Grieg og Danmark* JOHN BERGSAGEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grieg og Danmark* JOHN BERGSAGEL"

Transkript

1 Grieg og Danmark* JOHN BERGSAGEL Danmark var Edvard Griegs andet hjem, det land - efter Norge - hvor han hele livet igennem tilbragte mest tid, hvor han nød det tætteste fællesskab af sprog og kultur, hvor han havde de nærmeste bånd til familie og venner og hvor - bortset fra Peters i Leipzig, som blev hans hovedforlag efter han havde sine vigtigste forretningsmæssige og professionelle forbindelser. Det var i Danmark Grieg fandt sig selv, som han fortæller i sine memoirer, Min første succes: )}Jeg havde ikke spor greje på mig selv. Leipzigerluften havde tilsløret mit blik. Men da jeg et år senere kom til Danmark faldt sløret og mit undrende øie så med et den skjønhedsverden, som Leipzigertågen havde skjult for mig. Jeg havde fundet mig selv og med den største lethed overvandt jeg nu alle de hindringer, som i Leipzig syntes mig uoverstigelige«.! Han fandt også sin brud i Danmark, en kusine, den halvtdanske Nina Hagerup, og han fandt desuden kunstnerisk anerkendelse og kommerciel succes. Danmark nød på sin side i mange og lange perioder - ofte årligt - den ære i sit musikliv at have en musiker hvis berømmelse voksede internationalt fra år til år, indtil han overtog Danmarks Niels W Gades stilling som nordisk musiks førende repræsentant. De biografiske detaljer vedrørende Griegs forhold til Danmark er velkendte og er blevet udførligt genfortalt for nylig af Mogens Wenzel Andreasen: 2 Grieg kom til København i foråret 1863 og opholdt sig hovedsageligt der indtil oktober I København havde han, udover en morbror, en nær ven og studiekammerat fra Leipzig-tiden, Emil Horneman, hos hvem han blev indlemmet i en stimulerende og kunstnerisk aktiv vennekreds. Selv efter at Grieg var flyttet tilbage til Norge, tilbragte han fortsat længere perioder i Danmark. I 1867 kom han for at gifte sig, i 1868 for at forevise sit barn og for at komponere klaverkoncerten under et sommerophold i Søllerød. 103

2 Forpligtelser forbundet med bestræbelserne på at skabe sig en levevej i Kristiania i 70erne og senere i Bergen, hvor han byggede»troldhaugen«i , sammen med de store bestillinger til at skrive musik til Bjørnsons og Ibsens teaterstykker, var skyld i, at hans rejser til Danmark i disse år blev mere sporadiske. Men de var stadigvæk betragtelige, ofte af flere måneders varighed, hvori han komponerede, gav koncerter og nød nordens kulturelle hovedstads kosmopolitiske atmosfære i selskab med gode venner og trofaste beundrer. I 1888 kom Grieg til København i juni måned for at deltage i den første Nordiske Musikfestival, men fra 1889 indtil sin død i 1907 var det med få undtagelser vintermånederne Grieg valgte at tilbringe i Danmark, og på den måde fordelte han de sidste næsten tyve år af sit liv nogenlunde ligeligt mellem Norge og Danmark. Det er altså åbenlyst, at meget mere end klaverkoncerten blev skrevet i Danmark i alle disse år, og op til 1881, da Leipzigforlaget C.F. Peters blev hans hovedudgiver, blev det meste af det Grieg skrev, fra»poetiske Tonebilleder«, Op. 3 (fra 1863) til >>12 Vinje-Sange,<, Op. 33 (fra 1881), udgivet i København af danske forlag. Undtagelserne fra denne regel fortjener imidlertid opmærksomhed: alle kompositionerne i de større former, den såkaldt»absolutte«musik uden nationale begrænsninger i sprog eller indhold, blev udgivet, ikke i København, men i Tyskland. Disse værker indbefatter Klaversonata Op. 7 (1866; Breitkopf & Hartel), den 1. Violinsonata, Op. 8 (1865; Peters), den 2. Violinsonata, Op. 13 (1871; Breitkopf & Hartel), Klaverkoncert, Op. 16 (1872; Fritsch), den store Ballade for klaver, Op. 24 (1876; Peters) og Strygekvartet, Op. 27 (1879; Fritsch). En anden gruppe værker er åbenbart blevet udtaget til udgivelse i Norge med lige den modsatte begrundelse, da de er værker med et udpræget nationalt anstrøg, såsom Landkjening (Bjørnson), Op. 31 (1872; Behrens), og værker som gør brug af melodier fra Lindemans samling af norske folkesange og -danse: 3 25 norske Folkeviser og Danse, Op. 17, (1869; Rabe) og Fire Albumblade, Op. 28, Improvisara, Op. 29 og Album for Mandssang, Op. 30 (alle udgivet hos Warmuth i 1878). Endelig, blev I Host for fire-hændigt klaver, Op. 11 (1867) som prisvinder i en konkurrence udskrevet af den Svenske Akademi udgivet i Stockholm (Hirsch). Denne sortering af værkerne er måske et tegn på, at Griegs forhold til Danmark var mere kompliceret end man ellers ville synes. Naturligvis var det i høj grad til fordel for den unge komponists internationale anerkendelse at få sine kompositioner udgivet hos de store tyske forlag, men Køben- 104

3 havns førende position i Skandinavien taget i betragtning er det interessant at bemærke, at han fra 1869 ser ud til at skelne på denne måde mellem»skandinavisk«musik og»norsk«musik. I sine tidligere år i København støttede Grieg og hans venskabskreds idealet af nordisk fællesskab, baseret på erkendelsen af en fælles arv. At }.P.E. Hartmann gav udtryk for denne ånd er det som Grieg beundrede i dennes musik - som han sagde så smukt i en hyldest til den danske komponist på hans firs-års dag:»hvilken tonekunstner i Norden med den ægte følelse for nordisk ånd mindes ikke idag, hvad han skylder Hartmann! De bedste, dybeste tanker, som en hel efterslægt af mere eller mindre betydelige ånder har levet på, har han først udtalt, har han først bragt til at gjenklinge hos OS«.4 Det var også med det formål at fremme ung nordisk musik at Grieg sammen med Nordraak og de danske venner Horneman, Hornbeck og Matthison Hansen stiftede koncertforeningen»euterpe«i København i 1864 efter model af Leipzig-selskabet af samme navn. 5 Tiden stod imidlertid i national-romantikkens tegn og efter at have været bundet i århundreder først til Danmark og så til Sverige, løb følelserne forståeligt nok stærkere i Norge end i de andre skandinaviske lande. Da Grieg var flyttet tilbage til Norge i 1866, fandt han derfor rimeligvis at tiden krævede en loyalitets-erklæring af ham. Han giver udtryk for sine følelser om den position hvori han befandt sig på det tidspunkt (1866) i et brev til sin danske ven Matthison-Hansen:»At baade De og forskjellige andre Mennesker have Evnen til at vække min Længsel efter Danmark behøver jeg vel neppe at sige, og den Tid er forhaabentlig ikke saa fjern, da vi atter skulle ses. Efter en lykkelig tilendebragt Vinter kommer jeg ned til de grønne Skove saa glad som aldrig, ja dernede under de lyse haller træffer jeg min lille Jente, gaar saa med hende ind i Kirken, og derfra stævner det hjemad med hende mod Norges Kyst, der hvor jeg skal leve og virke. Ja, det er en forunderlig Tanke, forunderlig Blanding af Fryd og Vemod. Det er min Begeistring for den nationale Ide, der bringer mig til at forsone mig med mit Fædreland som Opholdssted for en Kunstner, men i mørke Øieblikke staar desuagtet min Fremtid skybetynget, og det paa Grund af den totale Isolation og Mangel af Paavirkning heroppe«.6 Denne»Begejstring for den nationale Ide«er formodentlig essencen af den gæld til Nordraak som Grieg altid var villig til at bekende, og han stod næppe mindre i gæld til Ole Bull i den henseende efter at have tilbragt mange herlige timer i den ældre ildsjæls selskab sommeren I Bulls tilfælde ved vi at begejstring for den nationale ide var knyttet til en 105

4 begejstring for folkemusik, og det er betegnende at Griegs Op. 17, en samling af 25 udsættelser af folkesange og danse, var tilegnet netop Ole Bull, da den blev udgivet i Bergen hos C. Rabe i Titelbladet angiver Lindemans samling, der blev afsluttet i , som kilden for melodierne, men det kan også bemærkes at allerede under sit ophold i København ville det have været svært for Grieg at undgå et bekendtskab med norsk folkemusik i den danske folkemusikindsamler A.P. Berggreens udgave af Folke-Sange og Melodier. Denne samlings første udgave i 4 bind ( ) blev stærkt forøget og revideret i den anden udgave i 11 bd. ( ), hvori et selvstændigt bind var tilegnet hvert af de skandinaviske lande. Det andet bind, der indeholdt det norske stof, Norske Folke Sange og Melodier, blev udgivet i København i 1861 og indeholder flere melodier brugt i Griegs Op. 17. Grieg var aldrig en rabiat nationalist som Bull, Wergelands ven, var det. I denne henseende indtog han en mere moderat holdning, der var nærmere den anbefalet af Bjørnson (og Welhaven). H vor Bjørnson i sin mindetale for Ole Bull kunne omtale ham som»ole Olsen Violin, norsk nordmand fra Norge«, følte Grieg det nødvendigt i et brev til Iver Holter i 1897 at tage afstand fra en sådan holdning for sit eget vedkommende:»... en ubestemmelig længsel drev mig mod Kjøbenhavn. Gade, tiltrods for al beundring, jeg nærede for hans geniale ungdomsværker, kunde selvforståelig ikke stille denne længsel. Men at jeg dengang havde hans klare kunstneriske [bedømmelse] ved siden af Nordråks grønne begejstring, (som jeg fuldstændig delte) det var min lykke. Jeg vilde gjerne være ikke netop norsk, endnu mindre norsk-norsk, men - mig selv«.8 Alligevel kunne Griegs patriotisme aldrig drages i tvivl. I det skelsættende år for norsk uafhængighed, 1905, følte han sig forpligtet til at protestere i den københavnske avis Politiken imod at blive klassificeret som dansk komponist. Han skrev:»når Illustreret Tidende i sin Hartmann-enquete idag indregistrerer mig som dansk kunstner, må jeg på det mest energiske protestere. Jeg er normand og kan ikke være med på at se min nationalitet forvansket. Min kj ærlighed til Danmark er stor. Men så stor er den dog ikke«.9 På samme tid, i sine senere år var det ham åbenbart magtpåliggende at korrigere enhver mistanke om chauvinisme der måtte hænge på ham og, som vi allerede har set i hans brev til Iver Holter, insisterede han på at dele æren for sin musikalske udvikling mellem Gade og Nordraak, mellem Danmark og Norge. I 1889 havde et dansk tidsskrift gengivet en artikel, hvori en anmelder i Berlin havde omtalt 106

5 ham som en nationalistisk komponist. Grieg skrev til udgiveren i København og beklagede at danske læsere skulle blive udsat for en så misvisende omtale af hans kunst og bad om at få sin protest trykt:»forfatteren af den nævnte artikel har imidlertid opstøvet en ytring af mig fra længst forsvundne dage, som i den grad tilhører min meget grønne periode, at jeg anser det for min pligt, her offentlig at desavouere den. Jeg mener denne ytring: 'Vi (Nord rå k og jeg) sammensvor os mod den Gade'ske, af Mendelssohn påvirkede, blødagtige skandinavisme og betrådte med begejstring den nye vej, hvorpå den nordiske skole nu befinder sig'. De vil forståe, at jeg på mit nuværende standpunkt ikke kan vedkjende mig en udtalelse, der som denne i mere end ønskelig grad strutter af ungdommeligt overmod. Jeg behøver vel næppe at forsikre Dem, at jeg hverken er ensidig nok til ikke at nære al skyldig pietet og beundring for en mester som Gade, eller overfladisk nok til, som forf. udtrykker sig 'faktisk at melde mig som den nationaleste blandt de nationale, som den norske kompositions egentlige Messias'. Ligeoverfor en slig påstand tør jeg sige, at forf. mangler de vigtigste betingelser til at bedømme mig. Havde forf. kendt til min kunst som helhed, var det næppe undgået ham, at jeg i mine senere værker mere og mere har søgt hen imod et bredere, almen e re syn på min egen individualitet, et syn, der har fået sin påvirkning fra tidens store rørelser - altså fra det kosmopolitiske. Men - det indrømmer jeg gjerne - aldrig vil jeg derfor kunne nænne med voldsom hånd at oprive de rødder, der knytter mig til fædrelandet«.lo En af de ting, der bandt Danmark og Norge tættest til hinanden, var selvsagt deres sprogfællesskab. Det er det lykkeligvis stadigvæk, men i perioden hvor selvbevidsthed var under udvikling, især i 1830erne og fremefter, var der mange der mente at en norsk identitet forlangte dyrkning af et sprog som var særlig norsk og så vidt muligt renset for alle spor efter det danske sprog, som var Norges arv efter århundreder af en ulig union med Danmark. Som Welhaven havde gjort, advarede Bjørnson imod at Norge skulle afskære sig fra den kultur-arv landet delte med Danmark. Da kontroverserne blussede op igen i 1900, indtog Grieg en personlig position som var lidt mere radikal end Bjørnsons og samtidig endnu engang afslørede den traditionelle øst-vest opdeling aflandet:»dit Venskab gir vi Dig tifold tilbage! Og det tiltro ds for, at Du står, der Du står - i Målsagen! Hvor trist for mig og mange med mig at Du med Din henførende Evne skal stå der! Jeg tror nu, at vi der vesterpå føler varmere for Målet, fordi det er såmeget vakkrere og ofte gir Udtryk for 107

6 det noble i Folkekarakteren. Havde Du som jeg, på et vigtigt Punkt i Din Udvikling levet halvandet År i Hardanger, så vilde Du lettere forstå mig. Men, derom er jeg intet 0ieblik i Tvivl: Din Optræden har gjort godt ligeoverfor 'Målfanatikerne', dette snæversynte Folk, der går såvidt, at de ser ned på os, der bare elsker Målet, men ikke kan tale det!<,11 Men syv år senere, i sine sidste måneder, modificerede Grieg sit standpunkt og skrev til Bjørnson fra København:»Kjære Dig, jeg har beundret og omfavnet Dig for Dit Indlæg i Målsagen. Det havde jeg kanske ikke gjort før i Tiden. Men siden Målsagen er bleven en politisk Magtsag, har jeg tat Afstand fra den. Jeg vil elske Målet som før, men alt dette med Måltvang er Unatur. Et Sprog former og udvikler sig efter helt andre Love end Tvangens«.12 At have et sprog tilfælles med Norge blev i Danmark (med undtagelse af nogle, måske lidt misundelige, konkurrerende danske forfattere) betragtet som noget man kun kunne være glad for. I 1864, da preussiske tropper angreb Danmarks sydgrænse, overvejede H.C. Andersen, der var en ængstelig og frygtsom mand, den mulighed at hans sprog - det danske sprog - kun ville overleve i Norge. I Mit livs eventyr beskrev han sin frygt:»jeg havde Fornemmelsen af, at mit Fædreland stykkeviis vilde blive amputeret og forbløde, mit Modersmaal skylles hen, kun lyde som et Echo fra Norges Kyster<,.13 H.C. Andersens sprog var også Bjørnsons og Ibsens sprog - for kun at nævne to af de samtidige norske forfattere han beundrede - og forskellen mellem deres måde at tale på og hans er smukt skildret i Mit livs eventyr uden antydning af at det danske skulle favoriseres:»det var min Bestemmelse, bragte Freden, der nu skulde sluttes, en trøstelig Tid for Danmark, da vilde og maatte jeg til Norge, hvor jeg aldrig har været, see de brusende Fosser, de stille, dybe Søer, Landet, hvor mit Modersmaal Klinger med Malmklang fra Fjeldet; hos os bølger det frem som fra Bøgens bløde Blad<,.14 Griegs omfattende brug af dansk poesi er derfor en naturlig konsekvens af dette sprog-fællesskab, en fordel begge parter kan være tilfredse med: både hans første karakteristiske vokalmusik, Hjertets Melodier af H. C. Andersen, Op. 5 (1865), og hans sidste udgivelse, de Fire Salmer, Op. 74 (1907), er udsættelser af danske tekster, og imellem dem kommer talrige musikalske udsættelser af digte af Christian Winther, Christian Richardt og Otto Benzon, for eksempel, dog navnlig en hel del af H. C. Andersen og Holger Drachmann

7 Harme i Norge over tidligere dansk dominans var ikke kun rettet mod det danske sprog, men også mod de misundelsesværdige kulturelle fordele som Danmark nød, i nogles mening på Norges bekostning. Griegs holdning var, som vi har set, snarere præget af påskønnelse og værdsættelse af det danske milieu end af misundelse. Der er en portion af begge dele i Gerhard Grans bemærkninger fremkaldt af minder om en bestemt lejlighed, der drejede sig netop om Nina og Edvard Grieg:»Det gjaldt for ende l aar tilbage - og det er kanske ikke ganske forbi endnu - at ethvert norskt aandens eller ialfald kunstens verk, som skulde blive gangbart herhjemme, - det maatte først til Kjøbenhavn og der faa sit præg; vi var paa disse omraader for usikre og parvenuagtige til paa egen haand at vove os til aaben beundring af noget nyt«.16 I sine charmerende memoirer fra 1927, Dengang vi var tyve aar, skrev digteren Vilhelm Krag noget lignende, i sit tilbageblik til 1890erne:»Dengang var det slet ikke brugbart for en norsk Forfatter at udkomme i Norge; var han ikke saa meget tess, at de vilde have ham i Kjøbenhavn, kunde han da umuligt eie Gnist af Talent«. 17 Så meget desto mere kunne Grieg derfor bryste sig med en såre menneskelig stolthed ved en lejlighed, hvor han med rette mente at nordmænd havde hævdet sig smukt på dansk grund. En sådan lejlighed beskrev han til Frants Beyer i 1886:»Og nu nogle Ord om den fine filharmoniske Koncert. Ja, fin, det er Ordet, thi Uohan] Svendsen mødte med Ordensbånd, og Dronningen var på Generalprøven og hele den Kg!. Familie på Koncerten. Alt gik godt og gjorde glubende Lykke. Du kan tro 'Åses Død' klang for det enorme Strygeorchester. Og så var det ikke usselt at sidde der og spille med Svendsen som dirigent.,. Jo, vi Norske er farlige i denne Tid. I Dagmartheatret spilles Peer Gynt bestandig for udsolgte Hus, i det Kong!. Theater trækker endnu bestandig Geografi og Kjærlighed [af Bjørnson]. Folk og Koncerter udfylder vi med omtrent bare norsk Musik! En formelig Annektion!«18 En anden gang var han sammen med Johan Svendsen og Alexander Kielland og skrev:»det var morsomt, da jeg havde dirigeret, at sætte mig op i Logen og nyde det øvrige mellem Svendsen og Kielland. Du kan tro vi repræsenterede Norge grundigt og nød hinanden gjensidig«.19 Sådanne små, næsten barnlige, udfordringer til national stolthed på begge sider tiltrods, kan der ikke herske nogen tvivl om, at Grieg og Danmark også»nød hinanden gensidigt«. Det er også i rigt mål åbenlyst at lo9

8 begge havde gavn af hinanden. Det er behageligt at forestille sig den overlapning af generationer indenfor nordisk musik, der fandt sted da Grieg stiftede bekendtskab med Carl Nielsen og anerkendte hans værdi. Grieg fulgte Carl Nielsens udvikling med interesse, og kort inden sin død skrev han til Julius R6ntgen: f)und ich habe 'Maskaradenl' geh6rtl... Etwas ist sicher: Ein junger Meister hat das Werk gemacht... «.20 Griegs indflydelse på Carl Nielsen var utvivlsomt mindre end Johan Svendsens, med hvem Carl Nielsen havde et nært samarbejde; alligevel tilegnede Carl Nielsen Grieg sin Strygekvartet i Es-dur, Op. 14 (1898). Fordi Rued Langgaard ( ) kom frem så usædvanlig tidligt, lykkedes det endog Grieg at gribe ind også i den næste generation af danske komponister. Den 7. april 1905 overværede han en orgelkoncert af den unge Rued Langgaard i Marmorkirken i København. Langgaard var ikke engang 12 år gammel på det tidspunkt, og Grieg blev så overvældet af drengens musikalske talent at han med en hjælpsomhed og ansvarsbevidsthed, der var karakteristisk for ham, gik direkte tilbage til sine værelser på Hotel Phønix og skrevet entusiastiskt brev til den unge musikers mor. To år senere, i 1907, skrev den dengang 14-årige Langgaard et f)epos«for orkester, som han gav den oldnordiske titel Drapa, til Griegs ære; det blev dog i stedet til hans minde. Edvard Grieg havde bogstaveligt to hjem og, som han så ofte erklærede, elskede han dem begge. Selvom den politiske situation og de nationalromantiske strømninger i tiden pålagde ham strenge krav til fordel for landet, hvor han var født, opretholdt han med integritet og loyalitet en balance i sit forhold til det andet land. Efter sin 60-års fødselsdag i 1903 kunne han i et takkebrev til danske venner skrive således: f)... i Danmark har jeg ingen fjender... [Deres gave] vil altid minde mig om den lyseste tid i min tilværelse og om det mig så kære land, i hvis ly jeg fandt et ungdomshjem for mig og min kunst«.21 Ingen fjender i Danmarkl Det kan man roligt sige. Danmarks holdning til Grieg kommer til udtryk i et lejlighedsdigt af Holger Drachmann, skrevet til en afskedsfest for Edvard og Nina Grieg, da de skulle forlade Danmark og rejse tilbage til Norge i 1886: f)lad saa kun Nordmænd kalde Grieg for 'vor' 'vor norske Grieg' - jeg vil ej derfor slaas; jeg siger blot, at han tilhører os, os Danske ligefuldt - thi, Spøg tilsiden - han og hans Kunst tilhører Brydningstiden«

9 Noter * Denne artikel er også udgivet på engelsk i Studia musicologica nor vegica, bd. 19, Oslo 1993, s l.edvard Grieg: Artikler og taler, udg. ved Øystein Gaukstad, Oslo 1957, s Mogens Wenzel Andreasen, Grieg og Danmark, København Ludvig Mathias Lindeman, Ældre og nyere norske Fjeldmelodier, Christiania Edvard Grieg: Artikler og taler (op.cit.), s Se L. B. Fabricius, Træk af dansk Musiklivs Historie, København 1975, s Breve fra Grieg, ved Gunnar Hauch, København 1922, s Se n Edvard Grieg: Artikler og taler (op.cit.), s Edvard Grieg; Artikler og taler (op.cit.), s Edvard Grieg; A rtikler og taler (op.cit.), s l l. Breve fra Grieg (op.cit.), s Brevefra Grieg (op.cit.), s l3.h. C. Andersen, Mit livs eventyr, rev. udg., red. H. Topsøe-}ensen. København 1951, II, s Ibid., s I5.Se Beryl Foster, The Songs of Edvard Grieg, Aldershot Gerhard Gran, "Edvard Grieg og frue i Danmark", i Samtiden III (Bergen 1892), s Vilhelm Krag, Dengang vi var tyve aar, Oslo 1927, s I8.Edvard Grieg. Brev til Frants Beyer, udg. Finn Benestad og Bjarne Kortsen, Oslo 1993, s Ibzd., s Breve fra Grieg (op.eit.), s Edvard Grieg: Artikler og taler (op.eit.), s Holger Drachmann, ll. maj 1886 (sen. 16). 111

10 Resume Denmark was Grieg's second home, a place that he loved for its beauty, its character, its rich cultural heritage and its stimulating artistic environment, a place where he had friends, an active professionallife and commercial interests. The article illustrates aspects of Grieg's relationship to Denmark and shows how Grieg, despite the pressures exerted upon him as a national figure in a period of national romanticism, managed with characteristic integrity to maintain a balance between his loyalties to both Norway and Denmark. 112

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Nordens bedste avistegneserier!

Nordens bedste avistegneserier! Nordens bedste avistegneserier! Rocky er de seneste års største seriesucces i Sverige og er blevet utroligt godt modtaget i nabolandet Norge. Gennem at forklæde sig selv og vennerne som dyrefigurer har

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12)

Besætning: Martin Schack; piano Morten Ramsbøl: kontrabas Morten Lund; trommer Jacob Fischer; guitar (#2,#4,#5,#9,#12) JAZZ PÅ DANSK Kære lytter! "Jazz på dansk" er opsummeringen af ti års arbejde med danske sange, som jeg ka li at spille dem. Denne cd er et produkt af min freelance-virksomhed herhjemme og i udlandet.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4

Living. Blød beton. Bolig Tendens Design Brevkasse. Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Gå på opdagelse på vores nye website www.planet-huse.dk 8008-02 SØNDAG DEN 9. MARTS 2014 Bolig Tendens Design Brevkasse Living Design: 10 designere fejrer 10 år med Bourgielampen. Side 4 Blød beton Det

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

D E N D A N S K E S A N G

D E N D A N S K E S A N G D E N D A N S K E S A N G Frit efter Tardieu Et af de spil, der indgår i FIRE GRINEBIDERSPIL udgivet af forlaget DRAMA. Bringes her som en mundsmag Kaj Himmelstrup og Drama PERSONERNE En dirigent og et

Læs mere

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen

Skibet Fredensborg. En storyline om trekantshandelen Skibet Fredensborg En storyline om trekantshandelen Der fremstilles et en planche forestillende et tværsnit af et skib i målestoksforhold 1:10 og et kort over Atlanten med Europa, Afrika og Amerika. Året

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Af Øjvind Hansen Temaet ved den her gudstjeneste det er som nævnt den femte bøn i Fadervor: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GK Books GK Live www.guttermann-kultur.dk Skriv til os på: guttermannkultur@gmail.com Eller ring på: mobil +45 23 72 31 22, mobil +45 40 59 22 83 eller fastnet +45 33 24 02

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

"Perikles i Athen" En rapport fra et ophold i foråret 2012 hos Det Danske Institut i Athen af Per Bloch Andersen - i denne anledning: alias Perikles

Perikles i Athen En rapport fra et ophold i foråret 2012 hos Det Danske Institut i Athen af Per Bloch Andersen - i denne anledning: alias Perikles "Perikles i Athen" En rapport fra et ophold i foråret 2012 hos Det Danske Institut i Athen af Per Bloch Andersen - i denne anledning: alias Perikles Få dage efter min ankomst skrev jeg i min dagbog: "Det

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n

Musik Musik Musik s k o l e t j e n e s t e n Musik s k o l Musik Musik e t j e n e s t e n Kan du høre kirkeklokken, der hvor du bor? Hvordan synes du, den lyder? I gamle dage ringede kirkeklokkerne, når der var krig eller ildebrand. De kunne advare

Læs mere

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang

www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang 1 plus50.nu v/, Adelgade 41, 1. sal 4720 Præstø mobil 40 55 36 45, www.plus50.nu Foredrag - Fortællinger - Fællessang www.plus50.nu Højskoleforedrag. Højskolemusik. Højskolestemning. Faglighed. Fordybelse.

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Sopran, Mezzo-sopran, Alt Johanne Karstens

Sopran, Mezzo-sopran, Alt Johanne Karstens Sopran, Mezzo-sopran, Alt Det er ikke lykkedes at finde biografiske data på. Sangeren Thøger Rasmussen fortæller i sin lille bog (pamflet) om følgende episode, som involverer (formentlig fra omkring 1920):

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Anker Olesen Tenor - koncertsanger

Anker Olesen Tenor - koncertsanger Anker Olesen Tenor - koncertsanger Han må have været en, som man regnede med, eftersom han har både Helge Bonnén på flygel og Fini Henriques på violin. En smuk og klar tenor, med den fineste udtale. Anker

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag.

Så blev det aften og det blev morgen, den sjette dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 16/3-14 Kirkedag: 3.s.i fasten/b Tekst: Mk 9,14-29 Salmer: SK: 28 * 388 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 LL: 28 * 182 * 660 * 192,9 * 670,1+4 Så blev det

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012

Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Sprog og identitet Københavnsafdelingen, program oktober 2012 Kære medlem Hvem er vi egentlig? Er det kun det grå guld, der tror på en nordisk identitet? Ser ungdommen et fællesskab? Hvad med vores nye

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 16. august 2015 11.s.e. Trin. Lukas 18,9-14 Salmer: 331-444-523 609-747 v.1-4 --- Godmorgen.

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 16. august 2015 11.s.e. Trin. Lukas 18,9-14 Salmer: 331-444-523 609-747 v.1-4 --- Godmorgen. Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 16. august 2015 11.s.e. Trin. Lukas 18,9-14 Salmer: 331-444-523 609-747 v.1-4 Godmorgen. I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, vi sidder ned,

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse Fredericia d. 14.11.2013 Pressemeddelelse Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical på Operaen Fredericia Teater opfører Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical i Operaen til sommer og efterfølgende på Fredericia

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere

Talenterne i mit liv øjeblikke

Talenterne i mit liv øjeblikke tager en dyb indånding hver mandag morgen, når de skal af sted på arbejde igen. Derfor kan jeg godt finde på at sige: Har du overvejet at lave noget andet? Jeg beviser med min historie, at man godt kan

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen.

Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Kære Danske Zoom 8 sejlere. Først og fremmet tillykke med udtagelsen til NM i 2014 i Zoom 8 klassen. Vi er glade for I ønsker at repræsentere de danske farver ved NM i Horten. Med venlig hilsen Hold lederne

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere