Tilbagemelding fra bestyrelserne vedrørende frokostordning til børnehavebørn i dagtilbud svarfrist 14. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbagemelding fra bestyrelserne vedrørende frokostordning til børnehavebørn i dagtilbud svarfrist 14. november 2014"

Transkript

1 Tilbagemelding fra bestyrelserne vedrørende frokostordning til børnehavebørn i dagtilbud svarfrist 14. november 2014 Himmelhuset Hermed svar vedr. frokost ordning Her i Himmelhuset ønsker vi at fortsætte med den forældrebetalet madordning. Denne ordning har vi haft i mange, mange år. Forældrene betaler 350,- om måneden. For dette beløb får børnene frokost 4 x om ugen, varieret mad; varmt, koldt, fisk, grønt, kød osv. Om mandagen har børnene selv madpakker med. I Himmelhuset betaler vi køkkendamen som tilbereder maden. Ordningen fungere perfekt og forældrene er meget glade for den. Derfor ønsker vi selvfølgelig at fortsætte som hidtil. På bestyrelsen i Himmelhusets vegne Dorthe Hassing Leder af: Specialbørnehaven Himmelhuset Krøyersvej 4, 3000 Helsingør Skovparkens Børnehus Høringssvar vedrørende madordning august 2015 Skovparkens Børnehus har besluttet at etablere en egen produktionsmadordning pr.1. august 2015 under de givne forhold som vi i dag benytter til produktion af mad til vuggestuen. I institutionen afprøver vi i ugerne 46 og 47 om denne beslutning er realistisk, hvilket betyder at vi siger ja med forbehold for at beslutningen kan ændres til et nej inden d.26. november 2014 (som aftalt med Lisbeth Robdrup). Vi ansøger på den baggrund om et tilskud på kr I dette beløb er der indregnet mere køle/fryseplads, stor grøntsags-skærer til vores røremaskine, blandingsbatteri med bruser til afskyldning (proffesionelt udstyr) og diverse indkøb til ekstra produktionsredskaber til ovn og komfur. Den forældreetablerede ordning vil hos os udgøre de kr.586 pr. mdr. i 11 måneder. Vi vil indenfor den givne ramme indkøbe så meget økologi som muligt. Der vil som udgangspunkt blive serveret 4 varme frokostmåltider og 1 koldt pr. uge. Vi håber at DS vil se velvilligt på, at der følger penge med så vi kan få en god start på madordningen. Bestyrelsen i Skovparkens Børnehus 1

2 Børnehuset Montebello Høringssvar vedr. frokostordning Forældrebestyrelsen ønsker frokostordning såfremt de nødvendige indkøb fortages og der tildeles budget til udvidelse af køkkenets opgaver. For at kunne håndtere at lave mad til børnehavebørnene vurderes det, at der skal indkøbes følgende inventar: Stålbord på hjul, flere fade og skåle, nyt komfur, et ekstra køleskab, en opvaskemaskine til 1. sal samt en ekstra ovn i køkkenet. Herudover skal der tildeles flere personaletimer. Transporten til 1.sal er den største udfordring. Her foreslår forældrebestyrelsen en madelevator. På vegne af forældrebestyrelse og A-MED Mette Johansen, Leder Børnehuset Montebello Børnehaven Stokrosen Ang. Fravalg af frokostordning. Bestyrelsen i Børnehaven Stokrosen drøftede det udsendt matriale om frokostordninger til småbørnsområdet. Da vores køkken ikke lever op til at lave en frokostordning, vil vi hellere bibeholde vores gode sunde madpakker. Så derfor melder vi fra til ordningen. formand Nina Bondefede og Leder Lene Kildegård Børnehuset Hellebæk Bestyrelsen i Børnehuset Hellebæk har svaret nej tak til frokostordning for de 3-6 årige. Bedste hilsner Karin R. Folkmann Leder af Børnehuset Hellebæk Hammermøllevej 17B 3150 Hellebæk Telefon kontor Telefon mobil Børnehuset Søbæk Bestyrelsen i Børnehuset Søbæk har valgt at sige nej tak til frokostordningen. Hilsen Henrik Groth Nielsen Leder Børnehuset Søbæk Center for Daginstitutioner og Skoler Helsingør Kommune 2

3 Børnehuset Snerlen Så har vi den 8.oktober haft bestyrelsesmøde. Det blev et enstemmig nej,til frokostordning. Hertil skal siges: Forældrene vil meget gerne en madordning. Ordningen skal være kommunal og mer prisen for ordningen skal indgå i institutionsprisen. Holdninger som kom i spil: - Da Helsingør kommune arbejder intensivt med inklusion, så skal alle have tilbuddet. - Vi er ikke interesseret i at skabe miljøer hvor vi danner A og B hold blandt børn - dette blev drøftet og der var mange spørgsmål og holdninger. - Snerlen har ikke arealer til ekstra hård-hvidvare som kan godkedes af fødevaremyndigheder. - Medarbejderne skal ikke indgå I det praktiske arbejde med afrydning - der er ikke plads i arbejdsrammen/rytmen fordi alle medarbejdere har meget prioriteret opgaver som skal håndteres og løses Således forstået af Pernille Sommerlyst Jeg har måske misforstået hvornår bestyrelsen skulle stemme om madordning eller ej hos os. Men vi har kun et bestyrelsesmøde her i efteråret så de har allerede stemt og det blev et NEJ herfra. Derudover skulle jeg hilse at sige at de syntes at det eventuelle tilbud om at maden bliver lavet i eget hus er en rigtig god ide. Tak fra bestyrelsen i Sommerlyst og Lone Redder Børnehuset Rosenkilden Madordningen til de 3-5 årige børn i daginstitution. Børnehuset Rosenkildens bestyrelse har truffet en beslutning vedrørende madordningen. Bestyrelsen fra vælge ordningen og bibeholde madpakkerne fra eget hjem. Bestyrelsens holdning til kommunens udbud er, at udgiften for den enkelte familie bliver for høj da en daginstitutionsplads i forvejen er høj. Overordnet set så har bestyrelsen stort interesse i en madordning der maden bliver produceret i Rosenkilden, da dette vil gavne arbejdet med Helsingørs kommunes inklusionsplan, der fælleskabet skal være i fokus. Forældrebestyrelsen i Rosenkilden. Søstjernen Børnehuset Søstjernens forældrebestyrelse frasiger madordningen for de næste 2 år. Helle Børnehuset Abildvænget Bestyrelsen i Børnehuset Abildvænget har besluttet at fravælge en frokostordning til de 3-5 årige. MVH Lene Børnehuset Nyrup 3

4 På bestyrelsens vegne, takker vi nej til madordningen. Mange hilsner Eva Meyer Børnehuset Elverhøjen Forældrebestyrelsen i Børnehuset Elverhøjen har på bestyrelsesmødet d. 30. oktober 2014 besluttet, at fravælge det fremsendte tilbud om en frokostordning. På baggrund af Elverhøjens kultur om indre styring jeg-spiser-når-jeg-er-sulten, tanken en hilsen hjemmefra samt uvidenhed om kvaliteten af maden fravælger bestyrelsen tilbuddet. En anden årsag er køkkenets /institutionens indretning det vil kræve et modtagested/køkken at sige ja. Venlig hilsen Hafsteinn Sigurdsson Daginstitutionsleder Helsingør Kommune Center for Dagtilbud og Skoler Børnehuset Elverhøjen Børnehuset Møllen Forældrebestyrelsen i Børnehuset Møllen har på mødet den 29 oktober 2014, besluttet at vi fravælger frokostordningen i vores institution. Vi har ikke tidligere benyttet tilbuddet og tilbagemeldinger fra forældrene viser at der ikke er ønske om en frokostordning. Vi håber at du vil bringe denne beslutning videre fra os. På forhånd tak for hjælpen. Mange hilsner fra Dorthe. Dorthe Carlsen Institutionsleder Børnehuset Møllen Vingen Ålsgårde Børnehuset Troldehøj Forældrebestyrelsen Troldehøj har på vores møde valgt at takke nej til tilbuddet om spiseordningen, da vi er usikre på flere punkter. Hvor skal maden komme fra, vil det være vakuumpakket, hvis ikke det produceres i eget køkken. Ligeledes finder vi priser særdeles uacceptabel. Forældrebestyrelsen Troldehøj Venlig hilsen Rasmus Rosenbak Nordvej 19, 7. tv Helsingør Fyrtårnet 4

5 På vegne af bestyrelsen skal jeg hermed framelde Fyrtårnet til Frokost ordningen. På forældremøde den oplyste bestyrelsen om deres beslutning, og der var ingen modargumenter, men bemærkninger som: God beslutning Hvis der ønskes argumenter var de efter grundige drøftelser: Pris for dyr At vi ikke har køkkenfaciliteter til selv at lave mad til ca 66 børn udover vores ca 35 vuggestuebørn Forventet levering udefra: at det evt ikke blev dagligt, at indholdet ikke er kendt At forældre alligevel skulle smøre en lille madpakke med en formiddags og en eftermiddagsmad ( udover det børn tilbydes her) børn elsker deres egen lille hyggemad. At køkkenass skal bruge meget tid på at tilberede / opvarme, og ikke mindst at opvasken fra 66 ekstra børn bliver en stor ekstraopgave. Hilsen Lis 5

6 Børnehuset Tikøb Høringssvar om frokostordning i børnehaven fra august Fællesbestyrelsen i Tikøb har haft punktet oppe til diskussion på mødet den 4. november 2014 Bestyrelsen er enige om at framelde sig ordningen, da vi er af den overbevisning at en del forældre finder løsningen for dyr. Derudover mener vi også at en madpakke med hjemmefra, er en dejlig hilsen til det lille barn fra far og mor. På bestyrelsens vegne Jeanne Brammer Frydenlund Formand Helsingør Børneasyl Hermed svar vedr. madordning i Asylet. Vi ønsker ikke en madordning. Hilsen Bestyrelse og personale Susanne Jensen Helsingør Børneasyl Stengade 29c 3000 Helsingør Børnehuset Hornbæk Børnehuset Hornbæks bestyrelse takker nej til madordning. Mange hilsner og god weekend Pia Lykke Johansson Leder Børnehuset Hornbæk Drachmannsvej Hornbæk Tlf.: Konstitueret leder Børnehuset Tusindfryd Orøvej 11 Tlf.:

7 Børnehuset Blæksprutten Forældrebestyrelsens beslutning om madordning til de 3 til 5-årge i daginstitution. Bestyrelsen i Børnehuset Blæksprutten fravælger madordning fra august Fravalget begrundes ud fra følgende: 1. Prisen er for høj her tænker vi især på familier med flere børn 2. Vi kender ikke nøjagtig til indholdet af menuerne, samt hvor mange dage, der indgår varm mad. Her tænker vi f.eks., at hvis der kun vil være 2 dage med varm mad, så er prisniveauet helt skudt over mål. 3. Vi læser ikke tydeligt, at ordningen tager hensyn til særlige madhensyn. 4. Det er for usikkert at binde sig til en ordning, hvor leverandøren stadig er ukendt. 5. Vi tænker yderligere, at tilbuddet kommer til at overskygge/tage tid fra pædagogisk personale i forhold til modtagelse, opvarmningsprocedurer, oprydning m.m.. Generelle betragtninger Vi er enige i, at børnemad er en alvorlig sag, som bør tages seriøst. Da vi har status som kommunale daginstitutioner, så er vores umiddelbare tanker, at man fra politisk side bør overveje, at der igennem dette system tages beslutninger om madordninger af mere generel karakter og at det derfor ikke skal være op til de enkelte bestyrelser at foretage sådanne beslutninger, som vil kunne få konsekvenser for den enkelte families økonomi. Bestyrelsen fra Børnehuset Blæksprutten. Børnehuset Mariehønen Hermed kan jeg meddele, at bestyrelsen i Børnehuset Mariehønen har valgt at fravælge frokostordningen. Mvh. Christine Børnehuset Kasserollen Bestyrelsen i Børnehuset Kasserollen fravælger frokostordningen. Hilsen David Børnehuset Kasserollen Svend Poulsens vej Espergærde Leder David Seebach 7

8 Børnehuset Mælkebøtten Forældrebestyrelsen er blevet bedt om at tage en beslutning om kommunal madordning for de 3-5 årige i Mælkebøtten. Vi har takket nej til en sådan ordning, forklaringen er følgende: Hos os er det ikke muligt at producere maden i eget køkken grundet kommunale bestemmelse r og vi skulle derfor have mad fra en ekstern leverandør. Uanset om det tilberedes i eget køkken eller leveres eksternt vil det føre til egenbetaling på op til kr. 600,- pr. barn. Forældrebestyrelsen har begrundet sin beslutning i at vi ikke har kunnet få noget feedback fra andre institutioner med ekstern madordning i Helsingør Kommune samt at den feedback, vi har kunnet få fra andre kommuner* giver positiv respons til mad produceret i eget køkken, men negativ feedback til mad leveret eksternt. (At vi ikke har kunnet få svar i forhold til Helsingør Kommune skyldes, at der pt. ikke er andre institutioner i kommunen, der får mad udefra). Forældrebestyrelsen *Den feedback vi har fra andre kommuner, har vi selv opsøgt i vores netværk via bl.a. Facebook Mariahjemmets Børnehave Så vidt jeg husker, skulle der svares angående fravalg af frokostordning inden d I hvert fald har Bestyrelsen her i Mariahjemmet, på deres møde , besluttet også i den kommende periode, at fravælge frokostordningen!, Lillet. Tusindfryd Tusindfryds bestyrelse takker nej tak til madordningen. Vi ses Pia Lykke Johansson Konstitueret leder Børnehuset Tusindfryd Orøvej 11 Børnehuset Nørremarken Børnehuset Nørremarken har på seneste bestyrelsesmøde stemt om madordning, og det blev enstemmigt nedstemt. Vi ønsker altså ikke madordning i den beskrevne form. Hvis man kunne have fået penge til at ændre på det allerede eksisterende køkken, så huset selv kunne have stået for madlavningen, havde sagen været en anden. Hanne Abild Laursen Formand for forældrebestyrelsen i Børnehuset Nørremarken 8

9 Børnehuset Snekkersten Svar på høring vedr. tilbud om frokostordning for børnehavebørn Vi har i Børnehuset Snekkersten taget stilling til høring omkring frokostordning for børnehavebørn i Helsingør kommune. Vi har besluttet, at vi ikke ønsker at tilknytte Børnehuset Snekkersten til ordningen., Forældrebestyrelsen i Børnehuset Snekkersten Ved Formand Lisbeth Nissen Børnehuset Himmelblå Forældrebestyrelsen i Himmelblå fravælger frokostordningen for børnehaveafdelingen. Mvh Charlotte Norgren Børnehuset Bøgen Høringssvar vedrørende Frokostordning til alle 3-5 årige i dagtilbud. Forældrebestyrelsen i Børnehuset Bøgen har følgende bemærkninger til forslaget: Forældrebestyrelsen har efter grundige drøftelser i bestyrelsen og på vores efterårsforældremøde valgt at sige nej til frokostordningen. Vi synes, det har været en meget svær beslutning, da der er mange positive ting ved forslaget. Dog har der været usikkerhed om en række forhold, hvilket i sidste ende har vejet tungere. Vores overvejelser har gået på mange niveauer: - Institutionens konkurrencesituation, mulighed for differentiering samt tiltrækning af børn fremadrettet - Personalesituation ved sygdom og ferie særligt effekten af dette på det pædagogiske arbejde, når madlavningen bliver det primære - Den forøgede økonomiske byrde på forældrene - Børnenes læring ved hjemmesmurte madpakker kontra frokostordning Afslaget har vi taget ud fra mange overvejelser, som har været både for og imod og beslutningen har ikke været let. Vi sender nogle af vores overvejelser med i høringen. En frokostordning er et godt tiltag, der ikke kun omhandler, at forældrene slipper for at smøre madpakker. Selvom det umiddelbart virker tillokkende for mange forældre. Der bør indhentes erfaringer fra andre kommuner, hvor der er en velfungerende madordning, så der kan laves et mere konkret oplæg. Lige nu er der for mange ubekendte til, at vi tør sige ja. 9

10 I forhold til produktion af maden har vi mange spørgsmål. Er der taget højde for problematikken om vikar/afløsning i køkkenet når der er fravær pga. ferie, møder og sygdom? Bliver der tilført fuld dækning af en køkkendame til vores vikarbudget eller vil der kunne overvejes to fuldtidsmedarbejder i køkkenet, så ansvaret for hjælp fra den pædagogiske normering bortfalder eller formindskes? Flere har foreslået, at køkkenmedarbejderne trækkes ud af institutionens budget og dækkes ind andet sted fra, så det ikke er institutionens vikarbudget, der er ansvarlig for at ordningen fungerer optimalt. Frokostordningen må i produktion bære sig selv og ikke blive en ekstra udfordring til hverdagen. Overordnet får vi rykket på vores værdier og indsatser, da det basale/mad til alle børn skal prioriteres først hver dag. Oplægget er ikke konkret nok. Det er for usikkert om maden kan blive af høj nok kvalitet. Der bør sættes mere faste kriterier for mængden af økologi. En så stor andel som muligt kan jo ende med at blive 10 %. Da vi har mangel på børn i Helsingør Kommune, kan det være en stor beslutning for den enkelte forældrebestyrelse, at indføre frokostordning, som koster 586kr ekstra om måneden. Vil forældre vælge Bøgen til eller vælger de os fra på grund af ekstra prisen? Vil det være ressource stærke forældre, som vælger os og dermed udfordrer mangfoldigheden og det frie valg af institution? Der er en stor usikkerhed i forhold til børnetallet. Hvis institutionerne ikke bliver fyldt op, kan budgettet så hænge sammen. Hvis alle institutioner er med i frokostordningen vil det være muligt, at lave en indkøbsaftale, så råvarerne til produktion af maden vil kunne blive billigere og vi vil kunne få mere og bedre kvalitet for pengene. Indførelse af Frokostordning for 3-5 årige i dagtilbud bør være en fælles strategi på strategikortet. En indsats som vil være et af midlerne til at få 800 flere børnefamilier til at flytte til en kommune, som kan tilbyde madordning for alle børn i alle deres dagtilbud. Dette er nogle af de mange overvejelser, der har været drøftet og ført os til beslutningen om at sige nej til ordningen. Vi ser frem til at høre mere om erfaringerne fra de institutioner, der til vælger frokostordningen På Forældrebestyrelsens vegne Bente Larsen 10

11 Børnehuset Stjernedrys HØRRING VEDRØRENDE FROKOSTORDNING I BØRNEHUSET STJERNEDRYS NOVEMBER 2014 BESTYRELSEN I BØRNEHUSET STJERNEDRYS HAR BESLUTTET IKKE AT TILSLUTTE SIG DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING. BESTYRELSEN HAR VURDERET AT DER ER FOR STOR USIKKERHED OMKRING DET ENDELIGE TILBUD OG LEVERANDØRENE AF DETTE. DET ER SAMTIDIGT FOR USIKKERT HVOR MANGE RESSOURCER DER FØLGER MED OG OM DET HELT KAN DÆKKE DET EKSTRA ARBEJDE I KØKKENET, SOM NATURLIGT FØLGER MED. I STJERNEDRYS SER BESTYRELSEN GERNE EN LØSNING, MED EGENPRODUKTION, MEN DET VIL KRÆVE EN ÆNDRIG AF VORES KØKKENS FYSIK, SÅLEDES AT DER INVESTERES I ET NYT KOMFUR MED STØRRE KAPACITET, OPVASKEFORHOLD MED STØRRE KAPACITET OG LIDT EKSTRA KØLEPLADS. DA DETTE IKKE ER EN MULIGHED I DET NUVÆRENDE TILBUD HAR BESTYRELSESEN SÅLEDES BESLUTTET IKKE AT TILSLUTTE SIG DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING I DENNE OMGANG. MED VENLIG HILSEN BESTYRELSEN I STJERNEDRYS Børnehuset Hellebæk Bestyrelsen i Børnehuset Hellebæk har svaret nej tak til frokostordning for de 3-6 årige. Bedste hilsner Karin R. Folkmann Leder af Børnehuset Hellebæk Hammermøllevej 17B 3150 Hellebæk Børnehuset Hallandsgården Svar vedr. den kommunale frokostordning pr Bestyrelsen i Børnehuset Hallandsgården har d. 11. november behandlet sagen om et sundt frokostmåltid til alle børn i alderen 3-5 år pr Bestyrelsen besluttede følgende: At fravælge den kommunale frokostordning, som skulle træde i kraft d. 1. august 2013 Venlig hilsen Lotte Frederiksen Børnehuset Hallandsgården Børnehuset Montebello 11

12 Krible Krable Børnehuset Krible Krable fravælger madordning fra august 2015 august Vi har følgene begrundelse for at fravælge: Igen i år har bestyrelsen skulle takke ja eller nej til en madordning for børnehavebørnene (3-6 år). Politikerne har sendt et oplæg ud til alle institutioner i Helsingør kommune, omhandlende en madordning fra august 2015 og 2 år frem. Bestyrelsen ønsker rigtig gerne, at der kan blive madordning, hvor at maden bliver tilberedt i børnehaven, på de samme gode vilkår som er tilfældet i vuggestuen i dag. Camilla, som er køkkendamen i vuggestuen, kom til bestyrelsesmøde og fortalte om for og imod en ordning til børnehavebørnene. Hun har fået undersøgt mulighederne for, at køkkenet i børnehaven kunne blive et grovkøkken, hvor at grøntsagerne kunne skylles og snittes dette kræver lidt ombygning i form af væg, samt en ny industri-opvaskemaskine. Fødevarestyrelsen kunne derfor ikke garantere, at køkkenet kunne blive godkendt. Maden skulle tilberedes i vuggestue-køkkenet og derfra transporteres ned til det store hus. Med det oplæg vi har modtaget fra kommunen er der ikke lagt op til et økonomisk råderum for en eventuel ombygning samt tilkøb af nye ovne og opvaskemaskiner, ydermere vil der kun være mulighed for en assistent på 12 timer om ugen. I betragtning af, at de 44 børnehave børn også skal have et lavere fedtprocent i deres mad end vuggestuebørnene vil 12 assistent timer ikke være tilstrækkeligt. Bestyrelsen har vurderet pga. oplægget fra kommunen og informationen fra Camilla, at det vil være for sårbart at sige ja til denne madordning. Vi vurderer, at det desværre ikke tilstrækkeligt til, at bestyrelsen vil stemme ja til mad i børnehaven. Bestyrelsen er bekymret for, at der vil gå for meget tid fra for personalet i forbindelse med en madordning pga. de få assistent-timer blandt samt i tilfælde af ferie og sygdom. Bestyrelsen og Camilla kan se mange fordele ved en madordning, men oplægget har for mange konsekvenser for både budget og personale, så vi vurderer, at det er for risikofyldt at stemme ja til en madordning med de muligheder, der er lagt op til for kommunen. Børnehuset Krible Krable 12

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne hvad ønsker forældrene Undersøgelsen

Læs mere

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen

Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen Indhold Stikord med gennemgående udtalelser vedr. gæsteordning for dagplejen...1 Dagplejens forældrebestyrelse...2 Dagplejens MED udvalg...3 Tusindfryd...5 Nordlys...5 Grundlag...5 Organisering...5 Børnehuset

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere til mad i daginstitutioner i Region Sjælland 1 Modeller

Læs mere

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf. 70 26 03 19

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Det obligatoriske frokostmåltid

Det obligatoriske frokostmåltid Det obligatoriske frokostmåltid Information til forældre med børn i Frederikssund Kommunes daginstitutioner Afdelingen for Dagtilbud INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 HVAD ER RAMMERNE?...3 HVAD ER EN

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar

It-strategi. Samlet oversigt over indkomne høringssvar It-strategi Samlet oversigt over indkomne høringssvar 1 Indhold Oversigt over centrale pointer, forslag og ønsker i høringssvarene...3 Højbohus Vuggestue- og børnehave...7 Nordbakkeskolen... 8 Vigersted

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Omlægning til 60 % økologi i de kommunale køkkener på Bornholm.

Omlægning til 60 % økologi i de kommunale køkkener på Bornholm. Dato 04.01.2013 Notat Omlægning til 60 % økologi i de kommunale køkkener på Bornholm. Indledning: Hvorfor økologi nu? I forbindelse med Fødevareminister Mette Gjerskovs nationale strategi om at omlægge

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne

Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne Status på førtidspensionsog kontanthjælps-reformerne - en undersøgelse blandt socialrådgivere på jobcentre maj 2014 Hvis sagstallet faldt, ville der i højere grad være tid til tværfaglig og helhedsorienteret

Læs mere

li li li li li li li li li li li li

li li li li li li li li li li li li DSKS4VX817 fb skan 06 05 2015 13 04 SEPBARCODE OU211PE1939 iffvb li El li li li li li li mm li li li li li li li li li li li li Dagtilbud Aabenraa Kommune Dagtilbudsstruktur 2015 Høringssvar Acadre 14/30337

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 09. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian

Læs mere

Tillæg til høringssvar forældrebestyrelsen, Regnbuen

Tillæg til høringssvar forældrebestyrelsen, Regnbuen Tillæg til høringssvar forældrebestyrelsen, Regnbuen Vi afleverer dette dokument, som et tillæg til det høringssvar vi afleverede, ved høringsfristen den 9/11 2012, efter et par nætter med skrivekrampe.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

11. maj 2013. Til Skole- og Børneudvalget. Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering

11. maj 2013. Til Skole- og Børneudvalget. Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering Til Skole- og Børneudvalget 11. maj 2013 Vedrørende Dagplejens fremtidige organisering Forvaltningens plan kan ved første øjekast se tilforladelig ud, men med bestyrelsens indgående kendskab til Dagplejen

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 08. juni 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:15 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem

Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem Mad- & måltidspolitik i skoler og fritidshjem - hvorfor og hvordan MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK I SKOLER OG FRITIDSHJEM TIL BESLUTNINGSTAGERE I SKOLER MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger

Social Rapport 2006. Balancering af gensidige forventninger Social Rapport 2006 Balancering af gensidige forventninger Indholdsfortegnelse Læsevejledning Kære medarbejdere side 3 Udvidelse og fastholdelse af arbejdsstyrken Kapacitetsudvikling og affødte aktiviteter

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere