Rügen, oktober 2003 af Bjarne Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen"

Transkript

1 Turen gik til: Rügen, oktober 2003 af Bjarne Nielsen Ofte kan det være forbundet med en vis risiko at forsøge at gentage en succes. På trods af det meldte jeg mig under fanerne, da Orla Jessen proklamerede, at han havde arrangeret en tur til Rügen i efterårsferien På en tilsvarende tur året før havde vi haft rigtig mange gode fugleoplevelser og bl.a. oplevet omkring Traner gå til overnatning, set Havørnen jage, haft over 100 Knarænder på samme lokalitet, set Lille flagspætte et par gange samt haft obs af mange arter, f.eks. Rød glente, Duehøg, Vandrefalk, Nordisk lappedykker samt såvel Rødstrubet som Sortstrubet lom. Ialt så vi 112 arter på 2002-turen, så den rekord ville blive svær at slå. At år 2003-turen ikke blot levede op til det foregående års men slog den med et par længder, vil forhåbentlig fremgå tydeligt af denne artikel. En væsentlig forudsætning for en vellykket fugletur er som regel vejret. I ugen inden havde det været rigtig dansk efterårsvejr med regn og rusk, men heldigvis kom et højtryk ind og lagde sig over Danmark og Nordtyskland i den pågældende uge. Det gav det smukkeste efterårsvejr, man kan tænke sig: høj himmel, klart solskin og frostklare nætter. Vejret gav da også nogle fantastiske solop- og nedgange på og omkring Banzelwitzer Berge, hvor vi boede. Oversigt over Rügen med nogle af de lokaliteter, som er nævnt i artiklen. Men istedet for at foregribe begivenhedernes gang, så lad mig nu beskrive nogle af dem i kronologisk rækkefølge. Artiklen vil ikke omtale alle vore oplevelser - men kun de mest spændende. En fyldestgørende, egentlig turrapport kan findes på hvor Martin Jessen's rapport med bl.a. lokalitets-, dags- og turartslister kan læses i pdf-format. Deltagere på turen var: Orla Jessen (Egernsund), Martin Jessen (Gråsten), Gunnar Andersen (Tovrup, Als) og undertegnede, der bor i Augustenborg. D. 15. oktober 2003 Der er efterhånden ved at være skabt en god tradition for, at nogle af de største oplevelser på vore udflugter kommer på udturen. Sådan var det på forårets tur til Müritz (Hortulan, Sydlig nattergal, Fyrremejse og Pungmejse), og denne gang var ingen undtagelse. Efter et par timers kørsel skulle vi holde frokost, og da vi kørte ad en nordligere rute end sidste år, var den valgte frokost-lokalitet ukendt for os alle. Der var tale om en lille sø ved navn Neuklostersee (foto 01[ - 002]), der alene var valgt, fordi den "så godt ud" på kortet. Det skulle vi sandelig ikke fortryde!

2 Foto 01 Udsigt over den smukke Neuklostersee, hvor vi bl.a. så Havørn, Isfugl, Trane, Dværgmåge og Hærfugl Det første vi så, da vi var steget ud ad bilen og havde bevæget os de ca. 25 m fra P-pladsen ned til bænkene ved søbredden, var to Havørne, der svævede rundt over skoven på søens vestlige side. Martin skimmede hurtigt søens rørskov og så en Isfugl, der sad på rækværket ved en lille bådebro. I søens modsatte ende fløj en ung Dværgmåge rundt med sin karakteristiske, terneagtige flugt. Bag os lå en del små kolonihaver, der var placeret mellem søen og en af byens trafikerede veje. Vi tjekkede lige bevoksningen mellem haverne og vejen, og jeg anede lige, hvad jeg først troede var en Skovskade, der fløj op og satte sig i et af træerne. Nærmest som en nødvendighed tjekkede jeg fuglen med kikkerten - og så kan det nok være, at jeg gjorde store øjne. Efter at have dobbelttjekket måtte jeg hellere advisere de andre om, at der sad en Hærfugl i hegnet!!!! Det gav af en eller anden grund lidt opstandelse, men efter en nøje beskrivelse af stedet havde alle set og nydt fuglen. De fleste nåede også at se den i teleskopet, hvor den faktisk var lidt svær at finde med dens sorte, brune og hvide farver i det brune efterårsløv. Desværre besluttede Hærfuglen sig for at flyve ned i haverne netop, som det endelig blev Martins tur til at kigge. Det betød en grundig eftersøgning af hele området med kolonihaver i forsøget på at finde fuglen igen, så også Martin kunne få den fulde oplevelse. Eftersøgning var desværre resultatløs i lang tid. Først da de andre tre havde givet op, lykkedes det mig at genfinde Hærfuglen på en sti, som Orla netop havde afpatruljeret. Nu gik den midt på stien og pillede i græsset. Jeg skyndte mig tilbage efter de andre, men da vi atter kom hen til stien, var "fuglen fløjet", og siden viste den sig desværre ikke igen. Da vi sidst på eftermiddagen ankom til pladsen på Banzelwitzer Berge var det så småt begyndt at skumre. Mens Orla forberedte aftensmaden gik vi andre tre en tur ned til Grosser Jasmunder Bodden. Noget af det første vi så, var en hel flok Husrødstjerter, der "legede" på skråningen ned mod "Bodden"en. De 6-7 fugle har sandsynligvis været en familieflok, der morede sig med at flyve ned i sandet og op i buskene igen. Da vi kom rundt om "bjerget", var det blevet en del mørkere, og nu begyndte Tranerne at komme i kile efter kile. De trak fra nordøst-delen af Rügen nord om Banzelwitzer Berge mod deres overnatningsplads ved Udarser Wiek. I løbet af den næste halve time talte vi omkring Traner, der passerede i den nedgående sol akkompagneret af deres smukke trompeteren. D. 16. oktober 2003 Den første dag på Rügen skulle nu udnyttes og nydes fuldt ud, så vi gik ud lige før solopgang. "Gik ud" i bogstaveligste forstand, for vi skulle bare ud af døren, så havde vi udsyn over Grosser Jasmunder Bodden (foto 02 [- 089]).

3 Foto 02 Udsigt over Grosser Jasmunder Bodden fra vor residens på Banzelwitzer Berge 50 m ned ad skråningen og vi var ved "bodden"ens bred. Efter at have scannet vandoverfladen i halvmørke i minutter, hævede solen sig langsomt over horisonten. Det gav nogle sjove og utroligt smukke oplevelser. Ved bugtens sydlige bred så det nærmest ud, som om der lå en rosa tåge et par meter over vandet (foto 03 [- 025]), og solens spil med de mørke skyer var et flot skue (foto 04 -[030]). Foto 03 Rosa morgendis over Grosser Jasmunder Bodden Foto 04 Solen er netop stået op over Grosser Jasmunder Bodden Da der samtidig begyndte at komme Traner væltende, blev morgenstunden helt perfekt. Tranerne trak den modsatte vej i forhold til aftenen før. Nu kom de fra overnatningen ved Udarser Wiek og trak mod nord og øst for at komme ud til fourageringspladserne. Den ene flok efter den anden passerede (foto 05 [- 042]), nogle af dem lige hen over hovedet på os (foto 06 [- 046]), medens de trompeterede det bedste, de havde lært. I løbet af en times tid talte vi omkring Traner. Foto 05 Tranerne nærmest "væltede" hen over hovedet på os Foto 06...og nogle af dem kom rimelig tæt på

4 Vi gik rundt om "bjerget", og kom til vejen, der går op til vores campingplads. Foto 07 "To-sporet motorvej" på Rügen Vejene på Rügen er iøvrigt et kapitel for sig. Der findes næsten alle slags veje, dvs. egentlig fortjener de ikke alle at blive kaldt "en vej". Forbindelsen mellem Banzelwitzer Berge og nærmest by er en såkaldt "tosporet motorvej" (foto 07 [- 061]). Vejen er faktisk typisk for mange forbindelser mellem byer på Rügen. Den er lavet af to rækker betonfliser, der er lagt med en indbyrdes afstand, der svarer nogenlunde til afstanden mellem hjulparrene på en Trabant. Med ca. 500 m's mellemrum er der lavet en lille vigeplads, som kan benyttes i tilfælde af, at der skulle komme en modkørende. Vigepladsen skimtes lige efter svinget på fotoet. Som det også fremgår af fotoet, er "vores vej" en luksusudgave, dvs. der er lagt et lag asfalt på betonfliserne. Det bevirker, at denne vej bliver betydeligt mere behagelig at køre på end de fleste andre, hvor man hele tiden sidder med angsten for at nyrer m.v. skal blive rystet løs. Lidt senere på formiddagen var vi en tur ved Nonnen See, der er en naturgenoprettet perle, der ligger lige nedenfor byen Bergen. Som nævnt i indledningen så vi her over 100 Knarænder på vores tur i Det var dog vand ved siden af dette års forekomst! Ialt talte vi 612 Knarænder - og så har der sandsynligvis været endnu flere, eftersom der var nogle "hjørner" af søen, som vi ikke kunne overskue. Udover Knarænderne kunne søen fremvise masser af andre ænder, f.eks. Pibeand (205), Krikand (45), Gråand (145), Spidsand (18) samt Taffel-, Trold- og Hvinand i mindre antal. Når vi dertil lægger Sort svane, Lille skallesluger (13), Lille flagspætte, Rød Glente, Havørn (3), en del vadefugle samt en sen, syngende Gransanger, så får man et lille indtryk af, hvad lokaliteten har at byde på. Foto 08 Udsigt over Udarser Wiek. Solen er ved at gå ned, og vi venter på, at Tranerne skal komme flyvende til deres overnatningsplads På vej til tranernes overnatningsplads ved Udarser Wiek kørte vi forbi Varbelwitzer Bodden. Her kunne man på markerne tælle 32 Kortnæbbede gæs, 460 Canadagæs og hele 2000 Hjejler. Udarser Wiek (foto 08 [- 098]) var som sædvanlig opholdssted for utroligt mange fugle. Inden mørket faldt på, nåede vi at få optalt de rastende Knopsvaner. Det blev til utrolige 1.423!! Derudover var der bl.a. Pibesvane (1), Sædgås (20), Kortnæbbet gås (10), Blisgås (500), Canadagås (650), Mørkbuget knortegås (1) og Bramgås (1.000) Pibeænder rastede også i

5 "wiek"ens lave vand, og rundt omkring på engene og i vandkanten gik ialt 520 Viber. Da en ung Havørn på et tidspunkt gjorde sin entre, gik de fleste af fuglene på vingerne, hvilket selvsagt nærmest betød en solformørkelse. Efterhånden som lyset svandt, kom der flere og flere Traner til. i starten gik de ned på nogle af de lidt fjernere enge, men efterhånden nærmede de sig det lille lavvandede områder, som de bruger fast til overnatning, medens de opholder sig her på Rügen i træktiden. Konstant kom flokke på eller endnu flere til og gik efter et par æresrunder ned i det knap knæhøje vand. Her stod de så og trompeterede både for at hilse hinanden velkommen men også for at fortælle dem, der først skulle komme senere, at her var der godt og sikkert at slå sig ned for natten. Selv efter, at solen for længst var gået ned, og alt omkring os var bælgmørkt, kom der flere til. Vi skønnede, at der denne aften stod ialt Traner i "wiek"en. På dette tidspunkt var vi alene tilbage i fugletårnet. De ca andre, der interesseret havde fulgt skuespillet, var taget hjem. Og den bedste oplevelse kom faktisk først nu. Det var en pragtfuld totalt stjerneklar aften, ikke en vind rørte sig, og på den ene side havde vi over trompeterende Traner stående, medens vi på den anden side havde et par tusinde gæs, der med jævne mellemrum fløj op, mens de gav al den hals, de kunne. Det var nok den skønneste tostemmede korsang, man kan tænke sig!!! D. 17. oktober 2003 Dagen skulle bruges til en tur ned langs østkysten fra Kap Arkona i nord ned til Prora i syd. Vi håbede på at få en del havfugle, og igen - vi blev ikke skuffede. Foto 09 Gunnar og Martin havobs'er fra klinten ved Kap Arkona Allerede nedenfor Kap Arkona (foto 09 [- 105]) lå de første, bl.a. 3 arter lappedykker, Toppet (30), Gråstrubet (1) og Nordisk (2). Og som vi stod og obs'ede ud over havet, fik vi både Rødstrubet (11) og Sortstrubet (8) lom, masser af gæs og ænder samt en del indtrækkende småfugle. 3 meget sene Landsvaler fløj lystigt rundt ud for Kap'en. 8 Dværgmåger, der fulgte efter en fiskekutter et stykke til havs sammen med Sølv- og Stormmåger var også spændende at følge. Fra Kap Arkona kørte vi sydpå til Tromper Wiek. På turen havde vi en del Traner (ca. 100), Viber (ca. 800) og en enkelt Stor tornskade. I Tromper Wiek så vi straks, at der var mange lommer, men vi blev alligevel noget overraskede, da vi fik dem talt og kom frem til, at der lå ikke mindre end 96 (!) Sortstrubede lommer i wiek'en. Derudover kunne vi tælle 9 Toppede, 3 Gråstrubede og 8 Nordiske lappedykkere samt 79 Toppede skalleslugere. Bortset fra de mange lommer var det mest spændende nok de ca. 40 Dværgmåger, der fløj rundt og ledte efter føde. Undertiden kom de meget tæt på, hvor vi stod. Medens vi studerede de mange lommer og Dværgmåger, kom en Dværgfalk trækkende forbi langs kysten i meget lav højde.

6 Foto 10 Den idylliske fiskerihavn i Sassnitz, hvor vi så 6 måge-arter Mellem Tromper Wiek og Prora ligger den flotte gamle by Sassnitz. Fra Sassnitz er der færgeforbindelse til Sverige (Trelleborg), Danmark (Rønne), Rusland (Skt. Petersborg) og de baltiske stater (Klaipeda). Desuden er der en mindre fiskerihavn (foto 10 [- 135]), som vi aflagde et lille besøg. Det gav hele 6 mågearter, bl.a. både unge og gamle Dværgmåger (foto 11 [- 142]) samt en 1K Sildemåge (foto 12 [- 137]). Foto 11 Ad. Dværgmåge i vinterdragt rekognoserer i Sassnitz Fiskerihavn Foto 12...og en 1K Sildemåge tager sig en slapper på bådebroen. Fra Sassnitz er der ikke langt sydpå til Prora, der ligger ved Prorer Wiek. Her ved Prora ligger "Kolossen fra Prora" (foto 13 [- 159]), der er et imponerende bygningsværk bestående af en 4½ km lang 6-etagers boligblok. Blokken blev bygget før 2. verdenskrig af nazisterne, og det var meningen, at de flittigste arbejdere skulle belønnes med et ophold i en af de ialt tosengslejligheder. Pga. krigen nåede man aldrig at få taget Prora i brug til det oprindelige formål, og efter krigen blev en noget af den vestlige del af bygningskomplekset sprængt bort, medens andet har været brugt til militære formål. Idag findes der en del museer i Prora, men langt det meste af det imponerende bygningsværk får bare lov til at forfalde. Samtlige vinduer er ødelagte, og mon ikke det samme gælder for det meste af murværket? Foto 13 Kolossen ved Prora. Den 4½ km lange boligblok fra før anden verdenskrig

7 Kolossen ligger som sagt lige ned til Prorer Wiek, hvor der også rastede en masse fugle på vandet. Her var der dog ikke nær så mange Sortstrubede lommer som lidt længere nordpå ved Tromper Wiek. Kun 6 taltes her. Til gengæld var der mange lappedykker. Således 7 Nordiske og imponerende godt 600 (!) Toppede. Dværgmåger var lidt mere talrig, ca. 50, end ved Tromper. Turen hjem fra Prora til pladsen ved Banzelwitzer Berge gav bl.a. en Vandrefalk, der fik en større ansamling af Viber på vingerne. D. 18. oktober 2003 En lille morgentur rundt i området omkring pladsen gav bl.a. en flok på 35 Rådyr. I Teztzizer See lige nord for Banzelwitz lå der ca Troldænder, ubestemte dykænder og ubestemte svømmeænder. Over rørskoven omkring søen så og hørte vi 7 Skægmejser, der fløj rundt med sin typiske, metalliske "pling-pling". Desværre lykkedes det os ikke at få billeder af dem.vi måtte "nøjes med" en lille, smuk Rødhals (foto 14 [- 203s]). Foto 14 Rødhals i Hyben nedenfor Banzelwitzer Berge Apropos Rådyr så var de overalt på Rügen. Ikke blot havde vi denne flok på mindst 35, et andet sted var det 24 og et enkelt sted (på nordvest-øen) taltes sågar hele 59. Til gengæld så vi kun 1 Hare på hele turen, og det var ved Udarser Wiek, medens vi ventede på Tranernes indtræk, og som et kuriosum har jeg efter to ture á hver 5 dage endnu min første Fasan til gode på Rügen. Det er svært at forestille at tage på 10 dages fuglekig i Danmark uden at se en eneste Fasan! - men selvfølgelig sætter man heller ikke millioner af halvtamme fasankyllinger ud på Rügen, som det er tilfældet herhjemme. Ellers så bragte denne dag bl.a Blisgæs, Knopsvaner, 80 Skovsædgæs, 3 Havørne, 1 Duehøg samt 1 Fjeldvåge ved Priebowsche Wedde og Kubizner Bodden. På markerne øst for Rothenkirchen var der lagt foder ud til Tranerne. Det betød, at der bl.a. var forsamlet ca Traner, Blisgæs, 50 Skovsædgæs og 5 Hulduer. Det var nærmest forbundet med livsfare at ville nyde synet af de mange fugle. Markerne ligger klods op ad en af de allermest trafikerede landeveje på Rügen, og det føltes nærmest som om, at næsten samtlige øens indfødte og turister skulle denne vej forbi. Heldigvis så det ud til, at både Traner og gæs var vant til trafikken. De lod sig ihvertfald ikke mærke med den og gnaskede uden videre løs af den udlagte foder, der vistnok bestod af majskorn. Et lille smut forbi Nonnen See på vejen hjem gav udover de arter, vi havde set et par dage før, nu også en meget flot Sølvhejre. Antallet af Knarænder var noget nær det samme, til gengæld var der nu også dukket 20 Skeænder og lidt flere Små skalleslugere (ialt 18) op. Sølvhejren gik flot lige nedenfor fugletårnet ved søens vestbred, og motivet var lige til et postkort. Havde det bare ikke været for en af dens grå fætre - en utrolig emsig Fiskehejre, der åbenbart ikke syntes, at vi skulle

8 have et godt skud. Den moppede Sølvhejren, der til sidst fik nok og fortrak til nogle lavvandede banker i den anden ende af søen. Turen hjem fra Nonnen See gav endnu en Duehøg, 1 Spurvehøg samt en flok på 23 Hulduer. Inden aftensmaden kunne vi lige nå en runde omkring pladsen. Det gav Vandrikse ved Grosser Jasmunder Bodden samt en Blå kærhøg- og 35 Bomlærker på engene. D. 19. oktober 2003 Så var det tid til at begive sig hjemad. Martin nåede lige at få en overtrækkende Laplandsværling på pladsen, inden vi stak snuderne vestover. Vi var næsten nødt til at køre forbi Nonnen See igen, og det lykkedes os da at se Sølvhejren igen (foto 15 [- udsnit af 240] ). Den gik tæt ved bredden, hvor vi holdt, indtil dens plageånd, Fiskehejren, igen kom og jog den ned i den anden ende af søen. Foto 15 Sølvhejren i Nonnen See, inden den blev forjaget til den anden ende af søen af sin "plageånd", en Fiskehejre Foto 16 Udsigt over Dassower See, hvor der bl.a. var 3 Isfugle og overflyvende Havør På vejen hjem gjorde vi holdt ved Dassower See (foto 16 [- 242]), hvor vi bl.a. havde 3 Isfugle og flere Havørne. Lige vest for Rostock sad en Lærkefalk på en hegnspæl, men ellers var hjemturen ikke særlig spændende, og da vi nærmede os den danske grænse, begyndte det for første gang på turen at regne. Pyt med det, vi havde haft det flotteste vejr hver eneste dag, så vejret havde ligesom fuglene artet sig perfekt. Og efter de store oplevelser med især mange utrolige antal, kan man ikke lade være med at tvivle på, om en næste tur kan blive endnu bedre eller bare lige så god. Men måske skal man lade det komme an på en prøve????

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Lørdag den 11. til tirsdag den 14. oktober 2014 Rejseledere: Søren Sørensen og Chr. Ebbe Mortensen Farverige efterårsdage ved Nordtysklands Østersøkyst Traner

Læs mere

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 Henning Skjelborg, DOF Køge Bugt Traner i store flokke på fourageringspladserne er et fascinerende syn. Og ikke blot synet af dem, men også den kurrende lyd fra tusindvis

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet

Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Oplev Østfalster! Ture med naturvejledere i sommerlandet Mødesteder Hesnæs Havn Bønnetvej, kør til havneområdet og parker på arealet ved den sorte toiletbygning. Ulslev Strand Østersøvej, kør til P-pladsen

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 1995. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Sommerferie 2007. Sarau

Sommerferie 2007. Sarau Sommerferie 2007 22.7.2007 kørte vi fra Harlev i regnvejr, ned over Rødby med færgen til Puttgarten, for senere at ende i Østrig som var vores mål. Vores første overnatning var Naturcampingplatz Sarau

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst.

Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Kajaktur i Bohuslan skærgården på Sveriges vestkyst. Under optimale vejrforhold gik vi efter Fjällbacka skærgården, Väderöarna uden for, og Kosterøerne i nord ud for Strømstad. Start og slut: Heestrand,

Læs mere

Vejledning til TimeTælleTure (TTT)

Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Vejledning til TimeTælleTure (TTT) Tak fordi du vil påtage dig en TimeTælleTur i Atlas III! Ved at tælle fuglene i udvalgte TTT-kvadrater kan tætheden og bestandsstørrelsen af de mest almindelige fuglearter

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning.

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. 1 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Kystzoneøkologi. Marts 2000 Forfatter:

Læs mere

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark

TYRKIET. Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005. DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark TYRKIET Istanbul og Bursa 17. 24. september 2005 DOF-TRAVEL Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Forord I perioden 17. til 24.september 2005 afholdt DOF-Travel atter en tur til det nordvestligetyrkiet.

Læs mere

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram Lørdag den 21. maj Afrejse om formiddagen fra Københavns Lufthavn, Kastrup til Warszawa. I lejede minibusser kører vi de 3 timer til Biebrza sumpene

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974.

Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Om at Anskaffe sig en Nimbus Nimbus, - skrevet af Arne Raundahl, maj 1974. Hvad er det, der skaber den helt specielle atmosfære omkring en Nimbus? Ja, det kan selvfølgelig være ret individuelt, hvad man

Læs mere

Helgelandskysten sommer 2011

Helgelandskysten sommer 2011 Nr. 92 August 2011 Helgelandskysten sommer 2011 Min første tanke om en større tur i sommeren 2011 var, at det skulle være en anderledes tur, i omgivelser vi ikke havde prøvet før, og hvor tiden blev brugt

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009.

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Så sidder vi igen i Afrika og skriver dagbog, denne gang sidder vi på terrassen foran vores telt på Vuma Hill Tented Camp i Mikumi

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Sognerejsen til Sverige 2015.

Sognerejsen til Sverige 2015. Sognerejsen til Sverige 2015. søudsigt fra mange værelser. Hotell Örensbaden, Örserum, 563 91 Gränna. Vores dejlige hotel med flot Tekst og foto: Jesper Lindved Lorentzen. Tune/Snoldelev Kirker. Tune og

Læs mere

Skræddersyet MC tur til Frankrig

Skræddersyet MC tur til Frankrig I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville

Læs mere

MC Road Trips i Spanien

MC Road Trips i Spanien Frontera MC Road Trips i Spanien Tag med på guided road trip i det smukke Spanien - og oplev også historien og kulturen. Besøg maleriske landsbyer, varieret natur, smukke bjergkæder, vide sletter og historiske

Læs mere

2 på Tour. En episk historie om Pia og Torbens oplevelser på Gudenaa en 2013

2 på Tour. En episk historie om Pia og Torbens oplevelser på Gudenaa en 2013 2 på Tour En episk historie om Pia og Torbens oplevelser på Gudenaa en 2013 Klokken er få sekunder i 12, lørdag på Skanderborg Sø. Et felt af K2-kajakker ligger ved startlinjen. Pagajerne er klar til første

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren.

Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. Missjø skærgården 2008 et eldorado for havkajakroeren. I sommerferien 2008 tog Inger Marie og jeg færgen fra Frederikshavn til Gøteborg. Krydsede (med bil ) østover og ramte den sydsvenske skærgård med

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Teknisk anvisning fra DMU nr. 23, 2006 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski.

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vores vinterferie februar 2011 Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vi snakkede lidt om at tage personbilen og booke os ind på et hotel. Denne ide blev hurtig skrottet.

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen

Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen Vidste du det om DOFbasen? af Leif Schack-Nielsen 15. maj 2012 Efter ti år er der mange garvede brugere af DOFbasen. Måske er DU én af dem. Men kender du nu også basens muligheder til bunds? Her er en

Læs mere

Redaktørens klumme Min rejse til Costa Rica.

Redaktørens klumme Min rejse til Costa Rica. Redaktørens klumme Jeg er på mine lidt ældre dage blevet hjemmemenneske. Det forhindre mig ikke i at drømme. Den drøm, jeg her beskriver er en tur til Costa Rica. Selv om det er en drøm / et håb, så er

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN 6-14. marts 2012 Gitte og Allan Kruse, Marta Grun og Henning Skjelborg. DOF Køge. Tekst: Henning Skjelborg. Foto: Allan Kruse Cote Donâna står højt på ønskelisten hos de

Læs mere

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C

BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov4 14 16 KH-57-03-297-DA-C BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov1 Flyv, smukke svaler, flyv! Europa-Kommissionen BENF_DA.qxd 8/07/04 15:09 Page cov2 Denne publikation udgives

Læs mere

Castello delle Forme

Castello delle Forme Castello delle Forme Firenze MARCHE TOSCANA Assisi Perugia UMBRIEN Castello delle Forme Umbrien, Italiens grønne hjerte - centralt beliggende øst for Toscana, nord for Rom og med en masse spændende byer

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES

VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50 2015 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] VÅDOMRÅDER,

Læs mere

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK

Dansk OPLEV. Fuglene I TOPPEN AF DANMARK Dansk OPLEV Fuglene I TOPPEN AF DANMARK DANMARKS BEDSTE FUGLEKIGGERSTED Oplev fuglelivet hele året rundt. Fugleoplevelser kan deles med andre. VELKOMMEN TIL TOPPEN AF DANMARK - det allerbedste sted at

Læs mere

SCHWARZWALD august-september 2016 7 dages busrejse til bl.a. Triberg, Freiburg og Blomsterøen Mainau.

SCHWARZWALD august-september 2016 7 dages busrejse til bl.a. Triberg, Freiburg og Blomsterøen Mainau. SCHWARZWALD august-september 2016 7 dages busrejse til bl.a. Triberg, Freiburg og Blomsterøen Mainau. 7 DAGES busrejse til Schwarzwald med ophold på Hotel Grünwinkel i Oberharmersbach. PRIS kr. 3995,-

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv.

Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotater fra PROVENCE - 2002. Af Jens Rostgaard Gjerløv. Rejsenotaterne er - i modsætning til rejsebrevene - skrevet i mere eller mindre "telegramstil" og skal kun læses og opfattes som notater. De

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Pilgrimsvandring 2010. Ole Førster Petersen Ellen og Arne Gundel

Pilgrimsvandring 2010. Ole Førster Petersen Ellen og Arne Gundel Pilgrimsvandring 2010 Ole Førster Petersen Ellen og Arne Gundel 1 Vi vil, vi kan og vi gør det Vi er tre unge mennesker, på tilsammen 200 år, som valgte at gå den 800 km lange Pilgrimsvandring. De 800

Læs mere

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke

Efter endt opsamling af de sidste passagerer i Bovrup blev der serveret kaffe og rundstykke Studietur med E Kleinbahn søndag den 27. juli, 2014 Turen startede ud fra Kvickly i Nordborg kl. 8:30. Der var tilmeldt 32 personer så der var plads nok i luksusbussen fra Alssund Busser der havde plads

Læs mere

Finlands vildmark 5 dage 2016

Finlands vildmark 5 dage 2016 Scanbird 2016 Side 1 Finlands vildmark 5 dage 2016 Det er med stor fornøjelse, at Scanbird kan tilbyde denne spændende tur til de nordiske rovdyr. Turen går dybt ind i de finske skove tæt ved den russiske

Læs mere

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst

Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst Bilag 1: Udkast til Naturperlens danske hjemmesidetekst -[forside]- -[overmenu]- Lejligheder og værelser Lejligheder og værelser Naturperlen er en hyggelig landejendom med en fantastisk udsigt over den

Læs mere

Data for svaler og mursejler

Data for svaler og mursejler Svaler I Danmark yngler tre svalearter, bysvale (Delichon urbicum), digesvale (Riparia riparia) og landsvale (Hirundo rustica). Desuden ses årligt rødrygget svale (Ceropis dauruca) (Sydeuropa) og meget

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015.

Ungdomsverdensmesterskaberne 2015. Rejsebrev 1. Kadet recurve: Kirstine Andersen, Jonathan Ørsted Kadet compound: Katja Møller Lørdag den 6. juni, rejsedag: Foran os var en lang rejse som for f.eks. Askes vedkommende startede i Silkeborg

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen.

I samarbejde med den lokale kapgang klub Phønix VI 39, er der i Vallensbæk Kommune lavet fem dejlige og naturskønne motionsruter i kommunen. Gang i Vallensbæk I samarbejde med TrygFonden sætter Indenrigs- og sundhedsministeren fokus på fysisk aktivitet i 2007 under overskriften Gang i Danmark med Kronpris Frederik som protektor. Gang i Danmark

Læs mere

Västerås (100 km vest for Stockholm)

Västerås (100 km vest for Stockholm) Västerås (100 km vest for Stockholm) Mine forventninger til opholdet i Sverige var blandede. Jeg glædede mig til at komme ud og opleve verden på egen hånd, men var også nervøs for at blive ensom langt

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder.

Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Tyske løg, Schweizer ost og Franske nyheder. Vi er lige ankommet til camping William i byen Markelfingen helt nede i bunden af Tyskland, vi kigger lige over på Schweiz på den anden side af søen som campingpladsen

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003

Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Studieophold på St.Christopher`s Hospice i London i perioden 3. 8. august 2003 Oplevet og skrevet af: Tove Thorlacius, hold Feb. OOAB 2 Indledning. Jeg er studerende på 7. semester, og har pga. uddannelse

Læs mere

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik.

Naturen i byen Overlade Skole. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse. For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et tværfagligt projekt for 5. + 6. klasse For fagene: Dansk, Matematik, Billedkunst, Sløjd, Musik & Natur/Teknik. Et MEGA godt emne det har været sjovt! Patrick Stistrup 6. klasse Indhold - Hvad har vi

Læs mere