Bjergene De Syv Søstre set fra højderyggen ved Skjeggesnes med mange gravrøser, antagelig fra bronzealderen. F. Kaul foto.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bjergene De Syv Søstre set fra højderyggen ved Skjeggesnes med mange gravrøser, antagelig fra bronzealderen. F. Kaul foto."

Transkript

1 Studierejse under Nordlige Verdener (Agrarsamfundenes ekspansion i Norden). Helgeland, Nordland, Nordnorge, august Dagbogsnoter. Nordlige Verdener nær Polarcirklen. Af Flemming Kaul, Nationalmuseet, Danmarks Oldtid. Bjergene De Syv Søstre set fra højderyggen ved Skjeggesnes med mange gravrøser, antagelig fra bronzealderen. F. Kaul foto. På rejsen var jeg ledsaget af museumsleder Gerhard Milstreu, Tanums Hällristningsmuseum, Bohuslän, Sverige, og 1. amanuensis Preben Rønne, Vitenskapsmuseet, Trondheim, Norge. Blandt rejsens formål var at få skabt en nøje dokumentation af helleristningsfelterne på øerne Flatøy og Tro gennem udførelse af frottager. Gennem udførelse af frottager bliver klippens overflade og de indhuggede billeder nøjagtigt dokumenteret, og detaljerne står så klart som det overhovedet er muligt. Gerhard Milstreu, der udførte frottagerne, må regnes som den bedste til at udføre dette arbejde. Frottagerne vil blive scannet til brug for publikation senere i Nordlige Verdener. Enkelte motiver skibsbilleder opmaledes med kalkmasse; disse opmalinger er fotograferet og vil bruges til fremstilling af grafik, som skal benyttes ved diskussioner af skibsbilledernes kronologi. Helleristningerne på Tro og Flatøy er de nordligste rene helleristninger af bronzealderens type, hvorfor et nøjere studie af disse i høj grad er relevant i forhold til temaet landbrug på grænsen. Blandt rejsens mål var også en landskabsanalyse omkring disse helleristninger. Der skulle desuden foretages videre landskabsanalyse omkring findestedet for den nordligste ragekniv med hestehovedgreb ved Skjeggesnes nær Alstahaug. Her findes en smukt beliggende røsegravplads. Endelig skulle der foretages landskabsanalyse omkring findestedet for et fint ornamenteret sværd af Hallstatt-type (yngre bronzealder) ved Våg på øen Dønna. Naturligvis indgik fotos af enkelte gårde og græsmarker i dette arbejde.

2 Mandag d. 9. august. Sammen med Gerhard Milstreu afgang fra Kastrup til Trondheim. Ankomst til Værnes lufthavn sent eftermiddag. Udlejningsbil afhentedes. Derefter kørsel til Preben Rønnes hjem. Han ventede os med havegrillen klar, så vi kunne starte med nogle gode bøffer. Smukt vejr. Efter middag besøgte vi en større udgravning ved Ranheim, som Preben Rønne leder. Selve udgravningsarbejdet var netop afsluttet. En spændende udgravning. Der er efter alt at dømme tale om gudehov med hørg fra slutningen af vikingetid. Meget interessant, meget tankevækkende. Den udgravning kommer vi nok til at høre mere om i de kommende år. Overnatning hos Preben Rønne. Telefonisk bekræftelse af arrangement og hjælp i forbindelse med besøg på øerne Flatøy og Tro. Tirsdag d. 10. august. I bil kørte vi alle tre fra Trondheim til Alstahaug-området i Helgeland, Nordland. Det er en lang tur, ca. 500 km. De norske veje er ikke af så høj standard. Vi valgte indlandsruten ad E6 via Namdalen, derefter over Mossjøen til Sandnessjøen og videre via Alstahaug til Offersøy, hvor Preben Rønne i god tid havde sørget for bestilling af hytte på Offersøy Camping. Denne hytte forblev vor feltstation i næsten en uge, selvom vi dog dagen efter overnattede på øen Tro. Onsdag d. 11. august. Kl afgang med færgen fra Tjøtta til øen Tro. Ved færgelejet på Tro ventede vor kontakt, Kjell Flatøy. På en tidligere studierejse i området, foretaget i 2007, havde min kontaktperson været Vidar Hansen, som den gang hjalp med transport og bistand. Han var desværre forhindret på grund af et pludseligt dødsfald i den nærmeste familie. Så det blev altså Kjell Flatøy, der i denne omgang blev vor lokale hjælper og kontakt. Fra Tro til Flatøy er der ingen færge. Hvis man skal se helleristningerne på Flatøy, så skal man have en lokal til at sejle over det smalle Flatøysund. Dette gjorde Kjell Flatøy. Først blev vi dog sejlet hen til helleristningerne fra jægerstenalderen på Rødøy. Det er her den berømte skiløber, der var logo for de olympiske vinterlege i Lillehammer, findes. Det er nu er spørgsmål, om der faktisk er tale om en skiløber. Snarere drejer det sig om en person på en båd. Derefter over til Flatøy. Ikke langt fra en lille bådebro ligger helleristningsfeltet. Det er mest skibe og fodspor. Når man skal lave frottager, hvor man på et ark tegnepapir (100 x 70 cm) lagt ud på klippen ved hjælp af et stykke karbon-papir viklet om et sammenrullet viskestykke gnider motiverne frem, så er det meget vigtigt, at klippen er tør. Det må ikke være regnvejr; blot den mindste støvregn kan ødelægge arbejdet tegnepapiret bliver nærmest til papmache. Det var fint vejr, det havde ikke regnet dagen før, og klippen skulle derfor være tør. Men desværre var der et ganske lille kildevæld lige over klippen, så vand løb ned over helleristningerne. Endnu værre var det, at der steg vand op nærmest igennem klippen selv igennem nogle af klippens sprækker (Dette forhold har sikkert også haft indflydelse for placeringen af helleristningsskibene i bronzealderen. Det virker som om, at flere af skibene sejler på floden af det frempiblende vand). Kjell Flatøy kunne se vore problemer. Han sejlede over Flatøysund til Tro, hentede nogle håndklæder i sit hjem og kom tilbage med håndklæderne. Nu kunne håndklæderne bruges som en slags dæmninger, hvor vand piblede frem. De skulle så vrides med jævne mellemrum. Nu kunne klippen tørres samt renses for mos ved hjælp af træpinde. Frottagearbejdet kunne gå i gang. Efter at frottagearbejdet var gennemført blev enkelte af skibene opmalet med hvid kalkmasse, der hurtigt kan tørres væk igen helt uskadeligt. Opmaling gør det muligt at klarlægge visse træk ved bl.a. skibene til brug for diskussioner omkring skibenes tidsfæstelse. Det er nemlig således, at bronzealderens skib skibsbilleder gennemgår en vis udvikling igennem tid. Eksempelvis er forstævnens kølforlængelse ikke så høj og markant i ældre bronzealder ( f.kr.) som i yngre bronzealder ( f.kr). Ved nøjere studier af et af skibene kunne det sandsynliggøres, at dette skib var indhugget i ældre bronzealder, hvorpå der i yngre bronzealder var blevet tilføjet en

3 højere kølforlængelse. Det øverste eller yderste af kølforlængelsen var tydeligvis indhugget med en anden hugteknik end resten af skibet. Med andre ord er skibet blevet opdateret. Endnu et skib på feltet fremviser en lignende, senere tilføjelse til kølforlængelsen. Sådanne studier af senere opdateringer af skibe er af betydning til forståelse af kontinuiteten af brugen af de enkelte helleristningsfelter. Grafik af skibsbillede fra Flatøy, hvor tilføjelsen ved stævnens kølforlængelse er markeret. Kaul & Milstreu fotografik. Udover flere skibe er der på helleristningsfeltet på Flatøy også to hestefigurer. Disse hestefigurer er særlig interessante, fordi de gennem deres form og stil antagelig kan placeres blandt de ret sjældne hestefigurer fra ældre bronzealder. De er karakteriseret af en lav, lang hals og let fremadstrakte ben. Frottage af de to heste fra Flatøy med lave, lange halse udført af Gerhard Milstreu efter tilladelse fra Nordlands fylkeskommune.

4 Hvad angår landskabsanalyse, skal det noteres, at helleristningsfeltet på Flatøy ligger i en kystnær situation, men også tæt ved den allerbedste dyrkbare jord, hvor der stadig er den fineste græsmark omgivet af løvtræer. Der findes ikke mere landbrug på gården selv, men Kjell Flatøy kunne oplyse, at da han var barn (han er født på Flatøy) var der omkring 16 køer i stalden samt får og høns. I dag er der ingen fast beboelse på Flatøy. Kun sommergæster beboer stuehuset. Græsmarker og gård på Flatøy tæt ved helleristningsfeltet. F. Kaul foto. Arbejdet på Flatøy gav gode resultater, både hvad angår selve dokumentationen, og hvad angår de forskningsmæssige aspekter. Om formiddagen var vejret lidt klamt og tåget, men om eftermiddagen klarere det helt op, og det blev temmelig varmt. Om aftenen blev vi inviteret hjem til Kjell Flatøy og hans kone. Vi fik snakket om lokale forhold på Tro og Flatøy. Bl.a. var det interessant at høre, at man indtil for nylig har høstet en særlig slags gul tang til kvægfoder. Der behøver ikke at være nogen modsætning mellem udnyttelsen af marine ressourcer og en landbrugsøkonomi. Vi talte også om affolkningen af de små øer. Da Kjell Flatøy var barn, var der ca. 250 fastboende på Tro; nu er der 20. For et par år siden lukkede skolen. Vi overnattede på Tro på et lille vandrerhjem, som netop var blevet indrettet på skolen af bygdeforeningen. Torsdag d. 12. august. Vi kunne fra morgenstunden starte på helleristningsfeltet på Tro ved Trovika. Det ligger ikke langt fra vandrerhjemmet. Her var ikke de samme problemer med vand. Til gengæld var helleristningerne igen flere skibsbilleder ikke så velbevarede som på Flatøy, hvor hvert enkelt hug stod tydeligt. Klippen er ikke så hård, og meget af dens overflade var forvitret bort. Skibsbillederne stod dog også på Tro klart på frottagerne. Generelt ser det ud til, at de fleste af skibene her kan dateres til yngre bronzealder. Nogle har S-formede stævne, der danner stiliserede fuglehoveder. Den slags skibe er meget almindelige overalt indenfor den nordiske bronzealderkultur. Man kan finde skibsbilleder næsten mage til på Bornholm. At skibsbillederne er så ensartede fra Bornholm til Helgeland fortæller om en ensartet og fælles ikonografi over store afstande. Der er immervæk et stykke vej fra Bornholm (næsten) til Polarcirklen. Også på helleristningsfeltet ved Trovika er der hestefigurer. To hestefigurer, hvor halsen rejser sig næsten lodret, antages at tilhøre yngre bronzealder, mens en hestefigur, der meget ligner hestene fra Flatøy med den samme, lange, lave hals bør dateres til ældre bronzealder.

5 Skibsbillede med stævne i form af stiliserede dyrehoveder fra helleristningsfeltet på Tro. Frottage ved Gerhard Milstreu efter tilladelse fra Nordlands fylkeskommune. Med hensyn til landskabet er det også ved helleristningerne ved Trovika værd at notere sig, at de befinder sig i nær tilknytning til den allerbedste landbrugsjord, der som et trug forløber nord-syd henover midten af øen, omgivet af langstrakte åse og lidt højere bjerge. På åsene er der røser; men de er ikke udgravet, så vi ved ikke, hvad de indeholder. For enden af marken er der en lille strand, der kan fungere som landingsplads. Her i læ for vestenvinden er der et særligt mildt lokalklima. Marken lige udfor helleristningsfeltet bliver i dag brugt til græs, der høstes høslæt som vinterfoder til køerne. Frottager er ved at blive udført på helleristningsfeltet på Tro. Flere skibe kan anes. I baggrunden ses græsmarken. F. Kaul foto.

6 Vejret var pragtfuldt næsten for godt. Det blev nemlig meget varmt. Solen bagte ned på klippen, som vi arbejdede med. Temperaturen i skyggen nærmere sig de 30 grader. Vi var ved at blive dårlige af varmen. Heldigvis kunne vi bade lidt ved den lille strand for enden af marken. Vandet var koldt, formentlig grader; men det var rigtigt godt, at vi kunne køle os af og svømme lidt rundt i frokostpausen, så vi var friske til eftermiddagens arbejde. Sådan kan det også være at arbejde nær Polarcirklen. Tilbage med færgen fra Tro til Tjøtta sent eftermiddag og videre til Offersøy Camping. Spiste aftensmad på hyttens terrasse. Sent aften varmetordenvejr. Det skal i øvrigt indskydes, at Nordlands Fylkeskommune, under hvilken formidlingen og forvaltningen af Nordlands fortidsminder hører, for nylig har færdiggjort et formidlingsprojekt. Ved færgelejet på Tro og ved helleristningsfelterne ved Trovika og Rødøy er der opsat store skilte eller plancher med gode forklarende tekster, grafik af helleristningerne samt luftbilleder af Tro. Fredag d. 13. august. På grund af det gode vejr og de gode arbejdsbetingelser herunder bistand fra Kjell Flatøy fik vi færdiggjort arbejdet med de to helleristningsfelter på kun to, dog lange arbejdsdage. Det var godt, at vi ikke skulle sidde i regnvejr og vente på at komme i gang. Om formiddagen var der lidt småregn og tåge. Vi tog ind til områdets hovedby, Sandnessjøen, for at købe ind, og vi besøgte turistkontoret for at checke fartplanen til færgerne til Herøy og Dønna. Desuden besøgte vi et nyåbnet vikingecenter ved Sandness, hvor en stor rekonstruktion af en hal (formentlig med udgangspunkt i hallen fra Borg på Lofoten) dannede en udmærket ramme omkring formidling af vikingetiden og tiden umiddelbart forud. Om eftermiddagen besøgte vi røserne ved Skjeggesnes med mindst 16 røser af forskellig størrelse. I den eneste af røserne, som er udgravet, er fundet en ragekniv med hestehovedgreb fra ældre bronzealder ( f.kr.). Det er det nordligste fund af disse rageknive, der nærmest er et emblem for den nordiske bronzealderkultur. Røserne ligger på de langstrakte, lave højdedrag, der omgiver den bedste landbrugsjord. Der dyrkes græs til høslæt, der græsser køer, og bonden kunne oplyse, at der også tidligere blev dyrket byg. Siden sidst jeg besøgte Skjeggesnes, havde bonden ryddet træer og krat på nogle af røserne, så de nu var blevet tydeligere og nemmere at fotografere. Hen under eftermiddagen lettede tågen, og det storslåede, kontrastrige landskab åbenbarede sig med de fede græsmarker i forgrunden og bjergene De Syv Søstre i baggrunden. Spiste aftensmad ude på terrassen. Røse på Skjeggesnes. F. Kaul foto.

7 Lørdag d. 14. august. Heldagsregn. Ringe sigtbarhed. Museumsdag. Vi besøgte et lille købmandsmuseum i Leland, lidt nord for Sandnessjøen. Derefter besøgte vi Alstahaug Kirke og Præstegård. Alstahaug kirke er en stor og interessant romansk kirke opført i 1100-tallet. Der har i en tid i middelalderen været bispesæde her. Alstahaug kirke vidner i sig selv om det økonomiske potentiale, som egnen byder på. Tienderegnskaber fra tallet fortæller nærmere om egnens markers ydeevne. Der blev bl.a. dyrket byg. I dag kan man se bygmarker nær kirken. Men vi skal ikke glemme fiskeri og handel med tørfisk og klipfisk. Præsten eller nærmere præstegården sad på dele af transporten af tørfisk som en mellemstation mellem Lofoten, Trondheim og Bergen. Bygmark ved Alstahaug Kirke. F.Kaul foto. For tre år siden åbnede et nyt museum ved Alstahaug Kirke et storstilet og spændende projekt med nytænkende arkitektur til minde om digterpræsten Petter Dass ( ). På museet kan man på en god og klar pædagogisk måde få et indtryk af, hvorfor Petter Dass er så vigtig for Nordnorge. Hans hovedværk hedder Nordlands Trompet. Der er tale om en tidlig egnsbeskrivelse, men forfattet på vers. Her hører vi om egnens sæder og skikke, om madlavning, om fremstilling af pølser, om handel og om tørfisk. Et afsnit er viet til samerne og forholdet til samerne. Vi kan bl.a. læse følgende: Til fersk Mad og daglige Spiise, Ja Bjørnen maae ofte tillade sin Krop, Og Lappen ham æder saa gladelig op Han siunger for hannem en Viise Ham synes, han æder den lækerste Mad, Naar Kiødet af Biørnen frembæres på Fad, Han levner ey ringeste Smule; Han samler Ryg-Raden og Skankene lang Ja alle hans Been, og med siungende Sang Begraver dem ned i en Huule; Han vil ey tilstede, det ringeste Been Af Biørnen skal brydes og brækkes til Meen Hvad Tanker han derom vil giøre! Og hvilken forgiftig afgudiske Troe, Der under slig Besters Begravels mon boe, Det vil jeg i Pennen ey føre. Det er at beklage; den Lappiske Slægt Er meget med Hedenske Taage bedægt,

8 Her kan vi således læse en tidlig beskrivelse af samernes bjørnekult, hvor knogler under sang ofres i huler. Versene er i det hele taget fyldt med interessante oplysninger. Nordlands Trompet er en bred lærebog i geografi og naturfag, men er også en slags kogebog, lidt huspostil, lidt rejseskildring krydret med såvel moralprædikener som folkeligt vid, herunder dårlige sproglige vitser. Om aftenen sad vi i vor hytte og blev helt lyriske efter mødet med denne spændende digterpræst, og vi læste hans digte op for hinanden. Vor lyrikaften blev dog brat afbrudt, da elektriciteten forsvandt stedets hovedsikringer blev afbrudt der var vrøvl med nogle nye elinstallationer, muligvis på grund af regnen. Inden vi gik i seng næsten i mørke fandt vi på nogle små digte inspireret af Petter Dass. Her er et fragment: Vor rejse er bedst gennem sommer og vår, Når strøm og lys om aftnen vi får. Søndag d. 15. august. Afgang morgen med færgen fra Saltvik til Herøy. På Herøy også en meget stor kirke med romanske rødder. Videre via flere mindre broer kørte vi til den lange nord-sydforløbende ø Dønna. På Dønna er der i en mose ved gården Våg fundet et bronzesværd fra omkring 600 f.kr. Det er udsmykket med skibsornamenter i den nordiske bronzealders stil. Ligesom ved de andre fundkategorier (helleristninger, gravrøser), befinder dette fund sig et offerfund i en mose nær, hvad der er egnens bedste marker i dag. Nær Våg er der udstrakte græsmarker til høslæt og græsning, og flere store gårde ligger som perler på en snor. På Dønna fotograferede vi også et par gårde som en illustration af den norske fiskerbonde. Selvom der er tale om gårde med marker og stalde med mange køer, hører der til næsten hver gård en lille havn eller anløbsbro med en fiskerbåd. Nær Dønnas nordspids besøgtes Dønnes Kirke, endnu én blandt de nordligste romanske stenkirker. Tilbage med færgen mellem Bjørn og Sandnessjøen. Vejret var fint, vekslende skydække. landskabet på det centrale Dønna. F.Kaul foto. Udstrakte, fede græsmarker præger

9 Mandag d. 16. august. Tilbage fra Helgeland/Nordland til Trondheim. Kørsel og sejlads hele dagen. På tilbageturen valgte vi kystruten, hvor tre færgefarter indgik. Den første færgetur startede med afgang fra Tjøtta kl. 8,15 og afsluttedes i Forvik. På vejen kunne vi vinke farvel til Tro. Den sidste færgetur gik over Vennersund. Ved Vennersund er der en røse med fund fra bronzealderen. Og det kunne igen konstateres, at hvor der er fund fra bronzealderen, er der også de bedste marker i dag. Her i det sydligste Nordland ses flere og flere bygmarker. En gård og de omgivende marker fotograferes lige syd for Vennersund. På tilbageturen til Trondheim blev der også lejlighed til at se Bøla-renen en smuk helleristning af et rensdyr fra jægerstenalderen, lidt nord for Steinkjer. Spisning og overnatning hos Preben Rønne i Trondheim. Fint solskinsvejr. Tirsdag d. 17. august. Rundtur i Trondheim. Besøg på Universitets Museum i Trondheim med de rige arkæologiske samlinger. Vi så ragekniven fra Skjeggesnes. Blandt de berømteste bronzealderfund på museet i Trondheim er nakkeskamlen af træ fra Bynesset i Trondheims udkant. Et fremragende træskærerarbejde med hjulkors og slangeheste fra omkring 700 f.kr.. Her kan vi se, hvad der (ellers) er gået tabt af bronzealderens træskærerkunst. Vi besøgte også frilandsmuseet i Trondheim. Den pragtfulde gotiske katedral Nidarosdomen så vi udefra; den lukker kl. 3! Vejret var fint og varmt. Pizza på fortovsrestaurant. Overnatning hos Preben Rønne. Eksempel på bronzealderens træskærerkunst, detalje fra nakkeskammel fra Bynesset, Trondheim. F. Kaul foto. Onsdag d. 18. august. Gerhard Milstreu og Flemming Kaul tager afsked med Preben Rønne. Nu skal vi tilbage til København. På vejen til Værnes lufthavn nåede vi at besøge et helleristningsfelt ved Hell. Det ligger fem minutters kørsel fra lufthavnen. Her ses på en næsten lodret klippevæg flere rensdyr fra jægerstenalderen. Helleristning ved Hell nær Værnes. F. Kaul foto.

Dysser og jættestuer ved grænsen Agrarsamfundenes ekspansion i Norden

Dysser og jættestuer ved grænsen Agrarsamfundenes ekspansion i Norden Dysser og jættestuer ved grænsen Agrarsamfundenes ekspansion i Norden Ved Flemming Kaul Dysser og jættestuer ved grænsen Flemming Kaul, Danmarks Oldtid. I juli-august 2010 deltog jeg i det årlige helleristningsseminar

Læs mere

Kloakdækslet, der blev danefæ. En nyfunden helleristning med skibsbillede og hjulkors fra Rughaven ved Vesterlyng, Eskebjerg

Kloakdækslet, der blev danefæ. En nyfunden helleristning med skibsbillede og hjulkors fra Rughaven ved Vesterlyng, Eskebjerg Kloakdækslet, der blev danefæ. En nyfunden helleristning med skibsbillede og hjulkors fra Rughaven ved Vesterlyng, Eskebjerg Flemming Kaul, Nationalmuseet. 1 Kloakdækslet, der blev danefæ. En nyfunden

Læs mere

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

På Læsø 16. - 20. april 2007

På Læsø 16. - 20. april 2007 På Læsø 16. - 20. april 2007 Med Vicki Morten Nina Kasper Martin og Jytte, Alex og Peter Mandag Vi kørte i to busser, skolens røde og Mortens grå Transit, fra Limfjordsskolen klokken 9.15 over Aalborg

Læs mere

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja

FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 FORÅRS-OG EFTERÅRSSÆSONEN Løst og fast fra vores færden ombord på det gode skib Freja 2012 9. april Så er sæsonen i gang! I det skønneste vejer fik vi Skærtorsdag sat sejlene på, og gjort klar til

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum

Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850. Skagen By-og Egnsmuseum Fisk til alle tider! Fiskerliv i Skagen omkring 1850 Skagen By-og Egnsmuseum 1 Skagen omkring 1850. Kender du Skagen? Du har sikkert hørt om Skagens gule murstenshuse. Går vi 150 år tilbage i tiden, så

Læs mere

En lille hurtig tur til Sverige/Norge.

En lille hurtig tur til Sverige/Norge. En lille hurtig tur til Sverige/Norge. Midt på sommeren var vi nogle stykke GTC er som havde et lille kaffemøde (har vi engang i måneden). Og samtalen er meget righoldig og et af emnerne landede pludselig

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013.

Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. Cabbytur til Ingolstadt Efterårsferien 2013. I september 2013 besluttede vi (Arnold og Bodil) at følge med et par venner på deres tur mod Alsace, så vi pakkede vores Cabby 620+, og kørte afsted d. 18.

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Nyheder fra Arli nr. 3.

Nyheder fra Arli nr. 3. Nyheder fra Arli nr. 3. Lørdag morgen afsted fra Liege til Huy ca. 35 km og 2 sluser. Vi får en fin plads i Yacht Club De Huy lige i udkanten af byen. Vi er nu på vej op i Ardennerne, hvilket turen bærer

Læs mere

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE

PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE PINSETRÆF PÅ HULLEHAVN CAMPING (5806), SVANEKE Fra 2. 5. juni 2017 afholdes der Autocamper træf på Bornholm Så grib chancen for at tilbringe en pinse i dejligt selskab og skøn natur med udsigt til vandet.

Læs mere

De 5 GTC er på togt i Norge.

De 5 GTC er på togt i Norge. De 5 GTC er på togt i Norge. Sidste år var vi på tur i Sverige/ Norge, og her blev jeg bedt om og køre den samme tur i år, bare modsat vej rundt. Det var jeg med på, men havde et par ændringer. Vi skulle

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t

År 1700 f.v.t. 500 f.v.t År 1700 f.v.t. 500 f.v.t 1 Bronzealderen Bronzealderen er tiden lige efter bondestenalderen. Den varede fra 1700 f.v.t. til 500 f.v.t og hedder Bronzealderen på grund af det nye metal bronze. Da bronze

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014

Illustreret program Dansk besøg i Marokko, april 2014 Illustreret program Dansk besøg i Marokko, 16.-23. april 2014 1 Onsdag den 16. april 2014 Rejsen til Marokko er denne gang noget anderledes. Emelie og Denni har været i Marokko som UngLeder i godt tre

Læs mere

Retræte og Pilgrimsvandring på Lia Gård Retreat center. Retræte med inspiration fra Frans Assisi

Retræte og Pilgrimsvandring på Lia Gård Retreat center. Retræte med inspiration fra Frans Assisi Retræte og Pilgrimsvandring på Lia Gård Retreat center fra mandag den 5. september til mandag den 12. september 2016 En rejse arrangeret af Inger Lis og Lars Ulsdal for danskere, unge som ældre. Gennem

Læs mere

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde

SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST. Christiansminde SVENDBORG 2007 28. JULI 4. AUGUST Christiansminde Lørdag Regnvejr Luna kommer hjem fra 2 uger i Thailand og vi henter hende i lufthavnen ved halvottetiden. Hjemme hos Luna spiser vi morgenmad og snakker

Læs mere

Mandag d. 1. oktober.

Mandag d. 1. oktober. Mandag d. 1. oktober. Dette var dagen, vi havde set frem til meget længe. Kl. 9.30 var vi mere end klar til at tage af sted på vores lejrskole til Friedrichstadt i Tyskland. Med to busser pakket med kufferter

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage.

Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev proppet til det yderste med bagage og mad til de 7 dage. Kofucamp 2010 Teams: Team 1: Sempai Laurits Team 2: Sempai Mads Team 3: Sempai Monica Team 4: Sempai Sebastian Fredag den 9. juli Afgang fra klubben kl. 14. Bussen og de medfølgende forældres biler blev

Læs mere

Østeuropæisk Børnehjælp transport til Rumænien maj 2017 Astrid Stampe Lovelady, ph.d-studerende i antropologi ved University of St.

Østeuropæisk Børnehjælp transport til Rumænien maj 2017 Astrid Stampe Lovelady, ph.d-studerende i antropologi ved University of St. Østeuropæisk Børnehjælp transport til Rumænien maj 2017 Astrid Stampe Lovelady, ph.d-studerende i antropologi ved University of St. Andrews Fra lørdag d. 13. maj til lørdag d. 20. maj 2017 kørte jeg med

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Narsaq maj 2011. Narsaq i billeder. Tirsdag 3. maj Mellemlanding i Sønder Strømfjord

Narsaq maj 2011. Narsaq i billeder. Tirsdag 3. maj Mellemlanding i Sønder Strømfjord Narsaq i billeder Tirsdag 3. maj Mellemlanding i Sønder Strømfjord Vi tager fra Kastrup tirsdag 3. maj kl. 9.00 mod Narsaq med mellemlanding i Sønder Strømfjord og Narsarsuaq. Kl. 17 lokal tid er vi indkvarteret

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 5. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Torsdag den 11. juni, individuelle finaler: Tre medaljer mere til Danmark! Efter dagens finaler stod klart at

Læs mere

Udstilling af Hyllingebjergstenen i Det Offentlig Rum i forhallen til biblioteket i Frederiksværk.

Udstilling af Hyllingebjergstenen i Det Offentlig Rum i forhallen til biblioteket i Frederiksværk. Udstilling af Hyllingebjergstenen i Det Offentlig Rum i forhallen til biblioteket i Frederiksværk. August 2010 Hvad er status for projekt Hyllingebjergstenen? Hvad er Helleristninger? Hvor gamle er Helleristningerne?

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig

til Dalen hvor vi lige skulle forbi det berømte meget gamle (1894) historiske hotel midt i byen, hvor der står en del gamle biler og blive flittig Norge juni 2017 Så er vores tur til Norge klaret, og hvad der så ud til og skulle blive lidt af en våd omgang holdt næsten ikke stik, kun om natten var der meget hul igennem skyerne og der blev vasket

Læs mere

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant.

Senere på aftenen spiste vi lækker aftensmad på en vietnamesisk restaurant. Dublin, Irland Ikke mindre end fantastisk kan jeg beskrive 8. klasses tur til Dublin! Jeg tror ikke jeg tager helt fejl hvis jeg siger at denne begejstring gælder os alle - både lærere og elever. Vi har

Læs mere

Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011

Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011 Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011 Af Flemming Kaul, Nationalmuseet, Danmarks Oldtid Kveøy, Troms. Kveøy.Troms Studierejse under Nordlige Verdener

Læs mere

Venedig, Gardasøen og Østrig.

Venedig, Gardasøen og Østrig. Venedig, Gardasøen og Østrig. Lørdag den 13. juni 2015 tog 39 personer fra Nordjylland på Agri Nord seniorklubs årlige sommer tur, der i år gik til Venedig, Gardasøen og Østrig. Vi blev samlet op i en

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth

Lejrskole til Svendborg. - Slotte og natur på Sydfyn. Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette. Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Lejrskole til Svendborg - Slotte og natur på Sydfyn Karina, Simon, Janni, Lea, Kasper, Louise og Mette Sus, Karina, Lisa Ann og Lisbeth Limfjordsskolen 2007 I dag kom dagen, hvor vi tog til Svendborg.

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Dag 1: Afgang. Rensdyr var der masser af

Dag 1: Afgang. Rensdyr var der masser af Dag 1: Afgang Så var dagen kommet, hvor vi skulle afsted til EM i klassisk bænkpres 2017 i Finland. Jeg skulle som eneste danske løfter repræsentere Danmark, heldigvis i godt selskab af coach Jacob Stegelmann.

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt

tætte kampe fortsatte, men ud på eftermiddagen trak englænderne fra og i sidste ende endte det med at England vandt Kinsman Cup 2014 Gladsaxe Søborg Badmintonklub (GSB) og Carshalton Junior Badminton Club, fra Sutton, England mødtes for 31. gang til den årlige Påsketurnering Kinsman Cup. I år gik turen til Sutton, hvor

Læs mere

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Det er altid godt at blive klogere, at lære og opleve noget nyt. Det skete for mig, da jeg havde skrevet den første artikel om de gamle hulveje

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne

Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop 1 på Nationalmuseet 29. september 2010 Redigeret af Hans Christian Gulløv, Caroline Paulsen og Birgit Rønne Ændringer og udfordringer Rapport fra workshop

Læs mere

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie Bornholm - lejrskolebogen Troels Gollander Møllen Multimedie INDHOLD Østersøens Perle 4 Klipperne 6 De første bornholmere 8 Krig og frihedskamp 10 Erhverv 12 Hammershus 14 Rundkirkerne 16 Bornholms byer

Læs mere

3 DAGE ÅRET RUNDT TAQUILE LEV LOKALT OG BESØG DE FLYDENDE SIVØER EN UNIK MULIGHED FOR AT LEVE LOKALT HOS EN OPRINDELIG KULTUR

3 DAGE ÅRET RUNDT TAQUILE LEV LOKALT OG BESØG DE FLYDENDE SIVØER EN UNIK MULIGHED FOR AT LEVE LOKALT HOS EN OPRINDELIG KULTUR 3 DAGE ÅRET RUNDT TAQUILE LEV LOKALT OG BESØG DE FLYDENDE SIVØER EN UNIK MULIGHED FOR AT LEVE LOKALT HOS EN OPRINDELIG KULTUR 01 ARQUIPA TIL TAQUILE I hentes af en minivan og køres den korte strækning

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Jernalder FAKTA. Hvad ved vi? Jernalderen var den tid, der kom efter bronzealderen.

Jernalder FAKTA. Hvad ved vi? Jernalderen var den tid, der kom efter bronzealderen. Jernalder Vidste du... at der nogle gange var krig i jernalderen? Vi har fundet jernalderfolkenes grave og landsbyer. Vi har også fundet mange af deres ting og spor efter deres religion og deres krige.

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE

STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE STUDIETUR TIL SYDFYN OG ØERNE EFTERÅRET 2006 NINA, ELISABETH, JENS CHRISTIAN, THOMAS, DENNIS, JYTTE, GERD OG ANNE METTE Faldsled vandrerhjem Søndag d. 7 oktober: Vi kørte fra Limfjordsskolen kl. 12.15.

Læs mere

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen

St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen St. Hans i overraskende tørvejr Tekst og billede N.M. Schaiffel-Nielsen Aftenens taler ved Randbøldal Borgerforenings Skt. Hans Bål, var pastor ved Randbøl Kirke, Helle Pahus, der her forøger at få styr

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Braunschweig maj 2003

Braunschweig maj 2003 Braunschweig maj 2003 Søndag d. 4-5- 2003. Jaahhh, så blev det endelig Søndag, vi skulle af sted til tyskland. Vi startede ud fra Løgstør kl. 8.00.. alle var friske og glædede sig til at se Braunchweig.

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

#Farmers4Future. Udveksling fra Marokko. Søndag d. 7. august - lørdag d. 3. august Jylland, Danmark

#Farmers4Future. Udveksling fra Marokko. Søndag d. 7. august - lørdag d. 3. august Jylland, Danmark #Farmers4Future Udveksling fra Marokko Søndag d. 7. august - lørdag d. 3. august 2016 Jylland, Danmark Søndag d. 7.august Søndag hentede vi 7 marokkanske landbrugselever, 2 tolke og landbrugsskolens daglige

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Rejsebrev 8, efterår 2014.

Rejsebrev 8, efterår 2014. Rejsebrev 8, efterår 2014. Mandag den 6. oktober. Det trænger sig mere og mere på, at finde en vaskemaskine, så vi kan få bund i vasketøjskurven. Vi har været på landevejen i over tre uger, og kan ikke

Læs mere

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Midsommer i Sverige 21. juni - 28. juni 2013 Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Sverige 21. 28. juni 2013 med forberedende dage på Løgumkloster

Læs mere

Junior Rulleski Camp 2010

Junior Rulleski Camp 2010 Junior Rulleski Camp 2010 19/8 21/8 2011 Junior Rulleski Camp skal på vandski med Nivå Vandski Klub. Dansk Skiforbund og det landsdækkende langrendsprojektudvalg inviterer junior skiløbere til 2 ½ dags

Læs mere

Dagsprogram. Søndag 20.9. (ca. 4½ t. inkl. pauser)

Dagsprogram. Søndag 20.9. (ca. 4½ t. inkl. pauser) Dagsprogram Lørdag 19.9. Afgang København kl. 14.30. Efter mellemlanding i Istanbul ankommer vi til Dalaman kl. 21.25 (måltider er ikke inkluderet på flyene). Transfer fra lufthavnen i Dalaman til pensionen

Læs mere

Jernalder. Fakta. Hvor ved vi det fra? Hvad ved vi? Se film

Jernalder. Fakta. Hvor ved vi det fra? Hvad ved vi? Se film Jernalder Vidste du... at der nogle gange var krig i jernalderen? Jernalderen var den tid, der kom efter bronzealderen. Den sidste del af jernalderen kaldes vikingetid. For 2500 til 1000 år siden var der

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi får løbende mange nye børn og mange nye forældre i Andedammen. Derfor har vi i BjørneBanden valgt at lave et lille introduktionsbrev, for at give et indblik i hvad der foregår i hverdagen. Når man starter

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt)

Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Beretning fra Limfjords Challenge 2014 (Mors rundt) Preben og jeg deltog i år i turen rundt om Mors, også kaldet Limfjords Challenge. Det er en tursejlads i tre etaper, ca. 110 km lang. Det var en rigtig

Læs mere

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Hovedmålet med vores tur i Dovrefjell var at komme op på toppen af Snøhetta. Snøhetta er et af Norges højeste bjerge 2286 m.o.h. kun ca. 200 meter lavere end det højeste

Læs mere

En tur til det græske øhav.

En tur til det græske øhav. Maj 2015 En tur til det græske øhav. Mange har sikkert prøvet at gå på en havnekaj sydpå, og set ind i den ene lækre båd efter den anden og tænkt, det må være dejligt at sidde i sådan en båd og sejle rundt

Læs mere

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre.

Men Mikkel sagde bare vi skal ud i den brand varme og tørre ørken Din idiot. efter vi havde spist morgen mad tog vi vores kameler Og red videre. Det var midt på formiddagen. vinden havde heldigvis lagt sig jeg Mikkel og min ven og hjælper Bjarke stod i stævnen og så ind mod Byen Mombasa hvor vi skulle ligge til vi skulle ligge til. vi skulle Møde

Læs mere

KIRKEVANDRING I VENDSYSSEL

KIRKEVANDRING I VENDSYSSEL KIRKEVANDRING I VENDSYSSEL Uge 19 i 2012 lørdag 5.maj til lørdag 12. maj Tag med guide Joan Christensen på en tur, hvor vi ikke studerer byggestil og kirkearkitektur, men møder De levende stene. Vi vil

Læs mere

Vikingernes billedfortællinger

Vikingernes billedfortællinger Vikingernes billedfortællinger OSEBERG TAPETET Mester Roar og hans kone Svala er berømte for deres dygtighed som malere, og de lever på stadig rejse imellem konger og stormænd, hvor de tegner og maler

Læs mere

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte

RUTS KIRKE. Hvad plastmalingen gemte RUTS KIRKE Hvad plastmalingen gemte NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 I Ruts Kirkes indre er man i gang med at gøre klar til kalkning. Men det var ikke helt nemt der var nemlig plastmaling udenpå den tidligere

Læs mere

10 km løb i Koszalin 2009

10 km løb i Koszalin 2009 10 km løb i Koszalin 2009 Fredag den.22/5 kl.07. Mødte 9 forventningsfulde unge fra Høje Gladsaxe op på parkeringspladsen foran Høje Gladsaxe. Vi skulle til vores polske venskabsby Koszalin og deltage

Læs mere

DEN HEMMELIGE SEMINARGRAVNING :

DEN HEMMELIGE SEMINARGRAVNING : DEN HEMMELIGE SEMINARGRAVNING : Vi - Ida, Marie, Maria, Katrine, Jasper, Andreas, Emil og Anders var på seminargravning augustseptemper 2005. Vi var på Herstedlund i Albertslund, med udsigt til det smukt

Læs mere

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september Grisejagt i Sverige 19. 22. september 2012 Onsdag den 19. september For cirka en måned siden blev jeg af et par gode jagtkammerater, Anette og Kim, spurgt om jeg ville med dem til Sverige på jagt. Det

Læs mere

Rejsebrev 9, forår 2015.

Rejsebrev 9, forår 2015. Rejsebrev 9, forår 2015. Torsdag den 23. april. DMI har ikke helt holdt det de lovede heldigvis! Vi vågner op til højt klart solskinvejr, og glæder os allerede til turen over Pyrenæerne ad den smukke vej

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Rejs & Mal 1. 8. maj 2011

Rejs & Mal 1. 8. maj 2011 Rejs & Mal 1. 8. maj 2011 P. S. Krøyer: Tærskning i Abruzzerne. Civita d Antino 1890 Udrejse, søndag den 1. maj, fly 9633 afgang Billund 11.05 landing Campino 13.50 Hjemrejse, søndag, den 8. maj, fly 9633

Læs mere