræftens Bekæmpelse, Rådet for Sikker Trafik, DGI, Hjerteforeningen, Lægeforeningen og Alkohol & Samfund fælles pres på folketingspolitikerne for at ned- fremover. bringe antallet af alkoholskader i Danmark. Hos Alkohol & samfund har vi fulgt op på Appellen ved at holde møder med sundheds- forebyggelsesudvalgets arbejde med Lov L113 ordførere og andre folketingsmedlemmer og om håndhævelse af forbud om alkoholsalg til levere input til forskellige politiske processer unge. på Christiansborg. Blandt andet har vi været til møde med politikere og leveret materiale Fremad bliver målet at få en egentlig alkoholpo- til Folketingets erhvervsudvalg i forbindelse litisk handleplan i Danmark, og i 2013 kommer med revideringen af markedsføringsloven Alkohol & Samfund blandt andet til at arbejde L101, hvor reglerne for markedsføring af alko- for at få endnu flere organisationer til at bakke hol over for børn og unge er blevet strammet. op om appellen. Ligeledes sendte vi materiale til sundheds- og DE TI FORSLAG I ALKOHOLPOLITISK APPEL: Sundhedsminister Astrid Krag fik personligt overrakt en plakat og et eksemplar af Alkoholpolitisk Appel af repræsentanter for organisationerne bag appellen. FOTO: ALKOHOL OG SAMFUND 1. Kommuner skal have en nattelivspolitik 2. Alle ungdomsuddannelser skal have en alkoholpolitik 3. Aldersgrænser for salg og udskænkning skal overholdes 4. Sportsforeninger, fritids- og uddannelsesinstitutioner skal formulere en alkoholpolitik 5. Lavere promillegrænse i de første år med kørekort 6. Kloge priser på alkohol 7. Ingen alkohol i markedsføring til unge 8. Kortere vej til behandling 9. Reform af alkoholbehandlingen 10. Aktiv EU-politik skal styrke danske handlemuligheder SIDE 14 SIDE 15

9 mindre alkohol - mere samfund

ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING

ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING »» FORORD INDHOLD 3 PARTNERSKAB OG VIDENSDELING 4 FAGLIGT ENGAGEMENT 6 FIND HJÆLP PÅ NETTET PARTNERSKABER & VIDENSDELING Samarbejde giver dynamik og udvikling 8 DRIKKEPRES PÅ DE SOCIALE MEDIER 10 FORÆLDRE

Læs mere

Mindre alkohol. Magasinet

Mindre alkohol. Magasinet Tema: Unge og alkohol Magasinet 012012 6. årgang Marts 2012 Mindre alkohol mere samfund - Vi har jo et fantastisk privilegeret samfund, men et af de steder, hvor vi bare lukker øjnene, og hvor vi gør os

Læs mere

Reklamer får unge til at drikke

Reklamer får unge til at drikke Magasinet 012011 Tema: Markedsføring 5. årgang marts 2011 Reklamer får unge til at drikke Industrien nedtoner effekten, men alkoholreklamer er medskyldig i danskernes store alkoholforbrug, viser anerkendt

Læs mere

MARKEDSFØRING AF ALKOHOL. - beskytter det nuværende regelsæt?

MARKEDSFØRING AF ALKOHOL. - beskytter det nuværende regelsæt? MARKEDSFØRING AF ALKOHOL - beskytter det nuværende regelsæt? Alkohol & Samfund Drejervej 15, 5. sal BØRN SKAL BESKYTTES 2400 København NV www.alkohologsamfund.dk Tekst og redigering: Ina Johansen, Nina

Læs mere

Den nye alkoholpolitiske appel

Den nye alkoholpolitiske appel ALKOHOLFOREBYGGELSESKONFERENCE Statens Institut for Folkesundhed, d. 24.2.14 Den nye alkoholpolitiske appel Anette Søgaard Nielsen, formand Alkohol & Samfund Alkohol & Samfund Et ngo-initiativ med henblik

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer

Læs mere

Alkoholpolitisk Appel

Alkoholpolitisk Appel Alkoholpolitisk Appel til regeringen og Folketinget Vi skal hermed opfordre regering og Folketing til at påtage sig et politisk lederskab for at dæmpe de negative sider af danskernes alkoholkultur, skære

Læs mere

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

3 oktober 2002. Tema: Rusmidler og tobak

3 oktober 2002. Tema: Rusmidler og tobak 3 oktober 2002 Tema: Rusmidler og tobak 6 14 20 11 16 30 Leder...s. 3 Tydeligt ansvar i folkesundhedsarbejdet Vi skal satse på den positive motivation og undgå at være dogmatiske, for folkesundheden afhænger

Læs mere

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år

- Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år UNGES FESTMILJØ - Frem mod et mere ansvarligt festmiljø for unge under 18 år Kommunerne i Syd- og Sønderjylland Forord I 2009 besluttede Kredsrådet i Syd- og Sønderjylland at nedsætte en arbejdsgruppe

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse

Videnregnskab 2002. Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Videnregnskab 2002 Videnregnskab 2002 fra Kræftens Bekæmpelse Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 4 Videngrundlag 7 Værdigrundlag 7 Kræftforskning 8 Den biologiske kræftforskning 8 Den epidemiologiske

Læs mere

Indledning 2 - Hvorfor er BoPaM vigtig? 2

Indledning 2 - Hvorfor er BoPaM vigtig? 2 Indholdsfortegnelse Kommunikationsstrategi: Side: Indledning 2 - Hvorfor er BoPaM vigtig? 2 Hvad er kommunikationsproblemet? 3 Vision, mission og værdier 3 Kommunikationsmål og budskaber 4 - Målsætning

Læs mere

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING

EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING EVALUERING ANSVARLIG UDSKÆNKNING 9 lokalområders samarbejde om en aktiv bevillingspolitik 2011 Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af COWI A/S Evaluering Ansvarlig udskænkning 9 lokalområders samarbejde om

Læs mere

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s.

LIVTAG. På vej mod fremtiden #2 2015. Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener om PTU s potentiale. Tema med alt om planerne for det ny PTU. s. Dit medlemsmagasin fra PTU LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LIVTAG #2 2015 På vej mod fremtiden Tema med alt om planerne for det ny PTU s. 6-23 Læs hvad sociolog Emilia Van Hauen mener

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS

ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS ÅRSRAPPORT 2014 RED BARNETS INDSATS mod seksuelle overgreb mod børn for tryg brug af sociale medier Indledning Denne årsrapport giver et indblik i den indsats, Red Barnet Danmark har gjort i 2014, for

Læs mere

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge

BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNEINDDRAGELSE ER MERE END AT TALE MED BØRN - inspiration til at inddrage børn og unge FN s Børnekonvention 1989-2014 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER INDHOLD 2 FORORD Af Per Larsen,

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN. tema om misbrug det starter med en joint. Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager!

SOCIALRÅDGIVEREN. tema om misbrug det starter med en joint. Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager! 06/14 SOCIALRÅDGIVEREN Flere end antaget kan klare et arbejde Rekord i kvote2-ansøgere Få styr på de børnesager! tema om misbrug det starter med en joint Borgeren skal fortjene sin ydelse Den aktive arbejdsmarkedspolitik

Læs mere

Danskernes sundhed kommunernes valg

Danskernes sundhed kommunernes valg Oktober 2009 Et debatoplæg til borgere, politikere og praktikere om forebyggelse og sundhedsfremme Danskernes sundhed kommunernes valg Fremtidens forebyggelse i kommunerne Mandag Morgen, Valkendorfsgade

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis

Børn i familier med alkoholproblemer - gode eksempler på kommunal praksis 2011 - gode eksempler på kommunal praksis gode kommunale eksempler på praksis Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Årsberetning og visioner 2009-2010 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

Årsberetning og visioner 2009-2010 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Årsberetning og visioner 2009-2010 ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Årsberetning og visioner 2009-2010 Udgivet af Børnerådet, marts 2010 Grafisk design: Oktan, Peter Waldorph Tryk: Rosendahls Schultz Grafisk

Læs mere

Tidsskrift om forebyggelse nr. 2 Juni 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL

Tidsskrift om forebyggelse nr. 2 Juni 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL Tidsskrift om forebyggelse nr. 2 Juni 1999 SUNDHEDSSTYRELSEN VITAL FOLKESUNDHEDS- PROGRAMMET 1999-2008 I N D H O L D L E D E R Tema: Folkesundhedsprogram 1999-2008 Leder Vil fastholde det lange perspektiv

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent.

side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent. side 3 Børnerådet blir Børnerådet er ikke bare et forsøg længere. Folketinget har vedtaget, at rådet skal være permanent. I foråret 1994 besluttede Folketinget, at Danmark skulle have et børneråd på linie

Læs mere

LIGEVÆRD AUGUST 2015 LIGEVÆRD - MERE VÆRD årgang 35

LIGEVÆRD AUGUST 2015 LIGEVÆRD - MERE VÆRD årgang 35 LIGEVÆRD AUGUST2015 LIGEVÆRD - MERE VÆRD årgang 35 Folkemødet 2015 BESØG OS PÅ www.goed.dk Et godt sted at være og lære Gødvad Efterskole er for dig, der har svært ved at lære tingene i skolen og derfor

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7

IGEN-MAND UNDER LUPPEN TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET. side 8-9. side 5. side 6-7 Kræftens Bekæmpelse I Blad for frivillige I Oktober 2014 SLØJFEN IGEN-MAND UNDER LUPPEN side 8-9 TOILET-HUMOR I FAVRSKOV LOKALFORENING side 5 FLOT INDSATS TIL FOLKEMØDET side 6-7 2 LEDER Flere penge til

Læs mere

Indhold Forord 4 Delegeretmøde i frivillighedens tegn 6 Tættere på medlemmerne 8 Tættere på danskerne 10 Stor opmærksomhed om landsindsamlingen 13

Indhold Forord 4 Delegeretmøde i frivillighedens tegn 6 Tættere på medlemmerne 8 Tættere på danskerne 10 Stor opmærksomhed om landsindsamlingen 13 012 Beretning 2012 Indhold Forord 4 Delegeretmøde i frivillighedens tegn 6 Tættere på medlemmerne 8 Tættere på danskerne 10 Stor opmærksomhed om landsindsamlingen 13 Særlige projekter 14 Vi taler din

Læs mere

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner. nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad På vej frem: Sygeplejersker er nøglepersoner nr. 4 oktober 2012 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Lunge- og KOL-dag 2012 - Kom og vær med Lungesagen er på sporet Gallashow til fordel for lungerne:

Læs mere

Lungenyt. Vi slog igennem politisk i 2013 SÆRUDGAVE: ÅRSBERETNING 2013

Lungenyt. Vi slog igennem politisk i 2013 SÆRUDGAVE: ÅRSBERETNING 2013 Vi slog igennem politisk i 2013 Side 13 Nummer 02 maj 2014 Side 15 Lungenyt Danmarks Lungeforenings vision er et samfund, hvor flere har sundere lunger livet igennem SÆRUDGAVE: ÅRSBERETNING 2013 TEMnAge-

Læs mere