Hubble relationen Øvelsesvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hubble relationen Øvelsesvejledning"

Transkript

1 Hubble relationen Øvelsesvejledning Matematik/fysik samarbejde Henning Fisker Langkjer Til øvelsen benyttes en computer med CLEA-programmet Hubble Redshift Distance Relation. Galakserne i Universet bevæger sig alle (pånær nogle enkelte tæt på os) bort fra vores Mælkevej. Denne kuriositet blev opdaget af astronomen Vesto Slipher omkring Han noterede sig, at absorptionslinierne i spektrene fra de fleste spiralgalakser havde længere bølgelængder - var rødere - end de samme absorptionslinier i spektre fra stationære (stillestående) objekter. Slipher antog, at rødforskydningen skyldtes Doppler effekt, og konkluderede derfor, at de rødforskudte galakser alle bevægede sig bort fra os. I 1920 erne fandt Edwin Hubble som den første afstanden til en række galakser, idet han antog, at alle spiralgalakser er lige store, og at deres forskellige tilsyneladende størrelse alene skyldes, at de har forskellig afstand til os. Da han afsatte en række galaksers afstande til os ud ad 1 aksen og deres tilsvarende hastigheder bort fra os op ad 2 aksen fandt han noget meget besynderligt: Jo længere galakserne var væk fra os, jo hurtigere bevægede de sig væk fra os. Universet udvider sig. Afstanden mellem galakserne bliver stadig større ligesom afstanden mellem rosinerne i rosinbrødsdej, der hæver.

2 Hubbles første graf Dette var en epokegørende opdagelse. I dag betragter vi denne udvidelse som resultat af et Big Bang, som skete for milliarder år siden. Dette tidspunkt vil vi i øvelsen her beregne ved at lave målinger, som Hubbles. Hvis vi ved, hvor hurtigt galakser i en bestemt afstand fra os bevæger sig væk, kan vi regne tilbage og finde det tidspunkt, hvor galakserne var samme sted som os: Hvis et tog startede her og nu er 120 km fra os, og har fjernet sig med den konstante fart af 60 km/time, kan vi ved en simpel udregning se, at starten gik for 2 timer siden. Vi finder tiden T som afstanden D divideret med farten v. Eller sagt på en anden måde: Hvis vi laver en graf som Hubbles, og sætter galaksers afstande D ud ad 1 aksen og deres fart v bort fra os op ad 2 aksen, vil en ret linie gennem (0,0) kunne beskrives ved udtrykket v = Ho * D hvor Ho er liniens hældning, den såkaldte Hubble-konstant. Universets alder T - den tid der er gået siden alle galakser var samlet oven i os - som er afstanden divideret med farten: D/v kan så også findes som 1/Ho. Teknikken i øvelsen Computerprogrammet Hubble giver dig kontrol over et virtuelt stort optisk teleskop, som er udstyret med et TV-kamera og et elektronisk spektrometer (man kan formulere det sådan, at spektrometret opsamler et meget findelt hyppighedsdiagram over de modtagne fotoners bølgelængder). Med teleskopets TV-kamera kan man se galakserne og styre teleskopet hen, så lyset fra galaksen bliver fokuseret i spektrometrets spalte (mellem de to lodrette linier). Man kan så tænde for spektrometret, hvorved man begynder at opfange fotoner fra galaksen. Skærmen viser det foreløbigt opfangne spektrum, med bølgelængden ud ad 1 aksen og lysets intensitet (= hyppigheden af fotoner) op ad 2 aksen. Når man har opsamlet nok fotoner, stopper man spektrometret, og har nu et spektrum af galaksen, hvor man kan se H og K linierne fra calcium. Det er altid disse to linier, man måler på. Med cursoren kan man aflæse bølgelængderne, som vil være større end bølgelængderne fra calciums H og K linier optaget i et stillestående laboratorium, hvor disse er hhv. 397,0 nm = 3970 Ångstrøm, og 393,3 nm = 3933 Ångstrøm.

3 Spektrometret måler også den tilsyneladende størrelse m af galaksen ud fra det samlede antal fotoner, det modtager fra galaksen pr. sekund. En Hubble-graf kan nu fremstilles ved at foretage disse målinger for en række galakser. For hver galakse afsættes op ad 2 aksen hastigheden v som findes v.hj.a. Dopplerformlerne (se formelbladet senere) og ud ad 1 aksen afstanden D som kan beregnes ud fra den tilsyneladende størrelse m og den absolutte størrelse M, som vi vil antage er for alle galakserne. v måler vi i km/s og D i enheden Mpc, Megaparsec (se formelbladet). Ned gennem punkterne og gennem (0,0) tegnes nu den bedste rette linie. Liniens hældning Ho findes, din Hubble-konstant. Til sidst finder du din værdi af universets alder T = 1/Ho. Du skal regne om på enhederne, så du får alderen angivet i år. Øvelsens forløb en nat i observatoriet Du vil nu blive hjulpet igennem målingerne på den første galakse. Bagefter skal du selv (med din makker) måle på fire andre galakser. Dine målinger skal du bruge til at lave en Hubble-graf, finde dit bud på Hubble-konstanten og endeligt dit bud på Universets alder. 1. Start programmet. Klik på File > Log in, skriv dit og makkerens navne. Klik OK. 2. Klik File > Run. Skærmen viser kontrolpanelet i det varme rum i det virtuelle observatorium. 3. Åbn kuplen ved at klikke på Dome. Du ser nu søgefeltet optaget af TV-kameraet monteret på siden af teleskopet, pegende samme vej som dette, men visende et meget større felt. Bemærk at stjernerne driver til højre. Dette skyldes jordens rotation, og det bliver mere og mere tydeligt, jo støre forstørrelse man har på. 4. Start teleskopets motor ved at klikke på Tracking. Nu følger teleskopet med stjernerne. Vælg et søgefelt og vælg en galakse fra feltet. 5. Senere på aftenen skal de fire andre galakser undersøges i andre felter. Man skifter felt ved hjælp af Field... Der er to forstørrelser på vinduet: Finder View viser det større område, som søgekameraet ser. Her er spektrometrets mindre synsfelt markeret med en firkant. Instrument View er synsfeltet for selve teleskopet påmonteret spektrometret. To lodrette linier markerer spektrometrets optage-spalte. Ved klik på Change View (eller Monitor) kan man skifte mellem disse to felter. 6. Indstil på en galakse, først med søge-kameraet, dernæst med teleskopet selv. Dette gør du ved at aktivere Slew-motorerne, der bevæger teleskopet i retning af verdenshjørnerne N, W, S og E (da vi kigger op i luften vender verdenshjørnerne spejlvendt i forhold til når vi står og ligger ned i jorden). Motorernes hastighed kan reguleres v.hj.a. Slew Rate, som kan indstilles mellem 1 og Når du har fanget din galakse midt i spektrometrets spalte, kan du starte optagelsen af dens spektrum ved at klikke på Take Reading.

4 Finder View søgefeltet. Bemærk: I nogle versioner af programmet hedder Change View -knappen Monitor. Hvis galaksen er fjern, kan det være nødvendigt at optage spektret i længere tid, for at opnå et acceptabelt signal/støj-forhold (Signal/Noise). Dette bør være over 10. Man starter opsamlingen af data ved at klikke på Start/Resume Count. 8. Man standser dataopsamlingen ved at klikke på Stop Count. Spectrometer Reading Ved Stop Count vises det opsamlede spektrum, og cursoren kan nu benyttes til at måle med. Placer musen hvor du vil aflæse bølgelængden og klik på venstre knap. 9. Noter objektets navn, dets tilsyneladende størrelse (Apparent Magnitude) m (=V), bølgelængden for K linien K målt og bølgelængden for H linien H målt. Hold musen hen over linien og klik. Yderligere oplysninger du skal bruge er: Den absolutte størrelse for galakserne (Absolute Magnitude) M =. Laboratoriebølgelængderne: K = 3933,67 Å og H = 3968,47 Å. (1 Å = 1 Ångstrøm = 0,1 nm).

5 Du kan måske med fordel benytte et skema som det følgende: Galakse navn Abs stør. M Tils. stør. m (=V) Afstand D i pc Afstand D i Mpc målt H- linien målt K- linien H K Hastighed beregnet v. H-linie v H i km/s Hastighed beregnet v. K-linie v K i km/s Hastighed i gennemsnit v i km/s 10. For at gå videre til andre felter, tryk Return og skift til TV-kameraets søgefelt. Beregninger Afstanden D angivet i enheden parsec (pc) kan beregnes ud fra D = 10 ((m - M + 5) / 5) Hastigheden ud fra H linien findes som v H = c * ( H / H ) Hastigheden ud fra K linien findes ligeledes som hvor v K = c * ( K / K ) H = H målt - H og K = K målt - K Find galaksens hastighed v som gennemsnittet af v H og v K. Lav nu dit eget Hubble-diagram. Tegn bedste rette linje gennem (0,0) ind og find din egen Hubble-konstant Ho, altså hældningen af linjen. Husk at tage de rigtige enheder med. Find din egen værdi af Universets alder enten som T = D/v eller som for et punkt på linjen, T = 1/Ho

6 Undervejs får du brug for at regne om på enhederne. Nyttige formler og størrelser: M = m log( D) D = 10 ((m - M + 5) / 5) λ λ H v H = c H λ λ K v K = c K λ = λ H Hmålt λ H λ = λ K Kmålt λ K 1 lysår = 1 ly = 0,306 pc 1 pc = 3,26 ly = 3,26 lysår 1 Mpc = 1*10 6 pc c = lyshastigheden = 3*10 5 km/s Bølgelængden for K-linien: λ = 3933, 67 K Å Bølgelængden for H-linien: λ = 3968, 47 H Å

Afstande Afstande i universet

Afstande Afstande i universet Side 1 Til læreren i universet Her får man en fornemmelse af rummeligheden i universet at stjernerne ikke, som antaget i Middelalderen, sidder på indersiden af en kugleflade, men i stedet er spredt i rummet

Læs mere

Modul 11-13: Afstande i Universet

Modul 11-13: Afstande i Universet Modul 11-13 Modul 11-13: Afstande i Universet Rumstationen ISS Billedet her viser Den Internationale Rumstation (ISS) i sin bane rundt om Jorden, idet den passerer Gibraltar-strædet med Spanien på højre

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningmateriale for gymnasieklasser om begrebet parallakse og statistik. Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573. Oversat fra latin står der

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Sådan gør du i GeoGebra.

Sådan gør du i GeoGebra. Sådan gør du i GeoGebra. Det første vi skal prøve er at tegne matematiske figurer. Tegne: Lad os tegne en trekant. Klik på trekant knappen Klik på punktet ved (1,1), (4,1) (4,5) og til sidst igen på (1,1)

Læs mere

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer

Mekanik. Notecentralen. - Indledende niveau - Uden differentialregning. Ole Trinhammer Notecentralen Mekanik - Indledende niveau - Uden differentialregning Ole Trinhammer. udgave af første 3 kapitler af Amtrup og Trinhammer Obligatorisk Fysik, Gyldendal Indhold Forord 1 Gode råd til eleven

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside.

Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Vejledning til at ligge billeder ind på Jerslev gruppes hjemmeside. Først skal du åbne Windows Internet Explorer da dette program kan køre gruppen hjemmeside 100 %, du skal kigge ind på www.spejdernet.dk/jerslev

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

EKSPERIMENTELLE BEVISER

EKSPERIMENTELLE BEVISER kapitel 4 EKSPERIMENTELLE BEVISER Der er et væld af, hvad man kunne kalde eksperimentelle beviser for, at relativitetsteorien er korrekt. Når jeg skriver beviser i anførelsestegn, er det i tråd med den

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S

Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S. Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1. Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S Kursus i ViTre pakken fra ScanDis A/S Hvordan, med ViTre Kursus - Del 1 TAL SEORD TEX Dette materiale udleveres ved arrangementer afholdt af ScanDis A/S ScanDis A/S Kursus Del 1 i ViTre pakken - 2013 Side

Læs mere

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS

Skolemateriale til udstillingen. Det Aktive UNIVERS Skolemateriale til udstillingen Det Aktive UNIVERS Skolematerialet Skolematerialet til Det Aktive Univers er inddelt i emner, der relaterer sig til zonerne i udstillingen. Til indskolingen (bh-2. klasse)

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation

Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Nyt Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en lille introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LED-tEknoLogi En introduktion

LED-tEknoLogi En introduktion DEL 2 undervisningsmateriale til ELEvEn undervisningsforløb til fysik b (og A) LED-tEknoLogi En introduktion niels iver Winstrup nielsen & Jens Jacob thomsen indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1 Hvorfor

Læs mere

KEEP SAILING ALT OM DET NYE KEEP SAILING SÅDAN BLIVER SOMMEREN 2015 STOR FORÅRSKONKURRENCE

KEEP SAILING ALT OM DET NYE KEEP SAILING SÅDAN BLIVER SOMMEREN 2015 STOR FORÅRSKONKURRENCE KEEP SAILING Nummer 2 April 2015 ALT OM DET NYE KEEP SAILING KEEP SAILING Version 2 er nu online Læs om hvad der er nyt og hvordan du kommer i gang SÅDAN BLIVER SOMMEREN 2015 Vi har nogle af de mest fintmaskede

Læs mere

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med ViTre pakken fra ScanDis A/S ViTal ViseOrd ViTex Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne i ViTre pakken. ScanDis A/S Kom nemt i

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S

KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT. Udviklet af PC SCHEMATIC A/S KOM I GANG MIT FØRSTE PROJEKT AUTOMATIONSPROJEKT Udviklet af PC SCHEMATIC A/S side 2 FORORD Denne bog, viser dig, hvordan du enkelt opretter et simpelt projekt med PC SCHEMATIC Automation. Der er flere

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

Enkelt og dobbeltspalte

Enkelt og dobbeltspalte Enkelt og dobbeltsalte Jan Scholtyßek 4.09.008 Indhold 1 Indledning 1 Formål 3 Teori 3.1 Enkeltsalte.................................. 3. Dobbeltsalte................................. 3 4 Fremgangsmåde

Læs mere

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S

Kom nemt i gang med. TRE fra ScanDis A/S Kom nemt i gang med TRE fra ScanDis A/S TAL SEORD TEX Denne korte manual gør det muligt, hurtigt og nemt, at komme i gang med at bruge programmerne ViTal, ViseOrd og ViTex fra ScanDis A/S Kom nemt i gang

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Benyt evt. programmeringsguiden Kør frem vælg sekunder i stedet for rotationer.

Benyt evt. programmeringsguiden Kør frem vælg sekunder i stedet for rotationer. Lego Mindstorms Education NXT nat1 nat april 2014 Dette dokument ligger på adressen: http://www.frborg-gymhf.dk/eh/oev/legonxtnat1nat2014.pdf Følgende er en introduction til Lego Mindstorms NXT. Her er

Læs mere

Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13

Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13 Introduktion til geometri med TI-Nspire CAS version 3.2 Midtsjællands Gymnasieskoler 2012-13 Materialet er udarbejdet af Brian Olesen med assistance fra Bjørn Felsager. Dynamiske geometriprogrammer Dynamisk

Læs mere