Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn juli 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013"

Transkript

1 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn. Ordningerne bygger på en forudsætning om, at udgiften til frokostmåltidet deles mellem skatteyderne og forældrene. Det blev endvidere besluttet, at den økologiske andel i råvarerne kan nedsættes til 75 % eller mindre og at forældrebestyrelserne inddrages i arbejdet med at udforme de nye frokosttilbud. Det er i forbindelse med budget 2013 besluttet, at der i budget 2014 og overslagsårene afsættes 4 mio. kr. til frokostordninger til børnehavebørn. Frokostordninger til børnehavebørn er drøftet med forældrebestyrelserne på fyraftensmøder den 12. november 2012 og 2. maj Her fremkom forældrebestyrelserne med en række tilkendegivelser vedrørende en fremtidig frokostordning for børnehavebørnene. Med dette notat fremlægges et forslag til frokostordning til børnehavebørn i Ishøj Kommunes daginstitutioner. Forslaget tager udgangspunkt i beslutningerne i budgetaftalen for 2013 samt forældrebestyrelsernes tilkendegivelser. Udgangspunktet for forslaget er således: At maden som udgangspunkt produceres i daginstitutionerne af ansat køkkenpersonale. At maden der serveres lever op til Fødevarestyrelsens anbefalinger til sund frokost i daginstitutioner og Ishøj Kommunens ernæringsprincipper for børn og unge 0 16 år (vedlagt i bilag 1), dog således at den økologiske andel i råvarerne kan nedsættes til 75 % eller mindre. At det er dagtilbudslederen der varetager ansvaret for frokostordningen inden for rammerne af de politisk besluttede retningslinjer samt institutionens kostpolitik vedtaget af forældrebestyrelsen. At frokosten indgår som en del af daginstitutionens grundydelse og forældrebetaling på max 25 % af bruttodriftsudgiften. Denne ordning er i dag gældende for vuggestuebørnene. Når frokosten indgår som en del af dagtilbudsydelsen vil ordningen gælde for alle børnehavebørn som er indmeldt i en af kommunens institutioner jf. Dagtilbudslovens 16b. stk. 4. Byrådet kan dog efter 16a stk. 3, efter ansøgning fra et barns forældre, træffe afgørelse om, at et barn kan fritages fra et sundt frokostmåltid, hvis barnet har en lægedokumenteret allergi eller anden sygdom, som kræver en specialkost, og kommunen ikke på forsvarlig vis kan give barnet et sundt frokostmåltid i daginstitutionen. At børnehavebørn og vuggestuebørn tilbydes den samme frokostordning og at budgettet til vuggestuebørn og børnehavebørn vil være den samme. 1

2 Da frokostordningen vil gælde for alle børnehavebørn og vuggestuebørn vil antallet af børn der samlet skal produceres mad til stige fra 433 vuggestuebørn til 1195 vuggestue- og børnehavebørn (svarende til den aktuelle børnenormering). Der er på den baggrund lagt til grund at der kan opnås en række stordriftsfordele. Hertil kommer, at nedbringelse af økologiprocenten fra 95% til 75% eller mindre forventes at kunne gøre indkøbet af fødevarer billigere. Det forventes således at omkostningerne til produktion af mad til vuggestuebørnene kan nedbringes, hvilket kan bidrage til at finansiere frokosten til børnehavebørnene, hvilket er en forudsætning for at finansiere frokostordningen til børnehavebørnene inden for rammerne af den samlede økonomi. Forslag til tildeling pr. barn Det foreslås, at tildelingen pr. barn pr bliver kr. pr. barn pr. år, svarende til ca. 632 kr. pr. mdr. fordelt mellem fødevarer og løn således: Fødevarer kr. pr. barn pr. år Løn kr. pr. barn pr. år. I alt kr. pr. barn pr. år. Det svarer til en samlet merudgift pr. år til køkkenpersonale og fødevarer på kr. Beregningen er foretaget med udgangspunkt i den aktuelle børnegrundnormering på 762 børnehavebørn x kr. pr. barn pr. mdr. x 12 måneder. Forslag til finansiering Det er besluttet, at der i budget 2014 og overslagsårene afsattes 4 mio. kr. til frokostordninger til børnehavebørn. Beløbet skal dække udgifter til frokostordningen samt udgifter til økonomiskfriplads og søskende tilskud. Forældrebetaling svarende til 25 % af bruttodriftsudgiften. Det svarer til en ekstra forældrebetaling pr. barn på 166 kr. pr. mdr./1.992 kr. pr. år Udgifter til økonomisk friplads og søskende tilskud Omfordeling fra frokost til vuggestuebørnene opnået ved stordriftsfordele og nedbringelse af økologiprocenten. (Uden nedsættelse af forældrebetalingen for en vuggestueplads.) Ekstraudgift som konsekvens af den foreslåede fordeling mellem fødevarer (som er momsbelagt) og lønudgifter (som ikke er momsbelagt) Ekstra udgiften foreslås hentet fra som foreslås dækket af midler fra daginstitutionernes mer-/mindreindskrivningspulje. 1 I oplægget forudsættes det, at tildeling til såvel fødevarer (momsbelagt) som lønudgifter (ikke momsbelagt) nedsættes i forhold til den nuværende tildeling til frokost pr. vuggestuebarn. Da fødevarerne er momsbelagt vil en nedsættelse af budgettet fra de kr. som i dag gives til vuggestuebørnene forårsage en merudgift idet udgiften stiger i takt med at den momsbærende konto nedsættes og den ikke momsbærende konto dermed hæves. 2

3 En uddybet beregning fremgår af bilag 2. Beregningen er foretaget med udgangspunkt i den aktuelle børnegrundnormering for vuggestuepladser (433) og børnehavepladser (762). Til sammenligning er den nuværende tildeling til frokost pr. vuggestuebarn i alt kr. pr. år, jf. det fremskrevne budget for 2014, fordelt på kr. til fødevarer og kr. til lønudgifter. Forslaget indebærer således, at tildelingen pr. vuggestuebarn vil falde fra kr. pr. barn pr. år til kr. pr. barn pr. år. Udover budgettet til frokostordningen tildeles institutionerne fortsat kr. pr. barn pr. år til øvrige fødevarer som bl.a. går til morgenmad og mellemmåltider. Dagtilbuddenes budgetter reguleres en gang årligt for indskrivning af flere eller færre børn i forhold til institutionens faste normering. Har en institution flere børn end normeringen tilføres de midler og har institutionen færre børn trækkes der tilsvarende beløb fra institutionens budget. Lønudgifter til fastløn og børnerelaterede udgifter, herunder fødevarer, indgår i den nuværende regulering. Det foreslås, at såvel fødevareudgifter som lønudgifter til frokostordningen fremover også indgår i reguleringen af institutionernes budget i slutningen af året. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det besluttet, at den økologiske andel i råvarerne kan nedsættes til 75 % eller mindre. Det foreslås at den nedre grænse for den økologiske andel sættes til 50 %. 3

4 BILAG 1 Ishøj Kommunens ernæringsprincipper for børn og unge 0 16 år 1. Det er målet at de måltider, som kommunen serverer eller sælger i skoler og dagtilbud, skal være økologiske og ernæringsmæssigt rigtigt sammensat inden udgangen af I dagplejen arbejdes der hen imod at øge andelen af økologiske fødevarer. 2. Børnene skal spise regelmæssigt, for at dække deres energibehov 3. Ishøj kommunes skoler og dagtilbud arbejder bevidst på at reducere sukkerforbruget 4. Dagtilbud, den kommunale dagpleje og skoler udarbejder en kostpolitik som en del af virksomhedsplanen 5. Forældrene orienteres om kommunens ernæringspolitik og de enkelte dagtilbuds kostpolitik 6. Alle måltider serveres og spises i en hyggelig atmosfære, så børnene får lyst til at spise 7. Så vidt det er muligt skal børnene være med til at lave og servere maden 8. Specialkost skal være lægeligt begrundet 9. Det er målet at alle børn og unge skal være moderat fysisk aktive 1 time hver dag og intensivt fysisk aktive minutter to gange om ugen i dagtilbud og skoler. Vedtaget af Ishøj Byråd 7. oktober

5 BILAG 2 Beregning af udgifter og finansiering af den foreslåede frokostordning Udgift til frokostordning til børnehavebørn Lønudgift pr. barn pr. år Fødevarer pr. barn pr. år Antal børnehavebørn 762 Udgift pr. barn pr. mdr. 631,75 Finansiering Budget Forældrebetaling Nettoudgift Moms af fødevarer Bruttoudgift % af bruttoudgift Pr. barn pr. md. 166 Friplads og søskendetilskud 31,82 % af forældrebetaling Omfordeling vuggestuer Ekstra udgift dækkes af dagtilbudsområdets mer- /mindreindskrivningspulje

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

Det obligatoriske frokostmåltid

Det obligatoriske frokostmåltid Det obligatoriske frokostmåltid Information til forældre med børn i Frederikssund Kommunes daginstitutioner Afdelingen for Dagtilbud INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 HVAD ER RAMMERNE?...3 HVAD ER EN

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde 30. nov Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 30. nov Tirsdag 30.11.2010 kl. 15:00 Mødelokale D1 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Kvalitetsrapporter på skoleområdet 2009-2010 3 Frokostordning

Læs mere

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad

Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Kost i dagtilbud - mere kostpolitik og ideologi, mindre mad Mennesket lever ikke af brød alene Matt 4,4 Dette notat omhandler spørgsmålet om kost i daginstitutioner. Det påvises, at der er et paradoks:

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015 Referat tirsdag den 3. februar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - februar 2015...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere til mad i daginstitutioner i Region Sjælland 1 Modeller

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Ernæringsprincipper. for børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune Ernæringsprincipper 1

Ernæringsprincipper. for børn og unge 0-16 år. Ishøj Kommune Ernæringsprincipper 1 Ernæringsprincipper for børn og unge 0-16 år Ishøj Kommune Ernæringsprincipper 1 Ishøj Kommunes børnepolitik har overskriften et godt børneliv- et fælles ansvar. For den del af børnepolitikken, der omhandler

Læs mere

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING

FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING FROKOST I DAGTILBUD INFORMATION TIL FORÆLDRE DAGTILBUD OG LÆRING Frokostmåltid i daginstitutioner 2015-17 Alle børn i daginstitutioner skal have tilbud om en kommunalt arrangeret frokostordning, som alternativ

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. august 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Dialogmøde med daginstitutionernes bestyrelser kl. 19:30-21:00 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol. 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Børne- og Ungeudvalget Beslutningsprotokol 19. januar 2009 - kl. 15:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 1. Godkendelse af dagsorden 1 2. Orientering om udbudsform for kommunale byggerier

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Referat Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 kl. 15:00 Administrationsbygningen i Fjerritslev, lokale 1.01 Jammerbugt Kommune Børne- og Kulturudvalget 04.06.2007 Punkter på åbent møde: 119. Kvalitetsrapporter

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Mad- og måltidspolitik

Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik Overordnede retningslinier for Mad- og måltidspolitik i Viborg Kommunes dagtilbud Dagtilbudsafdelingen Forord Det er Byrådets mål, at det, børn tilbydes i Viborg Kommunes dagtilbud,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere