Rügen, oktober 2003 af Bjarne Nielsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen"

Transkript

1 Turen gik til: Rügen, oktober 2003 af Bjarne Nielsen Ofte kan det være forbundet med en vis risiko at forsøge at gentage en succes. På trods af det meldte jeg mig under fanerne, da Orla Jessen proklamerede, at han havde arrangeret en tur til Rügen i efterårsferien På en tilsvarende tur året før havde vi haft rigtig mange gode fugleoplevelser og bl.a. oplevet omkring Traner gå til overnatning, set Havørnen jage, haft over 100 Knarænder på samme lokalitet, set Lille flagspætte et par gange samt haft obs af mange arter, f.eks. Rød glente, Duehøg, Vandrefalk, Nordisk lappedykker samt såvel Rødstrubet som Sortstrubet lom. Ialt så vi 112 arter på 2002-turen, så den rekord ville blive svær at slå. At år 2003-turen ikke blot levede op til det foregående års men slog den med et par længder, vil forhåbentlig fremgå tydeligt af denne artikel. En væsentlig forudsætning for en vellykket fugletur er som regel vejret. I ugen inden havde det været rigtig dansk efterårsvejr med regn og rusk, men heldigvis kom et højtryk ind og lagde sig over Danmark og Nordtyskland i den pågældende uge. Det gav det smukkeste efterårsvejr, man kan tænke sig: høj himmel, klart solskin og frostklare nætter. Vejret gav da også nogle fantastiske solop- og nedgange på og omkring Banzelwitzer Berge, hvor vi boede. Oversigt over Rügen med nogle af de lokaliteter, som er nævnt i artiklen. Men istedet for at foregribe begivenhedernes gang, så lad mig nu beskrive nogle af dem i kronologisk rækkefølge. Artiklen vil ikke omtale alle vore oplevelser - men kun de mest spændende. En fyldestgørende, egentlig turrapport kan findes på hvor Martin Jessen's rapport med bl.a. lokalitets-, dags- og turartslister kan læses i pdf-format. Deltagere på turen var: Orla Jessen (Egernsund), Martin Jessen (Gråsten), Gunnar Andersen (Tovrup, Als) og undertegnede, der bor i Augustenborg. D. 15. oktober 2003 Der er efterhånden ved at være skabt en god tradition for, at nogle af de største oplevelser på vore udflugter kommer på udturen. Sådan var det på forårets tur til Müritz (Hortulan, Sydlig nattergal, Fyrremejse og Pungmejse), og denne gang var ingen undtagelse. Efter et par timers kørsel skulle vi holde frokost, og da vi kørte ad en nordligere rute end sidste år, var den valgte frokost-lokalitet ukendt for os alle. Der var tale om en lille sø ved navn Neuklostersee (foto 01[ - 002]), der alene var valgt, fordi den "så godt ud" på kortet. Det skulle vi sandelig ikke fortryde!

2 Foto 01 Udsigt over den smukke Neuklostersee, hvor vi bl.a. så Havørn, Isfugl, Trane, Dværgmåge og Hærfugl Det første vi så, da vi var steget ud ad bilen og havde bevæget os de ca. 25 m fra P-pladsen ned til bænkene ved søbredden, var to Havørne, der svævede rundt over skoven på søens vestlige side. Martin skimmede hurtigt søens rørskov og så en Isfugl, der sad på rækværket ved en lille bådebro. I søens modsatte ende fløj en ung Dværgmåge rundt med sin karakteristiske, terneagtige flugt. Bag os lå en del små kolonihaver, der var placeret mellem søen og en af byens trafikerede veje. Vi tjekkede lige bevoksningen mellem haverne og vejen, og jeg anede lige, hvad jeg først troede var en Skovskade, der fløj op og satte sig i et af træerne. Nærmest som en nødvendighed tjekkede jeg fuglen med kikkerten - og så kan det nok være, at jeg gjorde store øjne. Efter at have dobbelttjekket måtte jeg hellere advisere de andre om, at der sad en Hærfugl i hegnet!!!! Det gav af en eller anden grund lidt opstandelse, men efter en nøje beskrivelse af stedet havde alle set og nydt fuglen. De fleste nåede også at se den i teleskopet, hvor den faktisk var lidt svær at finde med dens sorte, brune og hvide farver i det brune efterårsløv. Desværre besluttede Hærfuglen sig for at flyve ned i haverne netop, som det endelig blev Martins tur til at kigge. Det betød en grundig eftersøgning af hele området med kolonihaver i forsøget på at finde fuglen igen, så også Martin kunne få den fulde oplevelse. Eftersøgning var desværre resultatløs i lang tid. Først da de andre tre havde givet op, lykkedes det mig at genfinde Hærfuglen på en sti, som Orla netop havde afpatruljeret. Nu gik den midt på stien og pillede i græsset. Jeg skyndte mig tilbage efter de andre, men da vi atter kom hen til stien, var "fuglen fløjet", og siden viste den sig desværre ikke igen. Da vi sidst på eftermiddagen ankom til pladsen på Banzelwitzer Berge var det så småt begyndt at skumre. Mens Orla forberedte aftensmaden gik vi andre tre en tur ned til Grosser Jasmunder Bodden. Noget af det første vi så, var en hel flok Husrødstjerter, der "legede" på skråningen ned mod "Bodden"en. De 6-7 fugle har sandsynligvis været en familieflok, der morede sig med at flyve ned i sandet og op i buskene igen. Da vi kom rundt om "bjerget", var det blevet en del mørkere, og nu begyndte Tranerne at komme i kile efter kile. De trak fra nordøst-delen af Rügen nord om Banzelwitzer Berge mod deres overnatningsplads ved Udarser Wiek. I løbet af den næste halve time talte vi omkring Traner, der passerede i den nedgående sol akkompagneret af deres smukke trompeteren. D. 16. oktober 2003 Den første dag på Rügen skulle nu udnyttes og nydes fuldt ud, så vi gik ud lige før solopgang. "Gik ud" i bogstaveligste forstand, for vi skulle bare ud af døren, så havde vi udsyn over Grosser Jasmunder Bodden (foto 02 [- 089]).

3 Foto 02 Udsigt over Grosser Jasmunder Bodden fra vor residens på Banzelwitzer Berge 50 m ned ad skråningen og vi var ved "bodden"ens bred. Efter at have scannet vandoverfladen i halvmørke i minutter, hævede solen sig langsomt over horisonten. Det gav nogle sjove og utroligt smukke oplevelser. Ved bugtens sydlige bred så det nærmest ud, som om der lå en rosa tåge et par meter over vandet (foto 03 [- 025]), og solens spil med de mørke skyer var et flot skue (foto 04 -[030]). Foto 03 Rosa morgendis over Grosser Jasmunder Bodden Foto 04 Solen er netop stået op over Grosser Jasmunder Bodden Da der samtidig begyndte at komme Traner væltende, blev morgenstunden helt perfekt. Tranerne trak den modsatte vej i forhold til aftenen før. Nu kom de fra overnatningen ved Udarser Wiek og trak mod nord og øst for at komme ud til fourageringspladserne. Den ene flok efter den anden passerede (foto 05 [- 042]), nogle af dem lige hen over hovedet på os (foto 06 [- 046]), medens de trompeterede det bedste, de havde lært. I løbet af en times tid talte vi omkring Traner. Foto 05 Tranerne nærmest "væltede" hen over hovedet på os Foto 06...og nogle af dem kom rimelig tæt på

4 Vi gik rundt om "bjerget", og kom til vejen, der går op til vores campingplads. Foto 07 "To-sporet motorvej" på Rügen Vejene på Rügen er iøvrigt et kapitel for sig. Der findes næsten alle slags veje, dvs. egentlig fortjener de ikke alle at blive kaldt "en vej". Forbindelsen mellem Banzelwitzer Berge og nærmest by er en såkaldt "tosporet motorvej" (foto 07 [- 061]). Vejen er faktisk typisk for mange forbindelser mellem byer på Rügen. Den er lavet af to rækker betonfliser, der er lagt med en indbyrdes afstand, der svarer nogenlunde til afstanden mellem hjulparrene på en Trabant. Med ca. 500 m's mellemrum er der lavet en lille vigeplads, som kan benyttes i tilfælde af, at der skulle komme en modkørende. Vigepladsen skimtes lige efter svinget på fotoet. Som det også fremgår af fotoet, er "vores vej" en luksusudgave, dvs. der er lagt et lag asfalt på betonfliserne. Det bevirker, at denne vej bliver betydeligt mere behagelig at køre på end de fleste andre, hvor man hele tiden sidder med angsten for at nyrer m.v. skal blive rystet løs. Lidt senere på formiddagen var vi en tur ved Nonnen See, der er en naturgenoprettet perle, der ligger lige nedenfor byen Bergen. Som nævnt i indledningen så vi her over 100 Knarænder på vores tur i Det var dog vand ved siden af dette års forekomst! Ialt talte vi 612 Knarænder - og så har der sandsynligvis været endnu flere, eftersom der var nogle "hjørner" af søen, som vi ikke kunne overskue. Udover Knarænderne kunne søen fremvise masser af andre ænder, f.eks. Pibeand (205), Krikand (45), Gråand (145), Spidsand (18) samt Taffel-, Trold- og Hvinand i mindre antal. Når vi dertil lægger Sort svane, Lille skallesluger (13), Lille flagspætte, Rød Glente, Havørn (3), en del vadefugle samt en sen, syngende Gransanger, så får man et lille indtryk af, hvad lokaliteten har at byde på. Foto 08 Udsigt over Udarser Wiek. Solen er ved at gå ned, og vi venter på, at Tranerne skal komme flyvende til deres overnatningsplads På vej til tranernes overnatningsplads ved Udarser Wiek kørte vi forbi Varbelwitzer Bodden. Her kunne man på markerne tælle 32 Kortnæbbede gæs, 460 Canadagæs og hele 2000 Hjejler. Udarser Wiek (foto 08 [- 098]) var som sædvanlig opholdssted for utroligt mange fugle. Inden mørket faldt på, nåede vi at få optalt de rastende Knopsvaner. Det blev til utrolige 1.423!! Derudover var der bl.a. Pibesvane (1), Sædgås (20), Kortnæbbet gås (10), Blisgås (500), Canadagås (650), Mørkbuget knortegås (1) og Bramgås (1.000) Pibeænder rastede også i

5 "wiek"ens lave vand, og rundt omkring på engene og i vandkanten gik ialt 520 Viber. Da en ung Havørn på et tidspunkt gjorde sin entre, gik de fleste af fuglene på vingerne, hvilket selvsagt nærmest betød en solformørkelse. Efterhånden som lyset svandt, kom der flere og flere Traner til. i starten gik de ned på nogle af de lidt fjernere enge, men efterhånden nærmede de sig det lille lavvandede områder, som de bruger fast til overnatning, medens de opholder sig her på Rügen i træktiden. Konstant kom flokke på eller endnu flere til og gik efter et par æresrunder ned i det knap knæhøje vand. Her stod de så og trompeterede både for at hilse hinanden velkommen men også for at fortælle dem, der først skulle komme senere, at her var der godt og sikkert at slå sig ned for natten. Selv efter, at solen for længst var gået ned, og alt omkring os var bælgmørkt, kom der flere til. Vi skønnede, at der denne aften stod ialt Traner i "wiek"en. På dette tidspunkt var vi alene tilbage i fugletårnet. De ca andre, der interesseret havde fulgt skuespillet, var taget hjem. Og den bedste oplevelse kom faktisk først nu. Det var en pragtfuld totalt stjerneklar aften, ikke en vind rørte sig, og på den ene side havde vi over trompeterende Traner stående, medens vi på den anden side havde et par tusinde gæs, der med jævne mellemrum fløj op, mens de gav al den hals, de kunne. Det var nok den skønneste tostemmede korsang, man kan tænke sig!!! D. 17. oktober 2003 Dagen skulle bruges til en tur ned langs østkysten fra Kap Arkona i nord ned til Prora i syd. Vi håbede på at få en del havfugle, og igen - vi blev ikke skuffede. Foto 09 Gunnar og Martin havobs'er fra klinten ved Kap Arkona Allerede nedenfor Kap Arkona (foto 09 [- 105]) lå de første, bl.a. 3 arter lappedykker, Toppet (30), Gråstrubet (1) og Nordisk (2). Og som vi stod og obs'ede ud over havet, fik vi både Rødstrubet (11) og Sortstrubet (8) lom, masser af gæs og ænder samt en del indtrækkende småfugle. 3 meget sene Landsvaler fløj lystigt rundt ud for Kap'en. 8 Dværgmåger, der fulgte efter en fiskekutter et stykke til havs sammen med Sølv- og Stormmåger var også spændende at følge. Fra Kap Arkona kørte vi sydpå til Tromper Wiek. På turen havde vi en del Traner (ca. 100), Viber (ca. 800) og en enkelt Stor tornskade. I Tromper Wiek så vi straks, at der var mange lommer, men vi blev alligevel noget overraskede, da vi fik dem talt og kom frem til, at der lå ikke mindre end 96 (!) Sortstrubede lommer i wiek'en. Derudover kunne vi tælle 9 Toppede, 3 Gråstrubede og 8 Nordiske lappedykkere samt 79 Toppede skalleslugere. Bortset fra de mange lommer var det mest spændende nok de ca. 40 Dværgmåger, der fløj rundt og ledte efter føde. Undertiden kom de meget tæt på, hvor vi stod. Medens vi studerede de mange lommer og Dværgmåger, kom en Dværgfalk trækkende forbi langs kysten i meget lav højde.

6 Foto 10 Den idylliske fiskerihavn i Sassnitz, hvor vi så 6 måge-arter Mellem Tromper Wiek og Prora ligger den flotte gamle by Sassnitz. Fra Sassnitz er der færgeforbindelse til Sverige (Trelleborg), Danmark (Rønne), Rusland (Skt. Petersborg) og de baltiske stater (Klaipeda). Desuden er der en mindre fiskerihavn (foto 10 [- 135]), som vi aflagde et lille besøg. Det gav hele 6 mågearter, bl.a. både unge og gamle Dværgmåger (foto 11 [- 142]) samt en 1K Sildemåge (foto 12 [- 137]). Foto 11 Ad. Dværgmåge i vinterdragt rekognoserer i Sassnitz Fiskerihavn Foto 12...og en 1K Sildemåge tager sig en slapper på bådebroen. Fra Sassnitz er der ikke langt sydpå til Prora, der ligger ved Prorer Wiek. Her ved Prora ligger "Kolossen fra Prora" (foto 13 [- 159]), der er et imponerende bygningsværk bestående af en 4½ km lang 6-etagers boligblok. Blokken blev bygget før 2. verdenskrig af nazisterne, og det var meningen, at de flittigste arbejdere skulle belønnes med et ophold i en af de ialt tosengslejligheder. Pga. krigen nåede man aldrig at få taget Prora i brug til det oprindelige formål, og efter krigen blev en noget af den vestlige del af bygningskomplekset sprængt bort, medens andet har været brugt til militære formål. Idag findes der en del museer i Prora, men langt det meste af det imponerende bygningsværk får bare lov til at forfalde. Samtlige vinduer er ødelagte, og mon ikke det samme gælder for det meste af murværket? Foto 13 Kolossen ved Prora. Den 4½ km lange boligblok fra før anden verdenskrig

7 Kolossen ligger som sagt lige ned til Prorer Wiek, hvor der også rastede en masse fugle på vandet. Her var der dog ikke nær så mange Sortstrubede lommer som lidt længere nordpå ved Tromper Wiek. Kun 6 taltes her. Til gengæld var der mange lappedykker. Således 7 Nordiske og imponerende godt 600 (!) Toppede. Dværgmåger var lidt mere talrig, ca. 50, end ved Tromper. Turen hjem fra Prora til pladsen ved Banzelwitzer Berge gav bl.a. en Vandrefalk, der fik en større ansamling af Viber på vingerne. D. 18. oktober 2003 En lille morgentur rundt i området omkring pladsen gav bl.a. en flok på 35 Rådyr. I Teztzizer See lige nord for Banzelwitz lå der ca Troldænder, ubestemte dykænder og ubestemte svømmeænder. Over rørskoven omkring søen så og hørte vi 7 Skægmejser, der fløj rundt med sin typiske, metalliske "pling-pling". Desværre lykkedes det os ikke at få billeder af dem.vi måtte "nøjes med" en lille, smuk Rødhals (foto 14 [- 203s]). Foto 14 Rødhals i Hyben nedenfor Banzelwitzer Berge Apropos Rådyr så var de overalt på Rügen. Ikke blot havde vi denne flok på mindst 35, et andet sted var det 24 og et enkelt sted (på nordvest-øen) taltes sågar hele 59. Til gengæld så vi kun 1 Hare på hele turen, og det var ved Udarser Wiek, medens vi ventede på Tranernes indtræk, og som et kuriosum har jeg efter to ture á hver 5 dage endnu min første Fasan til gode på Rügen. Det er svært at forestille at tage på 10 dages fuglekig i Danmark uden at se en eneste Fasan! - men selvfølgelig sætter man heller ikke millioner af halvtamme fasankyllinger ud på Rügen, som det er tilfældet herhjemme. Ellers så bragte denne dag bl.a Blisgæs, Knopsvaner, 80 Skovsædgæs, 3 Havørne, 1 Duehøg samt 1 Fjeldvåge ved Priebowsche Wedde og Kubizner Bodden. På markerne øst for Rothenkirchen var der lagt foder ud til Tranerne. Det betød, at der bl.a. var forsamlet ca Traner, Blisgæs, 50 Skovsædgæs og 5 Hulduer. Det var nærmest forbundet med livsfare at ville nyde synet af de mange fugle. Markerne ligger klods op ad en af de allermest trafikerede landeveje på Rügen, og det føltes nærmest som om, at næsten samtlige øens indfødte og turister skulle denne vej forbi. Heldigvis så det ud til, at både Traner og gæs var vant til trafikken. De lod sig ihvertfald ikke mærke med den og gnaskede uden videre løs af den udlagte foder, der vistnok bestod af majskorn. Et lille smut forbi Nonnen See på vejen hjem gav udover de arter, vi havde set et par dage før, nu også en meget flot Sølvhejre. Antallet af Knarænder var noget nær det samme, til gengæld var der nu også dukket 20 Skeænder og lidt flere Små skalleslugere (ialt 18) op. Sølvhejren gik flot lige nedenfor fugletårnet ved søens vestbred, og motivet var lige til et postkort. Havde det bare ikke været for en af dens grå fætre - en utrolig emsig Fiskehejre, der åbenbart ikke syntes, at vi skulle

8 have et godt skud. Den moppede Sølvhejren, der til sidst fik nok og fortrak til nogle lavvandede banker i den anden ende af søen. Turen hjem fra Nonnen See gav endnu en Duehøg, 1 Spurvehøg samt en flok på 23 Hulduer. Inden aftensmaden kunne vi lige nå en runde omkring pladsen. Det gav Vandrikse ved Grosser Jasmunder Bodden samt en Blå kærhøg- og 35 Bomlærker på engene. D. 19. oktober 2003 Så var det tid til at begive sig hjemad. Martin nåede lige at få en overtrækkende Laplandsværling på pladsen, inden vi stak snuderne vestover. Vi var næsten nødt til at køre forbi Nonnen See igen, og det lykkedes os da at se Sølvhejren igen (foto 15 [- udsnit af 240] ). Den gik tæt ved bredden, hvor vi holdt, indtil dens plageånd, Fiskehejren, igen kom og jog den ned i den anden ende af søen. Foto 15 Sølvhejren i Nonnen See, inden den blev forjaget til den anden ende af søen af sin "plageånd", en Fiskehejre Foto 16 Udsigt over Dassower See, hvor der bl.a. var 3 Isfugle og overflyvende Havør På vejen hjem gjorde vi holdt ved Dassower See (foto 16 [- 242]), hvor vi bl.a. havde 3 Isfugle og flere Havørne. Lige vest for Rostock sad en Lærkefalk på en hegnspæl, men ellers var hjemturen ikke særlig spændende, og da vi nærmede os den danske grænse, begyndte det for første gang på turen at regne. Pyt med det, vi havde haft det flotteste vejr hver eneste dag, så vejret havde ligesom fuglene artet sig perfekt. Og efter de store oplevelser med især mange utrolige antal, kan man ikke lade være med at tvivle på, om en næste tur kan blive endnu bedre eller bare lige så god. Men måske skal man lade det komme an på en prøve????

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Sundet Bulgarien Ege nsedybet Vi I dtreservat Hedelærkens forekomst på Fyn

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening. Sundet Bulgarien Ege nsedybet Vi I dtreservat Hedelærkens forekomst på Fyn tssn 0908-858X Postbesørget blad a9ie5 f,pc ';ELS EO'HOLT -ENSEN L*NEE}'*R(EN 3 LLT]ELLE 5762 UESTER SKERN JT6Z olll,. z OCE HAVREVMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglebeskyttelse

Læs mere

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 1 April 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 1 April 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 1 april 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout, grafik:

Læs mere

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år!

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år! Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Ørne DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København V Tlf.: 33 31

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. f)ansk. Ornitologisk. Forening 8. ARGANG NR.2, MAJ 2OOO. Foreningen for fuglebeskyttelse

HAVREVIMPEN DOF. FYN. f)ansk. Ornitologisk. Forening 8. ARGANG NR.2, MAJ 2OOO. Foreningen for fuglebeskyttelse 000 1 r:',llor, 011.06 opc: ODC ii109 l.l :i. ri.t.l. * IJonrh o.l. t J'«i+t t tii ti't t t ISSN 0908'85 t.-*,.,r,,0n,.,n'r.[,.r*,.i] Postbesøroet br t.l.l. hu.l..1. c'r ln:at Uc+*i1::e'rr. {}l':-e'r'n:i.

Læs mere

4. Kvartal 2010, nr. 2

4. Kvartal 2010, nr. 2 4. Kvartal 2010, nr. 2 SANDEVIFTEN - udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i DOF-Vestjylland. REDAKTION: Pia Morsing, Ringkøbing, e-mail: pia.morsing@gmail.com (redaktør) Agner Svenstrup,

Læs mere

Mallorca 1-8. Maj 2010

Mallorca 1-8. Maj 2010 Mallorca 1-8. Maj 2010 Forord Denne turs tilblivelse begyndte nok allerede for godt et par år siden. Idet Frank Desting, senere kun benævnt Frank, eller (FDE) og Leif Frederiksen (LFR) allerede talte om

Læs mere

Årgang 24 Nr. 3 September 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 3 September 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 3 September 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 3 september 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Australien kalder Skrevet : 22. september 2008

Australien kalder Skrevet : 22. september 2008 Australien Rundt 11. september 27. november 2008 Australien kalder Skrevet : 22. september 2008 Hanne og Heinz Rettig drog midt i september til Australien. Foran venter tre måneder med først bilferie,

Læs mere

Nr. 3 september 2008 36. årg.

Nr. 3 september 2008 36. årg. Nr. 3 september 2008 36. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ØSTJYLLAND Søravnen er dit lokalblad - få det gratis tilsendt 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade

Læs mere

Årgang 31 Nr. 3. December 2013

Årgang 31 Nr. 3. December 2013 Årgang 31 Nr. 3 December 2013 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland HJEJLEN Hjejlen årgang 31 nr.3 december 2013 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997. Foreningen for fuglebeskyttelse

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997. Foreningen for fuglebeskyttelse lssn 0908-858X Postbesørget blad HAVREVIMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk Forening Foreningen for fuglebeskyttelse 5. ARGANG NR. 1, MAR. 1997 Formandsberetning Ørnetur Halens fugle Fyns Hoved forår 1996

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Ammarnäs 2005 Dof Travel AMMARNÄS LAPLAND. Juni 2005

Dansk Ornitologisk Forening Ammarnäs 2005 Dof Travel AMMARNÄS LAPLAND. Juni 2005 AMMARNÄS LAPLAND Juni 2005 En anderledes turrapport Anderledes fordi deltagerne gjorde den til det den blev Jag vill sjunga en liten sång, en liten sång som er stark. Unija unija Morten Møller Hansen &

Læs mere

Turrapport. Ved Elbens bredder. Pinsetur i dagene 29. maj 1. juni

Turrapport. Ved Elbens bredder. Pinsetur i dagene 29. maj 1. juni Turrapport Ved Elbens bredder Pinsetur i dagene 29. maj 1. juni 2009 Forsidefoto: Grænseskoven af Jørgen Lindby Deltagere: Foto udlånt af Bodil 2 Forord Elben Foto: Jørgen Lindby Natur-Øst afholdt i pinsedagene

Læs mere

London-Edinburgh-London

London-Edinburgh-London London-Edinburgh-London Intro Første gang jeg hørte om London-Edinburgh-London (LEL) var, da jeg registrerede mig inden starten til PBP 2007. Jeg syntes det lød utrolig spændende men kunne ikke helt overskue

Læs mere

Det sydøstlige. Tyrkiet. 7 maj til 15 maj - 2011. Gûksu, Aladag, Birecik og Isikli. Franck Ishøi & Aase Mielow

Det sydøstlige. Tyrkiet. 7 maj til 15 maj - 2011. Gûksu, Aladag, Birecik og Isikli. Franck Ishøi & Aase Mielow Det sydøstlige Tyrkiet 7 maj til 15 maj - 2011 Gûksu, Aladag, Birecik og Isikli Franck Ishøi & Aase Mielow 1 I maj måned 2011 besøgte vi det sydøstlige Tyrkiet i ca. 1 uges tid. Vi arrangerede først turen

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. f)ansk. Ornitologisk. Forening 7. ARGANG NR. 1, FEB. 1999. o 6/3 4. Foreningen for fuglebeskyttelse

HAVREVIMPEN DOF. FYN. f)ansk. Ornitologisk. Forening 7. ARGANG NR. 1, FEB. 1999. o 6/3 4. Foreningen for fuglebeskyttelse tssn 0908-858X Postbesørget blad 09106 odc 209 tii ELS BOI.I}IOLI JEI{SEI{ LRIIGEI'IRRl(EII 3 ULBøLLE 5762 tjester SKERIII 5762 000 o 6/3 4 HAVREVIMPEN DOF. FYN f)ansk Ornitologisk Forening Foreningen

Læs mere

Dagbog: Min tid i Grønland. Anker Sørensen

Dagbog: Min tid i Grønland. Anker Sørensen Anker Sørensen 1 Dagbog: Min tid i Grønland Anker Sørensen 1965 1971. og besøg i sommeren 1998. Onsdag,d.11.8.1965. Dagen er nået, og med stor forventning om det, der venter mig af oplevelser og arbejde,

Læs mere

28 artikel. artikel Safari nr 21 2007

28 artikel. artikel Safari nr 21 2007 26 ARTIKEL ARTIKEL Safari nr 21 2007 Min mand Niels er jæger, det er jeg ikke selv, men går gerne med og deler spænding og naturoplevelser med ham. Jeg har været med ham på bukkejagt herhjemme adskillige

Læs mere

Tanzania - Marts 2005.

Tanzania - Marts 2005. Tanzania - Marts 2005. Det var ikke planlagt, det var nærmest et (u)held. Det hele startede med, at Ulla lige skulle ind på Albatros Travels hjemmeside for at læse om en rejse, en af hendes kollegaer skulle

Læs mere

Årgang 24 Nr. 4 December 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt

Årgang 24 Nr. 4 December 2006. Dansk Ornitologisk Forening. Viborg Amt Årgang 24 Nr. 4 December 2006 Dansk Ornitologisk Forening Viborg Amt HJEJLEN HJEJLEN årgang 24 nr. 4 december 2006 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, VIBORG AMT Ansvarshavende redaktør: Layout,

Læs mere

Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002

Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002 Rejsen til Egypten 10. november til 24. november 2002 Punkt... Side Søndag den 10. november 2002... 3 Mandag den 11. november 2002... 5 Tirsdag den 12. november 2002... 7 Onsdag den 13. november 2002...

Læs mere

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen

Rapport. Extremadura - Spanien. Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen Rapport Extremadura - Spanien Brian Wielsøe - Mogens Kristensen Palle Rasmussen - Jens Dithmarsen 26. april - 3. maj 2013 1 Fredag den 26. april 2013 Vi mødtes - Palle, Mogens og Jens - med afgang fra

Læs mere

Hohenhörn, mandag den 27. juni. 56,5 km

Hohenhörn, mandag den 27. juni. 56,5 km Hohenhörn, mandag den 27. juni SÅ gik starten til årets cykeltur. Lasse kørte os til Rendsborg. Vi tog Bøjden-Fynshav færgen og handlede ved grænsen på vejen. Der var en P-plads ved afkørslen ved Rendsborg

Læs mere

2012 40. årgang Udgivelsestidspunkt: April 2013. Bech, J.; Braae, L.; Christiansen, J. H. og Strange, K. E.: Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2012.

2012 40. årgang Udgivelsestidspunkt: April 2013. Bech, J.; Braae, L.; Christiansen, J. H. og Strange, K. E.: Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2012. 2012 40. årgang Udgivelsestidspunkt: April 2013 Redaktion:! Forfattere:! Layout:! Jørgen Bech, Lasse Braae, Jørgen Hulbæk Christiansen og Knud-Erik Strange (ansv.). Lars Andersen, Stefan Andersen, Jørgen

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år!

Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! Nr. 1 marts 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Rørhøgen i Århus Amt DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København

Læs mere

Pilgrimsruten Nordspanien

Pilgrimsruten Nordspanien 1 Pilgrimsruten Nordspanien Fra Pamplona til Santiago de Compostella August - september 2010 Af: Tommy Nylandsted Andersen Mit pilgrimsbevis 2 3 Pilgrimsruten på cykel 2010. Fredag 20. august. Så skulle

Læs mere