Er Danmarks energipolitik økonomisk fordelagtig? Et samfundsøkonomisk perspektiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er Danmarks energipolitik økonomisk fordelagtig? Et samfundsøkonomisk perspektiv"

Transkript

1 Er Danmarks energipolitik økonomisk fordelagtig? Et samfundsøkonomisk perspektiv af Eirik S. Amundsen Formand for De Økonomiske Råd ( økonomisk vismand ) Professor Københavns Universitet og Universitetet i Bergen Årets gaskonference, november, 2013 Hotel Scandic Sydhavnen, København

2 Rammer for dansk energipolitik Dansk energipolitik er i høj grad knyttet til og styret af EU s energipolitik Grundlæggende EU-mål om fuld realisering af det indre marked for energi Energipolitiken i Europa er i stigende grad integreret med klimapolitik

3 Indhold Samfundsøkonomisk lønsomhed: Grundlæggende principper EU s energi- og klimapolitik Dansk energi- og klimapolitik Konklusioner

4 Samfundsøkonomisk lønsomhed: Grundlæggende principper

5 Grundlæggende samfundsøkonomiske principper ved forvaltning af ressourcer Samfundsøkonomer anvender et meget vidt ressourcebegreb: ikke kun arbejdskraft, realkapital og energiressourcer, men også naturressourcer (vedvarende og ikke-vedvarende), luft, klima, etc. Samfundsøkonomer er optaget af, at landets ressourcer forvaltes på bedst mulig måde («ikke sløse med ressourcer») Omkostningen ved at anvende ressourcer på en givet måde er lig værdien af den bedste alternative anvendelse af disse ressourcer (hvad man ofrer af andre goder)

6 Grundlæggende samfundsøkonomiske principper ved forvaltning af ressourcer I udgangspunktet sørger markedsmekanismen for den bedst mulig anvendelse af et lands ressourcer Men, markedene kan svigte, og der findes mange typer af markedssvigt (markedsfejl/ markedsimperfektioner) Markedssvigt kræver, at der gennemføres offentlig regulering (afgifter/ tilskud/subsidiering/ påbud/ forbud)

7 Typer af markedssvigt Negative eksterne effekter: eks. klimaeffekter af CO2 udledning. Reguleres bedst ved skatter/kvoter Public goods: eks. klima- og energiforskning. Reguleres bedst ved tilskud/subsidier. Naturlig monopol: eks. transmissions- og distributionsnet for el og naturgas. Typisk regulering ved koncessioner, yard stick competition og ved offentligt ejerskab evt. Tilskud/subsidier. Missing markets: eks. naturens «frie goder». Typisk regulering er «command and control». (vindmøller: støj, visuelle gener, fugledød, skyggekasting)

8 EUs energi- og klimapolitik

9 EU s indre energimarked Udviklingen af et europæisk indre marked fremmer effektivisering og er i overenstemmelse med samfundsøkonomiske principper Et indre energimarked øger konkurrencen og reducerer omkostninger og priser ved energiproduktion, giver handelsgevinster modvirker udøvelse af markedsmagt

10 EU s indre energimarked (forts.) Transmission og distribution af el og naturgas er naturlige monopoler og skal reguleres Tredjepartsadgang til transmission og distribution skal tillades Derudover konkurrenceudsætte de dele hvor det er muligt: dvs konkurrence i produktion salg tjenester (f.eks. målerinstallation og aflæsning)

11 EU s mål i energi- og klimapolitiken: i 2020 Reduktion af CO 2 udledning (20 pct. i 2020 sammenlignet med 1990) Øge andelen af vedvarende energi (VE) (20 pct. i 2020) Effektivisere energiforbrug (effektivisere energiforbrug med 20 pct. i forhold til hvad den ellers ville have været i 2020) Køreplan for lavemissionsøkonomi i 2050

12 Hvorfor reducere udledning af CO 2 (og andre klimagasser)? Vi kender alle svaret på dette spørgsmål

13 Hvorfor øge andelen af VE? Reducere udledning af CO 2? Men: dette håndteres bedst med en CO 2 -afgift eller ved kvoter Øge forsyningssikerhed? Dette er et reelt argument (en makroeksternalitet). Ved at reducere afhængigheden af importerede energibærere (fra mere politisk ustabile regioner) reducerer man faren for chok i økonomien, hvis energileverancer pludselig skulle forsvinde. Dog stor omkostning i form af reducerede handelsgevinster Desuden er der to typer af forsyningssikkehed. Den ovenfor nævnte og forsyningssikkerhed i form af regularitet i el-produktionen (faren for black-outs ). Denne kan forværres ved øgende afhængighed af vindkraft.

14 Hvorfor øge andelen af vedvarende energi? (forts.) Sikre F&U af nye VE-teknologier som ellers ville have været underfinansieret? Forskning i VE bør støttes (et public good ). Men et krav om andele af VE er en meget indirekte måde at gøre det på. Forskningsmidler bør samles og forskning udføres på global basis First mover advantage ved produktion og eksport af ny teknologi for VE? Men lande indenfor EU (og andre OECD lande) kan ikke alle have en first mover advantage (generelt er det ikke en god ide med pick a winner ).

15 Hvorfor mål om energieffektivisering? Energi er en produktionsfaktor på linje med andre produktionsfaktorer (arbejdskraft, kapitaltjenester, råvarer etc.) Svært at se hvorfor man specielt skal reducere brugen af denne produktionsfaktor. Energiprisen giver i sig selv et signal om hvor meget det kan betale sig at effektivisere energibrug. Hvis det er klimagasudledning eller forsyningssikkerhed som er problemet så kan dette mere effektivt tages hånd om på andre måder (ikke al energi er problematisk) Ellers bør energi frembringes i et effektivt marked således som ideen er i EU s indre energimarked. Der kan dog foreligge manglende information om hvor meget man kan spare ved energieffektivisering. Information er et public good, og det offentlige bør subsidiere informationsspredning.

16 Virkemidler for reduktion af CO 2 - udledning Kvotesektoren: Omfatter særlig energiintensive sektorer der benytter fossile brændsler (el, cement, luftfart ) Et fælles mål for hele EU (ingen landespecifikke mål). Et fælles marked for udledningstilladelser kaldet EU- ETS. Ikke-kvotesektoren: - Omfatter biler, bygninger og bønder - Landespecifikke mål - Ingen krav om fælles virkemidler (afgifter, subsidier og command and control )

17 Specielt om kvotemarkedet Samfundsøkonomisk set er kvotemarkedet (ETS) et grundliggende godt system Ideen er, at mængde af CO2-udledning fastlægges og at kvoteprisen bestemmes via efterspørgselen Medfører at prisen på at udlede CO2 er den samme i alle deltagerlande, dvs at alle aktører tilpasser sig til samme marginalomkostning for CO2 reduktion. Det bliver ikke mere CO2-udledning selv om kvoteprisen er lav.

18 Specielt om kvotemarkedet (forts.) Flere sektorer kan komme ind under systemet Prisudjævning over tid ved banking Systemet er tænkt fortsat i flere tiår fremover (med vedvarende reduktion af kvoter) Kan knyttes til andre systemer i verden (allerede bestemt for Australien)

19 Virkemidler for VE Intet specifikt EU-virkemiddel Feed-in tariffer (som i Tyskland og Danmark) Grønne certifikater (som i Norge, Sverige og UK) Dog et oplæg for samarbejde i EU (CoopMex) Statistical tranfers Fælles projekter Fælles virkemidler (eks. fælles marked for grønne certifikater i Norge og Sverige) Lande med lave marginale omkostninger for VEudbygging og drift vil kunne tjene på at «eksportere VEgodkendelser»

20 Virkemidler knyttet til energieffektivisering Hvert medlemsland skal sætte et nationalt bindende mål Ingen fælles virkemidler Benyttede virkemidler Energiskatter Hvide certifikater i brug i mange lande (eks. Italien) Ellers «command and control»

21 Dansk energi- og klimapolitik

22 EU s krav til DK Danmark er forpligtet til at indfri de energi- og klimakrav som er bestemt for DK i EU Ingen specifikke mål i kvotesektor 20 pct reduktion i ikke-kvotesektor (ift. 2005) 30 pct VE i 2020 og 10 pct VE i transportsektor Energieffektivitetsdirektivet kræver at medlemslandene sætter bindende nationale mål (I Energiaftalen af 2012 regnes det med at DK vil nå et mål på12 pct af bruttoenergiforbruget ift 2006) Udfordringen er at nå disse forpligtigelser til lavest mulige samfundsøkonomiske omkostninger

23 Danmarks egne mål DK har sat en række egne mål aftalt gennem Energiforlig (2008) og Energiaftale (2012); blandt andet: 40 pct reduktion af drivhusgasudledninger i 2020 ift pct. VE i el- og varmesektor i 2035 Udfase kul i 2030 Udfase oliefyr i pct vind i elforbrug i 2020 I forhold til EU-krav repræsenterer disse mål en delvis skærpelse (f.eks. over 35 pct. VE i 2020 og ikke 30 pct. som forpligtet)

24 To syn på dansk over-opfyldelse af EU-krav CO2- (drivhusgas) reduktion på dansk jord er et gode i sig selv uanset om det fører til global reduktion af CO2 eller ej (der findes en betalingsvilje for at bidrage mindst mulig til drivhusgasudleding på kloden). Dette synspunkt er «uangribeligt». Dansk ambitiøs energi- og klimapolitik er et samfundsøkonomisk investeringsprojekt, som giver en positiv afkastning for DK. Positive afkastningselementer som ofte nævnes er: bl.a. Reducerer CO2-udledning i EU Leder andre lande til ambitiøs politik gennem eksemplets magt (foregangsland) Øger forsyningssikkerhed Giver sikkerhed for lave energipriser i tilfælde af fremtidige stigende priser på fossile energibærere Skaber arbejdspladser Disse synspunkter er ikke «uangribelige»

25 Konklusioner

26 Konklusioner Det indre energimarked, som DK støtter, er et godt system Energiproduktion og forbrug må ses i sammenhæng med klimaproblemet. (Det foreligger markedssvigt) Klimaproblemet er et globalt problem og må løses internationalt gennem forpligtende aftaler og ved fælles virkemidler. I denne sammenhæng kan sammenknytning af kvotemarkeder virke lovende Indsatsen bør gøres i ikke-kvotesektor med afsæt i virkemiddelkataloget DK bør i større grad benytte sig af Coop-Mex

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

RESUME. Energi- og klimapolitik

RESUME. Energi- og klimapolitik RESUME Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd begynder med en kritisk gennemgang af EU s og Danmarks energi- og klimapolitik. Derefter følger en analyse af biltrafikkens beskatning, herunder om bilafgifternes

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

Økonomi og Miljø $ 2011

Økonomi og Miljø $ 2011 Økonomi og Miljø $ 2011 Economy and Environment $ 2011 $ English Summary Trafikstøj Energi- og miljøforskning Afgifter og klimamål INDHOLD Resume 1 Kapitel I Trafikstøj 23 I.1 Indledning 23 I.2 Effekter

Læs mere

Analyse 8. oktober 2013

Analyse 8. oktober 2013 8. oktober 2013. En effektiv dansk klimaplan Af Jens Hauch Hovedkonklusioner Danmark kan kun påvirke det globale klima meget lidt, men man kan argumentere for, at Danmark som velstående land har en moralsk

Læs mere

KAPITEL IV KLIMAPOLITIK UDEN FOR KVOTESEKTOREN

KAPITEL IV KLIMAPOLITIK UDEN FOR KVOTESEKTOREN KAPITEL IV KLIMAPOLITIK UDEN FOR KVOTESEKTOREN IV.1 Indledning Fokus på klima og reduktion af drivhusgasser Reduktionskrav i henhold til Kyoto for 2008-12 Dansk klima- og energipolitik har gennem de seneste

Læs mere

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet.

Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. 6. marts 2014 NOTAT Dette notat præsenterer det svensk-norske system for grønne VE-certifikater og belyser mulige fordele ved eventuel dansk deltagelse i systemet. Notatet er et baggrundsnotat til hovedrapporten

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet

Energistrategi 2025. Perspektiver frem mod 2025 og. Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur. Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til handlingsplan for den fremtidige el-infrastruktur Transport- og Energiministeriet Energistrategi 2025 Perspektiver frem mod 2025 og Oplæg til

Læs mere

Vind som varmelever andør

Vind som varmelever andør Vind som varmelever andør Udgivet af Vindmølleindustrien Januar 2005 Redaktion: Claus Bøjle Møller og Rosa Klitgaard Andersen Grafik & Layout: Katrine Sandstrøm Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106

Læs mere

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28.

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport GRØN ENERGI vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler 28. september 2010 ISBN: www 978-87-7844-882-8 2 Dokumentationsdelen til Klimakommissionens

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

2. Produktivitets Kommissions rapport nr

2. Produktivitets Kommissions rapport nr 2. Produktivitets Kommissions rapport nr ENERGISEKTOREN 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 Energiforsyningen i Danmark 5 Energi- og klimapolitiske målsætninger 9 El-sektoren 13 Engrosmarkedet for

Læs mere

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD

Klima og Grøn Strøm. Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Kun få danske Grøn Strøm produkter gør en faktisk forskel DET ØKOLOGISKE RÅD Klima og Grøn Strøm Notatet er udarbejdet af Det Økologiske Råd Forfatter: Søren Dyck-Madsen ISBN: 87-92044

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 CONCITO 2014 ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 Udgivet af Danmarks grønne tænketank CONCITO i november 2014 med støtte fra VELUX FONDEN Forside: Hofdamerne ApS Redaktør: Michael Minter Må gerne citeres med kildeangivelse

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

En vej til flere og billigere energibesparelser. Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter En vej til flere og billigere energibesparelser Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Udarbejdet af Ea Energianalyse, Niras, RUC og 4-Fact for Energistyrelsen 12. december 2008 Udarbejdet

Læs mere

Ensartet skat på drivhusgasser. En ambitiøs klimapolitik med mindst mulige omkostninger

Ensartet skat på drivhusgasser. En ambitiøs klimapolitik med mindst mulige omkostninger Ensartet skat på drivhusgasser En ambitiøs klimapolitik med mindst mulige omkostninger CONCITO 22. oktober 2013 Forfattere: Partner, Helge Sigurd Næss-Schmidt Economist, Jens Sand Kirk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken

Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken Bilag Oversigt over konkrete virkemidler i energipolitikken En omkostningseffektiv indsats Regeringens energipolitiske udspil skal sikre en omkostningseffektiv indfrielse af de overordnede målsætninger

Læs mere

Hvad vil det koste at blive fossilfri?

Hvad vil det koste at blive fossilfri? Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20 92 84 40 Februar 2015 Hvad vil det koste at blive fossilfri? Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050.

Læs mere

Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg

Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg DI Den 23. februar 2011 Nyhedsbrev Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg Vismændene har i dag fremlagt deres årlige diskussionsoplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd. Rapporten indeholder 3 kapitler:

Læs mere

Skattepolitisk konference

Skattepolitisk konference Skattepolitisk konference 19. marts 2014 Ideel beskatning på lang sigt Thomas Færgeman, CONCITO Otto Brøns-Petersen, CEPOS Christian Ege, Det Økologiske Råd Skattepolitisk konference Ideel beskatning på

Læs mere

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

Energi & klima i EU. OVERBLIK OVER EU s ENERGI- OG KLIMAPOLTIK

Energi & klima i EU. OVERBLIK OVER EU s ENERGI- OG KLIMAPOLTIK Energi & klima i EU OVERBLIK OVER EU s ENERGI- OG KLIMAPOLTIK Energi & klima i EU Overblik over EU s energi- og klimapolitik Indhold ISBN: 978-87-92044-60-0 Tekst: Martin Risum Bøndergaard, Søren Dyck-

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere