Rügen, oktober 2003 af Bjarne Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rügen, 15.-19. oktober 2003 af Bjarne Nielsen"

Transkript

1 Turen gik til: Rügen, oktober 2003 af Bjarne Nielsen Ofte kan det være forbundet med en vis risiko at forsøge at gentage en succes. På trods af det meldte jeg mig under fanerne, da Orla Jessen proklamerede, at han havde arrangeret en tur til Rügen i efterårsferien På en tilsvarende tur året før havde vi haft rigtig mange gode fugleoplevelser og bl.a. oplevet omkring Traner gå til overnatning, set Havørnen jage, haft over 100 Knarænder på samme lokalitet, set Lille flagspætte et par gange samt haft obs af mange arter, f.eks. Rød glente, Duehøg, Vandrefalk, Nordisk lappedykker samt såvel Rødstrubet som Sortstrubet lom. Ialt så vi 112 arter på 2002-turen, så den rekord ville blive svær at slå. At år 2003-turen ikke blot levede op til det foregående års men slog den med et par længder, vil forhåbentlig fremgå tydeligt af denne artikel. En væsentlig forudsætning for en vellykket fugletur er som regel vejret. I ugen inden havde det været rigtig dansk efterårsvejr med regn og rusk, men heldigvis kom et højtryk ind og lagde sig over Danmark og Nordtyskland i den pågældende uge. Det gav det smukkeste efterårsvejr, man kan tænke sig: høj himmel, klart solskin og frostklare nætter. Vejret gav da også nogle fantastiske solop- og nedgange på og omkring Banzelwitzer Berge, hvor vi boede. Oversigt over Rügen med nogle af de lokaliteter, som er nævnt i artiklen. Men istedet for at foregribe begivenhedernes gang, så lad mig nu beskrive nogle af dem i kronologisk rækkefølge. Artiklen vil ikke omtale alle vore oplevelser - men kun de mest spændende. En fyldestgørende, egentlig turrapport kan findes på hvor Martin Jessen's rapport med bl.a. lokalitets-, dags- og turartslister kan læses i pdf-format. Deltagere på turen var: Orla Jessen (Egernsund), Martin Jessen (Gråsten), Gunnar Andersen (Tovrup, Als) og undertegnede, der bor i Augustenborg. D. 15. oktober 2003 Der er efterhånden ved at være skabt en god tradition for, at nogle af de største oplevelser på vore udflugter kommer på udturen. Sådan var det på forårets tur til Müritz (Hortulan, Sydlig nattergal, Fyrremejse og Pungmejse), og denne gang var ingen undtagelse. Efter et par timers kørsel skulle vi holde frokost, og da vi kørte ad en nordligere rute end sidste år, var den valgte frokost-lokalitet ukendt for os alle. Der var tale om en lille sø ved navn Neuklostersee (foto 01[ - 002]), der alene var valgt, fordi den "så godt ud" på kortet. Det skulle vi sandelig ikke fortryde!

2 Foto 01 Udsigt over den smukke Neuklostersee, hvor vi bl.a. så Havørn, Isfugl, Trane, Dværgmåge og Hærfugl Det første vi så, da vi var steget ud ad bilen og havde bevæget os de ca. 25 m fra P-pladsen ned til bænkene ved søbredden, var to Havørne, der svævede rundt over skoven på søens vestlige side. Martin skimmede hurtigt søens rørskov og så en Isfugl, der sad på rækværket ved en lille bådebro. I søens modsatte ende fløj en ung Dværgmåge rundt med sin karakteristiske, terneagtige flugt. Bag os lå en del små kolonihaver, der var placeret mellem søen og en af byens trafikerede veje. Vi tjekkede lige bevoksningen mellem haverne og vejen, og jeg anede lige, hvad jeg først troede var en Skovskade, der fløj op og satte sig i et af træerne. Nærmest som en nødvendighed tjekkede jeg fuglen med kikkerten - og så kan det nok være, at jeg gjorde store øjne. Efter at have dobbelttjekket måtte jeg hellere advisere de andre om, at der sad en Hærfugl i hegnet!!!! Det gav af en eller anden grund lidt opstandelse, men efter en nøje beskrivelse af stedet havde alle set og nydt fuglen. De fleste nåede også at se den i teleskopet, hvor den faktisk var lidt svær at finde med dens sorte, brune og hvide farver i det brune efterårsløv. Desværre besluttede Hærfuglen sig for at flyve ned i haverne netop, som det endelig blev Martins tur til at kigge. Det betød en grundig eftersøgning af hele området med kolonihaver i forsøget på at finde fuglen igen, så også Martin kunne få den fulde oplevelse. Eftersøgning var desværre resultatløs i lang tid. Først da de andre tre havde givet op, lykkedes det mig at genfinde Hærfuglen på en sti, som Orla netop havde afpatruljeret. Nu gik den midt på stien og pillede i græsset. Jeg skyndte mig tilbage efter de andre, men da vi atter kom hen til stien, var "fuglen fløjet", og siden viste den sig desværre ikke igen. Da vi sidst på eftermiddagen ankom til pladsen på Banzelwitzer Berge var det så småt begyndt at skumre. Mens Orla forberedte aftensmaden gik vi andre tre en tur ned til Grosser Jasmunder Bodden. Noget af det første vi så, var en hel flok Husrødstjerter, der "legede" på skråningen ned mod "Bodden"en. De 6-7 fugle har sandsynligvis været en familieflok, der morede sig med at flyve ned i sandet og op i buskene igen. Da vi kom rundt om "bjerget", var det blevet en del mørkere, og nu begyndte Tranerne at komme i kile efter kile. De trak fra nordøst-delen af Rügen nord om Banzelwitzer Berge mod deres overnatningsplads ved Udarser Wiek. I løbet af den næste halve time talte vi omkring Traner, der passerede i den nedgående sol akkompagneret af deres smukke trompeteren. D. 16. oktober 2003 Den første dag på Rügen skulle nu udnyttes og nydes fuldt ud, så vi gik ud lige før solopgang. "Gik ud" i bogstaveligste forstand, for vi skulle bare ud af døren, så havde vi udsyn over Grosser Jasmunder Bodden (foto 02 [- 089]).

3 Foto 02 Udsigt over Grosser Jasmunder Bodden fra vor residens på Banzelwitzer Berge 50 m ned ad skråningen og vi var ved "bodden"ens bred. Efter at have scannet vandoverfladen i halvmørke i minutter, hævede solen sig langsomt over horisonten. Det gav nogle sjove og utroligt smukke oplevelser. Ved bugtens sydlige bred så det nærmest ud, som om der lå en rosa tåge et par meter over vandet (foto 03 [- 025]), og solens spil med de mørke skyer var et flot skue (foto 04 -[030]). Foto 03 Rosa morgendis over Grosser Jasmunder Bodden Foto 04 Solen er netop stået op over Grosser Jasmunder Bodden Da der samtidig begyndte at komme Traner væltende, blev morgenstunden helt perfekt. Tranerne trak den modsatte vej i forhold til aftenen før. Nu kom de fra overnatningen ved Udarser Wiek og trak mod nord og øst for at komme ud til fourageringspladserne. Den ene flok efter den anden passerede (foto 05 [- 042]), nogle af dem lige hen over hovedet på os (foto 06 [- 046]), medens de trompeterede det bedste, de havde lært. I løbet af en times tid talte vi omkring Traner. Foto 05 Tranerne nærmest "væltede" hen over hovedet på os Foto 06...og nogle af dem kom rimelig tæt på

4 Vi gik rundt om "bjerget", og kom til vejen, der går op til vores campingplads. Foto 07 "To-sporet motorvej" på Rügen Vejene på Rügen er iøvrigt et kapitel for sig. Der findes næsten alle slags veje, dvs. egentlig fortjener de ikke alle at blive kaldt "en vej". Forbindelsen mellem Banzelwitzer Berge og nærmest by er en såkaldt "tosporet motorvej" (foto 07 [- 061]). Vejen er faktisk typisk for mange forbindelser mellem byer på Rügen. Den er lavet af to rækker betonfliser, der er lagt med en indbyrdes afstand, der svarer nogenlunde til afstanden mellem hjulparrene på en Trabant. Med ca. 500 m's mellemrum er der lavet en lille vigeplads, som kan benyttes i tilfælde af, at der skulle komme en modkørende. Vigepladsen skimtes lige efter svinget på fotoet. Som det også fremgår af fotoet, er "vores vej" en luksusudgave, dvs. der er lagt et lag asfalt på betonfliserne. Det bevirker, at denne vej bliver betydeligt mere behagelig at køre på end de fleste andre, hvor man hele tiden sidder med angsten for at nyrer m.v. skal blive rystet løs. Lidt senere på formiddagen var vi en tur ved Nonnen See, der er en naturgenoprettet perle, der ligger lige nedenfor byen Bergen. Som nævnt i indledningen så vi her over 100 Knarænder på vores tur i Det var dog vand ved siden af dette års forekomst! Ialt talte vi 612 Knarænder - og så har der sandsynligvis været endnu flere, eftersom der var nogle "hjørner" af søen, som vi ikke kunne overskue. Udover Knarænderne kunne søen fremvise masser af andre ænder, f.eks. Pibeand (205), Krikand (45), Gråand (145), Spidsand (18) samt Taffel-, Trold- og Hvinand i mindre antal. Når vi dertil lægger Sort svane, Lille skallesluger (13), Lille flagspætte, Rød Glente, Havørn (3), en del vadefugle samt en sen, syngende Gransanger, så får man et lille indtryk af, hvad lokaliteten har at byde på. Foto 08 Udsigt over Udarser Wiek. Solen er ved at gå ned, og vi venter på, at Tranerne skal komme flyvende til deres overnatningsplads På vej til tranernes overnatningsplads ved Udarser Wiek kørte vi forbi Varbelwitzer Bodden. Her kunne man på markerne tælle 32 Kortnæbbede gæs, 460 Canadagæs og hele 2000 Hjejler. Udarser Wiek (foto 08 [- 098]) var som sædvanlig opholdssted for utroligt mange fugle. Inden mørket faldt på, nåede vi at få optalt de rastende Knopsvaner. Det blev til utrolige 1.423!! Derudover var der bl.a. Pibesvane (1), Sædgås (20), Kortnæbbet gås (10), Blisgås (500), Canadagås (650), Mørkbuget knortegås (1) og Bramgås (1.000) Pibeænder rastede også i

5 "wiek"ens lave vand, og rundt omkring på engene og i vandkanten gik ialt 520 Viber. Da en ung Havørn på et tidspunkt gjorde sin entre, gik de fleste af fuglene på vingerne, hvilket selvsagt nærmest betød en solformørkelse. Efterhånden som lyset svandt, kom der flere og flere Traner til. i starten gik de ned på nogle af de lidt fjernere enge, men efterhånden nærmede de sig det lille lavvandede områder, som de bruger fast til overnatning, medens de opholder sig her på Rügen i træktiden. Konstant kom flokke på eller endnu flere til og gik efter et par æresrunder ned i det knap knæhøje vand. Her stod de så og trompeterede både for at hilse hinanden velkommen men også for at fortælle dem, der først skulle komme senere, at her var der godt og sikkert at slå sig ned for natten. Selv efter, at solen for længst var gået ned, og alt omkring os var bælgmørkt, kom der flere til. Vi skønnede, at der denne aften stod ialt Traner i "wiek"en. På dette tidspunkt var vi alene tilbage i fugletårnet. De ca andre, der interesseret havde fulgt skuespillet, var taget hjem. Og den bedste oplevelse kom faktisk først nu. Det var en pragtfuld totalt stjerneklar aften, ikke en vind rørte sig, og på den ene side havde vi over trompeterende Traner stående, medens vi på den anden side havde et par tusinde gæs, der med jævne mellemrum fløj op, mens de gav al den hals, de kunne. Det var nok den skønneste tostemmede korsang, man kan tænke sig!!! D. 17. oktober 2003 Dagen skulle bruges til en tur ned langs østkysten fra Kap Arkona i nord ned til Prora i syd. Vi håbede på at få en del havfugle, og igen - vi blev ikke skuffede. Foto 09 Gunnar og Martin havobs'er fra klinten ved Kap Arkona Allerede nedenfor Kap Arkona (foto 09 [- 105]) lå de første, bl.a. 3 arter lappedykker, Toppet (30), Gråstrubet (1) og Nordisk (2). Og som vi stod og obs'ede ud over havet, fik vi både Rødstrubet (11) og Sortstrubet (8) lom, masser af gæs og ænder samt en del indtrækkende småfugle. 3 meget sene Landsvaler fløj lystigt rundt ud for Kap'en. 8 Dværgmåger, der fulgte efter en fiskekutter et stykke til havs sammen med Sølv- og Stormmåger var også spændende at følge. Fra Kap Arkona kørte vi sydpå til Tromper Wiek. På turen havde vi en del Traner (ca. 100), Viber (ca. 800) og en enkelt Stor tornskade. I Tromper Wiek så vi straks, at der var mange lommer, men vi blev alligevel noget overraskede, da vi fik dem talt og kom frem til, at der lå ikke mindre end 96 (!) Sortstrubede lommer i wiek'en. Derudover kunne vi tælle 9 Toppede, 3 Gråstrubede og 8 Nordiske lappedykkere samt 79 Toppede skalleslugere. Bortset fra de mange lommer var det mest spændende nok de ca. 40 Dværgmåger, der fløj rundt og ledte efter føde. Undertiden kom de meget tæt på, hvor vi stod. Medens vi studerede de mange lommer og Dværgmåger, kom en Dværgfalk trækkende forbi langs kysten i meget lav højde.

6 Foto 10 Den idylliske fiskerihavn i Sassnitz, hvor vi så 6 måge-arter Mellem Tromper Wiek og Prora ligger den flotte gamle by Sassnitz. Fra Sassnitz er der færgeforbindelse til Sverige (Trelleborg), Danmark (Rønne), Rusland (Skt. Petersborg) og de baltiske stater (Klaipeda). Desuden er der en mindre fiskerihavn (foto 10 [- 135]), som vi aflagde et lille besøg. Det gav hele 6 mågearter, bl.a. både unge og gamle Dværgmåger (foto 11 [- 142]) samt en 1K Sildemåge (foto 12 [- 137]). Foto 11 Ad. Dværgmåge i vinterdragt rekognoserer i Sassnitz Fiskerihavn Foto 12...og en 1K Sildemåge tager sig en slapper på bådebroen. Fra Sassnitz er der ikke langt sydpå til Prora, der ligger ved Prorer Wiek. Her ved Prora ligger "Kolossen fra Prora" (foto 13 [- 159]), der er et imponerende bygningsværk bestående af en 4½ km lang 6-etagers boligblok. Blokken blev bygget før 2. verdenskrig af nazisterne, og det var meningen, at de flittigste arbejdere skulle belønnes med et ophold i en af de ialt tosengslejligheder. Pga. krigen nåede man aldrig at få taget Prora i brug til det oprindelige formål, og efter krigen blev en noget af den vestlige del af bygningskomplekset sprængt bort, medens andet har været brugt til militære formål. Idag findes der en del museer i Prora, men langt det meste af det imponerende bygningsværk får bare lov til at forfalde. Samtlige vinduer er ødelagte, og mon ikke det samme gælder for det meste af murværket? Foto 13 Kolossen ved Prora. Den 4½ km lange boligblok fra før anden verdenskrig

7 Kolossen ligger som sagt lige ned til Prorer Wiek, hvor der også rastede en masse fugle på vandet. Her var der dog ikke nær så mange Sortstrubede lommer som lidt længere nordpå ved Tromper Wiek. Kun 6 taltes her. Til gengæld var der mange lappedykker. Således 7 Nordiske og imponerende godt 600 (!) Toppede. Dværgmåger var lidt mere talrig, ca. 50, end ved Tromper. Turen hjem fra Prora til pladsen ved Banzelwitzer Berge gav bl.a. en Vandrefalk, der fik en større ansamling af Viber på vingerne. D. 18. oktober 2003 En lille morgentur rundt i området omkring pladsen gav bl.a. en flok på 35 Rådyr. I Teztzizer See lige nord for Banzelwitz lå der ca Troldænder, ubestemte dykænder og ubestemte svømmeænder. Over rørskoven omkring søen så og hørte vi 7 Skægmejser, der fløj rundt med sin typiske, metalliske "pling-pling". Desværre lykkedes det os ikke at få billeder af dem.vi måtte "nøjes med" en lille, smuk Rødhals (foto 14 [- 203s]). Foto 14 Rødhals i Hyben nedenfor Banzelwitzer Berge Apropos Rådyr så var de overalt på Rügen. Ikke blot havde vi denne flok på mindst 35, et andet sted var det 24 og et enkelt sted (på nordvest-øen) taltes sågar hele 59. Til gengæld så vi kun 1 Hare på hele turen, og det var ved Udarser Wiek, medens vi ventede på Tranernes indtræk, og som et kuriosum har jeg efter to ture á hver 5 dage endnu min første Fasan til gode på Rügen. Det er svært at forestille at tage på 10 dages fuglekig i Danmark uden at se en eneste Fasan! - men selvfølgelig sætter man heller ikke millioner af halvtamme fasankyllinger ud på Rügen, som det er tilfældet herhjemme. Ellers så bragte denne dag bl.a Blisgæs, Knopsvaner, 80 Skovsædgæs, 3 Havørne, 1 Duehøg samt 1 Fjeldvåge ved Priebowsche Wedde og Kubizner Bodden. På markerne øst for Rothenkirchen var der lagt foder ud til Tranerne. Det betød, at der bl.a. var forsamlet ca Traner, Blisgæs, 50 Skovsædgæs og 5 Hulduer. Det var nærmest forbundet med livsfare at ville nyde synet af de mange fugle. Markerne ligger klods op ad en af de allermest trafikerede landeveje på Rügen, og det føltes nærmest som om, at næsten samtlige øens indfødte og turister skulle denne vej forbi. Heldigvis så det ud til, at både Traner og gæs var vant til trafikken. De lod sig ihvertfald ikke mærke med den og gnaskede uden videre løs af den udlagte foder, der vistnok bestod af majskorn. Et lille smut forbi Nonnen See på vejen hjem gav udover de arter, vi havde set et par dage før, nu også en meget flot Sølvhejre. Antallet af Knarænder var noget nær det samme, til gengæld var der nu også dukket 20 Skeænder og lidt flere Små skalleslugere (ialt 18) op. Sølvhejren gik flot lige nedenfor fugletårnet ved søens vestbred, og motivet var lige til et postkort. Havde det bare ikke været for en af dens grå fætre - en utrolig emsig Fiskehejre, der åbenbart ikke syntes, at vi skulle

8 have et godt skud. Den moppede Sølvhejren, der til sidst fik nok og fortrak til nogle lavvandede banker i den anden ende af søen. Turen hjem fra Nonnen See gav endnu en Duehøg, 1 Spurvehøg samt en flok på 23 Hulduer. Inden aftensmaden kunne vi lige nå en runde omkring pladsen. Det gav Vandrikse ved Grosser Jasmunder Bodden samt en Blå kærhøg- og 35 Bomlærker på engene. D. 19. oktober 2003 Så var det tid til at begive sig hjemad. Martin nåede lige at få en overtrækkende Laplandsværling på pladsen, inden vi stak snuderne vestover. Vi var næsten nødt til at køre forbi Nonnen See igen, og det lykkedes os da at se Sølvhejren igen (foto 15 [- udsnit af 240] ). Den gik tæt ved bredden, hvor vi holdt, indtil dens plageånd, Fiskehejren, igen kom og jog den ned i den anden ende af søen. Foto 15 Sølvhejren i Nonnen See, inden den blev forjaget til den anden ende af søen af sin "plageånd", en Fiskehejre Foto 16 Udsigt over Dassower See, hvor der bl.a. var 3 Isfugle og overflyvende Havør På vejen hjem gjorde vi holdt ved Dassower See (foto 16 [- 242]), hvor vi bl.a. havde 3 Isfugle og flere Havørne. Lige vest for Rostock sad en Lærkefalk på en hegnspæl, men ellers var hjemturen ikke særlig spændende, og da vi nærmede os den danske grænse, begyndte det for første gang på turen at regne. Pyt med det, vi havde haft det flotteste vejr hver eneste dag, så vejret havde ligesom fuglene artet sig perfekt. Og efter de store oplevelser med især mange utrolige antal, kan man ikke lade være med at tvivle på, om en næste tur kan blive endnu bedre eller bare lige så god. Men måske skal man lade det komme an på en prøve????

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer:

Rügen. 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Fredag d. 18. oktober. Dagens observationer: Rügen 18. 22. oktober 2002 (af Martin Jessen) Orla havde i længere tid snakket om at lave en efterårstur til Rügen, for at se på Traner. Han har tidligere besøgt øen, og ville gerne vise den frem for andre.

Læs mere

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015

Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Tur til Mecklenburg-Vorpommern Lørdag den 23.5 2015 Turdeltagere: Flemming Olsen, Gunnar Boelsmand Pedersen. Rene Christensen. Turbeskrivelse: Hovedformålet med turen var, at besøge nogle af de lokaliteter

Læs mere

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015.

Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Boligbirding i DOF København, 2015 Så er det tid til en samlet status over Boligbirding i DOF København 2015. Perioden startede 1. januar og sluttede den 15. marts. Der var ingen regler for, hvordan en

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen

Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt. Fotos: Finn Jensen Turberetning fra TRANETUREN den 4.-6. april 2008. Af Ulla Brandt Fotos: Finn Jensen FREDAG den 4. april var vi en flok på 36 personer, der satte kurs mod Sverige for at opleve bl.a. Tranerne ved Hornborgasjön.

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2015 Ynglesæsonen 2015 var præget af ret usædvanlig vejr, med kulde og megen regn i juni og juli. Hvilken påvirkning det har haft for ynglefuglene er ikke direkte blevet

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Rastefugle på Tipperne 2013

Rastefugle på Tipperne 2013 Rastefugle på Tipperne 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. marts 2014 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen Antal sider:

Læs mere

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Lørdag den 11. til tirsdag den 14. oktober 2014 Rejseledere: Søren Sørensen og Chr. Ebbe Mortensen Farverige efterårsdage ved Nordtysklands Østersøkyst Traner

Læs mere

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005

Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Vestlige Kreta 2.juli - 16.juli 2005 Af Per Rasmussen Turen til Kreta var ikke mit første besøg på øen, og som tidligere besøg var dette også lagt an på familieferie. Men som fuglekikker vil man jo gerne

Læs mere

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1.

30. november. 29. november. 28. november. 27. november. 26. november. Snarup: Musvåge 2. Espe: Musvåge 1, Tårnfalk 1. 30. november Snarup: Musvåge 2. Musvåge 1, Tårnfalk 1. 29. november Sollerup / Arreskov Sø (14:10-16:00): Toppet Lappedykker 8 R, Skarv 2 R, Fiskehejre 4 R, Knopsvane 2 R, Taffeland 1 R, Troldand 70 R,

Læs mere

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013

Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Artsoptegnelser fra turen til Brandenburg 25. april 28. april 2013 Torsdag den 25. april Sejltur fra Rønne til Neu Mukran kl. 8.00 11.30. Ederfugl 15 T, Sortand 9 T, Fløjlsand 1 T, Havlit 11 T + 30 R,

Læs mere

Sønderjylland April 2010

Sønderjylland April 2010 Sønderjylland April 2010 Bramgæs ved Saltvandssøen (foto: Frank Desting) Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra fredag den 16/4 til søndag den 18/4

Læs mere

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag.

Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Fuglearter set i grusgravsområdet Tarup/Davinde fra 1982 til i dag. Arterne er primært set indenfor Tarup/Davinde I/S s område. Listen bliver løbende opdateret Rødstrubet Lom Sjælden trækgæst: 1 6/10-14.

Læs mere

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1

Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Lars Heltborg Fugleobservationer 12-02-2013 Side 1 Fugleobservationer 2012 L Heltborg, 6091 Bjert. Dato Art Antal Sted Bemærk 24-02-12 Knopsvane Solkær enge Gråand Do Alm. skarv Do Krikand Do Grågæs Do

Læs mere

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 Henning Skjelborg, DOF Køge Bugt Traner i store flokke på fourageringspladserne er et fascinerende syn. Og ikke blot synet af dem, men også den kurrende lyd fra tusindvis

Læs mere

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen

Havørn 1 AD R, Brushane 2 R, Sortklire 2 R, Fjordterne 1 R, Landsvale 600 R. Erik Ehmsen 30. juni Brændegård Sø (12:40-14:00): Toppet Lappedykker 10 R, Skarv 400 R, Fiskehejre 2 R, Knopsvane 12 R, Grågås 180 R, Gravand 8 AD R, Gravand 14 PUL R, Knarand 4 R, Krikand 3 R, Gråand 30 AD R, Gråand

Læs mere

Rastende trækfugle på Tipperne 2012

Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Rastende trækfugle på Tipperne 2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2013 Ole Amstrup 1 Mogens Bak 1 Karsten Laursen 2 1 Amphi Consults 2 Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010

Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Vadehavet 9. maj 2010 med foreksursion d. 4. maj 2010 Tekst og foto: Per G. Henriksen Her et referat fra en noget usædvanlig ØBF-tur. Jørgen Mørup Jørgensen havde nemlig været så venlig, at tilbyde ØBF-medlemmer

Læs mere

Hotel Rügen Park ligger på den rolige vestside af Rügen, hvor der er færrest turister.

Hotel Rügen Park ligger på den rolige vestside af Rügen, hvor der er færrest turister. Hotel Rügen Park Hotel Rügen Park ligger på den rolige vestside af Rügen, hvor der er færrest turister. Introduktion Besøg Tysklands største og nok smukkeste ø, Rügen. Øen er et sandt naturparadis, hvor

Læs mere

Oversigt over fuglearter til spillekort

Oversigt over fuglearter til spillekort Oversigt over fuglearter til spillekort 1. Drosselfugle - Smådrosler Rødhals Blåhals Husrødstjert Rødstjert Bynkefugl Sortstrubet bynkefugl Stenpikker - Egentlige drosler Ringdrossel Solsort Sjagger Sangdrossel

Læs mere

Tranerastepladser i Nordøst-Tyskland

Tranerastepladser i Nordøst-Tyskland Tranerastepladser i Nordøst-Tyskland Tekst og fotos af Dieter Maaszen Rastende Traner ved Zingst. Foto: Dieter Maaszen. I landsdelen Mecklenburg-Vorpommern mellem halvøen, Fischland, Darss, Zingst hen

Læs mere

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014

FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 FUGLE VED VÆNGE SØ 2014 Vænge Sø blev færdigretableret i løbet af 2013 og vandstanden i søen nåede det planlagte niveau omkring årsskiftet. Fuglene er blevet systematisk optalt gennem hele 2014 bortset

Læs mere

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015

Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Scanbird Extremadura 26.4-3.5 2015 Fugle-, patterdyr- og orkidéliste Foto: Stor Hornugle i Storke-koloni 30/4-15 Fugleliste Alle registrerede arter er nævnt og selvfølgelig ikke set af alle i gruppen.

Læs mere

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1.

Espe: Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse 2, Solsort 5, Gråkrage 6, Stor Flagspætte 1. 30. september Gransanger 1, Hvid Vipstjert 1, Gråkrage 15, Solsort 7, Grønirisk 5. 29. september Brobyværk (10:30): Grågås 500 SØ. Peder Blommegård 28. september Natugle 1, Husskade 1, Grønirisk 10, Sumpmejse

Læs mere

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken

Billeddagbog. Tranetur 31. marts 1. april 2012 med. Naturhistorisk Forening for Nordsjælland. Traner og gravænder ved Pulken Billeddagbog Traner og gravænder ved Pulken Tranetur 31. marts 1. april 2012 med Naturhistorisk Forening for Nordsjælland Milturt ved Forsakarbäcken Lørdag den 31. marts Turen startede fra Hillerød Station

Læs mere

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R.

31. januar. 30. januar. Klik på billede for stor størrelse. Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. 31. januar Silkehale Klik på billede for stor størrelse. 30. januar Bukgård v. Egeskov: Blisgås 6 R, Grågås 225 R, Knopsvane 8 R, Sangsvane 36 R, Musvåge 1 R. Sangsvane Klik på billede for stor størrelse.

Læs mere

Oplevelser på en tur til Müritz See af Bjarne Nielsen

Oplevelser på en tur til Müritz See af Bjarne Nielsen Oplevelser på en tur til Müritz See af Bjarne Nielsen I dagene d. 19.-23. maj 2003 var vi 7 ornitologisk interesserede herrer afsted på tur til området omkring Tysklands største sø, Müritz See. De syv

Læs mere

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014

Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 23. januar 2015 Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen Institut for Bioscience

Læs mere

Duer og hønsefugle Agerhøne

Duer og hønsefugle Agerhøne Duer og hønsefugle Agerhøne Levesteder: Det åbne land Vingefang: 45-48 cm Længde: 28-32 cm Vægt: 350-450 g Maks. levealder: 5 år Kuldstørrelse: 10-20 æg Antal kuld: 1 Rugetid: 23-25 dage Ungetid: 90-100

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet

Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet M I L J Ø M I N I S T E R I E T Nyhedsbrev fra DMU Afdeling for Vildtbiologi og biodiversitet Rastende fugle i Vejlerne 2002 Af Henrik Haaning Nielsen & Palle A. F. Rasmussen Vejlerne, som ligger nord

Læs mere

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove

Harzen 2010. Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Harzen 2010 Mixholdet 6 personer Leo, John, Christen, Jette, Kirsten og Tove Vi lagde ud fredag formiddag sol og 22 grader og havde besluttet os for at starte til venstre op af bakke, men B holdet stod

Læs mere

Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö

Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö Turrapport fra Hallandsåsen og Hallands Väderö 29. maj - 31. maj 2014 Hvor var det godt, den trods knebent deltagerantal - alligevel kunne gennemføres, denne fine tur til Hallandsåsen og Hallands Väderö.

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Sønderjylland April 2011

Sønderjylland April 2011 Sønderjylland April 2011 LFR ved Sønderstrand, Rømø (foto: Frank Desting) Turrapport fra en Sønderjyllandstur fra mandag den 18. april til tirsdag den 19. april 2011. Deltagere Leif Frederiksen (LFR).

Læs mere

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm)

Mål og vægt. Artsnavn (dansk) Han Hun (cm) (cm) Mål og vægt Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane 4,2-8,5 kg 4,1-8,3

Læs mere

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007

Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Østrig Ungarn 14. til 29. Maj 2007 Turen Vores tur til Østrig Ungarn i de sidste to uger af Maj måned. Var et længe næret ønske om at få et godt kendskab til den midteuropæiske natur typer, speciel at

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Moskusoksejagt på Grønland

Moskusoksejagt på Grønland Moskusoksejagt på Grønland Få steder i verden oplever man så uberørt natur, så enorme mennesketomme vidder og så kold og klar luft som på en vinterjagt helt inde ved indlandsisen. Og så kan det opleves

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Dagens kørsel: 513 km fra Engvej i Hinnerup til Erholungspark Camping ved Irenensee nær Celle

Dagens kørsel: 513 km fra Engvej i Hinnerup til Erholungspark Camping ved Irenensee nær Celle Dagens kørsel: 513 km fra Engvej i Hinnerup til Erholungspark Camping ved Irenensee nær Celle Dagens kørsel 744 km fra Erholungspark Camping til Chiemsee Camping nær den Østriske grænse Dagens kørsel:

Læs mere

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved

Gotland. Fugle og blomster 16/6-23/6 2015. Lilly Sørensen og Niels Bomholt. Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland Fugle og blomster 16/6-23/6 2015 Lilly Sørensen og Niels Bomholt Närsholmen med blomstrende slangehoved Gotland ligger lige midt i Østersøen, og er Sveriges største ø. Den har været svensk siden

Læs mere

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1.

30. juni. 28. Juni. 27. juni. Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Espe: Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 30. juni Tarup Grusgrave: Sildemåge 22 AD R. Per Rasmussen. [dofbasen.dk] Blåvinget Pragtvandnymfe 1. 28. Juni Gøg 1, Tårnfalk 2, Musvåge 1, Ravn 1. Rød glente 1 R. Erik Ehmsen. [Snatur] Øster Hæsinge:

Læs mere

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ)

(vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) (vs.1.2:12.05.2015) Mål og vægt Fuglehåndbogen på Nettet (BBJ) Vægt g (angivet hvis kg) Længde Vingefang Knopsvane 8,5-15 kg 6,5-12 kg 125-160 210-240 Sangsvane 7,2-15,5 kg 5,6-13 kg 140-165 205-235 Pibesvane

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle

Vinterens fugle. Lav mad til vinterens fugle Når frosten sætter ind, søger mange fugle fra skoven ind til byerne. De søger føde i byerne og flyver tilbage til skoven hver aften. Solsortene samles ofte i flokke i grantræer, hvor de finder sig et skjul

Læs mere

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Denmark Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Picture Sounds Rødstrubet Lom 2 3 Sortstrubet Lom 2 3 Islom 3 Hvidnæbbet Lom 3 Lille

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE.

TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. TUREN GÅR TIL RENAULT TRÆF I SVERIGE. Vi startede fra Skive den 26/7 2007 KL.6.30 og kørte til Frederikshavn for vi skulle sejle KL10.00 til Gøteborg. Der efter kørte vi til Håverud hvor vi ville se når

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien

Tur 3. Kør ud ad Gravsholtvej forbi kartoffelmelsfabrikken til Lyng drup. Drej til venstre, og kør op over motorvejsbroen til cykelstien 800 m. drejer du til højre mod Langholt. Turen er i alt på ca. 12 km. Den kan forlænges ved at køre ad Elsamvej til Elværket. Her følger du første vej, Nefovej, til højre mod Stae. Når du kommer til Stae

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Trækfugle ved Næsby Strand

Trækfugle ved Næsby Strand Trækfugle ved Næsby Strand Grønsisken Særligt om efteråret kan der være et fint fugletræk ved Næsby Strand. Det er oftest et træk mod vinden. Det vil sige, at jævn vind fra vestlige retninger giver det

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Dansk Land og Strandjagt

Dansk Land og Strandjagt Forslag til ændring af jagttider udarbejdet under hensyntagen til bæredygtighed og balance i den danske fauna I nedenstående skema vises de aktuelle jagttider, iht. Naturstyrelsen, i venstre kolonne. Ændringer

Læs mere

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle?

Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Er naturgenopretning af vådområder ny natur eller blot lappeløsninger på tabt natur for græssende vandfugle? Preben Clausen, Thomas Eske Holm, Thomas Bregnballe, Hans Meltofte, Casper Fælled & Kevin Clausen

Læs mere

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620.

Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Sommerferie 2012. Jeg vil gerne fortælle om vores sommerferie. Det var spændende i år, fordi vi skulle på ferie i vores nye Cabby 620. Vi fik den midt i maj måned, og kunne lige nå en enkelt week-end på

Læs mere

SPANIEN 17/9 5/10 2013

SPANIEN 17/9 5/10 2013 SPANIEN 17/9 5/10 2013 Forord Denne fugle-ferie blev gennemført som en ekstensiv fugle-tur, dvs. vi har ikke nødvendigvis noteret hver eneste fugl fra start til slut, men i stedet nydt fuglene og efterfølgende

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse.

Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Cykelferie August 2016 Så er min årlige ferietur med min datter forbi, vi er hjemme igen. Turen gik i år til Tönning som ligger ved Ejderen, Danmarks gamle grænse. Jeg siger gerne for sjov at jeg er medlem

Læs mere

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater

DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater AARHUS UNIVERSITET 1.februar 2010 DMU s overvågning af fugle: Baggrund, indhold og resultater Stefan Pihl, Karsten Laursen, Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Bjarne Søgaard & Thomas Bregnballe Hvordan

Læs mere

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER

VANDFUGLE I DANMARK. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER LANDSDÆKKENDE OPTÆLLINGER AF VANDFUGLE I DANMARK Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Preben Clausen og Stefan Pihl Historisk overblik: Landsdækkende optællinger af vandfugle i Danmark 1965-74 (5 tællinger)

Læs mere

Turen gik til Müritz, d. 24.-28. maj 2004 - tekst og fotos Bjarne Nielsen

Turen gik til Müritz, d. 24.-28. maj 2004 - tekst og fotos Bjarne Nielsen Turen gik til Müritz, d. 24.-28. maj 2004 - tekst og fotos Bjarne Nielsen Müritz - maj - masser af fugle - mums!!! Hvordan bliver det, når vi nu skal derned igen?? Kan vi gentage sidste års succes?? Er

Læs mere

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen.

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Så altså, Batman kedede sig. Hmm, tænkte han, jeg ringer da

Læs mere

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015

GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 19. januar 2015 - Klostermølle og Mossø GRÅKRAGERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årets første tur gik til Klostermølle og Mossø med 14 deltagere. Turen startede 12.30 ved Klostermølle, hvor vi gik ned til papirtørreladen

Læs mere

U N G A R N OKTOBER 2009

U N G A R N OKTOBER 2009 U N G A R N 17. 24. OKTOBER 2009 Dansk Ornitologisk Forening DOF Travel Leon Berthou og Gerard Gorman 1 Forord Fra den 17. oktober til den 24. oktober 2009 afholdt DOFTravel tur til Ungarn. Først besøgte

Læs mere

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999

Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Dovrefjell og Snøhetta i Norge 1999 Hovedmålet med vores tur i Dovrefjell var at komme op på toppen af Snøhetta. Snøhetta er et af Norges højeste bjerge 2286 m.o.h. kun ca. 200 meter lavere end det højeste

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Hærvejen nord for Klosterlund

Hærvejen nord for Klosterlund Hærvejen nord for Klosterlund Fra Klosterlund er der ikke ret langt til de markerede hærvejsruter. Der findes en cykelrute, som går gennem Kragelund og der findes en vandrerute, der går gennem Stenholt

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine.

Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. Et besøg i Kalbarri nationalpark den 18. december 2006 / af Stine. I dag blev Marius og jeg vækket tidligt, klokken 7 kom Arne ind i teltet til Marius og jeg og sagde at vi skulle skynde os lidt for vi

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

De 5 GTC er på togt i Norge.

De 5 GTC er på togt i Norge. De 5 GTC er på togt i Norge. Sidste år var vi på tur i Sverige/ Norge, og her blev jeg bedt om og køre den samme tur i år, bare modsat vej rundt. Det var jeg med på, men havde et par ændringer. Vi skulle

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Ostsee Camping ligger direkte ned til den tyske Østersøkyst syd for Fehmarn og ca. 50 km nord for Lübeck. Meget fin sandstrand, der dog var invaderet

Ostsee Camping ligger direkte ned til den tyske Østersøkyst syd for Fehmarn og ca. 50 km nord for Lübeck. Meget fin sandstrand, der dog var invaderet Ostsee Camping ligger direkte ned til den tyske Østersøkyst syd for Fehmarn og ca. 50 km nord for Lübeck. Meget fin sandstrand, der dog var invaderet af brandmænd den første dag vi var der, men så vendte

Læs mere

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen

Fuglene på Filsø. Årsrapport 2012. 01-10-2011 til 15-07-2012. Filsøgruppen. Jens Rye Larsen. Foto: Henning Simonsen Fuglene på Filsø Foto: Henning Simonsen Årsrapport 2012 01-10-2011 til 15-07-2012 Filsøgruppen Jens Rye Larsen Baggrund Den 1. oktober 2011 blev Filsø overtaget af Aage V. Jensen Naturfond. Formålet var

Læs mere

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september Grisejagt i Sverige 19. 22. september 2012 Onsdag den 19. september For cirka en måned siden blev jeg af et par gode jagtkammerater, Anette og Kim, spurgt om jeg ville med dem til Sverige på jagt. Det

Læs mere

Nordjylland Juli 2012

Nordjylland Juli 2012 Nordjylland Juli 2012 Bygholm Vejle 16-7-2012 Turrapport fra en Nordjyllandstur fra søndag den 15. juli til tirsdag den 17. juli 2012. Deltagere Leif Frederiksen (LFR). Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Simon Marinus Bagger - 2-19-11-2008. Indholdsfortegnelse 2. Kapitel 1. Mombasa 3. Kapitel 2. Ørkenens fare 3. Kapitel 3.

Indholdsfortegnelse. Simon Marinus Bagger - 2-19-11-2008. Indholdsfortegnelse 2. Kapitel 1. Mombasa 3. Kapitel 2. Ørkenens fare 3. Kapitel 3. Simon Marinus Bagger - 2-19-11-2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Kapitel 1. Mombasa 3 Kapitel 2. Ørkenens fare 3 Kapitel 3. Mordet 4 Kapitel 4. Fri 4 Kapitel 5. Bjerghulen 4 Afsnit 1 4 Afsnit

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Simon og Viktoria på skovtur

Simon og Viktoria på skovtur Simon og Viktoria på skovtur En fantasihistorie tegnet og fortalt af eleverne i 3.klasse på Rønnebæk skole 2009 Simon og Viktoria gik en tur ud i skoven. Og så så de en giraf og de så også en løve. De

Læs mere

UNGARN Oktober 2012

UNGARN Oktober 2012 UNGARN 19. 26. Oktober 2012 Traner (Foto: Torkild Kristensen) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Leon Berthou 1 Forord Fra den 19. oktober til den 26. oktober 2012 afholdt DOFTravel

Læs mere

Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005

Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005 Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005 34th. udgave. Vores klubtur blev arrangeret af Sune Boelskifte i år og hans forslag lød på Tilff Bastogne Tilff. Et løb som bliver afholdt i Belgien og som har været kørt

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat.

Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Turen efter solnedgangen - på en kold, klam og tåget dag. Af Allan Kierulff en fotoakrobat. Søndag den 24. januar havde 8 Fotoakrobater (fra den lokale fotoklub) sat hinanden stævne på Rødvig havn. Vi

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Naturen. omkring Korsør

Naturen. omkring Korsør Naturen omkring Korsør Fra Korsør Lystskov med høj-stammet bøgeskov og dybe moser - over de mange vandfyldte lergrave omkring det lavvandede Korsør Nor - til de åbne marker og engdrag på Frølunde Fed -

Læs mere

Arrangør: PI Aarhus. Grundlovstriatlon. den 5. juni 2014. Dansk Politiidrætsforbund

Arrangør: PI Aarhus. Grundlovstriatlon. den 5. juni 2014. Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI Aarhus Grundlovstriatlon den 5. juni 2014 Dansk Politiidrætsforbund Kære Triatleter Det er en stor fornøjelse for mig, at byde jer velkommen til det første triatlon-stævne i PI Aarhus regi.

Læs mere

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003

Müritz. 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Müritz 19. 23. maj 2003 (Af Martin Jessen) Müritztur 19/5 24/5 2003 Orla havde længe leget med tanken om en flerdagstur til Müritz, og i maj 2003 var det så vidt. Der var bestilt overnatning, købt proviant

Læs mere

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004

Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade Observation søndag den 26. december 2004 Stor Tornskade i Halkær Ådal syd for Vegger den 8. oktober 2008 kl. 11.15. Af Brian Nilsson Indhold Forsiden 1 Indhold 2 Forord 2 Observationerne,

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Galsklint Camping 2010

Galsklint Camping 2010 Galsklint Camping 2010 Galsklint Camping ved Middelfart på Fyn Vi tog hjemmefra onsdag middag og slog lige vejen indenfor Skanderborg på vejen for til campingpladsen. Vi havde fundet et fotostativ i den

Læs mere