K.A.S. 123 år H Nyt fra sejlerskolen H På togt med Marianne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K.A.S. 123 år H Nyt fra sejlerskolen H På togt med Marianne"

Transkript

1 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. FEBRUAR 2014 NUMMER 1 K.A.S. 123 år H Nyt fra sejlerskolen H På togt med Marianne

2 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Det første K.A.S. arrangement i 2014 var som sædvanlig nytårsturen som løb af stabelen lørdag den 4. januar. Vi var på besøg hos By og Havn for at høre noget om udbygningen af Nordhavnsområdet og derefter bød Fest- og tursejlerudvalget på det traditionelle pølsebord i Jomsborg. Årsskiftet er er også det skæringspunkt hvor der skal gøres status over året der gik og lægges planer for året der kommer. Regnskabet skal afsluttes og udvalgene og bestyrelsen forbereder klubbens generalforsamling som i år ligger den 26. marts. Udvalgene er også godt i gang med at planlægge den kommende sejlsæson. Husk at det er nu du skal melde dig til sejlerskolens sommerhold. Det er lang tid siden jeg på denne plads har skrevet om den retssag, som Albert Strandberg ankede til landsretten efter at K.A.S. havde fået medhold i byretten. Men nu er ventetiden ved at være slut idet sagen skal for Østre Landsret den 25. februar. Så nu skulle der være mulighed for, at vi til dette års generalforsamling har fået en afklaring af forholdet til vores lejer i restauranten på første sal. Når man ser de kræfter der var i spil med stormen Bodil og den efterfølgende stormflod, hvor vandet i Svanemøllehavnen var omkring 1,80 meter over normal vandstand og hvor havnene på nordkysten blev fuldstændig smadret, er det godt at konstatere, at der stort set ikke var nogen skader hverken i havnen eller på bådpladserne. H Niels Erik Andersen Projektet i Nordhavnen Foto Michel Schaumburg

3 Husk FEST-OG TURSEJLERUDVALGET Klubbens Fødselsdag den 13. marts Ohøj kære K.A.S. medlemmer, kom og vær med til at festligholde vores gamle klub på dagen - torsdag den 13. marts fra kl i klublokalet Jomsborg. Der vil være et udvalg af herlige sandwich, øl og vand. Arrangementet er gratis med adgang for alle medlemmer og venner. Slut op om din klub og mød dine sejlervenner, så I kan aftale den kommende sæsons eventyr. Tilmelding til senest mandag den 10. marts kl. 12. H Vel mødt og hjertelige hilsner Fest- og tursejlerudvalget Judy, Hanne og Anne 3 Erling Larsen Industrilakering ApS Inventar Døre Stole Vinduer Skilte Alu/Metal Glasfiber Alt i Sprøjtelakering Laurentsvej Bagsværd Tlf

4 4 SKOLEUDVALGET Oui Oui tilknyttes Kapsejladsskolen Gennem nogle år har Oui Oui levet sit eget stille liv og klubbens medlemmer har nok ikke helt fået det ud af guldklumpen som vi godt kunne. Det forsøger vi nu at råde bod på ved at knytte Oui Oui tættere på kapsejladsskolen. Dette kommer til at foregå på flere måder. For det første opretter vi et særligt Oui Oui undervisningshold. Dette hold vil sejle om mandagen sammen med Kap-1 og være kapsejladstræning med henblik på at efterfølgende at sejle kapsejlads i Oui Oui. Kurset sigter også imod at give eleven kvalifikationerne til at få et Oui Oui førerbevis. Yderligere er det tanken at Kap-1 og Oui Oui kan dele gaster og dermed supplere hinanden, hvis det bliver nødvendigt, som følge af for lille eller for stort fremmøde. For dem som kommer til at sejle kap-1 bliver det dermed lettere at komme ud med Oui Oui. Til Kap-1 træningen vil Oui Oui deltage i starter og kapsejladser, samt teori. Om onsdagen og torsdagen oprettes der Kapsejladshold i Oui Oui svarende til vores Kap-3 hold i spækhuggere. Her er det også tanken at styrke forbindelserne til Kap-3 holdene om onsdagen og Kap-2 holdene om torsdagen. Ved at indgå i en fælles pulje med Kap-3 og Kap-2 holdene er det håbet, at vi kan få flere ud at sejle og undgå aflysninger, hvis et hold kommer i en mangelsituation, og vi mener at læring af kapsejlads i en anden bådtype vil styrke elevernes sejlerevner. Og ved at Kap-2 og Kap-3 sejlerne får mulighed for at komme med ud med Oui Oui skulle vi også gerne få styrket interessen for denne pragtfulde båd. Dette er kun begyndelsen og fremtiden vil forhåbentlig bringe flere initiativer, der kan øge synligheden af Oui Oui i klubben, så vi kan få fuld glæde af den. Dette skal selvfølgelig ske med respekt for Oui Oui s egenart. Oui Oui er en rigtig racer hvor fartpotentialet er prioriteret over soliditet og derfor skal båden sejles med opmærksomhed. Dette vil også afspejles i den måde Oui Oui vil blive brugt på. Det vil ikke være en båd man kan sejle på weekendtur i og det vil aldrig blive en båd vi underviser begyndere i. Men som fortsætterbåd for sejlere med interesse for kapsejlads og som særlig udfordring for dem, som vil sejle rigtigt stærkt, er det et fremragende tilbud. På kapsejladsskolen siger vi velkommen til Oui Oui og folkene omkring den. H Erik Skovgaard Jørgen Sølling Henrik Effersøe Johannes Engelsby Hansen Allan Jensen Johnny Aa. Jørgensen Kurt Fog Pedersen

5 SKOLEUDVALGET 5 Tilmelding til Sejlerskolen Kapsejladsskolen og sejlads med Oui Oui Lær at sejle i K.A.S.! Sejlerskolen/kapsejladsskolen tilbyder undervisning for både begyndere og mere øvede sejlere. Hvis du ønsker at sejle på sejlerskolen/kapsejladsskolen eller sejle kapsejlads med Oui Oui i sommeren 2014 skal du tilmelde dig inden 15. februar. A-hold Sejlerskolens begynderhold og starten på K.A.S. sejleruddannelse - deltagelse kræver ingen forudsætninger ud over lysten til at lære at sejle. Undervisning på A-hold gennemføres i gaffelrigger og tilbydes alle dage mandag til fredag. Bemærk at du skal tilmelde dig, selv om du går på Introduktionskurset! B-hold Sejleruddannelsens 2. år. Deltagelse kræver gennemgået A-hold og indstilling fra A-holdslæreren. Hvis der er opnået tilstrækkelig rutine, bliver eleverne på B-hold indstillet til klubbens førerprøve, der afholdes sidst på sæsonen. Undervisning på B-hold gennemføres i gaffelrigger og tilbydes alle dage mandag til fredag. Bemærk at du skal tilmelde dig, selv om du sejlede A-hold sidste sommer! R-hold R-hold er sejlerskolens rutinehold i gaffelrigger. Deltagelse kræver at du har bestået klubbens førerprøve. Indholdet i undervisningen sigter på at give eleverne videregående træning i praktisk sejlads i klubbens gaffelriggere. S-hold Sejlerskolens rutinehold i spækhugger. Deltagelse kræver at du har bestået klubbens førerprøve. Formålet med deltagelse på S-hold er at lære at håndtere sejlklubbens spækhuggere med henblik på tur-sejlads. Undervisningen foregår i spækhugger om tirsdagen. Suppleanter Ikke alle, der tilmelder sig sejlerskolens A-, B-, R- og S-hold, er heldige at få en fast plads. Da der erfaringsmæssigt er afbud og frafald i løbet af sæsonen, bliver der oprettet et antal suppleantpladser svarende til én suppleant per hold. Som suppleant er man garanteret at komme ud at sejle på ens sejlaften, men man kan ikke være sikker på at sejle med det samme hold hver uge. Til gengæld deltager man til reduceret pris. Suppleanter har fortrinsret til at overtage ledige pladser ved afbud eller frafald. KAPSEJLADSSKOLEN Kap-1 Grundlæggende undervisning i kapsejlads i spækhugger. Formålet med deltagelse er at opnå et grundlæggende kendskab til trim af båden og til kapsejladsbanen. Deltagelse kræver som minimum at du har søfartsstyrelsens duelighedsprøve og elever med klubbens førerbevis har fortrinsret. Undervisningen ligger om mandagen. Kap-2 Videregående undervisning i kapsejlads i spækhugger. Undervisningen vil fokusere på kapsejladstaktik, starter og trim. Undervis-

6 6 SKOLEUDVALGET ningen kan betragtes som forberedende til Kap-3. Tidligere deltagelse på Kap-1 eller tilsvarende erfaring forventes. Undervisningen ligger om torsdagen. Kap-3 Formålet med kap-3 er at opnå rutine i kapsejlads i spækhugger. Der er ikke egentlig undervisning på sejlaftenerne, men eleverne deltager i Svanemøllekredsens onsdagsmatcher, hvor der er rig lejlighed til at afprøve de teknikker, der er lært på Kap-1 og Kap-2. Holdet ligger derfor om onsdagen. Kapsejladsundervisning med Oui Oui: Formålet med kurset er at træne eleverne i kapsejlads og i håndteringen af Oui Oui med henblik på senere deltagelse i kapsejlads på onsdags- og torsdags-kapsejladserne med Oui Oui. Der vil også blive undervist med henblik på at opnå færdigheder til erhvervelse af førerbevis til Oui Oui. Undervisningen foregår om mandagen til dels sammen med Kap-1. Deltagelse kræver som minimum at du har klubbens førerbevis. Medlemmer med kapsejladserfaring på mindst Kap-1 niveau vil blive foretrukket. Kapsejlads med Oui Oui Du kan tilmelde dig kapsejlads i Oui Oui onsdag og torsdag. Om onsdagen deltager holdet i Svanemøllekredsens onsdagsmatcher og om torsdagen i Kjøbenhavnske Træsejleres kapsejladser. Kurset svarer til Kap-3, men i Oui Oui. Du kan tilmelde dig enten som skipper, som gast eller som skipper med egen besætning. For at tilmelde sig som skipper eller som skipper med egen besætning, skal du have det særlige førerbevis til sejlads med Oui Oui. Deltagelse som gast kræver som minimum duelighedsbevis eller tilsvarende sejlerfaring. Det bliver forventet, at du deltager aktivt hele sæsonen. Gebyr Deltagelse på A, B, R- og S-hold: kr. Deltagelse på Kap-1 og Kap-2: kr. Deltagelse på Kap-3: kr. Kapsejladsundervisning med Oui Oui og Kapsejlads med Oui Oui som gast eller skipper: kr. Kapsejlads med Oui Oui, skipper med besætning: kr. En suppleantplads (A-, B-, R, og S-hold ) koster 860 kr. Hvis man opnår en fast plads i løbet af den første måned opkræves afgift for fast plads. Din tilmelding er bindende. Det er ikke muligt at få refunderet gebyret ved afmelding efter tilmeldingsfristen. Undervisningen Starter mandag den 5. maj 2014 og der undervises fra maj til midt i oktober. Sejlerskolen holder sommerpause i 4 uger i juli. I disse uger er nogle af bådene på sommertur, og der er ikke normal undervisning. Det kan anbefales at deltage i sommerturen! Det giver gode oplevelser og vigtig rutine. Holdenes funktion er meget afhængig af en god mødedisciplin hos alle eleverne. Af denne grund har sejlerskolen den regel, at man risikerer at måtte afgive sin faste plads på holdet til en suppleant, og selv blive suppleant, hvis man udebliver fra undervisningen mere end én gang uden forudgående afbud eller melder afbud mere end tre gange i løbet af sæsonen. Informationsaften for A-hold Onsdag den 23. april er der informationsaften for nye elever på sejlerskolens A-hold. Her møder du dit hold og din lærer første gang, og der orienteres om sejlerskolen. Alle er også velkomne til at deltage ved Forårsfesten den 12. april og ved standerhejsningen den 4. maj, hvor interesserede kan få en tur i klubbens skolebåde. Teoriaften for elever på kapsejladsskolen

7 SKOLEUDVALGET 7 Som en del af undervisningen på kapsejladsskolen bliver alle elever på kapsejladsholdene inviteret til en eller to teoriaftener i april. Bådpladsarbejde Alle elever, der deltager på sommerskolens kurser, skal også deltage i klargøring af skolebådene. Arbejdet skal udføres i efteråret efter sæsonen samt det følgende forår. For at få plads på sejlerskolen, skal du have deltaget i klargøringsarbejdet for de sæsoner, du tidligere har været tilmeldt sejlerskolen. Tilmelding Du tilmelder dig på klubbens hjemmeside Tilmeldingsfristen er 15. februar Din tilmelding er bindende. Det er ikke muligt at få refunderet kursusgebyret ved afmelding efter tilmeldingsfristen. Kort efter tilmeldingsfristen fordeles pladserne og der udarbejdes holdplaner. I tilfælde af overtegning er medlemsanciennitet et vigtigt kriterium ved tildeling af pladser. Efter tilmeldingsfristen tildeles eventuelle ledige pladser efter først-til-mølleprincippet. Senest den 1. april udsendes besked om sejldag samt opkrævning af gebyr. Hvis du fortryder din tilmelding, er det vigtigt at du melder fra, så pladsen kan blive givet til en anden. Holdplanen bliver offentliggjort ved Forårsfesten lørdag den 12. april. Yderligere oplysninger Har du spørgsmål til sejlerskolen/kapsejladsskolen eller tilmeldingen, er du velkommen til at sende en mail til Har du spørgsmål vedrørende sejladsen med Oui Oui kan du skrive til H Skoleudvalget Signe Foverskov

8 8 PÅ TOGT MED LANGTURSEJLERNE Med Marianne i Sognefjorden I 2009 gik sommertogtet til skærgården nord for Stavanger, og dengang talte vi om, hvor dejligt det ville være at komme en tur op til Sognefjorden, som ligger nord for Bergen. Det blev så alvor i sommeren 2013 samtidigt med at vi holdt vores tradition med skiftevis at sejle øst, nord og vest. Ligesom turen til Skt. Petersborg, var vi også på denne tur sammen med Langtursejlerne FTLF. Det aftalte mødested for eskadren var Thyborøn, hvortil vi ankom 1. juli. Siden starten af juni havde vi haft en dejlig tur i de danske farvande ikke mindst havde vi besøgt mange steder i Limfjorden, vi ikke kendte i forvejen. Den officielle mødedato var 3. juli og lidt efter lidt ankom eskadren, og vi satte snart præg på havnen med vores flagen over top. Nogle af bådene støder til i Norge, men en snes stykker samledes i Thyborøn. Om aftenen var der velkomstparty - fiskebuffet i den gamle auktionshal. Stemningen var helt i top - mange kendte hinanden bl.a. fra tidligere eskadrer, og det var også dejligt at møde nye deltagere. Den gamle auktionshal er omdannet til restaurant, fiskeudsalg, faciliteter til sejlerne o.m.a. Baseret på vejrudsigterne - DMI, Yr, Ugrip og Windfinder er dem vi normalt kikker på - ønskede de fleste at tage tidligt afsted om morgenen i stedet for at tage en natsejlads. Det gjorde Marianne også, så 04JUL13 04:05 kastede vi fortøjningerne og drog sammen med mange af de andre ud i den gryende morgen og satte kursen mod Farsund i Norge. Kurs 330 og ca. 100 sm. Turen var jævnt kedelig. Det meste af turen blev der motorsejlet og kun i kortere perioder var der vind nok til at holde en hæderlig hastighed. Det var en grå dag med dårlig sigt. Det var også koldt - temperaturen i kahytten var 16 grader hele dagen. Kort efter ankomst kl begyndte det at regne - vi havde heldigvis nået at sætte vores cockpittelt op inden. Efter varm mad og en smule rødvin meldte der sig en sund træthed, og vi vågnede op til blå himmel, som fortsatte de 2 dage vi var i Farsund - herligt! På andendagen var vi på byvandring med legendariske vægter Elin Salvesen. Det skal nok blive interessant. Vi har rykket arrangementet 24 timer frem på grund af vejrudsigten - vi har ikke lyst til at sejle i strid modvind op langs kysten til Stavanger. Farsund er en køn lille by med søfartshistorie. Elin fortalte, at den i sin tid havde det største antal hjemme- På vej ind i Sognefjorden på bidevind

9 PÅ TOGT MED LANGTURSEJLERNE 9 hørende skibe, i forhold til sit indbyggerantal, i Norge. Det meste af den centrale del af byen nedbrændte - alt bygget i træ - i starten af 1900-tallet. Elin er en levende fortæller, men ikke alle havde lige nemt ved hendes dialekt. Vejrudsigten for de nærmeste timer var god, men sent næste dag ville det blæse op. Det fik mange af os til at kaste fortøjningerne strax efter byvandringen og sætte kursen mod Stavanger. Vi stikker afsted ved 18-tiden og går non-stop til Stavanger - igen knapt 100 sømil. Det blev en fin natsejlads med ankomst kl næste morgen, den 6. juli. Vi lå en enkelt nat i Stavanger før vi sejlede ud i den dejlige skærgård. Som sidste gang aflagde vi besøg på Langøy, som tilhører Stavanger Seilforening. Det er en herlig plet. Efter Langøy sejlede vi videre bort fra Stavanger i den dejlige skærgård. De norske farvande er præget af to ting: mange motorbåde og mange fiskebrug. Vi overnattede i en lille-bitte havn på Erøyna, og sejlede næste morgen over sundet for at handle i Hålandsosen. Ganske få huse, men der er både en kirke og et mindre supermarked. Nu havde vi et halvthundrede sømil tilbage til Stavenger, hvor vi skulle træffe resten af eskadren. Den havde i flere dage været ret spredt. Dels lå nogen indeblæst længere sydpå og en del valgte at sejle til Tau, hvorfra der er busforbindelse til Prædikestolen. Det var meningen at vi skulle have ligget samlet i Vågen, som ligger lige i centrum af Stavanger. Der var booket plads til os, men der stod en strid blæst lige derind, så bølgegangen forhindrede det. Efterhånden samledes bådene derfor i stedet i Sølyst, som er Stavanger Seilforening s havn på en ø - en højbro forbinder øen med byen. Men det var nu ikke så dårligt, for vi lavede et stort grill party om aftenen, hvor også klubhuset blev stillet til vores rådighed. Herefter var det slut med Stavanger i denne Marianne på vej ind i Nærøjfjorden, som er på UNESCO s verdensarvliste

10 10 PÅ TOGT MED LANGTURSEJLERNE omgang og dagen efter sejlede vi videre nordpå. Vi sejlede sammen med Wicky af Præstø - Faurby og vores mål var Skudeneshavn på Karmøy. Bortset fra at vi stak til havs for at besøge Karmøy, kan man i store træk sejle indenskærs fra Stavanger til Bergen. Fra Skudeneshavn videre - denne gang var målet Sagvåg, men to gange løb vi ind i meget tæt tåge, så vi gik i stedet ind til Haugesund, hvor mange andre fra eskadren allerede lå. Det medførte om ikke en pub crawl, så et cockpit crawl. Nu var næste mål Kolbeinshamn på Huftaøy og det blev en kold affære. Vi sejlede stadig sammen med Wicky, og ankom i øsende regnvejr. Vi havde spændende slalom-sejlads i skærgården på vejen og selve havnen ankommer man til gennem en ganske snæver åbning i klipperne. Rustik, forfalden charme - tilsyneladende et sted, hvor tyske lystfiskere holder af, at tage til. I Haugesund fandt vi ud af, at vi har et problem med at holde på batteristrømmen - det er et problem, som kræver omgående udbedring. Desuden begyndte vores vandpumpe (trykvandet til drikkevand) at gøre knuder. Vi var så heldige at sejlervenner fra Taarbæk På vej sydover kom op for at sejle med os til Sognefjorden. De kom med bil og færge til Bergen og medbragte nye akkumulatorer (2 * 48 kg) og en ny pumpe. Vejret i Bergen levede helt op til sit rygte om megen regn. Kender I historien? Turisten spørger den lille dreng om det altid regner i Bergen, og drengen svarer: det ved jeg ikke, for jeg er kun 8 år gammel! Statistikken siger regn 260 dage om året. Også i Bergen var der arrangeret en interessant byvandring med guide. Temaet var byens Hansetid, med naturligt udgangspunkt i den berømte Brygge. Vi fik dog også fortalt meget andet om byen undervejs. Vi startede i relativt tørvejr, men snart blev det øsregn. Nu var det slut i Bergen, som var det sidste officielle mødested før Sognefjorden. Den 18. juli gik det videre nordover i den utroligt smukke skærgård. Vi sejlede i til tider meget snævre løb. Vejret var flot, men første dag var der desværre ikke tilstrækkelig vind, så vi gik for motor. Vi bestemte os for overnatning i Skjerjehamn. Det er et gammelt handelssted og hovedhuset er fra Jeg mener at have læst eller hørt, at det er en norsk sildekonge, som i dag ejer stedet og har sat bygninger og havn i - for fuld fart

11 PÅ TOGT MED LANGTURSEJLERNE 11 stand. Bl.a. har han også tilført stedet en høj statue af Kong Olav - ikke uden grund er den udskældt. Men havnen og stedet var hyggelig. Vi var nu på kanten af Sognefjorden, hvor det er vanskeligt at finde steder at bunkre diesel. Derfor ville vi til Eivindvik, hvor der er dieseltank. Det viste sig at vi ikke var de eneste med den tanke 4 af vores flotille kammerater bunkrede også dér. Egentlig var det vores mening at sejle videre, men der var så hyggeligt - og gratis vaskemaskine :o) - at vi besluttede at overnatte. Det er svært både at være pensionist og være på ferie det er kropumuligt at holde rede på ugedagene. Hovmesteren havde planlagt indkøb i supermarkedet i Eivindvik det ligger nærmest på kajkanten og var derfor meget bekvemt. Men ak 21. juli var en søndag og så er alting lukket i Norge. Vi var til gengæld heldige med vejret. Turen til Leirvik blev en herlig sejlads for fulde sejl. Først et skønt kryds op gennem et sund og derefter slæk på skøderne. Skægt at holde på, til man er ganske tæt på kysten tit er 100 m kurven tættere på land end hvor 10 m kurven typisk ligger hjemme i Danmark. Nu var vi inde i Sognefjorden, og bjergene blev tydeligt højere. Mange med sne. Og meget dybt vand. Om aftenen grillede vi på agterdækket med udsigt til høje bjerge med sne på toppen. Vi havde ankret op i Finnafjorden. Her så man ulempen ved de store dybder tæt på land jeg har ikke før ankret op på 35 m dybde, men det var nødvendigt, for ellers risikerede vi at svaje på grund i tilfælde af vindændringer. Der var nu ingen vind, og vandet var 19,3 grader, så de modige sprang i vandet. Turens slutmål var Flåm, som ligger i en sidefjord ved navn Aurlandsfjorden. Indehaveren af Flåm Marina havde gjort en extra indsats for at få provisoriske flydebroer klar, så vi alle 23 kunne ligge samlet. Vi var utrolig heldige med vejret bestemt ingen selvfølge på disse kanter! Indehaveren af Flåm Marina, havde gjort en Solen går ned over Skagerak på vej mod Skagen

12 12 PÅ TOGT MED LANGTURSEJLERNE kraftanstrengelse for at samle hele eskadren. Allerede nogle havne inden, mødte vi en amerikansk båd, som kom fra Flåm - are you guys part of the Danish group? Skipperen fra Boston kunne fortælle os at det stod på gloende pæle i Flåm med forberedelser. Så sent som dagen inden vores ankomst, blev der lagt strøm ud på broerne. Det var så meget mere imponerende, fordi jeg havde fået at vide fra Flåm, at de IKKE kunne nå at få nye broer klar til os. Så det var en meget positiv overraskelse. Og vejret var helt fantastisk hvor heldig kan man være? Vi havde arrangeret en togtur med den berømte Flåmsbana. Den går fra Flåm op til Myr-dal, som ligger på hovedbanen mellem Bergen og Oslo. En stigning på 864 m og det er én af verden s stejleste togstrækninger på normalspor (altså ikke tandhjulsbane). Jeg skal også love for at det hviner i alle kurverne. Der er også mange tunneller, bl.a. foretager toget en 180 gr. vending inde i et bjerg. Om aftenen sluttede eskadreturen med en fin grill-middag på Flåm Marina. Stemningen var som altid helt i top måske hjulpet af at vi havde penge til overs i deltagergebyret, så vinen kunne komme med i traktementet, uden merpris for deltagerne. Efter en slappedag sejlede vi nu for os selv - på besøg i Nærøyfjorden, som er endnu en sidefjord til Sognefjorden. Fjorden er meget naturskøn og på UNESCO s verdensarvliste. Selvom vi nu havde set fjorde og bjerge i massevis, var Nærøy stadig et besøg værd. Nu var det ved at være slut med Sognefjorden - Norges længste og dybeste: 204 km lang og 1308 m ned til bunden på det dybeste sted. Men ellers er Marianne nu på vej mod et nyt mål: Hardangerfjorden, som ligger syd for Bergen. Turen er derfor i store træk den samme som på opturen, og vi møder hele tiden eskadremedlemmer. Det er herligt at trække afskeden ud! På vejen sydover lå vi indeblæst i Eivindvik. Den berømte Prædikestol i Lysefjord. Èt trin ved m Foto Knud Tage Petersen

13 PÅ TOGT MED LANGTURSEJLERNE 13 Da vi igen fik godt vejr sejlede vi mod Hardangerfjorden sammen med to af de andre flotilledeltagere. Efter en overnatning i Våge havn sejlede vi ind i sidefjorden Maurangsfjorden og kort efter kom vi til vandfaldet Furebergfossen. Som vanligt kunne man sejle ganske tæt på kysten og vi kunne tydeligt mærke den kolde vandtåge fra faldet. Vi overnattede i Sundal og næste dag vandrede vi op mod en stor gletsjer, som hedder Bondhusbreen. Den er en del af Folgefonna nationalpark. Det var en meget smuk tur, som til sidst blev mere klatren end vandren. Da vi kom tilbage sejlede vi strax videre nu ville vi til Rosendal, men der var mere end propfyldt og samtidigt var det blæst voldsomt op, så vi fortsatte en times tid til Uskedal. Fin og beskyttet havn, hvor vi igen lå indeblæst. Vi tog bussen til Rosendal for at besøge bl.a. Baroniet Rosendal, hvor skandinaviens mindste slot ligger. Herefter gik det videre sydpå og vi sagde på gensyn til vores sejlervenner. For første gang lå vi alene i en havn Koppervik. Dagen efter vi ned til Kirkehavn, som vi kendte fra en dejlig naturhavn. Det blev en dejlig dag på Nordsøen over 11 knob gennem vandet, når det gik bedst, og så var der endda medstrøm! Nu blev vejrudsigten igen noget ulden, og vi besluttede derfor at sejle til Skagen i ét hug ca. 155 sømil, som jeg anslog til 24 timer. Da vi kom ned til Lindesnes var det kurs 95 og lige ud hele vejen til Grenen. Nogle timer efter afgang begyndte både Lyngby Radio og Radio Rogaland at udsende kulingvarsel for Skagerrak ikke skide go timing, for nu at sige det lige ud. Men da der ikke var varsel for Kattegat Skagen ligger præcis, hvor Skagerrak og Kattegat skiller mente vi jo at være på vej væk fra det dårlige vejr, som vi jo heller ikke vidste, hvornår præcist ville komme. Det gik godt, idet det først begyndte at blæse op den sidste times tid før ankomst. Det tog 24 timer på nær 10 minutter og var en rigtig fin tur. Men hold da op for en trafik da vi nærmede os Jyllands nordspids både fiskefartøjer og fragtskibe. Da vi sejlede ind i Skagen s lystbådehavn vi bryder os ikke om gedemarkedet inde i centrum blev vi modtaget af én af sejlerkammeraterne, som vi havde talt med på radioen nogle timer tidligere. Efter en fælles morgenmad tørnede vi ind til en 2-3 timers søvn. Dagen efter var vi indeblæst, men jomfruhummerhaler og kølig hvidvin kan forsøde ethvert havneophold. Efter alle de bjerge og fjorde, var det nu rart at være hjemme igen! Også selvom det tager tid at vænne sig til de lave vanddybder igen! Heldigvis havde vi stadigvæk god tid, så hjemturen gik ned langs den jyske østkyst og sønden om Fyn og Sjælland før vi atter lagde til i Svanemøllehavnen den 29. august efter lige knap 3 måneders togt. H Dorthe og Karsten S/Y Marianne Våd aften i Bergen

14 14 BÅDPLADSUDVALGET Indkaldelse til Bådejermøde Onsdag den 5. marts kl i Jomsborg Mød op til bådejermødet, få en hyggelig aften og vær med til at have indflydelse for aktiviteterne på bådpladserne. Der bliver serveret kaffe og der er mulighed for at købe øl og vand. Dagsorden 1. Valg af referent 2. Søsætning forår Nyt fra bådpladserne 4. Nyt fra havnen 5. Ideer og ønsker for bådpladserne 6. Eventuelt H Bådpladsudvalget Johnnie Rørvig Søsætning på Gammel Plads: 3., 10., 14., 16. og 23. april og 1. maj. Kulpladsen: Lørdag 12. april kl til (Samme rækkefølge som ved optagningen. Kun een dag. De små både først).

15 15 Iniativgruppen SOS Gilleleje Havn Gilleleje Havn blev ødelagt af stormen Bodil. Sommeren 2014 er i fare. Støt op og hjælp! Gilleleje Havn, Gilleleje Sejlklub, Ro/kajakklub, Handels-og Turistforeningen, Kulturhavn Gilleleje, Stæremosens Industrikvarter, Bakkeselskabet og Gilleleje Vinterbadere har startet en indsamling til genopbygning af havnen. I dag er vi taknemlige for de mange frivillige som har deltaget i oprydningsarbejdet. Nu kan man se resterne og det er alvorligt! Genopbygningen af havnen beløber sig til et tocifret millionbeløb, derfor er der taget initiativ til en indsamling til genopførelsen af Gilleleje Havn. Et sted på havnen vil vi opsætte et pengebarometer så man kan følge indsamlingssummen. Vi ønsker og glæder os til at de lokale, sommerhusgæster, lystsejlere fra mange egne og turisterne igen skal kunne nyde havnen, med spanternes lyde, den lune fiskefrikadelle og suset fra det pulserende liv i byen. Derfor SOS havnen med en donation via: Bankoverførsel Nordea Gilleleje reg nr: 2411 kontonr: Yderligere information på tlf: eller H Vi siger Tusind Tak Vi er godt nok heldige her i Svanemøllehavnen! Foto Michel Schaumburg

16 16 SKOLEUDVALGET Sommertur i den svenske skærgård Så er nedtællingen gået i gang! Sommertursholdet har denne gang sat et mål for sommerturen. Vi skal op til den svenske skærgård på en 4 ugers tur, med start lørdag d. 5. juli Turen giver mulighed for lange sejladser i første og sidste uge og kortere indenskærs sejladser i de 2 midterste. Et naturligt sted at skifte efter anden uge er Strømstad. Skiftet efter første og tredje uge et sted omkring Gøteborg. Den svenske skærgård byder på flotte naturoplevelser, fede sejladser på kryds i skærgården, stram navigation og smukke naturhavne. Det eneste den mangler, er en flotille af gaffelriggere, spækhuggere og private både på tur. Dem kan vi jo levere og i lighed med de sidste år inviterer vi Sundet, Frem, Kv.S., samt Sejlklubben København. Sundet deltog sidste år med 2 både i 2 uger og var ret begejstrede. De er allerede godt i gang med deres planlægning og har bl.a. lavet en hjemmeside: Den kan I godt nyde. Vi håber at interessen fra Frem, Kvindelig Sejlklub og Sejlklubben København kan vokse lidt og give os endnu flere deltagere. Fuldt hus i gaffelriggerne kræver 72 tilmeldinger,

17 SKOLEUDVALGET 17 heraf 12 skippere. Så til alle jer, der er førere og skippere: Kan I overhovedet få den tanke at fravælge sommerturen 2014? Det kunne jo gå hen og blive en helt utrolig, fantastisk oplevelse! Har I lyst til en skippertjans, så tilmeld jer så snart det er muligt. Det gør det nemmere at samle gaster til bådene. H Sejlerhilsner fra Sommertursholdet Mia, Taja, Allan og Jesper FAKTA 2. løb afstanden i mellem Freja og Sigyn Vi sejler og S6 i var ugerne på vej mod (5. slagmærket juli - 2. august) betragtelig Koordineringsmøde for alle deltagere i Jomsborg, K.A.S. onsdag d. 11. juni kl Du tilmelder dig for en (eller flere) uger. En uge løber fra lørdag til lørdag kl. 12. Angiv gerne, hvis du kan sejle i flere uger, så vi kan lave den bedste fordeling. Tilmeldingsfrist (bindende) fredag d. 6. juni. Skiftedag er i en let tilgængelig havn. Pris pr. deltager: 350 kr. Dertil andel af fællesudgifter. (Havnepenge og mad). Tilmeldingen er åben på

18 18 SKOLEUDVALGET K.A.S. Sommertogt En dejlig sommerdag tog en armada af gaffelriggere (4 K.A.S både, 2 fra Sundet, spækhugger og enkelte private både) på sommertogt. Stemningen var helt i top og bådene pakket med grej, mad, soveposer, liggeunderlag, tasker og ikke mindst forventningsfulde gaster i feriehumør. Selv er jeg ny A-holds elev uden den store sejlerfaring, jeg har været spændt på om jeg kunne leve op til at være sømand for en uge. Vi kom af sted i strålende sol med let NV vind med kurs mod Bøgeskoven. Jeg kendte ikke 2013 de andre på besætningsmedlemmer på Freja, men vi faldt hurtigt godt i hak med hinanden og under skipper Jespers kyndige vejledning, gik det bare derud af. Der var både tid til at spise frokost og en tur på pøsen for alle kvinder ombord det er faktisk ikke så slemt at sidde der i faldkurven og nyde udsigten, alternativet er da meget værre. Efter et par timer sejllads døde vinden helt, dog havde vi forinden til stor fornøjelse indhentet og passeret et par af de andre gaffelriggere. Vinden var så fraværende, at vi til sidst måtte ro en times tid for at nå i havn. Vi havde en dejlig aften i Bøgeskoven og nød Jespers fantastiske 3 retters menu og efter øl,

19 SKOLEUDVALGET 19 vin og hygge, klemte jeg mig ind i bagbords køje og sov som en sten efter en dejlig dag. Næste dag og resten af ugen var Jesper mand for et overdådigt morgenmåltid: rugbrød med ost og spejlæg, bacon og stegte tomater herligt. Solen stod højt på himlen, da vi efter morgenbaksning, almindelig oprydning på båden, kaffebrygning, skippermøde og nu med en ekstra gast på Freja(vi havde været lidt ulige fordelt på bådene fra start) var klar til at begive os af sted på en ny sejllads, denne gang til Rødvig. Igen en meget stille sejldag med mulighed for at bade fra båden. I Rødvig blev vi mødt af mænd og kvinder i cowboytøj, der gav den gas i linedancen. En hyggepianist og Himmelhunden havde også fundet vej til Rødvig havn. Den ene sommerdag tog den anden, strålende sol, stille sejlture, dog lidt mere drøn på sejlene på vej til Vordingborg. Der var sjov og hygge med de andre både, ofte satte vi bordene sammen i en havn og nød hver vores mad i fællesskab, mens solen gik ned og ganerne blev fugtet af øl og vin. Hver dag en ny havn fra Rødvig til Nyord, Vordingborg, Halsnæs, Hårbølle og til sidst Stubbekøbing. I Hårbølle havde vi den store fornøjelse at besøge Andrea og David fra K.A.S, som har et dejligt sommerhus en lille gåtur fra havnen. Vi har nok været omkring 32 gæster med bringende mad, grill og godt humør, det blev til en dejlig aften- igen. Ugen sluttede med en festmiddag på terrassen i et lånt klubhus i Stubbekøbing havn, alle bidrog på fantastisk vis med velkomstdrinks, snacks, dejlig mad, pandekager med is og kaffe. Og med fare for at gentage mig selv, blev det endnu en skøn aften med leg og latter i sommernatten. Det har været en meget stor oplevelse at være med på dette sommertogt, meget lærerigt at sejle i en uge, spændende at omsætte vinters navigations undervisning til praksis, følge et søkort og spejde efter diverse bøjer og markeringer på vandet. Mest af alt har jeg dog nydt samværet med dejlige mennesker, nydt naturen og den ro der bare kommer til en - væk fra hverdagens vante gang. En tak til alle der har været med til at gøre denne tur til en oplevelse og tak til vejrguderne som har givet en ny sejler, stille og rolige sejldage. H Med venlig hilsen Gitte Mørksted

20 20 SKOLEUDVALGET Skoleudvalget indbyder til Forårsfest Lørdag den 12. april Sæt kryds i kalenderen allerede nu og gå ikke glip af dette fantastiske arrangement hvor der er: En lækker middag Overrækkelse af førerbeviser, årsnåle m.v. K.A.S. Revy 2014 Live band og masser af dans Nærmere info i næste udgave i BARKASSEN. H Skoleudvalget Morten Ingerslev & Taja Jacobsen Tillykke med erhvervet SRC-certifikat I efteråret 2013 har der været afholdt VHF/SRC-kursus, og af de 17 som gik til eksamen hos Søfartsstyrelsen i november, bestod alle. De har hermed fået et certifikat til betjening af maritime VHF-radioanlæg (SRC), populært kaldet SRC-certifikater. Skoleudvalget ønsker tillykke med certifikatet til: Alissa Maria Kloppenburg Claas Thoele (SKK) Erik Toft Jensen (SKK) Jan Boman Jens Juul Johannes Engelsby Hansen Jørn Skovgaard Andersen Lasse Steenholt (Frem) Nils Jordal Ole Brodnicke (Sundet) Philip Svitzer Larsen Rasmus Lykkebo Steen Frederiksen Steffen Weinreich Susanne Hansen Thomas Julius Byder (Frem) Tove Diana Jespersen H Skoleudvalget Johnny Aa. Jørgensen

H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H

H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2015 NUMMER 2 H K.A.S. 124 år H Navigationsprøve H Generalforsamling H 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Om to måneder starter sejlsæsonen,

Læs mere

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72

K.A.S. sejlerskole. Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K.A.S. sejlerskole SEJLERSKOLE Strandvænget 43 2100 København Ø Tlf. 39 20 71 72 K.A.S. sejlerskole tilbyder en toårig sejleruddannelse, hvor du gennemgår

Læs mere

Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve

Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2013 NUMMER 2 Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Der er to måneder til sæsonstart 2013. Og

Læs mere

En Sejlklub med puls titel på oplæg

En Sejlklub med puls titel på oplæg En Sejlklub med puls titel på oplæg Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører center kultur og

Læs mere

K.A.S. 123 år H Sommertogt H Generalforsamling

K.A.S. 123 år H Sommertogt H Generalforsamling K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2014 NUMMER 2 K.A.S. 123 år H Sommertogt H Generalforsamling 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Lad mig starte med nyheden om, at Restauratør

Læs mere

Kontakt Sejlerskoleudvalget:

Kontakt Sejlerskoleudvalget: Hvor varmt skal man være påklædt? Hav hellere for meget tøj på end for lidt. Vær klædt på i lag på lag det er varmest og det gør det let at regulere tøjmængden. Der er koldere på vandet end i land, særligt

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E. Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E. Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den 17 Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den 13. december 2006 i Skovshoved Sejlklub. Ligesom de foregående år var det et vellykket arrangement, og der var mødt 36 deltagere. Vi havde

Læs mere

1 1. FEBRUAR 2005 NUMMER 1. Foredragsaftener Årbogen Tilmelding til sejlerskolen

1 1. FEBRUAR 2005 NUMMER 1. Foredragsaftener Årbogen Tilmelding til sejlerskolen K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. FEBRUAR 2005 NUMMER 1 Foredragsaftener Årbogen Tilmelding til sejlerskolen 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resumé af bestyrelsesmødet Alt for

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

1 5. MARTS 2009 NUMMER 2

1 5. MARTS 2009 NUMMER 2 1 5. MARTS 2009 NUMMER 2 2 F R A F O R R E T N I N G S F Ø R E R E N Husk at oplyse den rigtige Adresse Har du glemt at oplyse din nye adresse til K.A.S.? Opkrævninger, BARKASSER med mere, kommer retur

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. APRIL 2009 NUMMER 3 Forårets ture Standerhejsning Forårsfest 2 ESKADRESEJLADS Ulla og Søren Werk kipper med flaget FEST-OG TURSEJLERUDVALGET 3 Standerhejsning

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010

Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 Nyhedsbrev -for Klub Sølyst december 2010 I denne udgave af nyhedsbrevet Kan du læse mere om: Københavner-turen 12 frikvarteret Lokalt brugerråd Åbning i julen Juleafslutning Julefrokosten Københavner-turen

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E 21 S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Kommende vinterarrangementer

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E 21 S Ø U L K E. Sejlads med gaffelriggere. Kommende vinterarrangementer 21 Kommende vinterarrangementer 13 Fødselsdag & kommende arrangementer F 24 S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E Gule ærter, Stegte sild & ømme fødder... S 25 40 S E J L A D S M E D G A F F E

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00

BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 BESLUTNINGSREFERAT Bestyrelsesmøde i SKS Onsdag den 27. april 2011 kl. 19.00 Til stede: Erik Skov Rasmussen (ESR), Jørgen Danielsen (JD), Knud Toft Jensen (KTJ), Erik Kidmose (EKI), Kell Sahlholdt (KS),

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Standerhejsning H Referater H Sommerarrangementer

Standerhejsning H Referater H Sommerarrangementer K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. APRIL 2013 NUMMER 3 Standerhejsning H Referater H Sommerarrangementer 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Foråret lader vente på sig. Vi måtte udsætte

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster November 2012 Nej det er ikke Vikingebroen, men Vikingetræf på Rødsand! En af sommerens varmeste og for mange af os en fantastisk oplevelse,

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. A U G U S T 2 0 1 1 N U M M E R 5 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Områderne omkring havnehuset og vores klubhus er i sommerens løb blevet renoveret.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar.

NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 6 AUGUST 2013 26. ÅRGANG Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar. Efter en fantastisk sommer, er Sejlerskolen igen klar til at genoptage aktiviteterne. Efterårssæsonen

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB

MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB SPRØJTEN Nr. 2 April 2007 30. årgang MEDLEMSBLAD FOR LEMVIG SEJLKLUB Havfruen på vej hjem fra Agger (foto KKW) 1 KOLOFON Lemvig Sejlklub www.lemvigsejlklub.dk Postgiro: 118-2684 Villemoesparken 4 Beliggenhed:

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010

Laugposten. www.lynaesbaadelaug.dk. 19. årgang nr. 01-2010 Laugposten 19. årgang nr. 01-2010 Standerhejsning Den nye bestyrelse Laugposten følger tiden Afholdte ture Nye forslag til aktiviteter Standerhejsning og generalforsamling d. 10 april Vejret var kun en

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2012 Husk der er - Standerhejsning Lørdag den 21. april 2012 kl.13, og festaften kl.18 1 Vi er klar til sæsonen 2012 og vi be r bare

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen Nykøbing Falster April 2013 Først skal vi ha`en rigtig festlig standerhejsning, så fortsætter det hyggelige samvær ved tirsdagssejladsen og til Pinse når

Læs mere

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde

NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG. Broarbejde ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.11 DECEMBER 2011 24. ÅRGANG Broarbejde Det store projekt skrider godt frem og de nye flydebroer ligger allerede og flyder i havnen. Ikke på den rigtige plads men vi kan da se

Læs mere

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1

Vallensbæk Sejlklub. Den aktive klub. Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 Vallensbæk Sejlklub Den aktive klub Vallensbæk Sejlklub er medlem af Dansk Sejlunion 1 I Vallensbæk Sejlklub kan du deltage i mange forskellige aktiviteter. Ligegyldig om du vil sejle for sejl eller i

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

1 5. APRIL 2005 NUMMER 3. Standerhejsning K.A.S.-træf Skoleweekendture

1 5. APRIL 2005 NUMMER 3. Standerhejsning K.A.S.-træf Skoleweekendture K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. APRIL 2005 NUMMER 3 Standerhejsning K.A.S.-træf Skoleweekendture 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resumé af bestyrelsesmøderne 16. februar &

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

H Sommertur H Standernedhaling H Laura Dekker H

H Sommertur H Standernedhaling H Laura Dekker H K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. OKT. 2014 NUMMER 6 H Sommertur H Standernedhaling H Laura Dekker H 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Sejlsæsonen 2014 er ved at være slut. Vi har

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015

Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Idræt og kulturtilbuddets Sommerprogram 2015 Velkommen til årets sommerprogram hos Idræt og kultur. Programmet er blevet til ved et fællesmøde i idræt og kulturtilbuddet, hvor der kom mange idéer på banen.

Læs mere

September 2012-32. årgang

September 2012-32. årgang September 2012-32. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Ole Gundersen Lundgårdsvej 12 8300 Odder Tlf.: 21 54 75 35 Mail: og.privat@hotmail.com

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 1. april 2015 Blad nr. 121 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden God påske Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 Formanden Side 4

Læs mere

Julen 2014. Kære alle sammen.

Julen 2014. Kære alle sammen. Julen 2014 Kære alle sammen. I skrivende stund er det 1. søndag i advent. Her dufter af julens første omgang nybagte småkager, og nisserne er kommet ned fra loftet og giver en dejlig hygge i stearinlysenes

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark

NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG. Storm over Danmark ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR. 9 NOVEMBER 2013 26. ÅRGANG Storm over Danmark Mandag den 28. oktober blev der målt de højeste vindstød nogen sinde i Danmark. Det er dog ikke grunden til at vores klubhus mangler

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014

Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Tysk-Klubbens bestyrelses årsberetning for 2014 Formanden Søren Buhl Andersen indledte med at fortælle, at vi i dag er 24 medlemmer, efter der kom udmeldelser og nogle blev slettet p.g.a. manglende betaling

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub

Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Maj 2010 AFTALE OM BRUGSRET Mellem Marselisborg Sejlklub (kaldet MS) og Brugerne til sammen kaldet Parterne er der i dag indgået følgende aftale om Brugsret til skolebåd i Marselisborg Sejlklub Preambel

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2015 I dette efterår bl.a.: Frokost på Restaurant Egå Marina Stavgang for mennesker med Sclerose Foredrag om akupunktur Regionsmøde

Læs mere

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014

VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 VIKINGEN Medlemsblad for Sejlforeningen Vikingen, Nykøbing Falster November 2014 Vi har haft en god sommer og vi har haft et godt besøg af gæstesejlere! Billedet er fra en tirsdags sejlads, hvor gæsten

Læs mere

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4

1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 1. JUNI 2007 NUMMER 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens klumme Efter generalforsamlingen har bestyrelsen holdt konstituerende møde. Konstitueringen

Læs mere

J/70 - flere detaljer

J/70 - flere detaljer 4 KAPSEJLADSUDVALGET J/70 - flere detaljer Som beskrevet i flere numre af BARKAS- SEN har K.A.S. investeret i en J/70 er. Nedenfor får du lidt flere detaljer om bookingmuligheder, priser mv. Den nye båd

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Diverse turforslag / begivenheder

Diverse turforslag / begivenheder MCOC Aktiviteter 2014/2015 Diverse turforslag / begivenheder De gentagne begivenheder skal ses som inspiration til, hvor turen kan gå hen, men ingen siger at det skal være sådan. Forslag til ture er altid

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1. J U N I 2 0 1 1 N U M M E R 4 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sejlsæsonen er skudt i gang ved standerhejsningen 1. maj og sommerens sejladsaktiviteter

Læs mere

1 5. APRIL 2007 NUMMER 3

1 5. APRIL 2007 NUMMER 3 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. APRIL 2007 NUMMER 3 2 N Y T F R A K. A. S. Velkommen til... Aske Kamla Rønn Tammes Jungløw Christensen Rasmus Topp Rixen Jens Joakim Kähler Jeppe

Læs mere

Det har regnet det meste af dagen, men ved sluserne har vi haft tørvejr. Efter en lang dag med

Det har regnet det meste af dagen, men ved sluserne har vi haft tørvejr. Efter en lang dag med Rejsebrev nr. 08 fra Dorsten til Nijmengen Tirsdag den 21. Juli 2009 Dorstener MYC - Wesel (32,4 km) Afg. kl. 10:55. Ank. kl. 14:55 I dag skal vi fra Dortmund-Ems-kanalen (DEK) og ud på Rhinen. Vi har

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere