Lejlighedsmappe Afdeling 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejlighedsmappe Afdeling 6"

Transkript

1 Lejlighedsmappe Afdeling 6 Møllebakken 4 42, Parkvej 52 74, Fjordvej 50

2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen... 4 Kontakt til afdelingsbestyrelsen... 5 Kontakt til organisationsbestyrelsen... 5 Vagtordning efter arbejdstid... 6 Husorden godkendt af beboerne... 7 Brugervejledning vedrørende badeværelser Selskabslokalet Fjordvej Selskabslokalet Holger Brodthagensvej Selskabslokalet Frisegade Opsigelse af lejemål Bo sundt hold fugten væk Side 2/24

3 Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab Boligen som base Noget af det vigtigste i et menneskes liv er hjemmet. Et hjem er for de fleste en base i livet, som er udgangspunktet for livet og hverdagen. Med andre ord hjemmet er grundlaget for et godt liv. Vores historie Nykøbing F. Boligselskab er en almen boligorganisation, der blev stiftet i Det første byggeri stod færdigt omkring 1950 på Hospitalsvej, som dermed blev vores første boligafdeling. Siden er flere afdelinger kommet til primært i og omkring Nykøbing F. Med vores ca boliger, som rummer både rækkehuse og etagebyggeri tæt på naturen, skoven og vandet, har vi et bredt udvalg og et godt bud på en bolig til alle både unge, børnefamilier og ældre, der ønsker at bo til leje med de mange fordele det indebærer. Ud over de almindelige lejeboliger har vi også ældre- og kollektivboliger, som visiteres af Guldborgsund Kommune, og enkelte erhvervslejemål. God service Flere af vores beboere har haft deres base hos os i rigtigt mange år. Det tror vi bl.a. er fordi, vi ikke alene har fokus på gode og tidssvarende boliger, men også et huslejeniveau, hvor alle kan være med. Dette samtidigt med, at vi prioriterer at give vores beboere en god service i hverdagen. Det skal være sjovt at gå på arbejde og være ansat i Nykøbing F. Boligselskab. Derfor gør vi det, vi er bedst til, og det vi brænder for. Det giver energi og gør, at vi har et godt arbejdsmiljø, der smitter af på alt og alle. Vi har et fælles ansvar og løfter i flok. Vi er trygge i samarbejdet og er til for vores beboere. Vores telefoner er åbne, fra vi møder på arbejdet, til vi går hjem. Du er altid velkommen til at kontakte vores ejendomsfunktionærer eller administrationen, som vil guide dig videre alt efter, hvad din henvendelse drejer sig om. Beboerdemokrati Beboerdemokratiet er fundamentet i det almene boligbyggeri i Danmark. Det er en styreform, hvor beboerne kan få afgørende indflydelse. For de fleste, som bor alment, er beboerdemokratiet den naturligste ting i verdenen, men sådan har det ikke altid været. Før 1970 havde beboerne kun ret til at udtale sig, men ikke ret til at træffe beslutninger. I 1970 blev det muligt at få indflydelse i boligafdelingerne, og i 1997 kom loven, der gjorde beboerne til den øverste myndighed i boligselskaberne og i de enkelte afdelinger. Et velfungerende beboerdemokrati forudsætter engagerede beboere. Vi håber derfor, at du vil tage aktivt del i beboerdemokratiet i din afdeling og i boligselskabet. Venlig hilsen Lis Bentin Direktør Side 3/24

4 Kontakt til ejendomsfunktionærerne Telefonnumrene til ejendomsfunktionærerne i dit område er: Alle ejendomsfunktionærer har en mobiltelefon, som er åben fra kl mandag torsdag og fra kl fredag. Ejendomsfunktionærerne har mange daglige opgaver både med at passe området og yde service til vores beboere. Derfor hvis ejendomsfunktionæren ikke lige svarer på dit opkald læg gerne en besked, og ejendomsfunktionæren vil ringe tilbage hurtigst muligt. Du er også velkommen til at lægge en besked i ejendomsfunktionærens postkasse. Har du brug for hjælp ved akut opstået skade f.eks. aften eller nat, skal du kontakte vores vagtordning, som det fremgår af lejlighedsmappen under afsnittet Vagtordning efter arbejdstid. Kontakt til administrationen Administrationen har til huse i Slotsgade 20, 4800 Nykøbing F. Administrationen kan kontaktes på , eller du kan sende en mail til Telefonerne er åbne alle dage fra kl Kontoret i Slotsgade er åben for personlig betjening mandag, tirsdag og onsdag fra kl , torsdag fra kl og fredag fra kl Direktør Lis Bentin tlf mail: Sekr.chef Lotte Pedersen tlf mail: Regnskab og budget: Kate Petersen tlf mail: Anette Rasmussen tlf mail: Ekspedition og udlejning: Gitte Priess tlf mail: Susanne Andersen tlf mail: Lene Frederiksen tlf mail: Inspektører: Karl Johan With tlf mail: Mike Hergot tlf mail: Side 4/24

5 Kontakt til afdelingsbestyrelsen Formand Robert Madsen Møllebakken 12, 2. th. Tlf Øvrige afdelingsbestyrelsesmedlemmer Jens Langberg Møllebakken 34, st. th. Tlf Henny Estrup Parkvej 64, st. tv. Tlf Kurt Rasmussen Parkvej 66, st. th. Tlf Annelise Lohse Møllebakken 4, st.th. Tlf Ingen Mailadresse Suppleanter Erik Holm Pedersen Møllebakken 34, st. tv. Tlf Ingen mailadresse Lis Christensen Møllebakken 4, 1. tv. Tlf Ingen mailadresse Kontakt til organisationsbestyrelsen Formand Robert Madsen Møllebakken 12, 2. th. Tlf Øvrige organisationsbestyrelsesmedlemmer Næstformand Jørn Stevns Holger Brodthagensvej 267 Tlf John Nilsson Ejegodvej 17, 1.tv. Tlf Poul Jeppesen Fjordvej 43, st.th. Tlf Erik Krogsbak Slotsgade 20, 4. th. Tlf Anders Enevoldsen Tietgensvej 19, th. Tlf Knud Weiss Medarbejderrepræsentant Tlf Suppleanter Ingrid K. Nielsen Fjordvej 35, 1. tv. Tlf Kenn Trolle Hansen Teglværksgade 9, 2. th. Tlf Jens Erik Kristensen Medarbejderrepr. Suppl. Tlf Side 5/24

6 Vagtordning efter arbejdstid Hvad dækker vagtordningen? Vagtordningen, der udføres af et team af ejendomsfunktionærer, dækker akutte problemer, der er opstået uden for normal arbejdstid. Eksempler på akutte problemer er: Svigtende forsyning af el, vand eller varme Større vandskader Større stormskader Brandskader Elevatorstop Stoppede faldstammer eller kloak Glasskader Ved svigtende TV-signal kontakt YouSee på telefon Hvornår dækker vagtordningen? Vagtordningen dækker i følgende tidsrum: Mandag torsdag fra kl til 6.30 den følgende dag Fredag fra kl til mandag kl Helligdage hele døgnet Hvordan virker vagtordningen? Ordningen består dels af, at ejendomsfunktionærerne rykker ud eller kontakter den håndværker, der er tilknyttet vagtordningen. Hvor ringer jeg hen? Du skal ringe til ejendomsfunktionærteamet på telefon og oplyse dit afdelingsnummer, som er afdeling 6. Side 6/24

7 Husorden godkendt af beboerne Alment Under henvisning til huslejekontraktens bestemmelser anmodes enhver beboer om at iagttage god skik og orden i ejendommen, i egen interesse efterleve husordenen, og i givet fald, hvad der påbydes af boligselskabet eller dets befuldmægtigede. Affald Af hygiejniske grunde skal alt affald være pakket ind i lukkede affaldsposer, og af hensyn til lugtgener henstilles det, at containerne lukkes efter brug. Skarpe/spidse genstande skal pakkes forsvarligt ind, således at de ikke er til fare for renovationsfolkene. Storskrald (møbler o.l) skal afleveres af beboerne i storskraldscontainer eller på kommunens genbrugsplads. Sådanne genstande må ikke henstilles i kældrene. Aviser og blade skal anbringes i papircontainere. Flasker skal anbringes i flaskecontainere. Porcelæn må IKKE lægges i flaskecontainere. Altaner Det er tilladt at anbringe altankasser, når selskabets anvisninger følges. Altanerne skal holdes ryddelige, og tørring af tøj må ikke være synlig udefra. Det er IKKE tilladt at fodre fugle på eller fra altanerne. Af hensyn til brandfare er det ikke tilladt at grille på altanerne. Antenne Udvendige antenner må ikke opsættes uden særlig tilladelse. Vedr. paraboler se under det punkt. Auktion Der må ikke holdes auktion i ejendommen. Bad Der bør så vidt muligt ikke bades i imellem kl For at undgå tilstopning af afløbsrør må der ikke kastes bleer, hygiejnebind, vat, avispapir o.l. i toiletkummen. Utæthed ved anlægget skal omgående meddeles til ejendomsfunktionærerne. Barnevogne, cykler m.m. For at sikre fri passage må barnevogne, cykler m.m. ikke henstilles i opgangen. Disse henvises til henholdsvis cykelparkering og barnevognsrum. Cykling og knallertkørsel er af hensyn til sikkerheden ikke tilladt på gangstierne. Bilvask Det er ikke tilladt at vaske bil med slange eller anden form for rindende vand. Branddøre Branddøre samt døre forsynet med smæklås/dørpumpe skal være lukkede og må ikke holdes åbne med kiler e.l. Side 7/24

8 Forsikring Ejendomsforsikringen dækker skader på ejendommen men ikke lejerens indbo. Heller ikke vandskade på indbo som følge af rør- eller radiatorsprængning og brand/røgskade. Selskabet har ingen glas- og kummeforsikring. Det er derfor vigtigt at have en familieforsikring. Afdelingen dækker via driftsbudgettet kumme- og glasskader. Forurening Forurening af inde- og udendørs fællesarealer medfører pligt til omgående at rydde op efter sig. Der må hverken i lejlighed, kælderrum eller lignende steder opbevares eller anvendes ting, som ved lugt, støj, brandfare m.v. er til gene eller fare for afdelingen og dens beboere. Fyrværkeri Det er forbudt at afbrænde fyrværkeri i eller fra bygningerne. Gange og trapper På gange og trapper må intet hensættes, der er til gene for trappevask. Havegrill Grilning på udearealerne skal foregå så langt fra lejlighederne, at nødvendige hensyn til øvrige beboere tilgodeses. Hvor særlige grillpladser er indrettet, skal disse benyttes. Husdyr Det er ikke tilladt at holde hund eller kat eller andre kæledyr. Det er dog tilladt at passe husdyr i en periode på max. 21 dage pr. år. Pasningstilladelse søges hos boligselskabets administration i god tid inden pasningen. Administrationen fremsender tilladelsen til lejeren. Hærværk Ved ødelæggelse eller hærværk vil der blive rejst erstatningskrav over for skadevolderen. Indeklima Vore lejligheder er tætte og velisolerede. Dette kræver ordentlig udluftning for at undgå fugtskader. Der opstår færrest fugtproblemer, hvis alle rum holdes nogenlunde ens opvarmet ved 20 grader, og der dagligt luftes ud 2-3 gange i minutter. Luk ikke helt for varmen i rum, der eventuelt ikke benyttes. For at undgå fugtskader på ydervægge, bør der ikke anbringes større skabe/møbler op ad disse, da det vil hindre cirkulationen. Indkøbsvogne Må ikke bringes hjem og henstilles på afdelingens område. Knallerter Knallerter må af brandhensyn IKKE henstilles i kælderen. Ej heller må reparation af knallerter foregå i kælderen. Kælderrum, pulterrum m.m. Rummene skal være aflåste, og eventuelle vinduer skal være lukkede, også selv om rummet ikke benyttes. Gasflasker samt brandbare væsker må ikke opbevares i kælderrum. Kælderrum må ikke benyttes som opholds- eller soverum. Side 8/24

9 Køleskabe, komfurer m.m. For at få fuldt udbytte af de tekniske installationer bør du sætte dig ind i brugsanvisningen. Spørg ejendomsfunktionæren, hvis du er i tvivl. Normal vedligeholdelse varetages af afdelingen. Hvis der er uregelmæssigheder ved tekniske installationer, så kontakt straks ejendomsfunktionæren. Misbrug eller fejlagtig brug hæfter beboeren selv for. Leg og boldspil Al leg henvises til de dertil indrettede legepladser. Leg og ophold på trapper og i kældre er ikke tilladt. Leg må ophøre ved mørkets frembrud. Boldspil henvises til de anviste pladser. Leg, der er til fare for andre og sig selv er ikke tilladt. Det er ikke tilladt at tegne eller male på vægge eller på anden måde beskadige bygninger eller inventar. Maskiner El-boremaskiner og lignende støjende værktøj må med fornøden hensyn benyttes i tidsrummet: mandag fredag lørdag samt søn- og helligdage Musik Benyttelse af radio, TV, musikanlæg samt musikinstrumenter skal ske med fornøden hensyn til øvrige beboere og må ikke finde sted mellem kl og 6.00, med mindre de øvrige beboere giver samtykke hertil. Paraboler Der må kun opsættes paraboler efter forudgående aftale med boligselskabet og mod betaling af depositum. Parkanlæg Det er tilladt at ophænge fuglehuse i træerne efter forudgående tilladelse fra afdelingsbestyrelsen. Parkering og motorkørsel Parkering af personbiler og motorcykler må kun finde sted på de etablerede parkeringspladser. Last- og campingvogne samt uindregistrerede motorkøretøjer må ikke henstilles i boligområdet og heller ikke på afdelingens parkeringsplads, medmindre man har fået en særlig tilladelse. Skadedyr Fodring af fugle eller andre dyr er ikke tilladt af hensyn til rottefaren. Hvis man ser en rotte, skal det straks meddeles ejendomsfunktionæren. Skiltning Skilte og reklamer må kun opsættes efter skriftlig tilladelse fra administrationen. Navneskilte må for at skåne dørene kun opsættes i den udførelse, der er godkendt af administrationen. Side 9/24

10 Telt m.v. Det er ikke tilladt at overnatte i telt på afdelingens område. Vandforbrug Vand er blevet en stor post på afdelingens budget. Kontakt derfor omgående ejendomsfunktionæren, hvis dit toilet begynder at løbe eller en vandhane drypper. Vask og tørring Ejendommens vaskeri er udelukkende til rådighed for egne beboere. Ordensregler for brug af vaskeriet er ophængt på opslagstavlen i vaskeriet. Tæpper, måtter og lignende må ikke bankes eller rystes fra altanerne, vinduerne eller på trapperne. Egen vaskemaskine og/eller tørretumbler, må kun benyttes i tidsrummet kl Tilslutning af el, vand og afløb skal udføres af beboeren selv. Side 10/24

11 Afdelingens vedligeholdelsesforpligtelser Ejendomsfunktionærerne udskifter pærer i komfur, filter og pærer i emhætter, pærer på badeværelse, perlatorer i vandhaner i køkken og bad, bruserslange og brusehoved, batterier til røgalarmer, batterier til display af temperatur på gulvvarmen for de beboere, der ikke selv kan det i dag, og de beboere, som selv kan udskifte ovenstående, kan få udleveret materialer ved henvendelse til ejendomsfunktionærerne. Side 11/24

12 Brugervejledning vedrørende badeværelser Brugervejledning Nykøbing F. Boligselskab Afdeling 6, Møllebakken m.v. Renovering af badeværelser Udarbejdet 2011 Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S 4800 Nykøbing F. Telefon Telefax Side 12/24

13 Indholdsfortegnelse 1. Generelt vedr. materiale 1.1. Vægge Gulve Lofter Vinduer Ventilation Toiletskål Håndvask Afløbsrende Varmeregulering Brusearrangement Vandmåler Skabe Rengøring/vedligehold 2.1. Vægfliser/klinker Nedhægte lofter Ventilation Toiletskål Håndvask Afløbsrende Blandingsbatteri Varmeregulering Side 13/24

14 1. Generelt vedr. materialer 1.1. Vægge Eksisterende teglstensmure, pudser. I bruseniche er der opbygget let vandfast gipspladevæg. Vægoverflader er med glaserede fliser og en lodret bort med hvide fliser Gulve Betondæk med afretningslag og indstøbte varmeslanger. Gulvfladen er klinke i forskellige farver efter beboers eget valg Lofter Nedhængte gipspladelofter i synligt skinnesystem. Diverse tekniske installationer er monteret i nedhængt loft Vinduer I enkelte gavllejligheder er der eksisterende plastvinduer Ventilation Den nye udsugningsventil er placeret i nedhængt loft i det nye badeværelse samt i køkken over højskab, hvis der ikke er emhætte i køkkenet. Udsugningsventilen er efter indregulering indstillet til en minimums luftmængde/grundudsugning i køkken og badeværelse, når luftfugtigheden er lav. Når luftfugtigheden stiger i forbindelse med bad, madlavning eller tøjtørring, vil den udsugede luftmængde gradvist øges, og igen sænkes, når luftfugtigheden gradvist reduceres. Udsugningsventiler må ikke tilstoppes eller ændres i indstillingen, da dette vil ændre luftbalancen i hele anlægget og forårsage støjgener og ændret udsugning i øvrige boliger. Ændringer af udsugningsventilernes indstilling vil resultere i, at det komplette udsugningsanlæg skal indreguleres forfra Toiletskål Ifø Sign toiletskål med dobbelt skyl ned til 3,5 liter. 3,5 liter er tilstrækkeligt til skyld af urin og enkelte stykker papir Håndvask Ifø Sign håndvask med glaseret overflade Afløbsrende I bruseniche er placeret en rustfri afløbsrende med tilhørende vandlås. For ikke at hindre frit afløb, skal risten jævnligt rengøres for hår Varmeregulering Wawin trådløs minishunt for styring af varme i gulv placeret på flisevæg enten bag dør eller ved skab over håndvask. På displayet er anvist en rumtemperatur samt 1 nøglesignatur. Trykker du på den runde knap i ca. 2 sekunder, vil nøglesignaturen forsvinde, og du kan herefter dreje knappen til den ønskede temperatur. Derefter trykker du igen i ca. 2 sekunder på knappen, og nøglesignaturen vil komme frem på displayet. Side 14/24

15 1.10. Brusearrangement Hans Grohe Ecostat. Nu er temperaturen indstillet til den ønskede temperatur i rummet, og displayet går tilbage til den aktuelle rumtemperatur. Efter et stykke tid vil temperaturen ændre sig på displayet. Vi vil desuden anbefale, at du gennemlæser punkt 2.8. i brugervejledningen vedr. varmeregulering. For at sikre optimal funktion skal termostaten motioneres løbende. Dette gøres nemmest ved at skrue op og ned for vandetemperaturen, mens vandet løber Vandmåler Vandmåler er placeret i teknikskab i tilstødende værelse, samt i bunden af nyt højskab i køkkenet Skabe Skabe er af fabrikatet Svane Køkkenet. 2. Rengøring og vedligehold 2.1. Vægfliser/ Løbende daglig rengøring foretages ved afvaskning med gulvklinker universalrengøringsmiddel eller lignende produkter til rengøring og vedligehold af vægfliser. Kalkpletter fjernes med kalkfjerner, og skylles efter med rigeligt rent vand instruktion på kalkfjerner midlet skal følges nøje. Der må ikke anvendes slibemidler på glaserede overflader, da disse kan blive beskadiget. Evt. revner og slip i vægfliser og fuger skal straks meddeles til ejendomsfunktionæren Nedhængte lofter Gipsplader med behandlet overflade. Loftspladen kan aftørres med en hårdt opvredet klud. Der kan evt. anvendes lidt sprit. Der må aldrig anvendes rengøringsmiddel med slibemiddel Ventilation Kontrolventilen rengøres med en almindelig hårdt opvredet klud. Vær opmærksom på, at udsugning sker optimalt, hvor udluftningsventilen holdes ren Toiletskål Porcelæn er naturens smukke og praktiske materiale. Den glaserede overflade er både stærk og robust, og tåler derfor de fleste rengøringsmidler. Toiletrensemiddel skal ikke blot holde toiletkummen ren, men skal også kunne holde glasuren fri for kalk og rust. Indvendig rengøring af wc skål med almindeligt glasur: For at holde den almindelige glasur ren og fri for kalk, er det vigtigt at anvende de rette rengøringsmidler. Til renholdelse af toiletkummen indvendig, er det nødvendigt at anvende et rengøringsmiddel som indeholder syre (citronsyre, eddikesyre eller fosforsyre), ellers vil det kalkholdige vand afsætte kalkaflejringer, som med tiden bliver svære at fjerne. Spred Side 15/24

16 2.5. Håndvask Vægophængt håndvask. rengøringsmidlet på glasuroverfladen, under skylleranden og i vandlåsen. Lad midlet virke nogle minutter, hvorefter der anvendes en stiv børste eller skuresvamp til at rense af med. Skyl derefter skålen ren med vand. Rengøring af Ifø s standard glasur bør foretages mindst en gang om ugen. Glaserede overflader er lette at holde rene, og kan tåle de fleste kemikalier. Gør ofte rent, så opstår rengøringsproblemer aldrig. Anvend almindelige rengøringsmidler. Rengøringsredskaber som indeholder stærke slibemidler, såsom ståluld og grøn fibersvamp skal ikke anvendes. Stærke syrer, f.eks. saltsyre og svovlsyre og stærke alkalier, f.eks. kaustisk soda bør ikke anvendes Afløbsrende Afløbsrenden bør rengøres jævnligt. Det sikrer, at afløbssystemet holder længe, fungerer optimalt og at gulvafløbet bliver ved med at se flot ud i brusenichen. Rengør rist, afløbsarmatur og evt. trævlesi: Løft risten og tag trævlesien op ad afløbsarmaturet. Rengør alle tre dele med en blød klud eller børste dyppet i lunken sulfovand eller anden mild sæbe. Brug ikke ståluld. Poler rist og armatur i samme retning som stålet er slebet. Risten kan også behandles med kalkfjerner til husholdningsbrug. Lad dette sidde et par minutter og skyld efter med rigeligt rent vand. Rengør rustfrit stål jævnligt. Rustfrit stål er meget holdbart, hvis det bliver rengjort jævnligt. Stålets overflade er beskyttet af en holdbar film af kromoxid. Filmen opstår når kromet i stålets legering går i forbindelse med den ilt, der er i luft og vand. Der kan opstår korrosion, hvis den beskyttende film bliver beskadiget, f.eks. hvis der sidder urenheder på stålet. Der kan også opstå korrosion, hvis stærke syrer eller kemikalier som jod, flour eller brom hindrer ilt adgang til stålet, så filmen ikke kan blive dannet. Rengør vandlås i brusenichen, hvis vandet løber for langsomt ud eller afløbet er stoppet. Tag med en finger eller et værktøj fat om palen i midten af vandlåsen. Træk i palen, tryk samtidig på den ene side af vandlåsen, og træk vandlåsen op med en anden ende først. Skil vandlåsens overdel og underdel ad. Skyl delene i varmt vand, brug evt. lidt sulfo. Til kalkaflejringer på vandlås og trævlesi kan man bruge skurecreme og en grov plastsvamp. Over- og underdel samles igen. Vandlåsen er samlet korrekt, når de to dele er klikket på plads. Der skal være ca. en fingers breddes afstand mellem overdel og underdel, så vandet kan løbe ud. Smør vandlåsens pakning med lidt sulfo eller sæbe. Skub vandlåsen tilbage i gulvafløbet. Vær omhyggelig med at den sidder vandret. Vandlåsen er korrekt samlet og sidder korrekt, hvis vandet løber igennem afløbet uden hindring. Side 16/24

17 2.7. Blandingsbatteri Overflade renholdes med flydende husholdningsrengøringsmiddel eller med sæbelud. Undgå syreholdige rengøringsmidler, eddikesyre eller slibemidler. Skyl efter med rent vand og få den skinnende overflade igen ved at efterpolerer med en tør klud. Skader forårsaget ved hårdhændet eller ukorrekt behandling omfattes ikke af garantibetingelser. Husk generelt at aftørre overflader m.v. efter bad for at undgå kalkaflejringer. Side 17/24

18 Side 18/24

19 Side 19/24

20 Selskabslokalet Fjordvej 50 Afdeling 6 har et selskabslokale, der har plads til 40 personer, som kun kan lejes af afdelingens beboere. Leje af lokalet Kontakt administrationen i Slotsgade på telefon nr Pris Afdelingens beboere 1 dag 500 kr. 2 dage 750 kr. (Der tages forbehold for evt. prisændringer) Afbestilling Hvis lokalet afbestilles betales der 100 kr. i ekspeditionsgebyr. Ved afbestilling af lokalet senere end 14 dage før lejedagen, refunderes den indbetalte leje ikke. Nøgler Nøglen hentes hos ejendomsfunktionæren efter aftale på telefon nr eller Tidsrum Lokalet er til disposition fra kl og skal være ryddet næste dags formiddag kl Oprydning/rengøring Efter brug af lokalet skal der skal ryddes op og gøres rent. Begrænsninger Lokalet lejes ikke ud nytårsaften og til ungdomsfester etc. Samtidig gør vi opmærksom på, at lejeren af lokalet skal være fyldt 20 år. Side 20/24

21 Selskabslokalet Holger Brodthagensvej 163 Afdeling 13 Holger Brodthagensvej har et selskabslokale, der har plads til 130 personer. Lokalet kan lejes af alle beboere i Nykøbing F. Boligselskab. Leje af lokalet Kontakt administrationen i Slotsgade på telefon Pris inklusiv rengøring Afdeling 13 s beboere 1 dag kr. 2 dage kr. Andre beboere 1 dag kr. 2 dage kr. (Der tages forbehold for evt. prisændringer) Afbestilling Hvis lokalet afbestilles, betales der 100 kr. i ekspeditionsgebyr. Ved afbestilling af lokalet senere end 14 dage før lejedagen, refunderes den indbetalte leje ikke. Nøgler Nøglen hentes på Boligselskabets kontor i Slotsgade 20 og afleveres samme sted i postkassen senest dagen efter leje af lokalet. Ved leje af lokalet lørdag samt søn- og helligdage hentes nøglen den sidste hverdag inden kl Tidsrum Lokalet er til disposition fra kl kl den følgende dag. Oprydning/rengøring Efter brug af lokalet skal bordene være ryddet og stillet på plads. Der skal ryddes op og vaskes op, og gulvene skal fejes. Er gulvene meget snavsede, skal de vaskes. Der er rengøring af lokalet og optælling af service efter hver udlejning. Der betales for eventuel manglende service. Medbring selv Viskestykker, håndklæder, køkkenruller, affaldsposer, toiletpapir og sæbe. Der er ikke adgang til musikanlæg. Det skal man selv medbringe. Begrænsninger Lokalet lejes ikke ud nytårsaften og til ungdomsfester etc. Samtidig gør vi opmærksom på, at lejeren af lokalet skal være fyldt 20 år. Side 21/24

22 Selskabslokalet Frisegade 33 Afdeling 17 Frisegade m.fl. har et selskabslokale, der har plads til 42 personer og kan ud over beboere i Nykøbing F. Boligselskab også lejes af personer bosat uden for boligselskabet. Leje af lokalet Kontakt administrationen i Slotsgade på telefon Pris inklusiv rengøring Afdeling 17 s beboere 1 dag 500 kr. 2 dage 750 kr. Andre 1 dag kr. 2 dage kr. (Der tages forbehold for evt. prisændringer) Afbestilling Hvis lokalet afbestilles, betales der 100 kr. i ekspeditionsgebyr. Ved afbestilling af lokalet senere end 14 dage før lejedagen, refunderes den indbetalte leje ikke. Nøgler Nøglen hentes dagen før lejedagen hos afdelingsformand Jørgen Nielsen, Løyesgade 24 efter aftale på telefon og afleveres i hans postkasse senest kl dagen efter lejedagen. Tidsrum Lokalet er til disposition fra kl kl den følgende dag. Oprydning/rengøring Efter brug af lokalet skal bordene være ryddet og stillet på plads. Der skal ryddes op og vaskes op, og gulvene skal fejes. Er gulvene meget snavsede, skal de vaskes. Der er rengøring af lokalet og optælling af service efter hver udlejning. Der betales for eventuel manglende service. Medbring selv Viskestykker, håndklæder, køkkenruller, affaldsposer, toiletpapir og sæbe. Begrænsninger Lokalet lejes ikke ud nytårsaften og til ungdomsfester etc. Samtidig gør vi opmærksom på, at lejeren af lokalet skal være fyldt 20 år. Side 22/24

23 Opsigelse af lejemål Hvis du ønsker at opsige din bolig, skal du gøre det skriftligt med tre måneders varsel til den 1. i en måned. Du skal udfylde en opsigelsesblanket, som du kan finde på vores hjemmeside alternativt kan du kontakte vores administration i Slotsgade 20 enten personligt eller via telefon Opsigelsen skal være underskrevet af de personer, som fremgår af lejekontrakten. Flytter du ud af din bolig, inden dit opsigelsesvarsel udløber, vil vi forsøge at genudleje boligen hurtigst muligt. Når du har opsagt din bolig, skal du give adgang til eventuelle kommende lejere, der ønsker at se boligen. Side 23/24

24 Bo sundt hold fugten væk 8 tips til at skabe et godt indeklima 1. Luft ud flere gange om dagen i mindst 5 minutter ved at skabe gennemtræk i hele boligen og luft ekstra ud efter madlavning, brusebad, mange gæster eller tændte stearinlys 2. Hav varme på (mindst 20 grader) i alle rum, når det er koldt også dem, du ikke bruger så ofte 3. Stil ikke møbler helt op ad kolde ydervægge. Dette kan give mug på væggene 4. Tør ikke tøj indenfor 5. Luk døren, når du er i bad, så den fugtige luft kan sive ud gennem udluftningssystemet og ikke breder sig i hele boligen 6. Undgå vinduer, der hele tiden står på klem. Det øger risikoen for kondensdannelse og dermed skimmelsvamp 7. Hvis du opdager et mindre angreb af skimmelsvamp, så fjern det hurtigt. Brug klorin, Minus Mug eller Rodalon og informér ejendomsfunktionæren 8. Kontakt ejendomsfunktionæren, hvis du er i tvivl, om der er skimmelsvamp i din bolig Side 24/24

Lejlighedsmappe Afdeling 35

Lejlighedsmappe Afdeling 35 Lejlighedsmappe Afdeling 35 Hammerlodden 35 75, Teglværksgade 7 13 og 8-10 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen...

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 1

Lejlighedsmappe Afdeling 1 Lejlighedsmappe Afdeling 1 Hospitalsvej 1 41, Ejegodvej 1-31 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen... 4 Kontakt

Læs mere

Lejlighedsmappe Afdeling 3

Lejlighedsmappe Afdeling 3 Lejlighedsmappe Afdeling 3 Fjordvej 21 55, Parkvej 46 50, Orupgårdvej 32-36 Indholdsfortegnelse Velkommen til Nykøbing F. Boligselskab... 3 Kontakt til ejendomsfunktionærerne... 4 Kontakt til administrationen...

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 25 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden, og I er fælles om mange

Læs mere

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber

Husorden. for. Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede. Frederiksberg forenede Boligselskaber for Solbjerg Have 2 Boliger for yngre handicappede Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan

Læs mere

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Frederiksberg forenede Boligselskaber For Havremarken Frederiksberg forenede Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Bellahøj I-II SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Side 1 af10 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige at hinanden og I er fælles

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29.

Husorden. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER. Samvirkende Boligselskaber 3049-2 Tusindfryd Godkendt på afdelingsmødet den 29. For TUSINDFRYD SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For VOLDBOLIGERNE SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 E-mail: kab@kab-bolig.dk @ Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 2 af 8 GENERELT En boligafdeling

Læs mere

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23.

Husorden. For. Jydeholmen. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3006-9 - Jydeholmen Godkendt på afdelingsmødet den 23. For Jydeholmen Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 10 GENERELT Hvad er SAB? Velkommen til Deres nye bolig som hører ind under Samvirkende Boligselskaber

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Jyllandshuse. Samvirkende Boligselskaber For Jyllandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 11 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008

Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Sydkystens Boligselskab Bøgehegnet afdeling 1. Husorden Godkendt på afdelingsmøde den 20. august 2008 Denne husorden er et bilag til lejekontrakten. Afdelingen ejes af Sydkystens Boligselskab, SydBo. Administrator

Læs mere

Husorden. for. Skårupvej

Husorden. for. Skårupvej for Skårupvej KAB E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 16 GENERELT Vi betragter vores boligafdeling som et minisamfund, hvor vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab

Husorden. For. Rådhushaven. Høje-Tåstrup Boligselskab For Rådhushaven Høje-Tåstrup Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Man bliver

Læs mere

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Husorden for Bakkely Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE

BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE BØRGLUMPARKENS BEBOERMAPPE Husorden og vejledning Senest rettet den 15. april 2014 Børglumparken er en afdeling af Boligselskabet Fruehøjgaard Beboermappen ligger i seneste version på www.fruehojgaard.dk/borgbeboer

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB. Afdeling 3 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere