Tilbagemelding fra bestyrelserne vedrørende frokostordning til børnehavebørn i dagtilbud svarfrist 14. november 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilbagemelding fra bestyrelserne vedrørende frokostordning til børnehavebørn i dagtilbud svarfrist 14. november 2014"

Transkript

1 Tilbagemelding fra bestyrelserne vedrørende frokostordning til børnehavebørn i dagtilbud svarfrist 14. november 2014 Himmelhuset Hermed svar vedr. frokost ordning Her i Himmelhuset ønsker vi at fortsætte med den forældrebetalet madordning. Denne ordning har vi haft i mange, mange år. Forældrene betaler 350,- om måneden. For dette beløb får børnene frokost 4 x om ugen, varieret mad; varmt, koldt, fisk, grønt, kød osv. Om mandagen har børnene selv madpakker med. I Himmelhuset betaler vi køkkendamen som tilbereder maden. Ordningen fungere perfekt og forældrene er meget glade for den. Derfor ønsker vi selvfølgelig at fortsætte som hidtil. På bestyrelsen i Himmelhusets vegne Dorthe Hassing Leder af: Specialbørnehaven Himmelhuset Krøyersvej 4, 3000 Helsingør Skovparkens Børnehus Høringssvar vedrørende madordning august 2015 Skovparkens Børnehus har besluttet at etablere en egen produktionsmadordning pr.1. august 2015 under de givne forhold som vi i dag benytter til produktion af mad til vuggestuen. I institutionen afprøver vi i ugerne 46 og 47 om denne beslutning er realistisk, hvilket betyder at vi siger ja med forbehold for at beslutningen kan ændres til et nej inden d.26. november 2014 (som aftalt med Lisbeth Robdrup). Vi ansøger på den baggrund om et tilskud på kr I dette beløb er der indregnet mere køle/fryseplads, stor grøntsags-skærer til vores røremaskine, blandingsbatteri med bruser til afskyldning (proffesionelt udstyr) og diverse indkøb til ekstra produktionsredskaber til ovn og komfur. Den forældreetablerede ordning vil hos os udgøre de kr.586 pr. mdr. i 11 måneder. Vi vil indenfor den givne ramme indkøbe så meget økologi som muligt. Der vil som udgangspunkt blive serveret 4 varme frokostmåltider og 1 koldt pr. uge. Vi håber at DS vil se velvilligt på, at der følger penge med så vi kan få en god start på madordningen. Bestyrelsen i Skovparkens Børnehus 1

2 Børnehuset Montebello Høringssvar vedr. frokostordning Forældrebestyrelsen ønsker frokostordning såfremt de nødvendige indkøb fortages og der tildeles budget til udvidelse af køkkenets opgaver. For at kunne håndtere at lave mad til børnehavebørnene vurderes det, at der skal indkøbes følgende inventar: Stålbord på hjul, flere fade og skåle, nyt komfur, et ekstra køleskab, en opvaskemaskine til 1. sal samt en ekstra ovn i køkkenet. Herudover skal der tildeles flere personaletimer. Transporten til 1.sal er den største udfordring. Her foreslår forældrebestyrelsen en madelevator. På vegne af forældrebestyrelse og A-MED Mette Johansen, Leder Børnehuset Montebello Børnehaven Stokrosen Ang. Fravalg af frokostordning. Bestyrelsen i Børnehaven Stokrosen drøftede det udsendt matriale om frokostordninger til småbørnsområdet. Da vores køkken ikke lever op til at lave en frokostordning, vil vi hellere bibeholde vores gode sunde madpakker. Så derfor melder vi fra til ordningen. formand Nina Bondefede og Leder Lene Kildegård Børnehuset Hellebæk Bestyrelsen i Børnehuset Hellebæk har svaret nej tak til frokostordning for de 3-6 årige. Bedste hilsner Karin R. Folkmann Leder af Børnehuset Hellebæk Hammermøllevej 17B 3150 Hellebæk Telefon kontor Telefon mobil Børnehuset Søbæk Bestyrelsen i Børnehuset Søbæk har valgt at sige nej tak til frokostordningen. Hilsen Henrik Groth Nielsen Leder Børnehuset Søbæk Center for Daginstitutioner og Skoler Helsingør Kommune 2

3 Børnehuset Snerlen Så har vi den 8.oktober haft bestyrelsesmøde. Det blev et enstemmig nej,til frokostordning. Hertil skal siges: Forældrene vil meget gerne en madordning. Ordningen skal være kommunal og mer prisen for ordningen skal indgå i institutionsprisen. Holdninger som kom i spil: - Da Helsingør kommune arbejder intensivt med inklusion, så skal alle have tilbuddet. - Vi er ikke interesseret i at skabe miljøer hvor vi danner A og B hold blandt børn - dette blev drøftet og der var mange spørgsmål og holdninger. - Snerlen har ikke arealer til ekstra hård-hvidvare som kan godkedes af fødevaremyndigheder. - Medarbejderne skal ikke indgå I det praktiske arbejde med afrydning - der er ikke plads i arbejdsrammen/rytmen fordi alle medarbejdere har meget prioriteret opgaver som skal håndteres og løses Således forstået af Pernille Sommerlyst Jeg har måske misforstået hvornår bestyrelsen skulle stemme om madordning eller ej hos os. Men vi har kun et bestyrelsesmøde her i efteråret så de har allerede stemt og det blev et NEJ herfra. Derudover skulle jeg hilse at sige at de syntes at det eventuelle tilbud om at maden bliver lavet i eget hus er en rigtig god ide. Tak fra bestyrelsen i Sommerlyst og Lone Redder Børnehuset Rosenkilden Madordningen til de 3-5 årige børn i daginstitution. Børnehuset Rosenkildens bestyrelse har truffet en beslutning vedrørende madordningen. Bestyrelsen fra vælge ordningen og bibeholde madpakkerne fra eget hjem. Bestyrelsens holdning til kommunens udbud er, at udgiften for den enkelte familie bliver for høj da en daginstitutionsplads i forvejen er høj. Overordnet set så har bestyrelsen stort interesse i en madordning der maden bliver produceret i Rosenkilden, da dette vil gavne arbejdet med Helsingørs kommunes inklusionsplan, der fælleskabet skal være i fokus. Forældrebestyrelsen i Rosenkilden. Søstjernen Børnehuset Søstjernens forældrebestyrelse frasiger madordningen for de næste 2 år. Helle Børnehuset Abildvænget Bestyrelsen i Børnehuset Abildvænget har besluttet at fravælge en frokostordning til de 3-5 årige. MVH Lene Børnehuset Nyrup 3

4 På bestyrelsens vegne, takker vi nej til madordningen. Mange hilsner Eva Meyer Børnehuset Elverhøjen Forældrebestyrelsen i Børnehuset Elverhøjen har på bestyrelsesmødet d. 30. oktober 2014 besluttet, at fravælge det fremsendte tilbud om en frokostordning. På baggrund af Elverhøjens kultur om indre styring jeg-spiser-når-jeg-er-sulten, tanken en hilsen hjemmefra samt uvidenhed om kvaliteten af maden fravælger bestyrelsen tilbuddet. En anden årsag er køkkenets /institutionens indretning det vil kræve et modtagested/køkken at sige ja. Venlig hilsen Hafsteinn Sigurdsson Daginstitutionsleder Helsingør Kommune Center for Dagtilbud og Skoler Børnehuset Elverhøjen Børnehuset Møllen Forældrebestyrelsen i Børnehuset Møllen har på mødet den 29 oktober 2014, besluttet at vi fravælger frokostordningen i vores institution. Vi har ikke tidligere benyttet tilbuddet og tilbagemeldinger fra forældrene viser at der ikke er ønske om en frokostordning. Vi håber at du vil bringe denne beslutning videre fra os. På forhånd tak for hjælpen. Mange hilsner fra Dorthe. Dorthe Carlsen Institutionsleder Børnehuset Møllen Vingen Ålsgårde Børnehuset Troldehøj Forældrebestyrelsen Troldehøj har på vores møde valgt at takke nej til tilbuddet om spiseordningen, da vi er usikre på flere punkter. Hvor skal maden komme fra, vil det være vakuumpakket, hvis ikke det produceres i eget køkken. Ligeledes finder vi priser særdeles uacceptabel. Forældrebestyrelsen Troldehøj Venlig hilsen Rasmus Rosenbak Nordvej 19, 7. tv Helsingør Fyrtårnet 4

5 På vegne af bestyrelsen skal jeg hermed framelde Fyrtårnet til Frokost ordningen. På forældremøde den oplyste bestyrelsen om deres beslutning, og der var ingen modargumenter, men bemærkninger som: God beslutning Hvis der ønskes argumenter var de efter grundige drøftelser: Pris for dyr At vi ikke har køkkenfaciliteter til selv at lave mad til ca 66 børn udover vores ca 35 vuggestuebørn Forventet levering udefra: at det evt ikke blev dagligt, at indholdet ikke er kendt At forældre alligevel skulle smøre en lille madpakke med en formiddags og en eftermiddagsmad ( udover det børn tilbydes her) børn elsker deres egen lille hyggemad. At køkkenass skal bruge meget tid på at tilberede / opvarme, og ikke mindst at opvasken fra 66 ekstra børn bliver en stor ekstraopgave. Hilsen Lis 5

6 Børnehuset Tikøb Høringssvar om frokostordning i børnehaven fra august Fællesbestyrelsen i Tikøb har haft punktet oppe til diskussion på mødet den 4. november 2014 Bestyrelsen er enige om at framelde sig ordningen, da vi er af den overbevisning at en del forældre finder løsningen for dyr. Derudover mener vi også at en madpakke med hjemmefra, er en dejlig hilsen til det lille barn fra far og mor. På bestyrelsens vegne Jeanne Brammer Frydenlund Formand Helsingør Børneasyl Hermed svar vedr. madordning i Asylet. Vi ønsker ikke en madordning. Hilsen Bestyrelse og personale Susanne Jensen Helsingør Børneasyl Stengade 29c 3000 Helsingør Børnehuset Hornbæk Børnehuset Hornbæks bestyrelse takker nej til madordning. Mange hilsner og god weekend Pia Lykke Johansson Leder Børnehuset Hornbæk Drachmannsvej Hornbæk Tlf.: Konstitueret leder Børnehuset Tusindfryd Orøvej 11 Tlf.:

7 Børnehuset Blæksprutten Forældrebestyrelsens beslutning om madordning til de 3 til 5-årge i daginstitution. Bestyrelsen i Børnehuset Blæksprutten fravælger madordning fra august Fravalget begrundes ud fra følgende: 1. Prisen er for høj her tænker vi især på familier med flere børn 2. Vi kender ikke nøjagtig til indholdet af menuerne, samt hvor mange dage, der indgår varm mad. Her tænker vi f.eks., at hvis der kun vil være 2 dage med varm mad, så er prisniveauet helt skudt over mål. 3. Vi læser ikke tydeligt, at ordningen tager hensyn til særlige madhensyn. 4. Det er for usikkert at binde sig til en ordning, hvor leverandøren stadig er ukendt. 5. Vi tænker yderligere, at tilbuddet kommer til at overskygge/tage tid fra pædagogisk personale i forhold til modtagelse, opvarmningsprocedurer, oprydning m.m.. Generelle betragtninger Vi er enige i, at børnemad er en alvorlig sag, som bør tages seriøst. Da vi har status som kommunale daginstitutioner, så er vores umiddelbare tanker, at man fra politisk side bør overveje, at der igennem dette system tages beslutninger om madordninger af mere generel karakter og at det derfor ikke skal være op til de enkelte bestyrelser at foretage sådanne beslutninger, som vil kunne få konsekvenser for den enkelte families økonomi. Bestyrelsen fra Børnehuset Blæksprutten. Børnehuset Mariehønen Hermed kan jeg meddele, at bestyrelsen i Børnehuset Mariehønen har valgt at fravælge frokostordningen. Mvh. Christine Børnehuset Kasserollen Bestyrelsen i Børnehuset Kasserollen fravælger frokostordningen. Hilsen David Børnehuset Kasserollen Svend Poulsens vej Espergærde Leder David Seebach 7

8 Børnehuset Mælkebøtten Forældrebestyrelsen er blevet bedt om at tage en beslutning om kommunal madordning for de 3-5 årige i Mælkebøtten. Vi har takket nej til en sådan ordning, forklaringen er følgende: Hos os er det ikke muligt at producere maden i eget køkken grundet kommunale bestemmelse r og vi skulle derfor have mad fra en ekstern leverandør. Uanset om det tilberedes i eget køkken eller leveres eksternt vil det føre til egenbetaling på op til kr. 600,- pr. barn. Forældrebestyrelsen har begrundet sin beslutning i at vi ikke har kunnet få noget feedback fra andre institutioner med ekstern madordning i Helsingør Kommune samt at den feedback, vi har kunnet få fra andre kommuner* giver positiv respons til mad produceret i eget køkken, men negativ feedback til mad leveret eksternt. (At vi ikke har kunnet få svar i forhold til Helsingør Kommune skyldes, at der pt. ikke er andre institutioner i kommunen, der får mad udefra). Forældrebestyrelsen *Den feedback vi har fra andre kommuner, har vi selv opsøgt i vores netværk via bl.a. Facebook Mariahjemmets Børnehave Så vidt jeg husker, skulle der svares angående fravalg af frokostordning inden d I hvert fald har Bestyrelsen her i Mariahjemmet, på deres møde , besluttet også i den kommende periode, at fravælge frokostordningen!, Lillet. Tusindfryd Tusindfryds bestyrelse takker nej tak til madordningen. Vi ses Pia Lykke Johansson Konstitueret leder Børnehuset Tusindfryd Orøvej 11 Børnehuset Nørremarken Børnehuset Nørremarken har på seneste bestyrelsesmøde stemt om madordning, og det blev enstemmigt nedstemt. Vi ønsker altså ikke madordning i den beskrevne form. Hvis man kunne have fået penge til at ændre på det allerede eksisterende køkken, så huset selv kunne have stået for madlavningen, havde sagen været en anden. Hanne Abild Laursen Formand for forældrebestyrelsen i Børnehuset Nørremarken 8

9 Børnehuset Snekkersten Svar på høring vedr. tilbud om frokostordning for børnehavebørn Vi har i Børnehuset Snekkersten taget stilling til høring omkring frokostordning for børnehavebørn i Helsingør kommune. Vi har besluttet, at vi ikke ønsker at tilknytte Børnehuset Snekkersten til ordningen., Forældrebestyrelsen i Børnehuset Snekkersten Ved Formand Lisbeth Nissen Børnehuset Himmelblå Forældrebestyrelsen i Himmelblå fravælger frokostordningen for børnehaveafdelingen. Mvh Charlotte Norgren Børnehuset Bøgen Høringssvar vedrørende Frokostordning til alle 3-5 årige i dagtilbud. Forældrebestyrelsen i Børnehuset Bøgen har følgende bemærkninger til forslaget: Forældrebestyrelsen har efter grundige drøftelser i bestyrelsen og på vores efterårsforældremøde valgt at sige nej til frokostordningen. Vi synes, det har været en meget svær beslutning, da der er mange positive ting ved forslaget. Dog har der været usikkerhed om en række forhold, hvilket i sidste ende har vejet tungere. Vores overvejelser har gået på mange niveauer: - Institutionens konkurrencesituation, mulighed for differentiering samt tiltrækning af børn fremadrettet - Personalesituation ved sygdom og ferie særligt effekten af dette på det pædagogiske arbejde, når madlavningen bliver det primære - Den forøgede økonomiske byrde på forældrene - Børnenes læring ved hjemmesmurte madpakker kontra frokostordning Afslaget har vi taget ud fra mange overvejelser, som har været både for og imod og beslutningen har ikke været let. Vi sender nogle af vores overvejelser med i høringen. En frokostordning er et godt tiltag, der ikke kun omhandler, at forældrene slipper for at smøre madpakker. Selvom det umiddelbart virker tillokkende for mange forældre. Der bør indhentes erfaringer fra andre kommuner, hvor der er en velfungerende madordning, så der kan laves et mere konkret oplæg. Lige nu er der for mange ubekendte til, at vi tør sige ja. 9

10 I forhold til produktion af maden har vi mange spørgsmål. Er der taget højde for problematikken om vikar/afløsning i køkkenet når der er fravær pga. ferie, møder og sygdom? Bliver der tilført fuld dækning af en køkkendame til vores vikarbudget eller vil der kunne overvejes to fuldtidsmedarbejder i køkkenet, så ansvaret for hjælp fra den pædagogiske normering bortfalder eller formindskes? Flere har foreslået, at køkkenmedarbejderne trækkes ud af institutionens budget og dækkes ind andet sted fra, så det ikke er institutionens vikarbudget, der er ansvarlig for at ordningen fungerer optimalt. Frokostordningen må i produktion bære sig selv og ikke blive en ekstra udfordring til hverdagen. Overordnet får vi rykket på vores værdier og indsatser, da det basale/mad til alle børn skal prioriteres først hver dag. Oplægget er ikke konkret nok. Det er for usikkert om maden kan blive af høj nok kvalitet. Der bør sættes mere faste kriterier for mængden af økologi. En så stor andel som muligt kan jo ende med at blive 10 %. Da vi har mangel på børn i Helsingør Kommune, kan det være en stor beslutning for den enkelte forældrebestyrelse, at indføre frokostordning, som koster 586kr ekstra om måneden. Vil forældre vælge Bøgen til eller vælger de os fra på grund af ekstra prisen? Vil det være ressource stærke forældre, som vælger os og dermed udfordrer mangfoldigheden og det frie valg af institution? Der er en stor usikkerhed i forhold til børnetallet. Hvis institutionerne ikke bliver fyldt op, kan budgettet så hænge sammen. Hvis alle institutioner er med i frokostordningen vil det være muligt, at lave en indkøbsaftale, så råvarerne til produktion af maden vil kunne blive billigere og vi vil kunne få mere og bedre kvalitet for pengene. Indførelse af Frokostordning for 3-5 årige i dagtilbud bør være en fælles strategi på strategikortet. En indsats som vil være et af midlerne til at få 800 flere børnefamilier til at flytte til en kommune, som kan tilbyde madordning for alle børn i alle deres dagtilbud. Dette er nogle af de mange overvejelser, der har været drøftet og ført os til beslutningen om at sige nej til ordningen. Vi ser frem til at høre mere om erfaringerne fra de institutioner, der til vælger frokostordningen På Forældrebestyrelsens vegne Bente Larsen 10

11 Børnehuset Stjernedrys HØRRING VEDRØRENDE FROKOSTORDNING I BØRNEHUSET STJERNEDRYS NOVEMBER 2014 BESTYRELSEN I BØRNEHUSET STJERNEDRYS HAR BESLUTTET IKKE AT TILSLUTTE SIG DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING. BESTYRELSEN HAR VURDERET AT DER ER FOR STOR USIKKERHED OMKRING DET ENDELIGE TILBUD OG LEVERANDØRENE AF DETTE. DET ER SAMTIDIGT FOR USIKKERT HVOR MANGE RESSOURCER DER FØLGER MED OG OM DET HELT KAN DÆKKE DET EKSTRA ARBEJDE I KØKKENET, SOM NATURLIGT FØLGER MED. I STJERNEDRYS SER BESTYRELSEN GERNE EN LØSNING, MED EGENPRODUKTION, MEN DET VIL KRÆVE EN ÆNDRIG AF VORES KØKKENS FYSIK, SÅLEDES AT DER INVESTERES I ET NYT KOMFUR MED STØRRE KAPACITET, OPVASKEFORHOLD MED STØRRE KAPACITET OG LIDT EKSTRA KØLEPLADS. DA DETTE IKKE ER EN MULIGHED I DET NUVÆRENDE TILBUD HAR BESTYRELSESEN SÅLEDES BESLUTTET IKKE AT TILSLUTTE SIG DEN KOMMUNALE FROKOSTORDNING I DENNE OMGANG. MED VENLIG HILSEN BESTYRELSEN I STJERNEDRYS Børnehuset Hellebæk Bestyrelsen i Børnehuset Hellebæk har svaret nej tak til frokostordning for de 3-6 årige. Bedste hilsner Karin R. Folkmann Leder af Børnehuset Hellebæk Hammermøllevej 17B 3150 Hellebæk Børnehuset Hallandsgården Svar vedr. den kommunale frokostordning pr Bestyrelsen i Børnehuset Hallandsgården har d. 11. november behandlet sagen om et sundt frokostmåltid til alle børn i alderen 3-5 år pr Bestyrelsen besluttede følgende: At fravælge den kommunale frokostordning, som skulle træde i kraft d. 1. august 2013 Venlig hilsen Lotte Frederiksen Børnehuset Hallandsgården Børnehuset Montebello 11

12 Krible Krable Børnehuset Krible Krable fravælger madordning fra august 2015 august Vi har følgene begrundelse for at fravælge: Igen i år har bestyrelsen skulle takke ja eller nej til en madordning for børnehavebørnene (3-6 år). Politikerne har sendt et oplæg ud til alle institutioner i Helsingør kommune, omhandlende en madordning fra august 2015 og 2 år frem. Bestyrelsen ønsker rigtig gerne, at der kan blive madordning, hvor at maden bliver tilberedt i børnehaven, på de samme gode vilkår som er tilfældet i vuggestuen i dag. Camilla, som er køkkendamen i vuggestuen, kom til bestyrelsesmøde og fortalte om for og imod en ordning til børnehavebørnene. Hun har fået undersøgt mulighederne for, at køkkenet i børnehaven kunne blive et grovkøkken, hvor at grøntsagerne kunne skylles og snittes dette kræver lidt ombygning i form af væg, samt en ny industri-opvaskemaskine. Fødevarestyrelsen kunne derfor ikke garantere, at køkkenet kunne blive godkendt. Maden skulle tilberedes i vuggestue-køkkenet og derfra transporteres ned til det store hus. Med det oplæg vi har modtaget fra kommunen er der ikke lagt op til et økonomisk råderum for en eventuel ombygning samt tilkøb af nye ovne og opvaskemaskiner, ydermere vil der kun være mulighed for en assistent på 12 timer om ugen. I betragtning af, at de 44 børnehave børn også skal have et lavere fedtprocent i deres mad end vuggestuebørnene vil 12 assistent timer ikke være tilstrækkeligt. Bestyrelsen har vurderet pga. oplægget fra kommunen og informationen fra Camilla, at det vil være for sårbart at sige ja til denne madordning. Vi vurderer, at det desværre ikke tilstrækkeligt til, at bestyrelsen vil stemme ja til mad i børnehaven. Bestyrelsen er bekymret for, at der vil gå for meget tid fra for personalet i forbindelse med en madordning pga. de få assistent-timer blandt samt i tilfælde af ferie og sygdom. Bestyrelsen og Camilla kan se mange fordele ved en madordning, men oplægget har for mange konsekvenser for både budget og personale, så vi vurderer, at det er for risikofyldt at stemme ja til en madordning med de muligheder, der er lagt op til for kommunen. Børnehuset Krible Krable 12

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Overførsel af merforbru g

Overførsel af merforbru g Center for Økonomi o Ejendomme Bila 3 Udval Korrektion er til overførsler Merforbru dækket indefrysnin merforbru Usluttede projekter finansieret friivelser eller eksterne midler Automatisk l u op til 3

Læs mere

Liste over Kommunens EAN numre

Liste over Kommunens EAN numre Liste over Kommunens EAN numre EAN Lokations nr. Navn Adresse Postnr. By Telefon 5790001124618 Ejendoms- Og Miljøudvalg Mørdrupvej 15 3060 Espergærde 49282828 5790001124656 Slet Gl. Holmene skole Knudemosevej

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 pct. af korrigeret budget Bilag 10 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 3 af korrigeret budget Totalramme: Hornbæk Børnehave I 1000 Totalramme 3012 1166-1846 -158,40% (hvis flere), en afviklingsplan skal beskrives samten

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune

Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Bilag 3. Noter fra interview med Lejre kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners navn(e)

Læs mere

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014.

Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Frokost tilbud for alle børn i Kernehuset, SpilLoppen og Vidensgruppen fra august 2014. Kære forældre. Frokost tilbuddet kan i Skive Kommune tilbydes i 2 former. Kommunalt arrangeret frokost mad ordning

Læs mere

Det obligatoriske frokostmåltid

Det obligatoriske frokostmåltid Det obligatoriske frokostmåltid Information til forældre med børn i Frederikssund Kommunes daginstitutioner Afdelingen for Dagtilbud INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 HVAD ER RAMMERNE?...3 HVAD ER EN

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune

Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Bilag 4. Noter fra interview med Vordingborg kommune Projekt om mad i Daginstitutioner m. UCR VIFFOS besøg i 5 kommuner: Lejre, Ringsted, Roskilde, Vordingborg og Kalundborg. Kommune Interviewpersoners

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere til mad i daginstitutioner i Region Sjælland 1 Modeller

Læs mere

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune

Børnemadsvalget i Lejre Kommune. Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Børnemadsvalget i Lejre Kommune Udgives af: Center for Dagtilbud, Lejre Kommune Hvorfor skal jeg læse denne folder? Synes du at dit barn og de andre børn i børnehaven skal spise hjemmelavede madpakker

Læs mere

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant)

Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Referat af bestyrelsesmøde 7. november 2012 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Rikke, Thomas, Hanne og Marika (suppleant). Fraværende Dennis (suppleant) Herudover deltog nyvalgte

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus

Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Kostpolitik ved evt. madordning i Hornsyld Idrætsbørnehus Forord I Hornsyld Idrætsbørnehus sætter vi fokus på sund kost. Derfor har vi fundet det relevant at udvikle en kostpolitik, idet vi anser barnets

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011

Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene. En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne - hvad ønsker forældrene En landsdækkende undersøgelse i kommuner og institutioner 2011 Frokostordninger i daginstitutionerne hvad ønsker forældrene Undersøgelsen

Læs mere

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen.

9. Ny ledelsesstruktur i børnehuset 10. Bestyrelsesforsikring - status Morten A 11. Årshjul for bestyrelsen. Dagsorden Bestyrelsesmøde Onsdag den 23. januar 2013 kl. 18.00 20.00 Ansvarlig 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Godkendelse af referat fra sidste møde 4. Ændring af bestyrelsesmøder Hanne 5.

Læs mere

Stribonitten. Forældremøde med valg til bestyrelsen d. 26.3.2014

Stribonitten. Forældremøde med valg til bestyrelsen d. 26.3.2014 Stribonitten Forældremøde med valg til bestyrelsen d. 26.3.2014 Dagsorden. 1. Velkommen V/Helle. 19.30-19.40 2. Madordning V/Birthe.19.45-20.00. Spørgsmål og svar. 20.00-20.30. (kaffe pause.) Eftermiddags

Læs mere

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget budget Børne- og uddannelsesudvalget Totalramme: Klub Abildtræet Oprindeligt budget 2014 for totalrammen: 5.354 Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 4.628 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 611 Automatisk

Læs mere

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION

ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION ØKOLOGI TRIN FOR TRIN I EN ENKELT INSTITUTION Tidsperspektiv: Ca. 1 år Læs mere om: Fase 1: Beslutningen træffes Fase 2: Hvad er status? Fase 3: Hvor vil vi hen? Fase 4: Hvad skal ændres? Fase 5: Indkøringsfasen

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen - Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011 Vuggestuen Indledning Denne pjece er en informationsfolder til dig som forældre. Den fortæller om målene for mad og måltider i

Læs mere

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne

Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen. Vuggestuerne Overordnet kostpolitik og kosttilbud i Dagtilbuddet Skovvangen I Skovvangen tilbydes der kost i alle afdelingerne - dog ud fra forskellige principper. I vuggestuen Kornbakken og vuggestuen Århusbo er der

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Kostpolitik 2014-2016

Kostpolitik 2014-2016 Kostpolitik 2014-2016 Indholdet i denne pjece er drøftet og godkendt af forældrebestyrelsen i Daginstitutionen Kjellerup/Levring i maj 2014. Generelt Daginstitution Kjellerup/Levring ønsker at implementere

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen:

AFRAPPORTERING. Ovinehøj. Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15. Deltagere i tilsynssamtalen: Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 AFRAPPORTERING Ovinehøj www.svendborg.dk Lovpligtigt tilsyn den 1. oktober 2012 kl. 9.30-13.15 10. oktober 2012 12/13666 Skole

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 08. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00.

Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Referat FB-møde mandag den 15. september klokken 17.00 20.00. Mødet afholdes i Æblehaven nr. 78, som er den gamle vuggestueafdeling i Mælkebøtten. Dagsorden: 1. Valg af referent Janni 2. Godkendelse af

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2012

Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2012 Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. oktober 2012 Deltagere: Kristina Avenstrup Lars Schmidt Klavs Hansen Brian Baltzer Nina Hartling Helene Bundgaard Lasse Lynæs Pia West Susanne Scotwin Bianca Moreno Ann

Læs mere

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik.

Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. Langhøj Dagtilbud og SFO Bækvej 6,Asp 7600 Struer Tlf: 96848940 Langhøj dagtilbud og SFO s kostpolitik. I forbindelse med den stigende interesse og fokus på sundhed og trivsel, skabes indsatser for at

Læs mere

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud KOSTPOLITIK Dagpleje, vuggestue og børnehave TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbuds kostpolitik Formål Formålet med loven om frokostordning i dagtilbud er, at give alle børn

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

Nye rammer og regler for. madvalget

Nye rammer og regler for. madvalget Nye rammer og regler for madvalget v/vibeke Jørgensen, Sundhed og Indkøb FÆLLES FROKOST MERE END BARE MAD Hvornår skal valget træffes? Forældrene høres hvert 2. år i Københavns Kommune. Denne gang i november/december

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner

Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner Anbefalinger for frokostmåltidets ernæringsmæssige kvalitet til børn i daginstitutioner 1 Anbefalinger for det sunde frokostmåltid til børn i daginstitutionen Det fælles frokostmåltid anbefalinger og inspiration

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Oddense Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Oddense Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Oddense Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Gode råd om køkkenindretning

Gode råd om køkkenindretning Gode råd om køkkenindretning Velkommen til Sclerosecentrets test- og træningskøkken Køkkenindretning, der dur Madlavning og arbejde i køkkenet kan være meget krævende, hvis man har nedsat kraft og bevægelighed

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

Fællesbestyrelsesmøde Mols

Fællesbestyrelsesmøde Mols Molsskolen den 4/12/2014 Fællesbestyrelsesmøde Mols Deltagere: Fraværende uden afbud: Fraværende med afbud: Sted / lokale: Susanne, Eva, Thomas, Carl Oskar, Frants, Mette, Winnie, Trine, Louise, Bjarne,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Områdebestyrelsen Gundsømagle Dato og tid: d. 15/02/2011 kl. 17.00 Sted: Børnehuset Hybenhuset

Bestyrelsesmøde i Områdebestyrelsen Gundsømagle Dato og tid: d. 15/02/2011 kl. 17.00 Sted: Børnehuset Hybenhuset Bestyrelsesmøde i Områdebestyrelsen Gundsømagle Dato og tid: d. 15/02/2011 kl. 17.00 Sted: Børnehuset Hybenhuset Til stede: Medarbejdere: Ulla Løwenstein, Helle Høgh Nilsson Forældre: Mette Hededam Hummel

Læs mere

Rudkøbing den 1. juni 2011

Rudkøbing den 1. juni 2011 Referat til forældrebestyrelsesmøde Dagplejen Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Tlf. 63 51 6150 E-mail: børnogkultur@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Rudkøbing den 1. juni 2011 Sted Langeland Rådhus,

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Hobbitten Børnehus Bestyrelsesmøde mandag d. 28. januar

Hobbitten Børnehus Bestyrelsesmøde mandag d. 28. januar 2013 Hobbitten Børnehus Bestyrelsesmøde mandag d. 28. januar Dette dokument indeholder referat fra bestyrelsesmøde i Børnehuset Hobitten 16-02-2013 HOBBITTEN BØRNEHUS Referat fra bestyrelsesmøde mandag

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen)

Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Referat Bestyrelsesmøde Daginstitutionen Skovgården 1. september 2014 Kl. 19:00 21:30 Balle Børnehus (vuggestuen) Indkaldt af: Maria Tørnsø Østergaard Indkaldt: Ida Rønne Antonsen, Maria Tørnsø Østergaard,

Læs mere

Århus Friskole d. 18. december 2009. God jul og godt nytår!

Århus Friskole d. 18. december 2009. God jul og godt nytår! Fredagsbrev Århus Friskole d. 18. december 2009 God jul og godt nytår! Så nærmer sig tiden. Sidste skoledag er vel overstået, de sidste julegaver er produceret i juleværkstederne og der er blevet sunget

Læs mere

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00

Referat Byrådet. Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Referat Byrådet : Mandag den 27. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte Kondrup

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen

Københavns Kommune. Økologianalyse på to udvalgte plejehjem. Rapport fra projektgruppen Københavns Kommune Økologianalyse på to udvalgte plejehjem Rapport fra projektgruppen April 2009 Konklusion På baggrund af den gennemførte proces og analyse har projektgruppen følgende konklusioner: De

Læs mere

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune

Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune Marts 2010 Forventninger til Børnemad i Københavns Kommune UdviklingsForum marts 2010 UdviklingsForum I/S, Hjulbjergvej 56, 8270 Højbjerg tlf. 70 26 03 19

Læs mere

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.)

Det Etiske Råds høringssvar angående forslag til lov om ændring. af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) NOTAT 12. marts 2013 J.nr.: 1301003 Dok. nr.: 1171103 HKJ.DKETIK s høringssvar angående forslag til lov om ændring af børneloven og forskellige andre love (Medmoderskab mv.) har modtaget et udkast til

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt

Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005. Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Mere grønt Mad på Arbejde konference ideer og handlinger 30. maj 2005 Bord 1 Bord 2 Bord 12 Bord 11 Adskilt budget fri frugt og grønt Nedsætte gruppe med ledelse kantine medarbejdere Få medarbejderne med

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S

Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S 29-10-2014 Referat fra Bestyrelsesmøde d. 29-10-2014 fra kl. 19.00 21.30. Referent: Mette Sølbeck Fremmødte: Mette G, Steen, Ian, Mads, Rikke, Nina, Elin, Anne, Pia, Inga og Mette S Pkt. Emne Dokumenter

Læs mere

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen

Evaluering af frokostordningen. Rødding Børnehave. www.skive.dk. Kultur og Familieforvaltninen Evaluering af frokostordningen Rødding Børnehave Kultur og Familieforvaltninen www.skive.dk Indledning Siden august 2011 har vi i Rødding Børnehave indført frokostordning gældende for alle børn i børnehaven.

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side:

Indholdsfortegnelse: side: Indholdsfortegnelse: side: velkommen... 2 telefoner 2 åbningstider... 3 forældrebestyrelse... 3 information... 3 personale... 4 ferie- og lukkedage... 5 traditioner... 5 vuggestuen/ dagsrytme... 6 børnehaven/

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole

Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Mad- og måltidspolitik for Madskolen på Tingbjerg Heldagsskole Madskolen Tingbjerg Heldagsskole Skolesiden 2 2700 Brønshøj Februar 2012 Indhold FORMÅL... 3 TILGÆNGELIGHED... 3 MADSKOLEN... 4 Målet med

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Brumbasserne: Rasmus, Katrine, Marianne og Nana(2 dage om ugen)

Brumbasserne: Rasmus, Katrine, Marianne og Nana(2 dage om ugen) Nyhedsbrev April 2015 Kære forældre Jeg havde desværre ikke mulighed for at være i Troldhytten i dag fredag. Jeg ønsker jer der stopper i Troldhytten al godt fremover. Jeres børn fik knus og kram torsdag

Læs mere

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt

Spørgeskema: køkken. Serverer køkkenet grønt tilbehør til det varme måltid? Ja, dagligt Kulinarisk kvalitet Hvor mange køkkenmedarbejdere tilsmager maden i forbindelse med tilberedning af hvert måltid? En To Flere end to Ingen Foretager køkkenet systematisk opfølgning og evaluering af dagens

Læs mere

Distriktsskole Smørum

Distriktsskole Smørum Referat D. 02.03.2015 på Afd. Boesagerskolen Forum: Skolebestyrelsesmøde Afdeling: Boesagerskolen Møde nr.:4/2015 Mødedeltagere: Forældrevalgte: Martin Kaag, Jeppe Krag, Jens Skov, Hag, Peter Egemose Grib,

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning.

1) Hvorfor kost politik: At sætte ramme for en god kostforplejning. INDHOLD: 1) Hvorfor have en kostpolitik 2) De 10 kostråd 3) Måltids sammensætning 4) Råvarer 5) Indkøb 6) Spisemiljø 7) Køkkenets åbningstider 8) Køkkenets service 9) Elever med i køkkenet 10) Regler for

Læs mere

Lyreskovskolen. Mødedeltagere: Der indkaldes til møde i Skolebestyrelsen på Lyreskovskolen Øst (Kruså) i mødelokalet.

Lyreskovskolen. Mødedeltagere: Der indkaldes til møde i Skolebestyrelsen på Lyreskovskolen Øst (Kruså) i mødelokalet. Lyreskovskolen Der indkaldes til møde i Skolebestyrelsen på Lyreskovskolen Øst (Kruså) i mødelokalet. Torsdag den 19. februar 2015 kl. 17.00-19.30 Andre inviterede: Mødedeltagere: Ulla Nissen Louise Sørensen

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Nye ledere fundet til områder og huse Byrådet i Frederikssund Kommune besluttede den 22. juni 2011 en ny

Læs mere

Kostpolitik for Helsted Børnehus

Kostpolitik for Helsted Børnehus Kostpolitik for Helsted Børnehus Hvorfor en kostpolitik? Der er fart på i børnenes dagligdag der skal, lege og lærer en masse nyt. Børnene skal vokse og udvikle sig og det er derfor vigtigt at de får,

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Tillæg til høringssvar forældrebestyrelsen, Regnbuen

Tillæg til høringssvar forældrebestyrelsen, Regnbuen Tillæg til høringssvar forældrebestyrelsen, Regnbuen Vi afleverer dette dokument, som et tillæg til det høringssvar vi afleverede, ved høringsfristen den 9/11 2012, efter et par nætter med skrivekrampe.

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere