Bjergene De Syv Søstre set fra højderyggen ved Skjeggesnes med mange gravrøser, antagelig fra bronzealderen. F. Kaul foto.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bjergene De Syv Søstre set fra højderyggen ved Skjeggesnes med mange gravrøser, antagelig fra bronzealderen. F. Kaul foto."

Transkript

1 Studierejse under Nordlige Verdener (Agrarsamfundenes ekspansion i Norden). Helgeland, Nordland, Nordnorge, august Dagbogsnoter. Nordlige Verdener nær Polarcirklen. Af Flemming Kaul, Nationalmuseet, Danmarks Oldtid. Bjergene De Syv Søstre set fra højderyggen ved Skjeggesnes med mange gravrøser, antagelig fra bronzealderen. F. Kaul foto. På rejsen var jeg ledsaget af museumsleder Gerhard Milstreu, Tanums Hällristningsmuseum, Bohuslän, Sverige, og 1. amanuensis Preben Rønne, Vitenskapsmuseet, Trondheim, Norge. Blandt rejsens formål var at få skabt en nøje dokumentation af helleristningsfelterne på øerne Flatøy og Tro gennem udførelse af frottager. Gennem udførelse af frottager bliver klippens overflade og de indhuggede billeder nøjagtigt dokumenteret, og detaljerne står så klart som det overhovedet er muligt. Gerhard Milstreu, der udførte frottagerne, må regnes som den bedste til at udføre dette arbejde. Frottagerne vil blive scannet til brug for publikation senere i Nordlige Verdener. Enkelte motiver skibsbilleder opmaledes med kalkmasse; disse opmalinger er fotograferet og vil bruges til fremstilling af grafik, som skal benyttes ved diskussioner af skibsbilledernes kronologi. Helleristningerne på Tro og Flatøy er de nordligste rene helleristninger af bronzealderens type, hvorfor et nøjere studie af disse i høj grad er relevant i forhold til temaet landbrug på grænsen. Blandt rejsens mål var også en landskabsanalyse omkring disse helleristninger. Der skulle desuden foretages videre landskabsanalyse omkring findestedet for den nordligste ragekniv med hestehovedgreb ved Skjeggesnes nær Alstahaug. Her findes en smukt beliggende røsegravplads. Endelig skulle der foretages landskabsanalyse omkring findestedet for et fint ornamenteret sværd af Hallstatt-type (yngre bronzealder) ved Våg på øen Dønna. Naturligvis indgik fotos af enkelte gårde og græsmarker i dette arbejde.

2 Mandag d. 9. august. Sammen med Gerhard Milstreu afgang fra Kastrup til Trondheim. Ankomst til Værnes lufthavn sent eftermiddag. Udlejningsbil afhentedes. Derefter kørsel til Preben Rønnes hjem. Han ventede os med havegrillen klar, så vi kunne starte med nogle gode bøffer. Smukt vejr. Efter middag besøgte vi en større udgravning ved Ranheim, som Preben Rønne leder. Selve udgravningsarbejdet var netop afsluttet. En spændende udgravning. Der er efter alt at dømme tale om gudehov med hørg fra slutningen af vikingetid. Meget interessant, meget tankevækkende. Den udgravning kommer vi nok til at høre mere om i de kommende år. Overnatning hos Preben Rønne. Telefonisk bekræftelse af arrangement og hjælp i forbindelse med besøg på øerne Flatøy og Tro. Tirsdag d. 10. august. I bil kørte vi alle tre fra Trondheim til Alstahaug-området i Helgeland, Nordland. Det er en lang tur, ca. 500 km. De norske veje er ikke af så høj standard. Vi valgte indlandsruten ad E6 via Namdalen, derefter over Mossjøen til Sandnessjøen og videre via Alstahaug til Offersøy, hvor Preben Rønne i god tid havde sørget for bestilling af hytte på Offersøy Camping. Denne hytte forblev vor feltstation i næsten en uge, selvom vi dog dagen efter overnattede på øen Tro. Onsdag d. 11. august. Kl afgang med færgen fra Tjøtta til øen Tro. Ved færgelejet på Tro ventede vor kontakt, Kjell Flatøy. På en tidligere studierejse i området, foretaget i 2007, havde min kontaktperson været Vidar Hansen, som den gang hjalp med transport og bistand. Han var desværre forhindret på grund af et pludseligt dødsfald i den nærmeste familie. Så det blev altså Kjell Flatøy, der i denne omgang blev vor lokale hjælper og kontakt. Fra Tro til Flatøy er der ingen færge. Hvis man skal se helleristningerne på Flatøy, så skal man have en lokal til at sejle over det smalle Flatøysund. Dette gjorde Kjell Flatøy. Først blev vi dog sejlet hen til helleristningerne fra jægerstenalderen på Rødøy. Det er her den berømte skiløber, der var logo for de olympiske vinterlege i Lillehammer, findes. Det er nu er spørgsmål, om der faktisk er tale om en skiløber. Snarere drejer det sig om en person på en båd. Derefter over til Flatøy. Ikke langt fra en lille bådebro ligger helleristningsfeltet. Det er mest skibe og fodspor. Når man skal lave frottager, hvor man på et ark tegnepapir (100 x 70 cm) lagt ud på klippen ved hjælp af et stykke karbon-papir viklet om et sammenrullet viskestykke gnider motiverne frem, så er det meget vigtigt, at klippen er tør. Det må ikke være regnvejr; blot den mindste støvregn kan ødelægge arbejdet tegnepapiret bliver nærmest til papmache. Det var fint vejr, det havde ikke regnet dagen før, og klippen skulle derfor være tør. Men desværre var der et ganske lille kildevæld lige over klippen, så vand løb ned over helleristningerne. Endnu værre var det, at der steg vand op nærmest igennem klippen selv igennem nogle af klippens sprækker (Dette forhold har sikkert også haft indflydelse for placeringen af helleristningsskibene i bronzealderen. Det virker som om, at flere af skibene sejler på floden af det frempiblende vand). Kjell Flatøy kunne se vore problemer. Han sejlede over Flatøysund til Tro, hentede nogle håndklæder i sit hjem og kom tilbage med håndklæderne. Nu kunne håndklæderne bruges som en slags dæmninger, hvor vand piblede frem. De skulle så vrides med jævne mellemrum. Nu kunne klippen tørres samt renses for mos ved hjælp af træpinde. Frottagearbejdet kunne gå i gang. Efter at frottagearbejdet var gennemført blev enkelte af skibene opmalet med hvid kalkmasse, der hurtigt kan tørres væk igen helt uskadeligt. Opmaling gør det muligt at klarlægge visse træk ved bl.a. skibene til brug for diskussioner omkring skibenes tidsfæstelse. Det er nemlig således, at bronzealderens skib skibsbilleder gennemgår en vis udvikling igennem tid. Eksempelvis er forstævnens kølforlængelse ikke så høj og markant i ældre bronzealder ( f.kr.) som i yngre bronzealder ( f.kr). Ved nøjere studier af et af skibene kunne det sandsynliggøres, at dette skib var indhugget i ældre bronzealder, hvorpå der i yngre bronzealder var blevet tilføjet en

3 højere kølforlængelse. Det øverste eller yderste af kølforlængelsen var tydeligvis indhugget med en anden hugteknik end resten af skibet. Med andre ord er skibet blevet opdateret. Endnu et skib på feltet fremviser en lignende, senere tilføjelse til kølforlængelsen. Sådanne studier af senere opdateringer af skibe er af betydning til forståelse af kontinuiteten af brugen af de enkelte helleristningsfelter. Grafik af skibsbillede fra Flatøy, hvor tilføjelsen ved stævnens kølforlængelse er markeret. Kaul & Milstreu fotografik. Udover flere skibe er der på helleristningsfeltet på Flatøy også to hestefigurer. Disse hestefigurer er særlig interessante, fordi de gennem deres form og stil antagelig kan placeres blandt de ret sjældne hestefigurer fra ældre bronzealder. De er karakteriseret af en lav, lang hals og let fremadstrakte ben. Frottage af de to heste fra Flatøy med lave, lange halse udført af Gerhard Milstreu efter tilladelse fra Nordlands fylkeskommune.

4 Hvad angår landskabsanalyse, skal det noteres, at helleristningsfeltet på Flatøy ligger i en kystnær situation, men også tæt ved den allerbedste dyrkbare jord, hvor der stadig er den fineste græsmark omgivet af løvtræer. Der findes ikke mere landbrug på gården selv, men Kjell Flatøy kunne oplyse, at da han var barn (han er født på Flatøy) var der omkring 16 køer i stalden samt får og høns. I dag er der ingen fast beboelse på Flatøy. Kun sommergæster beboer stuehuset. Græsmarker og gård på Flatøy tæt ved helleristningsfeltet. F. Kaul foto. Arbejdet på Flatøy gav gode resultater, både hvad angår selve dokumentationen, og hvad angår de forskningsmæssige aspekter. Om formiddagen var vejret lidt klamt og tåget, men om eftermiddagen klarere det helt op, og det blev temmelig varmt. Om aftenen blev vi inviteret hjem til Kjell Flatøy og hans kone. Vi fik snakket om lokale forhold på Tro og Flatøy. Bl.a. var det interessant at høre, at man indtil for nylig har høstet en særlig slags gul tang til kvægfoder. Der behøver ikke at være nogen modsætning mellem udnyttelsen af marine ressourcer og en landbrugsøkonomi. Vi talte også om affolkningen af de små øer. Da Kjell Flatøy var barn, var der ca. 250 fastboende på Tro; nu er der 20. For et par år siden lukkede skolen. Vi overnattede på Tro på et lille vandrerhjem, som netop var blevet indrettet på skolen af bygdeforeningen. Torsdag d. 12. august. Vi kunne fra morgenstunden starte på helleristningsfeltet på Tro ved Trovika. Det ligger ikke langt fra vandrerhjemmet. Her var ikke de samme problemer med vand. Til gengæld var helleristningerne igen flere skibsbilleder ikke så velbevarede som på Flatøy, hvor hvert enkelt hug stod tydeligt. Klippen er ikke så hård, og meget af dens overflade var forvitret bort. Skibsbillederne stod dog også på Tro klart på frottagerne. Generelt ser det ud til, at de fleste af skibene her kan dateres til yngre bronzealder. Nogle har S-formede stævne, der danner stiliserede fuglehoveder. Den slags skibe er meget almindelige overalt indenfor den nordiske bronzealderkultur. Man kan finde skibsbilleder næsten mage til på Bornholm. At skibsbillederne er så ensartede fra Bornholm til Helgeland fortæller om en ensartet og fælles ikonografi over store afstande. Der er immervæk et stykke vej fra Bornholm (næsten) til Polarcirklen. Også på helleristningsfeltet ved Trovika er der hestefigurer. To hestefigurer, hvor halsen rejser sig næsten lodret, antages at tilhøre yngre bronzealder, mens en hestefigur, der meget ligner hestene fra Flatøy med den samme, lange, lave hals bør dateres til ældre bronzealder.

5 Skibsbillede med stævne i form af stiliserede dyrehoveder fra helleristningsfeltet på Tro. Frottage ved Gerhard Milstreu efter tilladelse fra Nordlands fylkeskommune. Med hensyn til landskabet er det også ved helleristningerne ved Trovika værd at notere sig, at de befinder sig i nær tilknytning til den allerbedste landbrugsjord, der som et trug forløber nord-syd henover midten af øen, omgivet af langstrakte åse og lidt højere bjerge. På åsene er der røser; men de er ikke udgravet, så vi ved ikke, hvad de indeholder. For enden af marken er der en lille strand, der kan fungere som landingsplads. Her i læ for vestenvinden er der et særligt mildt lokalklima. Marken lige udfor helleristningsfeltet bliver i dag brugt til græs, der høstes høslæt som vinterfoder til køerne. Frottager er ved at blive udført på helleristningsfeltet på Tro. Flere skibe kan anes. I baggrunden ses græsmarken. F. Kaul foto.

6 Vejret var pragtfuldt næsten for godt. Det blev nemlig meget varmt. Solen bagte ned på klippen, som vi arbejdede med. Temperaturen i skyggen nærmere sig de 30 grader. Vi var ved at blive dårlige af varmen. Heldigvis kunne vi bade lidt ved den lille strand for enden af marken. Vandet var koldt, formentlig grader; men det var rigtigt godt, at vi kunne køle os af og svømme lidt rundt i frokostpausen, så vi var friske til eftermiddagens arbejde. Sådan kan det også være at arbejde nær Polarcirklen. Tilbage med færgen fra Tro til Tjøtta sent eftermiddag og videre til Offersøy Camping. Spiste aftensmad på hyttens terrasse. Sent aften varmetordenvejr. Det skal i øvrigt indskydes, at Nordlands Fylkeskommune, under hvilken formidlingen og forvaltningen af Nordlands fortidsminder hører, for nylig har færdiggjort et formidlingsprojekt. Ved færgelejet på Tro og ved helleristningsfelterne ved Trovika og Rødøy er der opsat store skilte eller plancher med gode forklarende tekster, grafik af helleristningerne samt luftbilleder af Tro. Fredag d. 13. august. På grund af det gode vejr og de gode arbejdsbetingelser herunder bistand fra Kjell Flatøy fik vi færdiggjort arbejdet med de to helleristningsfelter på kun to, dog lange arbejdsdage. Det var godt, at vi ikke skulle sidde i regnvejr og vente på at komme i gang. Om formiddagen var der lidt småregn og tåge. Vi tog ind til områdets hovedby, Sandnessjøen, for at købe ind, og vi besøgte turistkontoret for at checke fartplanen til færgerne til Herøy og Dønna. Desuden besøgte vi et nyåbnet vikingecenter ved Sandness, hvor en stor rekonstruktion af en hal (formentlig med udgangspunkt i hallen fra Borg på Lofoten) dannede en udmærket ramme omkring formidling af vikingetiden og tiden umiddelbart forud. Om eftermiddagen besøgte vi røserne ved Skjeggesnes med mindst 16 røser af forskellig størrelse. I den eneste af røserne, som er udgravet, er fundet en ragekniv med hestehovedgreb fra ældre bronzealder ( f.kr.). Det er det nordligste fund af disse rageknive, der nærmest er et emblem for den nordiske bronzealderkultur. Røserne ligger på de langstrakte, lave højdedrag, der omgiver den bedste landbrugsjord. Der dyrkes græs til høslæt, der græsser køer, og bonden kunne oplyse, at der også tidligere blev dyrket byg. Siden sidst jeg besøgte Skjeggesnes, havde bonden ryddet træer og krat på nogle af røserne, så de nu var blevet tydeligere og nemmere at fotografere. Hen under eftermiddagen lettede tågen, og det storslåede, kontrastrige landskab åbenbarede sig med de fede græsmarker i forgrunden og bjergene De Syv Søstre i baggrunden. Spiste aftensmad ude på terrassen. Røse på Skjeggesnes. F. Kaul foto.

7 Lørdag d. 14. august. Heldagsregn. Ringe sigtbarhed. Museumsdag. Vi besøgte et lille købmandsmuseum i Leland, lidt nord for Sandnessjøen. Derefter besøgte vi Alstahaug Kirke og Præstegård. Alstahaug kirke er en stor og interessant romansk kirke opført i 1100-tallet. Der har i en tid i middelalderen været bispesæde her. Alstahaug kirke vidner i sig selv om det økonomiske potentiale, som egnen byder på. Tienderegnskaber fra tallet fortæller nærmere om egnens markers ydeevne. Der blev bl.a. dyrket byg. I dag kan man se bygmarker nær kirken. Men vi skal ikke glemme fiskeri og handel med tørfisk og klipfisk. Præsten eller nærmere præstegården sad på dele af transporten af tørfisk som en mellemstation mellem Lofoten, Trondheim og Bergen. Bygmark ved Alstahaug Kirke. F.Kaul foto. For tre år siden åbnede et nyt museum ved Alstahaug Kirke et storstilet og spændende projekt med nytænkende arkitektur til minde om digterpræsten Petter Dass ( ). På museet kan man på en god og klar pædagogisk måde få et indtryk af, hvorfor Petter Dass er så vigtig for Nordnorge. Hans hovedværk hedder Nordlands Trompet. Der er tale om en tidlig egnsbeskrivelse, men forfattet på vers. Her hører vi om egnens sæder og skikke, om madlavning, om fremstilling af pølser, om handel og om tørfisk. Et afsnit er viet til samerne og forholdet til samerne. Vi kan bl.a. læse følgende: Til fersk Mad og daglige Spiise, Ja Bjørnen maae ofte tillade sin Krop, Og Lappen ham æder saa gladelig op Han siunger for hannem en Viise Ham synes, han æder den lækerste Mad, Naar Kiødet af Biørnen frembæres på Fad, Han levner ey ringeste Smule; Han samler Ryg-Raden og Skankene lang Ja alle hans Been, og med siungende Sang Begraver dem ned i en Huule; Han vil ey tilstede, det ringeste Been Af Biørnen skal brydes og brækkes til Meen Hvad Tanker han derom vil giøre! Og hvilken forgiftig afgudiske Troe, Der under slig Besters Begravels mon boe, Det vil jeg i Pennen ey føre. Det er at beklage; den Lappiske Slægt Er meget med Hedenske Taage bedægt,

8 Her kan vi således læse en tidlig beskrivelse af samernes bjørnekult, hvor knogler under sang ofres i huler. Versene er i det hele taget fyldt med interessante oplysninger. Nordlands Trompet er en bred lærebog i geografi og naturfag, men er også en slags kogebog, lidt huspostil, lidt rejseskildring krydret med såvel moralprædikener som folkeligt vid, herunder dårlige sproglige vitser. Om aftenen sad vi i vor hytte og blev helt lyriske efter mødet med denne spændende digterpræst, og vi læste hans digte op for hinanden. Vor lyrikaften blev dog brat afbrudt, da elektriciteten forsvandt stedets hovedsikringer blev afbrudt der var vrøvl med nogle nye elinstallationer, muligvis på grund af regnen. Inden vi gik i seng næsten i mørke fandt vi på nogle små digte inspireret af Petter Dass. Her er et fragment: Vor rejse er bedst gennem sommer og vår, Når strøm og lys om aftnen vi får. Søndag d. 15. august. Afgang morgen med færgen fra Saltvik til Herøy. På Herøy også en meget stor kirke med romanske rødder. Videre via flere mindre broer kørte vi til den lange nord-sydforløbende ø Dønna. På Dønna er der i en mose ved gården Våg fundet et bronzesværd fra omkring 600 f.kr. Det er udsmykket med skibsornamenter i den nordiske bronzealders stil. Ligesom ved de andre fundkategorier (helleristninger, gravrøser), befinder dette fund sig et offerfund i en mose nær, hvad der er egnens bedste marker i dag. Nær Våg er der udstrakte græsmarker til høslæt og græsning, og flere store gårde ligger som perler på en snor. På Dønna fotograferede vi også et par gårde som en illustration af den norske fiskerbonde. Selvom der er tale om gårde med marker og stalde med mange køer, hører der til næsten hver gård en lille havn eller anløbsbro med en fiskerbåd. Nær Dønnas nordspids besøgtes Dønnes Kirke, endnu én blandt de nordligste romanske stenkirker. Tilbage med færgen mellem Bjørn og Sandnessjøen. Vejret var fint, vekslende skydække. landskabet på det centrale Dønna. F.Kaul foto. Udstrakte, fede græsmarker præger

9 Mandag d. 16. august. Tilbage fra Helgeland/Nordland til Trondheim. Kørsel og sejlads hele dagen. På tilbageturen valgte vi kystruten, hvor tre færgefarter indgik. Den første færgetur startede med afgang fra Tjøtta kl. 8,15 og afsluttedes i Forvik. På vejen kunne vi vinke farvel til Tro. Den sidste færgetur gik over Vennersund. Ved Vennersund er der en røse med fund fra bronzealderen. Og det kunne igen konstateres, at hvor der er fund fra bronzealderen, er der også de bedste marker i dag. Her i det sydligste Nordland ses flere og flere bygmarker. En gård og de omgivende marker fotograferes lige syd for Vennersund. På tilbageturen til Trondheim blev der også lejlighed til at se Bøla-renen en smuk helleristning af et rensdyr fra jægerstenalderen, lidt nord for Steinkjer. Spisning og overnatning hos Preben Rønne i Trondheim. Fint solskinsvejr. Tirsdag d. 17. august. Rundtur i Trondheim. Besøg på Universitets Museum i Trondheim med de rige arkæologiske samlinger. Vi så ragekniven fra Skjeggesnes. Blandt de berømteste bronzealderfund på museet i Trondheim er nakkeskamlen af træ fra Bynesset i Trondheims udkant. Et fremragende træskærerarbejde med hjulkors og slangeheste fra omkring 700 f.kr.. Her kan vi se, hvad der (ellers) er gået tabt af bronzealderens træskærerkunst. Vi besøgte også frilandsmuseet i Trondheim. Den pragtfulde gotiske katedral Nidarosdomen så vi udefra; den lukker kl. 3! Vejret var fint og varmt. Pizza på fortovsrestaurant. Overnatning hos Preben Rønne. Eksempel på bronzealderens træskærerkunst, detalje fra nakkeskammel fra Bynesset, Trondheim. F. Kaul foto. Onsdag d. 18. august. Gerhard Milstreu og Flemming Kaul tager afsked med Preben Rønne. Nu skal vi tilbage til København. På vejen til Værnes lufthavn nåede vi at besøge et helleristningsfelt ved Hell. Det ligger fem minutters kørsel fra lufthavnen. Her ses på en næsten lodret klippevæg flere rensdyr fra jægerstenalderen. Helleristning ved Hell nær Værnes. F. Kaul foto.

Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011

Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011 Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011 Af Flemming Kaul, Nationalmuseet, Danmarks Oldtid Kveøy, Troms. Kveøy.Troms Studierejse under Nordlige Verdener

Læs mere

Pilgrimsruten Nordspanien

Pilgrimsruten Nordspanien 1 Pilgrimsruten Nordspanien Fra Pamplona til Santiago de Compostella August - september 2010 Af: Tommy Nylandsted Andersen Mit pilgrimsbevis 2 3 Pilgrimsruten på cykel 2010. Fredag 20. august. Så skulle

Læs mere

En fantastisk Afrika rejse

En fantastisk Afrika rejse En fantastisk Afrika rejse Det hele startede for mange år siden, da jeg var i Kenya første gang. Det var en rejse, jeg havde fået i gave fra Lisbeth Bramaholm, min moster. Efter en tur til Afrika måtte

Læs mere

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004

OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører. 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 OZ9HBO EDR Holstebro Experimenterende Danske Radioamatører 14. Årgang Nr. 4 AKTIVITETSPLAN 4. Kvartal 2004 Indhold Information 2 Efterår 3 Forsidebilledet 4 QRP Foredrag 4 Fyrweekend 2004 4 Fieldday 2004

Læs mere

Dagbog: Min tid i Grønland. Anker Sørensen

Dagbog: Min tid i Grønland. Anker Sørensen Anker Sørensen 1 Dagbog: Min tid i Grønland Anker Sørensen 1965 1971. og besøg i sommeren 1998. Onsdag,d.11.8.1965. Dagen er nået, og med stor forventning om det, der venter mig af oplevelser og arbejde,

Læs mere

Om systemet Indblik og udsyn... 2. Fælles Mål 2009 og Indblik og udsyn... 6. Historiekanon og Indblik og udsyn... 7. Metodeværkstedet...

Om systemet Indblik og udsyn... 2. Fælles Mål 2009 og Indblik og udsyn... 6. Historiekanon og Indblik og udsyn... 7. Metodeværkstedet... Indholdsfortegnelse Om systemet Indblik og udsyn... 2 Fælles Mål 2009 og Indblik og udsyn... 6 Historiekanon og Indblik og udsyn... 7 Metodeværkstedet... 8 Fortælleark...12 Om historie...16 Danmark før

Læs mere

Tur med autocamper til Rusland og Sibirien 2007

Tur med autocamper til Rusland og Sibirien 2007 Tur med autocamper til Rusland og Sibirien 2007 Det hele startede i september 2006. Arthur, Eva og Kaj var ved at planlægge en tur gennem Ukraine og Rusland helt til Sibirien. Vi var netop kommet hjem

Læs mere

2015 Ekspedition Vestnorge til Nordkapp.

2015 Ekspedition Vestnorge til Nordkapp. 2015 Ekspedition Vestnorge til Nordkapp. Sig nærmer tiden, hvor vi stopper på arbejdsmarkedet. Jeg for at gå på pension, og Karin for at gå på efterløn med udgangen af august 2015. Med ferie og seniordage

Læs mere

Jungshoved Nr. 2 Sommer 2007 Årgang 3

Jungshoved Nr. 2 Sommer 2007 Årgang 3 Jungshoved Nr. 2 Sommer 2007 Årgang 3 INDHOLD Løst og fast... 4 Med Holger på farten (1)... 6 Nyt fra Jungshoved Skole... 10 Fjerkræplukning... 12 Stodderstubben... 13 Fyrskuret... 14 Forsamlingshuset...

Læs mere

En herlig MC - Ferie for ni i Irland

En herlig MC - Ferie for ni i Irland Artikel til MC Touring Nyt v/ Vivi og Søren Hylleberg Sørensen - Skive En herlig MC - Ferie for ni i Irland Det er søndag morgen, og spændingen for at skulle af sted på denne for os nye og spændende ferie

Læs mere

Logbog for Nick uge 1.

Logbog for Nick uge 1. Logbog for Nick uge 1. Malaga, Spanien Vi er søndag ankommet til det spanske med fly fra København. Velankommet i lufthavnen mødte vi allerede efter at have fået udleveret vores bagage den første sprogbarriere.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Camilla Jaller: En student i Kina. Lørdag 10/7 2010

Camilla Jaller: En student i Kina. Lørdag 10/7 2010 Lørdag 10/7 2010 I skrivende stund sidder jeg på vores hotel, som ligger i Jiaxing by tæt på skolen hvor vi skal undervise fra på mandag. Lokalt siger uret 20.46, men hjemme hos jer må den være 14.46,

Læs mere

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV

De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV De mest hemmelige steder på CSV Ved du alt om skolen? Vi anmelder Café Tryk (igen) Haveholdets Kolonihave Ny på CSV Velkommen til skolens største og bedste skoleavis! Det er ved at være ret længe siden

Læs mere

Gode møder kan blive endnu bedre

Gode møder kan blive endnu bedre Gode møder kan blive endnu bedre En ressourcebog om møder i IMU & IM - en ressourcebog om møder i IMU & IM Carsten (Sprint) Korsholm Poulsen Gode møder kan blive endnu bedre - en ressourcebog om møder

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

HÆRVEJEN PÅ SPIL AFRAPPORTERING TIL KUAS

HÆRVEJEN PÅ SPIL AFRAPPORTERING TIL KUAS HÆRVEJEN PÅ SPIL AFRAPPORTERING TIL KUAS PROJEKTETS TITEL Hærvejen et brætspil om Hærvejens historie og betydning i Danmark. Det færdige spil kommer til at hedde: Hærvejen på spil HVILKEN PULJE/PULJER

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014

Sille og Sigurd. får besøg fra Uganda. Maj 2014 Sille og Sigurd Lederhæfte får besøg fra Uganda Maj 2014 2 Kære Leder Selv om man er lille, kan man godt udrette noget stort. Det lærer Sille og Sigurd af deres venner Rebecca og David, der er på besøg

Læs mere

Tanker på dage med 15 timers vagter.

Tanker på dage med 15 timers vagter. Tanker på dage med 15 timers vagter. Hvordan mon den ser ud set gennem et par chauffør briller? Det spørgsmål har stillet mig selv mange gange, og gennem mine oplevelser i branchen gennem nogle år, tegner

Læs mere

Min rejse. til. London

Min rejse. til. London Min rejse til London 4. april 2003 14. april 2003 Punkt...Side Fredag den 4. april... 3 Lørdag den 5. april... 4 Søndag den 6. april... 5 Mandag den 7. april... 6 Tirsdag den 8. april... 8 Onsdag den 9.

Læs mere

Dagbog fra Thailand en beretning af Henrik Jensen

Dagbog fra Thailand en beretning af Henrik Jensen Dagbog fra Thailand en beretning af Henrik Jensen Deltagere: Henriette Juhl Jensen, 36 år. Sofie Juhl Jensen, 9 år. Camilla Juhl Jensen, 5 år. Henrik Jensen, 34 år. Fredag den 3. april 2009 Fredag den

Læs mere

Turen går til Californien

Turen går til Californien Turen går til Californien 24. December i Los Angeles nedenunder: fra helikopterturen 1 Familiens juletræ i L.A. af plastik købes pyntet og stilles op den første søndag i advent og nedtages senest den 26.

Læs mere

Spejdersport. September - Oktober - November 2011

Spejdersport. September - Oktober - November 2011 Spejdersport September - Oktober - November 2011 28. Årgang Formanden Det var så den sommer. Og hvilken en af slagsen. Den gamle talemåde, at én svale ikke gør nogen sommer, har vist sig at være noget

Læs mere

Australien kalder Skrevet : 22. september 2008

Australien kalder Skrevet : 22. september 2008 Australien Rundt 11. september 27. november 2008 Australien kalder Skrevet : 22. september 2008 Hanne og Heinz Rettig drog midt i september til Australien. Foran venter tre måneder med først bilferie,

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard Bilag Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard RESUME Dette dokument indeholder transskriberinger af interview samt tabeller. Indholdsfortegnelse

Læs mere