Mælkebøtten, Postboks 1335, 3900 Nuuk. Telefon og e- Navn, adr. telefon og

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mælkebøtten, Postboks 1335, 3900 Nuuk. Telefon 314 114 og e- Navn, adr. telefon og e-mail"

Transkript

1 LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE NR.6 AF 16. FEBRUAR 2006 OM TILSYN MED DET SOCIALE OMRÅDE. TILSYN MED DØGNINSTITUTIONERNE Jf. 6. Tilsynet med de døgninstitutioner, der enten ejes eller drives af Grønlands Selvstyre samt kommunale og selvejende døgninstitutioner, varetages af Naalakkersuisoq Departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling. TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for: Mælkebøtten, Postboks 1335, 3900 Nuuk. Telefon og e- Navn, adr. telefon og mail: (forstander) Tilsynsførende Eydna Nyvang og Karen D. Jensen Deltagere ved tilsynet Tilsynet udført d. 17. og 18. juli med opsamlingsmøde den 20. juli Forrige tilsyn udført d. 7. juni 2010 Tilsynet var anmeldt / uanmeldt Tilsynet var anmeldt Tilsynsbesøgets struktur Set institutionen, talt med ledelse, personale og beboere. Grundlag for tilsyn: Generelt tilsyn. Hvad skal undersøges? Er der modtaget en henvendelse? Er der modtaget en anmeldelse? Har institutionen anmodet om assistance? Sagsnummer: Dokumentnummer: Oprettet af: Eydna Nyvang og Karen D. Jensen et med tilsynet I medfør af 1, stk.2, i Landstingsforordning nr.11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation, samt Hjemmestyrets bekendtgørelse nr.6 af 16.februar 2006 om tilsyn med det sociale område, har Landsstyret den overordnede forpligtelse til at føre tilsyn med døgninstitutionsområdet. I landstingsforordning nr.1 af 15.april 2003 om hjælp til børn og unge jf. 23, stk.2. skal Landsstyret føre driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne. I bekendtgørelse 6, står der at tilsynet med de døgninstitutioner, der enten ejes eller drives af Grønlands Selvstyre samt kommunale og selvejende døgninstitutioner, varetages af Departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling. Det vil sige, at det er Departement for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling, Døgninstitutionsafdelingen som i praksis laver tilsyn på døgninstitutionsområdet. Ved udførelse af tilsynet skal der især sikres at FN s konvention om Børns Rettigheder overholdes på hver enkelt børne- og unge døgninstitution. 1

2 Derudover er formålet med tilsynet: At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som Naalakkersuisut har truffet At institutionens virksomhed er tilrettelagt og bliver udført på en fagligt forsvarlig måde, i overensstemmelse med gældende love og regler for institutionen At forebygge, ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer At medvirke til, at der foregår en løbende kvalitetsudvikling på døgntilbuddene. Såfremt der ønskes råd og vejledning omkring håndtering af konkrete henstillinger og påbud i nærværende tilsynsrapport, kan Departementets fagkonsulenter kontaktes: Særligt fokus for tilsynsbesøget Overordnet ramme for det særlige fokus et er, at der kan fokuseres på specifikke og aktuelle problemstillinger indenfor et givent område. Institutionens specifikke håndtering af emnet Mulige løsninger / handlemuligheder Institutionens målgruppe, målsætning og beboersammensætning. af institutionen og målgruppen samt overordnet målsætning, antal pladser og aktuelt indskrevne. et er at vurdere sammenhængen mellem institutionens beboersammensætning, målsætning og værdier i forhold til lovbestemmelserne på området. Børne og ungehuset Mælkebøtten blev stiftet i 2006 og er en kombination af et kreativt aktivitetscenter- værested og døgnopholdstilbud med målgruppe for børn og unge mellem 3-17 år. et og den overordnede målsætning er, dels at forebygge omsorgssvigt og bedre vilkårene for dem der er blevet omsorgssvigtede og dels at give børn i Nuuk gode og kreative aktivitetsmuligheder og oplevelser. Mælkebøttens døgntilbud modtager omsorgssvigtede børn og unge, som ikke må være alt for behandlingskrævende. Opholdet varer typisk 3-6 måneder og betragtes som observationsperiode, og der skal efterfølgende afklaring på, hvad der skal ske med barnet i samarbejde med kommunen. Der er i alt 9 pladser på døgnafdelingen. Pt. er alle pladserne optaget med aktuelt 2 drenge og 7 piger i alder 4,4,6,6,7,13,15,15,16. 2

3 Siden december 2011 er der også kommet en lille bo-enhed ILASIAQ - som døgntilbud med i alt 6 pladser for børn og unge der har været anbragt på Mælkebøtten og har været igennem udredningsperiode. Foranstaltningen tilbydes for dem der har behov for trygge og strukturerede rammer, pga. sociale problemer hos familien og som ikke kan udskrives. Pt. er der indskrevet 3 børn i alderen 4,11,11 år. På værestedet kan der være op til 50 børn samlet. Der er åben alle dage året rundt mellem Værestedet har kun lukket juleaftensdag og nytårsaftensdag. De fleste børn og unge der kommer på værestedet er mellem 6-14 år. Aktiviteterne på værestedet er kreativt værksted, computere/internet, bordtennis, snedker værksted, samt musikrum. Institutionens administration er fysisk placeret udenfor hovedbygning og pt. placeret i lejet hus i Tuapannguit. Der er planer om flytte til andet sted pga. skimmelsvamp. Hvordan er der sammenhæng mellem institutionens aktuelle beboersammensætning og målsætning? Foreligger der halvårsrapportering / behandleplan? Aflægger institutionen årsberetning? Hvorledes fungerer samarbejdet med Den Centrale Venteliste? Hvorledes fungerer ind og udskrivningsprocedurer? Hvor vidt er stillingerne på institutionen besat af kvalificeret personale? Der vurderes at der er sammenhæng mellem institutionens aktuelle beboersammensætning og dens målsætning, da alle beboerne er omsorgssvigtede og har behov for trygge rammer i en struktureret dagligdag. Ja Ja Der er ikke noget samarbejde, da det er en selvejende institution. Ind- og udskrivning er i samarbejde med kommunen og sagsbehandlerne. Med til visitationsmøde er forstander, daglig leder, administrationsleder og afdelingsleder på Ilasiaq. Kommunen får tilsendt et skema som skal udfyldes, for at se om det er et barn der kan hjælpes. Institutionen modtager ikke børn med ADHD, autisme, misbrugsproblemer eller ekstremt behandlingskrævende. Mange af de ansatte der har med børnene at gøre i dagligdagen, er ikke uddannede pædagoger, men har andre kvalifikationer. et har været og er stadig at få ansat en bred tværfaglig medarbejdergruppe, hvor der lægges vægt på uddannelse og 3

4 erfaringer i arbejdet med børn og unge. På Mælkebøtten er den daglige leder uddannet sundhedsassistent og har været på institutionen siden starten. Derudover er der 1 uddannet pilot, kontoruddannet, tandtekniker, social- og sundheds medhjælper, studerende, ufaglærte medarbejdere. På Ilasiaq er der 2 medarbejdere uddannet socialrådgivere og resten er ufaglærte, de fleste ansatte er unge mennesker og meget engageret og interesseret i arbejdet med omsorgssvigtede børn. Forstanderen er uddannet psykolog, og administratoren, der også er stedfortræder for forstanderen, er uddannet socialrådgiver, derudover er der ansat en psykolog som skal varetage samtaler med beboerne og skal på sigt supervisere personalet. Derudover er der 2 nye medarbejder på vej til ansættelse den ene uddannet som socialmedhjælper samt en a-c fuldmægtig. Institutionen har tæt samarbejde med ekstern psykolog der giver supervision. Alt i alt er institutionen dækket godt ind med medarbejdere, selv om de ikke alle er pædagogisk uddannet, men alle medarbejdere har erfaringer i at arbejde med børn og unge. Svarer belægningen til institutionens ressourcer? Institutionens fysiske rammer Fællesarealer samt fysiske rammer (inde- og udendørs), hytte, bil, båd, hunde o.l. Muligheder for fritidsaktiviteter på institutionen Ja. På Mælkebøtten er der 10 ansatte incl. leder og på Ilasiaq er de 7 ansatte. På Ilasiaq får de 2 nye medarbejdere henholdsvis 1. august og 1. september. et er at vurdere institutionens fysiske rammer i forhold til det pædagogiske arbejde og beboernes trivsel. Børne- og ungehuset Mælkebøtten er fysisk placeret i hus i to etager. De fysiske rammer er fine og godt indrettet. Stueetagen benyttes som værested og har åbent alle dage mellem for byens børn og unge, hvor anbragte børn også kan benytte faciliteterne på lige fod med andre børn. Huset tilbyder internetcafe, kreative værksteder, hvor der kan arbejdes med diverse ting såsom træ, cykler, der er tilbud om tegning/ maleri, perlearbejde, smykke fremstilling, syning, bordtennis og bordfodbold, stueetagen rummer også nyt musikværksted med diverse musikinstrumenter, der er også et stor rum som benyttes som bordtennisrum, motion, drama og teater faciliteter. I stueplanen er også institutionens depoter til oppebevaring af diverse mad, ting og 4

5 sager samt vaskerum. På 1. sal er døgnafdelingen placeret. Der er til afdelingen en spisestue/køkken samt dagligstuen, som alle bærer præg af hyggelige og hjemmelige forhold. Der er 4 beboerværelser, hvor 3 af dem er dobbelt værelse og det sidste er der 3 piger der deler værelse. 1 toilet samt bad til børnene og et særskilt toilet med bad til personalet. Vagtværelse og kontor for personalet, samt et andet kontor til den daglige leder, hvor husets mødeaktiviteter også holdes. Udendørs er der tilbygget fra 1 sal en ny nødudgang der kan benyttes i forbindelse med brand med jerntrappe i huset ende. Der forefindes brandalarm og brandslukningsudstyr på institutionen. Døgnafdelingen har diverse fritidsaktiviteter for anbragte børn på afdelingen. Institutionen har planer om at bygge et hus/ hytte inde i Kapisillit som nu er på tegnebrættet, som man ønsker at benytte som en del af det pædagogiske arbejde. Institutionens administration er fysisk placeret i lejet hus i Tuapannguit, hvor forstander, administrator og stedfortræder, samt psykologen holder til. Den kommende AC-fuldmægtig placeres også i administrationen. Pga. skimmelsvamp i huset er man pt. i gang med at finde andet sted. Afdelingen Ilasiaq er fysisk placeret i lejet hus i Nuussuaq, Nigerleq. Huset er godt i stand og omkring 180 kvadratmeter og har en tilsvarende en stor altan udendørs. Der er normeret med 6 pladser til børn og unge som har behov for længerevarende anbringelse. Husets 1. sal rummer: stue/køkken som er hjemligt og hyggeligt indrettet, 2 beboerværelser, lille toilet samt badeværelse med indgang fra det ene beboerværelse. Der er trappe ned til husets stueetage, hvor der er 2 dobbeltværelser, vagtværelse/kontor og badeværelse. Toilettet i stueetagen er fortrinsvis til personale, men toilet og badeværelse på 1. sal fortrinsvis er til beboerne. Huset er udstyret med røgalarm og brandslukker samt flugtvej med skilt. Husets ydre og indre rammer er flotte og tidssvarende med lyse og moderne faciliteter. Man bør satse på eneværelser, specielt til de større børn. Bek. Nr. 64 af 29. 5

6 Tilrettelæggelse af den samlede indsats over for beboeren Hvordan arbejdes der med institutionens overordnede målsætning i det daglige arbejde? Hvilke pædagogiske metoder og tilbud arbejdes der med? Og hvilke holdninger er der bag? Hvordan er samarbejdet med de kommunale socialforvaltninger, daginstitutioner, skole, sundhedsvæsen og andre instanser? Har der været klager fra samarbejdspartnere? Har der været sager til Børnesagkyndigudvalg? december : En døgninstitution skal så vidt muligt være indrettet således, at beboerne har eget værelse. Stk. 2: På døgninstitutioner for børn og unge under 18 år, kan 2 beboere dele et dobbeltværelse. et er at vurdere, om den samlede indsats er tilrettelagt hensigtsmæssigt over for beboeren. Institutionen skaber faste rammer og struktur i dagligdagen for beboerne og tager udgangspunkt i, at alle medarbejderne skal gøer det samme omkring børnene. Mælkebøtten bruger anerkendende pædagogik, og tilbyder struktureret dagligdag med udgangspunkt i børnenes behov for at lære børnene medansvar i dagligdagen. Der tilbydes mange forskellige aktiviteter hvor natur og miljø også indgår. Mælkebøtten tilbyder kommunen en udredning og observation for anbragte børn og unge, og har typisk børnene op til ½ år, indtil andet passende tilbud eller tiltag kan gives til børnene, f.eks. anbringelse i plejefamilie eller døgnanbringelse i anden egnet institution. Derudover tilbydes akut anbringelse af børn og unge, specielt i weekenden hvor børn anbringes af socialvagten indtil kommunen har undersøgt forholdene. Derudover tilbydes aflastningsophold for børn der er anbragt hos plejefamilier, typisk i fastlagt tidsrum op til 14 dage eller mere. Der er generelt godt samarbejde med alle og der er løbende kontakt med sagsbehandlere og Velfærdsforvaltningen omkring børnene. Nej Nej 6

7 Beboerens trivsel og dagligdag af stemning på institutionen Hvordan er kontakten mellem beboerne og personale? Hvad synes beboerne om at være her? Hvordan ser en almindelig dag ud? (Dagsrytmer) Beboerindflydelsen på institutionen Hvilke områder har beboerne indflydelse på? Hvordan? Er der beboerråd (børne- og ungeråd)? Hvad er dets funktion? Hvordan fungerer det? et er at vurdere, hvordan beboerne trives på institutionen og om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt. Stemningen på institutionen er god og der virker trygt og varmt. Kontakten mellem beboerne og personalet virker god og omsorgsfuld. De børn som tilsynet fik snakket med udrykker at være glade for at bo på Mælkebøtten. I hverdagen står børnene op kl. 06:30, spiser morgenmad 07:00 07:20, afsted til børnehave og skole 07:30, frokost 12:00 13:00, aktiviteter i henhold til aktivitetsplan og børnene må være i værestedet og børn i bad14:00 18:00, madlavning og stilletime 17:00 18:00, stilletimen bruges til lektier, refleksion, tegne eller spil, spise aftensmad 18:00 18:30, oprydning efter aftensmad og børn i bad 18:30 19:00, børnene børster tænder og går i seng 19:00 21:00. I weekenderne spiser børnene morgenmad 08:15 08:30, aktiviteter 08:30 10:00, børnene rydder op på deres værelser 10:00 12:00, børnene må lege i værestedet 19:00 21:00. Ellers er planen det samme. De store børn vasker selv deres tøj med hjælp fra medarbejderne. Medarbejderne vasker de små børns tøj. et er at vurdere, om beboerne har indflydelse på deres tilværelse, samt hvordan de ifølge modenhedskriterier medinddrages i beslutninger der vedrører deres eget liv. Beboerne har medbestemmelse i madplaner samt aktiviteterne og indretning af værelserne med plakater, billeder, sengetøj o.l. Ja, der er beboermøde 1 time om måneden. Børnene bliver hørt, ønsker tages op og drøftes til møderne. 7

8 Hvem bestemmer over beboerens værdier? Hvordan udbetales det lommepenge, af hvem, hvor ofte og hvor meget? Hvad gøres der hvis en beboer går fra institutionen? Inddragelse af pårørende i institutionen Hvordan fungerer samarbejdet med forældre, søskende og evt. andre pårørende? Har institutionen fået klager fra pårørende i det forløbne år og i forhold til hvad? Børnene selv. Mobiler låses inde i skab på kontoret (hvor de samtidigt oplades) om natten, for at undgå unødvendig forstyrrelser om natten, samt Nintendo, kamera og pc. Man udbetaler lommepenge om lørdagen, når pligterne er ordnet. Helt små får ikke udbetalt lommepenge, men der købes slik til dem og alle lommepengene går til tøj. Mælkebøtten sørger for alle hygiejne ting år får 50, kr år får 80,-kr. og 13 år og opefter får 100,-kr. pr. uge. Hvis et barn ikke er kommet hjem, kontaktes bagvagten og man leder i ½ time, hvorefter politiet kontaktes. Hvis man kender adressen, tager man derud man er altid 2. Beboerne skal erstatte ting, de forsætligt ødelægger. et er at vurdere, hvordan der samarbejdes med de pårørende. For det meste forgår samarbejdet med forældrene via kommunens sagsbehandler. Ud fra samværsaftaler med børn og forældre, indgår også spisning nogle gange på institutionen, hvor specielt forældre til små børn deltager. Specielt i Ilasiaq, er der tæt kontakt til forældrene. Børn fra østkysten ringer til forældrene 1 gang om ugen. Til kammerater kan der ringes en gang om dagen, med korte beskeder. Mælkebøtten har forældretilladelse til: man kan tage billeder af børnene, de kan tilbydes psykolog og er også med i SFI (Social forskning om velfærd) som følger børnene 1 år, 3 år og 5 år efter anbringelsen. Nej. 8

9 Magtanvendelse på institutionen Bliver procedurerne vedr. magtanvendelse fulgt og hvordan håndterer institutionen magtanvendelser og indberetning heraf? Er der særlige problemstillinger, der giver anledning til magtanvendelse? Har der været episoder med magtanvendelse, der har givet anledning til særlige tiltag? Sundhed, sygdom, medicinering og hygiejne Er der vejledninger om kost, motion og forbrugsvaner? Er beboerne med til at bestemme menu? Er beboerne med til indkøb og madlavning? Kan beboerne frit tage drikkevarer og frugt? Hvordan opbevares og håndteres medicin? Har institutionen en seksualitetspolitik? et er at tilse, at bestemmelserne følges og procedurer overholdes, samt at der gribes ind, før problemerne udvikler sig. Procedurerne omkring magtanvendelser bliver fulgt og indberettet. Personalet bliver undervist i hvordan man skal reagere. Ja, specielt i forbindelse med grænsesætning, og når der har været dårlige dage for børnene. Nej, men i nogle tilfælde er der børn der må flyttes fra institutionen. et er at tilse, at bestemmelserne for medicinhåndtering følges og procedurer overholdes. Ja, børnene vejledes i sund kost og motion. Ja, og der laves madplan for 1 måned ad gangen. Ja, beboerne hjælper med at lave mad. Der er så vidt muligt frugter 2 gang om dagen, og børnene kan frit tage vand eller mælk. Saftevand får man i weekenden og i særlige lejligheder er der sodavand. I aflåst skab på kontoret. Man må ikke være kærester på Mælkebøtten. Unge over 15 år må have kæreste ude i byen. Personale må heller ikke være par. 9

10 Hvordan er rengøringsstandarden? Hvem gør rent hvor og hvornår? Er der formuleret en misbrugspolitik? Hjælpemidler på institutionen Hvilke hjælpemidler benyttes på institutionen? Hvordan benyttes de? Hvordan sikres det, at beboerne har de nødvendige og relevante hjælpemidler, fx kommunikationsmidler, it, personlige hjælpemidler m.m.? Personalet på institutionen Hvilke uddannelser / kompetencer har personalet og i hvilket omfang svarer disse til beboernes behov? Rengøringsstandarden er god, og der opleves, at der er rent og ryddeligt overalt. Rengøring i Ilasiaq varetages af rengøringsfirma 2 gang om ugen. I dagligdagen og de resterende dage er det personalet der gør rent. I Mælkebøtten varetages rengøringen ligeledes af et rengøringsfirma, og det sker hver dag. Ja et er at vurdere, om dagligdagen fungerer hensigtsmæssigt for beboeren. Ingen - - et er at vurdere, om personalets kompetencer svarer til beboernes behov, og om personalet trives, herunder vurdere det psykiske arbejdsmiljø. Forstander er uddannet psykolog, der er ansat 3 uddannede socialrådgivere, 2 af dem arbejder direkte med børnene. 1 psykolog der varetager det psykologiske arbejde med børnene og supervisering af personalet. Daglig leder er uddannet sundhedsassistent, 1 elektromekaniker, 1uddannet pilot, og flere er studerende indenfor sygepleje, og læreruddannelsen. Flere har været ansat i længere periode og kender huset og børnene, fælles for dem alle er, at de er stabile og faglige engageret med interesse i arbejdet med omsorgssvigtede børn og unge. P.t. er der ingen pædagog ansat. 10

11 Hvordan arbejdes der med uddannelse og kompetence-udvikling? Hvordan fungerer arbejdstilrettelæggelsen, og hvad synes ledelse, medarbejdere og beboere om den? Hvordan håndteres sprogforskelle og planlægger institutionen vagtplaner med hensyntagen til sprogforskelle? Tilbydes medarbejderne supervision og foregår der MUS samtaler? Indhentes der børneattester og straffeattester på samtlige ansatte? Benytter institutionen sig af bistand fra Departementets? Der laves konkrete projekter, derudover afholdes internt temadage, hvor der tages relevante emner op, f.eks. første hjælp, generelt om omsorgssvigt, teambuilding, konflikthåndtering, magtanvendelse o.l., man bruger fagpersoner i byen til afholdelse af diverse temadage m.m. Der sikres altid mentorordning for nye medarbejde, man får generel intro fra forstander og specifik fra mentor. Derudover har Mælkebøtten indledt samarbejde med Kommuneqarfik Sermersooq og Aalborg Kommune omkring kompetenceudvikling indenfor arbejdet med omsorgssvigtede børn og unge. et med samarbejdet er, at skabe grundlag for målrettet kompetenceudvikling med relevante emner og en styrkelse af de faglige kvalifikationer for medarbejderne. Arbejdstilrettelæggelsen vurderes som god, og medarbejderne er tilfredse med det. Vagtplan laves for 1 måned ad gangen. Personalet har fri hver anden weekend. Der er mulighed for at bytte indbyrdes. Om torsdagen afholdes møder. Ledelsesmøde fra 09:00 11:00 og personalemøde fra 11:00 13:00 i hver afdeling. Fællesmøde er minimum 1 gang i kvartalet. På sigt er planen at afholde administrationsmøde 1 gang ugentligt. Der er altid dobbeltsproget personale på arbejde. Vagterne er fordelt fra 07:00 15:00, 13:00 21:00 og 13:00 til 12:00 eller 13:00 dagen efter. Der er også sovende nattevagt fra 23:30 06:30 og 24:00 08:00. Der er ikke struktureret MUS samtaler med personalet, men der afholdes trivselssamtaler som på sigt skal holdes løbende. For nye medarbejdere er der 3 måneders prøvetid, hvor der også tages midtvejs samtaler. Der er løbende supervisions tilbud med en psykolog hver 6. uge for personalet på begge afdelinger, dog hver for sig. Ja, også på rengøringspersonalet. Nej, da det er en selvejende institution. 11

12 Hvordan vurderes det generelle psykiske arbejdsmiljø af henholdsvis ledelsen og medarbejderne og hvordan er personalegennemstrømning og sygefravær? Hvordan håndteres uenigheder og samarbejdsproblemer? Foreligger der ArbejdsPladsVurdering? I hvilket omfang har personalet kendskab til aktuelle regler og retningslinjer på institutionen? Har der været tjenstlige påtaler og på hvilken baggrund? Hvilke ledelsesformer kendetegner døgninstitutionen generelt? Opfølgning fra tidligere tilsyn Generel vurdering af forholdene under tilsynet Det psykiske arbejdsmiljø vurderes godt af både ledelse og personale. Sygefraværet er lille, hvis der viser sig et mønster, tages der hånd om det. I forhold til fastholdelse af medarbejdere har Mælkebøtten personalegoder, såsom helbredsforsikring, personalebolig, rejse og fri i 5 dage i forbindelse med dødsfald (efter 1 års ansættelse), pensionsopsparing på 10 %. Det tages op til drøftelse indbyrdes. Ledelsen er opmærksom på splitting. Ja, der findes en fra Der forefindes personaleinstruks med alle relevante ting som personalet får indblik i. På 6 år er 2 medarbejdere blevet opfordret til at sige op pga. ustabilitet. Det oplyses, at ledelsesformen er kvalitetssikret og struktureret og metoden er en kombination af strategisk ledelse kombineret med situationsbestemt ledelse alle er med, godt samarbejde, der opdateres fagligt, der er rummelighed og synlighed i ledelsesformen. Ledelsen består af forstander, souschef, dagligleder samt psykologen. Mælkebøtten er efter 6 års eksistens, et veletableret tilbud for udsatte børn og unge. Dagligdagen er struktureret og rammerne på institutionens to afdelinger er rigtig gode i og med at afdelingerne ikke er så store, er det tydeligt, at forholdene er hjemlige og tidsvarende, som gavner børnene. På selve institutionen Mælkebøtten er værelserne ikke så store og man deler værelser. Man bør satse på, at de store børn får deres eget værelse, hvor man kan sikre sig, at anbragte børn også kan få noget privatliv. Det er tydeligt, at børnene er aldersmæssigt 12

13 Råd og vejledning der er givet under tilsynet. Henstilling Påbud Dato for udarbejdelse af tilsynsrapporten: meget forskelligt, det vil være godt at tage hensyn til aldersmæssige spredning når man sammensætter børnegrupperne i hver afdeling, så man tager hensyn til hver deres behov og omgang med hinanden. Institutionens tilbud er gode og der er fremadrettet tiltag og udvikling som helt klart er tilpasset behovene for udsatte børns kår. Tilpasse børnene bedre ud fra alderen, så helt små evt. kan være mere samlet og de større børn samlet. 13

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn:

Set afdelingerne, samtale med ledelse og afdelingsledere og samvær med beboere. Grundlag for tilsyn: LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Formålet med tilsynet

Formålet med tilsynet LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet.

Tilsynet talte med lederen, fire medarbejdere, gadesygeplejersken, psykiatrisk konsulent, femten til tyve beboere og unge fra værestedet. TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Gaderummet Tilsynsførende Elsebeth Hytten og Liselotte Nielsen Tilsynet udført d. 2. juni og 15. august 2006 Forrige tilsyn udført d. Ingen tidligere tilsyn Tilsynet var

Læs mere

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK

POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 21-10-2013 JOURNALNUMMER 27.30.00-K09-13-13 TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for TROIA, Anlægsvej

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Ungdomshøjskolen Søndbjerggård Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 24.04.2012 Forrige tilsyn udført

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Botilbuddet Hvidbjerghus, Hovedvejen 78, 7790 Thyholm og Vesterfjord, Grøndalvej 15, Nr. Hvidbjerg, 7790 Thyholm. Tilsynsførende

Læs mere

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet

At påse, at borgerne får den støtte, som de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT Tilsynsrapport for Fjordbo, Kongevejen 39, 7790 Thyholm Tilsynsførende Mie Ørskov Jakobsen og Anne Kirk Tilsynet udført den 21.04.2010 Forrige tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Friskolen i Starreklinte. Møllevangen 11. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Friskolen i Starreklinte Møllevangen 11 4534 Hørve Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. november 2013 og den 9. december 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Årsredegørelse 2011 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq

Årsredegørelse 2011 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq Årsredegørelse 2011 Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq Børne- og Ungehuset Mælkebøtten og Boenheden Ilasiaq Årsredegørelse 2011 Indholdsfortegnelse Bestyrelsen... 3 Omstrukturering. 3

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Broen Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Broen Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle driftsorienterede tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Blå Kors Behandlingscenter. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Blå Kors Behandlingscenter Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2013. Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2013 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariat og Udvikling - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 30. maj 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Fonden Egedal. Tinghøjvej 8. 4534 Hørve Tilsynsrapport 2012 Fonden Egedal Tinghøjvej 8 4534 Hørve Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: Den 23. august og 27. september 2012 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Bofællesskaberne Grennessminde

Bofællesskaberne Grennessminde INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Bofællesskaberne Grennessminde Anmeldt tilsyn Februar 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Opholdsstedet Holmstrup ApS. Oddenvej 76. 4500 Nykøbing Sjælland Tilsynsrapport 2013 Opholdsstedet Holmstrup ApS Oddenvej 76 4500 Nykøbing Sjælland Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 3. september 2013 og 22. oktober 2013. Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn - Private botilbud 2013 Botilbud: Fonden Levestedet Dato for tilsyn: 19. august 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Christian Petersen Tilsyn foretaget af: Dorit Trauelsen

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere