Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred"

Transkript

1 Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 64 Juli

2 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø Næstformand: Erik Andersen Sekretær: Jens Sauer Kasserer: Jens C Grud Sørensen Medlem: Knud Arne Kristensen Medlem: Jens Andersen Suppleant: Esben Kaagaard Revisor: Tage Nordensgaard Revisorsup.: K Starch Lauritsen Selskabets formål er: At fremme interessen for forskning i besættelsestidens historie i Thy og Vester Hanherred. At holde forbindelse mellem personer og grupper i området, der arbejder med parallelle problemer indenfor besættelsestidens historie i Thy og Vester Hanherred. At søge den lokale besættelsestidshistorie formidlet til befolkningen gennem tæt samarbejde med museer og lokalhistoriske arkiver. At udgive et nyhedsbrev med nyt om arbejdet i Selskabets regi og om dets resultater. Redaktør og web-master: 2

3 Der var 13 fremmødte Generalforsamling i BSTH 28/ Knud Jespersen blev valgt til dirigent. Formanden Erik Ansø aflagde beretning, hvori han bla. opfordrede nye til at melde sig til aktivitetsudvalget, ikke at han var utilfreds med det bestående udvalg, men nye folk har måske nye ideer. Aktivitetsudvalget har pt. 3 medlemmer. Der er 3 møder i udvalget om året. BSTH har 54 medlemmer og økonomien er ok. Juli 2010 var der køretøjstræf som MCH skulle stå for, men da MCH ikke kan få spiritusbevilling, blev BSTH medaktør. Der er lagt op til køretøjstræf i 2012 i ny og forbedret udgave. Signaltræf 2010 blev afviklet med begrænset succes. Tur til Karup blev en god tur som SES havde arrangeret, det var dog en dyr tur pga. leje af bus. I november var der temaaften om flak med Jens Andersen I februar var der temaaften om miner med Jens Anersen og Esben Kaagaard. I April var der forårstur til Stauning 4/5 er der planlagt åben beskyttelses rum i Kristiansgave i Thisted. Der er planlagt bustur til bla. Frøslev i foråret 2012 Kassereren omdelte regnskabet og gennemgik de forskellige poster. Regnskabet viste et lille underskud, som hovedsalig skyldtes leje af bus til Karup turen. På trods af det skal kontingentet 2011/2012 være uændret. Der var ingen forslag kommet. Der var genvalg til bestyrelsen. Endnu engang opfordring til at melde sig til aktivitets udvalg. De 3 medlemmer er Esben Kaagaard, Knud Arne Kristensen og Jens Andersen. Martin Bak meldte sig til aktivitetsudvalget som nu er på 4 mand. Esben Kaagaard orienterede om kommende aktiviteter: tur til Kbh. 3-4/ hvor Gilleleje gruppen er trækplaster også besøg i Nyboderbunker og frihedsmuseet. Køretøjstræf 7/ omkring MCH. Div. med aktuelle køretøjer er inviteret. Der skal være overnatning i terrænet. Esben søger hjælpere til at afvikle træffet bla: Klargøring og vagt. Salg af div. øl- vand-mad. Boder med salg af f.eks. bøger. El-vand- højttaleranlæg. Billetter / økonomi. Kontakt til div. og info på hjemmesiden. Vi så billeder og filmklip fra køretøjstræf 2010.Herefter smørrebrød og kaffe. Nors d.1/ Jens Sauer 3

4 Årsberetning Så er der gået endnu et år siden vi sidst havde generalforsamling. Der har været nok at rive i, både i foreningsregi og alt det vi alle sammen skal nå ved siden af. I Bsth har vi efter bedste evne prøvet at udfylde et år, med de forskellige indfaldsvinkler og ideer en bestyrelse og specielt et aktivitetsudvalg kan komme med. I skal ikke være i tvivl om at det at sidde i netop aktivitetsudvalget er den største tjans som de udøvende skal have en ekstra stor tak for. Jeg vil opfordre til, de der kan afse tid til det, tager en tjans så vi både får nye impulser og så man ikke kører træt i arbejdet. Aktivitetsudvalget består af (mindst) 3 valgte medlemmer, som har 3-4 møder om året, omkring aktiviteter i pågældende år. Man vælges jo for et år af gangen, så det er da overkommeligt at være med. I har chancen om lidt. Rent økonomisk er der stadig balance, og vi tæller pt. 53 medlemmer, af alle interessegrupperinger, som vi også fremover skal prøve at finde noget spændende at vise og fortælle. Husk at som medlem, er du mindst ligeså velkommen til at bidrage, som til at bruge foreningen. Vi er alle med til at skabe foreningen alene ved vort medlemskab, og der er ingen facitliste. I Juli 2010 havde MCH premiere på Køretøjstræf som Jens Andersen og Esben Kaagaard var foregangsmænd på. I første omgang var BSTH blevet bedt om hjælp til praktisk gennemførsel af Træffet, men i 11. time blev der problemer med en spiritusbevilling, hvorefter vi med en lynmanøvre lavede BSTH til medarrangør, og undertegnede indenfor 48 timer erhvervede sit livs første spiritusbevilling. Det blev i øvrigt en godt besøgt attraktion, og trods lidt begyndervanskeligheder, må det vel betegnes som stor en succes. I 2012 bliver Køretøjstræffet gentaget den 7-8. juli, med BSTH som arrangør, og sammen med MCH, vil der blive tale om en udvidet og forbedret udgave af den fra Jeg håber i alle vil sætte kryds i kalenderen, og hjælpe med gennemførslen af dette spændende og ambitiøse projekt. Esben fortæller mere lidt senere, og vise billeder fra 2010 træf. Et træf der ikke går over i historien, var undertegnes brændende ønske om at forene samlere af gammelt radio- og signalmateriel. I maj 2010 lånte jeg Fjerritslevgården til formålet, hvilket var ideelle rammer til de 8-10 fremmødte. Vi fik da også samlet og prøvet en masse historisk telefonmateriel. Radiomateriel var repræsenteret med en flot opsætning fra Hjemmeværnet, som også var til stede ved førnævnte Køretøjstræf. Men gammelt radiomateriel fra krigen må man slet ikke anvende, så konceptet holdt ikke helt, og da jeg troede at jeg kunne arrangere det hele alene, gav det anledning til lidt stress og en dum fejl. Alt i alt ikke noget jeg gentager. Anderledes mindeværdig var vores sensommertur til Karup i september. SES havde gjort en meget for skulle blive god oplevelse, men omkring selve turen, henvises til tidligere fyldig beskrivelse. Med til succesen var helt sikkert, at det 4

5 var en fællestur i bus med de 18 deltagere. Det har givet anledning til forespørgsler på flere busture. Om det kan jeg fortælle at vi (bestyrelsen) har aftalt at bruge fælleskørsel når det er givtigt for gennemførslen, f.eks. som her ved fælleskørsel på militært terræn med en guide som kan fortælle undervejs. Det er dog en meget dyr løsning, og det vil belaste vores lille budget meget, hvis det kun er som almindelig samkørsel. Her kan jeg så passende komme med en nyhed: Vi har i år ansøgt Binneballes fond og blevet tildelt 8000 kr. til tilskud en bustur til grænselandet i første halvår Jeg kan da lige nævne at vi i hvert fald skal til Frøslevlejren hvor vi også skal overnatte. Vi skal til Bergen-Belsen, vi skal til Pansermuseet i Munster, og vi skal nok også købe lidt med hjem. En tur der nok skal mindeværdig. Den 11. november, lavede Museumsjens en fortælle- og lysbilledeaften for os, med tyngden lagt omkring Flakken i Hanstholm Vi holdt juleafslutning her på museet, som var pænt besøgt, og med noget skidegodt gløgg. 10. februar, havde vi igen mødeaften på museet, denne gang omkring miner af alle mærkelige typer. Her var virkelig syn for sagen, for Esben havde taget hele arsenalet med, og Jens diskede op med minekort etc. Den 10. april var der forårstur til Sydvestjylland. Jeg fik lige følgende beskrivelse fra Jens: Vi var vist 10 voksne, og så havde Erik alle sine drenge med. Det var jo fint vejr, og vi fik set på batteristillingen, som var rigtig interessant. Derefter var vi på flymuseet, hvor de jo også har mange interessante ting at se på. Derefter gik det lidt i opløsning, da folk skulle forskellige steder hen, så vi nåede aldrig til Torsminde. Tja det var sådan set året i store træk, plus et bedre antal bestyrelses- og aktivitetmøder. Skal jeg lige kigge lidt frem, skal BSTH lave befrielsesarrangement i Thisted 4. maj, og så kan i glæde jer til Københavnerturen 3-4/9. Tak for det forgangne år. Tak for lån af lokaler af, og godt samarbejde med MCH. Tak til det frivillige arbejde, til bestyrelse og sidst men ikke mindst Aktivitetsudvalget. Erik Ansø Formand BSTH 5

6 Forårsturen til Stauning af Jens Andersen Vejret var nærmest sommerligt, da BSTH den 10. april var på udflugt til Stauning og omegn. Vi var mødt ca. 10 voksne op ved Stauning Lufthavn. Første mål for udflugten var den tyske batteristilling ved Stauning, hvor Bent Anthonisen gav en fin rundvisning i anlægget. Stillingen rummede et hærkystbatteri med fire gamle, franske 19,4 cm kanoner og blev anlagt i anden halvdel af

7 Da byggetidspunktet var så sent, rummer stillingen kun tre af de kraftige Regelbau-bunkere. En af dem er til gengæld et unikum: en kanonbunker af typen Regelbau 686, som kun blev bygget i dette ene eksemplar. Bunkeren er ikke i så god stand, men en interessant detalje var, at det indre af kamprummet var beklædt med trolltex-plader et træk, som så ud til at være oprindeligt, og vel var af hensyn til akustikken. Hele batteristillingen henlå som et fredet og ubebygget hedeområde som en følge af Bent Anthonisen indgriben tilbage i 80 erne. Selve området var således uforstyrret, men der var i tiden løb gjort en del for at fjerne betonanlæggene, så en del af stillingerne henlå som brokkedynger. Alligevel var der mange interessante ting at se i terrænet, herunder sporene efter en remise til en feltbane, og naturligvis de store, åbne stillinger til kanonerne. Dagens næste attraktion, Danmark Flymuseum, lå blot 1,5 km væk. På museet var der mulighed for at se rigtigt fint udsnit af dansk flyvnings historie, især den militære del af den var meget velrepræsenteret og præsenteret. Den absolutte perle i samlingen stod dog ikke inde i hallerne, men foran bygningen: en af de Spitfire Mk. IX, som Danmark modtog efter krigen. Anbragt på en stander udgør den enhver frisk drengs drøm om havepynt. Det var herefter planen, at turen skulle være gået videre til Strandingsmuseet i Thorsminde, men selskabet gik da lidt i opløsning, for nogle af medlemmerne havde andre planer, nu da de var på egnen. Derfor sluttede den vellykkede udflugt ved Flymuseet. 7

8 BSTH s sensommertur til Sjælland, september 2011 Vi afgår fra Thisted fredag eftermiddag kl med kurs mod Absalon Camping i Rødovre. Her overnatter vi i egne telte eller hytter, og vi vil lave noget fællesspisning. Hovedmålet for turen er Gillelejegruppen s hovedkvarter i det nordsjællandske. På vejen til Gilleleje vil vi imidlertid også om lørdagen få en chance for at besøge Frihedsmuseet og den store bunker ved Nyboder Skole. Nyboder Skole blev i efteråret 1942 beslaglagt af den tyske hærs øverstkommanderende i Danmark, som indrettede skolen til sit hovedkvarter. Ved siden af skolen blev der siden hen bygget to bunkere. Vi vil få en rundvisning i den største af bunkerne (26 x 26 m), som ligger dybt under jorden ved skolen sportsplads. I Gilleleje vil folkene bag Gilleleje-gruppen som der var lejlighed til at træffe i Hanstholm sidste sommer - vise os rundt i det, der vel nok er Danmarks største private samling af militaria fra Anden Verdenskrig. Udover de køretøjer, som man kunne se i Hanstholm: Kübelwagen, diverse motorcykler og Kettenkrad, rummer samlingen en M10 panserjæger og ikke mindst et Messerschmitt Bf 110-jagerfly. Gruppen er desuden i gang med at renovere både et tysk og et amerikansk halvbæltekøretøj. 8

9 Går alt efter planen, vil vi få chancen for at se diverse køretøjer i drift. 9

10 Dagen afsluttes med fælles grillning og hyggeligt samvær hvor der sikkert vil blive diskuteret en del om dagens oplevelser. Overnatningen forgår i telte eller hvor man nu kan finde plads. Priser: Prisen for overnatning på Absalons Camping vil afhænge af indkvarteringens art. Pris for entré i Gilleleje er kr 200,- pr. person eksl. mad og drikke. Øl og vand kan købes til rimelige priser hos Gillelejegruppen. Turen foregår i egne biler, hvor vi deles om udgifterne til benzin og brobilletter. Hvis du kan stille bil til rådighed for turen, hører vi meget gerne fra dig. Tidsplan: Fredag : afgang fra P-pladsen ved Netto, Thisted : ankomst Absalon Camping, Rødovre Lørdag : : Frihedsmuseet : Nyboder-bunkeren : Gilleleje Søndag : 11.00?: oprydning og afgang Kontaktpersoner Knud Arne Kristensen Tlf Esben Kaagaard Tlf Jens Andersen Tlf Sidste frist for tilmelding: 20. august 2011 Læs mere om turens attraktioner: 10

11 Anmeldelse: (den gamle redakteur bringer her en anmeldelse fra vores udsendte medarbejder da lønbudgettet er yderst begrænset modtages lignende anmeldelser med tak) til sagen Skagen. (med visse tilføjelser af den gamle redakteur) Skagen Bunkermuseum Er indrettet i en sanitetsbunker Regelbau 638 det fortælles fra sædvanligvis velunderrettet kilde at der findes en tilsvarende i Hanstholm ved siden af plejehjemmet Fyrglimt. Jeg besøgte bunkeren d. 11/6 i fint solskinsvejr.(godt vejr er jo absolut et aktiv) I bunkeren fortælles der historien om Skagen under 2 vk. Der fortælles også om det Tyske forsvar og de andre bunkers i og omkring Skagen. Entre kr.40,- (som måske nok er i overkanten sammenlignet med 60- i Hanstholm, på den anden side, kan det være mindre?) Samlet vurdering: 3-4 stålhjelme Se evt. mere på (rigtig pæn hjemmeside) 11

12 Fred i Christiansgave den 4. maj Den 4. maj om aftenen er en speciel aften, som mange har et helt specielt forhold til. Hvorfor det? spørger unge mennesker. Jamen det er jo Danmarks befrielse og vi skal havde levende lys i vinduet, og gerne lytte til frihedsbudskabet. Hmmm.. det er måske ikke længere en selvfølge, 66 år efter besættelsen af Danmark ophørte, efter 5 lange år. Vi fra BSTH (Besættelseshistorisk Selskab for Thy og Vester Hanherred) ville gerne give lokale borgere et lille indblik i Thisted for netop 66 år siden. Til dette havde vi fået lov, med hjælp fra Beredskabsstyrelsen, at få åbnet et af de 28 oprindelige beskyttelsesrum i Thisted. Vi valgte et 50 mands beskyttelsesrum i Christiansgave ved Plantagevej. Mange nok har undret sig over hvad pokker der ligger her bag træfacaden, eller måske bare aldrig set en sådan størrelse 12

13 indvendig. Med flag, levende lys og BBC kørende i baggrunden, og vores gamle Thisteddreng: K. Starch Lauritsen til med indlevelse, at fortælle om gamle dage i Thisted, mener vi det lykkedes at give de 71 besøgende en lille oplevelse. Også at give nogen en stund til at tænke og mindes, ved lyden af frihedsbudskabet. Mange skulle hjem og sætte lysene i vinduerne. Vi var fra BSTH spændte på at se om nogen dukkede op til dette lille event, og det må vi da sige at hele besværet (og kulden) værd, at se alle de fornøjede besøgende. Det bør vi overveje at gøre til en tradition, om ikke andet, så for at 13

14 fastslå: At leve i fred og frihed er ikke en selvfølge, og det kan man jo passende tænke over en ekstra gang netop denne aften, hvor oven i købet sirenerne er blevet testet, som en ekstra lydkulisse. 14

15 Erik Ansø - BSTH BSTH er et selskab for alle der på den ene eller anden måde er interesseret i besættelseshistorien i Nordvestjylland og Danmark. Vi har 23 år på bagen, og tæller godt et halvt hundrede medlemmer. Læs evt. mere på BSTH.dk X i Kalenderen: Tur til Svinkløv - mødetid 8.10 kl 1300 sted: Svinkløv Camping Svinkløv? Pejlestation mm Se også Temaaften om Hansted II's pejlestationer. Som det sikkert er de ærede medlemmer bekendt er der planlagt et større arrangement den 7-8 juli 2012, nemlig køretøjstræf 2012 i samarbejde med MCH. Det må imødeses at der bliver brug for en del hjælpere her, til varetagelse af forskellige opgaver. Så hvis det kunne have din interesse så sæt X i kalenderen allerede nu. Som tiden nærmer sig vil der blive oplyst om de forskellige opgaver. 15

16 Årsplan 2011 Dato Tid Hvad Hvor Leder/Arrangør 30-jun Blad jcgs SOMMERFERIE 21-aug JDR træf 2-Sept long range-tur Sjælland Aktudv 1-okt Blad jcgs 8-okt Tur Nordthy/Jammerbugt Ansø 13-okt 1930 Aktivitetsudvalgsmøde 622 Ansø 27-okt 1930 Bestyrelsesmøde årsplan MCH Ansø 17-nov 1930 Temaaften "Emne??" MCH? 27-nov 1330 Juleafslutning MCH Best. JULEFERIE Husk: 7-8 juli 2012 køretøjstræf MCH X i kalenderen: Temaaften kl MCH v. Jørgen Lumbye Hansted II's pejlestationer Se også turen til Svinkløv

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 63 April 2011 1 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 68 Juli 2012 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn

DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg. Nr. 2. 2010 15. årgang. Medlemsblad for Selskabet De Danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn DE DANSKE FORSVARSBRØDRE Silkeborg Nr. 2. 2010 15. årgang Adresser: Formand Mogens Gade Heller Tingbakken 3 8883 Gjern mghe@fibermail.dk Tlf.: 26362123/86957519 Næstformand Hans Pedersen Nebelgårdsvej

Læs mere

31.. årgang. Læs bl.a. om..

31.. årgang. Læs bl.a. om.. 31.. årgang Nr. 1 Læs bl.a. om.. 2010 * Budstikken * Nyt fra Foredragsforeningen * Strellev Heste- & kræmmermarked * Nyt fra Sogneforeningen * Strellev-Lyne G.U. * Kirkenyt * Nyt fra menighedsrådet * Menighedsmøde

Læs mere

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk

15. årg. Nummer 8. April STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ www.herningfolkedans.dk 15. årg. Nummer 8 Taksvej 8-7400 Herning - Tlf: 9712 89 11 Medlem af DGI og Landsforening Danske Folkedansere tlf. 4456 2600 / www.handelsbanken.dk/ STØT VORE SPONSORER - DE STØTTER OS! www.herningfolkedans.dk

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m.

22. årgang nr. 3 maj 2015. Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Tjeles Venner 22. årgang nr. 3 maj 2015 Klumme, Tjele, Bestyrelsens beretning, Orelund, Majorgården, Artikler, Højskoleweekends m.m. Foto: Susan Tjeles Venner Tjeles Venners bestyrelse Formand... Lars

Læs mere

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august

AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD. 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august AASTRUP & VONSBÆK SOGNEBLAD 21. årgang nummer 3 2015 juni juli- august www.aastrupsogn.dk www.vonsbaeksogn.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Lige værdighed... 2 Sognenyt... 2 Kor og Koncerter...

Læs mere

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011

Aarhuus. Klub. 16 årgang nr. 62. Februar 2011 Aarhuus Februar 2011 Klub 16 årgang nr. 62 Side 2 Blad 62 Februar 2011 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang Juli Nr. 4 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer: Mette Pedersen

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 58 Januar 2010 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Tage Nordensgaard 97982125

Læs mere

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (37) September 2009

R O A D S T A R. Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (37) September 2009 R O A D S T A R Nyhedsbrev for MX-5 Club Denmark Nr. 4 (37) September 2009 Velkommen til ROADSTAR et nyhedsbrev primært beregnet på udsendelse via e-mail til medlemmerne af MX-5 Club Denmark. Indhold:

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør

FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør FORENINGEN FOR POLITIETS BEREDSKABS-ORDENSKORPS Nordsjællands Politikreds 3000 Helsingør Emne: Beretning 2013 Når man ser tilbage på året der er gået fristes jeg til at genbruge min indledning fra de tidligere

Læs mere

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede.

Så var der præsten, ham måtte vi da kunne stole på, men også her blev vi skuffede. Støtteforeningen Hjælp de ældre i Rumænien Formandens beretning 2012 Da vi sidste år vedtog, at ændre vores vedtægter, således, at vi overgav plejehjemmets drift til Torben, og valgte at starte et nyt

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. DMJU 5. årgang nr. 18 nove november 2014 Detaljer drøftes og erfaringer udveksles. Fra spor 1 messen i Rolfhallen på Fyn Side 1 af 34 Om DMJU: Unionen er en landsorganisation med 93

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013

Juletræsfesten 2013. Juletræsfesten 2013 Februar 2014 Juletræsfesten 2013 Juletræsfesten 2013 1. søndag i advent dannede i år rammen for den årlige juletræsfest i Nøvling forsamlingshus og igen i år var den et stort tilløbsstykke. Ca. 120 forventningsfulde

Læs mere

Marts 2010 nr 1. Turkalender 2010. Fossiler på vej til Harzen. Turbeskrivelser. Vinterens møder MC-om-aftenen. www.mc-fossilerne.

Marts 2010 nr 1. Turkalender 2010. Fossiler på vej til Harzen. Turbeskrivelser. Vinterens møder MC-om-aftenen. www.mc-fossilerne. Marts 2010 nr 1 Fossiler på vej til Harzen Turkalender 2010 Turbeskrivelser Vinterens møder MC-om-aftenen www.mc-fossilerne.dk Måske får vi sol og kølige pils? Ka formanden se ind i fremtiden? Og hvad

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 2, juli/august 2009 Artikler med ramme omkring indeholder vigtige oplysninger fra klub og bestyrelse, som alle forudsættes at kende.. Tillykke Flere af klubbens

Læs mere

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder...

NÆSTVED TENNIS KLUB. Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk. En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Nr. 1. Marts 2010 www.ntk-tennis.dk En ny vinder... NÆSTVED TENNIS KLUB Klubkontoret Tlf. 5573 7173 Mail: postmaster@ntk-tennis.dk Åbningstid: Tirsdage kl. 19-21. Al post til bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015

FORANTIK. Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab. Foråret 2015 FORANTIK Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab 16 Foråret 2015 FORANTIK 16 Medlemsblad for Antik-Historisk Selskab Lindevej 41, 7600 Struer Tlf 2479 7519 E-mail: hammitz@gmail.com Hjemmeside: www.antikhistorie.dk

Læs mere

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013

Seniornyt. Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark. SeniorNYT NR. 2 2013 Seniornyt Nr. 2 maj 2013 29. årgang Nyt liv i gamle klude... Senior MC Danmark Senior- Nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-Danmark Nr. 2, marts 2013, 29. årg. Udkommer 4 gange årligt og

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00

TIRSDAG 10. MARTS 2015. Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 medlems- nyt Nr. 1 FEB. - MAR. 2015 35. årgan g TIRSDAG 10. MARTS 2015 Generalforsamling i Holbæk Gangsport i Foreningshuset ved Bjergmarkskolen, Bispehøjen 2, Holbæk kl. 19.00 Spisning kl. 18.00. Tilmelding

Læs mere