Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10"

Transkript

1 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner Børne- og kulturchefforeningen takker for muligheden for at afgive høringssvar. Indledningsvis skal BKF stærkt beklage, at der kommer en lovændring så tidligt efter lovens ikrafttrædelse. Kommunerne var og er i fuld gang med at implementere en forholdsvis kompleks og helt ny ordning, som vi er overbeviste om på længere sigt ville have fået tilslutning fra langt de fleste forældre. Kommunerne har brugt mange ressourcer, både personalemæssige og økonomiske, på at forberede indførelse af frokostordningerne, og BKF forventer, at kommunerne kompenseres herfor, både på drifts- og anlægssiden. 1. Daginstitutioner med flere enheder Det fremgår af lovforslagets prgf. 16b, stk 2, at i daginstitutioner, som består af flere enheder, træffes beslutningen om fravalg ved simpelt flertal af stemmeberettigede forældre i den pågældende enhed. Det betyder at man i samme daginstitutioner med flere enheder kan have forskellige ordninger. Foreningen finder dette meget uhensigtsmæssigt af både pædagogiske og administrative grunde og det kan blive ret uoverskueligt for forældrene. Daginstitutionsledelsen skal bruge tid på at forberede valg i forskellige enheder samt gennemføre forskellige ordninger i de enkelte enheder. Det er tungt og bureaukratisk og langt fra tankerne om afbureaukratisering. Det vil i nogle 1

2 kommuner også betyde en øget administration af forældrebetaling og budgetudmelding. Udviklingen i mange af landets kommuner går i retning af samling af institutioner i større enheder med fælles ledelse, så der vil blive flere og flere institutioner med flere fysiske enheder. Foreningen tillader sig at vedlægge et eksempel til at illustrere problematikken. Foreningen kunne have ønsket sig en ordning, hvor en enhed defineres som forældrebestyrelsens samlede ansvarsområde, hvilket ville være mere overskueligt, lettere at administrere og - ikke mindst lettere at kommunikere til forældrene. Allerhelst havde foreningen set, at kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, om der er madordninger i kommunens institutioner og ikke kun i de institutioner, hvor det ud fra en samlet vurdering findes særlig påkrævet af sociale og sundhedsmæssige årsager. 2

3 2. Frokost som en del af dagtilbudsydelsen Foreningen kan tilslutte sig forslaget om at kommunalbestyrelsen fortsat kan beslutte, at lade madordninger indgå som en del af ydelsen inden for det fastsatte maksimum for forældrenes egenbetaling på 25 pct. af bruttodriftsudgifterne. 3. Fravalg af frokost- og madordninger Det fremgår af lovforslagets prgf. 17, at hvis forældrebestyrelsen har fravalgt den kommunale madordning kan bestyrelsen eller forældrene i den enkelte enhed beslutte af oprette en forældrearrangeret frokostordning. Det fremgår ligeledes, at de enkelte forældre beslutter om de vil benytte ordningen. Der vil her blive en øget administration af beregning og håndtering af forældrebetaling samt budgetudmelding, hvor administrationen ikke kan baseres på institutionstyper, men hvor en lang række institutioner skal have individuel administration. Selv om kommunalbestyrelsen kan fastsætte retningslinjer for forældrenes fravalg er det i flg lovforslaget samtidig muligt for forældrebestyrelsen i vedtægterne at fastsætte særlige procedurer for fravalget. Det er ønskeligt om denne kompetence tillægges kommunalbestyrelsen og ikke den enkelte forældrebestyrelse. Foreningen skal gøre opmærksom på, at det jævnfør den nuværende 16 er kommunalbestyrelsen, der efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætter vedtægten for styrelsen af de kommunale dagtilbud. Det er således ikke muligt for den enkelte kommunale forældrebestyrelse at fastsætte dele af vedtægten. Foreningen skal i stedet foreslå, at det indskrives, at Kommunalbestyrelsen via styrelsesvedtægten fastsætter rammen for afstemning, som udmøntes lokalt af forældrebestyrelserne 3

4 Lovforslaget går meget langt i forhold til forældrenes frie valg: mad eller ikke mad, kommunal eller forældrearrangeret ordning, frokost- og/eller frokost- og madordning. Så langt, at der efter BKF s opfattelse udelukkende er tale om en forældreservice uden pædagogiske og /eller væsentlige sundhedsmæssige perspektiver tværtimod vil administration af en så omfattende valgfrihed sandsynligvis ske på bekostning af det pædagogiske arbejde ligesom det i praksis kan blive så uoverskueligt for forældrene, at der reelt ikke er tale om frit valg. Der forpasses hermed en enestående mulighed for at integrere en forebyggende indsats med det pædagogiske arbejde i et tæt samarbejde og dialog med forældrene. 4. De kommunale udgifter Foreningen kan tilslutte sig, at der skal ydes søskendetilskud og fripladstilskud i henhold til prgf. 43 og forudsætter, at kommunerne kompenseres for disse udgifter via DUT. Foreningen tager dog generelt forbehold for økonomien i lovforslaget, da udgifterne til etablering af ordningerne og den løbende administration af dem vurderes at være betydelige. Det bemærkes endvidere, at man i forbindelse med beregning af forældrebetaling til frokostordning eller forældrearrangeret frokostordning forudsætter, at alle udgifter til vand, el, udskiftning af inventar og affaldshåndtering skal indgå indenfor 25% s takstberegningen. Dermed påfører man forældre, der ikke deltager i en kommunal initieret frokost eller en forældrearrangeret frokostordning en ekstra udgift. 4

5 5. Samarbejde mellem flere forældrebestyrelser Det fremgår af bemærkningerne til lovens enkelte bestemmelser til nr. 4, at forældrebestyrelser i to eller flere daginstitutioner med forældrebetalte frokosteller madordninger kan indgå i et samarbejde om de forældrebetalte ordninger på tværs. Foreningen skal bemærke, at de sunde frokostordninger, der oprettes af kommunen, som hovedregel vil være underlagt en ramme, som er besluttet af kommunalbestyrelsen og styres af institutionslederen. Der vil kun være mulighed for at kommunale forældrebestyrelser kan indgå tværgående aftaler, såfremt kommunalbestyrelsen giver mulighed for det. Det bemærkes, at bemærkningen måske i virkeligheden er beskrevet forkert, således at der i stedet menes forældrearrangerede ordninger, der kan indgå aftaler om samarbejde med ledelsen af en kommunal initieret frokostordning. 6. Registrerede køkkener Foreningen skal bemærke, at Fødevarestyrelsen ikke stiller krav om et registreret køkken, såfremt maden leveres hver dag og sættes direkte ind på bordet. Der bør derfor ikke stilles krav om et registreret køkken 7. Overgangsbestemmelser Foreningen har intet at bemærke til overgangsbestemmelserne som de er formuleret i prgf. 5 Det fremgår af bemærkningerne til loven, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse af en privatinstitution skal påse, at der er de nødvendige køkkenmæssige faciliteter, så privatinstitutionen kan tilbyde et sundt frokostmåltid. Foreningen skal foreslå, at der beskrives en overgangsordning for allerede godkendte private institutioner. 5

6 Kontaktpersoner i Børne- og Kulturchefforeningen er: Formand for bestyrelsen Klaus Majgaard (tlf: / eller Bestyrelsesmedlem Lis Rom Andersen (tlf / eller 6

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse

Lilleskolerne - en sammenslutning af frie grundskoler. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Lovgivning... 2 Kommunens godkendelsesprocedure... 4 Sammenlægning med eksisterende daginstitution... 4 Økonomi... 5 Bygninger... 6 Forsikringer... 6 Vedtægter... 6

Læs mere

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune

Ministeren for Børn og Undervisning. Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K. Aarhus Kommune Ministeren for Børn og Undervisning Børne- og Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Den 17. september 2012 Aarhus Kommune Ansøgning om dispensation vedrørende delvis fravalg

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Oprettelse af børnehave og vuggestue

Oprettelse af børnehave og vuggestue Oprettelse af børnehave og vuggestue - sammen med friskolen 2014 Indhold 1. Hvorfor daginstitution og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere

Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere Modeller for mad i daginstitutioner - Afrapportering af interviews i 5 kommuner En del af projekt Rekruttering og kompetenceudvikling af medarbejdere til mad i daginstitutioner i Region Sjælland 1 Modeller

Læs mere

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner

Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner Håndbog for forældrebestyrelser i dagplejen og daginstitutioner (revideret august 2008) Indhold Forord 2 Lovbestemmelser 3 Organisation 5 Nedsættelse af forældrebestyrelser 6 Valg til bestyrelserne 10

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven Til lovforslag nr. L 212 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 27. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven 1. Ændringsforslag Socialistisk Folkepartis

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue

Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue Oprettelse af børnehave og/eller vuggestue - sammen med friskolen 2015 Indhold 1. Hvorfor børnehave/vuggestue og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

NYHEDSBREV 11. juni 2010. Til forældrenævn, forældrebestyrelser og forældreråd

NYHEDSBREV 11. juni 2010. Til forældrenævn, forældrebestyrelser og forældreråd NYT FRA NYHEDSBREV 11. juni 2010 Til forældrenævn, forældrebestyrelser og forældreråd Økonomiforhandlinger mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) om kommunernes økonomi er endelig kommet i

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

Det obligatoriske frokostmåltid

Det obligatoriske frokostmåltid Det obligatoriske frokostmåltid Information til forældre med børn i Frederikssund Kommunes daginstitutioner Afdelingen for Dagtilbud INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...3 HVAD ER RAMMERNE?...3 HVAD ER EN

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven

Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Odder Kommunes kriterier for godkendelse af privatinstitutioner 19, stk. 4 samt 20, stk. 1-4 i Dagtilbudsloven Godkendt af Byrådet i Odder Kommune den 6. oktober 2008. Kommunen godkender privatinstitutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato: 3. januar 2004 Vedr.: Sammenlægning af

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser

Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældreindflydelse og forældrenes medvirken i kommunale og selvejende daginstitutioner - et undersøgelse blandt formænd for forældrebestyrelser Forældrenes Landsforening FOLA FOA Fag og Arbejde Juni 2013

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER

SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER Til Socialministeriet Dokumenttype Rapport Dato April 2011 SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELV- EJENDE DAGINSTITU- TIONERS VILKÅR OG RAMMEBETINGELSER SLUTRAPPORT UNDERSØGELSE AF SELVEJENDE DAGINSTITUTIONERS

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere