SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE"

Transkript

1 BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR. P / A DOKUMENTNR. A VERSION 2 UDGIVELSESDATO 28.april 2014 UDARBEJDET Merete Hjorth Rasmussen - MHR KONTROLLERET Michael Vesterløkke - MV GODKENDT MV O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Særundersøgelser\Skimmel\Rapport\Slutrapport skimmel Version 2.docx

2 2/50 SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE INDHOLD 1 Indledning / baggrund 3 2 Undersøgelsernes omfang del Terrændæk i boliger del Stikprøve i boliger Måleomfang og metoder 7 3 Registreringer Gulvopbygning Fugt, råd, insekter og (skade-)dyr Betondæk Boliger 1. del 12 4 Resultater af mikrobielle undersøgelser Sammenfatning af dataanalyse 19 5 Vurdering analyse 22 6 TV-inspektion af kloakledninger 24 7 Konklusion Sammenfatning af undersøgelse Årsag til skimmelvækst Behov for afhjælpning 27 BILAG Bilag A 28 A.1 Situationsplan 29 A.2 Eksempler på prøvetagning og resultater Planer fra undersøgelsens 1. del 30 A.3 Eksempel på prøvetagning og resultater Plan fra undersøgelsens 2. del 35 A.4 Analyseresultater samlede oversigter 36 A.5 tv-inspektion 47 Bilag B Eksterne bilag 50 B.1 Betonrapporter COWI eksterne bilag 50 B.2 Hussvamp Laboratoriet eksterne bilag 50 B.3 MycoMeter COWI eksternt bilag 50 B.4 Rapport fra "Rico's tv-inspektion" eksternt bilag 50 O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Særundersøgelser\Skimmel\Rapport\Slutrapport skimmel Version 2.docx

3 SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE 3/50 Åbning af gulve. Højre foto er fra 1. del, venstre foto fra 2. del af undersøgelserne. 1 Indledning / baggrund Denne rapport omfatter særundersøgelse af terrændæk og gulve i Hyldespjældet. Særundersøgelsens formål er at finde omfang og mulige årsager til eventuelle skimmelangreb samt mulige årsager til indtrængning af radon i boligerne. COWI har i forbindelse med tidligere tekniske forundersøgelser i Hyldespjældet fundet moderat til massiv skimmelvækst i 3 undersøgte gulve. Oplæg til den aktuelle undersøgelse er beskrevet i COWIs notat "Program for skimmelundersøgelse af terrændæk og gulve" dateret 17. april Programnotatet beskriver også sundhedsmæssige aspekter og de tidligere undersøgelser. 2 Undersøgelsernes omfang Undersøgelsen omfattede stueetagens gulvkonstruktion og terrændæk. Bortset fra Hjortelængen 2 som omfattede betondæk over port. Undersøgelsen er udført i to dele: Del 1, terrændæk i boliger, er udført for at vurderer den fysiske udbredelse af skimmelvækst i den enkelte bolig samt at få viden til hjælp til at finde årsagen eller årsagerne til væksten. Del 2, stikprøve i boliger, er udført for at vurdere hvor mange boliger, der er angrebet af skimmelsvamp og om der er systematik i angrebene. I forlængelse af undersøgelsen af terrændæk og gulve er der foretaget en tvinspektion af stikledninger. O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Særundersøgelser\Skimmel\Rapport\Slutrapport skimmel Version 2.docx

4 4/50 SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE del Terrændæk i boliger Før og efter køkkengulv og isolering er fjernet. Nedenstående 4 boliger har indgået i undersøgelsernes 1.del. Boligtyperne er angivet i parentes. Datoerne gælder for optagning af gulvene: Suderlængen 11 (A9) oktober 2012 Torveslipperne 23 (A9) februar 2013 Sadelstræde 1 (C1) august 2013 Hjortelængen 2, kun dæk over port (A7). 18. juni 2013 Se også situationsplanen i Bilag A.1, hvor boligerne er markeret med gult. Gulvene inkl. isolering, strøer, opkiling og plastmembran blev taget op i hele stuetagen undtagen evt. badeværelse samt gulvet under og ud for køkkenelementerne i to af boligerne. I Hjortelængen 2 var det kun gulvet i soveværelset over porten, der blev taget op. Der blev løbende foretaget: Registrering og opmåling Fugtmåling Mikrobiel måling med mycometermetoden og aftryksprøver Udtaget materialeprøver for mikroskopi O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Særundersøgelser\Skimmel\Rapport\Slutrapport skimmel Version 2.docx

5 SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE 5/50 Udtagning af borekerne i terrændæk i stue efter gulvkonstruktion er fjernet. Efterfølgende blev der af COWIs betonlaboratorium udtaget borekerner af terrændækket i stue og evt. soveværelse eller køkken. Rapporter fra COWIs Betonlaboratoriums undersøgelse af kernerne findes i Bilag B.1 Revner i betondæk vist med pile. Hul i betondæk vist med jernstang. Til sidst blev der lavet en opmåling af revner og huller i betondækket samt undersøgelse af det kapillarbrydende lag. Dette er en udvidelse af den oprindelig aftalte undersøgelse pga. fund af revner og huller i betonen. Se eksempel på revneoptegning i Bilag A.2.3. O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Særundersøgelser\Skimmel\Rapport\Slutrapport skimmel Version 2.docx

6 6/50 SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE del Stikprøve i boliger Gulvtæppe er fjernet fra hjørnet og gulvbræt er efterfølgende taget op. Bemærk skimmel på tapetet. Nedenstående 20 boliger har indgået i undersøgelsernes 2.del i perioden 6. til 26. november Boligtype er angivet i parentes. Se også situationsplanen i Bilag A.1, hvor boligerne er markeret med blåt. Længerne Væverlængen 20 (A9) Suderlængen 14 (C4) Suderlængen 2 (C4) Høkerlængen 5 (C1) Bryggerlængen 24 (A8) Slipperne Åleslippen 7 (C2) Åleslippen 47 (C1) Åleslippen 61 (A9) Humleslippen 23 (B2) Humleslippen 31(A2 i stueplan + evt. B2) Bomslippen 7 (C1) Tværslippen 1 (A3) Store Torv Store Torv 4 (C3) Stræderne Maglestræde 35 (B2) Maglestræde 19 (C1) Tingstræderne 7 (C2) Snorrestræde 13 (A3) Ulkestræde 3 (C4) Tømmerstræde 17 (C2) Pugestræde 5 (C1) O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Særundersøgelser\Skimmel\Rapport\Slutrapport skimmel Version 2.docx

7 SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE 7/50 Gulvbræt er taget op og der er taget mycometertest på bagsiden. Isolering fra hjørnet er taget op, bemærk de sorte aftegninger langs siden mod facaden. I hver bolig blev der foretaget åbninger i gulvet i 2 rum, de fleste boliger i ét rum mod indgangsside og i ét rum mod haveside. I 3 boliger blev der kun åbnet et sted. Åbninger blev foretaget ved at skære et bræt fri, typisk i et bræts afstand fra facaden. I køkkenerne blev der skåret et firkantet hul i spånpladerne tæt på facaderne. Se eksempel på placering i Bilag A.3.1, Lejlighedsplan med noter. Der blev løbende foretaget: Registrering og opmåling Fugtmåling Mikrobiel måling med mycometermetoden og aftryksprøver Udtaget materialeprøver for mikroskopi og eventuelt aftryk 2.3 Måleomfang og metoder Der blev foretaget en omfattende fotodokumentation i forbindelse med undersøgelserne. Enkelte fotos er indsat som illustrationer her i rapporten. Den samlede fotodokumentation opbevares digitalt i COWIs arkiv, sorteret på adresser. O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Særundersøgelser\Skimmel\Rapport\Slutrapport skimmel Version 2.docx

8 8/50 SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE Måling af træfugt i strø under spånpladegulv Der blev målt træfugt med indstiksmåler. Der blev systematisk målt fugt i strøer og underside gulvbrædder ved alle åbnede gulve. Der blev ikke målt fugt i gulvplader af spånplade. Prøvetyper Der er i alt taget 225 prøver til bestemmelse af mikrobiel vækst. MycoMeter MycoMeter-testen er en undersøgelsesmetode til kvantitativt at måle skimmelsvamp på overflader. Resultatet af analysen gives som en MycoMeterværdi, der er et mål for hvor aktiv skimmelvæksten er eller har været indenfor en periode inden målingen. Metoden kan ikke artsbestemme skimmelsvampene. Prøverne er blevet analyseret på Hussvamp Laboratoriet eller på COWIs eget Miljølaboratorium. O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Særundersøgelser\Skimmel\Rapport\Slutrapport skimmel Version 2.docx

9 SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE 9/50 Aftryk Der blev udtaget både aftryk på stedet og efterfølgende i laboratorium på indsendte materialeprøver. Prøverne er blevet analyseret på Hussvamp Laboratoriet. Aftryksprøver udtages med kontaktskåle, der inkuberes i varmeskab, hvorefter de fremvoksede kolonier tælles og artsbestemmes. Aftryksprøverne viser, om der er levedygtige sporer fra skimmelsvampe og bakterier samt gær, men ikke om der er vækst eller om der er døde skimmelsporer fra tidligere vækst. Betondækkene blev støvsuget grundigt for løst materiale inden der blev taget MycoMeter-prøver og aftryk fra overfladen, i de 4 boliger hvor hele gulve blev taget op. 3 Registreringer 3.1 Gulvopbygning Opbygningen af gulvene er den samme som i de tidligere undersøgte gulve i Forundersøgelsernes Trin 1 og Trin 2, se rapporterne fra disse undersøgelser. Gulvbrædder/gulvspånplader er udlagt på strøer, der er opkilet på plastkiler. Gulvbrædderne er massiv bøgeparket, der er lakeret. I køkkenerne består gulvene O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Særundersøgelser\Skimmel\Rapport\Slutrapport skimmel Version 2.docx

10 10/50 SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE af spånplader med linoleum, nogle steder er der udlagt vinyl eller yderligere et lag linoleum ovenpå. Strøerne er mere eller mindre grønne i overfladerne, hvilket sandsynligvis skyldes imprægnering mod råd og svamp. Under gulvene er isoleret med 50 mm mineraluldsbatts (stenuld). Generelt ligger battsene jævnt og er stødt tæt sammen, men der er ikke isolering under strøerne Battsene fylder mange steder det meste af højden i hulrummet, så der kun er en lille eller slet ingen luftspalte under gulvbrædderne. Langs kanterne, hvor isoleringen støder mod en kold sokkel, sås mange steder mørke aftryk i isoleringen. Efterfølgende undersøgelse i laboratorium viste at de mørke aftryk skyldes sodpartikler og at der ofte forekommer skimmelvækst og eller vækst af bakterier i disse områder. Hvor der er fremført varmerør til radiatorer ligger disse på yderligere 30 mm hård mineraluldsbatts og der er alukraft (dampspærre) nederst løst udlagt ovenpå terrændækket. Hvor der ikke er varmerør er der løst udlagt en kraftig plastfolie ovenpå terrændækket. Plastfolien er oprindeligt udlagt for at forhindre fugt fra det nyudstøbte betondæk i at trænge op i gulvkonstruktionen Det er meget forskelligt hvor membranerne stopper i forhold til soklen, nogle steder er de lagt op ad soklen, nogle steder stopper de flere centimer fra soklen, men de fleste steder stopper de et sted mellem soklen eller 1-2 cm fra. Facadeelementernes bagplade er opklodset på soklerne på hårde træbrikker og efterfølgende understoppet med mørtel. De fleste steder så mørtelunderstopningen intakt ud indefra. Men nogle steder var der huller i understopningen og enkelte steder kunne der mærkes træk fra disse huller, bl.a. ved gennemføring af trækrør for elkabler. Mellem soklen og mørtelunderstopning ligger en strimmel murpap, der stikker ca. 3-6 cm ud. Der er ingen steder set den lodrette kuldebrosisolering mellem terrændækket og soklen, der er vist på projekttegningerne. O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Særundersøgelser\Skimmel\Rapport\Slutrapport skimmel Version 2.docx

11 SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE 11/ Fugt, råd, insekter og (skade-)dyr Under gulvene blev der fundet kropsdele af insekter, ekskrementer fra gnavere, tomme frøskaller, f.eks. fra solsikkekerner, levende og døde edderkopper, sølvfisk, tusindeben og lignende samt gnavmærker i plastmembran og granuleret mineraluld sandsynligvis fra gnavere. Tusindeben gør ingen skade i huse, hvor de er tilfældige gæster. De lever af dødt plantemateriale på fugtige steder. Desuden blev der fundet tynde grene og rødder, der var vokset igennem soklen/facadeelement. Fugt Der sås nogle steder tegn på fugt i form af rustne søm og sølvfisk og enkelte steder fugt under plastmembranen. Der var også enkelte steder, hvor mineralulden lokalt virkede fugtig. Der var ikke mere fugtig i varmekanalen end under gulvene i øvrigt. Samlet set virkede gulvkonstruktionerne tørre. Men der blev konstateret fugtproblemer ved hovedørene i entreen, hvor gulvbrædderne ved dørtrinet var rådne og der blev fundet massiv vækst af skimmelsvamp. Billedede var det samme i alle tre boliger, der indgik i 1. del af undersøgelserne og må forventes at være det samme overalt og entreerne blev derfor ikke undersøgt i stikprøverne. Ved stikprøverne blev der fundet et sted hvor opklodsningen af facadeelementet på soklen var rådnet væk og der lokalt var massiv vækst af skimmel. Stikprøven er taget i et køkken tæt på et udvendigt tagnedløb, som måske kan være årsagen. På undersøgelsestidspunktet var konstruktionen udtørret. Bagside af gulv ved hoveddør Opklodsning af facadeelement er rådnet væk Træfugt På alle undersøgte gulve blev der systematisk målt træfugt på side og top af strøer og på underside gulvbrædder, se eksempel fra undersøgelsens 1. del i Bilag A.2. Der blev målt varierende værdier, men overordnet ikke alarmerende høje på undersøgelsestidspunkterne. Generelt blev der målt værdier i intervallet mellem 5 og 16 % træfugt, med flest målinger midt i intervallet. Den nedre grænse for vækst af skimmelsvamp er % træfugt ved stuetemperatur. Gennemsnitlig blev der målt et par procent højere træfugt ved facaderne end inde i rummene. Træfugten var typisk nogle procent højere i strøerne end i underside gulvbrædder, antagelig fordi der er koldere ned mod betondækket. Ved dørtrinet ved hoveddøren blev der målt træfugt op til 19 %. Træfugt over 20 % giver risiko for trænedbrydende svamp. Og som det ses på billede var der råd i gulvbrædderne under dørtrinet. O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Særundersøgelser\Skimmel\Rapport\Slutrapport skimmel Version 2.docx

12 12/50 SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE 3.3 Betondæk Boliger 1. del Terrændæk ved varmekanal. Der går en revne lodret i kanalen og vinkelret ud på betondækket. Der er udtaget en borekerne og efterfølgende er sten og grus gravet op. Betondækkene er undersøgt i de 3 boliger, hvor gulvene i hele stueetagen blev taget op. Der er desuden foretaget registrering af revner og huller i betondækket over port. Terrændækkets beton er støbt på stedet og uarmeret. Dækket over port er armeret huldækelementer med overbeton. Revner Huller Kapillarbrydende lag Betondækkene har flere steder revner med revnevidder op til 1,5 mm, der tilsyneladende er gennemgående i hele terrændækkets tykkelse. Der er set revner i flere af de fritlagte betondæk. Det er såkaldte svindrevner, der er dannet kort efter udstøbningen af betondækket. Se eksempel på revneregistrering i Bilag A.2.3. Der er flere huller i betonoverfladerne, også i dækket over port, se foto på side 5 og eksempel på registrering af huller i Bilag A.2.3. Hullerne forekommer meget tilfældigt spredt over betondækket og ikke specielt i laveste punkter som hvis de skulle have været brugt til afvanding af de støbte gulve. Der blev forsøgt hældt vand igennem hullerne, nogle steder blev vandet stående i hullet andre steder løb det igennem. Der er udtaget en betonkerne, der indeholder sådan et hul, hullet er et 18 mm boret hul, der går igennem hele betondækkets tykkelse ned til drænlaget (det kappilarbrydende lag). Det var ikke til at vurdere hvor mange huller der er gennemgående. Vi gætter på at hullerne har været anvendt i forbindelse med montering af betonelementer. Der er kapillarbrydende lag i form af sten under terrændækket. Nedenunder er der grus. Gruset blev vurderet til let fugtigt ved opgravning, men virkede tørrere efter O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Særundersøgelser\Skimmel\Rapport\Slutrapport skimmel Version 2.docx

13 SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE 13/50 et stykke tid, hvilket kunne tyde på at den lette opfugtning skyldes vand fra udboring af borekernerne. Borekerner Der er udtaget borekerner lodret ned gennem terrændækkene Der er udtaget 2 eller 3 kerner i hver bolig. Efterfølgende har COWIs Betonlaboratorium udført makroanalyse og udarbejdet en rapport for hver bolig, se eksternt Bilag B.1. Der er bl.a. målt karbonatiseringsdybder på kernerne. Karbonatisering er en kemisk proces der sker når luftens kuldioxid trænger ind i betonens overflade. Udtaget borekerne i terrændæk. Synlig revne gennem betondækket Suderlængen: Betondækket har en del grove revner med revnevidder op til 1,5 mm, der tilsyneladende er gennemgående i hele terrændækkets tykkelse. Der er desuden flere huller i betonoverfladen, der går langt ned i dækket, men ikke helt ned igennem til drænlaget. I den betonkerne, der er udtaget i den vestlige del af stuen (havesiden) ses karbonatisering i overfladen af terrændækket, langs grov revne og i undersiden af kernen, hvilket er tegn på at drænlaget og betonen generelt har været tørt i denne del af stuen. I den betonkerne, der er udtaget i den østlige del af stuen (indgangssiden) er der meget lidt karbonatisering af undersiden af betonen og revnen, hvilket tyder på at luftens kuldioxid ikke har kunnet trænge ind. Torveslipperne: I den betonkerne, der er udtaget i den østlige del af stuen (havesiden) ses karbonatisering i overfladen af terrændækket, langs grov revne og i undersiden af kernen, dette er tegn på at drænlaget og betonen generelt har været tørt i denne del af stuen. O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Særundersøgelser\Skimmel\Rapport\Slutrapport skimmel Version 2.docx

14 14/50 SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE I den betonkerne, der er udtaget i den vestlige del af stuen (indgangssiden) er der meget lidt karbonatisering af undersiden af betonen og langs borehullet, hvilket tyder på at luftens kuldioxid ikke har haft adgang. I denne kerne er der målt kabonatisering i overfladen, dvs. at overfladen også i denne del af stuen generelt har været tør. Sadelstræde I de to kerner der er taget fra henholdsvis soveværelse og stue (haveside i forhold til varmekanal) ses både karbonatisering i oversiden af terrændækket, langs grove revner og i undersider af kernerne, hvilket er tegn på at det kapillarbrydende lag og betonen generelt har været tørre i store dele af betonens levetid. Den tredje kerne er udtaget igennem terrændæk i køkken (indgangside), i område med lille lodret borehul Her ses primært karbonatisering i oversiden af terrændækket her, hvilket tyder på at luftens kuldioxid ikke har haft adgang til undersiden af betonen. Sammenfatning På alle tre adresser ses det samme billede, nemlig at der mod havesiden er konstateret karbonatisering på undersiden af beton, mens betonen mod indgangssiden ikke eller kun i lille dybde er karbonatiseret. De underliggende kapillarbrydende lag i samme bolig blev objektivt vurderet at have samme fugtighed. 4 Resultater af mikrobielle undersøgelser Der er i alt taget 117 mikrobielle prøver i undersøgelsens 1. del og 108 prøver i 2. del. Analyserapporterne findes i de eksterne Bilag B.2 og B.3. Alle analyseresultaterne fra skimmelprøverne og gær- og bakterieprøver findes samlet i oversigtsform i Bilag A.4 "Analyseresultater, samlet oversigt". De er opdelt i 2 skemaer, ét for hver undersøgelsesdel, se eksempel nedenfor. Forklaring til skemaerne findes på de efterfølgende sider. Signaturforklaring findes på bilagene i rapporten. O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Særundersøgelser\Skimmel\Rapport\Slutrapport skimmel Version 2.docx

15 SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE 15/50 For at vurdere om orientering mod omgivelserne, prøvestedet (rummet) og/eller bygningsdelen har indflydelse på vækst af skimmelsvamp er alle prøveresultater opdelt på hver af disse tre kategorier med underopdeling. O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Særundersøgelser\Skimmel\Rapport\Slutrapport skimmel Version 2.docx

16 16/50 SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE Orientering Indgang: Område fra indgangsfacade og ind til varmekanal eller midt rum, hvis der ikke er varmekanal. Varmekanal: I eller over varmekanal. Have: Område fra havefacade og ind til varmekanal eller midt rum, hvis der ikke er varmekanal. Prøvested Prøverne er opdelt efter det rum de er taget i: Sovev. Entre Soveværelse Entre Vær / sup Værelse eller supplementsrum (værelse i A2 bolig) (uanset om rummet er brugt som børneværelse, kontor, depot eller andet) Køk Trappe Oph.stue Køkken Trapperum Opholdsstue Bygningsdel Prøverne er opdelt efter den bygningsdel de er taget på: Forkortelse i skema us. gulvbræt/ spånplade Forklaring Underside af gulvbræt eller spånplade. b=bøgetræsparket, s=spånplade Foto af bygningsdel fra prøvetagning O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Særundersøgelser\Skimmel\Rapport\Slutrapport skimmel Version 2.docx

17 SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE 17/50 Strø, side el. top Gulvstrø, s=side, t= top, u=underside Sokkel Fundamentssokkel og/eller nederste del af betonelement (under gulv) og/eller mørtelunderstopningsfugen os. membran Overside af plastmembran på betondækket. Hvis membranen var alukraft, står der alu i feltet. os. beton Overside betondæk. Hvis prøven er taget på oversiden af murpappen langs kanten mod soklen står der murpap i feltet (foto) Mineraluld Mineraluld mellem strøer O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Særundersøgelser\Skimmel\Rapport\Slutrapport skimmel Version 2.docx

18 18/50 SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE Væg (o gulv) Væggen over gulvet (modsat alle andre prøver, der er taget under gulvet) Varmekanal Varmekanal, side = betonside i varmekanal, plade = underside af masonitplade, der ligger over varmekanalen O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Særundersøgelser\Skimmel\Rapport\Slutrapport skimmel Version 2.docx

19 SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE 19/ Sammenfatning af dataanalyse I det følgende sammenfattes resultaterne af skimmelprøverne for hver kategoris underopdeling jf. Bilag A.4. Resultaterne gives i summarisk form med en kort vurdering til sidst. Indgang og have Orientering Den procentvise fordeling af prøver med mikrobiel vækst (skimmel, bakterier og gær) i forhold til prøver i alt er udregnet i nedenstående skema: Del - orientering Antal prøver i alt Ingen mikrobiel vækst Ringe skimmelvækst Moderat til massiv skimmelvækst Ingen skimmel, men gær og bakterier 1. del - indgang % 42 % 30 % 0 1. del - have % 39 % 19 % 3 % 2. del - indgang % 59 % 17 % 2 % 2. del - have % 57 % 16 % 6 % Det ses at i 1. del af undersøgelsen, hvor gulvene blev taget op i hele stuetagen, er der fundet moderat til massiv vækst i 30 % af prøverne mod indgangssiden og kun i 19 % af prøverne mod havesiden. Fordelingen af prøver med ringe vækst er ca. lige stor mod begge sider, mens der er større andel uden vækst mod haven. En del af årsagen er, at entreerne ligger mod indgangssiden og at der er fundet meget vækst her pga. de utætte hoveddøre. En anden årsag er, at der er et enkelt køkken, hvor der er fundet meget vækst. Resultaterne fra 1. del er også indtegnet på stueplaner, heraf fremgår det, at der er mere skimmelvækst ved facaderne med kuldebroer, end midt inde i rummene, se Bilag A.2.4. I 2. del af undersøgelsen, hvor der er foretaget stikprøver nær facaderne, ses ingen forskel på om prøver er taget mod indgangssiden eller haven. Der indgår ingen entreer i stikprøveundersøgelsen og niveauet af moderat til massiv vækst samt bakterier er nogenlunde det samme som mod haven i 1. del. Generelt er der fundet færre prøver (ca. 2/3) uden vækst i 2. del i forhold til 1. del og næsten tilsvarende flere med ringe vækst. Det kan skyldes at alle stikprøverne er taget nær facaderne, mens de andre også er taget midt inde på gulvet. Der er ikke fundet en klar indikation på, at orienteringen mod indgang eller mod have alene spiller en rolle for forekomsten af skimmel. Der er et højere niveau af skimmelvækst ved facaderne, end midt inde i rummene. Varmekanal I 2 prøver, der er taget i eller over varmekanalen er der fundet ringe vækst af skimmelsvamp (den ene prøve er dog kun lige over grænseværdien) i de øvrige 8 er O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Særundersøgelser\Skimmel\Rapport\Slutrapport skimmel Version 2.docx

20 20/50 SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE der ikke fundet skimmel. Der er ikke skimmel på varmekanalens sider, på undersiden af den hårde masonitplade over, eller i isolering, strø eller gulvbræt over varmekanalen. Prøvested Den procentvise fordeling af prøver med mikrobiel vækst (skimmel, bakterier og gær)i forhold til prøver i alt for hver type prøvested er udregnet i nedenstående skema. Da resultaterne for hvert prøvested fordeler sig forskelligt i 1. og 2. del er disse opgjort hver for sig: Prøvested (rum) - undesøgelsesdel Antal prøver i alt Ingen mikrobiel vækst Ringe skimmelvækst Moderat til massiv skimmelvækst Ingen skimmel, men gær og bakterier Soveværelse -1. del % 40 % 40 % 0 Soveværelse - 2. del % 59 % 15 % 10 % Entre - 1. del 16 6 % 56 % 38 % 0 % (indgår ikke i 2. del) Værelse/supplements % 71 % 7 % 0 % rum - 2. del Køkken 1. del % 26 % 21 % 3 % Køkken 2. del % 48 % 23 % 3 % Trapperum 1. del % 56 % 13 % 6 % Trapperum 2. del % 55 % 27 % 0 % Opholdsstue 1. del % 32 % 11 % 3 % Opholdsstue 2. del % 67 % 0 % 0 % Soveværelse Entre I 1. del af undersøgelserne, hvor gulvene blev fjernet helt, er der i 20 % af prøverne ikke fundet vækst, mens de 80 % af prøverne fordeler sig mellem ringe vækst og moderat til massiv vækst. I 2. del af undersøgelserne, der var stikprøver, er der ingen vækst i 15 %. To tredjedele af prøverne med massiv vækst er taget på væggene over gulvet. I hver tiende prøve er der fundet gær og bakterier, hvilket er tegn på et højt fugtniveau. Samlet set er det kun i hver sjette prøve, der ikke er fundet vækst. Ringe vækst forekommer i mere end halvdelen af alle prøver. Der er høj forekomst af mikrobiel vækst i soveværelserne, men det er overvejende ringe vækst af skimmelsvampe. Der er fundet ringe til massiv vækst i alle prøver på nær en. De fleste prøver er taget i området nærmest hoveddøren og de højeste niveauer er fundet nær dørtrinet. Der er udstrakt vækst af skimmel i ringe til massiv grad i entreerne. Niveauet er højest ved hoveddøren. O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Særundersøgelser\Skimmel\Rapport\Slutrapport skimmel Version 2.docx

21 SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE 21/50 Værelse eller supplementsrum Køkken Trapperum Opholdsstue Forskelle 1. og 2. del (værelse i A2 bolig) (uanset om rummet er brugt som børneværelse, kontor, depot eller andet). Der er kun fundet massiv vækst i en enkelt prøve ud af 14 og 10 af prøverne har ringe vækst. Der er i udbredt grad ringe vækst af skimmelsvamp i værelser og supplementsrum. I mere end en tredjedel af prøverne er der ingen vækst. I en fjerdedel er der moderat/massiv vækst eller bakterier. I den sidste tredjedel er der ringe vækst. I køkkener forekommer der jævnt fordelt fra ingen til massiv vækst af skimmelsvampe. I 2. del stammer alle prøver med massiv vækst fra væggene over gulvet. I gulvkonstruktionerne i trapperummene er der ringe vækst af skimmelsvamp i mere end halvdelen og moderat/massiv vækst i mindre omfang. Der er fundet massiv vækst i 4 ud af 49 prøver, heraf er de 2 taget på oversiden af betonen. Resten af prøverne fordeler sig ligeligt mellem ingen og ringe vækst. Der er generelt ingen eller ringe vækst af skimmel i opholdsstuerne, men der kan forekomme moderat/massiv vækst af skimmel eller bakterier enkelte steder. For alle typer rum (prøvesteder) gælder, at der er større spredning i resultaterne i undersøgelsens 1. del end i 2. del, dvs. der er fundet flere prøver med ingen vækst og primært også flere prøver med moderat/massiv vækst, hvor gulvene har været helt fjernet i en rumtype end hvor der er udført stikprøver nær facaderne i samme rumtype. En årsag til den større andel af ingen vækst er, at nogle af prøverne er taget inde i rummet og for køkkener og stues vedkommende at nogle af prøverne er taget ved varmekanalerne. En årsag til flere prøver med moderat/massiv vækst kan være at der ved prøvetagningen er udvalgt steder med tegn på skimmel. Bygningsdel us. gulvbræt/spånplade Der er i alt taget 73 prøver på undersiden af gulvene. I 1. del, hvor gulvene i boligerne blev fjernet helt, er der fundet 9 prøver med massiv vækst, 5 af disse er taget i entreerne i nærheden af hoveddøren, hvor der kommer vand ind. I stikprøverne (2. del) er der ingen steder fundet massiv vækst, men det skal bemærkes entreerne ikke indgår i stikprøverne. I de resterende prøver er der i halvdelen (32 stk.) fundet ringe vækst og i den anden halvdel (32 stk.) ingen vækst. På gulvenes underside er der ingen til ringe vækst af skimmelsvamp. Der kan forekomme massiv vækst i områder med lokal opfugtning. Strø, side el. top Sokkel I 1. del er der taget 33 prøver på strøer hvori der i ca. halvt af hver er ingen henholdsvis ringe vækst. I 2. del er der taget 19 prøver, her er der ingen vækst i en fjerdedel og ringe vækst i tre fjerdedele. Der er ingen eller ringe vækst af skimmelsvampe på strøerne. Ud af de 34 prøver der er taget på fundamentsoklerne og/eller nederste del af facadeelement og/eller mørtelunderstopningsfugen er der kun 4 hvor der ikke er fundet vækst. Der er fundet massiv vækst i 6 prøver og ringe vækst i de resterende 24. Det er især i stikprøverne (2. del) der er fundet ringe til massiv vækst på soklerne. O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Særundersøgelser\Skimmel\Rapport\Slutrapport skimmel Version 2.docx

22 22/50 SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE På de fleste sokler i facaderne forekommer der ringe vækst af skimmelsvamp og på ca. 20 % er der massiv vækst. os. membran os. betondæk Mineraluld Væg over gulv Varmekanal Der er taget 7 prøver på oversiden af membranen. I den ene, der er taget midt i rummet, er der ikke fundet vækst, mens der i de øvrige, der alle er taget langs sokkel i områder med misfarvninger og/eller skimmel, er fundet halvt af hver med moderat henholdsvis massiv vækst. Der er skimmelvækst på oversiden af membranen i områder, hvor der forekommer skimmelvækst over membranen. På oversiden af terrændækket er der alle steder fundet moderat eller massiv forekomst af skimmel. Prøverne er udtaget tilfældigt uden særlige tegn på skimmel. Der er overalt i større eller mindre grad vækst af skimmel på betondækkets overside. Ud af de 16 prøver, der er taget på mineraluldens overflade er der fundet moderat eller massiv forekomst af skimmel i 6, ringe skimmelforekomst i 3 og lav eller ingen i 7. I 5 af disse 7 er der dog ringe til massiv forekomst af gær og bakterier, hvilket tyder på høj fugtighed. Kun i 2 prøver er der altså hverken fundet skimmel eller bakterier, disse 2 prøver er de eneste der er taget på et tørt sted midt inde på gulvet, mens resten er taget i området op mod soklen (eller et enkelt sted med tegn på vandskade) og har i overvejende grad haft tegn på vækst. I området op mod soklen (eller andre steder hvor der af anden årsag er blevet opfugtet) må der i et vist omfang forventes ringe til massiv forekomst af skimmelsvamp eller bakterier på mineralulden. I alle prøver, på nær en enkelt, er der fundet moderat eller massiv forekomst af skimmel eller massiv forekomst af bakterier. Alle prøver er taget, hvor der var tegn på vækst og er derfor ikke et udtryk for den generelle forekomst på væggene. Der synes ikke at være nogen sammenhæng mellem synlig skimmelvækst på væggen mod rummet og forekomst af skimmel under gulvet. I 1.del er taget prøver af varmekanalens betonside 4 steder som alle viste ingen vækst. Undersiden af masonitpladen over varmekanalen viste 1 prøve med ingen vækst og 1 med moderat vækst. Der er ikke skimmelvækst i flader mod varmekanalen. 5 Vurdering analyse På grundlag af de foretagne skimmelundersøgelser vurderer vi at: Orientering Orientering har generelt kun betydning i forhold til varmekanalen og til afstanden til facaden, men ikke til hvilken side af rummet: Der er ikke fundet en klar indikation på at orienteringen mod indgang eller mod have generelt spiller en rolle for forekomsten af skimmel Der er ikke skimmel i området ved varmekanalen, dvs. hverken på varmekanalens sider, på undersiden af masonitpladen over, eller i isolering, strø eller gulvbræt over varmekanalen. O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Særundersøgelser\Skimmel\Rapport\Slutrapport skimmel Version 2.docx

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund

Notat. SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ. Baggrund Notat SAG: Teestrup Demens Center SAG NR.: 10064 VEDR.: Skimmelundersøgelser DATO: 2010-07-06 INIT.: MBJ Baggrund Lyngkilde a/s er af Faxe Kommunale ejendomme, Karsten Møller blevet bedt om at besigtige

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

JANUAR 2014 BO VEST AFDELING HYLDESPJÆLDET BETONUNDERSØGELSE AF FACADER OG TRAPPER

JANUAR 2014 BO VEST AFDELING HYLDESPJÆLDET BETONUNDERSØGELSE AF FACADER OG TRAPPER JANUAR 2014 BO VEST AFDELING HYLDESPJÆLDET BETONUNDERSØGELSE AF FACADER OG TRAPPER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2014 BO

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR001774.IS2 Loft: Ses med kuldeindtræk ved tætning mellem ramme og karm. Her bør tætningslisterne kontrolleres, og udskiftes efter behov. Ses med et generelt velisoleret overfladeareal. Der ses dog

Læs mere

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED

UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED UDBEDRING AF FUGTPROBLEMER SKOVPARKEN, NÆSTVED HENRIK M. TOMMERUP RAMBØLL - RENOVERING & BYGNINGSFYSIK HMT@RAMBOLL.DK SKOVPARKEN, ALMENBOLIGER Rambøll har for Lejerbo udarbejdet helhedsplan for renovering

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Kontrol af skimmelsanering

Kontrol af skimmelsanering Kontrol af skimmelsanering 26237-4 Møllevej 9A 2791 Dragør HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Topstykket 18 DK-3460 Birkerød Telefon 4566 2662 info@hussvamp.dk www.hussvamp.dk

Læs mere

TERMOGRAFIRAPPORT Holmstrup Afd. 6 Jernaldervænget, Brabrand

TERMOGRAFIRAPPORT Holmstrup Afd. 6 Jernaldervænget, Brabrand TERMOGRAFIRAPPORT Holmstrup Afd. 6 Jernaldervænget, Brabrand Udarbejdet for: Brabrand Boligforening Gudrunsvej 10 A 8220 Brabrand Undersøgelsessted: Afd. 6, Holmstrup, Brabrand Dato for undersøgelse 23.02.2011

Læs mere

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 30. januar 2014 437198_FFM12_151 10. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012. Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 8. marts 2012 Langgade 4, Flemløse, 5620 Glamsbjerg Matr. nr. 1m, Flemløse by, Flemløse Udført for Assens Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Fredericia Kommune Ejendomscenteret Prangervej 7 7000 Fredericia Att.: Flemming Qvick. Vedr.:

Læs mere

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ

INDEKLIMA. Ramsherred 25. Rudkøbing. OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Indeklima Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Claus Ellegaard Mobil 2726 4681 cel@obh-gruppen.dk Ramsherred 25 Rudkøbing Juli 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde.

Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. REFERAT 05. december 2011 /MEK Helhedsplan for VA afd. 10 Hyldespjældet byggeudvalgsmøde. Referat af: Merete Ø. Krapper Afholdt den: 17. november 2011 kl. 18:00 i Hyldespjældet Deltagere: Byggeudvalget,

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Sag nr.: R3076-001 21. juli 2009 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R3076-001 1. Baggrund Side 2 Den 30. juni 2009 har Nanna Dahl Pedersen

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 17. december 2012 427198_FFM12_061 Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 15. august 2014 437198_FFM14_1121 11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering. Ekstraordinært beboermøde Tirsdag den 28. november 2017

Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering. Ekstraordinært beboermøde Tirsdag den 28. november 2017 Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering Ekstraordinært beboermøde Tirsdag den 28. november 2017 Christian Lind BO-VEST Merete Hjorth Rasmussen COWI A/S 1 Hyldespjældet - Helhedsplan INFORMATIONSMØDE vedrørende:

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE. Kunde: Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 29821362 kr@termo-service.dk. Navn Adressse Postnummer & by

SKIMMELBESIGTIGELSE. Kunde: Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 29821362 kr@termo-service.dk. Navn Adressse Postnummer & by SKIMMELBESIGTIGELSE Inspektion udført X/1 2015 Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 29821362 kr@termo-service.dk Kunde: Navn Adressse Postnummer & by Info@termo-service.dk Fyn: 2982 1362 Jylland: 2982

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13006 Besigtigelsesdato: Den 04.03.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Bilag 1: Plantegning af kælder Bilag 2: Analyserapport fra dansk Miljøanalyse, j.nr

Bilag 1: Plantegning af kælder Bilag 2: Analyserapport fra dansk Miljøanalyse, j.nr RANDERS KOMMUNE HOBROVEJENS SKOLE UNDERSØGELSE AF KÆLDER ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Besigtigelse

Læs mere

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO

1 Indledning. 2 Baggrund MEMO MEMO TITEL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården - Vandindtrængning ved kviste DATO 21. august 2013 TIL Andelsbofællesskabet Forsøgsgården KOPI FRA Erik Beck Jensen PROJEKTNR A022959-014 ADRESSE COWI A/S

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 19. september 2014 437198_FFM14_1131 12. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

BMT-Notat. Sønderby Bro 1, Sønderby, 4050 Skibby N3023-001. Svampeundersøgelse. Udarbejdet af: Morten Seierøe Pedersen KS: CG.

BMT-Notat. Sønderby Bro 1, Sønderby, 4050 Skibby N3023-001. Svampeundersøgelse. Udarbejdet af: Morten Seierøe Pedersen KS: CG. Side 1 BMT-Notat Sønderby Bro 1, Sønderby, 4050 Skibby N3023-001 Udarbejdet af: Morten Seierøe Pedersen KS: CG Svampeundersøgelse Baggrund Den 19. maj 2009 har Morten Seierøe Pedersen fra Bygge- og Miljøteknik

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv BR 08 Kritisk fugttilstand -i bygninger I byggetilladelsen kan stilles krav om: 4.1 stk 6 Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst

Læs mere

Konsekvens ved fugt i bygninger. Dennis Rugtved Thomsen Goritas

Konsekvens ved fugt i bygninger. Dennis Rugtved Thomsen Goritas Konsekvens ved fugt i bygninger Dennis Rugtved Thomsen Goritas Goritas 15 medarbejdere Administrative Ingeniører Konstruktører Laboranter Biologer 2 afdelinger Ballerup Kolding (laboratorium) Goritas -

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9125 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Fugtforhold anses ikke korrekt beskrevet i HE-rapporten. Klagers påstand: Krav Udbedring af ovennævnte skader. Den bygningssagkyndiges

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Termografi Af Beboelse

Termografi Af Beboelse Rolighedsvej 11 5600 Faaborg Termografi Af Beboelse Kunde: xxxx xxxxxx xxx 12/3-2010 Termografisk inspektion af bygning. xxxxxx Bygnings data: Grundareal i undersøgt bygning/lejlighed: 96m² og 60m² 1.

Læs mere

BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken Hørsholm

BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken Hørsholm BOLIGTERMOGRAFI Kirstineparken 7 2970 Hørsholm 21/02-2012 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kirstineparken

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Afrapportering af beboerinddragelsen i Hyldespjældet fase 1 og 2. August 2011. Udarbejdet af Cowi

Afrapportering af beboerinddragelsen i Hyldespjældet fase 1 og 2. August 2011. Udarbejdet af Cowi 1 Landsbyggefonden 18/10 2011 Studiestræde 50 mek/ 1554 København K Materialet omfatter: Tekniske forundersøgelser. Trin 1. Tilstandsundersøgelse. Rev. 1. december 2010. Udarbejdet af Cowi Tekniske forundersøgelser.

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen. Gyngemose Parkvej og Søborg. Rapport nr.

Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen. Gyngemose Parkvej og Søborg. Rapport nr. Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i udvalgte kælderområder i ejendommen Gyngemose Parkvej 10-16 og 22-24 2860 Søborg Rapport nr. 120646 14. juni 2012 E/F Åkandehusene 2 v / Gitte Tonn Gyngemose Parkvej

Læs mere

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 437198_FFM12_101 Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard

Læs mere

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11.

Notat 12. E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. Notat 1 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF FOREKOMSTEN SKIMMELSVAM- PE SPORE PÅ INDVENDIGT I BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400 Direkte

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16026 Besigtigelsesdato: xx Ejendommen: xx Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) xx Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.)

Læs mere

MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL

MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL RENOVERINGSFORSLAG, HIRTSHALS SVØMMEHAL ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS, 2017 HIRTSHALS SVØMMEHAL

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk BANG & BEENFELDT A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk København d. 13.03.2011 Sag 10259 Termografirapport

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE

INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE INDLÆG VED CISBO NETVÆRKSMØDE HVORDAN UNDERSØGER VI I PRAKSIS FOREKOMSTEN AF SKIMMELSVAMPE I BOLIGER, OG HVORDAN INDDRAGER VI FORSKNINGEN I UDVIKLINGEN AF DE UNDERSØGELSESMETODER, VI ANVENDER? V. ADM.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 46 Adresse: Bøgeparken 1 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-010249-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk BANG & BEENFELDT A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk Termografirapport Vuggestuen Firkanten Firkanten I

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 Arbejdernes Andels-Boligforening Afdeling 25 13 RÆKKEHUSE Arendalsvej 4 28 Opført i 1983 Vurdering af afdeling 25, rækkehuse, Arendalsvej 4-28 Afdeling 25 består af i alt

Læs mere

Banke Invest Aps Vestergade 191 A, 1. sal th Svendborg. Fredensvej, 5900 Rudkøbing

Banke Invest Aps Vestergade 191 A, 1. sal th Svendborg. Fredensvej, 5900 Rudkøbing Haderslevvej 08 DK 6000 Kolding JOL/- 6.09.5 SAG: 86506- Telefon: + 75 5 00 Telefax: + 75 5 6 7 E-mail: lab@goritas.dk Banke Invest Aps Vestergade 9 A,. sal th. 5700 Svendborg Att.: Jan Banke Hansen Vedr.:

Læs mere

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx Inspektion udført xx/xx-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent:

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kunde adresse Bygnings

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 8091 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Gulvbelægning i badeværelse på 1. sal mangler vedhæftning. 2. Vægbeklædning med brædder i bruseniche. 3. Synlig beton i gulvafløb

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

16-4-2012. Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen Sag: Parcelhus Dato: 06-06-12 Sagsnr: F2012-02 Udarb. Af: Ellen Agger OVERSKRIFT Side 0 af 5 16-4-2012 BTH HASLEV BYGNINGSOPMÅLING Dette er en skoleopgave udarbejdet i 2. semester af bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

DKtermografi ApS Rødovrevej 26 b 2610 Rødovrevej Tlf. 52446660

DKtermografi ApS Rødovrevej 26 b 2610 Rødovrevej Tlf. 52446660 Bygningsundersøgelse med Termografering 1 Undersøgelse udført d. 29/11-2012 Adresse på bygning Roskildevej 197 2tv 25 Valby Bestiller af undersøgelse Michelle Dayan Kontakt person Michelle Dayan Kontaktoplysninger

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler

5 års gennemgang fællesområder Nye fejl/mangler 5 års gennemgang fællesområder "Nye" fejl/mangler lb. nr Område Pkt. Mangelbeskrivelse Udbedres Afvist Besigtiges Kommentar 1 Generelt Kloak/faldstammer: vi skal have slamsuger på, ca. hver 6. mdr. i nogle

Læs mere

Thermografi rapport indefra

Thermografi rapport indefra Gate 21 Vognporten 2 26 Albertslund Charlotte Schunck Dato: 4/2 13 Rapport nr.: 5585,4 Thermografi rapport indefra Opgaven: Kurt Andersen Thermografi har fået til opgave, at kontrollere, måle og vurdere

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14064 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Passiv Ventilation med Cupolex

Passiv Ventilation med Cupolex Passiv Ventilation med Cupolex Pernille Kjærsgaard, Orbicon Kresten B. Andersen, Orbicon Martin Stærmose, Region Sjælland Christian Fabricius, Region Sjælland Thomas Hauerberg Larsen, Orbicon Beliggenhed

Læs mere