- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab"

Transkript

1 DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

2 DUDS Bestyrelsen Bestyrelsen Formand Ovl. PhD Michel Court-Payen Billeddiagnostisk Afd. Gildhøj Privathospital Næstkommende formand Læge PhD Caroline Ewertsen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Afgået formand Ovl. PhD Torben Lorentzen Kirurgisk Gastroenterologisk afd. Herlev Hospital Sekretær Prof., ovl. dr.med., PhD Erik Sloth Anæstesiologisk Afd. Skejby Hospital Bestyrelsesmedlem og kasserer Læge PhD Hanne S. Grossjohann Kirurgisk Afd. Bispebjerg Hospital Bestyrelsesmedlem Sonograf Helle Vibeke Hansen Gynækologisk Afd. Herlev Hospital Suppleant 1. Reservelæge Ole Graumann Radiologisk afd. Sygehus Lillebælt Redaktører Reservelæger Alexander Nygård (tv) og Andreas Hjelm Brandt (th) Radiologisk Klinik Rigshospitalet 2

3 Indhold DUDS Udgiver Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab udgiver bladet 2 gange årligt i samarbejde med private sponsorer Redaktører Reservelæger Alexander Nygård og Andreas Hjelm Brandt Radiologisk Klinik Rigshospitalet Webmaster Læge Peter Hansen Trykkeri Kopicentralen på Rigshospitalet Oplag 475 eksemplarer Medlemskab EFSUMB European Federation of Societies in Ultrasound in Medicine and Biology, som har ca medlemmer Links Næste deadline: 15. august 2013 Indhold Side 3 Indholdsfortegnelse Side 4 Formanden har ordet Side 5 Redaktionen Side 6-7 CADUCEUS: Rejsefortælling fra Melbourne Side 8-10 DUDS årsmøde og generalforsamling Side Kurser og kongresser Side Referat fra bestyrelsesmøde februar 2013 Side 22 DUDS årsregnskab 2012 Side 23 DUDS Quiz 3

4 DUDS Formanden har ordet Formanden har ordet Kære DUDS medlem. Nu er det tid til vores første medlemsblad i 2013 og jeg ser tilbage på mit første år som formand for DUDS. Den sidste gode nyhed er, at vi har fået to nye bladredaktører - Alexander Nygård og Andreas Brandt - og her kommer så deres første værk! Det er for mig således en fornøjelse at byde dem velkommen og sige tak for at de gerne vil påtage sig denne vigtige opgave. Vi kan først og fremmest glæde os over, at antallet af vores undervisningstilbud i ultralyd har været stærkt stigende. Interessen for ultralyd har aldrig været større! Og interessen har også spredt sig indenfor for de fleste medicinske specialer. Undervisning i ultralyd-skanning er vel også et område som vi altid har haft som en prioritet i DUDS og vi er stolte over at der er så mange tilbud. Information om disse findes løbende på vores hjemmeside og i vores medlemsblade. sund, har vi besluttet, at DUDS indtil videre vil støtte kommende udvekslinger. Jeg opfordrer herved fortsat alle, der har et spændende foredrag eller projekt, til at søge legatet ved at henvende sig til DUDS. I øvrigt foregår næste årsmøde og generalforsamling på Carlsberg Museum & Business Centre fredag d. 19. april. Programmet er spændende og varieret med danske og internationale foredragsholder fra U.S.A, Italien og U.K, samt guidet rundtur på Carlsberg. Jeg ser frem til et stærkt fremmøde til denne vigtige begivenhed og glæder mig til se jer alle. Michel Court-Payen Formand for DUDS Siden 2004 har DUDS haft et samarbejde med vores australske kolleger, det såkaldte CADU- CEUS samarbejde med Australasian Society of Ultrasound in Medicine (ASUM). Det har således været muligt, takket være et legat sponsoreret af B&K Medical, at sende yngre danske læger på forsknings- og studieophold på australske afdelinger, samt at sende en exchange speaker til den årlige ASUM kongres. Dette sponsorat er nu afsluttet og jeg vil udnytte denne spalte til at takke B&K Medical for den støtte, der har gjort det muligt at etablere samarbejdet. Det har været til stor nytte for dansk ultralyd! Siden 2006 har der således været 7 danske foredragsholdere til ASUM kongresser (sidst Torben Lorentzen i oktober 2012) og 6 yngre læger på studietur (sidst Sonia Branci hos Victoria House Medical Imaging i Melbourne i november 2012). Vi synes i bestyrelsen at der må findes løsninger for at kunne videreføre traditionen med CADU- CEUS. Da sagen er væsentlig for udviklingen af ultralyd i Danmark og da DUDS s økonomi er 4

5 Nye redaktører DUDS Redaktionen Kære DUDS medlemmer Nu er det atter blevet tid til udgivelse af DUDS halvårlige medlemsblad. Siden sidst er Ole Graumann stoppet og vi er to nye ansigter på posten. Vi takker Ole for introduktion til arbejdet og ser frem til at føre fanen videre. Vi vil bruge dette forord til at præsentere os selv og komme med vores tanker om, i hvilken retning vi mener bladet skal bevæge sig hen og hvordan medlemmmerne i DUDS i større grad får andel i indholdet og større lyst til at bidrage med indslag. Men først til præsentationen: Andreas Hjelm Brandt: Jeg blev læge i vinter 2010 og har siden studietiden haft interesse for radiologien. I løbet af studiet meldte jeg mig ind i Foreningen af Yngre Radiologer og lavede min osval 2 opgave på radiologisk afdeling på Herlev hospital. I foråret 2012 fik jeg så min introduktionsstilling i radiologi på Rigshospitalet og er nu overbevist om, at jeg skal være radiolog. Alexander Nygård: Jeg blev læge i februar 2011 og har efter min kliniske basisuddannelse for alvor fået interesse for radiologien. Efter et kort vikariat på Røntgenog skanningsafdelingen på Gentofte Hospital startede jeg i introduktionsstilling i diagnostisk radiologi på Rigshospitalet fra begyndelsen af september Vi forestiller os desuden en fast debatside i bladet, hvor aktuelle emner kan blive taget op og drøftet i offentligt forum. Dette er blot nogle af vores tanker, som forhå bentlig allerede kan blive indført i de kommende udgivelser. Vi vil gerne motivere alle DUDS medlemmer til at bidrage med indlæg til bladet, og gulerod er sjovere end pisk. Det kunne fx være en god flaske rødvin eller en æske chokolade. Indlæggene må gerne have vidt forskellig karakter. Det kan være en beretning om hverdagen på afdelingen, overvejelser omkring indførelse af nye metoder, præsentation af videnskabelige resultater, kvalitetskontrol, ny viden fra kurser eller måske en rejseberetning. Vi takker for alle indlæggene og håber at I vil give os mange tilbagemeldinger omkring form, indhold og vores fremtidige planer. Kommentarer kan sendes til God læselyst til jer alle. Med venlig hilsen Alexander Nygård og Andreas H. Brandt Vi har haft mange tanker om bladet. I vores overvejelser er bl.a. at bladet skal udkomme i en digital udgave til tablet/smartphone, som med tiden skal afløse den trykte udgave. Vi tænker det kunne være interessant at have en fast quiz i bladet, hvor der vil være gavepræmier. Desuden en fast litteraturguide, hvor danske forfattere til ultralydrelevant litteratur får mulighed for at præsentere nye udgivelser. 5

6 DUDS CADUCEUS: Rejsefortælling fra Melbourne, Australien CADUCEUS: Rejsefortælling fra Melbourne, Australien Jeg forlod København medio November 2012 for at ankomme lettere omtumlet, efter en (særdeles) lang flyrejse tværs over jordkloden, til Melbourne, Victoria, hvor sommeren så småt meldte sin ankomst. Jeg var så privilegeret at modtage CADUCEUS legatet i 2011, i forbindelse med mit Ph.d. projekt, som omhandler radiologiske fund hos idrætsudøvere med lyskeskader. Victoria House Medical Imaging, en velrenommeret privat radiologisk klinik med speciale i muskuloskeletal ultralyd og MR, havde indvilliget i at modtage mig den måned mit ophold var berammet til. Tempoet i klinikken var højt og ganske effektivt. Jeg blev tilknyttet Ultralydsafsnittet, som stod under ledelse af Dr. Cheryl Bass og Dr. Frank Burke (den oprindelige stifter af etablissementet). Alle former for ultralydsundersøgelser blev tilbudt (abdominal, hals, gynækologi, føtal), men klinikkens spidskompetence (og succes) skyldtes lægernes store kunnen inden for muskuloskeletal ultralyd. Desuden havde Dr. Burke som den første i verden udviklet en speciel behandlingsteknik af frosne skuldre, hydrodilatation, som foregik i røntgen gennemlysning, hvor skulderleddet blev injiceret med saltvand og cortison, med henblik på at strække ledkapslen og dæmpe den lokale inflammation. Teknikken har ifølge de kyndige vist sig at være særdeles effektiv til behandling af denne type patienter. Udover de faste læger og enkelte vikarierende radiologer, udgjordes staben i Ultralydsafsnittet af sonografer. I Australien er sonografer radiografer med en ekstra formaliseret ultralydsuddannelse. De scanner typisk alle patienter efter standardiserede ultralydsprotokoller og drøfter billederne og fundene med en radiolog, som derefter vurderer om han/hun vil scanne patienten igen. Invasive procedurer, så som injektioner, må kun udføres af læger med en autorisation fra den lokale sundhedsmyndighed (Medical board). Således introduceret påbegyndte jeg mit ophold i jetlaggens tåger. Jeg har tidligere arbejdet et år som læge i Australien, så sprogligt kunne jeg fint følge med, men arbejdstempoet på en australsk privatklinik er noget anderledes end en dansk offentlig afdeling. Tropperne blev styret med fast hånd af Dr. Cheryl, hvis energiniveau var beundringsværdigt. Da jeg ikke var registreret med autorisation hos sundhedsmyndighederne havde jeg ikke tilladelse til selvstændigt virke, men jeg kunne dog ultralydscanne alle patienterne umiddelbart efter sonograferne (og før radiologen), og jeg var således selv travlt beskæftiget. Jeg valgte at koncentrere mig om den muskuloskeletale ultralyd, og fik derfor mulighed for at scanne hvad der føles som utroligt mange skuldre og hofter. Sonograferne var imponerende dygtige til at udføre muskuloskeletale undersøgelser, deres anatomiske viden om alt fra små slimsække, bursae, seneskeder til perifere nervetråde, arterieog venegrenes forløb var yderst misundelsesvækkende, og adskillige af dem tog sig rørende meget tid til at undervise mig på tomandshånd og sikre sig at jeg forstod og lærte håndgrebene. Jeg må dog indrømme at en måned ikke er nok til at lære at udføre findiagnostik af albue, hånd og fodpatologi, men jeg gjorde dog et ihærdigt og velment forsøg. DUDS rejselegat Husk, at DUDS yder støtte til aktiv kongresdeltagelse. Som hovedregel støttes med beløb op til kr. Ansøgninger stiles til formanden og fremsendes pr mail til sekretæren. 6

7 CADUCEUS: Rejsefortælling fra Melbourne, Australien DUDS Personalet var virkelig venligt og jeg fik talt med adskillige af de vikarierende radiologer, som udover at beskrive MR, CT og røntgen billeder ofte også skulle servicere ultralydsafdelingen. Jeg fandt ud af, at over halvdelen af radiologer i Australien arbejder i den private sektor, og at man i en klinik som Victoria House typisk forventes at beskrive cirka 60 MR og CT scanninger dagligt, udover alle ultralydsprocedurerne. Klinikken var yderst travl og angiveligt kendt som en af de bedste muskuloskeletale klinikker i Australien. Den tilbød akut diagnostik og behandling af de største professionelle sportsklubber i området, samt servicering af internationale sports events som Australian Open. Jeg hilste desuden på Tony, en stilfuld, morsom og høflig midaldrende australsk radiograf ansat på klinikken, som i sin ungdom spontant var taget til Danmark og havde arbejdet et år som radiograf på Bispebjerg Hospital (på et tidspunkt hvor radiografuddannelsen var under udvikling i Danmark), og stadig kunne tale forbløffende godt dansk. Han medbragte billeder af København fra de tidlige 70 ere, og kunne med drømmende øjne fortælle om og fremvise hippie-tiderne og topløse kvinder i Fælledparken 1. Maj. Jeg var på afdelingen fra tidlig morgen til sen eftermiddag, og Melbournes ganske ineffektive transportsystem sørgede for at jeg tilbragte de fleste af mine fritimer på at opleve sporvogns og tognettets mange kringelkroge. Der var derfor ikke meget energi tilbage ud på aftentimerne, omend sonograferne dog fik hvervet mig til adskillige fornøjelige Christmas parties. Alt i alt må jeg sige at jeg har haft et meget udbytterigt ophold i Melbourne, både fagligt og personligt. Jeg er yderst taknemmelig for at have fået muligheden, via CADUCEUS legatet, for at rejse ud i verden og lære muskuloskeletal ultralyd af kollegaer som mestrer deres fag på så højt et niveau. Og ligeledes er jeg yderst taknemmelig for at have byttet dansk vintervejr for dejlig solrig australsk sommer i de uger opholdet varede. Sonia Branci FAKTABOKS: CADUCEUS Bag dette sære navn gemmer sig et samarbejde mellem DUDS og ASUM (Australasian Society for Ultrasound in Medicine), se flere detaljer på Der er desværre ikke længere en industriel sponsor som støtter CADUCEUS-aktiviteter, men bestyrelsen har besluttet at se velvilligt på henvendelser om både kongresdeltagelse og studieophold i Australien. Samarbejdet mellem de to ultralydselskaber har allerede givet flere duds-medlemmer fantastiske oplevelser down under med ultralyden som fælles omdrejningspunkt. Du kan henvende dig til bestyrelsen for at høre mere. 7

8 DUDS DUDS årsmøde DanskUltralyddiagnostiskSelskab bydervelkommentil ÅRSMØDE19.APRIL2013 CarlsbergMuseum&BusinessCenter UROLOGISKULTRALYD Registrering VelkomstmedintroduktiontilCarlsberg ACenturyofProstateBrachytherapy JesseAronowitz,USA ULafprostata NisNørgaard,HerlevHospital MRafprostata VibekeLøgager,HerlevHospital KAFFE PANCREAS CEUSofpancreatictumours MirkoD Onofrio,Italy CT&MRafpancreas EvaFallentin,Rigshospitalet FROKOST 8

9 DUDS årsmøde DUDS NYETEKNIKKER Elastography techniqueandpotentialapplications JeffBamber,UK Vektorflow statusogperspektiver KristofferLindskovHansen,Rigshospitalet KAFFE KORTEVIDENSKABELIGEFOREDRAG Elastografistudierpåfantomer JonathanCarlsen,Rigshospitalet Detlateralebåndafaponeurosisplantaris MichelCourtPayen,GildhøjPrivathospital Noninvasivemeasurementsofpressuregradientsusingultrasound JacobB.Olesen,DTU Afslutning GuidetturpåCarlsberg turenforegårprimærtudendørsog strækkersigoverca.1,5km GeneralforsamlingiDUDS Sted:CarlsbergMuseum&BusinessCentre,ValbyLanggade1,1799KøbenhavnV Kursusledelse:CharlotteStrandberg,ChristinaKinnanderogMichaelBachmann Nielsen. Kursusgebyr:1000kr.Priseninkludererfortæring,herunderkaffe/te/vandogfrugti løbetafdagenogfrokostsamtrundvisningen. 9

10 DUDS DUDS generalforsamling Indkaldelse til DUDS generalforsamling Indkaldelse til DUDS GENERALFORSAMLING Fredag den kl Carlsberg Museum og Business Centre, Valby Langgade 1, 1799 København V (efter forårsmødet) Efter generalforsamlingen byder DUDS på et let traktement. DAGSORDEN i henhold til vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af formandens beretning, Michel Court-Payen. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret (450 kr årligt), firmakontingentet fastsættes til samme beløb. 5. Forslag til ændring af vedtægter (anden runde): Bestyrelsen foreslår, at DUDS lovene tilføjes (i 2) følgende: Selskabet er lægeligt forankret, og formanden for bestyrelsen skal være læge 6. Valg til bestyrelsen: Erik Sloth fratræder efter 2x2 år. Bestyrelsen foreslår Thomas Fichtner Bendtsen, Speciallæge i anæstesiologi, ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Århus Sygehus. Helle Vibeke Hansen og Hanne Sønder Grossjohann har begge siddet 2 år i bestyrelsen og accepterer genvalg for en ny 2 års periode. 7. Valg af revisor og revisorrepræsentant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Nicolaj Borg Mogensen og Mette Charlotte Marklund. 8. Eventuelt 10

11 Kursus- og kongresoversigt DUDS Scandinavian Course on Ultrasound Image Fusion Roskilde Hospital, September 27, 2013 Objec&ve of mee&ng: Learn to fuse US images with CT, MR and PET images Learn to use intervenfonal procedures with US- Image Fusion (GPS- targets and electronic needles) Structure of mee&ng: Advanced user meefng based on lectures, live demonstrafons and hands- on sessions. Registra&on and fee: Send nofce to dr. Steen Karstrup; RegistraFon fee 1500 DKR ( 200 Euro), includes teaching material, lunch and refreshments. RegistraFon fee to be paid ater acceptance for parfcipafon. More informafon will follow. Due to the hands- on session, the number of parfcipants will be limited. The course is held as a collaborafon between the Department of DiagnosFc Radiology, Roskilde Hospital, Denmark and the Danish Society of Ultrasound (DUDS) More informafon and the final program will appear at: Ultralyd og billedfusion kursustilbud Ultralydskannere med mulighed for at benytte billedfusion tilbydes og sælges nu i stigende grad til især de radiologisk afdelinger og teknikken opgraderes hurtigt og løbende. Vi har på Billeddiagnostisk Afdeling, Roskilde Sygehus igennem de seneste 3 år benyttet billedfusion med tilknyttede teknikker til intervention. Vi har tidligere afholdt flere efteruddannelseskurser med fokus på billedfusion. Kurserne har været baseret på katedral undervisning. Vi vil nu se, om der behov for en anden form til at lære de forskellige fusionsteknikker med CT, MR og PET samt tilhørende intervention. Vi har derfor besluttet at ændre kursusformen til at indeholde flere handson sessioner, hvor man kan få træning i at arbejde med billedfusion. Den ændrede kursusform med hands-on gør at deltagerantallet er begrænset til ca. 20 deltagere. Se i øvrigt kursusannonce i dagens blad. Med venlig hilsen Caroline Ewertsen og Steen Karstrup 11

12 DUDS Kursus- og kongresoversigt 12

13 KOM GODT I GANG KURSUS KONTRASTULTRALYD Kursus- og kongresoversigt DUDS KURSET ER GODKENDT AF DUDS OG GIVER 6 CME POINT Tid: Onsdag, den 10. april 2013 Sted: Målgruppe: Formål: Indhold: Aarhus Universitetshospital, Radiologisk Afd., Nørrebrogade 44, Aarhus Radiologer som netop er startet eller ønsker at opstarte med kontrastultralydsundersøgelser (CEUS). Der kræves ingen forhåndsviden inden for CEUS. Kurset er tilegnet billeddiagnostiker, som påtænker opstart med CEUS, eller som ønsker at få forbedret viden om basale principper indenfor CEUS. Specifik uddannelse i brug af CEUS på netop det ultralydsapparat, som pågældende kursist skal arbejde med hjemme i sin egen afdeling. Deltagende kursister bedes derfor ved tilmelding oplyse fabrikatet på pågældende ultralydsapparat. Et ultralydsapparat af pågældende fabrikat vil så være tilgængeligt og vil blive undervist i på kursuset. 1. Teori-del: Gennemgang af grundlæggende principper for CEUS Detektering af levermetastaser Karakterisering af fokale leverlæsioner Anvendelse af CEUS til ekstrahepatisk diagnostik 2. Praksis-del: Hands on : hver kursist, under supervision, udfører selv CEUS Real time løsning af kliniske problemstillinger med CEUS Kursusledelse & undervisere: 3. Praktikophold: Ca. 8 uger efter kurset deltager 2 kursister pr. gang én dag i afdelingens daglige brug af CEUS, hvor der vil være mulighed for opfølgning på problemstillinger og hands on Overlæge Henrik Torp Madsen, Radiologisk Afd., Aarhus Universitetshospital Overlæge Lars Peter S. Larsen, Radiologisk Afd., Aarhus Universitetshospital Pris: Kr ,00. Prisen dækker kursusdeltagelse samt kaffe og fortæring under mødet. Tilmelding: Tilmeldingsfrist: Bemærk: Skriftligt pr. Program og undervisningsmateriale kan rekvireres ved kursussekretæren. Den 22. marts.2013 Kun plads til 6 kursister per gang. 13

14 DUDS Kursus- og kongresoversigt 14

15 Kursus- og kongresoversigt DUDS 15

16 DUDS Kursus- og kongresoversigt 16

17 Kursus- og kongresoversigt DUDS 2013 Euroson 2013 DEGUM SGUM ÖGUM and 17

18 DUDS Kursus- og kongresoversigt EUROSON SCHOOL Abdominal Ultrasound Focus on CEUS and EUS Under the auspices of EFSUMB European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology Bergen, Norway June 2013 Subjects to be lectured: Transabdominal ultrasound of liver, pancreas and intestines. CEUS, Doppler, Endosonography, Elastography, Ultrasound targeted Therapy. EFSUMB Education level: 2 and 3 Course Directors: Odd Helge Gilja Roald F. Havre NATIONAL CENTRE FOR ULTRASOUND IN GASTROENTOROLOGY 18

19 Kursus- og kongresoversigt DUDS Bergen, Norway June 2013 Liability and Insurance The organiser is not able to take any responsibility for injury or damage involving persons or property during the meeting. Participants are advised to sign their own personal travel and health insurance for their trip. Organising Secretariat The organising secretariat is available to provide information regarding hotels and bookings, and other questions. Please contact: Bergen Kongress & Kultur, Tel or Elin Myhrvold Riple, Tel or Odd Helge Gilja, Tel or Registration Bergen Kongress & Kultur, open for registration January Registration Fee Conference fee 550 Euro, before April (hotel not included) Conference fee 600 Euro, after April (hotel not included) - Access to the Conference - Lunches - Coffee breaks - Social program and course dinner Thursday 17 June Syllabus conference bag - EFSUMB Course book Payment Information Bergen Kongress & Kultur Swift/bic code: spa no bb IBAN: NO Credit card options available 19

20 DUDS Referat fra bestyrelsesmøde Referat af DUDS bestyrelsesmøde den kl Rigshospitalet Til stede: Michel Court-Payen, Torben Lorentzen, Helle V. Hansen, Hanne S. Grossjohann, Alexander Nygård (redaktør) og Caroline Ewertsen (referent) 1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 2. Godkendelse af sidste referat: godkendt 3. Meddelser fra formanden: a. Velkommen til vores nye redaktører Andreas og Alexander. Alexander præsenterede redaktørernes ideer til bladet, bla case konkurrence. Alle kurser annonceres i bladet. b. Nye medlemmer til bestyrelsen blev drøftet. c. Fysioterapeutsagen intet nyt d. Vedtægtsændringer fra sidste generalforsamling skal op igen i år for endelig godkendelse. e. EFSUMB: Repræsentanter til EFSUMB udpeges af DUDS for 4 år af gangen. 4. CECLUS (Center of Clinical UltraSound) har henvendt sig til DUDS vedrørende udkast til retningslinjer for Point-of-care ultralyd og andre ultralydområder. CECLUS er knyttet til Institut for Klinisk Medicin, Faculty of Health, Aarhus Universitet. CECLUS ledes af professor Peder Charles og lektorerne Lars Bolvig og Thomas Fichtner Bendtsen, se Point-of-care ultralyd er en målrettet skanning rettet mod en specifik klinisk problemstilling, som: Er der galdesten? Er der aortaaneurisme? DUDS finder det positivt, at CECLUS har henvendt sig, og støtter enhver interesse for ultralyd og uddannelse indenfor ultralyd. Projektet virker meget ambitiøst, og DUDS glæder sig til at høre om erfaringerne fra Århus. DUDS respekterer og arbejder primært efter EFSUMB s retningslinjer for uddannelse og undervisning. Point-of-care ultralyd er aktuelt ikke særskilt beskrevet i EFSUMB s retningslinjer, og DUDS vil foreslå, at CECLUS 20

21 Referat fra bestyrelsesmøde DUDS kontakter EFSUMB med henblik på at deltage aktivt i udarbejdelse af guidelines for Point-of-care ultralyd. 5. Euroson 2013: Bestyrelsen foreslår Jonathan Carlsen, der laver PhD om elastografi, som Young Investigator. Caroline har orienteret EFSUMB. 6. Hanne orienterede om økonomien. Der er tvivl om, om alle kursusledere husker at betale den faste afgift til DUDS på 100 kr/deltager for annoncering på hjemmesiden og i bladet. Michel minder kursuslederne om dette. 7. Vi takker vores sekretær, Erik Sloth for indsatsen. Der skal vælges ny sekretær til generalforsamlingen. Det er sekretærens opgave at fortsætte opdateringen af medlemslisten, hvilket skal videregives til den næste sekretær. 8. Legatansøgninger: Færre i 2012 end i Torben laver lille indlæg til bladet om legater. 9. Caduceus. DUDS er positive overfor samarbejde med ASUM, og ser positivt på ansøgninger om tilskud til både foredrag og udveksling. Michel skriver indlæg til DUDS bladet. 10. Sonografstatus: Status quo. 11. DUDS bladet se pkt 3a 12. Hjemmesiden: Hanne og Caroline har sendt rettelser til Peter. Hanne har lavet liste over HHH forelæsere. Torben har opdateret listen over bestyrelsesmedlemmer. 13. Ultraschall intet nyt 14. DUDS forårsmøde og generalforsamling er fredag den 19.april Generalforsamling se ovenfor 16. Eventuelt: Forespørgsel om historisk session til Euroson - Torben overvejer. Michel orienterer om korrespondance fra EFSUMB samt kursus i Bergen. 17.Næste bestyrelsesmøde bliver efter generalforsamlingen. 21

22 DUDS DUDS regnskab 2012 DUDS regnskab

23 DUDS Quiz DUDS DUDS Quiz Billedet ovenfor illusterer to tarmslynger. Hvad er den mest sandsynlige diagnose? 1. Morbus Crohn 2. Iskæmisk Tarmsygdom 3. Invagination Send dit svar til - husk at anføre DUDS quiz i emnefeltet. Der vil blive trukket lod om en flaske vin blandt de rigtige svar og vinderen får direkte besked pr. mail. Svaret på quizzen bringes I næste udgave af DUDS-bladet der forventes at udkomme til september. Held og lykke! 23

24

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-7 DUDS efterårsmøde Side 8-9 CECLUS Side 10 EU-udbud af landsdækkende rammeaftaler indenfor ultralyd Side 12-13 DUDS Årsmøde 2013 DUDS Bestyrelsen Indhold

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 7. 10. september 2015 Kursusleder: John Gelineck og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

... 4-7 Information fra DUDS 8 DUDS årsmøde 10-18 Tema: Image Fusion 20 Kursusoversigt. Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab s medlemsblad - Marts 2011

... 4-7 Information fra DUDS 8 DUDS årsmøde 10-18 Tema: Image Fusion 20 Kursusoversigt. Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab s medlemsblad - Marts 2011 DUDS... 4-7 Information fra DUDS 8 DUDS årsmøde 10-18 Tema: Image Fusion 20 Kursusoversigt Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab s medlemsblad - Marts 2011 DUDS Bestyrelsen Bestyrelsen Næstkommende formand

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 20, nr. 2 April 2005 Domus Medica Årsmøde og generalforsamling 20. april 2005 Se det endelige program for Årsmødet Hans Henrik Hom Fond 2005: indkaldelse

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-7 Intraoperativ vektor flow imaging - læs mere om ny interessant ultralydmodalitet med mulighed for vinkelufhængige hastighedsmålinger. Side 8-9 Interessant

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER

EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER EFTERUDDANNELSESKURSUS FOR PRAKTISERENDE LÆGER Zell am See. 14. marts 2015 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Sven Søren Larsen Flemming Burcharth Claus Perrild FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Reservelæge Rikke Rass Winkel 1 Reservelæge Anke Hofmann 2 Overlæge Charlotte Strandberg 1

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Medlemsblad Årgang 22, nr. 1 Februar 2007 Indhold Bestyrelsens sammensætning og valgperioder 2 Formandens klumme 3 Hjemmesiden 4 Referat af ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser.

3. Godkendelse af sidste måneds referat v. ordstyrer Godkendt uden indsigelser. 1. Oplæg om MR ved infarkt og blødning v. Overlæge Annika Reynberg Langkilde, Radiologisk klinik Rigshospitalet 2. Formalia Valg af ordstyrer: Marie Louise Valg af referent: Josefine 3. Godkendelse af

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde

Kirurgisk uddannelsesprogram. for hoveduddannelse i almen medicin. kirurgisk afdeling Køge Roskilde Kirurgisk uddannelsesprogram for hoveduddannelse i almen medicin kirurgisk afdeling Køge Roskilde Forord. Den kirurgiske del af uddannelsen i Almen Medicin skal sikre opfyldelsen af den tilhørende del

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Referat til bestyrelsesmøde nr. 296, tirsdag d. 10.01.13, kl. 13.30, telefonmøde. Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher (HS), Jørgen Engberg (JE), Inge

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014

Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Referat, DASAIMs Smerteudvalg, Internatsmøde 2014 28.+29.09.2014 Til stede: Ole Mathiesen (OM), Stephan Alpiger (SA), Thomas Enggaard (TE), Carsten Tollund (CT) Fraværende: Eske Aasvang (EA) Søndag d.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent.

GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat. Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. GENERALFORSAMLING 20. marts 2012 i Frivilligcenter Aarhus Referat 1. Valg af dirigent og referent Beslutning: Gry Mertz blev valgt som dirigent og Elin Christiansen som referent. Generalforsamlingen er

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende.

Vedtægter. Foreningens navn og adresse. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er uafhængig og landsdækkende. Vedtægter 1 Foreningens navn og adresse Foreningens navn er: Patientforeningen Netværk for Kræftbehandling i Udlandet NETKU. Foreningens adresse er hos formand, næstformand eller sekretær. Foreningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

onsdag den 28. januar 2015

onsdag den 28. januar 2015 Dansk Radiologisk Selskab 10. årsmøde Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin videnskabelige møde Dansk Ultralyddiagnostisk Selskabs forårsmøde Radiograf Rådets Landskursus 28.- 30. januar

Læs mere

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler?

FYAM-kampagnen 2014/15 Crescendo Q-valitet. Hvad er Q-cirkler? Hvad er Q-cirkler? Kvalitetscirkler, også kaldet Peer Review Groups, er almindeligt anvendt i primærsektoren i Europa til at reflektere over og forbedre standardpraksis over tid. De repræsenterer en social

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk

Trappelauget Orehøjgård v/ Niels-Erik Pedersen, Kaplevej 84, 2830 Virum, tlf.: 45850407/20421971, e-mail: ddnep@email.dk Referat Emne: Ordinær generalforsamling Dato/tid: 26. maj 2013 kl. 10-11 Sted: Eventyrkroen, Melby Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.1. Bestyrelsen foreslår Lennart Ricard, Rosenstien 10 2. Valg af referent

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad.

Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Referat fra generalforsamling i Danish Farmers Abroad. Tid: Torsdag den 16. januar 2014 kl. 09:30 Sted: Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006

Den Grønne Gruppe Nyhedsbrev juni 2006 Nyhedsbrev juni 2006 Kære medlem af Den Grønne Gruppe! Vi har herved fornøjelsen at invitere dig og din ægtefælle til Den Grønne Gruppes årlige stævne på Houens Odde Spejdercenter 29. 30 september Stævnet

Læs mere

R E F E R A T Fra Generalforsamling i Dansk Rhinologisk Selskab

R E F E R A T Fra Generalforsamling i Dansk Rhinologisk Selskab R E F E R A T Fra Generalforsamling i Dansk Rhinologisk Selskab Sted: Hotel Hesselet, Nyborg Dato: 20. maj 2010 Samtidigt med generalforsamlingen blev årsmødet for Dansk Rhinologisk Selskabs 26 årsmøde

Læs mere

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen

Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen Referat fra bestyrelsesmøde 12. februar 2014. Tilstede var: Preben Muus, Jan Storm, Kim Dahl Andersen, Mona Storgaard, Lone Larsen 1. Aktuelt og nyt fra formanden og opsummering fra sidste møde: Preben

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere