Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup"

Transkript

1 Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: Rådhuset Torvet Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Efter aftale med Anders Sparholt har vi besigtiget og udtaget prøver til analyse for vækst / forekomst af skimmelsvampe i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup. Undersøgelsen blev foretaget den 8. februar Formålet med undersøgelsen var, at vurdere fugtforhold samt eventuelle angreb af skimmelsvampe i væg- og loftkonstruktioner i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup. Baggrund Det blev oplyst af Anders Sparholt og Eva Nanni fra Frederikssund Kommune samt af beboeren Ninette Poulsen, at der var registreret misfarvning på ydervægge i badeværelse, bryggers, soveværelse samt børneværelse. Desuden i loft i badeværelse. Indersiden af ydervæg i bl.a. soveværelse var blevet afvasket med Klorin af beboeren. I børneværelse var skab placeret mod indervæg mod køkken samt mod ydervæg angrebet af synlige skimmelsvampe på bagbeklædning. Ninette Poulsen oplyste desuden, at der fra køkkenskabe placeret mod ydervæg var registreret dårlig lugt. Bryggers var under renovering, og vægbeklædning og gulvbelægning var fjernet. Man ønskede en undersøgelse af ejendommen for fugtniveauer samt eventuelle forekomster af skimmelsvampe. Bemærkning: Nærværende rapport bygger på en punktundersøgelse.

2 Konstruktion Kun relevante konstruktioner er beskrevet. Ejendommen var opført i 1940 erne. Tagbelægning var udført med bølgeeternit, sandsynligvis fra ejendommens opførelse. Ydervægge var udført som pudsede porebetonvægge. I stue, køkken, badeværelse, soveværelse og børneværelse var der opsat indvendig efterisolering i form af forsatsvægge af to lag gips, dampspærre af polyethylen samt ca. 50 mm. mineraluld. Loft var i badeværelse udført som gipsloft. Lofter var i den øvrige del af ejendommen udført som pudslofter eller som gipslofter. Gulv var i entré, bryggers og badeværelse udført som betondæk. I badeværelse og entré var der lagt gulvklinker samt udlagt gulvvarme. Gulv i den resterende del af ejendommen var udført som parketgulv. Det blev oplyst at der under stue, køkken, børneværelse og soveværelse var en udeluftventileret krybekælder. Der var ingen adgang til krybekælderen, og denne blev ikke undersøgt nærmere. Opvarmning: Ejendommen var udover gulvvarme i badeværelset, opvarmet med en varmepumpe samt brændeovn, begge placeret i stuen. Der var ingen varmekilde i værelser, køkken og bryggers. Ventilation: Der var opsat emhætte i køkkenet, dog uden aftræk til det fri. Der var i badeværelse aftrækskanal ført over taget. Der var ingen spalteventiler eller lignende i vinduer i ejendommen. Side 2

3 Metode Ejendommen blev gennemgået visuelt. Der blev etableret 2 stk. inspektionshuller i forsatsvæggge. Fugtforholdene i murværk blev målt som fugtvariationer med Gann Hydromette, Compact B og Gann Hydromette, B-60. Træfugtindhold [%] blev målt med Tramex og Gann Hydromette, Compact 1. Relativ luftfugtighed og temperatur blev målt med Gann Hydromette, RHT-37. Vi har udtaget 5 stk. Mycometer-test. MycoMeter-testen angiver mængden af biomassen baseret på enzymaktivitet, testen er udelukkende kvantitativ og inddeles i 3 kategorier. Forklaring til analyseresultater MycoMeter-test: A B C = MycoMeter værdi 25. Niveauet af skimmelsvampe er ikke over normalt baggrundsniveau. = 25 < MycoMeter værdi 450. Niveauet af skimmelsvamp er over normalt baggrundsniveau. Dette kan skyldes ophobning af svampesporer i støv og snavs eller tilstedeværelsen af ældre udtørrede skimmelsvampe. = MycoMeter værdi > 450. Niveauet af skimmelsvamp er langt over normalt baggrundsniveau. Resultater i denne kategori måles på lokaliteter med højt niveau af skimmelsvamp (biomasse) og indikerer massiv vækst af skimmelsvamp. Resultat Der blev registreret synligt forhøjet vækst / forekomst af skimmelsvampe i gipsloft over toilet ved aftrækskanal, se figur 1. Der blev registreret forhøjet vækst / forekomst af skimmelsvampe på ydervæg i badeværelse, hvor der havde hængt våde håndklæder, se figur 2. Der blev registreret forhøjet vækst / forekomst af skimmelsvampe på ydervægge i bryggers. Der blev registreret synligt forhøjet vækst / forekomst af skimmelsvampe på forside af forsatsvæg samt på bagbeklædning af klædeskab i børneværelset, se figur 3. Der blev registreret forhøjet vækst / forekomst af skimmelsvampe på forsiden af forsatsvæg i soveværelset. Der blev registreret forhøjet vækst / forekomst af skimmelsvampe bag forsatsvægge i børneværelse og soveværelse. Side 3

4 Der blev registreret synligt forhøjet vækst / forekomst af skimmelsvampe i vinduesrammer i børneværelse, se figur 4. Analyseresultat er angivet i bilag, tabel 1. Der blev målt forhøjet fugtniveau i gipsloft omkring aftrækskanal i badeværelset. Der blev målt forhøjede fugtniveauer i ydervægge bag forsatsvægge i børneværelse og soveværelse. Der blev målt forhøjede fugtniveauer i ydervægge samt indervægge i bryggers. Der blev målt 14 graders lufttemperatur i stuen på besigtigelsestidspunktet. Der blev af Anders Sparholt målt 7-8 graders overfladetemperatur på forsatsvægge mod ydervægge i børneværelset. Der blev registreret kraftig dugdannelse i børneværelsets vinduer, se figur 4. Figur 1 og 2. Badeværelse. Der blev registreret forhøjet vækst / forekomst af skimmelsvampe i loft omkring aftrækskanal samt på ydervæg, hvor der havde hængt håndklæder. Side 4

5 Figur 3 og 4. Børneværelse. Der blev registreret synligt forhøjet vækst / forekomst af skimmelsvampe på forsatsvægge mod ydervægge, på skabsbagbeklædning samt i vinduesrammer. Konklusion På baggrund af undersøgelsen vurderer vi, at årsagen til den målte opfugtning samt vækst af skimmelsvampe i ydervæggene primært skyldes opstigende grundfugt. Derudover vurderer vi at opvarmningen af ejendommen var mangelfuld, og der er med de målte overfladetemperaturer stor risiko for vækst af skimmelsvampe på ydervægge, hvor varm fugtig luft vil kondensere på de kolde overflader. Vi anbefaler at der etableres varmekilder i ejendommen, således at det er muligt at holde temperaturen på ca. 20 ºC. Samtidig er det vigtigt at udlufte ejendommen jævnligt. På baggrund af de målte kraftige opfugtninger i ydervægge i bryggers, samt ved inspektionshuller i soveværelse og børneværelse, vurderer vi at de forhøjede fugtniveauer i ydervægge i ejendommen er generelle. Vi vil derfor anbefale en generel renovering i hele ejendommen. Der kan dog eventuelt udføres supplerende destruktive undersøgelser af ydervægskonstruktioner i stue og køkken og badeværelse, såfremt dette ønskes. Vi anbefaler at forsatsvæggene fjernes, og at der saneres for skimmelsvampe som beskrevet nedenfor. Vi anbefaler at der ikke genopsættes traditionelle forsatsvægge langs med væggene, da ophobet fugt bag forsatsvæggene kan medføre vækst af skimmelsvampe på grund af opstigende grundfugt. Der kan eventuelt efterisoleres indvendigt ved brug af Microtherm Indeklimaplader, se vedlagte bilag. Der bør ikke opsættes vægbeklædning (tapet, filt, væv) så længe ydervæggene er opfugtet. Vægge bør overfladebehandles med silikatmaling eller lignede. I badeværelset registrerede vi opfugtning af loftet omkring aftrækskanalen. Vi vurderer at årsagen til dette skyldes utætheder omkring inddækning ved aftrækskanalen på taget. Vi anbefaler at dette efterses, således at fugtkilden kan elimineres. Side 5

6 Vi anbefaler desuden at badeværelsesloftet saneres for skimmelsvampe som beskrevet nedenfor. I badeværelset registrerede vi desuden forhøjet vækst / forekomst af skimmelsvampe på ydervæg bag håndklæder. Vi anbefaler at våde håndklæder fremover ikke hænges til tørre op ad fugtfølsomme konstruktioner. Vi vurderer, at niveauet af skimmelsvampe i ejendommen var relativt højt. Vi anbefaler at renovering og sanering af vægkonstruktionerne opstartes snarest muligt, da vi skønner at påvirkninger fra skimmelsvampe i ejendommen, kan forårsage helbredsgener hos følsomme personer. For yderligere information vedr. helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger, henviser vi til pjece fra Sundhedsstyrelsen, som kan downloades på Side 6

7 Forslag til renovering / sanering Undersøgelsesområde: Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Bryggers Vægkonstruktioner: Renovering: Der blev registreret forhøjet vækst / forekomst af skimmelsvampe. Ydervægge fra gulv og ca. 1 meter op samt indervægge fra gulv og ca. 0,5 meter op afrenses med damp jf. Microclean-metoden, eller afvaskes med et skimmelsvampedræbende middel som ProtoxHysan eller lignende. De sanerede områder imprægneres forebyggende med et skimmelsvampedræbende middel som f.eks. ProtoxSkimmel 1. Reetablering uden organiske byggematerialer, men malebehandles med kalkfarve eller silikatmaling. Badeværelse Loftkonstruktion: Renovering: Der blev registreret synligt forhøjet vækst / forekomst af skimmelsvampe. Gipsloft nedtages og kasseres over toilet fra indervæg mod bryggers og ca. 0,6 meter ind. Fugtkilden findes og elimineres. Blotlagt træskelet eller lignende over gipsloftet afrenses med damp jf. Microclean-meoden, eller afvaskes med et skimmelsvampedræbende middel som ProtoxHysan eller lignende. Reetablering må først ske når tilfredsstillende udtørring er sket. 1 Der skal benyttes et produkt, hvor producenten kan dokumentere, at det ikke påvirker indeklimaet negativt. Side 7

8 Badeværelse, køkken, stue, soveværelse og børneværelse Ydervægskonstruktioner: Renovering: Der blev registreret forhøjet vækst / forekomst af skimmelsvampe samt kraftig opfugtning bag forsatsvæg i børneværelse og soveværelse. Samtlige forsatsvægge mod ydervægge fjernes. Eventuelt løstsiddende puds på blotlagte ydervægge nedbankes til fast underlag. Blotlagte ydervægge afrenses med damp jf. Microcleanmetoden, eller afvaskes med et skimmelsvampedræbende middel som ProtoxHysan eller lignende. Der kan eventuelt med fordel imprægneres forebyggende med et skimmelsvampedræbende middel som f.eks. ProtoxSkimmel 2. Reetablering bør udføres helt uden brug af organiske byggematerialer, og overfladerne bør behandles med silikatmaling eller lignende. Der bør ikke reetableres med fodpaneler. Der kan eventuelt opsættes Microtherm Indeklimaplader på ydervægge. Vinduer: Renovering: Der blev registreret synligt forhøjet vækst / forekomst af skimmelsvampe i vinduesrammer. Vinduesrammer afvaskes med et skimmelsvampedræbende middel som Rodalon, Klorin eller ProtoxHysan. Afvaskningen gentages efter behov. 2 Der skal benyttes et produkt, hvor producenten kan dokumentere, at det ikke påvirker indeklimaet negativt. Side 8

9 Børneværelse Skab: Renovering: Generelt: Der blev registreret synligt forhøjet vækst / forekomst af skimmelsvampe på bagbeklædning. Bagbeklædning udskiftes. Skabselementerne afvaskes med et skimmelsvampedræbende middel som Rodalon, Klorin eller ProtoxHysan. Vi anbefaler at materialer som er inficeret med skimmelsvampe forsegles i plastsække samt at vandrette overflader i de berørte rum efterfølgende og afslutningsvis støvsuges med støvsuger monteret HEPA-filter. Samtlige møbler og andet inventar skal flyttes eller indpakkes i plast inden renoveringen igangsættes. Side 9

10 Denne rapport udtaler sig kun om vækst / forekomst af skimmelsvampe på de angivne steder. Vi bistår gerne med råd og vejledning eller yderligere undersøgelser i sagen. Med venlig hilsen Niclas Bacher Cand. scient. Rådgivende biolog Mobil: Bilag Analyseresultater Skimmelsvampe Microtherm Indeklimaplader Side 10

11 Bilag: Analyseresultat MycoMeter-test: Kvantificering af svampebiomasse. Prøve Prøvested Kvantificering af svampebiomasse Prøve Afrensning Myco Rum Bygningsdel Ingen / ringe (A) Moderat (B) Massiv (C) Nr. Før Efter værdi > X 1201 Badeværelse Ydervæg X bag håndklæder 2. X 1627 Bryggers Ydervæg X 3. X 251 Børneværelse 4. X 227 Soveværelse 5. X 933 Soveværelse Tabel. 1. Kvantitativ analyse af skimmelsvampe. Ydervæg bag forsatsvæg Ydervæg bag forsatsvæg Forside forsatsvæg bag væv X X X Side 11

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Steen Holdt Køgevej 80 4000 Roskilde 15. november 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1330396_405623_led10_011.docx Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Adlersvej 6, 7362 Hampen

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Adlersvej 6, 7362 Hampen Silkeborg Kommune Att.: Grethe Larsen Søvej 1 8600 Silkeborg 1. februar 2010 AHP/hbs Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Adlersvej 6, 7362 Hampen Efter aftale med Grethe Larsen har Byggeri den 18. januar

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013.

Vi er blevet anmodet om en byggeteknisk gennemgang af Navnløs 7 af ejeren Tonny Kærgaard, og har i den forbindelse besigtiget bygningen d. 30.09.2013. Tonny Kærgaard Nørresøvej 56 8800 Viborg Dato 30.09.2013 Vor sag 13018-90 Vor ref. KL/kaa Mobil nr. 4071 7361 E-mail kl@vibing.dk Byggeteknisk gennemgang, Navnløs 7 i Viborg Vi er blevet anmodet om en

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i ejendommen Ørstedsvej 44, Viby Sjælland

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i ejendommen Ørstedsvej 44, Viby Sjælland NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i ejendommen Ørstedsvej 44, Viby Sjælland Sag nr. 371-13 Notatet er udarbejdet den 17. december 2012 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_13 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse i ejendommen Vester Kirkevej 7A, st. og 1. sal, Roskilde Sag nr. 371-2 Notatet er udarbejdet den 15. juni 2011 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_2 Rekvirent Roskilde

Læs mere

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400 Direkte

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Sag nr.: R3076-001 21. juli 2009 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R3076-001 1. Baggrund Side 2 Den 30. juni 2009 har Nanna Dahl Pedersen

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Hersegade 32 (kælderen), 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Plan og Byggesag Køgevej 80, Postbox 100 4000 Roskilde 21. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1311826_366017_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse,

Læs mere

BMT-Notat. Sønderby Bro 1, Sønderby, 4050 Skibby N3023-001. Svampeundersøgelse. Udarbejdet af: Morten Seierøe Pedersen KS: CG.

BMT-Notat. Sønderby Bro 1, Sønderby, 4050 Skibby N3023-001. Svampeundersøgelse. Udarbejdet af: Morten Seierøe Pedersen KS: CG. Side 1 BMT-Notat Sønderby Bro 1, Sønderby, 4050 Skibby N3023-001 Udarbejdet af: Morten Seierøe Pedersen KS: CG Svampeundersøgelse Baggrund Den 19. maj 2009 har Morten Seierøe Pedersen fra Bygge- og Miljøteknik

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre Boulevard 41, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 16. august 2011 437198_FFM11_021 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse (udvidet), Østermarksskolen, Østre

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Danmarks Radio DR-Byen Att.: Stine Skriver, Kontant Emil Holms Kanal 20 0999 København C 17. december 2009.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Ekkodalen 8, 8600 Silkeborg Efter aftale med Stine Skriver,

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere.

Til stede ved undersøgelsen var Louise Jørgensen, Julius Graakjær Grantzau og sporadisk husets øvrige beboere. Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Støttet Byggeri Att.: Claus Michael Krogh Kalkværksvej 10 8000 Aarhus C 10. april 2013 516762_FFM13_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Badevej 9, 8240 Risskov

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring Silkeborg kommune Att.: Grethe T. Larsen Søvej 1 8600 Silkeborg 30. juni 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1313863_366970_ahp10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Jordbærvej 32 og 40, 8641 Sorring

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 4. juli 2011 FFM/ihm 437198_FFM11_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Østermarksskolen, Østre

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

NOTAT Mikrobiel undersøgelse i ejendommen Akacievej 17A, Ringsted

NOTAT Mikrobiel undersøgelse i ejendommen Akacievej 17A, Ringsted NOTAT Mikrobiel undersøgelse i ejendommen Akacievej 17A, Ringsted Sag nr. 296-28 Notatet er udarbejdet den 26. november 2014 af Lotte Pia Uttrup. Sag 296_28 Rekvirent Ringsted Kommune, Rønnedevej 9, 4100

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE. Adresse:

SKIMMELBESIGTIGELSE. Adresse: SKIMMELBESIGTIGELSE Adresse: Inspektion udført 12-06-2014 Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: XX Sted og dato: XX info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Sag

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Undersøgelsen blev udført af Frede F. Møller, Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg.

Undersøgelsen blev udført af Frede F. Møller, Teknologisk Institut, Byggeri og Anlæg. Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars 15. marts 2013 519468_FFM13_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse Børnehuset Østerled 6, 9681 Ranum

Læs mere

Biorid-systemet i praktisk anvendelse

Biorid-systemet i praktisk anvendelse Biorid-systemet i praktisk anvendelse Udført for: KEFA International DK Att. Michael Schaffalitzky Brøndgade 14 4000 Roskilde Udført af: Anne Pia Koch Taastrup, den 19. juli 2006 Byggeri Titel: Bioridsystemet

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Brønderslev Kommune Att.: Steen Thomassen Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev 24. januar 2008 FFM/ihm Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Skolegades Skole, Brønderslev Efter aftale med Steen Thomassen,

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere