Tilbagemelding fra bestyrelserne vedrørende frokostordning til børnehavebørn i dagtilbud svarfrist 14. november 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbagemelding fra bestyrelserne vedrørende frokostordning til børnehavebørn i dagtilbud svarfrist 14. november 2014"

Transkript

1 Tilbagemelding fra bestyrelserne vedrørende frokostordning til børnehavebørn i dagtilbud svarfrist 14. november 2014 Himmelhuset Hermed svar vedr. frokost ordning Her i Himmelhuset ønsker vi at fortsætte med den forældrebetalet madordning. Denne ordning har vi haft i mange, mange år. Forældrene betaler 350,- om måneden. For dette beløb får børnene frokost 4 x om ugen, varieret mad; varmt, koldt, fisk, grønt, kød osv. Om mandagen har børnene selv madpakker med. I Himmelhuset betaler vi køkkendamen som tilbereder maden. Ordningen fungere perfekt og forældrene er meget glade for den. Derfor ønsker vi selvfølgelig at fortsætte som hidtil. På bestyrelsen i Himmelhusets vegne Dorthe Hassing Leder af: Specialbørnehaven Himmelhuset Krøyersvej 4, 3000 Helsingør Skovparkens Børnehus Høringssvar vedrørende madordning august 2015 Skovparkens Børnehus har besluttet at etablere en egen produktionsmadordning pr.1. august 2015 under de givne forhold som vi i dag benytter til produktion af mad til vuggestuen. I institutionen afprøver vi i ugerne 46 og 47 om denne beslutning er realistisk, hvilket betyder at vi siger ja med forbehold for at beslutningen kan ændres til et nej inden d.26. november 2014 (som aftalt med Lisbeth Robdrup). Vi ansøger på den baggrund om et tilskud på kr I dette beløb er der indregnet mere køle/fryseplads, stor grøntsags-skærer til vores røremaskine, blandingsbatteri med bruser til afskyldning (proffesionelt udstyr) og diverse indkøb til ekstra produktionsredskaber til ovn og komfur. Den forældreetablerede ordning vil hos os udgøre de kr.586 pr. mdr. i 11 måneder. Vi vil indenfor den givne ramme indkøbe så meget økologi som muligt. Der vil som udgangspunkt blive serveret 4 varme frokostmåltider og 1 koldt pr. uge. Vi håber at DS vil se velvilligt på, at der følger penge med så vi kan få en god start på madordningen. Bestyrelsen i Skovparkens Børnehus 1

2 Børnehuset Montebello Høringssvar vedr. frokostordning Forældrebestyrelsen ønsker frokostordning såfremt de nødvendige indkøb fortages og der tildeles budget til udvidelse af køkkenets opgaver. For at kunne håndtere at lave mad til børnehavebørnene vurderes det, at der skal indkøbes følgende inventar: Stålbord på hjul, flere fade og skåle, nyt komfur, et ekstra køleskab, en opvaskemaskine til 1. sal samt en ekstra ovn i køkkenet. Herudover skal der tildeles flere personaletimer. Transporten til 1.sal er den største udfordring. Her foreslår forældrebestyrelsen en madelevator. På vegne af forældrebestyrelse og A-MED Mette Johansen, Leder Børnehuset Montebello Børnehaven Stokrosen Ang. Fravalg af frokostordning. Bestyrelsen i Børnehaven Stokrosen drøftede det udsendt matriale om frokostordninger til småbørnsområdet. Da vores køkken ikke lever op til at lave en frokostordning, vil vi hellere bibeholde vores gode sunde madpakker. Så derfor melder vi fra til ordningen. formand Nina Bondefede og Leder Lene Kildegård Børnehuset Hellebæk Bestyrelsen i Børnehuset Hellebæk har svaret nej tak til frokostordning for de 3-6 årige. Bedste hilsner Karin R. Folkmann Leder af Børnehuset Hellebæk Hammermøllevej 17B 3150 Hellebæk Telefon kontor Telefon mobil Børnehuset Søbæk Bestyrelsen i Børnehuset Søbæk har valgt at sige nej tak til frokostordningen. Hilsen Henrik Groth Nielsen Leder Børnehuset Søbæk Center for Daginstitutioner og Skoler Helsingør Kommune 2

3 Børnehuset Snerlen Så har vi den 8.oktober haft bestyrelsesmøde. Det blev et enstemmig nej,til frokostordning. Hertil skal siges: Forældrene vil meget gerne en madordning. Ordningen skal være kommunal og mer prisen for ordningen skal indgå i institutionsprisen. Holdninger som kom i spil: - Da Helsingør kommune arbejder intensivt med inklusion, så skal alle have tilbuddet. - Vi er ikke interesseret i at skabe miljøer hvor vi danner A og B hold blandt børn - dette blev drøftet og der var mange spørgsmål og holdninger. - Snerlen har ikke arealer til ekstra hård-hvidvare som kan godkedes af fødevaremyndigheder. - Medarbejderne skal ikke indgå I det praktiske arbejde med afrydning - der er ikke plads i arbejdsrammen/rytmen fordi alle medarbejdere har meget prioriteret opgaver som skal håndteres og løses Således forstået af Pernille Sommerlyst Jeg har måske misforstået hvornår bestyrelsen skulle stemme om madordning eller ej hos os. Men vi har kun et bestyrelsesmøde her i efteråret så de har allerede stemt og det blev et NEJ herfra. Derudover skulle jeg hilse at sige at de syntes at det eventuelle tilbud om at maden bliver lavet i eget hus er en rigtig god ide. Tak fra bestyrelsen i Sommerlyst og Lone Redder Børnehuset Rosenkilden Madordningen til de 3-5 årige børn i daginstitution. Børnehuset Rosenkildens bestyrelse har truffet en beslutning vedrørende madordningen. Bestyrelsen fra vælge ordningen og bibeholde madpakkerne fra eget hjem. Bestyrelsens holdning til kommunens udbud er, at udgiften for den enkelte familie bliver for høj da en daginstitutionsplads i forvejen er høj. Overordnet set så har bestyrelsen stort interesse i en madordning der maden bliver produceret i Rosenkilden, da dette vil gavne arbejdet med Helsingørs kommunes inklusionsplan, der fælleskabet skal være i fokus. Forældrebestyrelsen i Rosenkilden. Søstjernen Børnehuset Søstjernens forældrebestyrelse frasiger madordningen for de næste 2 år. Helle Børnehuset Abildvænget Bestyrelsen i Børnehuset Abildvænget har besluttet at fravælge en frokostordning til de 3-5 årige. MVH Lene Børnehuset Nyrup 3

4 På bestyrelsens vegne, takker vi nej til madordningen. Mange hilsner Eva Meyer Børnehuset Elverhøjen Forældrebestyrelsen i Børnehuset Elverhøjen har på bestyrelsesmødet d. 30. oktober 2014 besluttet, at fravælge det fremsendte tilbud om en frokostordning. På baggrund af Elverhøjens kultur om indre styring jeg-spiser-når-jeg-er-sulten, tanken en hilsen hjemmefra samt uvidenhed om kvaliteten af maden fravælger bestyrelsen tilbuddet. En anden årsag er køkkenets /institutionens indretning det vil kræve et modtagested/køkken at sige ja. Venlig hilsen Hafsteinn Sigurdsson Daginstitutionsleder Helsingør Kommune Center for Dagtilbud og Skoler Børnehuset Elverhøjen Børnehuset Møllen Forældrebestyrelsen i Børnehuset Møllen har på mødet den 29 oktober 2014, besluttet at vi fravælger frokostordningen i vores institution. Vi har ikke tidligere benyttet tilbuddet og tilbagemeldinger fra forældrene viser at der ikke er ønske om en frokostordning. Vi håber at du vil bringe denne beslutning videre fra os. På forhånd tak for hjælpen. Mange hilsner fra Dorthe. Dorthe Carlsen Institutionsleder Børnehuset Møllen Vingen Ålsgårde Børnehuset Troldehøj Forældrebestyrelsen Troldehøj har på vores møde valgt at takke nej til tilbuddet om spiseordningen, da vi er usikre på flere punkter. Hvor skal maden komme fra, vil det være vakuumpakket, hvis ikke det produceres i eget køkken. Ligeledes finder vi priser særdeles uacceptabel. Forældrebestyrelsen Troldehøj Venlig hilsen Rasmus Rosenbak Nordvej 19, 7. tv Helsingør Fyrtårnet 4

5 På vegne af bestyrelsen skal jeg hermed framelde Fyrtårnet til Frokost ordningen. På forældremøde den oplyste bestyrelsen om deres beslutning, og der var ingen modargumenter, men bemærkninger som: God beslutning Hvis der ønskes argumenter var de efter grundige drøftelser: Pris for dyr At vi ikke har køkkenfaciliteter til selv at lave mad til ca 66 børn udover vores ca 35 vuggestuebørn Forventet levering udefra: at det evt ikke blev dagligt, at indholdet ikke er kendt At forældre alligevel skulle smøre en lille madpakke med en formiddags og en eftermiddagsmad ( udover det børn tilbydes her) børn elsker deres egen lille hyggemad. At køkkenass skal bruge meget tid på at tilberede / opvarme, og ikke mindst at opvasken fra 66 ekstra børn bliver en stor ekstraopgave. Hilsen Lis 5

6 Børnehuset Tikøb Høringssvar om frokostordning i børnehaven fra august Fællesbestyrelsen i Tikøb har haft punktet oppe til diskussion på mødet den 4. november 2014 Bestyrelsen er enige om at framelde sig ordningen, da vi er af den overbevisning at en del forældre finder løsningen for dyr. Derudover mener vi også at en madpakke med hjemmefra, er en dejlig hilsen til det lille barn fra far og mor. På bestyrelsens vegne Jeanne Brammer Frydenlund Formand Helsingør Børneasyl Hermed svar vedr. madordning i Asylet. Vi ønsker ikke en madordning. Hilsen Bestyrelse og personale Susanne Jensen Helsingør Børneasyl Stengade 29c 3000 Helsingør Børnehuset Hornbæk Børnehuset Hornbæks bestyrelse takker nej til madordning. Mange hilsner og god weekend Pia Lykke Johansson Leder Børnehuset Hornbæk Drachmannsvej Hornbæk Tlf.: Konstitueret leder Børnehuset Tusindfryd Orøvej 11 Tlf.:

7 Børnehuset Blæksprutten Forældrebestyrelsens beslutning om madordning til de 3 til 5-årge i daginstitution. Bestyrelsen i Børnehuset Blæksprutten fravælger madordning fra august Fravalget begrundes ud fra følgende: 1. Prisen er for høj her tænker vi især på familier med flere børn 2. Vi kender ikke nøjagtig til indholdet af menuerne, samt hvor mange dage, der indgår varm mad. Her tænker vi f.eks., at hvis der kun vil være 2 dage med varm mad, så er prisniveauet helt skudt over mål. 3. Vi læser ikke tydeligt, at ordningen tager hensyn til særlige madhensyn. 4. Det er for usikkert at binde sig til en ordning, hvor leverandøren stadig er ukendt. 5. Vi tænker yderligere, at tilbuddet kommer til at overskygge/tage tid fra pædagogisk personale i forhold til modtagelse, opvarmningsprocedurer, oprydning m.m.. Generelle betragtninger Vi er enige i, at børnemad er en alvorlig sag, som bør tages seriøst. Da vi har status som kommunale daginstitutioner, så er vores umiddelbare tanker, at man fra politisk side bør overveje, at der igennem dette system tages beslutninger om madordninger af mere generel karakter og at det derfor ikke skal være op til de enkelte bestyrelser at foretage sådanne beslutninger, som vil kunne få konsekvenser for den enkelte families økonomi. Bestyrelsen fra Børnehuset Blæksprutten. Børnehuset Mariehønen Hermed kan jeg meddele, at bestyrelsen i Børnehuset Mariehønen har valgt at fravælge frokostordningen. Mvh. Christine Børnehuset Kasserollen Bestyrelsen i Børnehuset Kasserollen fravælger frokostordningen. Hilsen David Børnehuset Kasserollen Svend Poulsens vej Espergærde Leder David Seebach 7

8 Børnehuset Mælkebøtten Forældrebestyrelsen er blevet bedt om at tage en beslutning om kommunal madordning for de 3-5 årige i Mælkebøtten. Vi har takket nej til en sådan ordning, forklaringen er følgende: Hos os er det ikke muligt at producere maden i eget køkken grundet kommunale bestemmelse r og vi skulle derfor have mad fra en ekstern leverandør. Uanset om det tilberedes i eget køkken eller leveres eksternt vil det føre til egenbetaling på op til kr. 600,- pr. barn. Forældrebestyrelsen har begrundet sin beslutning i at vi ikke har kunnet få noget feedback fra andre institutioner med ekstern madordning i Helsingør Kommune samt at den feedback, vi har kunnet få fra andre kommuner* giver positiv respons til mad produceret i eget køkken, men negativ feedback til mad leveret eksternt. (At vi ikke har kunnet få svar i forhold til Helsingør Kommune skyldes, at der pt. ikke er andre institutioner i kommunen, der får mad udefra). Forældrebestyrelsen *Den feedback vi har fra andre kommuner, har vi selv opsøgt i vores netværk via bl.a. Facebook Mariahjemmets Børnehave Så vidt jeg husker, skulle der svares angående fravalg af frokostordning inden d I hvert fald har Bestyrelsen her i Mariahjemmet, på deres møde , besluttet også i den kommende periode, at fravælge frokostordningen!, Lillet. Tusindfryd Tusindfryds bestyrelse takker nej tak til madordningen. Vi ses Pia Lykke Johansson Konstitueret leder Børnehuset Tusindfryd Orøvej 11 Børnehuset Nørremarken Børnehuset Nørremarken har på seneste bestyrelsesmøde stemt om madordning, og det blev enstemmigt nedstemt. Vi ønsker altså ikke madordning i den beskrevne form. Hvis man kunne have fået penge til at ændre på det allerede eksisterende køkken, så huset selv kunne have stået for madlavningen, havde sagen været en anden. Hanne Abild Laursen Formand for forældrebestyrelsen i Børnehuset Nørremarken 8

9 Børnehuset Snekkersten Svar på høring vedr. tilbud om frokostordning for børnehavebørn Vi har i Børnehuset Snekkersten taget stilling til høring omkring frokostordning for børnehavebørn i Helsingør kommune. Vi har besluttet, at vi ikke ønsker at tilknytte Børnehuset Snekkersten til ordningen., Forældrebestyrelsen i Børnehuset Snekkersten Ved Formand Lisbeth Nissen Børnehuset Himmelblå Forældrebestyrelsen i Himmelblå fravælger frokostordningen for børnehaveafdelingen. Mvh Charlotte Norgren Børnehuset Bøgen Høringssvar vedrørende Frokostordning til alle 3-5 årige i dagtilbud. Forældrebestyrelsen i Børnehuset Bøgen har følgende bemærkninger til forslaget: Forældrebestyrelsen har efter grundige drøftelser i bestyrelsen og på vores efterårsforældremøde valgt at sige nej til frokostordningen. Vi synes, det har været en meget svær beslutning, da der er mange positive ting ved forslaget. Dog har der været usikkerhed om en række forhold, hvilket i sidste ende har vejet tungere. Vores overvejelser har gået på mange niveauer: - Institutionens konkurrencesituation, mulighed for differentiering samt tiltrækning af børn fremadrettet - Personalesituation ved sygdom og ferie særligt effekten af dette på det pædagogiske arbejde, når madlavningen bliver det primære - Den forøgede økonomiske byrde på forældrene - Børnenes læring ved hjemmesmurte madpakker kontra frokostordning Afslaget har vi taget ud fra mange overvejelser, som har været både for og imod og beslutningen har ikke været let. Vi sender nogle af vores overvejelser med i høringen. En frokostordning er et godt tiltag, der ikke kun omhandler, at forældrene slipper for at smøre madpakker. Selvom det umiddelbart virker tillokkende for mange forældre. Der bør indhentes erfaringer fra andre kommuner, hvor der er en velfungerende madordning, så der kan laves et mere konkret oplæg. Lige nu er der for mange ubekendte til, at vi tør sige ja. 9

10 I forhold til produktion af maden har vi mange spørgsmål. Er der taget højde for problematikken om vikar/afløsning i køkkenet når der er fravær pga. ferie, møder og sygdom? Bliver der tilført fuld dækning af en køkkendame til vores vikarbudget eller vil der kunne overvejes to fuldtidsmedarbejder i køkkenet, så ansvaret for hjælp fra den pædagogiske normering bortfalder eller formindskes? Flere har foreslået, at køkkenmedarbejderne trækkes ud af institutionens budget og dækkes ind andet sted fra, så det ikke er institutionens vikarbudget, der er ansvarlig for at ordningen fungerer optimalt. Frokostordningen må i produktion bære sig selv og ikke blive en ekstra udfordring til hverdagen. Overordnet får vi rykket på vores værdier og indsatser, da det basale/mad til alle børn skal prioriteres først hver dag. Oplægget er ikke konkret nok. Det er for usikkert om maden kan blive af høj nok kvalitet. Der bør sættes mere faste kriterier for mængden af økologi. En så stor andel som muligt kan jo ende med at blive 10 %. Da vi har mangel på børn i Helsingør Kommune, kan det være en stor beslutning for den enkelte forældrebestyrelse, at indføre frokostordning, som koster 586kr ekstra om måneden. Vil forældre vælge Bøgen til eller vælger de os fra på grund af ekstra prisen? Vil det være ressource stærke forældre, som vælger os og dermed udfordrer mangfoldigheden og det frie valg af institution? Der er en stor usikkerhed i forhold til børnetallet. Hvis institutionerne ikke bliver fyldt op, kan budgettet så hænge sammen. Hvis alle institutioner er med i frokostordningen vil det være muligt, at lave en indkøbsaftale, så råvarerne til produktion af maden vil kunne blive billigere og vi vil kunne få mere og bedre kvalitet for pengene. Indførelse af Frokostordning for 3-5 årige i dagtilbud bør være en fælles strategi på strategikortet. En indsats som vil være et af midlerne til at få 800 flere børnefamilier til at flytte til en kommune, som kan tilbyde madordning for alle børn i alle deres dagtilbud. Dette er nogle af de mange overvejelser, der har været drøftet og ført os til beslutningen om at sige nej til ordningen. Vi ser frem til at høre mere om erfaringerne fra de institutioner, der til vælger frokostordningen På Forældrebestyrelsens vegne Bente Larsen 10

11 Børnehuset Stjernedrys HØRRING VEDRØRENDE FROKOSTORDNING I BØRNEHUSET STJERNEDRYS NOVEMBER 2014 BESTYRELSEN I BØRNEHUSET STJERNEDRYS HAR BESLUTTET IKKE AT TILSLUTTE SIG DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING. BESTYRELSEN HAR VURDERET AT DER ER FOR STOR USIKKERHED OMKRING DET ENDELIGE TILBUD OG LEVERANDØRENE AF DETTE. DET ER SAMTIDIGT FOR USIKKERT HVOR MANGE RESSOURCER DER FØLGER MED OG OM DET HELT KAN DÆKKE DET EKSTRA ARBEJDE I KØKKENET, SOM NATURLIGT FØLGER MED. I STJERNEDRYS SER BESTYRELSEN GERNE EN LØSNING, MED EGENPRODUKTION, MEN DET VIL KRÆVE EN ÆNDRIG AF VORES KØKKENS FYSIK, SÅLEDES AT DER INVESTERES I ET NYT KOMFUR MED STØRRE KAPACITET, OPVASKEFORHOLD MED STØRRE KAPACITET OG LIDT EKSTRA KØLEPLADS. DA DETTE IKKE ER EN MULIGHED I DET NUVÆRENDE TILBUD HAR BESTYRELSESEN SÅLEDES BESLUTTET IKKE AT TILSLUTTE SIG DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING I DENNE OMGANG. MED VENLIG HILSEN BESTYRELSEN I STJERNEDRYS Børnehuset Hellebæk Bestyrelsen i Børnehuset Hellebæk har svaret nej tak til frokostordning for de 3-6 årige. Bedste hilsner Karin R. Folkmann Leder af Børnehuset Hellebæk Hammermøllevej 17B 3150 Hellebæk Børnehuset Hallandsgården Svar vedr. den kommunale frokostordning pr Bestyrelsen i Børnehuset Hallandsgården har d. 11. november behandlet sagen om et sundt frokostmåltid til alle børn i alderen 3-5 år pr Bestyrelsen besluttede følgende: At fravælge den kommunale frokostordning, som skulle træde i kraft d. 1. august 2013 Venlig hilsen Lotte Frederiksen Børnehuset Hallandsgården Børnehuset Montebello 11

12 Krible Krable Børnehuset Krible Krable fravælger madordning fra august 2015 august Vi har følgene begrundelse for at fravælge: Igen i år har bestyrelsen skulle takke ja eller nej til en madordning for børnehavebørnene (3-6 år). Politikerne har sendt et oplæg ud til alle institutioner i Helsingør kommune, omhandlende en madordning fra august 2015 og 2 år frem. Bestyrelsen ønsker rigtig gerne, at der kan blive madordning, hvor at maden bliver tilberedt i børnehaven, på de samme gode vilkår som er tilfældet i vuggestuen i dag. Camilla, som er køkkendamen i vuggestuen, kom til bestyrelsesmøde og fortalte om for og imod en ordning til børnehavebørnene. Hun har fået undersøgt mulighederne for, at køkkenet i børnehaven kunne blive et grovkøkken, hvor at grøntsagerne kunne skylles og snittes dette kræver lidt ombygning i form af væg, samt en ny industri-opvaskemaskine. Fødevarestyrelsen kunne derfor ikke garantere, at køkkenet kunne blive godkendt. Maden skulle tilberedes i vuggestue-køkkenet og derfra transporteres ned til det store hus. Med det oplæg vi har modtaget fra kommunen er der ikke lagt op til et økonomisk råderum for en eventuel ombygning samt tilkøb af nye ovne og opvaskemaskiner, ydermere vil der kun være mulighed for en assistent på 12 timer om ugen. I betragtning af, at de 44 børnehave børn også skal have et lavere fedtprocent i deres mad end vuggestuebørnene vil 12 assistent timer ikke være tilstrækkeligt. Bestyrelsen har vurderet pga. oplægget fra kommunen og informationen fra Camilla, at det vil være for sårbart at sige ja til denne madordning. Vi vurderer, at det desværre ikke tilstrækkeligt til, at bestyrelsen vil stemme ja til mad i børnehaven. Bestyrelsen er bekymret for, at der vil gå for meget tid fra for personalet i forbindelse med en madordning pga. de få assistent-timer blandt samt i tilfælde af ferie og sygdom. Bestyrelsen og Camilla kan se mange fordele ved en madordning, men oplægget har for mange konsekvenser for både budget og personale, så vi vurderer, at det er for risikofyldt at stemme ja til en madordning med de muligheder, der er lagt op til for kommunen. Børnehuset Krible Krable 12

Center for Dagtilbud og Skoler November 2013

Center for Dagtilbud og Skoler November 2013 Center for Dagtilbud og Skoler November 2013 Høringssvar vedrørende Mad- og Måltidspolitik. Der er indkommet 13 høringssvar, som er indsat nedenstående: Børnehuset Søstjernen: Høringssvar på politik for

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

1. Budgetområdet i hovedtal

1. Budgetområdet i hovedtal Regnskab Budgetområdet indeholder vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og private daginstitutioner samt socialpædagogiske fritidstilbud. Der gives desuden tilskud til pasning

Læs mere

Fravalg af kommunal frokostordning

Fravalg af kommunal frokostordning Fravalg af kommunal frokostordning i dagtilbud i 2016 2016 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009 var det et ønske fra Folketingets side om at sikre, at alle

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune September 2017 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? De overordnede linjer i kravene er, at: I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution

Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution Frokostmåltid i Skive Kommune Hvad gør sig gældende for, at dit barn kan få serveret et frokostmåltid i sin daginstitution Det kommunale frokostmåltid i Skive Kommune Siden august 2011 har Skive Kommune

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 06. september 2016 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

April Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

April Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune April 2016 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag.

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Appetit på et sundt frokostmåltid

Appetit på et sundt frokostmåltid Appetit på et sundt frokostmåltid Kære Forælder Vi vil gerne vække din appetit på et sundt frokostmåltid i dit barns dagtilbud. Vi ved, at du hver dag lægger gode tanker og kærlighed med i madkassen, når

Læs mere

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

September Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune September 2012 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver

Læs mere

Overførsel af merforbru g

Overførsel af merforbru g Center for Økonomi o Ejendomme Bila 3 Udval Korrektion er til overførsler Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l u op til 3

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

Liste over Kommunens EAN numre

Liste over Kommunens EAN numre Liste over Kommunens EAN numre EAN Lokations nr. Navn Adresse Postnr. By Telefon 5790001124618 Ejendoms- Og Miljøudvalg Mørdrupvej 15 3060 Espergærde 49282828 5790001124656 Slet Gl. Holmene skole Knudemosevej

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud 6. august 2010 Børne- og Undervisningsudvalget behandlede 7. juni 2010 to sager vedrørende

Læs mere

TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING

TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING TIL- OG FRAVALG AF DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING 2013 1 Det obligatoriske frokostmåltid Lov nr.631 af 11.juni 2010 om fleksible frokostordninger i daginstitutioner m.v. blev vedtaget i Folketinget den 4.juni

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010

Bilag Notat Evaluering af madordning 2010 Bilag 25.10.2010 Notat Evaluering af madordning 2010 1. Evalueringsmetode Evalueringen er kvalitativ. Der er dels afholdt en række interview med pædagoger og køkkenmedarbejdere. Dels har alle medlemmer

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget. Børne- og uddannelsesudvalget

Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget. Børne- og uddannelsesudvalget Totalramme: Hornbæk Børnehave Korrigeret budget Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Totalramme 3012 1166-1846 -158,40% (hvis flere), en afviklingsplan skal beskrives samten estimeret tidshorisont for afvikling

Læs mere

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 Bilag 1. Baggrundsnotat. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 NOTATARK Hvidovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen 1. Baggrund Folketinget vedtog den 25. november

Læs mere

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger

Frokostordninger. Retningslinjer for valg af frokostordninger Retningslinjer for valg af frokostordninger 2017-2019 1. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Lovgivningen... 3 2. Kommunalt arrangeret frokostordning... 4 2.1. Kommunalt arrangeret frokostordning (2.10-6

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Appetit på et sundt frokostmåltid

Appetit på et sundt frokostmåltid Appetit på et sundt frokostmåltid Kære Forælder Vi vil gerne vække din appetit på et sundt frokostmåltid i dit barns dagtilbud. Vi ved, at du hver dag lægger gode tanker og kærlighed med i madkassen, når

Læs mere

Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Hornbæk Børnehave I 1000 Totalramme 3012 1166-1846 -158,40% (hvis flere), en afviklingsplan skal beskrives samten

Læs mere

Tema: Sund Frokost i Dagtilbud i Horsens Kommune. Institutionsforum 18. Maj 2009

Tema: Sund Frokost i Dagtilbud i Horsens Kommune. Institutionsforum 18. Maj 2009 Tema: Sund Frokost i Dagtilbud i Horsens Kommune Institutionsforum 18. Maj 2009 Program: Temadrøftelse om det sunde frokostmåltid 1. Rammer for det sunde frokostmåltid v/ Kjeld Kristensen 2. Børneudvalgets

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune

Maj 2012. Frokostordning. for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Maj 2012 Frokostordning for daginstitutioner i Rudersdal Kommune Hvorfor frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i daginstitutioner skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. Det

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er kommunen forpligtet

Læs mere

Information om frokostordning i daginstitutioner

Information om frokostordning i daginstitutioner Oktober 2016 Center for Dagtilbud & Skoler Information om frokostordning i daginstitutioner Læs om: Greve Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid Forældrenes mulighed for at fravælge tilbuddet Forældrearrangerede

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Børne- og Uddannelsesudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Børne- og Uddannelsesudvalget 1 Bilag 1 Uddybning af forventet sresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til for Børne- og Uddannelsesudvalget 1. Indledning Budgetrevisionen pr. 30. april for Børne- og Uddannelsesudvalgets

Læs mere

Høringssvar Madordningen i Greve Kommune

Høringssvar Madordningen i Greve Kommune Høringssvar Madordningen i Greve Kommune Økonomi I Greve kommunes oplæg til en smør selv madordning er der i det samlede budget lavet en realbesparelse på 5,3 mio for 2010. Af dette beløb er der 4 mio

Læs mere

1. Indledning. Hovedydelser på budgetområde 515 dagtilbud omfatter:

1. Indledning. Hovedydelser på budgetområde 515 dagtilbud omfatter: Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 515 Dåginstitutioner 1. Indledning Hovedydelser på budgetområde 515 dagtilbud omfatter: Kommunale og selvejende dagtilbud fra 0 år til skolestart Private dagtilbud

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 515 Dagtilbud

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 515 Dagtilbud Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 515 Dagtilbud 1. Indledning Hovedydelser på budgetområde 515 dagtilbud omfatter: Kommunale og selvejende daginstitutioner fra 0 år til skolestart Private daginstitutioner

Læs mere

Kostpolitik for. Dalens Børnehuse. Ellekonedalen Viborg

Kostpolitik for. Dalens Børnehuse. Ellekonedalen Viborg Kostpolitik for Dalens Børnehuse Ellekonedalen 4-8 8800 Viborg Redigeret nobember 2017 1 Kostpolitik for Dalens Børnehuse I Dalens Børnehuse har vi en madordning som er obligatorisk for alle børn. Vi har

Læs mere

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen.

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Nyhedsbrev dec 2014 Kære forældre Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Personale I Gårdhaven siger vi farvel til Anne 31.12.14. Annes sygevikariat for Caroline slutter 1/12, men hun fortsætter måneden

Læs mere

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud kvalitet og produktion

Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud kvalitet og produktion Sundt frokostmåltid til alle børn i dagtilbud Forslag til frokosttilbud til børnehavebørn i Ishøj Kommunes dagtilbud kvalitet og produktion Maj 2010 Af dagtilbudsloven 16 fremgår, at alle børn i dagtilbud

Læs mere

Oplæg vedr. Madordning i FMK fra den 01.01.2010

Oplæg vedr. Madordning i FMK fra den 01.01.2010 Oplæg vedr. Madordning i FMK fra den 01.01.2010 Hvorledes FMK kan implementere et sundt frokostmåltid, der sikrer børnene et næringsmæssige optimalt måltid i henhold til de gældende anbefalinger! Lovgrundlag:

Læs mere

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014.

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Kære forældre. Frokost tilbuddet kan i Skive Kommune tilbydes i 2 former. Kommunalt arrangeret frokost mad ordning

Læs mere

Det obligatoriske frokostmåltid

Det obligatoriske frokostmåltid Det obligatoriske frokostmåltid Information til forældre med børn i Frederikssund Kommunes daginstitutioner Afdelingen for Dagtilbud INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 HVAD ER RAMMERNE?...3 HVAD ER EN

Læs mere

Mini-OL2013 i børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Kalender, kontakt mm

Mini-OL2013 i børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Kalender, kontakt mm Nyhedsbrev uge 29-2013 Side 1 Side 2 Mini-OL2013 i børnehaven Diverse INFO Side 3 Børnehaven Mini-OL - Vigtige datoer Nyt tiltag Side 8 Kalender, kontakt mm Mini-OL i vores børnehave... blev afviklet i

Læs mere

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Børnemadsvalget i Lejre Kommune Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Hvorfor skal jeg læse denne folder? Synes du at dit barn og de andre børn i børnehaven skal spise hjemmelavede madpakker

Læs mere

Indhold. Evaluering af testforløb

Indhold. Evaluering af testforløb 16. november 2010 Center for Dagtilbud Evaluering af frokost testforløb Læs om: Forældrenes oplevelse af testforløbet Personalets erfaringer fra testforløbet Evalueringen findes også på www.greve.dk Indhold

Læs mere

Frokostordning i dagtilbud.

Frokostordning i dagtilbud. Frokostordning i dagtilbud. Afrapportering af statusmøder afholdt med køkkenpersonale og daglige ledere fra dagtilbud med frokostordning. Der er gennemført 2 dialogmøder med henholdsvis køkkenpersonalet

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR DAGTILBUD I HELSINGØR KOMMUNE SEPTEMBER 2015

STATUSRAPPORT FOR DAGTILBUD I HELSINGØR KOMMUNE SEPTEMBER 2015 STATUSRAPPORT FOR DAGTILBUD I HELSINGØR KOMMUNE SEPTEMBER 2015 Center for Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Indhold Indledning... 3 Dagtilbuddene i Helsingør Kommune... 4 Ændringer i organiseringen

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

Orientering til bestyrelser og ledere

Orientering til bestyrelser og ledere Orientering til bestyrelser og ledere Frokostmåltid i dagtilbud 2017-2019 HOLBÆK KOMMUNE Oktober 2016 Fagcenter for Læring og Trivsel Frokostmåltid i daginstitutioner 2017-2019 Indledning Kommunen skal

Læs mere

Dagtilbudsbestyrelse & Forældreråd Dagtilbud Nordvest

Dagtilbudsbestyrelse & Forældreråd Dagtilbud Nordvest Dagtilbudsbestyrelse & Forældreråd Dagtilbud Nordvest Fussingø naturbørnehave; Maja Dalbæk Andersen Børnehuset Bjerregrav; Martin Uldal Børnehuset Gassum; Lotte Kondrup Børnehuset Hørhaven; Lotte Juul

Læs mere

Det er afgørende for kommunerne at få afklaret, hvilke krav Fødevarestyrelsen vil stille, og hvilke gode råd Fødevarestyrelsen har til kommunerne.

Det er afgørende for kommunerne at få afklaret, hvilke krav Fødevarestyrelsen vil stille, og hvilke gode råd Fødevarestyrelsen har til kommunerne. Fødevarestyrelsen 4. kontor Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg 9. december 2008 Høringssvar om Vejledning i regler for hygiejne i køkkener i børneinstitutioner Tak for muligheden for at afgive høringssvar udkastet

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til fremtidig ledelsesstruktur på 0-5 årsområdet og styrket kvalitet og organisering af dagtilbudsområdet Espergærde

Høringssvar vedr. forslag til fremtidig ledelsesstruktur på 0-5 årsområdet og styrket kvalitet og organisering af dagtilbudsområdet Espergærde Høringssvar vedr. forslag til fremtidig ledelsesstruktur på 0-5 årsområdet og styrket kvalitet og organisering af dagtilbudsområdet Espergærde Indhold Helsingør nord for Kongevej... 3 Vuggestuen Kringlen,

Læs mere

Frokost i børnehuse. Valg om frokostordning September 2016

Frokost i børnehuse. Valg om frokostordning September 2016 Frokost i børnehuse Valg om frokostordning 2017-2018 September 2016 Svendborg Kommune - frokost i børnehaver og vuggestuer Cirka 2.700 børn og 5.400 forældre 6 kommunale og 1 selvejende dagtilbud I alt

Læs mere

Kostpolitik ved egenproduktion

Kostpolitik ved egenproduktion Dagtilbud Ø-gadernes Kostpolitik ved egenproduktion Foreløbigt gældende for Vuggestuen Smaaland, D.I.I. Villekulla, Vuggestuen Vimmerby Kostpolitik ved egenproduktion for Dagtilbud Ø-gaderne: Vuggestuen

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Liste med EAN Lokations nr.

Liste med EAN Lokations nr. EAN Lokations nr. Navn Adresse Postnr. By Telefon Center 5790001124618 Ejendoms- Og Miljøudvalg Mørdrupvej 15 3060 Espergærde 49282828 Center for By, Land og Vand 5790001124632 Distrikt 2 Stengade 59 3000

Læs mere

Glostrup Kommune INTERNT REFERAT. Mødedato og sted:29/01/2014. Daginstitutionen Essedalen

Glostrup Kommune INTERNT REFERAT. Mødedato og sted:29/01/2014. Daginstitutionen Essedalen Glostrup Kommune INTERNT REFERAT Mødedato og sted:29/01/2014 Daginstitutionen Essedalen Deltagere: Pia Pedersen, institutionsleder. Gitte Enemærke og Lene Jensen, daglige pædagogiske ledere. Ann Skjold

Læs mere

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners

Læs mere

Randers Kommune. Bestyrelsesmøde d. 6. september 2016 I afdeling Gudenådalen kl

Randers Kommune. Bestyrelsesmøde d. 6. september 2016 I afdeling Gudenådalen kl Randers Kommune Dagtilbud Sydvest 7. september 2016 Bestyrelsesmøde d. 6. september 2016 I afdeling Gudenådalen kl. 19-22. Fraværende Helle Helles, Pernille - Suppleant fra Børnehaven Stevnstrup i stedet

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Indstilling. Tilpasning af mulighederne for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling. Til Århus Byråd Via Magistraten.

Indstilling. Tilpasning af mulighederne for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling. Til Århus Byråd Via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Børn og Unge Den 24. januar 2006 Tilpasning af mulighederne for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling 1. Resume Folketinget vedtog den 17.

Læs mere

Dagplejens gæsteordning

Dagplejens gæsteordning Dagplejens Supplerende notat til Børne-, Unge- og Familieudvalget 30. september 2013 1 1. Indledning Dette notat uddyber det oprindelige beslutningsnotat i forhold til de områder, som Børne-, Unge- og

Læs mere

Fakta om frokostordningen 2017 2018

Fakta om frokostordningen 2017 2018 Fakta om frokostordningen 2017 2018 Hvad er frokostordning? I 2008 besluttede Folketinget, at alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt frokostmåltid hver dag. I 2010 blev frokostordningen gjort fleksibel

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD

NYHEDSBREV NR. 6 FREMTIDENS DAGTILBUD Vi vil styrke børn sproglige kompetencer i Odder Kommune Barnets sprog er vigtigt for dets personlige og sociale udvikling. Sproget er vores vigtigste middel til at fortælle andre, hvad vi har behov for,

Læs mere

Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler

Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Børnehuset Abildvænget Totalramme 606 384 Jeg ønsker midler til at ansætte en pædagog 37 timer om ugen til en gruppe børn, hvor af fire har støttepædagog. Når støttepædagogen går hjem til middag er det

Læs mere

Dagtilbud Børn Torben Bach-Petersen Fagchef. Høringssvar vedr. lukkedage

Dagtilbud Børn Torben Bach-Petersen Fagchef. Høringssvar vedr. lukkedage Dagtilbud Børn Torben Bach-Petersen Fagchef 10. december 2008 Høringssvar vedr. lukkedage Bestyrelsen i Børnehaven Kahytten har på ordinært bestyrelsesmøde den 9. december 2008 udarbejdet følgende høringssvar:

Læs mere

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant)

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Referat af bestyrelsesmøde 7. november 2012 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Herudover deltog nyvalgte

Læs mere

Referat fra Østerdalens Bestyrelsesmøde Dato: 22-10-12 Mødeleder: Jørn Ordstyrer: Mette Referent: Mai-Britt

Referat fra Østerdalens Bestyrelsesmøde Dato: 22-10-12 Mødeleder: Jørn Ordstyrer: Mette Referent: Mai-Britt Referat fra Østerdalens Bestyrelsesmøde Dato: 22-10-12 Mødeleder: Jørn Ordstyrer: Mette Referent: Mai-Britt Afbud: Søren. Mødested: Skårup Børnehus kl. 19 til kl. 21.30. HVAD: Godkendelse af referat fra

Læs mere

SanseSlottets Kost og måltids politik

SanseSlottets Kost og måltids politik SanseSlottets Kost og måltids politik Revideret juni 2015 Indhold Hvem får mad?... 2 Formål... 2 Målsætning... 2 Morgenmad... 2 Formiddags og eftermiddagsmad... 2 Frokost... 3 Drikkelse... 3 Spise-café...

Læs mere

Liste med EAN Lokations nr. EAN Lokations nr. Navn Adresse Postnr. By Telefon Center Helsingør Kommune Stengade Helsingør

Liste med EAN Lokations nr. EAN Lokations nr. Navn Adresse Postnr. By Telefon Center Helsingør Kommune Stengade Helsingør Liste med EAN Lokations nr. EAN Lokations nr. Navn Adresse Postnr. By Telefon Center 5790000410279 Helsingør Kommune Stengade 59 3000 Helsingør 49282828 Center for Erhverv, Politik og Organisation 5790001124618

Læs mere

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen.

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen. Dagsorden Bestyrelsesmøde Onsdag den 23. januar 2013 kl. 18.00 20.00 Ansvarlig 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde 4. Ændring af bestyrelsesmøder Hanne 5.

Læs mere

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Børn og Læring, Lejre Kommune

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Børn og Læring, Lejre Kommune Børnemadsvalget i Lejre Kommune Udgives af: Center for Børn og Læring, Lejre Kommune Hvorfor skal jeg læse denne folder? Synes du at dit barn og de andre børn i børnehaven skal spise hjemmelavede madpakker

Læs mere

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner

Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner Informationsmateriale til forældre om den fleksible frokostordning i Furesø Kommunes daginstitutioner I dette materiale gennemgås baggrunden for indførelse af den fleksible frokostordning i daginstitutioner

Læs mere

Referat Aarhus, den 21. januar 2014 Bestyrelsesmøde

Referat Aarhus, den 21. januar 2014 Bestyrelsesmøde Referat Aarhus, den 21. januar 2014 Bestyrelsesmøde Institution: Dagtilbuddet Riisvangen Mødedato: Onsdag den 15. januar 2014, kl. 18.00 21.00 Mødested: Deltagere: Afbud: Referent: Afd. Riisvangens Børnehus,

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Dagtilbudsspecifikke krav til frokostmåltidet. 2 dage med varm mad (gerne tirsdag og fredag) og 3 dage med et smør-selv rugbrødsmåltid.

Dagtilbudsspecifikke krav til frokostmåltidet. 2 dage med varm mad (gerne tirsdag og fredag) og 3 dage med et smør-selv rugbrødsmåltid. 2 dage med varm mad (gerne tirsdag og fredag) og 3 dage med et smør-selv rugbrødsmåltid. Den varme mad skal leveres i kantiner/fade som passer til opvarmning i institutionernes ovne. Til rugbrødsmåltidet

Læs mere

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven

Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Fakta om frokostordningen ifølge dagtilbudsloven Alle børn i kommunale, selvejende og private dagtilbud skal have et sundt frokostmåltid hver dag. Kommunalbestyrelsen skal mindst hvert andet år og højst

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013.

Det forventes, at en eventuel frokostordning vil kunne træde i kraft tidligst den 1.april 2013. Fleksible frokostordninger i Nordkaperen Det er inden udgangen af november, at der skal afholdes valg om der ønskes eller ikke ønskes etableret en frokostordning i dit barns/børns børnehus. Forældrebestyrelsen

Læs mere

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15.

Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 29 Mødet blev holdt mandag den 06. august 2012 på Rådhuset i Blommehaven. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 10:15. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone

Læs mere

Forældre/børn bestiller og betaler via ForældreIntra hos Ejvinds Bageri Skolen har ingen udgifter til ordningen

Forældre/børn bestiller og betaler via ForældreIntra hos Ejvinds Bageri Skolen har ingen udgifter til ordningen Frokost/spiseordninger i skoler og dagtilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune Mad leveret udefra Kirkeskolen Forældre/børn bestiller og betaler via nettet hos restauranten Pakhuset Skolen har ikke udgifter

Læs mere

Retningslinjer for fravalg af Holbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner

Retningslinjer for fravalg af Holbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner Børn og Unge sekretariatet November 2010 Retningslinjer for fravalg af Holbæk Kommunes tilbud om et sundt frokostmåltid i daginstitutioner Børn fra Slotsparkens vuggestue 2008 samt regler for forældrearrangerede

Læs mere

Bilag 1. Noter fra interview med Roskilde kommune

Bilag 1. Noter fra interview med Roskilde kommune Bilag 1. Noter fra interview med Roskilde kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 14. marts 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Menuplanen et værktøj udviklet til daginstitutioner

Menuplanen et værktøj udviklet til daginstitutioner Menuplanen et værktøj udviklet til daginstitutioner Et elektronisk værktøj til daginstitutioner Menuplanen henvender sig til daginstitutioner, der ønsker et værktøj, der kan sikre, at maden på børnenes

Læs mere

Bilag 2. Noter fra interview med Ringsted kommune

Bilag 2. Noter fra interview med Ringsted kommune Bilag 2. Noter fra interview med Ringsted kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne hvad ønsker forældrene Undersøgelsen

Læs mere

sund, afvekslende og overholder Fødevarestyrelsens anbefalinger til priser, der ligger fra 12 kr. om dagen pr. barn.

sund, afvekslende og overholder Fødevarestyrelsens anbefalinger til priser, der ligger fra 12 kr. om dagen pr. barn. November 2009 Nyheder Nr. 4 Madordning der virker Roskilde og Kolding Kommune, har testet Fru Hansens madordninger, og resultaterne taler for sig selv: Man kan servere mad, som er smør-selv-mad. 12-14

Læs mere

Kortlægning af dagområdet i Helsingør Kommune

Kortlægning af dagområdet i Helsingør Kommune Kortlægning af dagområdet i Helsingør Kommune Indhold Indledning... 3 Organisering og funktion... 4 1. Kommunens dagtilbud... 4 2. Kommunens specialdagtilbud... 5 3. Udviklingen i pasningsmønsteret...

Læs mere

Tilsynsrapport dagtilbud

Tilsynsrapport dagtilbud Hillerød Kommune Tilsynsrapport dagtilbud Institutionsnavn: Vandpytten, privatinstitution Deltagere: Leder Tinna Tidemand, pædagog Herdis Kristiansen, pædagog Nina Kristensen, souschef Lisbeth Fischer

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik 1 Mad- og måltidspolitik 2 Denne folder er udarbejdet i et samarbejde mellem forældrebestyrelsen og personalet i foråret 2011. Ansvarlig leder: Søren Fynbo Daginstitution Højvang Tyrstedvej 2 8700 Horsens

Læs mere

Dagsorden 124. Indstilling vedr. Fønsafdeling af Nørre Aaby Børnehus 1

Dagsorden 124. Indstilling vedr. Fønsafdeling af Nørre Aaby Børnehus 1 Dagsorden Børn- Kultur og Fritidsudvalget 2. februar 2016 kl. 13:15 Mødested: Mødelokale 5.04, Anlægsvej 4, Ejby Dagsorden 124. Indstilling vedr. Fønsafdeling af Nørre Aaby Børnehus 1 Lukket dagsorden

Læs mere