Formidlingsstrategi, version 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formidlingsstrategi, version 1"

Transkript

1 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation HJV / Formidlingsstrategi, version 1 I. Overblik formidlingsstrategi 1. Mål at gøre opmærksom på projektets esksistens og dets resultater at formidle anvendte læringsforståelse og metoder til brede målgrupper at formidle de to projekt rapporter til brede målgrupper at få primære målgrupper til at anvende online tool at motivere beslægtede organisationer til også at få en udgave af online tool 2. Målgrupper Direkte målgrupper (potentielle brugere af Tool) 1. Første direkte målgruppe er netværk af aktive i egen organisation 1.1. Ledere, bestyrelser, ansatte og andre aktive, som skal informeres om projektet 1.2. Ledere og lærere som eventuelt vil anvende tool 1.3. Deltagere og elever, som opfordres til at bruge tool 2. Anden direkte målgruppe er beslægtede organisationer i ens land 2.1. Ledere, bestyrelser, ansatte og andre aktive, som skal informeres om projektet 2.2. Ledere og lærere som eventuelt vil anvende tool /få eget tool til deres deltagere og elever 3. Tredje direkte målgruppe er beslægtede organisationer i andre nordiske og baltiske lande 3.1. Ledere, bestyrelser, ansatte og andre aktive, som skal informeres om projektet 3.2. Ledere og lærere som eventuelt vil anvende tool /få eget tool til deres deltagere og elever Inddirekte målgrupper (aktører som kan anbefale /promovere brugen af Tool) 4. Fjerde inddirekte målgrupper er beslutningstagere, opinionsdannere m.v. i eget land 4.1. Paraply organisationer fra det folkeoplysende område og frivillige foreningsliv 4.2. Udannelsespolitiske fora og myndigheder for voksenuddannelse og livslang læring 4.3. Forskningsmiljøer og opinionsdannere for voksenuddannelse og livslang læring 5. Femte inddirekte målgrupper er beslutningstagere, opinionsdannere fra andre lande 5.1. Paraply organisationer fra det folkeoplysende område og frivillige foreningsliv 5.2. Udannelsespolitiske fora og myndigheder for voksenuddannelse og livslang læring 5.3. Forskningsmiljøer og opinionsdannere for voksenuddannelse og livslang læring 3. Midler Forskellige metoder kan anvendes til at formidle projektets resultater til forskellige målgrupper Omtale og distribution af resultater: 1. Nyheds mail 2. Nyhedsbreve (med posten eller vedhæftet nyhedsmail eller med link i nyhedsmail) 3. Brochure / folder / handouts (som virtuel PDF publikation og som print/papirudgave) 4. Omtale på egen hjemmeside med link til online tool og til projektets hjemmeside 5. Projektets hjemmeside, som der kan linkes til fra egen hjemmeside og nyhedsmails 6. Distribution af Projekt Rapport 7. Distribution af resumé af afsluttende projekt evaluering 1

2 Nordplus Adult development project, August 2009 June 2011 NOVA Nordic Tools for Learning Validation Medie indslag: 8. Pressemeddelelser 9. Artikler i dagspressen 10. Artikler i egne foreningsblade 11. Artikler i fagtidsskrifter Begivenheder: 12. Omtale/oplæg på møder i egen organisation (bestyrelsesmøder, regionalmøder, landsmøder, kurser, seminrarer, etc.) 13. Omtale/oplæg/uddeling af brochurer på møder i andre sammenhænge (kurser, seminarer, konferencer, etc.) 14. Indbyde til åben konference om Projektet og dets resultater Personlig networking: 15. Personligt fremmøde til beslutningstagere, opinionsdannere og andre formidlere 16. Omtale i mere uformelle sammenhænge 4. Hvornår og af hvem Hele partnerkredsen har et ansvar for at formidle projektets resultater til sine særlge målgrupper med de mest anvendelige metoder. Tidsplanen er forsinket, så en ny fælles tids og arbejdsplan kunne have følgende hovedtræk: 1. Planlægge formidlingsaktiviteter, marts 2011 (alle) 1.1. Koordinator udsender formidlingsstrategi, primo marts 1.2. Hver organisation afklarer sin egen formidlingsplan og sender til partnere, medio marts 2. Klargøre produkter til formidlingsaktiviteter, marts maj 2011 (efter indbyrdes arbejdsdeling) 2.1. Koordinator færdiggør hjemmeside og en fælles PDF folder om projektet, medio marts 2.2. Alle partnere færdiggør deres tool (og IT firma får sidste på plads), medio marts 2.3. Koordinator laver udkast til nyhedsmail og nyhedsbrev til lancering, medio marts 2.4. Partnere klargør egne nyhedsbreve og kontaktlister til målgrupper, ultimo marts 2.5. De to planlagte projekt rapporter om kortlægning (AP 3) og tool udvikling (AP 10) slåes sammen til én fælles rapport, først klar ultimo maj. En kort rapport summary (5 10) kan være klar ultimo april til formidling og foromtale. 3. Fælles lancering og formidling af TOOL, april Hver organisation lancerer sit nye tool til sine målgrupper i eget land, primo april (pressemeddelelser, nyhedsbreve, vedhæftede foldere, omtale på hjemmeside, links til fælles hjememside, link til TOOL, etc.) 3.2. Interfolk lancere (gerne med andre) nye tool til tværnordiske målgrupper og Island, Estland og Lithauen, primo april 3.3. Partnere udsender indbydelse til præsentationsmøde/ konference, primo april 4. Gennemføre særlige møder (i egen organisation og som åben konference), maj juni Formidling på interne møder kan ske i hele perioden, april juni Gennemføre åbent præsentationsmøde / konference medio maj medio juni Afsluttende formidling, maj juni Artikler om projektet i foreningsblade, tidsskrifter m.v., maj juni Ekstra formidling af projekt rapport (som PDF publikation) 5.3. Omtale af konference og møder i nyhedsbreve og artikler 5.4. Fælles tilbud til direkte målgrupper om at få deres eget tool og blive tilkoblet systemet 5.5. Resumé af evaluering på hjemmeside og rundsende til udvalgte målgrupper, juni

3 Aktivitet No. Produkter Midler Målgrupper 1. Planlæg formidling Konkrete målgrupper Hvornår senest Af hvem 1.1 Udkast formidlingplan dokument Partnerne 4. marts HJV 1.2 Planlæg formidlingsplan dokument Partnere 14. marts Alle partnere 2.1 Færdigør fælles hjemmeside Website Alle målgrupper 7. marts HJV Færdigør folder om projekt, dansk og engelsk word udgave Oversæt og tilpas folder til hver organisation og print som pdf fil word dokument Alle målgrupper 14. marts HJV PDF folder Alle målgrupper 28. marts Alle partnere 2.4 Færddigør Tool til partnere online Partnere 9. marts IT firma Er lavet 2. Klargør produkter 2.5 Klargør Tool til brug online Alle målgrupper 28. marts Alle partnere 2.6 Prioriteret kontaktliste for målgrupper Standard nyhedsbreve /pressebreve til 2.7 lancering for målgruppe 1, 2 og 4 Tilpas og oversæt nyhedsbreve til hver 2.8 organisation Resumé af projekt rapport, 5 sider på 2.9 dansk og engelsk Eventuel oversættelse af resumé af 2.10 projekt rapport Partnere planlægger program for åben 2.11 konference i maj juni Se skabelon 1 nedenfor Forskellige målgrupper 28. marts Alle partnere word dokument Partnere 14. marts HJV tre dokumenter Forskellige målgrupper 28. marts Alle partnere word dokument Partnere 30. april HJV PDF dokument Alle målgrupper 7. maj Alle partnere dokument Udvalgte målgrupper 28. marts Alle partnere 2.12 Færdig projekt rapport PDF publikation Udvalgte målgrupper 30. maj HJV 2.13 Andet?

4 4 Aktivitet No. Produkter Midler Type målgrupper 3. Fælles lancering 4. Gennem føre møder Lav omtale på egen hjemmeside med link til Tool og fælles hjemmeside Alle udsender pressemeddelelse/ nyhedsbrev, type 1 Alle udsender pressemeddelelse/ nyhedsbrev, type 2 Alle udsender pressemeddelelse/ nyhedsbrev, type 3 Koordinator udsender nyhedsbrev/pres semeddelelse, type 4 Koordinator udsender nyhedsbrev/pres semeddelelse, type 5 Partnere udsender invitation til åbent møde/ konference 3.8 Andet? Formidling på interne møder i organisationen, april juni Formidling på eksterne møder i relevante sammenhænge (Eventuelt) gennemføre åben konference om resultater og tilbud 4.4 Andet? Konkrete målgrupper Hvornår senest Af hvem Egne hjemmesider Alle målgrupper 4. april Alle partnere Kan vedhæftes de andre udsendelser Omtale og præsentation af nye tilbud Omtale og præsentation af nye tilbud Konference Første målgruppe Anden målgruppe Fjerde målgruppe Tredje målgruppe Femte målgruppe aktive i egen organisation beslægtede organisationer i ens land Indirekte målgrupper i eget land Beslægtede organisationer i andre lande Indirekte målgrupper i andre lande 6. april Alle partnere 7. april Alle partnere 8. april Alle partnere 6. april HJV 8. april HJV alle målgrupper 8. april Alle partnere Første målgruppe mødedeltagere April Juni Alle partnere Anden og fjerde målgruppe Målgrupper i eget land mødedeltagere April Juni Alle partnere Første, anden og fjerde målgruppe Medio maj medio juni Alle partnere Er lavet 5. Afsluttende formidling 5.1 Lav artikel til egne foreningsblade Første målgruppe Navn på blad April juni Alle partnere Lav artikler til andre blade og tidsskrifter i eget land Omtale af møder/konference i nyhedsbreve og/eller foreningsblade Særlig nyhedsbrev vedhæftet projekt rapport (PDF publikation) Formidle tilbud til andre organisationer om at få eget tool 5.6 Formidle resumé af projekt evaluering links til hjemmeside, omtale i nyhedsbreve Første, anden og fjerde målgruppe Navne på tidsskrifter April juni Alle partnere Alle målgrupper April maj Alle partnere Alle målgrupper Juni Alle partnere Anden målgruppe Juni Alle partnere Alle målgrupper Juni Alle partnere 4

5 5 Skabelon 1: Oversigt kontaktliste for målgrupper (Deadline: 28. marts) Målgrupper Target (institutions) Target (persons) Antal modtagere Kommentarer 1. Første direkte målgruppe: Aktive i egen organisation Lav adresseliste og mailliste til gruppeudsendelse 1.1 Daglige ledere afdelinger i organisationen Ledere og key staff 1.2 Bestyrelser afdelinger i organisationen Bestyrelsesmedlemmer 1.3 Lærere og facilatorer Afdelinger i organisationen Lærere, instruktører, andre facilitatorer 1.4 Deltagere Afdelinger i organisationen Deltagere, elever, menige medlemmer 1.5 Andre grupper Afdelinger i organisationen?? Ialt antal modtagere 2. Anden direkte målgruppe: Aktive i beslægtede organisationer i eget land 2.1 Organisation 1 Navn på organisation Ledere, bestyrelser, andre nøgle personer 2.2 Organisation 2 Navn på organisation Ledere, bestyrelser, andre nøgle personer 2.3 Organisation 3 Navn på organisation Ledere, bestyrelser, andre nøgle personer 2.4 Organisation 4 Navn på organisation Ledere, bestyrelser, andre nøgle personer 2.5 Organisation 5 Navn på organisation Ledere, bestyrelser, andre nøgle personer Indsæt rækker efter behov Navn på organisation Ledere, bestyrelser, andre nøgle personer Ialt antal modtagere Lav adresseliste og mailliste til gruppeudsendelse 3. Tredje direkte målgruppe: Organisationer i andre lande Interfolk kan gøre dette 5

6 6 Målgrupper Target (institutions) Target (persons) Antal modtagere Comments 4. Fjerde indirekte målgruppe Beslutningstagere m.v i eget land Lav adresseliste og mailliste til gruppeudsendelse 4.1 Paraply organisationer fra folkeoplysning og foreningsliv 4.2 Andre organisationer fra voksenuddannelser 4.3 Uddannelsespolitiske fora 4.4 Forskningsmiljøer i området 4.5 Diverse opinionsdannere 4.6 Andre nøgle personer Tilføj rækker efter behov Ialt antal 5. Femte indirekte målgruppe Total: Beslutningstagere i tværnordiske fora, og Island, Esland og Lithuaen Interfolk kan gøre dette 6

Revideret arbejdsplan, version 3

Revideret arbejdsplan, version 3 1 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Application ID: AD 2009_1 17497 03.10.2009 / hjv Revideret arbejdsplan, version 3 Indhold FORMÅL OG MÅL... 2 Formål

Læs mere

Beslutningsreferat tredje partnermøde i Thorshavn, den 31. august 2. september 2010

Beslutningsreferat tredje partnermøde i Thorshavn, den 31. august 2. september 2010 Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering (Arbejdspakke 7) Interfolk Institute for civil society Skovgade 25 DK 5500 Middelfart (+45) 51 300 320 info@interfolk.dk

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder.

Aktive i IDA. - kom godt i gang. Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder. Aktive i IDA - kom godt i gang Introduktionsmappe til nye bestyrelsesmedlemmer og andre aktive i IDAs selskaber og regionale enheder Marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Indhold. 0. Introduktion

Indhold. 0. Introduktion 1 Indhold 0. Introduktion 2 1. Foreningen generelt 1.1 Foreningens grundlag 1.2 Indsatsområder 1.3 Organisationsform 1.4 Ledelsesfunktioner 1.5 Sekretariatsfunktionen 1.6 Foreningens økonomi 1.7 Ressourceindsats

Læs mere

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger

Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 28 Offentligt Inklusion Myndiggørelse Mangfoldighed Policy-anbefalinger 12-11-2014 TBK Outreach Empowerment Diversity (OED) er et europæisk projekt med

Læs mere

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk

Notat om VTU 2014. Notat: VTU 2014. Hovedadministration Lillelundvej 21 DK-7400 Herning +45 7213 4500 www.herningsholm.dk Notat om VTU 2014 1 1. Baggrund Skolen har gennem flere år pågået arbejdet med at øge og forbedre samarbejdet med virksomhederne ude i de enkelte uddannelsesområder for at øge fastholdelsen af elever i

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

FoU-programmet 2012. erhvervsfaglige uddannelser. Maj 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser

FoU-programmet 2012. erhvervsfaglige uddannelser. Maj 2012. Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser FoU-programmet 2012 erhvervsfaglige uddannelser Ministeriet for Børn og Undervisning Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser Maj 2012 Programmet kan downloades fra Ministeriet for Børn og Undervisnings

Læs mere

Dagsorden med indstillinger

Dagsorden med indstillinger 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen,

Læs mere

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen Fælles kommunikationsplan september 2013 Koordinering af kommunikation mellem OplevGudenaa, VisitGudenaa og Gudenåkomitéen

Læs mere

WWW.URBANMEDIASPACE.DK

WWW.URBANMEDIASPACE.DK Til Projektsekretariatet for Multimediehus og Havnebyrum, Århus Kommune Dokumenttype Rapport fra fokusgrupper om indhold til ny hjemmeside Dato Februar 2010 WWW.URBANMEDIASPACE.DK MULTIMEDIEHUS OG HAVNEBYRUM

Læs mere

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD

Årsberetning DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 DANSK FOLKEOPLYSNINGS SAMRÅD Årsberetning 2007 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv.,1610 København V Tlf: 33 15 14 66 dfs@dfs.dk - www.dfs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Bestyrelsens

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS-07-0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan 2015 Indledning BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forsknings Aktivitetsplan for 2015 indsatser og aktiviteter, er en del af rådets

Læs mere

Årsberetning 2010 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D

Årsberetning 2010 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2010 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Årsberetning 2010 Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv., 1610 København V Tlf: 33 15 14 66 - dfs@dfs.dk - www.dfs.dk

Læs mere

Redegørelse for projektets status

Redegørelse for projektets status Redegørelse for projektets status Tilskud fra Regionalfonden eller Socialfonden Status redegørelse for projekt: ERDFS 07 0002 Agro Valley Denmark (oprindeligt ansøgt under Plant Valley) a) Projektets fremdrift

Læs mere

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx

Dagsorden: 11.00 - Ankomst og kort præsentation 11.00-11.45 - Niels Hartvig, direktør i UMBRACO- http://umbraco.com/aboutus.aspx NR 2 MARTS 2013 Kære Steinerskoler lærere, elever, bestyrelser, forældre og venner af skolerne Vi arbejder i øjeblikket på at få Sammenslutningens nye hjemmeside færdig, hvorfra det også vil blive muligt

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2014

DELTAG I NYE MÅL 2014 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2014 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER FLÆSKETORVET 68, 1 DK-1711 KØBENHAVN V T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK

Læs mere

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00.

Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. 30. april 2013 GudenåSamarbejdet Styregruppemøde den 10. april 2013 Mødet blev afholdt i Byrådssalen, Torvegade 7, 8450 Hammel, kl. 9.00-12.00. Dagsorden: Kl. 9.00: Morgenbrød 1. Velkomst og præsentation

Læs mere

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem

Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Brugervejledning til C2IT s opgave og aktivitetsstyringssystem Forfatter: Kent Tranberg Pedersen Version: 1.00 Dato: 31. august 2015 C2IT A/S Birkemosevej 7 DK-6000 Kolding T.: +45 7216 0777 M.: info@c2it.dk

Læs mere

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0

Det digitale bestyrelsesrum. Vejledning. Version 2.0 Det digitale bestyrelsesrum Vejledning Version 2.0 September 2012 2 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Om afdelingens eller organisationens hjemmeside... 4 Hvem har adgang til hvad?... 4 Hvad kan vi

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING

STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING STRATEGI 2015-2017 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Arbejdet med Strategi 2015-2017 blev påbegyndt i foråret 2014. Med udgangen af 2014 blev det færdiggjort, blev præsenteret og besluttet af bestyrelsen

Læs mere