Beboerinformation. Måløv Park september 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboerinformation. Måløv Park september 2004"

Transkript

1 Beboerinformation Måløv Park september 2004 Indhold: Udlejningskalender side 1 Campingvogne side 1 Legepladsudvalget side 2 Udsugning fra bad side 2 Affald side 3 Kemisk affald side 3 Høring om bypolitik side 4 IT-udvalget side 5 Fritidshjemmene side 5 Nødnumre side 6 Udlejningskalender Udlejningskalenderen for fælleshuset opdateres løbende af fælleshusbestyrerne, Arly og Kirsten. Den kan ses i vaskeriet og i vinduet ved indgangen til fælleshuset. Herudover kan den nu ses på nettet. Den findes via vores hjemmeside på adressen under menupunktet Fællesfaciliteter og herefter Fælleshus. Campingvogne Vi minder om at campingvogne skal være fjernet fra parkeringspladserne senest den 26. september. Beslutningen herom blev truffet på et ekstraordinært afdelingsmøde i februar.

2 Legepladsudvalget Legepladsudvalget, som det blev besluttet at nedsætte på afdelingsmødet i juni, var indkaldt til stiftende møde søndag den 22. august. Der mødte desværre ikke andre op end medlemmer af afdelingsbestyrelsen og det grønne udvalg (der hidtil har taget sig af legepladser). Vi forsøger derfor med endnu en indkaldelse: Møde i legepladsudvalget Tirsdag den 5. oktober kl Mødestedet er den store legeplads, men i tilfælde af regnvejr dog afdelingsbestyrelsens mødelokale ovenover varmemesterkontoret. Aftræksventilen (udsugningen) på badeværelset I forbindelse med 5-års eftersynet har der fra beboere været forskellige bemærkninger til udsugningsanlægget. Dels at det ikke virkede og dels at det larmede alt for meget. Det har ingeniørfirmaet og vvs-entreprenøren forklaret med at systemet i rækkerne kom i ubalance, dels fordi beboerne ikke rengjorde ventilen så den stoppede til, og dels og fordi nogle beboere ændrede på ventilens indstilling, enten ved at åbne den helt eller lukke den til. Det troede afdelingsbestyrelsen ikke på var særligt udbredt så vi bad ingeniørfirmaet undersøge det nærmere bl.a. ved konsekvent at gennemgå en hel række, hvor beboere havde meldt om problemer. Det har nu vist sig at ingeniør-firmaet havde ret: i den undersøgte række var to ventiler fuldstændigt tilstoppede af snavs og en var åbnet fuldstændigt. Efter at alle ventiler i rækken er blevet renset og indreguleret, fungerer udsugningen, og støjen er kommet ned på det niveau, der er forudsat. Det betyder så at vi i bebyggelsen selv hænger på regningen for at undersøge og udbedre tingene. Nedenfor har vi kopieret det afsnit fra beboermappen og hjemmesiden, der handler om ventilen. Udsugningsanlægget i badet I forbindelse med renoveringen af badeværelset på 1. sal er der installeret et udsugningsanlæg, som sørger for udluftning af badeværelset. Udsugningsanlægget består af nogle kanaler og en ventilator, som er placeret i loftrummet. Udsugningsanlægget er fælles for hver blok. I hvert badeværelse er der monteret en kontrolventil som sikrer, at der suges den rette mængde luft ud. Efter kontrolventilen er monteret og indreguleret, må der ikke stilles på den! Kontrolventilen er låst fast i en bestemt stilling, og må kun tages ud for rengøring. Ventilen tages ud for rengøring ved at gribe om den ydre krans og dreje mod venstre. Rengøring sker med en fugtig klud, eventuelt med en lille smule rengøringsmiddel på. 2

3 Vær opmærksom på at du skal tage fat om den yderste krave på ventilhuset når den skal skrues ned. Den kan binde lidt til malingen, især hvis den ikke tidligere har været nede til rengøring. Hvis du har problemer med at få den ned skal du henvende dig til varmemesteren. Har du mistanke om at der er stillet på ventilen, skal du også henvende dig til varmemesteren for at få det ordnet. Endelig skal du henvende dig til varmemesteren hvis der er for meget motorstøj. Så skal motoren måske justeres, men det burde ikke være tilfældet, da motorerne bliver serviceret årligt. Du kan regne med at hvis du kan høre anlægget på værelserne, når døren til badeværelset er lukket, er der noget galt. Omvendt må du ikke tro at anlægget skal være lydløst. har overvejet om der kunne skrues lidt ned for suget, men selvom vi kan konstatere at det tidligere problem med skimmelsvamp er reduceret stærkt, er der stadig et lille problem enkelte steder, og vi vil ikke risikere at problemet vokser. Vi må derfor alle sammen leve med at anlægget kan høres. Som beboer skal du være opmærksom på at det er nødvendigt at rengøre ventilen, ikke bare for din egen skyld, men også for at der ikke opstår uacceptable støjproblemer andre steder i din række. Affald foran varmemesterkontoret Jeg gætter på at det er ved at blive lidt trivielt at læse om hensætning af affald foran varmemesterkontoret. Men nu har der altså igen været hensat maling-rester. Og igen resulterede det i at børn smurte maling ud på fliser og op ad plankeværk. Afrensningen kostede adskillige gårdmandstimer samt en regning på kr. til et eksternt firma. Hvis der er beboere, der mener at man ikke i tilstrækkelig grad har adgang til at komme af med ting og sager, vil jeg opfordre dem til at skrive et indlæg om det, og gerne også give et forslag til hvordan det kunne håndteres. I øvrigt er det muligt at låne en nøgle af viceværten, hvis man har et særligt behov udenfor oplagspladsens åbningstider. Hans Peter Kemisk affald Vi har i øjeblikket ingen ordning for at komme af med kemisk affald. Det betyder at malingrester skal afleveres hos farvehandleren eller på genbrugsstationerne (i Ballerup, Værløse eller Smørum). Maling må ikke sættes ud som storskrald. Beboere der alligevel gør det risikerer at blive stillet til ansvar for rensning af asfalt og rengøring af storskraldbil. Bl.a. foranlediget af en beboerhenvendelse vil afdelingsbestyrelsen i løbet af efteråret drøfte mulighederne for at indføre en eller anden ordning for kemisk affald. 3

4 Bypolitik Ballerup Kommune har holdt en høringsrunde om bypolitik. Kommunens oplæg skulle være omdelt til alle husstande i kommunen engang i foråret. Oplægget indeholder et bud på 6 hjørnesten, som i fremtiden skal danne udgangspunkt for alle politikområder. Disse er: Demokrati og åbenhed Grøn og bæredygtig Udsyn og frisind Åben og eksperimenterende Kvalitet på alle planer Plads til mangfoldighed Afdelingsbestyrelserne for de 7 FB-afdelinger i kommunen har sammen udarbejdet et høringssvar. I vores svar forholder vi os positivt til de overordnede principper. Derudover fokuserer vi mest på byplan- og lokalplanområdet, og påpeger nogle forhold i Østerhøj-området, der efter vores opfattelse ikke helt lever op til principperne. Vi synes kommunen gør det meget godt når den arbejder i centrum af et planområde (en bydel eller en grund), men at den svigter når det drejer sig om at skabe sammenhæng til andre planområder. For eksempel peger vi på at sammenhængen mellem Østerhøj Syd og Østerhøj Nord (syd og nord for plantagen) er for ringe, og at kædeleddet mellem Måløv Park og det nye Østerhøj bydelscentret (dvs. ALDI s parkeringsplads) - er elendigt udformet. Til slut opfordrer vi til at man ved kommende tiltag f.eks. den kommende skoletilbygning svinger sig op til også at tænke i lidt større sammenhænge end grundens afgrænsning. Vores fuld høringssvar kan fås ved henvendelse til varmemesteren. Nyt om IT-udvalget På sidste ordinære afdelingsmøde blev det vedtaget at nedsætte et IT-udvalg med følgende kommissorium: Det pålægges at nedsætte et IT-udvalg bestående af bestyrelsesmedlemmer og interesserede beboere. Udvalgets opgave er at udarbejde en rapport som på dokumenteret grundlag redegør for de økonomiske, driftsmæssige og leveringsmæssige konsekvenser af at ændre den nuværende status for levering af Tv, radio, internet og telefoni i relation til forskellige behov og forbrugsmønstre hos Måløv Parks beboere. Dette udvalg er nu etableret og har holdt sit første møde. Der mødte i alt 4 op til mødet. Udvalget fandt det i første række nyttigt at orientere sig i hvordan sådanne totalløsninger, eller dele heraf, tager sig ud i nyere udgaver i andre boligafdelinger. Der tages kontakt til Baldersbos Baldernet samt en passende anden afdeling der administreres af 3B. Et dokument som beskriver hvilke elementer der indgår i en totalløsning blev omdelt og kan findes på under Bestandele i boligforeningsnet. 4

5 Udvalget fandt at det sandsynligvis ikke vil være interessant at etablere en anden løsning på den fælles signal- og telefoniforsyning, før aftalen med TDC udløber om ca. 3½ år. Forholdet bør dog undersøges. Udvalget vil ligeledes undersøge om TCDs Webnet-løsning kunne være et bedre alternativ til det nuværende Webspeed og om denne løsning kunne etableres indenfor eksisterende bindingsperiode. Når denne sondering har tilvejebragt et overblik over området vil udvalget forsøge at vurdere hvilke behov og ønsker til fælles løsninger Måløv Parks beboere har, evt. gennem en spørgeskema-undersøgelse. Hvis du havde glemt det første møde eller er blevet interesseret, kan du kontakte Arne Hjøllund på tlf IT-udvalget Indlæg om Fritidshjemmene Der er ved at ske radikale ændringer for fritterne i Østerhøj. Meget tyder på, at fritterne ved Østerhøjskolen (Fritter Fræk/Fidus) bliver på langt over 200 børn allerede næste år, uden at der skaffes mere plads ved tilbygning, hvorimod Fritter Freja på byggeren bliver halveret, da kommunen vil fjerne en pavillon med plads til 30 børn, og de børn skal så rykkes over på den anden side af Klakkebjerg. Og har det så noget med Måløv Park at gøre? Det har det, fordi FB ejer bygger-grunden, og fordi Fritter Frejas pavillon står der som følge af en aftale mellem Måløv Park og Ballerup Kommune. Faktisk var aftalen i sin tid i sommeren 2001, at den skulle være en midlertidig foranstaltning af en varighed på højst 1 år til løsning af nogle akutte pladsproblemer. Imens ville kommunen arbejde på mere permanente løsninger for byggeren, som det er nødvendigt at se som en helhed, da den består af både fritter, byggelegeplads og ungdomsklub (UK). Imidlertid er der endnu ikke er taget hul på den diskussion. Så sent som i foråret lovede de ansvarlige politikere for institutionerne på et møde på byggeren, at der i indeværende efterår ville blive fremlagt en plan. Og der er vitterlig behov for at få skabt mere bygningsmæssigt rum, da prognoserne for børnetal de næste 5 år forudser øget tilstrømning til både fritter, bygger og UK. Men kommunen går tilsyneladende den modsatte vej. Pavillonen på byggeren skal væk til næste sommer. Det er både blevet begrundet med at fritidshjem generelt skal knyttes til skolerne og med at aftalen med Måløv Park udløber. Den sidste begrundelsen er imidlertid uden hold i virkeligheden, idet pavillonen godt kan blive liggende, såfremt kommunen viser seriøs vilje til at arbejde for den efterlyste og lovede helhedsløsning for byggeren. Selve det at åbne for diskussionen vil være nok. At fjerne pavillonen løser af indlysende grunde ingenting, tværtimod. Godt nok sparer kommunen på driften, da det er meget dyrt at leje en pavillon. Men i svinget skrider brugerne af den pågældende pavillon, nemlig børnene, i alt 30, der fra næste sommer så skal over på Fritter Fræk/Fidus. Fritter Freja er normeret til 60 børn lige nu, men vil blive halveret. Det er af mange grunde en dårlig ide at reducere Fritter Freja til 30 børn. Det er heller ikke særlig hensigtsmæssigt at fylde på ovre på Fritter Fræk/Fidus, som vil udvikle sig til en kæmpeinstitution; lige nu er der 182 børn, men prognosen for børnetal i 2005 siger 10 børn ekstra, plus de 30 børn fra 5

6 Freja oveni, i alt 222 børn. Desuden er der ved at blive opført 52 boliger i Østerhøj Syd, som sikkert vil tiltrække børnefamilier med yderligere tilgang af fritterbørn til følge. Resultatet bliver en ubalance mellem en meget stor Fritter Fræk/Fidus på skolen og en meget lille Fritter Freja på byggeren. Der vil ikke blive bygget til, derimod søges pladsproblemerne løst ved, at fritterne skal dele lokaler med Østerhøjskolen. Efter skoletid skal man forsøge at få klasselokalerne til at fungere som fritter, selvom de ikke umiddelbart er indrettet til de behov for aktiviteter, der er på en fritter. Det vil være en katastrofe for vores område at skrue ned for Fritter Freja, både for institutionen selv og for de andre, der skal forsøge at opsuge børnene herfra. Det vil være mere hensigtsmæssigt at fastholde en del af fritidshjemspladserne i forbindelse med byggelegepladsen. Erfaringen med først en 30 børns og nu en 60 børns institution på Fritter Freja har vist, at den nuværende størrelse i langt højere grad end tidligere sikrer en passende grad af dynamik i børnegruppen og kontinuitet mellem årgangene. For de børn, der kommer på fritidshjem i tilknytning til byggelegepladsen, bliver der færre institutionsskift. Samdriften mellem fritidshjem og byggelegeplads giver særlige muligheder for spændende fritidshjemsaktiviteter, som kun vil være tilgængelige for et fåtal af børn, hvis Fritter Freja halveres. Desuden er det en fordel for byggelegepladsen at opretholde relationer til fritidshjemsbørnene. Det er tydeligvis fremmende for rekrutteringen. Mellem Måløv Parks bestyrelse og byggerens bestyrelse er der et udmærket samarbejde og en enighed om, at der bør findes en fornuftig løsning på de problemer, der er skitseret i indlægget. Det kan jeg godt sige på vegne af byggerbestyrelsen, som jeg er medlem af. For os at se vil kun et vist mål af nybyggeri kunne løse pladsproblemerne på en ordentlig måde. Det gælder også om at være forberedte, når de mange fritterbørn i Østerhøj indenfor de nærmeste år ønsker at gå på bygger og senere i ungdomsklub. Vi har alle en klar interesse i, at disse ting kommer til at fungere og gå op i en højere enhed. Håber dette indlæg har bidraget med lidt oplysning om, hvad der er gang i. Håber også, at flere vil gå aktivt ind i at få skred i denne proces. Flemming Vejen Klakkebjerg 29 Nødnumre Nogle af numrene er blevet ændret, så det der står i din beboermappe gælder ikke. De numre, der nu gælder er EL: VVS: KLOAK: De numre der findes på hjemmesiden og på opslagstavlen ved varmemesterkontoret er opdateret og det bør de selvfølgelig også altid være. 6

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd.

Beboerinformation. Måløv Park oktober 2003. Indhold. Referat af ekstraordinært afdelingsmøde. Brok. Om campingvogne. Om bredbånd. Beboerinformation Måløv Park oktober 2003 Indhold Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Brok Om campingvogne Om bredbånd Hjemmesiden Referat af ekstraordinært afdelingsmøde tors. d. 11.09.03 Sted: Fælleshuset,

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park april 2005. Husk afdelingsmødet mandag den 9. maj kl. 19.00

Beboerinformation. Måløv Park april 2005. Husk afdelingsmødet mandag den 9. maj kl. 19.00 Beboerinformation Måløv Park april 2005 Husk afdelingsmødet mandag den 9. maj kl. 19.00 Regnskab, budget og indkomne forslag vil blive omdelt inden mødet Indhold: Opstillinger Bestyrelsens skriftlige beretning

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park maj 2007. Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00

Beboerinformation. Måløv Park maj 2007. Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00 Beboerinformation Måløv Park maj 2007 Husk afdelingsmødet onsdag den 30. maj kl. 19.00 Indhold: Nyt om køkkenmodernisering Fisketure Ungdomsfest i beboerhuset Afdelingsbestyrelsens beretning Nyt om køkkenmoderniseringen

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Det er altid en meget spændende proces at forme beretningen op til en generalforsamling. Den opgave giver os nemlig mulighed for at standse lidt op gøre status over, hvad vi

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14 DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 September 2015 Bestyrelsen: Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th. Tlf: 40

Læs mere

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær forårsgeneralforsamling tirsdag d. 16. april 2013 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2012

Læs mere

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8.

Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. LEJEPLADSEN Hvem dækker hvad? Skulle uheldet være ude, opstår spørgsmålet om, hvem der skal dække skaderne. side 8. nr. 15 november / december 2006 2 LEJEPLADSEN Hvis din ejendom bliver solgt Mange investorer

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park. juni 2002. www.maaloevpark.dk og den ny beboermappe. Referat af budgetafdelingsmødet

Beboerinformation. Måløv Park. juni 2002. www.maaloevpark.dk og den ny beboermappe. Referat af budgetafdelingsmødet Beboerinformation Måløv Park juni 2002 www.maaloevpark.dk og den ny beboermappe Ja, så er den der, Måløv Parks hjemmeside. Vi ved at mange har ventet længe på at alle centrale oplysninger om det at bo

Læs mere

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden

REFERAT TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30. I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden REFERAT Dania Kollegiet den 29. oktober 2008 fra ORDINÆRT AFDELINGSMØDE (beboermøde) TIRSDAG DEN 11. NOVEMBER 2008 KL. 19.30 I DET NYE FÆLLESRUM (16C, kld.) Dagsorden 0. Gratis øl og vand til de fremmødte

Læs mere

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008

Kontakten. Boligselskabet Østparken. Nr. 3 december 2008 Kontakten Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2008 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade,

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2

Nyt fra. Bredalsparken og Grenhusene. Maj 2008 58. årgang nr. 2 Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Maj 2008 58. årgang nr. 2 1 Udgiver: Afdelingsbestyrelsen Redaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Redaktionen forbeholder sig

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

SGH Årsberetning for 2011

SGH Årsberetning for 2011 SGH Årsberetning for 2011 Bestyrelsens beretning for 2011 er aflagt af formanden for Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre Kommune, Flemming J. Mikkelsen, på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Ellebogen. Håndbog for Elleboere

Ellebogen. Håndbog for Elleboere er udgivet af Ejerforeningen Ellevej 2-14 Hørsholm, januar 2000 3. udgave, revideret maj 2005 Ellebogen Håndbog for Elleboere Velkommen til Ellebo. Denne håndbog er tænk som en hjælp for alle nytilflyttere

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere