- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab"

Transkript

1 DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

2 DUDS Bestyrelsen Bestyrelsen Formand Ovl. PhD Michel Court-Payen Billeddiagnostisk Afd. Gildhøj Privathospital Næstkommende formand Læge PhD Caroline Ewertsen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Afgået formand Ovl. PhD Torben Lorentzen Kirurgisk Gastroenterologisk afd. Herlev Hospital Sekretær Prof., ovl. dr.med., PhD Erik Sloth Anæstesiologisk Afd. Skejby Hospital Bestyrelsesmedlem og kasserer Læge PhD Hanne S. Grossjohann Kirurgisk Afd. Bispebjerg Hospital Bestyrelsesmedlem Sonograf Helle Vibeke Hansen Gynækologisk Afd. Herlev Hospital Suppleant 1. Reservelæge Ole Graumann Radiologisk afd. Sygehus Lillebælt Redaktører Reservelæger Alexander Nygård (tv) og Andreas Hjelm Brandt (th) Radiologisk Klinik Rigshospitalet 2

3 Indhold DUDS Udgiver Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab udgiver bladet 2 gange årligt i samarbejde med private sponsorer Redaktører Reservelæger Alexander Nygård og Andreas Hjelm Brandt Radiologisk Klinik Rigshospitalet Webmaster Læge Peter Hansen Trykkeri Kopicentralen på Rigshospitalet Oplag 475 eksemplarer Medlemskab EFSUMB European Federation of Societies in Ultrasound in Medicine and Biology, som har ca medlemmer Links Næste deadline: 15. august 2013 Indhold Side 3 Indholdsfortegnelse Side 4 Formanden har ordet Side 5 Redaktionen Side 6-7 CADUCEUS: Rejsefortælling fra Melbourne Side 8-10 DUDS årsmøde og generalforsamling Side Kurser og kongresser Side Referat fra bestyrelsesmøde februar 2013 Side 22 DUDS årsregnskab 2012 Side 23 DUDS Quiz 3

4 DUDS Formanden har ordet Formanden har ordet Kære DUDS medlem. Nu er det tid til vores første medlemsblad i 2013 og jeg ser tilbage på mit første år som formand for DUDS. Den sidste gode nyhed er, at vi har fået to nye bladredaktører - Alexander Nygård og Andreas Brandt - og her kommer så deres første værk! Det er for mig således en fornøjelse at byde dem velkommen og sige tak for at de gerne vil påtage sig denne vigtige opgave. Vi kan først og fremmest glæde os over, at antallet af vores undervisningstilbud i ultralyd har været stærkt stigende. Interessen for ultralyd har aldrig været større! Og interessen har også spredt sig indenfor for de fleste medicinske specialer. Undervisning i ultralyd-skanning er vel også et område som vi altid har haft som en prioritet i DUDS og vi er stolte over at der er så mange tilbud. Information om disse findes løbende på vores hjemmeside og i vores medlemsblade. sund, har vi besluttet, at DUDS indtil videre vil støtte kommende udvekslinger. Jeg opfordrer herved fortsat alle, der har et spændende foredrag eller projekt, til at søge legatet ved at henvende sig til DUDS. I øvrigt foregår næste årsmøde og generalforsamling på Carlsberg Museum & Business Centre fredag d. 19. april. Programmet er spændende og varieret med danske og internationale foredragsholder fra U.S.A, Italien og U.K, samt guidet rundtur på Carlsberg. Jeg ser frem til et stærkt fremmøde til denne vigtige begivenhed og glæder mig til se jer alle. Michel Court-Payen Formand for DUDS Siden 2004 har DUDS haft et samarbejde med vores australske kolleger, det såkaldte CADU- CEUS samarbejde med Australasian Society of Ultrasound in Medicine (ASUM). Det har således været muligt, takket være et legat sponsoreret af B&K Medical, at sende yngre danske læger på forsknings- og studieophold på australske afdelinger, samt at sende en exchange speaker til den årlige ASUM kongres. Dette sponsorat er nu afsluttet og jeg vil udnytte denne spalte til at takke B&K Medical for den støtte, der har gjort det muligt at etablere samarbejdet. Det har været til stor nytte for dansk ultralyd! Siden 2006 har der således været 7 danske foredragsholdere til ASUM kongresser (sidst Torben Lorentzen i oktober 2012) og 6 yngre læger på studietur (sidst Sonia Branci hos Victoria House Medical Imaging i Melbourne i november 2012). Vi synes i bestyrelsen at der må findes løsninger for at kunne videreføre traditionen med CADU- CEUS. Da sagen er væsentlig for udviklingen af ultralyd i Danmark og da DUDS s økonomi er 4

5 Nye redaktører DUDS Redaktionen Kære DUDS medlemmer Nu er det atter blevet tid til udgivelse af DUDS halvårlige medlemsblad. Siden sidst er Ole Graumann stoppet og vi er to nye ansigter på posten. Vi takker Ole for introduktion til arbejdet og ser frem til at føre fanen videre. Vi vil bruge dette forord til at præsentere os selv og komme med vores tanker om, i hvilken retning vi mener bladet skal bevæge sig hen og hvordan medlemmmerne i DUDS i større grad får andel i indholdet og større lyst til at bidrage med indslag. Men først til præsentationen: Andreas Hjelm Brandt: Jeg blev læge i vinter 2010 og har siden studietiden haft interesse for radiologien. I løbet af studiet meldte jeg mig ind i Foreningen af Yngre Radiologer og lavede min osval 2 opgave på radiologisk afdeling på Herlev hospital. I foråret 2012 fik jeg så min introduktionsstilling i radiologi på Rigshospitalet og er nu overbevist om, at jeg skal være radiolog. Alexander Nygård: Jeg blev læge i februar 2011 og har efter min kliniske basisuddannelse for alvor fået interesse for radiologien. Efter et kort vikariat på Røntgenog skanningsafdelingen på Gentofte Hospital startede jeg i introduktionsstilling i diagnostisk radiologi på Rigshospitalet fra begyndelsen af september Vi forestiller os desuden en fast debatside i bladet, hvor aktuelle emner kan blive taget op og drøftet i offentligt forum. Dette er blot nogle af vores tanker, som forhå bentlig allerede kan blive indført i de kommende udgivelser. Vi vil gerne motivere alle DUDS medlemmer til at bidrage med indlæg til bladet, og gulerod er sjovere end pisk. Det kunne fx være en god flaske rødvin eller en æske chokolade. Indlæggene må gerne have vidt forskellig karakter. Det kan være en beretning om hverdagen på afdelingen, overvejelser omkring indførelse af nye metoder, præsentation af videnskabelige resultater, kvalitetskontrol, ny viden fra kurser eller måske en rejseberetning. Vi takker for alle indlæggene og håber at I vil give os mange tilbagemeldinger omkring form, indhold og vores fremtidige planer. Kommentarer kan sendes til God læselyst til jer alle. Med venlig hilsen Alexander Nygård og Andreas H. Brandt Vi har haft mange tanker om bladet. I vores overvejelser er bl.a. at bladet skal udkomme i en digital udgave til tablet/smartphone, som med tiden skal afløse den trykte udgave. Vi tænker det kunne være interessant at have en fast quiz i bladet, hvor der vil være gavepræmier. Desuden en fast litteraturguide, hvor danske forfattere til ultralydrelevant litteratur får mulighed for at præsentere nye udgivelser. 5

6 DUDS CADUCEUS: Rejsefortælling fra Melbourne, Australien CADUCEUS: Rejsefortælling fra Melbourne, Australien Jeg forlod København medio November 2012 for at ankomme lettere omtumlet, efter en (særdeles) lang flyrejse tværs over jordkloden, til Melbourne, Victoria, hvor sommeren så småt meldte sin ankomst. Jeg var så privilegeret at modtage CADUCEUS legatet i 2011, i forbindelse med mit Ph.d. projekt, som omhandler radiologiske fund hos idrætsudøvere med lyskeskader. Victoria House Medical Imaging, en velrenommeret privat radiologisk klinik med speciale i muskuloskeletal ultralyd og MR, havde indvilliget i at modtage mig den måned mit ophold var berammet til. Tempoet i klinikken var højt og ganske effektivt. Jeg blev tilknyttet Ultralydsafsnittet, som stod under ledelse af Dr. Cheryl Bass og Dr. Frank Burke (den oprindelige stifter af etablissementet). Alle former for ultralydsundersøgelser blev tilbudt (abdominal, hals, gynækologi, føtal), men klinikkens spidskompetence (og succes) skyldtes lægernes store kunnen inden for muskuloskeletal ultralyd. Desuden havde Dr. Burke som den første i verden udviklet en speciel behandlingsteknik af frosne skuldre, hydrodilatation, som foregik i røntgen gennemlysning, hvor skulderleddet blev injiceret med saltvand og cortison, med henblik på at strække ledkapslen og dæmpe den lokale inflammation. Teknikken har ifølge de kyndige vist sig at være særdeles effektiv til behandling af denne type patienter. Udover de faste læger og enkelte vikarierende radiologer, udgjordes staben i Ultralydsafsnittet af sonografer. I Australien er sonografer radiografer med en ekstra formaliseret ultralydsuddannelse. De scanner typisk alle patienter efter standardiserede ultralydsprotokoller og drøfter billederne og fundene med en radiolog, som derefter vurderer om han/hun vil scanne patienten igen. Invasive procedurer, så som injektioner, må kun udføres af læger med en autorisation fra den lokale sundhedsmyndighed (Medical board). Således introduceret påbegyndte jeg mit ophold i jetlaggens tåger. Jeg har tidligere arbejdet et år som læge i Australien, så sprogligt kunne jeg fint følge med, men arbejdstempoet på en australsk privatklinik er noget anderledes end en dansk offentlig afdeling. Tropperne blev styret med fast hånd af Dr. Cheryl, hvis energiniveau var beundringsværdigt. Da jeg ikke var registreret med autorisation hos sundhedsmyndighederne havde jeg ikke tilladelse til selvstændigt virke, men jeg kunne dog ultralydscanne alle patienterne umiddelbart efter sonograferne (og før radiologen), og jeg var således selv travlt beskæftiget. Jeg valgte at koncentrere mig om den muskuloskeletale ultralyd, og fik derfor mulighed for at scanne hvad der føles som utroligt mange skuldre og hofter. Sonograferne var imponerende dygtige til at udføre muskuloskeletale undersøgelser, deres anatomiske viden om alt fra små slimsække, bursae, seneskeder til perifere nervetråde, arterieog venegrenes forløb var yderst misundelsesvækkende, og adskillige af dem tog sig rørende meget tid til at undervise mig på tomandshånd og sikre sig at jeg forstod og lærte håndgrebene. Jeg må dog indrømme at en måned ikke er nok til at lære at udføre findiagnostik af albue, hånd og fodpatologi, men jeg gjorde dog et ihærdigt og velment forsøg. DUDS rejselegat Husk, at DUDS yder støtte til aktiv kongresdeltagelse. Som hovedregel støttes med beløb op til kr. Ansøgninger stiles til formanden og fremsendes pr mail til sekretæren. 6

7 CADUCEUS: Rejsefortælling fra Melbourne, Australien DUDS Personalet var virkelig venligt og jeg fik talt med adskillige af de vikarierende radiologer, som udover at beskrive MR, CT og røntgen billeder ofte også skulle servicere ultralydsafdelingen. Jeg fandt ud af, at over halvdelen af radiologer i Australien arbejder i den private sektor, og at man i en klinik som Victoria House typisk forventes at beskrive cirka 60 MR og CT scanninger dagligt, udover alle ultralydsprocedurerne. Klinikken var yderst travl og angiveligt kendt som en af de bedste muskuloskeletale klinikker i Australien. Den tilbød akut diagnostik og behandling af de største professionelle sportsklubber i området, samt servicering af internationale sports events som Australian Open. Jeg hilste desuden på Tony, en stilfuld, morsom og høflig midaldrende australsk radiograf ansat på klinikken, som i sin ungdom spontant var taget til Danmark og havde arbejdet et år som radiograf på Bispebjerg Hospital (på et tidspunkt hvor radiografuddannelsen var under udvikling i Danmark), og stadig kunne tale forbløffende godt dansk. Han medbragte billeder af København fra de tidlige 70 ere, og kunne med drømmende øjne fortælle om og fremvise hippie-tiderne og topløse kvinder i Fælledparken 1. Maj. Jeg var på afdelingen fra tidlig morgen til sen eftermiddag, og Melbournes ganske ineffektive transportsystem sørgede for at jeg tilbragte de fleste af mine fritimer på at opleve sporvogns og tognettets mange kringelkroge. Der var derfor ikke meget energi tilbage ud på aftentimerne, omend sonograferne dog fik hvervet mig til adskillige fornøjelige Christmas parties. Alt i alt må jeg sige at jeg har haft et meget udbytterigt ophold i Melbourne, både fagligt og personligt. Jeg er yderst taknemmelig for at have fået muligheden, via CADUCEUS legatet, for at rejse ud i verden og lære muskuloskeletal ultralyd af kollegaer som mestrer deres fag på så højt et niveau. Og ligeledes er jeg yderst taknemmelig for at have byttet dansk vintervejr for dejlig solrig australsk sommer i de uger opholdet varede. Sonia Branci FAKTABOKS: CADUCEUS Bag dette sære navn gemmer sig et samarbejde mellem DUDS og ASUM (Australasian Society for Ultrasound in Medicine), se flere detaljer på Der er desværre ikke længere en industriel sponsor som støtter CADUCEUS-aktiviteter, men bestyrelsen har besluttet at se velvilligt på henvendelser om både kongresdeltagelse og studieophold i Australien. Samarbejdet mellem de to ultralydselskaber har allerede givet flere duds-medlemmer fantastiske oplevelser down under med ultralyden som fælles omdrejningspunkt. Du kan henvende dig til bestyrelsen for at høre mere. 7

8 DUDS DUDS årsmøde DanskUltralyddiagnostiskSelskab bydervelkommentil ÅRSMØDE19.APRIL2013 CarlsbergMuseum&BusinessCenter UROLOGISKULTRALYD Registrering VelkomstmedintroduktiontilCarlsberg ACenturyofProstateBrachytherapy JesseAronowitz,USA ULafprostata NisNørgaard,HerlevHospital MRafprostata VibekeLøgager,HerlevHospital KAFFE PANCREAS CEUSofpancreatictumours MirkoD Onofrio,Italy CT&MRafpancreas EvaFallentin,Rigshospitalet FROKOST 8

9 DUDS årsmøde DUDS NYETEKNIKKER Elastography techniqueandpotentialapplications JeffBamber,UK Vektorflow statusogperspektiver KristofferLindskovHansen,Rigshospitalet KAFFE KORTEVIDENSKABELIGEFOREDRAG Elastografistudierpåfantomer JonathanCarlsen,Rigshospitalet Detlateralebåndafaponeurosisplantaris MichelCourtPayen,GildhøjPrivathospital Noninvasivemeasurementsofpressuregradientsusingultrasound JacobB.Olesen,DTU Afslutning GuidetturpåCarlsberg turenforegårprimærtudendørsog strækkersigoverca.1,5km GeneralforsamlingiDUDS Sted:CarlsbergMuseum&BusinessCentre,ValbyLanggade1,1799KøbenhavnV Kursusledelse:CharlotteStrandberg,ChristinaKinnanderogMichaelBachmann Nielsen. Kursusgebyr:1000kr.Priseninkludererfortæring,herunderkaffe/te/vandogfrugti løbetafdagenogfrokostsamtrundvisningen. 9

10 DUDS DUDS generalforsamling Indkaldelse til DUDS generalforsamling Indkaldelse til DUDS GENERALFORSAMLING Fredag den kl Carlsberg Museum og Business Centre, Valby Langgade 1, 1799 København V (efter forårsmødet) Efter generalforsamlingen byder DUDS på et let traktement. DAGSORDEN i henhold til vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Forelæggelse af formandens beretning, Michel Court-Payen. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for Kontingentfastsættelse. Bestyrelsen foreslår kontingentet uændret (450 kr årligt), firmakontingentet fastsættes til samme beløb. 5. Forslag til ændring af vedtægter (anden runde): Bestyrelsen foreslår, at DUDS lovene tilføjes (i 2) følgende: Selskabet er lægeligt forankret, og formanden for bestyrelsen skal være læge 6. Valg til bestyrelsen: Erik Sloth fratræder efter 2x2 år. Bestyrelsen foreslår Thomas Fichtner Bendtsen, Speciallæge i anæstesiologi, ph.d. Anæstesiologisk Afdeling, Århus Sygehus. Helle Vibeke Hansen og Hanne Sønder Grossjohann har begge siddet 2 år i bestyrelsen og accepterer genvalg for en ny 2 års periode. 7. Valg af revisor og revisorrepræsentant. Bestyrelsen foreslår genvalg af Nicolaj Borg Mogensen og Mette Charlotte Marklund. 8. Eventuelt 10

11 Kursus- og kongresoversigt DUDS Scandinavian Course on Ultrasound Image Fusion Roskilde Hospital, September 27, 2013 Objec&ve of mee&ng: Learn to fuse US images with CT, MR and PET images Learn to use intervenfonal procedures with US- Image Fusion (GPS- targets and electronic needles) Structure of mee&ng: Advanced user meefng based on lectures, live demonstrafons and hands- on sessions. Registra&on and fee: Send nofce to dr. Steen Karstrup; RegistraFon fee 1500 DKR ( 200 Euro), includes teaching material, lunch and refreshments. RegistraFon fee to be paid ater acceptance for parfcipafon. More informafon will follow. Due to the hands- on session, the number of parfcipants will be limited. The course is held as a collaborafon between the Department of DiagnosFc Radiology, Roskilde Hospital, Denmark and the Danish Society of Ultrasound (DUDS) More informafon and the final program will appear at: Ultralyd og billedfusion kursustilbud Ultralydskannere med mulighed for at benytte billedfusion tilbydes og sælges nu i stigende grad til især de radiologisk afdelinger og teknikken opgraderes hurtigt og løbende. Vi har på Billeddiagnostisk Afdeling, Roskilde Sygehus igennem de seneste 3 år benyttet billedfusion med tilknyttede teknikker til intervention. Vi har tidligere afholdt flere efteruddannelseskurser med fokus på billedfusion. Kurserne har været baseret på katedral undervisning. Vi vil nu se, om der behov for en anden form til at lære de forskellige fusionsteknikker med CT, MR og PET samt tilhørende intervention. Vi har derfor besluttet at ændre kursusformen til at indeholde flere handson sessioner, hvor man kan få træning i at arbejde med billedfusion. Den ændrede kursusform med hands-on gør at deltagerantallet er begrænset til ca. 20 deltagere. Se i øvrigt kursusannonce i dagens blad. Med venlig hilsen Caroline Ewertsen og Steen Karstrup 11

12 DUDS Kursus- og kongresoversigt 12

13 KOM GODT I GANG KURSUS KONTRASTULTRALYD Kursus- og kongresoversigt DUDS KURSET ER GODKENDT AF DUDS OG GIVER 6 CME POINT Tid: Onsdag, den 10. april 2013 Sted: Målgruppe: Formål: Indhold: Aarhus Universitetshospital, Radiologisk Afd., Nørrebrogade 44, Aarhus Radiologer som netop er startet eller ønsker at opstarte med kontrastultralydsundersøgelser (CEUS). Der kræves ingen forhåndsviden inden for CEUS. Kurset er tilegnet billeddiagnostiker, som påtænker opstart med CEUS, eller som ønsker at få forbedret viden om basale principper indenfor CEUS. Specifik uddannelse i brug af CEUS på netop det ultralydsapparat, som pågældende kursist skal arbejde med hjemme i sin egen afdeling. Deltagende kursister bedes derfor ved tilmelding oplyse fabrikatet på pågældende ultralydsapparat. Et ultralydsapparat af pågældende fabrikat vil så være tilgængeligt og vil blive undervist i på kursuset. 1. Teori-del: Gennemgang af grundlæggende principper for CEUS Detektering af levermetastaser Karakterisering af fokale leverlæsioner Anvendelse af CEUS til ekstrahepatisk diagnostik 2. Praksis-del: Hands on : hver kursist, under supervision, udfører selv CEUS Real time løsning af kliniske problemstillinger med CEUS Kursusledelse & undervisere: 3. Praktikophold: Ca. 8 uger efter kurset deltager 2 kursister pr. gang én dag i afdelingens daglige brug af CEUS, hvor der vil være mulighed for opfølgning på problemstillinger og hands on Overlæge Henrik Torp Madsen, Radiologisk Afd., Aarhus Universitetshospital Overlæge Lars Peter S. Larsen, Radiologisk Afd., Aarhus Universitetshospital Pris: Kr ,00. Prisen dækker kursusdeltagelse samt kaffe og fortæring under mødet. Tilmelding: Tilmeldingsfrist: Bemærk: Skriftligt pr. Program og undervisningsmateriale kan rekvireres ved kursussekretæren. Den 22. marts.2013 Kun plads til 6 kursister per gang. 13

14 DUDS Kursus- og kongresoversigt 14

15 Kursus- og kongresoversigt DUDS 15

16 DUDS Kursus- og kongresoversigt 16

17 Kursus- og kongresoversigt DUDS 2013 Euroson 2013 DEGUM SGUM ÖGUM and 17

18 DUDS Kursus- og kongresoversigt EUROSON SCHOOL Abdominal Ultrasound Focus on CEUS and EUS Under the auspices of EFSUMB European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology Bergen, Norway June 2013 Subjects to be lectured: Transabdominal ultrasound of liver, pancreas and intestines. CEUS, Doppler, Endosonography, Elastography, Ultrasound targeted Therapy. EFSUMB Education level: 2 and 3 Course Directors: Odd Helge Gilja Roald F. Havre NATIONAL CENTRE FOR ULTRASOUND IN GASTROENTOROLOGY 18

19 Kursus- og kongresoversigt DUDS Bergen, Norway June 2013 Liability and Insurance The organiser is not able to take any responsibility for injury or damage involving persons or property during the meeting. Participants are advised to sign their own personal travel and health insurance for their trip. Organising Secretariat The organising secretariat is available to provide information regarding hotels and bookings, and other questions. Please contact: Bergen Kongress & Kultur, Tel or Elin Myhrvold Riple, Tel or Odd Helge Gilja, Tel or Registration Bergen Kongress & Kultur, open for registration January Registration Fee Conference fee 550 Euro, before April (hotel not included) Conference fee 600 Euro, after April (hotel not included) - Access to the Conference - Lunches - Coffee breaks - Social program and course dinner Thursday 17 June Syllabus conference bag - EFSUMB Course book Payment Information Bergen Kongress & Kultur Swift/bic code: spa no bb IBAN: NO Credit card options available 19

20 DUDS Referat fra bestyrelsesmøde Referat af DUDS bestyrelsesmøde den kl Rigshospitalet Til stede: Michel Court-Payen, Torben Lorentzen, Helle V. Hansen, Hanne S. Grossjohann, Alexander Nygård (redaktør) og Caroline Ewertsen (referent) 1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 2. Godkendelse af sidste referat: godkendt 3. Meddelser fra formanden: a. Velkommen til vores nye redaktører Andreas og Alexander. Alexander præsenterede redaktørernes ideer til bladet, bla case konkurrence. Alle kurser annonceres i bladet. b. Nye medlemmer til bestyrelsen blev drøftet. c. Fysioterapeutsagen intet nyt d. Vedtægtsændringer fra sidste generalforsamling skal op igen i år for endelig godkendelse. e. EFSUMB: Repræsentanter til EFSUMB udpeges af DUDS for 4 år af gangen. 4. CECLUS (Center of Clinical UltraSound) har henvendt sig til DUDS vedrørende udkast til retningslinjer for Point-of-care ultralyd og andre ultralydområder. CECLUS er knyttet til Institut for Klinisk Medicin, Faculty of Health, Aarhus Universitet. CECLUS ledes af professor Peder Charles og lektorerne Lars Bolvig og Thomas Fichtner Bendtsen, se Point-of-care ultralyd er en målrettet skanning rettet mod en specifik klinisk problemstilling, som: Er der galdesten? Er der aortaaneurisme? DUDS finder det positivt, at CECLUS har henvendt sig, og støtter enhver interesse for ultralyd og uddannelse indenfor ultralyd. Projektet virker meget ambitiøst, og DUDS glæder sig til at høre om erfaringerne fra Århus. DUDS respekterer og arbejder primært efter EFSUMB s retningslinjer for uddannelse og undervisning. Point-of-care ultralyd er aktuelt ikke særskilt beskrevet i EFSUMB s retningslinjer, og DUDS vil foreslå, at CECLUS 20

21 Referat fra bestyrelsesmøde DUDS kontakter EFSUMB med henblik på at deltage aktivt i udarbejdelse af guidelines for Point-of-care ultralyd. 5. Euroson 2013: Bestyrelsen foreslår Jonathan Carlsen, der laver PhD om elastografi, som Young Investigator. Caroline har orienteret EFSUMB. 6. Hanne orienterede om økonomien. Der er tvivl om, om alle kursusledere husker at betale den faste afgift til DUDS på 100 kr/deltager for annoncering på hjemmesiden og i bladet. Michel minder kursuslederne om dette. 7. Vi takker vores sekretær, Erik Sloth for indsatsen. Der skal vælges ny sekretær til generalforsamlingen. Det er sekretærens opgave at fortsætte opdateringen af medlemslisten, hvilket skal videregives til den næste sekretær. 8. Legatansøgninger: Færre i 2012 end i Torben laver lille indlæg til bladet om legater. 9. Caduceus. DUDS er positive overfor samarbejde med ASUM, og ser positivt på ansøgninger om tilskud til både foredrag og udveksling. Michel skriver indlæg til DUDS bladet. 10. Sonografstatus: Status quo. 11. DUDS bladet se pkt 3a 12. Hjemmesiden: Hanne og Caroline har sendt rettelser til Peter. Hanne har lavet liste over HHH forelæsere. Torben har opdateret listen over bestyrelsesmedlemmer. 13. Ultraschall intet nyt 14. DUDS forårsmøde og generalforsamling er fredag den 19.april Generalforsamling se ovenfor 16. Eventuelt: Forespørgsel om historisk session til Euroson - Torben overvejer. Michel orienterer om korrespondance fra EFSUMB samt kursus i Bergen. 17.Næste bestyrelsesmøde bliver efter generalforsamlingen. 21

22 DUDS DUDS regnskab 2012 DUDS regnskab

23 DUDS Quiz DUDS DUDS Quiz Billedet ovenfor illusterer to tarmslynger. Hvad er den mest sandsynlige diagnose? 1. Morbus Crohn 2. Iskæmisk Tarmsygdom 3. Invagination Send dit svar til - husk at anføre DUDS quiz i emnefeltet. Der vil blive trukket lod om en flaske vin blandt de rigtige svar og vinderen får direkte besked pr. mail. Svaret på quizzen bringes I næste udgave af DUDS-bladet der forventes at udkomme til september. Held og lykke! 23

24

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.. S

Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.. S Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab.. S. Udgiver: Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab udgiver bladet 2 gange årligt i samarbejde med private sponsorer DUDS Bestyrelse F o r m a n d Ovl. PhD Torben Lorentzen

Læs mere

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS 1 Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS Mødested: Herlev Hospital Mødetid: 9.30-14.00 Dato: torsdag d. 26. sep. 2013 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen (KKP),

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 Vi mødes 27 marts 2015 kl. 14.00 hos: Ovl. Frank Schiødt, Endokrinologisk, gastroenterologisk Afdeling I, 5. Tværvej, Indgang 60. Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 Referat Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 1. Pernille Skejø blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning se bilag.

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Efteruddannelseskursus 2014

Efteruddannelseskursus 2014 Dansk Selskab for Otolaryngologi, Hoved- og Halskirurgi s Efteruddannelseskursus 2014 Fredag d. 29/8 og lørdag d. 30/8 Hotel Koldingfjord, Kolding Sidste tilmeldingsfrist d. 1. juni 2014 Kære medlemmer!

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab

- Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab DUDS - Dansk Ultralyddiagnostisk Selskab Side 6-7 DUDS efterårsmøde Side 8-9 CECLUS Side 10 EU-udbud af landsdækkende rammeaftaler indenfor ultralyd Side 12-13 DUDS Årsmøde 2013 DUDS Bestyrelsen Indhold

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012

YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 YODA NYHEDSBREV DECEMBER 2012 Leder Hvordan lærer du bedst? Af egen erfaring ved vi, at optimal indlæring opnås bedst, når man undervises i noget man i forvejen har lidt viden/erfaring i. Dette understøttes

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

"Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt"

Klinisk etik! Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt TEMADAG & Workshop "Klinisk etik!" "Udfordringer og muligheder i klinisk praksis, nationalt som internationalt" Fredag den 7. juni 2013 1030 til 15.30. Temadagen starter med Generalforsamling fra 9.30

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling Fredag d. 4. marts 2016 kl På Bjerget * Vejle Sygehus

Generalforsamling Fredag d. 4. marts 2016 kl På Bjerget * Vejle Sygehus Generalforsamling 2006-2016 Fredag d. 4. marts 2016 kl.17-18 På Bjerget * Vejle Sygehus Dagsorden 1. Valg af ordstyrer 2. Beretning fra formanden 3. Beretning fra udvalg o.a. 4. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Palle Holck November Tirsdag den 22. september 2009 kl

Palle Holck November Tirsdag den 22. september 2009 kl Holck November 2009 DAGSORDEN: Tilstede:,, André, Allan og Niels. Afbud: Mikkel og Lars. Tirsdag den 22. september 2009 kl. 17.00 Hilton Copenhagen Airport hotel Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup Tlf. 32

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt

Beskrivende radiografer. Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Beskrivende radiografer Rikke Hansen Vejle Sygehus Sygehus Lillebælt Baggrunds historie Radiografer laver undersøgelser Radiologer beskriver undersøgelser Stigende mangel på radiologer Stigende antal undersøgelser

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter.

Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Specifikation af ændringer i forslag til nye vedtægter for Cystisk Fibrose Foreningen i forhold til nuværende vedtægter. Tekst markeret med rødt i NUVÆRENDE TEKST bliver enten ændret eller udgår i den

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset.

Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte med på kurset. Kære medlemmer! I år har vi igen fornyet konceptet for efteruddannelseskurset. Vi har skåret kurset ned til 1,5 dag fra tidligere 2,5 dage. Dette er primært sket for at se, om vi kan lokke flere hospitalsansatte

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag

Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag Ad a Dirigent: Palle Referent: Dorthe Stemmeudvalgspersoner: senere, hvis behov Ad b Formandens beretning: godkendt (bilag 1) Ad

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Den 6. november 2015 kl Trinity i Fredericia.

Den 6. november 2015 kl Trinity i Fredericia. Referat fra generalforsamling FSDS Den 6. november 2015 kl. 16.30-18.00 Trinity i Fredericia. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen - 2013% Dansk%Radiologisk%Selskab%holder%i%år%sit%8.%årsmøde%sammen%med%Dansk%Selskab% for%klinisk%fysiologi%og%nuklearmedicin%videnskabelige%møde.%

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Vedtægter for Odsherred Detektorforening

Vedtægter for Odsherred Detektorforening Vedtægter for Odsherred Detektorforening 1 Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Odsherred Detektorforening. Den er hjemmehørende i Ods- herred Kommune og er stiftet den 26. august 2008. 2

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS)

Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Bestyrelsesmøde den 11.3.13 på Hindsgavl Slot Fagligt selskab for ledende sygeplejersker (FSLS) Deltagere: Dorrit Thorsen, Trine Hjetting, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv Fraværende:

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej Randers NØ.

DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej Randers NØ. DDGUs generalforsamling d. 12. marts 2016 kl. 12.00 blev afholdt på følgende adresse: Udbyhøjvej 189 8930 Randers NØ. Fremmødte: Joakim Bank Lauridsen, Niels Madsen Kloster, Thomas Rasmussen, Kasper Hornby,

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Nyhedsbrev. Marts 2012

Nyhedsbrev. Marts 2012 Nyhedsbrev Marts 2012 YODAs samarbejde med industrien YODA har siden organisationen blev stiftet haft et godt samarbejde med industrien. Vi betragter samarbejdet som en nødvendighed da oplæring i brugen

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden.

Foreningens postadresse er midlertidigt hos formanden. SAMS Aarhus håndbog Formål: 1) Foreningens primære formål er at fremme interessen for almen medicin blandt medicinstuderende på Aarhus Universitet. Foreningen ønsker at være bindeled mellem medicinstuderende

Læs mere

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe

Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Referat af Generalforsamling I Ældrepsykiatrisk Interessegruppe Odense d. 25.10.2013 Til stede: Kirsten Almar, Lars P. Laugesen, Helene Munksgaard, Torben Wedervang Jensen, Annette Lolk, Kjeld Andersen,

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. april 2014. Steen, Lars, Anette, Ulla. Deltagere: Ikke mødt:

Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. april 2014. Steen, Lars, Anette, Ulla. Deltagere: Ikke mødt: BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. april 2014 Deltagere: Steen, Lars, Anette, Ulla Ikke mødt: Afbud: Referent: Uffe Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent... 2 2.0 Kommentarer til sidste referat... 2

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014 Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014 Indledning DSMU har som hovedopgave at fremme viden om medicinsk uddannelse i en bred forståelse og forskning

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering

Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering Målemetoder i forebyggelse, behandling og rehabilitering 1 Vil du vide, når der udkommer en bog inden for dit fag- og interesseområde? Så tilmeld dig vores nyhedsbrev på munksgaard.dk 2 Målemetoder i forebyggelse,

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Mødested: Århus Universitetshospital Skejby Dato: 11. september Mødetid: 09.00-14.30 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere

Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Klub 60+ Pensionistforening for tidligere medarbejdere i Fødevareministeriet og for nuværende 60+ medarbejdere Dato: 17. september 2017 Til medlemmerne af Klub 60+ Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015

Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 Velkommen til FORSA generalforsamling 2015 FORSA Generalforsamling 2015 (Kl. 16.15-18.00) Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Indkomne forslag Regnskab 2014 Kommentarer fra kritisk

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015

HORNBÆK S Ordinær Generalforsamling VINKLUB 22. April 2015 HORNBÆK VINKLUB Indkalder medlemmerne til den: Ordinær Generalforsamling som afholdes på følgende adresse: SuperBrugsen, Sauntevej 1, 3100 Hornbæk Dagsorden: Onsdag den 22. April 2015 - kl. 20.00 1. Valg

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 12. 15. september 2016 Kursusleder: Arne Lücke og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Nefrologisk Selskab

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Nefrologisk Selskab Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Nefrologisk Selskab 5. marts 2009 Århus Universitetshospital, Skejby Deltagere Anne-Lise Kamper; Thomas Elung-Jensen (sekretær), Per Ivarsen, Claus Bistrup, Lena Helbo

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 6 03-04-2008 22:28 opdateret 12. juni 2005 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Bestyrelsen Kursus Love Indmeldelse Tidligere nyhedsbreve: Januar 2002 Maj 2002 Januar 2003 November

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

EFTERUDDANNELSESKURSUS

EFTERUDDANNELSESKURSUS EFTERUDDANNELSESKURSUS Zell am See 9. 16. marts 2013 Hotel Alpenblick KURSUSLEDELSE Flemming Burcharth FORORD Efteruddannelseskursus for praktiserende læger i marts måned på et skisportssted med tilhørende

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Manish School Fundraising Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

KURSUSPLAN FOR TIDLIG

KURSUSPLAN FOR TIDLIG KURSUSPLAN FOR TIDLIG KLINIKOPHOLD PÅ MEDICINSK AFDELING SYGEHUS THY-MORS 7. JANUAR - 24. JANUAR 2013 Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Information vedrørende tidlig klinikophold: Medicinsk

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere