Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl."

Transkript

1 Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl. Planstrategi med redegørelse 2007 Den 26. november 2007 vedtog Aalborg Byråd Planstrategi med redegørelse 2007 til offentliggørelse frem til mandag den 11. februar Socialistisk Folkeparti (SF) kom med en mindretalsudtalelse, som er vedlagt materialet. Planstrategien er første skridt til en ny kommuneplan, der følger efter i I planstrategien er der fokus på 6 temaer, hvor Byrådets visioner og strategier for den fysiske udvikling af kommunen fremgår, samtidig med at handlinger der understøtter udviklingen fremgår for hvert tema. De 6 temaer er: - Aalborg Nordjyllands Hovedstad - Byerne - Livet i byerne - Infrastruktur - Det åbne land - Vandmiljø. 6. december 2007 CVR nr.: PBS nr.: Åbningstider: Man-ons 9-15 Tor 9-17 Fre 9-14 Send så vidt muligt elektronisk post til Aalborg Kommune Med valg af temaer er der bl.a. lagt stor vægt på de mange nye fagområder, som Aalborg kommune med strukturreformen har fået kompetencen inden for og det faktum, at Aalborg kommune har fået en anden struktur og sammensætning, efter sammenlægningen af Hals, Nibe, Sejlflod og Aalborg kommune. Planstrategien er desuden for-debat for revisionen af kommuneplan09. I forbindelse med offentlighedsfasen afholdes der offentligt møde torsdag den 17. januar 2008 kl. 19:00 i Foredragssalen i Medborgerhuset, Rendsburggade 6, Aalborg. Planstrategi, redegørelse m.m. kan ses på bibliotekerne, borgerservicecentre og på internet-adressen Yderligere eksemplarer kan rekvireres hos Teknik- og Miljøforvaltningen, Kundecentret, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller på tlf. nr Kommentarer, synspunkter og bemærkninger til materialet og det videre planlægningsarbejde, skal være kommunen i hænde senest den 11. februar 2008, og sendes til: Rådmand Postboks 219 Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf Fax

2 Aalborg kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Plan og Byg Stigsborg Brygge Nørresundby Debatten er annonceret i Nordjyske Stiftstidende og Statstidende lørdag den 8. december, og i distriktsaviserne dækkende Aalborg kommune i uge 50. Planstrategien med redegørelse 2007 offentliggøres i medfør af Planlovens 23a. Yderligere oplysninger kan fås hos projektleder Anne-Vibeke Skovmark på tlf Med Venlig hilsen Marian Nørgaard 2/2

3 AALBORG BYRÅD Mindretalsudtalelse fra Socialistisk Folkeparti (SF) til Planstrategi med tilhørende redegørelse 2007: Indledning. Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe finder overordnet forslaget til planstrategi for Aalborg kommune som et godt grundlag og arbejdsredskab for de kommende års planlægning af kommunen som helhed. Men i Socialistisk Folkeparti vil vi samtidig pege på en række forhold, som bør spille en væsentlig rolle i den offentlige debat. Byudvikling af Aalborg og Nørresundby. For det første er det afgørende, at bygge videre på den planlægning, der allerede er gennemført for at sikre Aalborg/Nørresundby som regionens hovedstad. I omdannelsen af de centrale områder omkring havnefronten skal det således sikres, at en solid planlægning skal styre den udvikling byen har behov for med henblik på at byen, byens liv, byens rum også i fremtiden kan bibringe kulturelle og handelsmæssige oplevelser med henblik p i at udvikle dynamikken i det samspil, der er mellem aktører og interessenter. Konkret ønsker Socialistisk Folkeparti at videreudvikle de processer, der er bragt i anvendelse både i forhold til borgerinddragelse og i forhold til de politiske processer, der på tværs af forvaltningsopdelingerne sikrer et bredt fundament og dermed ejerskab for de enkelte omdannelser. Byen udvikles i disse år på Aalborg-siden af Limfjorden mod øst. I området på Østre Havn ønsker Socialistisk Folkeparti at sikre industrikulturarven gennem bevaring af en række af de bygninger, der er med til at markere byens skyline. Dette kan suppleres med andre tiltag i form af høje huse. Socialistisk Folkeparti kan derimod ikke anbefale yderligere højhusbyggerier omkring Limfjordsbroen. Endvidere ønsker Socialistisk Folkeparti også at byen udvikles mod syd. Her spiller godsbanearealerne en væsentlig rolle - både i forhold til muligheden for højhusbyggeri, der kan markere byens og bymidtens port. Men en udvikling af området, hvori også kan indgå detailhandel vil samtidig åbne mulighed for at udvikle den nuværende Kennedy Arkade til det der var dette byggeris oprindelige mål - men som aldrig er blevet realiseret. På Solsiden er alle muligheder åbne for at skabe en spændende havnefront og dermed grundlaget for at udvikle centrum i Nørresundby. Livet i byerne/oplandet udenfor storbyen. Forholdet mellem storbyen og byerne/oplandet uden for er væsentlig for udviklingen af kommunen som helhed. Udviklingen er ikke et spørgsmål om enten/eller men både/og. En væsentlig forudsætning for at fastholde et højt serviceniveau på de bløde områder er derfor at skabe mulighed for yderligere boligudvikling og dermed bosætning i byerne og oplandet. Aalborg kommune bør i sin prioritering af udviklingsmulighederne netop fokusere på, at serviceniveau og servicetilbud skal fastholdes decentralt. Der skal derfor være et tæt samspil mellem planlægningen og de bløde forvaltningsområder, således at dette kan sikres og således at der kan sættes ind på rette tid med henblik på anlæg af institutioner, skoler m.v.

4 AALBORG BYRÅD Infrastrukturen. Socialistisk Folkeparti ønsker ikke, at der af de kommunale bevillinger afsættes flere midler til VVM-undersøgelser og planlægningsproces for en tredje limfjordsforbindelse over Egholm. Byrådet bør i stedet koncentrere indsatsen for en statslig medfinansiering af vejanlæggene omkring City Syd, således at Mariendalsmølleindføringen sammen med Egnsplanvej kan realiseres i planperioden. Endvidere vil Socialistisk Folkeparti pege på at der foretages de nødvendige investeringer i opgraderingen af vejnettet nord og syd for limfjordstunnellen også med en statslig finansiering. I relation til Aalborg Comitments som grundlaget for bæredygtighedsstrategien er det afgørende for Socialistisk Folkeparti, at det netop er dette indhold, der også bliver grundlaget for styringen af de udfordringer, der er forbundet med infrastrukturen. Sammenhæng til bløde politikker. Aalborg byråd vedtager politikker på forskellige områder. Socialistisk Folkeparti finder det derfor tankevækkende, at forslaget til planstrategi ikke nævner eksempelvis den vedtagne sundhedspolitik eller børne- og ungepolitikken. Netop fordi planstrategien er et såkaldt overordnet dokument skal den derfor også forholde sig til de bløde områders politikker og ikke kun knytte sig til landdistriktspolitikken, erhvervsplanen m.v. En kobling mellem alle overordnede politikker sikrer en samlet og fremadrettet planlægning for kommunens fremtid.

5 Planstrategi 2007 Planstrategi for Aalborg Kommune Livet i byerne side 12 Infrastruktur side 16 April 2007 Aalborg - Nordjyllands hovedstad side 4 Byerne side 8 Det åbne land side 20 Vandmiljø side 24 Kommuneplanrevision side 28

6 Forord Forord Denne planstrategi for Aalborg Kommune markerer starten på en ny æra. Fire kommuner er blevet til én - og vi skal i gang med at fastlægge de kommende 12 års udvikling for vores nye kommune. Planstrategien er første skridt og den overordnede ramme for en ny kommuneplan, der følger efter i Med sammenlægningen af fire stærke - og forskellige - kommuner, har vi fået en enestående mulighed for at skabe en kommune med unikke styrkeområder. De kommende år skal vise, at vi sammen er stærkere. At vi er i stand til at udnytte, at Aalborg Kommune nu er i besiddelse af en meget bred palet af tilbud og muligheder. I strategien for kommunens udvikling, har Byrådet valgt at sætte fokus på seks temaer, som skal have særlig bevågenhed i Kommuneplan Temaerne har et afgørende fællestræk - de skal alle medvirke til at skabe en sammenhængende og velfungerende kommune. For hvert tema har vi fastlagt én vision, en række strategier og nogle konkrete handlinger som Byrådet vil gå i gang med inden for de næste fire år. Visionerne angiver vores drøm om, hvordan Aalborg Kommune skal markere sig. Strategierne udstikker den aktuelle kurs, og med konkrete handlinger forpligter vi hinanden til at komme i gang. Forud for planstrategien blev der i foråret 2007 holdt fire inspirationsmøder. Møderne har været et godt og meget inspirerende arbejdsgrundlag for Byrådet. At skabe en ny, velfungerende kommune er sammen med nye kommunale ansvarsområder - en både omfattende og udfordrende opgave. Vi skal have de fire gamle kommuner til at fungere som én helhed og sikre, at tingene udvikler sig til vores fælles bedste. Samtidig er amterne nedlagt og et nyt plansystem skal indarbejdes. Planstrategi 2007 er et politisk redskab - og et signal til borgere, interesseorganisationer, nabokommuner og andre offentlige myndigheder om, hvordan vi forestiller os at arbejde med planlægningen af kommunens udvikling. Strategien hviler på principperne i Aalborg Commitments, som stræber efter en bæredygtig udvikling, og er koordineret med kommunens Erhvervsplan, Landdistrikspolitik og Bæredygtighedsstrategi. Planstrategien offentliggøres nu i otte uger, hvor der bliver mulighed for en debat om vores udviklingsmuligheder. Når høringen er overstået vil Byrådet vurdere indkomne ideer og synspunkter, inden Planstrategi 2007 vedtages. Det er mit håb, at mange vil deltage i debatten om kommunens udvikling. Lovgrundlag Planloven fastlægger, at Byrådet inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode (2007) skal vedtage en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, en vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres. Kommunalreform Den 1. januar 2007 trådte Kommunalreformen i kraft og samtidig blev plansystemet ændret. Amterne er nu fortid, og en stor del af deres planlægningsarbejde er videregivet til kommunerne. De overordnede rammer udstikkes stadig af staten. Region Nordjylland er en ny partner i planlægningsarbejdet, og skal udarbejde en regional udviklingsplan. Det nye plansystem betyder, at Regionplan 2005 skal indarbejdes i kommuneplanen. Venlig hilsen Henning G. Jensen borgmester Planstrategien er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 8. december 2007 til den 11. februar 2008, sammen med Redegørelse Planstrategi Aalborg Kommune. Udarbejdet af Aalborg Kommune i samarbejde med COWI.

7 Planstrategiens afsæt Planstrategiens afsæt Byrådets overordnede visioner Byrådet (i 2006 Sammenlægningsudvalget) vedtog i januar 2006 Visioner og værdier for Aalborg Kommune og tilkendegav dermed retninger og pejlemærker for den fremtidige udvikling. Visionernes overordnede formulering er: Aalborg Kommune - et sted med plads til begejstring og mangfoldighed Aalborg Kommune skal være Nordjyllands handlekraftige regionshovedstad, som markerer sig både nationalt og internationalt. Samarbejdet mellem regionens erhvervsliv, det offentlige, kulturlivet samt uddannelses- og forskningsinstitutioner skal udbygges - til fordel for kommunens borgere. Samtidig skal Aalborg Kommune være regionens foretrukne bosætningssted et naturligt valg, hvor der er plads til begejstring og mangfoldighed og visioner med mennesket i centrum. Realiseringen af Byrådets visioner bygger på seks tværgående værdier, der er kendetegnende for kommunens arbejde: Mangfoldighed Åbenhed og tolerance Ligeværd og forskellighed Sundhed Bæredygtighed Borger-, brugerinddragelse og dialog Fokus på 6 temaer Planstrategien angiver Byrådets visioner og værdier for den fysiske udvikling af kommunen. Med Planstrategien konkretiseres visionerne med temaer, som skal have særligt fokus i de kommende års fysiske planlægning. Der er udpeget seks temaer: Aalborg - Nordjyllands hovedstad Byerne Livet i byerne Infrastruktur Det åbne land Vandmiljø For hvert tema opstilles en underordnet vision, en strategi og et sæt handlinger. I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan09 vil det være en væsentlig politisk opgave at afveje interessemodsætninger såvel indenfor det enkelte tema, som på tværs af dem. Fakta om Aalborg Kommune Aalborg Kommune er dannet pr. 1. januar 2007 ved sammenlægning af Hals Kommune, Nibe Kommune, Sejlflod Kommune og Aalborg Kommune. Areal (2007) km 2 Befolkningstal (2007) Bosætning fordelt på større byer (2006) Aalborg/Nørresundby Nibe Vodskov Svenstrup Klarup Gistrup Storvorde Hals Nye boliger ca. 60% er etageboliger Husstande (2007) % bor alene Beskæftigede (2006) personer PLANSTRATEGI BYRÅDETS OVERORDNEDE VISIONER De 6 tværgående værdier VISION STRATEGI HANDLINGER Planstrategi Planstrategi Planstrategien tager afsæt i Byrådets overordnede visioner. Seks temaer (kapitler) bringer visionerne ind i den fysiske planlægning. For hvert tema opstilles en underordnet vision, strategi og handlinger. Planstrategiens sidste kapitel beskriver proces og andre emner, der vil indgå i den kommende kommuneplanrevision. Ledige (primo 2007) personer Arbejdspladser (2006) Offentlige tjenesteydelser Handel og hotel Øvrige private tjenesteyd Fremstilling mv Byggeri og anlæg Transport og kommunikat Bank og forsikring Landbrug og fiskeri I alt

8 Aalborg - Nordjyllands hovedstad Aalborg - Nordjyllands hovedstad Aalborg er drivkraften i regionens udvikling. Aalborg skal være en handlekraftig by, der forstår at markere sig nationalt og internationalt. En nordjysk hovedstad, der er attraktiv at besøge, bo og arbejde i. Vækst og forandringer i Nordjyllands hovedstad Som landsdelscenter og hovedstad i landets mindste region spiller Aalborg (defineret som Aalborg og Nørresundby) en helt central rolle - både for kommunens og hele regionens udvikling. De større byer bliver i stigende grad magneter for væksten i det moderne videns- og oplevelsessamfund, og konkurrencen mellem byer og regioner er hård såvel nationalt som globalt. Det er en forudsætning, at Aalborg kan tilbyde et dynamisk miljø med et højt uddannelses- og vidensniveau, og at Aalborg er en ambitiøs by med mange talenter og et stærkt netværk af samarbejdsrelationer. Aalborg er inde i en positiv udvikling som storby med et dynamisk uddannelses- og erhvervsmiljø og en bred vifte af kulturelle tilbud, men i forhold til andre vækstregioner er befolknings- og erhvervsvæksten kun moderat. Målet om at fastholde og videreudvikle Aalborg som Nordjyllands hovedstad handler bl.a. om at skabe de rigtige rammer for et stærkt erhvervs-, kultur- og uddannelsesliv med gode vækstbetingelser. Veluddannet arbejdskraft er en knap ressource, og byens oplevelsesværdi er en væsentlig konkurrenceparameter i bestræbelserne på at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft og nye borgere. Byrådet ser det som afgørende for Nordjyllands udvikling, at Aalborg sætter fokus på at øge sin nationale og internationale konkurrencedygtighed både hvad angår erhvervsudvikling, bosætning og bykvalitet. Byrådet påtager sig et særligt ansvar for Aalborgs udvikling, men hele regionen må stå sammen om at sikre et Aalborg, der er i stand til at tage konkurrencen op. Styrkelse af storbymiljøet Aalborg-Nørresundby Midtby skal spille hovedrollen som Nordjyllands hovedstad og landsdelscenter. Byen skal levere Tingene hænger sammen Vidste du Den overordnede vision afspejles i beslutninger indenfor områder, som ikke nødvendigvis har sit fokus på fysisk planlægning, men som alligevel er en del af fundamentet for planstrategien: Erhvervsområdet Miljøområdet Sundhedsområdet Kultur- og idrætsområdet Børneområdet Ældreområdet at på 10 år er befolkningstallet i Aalborg/Nørresundby vokset fra (1996) til (2006) svarende til 2,5%? at på 10 år er antallet af heltidsstuderende på Aalborg Universitet øget med ca. 50% til (2006)? at på 10 år er antallet af arbejdspladser i Aalborg Kommune øget med 5% til (2006)? at på 10 år er antallet af ansatte indenfor fremtilling faldet med mere end 30% og øget med 40% indenfor serviceerhverv? at Aalborg tegner sig for henholdsvis 70% af kommunens og 25% af regionens arbejdspladser? at uddannelsesnivauet i Region Nordjylland stiger men fortsat er lavere end landsgennemsnittet? at der i 2005 blev brugt 215 mio. kr. offentlige midler på Aalborgs kulturliv?

9 Aalborg - Nordjyllands hovedstad et service- og kulturudbud af høj karat. Nørresundby er for alvor ved at blive en dynamisk bydel, og der planlægges for en intensiveret udvikling i lighed med den, der finder sted på havnefronten i Aalborg. Der er et stort potentiale i at skabe en levende storby omkring fjorden, og der skal gøres en ekstra indsats for at udnytte nærheden til lufthavn og motorvej. I Planstrategi 2007 og den efterfølgende kommuneplanrevision handler det bl.a. om at skabe de rette fysiske rammer, der tilgodeser målet om at styrke Aalborg som storby. Aalborg er i dag inde i en rivende udvikling fra industriby til vidensog oplevelsesby. Omdannelsen af Aalborg Havnefront vil udvide oplevelsesområdet med nye tilbud i maritime omgivelser, og skabe et område med enestående erhvervs,- bosætnings,- og oplevelsesmuligheder. Et mix af nye kulturinstitutioner, boliger, kontorer og rekreative byrum på havnefronten vil blive en ny scene for et levende og mangfoldigt byliv med Nordkraft og Musikhuset som kommende kulturelle fyrtårne. Bevarelse og genanvendelse af byens industrielle bygninger og anlæg, skal indgå i den fremtidige udvikling, og styrke byens identitet som tidligere industriby. Højhuse kan ved en høj koncentration af mennesker bidrage til at styrke det levende og mangfoldige byliv. Det stiller dog krav til såvel funktionerne i bygningen som til placeringen og udformning af højhuset. Aalborg kommune arbejder derfor med et redskab, der skal sikre et godt grundlag til at vurdere højhusprojekter f.eks. i forhold til byens skyline, arkitektur, byrum og byliv, trafik, klima, bæredygtighed etc. I forbindelse med omdannelsen af Østre Havn er det besluttet at åbne mulighed for at placere højhuse. Få andre områder diskuteres som mulige placeringer. Det drejer sig om områder, hvor der i forvejen er eller har været placeret høje bygningsvolumener - DAC, ved brolandingen på Aalborgsiden, ved Hedegaards silolandskab i Nørresundby - samt Godsbanearealet, som i kraft af sin placering i tilknytning til byens centrale trafikknudepunkt, er en mulighed i forhold til at placere et landmark/orienteringspunkt. Detailhandel spiller en central rolle for Aalborgs tiltrækningskraft. Med henblik på at styrke Aalborg lægger Byrådet med planstrategien op til, at City Syd kan udvikles. Byrådet vil - forud for Kommune- Nørresundby Aalborg Eksempler på steder i hovedstaden, der har regional betydning.

10 Aalborg - Nordjyllands hovedstad Sagt på inspirationsmøde Aalborg Kommune skal have fokus på udviklingspotentialet og et højt ambitionsniveau i planarbejdet. Udgangspunkt i egne styrker. Indsats for at tiltrække højt uddannet arbejdskraft. Bedre sammenhæng mellem overordnet og bymæssig infrastruktur. Solsiden skal prioriteres højere (Nørresundby). Unge og uddannelsessøgende er afgørende for udviklingen af kultur- og oplevelsesbyen. Aalborg skal være levende dag og nat. Tilgængelighed og sammenhæng ( På mindre end 1 time er du i Aalborg og på 20 minutter kan du komme rundt ). Hvad mener du? Hvad skal der til for at styrke Aalborg som Nordjyllands hovedstad i konkurrence med andre danske og europæiske storbyer? Nye teknologier udvikles, viden- og oplevelsesøkonomien er på dagsordenen. Hvilke nye erhvervstyper er særlig relevante i fremtidens Aalborg? Hvad kan være med til at give Aalborg mere storby-præg? plan09 - igangsætte et plangrundlag, der sikrer at Ikea kan etableres i Detailhandel behandles yderligere i temaet Byerne. For Byrådet er det ligeledes afgørende, at private og offentlige servicefunktioner, der har national og regional karakter, placeres i Aalborg. Indenfor offentlige servicefunktioner er det fx særligt specialiserede sygehusfunktioner og uddannelsesinstitutioner. Tilsvarende vil Byrådet arbejde for, at få flere statslige virksomheder - som vil være naturligt hjemmehørende i Nordjylland - placeret i Aalborg. I det hele taget vil Byrådet arbejde hårdt for, at Aalborg - og hele regionen - fra statsligt side, får tildelt rimelige rammebetingelser. Viden, uddannelse og erhverv Trods en relativ beskeden vækst, er Aalborg inde i en dynamisk erhvervsudvikling, hvor mange nye virksomheder kommer til. Væksten tager især udgangspunkt i Universitetet og NOVI, men er også markant blandt private servicevirksomheder. Der skal fokuseres på at understøtte denne udvikling uden at glemme det traditionelle erhvervsliv, som også fremover forventes at spille en vigtig rolle. Aalborg skal fortsat stå i spidsen for den nordjyske erhvervsudvikling, som i disse år undergår store forandringer. Erhvervsplan udpeger innovationsfremme, erhvervsklynger, kvalificeret arbejdskraft samt oplevelsesbyen som afgørende indsatsområder. I kampen om at sikre kvalificeret arbejdskraft slår erhvervsplanen fast, at det er nødvendigt, at der fortsat sker en udvikling af Aalborgs bykvaliteter og sikres attraktive bosætningsmuligheder. Planstrategien og den efterfølgende kommuneplanrevision vil med den fysiske planlægning understøtte erhvervspolitikken. Hvad angår virksomhedernes lokaliseringsmuligheder skal de fysiske styrkepositioner - byomdannelsesmulighederne, Universitetet og nærheden til lufthavn, motorvej og Limfjord udvikles, men samtidig skal mulighederne i oplandet undersøges. Målet er at skabe attraktive, fysiske rammer for et bredt spektrum af virksomheder inden for både viden, oplevelse, handel, service, produktion og transport. Planlægningen skal sikre høj tilgængelighed til erhvervsområderne både trafikalt og digitalt. Virksomheder med behov for godstransport skal tilbydes lokalisering i tilknytning til det overordnede vejnet, jernbanenettet og Aalborg Havn. Aalborg Lufthavn skal fortsat styrkes som en væsentlig forbindelse til markeder og samarbejdspartnere i ind- og udland. Turisme - nye muligheder Med de nye kommunegrænser kan vi nu tilbyde en bred palet af oplevelser for turisterne lige fra byturisme, cykelturisme til badeturisme. Byrådet ønsker, at øge synergien mellem ferieformerne. Hvad angår byturismen har Aalborg et godt udgangspunkt med en koncentreret bymidte med butikker og cafeer samt et godt brand som karnevals- og konferenceby. Attraktive bosætningsmuligheder i Aalborg og oplandsbyerne Aalborg skal være i stand til at tilbyde tilfredsstillende rammer for de mange, der gerne vil bo i byen. Byrådet lægger vægt på både at kunne tilbyde specialisering og bredde i boligudbuddet, der opfylder forskellige livsstiles krav og drømme. Udenfor storbyen kan attraktive bosætningsmuligheder understøtte Aalborgs regionale rolle. Med henblik på at styrke såvel den enkelte by som Aalborg, ønsker Byrådet at der sættes fokus på byernes muligheder. Spørgsmålet om byudvikling og byroller er nærmere beskevet under temaet Byerne. Velfungerende infrastruktur - en forudsætning for udvikling En nem og hurtig forbindelse til omverdenen, såvel nationalt som internationalt, er af afgørende betydning, hvis Aalborg

11 Aalborg - Nordjyllands hovedstad skal markere sig i konkurrencen med andre regioner i Danmark. Gnidningsløs mobilitet er en vigtigt konkurrenceparameter. Infrastrukturen skal både på lokalt og statsligt niveau opgraderes og tilpasses den fremtidige vækst i trafikken på en måde, der samtidig tilgodeser miljøet og sikrer en bæredygtig udvikling. I forbindelse med den overordnede infrastruktur forventer Byrådet, at Staten sammen med Region Nordjylland og Aalborg Kommune vil engagere sig i opgaven med at opgradere den nationale og regionale trafikinfrastruktur. Det er vigtigt, at der træffes en endelig beslutning om linieføring for en 3. Limfjordsforbindelse, så fjorden ikke fremover skal være en flaskehals for den fjordkrydsende biltrafik. Jernbanenettet er et andet vigtigt område, som Byrådet vil arbejde for at få Staten til at opprioritere. Infrastrukturen er nærmere beskrevet under temaet Infrastruktur. Samarbejde og udsyn Skal strategien lykkes forudsætter det samarbejde. Der skal arbejdes med regionale netværk mellem vidensinstitutioner, virksomheder, lokale- og regionale myndigheder og mere uformelle netværk mellem byer. Et særligt fokusområde er samarbejdet mellem kommunen og erhverslivet om en bæredygtig erhvervsudvikling. Byrådet støtter op om visionerne i oplægget til den regionale udviklingsplan (RUP): At skabe en attraktiv region at arbejde, bo og leve i. Som regionens motor påtager Aalborg sig et særligt ansvar, og inviterer til samarbejde blandt øvrige nordjyske kommuner, uddannelsesinstitutioner, det private erhvervsliv og Region Nordjylland. Der skal skabes udviklingspotentialer i så stort et opland som muligt, disse muligheder skal markedsføres stærkt og direkte til de relevante målgrupper. Men Aalborg Kommunes engagement strækker sig ud over Danmarks grænser. Først og fremmest markerer kommunen sig i forhold til miljøet ved at være grundlægger af principperne i Aalborg Commitments, som sigter mod at skabe bæredygtige kommuner. Her står Aalborg i spidsen for et bynetværk på næsten 500 kommuner. Vision Som Nordjyllands handlekraftige hovedstad, markerer Aalborg sig både nationalt og internationalt. Strategi Styrke Aalborgs storbykvaliteter som kraftcenter for kultur, handel, service og oplevelser. Den fysiske industrielle kulturarv skal indgå som en integreret del af byens fremtidige bygningmasse. Styrke samarbejdet mellem erhvervsliv, det offentlige, kulturlivet og uddannelses- og forskningsinstitutioner. Styrke den vidensbaserede erhvervsudvikling og en bæredygtig modernisering af de eksisterende erhverv. Sikre, at alle regionale funktioner i Nordjylland kan lokaliseres i Aalborg. I samarbejde med statslige myndigheder og ved en målrettet indsats, sikre at flere statslige institutioner lokaliseres i Aalborg. Midtbyen og City Syd skal - i gensidig synergi - udvikle Aalborg som regionens handelsmæssige kraftcenter. Modernisere og udbygge den overordnede infrastruktur (vejbane og cykel). Handlinger Kommuneplan09 skal sikre tilstrækkelige udviklingsmuligheder i storbyen. Sikre lokaliseringsmuligheder for udbygning af uddannelsesinstitutioner. Aalborgs særlige industrielle kulturarv skal sikres gennem Kommuneplan09. Udarbejdelse af plangrundlag for etablering af Ikea. Målrettet og systematisk indsats for at markedsføre Aalborg. Udarbejdelse af strategi for at fastholde og tiltrække veluddannede. Samarbejde med centrale myndigheder og regionens kommuner om at forbedre den overordnede infrastruktur, herunder jernbanenettet og den 3. Limfjordsforbindelse.

12 Byerne Byerne Der skal sættes fokus på byernes relationer, styrker og forskelligheder i forbindelse med Kommuneplan09. Aalborg Kommune byder på et bredt udvalg af spændende og attraktive byer og enestående naturkvaliteter. De enkelte bysamfunds udviklingsmuligheder bestemmes ikke mindst af evnen til at udnytte egne styrker og muligheder i det regionale bynetværk, hvad enten der er tale om særlige kvaliteter indenfor erhverv, handel, natur, turisme eller andet. Byerne i Aalborg Kommune er forskellige. Nogle er kendetegnet ved at have hovedvægt på at være et godt sted at bo, mens andre har særligt mange erhvervsvirksomheder eller indholder kvaliteter, som tiltrækker mange turister. Hals er et eksempel på en turistby som fordobler sit indbyggertal i sommerperioden. Byerne er alle en del af et regionalt bynetværk, der tager afsæt i Aalborg som drivkraften i den regionale udvikling. Byerne og byernes borgere orienterer sig mod Aalborg. Det er derfor afgørende for byernes udvikling, at Aalborg udfylder rollen som regionens center for arbejdspladser, handel, uddannelse, kultur etc. Modsat er Aalborg også afhængig af oplandsbyerne og deres evne til fx at tilbyde attraktive bosætningsmuligheder for dem, der ønsker at bosætte sig udenfor storbyen. Afhængigheden mellem byerne er gensidig og skaber spændende muligheder. Kommuneplan09 skal skabe rammer, som giver hver enkelt by mulighed for at udvikle sine kvaliteter yderligere til gavn for byen og til gavn for hele kommunen. Det er ikke noget nyt at arbejde med byernes roller i forbindelse med kommunplanlægningen, men Byrådet lægger op til en ny måde at tænke bymønster på. Der er behov for at redefinere byernes roller med udgangspunkt i Aalborg-Nørresundby som landsdelscenter og lokalbyer med forskellige roller og muligheder. Vidste du? Med afsæt i byernes potentialer og samspil er det strategien for de kommende års planlægning, at udvikle Aalborg Kommunes position som bosætnings- og erhvervskommune. Aalborg Kommune skal være regionens foretrukne bosætningssted. Byrollerne skal fastlægges Planlægningen har i mange år bygget på et hierakisk bymønster, som nu skal nytænkes. Tidligere tiders byideal om, at boliger, arbejdspladser og servicefunktioner ligger i én og samme by er passé. Mange byer har været igennem en brydningstid, hvor de har oplevet en tiltagende specialisering og regional arbejdsde- at der i løbet af de sidste 10 år er opført nye boliger i kommunen? at boligbyggeriet i Aalborg Kommune toppede i 1995, hvor der blev opført boliger, heraf 776 etagerboliger? at Nibe er den by der er vokset mest siden 1996? befolkningstallet i Nibe og Hals er vokset med over 20% siden 1996, mens Gistrup, Klarup og Svenstrup stort set ikke har haft nogen befolkningsvækst? at indbyggertallet i landdistrikterne i Aalborg Kommune (byer< 200 indb.) er vokset med 400 siden 1996 og udgør ca mennesker? Indbyggertallet udenfor Aalborg/Nørresundby er ca at der er supermarked, idrætshal, skole og pasningsgaranti uanset om man bor i Nibe, Hals, Svenstrup, Klarup, Storvorde, Vodskov, Gandrup eller Gistrup?

Planstrategi med redegørelse 2007 Den 28. april 2008 vedtog Aalborg Byråd Planstrategi med redegørelse 2007 i sin endelige udformning.

Planstrategi med redegørelse 2007 Den 28. april 2008 vedtog Aalborg Byråd Planstrategi med redegørelse 2007 i sin endelige udformning. Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, Interesseorganisationer, presse m.fl. Planstrategi med redegørelse 2007 Den 28. april 2008 vedtog Aalborg Byråd Planstrategi med redegørelse 2007 i sin endelige

Læs mere

Planstrategi 2007. Planstrategi for Aalborg Kommune. Livet i byerne. Infrastruktur side 16. Det åbne land. Aalborg - Nordjyllands hovedstad

Planstrategi 2007. Planstrategi for Aalborg Kommune. Livet i byerne. Infrastruktur side 16. Det åbne land. Aalborg - Nordjyllands hovedstad Planstrategi 2007 Planstrategi for Aalborg Kommune Livet i byerne side 12 Infrastruktur side 16 April 2007 Aalborg - Nordjyllands hovedstad side 4 Byerne side 8 Det åbne land side 20 Vandmiljø side 24

Læs mere

Planstrategi 2007. Planstrategi for Aalborg Kommune. Livet i byerne. Infrastruktur side 16. Det åbne land. Aalborg - Nordjyllands hovedstad

Planstrategi 2007. Planstrategi for Aalborg Kommune. Livet i byerne. Infrastruktur side 16. Det åbne land. Aalborg - Nordjyllands hovedstad Planstrategi 2007 Planstrategi for Aalborg Kommune Livet i byerne side 12 Infrastruktur side 16 April 2007 Aalborg - Nordjyllands hovedstad side 4 Byerne side 8 Det åbne land side 20 Vandmiljø side 24

Læs mere

Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt

Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt Nye Byroller i kommuneplanen - kort fortalt godt i gang med Kommuneplan 2009 Miljøministeriet Realdania Forord Aalborg Kommune byder på et bredt udvalg af spændende og attraktive oplandsbyer og enestående

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018

UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN- OG BOLIGUDVALGET 2014-2018 Fokusområder 2016-2017 UDVALGSPOLITIK FOR PLAN OG BOLIGUDVALGET 2014 BAGGRUND Denne udvalgspolitik for Plan- og Boligudvalget er skabt i fællesskab af

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum'

Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' Punkt 13. Godkendelse af debat om Aalborg Midtby 2025, 'Liv i centrum' 2017-012738 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender igangsætning af ovennævnte debat på 9

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Teknisk anlæg - solfangeranlæg, Gl. Høstemarkvej, Mou Landområde Sejlflod. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. August 2012 STARTREDEGØRELSE Landområde Sejlflod Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Februar 2015 STARTREDEGØRELSE Boliger ved Færgevej, Vestpieren Hals Jammerbugten Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulsted Grindsted Hammer Bakker Uggerhalne Vestbjerg Hjallerup Dronninglund

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg

NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg NETVÆRK FOR DET ÅBNE LAND Netværksmøde #01 - Debatoplæg Hvordan skaber vi en ny kommuneplan for det åbne land? De danske kommuner er godt i gang med processen om at skabe en ny generation af kommuneplaner,

Læs mere

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune

Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune NORDDJURS KOMMUNE Det gode liv på landet i Norddjurs Kommune Landdistriktspolitik 2013 2016 1. Indhold 2. Indledning...2 3. Fakta om Norddjurs Kommune...3 4. Mål og udviklingstemaer...4 4.1. Dialog, samarbejde

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder

Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder Udpegning af udviklingsområder og omlægning af sommerhusområder inden for kystnærhedszonen Tillæg til Planstrategi 2016 Den moderniserede planlov giver nye muligheder for udpegning af udviklingsområder

Læs mere

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg

Den globale By. Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg Den globale By Alle vil vækst og bæredygtighed, men hvad er det særlig ved Aalborg? Peder Baltzer Nielsen, Stadsarkitekt / Aalborg MØDET MED AALBORG - 2010 Landsplanredegørelse 2006 STRATEGI FOR

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Levende by i vækst Vækststrategi for Gladsaxe Kommune Gladsaxe er en moderne og velfungerende bykommune. Vi vil udnytte Gladsaxes muligheder for vækst til at udvikle vores position som en moderne

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07

STRUER KOMMUNE. Visioner for den nye kommune. Planstrategi 07 STRUER KOMMUNE Visioner for den nye kommune Planstrategi 07 1 2 KOM MED IDEERNE Vi er nu kommet godt i gang med den nye Struer Kommune. Det har været et stort arbejde at få Thyholm og Struer Kommune til

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016

Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 Nyt revideret forslag til landdistriktspolitik for Køge Kommune Maj 2016 1. Formål En meget stor del af Køge Kommunens areal udgøres af landdistrikter, og en betydelig del af kommunens borgere bor i landdistrikterne.

Læs mere

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan

Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016. Proces- og tidsplan Bornholms Udviklingsstrategi (BUS) 2016 Proces- og tidsplan September 2014 Baggrund Bornholms udviklingsplan(bup) bliver omdøbt til Bornholms udviklingsstrategi (BUS), Bornholms udviklingsstrategi skal

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udledninger fra Renseanlæg

Udledninger fra Renseanlæg Skema 1.1 Udledninger fra Renseanlæg Der er indsat en enkelt side (U-skemaet) fra udledningstilladelserne til renseanlæggene: - Aalborg Renseanlæg Vest (RAV) - Aalborg Renseanlæg Øst (RAØ), herunder oplande

Læs mere

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling

Kalundborg Kommune - Vision og udvikling http://www.kalundborg.dk/vision_og_udvikling.aspx?printerfriendly=2 Side 1 af 2 Forside» Vision og udvikling Vision og udvikling Udfordringer og potentialer Statistikken taler sit tydelige sprog. Som i

Læs mere

Vaarst-Fjellerad samarbejdende landsbyer. Udtalelse i anledning af arbejdet med kommuneplan 09 for Aalborg kommune

Vaarst-Fjellerad samarbejdende landsbyer. Udtalelse i anledning af arbejdet med kommuneplan 09 for Aalborg kommune Udtalelse i anledning af arbejdet med kommuneplan 09 for Aalborg kommune Vaarst Fjellerad april 2009 1 Vaarst og Fjellerad er måske de to landsbyer i Aalborg kommune, som bedst forener muligheden for at

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog

Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog Punkt 11. Nørresundby, Stigsborg Havnefront. Værdi- og Kvalitetskatalog 2012-5422 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender ovennævnte Værdi- og Kvalitetskatalog som

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan

DEBATOPLÆG. De stationsnære områder i Herlev Kommune. Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan DEBATOPLÆG De stationsnære områder i Herlev Kommune Indkaldelse af ideer og forslag til udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2013-2025 Høringsperiode fra 19. januar til den 16. februar 2015 Indledning

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv

Debatoplæg. Idefase. Kommuneplan. for Holbæk Kommune. Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan Et sundt og aktivt liv Idefase Debatoplæg Kommuneplan for Holbæk Kommune 2013 2025 Indkaldelse af ideer, bemærkninger og forslag til Kommuneplan 2013-2025 Gode byer at leve i Et sundt og aktivt liv????? Naturen og livet på landet

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

LETBANESEKRETARIATET AALBORG KOMMUNE NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB KONCEPT FASE FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE I BYEN

LETBANESEKRETARIATET AALBORG KOMMUNE NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB KONCEPT FASE FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE I BYEN LETBANESEKRETARIATET AALBORG KOMMUNE NORDJYLLANDSTRAFIKSELSKAB KONCEPT FASE FUNKTIONELLE SAMMENHÆNGE I BYEN FORSIDEBILLEDE: LETBANE I BERN PÅ DENNE SIDE : BILLEDE FRA LETBANE I MULHOUSE ANALYSE - FUNKTIONELLE

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3

Notat. Varmeplan Aalborg - Fase 2 og fase 3 Notat Dato: 10.03.2014 Sagsnr.: 2013-35946 Dok. nr.: 2013-274023 Direkte telefon: 9931 9461 Initialer: LO Aalborg Forsyning Administration Stigsborg Brygge 5 Postboks 222 9400 Nørresundby Varmeplan Aalborg

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne

Handlingsplan 2009-2010 ErhvervsStrategi 2009 - Greve har værdierne Marts 2009 Handlingsplan 2009-2010 Forord ErhvervsStrategi 2009 Greve har værdierne blev vedtaget af Greve Byråd den 16. december 2008. For at realisere strategien og skabe erhvervsudvikling og effekt

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN

FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN FORSTADEN I UDVIKLING STADSARKITEKT PEDER BALTZER NIELSEN Kommissoriet Udfordringer og muligheder for at gøre forstæderne mere bæredygtige. Afdække hvordan man kan opbygge fremtidens bæredygtige bysamfund,

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse

Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Glostrup Kommunalbestyrelse har på sit møde den 10. april 2013 endeligt vedtaget: Udviklingsstrategi 2012 Glostrup en sund by i bevægelse Udviklingsstrategien er det øverste styringsdokument for den samlede

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Et Danmark i balance. Hvad skal der gøres? DEBAT JANUAR 2002

Et Danmark i balance. Hvad skal der gøres? DEBAT JANUAR 2002 DEBAT JANUAR 2002 Et Danmark i balance Hvad skal der gøres? Miljøministeren skal efter nyvalg til Folketinget udarbejde en landsplanredegørelse. Jeg inviterer hermed til dialog om landsplanredegørelsens

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3.

DEBATOPLÆG. Kommuneplan Indkaldelse af ideer og forslag. til debat om Kommuneplan Høringsperiode fra 20. august til 3. DEBATOPLÆG Kommuneplan 2013-25 Indkaldelse af ideer og forslag til debat om Kommuneplan 2013 Høringsperiode fra 20. august til 3. september 2013 Indledning Dette debatoplæg er opstarten til udarbejdelse

Læs mere

Vision Greve - hvor livet er grønt

Vision Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt Vision 2020 Greve - hvor livet er grønt er udgivet af: Greve Kommune Greve Byråd Vedtaget af Greve Byråd december 2008 Henvendelse: Kontakt Ledelsessekretariatet

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

IDÉhøring Kommuneplan

IDÉhøring Kommuneplan IDÉhøring Kommuneplan 2017-2029 Sønderborg Kommune ønsker at indsamle lokal viden og gode idéer til arealudlæg og andet, som kan gavne det videre arbejde med revisionen af kommuneplanen. Temaerne der skal

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 8 Hovedstruktur 11 Vision 12 Overordnet struktur 13 Udvikling 21 Landskab 26 Bæredygtighed 28 Forudsætninger 32 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014

Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune. Onsdag den 19. november 2014 Temamøde for Samrådene i Aalborg Kommune Onsdag den 19. november 2014 Samrådenes Temamøde 19.00 Velkommen 19.05 Modtagelse af flygtninge i Aalborg Kommune v. Famile- og Beskæftigelsesforvaltningen 19.20

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by

Kommuneplan 2009. Vallensbæk - en levende by Kommuneplan 2009 Vallensbæk - en levende by Vallensbæk Kommune Marts 2010 Vallensbæk Kommune Høring Den 2. december 2009 blev Kommuneplan 2009 endeligt vedtaget af Vallensbæk Kommunes kommunalbestyrelse.

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7

Region Midtjylland. Skitse til Den regionale Udviklingsplan. Bilag. til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007. Punkt nr. 7 Region Midtjylland Skitse til Den regionale Udviklingsplan Bilag til Kontaktudvalgets møde den 31. august 2007 Punkt nr. 7 FORELØBIG SKITSE TIL DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN FOR REGION MIDTJYLLAND 1 FORELØBIG

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Forord. Anker Boye Borgmester

Forord. Anker Boye Borgmester Forord Byrådet vedtog den 2. februar 2005 Kommune- og Miljøplan 2004-2016. Planen består af denne hovedstruktur, som fastlægger de overordnede udviklingsmønstre samt en rammedel, som indeholder bestemmelser

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Grindsted. Boligby med 750 indbyggere og begrænset funktionsdækning. Potentialer og udfordringer. Fakta om Grindsted

Grindsted. Boligby med 750 indbyggere og begrænset funktionsdækning. Potentialer og udfordringer. Fakta om Grindsted Grindsted Boligby med 750 indbyggere og begrænset funktionsdækning Grindsted i korte træk Oprindeligt landsby opstået langs Uggerhalnevej på nordsiden af Hammer Bakker. Attraktiv rekreativ beliggenhed

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Revision af kommuneplan

Revision af kommuneplan Revision af kommuneplan Arbejdet med at udarbejde en ny planstrategi for kommunen er i fuld gang, jf. den procesbeskrivelse Byrådet vedtog den 1. marts 2011. Der har i løbet af sommer og efteråret 2011

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Plan- og Agenda 21 strategi 2015 Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Hvad er en Plan- og Agenda 21 strategi? Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens fremtidige udvikling. Agenda 21 strategien

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen,

Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance. Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Forslag til modernisering af Planloven - Danmark i bedre balance Jane Kragh Andersen, Erhvervsstyrelsen, Et oplæg om lovforslaget Politisk aftale Status for proces Hovedindhold i lovforslaget formålsbestemmelse

Læs mere

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013

Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Høringsfrist 12. august 2013 Teknik & Miljø, juni 2013 1 DEBATOPLÆG - Skal kommuneplanens rammer for detailhandel i Rønne ændres? Baggrund Bornholms

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront

Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront Værdi- og Kvalitetskatalog for Stigsborg Havnefront Aalborg Kommune By- og Landskabsforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby +45 99 31 20 00 info@stigsborghavnefront.dk AALBORG HAVN Langerak 19

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

KOMMUNEPLAN STRATEGI 2018-30

KOMMUNEPLAN STRATEGI 2018-30 KOMMUNEPLAN STRATEGI 2018-30 DEBATHÆFTE Foto: Torben Meyer / Esbjerg Byhistoriske Arkiv November 2015 Forord Esbjerg Kommune er Danmarks Energimetropol og tredje vækstcenter. Vision 2020 og Vækststrategi

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021

Kommuneplan 2009-2021 Informationsfolder Forslag til Kommuneplan 2009-2021 Information om svendborgs kommuneplanforslag 2009-2021 Forslag til Kommuneplan 2009 til 2021 er nu offentliggjort og kan nu ses på internettet. Det

Læs mere

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007

De regionale udviklingsplaner. Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 De regionale udviklingsplaner Niels Østergård, Skov- og Naturstyrelsen + Plan09 100mile-seminar, 31.august 2007 Planlovsystemet 2007 Regionale vækstfora Erhvervsudviklingsstrategi Landsplanlægning Regeringens

Læs mere

Aahus Kommune, 2015 LOKAL AGENDA 21 REDEGØRELSE

Aahus Kommune, 2015 LOKAL AGENDA 21 REDEGØRELSE Aahus Kommune, 2015 LOKAL AGENDA 21 REDEGØRELSE 1 INDHOLD FORORD... 3 FREMME AF EN BÆREDYGTIG BYUDVIKLING OG BYOMDANNELSE... 4 MINDSKELSE AF MILJØBELASTNINGEN... 6 FREMME AF BIOLOGISK MANGFOLDIGHED...

Læs mere

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision

Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1. Haderslev Kommune. Forslag til overordnet vision Cubion A/S Ny Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 d. 20. september 2006 Side 1 Haderslev Kommune Forslag til overordnet vision 2007-2017 De beslutninger, vi tager nu, er med til at

Læs mere