Skal vore fulge have kråsesten? (1)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skal vore fulge have kråsesten? (1)"

Transkript

1 Skal vore fulge have kråsesten? (1) Tekst og fotos: JOHANNES ERRITZØE, Taps Kråsesten er træffende blevet kaldt for hønens tænder (Ziswiler & Farner 1972) og ikke uden grund. Men selv om kråsesten ikke har haft fugleholdets store interesse indtil nu, så har de dog en stor betydning for alle fugle, bortset fra de kød- og fiskeædende, ikke bare som erstatning for tænder til at findele føden nede i kråsen, men også som et væsentligt mineraltilskud. De fleste fugle indsamler ikke kritikløst sten, men både sorterer dem efter størrelse, farve og mineralsk indhold og justerer sidstnævnte efter årstidens behov. Desuden er der stor forskel på, hvor hurtigt de forskellige stenarter nedbrydes i kråsen og derfor må fornyes, hvilket fuglene også formår at holde styr på, ligesom de økonomiserer deres forbrug af kråsesten, når der ikke er adgang til fornyelse, f. eks. ved snedække. Kråsesten er ikke nødvendige for fugle hold under beskyttede forhold, men for mange arter øger brugen heraf ægproduktionen. Det er derfor nok værd at ofre lidt opmærksomhed på denne side af fuglenes biologi. Da fugle under beskyttede forhold kun til en vis grad selv kan bestemme, hvilke kråsesten de vælger, er hovedvægten i det følgende lagt på vildtlevende fugle. Før vi fortsætter vil det nok være på sin plads lige at definere, hvad kråsesten er: Det er foruden alle slags små sten og lavapartikler også sandskorn, muslinge- og snegleskaller, dele af krabbeskjolde, hårde billerester og hårde frø. Sidstnævnte bruges især i regnskoven, hvor sten er sjældne. Af kuriosa kan desuden nævnes blyhagl, glasstumper, tænder, knoglestumper, fossiler, træ og koraler (Gionfriddo & Best 1999). Ja, selv rubiner fundet i kråsen på nogle fugle i Burma førte til oprettelsen af en rubinmine (Campbell & Lack 1985). Støv, aske, salt og ler regnes derimod ikke som kråsesten. Mus kelmaven, som kråsen også kaldes, består af et ydre lag muskler og et indre, hårdt og rillet læderagtigt lag, (cuticula gastrica) som forhindrer at musklerne bliver beskadiget under de to fladers gniden mod hinanden under fødens sønderdeling. Kråsesten findes meget sjældent i tarmen eller ekskrementerne (Campbell & Lack 1985). Hos Brunellen (Prunella modularis) blev der fundet flest kråsesten i dens eskrementer fra juli til september (Bishton 1986). Hos kragefugle forekommer kråsesten dog næsten altid i deres gylp (Soler et al. 1993). Kød- og fiskeædende fugle har ikke en muskelmave, men godt nok en sæklignende udvidelse lige før tarmen. Her foregår sønderdelingen af føden ved hjælp af syrer og ensymer, og derfor bruger de ikke kråsesten (Campbell & Lack 1985). Skønt kråsesten er meget fordelagtige for de fleste fugle, ser det dog ikke ud til at disse er livsnødvendige for fugle under beskyttede forhold, når disse blot bliver fodret fornuftigt. Fugle, der har fået bortopereret deres kråse har sågar overlevet dette, selv om de havde en nedsat evne til at fordøje grove fødeemner (Gionfriddo & Best 1999). Fasan, hun fra april, Danmark. Kråsesten 7,036 g. Firkanterne måler 2 x 5mm. 223

2 Mange fugle indsamler ikke kritikløst kråsesten. Kråsesten indsamles ikke kritikløst af mange fugle. Sørgeduen (Zenaida macroura) i Alabama bruger omkring 20 % af dagtimerne til at finde føde, og heraf er hele 9 % brugt til at finde kråsesten i deres første sommer og med den større erfaring næste år 6 % (Losito et al. 1990). Mange fugle udsøger en bestemt størrelse sten, hvilket kunne tyde på, at denne størrelse er den mest effektive til at sønderdele den føde, de fortærer. En del fugle skifter føde i sommerhalvåret, f. eks. skifter Kvækerfinken (Fringilla montifringilla) og Brunellen (Prunella modularis) fra frø til insekter, og deres brug af kråsesten mindskes derfor betydeligt om sommeren (Bishton 1986, Hogstad 1988), hvilket tyder på, at kråsestenenes evne til at sønderdele føden for disse arter, er det vigtigste. Gråspurven skifter også føde efter årstiden - om sommeren er dens kråse meget mindre end om vinteren, og dens brug af kråsesten formindskes betydeligt (egne obs.). De fleste studier om kråsesten har til nu været koncentreret hos hønse- og andefugle og har været motiveret af, at kråsestenene giver en hurtigere vækst hos ungfuglene, en bedre ægproduktion og fordøjelse (Gionfriddo & Best 1999). Tjur, gammel han. Oktober, Dalarne. Kråsesten 41,472 g, hvoraf kun et udsnit er vist. Firkanterne måler 2 x 5mm. 224 Størrelsen af kråsestenene Strudsen (Struthio camelus) har nok rekorden i store kråsesten blandt nulevende fugle, idet stenene kan være op til 2,5 cm i diameter (Evans & Heiser 2004), og alle stenene kan tilsammen veje op til 1 kg (Campbell & Lack Som en hovedregel er størrelsen af kråsesten tilpasset fuglens størrelse, jo større fuglen er desto større er kråsestenene; Tjur (Tetrao urogallis), Urfugl (Tetrao tetrix) og Hjerper (Bonasa bonasia) samt mange småfugle er gode eksempler herpå; andre fugle har et bredere udvalg af størrelse, f. eks. lommer, ænder og flere kragefugle (egne obs.). Nogle arter bruger kun en snæver variationsbredde i stenenes størrelse, og hvis sådanne fugle tilbydes sten i andre størrelser, bliver disse ignoreret, f. eks bruger Skotsk Rype (Lagopus scotica) kun sten med en diameter på mellem 1,3 og 2,2 mm (Selden & Smith 1978), og hos Hvidhalet Rype i Colorado er gennemsnittet 1,73 mm hos hannen og 1,70 mm hos hunnen (May & Braun 1973). Urfugl, gammel han. Oktober, nordlige Sverige. Kråsesten 11,236 g, hvoraf kun et udsnit er vist. Firkanterne måler 2 x 5mm. Hos de fleste ænder og svaner er kråsestenene gerne mindre end 1 mm og oftest under 0,5 mm - hos Gråand (Anas platyrhynchos), Spidsand (Anas acuta), Skeand (Anas clypeata) og Taffeland (Aythya ferina), mellem 1,0 g og 2 mm, men hos Troldanden (Aythya fuligula) over 5 mm (Thomas et al. 1977). Kråsesten hos redeunger og ungfugle af Sporegåsen (Plectropterus gambensis) er gerne mindre end tilsvarende hos voksne artsfæller og større hos hannen end hos hunnen (Halse 1983), dog øger Spansk Spurv (Passer hispaniolensis) størrelsen efterhånden som ungerne bliver større, ligesom den også fodrer med større fødeen-

3 Skotsk Rype, gammel hun. September, Skotland. Kråsesten 9,118 g. Firkanterne måler 2 x 5mm. Tjur, han. Oktober, Sverige. Kråsesten 60,370 g kun en lille del vist. Firkanterne måler 2 x 5mm. Gråand, han fra november, Danmark. Kråsesten 5,551g. Firkanterne måler 2x5mm. Tjur, hun. Oktober, Sverige. Kråsesten 43,919 g den mindre størrelse i forhold til hannen ses tydeligt. Kun en del vist. Firkanterne måler 2 x 5mm. heder (Alonso 1985). Kråsestenenes størrelse varierer også i årets løb hos mange arter, alt eftersom de fortærer hårde eller bløde emner, dette gælder f.eks. for Hvidhalet Rype (Lagopus leucura), den Spanske Spurv og Kvækerfinken (May & Braun 1973, Alonso 1985). Hos unger af Landsvalen (Hirundo rustica) varierede størrelsen forbavsende meget, fra 0,84-6,30 mm (Barrentine 1980). Kråsestenenes form Hoskin et al. (1970) rapporterer at kråsesten fra Fjeldrypen (Lagopus muta nelsoni) i Alaska var mere kantede og mat farvede om sommeren og mere polerede om vinteren, hvor snedække forhindrede fornyelse. (Gionfriddo & Best 1999). I forsøg med indfangne Gråspurve (Passer domesticus) blev det påvist, at disse foretrak kantede kråsesten, når de blev fodret med hårde fødeemner, hvorimod de mere afrundede blev valgt når føden var blødere (Gionfriddo & Best 1999). Kråsestenenes farve Der er stor forskel på hvilken farve kråsesten de forskellige fuglearter foretrækker. Høns viser en forkærlighed for rød-orange og blåviolet. Japansk Vagtel (Coturnix japonica) foretrækker grønne og gule farver og undgår rødt 225

4 og blåt (1). Kråsestenenes farve hos britiske ænder og svaner varierer - små sten er gerne transparente, medens større er hvide, orange eller brune (Thomas et al.1977). I forsøg med Gråspurve og Bobwhite (Colinus virginianus), holdt i volierer, konstaterede Gionfriddo & Best (1996), at Gråspurven foretrak brune, gule og hvide sten, hvorimod Bobwhite havde flest gule og grønne sten, og begge tog kun få sorte og blå sten; dog var der stor individuel forskel. Forsøg viste også, at jordbundens farve ingen rolle spillede for præferencen af farver. Hos Landsvalens unger i Amerika er 70 % af kråsestenene lysfarvede, 10 % transparente og 20 % mørke (Barrentime 1980). I en undersøgelse af 309 skandinaviske fugle fordelt på 61 arter, viste det sig, at der imellem arterne var stor lighed mellem individerne i deres valg af farver. De foretrukne farver varierede mellem arterne, og der var en stor overensstemmelse hos de fugle, der foretrak røde og lilla farver, idet de samme farver forekommer i deres fjerdragt, dog kun for arter, hvor hannens fjerdragt er forskellig fra hunnens. For andre farver gjaldt fjerdragtens indflydelse på kråsestenenes farve ikke, dog havde fugle med mange farver også mange farver blandt deres kråsesten (Møller & Erritzøe 2009). er nogle farver mere synlige eller attraktive for en art end andre farver? At valg af farve og størrelse af kråsesten er nedlagt i generne hos visse fuglearter tyder indsamlede sten fra både Gråspurve og Skovskader (Garrulus glandarius) på, idet der her ikke er nævneværdig forskel på kråsesten indsamlet i Danmark og Grækenland. (egne obs.) Gråspurv, ung han. Juli, Danmark. Kråsesten 0,791 g. Firkanterne måler 2 x 5mm. 226 Dompap, han. Januar, Danmark. Kråsesten 0,415 g. Firkanterne måler 2 x 5mm. Fælles for alle studier er, at der ikke i de undersøgte områder er studeret i, hvilke farvede sten, der var de mest fremherskende, og jordbundens grundfarve er kun undersøgt for Gråspurvens og Bowwhites vedkommende. Måske Gråspuv, ung han. September, Grækenland. Kråsesten 0,130 g. Firkanterne måler 2 x 5 mm.

5 Skovskade, gammel hun. April, Danmark. Kråsesten 1,450 g. Firkanterne måler 2 x 5 mm. Skovskade, han. April, Grækenland. Kråsesten 1,585 g. Firkanterne måler 2 x 5 mm. 227

Fasanen. Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse

Fasanen. Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse Fasanen Elevhæfte Undervisningsmateriale til Folkeskolens 3.-6. klasse Dette hæfte indeholder såvel en tekst som nogle opgaver til undervisning i fasanens biologi og levevilkår i Danmark. Teksten fortæller

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Den store hornugle i Sønderjylland

Den store hornugle i Sønderjylland Den store hornugle i Sønderjylland Af Jesper Tofft & Klaus Dichmann Et møde med den store hornugle (Bubo bubo) på nært hold kan være en uforglemmelig oplevelse. Det direkte blik, med de store orange øjne,

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved.

Projektet er financeres af amtet og kasserne er lavet af det beskyttet værksted Hybenhøj i Næstved. Stor Skallesluger i DOF-Storstrøm. Projektet blev startet op i samarbejde med Landskabskontoret i Storstrøms amt, som i efteråret 1993 tog initiativ til opsætning af kasser i vores kystnære skove. Selve

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det

Det er svært at bestemme selv, når man aldrig har lært det Denne artikel er den første i en række om forskellige brugerorganisationers arbejde med brugerindflydelse. Artiklen er blevet til på baggrund af et interview med repræsentanter fra ULF. Artiklen handler

Læs mere

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Emneopgave Januar 2006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sproglig kodning af bevægelse i dansk som andetsprog En typologisk undersøgelse af andetsprogstilegnelse -

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

foden på egen pedal for første gang

foden på egen pedal for første gang foden på egen pedal for første gang Nogle af de første store skridt ud i livet foregår på to hjul Næsten alle danskere har en cykel. Vores flade land og korte afstande betyder, at vi cykler mere end de

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Sunde børnefødder. Hvornår skal man købe de første sko?

Sunde børnefødder. Hvornår skal man købe de første sko? Sunde børnefødder Det er vigtig at passe på sine børns fødder. I tiden inden barnet begynder at gå, bør fødderne have de bedste betingelser for at bevæge sig frit og naturligt. Dette gøres bedst i bare

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Et godt liv. Et liv med fundament

Et godt liv. Et liv med fundament Et godt liv Er det overhovedet muligt at udtale sig om, hvad et godt liv er? Er det ikke noget individuelt? Til dels. Det kommer meget an på, hvilke fortolkninger vi lægger ned over de begivenheder eller

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Hjælp dit barn med at lære

Hjælp dit barn med at lære Lidt om dit barns sprog når det er 6 måneder Dit barn viser hvad det føler og gerne vil ved at bruge lyde, ansigtsudtryk og bevægelser. Nogle børn begynder at sige lyde, der ligner ord, som da og ma Dit

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere