Bjergene De Syv Søstre set fra højderyggen ved Skjeggesnes med mange gravrøser, antagelig fra bronzealderen. F. Kaul foto.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bjergene De Syv Søstre set fra højderyggen ved Skjeggesnes med mange gravrøser, antagelig fra bronzealderen. F. Kaul foto."

Transkript

1 Studierejse under Nordlige Verdener (Agrarsamfundenes ekspansion i Norden). Helgeland, Nordland, Nordnorge, august Dagbogsnoter. Nordlige Verdener nær Polarcirklen. Af Flemming Kaul, Nationalmuseet, Danmarks Oldtid. Bjergene De Syv Søstre set fra højderyggen ved Skjeggesnes med mange gravrøser, antagelig fra bronzealderen. F. Kaul foto. På rejsen var jeg ledsaget af museumsleder Gerhard Milstreu, Tanums Hällristningsmuseum, Bohuslän, Sverige, og 1. amanuensis Preben Rønne, Vitenskapsmuseet, Trondheim, Norge. Blandt rejsens formål var at få skabt en nøje dokumentation af helleristningsfelterne på øerne Flatøy og Tro gennem udførelse af frottager. Gennem udførelse af frottager bliver klippens overflade og de indhuggede billeder nøjagtigt dokumenteret, og detaljerne står så klart som det overhovedet er muligt. Gerhard Milstreu, der udførte frottagerne, må regnes som den bedste til at udføre dette arbejde. Frottagerne vil blive scannet til brug for publikation senere i Nordlige Verdener. Enkelte motiver skibsbilleder opmaledes med kalkmasse; disse opmalinger er fotograferet og vil bruges til fremstilling af grafik, som skal benyttes ved diskussioner af skibsbilledernes kronologi. Helleristningerne på Tro og Flatøy er de nordligste rene helleristninger af bronzealderens type, hvorfor et nøjere studie af disse i høj grad er relevant i forhold til temaet landbrug på grænsen. Blandt rejsens mål var også en landskabsanalyse omkring disse helleristninger. Der skulle desuden foretages videre landskabsanalyse omkring findestedet for den nordligste ragekniv med hestehovedgreb ved Skjeggesnes nær Alstahaug. Her findes en smukt beliggende røsegravplads. Endelig skulle der foretages landskabsanalyse omkring findestedet for et fint ornamenteret sværd af Hallstatt-type (yngre bronzealder) ved Våg på øen Dønna. Naturligvis indgik fotos af enkelte gårde og græsmarker i dette arbejde.

2 Mandag d. 9. august. Sammen med Gerhard Milstreu afgang fra Kastrup til Trondheim. Ankomst til Værnes lufthavn sent eftermiddag. Udlejningsbil afhentedes. Derefter kørsel til Preben Rønnes hjem. Han ventede os med havegrillen klar, så vi kunne starte med nogle gode bøffer. Smukt vejr. Efter middag besøgte vi en større udgravning ved Ranheim, som Preben Rønne leder. Selve udgravningsarbejdet var netop afsluttet. En spændende udgravning. Der er efter alt at dømme tale om gudehov med hørg fra slutningen af vikingetid. Meget interessant, meget tankevækkende. Den udgravning kommer vi nok til at høre mere om i de kommende år. Overnatning hos Preben Rønne. Telefonisk bekræftelse af arrangement og hjælp i forbindelse med besøg på øerne Flatøy og Tro. Tirsdag d. 10. august. I bil kørte vi alle tre fra Trondheim til Alstahaug-området i Helgeland, Nordland. Det er en lang tur, ca. 500 km. De norske veje er ikke af så høj standard. Vi valgte indlandsruten ad E6 via Namdalen, derefter over Mossjøen til Sandnessjøen og videre via Alstahaug til Offersøy, hvor Preben Rønne i god tid havde sørget for bestilling af hytte på Offersøy Camping. Denne hytte forblev vor feltstation i næsten en uge, selvom vi dog dagen efter overnattede på øen Tro. Onsdag d. 11. august. Kl afgang med færgen fra Tjøtta til øen Tro. Ved færgelejet på Tro ventede vor kontakt, Kjell Flatøy. På en tidligere studierejse i området, foretaget i 2007, havde min kontaktperson været Vidar Hansen, som den gang hjalp med transport og bistand. Han var desværre forhindret på grund af et pludseligt dødsfald i den nærmeste familie. Så det blev altså Kjell Flatøy, der i denne omgang blev vor lokale hjælper og kontakt. Fra Tro til Flatøy er der ingen færge. Hvis man skal se helleristningerne på Flatøy, så skal man have en lokal til at sejle over det smalle Flatøysund. Dette gjorde Kjell Flatøy. Først blev vi dog sejlet hen til helleristningerne fra jægerstenalderen på Rødøy. Det er her den berømte skiløber, der var logo for de olympiske vinterlege i Lillehammer, findes. Det er nu er spørgsmål, om der faktisk er tale om en skiløber. Snarere drejer det sig om en person på en båd. Derefter over til Flatøy. Ikke langt fra en lille bådebro ligger helleristningsfeltet. Det er mest skibe og fodspor. Når man skal lave frottager, hvor man på et ark tegnepapir (100 x 70 cm) lagt ud på klippen ved hjælp af et stykke karbon-papir viklet om et sammenrullet viskestykke gnider motiverne frem, så er det meget vigtigt, at klippen er tør. Det må ikke være regnvejr; blot den mindste støvregn kan ødelægge arbejdet tegnepapiret bliver nærmest til papmache. Det var fint vejr, det havde ikke regnet dagen før, og klippen skulle derfor være tør. Men desværre var der et ganske lille kildevæld lige over klippen, så vand løb ned over helleristningerne. Endnu værre var det, at der steg vand op nærmest igennem klippen selv igennem nogle af klippens sprækker (Dette forhold har sikkert også haft indflydelse for placeringen af helleristningsskibene i bronzealderen. Det virker som om, at flere af skibene sejler på floden af det frempiblende vand). Kjell Flatøy kunne se vore problemer. Han sejlede over Flatøysund til Tro, hentede nogle håndklæder i sit hjem og kom tilbage med håndklæderne. Nu kunne håndklæderne bruges som en slags dæmninger, hvor vand piblede frem. De skulle så vrides med jævne mellemrum. Nu kunne klippen tørres samt renses for mos ved hjælp af træpinde. Frottagearbejdet kunne gå i gang. Efter at frottagearbejdet var gennemført blev enkelte af skibene opmalet med hvid kalkmasse, der hurtigt kan tørres væk igen helt uskadeligt. Opmaling gør det muligt at klarlægge visse træk ved bl.a. skibene til brug for diskussioner omkring skibenes tidsfæstelse. Det er nemlig således, at bronzealderens skib skibsbilleder gennemgår en vis udvikling igennem tid. Eksempelvis er forstævnens kølforlængelse ikke så høj og markant i ældre bronzealder ( f.kr.) som i yngre bronzealder ( f.kr). Ved nøjere studier af et af skibene kunne det sandsynliggøres, at dette skib var indhugget i ældre bronzealder, hvorpå der i yngre bronzealder var blevet tilføjet en

3 højere kølforlængelse. Det øverste eller yderste af kølforlængelsen var tydeligvis indhugget med en anden hugteknik end resten af skibet. Med andre ord er skibet blevet opdateret. Endnu et skib på feltet fremviser en lignende, senere tilføjelse til kølforlængelsen. Sådanne studier af senere opdateringer af skibe er af betydning til forståelse af kontinuiteten af brugen af de enkelte helleristningsfelter. Grafik af skibsbillede fra Flatøy, hvor tilføjelsen ved stævnens kølforlængelse er markeret. Kaul & Milstreu fotografik. Udover flere skibe er der på helleristningsfeltet på Flatøy også to hestefigurer. Disse hestefigurer er særlig interessante, fordi de gennem deres form og stil antagelig kan placeres blandt de ret sjældne hestefigurer fra ældre bronzealder. De er karakteriseret af en lav, lang hals og let fremadstrakte ben. Frottage af de to heste fra Flatøy med lave, lange halse udført af Gerhard Milstreu efter tilladelse fra Nordlands fylkeskommune.

4 Hvad angår landskabsanalyse, skal det noteres, at helleristningsfeltet på Flatøy ligger i en kystnær situation, men også tæt ved den allerbedste dyrkbare jord, hvor der stadig er den fineste græsmark omgivet af løvtræer. Der findes ikke mere landbrug på gården selv, men Kjell Flatøy kunne oplyse, at da han var barn (han er født på Flatøy) var der omkring 16 køer i stalden samt får og høns. I dag er der ingen fast beboelse på Flatøy. Kun sommergæster beboer stuehuset. Græsmarker og gård på Flatøy tæt ved helleristningsfeltet. F. Kaul foto. Arbejdet på Flatøy gav gode resultater, både hvad angår selve dokumentationen, og hvad angår de forskningsmæssige aspekter. Om formiddagen var vejret lidt klamt og tåget, men om eftermiddagen klarere det helt op, og det blev temmelig varmt. Om aftenen blev vi inviteret hjem til Kjell Flatøy og hans kone. Vi fik snakket om lokale forhold på Tro og Flatøy. Bl.a. var det interessant at høre, at man indtil for nylig har høstet en særlig slags gul tang til kvægfoder. Der behøver ikke at være nogen modsætning mellem udnyttelsen af marine ressourcer og en landbrugsøkonomi. Vi talte også om affolkningen af de små øer. Da Kjell Flatøy var barn, var der ca. 250 fastboende på Tro; nu er der 20. For et par år siden lukkede skolen. Vi overnattede på Tro på et lille vandrerhjem, som netop var blevet indrettet på skolen af bygdeforeningen. Torsdag d. 12. august. Vi kunne fra morgenstunden starte på helleristningsfeltet på Tro ved Trovika. Det ligger ikke langt fra vandrerhjemmet. Her var ikke de samme problemer med vand. Til gengæld var helleristningerne igen flere skibsbilleder ikke så velbevarede som på Flatøy, hvor hvert enkelt hug stod tydeligt. Klippen er ikke så hård, og meget af dens overflade var forvitret bort. Skibsbillederne stod dog også på Tro klart på frottagerne. Generelt ser det ud til, at de fleste af skibene her kan dateres til yngre bronzealder. Nogle har S-formede stævne, der danner stiliserede fuglehoveder. Den slags skibe er meget almindelige overalt indenfor den nordiske bronzealderkultur. Man kan finde skibsbilleder næsten mage til på Bornholm. At skibsbillederne er så ensartede fra Bornholm til Helgeland fortæller om en ensartet og fælles ikonografi over store afstande. Der er immervæk et stykke vej fra Bornholm (næsten) til Polarcirklen. Også på helleristningsfeltet ved Trovika er der hestefigurer. To hestefigurer, hvor halsen rejser sig næsten lodret, antages at tilhøre yngre bronzealder, mens en hestefigur, der meget ligner hestene fra Flatøy med den samme, lange, lave hals bør dateres til ældre bronzealder.

5 Skibsbillede med stævne i form af stiliserede dyrehoveder fra helleristningsfeltet på Tro. Frottage ved Gerhard Milstreu efter tilladelse fra Nordlands fylkeskommune. Med hensyn til landskabet er det også ved helleristningerne ved Trovika værd at notere sig, at de befinder sig i nær tilknytning til den allerbedste landbrugsjord, der som et trug forløber nord-syd henover midten af øen, omgivet af langstrakte åse og lidt højere bjerge. På åsene er der røser; men de er ikke udgravet, så vi ved ikke, hvad de indeholder. For enden af marken er der en lille strand, der kan fungere som landingsplads. Her i læ for vestenvinden er der et særligt mildt lokalklima. Marken lige udfor helleristningsfeltet bliver i dag brugt til græs, der høstes høslæt som vinterfoder til køerne. Frottager er ved at blive udført på helleristningsfeltet på Tro. Flere skibe kan anes. I baggrunden ses græsmarken. F. Kaul foto.

6 Vejret var pragtfuldt næsten for godt. Det blev nemlig meget varmt. Solen bagte ned på klippen, som vi arbejdede med. Temperaturen i skyggen nærmere sig de 30 grader. Vi var ved at blive dårlige af varmen. Heldigvis kunne vi bade lidt ved den lille strand for enden af marken. Vandet var koldt, formentlig grader; men det var rigtigt godt, at vi kunne køle os af og svømme lidt rundt i frokostpausen, så vi var friske til eftermiddagens arbejde. Sådan kan det også være at arbejde nær Polarcirklen. Tilbage med færgen fra Tro til Tjøtta sent eftermiddag og videre til Offersøy Camping. Spiste aftensmad på hyttens terrasse. Sent aften varmetordenvejr. Det skal i øvrigt indskydes, at Nordlands Fylkeskommune, under hvilken formidlingen og forvaltningen af Nordlands fortidsminder hører, for nylig har færdiggjort et formidlingsprojekt. Ved færgelejet på Tro og ved helleristningsfelterne ved Trovika og Rødøy er der opsat store skilte eller plancher med gode forklarende tekster, grafik af helleristningerne samt luftbilleder af Tro. Fredag d. 13. august. På grund af det gode vejr og de gode arbejdsbetingelser herunder bistand fra Kjell Flatøy fik vi færdiggjort arbejdet med de to helleristningsfelter på kun to, dog lange arbejdsdage. Det var godt, at vi ikke skulle sidde i regnvejr og vente på at komme i gang. Om formiddagen var der lidt småregn og tåge. Vi tog ind til områdets hovedby, Sandnessjøen, for at købe ind, og vi besøgte turistkontoret for at checke fartplanen til færgerne til Herøy og Dønna. Desuden besøgte vi et nyåbnet vikingecenter ved Sandness, hvor en stor rekonstruktion af en hal (formentlig med udgangspunkt i hallen fra Borg på Lofoten) dannede en udmærket ramme omkring formidling af vikingetiden og tiden umiddelbart forud. Om eftermiddagen besøgte vi røserne ved Skjeggesnes med mindst 16 røser af forskellig størrelse. I den eneste af røserne, som er udgravet, er fundet en ragekniv med hestehovedgreb fra ældre bronzealder ( f.kr.). Det er det nordligste fund af disse rageknive, der nærmest er et emblem for den nordiske bronzealderkultur. Røserne ligger på de langstrakte, lave højdedrag, der omgiver den bedste landbrugsjord. Der dyrkes græs til høslæt, der græsser køer, og bonden kunne oplyse, at der også tidligere blev dyrket byg. Siden sidst jeg besøgte Skjeggesnes, havde bonden ryddet træer og krat på nogle af røserne, så de nu var blevet tydeligere og nemmere at fotografere. Hen under eftermiddagen lettede tågen, og det storslåede, kontrastrige landskab åbenbarede sig med de fede græsmarker i forgrunden og bjergene De Syv Søstre i baggrunden. Spiste aftensmad ude på terrassen. Røse på Skjeggesnes. F. Kaul foto.

7 Lørdag d. 14. august. Heldagsregn. Ringe sigtbarhed. Museumsdag. Vi besøgte et lille købmandsmuseum i Leland, lidt nord for Sandnessjøen. Derefter besøgte vi Alstahaug Kirke og Præstegård. Alstahaug kirke er en stor og interessant romansk kirke opført i 1100-tallet. Der har i en tid i middelalderen været bispesæde her. Alstahaug kirke vidner i sig selv om det økonomiske potentiale, som egnen byder på. Tienderegnskaber fra tallet fortæller nærmere om egnens markers ydeevne. Der blev bl.a. dyrket byg. I dag kan man se bygmarker nær kirken. Men vi skal ikke glemme fiskeri og handel med tørfisk og klipfisk. Præsten eller nærmere præstegården sad på dele af transporten af tørfisk som en mellemstation mellem Lofoten, Trondheim og Bergen. Bygmark ved Alstahaug Kirke. F.Kaul foto. For tre år siden åbnede et nyt museum ved Alstahaug Kirke et storstilet og spændende projekt med nytænkende arkitektur til minde om digterpræsten Petter Dass ( ). På museet kan man på en god og klar pædagogisk måde få et indtryk af, hvorfor Petter Dass er så vigtig for Nordnorge. Hans hovedværk hedder Nordlands Trompet. Der er tale om en tidlig egnsbeskrivelse, men forfattet på vers. Her hører vi om egnens sæder og skikke, om madlavning, om fremstilling af pølser, om handel og om tørfisk. Et afsnit er viet til samerne og forholdet til samerne. Vi kan bl.a. læse følgende: Til fersk Mad og daglige Spiise, Ja Bjørnen maae ofte tillade sin Krop, Og Lappen ham æder saa gladelig op Han siunger for hannem en Viise Ham synes, han æder den lækerste Mad, Naar Kiødet af Biørnen frembæres på Fad, Han levner ey ringeste Smule; Han samler Ryg-Raden og Skankene lang Ja alle hans Been, og med siungende Sang Begraver dem ned i en Huule; Han vil ey tilstede, det ringeste Been Af Biørnen skal brydes og brækkes til Meen Hvad Tanker han derom vil giøre! Og hvilken forgiftig afgudiske Troe, Der under slig Besters Begravels mon boe, Det vil jeg i Pennen ey føre. Det er at beklage; den Lappiske Slægt Er meget med Hedenske Taage bedægt,

8 Her kan vi således læse en tidlig beskrivelse af samernes bjørnekult, hvor knogler under sang ofres i huler. Versene er i det hele taget fyldt med interessante oplysninger. Nordlands Trompet er en bred lærebog i geografi og naturfag, men er også en slags kogebog, lidt huspostil, lidt rejseskildring krydret med såvel moralprædikener som folkeligt vid, herunder dårlige sproglige vitser. Om aftenen sad vi i vor hytte og blev helt lyriske efter mødet med denne spændende digterpræst, og vi læste hans digte op for hinanden. Vor lyrikaften blev dog brat afbrudt, da elektriciteten forsvandt stedets hovedsikringer blev afbrudt der var vrøvl med nogle nye elinstallationer, muligvis på grund af regnen. Inden vi gik i seng næsten i mørke fandt vi på nogle små digte inspireret af Petter Dass. Her er et fragment: Vor rejse er bedst gennem sommer og vår, Når strøm og lys om aftnen vi får. Søndag d. 15. august. Afgang morgen med færgen fra Saltvik til Herøy. På Herøy også en meget stor kirke med romanske rødder. Videre via flere mindre broer kørte vi til den lange nord-sydforløbende ø Dønna. På Dønna er der i en mose ved gården Våg fundet et bronzesværd fra omkring 600 f.kr. Det er udsmykket med skibsornamenter i den nordiske bronzealders stil. Ligesom ved de andre fundkategorier (helleristninger, gravrøser), befinder dette fund sig et offerfund i en mose nær, hvad der er egnens bedste marker i dag. Nær Våg er der udstrakte græsmarker til høslæt og græsning, og flere store gårde ligger som perler på en snor. På Dønna fotograferede vi også et par gårde som en illustration af den norske fiskerbonde. Selvom der er tale om gårde med marker og stalde med mange køer, hører der til næsten hver gård en lille havn eller anløbsbro med en fiskerbåd. Nær Dønnas nordspids besøgtes Dønnes Kirke, endnu én blandt de nordligste romanske stenkirker. Tilbage med færgen mellem Bjørn og Sandnessjøen. Vejret var fint, vekslende skydække. landskabet på det centrale Dønna. F.Kaul foto. Udstrakte, fede græsmarker præger

9 Mandag d. 16. august. Tilbage fra Helgeland/Nordland til Trondheim. Kørsel og sejlads hele dagen. På tilbageturen valgte vi kystruten, hvor tre færgefarter indgik. Den første færgetur startede med afgang fra Tjøtta kl. 8,15 og afsluttedes i Forvik. På vejen kunne vi vinke farvel til Tro. Den sidste færgetur gik over Vennersund. Ved Vennersund er der en røse med fund fra bronzealderen. Og det kunne igen konstateres, at hvor der er fund fra bronzealderen, er der også de bedste marker i dag. Her i det sydligste Nordland ses flere og flere bygmarker. En gård og de omgivende marker fotograferes lige syd for Vennersund. På tilbageturen til Trondheim blev der også lejlighed til at se Bøla-renen en smuk helleristning af et rensdyr fra jægerstenalderen, lidt nord for Steinkjer. Spisning og overnatning hos Preben Rønne i Trondheim. Fint solskinsvejr. Tirsdag d. 17. august. Rundtur i Trondheim. Besøg på Universitets Museum i Trondheim med de rige arkæologiske samlinger. Vi så ragekniven fra Skjeggesnes. Blandt de berømteste bronzealderfund på museet i Trondheim er nakkeskamlen af træ fra Bynesset i Trondheims udkant. Et fremragende træskærerarbejde med hjulkors og slangeheste fra omkring 700 f.kr.. Her kan vi se, hvad der (ellers) er gået tabt af bronzealderens træskærerkunst. Vi besøgte også frilandsmuseet i Trondheim. Den pragtfulde gotiske katedral Nidarosdomen så vi udefra; den lukker kl. 3! Vejret var fint og varmt. Pizza på fortovsrestaurant. Overnatning hos Preben Rønne. Eksempel på bronzealderens træskærerkunst, detalje fra nakkeskammel fra Bynesset, Trondheim. F. Kaul foto. Onsdag d. 18. august. Gerhard Milstreu og Flemming Kaul tager afsked med Preben Rønne. Nu skal vi tilbage til København. På vejen til Værnes lufthavn nåede vi at besøge et helleristningsfelt ved Hell. Det ligger fem minutters kørsel fra lufthavnen. Her ses på en næsten lodret klippevæg flere rensdyr fra jægerstenalderen. Helleristning ved Hell nær Værnes. F. Kaul foto.

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015

Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Rejseprogram Hurtigruten fra Bergen til Kirkenes tur/retur 9.-20. november 2015 Mandag den 9. november 2015 Dag 1: Ombordstigning i Bergen Vores rejse starter i Bergen. Når vi bevæger os mod nord, har

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011

Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011 Rejse til Nordnorge. Trondenes og Kvæfjord, Troms, og Engeløya, Steigen, Nordland, august 2011 Af Flemming Kaul, Nationalmuseet, Danmarks Oldtid Kveøy, Troms. Kveøy.Troms Studierejse under Nordlige Verdener

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup.

Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Dragtsmykke med indlagt guld fra vikingetiden (ca. 800-1000 e. Kr.). Detektorfund fra Hårup. Huse og gravsteder Ting, som registreres i felten Ved de arkæologiske udgravninger er der fundet mange spor

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015

Thailand & Laos Program 2015. Thailand & Laos 2015 Thailand & Laos 2015 Fra Bogense til Thailand og videre til Laos er en rejse på 24.000 km. Laos er det eneste land i Sydøstasien omgivet af lande til alle sider og et af de sidste kommunistiske lande tilbage.

Læs mere

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge

Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Hjemmeværnet - Danmarkshistorie i Norge 1 af 6 21-08-2014 13:47 HJEMMEVÆRNET Marinehjemmeværnet HJK > Marinehjemmeværnet > Nyheder > Danmarkshistorie i Norge Markering af Slaget ved Lyngør i Norge Af OK

Læs mere

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013

Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Blå linjes studietur til Tjekkiet 2013 Vi er nu i gang med at forberede os til forårets studietur til Tjekkiet. Turen starter fra Nysted Efterskole fredag d. 20/4 2013 med afgang fra skolen kl. 7:45, vi

Læs mere

FIRMAREJSER I SPANIEN. arcelona. citytours

FIRMAREJSER I SPANIEN. arcelona. citytours FIRMAREJSER I SPANIEN citytours arcelona Introduktion Spanien er et oplagt valg til firmarejsen! City Tours Barcelona har base i Barcelona - en destination der har et bredt udvalg af tilbud og giver mulighed

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg

5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg 5 dages luksus vinterferie til Grønland: Ilulissat Hundeslæde, nordlys, isbjerge og bygdebesøg Isbjerge, nordlys, bygdebesøg og hundeslæde Det er sammen med meget andet, hvad der kan opleves på turen.

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Studietur til Sverige, Finland, Rusland og Letland 27. oktober til onsdag 6. november (begge dage inkl.)

Studietur til Sverige, Finland, Rusland og Letland 27. oktober til onsdag 6. november (begge dage inkl.) ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur til Sverige, Finland, Rusland og Letland 27. oktober til onsdag 6. november (begge dage inkl.) Den årlige studietur - den femte af slagsen - går til Sverige,

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n

Solens folk. Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden. M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j e n e s t e n Ældre bronzealder. 2000-1100 før Kristi fødsel Læsetekst for Folkeskolens 3.-6. klassetrin Solens folk Fortællinger om bronzealderens mennesker og deres verden M O E S G Å R D M U S E U M S ko l e t j

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015

S T U D I E R E J S E N. Den store rejse 2014. St. Vincent 2015 S T U D I E R E J S E N Den store rejse 2014 St. Vincent 2015 Fra Bogense til Saint Vincent, en rejse på 20.000 km. Saint Vincent er en lille ø i Det caribiske Øhav, 150 sømil fra Venezuela. Vi er en gruppe

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER

INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER INVITATION TILBAGE TIL TRADITIONERNE GL ELEV FEST 2009 12. SEPTEMBER LIDT FRA GAMLE DAGE SÅ HOLDER VI FEST IGEN I år vender vi tilbage til traditionerne og holder et gammeldags halbal i Hundslund Hallen!

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!!

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! INDLEDNING KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING Ud på det store hav sejler piratkaptajn Jack sammen med alle hans pirat venner. De bor på en øde ø med store palmer,

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår.

Nyhedsbrev. Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Nyhedsbrev Allerførst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske alle et Godt Nytår. Vi havde, i den travle december måned, bestyrelsesmøde hvor vi mødtes, og fik ordnet et par ting. Vi er ved at undersøge hvordan

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Nyhedsbrev, Yogarejse

Nyhedsbrev, Yogarejse Nyhedsbrev, Yogarejse Her følger flere informationer om vores yogarejse til Andalusien: Vi glæder os meget til at byde dig velkommen til Pulgarin Bajo, en traditionel, renoveret gård i Axarquia, Malaga.

Læs mere

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015

Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Studieturen til Istanbul d. 22.-27. marts 2015 Kære 2.v, Hermed følger relevante informationer til jer og jeres forældre omkring studieturen. Temaet for studieturen er øst og vest, og de deltagende fag

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Casa Alma Borgo Bagata, Gaiato, Italien

Casa Alma Borgo Bagata, Gaiato, Italien Casa Alma Borgo Bagata, Gaiato, Italien Casa Alma ligger i Norditalien i Regionen Emilia Romagna, i bjergområdet syd for Modena og Bologna, tæt ved den Toscanske grænse. Huset var oprindeligt et bjergkloster

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008

Holbæk Arkæologiklub. Nyhedsbrev Sommer 2008 Åbning af Danmarks Oldtid på Nationalmuseet Onsdag den 16. maj åbnede Natonalmuseet igen sin permanente udstilling om Danmarkd Oldtid efter den store ombygning, som har stået på i flere år. Det var en

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Island 2009. Danske Kulturveteraner til sagaøen ISLAND 27. juli 10. august 2009. 15 oplevelsesrige dage med bus rundt i Island.

Island 2009. Danske Kulturveteraner til sagaøen ISLAND 27. juli 10. august 2009. 15 oplevelsesrige dage med bus rundt i Island. Island 2009 Danske Kulturveteraner til sagaøen ISLAND 27. juli 10. august 2009 15 oplevelsesrige dage med bus rundt i Island. Pris 16.000 kroner pr. person i dobbeltværelse. incl. halvpension, flyrejser,

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ

FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ Østerlars Rundkirke FORÅRSTUR TIL BORNHOLM, 6 DAGE 25. 30. MAJ 2015 "Østersøens Perle" er Bornholm ofte blevet kaldt, og Bornholm har som ferieø da også rigtig meget at byde på. Fra granitfjeldene på Hammerknuden

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009

Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Rasmus dagbog om Sydafrika fra d. 4/4-19/4 2009 Min tur til Sydafrika startede allerede fredag d. 3/4. Jeg holdt fri fra skole fredag for at køre til København. Der boede vi på Hotel Admiral til lørdag.

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 2, Udgave 2 Nyhedsbrev Årgang 2, Udgave 2 Dette Nyhedsbrev er udgivet søndag d. 1. maj 2005 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit tredie nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive

Læs mere

Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) for en del år siden. i sidste måned. i sidste uge

Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) for en del år siden. i sidste måned. i sidste uge Side 10 af 28 Navn: Steen Steensen Blicher (1772 1848): Hosekræmmeren (1829) 1. Fortællerens første besøg hos hosekræmmeren finder sted for en del år siden i sidste måned i sidste uge 2. Fortællerens første

Læs mere

Sognerejsen til Sverige 2015.

Sognerejsen til Sverige 2015. Sognerejsen til Sverige 2015. søudsigt fra mange værelser. Hotell Örensbaden, Örserum, 563 91 Gränna. Vores dejlige hotel med flot Tekst og foto: Jesper Lindved Lorentzen. Tune/Snoldelev Kirker. Tune og

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011

Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing. November 2011 RONYT Medlemsblad for Rudkøbing Roklub - Skudehavnen 2-5900 Rudkøbing November 2011 Kanindåb 1 I år var der rigtig mange kaniner, da vi ikke havde haft kanindåb siden 2006. Som der stod i avisen blev det

Læs mere

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013.

Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Rejseplan MC tur Det ukendte Spanien, Maj 2013. Spaniens-kenderen Claus Berner gennemfører unik 7 dages MC tur i Midtspanien i maj 2013. MC Turen vil have et kulturelt og historisk islæt med besøg i en

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski.

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vores vinterferie februar 2011 Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vi snakkede lidt om at tage personbilen og booke os ind på et hotel. Denne ide blev hurtig skrottet.

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL

TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL TAG MED SENIORKLUBBEN TDC OG BRAVO TOURS TIL THAILAND Eventyrlig og fabelagtig rundrejse i 12 dage inklusiv tre dages afslapning på bountyøen Koh Chang. Et overflødighedshorn af oplevelser i Bangkok, Chiang

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet 14 dages kontrast- og actionfyldt program 14 28. Juni 2009 Følg med på en unik og meget varieret rejse, der byder på forskelligartede

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed

ndhtxtfoto Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København fra idé til virkelighed ndhtxtfoto fra idé til virkelighed Studietur l SIMA 23.-25. februar 2013 inklusiv ophold i Paris - afgang fra Billund eller København Paris har en masse at byde på, og vi har sammensat en tur, der byder

Læs mere

Nå, hjem kom vi, på 3 forsøg, og vi gik aftentur og så byen fra den ene ende til den anden, lidt spil, tegning og hygge derefter i seng. Hvem er jeg?

Nå, hjem kom vi, på 3 forsøg, og vi gik aftentur og så byen fra den ene ende til den anden, lidt spil, tegning og hygge derefter i seng. Hvem er jeg? Søndag d.28.06.09 Endelig er det søndag og sommerferien begyndt, og vi skal på lejr. Vi er særligt heldige, for vi skal til POLEN. I løbet af formiddagen bliver vi samlet, nogle kommer til Løgstør og resten

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre.

Holbæk Juniorsejlklub Information til nye sejlere og forældre. Information til nye sejlere og forældre. Velkommen Velkommen som sejler og forældre i. Vi gælder os til at, I bliver en del af vores klub. Der er en del nye ting at forholde sig til, når man starter i

Læs mere

Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015.

Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015. Sognerejse til Køln, Alsace, Turckheim og Strasbourg lørdag d. 13. juni lørdag d. 20. juni 2015. I Alsace har både vinen og området krop og sjæl. Det er et kulturlandskab i mange dimensioner: vinmarkerne,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere