Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013"

Transkript

1 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær Jørn Nielsen, beboerrådgiver Carsten Borup, Tove Pedersen, Jan Kristensen, Søren Brobak Røge samt Lotte Bang fra Administrationen. Winni Jensen, Iver Eriksen og Egon Jensen fra Organisationsbestyrelsen samt Vivaboligs hovedformand Frede Skrubbeltrang 2. Valg af dirigent: Valget faldt på organisationsbestyrelsesmedlem Iver Ørksted Eriksen 3. Valg af referent: Valget faldt på Tina Holm 4. Valg af stemmeudvalg: Valget faldt på Peter Jervild, Ole Juul og Torben Hesselvang. 5. Bestyrelsens beretning for det forløbne år: Formand Christian Vestergaard beretter om stort som småt, hvad der er sket i afdelingen siden sidste beboermøde i efteråret: renoveringer, øgede henlæggelser for at kunne holde afdelingen i ordentlig stand. Mobilmasten der sidder på taget ved Hørhaven nr. 20 bliver taget ned i 2016, når kontrakten udløber. Der er nu et næsten sikkert tilsagn fra Landsbyggefonden i forhold til Helhedsplanen, i den forbindelse vil vi gerne have nogle arbejdsgrupper, der evt. kan arbejde med materialevalg, udendørsaktiviteter m.v. Den 16. juni er der åbent hus i et par af de ny-renoverede lejligheder i afdeling 2. Afdelingens beboeraktiviteter går rigtigt godt takket være Mogens og hans hjælpere. Kunstfonden i Vivabolig har givet et tilskud til de meget flotte billeder, der hænger i selskabslokalet; billederne er lavet af beboer Karen Sand Jensen. Formand Christian Vestergaard afsluttede med at takke alle ejendomsfunktionærer for det store og flotte stykke arbejde, de gør for at holde vores afdeling, og den gode service, de yder beboerne. Tak til Administrationen, Håndværkerafdelingen, rådgivere og ingeniører.

2 Kommentarer til beretning: A. Henriksen, Rughaven 9: Kan der gøres noget ved larmen, der kommer fra selskabslokalet? Christian Vestergaard: bestyrelsen er klar over problemet og har drøftet forskellige tiltag. Der kan evt. monteres noget på musikanlægget, så det slukker til midnat, og dem, der lejer lokalet og der bliver klaget over dem, kan evt. blive forment adgang til at leje det igen. Der er også muligt at forhøje depositummet. L. Christensen, Rughaven 25: er der noget nyt om skimmelsvamp-situationen? Jeg er meget glad for at bo her men er nødt til at flytte, hvis der ikke bliver gjort noget ved svampen. Christian Vestergaard: der er desværre ikke så meget nyt, da vi venter på Helhedsplanen, dog registrerer ejendomsfunktionærerne de steder, hvor der er angreb af skimmelsvamp. Beretningen blev godkendt 6. Orientering om status vedr. Helhedsplan for afd. 4: Direktør Lotte Bang orienterer om status på Helhedsplanen. Vi har nu fået en godkendt renoveringsstøtten fra Landsbyggefonden. Der bliver nedlagt 60 boliger, nye og større badeværelser og bedre tilgængelighed. Tidsplanen ser sådan ud: vi regner med en finansieringsplan inden sommerferien, i september begynder beboerprocessen, primo december justeres planen, i december afholdes infomøder samt urafstemning. I januar 2014 indsendes budgetter ( skema A ), og i april godkendes den af kommunen. Indtil december 2014 skal arkitekter og ingeninører projektere og afholde licitation, og der forventes byggestart i marts/april Det anbefales, at der stemmes ja. Kommentarer til punkt 6: I. M. Guldbæk, Hørhaven 24: kan vi regne med den huslejestigning, der kommer i forbindelse med Helhedsplanen? Lotte Bang: Ja, bortset fra en pristalsregulering. J. Karm, Hørhaven 2: er der lavet et budget? Lotte Bang: ja, der er lavet et budget. A. Henriksen, Rughaven 9: er I nervøse for, om der er for mange, der flytter i forbindelse med en Helhedsplan, hvis lejlighederne bliver for dyre? Christian Vestergaard: Landsbyggefonden ser på, hvad der bliver lavet i lejlighederne og laver herefter en finansieringsplan, så huslejen bliver passende.

3 L. Brøgger, Hørhaven 22: er der en plan over, hvad det koster at lave et badeværelse uden helhedsplan? Lotte Bang: der kommer beregninger på, hvad ting koster med og uden helhedsplan. P. Jervild, Hørhaven 26: går vi efter de oprindelige tegninger, eller kommer der nye? Lotte Bang: tegningerne revideres - dog er de sidst tilrettede tegninger ikke offentliggjort endnu. B. Nielsen, Hørhaven 20: jeg synes ikke huslejen er lav. Christian Vestergaard: det er en af de laveste i selskabet, og endvidere arbejder Administrationen løbende med at finde besparelser til hvert budget. O. Juul, Rughaven 29: kan der ikke gøres noget ved de grønne områder? De er ikke pæne! Christian Vestergaard: de grønne områder er en del af Helhedsplanen. Y. Andersen, Rughaven 15: hvis en helhedsplan går i gang, og vi ikke flytter tilbage til vores lejlighed, hvad hjælp får vi så? Lotte Bang: genhusningsreglerne er ikke gennemgået endnu, men der er flere muligheder. L. Brøgger, Hørhaven 22: er der en bestemt type lejere, vi gerne vil have? Christian Vestergaard: alle er velkomne her i afdelingen, og vi vil gerne have størst mulige variation. I. M. Guldbæk, Hørhaven 24: står alt på standby, mens vi venter på helhedsplanen? Legepladserne er ikke i god stand. Teamleder Stefan Rask Knudsen ser på legepladserne. P. Jervild, Hørhaven 26: hvorfor bruger vi ikke vedligeholdelseskontoen til legepladserne? Christian Vestergaard: vi arbejder med det, og der er afsat penge på 10-årsplanen til legepladser. 7. Orientering om regnskabet 1/6-31/ : Tove Pedersen fra Administrationen viste og fortalte med et diasshow, hvad pengene blev brugt til. Regnskabet er godkendt af revisorerne. Spørgsmål til regnskabet:

4 P. Andersen, Hørhaven 22: kan det passe, at de trapper, der er etableret i Hørhaven, koster så meget? Jan Kristensen: der er indhentet to tilbud, og der skulle også laves udgravning, belægning mv. I. M. Guldbæk, Hørhaven 24: hvorfor koster legepladserne så meget? Christian Vestergaard: Stefan har haft to firmaer til at se på legepladserne, og de gør det ikke gratis. 8. Afdelingens driftsbudget 2014 Tove Pedersen fra Administrationen viste og fortalte med et diasshow, hvordan afdelingens budget kommer til at se ud. Spørgsmål til budgettet: B. Nielsen, Hørhaven 20: konto 119 er steget meget hvorfor? Tove Pedersen: stigningen sker i forbindelse med, at der er kommet mere edb, der har været udgifter til jubilarer og kursus. B. Nielsen, Hørhaven 20: konto 120 og 121 er også steget - hvorfor? Christian Vestergaard: henlæggelserne øges år for år for at sikre en mere jævn huslejestigning. Budgettet sendes til afstemning - der var 3 imod og 65 for, budgettet godkendt. 9. Godkendelse af vedligeholdelsesreglement for Vivabolig: Jan Kristensen: den eneste forskel er logoet samt en lille ændring med skumtapeter. Reglementet godkendt. 10. Behandling af indkomne forslag: Forslag 1 - indsendt af H. Jensen, Hørhaven 4: nye hegn og læhegn i haverne. Christian Vestergaard: du kan få nye hegn ved at kontakte Stefan Rask Knudsen så ordner han det. Forslaget går altså på en allerede eksisterende ordning og trækkes tilbage. Forslag 2 - indsendt af H. Jensen, Hørhaven 4: lys som tænder af sig selv, når nogle går forbi haverne? Christian Vestergaard: flere beboere har selv investeret

5 i en tænd/sluk-lampe til altanen;stefan og holdet er behjælpelige med at sætte dem op. Forslaget trækkes tilbage. J. Jensen, Hørhaven 36: køb selv tænd/sluk lampe - de virker og ejendomsfunktionærerne hjælper gerne med montering 11. Valg af afdelingsformand: På valg er Christian Vestergaard, genvalgt 12. Valg af suppleanter: På valg er Bent Larsen og Mogens Johansen, og endvidere stillede Jørgen Stidsen og Ole Juul også op. Ole Juul trak sig fra stemmeudvalget på grund af inhabilitet, J. Pedersen, Hørhaven 34 træder ind i stedet for Ole. Mogens Johansen fik 70 stemmer - valgt Ole Juul fik 49 stemmer Jørgen Stidsen fik 54 stemmer - valgt Bent Larsen fik 21 stemmer Der var 6 ugyldige stemmer Mogens Johansen og Jørgen Stidsen er valgt ind i bestyrelsen 13. Valg til Repræsentantskabet: Bestyrelsen vælger selv medlemmer til Repræsentantskabet 14. Valg af to suppleanter: De nuværende suppleanter Stine Frandsen og Nanna Thune stiller op igen endvidere stiller Bent Larsen og Ole Juul også op som suppleanter. Der trækkes lod om 1.-, 2.-, 3.- og 4.-suppleant efter forsamlingens godkendelse af proceduren. 1. suppleant Ole Juul 2. suppleant Stine Frandsen 3. suppleant Nanna Thune 4. suppleant Bent Larsen 15. Eventuelt: O. Juul, Rughaven 29: kan vi få støttet de plast-plader, der sidder på altanerne? Jan Kristensen: vi ser på det.

6 A. Henriksen, Rughaven 9. er der en huslejeforhøjelse ved renovering? Christian Vestergaard: der bliver en individuel huslejestigning. G. Madsen, Hørhaven 4: hvad er det for en maskine, der har kørt rundt på skråningen, hvad laver den og hvad koster den? Stefan Rask Knudsen: den klipper græsset på skråningen, og den er på lejebasis og koster 1.500,- pr. dag. E. Myrhøj, Rughaven 5A: hvordan er det med parkering af biler uden nummerplader, og behøver Vivas biler at holde på de få p-pladser, der er i Rughaven? Christian Vestergaard: biler uden nummer plader må max. holde der i 48 timer, og vi har talt med Stefan Rask Knudsen om, at Viva-bilerne evt. kunne holde ved varmemesterkontoret, så de ikke holder på de få p-pladser i Rughaven. Vibs, Rughaven 11: er der nogle steder, hvor man må rengøre biler i stedet for, at det foregår i gårdene? Christian Vestergaard: ja, der er tre bil-puslepladser en i Hørhaven, en i Rughaven samt en i garagegården. J. Pedersen, Hørhaven 37: jeg har garage nr. 1 og kan tit ikke komme ud, fordi der holder biler ud for min garage. Christian Vestergaard: vi vil gøre skiltningen bedre og tydeligere. B. Nielsen, Hørhaven 20: må trailere holde på den lille p-plads? Christian Vestergaard: nej, de må holde på den store ved siden af carportene. J. Jensen, Hørhaven 36: kan vi få et nyt Hørhaven-skilt - det nuværende er lille og utydeligt? Christian Vestergaard: det er et skilt, der tilhører kommunen, men Administrationen tager kontakt til kommunen og spørger, om det kan skiftes ud. Beboerrådgiver Carsten Borup har et tilbud om it-undervisning: 5 lektioner af to timer, og der kan evt. gives et tilskud fra bestyrelsen. Man medbringer selv pc/tablet eller i-pad. Lotte Bang mindede lige om det åbne hus i de nyrenoverede lejligheder i afdeling 2 den 16/6 kl Dirigent Iver Ørksted Eriksen takkede af og Christian Vestergaard takkede ham for hjælpen og den tid de havde arbejdet sammen. Iver har valgt at trække sig fra bestyrelses arbejdet.

7 Formand Christian Vestergaard sagde tak for god ro og orden samt tak til gæster fra organisationsbestyrelsen, administrationen samt beboere. Vi var repræsenteret med 59 husstande og 68 beboere.

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Boligforeningen for alle

Boligforeningen for alle Referat af generalforsamlingen, tirsdag den 3. december 2013, kl. 19.00 i Auditoriet på Hotel Nyborg Strand. Tilstede: Bestyrelsen: Fra administrationen: Beboere: Max Rasmussen, Kurt Bjørnø, Alice Nielsen,

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset

Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset Referat af afdelingsmøde i Lykkebo Torsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 i fælleshuset 8. maj 2015 Der var mødt 9 lejemål op svarende til 18 stemmer 1. Velkomst og valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 14. maj 2005 Referat af beboermøde d. 3. maj 2005 Tilstede: Beboere:15 Fra hovedbestyrelsen: Finn Nielsen Fra boligselskabet: Forretningsfører

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juli 2015 Thulevej efter facade- og altanrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@vivabolig.dk www.vivabolig.dk Vivabolig Afdelingsoversigt

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 1 april 2012 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2012 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 2 juni 2014 Bygholmen/Havrevangen har gennemgået en totalrenovering Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk www.viva-bolig.dk

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 2 august 2010 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 2 august 2010 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent

Referat fra beboermøde i Sobo As. afdeling, 8 den 3/9-2012 I SEP. Dagsorden punkt Valg at dirigent Referat fra beboermøde i Sobo As afdeling, 8 den 3/9-2012 Dagsorden punkt Valg at dirigent i Valgt til dirigent blev: Hanne Petz Der konstaterede at mødet var indkaldt rettidigt og at dagsordenen vär OK

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer.

Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre almene beboer. Kalmargade, 26. sep. 2012 Referat af beboermødet i Kalmargade afd. 29. Punkt 1 Robert bliver valgt til dirigent. Miniinstitutionen Nordhøj bydes velkommen, selvom de ikke lejer på samme måde som andre

Læs mere

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014

Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Referat ved afdelingsmøde d. 26.3.2014 Stemmer til rådighed: 56 Deltagere: 31 (fordelt på 28 husstande), samt 4 medarbejdere fra SAB Der skal gøres opmærksom på, at alle de 56 til rådighedsværende stemmer

Læs mere