Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl."

Transkript

1 Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl. Planstrategi med redegørelse 2007 Den 26. november 2007 vedtog Aalborg Byråd Planstrategi med redegørelse 2007 til offentliggørelse frem til mandag den 11. februar Socialistisk Folkeparti (SF) kom med en mindretalsudtalelse, som er vedlagt materialet. Planstrategien er første skridt til en ny kommuneplan, der følger efter i I planstrategien er der fokus på 6 temaer, hvor Byrådets visioner og strategier for den fysiske udvikling af kommunen fremgår, samtidig med at handlinger der understøtter udviklingen fremgår for hvert tema. De 6 temaer er: - Aalborg Nordjyllands Hovedstad - Byerne - Livet i byerne - Infrastruktur - Det åbne land - Vandmiljø. 6. december 2007 CVR nr.: PBS nr.: Åbningstider: Man-ons 9-15 Tor 9-17 Fre 9-14 Send så vidt muligt elektronisk post til Aalborg Kommune Med valg af temaer er der bl.a. lagt stor vægt på de mange nye fagområder, som Aalborg kommune med strukturreformen har fået kompetencen inden for og det faktum, at Aalborg kommune har fået en anden struktur og sammensætning, efter sammenlægningen af Hals, Nibe, Sejlflod og Aalborg kommune. Planstrategien er desuden for-debat for revisionen af kommuneplan09. I forbindelse med offentlighedsfasen afholdes der offentligt møde torsdag den 17. januar 2008 kl. 19:00 i Foredragssalen i Medborgerhuset, Rendsburggade 6, Aalborg. Planstrategi, redegørelse m.m. kan ses på bibliotekerne, borgerservicecentre og på internet-adressen Yderligere eksemplarer kan rekvireres hos Teknik- og Miljøforvaltningen, Kundecentret, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller på tlf. nr Kommentarer, synspunkter og bemærkninger til materialet og det videre planlægningsarbejde, skal være kommunen i hænde senest den 11. februar 2008, og sendes til: Rådmand Postboks 219 Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf Fax

2 Aalborg kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Plan og Byg Stigsborg Brygge Nørresundby Debatten er annonceret i Nordjyske Stiftstidende og Statstidende lørdag den 8. december, og i distriktsaviserne dækkende Aalborg kommune i uge 50. Planstrategien med redegørelse 2007 offentliggøres i medfør af Planlovens 23a. Yderligere oplysninger kan fås hos projektleder Anne-Vibeke Skovmark på tlf Med Venlig hilsen Marian Nørgaard 2/2

3 AALBORG BYRÅD Mindretalsudtalelse fra Socialistisk Folkeparti (SF) til Planstrategi med tilhørende redegørelse 2007: Indledning. Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe finder overordnet forslaget til planstrategi for Aalborg kommune som et godt grundlag og arbejdsredskab for de kommende års planlægning af kommunen som helhed. Men i Socialistisk Folkeparti vil vi samtidig pege på en række forhold, som bør spille en væsentlig rolle i den offentlige debat. Byudvikling af Aalborg og Nørresundby. For det første er det afgørende, at bygge videre på den planlægning, der allerede er gennemført for at sikre Aalborg/Nørresundby som regionens hovedstad. I omdannelsen af de centrale områder omkring havnefronten skal det således sikres, at en solid planlægning skal styre den udvikling byen har behov for med henblik på at byen, byens liv, byens rum også i fremtiden kan bibringe kulturelle og handelsmæssige oplevelser med henblik p i at udvikle dynamikken i det samspil, der er mellem aktører og interessenter. Konkret ønsker Socialistisk Folkeparti at videreudvikle de processer, der er bragt i anvendelse både i forhold til borgerinddragelse og i forhold til de politiske processer, der på tværs af forvaltningsopdelingerne sikrer et bredt fundament og dermed ejerskab for de enkelte omdannelser. Byen udvikles i disse år på Aalborg-siden af Limfjorden mod øst. I området på Østre Havn ønsker Socialistisk Folkeparti at sikre industrikulturarven gennem bevaring af en række af de bygninger, der er med til at markere byens skyline. Dette kan suppleres med andre tiltag i form af høje huse. Socialistisk Folkeparti kan derimod ikke anbefale yderligere højhusbyggerier omkring Limfjordsbroen. Endvidere ønsker Socialistisk Folkeparti også at byen udvikles mod syd. Her spiller godsbanearealerne en væsentlig rolle - både i forhold til muligheden for højhusbyggeri, der kan markere byens og bymidtens port. Men en udvikling af området, hvori også kan indgå detailhandel vil samtidig åbne mulighed for at udvikle den nuværende Kennedy Arkade til det der var dette byggeris oprindelige mål - men som aldrig er blevet realiseret. På Solsiden er alle muligheder åbne for at skabe en spændende havnefront og dermed grundlaget for at udvikle centrum i Nørresundby. Livet i byerne/oplandet udenfor storbyen. Forholdet mellem storbyen og byerne/oplandet uden for er væsentlig for udviklingen af kommunen som helhed. Udviklingen er ikke et spørgsmål om enten/eller men både/og. En væsentlig forudsætning for at fastholde et højt serviceniveau på de bløde områder er derfor at skabe mulighed for yderligere boligudvikling og dermed bosætning i byerne og oplandet. Aalborg kommune bør i sin prioritering af udviklingsmulighederne netop fokusere på, at serviceniveau og servicetilbud skal fastholdes decentralt. Der skal derfor være et tæt samspil mellem planlægningen og de bløde forvaltningsområder, således at dette kan sikres og således at der kan sættes ind på rette tid med henblik på anlæg af institutioner, skoler m.v.

4 AALBORG BYRÅD Infrastrukturen. Socialistisk Folkeparti ønsker ikke, at der af de kommunale bevillinger afsættes flere midler til VVM-undersøgelser og planlægningsproces for en tredje limfjordsforbindelse over Egholm. Byrådet bør i stedet koncentrere indsatsen for en statslig medfinansiering af vejanlæggene omkring City Syd, således at Mariendalsmølleindføringen sammen med Egnsplanvej kan realiseres i planperioden. Endvidere vil Socialistisk Folkeparti pege på at der foretages de nødvendige investeringer i opgraderingen af vejnettet nord og syd for limfjordstunnellen også med en statslig finansiering. I relation til Aalborg Comitments som grundlaget for bæredygtighedsstrategien er det afgørende for Socialistisk Folkeparti, at det netop er dette indhold, der også bliver grundlaget for styringen af de udfordringer, der er forbundet med infrastrukturen. Sammenhæng til bløde politikker. Aalborg byråd vedtager politikker på forskellige områder. Socialistisk Folkeparti finder det derfor tankevækkende, at forslaget til planstrategi ikke nævner eksempelvis den vedtagne sundhedspolitik eller børne- og ungepolitikken. Netop fordi planstrategien er et såkaldt overordnet dokument skal den derfor også forholde sig til de bløde områders politikker og ikke kun knytte sig til landdistriktspolitikken, erhvervsplanen m.v. En kobling mellem alle overordnede politikker sikrer en samlet og fremadrettet planlægning for kommunens fremtid.

5 Planstrategi 2007 Planstrategi for Aalborg Kommune Livet i byerne side 12 Infrastruktur side 16 April 2007 Aalborg - Nordjyllands hovedstad side 4 Byerne side 8 Det åbne land side 20 Vandmiljø side 24 Kommuneplanrevision side 28

6 Forord Forord Denne planstrategi for Aalborg Kommune markerer starten på en ny æra. Fire kommuner er blevet til én - og vi skal i gang med at fastlægge de kommende 12 års udvikling for vores nye kommune. Planstrategien er første skridt og den overordnede ramme for en ny kommuneplan, der følger efter i Med sammenlægningen af fire stærke - og forskellige - kommuner, har vi fået en enestående mulighed for at skabe en kommune med unikke styrkeområder. De kommende år skal vise, at vi sammen er stærkere. At vi er i stand til at udnytte, at Aalborg Kommune nu er i besiddelse af en meget bred palet af tilbud og muligheder. I strategien for kommunens udvikling, har Byrådet valgt at sætte fokus på seks temaer, som skal have særlig bevågenhed i Kommuneplan Temaerne har et afgørende fællestræk - de skal alle medvirke til at skabe en sammenhængende og velfungerende kommune. For hvert tema har vi fastlagt én vision, en række strategier og nogle konkrete handlinger som Byrådet vil gå i gang med inden for de næste fire år. Visionerne angiver vores drøm om, hvordan Aalborg Kommune skal markere sig. Strategierne udstikker den aktuelle kurs, og med konkrete handlinger forpligter vi hinanden til at komme i gang. Forud for planstrategien blev der i foråret 2007 holdt fire inspirationsmøder. Møderne har været et godt og meget inspirerende arbejdsgrundlag for Byrådet. At skabe en ny, velfungerende kommune er sammen med nye kommunale ansvarsområder - en både omfattende og udfordrende opgave. Vi skal have de fire gamle kommuner til at fungere som én helhed og sikre, at tingene udvikler sig til vores fælles bedste. Samtidig er amterne nedlagt og et nyt plansystem skal indarbejdes. Planstrategi 2007 er et politisk redskab - og et signal til borgere, interesseorganisationer, nabokommuner og andre offentlige myndigheder om, hvordan vi forestiller os at arbejde med planlægningen af kommunens udvikling. Strategien hviler på principperne i Aalborg Commitments, som stræber efter en bæredygtig udvikling, og er koordineret med kommunens Erhvervsplan, Landdistrikspolitik og Bæredygtighedsstrategi. Planstrategien offentliggøres nu i otte uger, hvor der bliver mulighed for en debat om vores udviklingsmuligheder. Når høringen er overstået vil Byrådet vurdere indkomne ideer og synspunkter, inden Planstrategi 2007 vedtages. Det er mit håb, at mange vil deltage i debatten om kommunens udvikling. Lovgrundlag Planloven fastlægger, at Byrådet inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode (2007) skal vedtage en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, en vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres. Kommunalreform Den 1. januar 2007 trådte Kommunalreformen i kraft og samtidig blev plansystemet ændret. Amterne er nu fortid, og en stor del af deres planlægningsarbejde er videregivet til kommunerne. De overordnede rammer udstikkes stadig af staten. Region Nordjylland er en ny partner i planlægningsarbejdet, og skal udarbejde en regional udviklingsplan. Det nye plansystem betyder, at Regionplan 2005 skal indarbejdes i kommuneplanen. Venlig hilsen Henning G. Jensen borgmester Planstrategien er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 8. december 2007 til den 11. februar 2008, sammen med Redegørelse Planstrategi Aalborg Kommune. Udarbejdet af Aalborg Kommune i samarbejde med COWI.

7 Planstrategiens afsæt Planstrategiens afsæt Byrådets overordnede visioner Byrådet (i 2006 Sammenlægningsudvalget) vedtog i januar 2006 Visioner og værdier for Aalborg Kommune og tilkendegav dermed retninger og pejlemærker for den fremtidige udvikling. Visionernes overordnede formulering er: Aalborg Kommune - et sted med plads til begejstring og mangfoldighed Aalborg Kommune skal være Nordjyllands handlekraftige regionshovedstad, som markerer sig både nationalt og internationalt. Samarbejdet mellem regionens erhvervsliv, det offentlige, kulturlivet samt uddannelses- og forskningsinstitutioner skal udbygges - til fordel for kommunens borgere. Samtidig skal Aalborg Kommune være regionens foretrukne bosætningssted et naturligt valg, hvor der er plads til begejstring og mangfoldighed og visioner med mennesket i centrum. Realiseringen af Byrådets visioner bygger på seks tværgående værdier, der er kendetegnende for kommunens arbejde: Mangfoldighed Åbenhed og tolerance Ligeværd og forskellighed Sundhed Bæredygtighed Borger-, brugerinddragelse og dialog Fokus på 6 temaer Planstrategien angiver Byrådets visioner og værdier for den fysiske udvikling af kommunen. Med Planstrategien konkretiseres visionerne med temaer, som skal have særligt fokus i de kommende års fysiske planlægning. Der er udpeget seks temaer: Aalborg - Nordjyllands hovedstad Byerne Livet i byerne Infrastruktur Det åbne land Vandmiljø For hvert tema opstilles en underordnet vision, en strategi og et sæt handlinger. I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan09 vil det være en væsentlig politisk opgave at afveje interessemodsætninger såvel indenfor det enkelte tema, som på tværs af dem. Fakta om Aalborg Kommune Aalborg Kommune er dannet pr. 1. januar 2007 ved sammenlægning af Hals Kommune, Nibe Kommune, Sejlflod Kommune og Aalborg Kommune. Areal (2007) km 2 Befolkningstal (2007) Bosætning fordelt på større byer (2006) Aalborg/Nørresundby Nibe Vodskov Svenstrup Klarup Gistrup Storvorde Hals Nye boliger ca. 60% er etageboliger Husstande (2007) % bor alene Beskæftigede (2006) personer PLANSTRATEGI BYRÅDETS OVERORDNEDE VISIONER De 6 tværgående værdier VISION STRATEGI HANDLINGER Planstrategi Planstrategi Planstrategien tager afsæt i Byrådets overordnede visioner. Seks temaer (kapitler) bringer visionerne ind i den fysiske planlægning. For hvert tema opstilles en underordnet vision, strategi og handlinger. Planstrategiens sidste kapitel beskriver proces og andre emner, der vil indgå i den kommende kommuneplanrevision. Ledige (primo 2007) personer Arbejdspladser (2006) Offentlige tjenesteydelser Handel og hotel Øvrige private tjenesteyd Fremstilling mv Byggeri og anlæg Transport og kommunikat Bank og forsikring Landbrug og fiskeri I alt

8 Aalborg - Nordjyllands hovedstad Aalborg - Nordjyllands hovedstad Aalborg er drivkraften i regionens udvikling. Aalborg skal være en handlekraftig by, der forstår at markere sig nationalt og internationalt. En nordjysk hovedstad, der er attraktiv at besøge, bo og arbejde i. Vækst og forandringer i Nordjyllands hovedstad Som landsdelscenter og hovedstad i landets mindste region spiller Aalborg (defineret som Aalborg og Nørresundby) en helt central rolle - både for kommunens og hele regionens udvikling. De større byer bliver i stigende grad magneter for væksten i det moderne videns- og oplevelsessamfund, og konkurrencen mellem byer og regioner er hård såvel nationalt som globalt. Det er en forudsætning, at Aalborg kan tilbyde et dynamisk miljø med et højt uddannelses- og vidensniveau, og at Aalborg er en ambitiøs by med mange talenter og et stærkt netværk af samarbejdsrelationer. Aalborg er inde i en positiv udvikling som storby med et dynamisk uddannelses- og erhvervsmiljø og en bred vifte af kulturelle tilbud, men i forhold til andre vækstregioner er befolknings- og erhvervsvæksten kun moderat. Målet om at fastholde og videreudvikle Aalborg som Nordjyllands hovedstad handler bl.a. om at skabe de rigtige rammer for et stærkt erhvervs-, kultur- og uddannelsesliv med gode vækstbetingelser. Veluddannet arbejdskraft er en knap ressource, og byens oplevelsesværdi er en væsentlig konkurrenceparameter i bestræbelserne på at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft og nye borgere. Byrådet ser det som afgørende for Nordjyllands udvikling, at Aalborg sætter fokus på at øge sin nationale og internationale konkurrencedygtighed både hvad angår erhvervsudvikling, bosætning og bykvalitet. Byrådet påtager sig et særligt ansvar for Aalborgs udvikling, men hele regionen må stå sammen om at sikre et Aalborg, der er i stand til at tage konkurrencen op. Styrkelse af storbymiljøet Aalborg-Nørresundby Midtby skal spille hovedrollen som Nordjyllands hovedstad og landsdelscenter. Byen skal levere Tingene hænger sammen Vidste du Den overordnede vision afspejles i beslutninger indenfor områder, som ikke nødvendigvis har sit fokus på fysisk planlægning, men som alligevel er en del af fundamentet for planstrategien: Erhvervsområdet Miljøområdet Sundhedsområdet Kultur- og idrætsområdet Børneområdet Ældreområdet at på 10 år er befolkningstallet i Aalborg/Nørresundby vokset fra (1996) til (2006) svarende til 2,5%? at på 10 år er antallet af heltidsstuderende på Aalborg Universitet øget med ca. 50% til (2006)? at på 10 år er antallet af arbejdspladser i Aalborg Kommune øget med 5% til (2006)? at på 10 år er antallet af ansatte indenfor fremtilling faldet med mere end 30% og øget med 40% indenfor serviceerhverv? at Aalborg tegner sig for henholdsvis 70% af kommunens og 25% af regionens arbejdspladser? at uddannelsesnivauet i Region Nordjylland stiger men fortsat er lavere end landsgennemsnittet? at der i 2005 blev brugt 215 mio. kr. offentlige midler på Aalborgs kulturliv?

9 Aalborg - Nordjyllands hovedstad et service- og kulturudbud af høj karat. Nørresundby er for alvor ved at blive en dynamisk bydel, og der planlægges for en intensiveret udvikling i lighed med den, der finder sted på havnefronten i Aalborg. Der er et stort potentiale i at skabe en levende storby omkring fjorden, og der skal gøres en ekstra indsats for at udnytte nærheden til lufthavn og motorvej. I Planstrategi 2007 og den efterfølgende kommuneplanrevision handler det bl.a. om at skabe de rette fysiske rammer, der tilgodeser målet om at styrke Aalborg som storby. Aalborg er i dag inde i en rivende udvikling fra industriby til vidensog oplevelsesby. Omdannelsen af Aalborg Havnefront vil udvide oplevelsesområdet med nye tilbud i maritime omgivelser, og skabe et område med enestående erhvervs,- bosætnings,- og oplevelsesmuligheder. Et mix af nye kulturinstitutioner, boliger, kontorer og rekreative byrum på havnefronten vil blive en ny scene for et levende og mangfoldigt byliv med Nordkraft og Musikhuset som kommende kulturelle fyrtårne. Bevarelse og genanvendelse af byens industrielle bygninger og anlæg, skal indgå i den fremtidige udvikling, og styrke byens identitet som tidligere industriby. Højhuse kan ved en høj koncentration af mennesker bidrage til at styrke det levende og mangfoldige byliv. Det stiller dog krav til såvel funktionerne i bygningen som til placeringen og udformning af højhuset. Aalborg kommune arbejder derfor med et redskab, der skal sikre et godt grundlag til at vurdere højhusprojekter f.eks. i forhold til byens skyline, arkitektur, byrum og byliv, trafik, klima, bæredygtighed etc. I forbindelse med omdannelsen af Østre Havn er det besluttet at åbne mulighed for at placere højhuse. Få andre områder diskuteres som mulige placeringer. Det drejer sig om områder, hvor der i forvejen er eller har været placeret høje bygningsvolumener - DAC, ved brolandingen på Aalborgsiden, ved Hedegaards silolandskab i Nørresundby - samt Godsbanearealet, som i kraft af sin placering i tilknytning til byens centrale trafikknudepunkt, er en mulighed i forhold til at placere et landmark/orienteringspunkt. Detailhandel spiller en central rolle for Aalborgs tiltrækningskraft. Med henblik på at styrke Aalborg lægger Byrådet med planstrategien op til, at City Syd kan udvikles. Byrådet vil - forud for Kommune- Nørresundby Aalborg Eksempler på steder i hovedstaden, der har regional betydning.

10 Aalborg - Nordjyllands hovedstad Sagt på inspirationsmøde Aalborg Kommune skal have fokus på udviklingspotentialet og et højt ambitionsniveau i planarbejdet. Udgangspunkt i egne styrker. Indsats for at tiltrække højt uddannet arbejdskraft. Bedre sammenhæng mellem overordnet og bymæssig infrastruktur. Solsiden skal prioriteres højere (Nørresundby). Unge og uddannelsessøgende er afgørende for udviklingen af kultur- og oplevelsesbyen. Aalborg skal være levende dag og nat. Tilgængelighed og sammenhæng ( På mindre end 1 time er du i Aalborg og på 20 minutter kan du komme rundt ). Hvad mener du? Hvad skal der til for at styrke Aalborg som Nordjyllands hovedstad i konkurrence med andre danske og europæiske storbyer? Nye teknologier udvikles, viden- og oplevelsesøkonomien er på dagsordenen. Hvilke nye erhvervstyper er særlig relevante i fremtidens Aalborg? Hvad kan være med til at give Aalborg mere storby-præg? plan09 - igangsætte et plangrundlag, der sikrer at Ikea kan etableres i Detailhandel behandles yderligere i temaet Byerne. For Byrådet er det ligeledes afgørende, at private og offentlige servicefunktioner, der har national og regional karakter, placeres i Aalborg. Indenfor offentlige servicefunktioner er det fx særligt specialiserede sygehusfunktioner og uddannelsesinstitutioner. Tilsvarende vil Byrådet arbejde for, at få flere statslige virksomheder - som vil være naturligt hjemmehørende i Nordjylland - placeret i Aalborg. I det hele taget vil Byrådet arbejde hårdt for, at Aalborg - og hele regionen - fra statsligt side, får tildelt rimelige rammebetingelser. Viden, uddannelse og erhverv Trods en relativ beskeden vækst, er Aalborg inde i en dynamisk erhvervsudvikling, hvor mange nye virksomheder kommer til. Væksten tager især udgangspunkt i Universitetet og NOVI, men er også markant blandt private servicevirksomheder. Der skal fokuseres på at understøtte denne udvikling uden at glemme det traditionelle erhvervsliv, som også fremover forventes at spille en vigtig rolle. Aalborg skal fortsat stå i spidsen for den nordjyske erhvervsudvikling, som i disse år undergår store forandringer. Erhvervsplan udpeger innovationsfremme, erhvervsklynger, kvalificeret arbejdskraft samt oplevelsesbyen som afgørende indsatsområder. I kampen om at sikre kvalificeret arbejdskraft slår erhvervsplanen fast, at det er nødvendigt, at der fortsat sker en udvikling af Aalborgs bykvaliteter og sikres attraktive bosætningsmuligheder. Planstrategien og den efterfølgende kommuneplanrevision vil med den fysiske planlægning understøtte erhvervspolitikken. Hvad angår virksomhedernes lokaliseringsmuligheder skal de fysiske styrkepositioner - byomdannelsesmulighederne, Universitetet og nærheden til lufthavn, motorvej og Limfjord udvikles, men samtidig skal mulighederne i oplandet undersøges. Målet er at skabe attraktive, fysiske rammer for et bredt spektrum af virksomheder inden for både viden, oplevelse, handel, service, produktion og transport. Planlægningen skal sikre høj tilgængelighed til erhvervsområderne både trafikalt og digitalt. Virksomheder med behov for godstransport skal tilbydes lokalisering i tilknytning til det overordnede vejnet, jernbanenettet og Aalborg Havn. Aalborg Lufthavn skal fortsat styrkes som en væsentlig forbindelse til markeder og samarbejdspartnere i ind- og udland. Turisme - nye muligheder Med de nye kommunegrænser kan vi nu tilbyde en bred palet af oplevelser for turisterne lige fra byturisme, cykelturisme til badeturisme. Byrådet ønsker, at øge synergien mellem ferieformerne. Hvad angår byturismen har Aalborg et godt udgangspunkt med en koncentreret bymidte med butikker og cafeer samt et godt brand som karnevals- og konferenceby. Attraktive bosætningsmuligheder i Aalborg og oplandsbyerne Aalborg skal være i stand til at tilbyde tilfredsstillende rammer for de mange, der gerne vil bo i byen. Byrådet lægger vægt på både at kunne tilbyde specialisering og bredde i boligudbuddet, der opfylder forskellige livsstiles krav og drømme. Udenfor storbyen kan attraktive bosætningsmuligheder understøtte Aalborgs regionale rolle. Med henblik på at styrke såvel den enkelte by som Aalborg, ønsker Byrådet at der sættes fokus på byernes muligheder. Spørgsmålet om byudvikling og byroller er nærmere beskevet under temaet Byerne. Velfungerende infrastruktur - en forudsætning for udvikling En nem og hurtig forbindelse til omverdenen, såvel nationalt som internationalt, er af afgørende betydning, hvis Aalborg

11 Aalborg - Nordjyllands hovedstad skal markere sig i konkurrencen med andre regioner i Danmark. Gnidningsløs mobilitet er en vigtigt konkurrenceparameter. Infrastrukturen skal både på lokalt og statsligt niveau opgraderes og tilpasses den fremtidige vækst i trafikken på en måde, der samtidig tilgodeser miljøet og sikrer en bæredygtig udvikling. I forbindelse med den overordnede infrastruktur forventer Byrådet, at Staten sammen med Region Nordjylland og Aalborg Kommune vil engagere sig i opgaven med at opgradere den nationale og regionale trafikinfrastruktur. Det er vigtigt, at der træffes en endelig beslutning om linieføring for en 3. Limfjordsforbindelse, så fjorden ikke fremover skal være en flaskehals for den fjordkrydsende biltrafik. Jernbanenettet er et andet vigtigt område, som Byrådet vil arbejde for at få Staten til at opprioritere. Infrastrukturen er nærmere beskrevet under temaet Infrastruktur. Samarbejde og udsyn Skal strategien lykkes forudsætter det samarbejde. Der skal arbejdes med regionale netværk mellem vidensinstitutioner, virksomheder, lokale- og regionale myndigheder og mere uformelle netværk mellem byer. Et særligt fokusområde er samarbejdet mellem kommunen og erhverslivet om en bæredygtig erhvervsudvikling. Byrådet støtter op om visionerne i oplægget til den regionale udviklingsplan (RUP): At skabe en attraktiv region at arbejde, bo og leve i. Som regionens motor påtager Aalborg sig et særligt ansvar, og inviterer til samarbejde blandt øvrige nordjyske kommuner, uddannelsesinstitutioner, det private erhvervsliv og Region Nordjylland. Der skal skabes udviklingspotentialer i så stort et opland som muligt, disse muligheder skal markedsføres stærkt og direkte til de relevante målgrupper. Men Aalborg Kommunes engagement strækker sig ud over Danmarks grænser. Først og fremmest markerer kommunen sig i forhold til miljøet ved at være grundlægger af principperne i Aalborg Commitments, som sigter mod at skabe bæredygtige kommuner. Her står Aalborg i spidsen for et bynetværk på næsten 500 kommuner. Vision Som Nordjyllands handlekraftige hovedstad, markerer Aalborg sig både nationalt og internationalt. Strategi Styrke Aalborgs storbykvaliteter som kraftcenter for kultur, handel, service og oplevelser. Den fysiske industrielle kulturarv skal indgå som en integreret del af byens fremtidige bygningmasse. Styrke samarbejdet mellem erhvervsliv, det offentlige, kulturlivet og uddannelses- og forskningsinstitutioner. Styrke den vidensbaserede erhvervsudvikling og en bæredygtig modernisering af de eksisterende erhverv. Sikre, at alle regionale funktioner i Nordjylland kan lokaliseres i Aalborg. I samarbejde med statslige myndigheder og ved en målrettet indsats, sikre at flere statslige institutioner lokaliseres i Aalborg. Midtbyen og City Syd skal - i gensidig synergi - udvikle Aalborg som regionens handelsmæssige kraftcenter. Modernisere og udbygge den overordnede infrastruktur (vejbane og cykel). Handlinger Kommuneplan09 skal sikre tilstrækkelige udviklingsmuligheder i storbyen. Sikre lokaliseringsmuligheder for udbygning af uddannelsesinstitutioner. Aalborgs særlige industrielle kulturarv skal sikres gennem Kommuneplan09. Udarbejdelse af plangrundlag for etablering af Ikea. Målrettet og systematisk indsats for at markedsføre Aalborg. Udarbejdelse af strategi for at fastholde og tiltrække veluddannede. Samarbejde med centrale myndigheder og regionens kommuner om at forbedre den overordnede infrastruktur, herunder jernbanenettet og den 3. Limfjordsforbindelse.

12 Byerne Byerne Der skal sættes fokus på byernes relationer, styrker og forskelligheder i forbindelse med Kommuneplan09. Aalborg Kommune byder på et bredt udvalg af spændende og attraktive byer og enestående naturkvaliteter. De enkelte bysamfunds udviklingsmuligheder bestemmes ikke mindst af evnen til at udnytte egne styrker og muligheder i det regionale bynetværk, hvad enten der er tale om særlige kvaliteter indenfor erhverv, handel, natur, turisme eller andet. Byerne i Aalborg Kommune er forskellige. Nogle er kendetegnet ved at have hovedvægt på at være et godt sted at bo, mens andre har særligt mange erhvervsvirksomheder eller indholder kvaliteter, som tiltrækker mange turister. Hals er et eksempel på en turistby som fordobler sit indbyggertal i sommerperioden. Byerne er alle en del af et regionalt bynetværk, der tager afsæt i Aalborg som drivkraften i den regionale udvikling. Byerne og byernes borgere orienterer sig mod Aalborg. Det er derfor afgørende for byernes udvikling, at Aalborg udfylder rollen som regionens center for arbejdspladser, handel, uddannelse, kultur etc. Modsat er Aalborg også afhængig af oplandsbyerne og deres evne til fx at tilbyde attraktive bosætningsmuligheder for dem, der ønsker at bosætte sig udenfor storbyen. Afhængigheden mellem byerne er gensidig og skaber spændende muligheder. Kommuneplan09 skal skabe rammer, som giver hver enkelt by mulighed for at udvikle sine kvaliteter yderligere til gavn for byen og til gavn for hele kommunen. Det er ikke noget nyt at arbejde med byernes roller i forbindelse med kommunplanlægningen, men Byrådet lægger op til en ny måde at tænke bymønster på. Der er behov for at redefinere byernes roller med udgangspunkt i Aalborg-Nørresundby som landsdelscenter og lokalbyer med forskellige roller og muligheder. Vidste du? Med afsæt i byernes potentialer og samspil er det strategien for de kommende års planlægning, at udvikle Aalborg Kommunes position som bosætnings- og erhvervskommune. Aalborg Kommune skal være regionens foretrukne bosætningssted. Byrollerne skal fastlægges Planlægningen har i mange år bygget på et hierakisk bymønster, som nu skal nytænkes. Tidligere tiders byideal om, at boliger, arbejdspladser og servicefunktioner ligger i én og samme by er passé. Mange byer har været igennem en brydningstid, hvor de har oplevet en tiltagende specialisering og regional arbejdsde- at der i løbet af de sidste 10 år er opført nye boliger i kommunen? at boligbyggeriet i Aalborg Kommune toppede i 1995, hvor der blev opført boliger, heraf 776 etagerboliger? at Nibe er den by der er vokset mest siden 1996? befolkningstallet i Nibe og Hals er vokset med over 20% siden 1996, mens Gistrup, Klarup og Svenstrup stort set ikke har haft nogen befolkningsvækst? at indbyggertallet i landdistrikterne i Aalborg Kommune (byer< 200 indb.) er vokset med 400 siden 1996 og udgør ca mennesker? Indbyggertallet udenfor Aalborg/Nørresundby er ca at der er supermarked, idrætshal, skole og pasningsgaranti uanset om man bor i Nibe, Hals, Svenstrup, Klarup, Storvorde, Vodskov, Gandrup eller Gistrup?

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014 Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune Onsdag den 19. november 2014 Samrådenes Temamøde 19.00 Velkommen 19.05 Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune v. Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen 19.20

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront

Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby +45 99 31 20 00 info@stigsborghavnefront.dk AALBORG HAVN Langerak 19

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag

Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag Til Kopi til Fra Byrådet Team-Kommuneplan 14-10-2009 Sagsnr.: 2009-28434 Dok.nr.: 2009-284263 Init.: MK Ændringer i Kommuneplan09 i forhold til det fremlagte forslag Forslag til Kommuneplan09 har været

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne

Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Opdateret bilag 14 Ressourceopgørelse inden for forsyningsgrupperne Vandforsyningsplanens bilag 14 skal løbende opdateres og godkendes af Miljø- og Energiudvalget én gang årligt, svarende til proceduren

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2

Landsplandirektiv. Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 Om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over 2.000 m 2 om beliggenheden af aflastningsområder i Århus, hvori der kan placeres udvalgsvarebutikker over

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Livsformer og byroller

Livsformer og byroller Livsformer og byroller Plan 09 Aalborg # 1 Plan 09 ekspertseminar 26. maj 2008 i Aalborg Formål Supplerende undersøgelse i Plan 09 projektet for Aalborg Prøve at bruge livsformbegrebet som en synsvinkel

Læs mere

Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune

Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune Byrapporten - en kvalitativ og kvantitativ gennemgang af byer i Aalborg Kommune Plan9 - Nye Byroller 28 Bytyper og udviklingstræk Befolkning Erhverv Pendling Rummelighed Servicefunktioner =Potentialer

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Stae Ulsted Kølby Farstrup Stavn Barmer

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Strategi for Byernes Erhverv

Strategi for Byernes Erhverv Strategi for Byernes Erhverv Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk/ Nye rammebetingelser for virksomheder kort fortalt Indhold Forord 5 Indledning 6 Ny metode til planlægning

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015

argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 5 argumenter der skal få Aalborg Letbane på Finansloven igen Version 1. oktober 2015 1. Regeringen bryder en klar aftale om Aalborg Letbane noget lignende er aldrig før set i Danmark 2. Aalborg Letbane

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen

Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune. Planchef Kristian Nabe-Nielsen Erhvervsplanlægning i Holbæk Kommune Planchef Kristian Nabe-Nielsen Kommuneplan 2013 Hvor er vi? 17. april: Byrådets holder temamøde 15. maj: Byrådet behandler forslag til Kommuneplan 2013 10 ugers offentlig

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Erhverv og beskæftigelse

Erhverv og beskæftigelse Erhverv og beskæftigelse Redegørelse - Erhverv og beskæftigelse Erhverv Vallensbæk Kommune har gennem de senere år satset på at kunne tilbyde et stort og varieret udbud af boliger. Dette har betydet, at

Læs mere

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af

Pixi-udgave. Jordbrugets Fremtid. - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Pixi-udgave Jordbrugets Fremtid - muligheder for brug af jorden på nye måder vi alle får gavn af Hvorfor arbejde med jordbrug? Vi gør det fordi potentialet til oplevelser i baglandet til de turistmættede

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 18. Sig 18.01 Sig By 18.10 Åbent land Sig Bevaringsværdige bygninger Rammer 18.01 Sig By Status Sig er en lokalby med udviklingspotentiale indenfor bosætning og turisme. Byen ligger ca. 8 km nord for

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023)

Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Status på indsatser fra forrige planstrategi (2011-2023) Indsats Gennemført Under gennemførelse Passiv Kommentar I nærkontakt med verden Politisk og strategisk arbejde for beslutning om en fast HH-forbindelse

Læs mere

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby

Stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 23. maj 2014 Valg af placering af stor udvalgsvarebutik i aflastningscenter Skejby i henhold til Kommuneplan 2013. 1. Resumé I forbindelse

Læs mere

Danmarks grønne fremtid

Danmarks grønne fremtid Danmarks grønne fremtid Udfordringer og muligheder i byudviklingsprocesser v/mette Lis Andersen, direktør for Realdania By Danske Parkdage, Aalborg, 14. september 2012 På vej mod 2050 Partnerskaber Grøn

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018

! Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Bemærkninger til høringsgrundlaget for Aalborg Kommunes landdistriktspolitik 2014-2018 Indledende bemærkninger LAK Landsbyerne i Aalborg Kommune vil allerførst give vores anerkendelse af en god og indledende

Læs mere

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015

Dansk byplan laboratorium. den 10. marts 2015 Dansk byplan laboratorium den 10. marts 2015 1 Kilde: Kontur, Svendborg, 2013 Vi er blevet færre befolkningsudvikling i procentvis ændring, 2008-13 Kilde: kontur, Svendborg, 2013 og vi bliver ældre: procentvis

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING

Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING Debat INFRASTRUKTUR VEJE TIL REGIONAL UDVIKLING FORORD Med kommunalreformen fik regionerne en helt ny rolle som formidler af samarbejde mellem de forskellige regionale og lokale parter i forhold til at

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune.

Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag den 1. marts 2007 emner og indhold i Planstrategi 2007 for Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommune, Planafdelingen 21. marts 2007, Ejvind Bak Oplæg til emner og indhold i Syddjurs Planstrategi 2007 - på et sundt og bæredygtigt grundlag Indledning Syddjurs Byråd drøftede på en temadag

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. April 2014 STARTREDEGØRELSE Tech College, Øster Uttrup Ve og Rørdalsve Vegård Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestberg Hallerup Dronninglund

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Strategi og kommuneplanlægning

Strategi og kommuneplanlægning LANDSPLANAFDELINGEN Strategi og kommuneplanlægning en vejledning VISION MÅL INDSATS Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet

Læs mere

Vaarst i kommuneplan 09

Vaarst i kommuneplan 09 Velkommen til Vaarst Høringssvar Vaarst i kommuneplan 09 August 2009 1 Vaarst er beliggende i den sydøstlige del af Aalborg kommune på grænsen af Lindenborg Ådal. Fra bakken over Vaarst er der udsigt til

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Hvad kan vi med RUP en og planstrategien?

Hvad kan vi med RUP en og planstrategien? Hvad kan vi med RUP en og planstrategien? Den regional udviklingsplan Regionens planstrategi. Emner: Natur og miljø, rekreative formål Kultur Erhverv, incl. turisme Beskæftigelse Uddannelse Rolle Sammenhæng

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

VÆKST- STRATEGI 2020 1

VÆKST- STRATEGI 2020 1 VÆKST- STRATEGI 2020 1 ESBJERG KOMMUNE VÆKSTSTRATEGI 2020 FORORD Strategien er vedtaget af bestyrelsen i Esbjerg Erhvervsudvikling og Esbjerg Byråd i hhv. september og oktober 2014. Esbjerg Erhvervsudvikling

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA

SAMARBEJDSPARTNER BYGHERRE RÅDGIVER. Trollesmindealle 27 3400 Hillerød. Haraldsgade 53 2100 København Ø. Partner: Helle Søholt, MAA BYGHERRE Trollesmindealle 27 3400 Hillerød SAMARBEJDSPARTNER Haraldsgade 53 2100 København Ø RÅDGIVER Partner: Helle Søholt, MAA Projekt leder: Birgitte Katborg Laursen, MAA Projekt Team: Bianca Maria

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE

LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE LANDDISTRIKTSPOLITIK I ESBJERG KOMMUNE LIVSKVALITET I LAND- DISTRIKTERNE 2 LANDDISTRIKTS- POLITIKKEN 2015-2017 3 Landdistriktspolitikken er et fælles redskab for borgere, foreninger, organisationer, virksomheder

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune

Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Bov Lokalråd 3. februar 2015 Til Aabenraa Kommune Bemærkninger til Forslag til kommuneplan 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa Kommune har december 2014 offentliggjort Forslag til kommuneplan 2015, Aabenraa

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1-011 for området omkring Lindholm Brygge Den 26. april 2010 har byrådet vedtaget

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu

- EN GOD INVESTERING. 14 gode grunde 3. LIMFJORDSFORBINDELSE. www.3limfjordsforbindelse.nu info@3limfjordsforbindelse.nu 3. LIMFJORDSFORBINDELSE - EN GOD INVESTERING Det nye Folketing skal sikre, at der nu vedtages en anlægslov for den 3. Limfjordsforbindelse, samt at der anvises en statslig finansiering. 14 gode grunde

Læs mere