Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej Roskilde Tlf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hegn til Heste. Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav. Poda hegn Danmark A/S Øde Hastrupvej 65 4000 Roskilde Tlf."

Transkript

1 Hegn til Heste Informationshæfte om hegn, opsætning, materialer og lovkrav.

2 Indledning Pt. side Hestenes reaktionsmønster Foldenes formål, udstyr og størrelse Hvad er årsagen til heste bryder ud af indhegningen? 5 Potentielle faresituationer Vinterfold contra sommerfold 6 Krav til folden - skala for hegnskrav Design & hegnshøjder Led og låger 7 Heste husker 7 Fra stald til fold og omvendt Valg af materialer Sommer eller vinterfold 8 Jordbundsforhold Valg af materialer til Interimistiske hegn Valg af materialer til permanente hegn 10 Lægtehegn i træ, natur, trykimprægneret eller tjæreimprægneret 11 Hegn med plastovertrukket ståltråd (Hippolux) 12 Hegn med elreb og polytape/bændel 12 Skader på heste 12 Undgå ståltråde 12 Hegn i plastmateriale (PVC) 13 Vælg den rigtige pæl Sikring med elhegn Sådan virker et elektrisk hegn - hvad er Joule? Valg af spændingsgiver Jordforbindelsen er vigtig Hegnstråden - valg af hegnstråd. Hvad er Ohm, Volt og Ampere? Isolatoren - valg af isolatorer Copyright Der kan kun kopieres tekst og billeder med skriftlig tilladelse fra Poda Hegn Danmark A/S

3 Hestens reaktionsmønster Flugt er hestens bedste forsvar, de er årvågne og reagerer på den mindste lyd, lugt eller bevægelse. Alle disse egenskaber ligger stadig dybt i vores heste, og er ikke avlet væk. 1.0 Heste er et af de mest problematiske dyr at indhegne. Det hænger sammen med hestens natur og det, at den er et flokdyr, der lever på åbne stepper. Heste hører fantastisk godt, men har et forholdsvis ringe syn. Flugt er hesten bedste forsvar, og derfor opstår der tit konflikt imellem menneske og dyr. Vilde heste er konstant i bevægelse. De er årvågne og reagerer på den mindste lyd, lugt eller bevægelse. Alle disse egenskaber ligger stadig dybt i voreheste, og er ikke avlet væk. Heste er et af de få dyr, som ofte sover stående, idet de kan låse knæleddene i en slags sovefunktion. Mennesket har så taget dette sky flokdyr og tæmmet det, og har i generationer fremavlet heste, der løber stærkere og stærkere, springer højere og højere osv. Netop derfor er en af de store udfordringer også problematikkerne omkring indhegning af vore heste. Når vi anlægger folde og etablerer hegn bør vi netop tage højde for hestenes specielle psyke og ophav. 1.1 Foldenes formål og størrelse Foldenes formål er at skabe en sikker barriere for hestenes udendørs aktiviteter så som motion og græsning. Allerede her kommer vi i konflikt med hestens oprindelige udgangspunkt - de store stepper. I dag er jord meget kostbar og ofte er arealerne, hvor man har hestefolde meget små. Som en tommelfingerregel kan man sige at hver hest bør minimum have m² i en motionsfold. Folde bør af sikkerheds hensyn altid være så store som muligt. Jo mindre folde = flere skader på hestene. Hestene lever jo vildt i flok, i denne flok er der et meget nøje afstemt hierarki. Rangordenen i dette hierarki afgøres gennem kampe og en aggressiv fremtoning hestene imellem. Disse små kampe pågår altid. Problemet er i de mindre folde får den svage part ikke plads nok til at min. 25 m kløpind min. 25 m FOLD sandkasse led En hestefold bør aldrig være mindre en 25 m på nogen led. Er der flere heste i folden bør dette mål ikke ligge under 30 m. Smalle folde stresser hestene, og så får den svage part i de daglige små kampe ikke plads til at fortrække. Side 3

4 Hestene ruller sig altid, der hvor jorden er blottet. Uheldigvis er græstørven ofte slidt af langs med hegn. Derfor får heste ofte skader, når de ruller sig klods op af hegnet. komme ud af fare zonen. At den svage part ikke kommer ud af den stærke hests sfære opfattes, som om at kampen stadig er i gang. Alene derfor bør man altid have en fornuftig størrelse på sine folde. Folde bør være kvadratiske frem for smalle og lange. Det er ikke klogt at anlægge lange løbe- eller transportgange. Hegnslinien bør følge et logisk forløb, hvilket vil sige langs naturlige skel. En hestefold bør aldrig være mindre en 25 m på nogen led. Er der flere heste i folden bør dette mål ikke ligge under 30 m. Smalle folde stresser hestene, og som tidligere nævnt, så får den svage part i de daglige små kampe ikke plads til at fortrække. Ofte har vi set, hvordan kampe imellem to eller flere heste har presset et svagere individ igennem hegnet, simpelthen fordi, der ikke var plads nok. Undgå skarpe hjørner, man kan med fordel konstruere hegnet, således der bliver bløde hjørner. Dette gør det lettere for det enkelte individ at komme væk. Det mindsker stress og øger sikkerheden. Lov om hold af heste siger: 16. For ethvert hestehold skal der være adgang til en fold. Stk. 2. Folden skal have et areal på mindst 800 m2, hvoraf den korteste side skal være mindst 20 m. Benyttes folden af mere end fire heste på samme tid, forøges det i 1. pkt. angivne arealkrav med 200 m2 pr. hest. En fold må ikke benyttes af mere end i alt 20 heste. Stk. 3. Folden må ikke indhegnes med pigtråd. For at sikre hestenes trivsel er der fire elementer som altid bør være i en motionsfold og gerne i alle folde: 1.Sandkasse Et middel, som virkelig kan øge hestens trivsel og reducere skader, er en sandkasse. Heste har et stort behov for at rulle sig. De ruller sig bl.a. på grund af kløe, men også fordi de ønsker at få sand i pelsen. Sandet har en rensende og lindrende virkning. Derfor ruller hestene sig altid, der hvor jorden er blottet, det vil sige at græstørven er væk. Uheldigvis er græstørven ofte slidt af langs med hegn, hvor hestene har anlagt gangstier. Derfor får heste ofte skader, når de ruller sig klods op af hegnet. Faktisk er der registreret flere fatale ulykker med heste som har deres ophav i dette. Sandkassen bør anlægges midt i folden. Fjern græstørven i 20 cm dybde og erstat den med sand eller grus. Størrelsen skal helst være min. 2,5 x 2,5 m. 2. Kløpind En kløpind kan laves af en stolpe, med børster fra en fejemaskine. Anvend en hegnsstolpe med en diameter på 14 cm. Børster fra fejemaskiner passer netop over denne diameter. Pælen skal 1 m i jorden og rage 1,5 m op. Børsterne monteres på den øverste meter. Ofte har kommuner og maskinhandlere brugte koste liggende, som man kan få gratis. God trivsel for hesten er også en kløpind i folden, den kan laves af en stolpe, med børster fra en fejemaskine. Side 4

5 3. Halvtag Heste bør have et halvtag hvor de kan gå i ly for nedbør og sol og vind. I sommerhalvåret kan man med fordel montere et solsejl på 3-4 hegnsstolper. Det viste solsejl er velegnet både til mennesker og dyr. Den trekantede form sikrer at der ikke ligger vand på sejlet. Uden for sommerperioden bør heste, der går ude have adgang til et indelukke med tør bund, så de kan hvile sig eller søge ly der. Ofte er vinterfolde smattede så der er en kærkommen mulighed for at hvile på et tørt sted. Lov om hold af heste siger: 19. Den ansvarlige for et hestehold skal sikre, at heste, som går ude i vinterperioden og i perioder med vinterlignende vejr, kun er ude i mere end 12 timer i døgnet, hvis de har udviklet et kraftigt og tæt hårlag og er ved godt huld og har adgang til læskur eller bygning, hvor alle dyr samtidig kan hvile på et tørt, strøet leje. Stk. 2. I læskur eller bygning skal gulvarealet opfylde arealkravene i 8, stk. 1. Stk. 3. Læskur eller bygning skal placeres på et sted med tilstrækkelig afvanding. 4. Vand Heste bør altid have adgang til friskt vand. Dette kan tilføres i et drikkekar eller ved montering af drikkekopper. Er der mange heste i folden bør der være flere drikkekopper. 1.2 Hvad er årsagen til at heste bryder ud af indhegningen? Heste bryder ud igennem hegnet, fordi de vil ud eller hjem. Den hyppigste årsag til, at heste bryder ud af indhegningen, er i forbindelse med tilførsel af et nyt individ i flokken. Indtil den nye hest finder sin plads i hierarkiet, er der øget risiko. Denne risiko kan kun fjernes ved at isolere særligt aggressive individer. Foldens størrelse er ofte årsag, idet den svage hest, i en lille indhegning, har dårligere mulighed for at undslippe den stærke, uden at komme i kontakt med hegnet. Følgevirkningen af at slippe en hest ud i en ny og ukendt indhegning er en væsentlig udbrudsfaktor. Enhver må forstå, at stå ude i en jordfold en kold novembermåned uden føde og uden mulighed for at gå i læ for regnen er en glimrende motivator for hestene til selv at forcere hegnet eller presse et andet individ igennem, for derefter at løbe hjem til stalden og havren, som venter. Heste bør have et halvtag, hvor de kan gå i ly for nedbør og sol og vind. I sommerhalvåret kan man med fordel montere et solsejl på 3-4 hegnsstolper. Den hyppigste årsag til at heste bryder ud af folden, er i forbindelse med tilførsel af et nyt individ i flokken. Foldens størrelse er her en afgørende faktor. Andre elementer som øger risikoen er: Når hopperne er i brunst. Støjende uro så som jagt, høstmaskiner og lavtgående fly. Markafbrænding. Vejrekstremer. Ny hestepasser. For lidt strøm på hegnet. Man bør overveje at holde hestene inde mens jagten eller militærøvelsen pågår. Heste bør altid have adgang til frisk vand. Side 5

6 Sommer Uden dækken Meget føde Sjælden udskiftning af individer Tunge racer, f.eks. fjordheste Vinter Med dækken Lidt føde Hyppig udskiftning af individer Lette racer, f.eks. fuldblods eller lign. lav krav til hegnet høj Som du kan se af skalaen så er worst case en fuldblodshest, der går i en fold, hvor der ofte kommer nye individer til. Der er mange heste i folden, og hestene bærer dækken. Der er ikke noget at æde og det er vinter. Best case er en sommerfold med masser af græs, få heste, som ikke bærer dækken. 1.3 Vinterfold kontra sommerfold De fleste uheld sker om efteråret, fordi græsset på dette tidspunkt er ved at slippe op, og kravet til de elektriske hegn er øget fordi hestene ofte har tyk pels eller går med dækken. Krav til hegn er således større om vinteren end om sommeren. Vinterfolden bør altid laves som permanent lægtehegn, som hestene kan se. Hegnet bør være eftermonteret med to strømførende tråde. Sommerfolden kan man ofte lave lidt lettere, idet der som oftest er masser af græs og plads. 1.4 Design og hegnshøjder Hegnet bør altid afspejle højden og racen på de heste som er i folden. Store heste kræver et højere hegn end ponyer. En god tommelfingerregel er at hegnets øverste linie skal ligge over hestens bringe, der hvor halsen begynder. Hegnet kan bestå af pæle og lægter suppleret med elektrisk hegn, eller kun pæle monteret med elektrisk hegn. Der bør ikke være hegnstråde eller lægter fra under 40% af hegnshøjden. Det kan derfor være vanskeligt at hegne for eksempel rideheste og små ponyer eller får i samme fold. Dette bør også undgås og man bør i stedet lave en separat indhegning til ponyerne. Hegnets højde skal som omtalt afspejle hestenes størrelse. Hegnets højde skal være minimum hestens højde (stangmål) minus 10%. Går der flere forskellige hesteracer eller hopper med føl i samme fold skal hegnets højde afspejle de største heste i folden. Dog skal hegnet suppleres med eltråde, så det passer til alle heste i den pågældende fold. Hegn til store heste er i reglen cm højt og hegn til ponyer og islandske heste er i reglen cm højt. (Der er i dette hefte ikke taget højde for ekstremer så som Shire heste osv. Kontakt forfatteren for at få råd i disse tilfælde.) Vinterfolden bør altid laves som permanent lægtehegn, som hestene kan se. Hegnet bør altid afspejle højden og racen på de heste som er i folden. Store heste kræver et højere hegn end ponyer. Side 6

7 1.5 Placering af låger og ledåbninger Låger og ledåbninger bør altid placeres logisk på hegnslinien, tættest på stalden. De bør monteres midt i hegnslinien og aldrig helt ude i et hjørne. Dette vil øge stress og skadefrekvens. Det er en fordel at anvende låger i træ eller metal i stedet for ledhåndtag. Hegnet er altid under størst belastning der, hvor hestene kommer ind/ud. Derfor er en låge mere betryggende både for hesten men også for ejeren. Det giver mere ro på og betjeningskomfort. Man kan også anvende lågen til at skille hestene ad og presse en hest væk i forskellige situationer, når hestene skal ind. Hestene trives bedre, når de kan se om leddet er åbent eller lukket. Det kan godt være vanskeligt at afgøre, når leddet består af to hegnstråde. Ofte er jorden trådt op foran ledåbningen, og der kan endda stå vand. Når der står vand ved ledåbningen, øger man risikoen for skader, fordi hestene helst vil springe ud i stedet for at gå. Man kan med fordel grave mulden væk og fylde efter med stabilgrus, således at vandet kan trække væk. Man bruger jordtekstiler til at adskille jorde og grus. Det er en fordel at anvende låger i træ eller metal i stedet for ledhåndtag. Hegnet er altid under størst belastning der, hvor hestene kommer ind/ud. Derfor er en låge mere betryggende både for hesten og ejeren. Heste husker tidshorisonter Heste elsker faste rytmer. Forsøg derfor altid at overholde faste tidspunkter for, hvornår hestene fodres eller hentes ind fra folden. Man kan være sikker på, at hestene vil stresse hinanden, når tidspunktet er overskredet for, hvornår de plejer at komme ind i stalden. Så begynder de stærke at stresse de svagere, og her kan der opstå meget farlige situationer, hvor de svage bliver presset ud igennem hegnet. Man bør indskærpe tidspunkter for fodring mv. overfor afløsere etc. Overhold de faste tidspunkter for, hvornår hestene fodres eller hentes fra folden. De stærke heste vil stresse de svagere når tidspunktet overskrides, og farlige situationer kan opstå. Fra stald til fold og omvendt Når heste skal føres fra stald til fold og omvendt bør dette altid foregå med et træktov på min. 2 m. Tovet giver ejeren bedre styr på hesten og rigtig mange mennesker og heste er kommet til skade ved at man blot trækker hesten ud ved at holde fast i grimen. Heste er meget stærke og enhver kommer til kort, når hesten stejler. Det er en fordel at anvende træktov med brandmandshage, der kan udløses hurtigt, når hesten skal slippes fri. Når heste skal føres fra stald til fold og omvendt bør dette altid foregå med et træktov på min. 2 m. Side 7

8 Valg af materialer Når du skal etablere en fold skal du tænke dig godt om. Folden skal designes rigtigt så sikkerhed og betjeningskomfort går op i en højere enhed. En vinterfold bør bestå af et fysisk stærk materiale som for eksempel lægter eller brædder. Dette skyldes at hestene ofte har dækken på og derfor bærer en slags isolation i forhold til det elektriske hegn. 2.0 Valg af materialer Sommerfold Er det en sommerfold du skal lave er kravene meget mindre end kravene til en vinterfold. Sommerfolde etableres ofte i enge med meget græs så hestene kan græsse sommeren over for derved at returnere til ejeren i god foderstand. Sommerfolden kan opbygges i interimistisk hegn og på pæle som kan flyttes og genbruges. Der gælder de samme regler for hegnstrådenes højde som for permanente hegn. Da sommerfolde ofte er over 1 ha og der er nok at æde, er presset på hegnet relativt lavt. Desuden medvirker positive elementer såsom at hestenes pels er kort og græsset ofte er fugtigt, til at de elektriske hegn derved får gode arbejdsbetingelser. Vinterfold/helårsfold Der stilles meget store krav til hegn omkring vinterfolde. En vinterfold bør bestå af et fysisk stærkt materiale som for eksempel lægter eller brædder. Dette skyldes at hestene ofte har dækken på og derfor bærer en slags isolation i forhold til det elektriske hegn. Vinterfolde er ofte mindre end sommerfolde og derfor kan presset på det enkelte individ være meget stort. Faren for at hestene bryder igennem hegnet, hvis dette udelukkende består af hegnstråde i polytape eller reb er meget stor. Desuden er der det faktum at hvis jorden er frosset isolerer det hestene fra hegnet således at stødstyrken er væsentligt nedsat. Man kan også overveje at fjerne muldjorden i vinterfolden og erstatte den med grus eller dræne vinterfoldene ekstra godt. Alt for ofte ser man heste stå i pladder til haserne i vinterfoldene. Alene at udgrave området omkring ledåbingen og efterfylde med ral og stabilgrus giver en stor komfort for alle parter i de lange våde perioder vi har i Danmark. Jordbundsforhold Ofte er der problemer med mudder og sumpet jord i vinterfoldene. Man bør derfor kun anlægge vinterfolde på højtliggende og veldrænede arealer. Når hestene går i meget blød jord, vil det påvirke sundheden i negativ retning. 2.1 Valg af flytbare materialer til interimistiske hegn Til sommerfolden kan anvendes pæle i træ eller plast. Man bør undgå at anvende de fra landbruget kendte tentorpæle som er jernpæle med en meget lille isolator i toppen. Disse er uegnede til hestehegn. Side 8

9 Et godt hegn har altid gode hjørnestolper og et godt led, her kan der ikke spares. Som hjørnepæle anvendes lidt kraftige træpæle, f.eks. Ø8 x 175 cm eller Ø10 x 175 cm således at de kan holde til trækket fra hegnstrådene. Som mellempæle kan anvendes Ø6 eller Ø8 x 175 eller tilsvarende plastpæle. I ledåbninger bør man anvende 2 stk. Ø10 x 200 cm. Leddet laves af 2 tråde for eksempel med elastikreb som, udover at være strømførende og meget synligt, er dejligt at arbejde med. Sommerfold med Tape Som hegnstråd anvendes for eksempel polytape eller elreb. Det er desværre meget svært at afgøre kvaliteten på hegnstråd lavet af plast og metal. Faktum er, at det meste der findes på markedet simpelthen er uegnet som hegnstråd til elektriske hegn. De små tynde metaltråde er i reglen meget dårlige ledere og det betyder, at der ikke er stød på i den fjerneste ende af hegnet. Det er vor opfattelse at langt de fleste heste som bryder ud af indhegninger, bryder ud af hegn lavet med hegnstråd i dårlig kvalitet. Som en tommelfingerregel skal polytape eller reb have en kvalitet så modstanden ikke overstiger 6000 Ohm/km ved små indhegninger (under m i omkreds) og helst under 200 Ohm/km for større indhegninger. Trådens evne til at lede strømmen måles i Ohm. Jo højere tal jo mere modstand. Jo mere modstand des mindre strøm kan der løbe igennem tråden. Det er vigtigt at samle trådene rigtigt. Dårlige samlinger er anledning til gnistdannelser som kan betyde at de tynde metaltråde brænder over. Er de ikke samlet ordentligt er dette næsten en garanti for at der ikke er strøm på hegnet. De små metaltråde i hegnstråden skal blotlægges for eksempel ved at brænde polytrådene tilbage med en lighter. Sno derefter metaltrådene sammen og knuden kan evt. sikres med en trådsamler. Dårlige samlinger er udover et risikoelement også årsag til at elhegnet kan støje i telefon og tv. Skader på heste Polytråd eller elreb er en af de helt store syndere når det gælder skader på heste. Rigtig mange heste er blevet invalideret fordi de har fået ben viklet ind i rebet, som så som en sav har praktisk talt skåret helt til benet. Brug hellere aluminium I USA har man i flere år anvendt hegnstråd til hestehegn i aluminium. Aluminium har flere fordele. Materialet leder strømmen særdeles godt, tråden ruster ikke og den har en lav brudstyrke. Materialet er oplagt at anvende sammen med polytape, som jo er meget synligt. I denne kombination får man begge fordele et synligt hegn og et hegn der er en god leder. Man kan for eksempel vælge at lave hegnet af en meget synlig tråd foroven (polyreb) og en god leder for neden (aluminiumstråden). Da det ofte er den nederste tråd som hesten kommer i karambolage med. 2.2 Valg af materialer til permanente hegn Som permanent hegn kan anvendes: Alutråd er nemt at arbejde med og binde knuder på. Brudstyrken er lav så tråden ikke skærer i hesten. Lægtehegn i flere forskellige udformninger. Hegn med Hippolux, en plastbelagt ståltråd, som er strømførende. Hegn med Alutråd monteret på træpæle. Hegn med Polytape i høj kvalitet. Hegn med elreb i høj kvalitet. Se kategorierne på de følgende sider. Side 9

10 Lægtehegn Fordelen ved et lægtehegn er at det er meget synligt for hesten og at det har fysisk styrke til at modstå hestene, hvis de presser på hegnet. Lægtehegn bør altid komplimenteres med eltråde for at øge sikkerheden og for at undgå at hestene gnaver i lægterne. Lægtehegn i høj kvalitet er et meget sikkert hegn. Texashegn er en meget robust og holdbar løsning. Prismæssigt ligger den i toppen. Stolperne er Ø14 cm og lægterne Ø8 cm. Lægtehegn i høj kvalitet er et meget sikkert hegn. Lægtehegn bør altid komplementeres med eltråde for at øge sikkerheden og for at undgå at hestene gnaver i lægterne. Lægtehegn med tjæreimprægneret norsk skovfyr. Bruges ofte til ridebaner og showfolde. Stolperne er Ø12 cm og lægterne er kantskårede 8/10 cm. Lægtehegn i trykimprægneret norsk skovfyr. Stolperne er Ø10 cm og lægterne er kløvede Ø10 cm. Side 10

11 Hegn med Hippolux Hippolux er en stiv metaltråd som har et tykt overtræk af hvidt plastmateriale med indlagte kulfibre så tråden kan afgive stød. Det første hegn med denne specielle tråd blev etableret i 1988 og erfaringerne er suverænt gode. Vi har kun kendskab til et fåtal af uheld, til trods for at der findes over 1000 brugere alene i DK. Det skyldes at når det er korrekt monteret kan fjedre på hestenes påvirkninger og samtidig er tråden så stiv at de ikke kan vikle sig ind i den. Hippolux er dyrere end elreb, men billigere en tape. Men Hippolux holdbarhed er dobbelt så lang som de bedste tape eller elreb. Strømførende kulfibre UV-stabil hvid plast 2,5 galv. ståltråd Hippolux er opbygget af en kraftig stålkerne, som erbelagt med en tyk plastkappe med sorte kulfibre. Det betyder, at hegnet er både sikkert og strømførende. Det sikreste hegn med tråd - Hippolux. Side 11

12 Hegn med Polytape Der findes Polytape i en rigtig god kvalitet med op til 7 års garanti på markedet. Hegnene er flotte og sikre, men de kræver en del vedligeholdelse og grundet den lille pæleafstand (3-4 m) er meterprisen ret høj. Vælg en tape med lav modstand (max. 200 Ohm). Ligeledes er det en fordel at anvende isolatorer som holder tapen fast uden at den bliver slidt igennem. Isolator til 40 mm tape med gummipuder, som holder tapen fast uden at beskadige tapen. 40 mm Polytape er både flot og sikkert. Hegn med elreb er den største synder Elreb er nok det mest populære hestehegn i Danmark. Det skyldes at det er billigt, nemt at arbejde med og er mere synligt end ståltråd. Som tidligere beskrevet så er elreb den største synder i forhold til skader og den hegnende virkning er meget tvivlsom i dette produkt. Det skyldes at de små tynde metaltråde som skal lede strømmen igennem rebet ofte har en høj modstand og derfor ikke tillader strømmen at løbe igennem. Trådene knækker ofte og et hegn i elreb kan ofte miste stødeffekten i dele af hegningen. Man kan få et ganske udmærket resultat med elreb, men det kræver elreb i høj kvalitet (max. 200 Ohm/ km) Glem ikke at levetiden for disse produkter er relativ kort. Hegn i plast Hegn i plast er unægteligt et meget flot, solidt og sikkert hegn. Det kræver ingen vedligeholdelse med maling mv. Desværre er hegnet dog også relativt kostbart. Hestehegn med elreb er meget populært, men ikke 100% sikkert og levetiden er forholdsvis kort. Undgå ståltråd Uanset hvilken diameter eller beskaffenhed bør man undgå ståltråd. Der er et utal af skader hvor heste har fået et ben skrællet af et stykke ståltråd. Når dette er sagt, så findes der dog eksempler på hestefolde i stiv ståltråd (2,5 mm High Tensile) som har fungeret godt i årevis. Dette er set inden for hesteracer som islændere og ponyer. Hegn i plastmateriale (PVC). Giver et meget flot og vedligeholdelsesfrit hegn. Desværre er hegnet relativt kostbart. Side 12

13 2.3 Vælg pæle i en god kvalitet Man bør altid vælge pæle i den bedste kvalitet. Arbejdet med montering er det samme. Så vælg derfor en pæl, der kan holde i år. Oprindelsen af træet og imprægneringen er vigtig. Nordisk træ vokser langsomt og er derfor langt mere holdbart og stærkere end for eksempel træ fra Østeuropa. Når du vælger imprægnering så vælg den rigtige, som er NTR klasse A til jordkontakt. Imprægneringen bør være foretaget på et værk som kan recirkulere de gamle returnerede pæle. Ønsker du ikke at anvende imprægneret træ, er der andre sorter som for eksempel Robinie (økotræ) som er imprægneret fra naturens side og holder i mange år. Kernetræet er endvidere så hårdt at hestene ikke kan gnave det i stykker. Almindelig fyr Norsk skovfyr Nordisk træ vokser langsomt og er derfor langt mere holdbart og stærkere end for eksempel træ fra Østeuropa. Som det ses her, ligger årringene tættere i de langsomt voksende fyrretræstyper. Når du vælger imprægnering så vælg den rigtige, som er NTR klasse A til jordkontakt. Imprægneringen bør være foretaget på et værk som kan recirkulere de gamle returnerede pæle. Ønsker du ikke imprægneret træ, kan du vælge en lidt dyrere sort som for eksempel Robinie (økotræ), som er imprægneret fra naturens side og holder i mange år. Det kan være et problem når hestene gnaver i lægterne. Økopæle er så hårde at hestene ikke kan gnave det i stykker. Side 13

14 Elektrisk hegn er en psykisk barriere som gennem indlæring og respekt skal holde hestene ude eller inde. Konventionelle hegn uden eltråde har samme funktion, men fungerer gennem fysisk styrke. 3.0 Sådan virker det elektriske hegn Det elektriske hegn virker over to poler, en +pol og -pol. Til den ene pol tilsluttes en hegnstråd, der isolere fra jorden. Den anden pol monteres direkte til jorden. Hestene går således konstant på den ene pol, og får kun stød ved berøring af den anden pol (hegnstråden). Det er derfor, at f.eks. fugle, der sidder på tråden ikke får stød. De berører nemlig kun den ene pol. Derfor er det vigtigt at have to gode poler, der er godt isoleret fra hinanden. Med andre ord er 50% af hegnet over jorden og 50% under jorden. Flere ting kan ødelægge kredsløbet. Bruger man en tynd hegnstråd eller en hegnstråd som er en dårlig leder, bliver kredsløbet forringet og den hegnende virkning kan forsvinde helt. Andre forhold som kan forringe den hegnende virkning er dårlige eller mangelfulde samlinger. Er jorden meget tør, besværliggøres strømmens gennemgang i jorden, modsat vil et elektrisk hegn støde bedre, når jorden er fugtig. Det er afgørende, at hegnet kan afgive en afskrækkende impuls og derved fastholde hestenes respekt. Stødets virkning er ligefrem proportionalt med virkningen. Det vil sige at et kraftigt stød udvirker stor respekt for hegnet. Det er en myte at heste blot skal have et lille stød, sandheden er at en kraftig impuls udvirker respekt fra hestens side. Først når hesten har kontakt med begge poler (hegnstråden og jorden) får den stød. Side 14

15 Fire elementer Det elektriske hegn består i hovedtræk af fire elementer: 1. Spændingsgiveren (impulsgiveren) 2. Jordforbindelsen 3. Hegnstråden 4. Isolatorerne Spændingsgiveren er hjertet i det elektriske hegn. Den transformerer spændingen fra lysnettet (230 V) eller batterispændingen (9-12 V) om til højspænding svarende til Volt, som udsendes i meget korte impulser. Selve impulsen er ufarlig, idet den kun består i få tusindedele af et sekund. Meningen er, at hesten ved berøring af hegnstråden skal føle et kraftigt stød, hvorefter den gerne skulle have mistet lysten til at stifte yderligere bekendtskab med hegnet. Det er derfor afgørende, at det er et kraftigt stød, så hestene husker advarslen. Nogle spændingsgivere styres digitalt og har en langt større effekt i forhold til de almindelige (analoge) spændingsgivere. Forskellen mellem den gode og den dårlige spændingsgiver ligger i apparatets evne til at beholde en effektiv spænding selv ved kraftige afledninger. Denne evne (effekten) kan omsættes til måleenheden Joule. Joule = Watt x impulstid. Altså er selve udgangsspændingen (tomgangsspændingen) relativ uinteressant. En spændingsgivers effektivitet er derfor umulig at sammenligne gennem tomgangsspændingens størrelse. Det afgørende er, om spændingsgiveren er i stand til at bibeholde den høje spænding, når alle indhegningerne er tilsluttet. Græs og buske som rører eltrådene vil lede noget af strømmen væk fra hegnet og dermed forringe hegnets virkning. Dette kalder man for afledning, fordi strømmen bliver af ledt gennem den plantevækst, som rører hegnstråden. Som man måler en motor i hestekræfter, måler man en spændingsgiver i Joule. Jo flere Joule jo mere afledning og større hegn kan en spændingsgiver klare. Den nye generation af spændingsgivere foretager en egentlig justering i forhold til hegnets størrelse og afledning. Det er en myte at hesten blot skal have et lille stød, sandheden er, at en kraftig impuls udvirker respekt fra hestens side. Her: svagt stød - ingen respekt og svag hukommelse. Her: Kraftigt stød - stor respekt og god hukommelse. 3.1 Hvilken spændingsgiver skal jeg vælge? Den moderne spændingsgiver leveres både til batteri og lysnet (230 Volt). Man bør rådføre sig med en fagmand, før man vælger. En batterispændingsgiver er oftest billigere end en spændingsgiver til lysnet. Husk blot på, hvad der kommer ud, skal også komme ind. Med andre ord har spændingsgivere til lysnet langt større kraftressourcer til rådighed end batterispændingsgiveren, der kun har et batteri som kraftstation, hvilket naturligt vil give en begrænset effekt. For at give batteriet en rimelig levetid, yder disse spændingsgivere i reglen meget få Joule ca. 0,05-0,10 Joule. Har man ikke mulighed for lysnet, og skal spændingsgiveren trække en større indhegning, bør man vælge en spændingsgiver til 12 Volt, hvortil en akkumulator (bilbatteri) kan anvendes. Her har man langt større kraftreserver, idet en akkumulator indeholder langt flere amperetimer end et tørbatteri. Endvidere kan man Rådfør dig med en fagmand før du vælger spændingsgiver. Der er mange forhold at tage hensyn til. Side 15

16 hurtigt genoplade en akkumulator eller anvende en solcelle til vedvarende opladning. Er der mulighed for tilslutning til lysnet, bør dette altid være at foretrække. Man bør også vælge en spændingsgiver, der er et nummer større end behovet p.t. Elhegn er nemlig nemt og hurtigt at arbejde med, hvorfor næsten alle udvider på et senere tidspunkt, og så er det rart, at spændingsgiveren ikke er blevet for lille. Det er også af stor betydning, at spændingsgiveren har et kraftoverskud til at klare store afledninger, f.eks. ved kraftig plantevækst. Endvidere bør du vælge en spændingsgiver med servicemoduler, da dette billiggør evt. reparationer. Spændingsgivere til lysnet yder fra 0,2-48 Joule. Således er den kraftigste lysnetmodel 500 gange stærkere end den mindste. Et godt udgangspunkt til helårsbrug er en spændingsgiver på 6 Joule til hegn under 2 ha. og 10 J derover. Hvis der udelukkende er tale om sommerfolde kan man nøjes med en mindre model. Spændingsgiver til batteridrift. Fjernbetjening og informations-display De mest moderne spændingsgivere har ud over elektronisk styrkekontrol også fjernbetjening. Dette betyder en stor arbejdslettelse for brugeren. Ofte er der behov for at kunne afbryde hegnet i marken i forbindelse med hegnsreparation og pleje af dyreholdet. De moderne spændingsgivere har endvidere et informationsdisplay, hvor brugeren kan aflæse aktuelle informationer om hegnet. Der findes aggregater som i tilfælde af fejl på hegnet kan transmittere en alarm via SMS. Det giver en stor betjeningskomfort at vide at hele hegnet er 100% i orden og strømførende samt at jordforbindelsen er ok. Spændingsgiver til lysnet. Bemærk info-display. 3.2 Jordforbindelsen er vigtig For at sikre et optimalt kredsløb, er det afgørende at spændingsgiveren er tilsluttet en god jordelektrode (jordforbindelse). Er jordforbindelsen ikke optimal, forringer det tilsvarende den hegnende virkning. Der skal monteres en række jordspyd, som nedbankes i jorden med ca. 3 meters mellemrum. Anvend jordspyd på min. 1,5 m. Spyddene monteres mindst 10 m fra andre jordspyd fra f.eks. HFI-relæ etc. Som forbindelsesledning imellem jordspyd og spændingsgiveren kan anvendes galvaniseret ståltråd eller jordkabel. Mange mennesker bliver overrasket over det antal jordspyd, der skal til en god jordforbindelse, men det skal her erindres, at det er en meget stor spænding, der går igennem jorden. Derfor skal kontaktfladen til jordforbindelsen være stor. I fagsprog siger man, at jordforbindelsen skal være nede på en modstand på mindre end 30 Ohm. På sandjord er det en fordel at anvende jordspyd, der kan nå længere ned i grunden eller jordspyd med stor overflade. Støder jorden omkring jordelektroden skyldes det at den ikke er i orden og man skal montere flere spyd. Side 16

17 3.3 Hegnstråden Vi har tidligere været inde på at hegnstrådens evne til at lede strømmen er afgørende for et godt hegn. Denne evne til at lede strøm måles i Ohm, som er en målestok for modstand. Jo mere modstand jo mindre strøm kan hegnstråden lede igennem. Du skal derfor vælge en hegnstråd som har få Ohm pr. km. De bedste ledere har fra 20 til 200 Ohm pr. km. Mange af de billige elreb har helt op til Ohm pr. km. Disse produkter kan slet ikke formidle et effektivt stød og slet ikke på et hegn som måske er 500 m i omkreds. Du gør derfor både dig selv og din hest en tjeneste ved at købe et kvalitetsprodukt med en GOD ledeevne. Man kan bruge vand som en metafor for at få en bedre forståelse af fænomenet. Illustrationen viser en tynd haveslange. Med et vist starttryk kan man med en tynd slange opretholde et vist tryk. Men der er ikke noget flow (liter/min.) Det vil sige effekt. Hegnsdoktor som viser både volt og ampere. forsyning XXX forsyning På samme måde vil du på et hegn udført med en dårlig leder måske kunne måle 4000 Volt i den fjerne ende. Men da ledningen er tynd (mange Ohm) vil der ikke være nogen Ampere - altså strømstyrke. Stødet vil, til trods for at du måske måler 4000 Volt, ikke kunne mærkes. Skal man afgøre om et hegn er effektivt eller ej kan dette ikke måles med et voltmeter alene. Hertil skal man bruge et måleaggregat som også kan måle Ampere. Stødet fra en hegnstråd som er en god leder er således op til 50 gange kraftigere i forhold til en hegnstråd som er en dårlig leder. forsyning forsyning X XXX XXX 3.4 Hegnstråden skal være en god leder for at få et godt resultat. Isolatorerne Isolatorernes opgave er at isolere den strømførende tråd fra pælene, så strømmen ikke forsvinder ned i jorden. Der findes et utal af isolatorer af forskellige fabrikater, men de fleste har en ting til fælles. De er fremstillet af en yderst ringe kvalitet. Ofte er de fremstillet af nylon, der kan indeholde op til 9% vand og derved skabe afledning. Brug derfor kun isolatorer fremstillet af UV-behandlet polypropylen. 1. Materialet skal være U/V beskyttet og må ikke være så blødt, at tråden kan skære igennem. Isolator til mellempæle 2. Afstanden fra søm til hegnstråd skal være så stor som mulig. 3. Tråden skal kunne føres som en lang tråd, så den kan glide frit i isolatoren. 4. Anvend hjørneisolatorer på hjørner og ender og alm. isolatorer på mellempælene. Hjørneisolator Side 17

18

19

20

9.0 Værd at vide om elhegn

9.0 Værd at vide om elhegn 9.0 Værd at vide om elhegn 9.1 Hegnstråd 9.0 Værd at vide om elhegn Indhegningernes design Det er ideelt at spændingsgiveren sidder centralt placeret i forhold til indhegningerne. Ledåbninger Det strømførende

Læs mere

EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T

EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T Alle vore produkter er godkendt efter nyeste norm EN 60 335-2-76 Kraftige 230V El-hegn ELEPHANT M115 (udgår 1. sept. 2010 og erstattes af M85*) EAN

Læs mere

Produktoversigt, marts 2012 Strømgivere

Produktoversigt, marts 2012 Strømgivere Produktoversigt, marts 2012 Strømgivere Uni-Strømgivere 818903 1000 Strømgiver 1 stk. Udgangsenergi: 1 Joule Lagret energi: 1,4 Joule Power til: 10 km hegn (ca. 6 ha) Kan tilsluttes både 230V og 12V batteri

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Poda Hegn Manual. 1.0 Forord om hegn... side 4-13. 2.0 Hegn til får & geder... side 14-19. 3.0 Hegn til kvæg...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Poda Hegn Manual. 1.0 Forord om hegn... side 4-13. 2.0 Hegn til får & geder... side 14-19. 3.0 Hegn til kvæg... INDHOLDSFORTEGNELSE Poda Hegn Manual 1.0 Forord om hegn.................................. side 4-13 2.0 Hegn til får & geder.............................. side 14-19 3.0 Hegn til kvæg...................................

Læs mere

EL-HEGN /STYRKE/ /SIKKERHED/ /KVALITET/ KATALOG. Overholder EN 60335-2-76 norm

EL-HEGN /STYRKE/ /SIKKERHED/ /KVALITET/ KATALOG. Overholder EN 60335-2-76 norm EL-HEGN /STYRKE/ /SIKKERHED/ /KVALITET/ KATALOG Overholder EN 60335-2-76 norm Kraftige 230V El-hegn Elephant M85 4000711 Super kraftigt hegn til større indhegninger. Velegnet til mose, eng og andre steder

Læs mere

EL-HEGN /STYRKE/ /SIKKERHED/ /KVALITET/ KATALOG. Overholder EN 60335-2-76 norm ALLE EL-HEGN

EL-HEGN /STYRKE/ /SIKKERHED/ /KVALITET/ KATALOG. Overholder EN 60335-2-76 norm ALLE EL-HEGN EL-HEGN /STYRKE/ /SIKKERHED/ /KVALITET/ KATALOG Overholder EN 60335-2-76 norm ALLE EL-HEGN Kraftige 230V El-hegn Elephant M85 4000711 Super kraftigt hegn til større indhegninger. Velegnet til mose, eng

Læs mere

EL-HEGN STYRKE SIKKERHED KVALITET. Overholder EN 60335-2-76 norm

EL-HEGN STYRKE SIKKERHED KVALITET. Overholder EN 60335-2-76 norm EL-HEGN STYRKE SIKKERHED KVALITET Overholder EN 60335-2-76 norm Kraftige 230V El-hegn ELEPHANT M85 EAN 5703394000711 Super kraftigt hegn, der holder al bevoksning nede. Velegnet til alle dyr. Spænding

Læs mere

Spændende opgaver.. Foto: Tina Valbjørn. Montør: Knud Jessen

Spændende opgaver.. Foto: Tina Valbjørn. Montør: Knud Jessen 2 0 1 5 Spændende opgaver.. Filmen 1864 I august måned 2013 var Hagenskov slot, avlsbygninger og omgivelser location for filmoptagelser til Ole Bornedals storfilm og tv-serie om 1864. Foto: Tina Valbjørn

Læs mere

Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt

Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt. Udarbejdet af: Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug Juni 2011 Løvenholm Fjeld og omegns hjortevildtlaug Side 1 Formål:

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse

M O N S T R U M. Materiale og konstruktionsbeskrivelse Materiale og konstruktionsbeskrivelse 2014 Generelt om konstruktion og materialer Alle MONSTRUMs legeredskaber er konstrueret af tømmer i miljøvenlig, PEFC certificeret, gennemimprægneret, nordisk SUPERWOOD,

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

NSH NORDIC A/S HEGN UDENDØRS LEG VEJRSTATIONER

NSH NORDIC A/S HEGN UDENDØRS LEG VEJRSTATIONER A/S HEGN UDENDØRS LEG VEJRSTATIONER ww A/S A/S blev grundlagt i 1988 af Preben og Christel Norup. Det hele startede med en lille gårdbutik med speciale indenfor fåreartikler, og navnet var dengang Norup

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen,

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Behov for naturpleje Pleje naturarealer 7000 6000

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

RIDEBANER. Fakta om ridebaner

RIDEBANER. Fakta om ridebaner Fakta om ridebaner Der findes mange meninger om og opskrifter på, hvordan man opbygger en ridebane. Mange faktorer spiller ind, når man skal vælge den helt rigtige opbygning. Jeg vil her i aften gennemgå

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A =

Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! hvor er den passerede ladning i tiden, og enheden 1A = E3 Elektricitet 1. Grundlæggende Benjamin Franklin Prøv ikke at gentage forsøget! I E1 og E2 har vi set på ladning (som måles i Coulomb C), strømstyrke I (som måles i Ampere A), energien pr. ladning, også

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade.

Så har jeg boret huller i aluminiumsprofilen, og boret den fast i den nederste MDF-plade. Jeg har altid bøjet en del i akryl, og altid brugt en varmluftblæser til formålet. Det var hvad jeg havde til rådighed og fungerede fint når man først har fået lidt erfaring med det. Man kan så købe en

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

En legeplads for livet

En legeplads for livet Eventyr Leg Orehøjvej 9 a, Gl. Lejre, 4320 Lejre Tlf. 2227 9820 eventyrleg@eventyrleg.dk En legeplads for livet www.eventyrleg.dk Designlinje Info Eventyret starter her! Eventyr Leg designer naturlegepladser

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN HULE LAMPE Byg EN HULE LAMPE Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Syv dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe og bygge

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Produktorientering. Solarbatteriet er specielt konstrueret til at afgive hele sin energi med konstant høj spænding.

Produktorientering. Solarbatteriet er specielt konstrueret til at afgive hele sin energi med konstant høj spænding. Et strømanlæg består af 3-4 hovedkomponenter: Solpanel / solpaneler Laderegulator Solarbatteri Inverter (omformer 12 volt til 230 volt vekselstrøm) Produktorientering Solpanelet omdanner solens stråleenergi

Læs mere

hegnsavisen fra poda naturpleje i fokus Tag ud og gem! Endelig er den her! Ny intelligent spændingsgiver

hegnsavisen fra poda naturpleje i fokus Tag ud og gem! Endelig er den her! Ny intelligent spændingsgiver Forår/sommer 2012 hegnsavisen Side 1 fra poda Tag ud og gem! Endelig er den her! Ny intelligent spændingsgiver Overvåg dine folde inde fra din stue Den nye M1200i spændingsgiver er forsynet med et separat

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer

Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6 Elektriske installationer KAPITEL 709 MARINAER Note Dette kapitel er baseret på et CENELEC-forslag, som kun omhandler marinaer i modsætning til IEC standarden, som

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer

N O T A T. Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer November 2011 N O T A T Opsamling på interviews vedr. drivveje på større besætninger med malkekøer på græs I forbindelse med GUDP-projektet Teknik til afgræsning har Økologisk Landsforening interviewet

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Automatisk programmerbar hegnsåbner

Automatisk programmerbar hegnsåbner Automatisk programmerbar hegnsåbner Dansk brugervejledning 2013 Indhold side Funktioner og produktbeskrivelse 3 Indstilling og opsætning 5 Tænd og sluk 5 Manuel åbning & test 5 Indstilling af ugedag og

Læs mere

Sådan finder du din Ayurvedatype

Sådan finder du din Ayurvedatype Sådan finder du din Ayurvedatype Tekst: Nikolai Zederlinn (Spis dig lykkelig) og Metthe Christensen (Feelgood.dk) Layout: Valentin Thomsen Hvad er godt for dig? Nogen mennesker kan bare spise uhæmmede

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Elkædesaven starter altid TEST ELKÆDESAVE. Sådan har vi testet:

Elkædesaven starter altid TEST ELKÆDESAVE. Sådan har vi testet: TEST ELKÆDESAVE Elkædesave er gode for naboskabet pga. støjniveauet, og så er de nemme at vedligeholde. Samtidig er de effektive til arbejdet med opskæring hjemme ved brændeskuret, bare sikkerheden er

Læs mere

Frostsikring af udhuse

Frostsikring af udhuse Frostsikring af udhuse Under den kraftige kulde vi havde vinteren 2011/12, havde flere beboere problemer med frosne vandrør i udhusene. Derfor har bestyrelsen besluttet at udarbejde denne guide, som forhåbentligt

Læs mere

En smuk og naturlig løsning

En smuk og naturlig løsning En smuk og naturlig løsning Produktkatalog www.lemming-hegn.dk Lemming Hegn - den naturlige ramme om din bolig Lemming Hegn står for en gedigen kvalitet, der er let at montere. Lemming Hegn giver dig mulighed

Læs mere

En god start med din nye kat

En god start med din nye kat En god start med din nye kat Ny kat i hjemmet At få en kat i familien er dejligt for alle parter. Og der vil ikke gå lang tid, før den lille ny har indtaget sin plads i familien. Der er dog et par ting,

Læs mere

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34

Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 Montagevejledning til redskabsrum 190x280 cm Vare nr. 53 00 34 2137 2170 2400 1900 3200 2800 Læs denne vejledning grundigt igennem. Undersøg om materialelisten stemmer overens med det leverede. Mangler

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Ganske enkelt helt rent

Ganske enkelt helt rent SINCE 1993 Centralstøvsuger System Ganske enkelt helt rent Styrken i vores system ligger i dets enkelhed Det ultralette FLISY slangesæt gør støvsugning til en leg 6 8 7 3 2 1 5 4 1 Centralstøvsuger 3 12V

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON. Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk

STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON. Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk STOP TYVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN TÅGEKANON Hvad man ikke kan se, kan man ikke stjæle! www.protect.dk Uskadelig for it-udstyr, inventar m.m. Den»tørre«tåge er fuldstændig uskadelig for it-udstyr, maskiner,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Miljønyt Nr. 56 2000. Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer

Miljønyt Nr. 56 2000. Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer Miljønyt Nr. 56 2000 Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer Indhold 1 HVORFOR DENNE HÅNDBOG OM TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? 5 2 HVORFOR BØR VI BEGRÆNSE BRUGEN AF TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? 7 2.1 GODE

Læs mere

Sæt drivhus op på 20 minutter. Billigt begynderdrivhus Let at flytte rundt på Foldes sammen til vinteren Ingen glasskår

Sæt drivhus op på 20 minutter. Billigt begynderdrivhus Let at flytte rundt på Foldes sammen til vinteren Ingen glasskår m vinteren er drivhuset klappet sammen og står i skuret. Når det bliver forår, finder du et egnet sted at stille drivhuset op. På 20 minutter samler du dit drivhus med bolte og vingemøtrikker. illigt begynderdrivhus

Læs mere

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

De 250 almindeligste adjektiver på dansk

De 250 almindeligste adjektiver på dansk De 250 almindeligste adjektiver på dansk n-form t-form e-form komparativ = mere superlativ ubestemt =mest oversættelse absolut absolut absolutte absolut absolut adskillig adskilligt adskillige - - afgørende

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Maskiner og robotter til leg og læring

Maskiner og robotter til leg og læring Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i hverdagen. Mennesker har altid brugt redskaber

Læs mere

Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i 7. klasse.

Bortset fra kendskabet til atomer, kræver forløbet ikke kendskab til andre specifikke faglige begreber, så det kan placeres tidligt i 7. klasse. Elektricitet Niveau: 7. klasse Varighed: 5 lektioner Præsentation: I forløbet Elektricitet arbejdes med grundlæggende begreber indenfor elektricitet herunder strømkilder, elektriske kredsløb, elektrisk

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Bring Home the POWER

Bring Home the POWER Bring Home the POWER Cyclo Vac Centralt støvsugersystem bringer Dem Specielt designet til hverdags brug Cyclo Vac s centrale enhed er let at installere i et opbevarings areal i deres hjem så som garage,

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer

Indsatser ved solcelleanlæg. Erfaringer Indsatser ved solcelleanlæg Erfaringer Nordsjællands Brandvæsen 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 3 Solcelleanlæg generelt... 3 Definitioner... 4 Virkninger af spændinger ved direkte kontakt / berøring...

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

mobil, praktisk, billig

mobil, praktisk, billig mobil, praktisk, billig Sådan fungerer det: til individuelle hytter, som følger det testede Igloo Veranda koncept. Igloerne og overdækningen flyttes. for ca. 2 x 5 enkelthytter og deres respektive løbegårde

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Lys i haven. Dette er baggrunden for udviklingen af Hørup Design udendørslamper. Her bliver lyset og lamperne en del af havens og husets udsmykning.

Lys i haven. Dette er baggrunden for udviklingen af Hørup Design udendørslamper. Her bliver lyset og lamperne en del af havens og husets udsmykning. Havelamper Lys i haven Når tusmørket sænker sig, giver lyset liv. Og lys kan fremhæve flotte detaljer, fremkalde spændende kontraster og skabe stemning. Udendørs lys skaber et udendørs rum. Det forlænger

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

Vand. The CowSignals Diamond: hvad er det svageste punkt i din mælkeproduktion? Se, Tænk, Reager, gør noget for at gøre dine køer og dig selv glad!

Vand. The CowSignals Diamond: hvad er det svageste punkt i din mælkeproduktion? Se, Tænk, Reager, gør noget for at gøre dine køer og dig selv glad! Vand Forfatter: Joep Driessen - Vetvice www.cowsignals.com Oversat af certificeret kosignaltræner Marie Skau The CowSignals Diamond: hvad er det svageste punkt i din mælkeproduktion? Se, Tænk, Reager,

Læs mere