ÅRSRAPPORT 2012 ALKOHOL & SAMFUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2012 ALKOHOL & SAMFUND"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2012

2 FORORD INDHOLD 3 KULTUREN KOM PÅ DAGSORDENEN! 4 EN FAGLIG PROFIL 6 BØRN SKAL BESKYTTES MOD DRIKKEPRES 9 EN STEMME TIL FORÆLDRENE KULTUREN KOM PÅ DAGSORDENEN! DEN FÆLLES INDSATS KAN GØRE EN FORSKEL 10 DER RINGER EN HVER DAG 12 STIGENDE EFTERSPØRGSEL PÅ MAGASINET RUS 14 ALKOHOLPOLITISK APPEL ET FÆLLES ANLIGGENDE ANETTE SØGAARD NIELSEN FORMAND FOR DREJERVEJ 15, 5. SAL 2400 KØBENHAVN NV TELEFON TEKST OG REDAKTION NINA BRO LAYOUT LYKKE SANDAL FORSIDEFOTO COLOURBOX TRYK CHRISTENSEN GRAFISK Alkohol & Samfund har fået en flyvende start. I løbet af vores første leveår er det lykkedes at samle 11 af landets største organisationer om at formulere 10 alkoholpolitiske mål, som støtter vores eget mål om, at der skal være færre skader som følge af alkohol i Danmark. Med den Alkoholpolitiske Appel ønsker vi at lægge et fælles pres på det politiske system for at begrænse antallet af alkoholrelaterede skader i Danmark. Det er et stykke arbejde, vi er meget stolte af. For vi tror på, at skal der rokkes ved alkoholkulturen, kan det kun ske ved en fælles indsats fra private og offentlige organisationer og personer. VI SKAL SKABE SYNERGI Alkohol & Samfund blev etableret, da tre gode projekter med hver deres tilgang til alkoholområdet, nemlig Hope-rådgivningerne, Magasinet RUS og Bad Ad, gik sammen. Vi ville se, om vi kunne opnå mere i fællesskab end hver for sig. Fællesskabet har skabt mulighed for en mere strategisk kommunikationsindsats, som betyder, at vores budskaber i langt højere grad er kommet ud over rampen. Vi tror på, at vores fokus på alkoholkulturen i 2012 har været med til at skabe den interesse, man har set afspejlet i medierne gennem det seneste år, og vi har sat fingeraftryk i forbindelse med, at loven om markedsføring af alkohol og loven om håndhævelse af aldersgrænser ved salg af alkohol er blevet revideret. SAMARBEJDE ER VEJEN FREM Alkohol & Samfund har i løbet af det første år fået gode relationer til en række betydningsfulde organisationer og været med til at skabe momentum for at rokke ved kulturen, og det arbejde skal fortsætte. En af vores vigtigste opgaver er at formidle viden til professionelle, politikere og andre interesserede i alkoholkultur, forebyggelse og behandling. Derfor er et af målene for 2013 også at samle vores viden i en systematisk vidensdatabase, hvor alle med interesse for området kan hente artikler, forskningsrapporter og undersøgelser. Derudover tilbyder vi rådgivning og støttende samtaler til mennesker, der ønsker hjælp med et alkoholproblem. Alkohol & Samfund har desuden en vigtig opgave i at skabe fora, hvor vi kan arbejde sammen med organisationer og offentlige myndigheder såvel som engagerede privatpersoner, som også ønsker at begrænse skaderne ved det høje alkoholforbrug i Danmark. I rapporten her kan du læse mere om vores aktiviteter i 2012, God fornøjelse! SIDE 3

3 BESTYRELSEN EN FAGLIG PROFIL Alkohol & Samfunds bestyrelse er sammensat af eksperter inden for alkoholbehandling og forebyggelse, kommunalpolitikere med erfaring inden for forebyggelse og frivillige ildsjæle fra organisationer, der beskæftiger sig med alkohol. HENRIK RINDOM Overlæge og psykiater på Hvidovre Hospital, behandlingsansvarlig overlæge i Lænkeambulatorierne og forhenværende leder af Stofrådgivningen i København. En af landets førende misbrugseksperter. Alkohol & Samfund havde i 2012 samlede indtægter på 5 mio. kr. Vi er finansieret af støtte fra staten, fonde og andre bidragsgivere. INDTÆGTER 4% 2% 10% 8% 76% ANETTE SØGAARD NIELSEN, FORMAND ULRIK BECKER Overlæge dr. med. på Hvidovre Hospital Leder ved Enheden for Klinisk Alkoholforsk- og adj. professor ved Statens Institut for ning, Klinisk Institut, Syddansk Universitet. Har tidligere været ansat som centerleder og områdechef for alkoholbehandlingen i hhv. Fyns Amt og ved Odense Kommune i mere end 10 år. Folkesundhed. Står i spidsen for en af de mest omfattende undersøgelser af alkoholafhængighed nogensinde og har desuden været ansat som leder af alkoholenheden ved Hvidovre Hospital. LIS ISDAL Formand for Landsforeningen Lænken, en af landets største frivillige organisationer på alkoholområdet. Statsligt drifttilskud Tips- og Lottomidler Andet Statspuljemidler Fonde, organisationer og privatpersoner UDGIFTER 4% 20% TUE WESTING Formand for Alkoholpolitisk Landsråd WINNI AAKERMANN GROSBØLL LARS IVERSEN Borgmester i Bornholms Regionskommune. Dr. med og seniorspecialist hos COWI. Har blandt andet taget initiativ til at etablere Bornholms Alkoholråd, hvor kommunen, Formand for sundhedsudvalget i Hørsholm Kommune, hvor han blandt andet har væ- 76% uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet ret med til at etablere en række projekter i fællesskab har lagt en alkoholhandleplan for unge, hvor alkoholkulturen bliver sat til for øen. debat. Koordination, netværksdannelse, formidling og motiverende støtte MORTEN SKOVSTED Organisationsudvikling Debattør og talsmand for Forældrenet- værket under Alkohol & Samfund Ledelse, adminstration og fællesdrift SIDE 4 SIDE 5

4 DRIKKEPRES alkoholmarkedsføringen i det offentlige rum er massiv, og den udformes stadig, så den appellerer til børn og unge danske unge. Derfor fokuserer vi både på markedsføring og den redaktionelle behandling af kulturen omkring alkohol, siger projektmedarbejder Ina Johansen. BØRN SKAL BESKYTTES MOD DRIKKEPRES Hvad har fodboldstjerner, der deler sponsoreret Carlsberg-merchandise ud på københavnske folkeskoler, til fælles med radioværter, der deler ølrammer ud som præmier i konkurrencer i ungdomsprogrammer på DR s P3? En hel del. Både fodboldspillerne og radioværterne er nemlig forbilleder for børn og unge, og når de deler øl og reklamer for alkohol ud til børn og unge, bidrager de til det drikkepres, som danske børn er udsat for via markedsføring og medier. Eksemplerne er hentet blandt de sager, som Alkohol & Samfund via projektet Bad Ad gjorde opmærksom på i Både mediernes formidling af alkohol og den regulære markedsføring lægger pres på FOTO: COLOURBOX Alkohol & Samfund arbejder på at beskytte børn mod drikkepres, og derfor holder vi øje med markedsføringen af alkohol i Danmark. I 2012 førte det til tretten klager til Alkoholreklamenævnet, hvoraf vi fik helt eller delvist medhold i ti. Det førte også til en ændring i proceduren på P3 s redaktion, da Alkohol & Samfund klagede til Lytternes redaktør over programmet P3 i Smatten, som blev sendt fra Roskilde Festival Alkohol & Samfund mente, at programmets fokus på druk var for meget, og det gav P3 s SÅDAN REGULERES MARKEDSFØRINGEN I DANMARK Markedsføring af alkohol er reguleret af et frivilligt regelsæt, som producenterne selv vælger, om de vil følge. Hvis en producent overtræder reglerne, kan enhver klage til Alkoholreklamenævnet. Her sidder repræsentanter fra industrien og forbrugerrådet og vurderer klagerne. Hvis et firma overtræder reglerne for markedsføring af alkohol, får det en påtale af Alkoholreklamenævnet. I lande som Sverige og Frankrig er reglerne ikke frivillige, og i Frankrig medfører en overtrædelse en bøde til producenten. SIDE 6 SIDE 7

5 FORÆLDRENETVÆRK EN STEMME TIL FORÆLDRENE Alkohol & Samfund ønsker at etablere netværk i debatten om alkoholkulturen ved at skrive for borgere, der vil deltage i debatten om alko- indlæg i Politiken og optræde i Go Morgen holkulturen. Derfor besluttede vi at etablere Danmark på TV2. ForældreNetværket, da vi i 2012 blev opsøgt af flere engagerede forældre, der ønskede at gøre Læs mere om netværket på hjemmesiden en indsats for at mindske drikkepresset på danske unge. Forældre og bedsteforældre, som har en holdning til alkoholkulturen blandt danske unge, har dermed fået en stemme i den offentlige debat. ForældreNetværket er i etableringsfasen og består allerede af en række forældre og bedsteforældre, som ønsker at skabe rammerne for vidensdeling om den danske alkoholkulturs Forældrene deler Alkohol & Samfunds tanker om, at: Børn og unge har ret til at vokse op i omgivelser, der ikke er belastet af alkoholens skadelige virkninger Alle har ret til korrekt og uvildig information om alkoholens indflydelse på sundhed, familie, job og samfund Danske børn og unge udsættes for alkoholholreklamer og drikkepres fra mange sider. For eksempel via sponsorerede fodboldstjerner, på de sociale medier og i mere traditionelle radioprogrammer for unge. indflydelse på vore børn og unges drikkevaner og debat om forældrerollen. Netværket ønsker desuden at påvirke politikere og andre beslutningstagere til at beskytte Alle har ret til et liv uden at blive presset til at drikke og uden at blive udsat for markedsføring af alkohol både privat og i det offentlige rum redaktionschef, lytternes redaktør og DR s føringstiltag, som de allerede én gang har fået vore børn og unge mod drikkepres. generaldirektør os medhold i. Sagen blev dæk- påtale for af Alkoholreklamenævnet, siger Ina ForældreNetværket var medarrangør ved Tankerne bygger i øvrigt på rettighederne ket af MetroXpress, Politiken og fagbladet Johansen. efterårets konference Markedsføring og drik- i verdenssundhedsorganisationen WHO s Journalisten. kepres på børn og unge. Europæiske Charter om Alkohol fra 1995, Bad Ad bidrager desuden med data til den som Danmark har underskrevet. BØRN ER STADIG UDSAT europæiske monitorering af markedsføringen Alkohol & Samfund har også enkelte frivillige Siden 2000 har det været forbudt at rette al- af alkohol og til europæiske forskningsprojek- unge tilknyttet, som blandt andet har deltaget koholmarkedsføring mod børn og unge, men ter via det hollandske projekt European Centre Alkohol & Samfunds overvågning viser, at for Monitoring Alcohol Marketing, EUCAM. børn og unge fortsat er både direkte og indirekte målgruppe for alkoholmarkedsføring. - Alkoholmarkedsføringen i det offentlige rum er massiv, og den udformes stadig, så den appellerer til børn og unge, og Bad Ad kan dokumentere, at reguleringen af markedsføringen af alkohol ikke virker efter hensigten. Blandt andet ser vi mange sager, hvor producenter med minimale ændringer gentager markeds- NY HJEMMESIDE Bad Ad fik ny hjemmeside i Siden retter sig nu mod unge og bruger social marketing og sociale medier til at bevidstgøre unge om alkoholreklamers påvirkning. Bad Ad sigter mod lancering i ungdomsmedier samt at kunne bruges som undervisningsmateriale det er et fælles ansvar at gøre op med drikkepresset på vores børn og unge morten skovsted, talsmand for forældrenetværket FOTO: NIELS AAGE SKOVBO SIDE 8 SIDE 9

6 HOPE MODELFOTO: COLOURBOX DER RINGER EN HVER DAG En aften hver anden uge har Pernille Halvdelen af dem, der ringer til Hope-Linjen, Jørgensen en sort Nokia-telefon tændt fra kl. er ifølge statistikken bekymrede pårørende, Pernille er frivillig hos Hope og er med mens lidt under halvdelen er personer, som til at passe den gratis telefonlinje Hope Linjen, selv har et alkoholproblem og trænger til at som fire aftener om ugen er åben for mennesker, der har behov for at tale med nogen, tale med nogen. fordi de har et alkoholproblem eller kender en, ENGAGEREDE FRIVILLIGE der har. I alt er 23 frivillige tilknyttet Hope Linjen og De frivillige på Hope Linjen tilbyder hverken brevkasserne på hjemmesiden Hope.dk/alkohol og Hope.dk/ung. Pernille er nyuddannet behandling eller rådgivning. Man kan derimod anonymt ringe for at lette hjertet og få en læge, og som flere andre frivillige blev hun støttende samtale. I 2012 ringede 453 personer, mens 475 skrev til en af Hopes brevkasser. rekrutteret på medicinstudiet. - Man kan godt blive frivillig uden at være professionel, men Hope rekrutterer især blandt - Der ringer altid mindst én, når jeg har vagt. Ofte er det en pårørende, som er frustreret læger, medicinstuderende og studerende på over at stå på sidelinjen og se sin mand, sin anerkendte uddannelser i kognitiv terapi, for søster eller sin far blive dårligere og dårligere, at få frivillige, som forholder sig professionelt fortæller Pernille Jørgensen, som har været til den, der ringer. Det er vigtigt, at den, der Hope-frivillig i halvandet år. tager telefonen, kan lytte fordomsfrit og give På Hope Linjen kan man i dagtimerne få hjælp til at finde et alkoholbehandlingstilbud, der hvor man bor. I aftentimerne tilbyder frivillige støttende samtaler. På hjemmesiderne Hope.dk/alkohol og Hope.dk/ung rådgiver professionelle behandlere via brevkasserne. den støtte, som personen i den anden ende har behov for, fortæller Allan Jonas, som er projektleder på Hope projekterne. Alle frivillige bliver screenet ved et fællesmøde og en individuel samtale, før de får lov at tage telefonen. - De frivillige skal kunne rumme, at der ringer mennesker, som har en helt anden opfattelse af verden, end de selv har. Det er vigtigt, at enhver kan ringe til Hope-Linjen og være sig selv, siger Allan Jonas, som er projektleder på Hope projekterne. vi skal være så let tilgængelige for brugerne som muligt, så vi gør en indsats for at være tilgængelig via de nye teknologier HOPE PÅ SMARTPHONE Hopes hjemmesider Hope.dk/alkohol og Hope.dk/ung havde i 2012 i alt besøgende, og i 2012 optimerede vi siderne, så de nu også kan benyttes via tablets og smartphones. De senere år er antallet af brugere, der gæster Hope-hjemmesiderne via en smartphone eller en tablet, steget til 10 pct. af det samlede antal brugere. Derfor har Hope i 2012 forbedret formatet, så det passer til de nye platforme. BESØG PÅ HOPE.DK/ALKOHOL I 2012 Gratis behandling Hope har i 2012 haft særligt fokus på at fortælle om kommunernes gratis alkoholbehandling. Alle danskere har ifølge sundhedsloven ret til gratis, anonym alkoholbehandling hos deres kommune, men mange kender ikke dette tilbud. Det er en udbredt misforståelse, at alkoholbehandling er noget, der foregår på et dyrt, privat døgnbehandlingscenter. Derfor arbejder Hope på at udbrede kendskabet til de kommunale tilbud. Netværk Alkohol & Samfund samarbejder med kommunale forebyggere og behandlere. I 2012 skete det blandt andet, ved at Hope arrangerede en netværksdag for ansatte i alkoholbehandlingerne, som handlede om rådgivning via internettet. Psykolog og ekspert i netpsykologi og rådgivning Mads Schramm holdt oplæg for behandlere fra Skanderborg, Glamsbjerg, Kolding, Esbjerg, Vejle og Herning kommuner. Kommuner, der ønsker at tilmelde sig Hopes nyhedsbrev, kan skrive til - Vi skal være så let tilgængelige for brugerne som muligt, så vi gør selvfølgelig en indsats for at være tilgængelig via de nye teknologier, siger Allan Jonas STATISTIK TOP 5 INDHOLD ANTAL SPM I BREVKASSEN Besøg Alkohol Test Behandling 95 Nye besøg 57 % 2 Forum Pårørende 153 Gns. besøgsvarighed 00:03:49 3 Brevkassen Sygeplejerske 44 Besøg via computer 92 % 4 Fakta Besøg via mobil/tablet 8 % 5 Søg hjælp SIDE 10 SIDE 11

7 MAGASINET RUS STIGENDE EFTERSPØRGSEL PÅ MAGASINET RUS I 2012 mærkede Alkohol & Samfunds blad, og forskningsverdenen, og det er afgørende Magasinet RUS, en stigende efterspørgsel for, at Magasinet RUS kan behandle den nyeste viden og de tendenser og problemstillinger, blandt en målgruppe, som vi er glade for at nå, nemlig de kommunale alkoholbehandlere. som er aktuelle for læserne, siger Marianne Magasinet formidler viden om metoder og Kargaard. politikker, som kan fremme forebyggelse og behandling af et skadeligt alkoholforbrug, og Artikler og temanumre af Magasinet RUS bliver anvendt i undervisningen på både kurser ifølge redaktør Marianne Kargaard skyldes den øgede efterspørgsel blandt behandlerne, at og uddannelser, og enkelte artikler indgår også ved forældrearrangementer på flere skoler. redaktionen har et godt netværk og en vidensbaseret tilgang til området. I 2012 skrev forskere bag to af de store forskningsprojekter, som er på vej på alkoholområdet, desuden i deres projektansøgninger, at de - Vi læner os op ad forskningen og holder os orienteret via en uformel referencegruppe af vil offentliggøre deres resultater i Magasinet professionelle fra behandlings-, forebyggelses- RUS. TEMANUMRE GIVER PRESSEOMTALE tage. Derudover ser det ud til, at temanumrene I 2012 blev to numre af Magasinet RUS for giver opmærksomhed i dagpressen. Vi fik god første gang produceret som konferencemateriale. Alkohol & Samfund arrangerede to konsempel gik historien P3 rydder op efter druk- pressedækning til begge konferencer, og for ekferencer for behandlere, forebyggere og beslutningstagere på alkoholområdet i Fællessalen journalisternes fagblad Journalisten. dækning ud i både Politiken, MetroXpress og på Christiansborg. Temaerne var Danske unges alkoholvaner og Markedsføring og RUS findes også på internettet på adressen drikkepres på børn og unge, og Magasinet hvor der er nem adgang til over 400 artikler om alkoholpolitik, RUS bragte begge gange artikler om indholdet fra konferencen og interview med oplægsholdernesen. Artikeldatabasen bliver en del af den kom- -behandling og forebyggelse via artikeldatabamende vidensdatabase fra Alkohol & Samfund. Forsøget med temanumre i forbindelse med konferencerne betød, at det faglige og politiske indhold fra konferencerne blev formidlet ud også blandt fagfolk, der ikke selv kunne del- Magasinet RUS var involveret ved tre videnskonferencer, som Alkohol & Samfund holdt i To blev holdt på Christiansborg med temaerne Danske unges alkoholvaner og Markedsføring og drikkepres på børn og unge. Derudover holdt vi konferencen Alcohol in the European Union sammen med WHO. På Christiansborg deltog 150 personer ved hver konference. SIDE 12 SIDE 13

8 ALKOHOLPOLITISK APPEL ET FÆLLES ANLIGGENDE 23. november 2012 afleverede Alkohol & Appellen har fået anerkendelse fra folketings- Samfund sammen med 11 af landets mest politikerne som et vigtigt bidrag til alkoholpo- indflydelsesrige organisationer på sundhedsområdet en fælles Alkoholpolitisk Appel til sundhedsminister Astrid Krag og udvalgsformændene på Christiansborg. Appellen indeholder 10 konkrete indsatsområder og er resultatet af, at Alkohol & Samfund i foråret 2012 inviterede en række organisationer til at gå sammen med os om at lægge et litikken og -forebyggelsen i Danmark, netop fordi den har så bred opbakning. Alkohol & Samfund tog initiativet og koordinerede arbejdet, men appellen indeholder fingeraftryk fra alle deltagende organisationer og er derfor også et redskab, som hver enkelt organisation kan bruge i sit politiske arbejde De første 12 organisationer bag appellen var Dansk Socialrådgiverforening, De Samvirkende Købmænd, Jordemoderforeningen, Psykiatriforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Fagligt Fælles Forbund, Kræftens Bekæmpelse, Rådet for Sikker Trafik, DGI, Hjerteforeningen, Lægeforeningen og Alkohol & Samfund fælles pres på folketingspolitikerne for at ned- fremover. bringe antallet af alkoholskader i Danmark. Hos Alkohol & samfund har vi fulgt op på Appellen ved at holde møder med sundheds- forebyggelsesudvalgets arbejde med Lov L113 ordførere og andre folketingsmedlemmer og om håndhævelse af forbud om alkoholsalg til levere input til forskellige politiske processer unge. på Christiansborg. Blandt andet har vi været til møde med politikere og leveret materiale Fremad bliver målet at få en egentlig alkoholpo- til Folketingets erhvervsudvalg i forbindelse litisk handleplan i Danmark, og i 2013 kommer med revideringen af markedsføringsloven Alkohol & Samfund blandt andet til at arbejde L101, hvor reglerne for markedsføring af alko- for at få endnu flere organisationer til at bakke hol over for børn og unge er blevet strammet. op om appellen. Ligeledes sendte vi materiale til sundheds- og DE TI FORSLAG I ALKOHOLPOLITISK APPEL: Sundhedsminister Astrid Krag fik personligt overrakt en plakat og et eksemplar af Alkoholpolitisk Appel af repræsentanter for organisationerne bag appellen. FOTO: ALKOHOL OG SAMFUND 1. Kommuner skal have en nattelivspolitik 2. Alle ungdomsuddannelser skal have en alkoholpolitik 3. Aldersgrænser for salg og udskænkning skal overholdes 4. Sportsforeninger, fritids- og uddannelsesinstitutioner skal formulere en alkoholpolitik 5. Lavere promillegrænse i de første år med kørekort 6. Kloge priser på alkohol 7. Ingen alkohol i markedsføring til unge 8. Kortere vej til behandling 9. Reform af alkoholbehandlingen 10. Aktiv EU-politik skal styrke danske handlemuligheder SIDE 14 SIDE 15

9 mindre alkohol - mere samfund

MARKEDSFØRING AF ALKOHOL. - beskytter det nuværende regelsæt?

MARKEDSFØRING AF ALKOHOL. - beskytter det nuværende regelsæt? MARKEDSFØRING AF ALKOHOL - beskytter det nuværende regelsæt? Alkohol & Samfund Drejervej 15, 5. sal BØRN SKAL BESKYTTES 2400 København NV www.alkohologsamfund.dk Tekst og redigering: Ina Johansen, Nina

Læs mere

Den nye alkoholpolitiske appel

Den nye alkoholpolitiske appel ALKOHOLFOREBYGGELSESKONFERENCE Statens Institut for Folkesundhed, d. 24.2.14 Den nye alkoholpolitiske appel Anette Søgaard Nielsen, formand Alkohol & Samfund Alkohol & Samfund Et ngo-initiativ med henblik

Læs mere

ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING

ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING »» FORORD INDHOLD 3 PARTNERSKAB OG VIDENSDELING 4 FAGLIGT ENGAGEMENT 6 FIND HJÆLP PÅ NETTET PARTNERSKABER & VIDENSDELING Samarbejde giver dynamik og udvikling 8 DRIKKEPRES PÅ DE SOCIALE MEDIER 10 FORÆLDRE

Læs mere

ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING

ALKOHOL & SAMFUND ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014 » INDHOLD 3 FÆLLES INDSATSER GIVER POSITIV UDVIKLING 4 FOKUS PÅ VIDEN 6 GYMNASIEELEVER ER MÅL FOR ALKOHOLMARKEDSFØRING 8 ENGAGEREDE FORÆLDRE STILLER KRAV 10 LANDSDÆKKENDE KAMPAGNE MED

Læs mere

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm

Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Alkoholforebyggelse på tværs i kommunen Proces og erfaring fra Bornholm Nordisk Rusmiddelkonference, Tórshavn d. 24-26. august 2011 Janne Westerdahl, Bornholms Regionskommune Disposition Kort om Bornholm

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under 18 år og forbud mod salg af alkohol til personer under 16 år Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak til personer under

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model

15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model 15 skridt til forebyggelse af alkoholproblemer den gode kommunale model M I N I U D G A V E Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes alkoholforebyggende indsats Indledning Denne miniudgave

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet XX.XX. 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Unge og alkohol Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden kontakt m. alkohol Jeg drikker ikke alkohol endnu,

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Syg af reklamer. Torben Jørgensen. Alkoholkonference 2015 Fællessalen Christiansborg 27. januar 2015. Professor, enhedschef, dr.med.

Syg af reklamer. Torben Jørgensen. Alkoholkonference 2015 Fællessalen Christiansborg 27. januar 2015. Professor, enhedschef, dr.med. Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Syg af reklamer Alkoholkonference 2015 Fællessalen Christiansborg 27. januar 2015 Torben Jørgensen Professor, enhedschef, dr.med. 1 Jeg har

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv SSP-årsmøde 17. marts 2015 Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv Det overordnede formål At forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde og at bidrage til skabelsen

Læs mere

KULTUR & SAMFUND LÆRER INFO. fysik. kemi. biologi matematik. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning

KULTUR & SAMFUND LÆRER INFO. fysik. kemi. biologi matematik. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning KULTUR & SAMFUND fysik kemi biologi matematik Samfundsfag Dansk Sundheds- og seksualundervisning 1 INDHOLD Intro 03 Formål 04 Indhold 04 Faglig baggrund 05 Temaoversigt og forslag til opbygning af undervisningsforløb

Læs mere

Status for alkoholbehandlingen i Danmark

Status for alkoholbehandlingen i Danmark Status for alkoholbehandlingen i Danmark Dansk Selskab for Addiktiv Medicin 120912 Ulrik Becker Adj. Professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU Overlæge, dr.med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14.

Indhold. Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10. Vedtaget i Byrådet den 14. Alkoholpolitisk handleplan 2013-2017 Indhold Introduktion 3 Baggrund 3 Vision 6 Mål 6 Tværgående indsatsområder 7 Afslutning 10 Vedtaget i Byrådet den 14. november 2013 Illustrationer: Pia Thaulov 2 Alkoholpolitisk

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2

Alkoholreklamenævnet. Regulering af markedsføring af alkohol før. Alkoholreklamenævnet. Eksempel: Carlsberg brusebad 1 Carlsberg brusebad 2 Regulering af markedsføring af alkohol før Alkoholreklamenævnet Alkoholreklamenævnet Reguleret gennem vejledning hos Forbrugerombudsmanden Ikke muligt at opnå enighed om en ny vejledning Formand, advokat

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Alkoholfokus i ældreindsatsen et projekt i Silkeborg ved Christina Kudsk Nielsen

Alkoholfokus i ældreindsatsen et projekt i Silkeborg ved Christina Kudsk Nielsen Alkoholfokus i ældreindsatsen et projekt i Silkeborg ved Christina Kudsk Nielsen 2009-2013 Aktiviteter indtil nu Spørgeskemaundersøgelse hos borgerne S-MAST-G (10% med indikation på alkoholproblematik)*

Læs mere

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune

Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune LOGO1TH_LS_POSrød Kolding Kommunes Borgerrettede alkoholpolitik Information fra Kolding Kommune Indhold 1. Baggrund side 4 2. Kolding Kommunes borgerrettede alkoholpolitik side 4 3. Vision og overordnede

Læs mere

Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse

Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse Healthcare Channel Nyt effektivt og direkte målbart medie, placeret i klinikkens venteværelse www.healthcarechannel.dk Digital Signage Fremtidens markedsføringsplatform Digital Signage er fladskærmsnetværk

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN Kære alle Man siger, at 90-95 procent af den voksne danske befolkning indtager alkohol mere eller mindre regelmæssigt, så det er jo ikke så mærkeligt, at det er så stor en del

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk

- om branding for begyndere. TEKSTPERTEN Københavnsvej 69, 1. 4000 Roskilde Tlf. 6068 1939 www.tekstperten.dk TEKSTperten workshopkatalog WORKSHOPS: TEKSTperimentariet - om pressemeddelelser der virker - om salgsmateriale der sælger - om branding for begyndere - om at blive fundet på nettet - om at kende sine

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Vi har pålagt os selv et særligt ansvar Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Alle har krav på ordentlig markedsføring - børn har krav på særlig beskyttelse Danske læskedrikproducenter har pålagt

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Bryggeriforeningens alkoholpolitik

Bryggeriforeningens alkoholpolitik bryggeriforeningen.qxd 14/08/03 14:55 Side 2 Hvad er et moderat og ansvarligt forbrug? Bryggeriforeningen definerer et moderat og ansvarligt forbrug af øl, som: At drikke indenfor de grænser dit helbred

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret

Ad1) Hvor mange afslag til døgnbehandling giver rådgivningscenteret Henrik Appel Esbensen MB Rådhuset, 1599 Kbh. V Dato: 16.6.2010 Sagsnr.: 2010-86079 Dok.nr.: 2010-392372 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 8. juni 2010, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok?

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Forbrugerombudsmand Henrik Øe Alkoholkonference 2012 Markedsføring og drikkepres på børn og unge Fællessalen, Christiansborg Mandag den 26. november

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper,

Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Bestyrelsesmøde i Klassikerforeningen 22.-23. august 2014 Fredag den 22. august Til stede: Mette, Sophie, Christel, Rasmus, George, Lasse, Jesper, Katri (bestyrelsen). Fra kl 15: Hans (Logos) og Margit,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner

Science-kommuner uddannelse skaber vækst. Science-kommuner Science-kommuner Science-kommuner uddannelse skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner uddannelse 2008-11 skaber vækst Erfaringer gode råd fra projekt Science-kommuner 2008-11 De 25

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder

Læs mere

Før under efter - kommunikation

Før under efter - kommunikation Før under efter - kommunikation 1 Få mere ud af arrangementet med kommunikation FØR UNDER - EFTER Vi afholder et arrangement for at gøre opmærksom på et emne eller et budskab Tænk arrangementet som én

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 13. marts 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Strategiske fokusområder for kommunikation... 2 Principper for kommunikationen... 3 Målgrupper... 5 Ansvar og organisering...

Læs mere

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats

Alkoholstrategi. for den borgerrettede indsats Alkoholstrategi for den borgerrettede indsats Kolofon Udarbejdet af: Gentofte Kommune, 2013 Yderligere information: Forebyggelse og Sundhedsfremme, tlf. 3998 3051 Alkohol - strategi for den borgerrettede

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF

HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF HELBREDSMÆSSIGE KONSEKVENSER AF revision af lov om røgfri miljøer Folkeskoler STIG EIBERG HANSEN ESBEN MEULENGRACHT FLACHS KNUD JUEL MARTS 2012 UDARBEJDET AF STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED, SYDDANSK

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

UNGEKONFERENCEN 2011 KUNSTEN AT LEVE LIVET

UNGEKONFERENCEN 2011 KUNSTEN AT LEVE LIVET UNGEKONFERENCEN 2011 KUNSTEN AT LEVE LIVET på trods af 3 UDGIVER Perron 3, Slagelse Kommune ANSVARSHAVENDE Pedro Michael TEKST & FOTO PERRON 3, COLOURBOX OG KLARSKOVGAARD LAYOUT Sandy Stammis Det er en

Læs mere

Ældre mennesker og alkohol

Ældre mennesker og alkohol Version: 12.07.12 Ældre mennesker og alkohol Alkoholfokus i ældreindsatsen I perioden august 2009 til august 2013 løber projektet Alkoholfokus i ældreindsatsen, som et samarbejde mellem Sundhed og Omsorg

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske

Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Margit Schrøder, Projektleder Pernille Van Randwijk, Koordinerende klinisk vejleder Mette Olsen, nyuddannet sygeplejerske Fremtidens kliniske uddannelse, marts 2011 Sygeplejestuderende modul 11-12 Afd.

Læs mere

Stor opbakning til campus

Stor opbakning til campus Stor opbakning til campus Opbakningen til campus-dannelse, hvor ungdomsuddannelser flytter helt eller delvist ind i fælles faciliteter, er stor, men dog faldet noget siden en tilsvarende undersøgelse fra

Læs mere

Alkoholpolitisk Appel

Alkoholpolitisk Appel Alkoholpolitisk Appel til regeringen og Folketinget Ergoterapeutforeningen Børnerådet Aarhus Kommune Efterskolerne Dansk Selskab for Folkesundhed Gladsaxe Kommune Dansk Socialrådgiverforening De Samvirkende

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S,

Hvem er VSOD? af Danmarks samlede import af vin og spiritus samt for. Diageo Denmark A/S og Bacardi-Martini Danmark A/S, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 135 Offentligt Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Hvem er VSOD? VSOD er talerør for vin- og spiritusorganisationer i Danmark Organisationens medlemmer står for

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger.

Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Referat fra generalforsamlingen mandag den 9. maj 2011 kl. 17.30 for Foreningen for kræftoverlevere med senfølger. Mødet blev holdt i Ryesgade 27 (Sundhedscenter for kræftramte), 2200 København N, i mødelokalet

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å

MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å MÅLSÆTNING OG INDSATSOMRÅDER å TEAM DANMARKS KOMMUNIKATION 2009-2012 Baggrund...1 Hvad vil vi?...2 Hvem vil vi kommunikere med?...3 Hvilke medier prioriterer vi?...5 Hvordan vil vi måle og analysere vores

Læs mere

Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne

Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne Fakta om undersøgelsen Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne Fremtidens forebyggelse ifølge danskerne er den første, dybdegående nationale undersøgelse af danskernes holdninger til sundhedsfremme og

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE

VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE VI VIL ET GODT LIV TIL FLERE ET GODT LIV TIL FLERE Psykiatrifonden kæmper for bedre psykisk trivsel blandt børn og voksne i Danmark. Vi opdeler ikke mennesker i syge og raske. Alle skal kunne leve et godt

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 1 Formål 4 2 Målgruppen 5 3 Budskab 6 4 Medievalg 7 4.1 TV-spots 7 4.2 Dagblade, fagblade og magasiner 7 4.3 Interpersonel

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer

Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer Alkoholreklamenævnet Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer Alle har krav på ansvarlig markedsføring Producenter, erhvervsdrivende, forbrugere og myndigheder er enige om, at markedsføringen

Læs mere

FADDD. Kampagne for Vejdirektoratet/ Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg Forår 2008

FADDD. Kampagne for Vejdirektoratet/ Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg Forår 2008 FADDD Kampagne for Vejdirektoratet/ Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg Forår 2008 Baggrund Spirituskørsel er et kontinuerligt indsatsområde for Vejdirektoratet og dets regionale Vejcentre, herunder Østjyllands

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne

Høringsliste ATP. Aarhus Universitet. Aalborg Universitet. Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP. Advokatrådet, Akademikerne Høringsliste ATP Aarhus Universitet Aalborg Universitet Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag: Ligger under ATP Advokatrådet, Akademikerne Alzheimer foreningen, Ankestyrelsen Anker Fjord Hospice Arresødal

Læs mere

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark H A N D L I N G S P L A N O F F E N S I V G L O B A L M A R K E D S F Ø R I N G A F D A N M A R K Udmøntning af midlerne til offensiv global markedsføring af Danmark og Fonden til Markedsføring af Danmark

Læs mere