Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl."

Transkript

1 Udsendelsesbrev myndigheder, foreninger, interesseorganisationer, presse m.fl. Planstrategi med redegørelse 2007 Den 26. november 2007 vedtog Aalborg Byråd Planstrategi med redegørelse 2007 til offentliggørelse frem til mandag den 11. februar Socialistisk Folkeparti (SF) kom med en mindretalsudtalelse, som er vedlagt materialet. Planstrategien er første skridt til en ny kommuneplan, der følger efter i I planstrategien er der fokus på 6 temaer, hvor Byrådets visioner og strategier for den fysiske udvikling af kommunen fremgår, samtidig med at handlinger der understøtter udviklingen fremgår for hvert tema. De 6 temaer er: - Aalborg Nordjyllands Hovedstad - Byerne - Livet i byerne - Infrastruktur - Det åbne land - Vandmiljø. 6. december 2007 CVR nr.: PBS nr.: Åbningstider: Man-ons 9-15 Tor 9-17 Fre 9-14 Send så vidt muligt elektronisk post til Aalborg Kommune Med valg af temaer er der bl.a. lagt stor vægt på de mange nye fagområder, som Aalborg kommune med strukturreformen har fået kompetencen inden for og det faktum, at Aalborg kommune har fået en anden struktur og sammensætning, efter sammenlægningen af Hals, Nibe, Sejlflod og Aalborg kommune. Planstrategien er desuden for-debat for revisionen af kommuneplan09. I forbindelse med offentlighedsfasen afholdes der offentligt møde torsdag den 17. januar 2008 kl. 19:00 i Foredragssalen i Medborgerhuset, Rendsburggade 6, Aalborg. Planstrategi, redegørelse m.m. kan ses på bibliotekerne, borgerservicecentre og på internet-adressen Yderligere eksemplarer kan rekvireres hos Teknik- og Miljøforvaltningen, Kundecentret, Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby eller på tlf. nr Kommentarer, synspunkter og bemærkninger til materialet og det videre planlægningsarbejde, skal være kommunen i hænde senest den 11. februar 2008, og sendes til: Rådmand Postboks 219 Stigsborg Brygge Nørresundby Tlf Fax

2 Aalborg kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Plan og Byg Stigsborg Brygge Nørresundby Debatten er annonceret i Nordjyske Stiftstidende og Statstidende lørdag den 8. december, og i distriktsaviserne dækkende Aalborg kommune i uge 50. Planstrategien med redegørelse 2007 offentliggøres i medfør af Planlovens 23a. Yderligere oplysninger kan fås hos projektleder Anne-Vibeke Skovmark på tlf Med Venlig hilsen Marian Nørgaard 2/2

3 AALBORG BYRÅD Mindretalsudtalelse fra Socialistisk Folkeparti (SF) til Planstrategi med tilhørende redegørelse 2007: Indledning. Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe finder overordnet forslaget til planstrategi for Aalborg kommune som et godt grundlag og arbejdsredskab for de kommende års planlægning af kommunen som helhed. Men i Socialistisk Folkeparti vil vi samtidig pege på en række forhold, som bør spille en væsentlig rolle i den offentlige debat. Byudvikling af Aalborg og Nørresundby. For det første er det afgørende, at bygge videre på den planlægning, der allerede er gennemført for at sikre Aalborg/Nørresundby som regionens hovedstad. I omdannelsen af de centrale områder omkring havnefronten skal det således sikres, at en solid planlægning skal styre den udvikling byen har behov for med henblik på at byen, byens liv, byens rum også i fremtiden kan bibringe kulturelle og handelsmæssige oplevelser med henblik p i at udvikle dynamikken i det samspil, der er mellem aktører og interessenter. Konkret ønsker Socialistisk Folkeparti at videreudvikle de processer, der er bragt i anvendelse både i forhold til borgerinddragelse og i forhold til de politiske processer, der på tværs af forvaltningsopdelingerne sikrer et bredt fundament og dermed ejerskab for de enkelte omdannelser. Byen udvikles i disse år på Aalborg-siden af Limfjorden mod øst. I området på Østre Havn ønsker Socialistisk Folkeparti at sikre industrikulturarven gennem bevaring af en række af de bygninger, der er med til at markere byens skyline. Dette kan suppleres med andre tiltag i form af høje huse. Socialistisk Folkeparti kan derimod ikke anbefale yderligere højhusbyggerier omkring Limfjordsbroen. Endvidere ønsker Socialistisk Folkeparti også at byen udvikles mod syd. Her spiller godsbanearealerne en væsentlig rolle - både i forhold til muligheden for højhusbyggeri, der kan markere byens og bymidtens port. Men en udvikling af området, hvori også kan indgå detailhandel vil samtidig åbne mulighed for at udvikle den nuværende Kennedy Arkade til det der var dette byggeris oprindelige mål - men som aldrig er blevet realiseret. På Solsiden er alle muligheder åbne for at skabe en spændende havnefront og dermed grundlaget for at udvikle centrum i Nørresundby. Livet i byerne/oplandet udenfor storbyen. Forholdet mellem storbyen og byerne/oplandet uden for er væsentlig for udviklingen af kommunen som helhed. Udviklingen er ikke et spørgsmål om enten/eller men både/og. En væsentlig forudsætning for at fastholde et højt serviceniveau på de bløde områder er derfor at skabe mulighed for yderligere boligudvikling og dermed bosætning i byerne og oplandet. Aalborg kommune bør i sin prioritering af udviklingsmulighederne netop fokusere på, at serviceniveau og servicetilbud skal fastholdes decentralt. Der skal derfor være et tæt samspil mellem planlægningen og de bløde forvaltningsområder, således at dette kan sikres og således at der kan sættes ind på rette tid med henblik på anlæg af institutioner, skoler m.v.

4 AALBORG BYRÅD Infrastrukturen. Socialistisk Folkeparti ønsker ikke, at der af de kommunale bevillinger afsættes flere midler til VVM-undersøgelser og planlægningsproces for en tredje limfjordsforbindelse over Egholm. Byrådet bør i stedet koncentrere indsatsen for en statslig medfinansiering af vejanlæggene omkring City Syd, således at Mariendalsmølleindføringen sammen med Egnsplanvej kan realiseres i planperioden. Endvidere vil Socialistisk Folkeparti pege på at der foretages de nødvendige investeringer i opgraderingen af vejnettet nord og syd for limfjordstunnellen også med en statslig finansiering. I relation til Aalborg Comitments som grundlaget for bæredygtighedsstrategien er det afgørende for Socialistisk Folkeparti, at det netop er dette indhold, der også bliver grundlaget for styringen af de udfordringer, der er forbundet med infrastrukturen. Sammenhæng til bløde politikker. Aalborg byråd vedtager politikker på forskellige områder. Socialistisk Folkeparti finder det derfor tankevækkende, at forslaget til planstrategi ikke nævner eksempelvis den vedtagne sundhedspolitik eller børne- og ungepolitikken. Netop fordi planstrategien er et såkaldt overordnet dokument skal den derfor også forholde sig til de bløde områders politikker og ikke kun knytte sig til landdistriktspolitikken, erhvervsplanen m.v. En kobling mellem alle overordnede politikker sikrer en samlet og fremadrettet planlægning for kommunens fremtid.

5 Planstrategi 2007 Planstrategi for Aalborg Kommune Livet i byerne side 12 Infrastruktur side 16 April 2007 Aalborg - Nordjyllands hovedstad side 4 Byerne side 8 Det åbne land side 20 Vandmiljø side 24 Kommuneplanrevision side 28

6 Forord Forord Denne planstrategi for Aalborg Kommune markerer starten på en ny æra. Fire kommuner er blevet til én - og vi skal i gang med at fastlægge de kommende 12 års udvikling for vores nye kommune. Planstrategien er første skridt og den overordnede ramme for en ny kommuneplan, der følger efter i Med sammenlægningen af fire stærke - og forskellige - kommuner, har vi fået en enestående mulighed for at skabe en kommune med unikke styrkeområder. De kommende år skal vise, at vi sammen er stærkere. At vi er i stand til at udnytte, at Aalborg Kommune nu er i besiddelse af en meget bred palet af tilbud og muligheder. I strategien for kommunens udvikling, har Byrådet valgt at sætte fokus på seks temaer, som skal have særlig bevågenhed i Kommuneplan Temaerne har et afgørende fællestræk - de skal alle medvirke til at skabe en sammenhængende og velfungerende kommune. For hvert tema har vi fastlagt én vision, en række strategier og nogle konkrete handlinger som Byrådet vil gå i gang med inden for de næste fire år. Visionerne angiver vores drøm om, hvordan Aalborg Kommune skal markere sig. Strategierne udstikker den aktuelle kurs, og med konkrete handlinger forpligter vi hinanden til at komme i gang. Forud for planstrategien blev der i foråret 2007 holdt fire inspirationsmøder. Møderne har været et godt og meget inspirerende arbejdsgrundlag for Byrådet. At skabe en ny, velfungerende kommune er sammen med nye kommunale ansvarsområder - en både omfattende og udfordrende opgave. Vi skal have de fire gamle kommuner til at fungere som én helhed og sikre, at tingene udvikler sig til vores fælles bedste. Samtidig er amterne nedlagt og et nyt plansystem skal indarbejdes. Planstrategi 2007 er et politisk redskab - og et signal til borgere, interesseorganisationer, nabokommuner og andre offentlige myndigheder om, hvordan vi forestiller os at arbejde med planlægningen af kommunens udvikling. Strategien hviler på principperne i Aalborg Commitments, som stræber efter en bæredygtig udvikling, og er koordineret med kommunens Erhvervsplan, Landdistrikspolitik og Bæredygtighedsstrategi. Planstrategien offentliggøres nu i otte uger, hvor der bliver mulighed for en debat om vores udviklingsmuligheder. Når høringen er overstået vil Byrådet vurdere indkomne ideer og synspunkter, inden Planstrategi 2007 vedtages. Det er mit håb, at mange vil deltage i debatten om kommunens udvikling. Lovgrundlag Planloven fastlægger, at Byrådet inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode (2007) skal vedtage en strategi for kommuneplanlægningen. Strategien skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste revision af kommuneplanen, en vurdering af og strategi for udviklingen samt en beslutning om, hvordan kommuneplanen skal revideres. Kommunalreform Den 1. januar 2007 trådte Kommunalreformen i kraft og samtidig blev plansystemet ændret. Amterne er nu fortid, og en stor del af deres planlægningsarbejde er videregivet til kommunerne. De overordnede rammer udstikkes stadig af staten. Region Nordjylland er en ny partner i planlægningsarbejdet, og skal udarbejde en regional udviklingsplan. Det nye plansystem betyder, at Regionplan 2005 skal indarbejdes i kommuneplanen. Venlig hilsen Henning G. Jensen borgmester Planstrategien er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 8. december 2007 til den 11. februar 2008, sammen med Redegørelse Planstrategi Aalborg Kommune. Udarbejdet af Aalborg Kommune i samarbejde med COWI.

7 Planstrategiens afsæt Planstrategiens afsæt Byrådets overordnede visioner Byrådet (i 2006 Sammenlægningsudvalget) vedtog i januar 2006 Visioner og værdier for Aalborg Kommune og tilkendegav dermed retninger og pejlemærker for den fremtidige udvikling. Visionernes overordnede formulering er: Aalborg Kommune - et sted med plads til begejstring og mangfoldighed Aalborg Kommune skal være Nordjyllands handlekraftige regionshovedstad, som markerer sig både nationalt og internationalt. Samarbejdet mellem regionens erhvervsliv, det offentlige, kulturlivet samt uddannelses- og forskningsinstitutioner skal udbygges - til fordel for kommunens borgere. Samtidig skal Aalborg Kommune være regionens foretrukne bosætningssted et naturligt valg, hvor der er plads til begejstring og mangfoldighed og visioner med mennesket i centrum. Realiseringen af Byrådets visioner bygger på seks tværgående værdier, der er kendetegnende for kommunens arbejde: Mangfoldighed Åbenhed og tolerance Ligeværd og forskellighed Sundhed Bæredygtighed Borger-, brugerinddragelse og dialog Fokus på 6 temaer Planstrategien angiver Byrådets visioner og værdier for den fysiske udvikling af kommunen. Med Planstrategien konkretiseres visionerne med temaer, som skal have særligt fokus i de kommende års fysiske planlægning. Der er udpeget seks temaer: Aalborg - Nordjyllands hovedstad Byerne Livet i byerne Infrastruktur Det åbne land Vandmiljø For hvert tema opstilles en underordnet vision, en strategi og et sæt handlinger. I forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan09 vil det være en væsentlig politisk opgave at afveje interessemodsætninger såvel indenfor det enkelte tema, som på tværs af dem. Fakta om Aalborg Kommune Aalborg Kommune er dannet pr. 1. januar 2007 ved sammenlægning af Hals Kommune, Nibe Kommune, Sejlflod Kommune og Aalborg Kommune. Areal (2007) km 2 Befolkningstal (2007) Bosætning fordelt på større byer (2006) Aalborg/Nørresundby Nibe Vodskov Svenstrup Klarup Gistrup Storvorde Hals Nye boliger ca. 60% er etageboliger Husstande (2007) % bor alene Beskæftigede (2006) personer PLANSTRATEGI BYRÅDETS OVERORDNEDE VISIONER De 6 tværgående værdier VISION STRATEGI HANDLINGER Planstrategi Planstrategi Planstrategien tager afsæt i Byrådets overordnede visioner. Seks temaer (kapitler) bringer visionerne ind i den fysiske planlægning. For hvert tema opstilles en underordnet vision, strategi og handlinger. Planstrategiens sidste kapitel beskriver proces og andre emner, der vil indgå i den kommende kommuneplanrevision. Ledige (primo 2007) personer Arbejdspladser (2006) Offentlige tjenesteydelser Handel og hotel Øvrige private tjenesteyd Fremstilling mv Byggeri og anlæg Transport og kommunikat Bank og forsikring Landbrug og fiskeri I alt

8 Aalborg - Nordjyllands hovedstad Aalborg - Nordjyllands hovedstad Aalborg er drivkraften i regionens udvikling. Aalborg skal være en handlekraftig by, der forstår at markere sig nationalt og internationalt. En nordjysk hovedstad, der er attraktiv at besøge, bo og arbejde i. Vækst og forandringer i Nordjyllands hovedstad Som landsdelscenter og hovedstad i landets mindste region spiller Aalborg (defineret som Aalborg og Nørresundby) en helt central rolle - både for kommunens og hele regionens udvikling. De større byer bliver i stigende grad magneter for væksten i det moderne videns- og oplevelsessamfund, og konkurrencen mellem byer og regioner er hård såvel nationalt som globalt. Det er en forudsætning, at Aalborg kan tilbyde et dynamisk miljø med et højt uddannelses- og vidensniveau, og at Aalborg er en ambitiøs by med mange talenter og et stærkt netværk af samarbejdsrelationer. Aalborg er inde i en positiv udvikling som storby med et dynamisk uddannelses- og erhvervsmiljø og en bred vifte af kulturelle tilbud, men i forhold til andre vækstregioner er befolknings- og erhvervsvæksten kun moderat. Målet om at fastholde og videreudvikle Aalborg som Nordjyllands hovedstad handler bl.a. om at skabe de rigtige rammer for et stærkt erhvervs-, kultur- og uddannelsesliv med gode vækstbetingelser. Veluddannet arbejdskraft er en knap ressource, og byens oplevelsesværdi er en væsentlig konkurrenceparameter i bestræbelserne på at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft og nye borgere. Byrådet ser det som afgørende for Nordjyllands udvikling, at Aalborg sætter fokus på at øge sin nationale og internationale konkurrencedygtighed både hvad angår erhvervsudvikling, bosætning og bykvalitet. Byrådet påtager sig et særligt ansvar for Aalborgs udvikling, men hele regionen må stå sammen om at sikre et Aalborg, der er i stand til at tage konkurrencen op. Styrkelse af storbymiljøet Aalborg-Nørresundby Midtby skal spille hovedrollen som Nordjyllands hovedstad og landsdelscenter. Byen skal levere Tingene hænger sammen Vidste du Den overordnede vision afspejles i beslutninger indenfor områder, som ikke nødvendigvis har sit fokus på fysisk planlægning, men som alligevel er en del af fundamentet for planstrategien: Erhvervsområdet Miljøområdet Sundhedsområdet Kultur- og idrætsområdet Børneområdet Ældreområdet at på 10 år er befolkningstallet i Aalborg/Nørresundby vokset fra (1996) til (2006) svarende til 2,5%? at på 10 år er antallet af heltidsstuderende på Aalborg Universitet øget med ca. 50% til (2006)? at på 10 år er antallet af arbejdspladser i Aalborg Kommune øget med 5% til (2006)? at på 10 år er antallet af ansatte indenfor fremtilling faldet med mere end 30% og øget med 40% indenfor serviceerhverv? at Aalborg tegner sig for henholdsvis 70% af kommunens og 25% af regionens arbejdspladser? at uddannelsesnivauet i Region Nordjylland stiger men fortsat er lavere end landsgennemsnittet? at der i 2005 blev brugt 215 mio. kr. offentlige midler på Aalborgs kulturliv?

9 Aalborg - Nordjyllands hovedstad et service- og kulturudbud af høj karat. Nørresundby er for alvor ved at blive en dynamisk bydel, og der planlægges for en intensiveret udvikling i lighed med den, der finder sted på havnefronten i Aalborg. Der er et stort potentiale i at skabe en levende storby omkring fjorden, og der skal gøres en ekstra indsats for at udnytte nærheden til lufthavn og motorvej. I Planstrategi 2007 og den efterfølgende kommuneplanrevision handler det bl.a. om at skabe de rette fysiske rammer, der tilgodeser målet om at styrke Aalborg som storby. Aalborg er i dag inde i en rivende udvikling fra industriby til vidensog oplevelsesby. Omdannelsen af Aalborg Havnefront vil udvide oplevelsesområdet med nye tilbud i maritime omgivelser, og skabe et område med enestående erhvervs,- bosætnings,- og oplevelsesmuligheder. Et mix af nye kulturinstitutioner, boliger, kontorer og rekreative byrum på havnefronten vil blive en ny scene for et levende og mangfoldigt byliv med Nordkraft og Musikhuset som kommende kulturelle fyrtårne. Bevarelse og genanvendelse af byens industrielle bygninger og anlæg, skal indgå i den fremtidige udvikling, og styrke byens identitet som tidligere industriby. Højhuse kan ved en høj koncentration af mennesker bidrage til at styrke det levende og mangfoldige byliv. Det stiller dog krav til såvel funktionerne i bygningen som til placeringen og udformning af højhuset. Aalborg kommune arbejder derfor med et redskab, der skal sikre et godt grundlag til at vurdere højhusprojekter f.eks. i forhold til byens skyline, arkitektur, byrum og byliv, trafik, klima, bæredygtighed etc. I forbindelse med omdannelsen af Østre Havn er det besluttet at åbne mulighed for at placere højhuse. Få andre områder diskuteres som mulige placeringer. Det drejer sig om områder, hvor der i forvejen er eller har været placeret høje bygningsvolumener - DAC, ved brolandingen på Aalborgsiden, ved Hedegaards silolandskab i Nørresundby - samt Godsbanearealet, som i kraft af sin placering i tilknytning til byens centrale trafikknudepunkt, er en mulighed i forhold til at placere et landmark/orienteringspunkt. Detailhandel spiller en central rolle for Aalborgs tiltrækningskraft. Med henblik på at styrke Aalborg lægger Byrådet med planstrategien op til, at City Syd kan udvikles. Byrådet vil - forud for Kommune- Nørresundby Aalborg Eksempler på steder i hovedstaden, der har regional betydning.

10 Aalborg - Nordjyllands hovedstad Sagt på inspirationsmøde Aalborg Kommune skal have fokus på udviklingspotentialet og et højt ambitionsniveau i planarbejdet. Udgangspunkt i egne styrker. Indsats for at tiltrække højt uddannet arbejdskraft. Bedre sammenhæng mellem overordnet og bymæssig infrastruktur. Solsiden skal prioriteres højere (Nørresundby). Unge og uddannelsessøgende er afgørende for udviklingen af kultur- og oplevelsesbyen. Aalborg skal være levende dag og nat. Tilgængelighed og sammenhæng ( På mindre end 1 time er du i Aalborg og på 20 minutter kan du komme rundt ). Hvad mener du? Hvad skal der til for at styrke Aalborg som Nordjyllands hovedstad i konkurrence med andre danske og europæiske storbyer? Nye teknologier udvikles, viden- og oplevelsesøkonomien er på dagsordenen. Hvilke nye erhvervstyper er særlig relevante i fremtidens Aalborg? Hvad kan være med til at give Aalborg mere storby-præg? plan09 - igangsætte et plangrundlag, der sikrer at Ikea kan etableres i Detailhandel behandles yderligere i temaet Byerne. For Byrådet er det ligeledes afgørende, at private og offentlige servicefunktioner, der har national og regional karakter, placeres i Aalborg. Indenfor offentlige servicefunktioner er det fx særligt specialiserede sygehusfunktioner og uddannelsesinstitutioner. Tilsvarende vil Byrådet arbejde for, at få flere statslige virksomheder - som vil være naturligt hjemmehørende i Nordjylland - placeret i Aalborg. I det hele taget vil Byrådet arbejde hårdt for, at Aalborg - og hele regionen - fra statsligt side, får tildelt rimelige rammebetingelser. Viden, uddannelse og erhverv Trods en relativ beskeden vækst, er Aalborg inde i en dynamisk erhvervsudvikling, hvor mange nye virksomheder kommer til. Væksten tager især udgangspunkt i Universitetet og NOVI, men er også markant blandt private servicevirksomheder. Der skal fokuseres på at understøtte denne udvikling uden at glemme det traditionelle erhvervsliv, som også fremover forventes at spille en vigtig rolle. Aalborg skal fortsat stå i spidsen for den nordjyske erhvervsudvikling, som i disse år undergår store forandringer. Erhvervsplan udpeger innovationsfremme, erhvervsklynger, kvalificeret arbejdskraft samt oplevelsesbyen som afgørende indsatsområder. I kampen om at sikre kvalificeret arbejdskraft slår erhvervsplanen fast, at det er nødvendigt, at der fortsat sker en udvikling af Aalborgs bykvaliteter og sikres attraktive bosætningsmuligheder. Planstrategien og den efterfølgende kommuneplanrevision vil med den fysiske planlægning understøtte erhvervspolitikken. Hvad angår virksomhedernes lokaliseringsmuligheder skal de fysiske styrkepositioner - byomdannelsesmulighederne, Universitetet og nærheden til lufthavn, motorvej og Limfjord udvikles, men samtidig skal mulighederne i oplandet undersøges. Målet er at skabe attraktive, fysiske rammer for et bredt spektrum af virksomheder inden for både viden, oplevelse, handel, service, produktion og transport. Planlægningen skal sikre høj tilgængelighed til erhvervsområderne både trafikalt og digitalt. Virksomheder med behov for godstransport skal tilbydes lokalisering i tilknytning til det overordnede vejnet, jernbanenettet og Aalborg Havn. Aalborg Lufthavn skal fortsat styrkes som en væsentlig forbindelse til markeder og samarbejdspartnere i ind- og udland. Turisme - nye muligheder Med de nye kommunegrænser kan vi nu tilbyde en bred palet af oplevelser for turisterne lige fra byturisme, cykelturisme til badeturisme. Byrådet ønsker, at øge synergien mellem ferieformerne. Hvad angår byturismen har Aalborg et godt udgangspunkt med en koncentreret bymidte med butikker og cafeer samt et godt brand som karnevals- og konferenceby. Attraktive bosætningsmuligheder i Aalborg og oplandsbyerne Aalborg skal være i stand til at tilbyde tilfredsstillende rammer for de mange, der gerne vil bo i byen. Byrådet lægger vægt på både at kunne tilbyde specialisering og bredde i boligudbuddet, der opfylder forskellige livsstiles krav og drømme. Udenfor storbyen kan attraktive bosætningsmuligheder understøtte Aalborgs regionale rolle. Med henblik på at styrke såvel den enkelte by som Aalborg, ønsker Byrådet at der sættes fokus på byernes muligheder. Spørgsmålet om byudvikling og byroller er nærmere beskevet under temaet Byerne. Velfungerende infrastruktur - en forudsætning for udvikling En nem og hurtig forbindelse til omverdenen, såvel nationalt som internationalt, er af afgørende betydning, hvis Aalborg

11 Aalborg - Nordjyllands hovedstad skal markere sig i konkurrencen med andre regioner i Danmark. Gnidningsløs mobilitet er en vigtigt konkurrenceparameter. Infrastrukturen skal både på lokalt og statsligt niveau opgraderes og tilpasses den fremtidige vækst i trafikken på en måde, der samtidig tilgodeser miljøet og sikrer en bæredygtig udvikling. I forbindelse med den overordnede infrastruktur forventer Byrådet, at Staten sammen med Region Nordjylland og Aalborg Kommune vil engagere sig i opgaven med at opgradere den nationale og regionale trafikinfrastruktur. Det er vigtigt, at der træffes en endelig beslutning om linieføring for en 3. Limfjordsforbindelse, så fjorden ikke fremover skal være en flaskehals for den fjordkrydsende biltrafik. Jernbanenettet er et andet vigtigt område, som Byrådet vil arbejde for at få Staten til at opprioritere. Infrastrukturen er nærmere beskrevet under temaet Infrastruktur. Samarbejde og udsyn Skal strategien lykkes forudsætter det samarbejde. Der skal arbejdes med regionale netværk mellem vidensinstitutioner, virksomheder, lokale- og regionale myndigheder og mere uformelle netværk mellem byer. Et særligt fokusområde er samarbejdet mellem kommunen og erhverslivet om en bæredygtig erhvervsudvikling. Byrådet støtter op om visionerne i oplægget til den regionale udviklingsplan (RUP): At skabe en attraktiv region at arbejde, bo og leve i. Som regionens motor påtager Aalborg sig et særligt ansvar, og inviterer til samarbejde blandt øvrige nordjyske kommuner, uddannelsesinstitutioner, det private erhvervsliv og Region Nordjylland. Der skal skabes udviklingspotentialer i så stort et opland som muligt, disse muligheder skal markedsføres stærkt og direkte til de relevante målgrupper. Men Aalborg Kommunes engagement strækker sig ud over Danmarks grænser. Først og fremmest markerer kommunen sig i forhold til miljøet ved at være grundlægger af principperne i Aalborg Commitments, som sigter mod at skabe bæredygtige kommuner. Her står Aalborg i spidsen for et bynetværk på næsten 500 kommuner. Vision Som Nordjyllands handlekraftige hovedstad, markerer Aalborg sig både nationalt og internationalt. Strategi Styrke Aalborgs storbykvaliteter som kraftcenter for kultur, handel, service og oplevelser. Den fysiske industrielle kulturarv skal indgå som en integreret del af byens fremtidige bygningmasse. Styrke samarbejdet mellem erhvervsliv, det offentlige, kulturlivet og uddannelses- og forskningsinstitutioner. Styrke den vidensbaserede erhvervsudvikling og en bæredygtig modernisering af de eksisterende erhverv. Sikre, at alle regionale funktioner i Nordjylland kan lokaliseres i Aalborg. I samarbejde med statslige myndigheder og ved en målrettet indsats, sikre at flere statslige institutioner lokaliseres i Aalborg. Midtbyen og City Syd skal - i gensidig synergi - udvikle Aalborg som regionens handelsmæssige kraftcenter. Modernisere og udbygge den overordnede infrastruktur (vejbane og cykel). Handlinger Kommuneplan09 skal sikre tilstrækkelige udviklingsmuligheder i storbyen. Sikre lokaliseringsmuligheder for udbygning af uddannelsesinstitutioner. Aalborgs særlige industrielle kulturarv skal sikres gennem Kommuneplan09. Udarbejdelse af plangrundlag for etablering af Ikea. Målrettet og systematisk indsats for at markedsføre Aalborg. Udarbejdelse af strategi for at fastholde og tiltrække veluddannede. Samarbejde med centrale myndigheder og regionens kommuner om at forbedre den overordnede infrastruktur, herunder jernbanenettet og den 3. Limfjordsforbindelse.

12 Byerne Byerne Der skal sættes fokus på byernes relationer, styrker og forskelligheder i forbindelse med Kommuneplan09. Aalborg Kommune byder på et bredt udvalg af spændende og attraktive byer og enestående naturkvaliteter. De enkelte bysamfunds udviklingsmuligheder bestemmes ikke mindst af evnen til at udnytte egne styrker og muligheder i det regionale bynetværk, hvad enten der er tale om særlige kvaliteter indenfor erhverv, handel, natur, turisme eller andet. Byerne i Aalborg Kommune er forskellige. Nogle er kendetegnet ved at have hovedvægt på at være et godt sted at bo, mens andre har særligt mange erhvervsvirksomheder eller indholder kvaliteter, som tiltrækker mange turister. Hals er et eksempel på en turistby som fordobler sit indbyggertal i sommerperioden. Byerne er alle en del af et regionalt bynetværk, der tager afsæt i Aalborg som drivkraften i den regionale udvikling. Byerne og byernes borgere orienterer sig mod Aalborg. Det er derfor afgørende for byernes udvikling, at Aalborg udfylder rollen som regionens center for arbejdspladser, handel, uddannelse, kultur etc. Modsat er Aalborg også afhængig af oplandsbyerne og deres evne til fx at tilbyde attraktive bosætningsmuligheder for dem, der ønsker at bosætte sig udenfor storbyen. Afhængigheden mellem byerne er gensidig og skaber spændende muligheder. Kommuneplan09 skal skabe rammer, som giver hver enkelt by mulighed for at udvikle sine kvaliteter yderligere til gavn for byen og til gavn for hele kommunen. Det er ikke noget nyt at arbejde med byernes roller i forbindelse med kommunplanlægningen, men Byrådet lægger op til en ny måde at tænke bymønster på. Der er behov for at redefinere byernes roller med udgangspunkt i Aalborg-Nørresundby som landsdelscenter og lokalbyer med forskellige roller og muligheder. Vidste du? Med afsæt i byernes potentialer og samspil er det strategien for de kommende års planlægning, at udvikle Aalborg Kommunes position som bosætnings- og erhvervskommune. Aalborg Kommune skal være regionens foretrukne bosætningssted. Byrollerne skal fastlægges Planlægningen har i mange år bygget på et hierakisk bymønster, som nu skal nytænkes. Tidligere tiders byideal om, at boliger, arbejdspladser og servicefunktioner ligger i én og samme by er passé. Mange byer har været igennem en brydningstid, hvor de har oplevet en tiltagende specialisering og regional arbejdsde- at der i løbet af de sidste 10 år er opført nye boliger i kommunen? at boligbyggeriet i Aalborg Kommune toppede i 1995, hvor der blev opført boliger, heraf 776 etagerboliger? at Nibe er den by der er vokset mest siden 1996? befolkningstallet i Nibe og Hals er vokset med over 20% siden 1996, mens Gistrup, Klarup og Svenstrup stort set ikke har haft nogen befolkningsvækst? at indbyggertallet i landdistrikterne i Aalborg Kommune (byer< 200 indb.) er vokset med 400 siden 1996 og udgør ca mennesker? Indbyggertallet udenfor Aalborg/Nørresundby er ca at der er supermarked, idrætshal, skole og pasningsgaranti uanset om man bor i Nibe, Hals, Svenstrup, Klarup, Storvorde, Vodskov, Gandrup eller Gistrup?

Redegørelse 2007. Planstrategi for Aalborg Kommune

Redegørelse 2007. Planstrategi for Aalborg Kommune Redegørelse 2007 Planstrategi for Aalborg Kommune Indhold Aalborg Kommunes kommuneplanstrategi består af to dele: - Nærværende redegørelse - Planstrategi* Redegørelsen introducerer de 6 temaer i planstrategien

Læs mere

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk

Gladsaxe i vækst. Planstrategi 2012. gladsaxe.dk GLADSAXE Gladsaxe i vækst Planstrategi 2012 gladsaxe.dk Indholdsfortegnelse Hvad er en planstrategi 2 Hvordan er strategien bygget op 2 Forord 3 Storby i vækst 4 Levende Gladsaxe 6 Gladsaxe i forandring

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2013-2025

KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag til KOMMUNEPLAN 2013-2025 for Odsherred Kommune Fredninger Skovrejsning Vindmøller Benyttelse Kulturmiljøer GeoPark Kystnærhedszonen Boligområder Beskyttelse Campingpladser Store husdyrbrug Byudvikling

Læs mere

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008

Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21. Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer. Revideret 11-12-2008 Forslag til kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021, Plan21 Bind 1 Hovedstruktur og retningslinjer Revideret 11-12-2008 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 Indledning... 5

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi

Mariagerfjord. Strategi. Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Mariagerfjord 2011 Strategi Kommuneplanstrategi & Agenda 21 Strategi Udgivet af Mariagerfjord Kommune 2011 Layout og Foto Mariagerfjord Kommune Trykt hos Reklamehuset Oplag 300 stk. 2 er det nye grundlag

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet

Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015. Planstrategi 2015. Kolding Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer til Kolding Kommune inden 6. maj 2015 Planstrategi 2015 Kolding Kommune og Trekantområdet Læsevejledning Hvad er planstrategi Planstrategien består af en lokal del, der er specifik

Læs mere

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet

Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Planstrategi 2015 Middelfart Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle seks kommuner i Trekantområdet, samt en lokal

Læs mere

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst

Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed. Vækst Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til Planstrategi 2015 Planstrategi 2015 Sammenhængskraft # Vækst # Viden # Tilgængelighed Sammenhængskraft Vi sætter overliggeren højt og bryder grænser for at

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI

SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI SLAGELSE KOMMUNE PLANSTRATEGI med Agenda21-strategi Kommuneplan 2013 Forord Slagelse Kommune skal, i lighed med landets øvrige kommuner, fremlægge en strategi for den kommende kommuneplanlægning. Den såkaldte

Læs mere

PLAN & BÆREDYGTIGHED REDEGØRELSE

PLAN & BÆREDYGTIGHED REDEGØRELSE PLAN & BÆREDYGTIGHED REDEGØRELSE AALBORG KOMMUNE 23 Indhold Forord... 3 Plan- & Bæredygtighedsstrategiens rolle... 4 Et stærkt og ansvarligt Aalborg... 5 Vækst og forandring i erhvervslivet... 12 Byen

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009

Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 Forslag Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Redegørelse Den 17.6 2009 REDEGØRELSE 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 Kommuneplanen...4 Nærdemokrati...5 2. OFFENTLIG SERVICE... 6 Indbyggere...6 Børn og unge...6 Handlinger

Læs mere

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby

nørre alslev stubbekøbing ønslev moseby Nordbyen horreby orehoved sortsø Nr. vedby vålse nørre alslev stubbekøbing øster kippinge guldborg slotsbryggen Nykøbing f eskilstrup revisionsbeslutning ønslev moseby horbelev Hesnæs Nordbyen horreby sakskøbing karleby

Læs mere

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker

Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Kommunalbestyrelsen, den 15. december 2008 INDHOLD SIDE PLANSTRATEGI FORORD 3 BALLERUP KOMMUNES VISION 2020 5 GRØN OG SUND PULS 6 BÆREDYGTIG TRAFIK 12 RAMMER FOR

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer

Planstrategi 2015. Billund Kommune og Trekantområdet. Indsend dine kommentarer Planstrategi 2015 Billund Kommune og Trekantområdet Indsend dine kommentarer Læsevejledning Planstrategien består af en fælles del, som gælder for alle 6 kommuner i Trekantområdet, samt en lokal del, der

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Kommuneplan 2009 del 1 FORSLAG Forslag til Kommuneplan 2009 - del 1 Høringsperiode: 24. marts 2009-1. juni 2009 Faaborg-Midtfyn Kommune - Plan og Kultur 2009 Layout: COWI og Faaborg-Midtfyn

Læs mere