Jeg har lavet min egen havnelods den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013"

Transkript

1 Jeg har lavet min egen havnelods den Vigtigt! Din egen havnelods giver kun et øjebliksbillede af oplysninger om de valgte havne og broer. For havne og broer, hvorfra redaktionen har modtaget indberetning om ændringer, sker opdatering af oplysninger (tekst og havneplaner) på Den danske havnelods på nettet ( onsdag kl Oplysningerne om de valgte havne og broer kan derfor mangle opdateringer allerede kort tid efter, at du har lavet din egen havnelods. Hvis du under en længerevarende sejlads (ved eksempelvis havneanløb) opnår internetadgang, bør du således enten igen lave din havnelods med de ønskede havne og broer eller tjekke, om der for hver af de valgte havne og broer er sket opdatering på Den danske Havnelods på nettet. Tilsvarende procedure bør følges, hvis du efter et tidsrum gentager en sejlads i pågældende farvandsafsnit og vil anvende den havnelods igen, som du har lavet tidligere.) Kort & Matrikelstyrelsen Søkortområdet Rentemestervej København NV E-post:

2 Udskrift fra den: Askø Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Lindholm Dyb, Askø SW-pynt 54 53,1'N 11 29,0'E - kort 160 fotograferet maj 1997 Havnen der ejes af Lolland kommune, består af et færgeleje samt en bådehavn. Dybder Se plan. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 10 m, bredde 3 m og dybgang 2,0 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. N- og NE-lige vinde giver indtil 1,5 m højvande, S- og SE-lige vinde indtil 1,5 m lavvande. Side 1

3 Strøm SE-lig kuling kan give ret stærk W-gående strøm ved indsejlingen. Besejling Havnen kan besejles både dag og nat, om natten dog kun når gadebelysningen på havnen er tændt. Fra en position i Lindholm Dyb umiddelbart NW for begyndelsen af renden ind til Bandholm holdes ENE-over (067,5 ) indtil ca. 0,2 sm ret S af havnen, idet man passerer mellem Konemades Hage og Askø Kirkegrund. Herefter fortsættes N-over til havneindløbet. Fyr Se plan. Kabler Ca. 150 m W for havnen går kabler til kysten NE for Reersnæs på Lolland; kabelbåker på begge kyster. Ankringsforbud Opmærksomheden henledes på, at det er forbudt at ankre i eller i nærheden af det i kortet angivne kabelfelt. Ressourcer En mastekran max. 3 tons. Købmand 2 km. Færgeforbindelse til Bandholm. Havnekontor Telefon E-post: Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Det til havnen hørende søområde begrænses af havnens dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne, jævnfør nedenstående koordinater. 1) E-mole 54º53,036717'N 011º29,005467'E 2) W-mole 54º53,034800'N 011º28,978217'E. Se i øvrigt plan. Særlige bestemmelser (Uddrag af ordensreglement for Askø Havn af 22. marts 2012) Regler for sejlads. For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Side 2

4 Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande". Ordensbestemmelser. For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne". Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

5 Opdateret: Side 4

6 Udskrift fra den: Blans Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Lindholm Dyb, Blans Vig, Lolland N-kyst 54 52,1'N 11 25,9'E - kort 160 fotograferet juli 2012 Havnen der ejes af Lolland Kommune og administreres af Blans Bådeklub, er beliggende ved Blans Hoved ca. 2,5 sm NW for Bandholm Havn. En ca. 200 m lang og 20 m bred, gravet rende fører ind til havnen. Dybder Dybden i renden ind til havnen, havneindløbet og i havnen 2,0 m. Største skibe der kan anløbe havnen: Længde 9-10 m, bredde 2,5-3,0 m og dybgang 1,8 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m. NW-lig storm giver indtil 1,5 m højvande og SW-lig storm indtil 1,0 m lavvande. Besejling Havnen kan med forsigtighed besejles både dag og nat. Havnen er belyst. Fra den røde og grønne tønde ved begyndelsen af renden ind til Bandholm holdes ind mod havnen (257 ). Side 1

7 Fartbegrænsning 3 knob. Afmærkning Renden til havnen er afmærket med røde og grønne stager i sejlsæsonen. 2 større stager ved begyndelsen af renden ind til havnen vejleder ved anduvningen, herefter følger 8 stager indtil indløbet. Ankerplads Der kan ankres med forsigtighed NE for havnen. Ressourcer Slæbested. En 600-kg mastekran. Havnekontor Telefon / Telefax Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 2

8 Opdateret: Side 3

9 Udskrift fra den: Bogø Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Grønsund, Bogø S-kyst 54 54,8'N 12 03,1'E - kort 162 fotograferet juli 2012 Anmærkning Et nyt havnebassin W for de eksisterende er etableret. En opdateret plan vil blive offentliggjort, når yderligere oplysninger er GST i hænde. Havnen består af to bassiner adskilt af en bred midtermole. På W-siden af midtermolen findes et færgeleje. Færgeforbindelse til Stubbekøbing. En 20 m bred, gravet rende fører til havnen. Dybder Dybden i den gravede rende og i W-lige bassin 2,5 m. I E-lige bassin 2 m. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 25 m, bredde 8 m og dybgang 2,5 m. Vandstand NNE-lige vinde giver indtil 1,0 m højvande og SSW-lige vinde indtil 1,0 m lavvande. Side 1

10 Fartbegrænsning 3 knob eller sikker styrefart. Afmærkning Renden er afmærket med røde stager med topbetegnelse på W-siden og grønne stager med topbetegnelse på E-siden. Ved S-enden af renden ligger en rød tønde. Fyr Bogø Havn Bag- og Forfyr viser grønt, fast lys. Fyrene leder holdt overet (355 ) gennem den gravede rende til havnen. Ved yderenden af renden er der på W-siden etableret en fyrpæl (Fl.R.3s). Rød pæl. Fyret er tændt 15/4-15/10. Ressourcer Diesel/benzin, bank og købmand 1500 m. Frisør 2 km. En 5-tons kran. Færgeforbindelse til Stubbekøbing i sommerhalvåret. Havnekontor Telefon / Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens dækkende værker samt rette linjer gennem følgende punkter: 1) 54º54,734233'N 012º03,027017'E (W-molens molehoved) 2) 54º54,728050'N 012º03,042667'E (rød stage) 3) 54º54,725383'N 012º03,095250'E (grøn stage) 4) 54º54,729617'N 012º03,116383'E (broende ved E-molen) Se i øvrigt plan. Særlige bestemmelser (Uddrag af Ordensreglement for Bogø Havn af 28. oktober 2011) Regler for sejlads. For sejladsen inden for havnens område gælder "Regler for sejlads m.m. i visse danske farvande" med følgende ændringer og tilføjelser: Sejlads må ikke ske med større fart end mindste styrefart. Ordensbestemmelser. For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne". Side 2

11 Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

12 Opdateret: Side 4

13 Udskrift fra den: Dybvig Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Dybvig, Fejø SE-kyst 54 56,7'N 11 26,1'E - kort 160 fotograferet juli 2012 Havnen ejes af Lolland Kommune og består af to bassiner samt indsejling til Dybvig Bådeværft. En gravet, ca. 600 m lang, smal rende fører til havnen. Dybder Se plan. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 45 m, bredde 6 m og dybgang 2,7 m. Vandstand NE-lige vinde giver indtil 1,2 m højvande og SW-lige vinde indtil 1,0 m lavvande. Vinde mellem E og SE giver i begyndelsen højvande. Besejling Havnen kan anduves fra Lindholm Dyb eller Femø Sund. Fra Lindholm Dyb sættes en NE-lig kurs, som fører tæt E om den grønne spidstønde, der afmærker Fejø Kirkegrund. Når Kirkegrund er vel passeret fortsættes N-over til ledelinien gennem renden til havnen. Fra den S-lige del af Femø Sund fører et løb mellem Fejø Sletterev og Middelgrund med mindstedybde 3,1 m. Fra sundet sættes Side 1

14 således en WSW-lig kurs (247,5 ) mellem kompasafmærkningerne, der afmærker henholdsvis Sletterev og Middelgrund. Der fortsættes på denne kurs, indtil man er passeret N om den røde stumptønde, der afmærker Tossegrund, og man når ledelinien gennem renden til havnen. Fartbegrænsning 5 knob. Afmærkning Renden til havnen er afmærket med 5 grønne stager med topbetegnelse på E-siden og med 1 rød tønde samt 4 røde stager med topbetegnelse på W-siden. Fyr Dybvig Havn Bag- og Forfyr. Fyrene leder holdt overet (347 ) gennem den gravede rende til havnen. Bagfyret på en pæl N for havnen og forfyret på et skur på W-lige mole. Ledninger Umiddelbart W for havnen findes en rørledning, se plan. Ressourcer Apotek og kiosk 1km. Benzin/diesel/olie og gas 3 km. Kran 750 kg. Havnekontor Telefon E-post: Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Det til havnen hørende søområde begrænses af havnens ydre værker og mod W af en ret linje fra bådebroens SW-lige hjørne 1) til den W-lige ende af bølgebryderen 2). Mod S af en ret linje fra bølgebryderens E-lige ende 3) til den S-lige bølgebryders molehoved 4). 1) 54 56,659'N ,080'E 2) 54 56,650'N ,073'E 3) 54 56,634'N ,125'E 4) 54 56,631'N ,216'E. Se i øvrigt plan. Side 2

15 Særlige bestemmelser (Uddrag af ordensreglement for Dybvig Havn af 22. marts 2012) Regler for sejlads. For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande". Ordensbestemmelser. For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne". Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

16 Opdateret: Side 4

17 Udskrift fra den: Femø Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Femø Sund, Femø W-kyst 54 58,3'N 11 30,9'E - kort 160 fotograferet juli 2003 Havnen ejes af Lolland Kommune. Færgefart til Kragenæs. En gravet rende fører til havnen. Dybder Se plan. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 30 m og dybgang 3,0 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m. N-lige og NE-lige vinde kan give indtil 1,5 m højvande og S-lige vinde indtil 1,5 m lavvande. Afmærkning S-siden af renden er afmærket med 5 grønne spidstønder med topbetegnelse. Båker Femø Havn Bag- og Forbåke leder holdt overet (096 ) gennem den gravede rende til havnen. Side 1

18 Bagbåken: ESE for havnen. Grå gittermast med orange trekant med nedadvendt spids. Forbåken: S for færgelejet i havnens SE-lige del. Grå pæl med orange trekant med opadvendt spids. Fyr Femø Havn Bag- og Forfyr viser grønt, fast lys. Fyrene leder holdt overet (096 ) gennem den gravede rende til havnen. Havnefyr, se plan. Kabler Ud for havnen findes et kabelfelt, der strækker sig til Fejø; kabelbåker med fyr på Fejø. Ressourcer Gratis internet. En 3-tons kran. Diesel, maskinværksted, flaskegas, posthus og restaurant 2 km. Havnekontor Telefon Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne, mellem nedenstående koordinater: 1) 54º58,324500'N 011º30,789933'E, Fyr (F.R) 2) 54º58,303733'N 011º30,816817'E, S-molens molehoved. Se i øvrigt plan. Særlige bestemmelser (Uddrag af ordensreglement for Femø Havn af 22. marts 2012) Regler for sejlads. For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande". Ordensbestemmelser. For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne". Side 2

19 Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

20 Opdateret: Side 4

21 Udskrift fra den: Guldborg Bro og Bådehavn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Guldborg Sund, Falster W-kyst 54 52,2'N 11 45,0'E - kort 163 fotograferet maj 1997 Havnen Havneanlægget ligger på Falster-siden. Anlægget består af en række kajer, som ejes af Storebælt Sten og Grus A/S, Korsør samt af en bådehavn, der administreres af Guldborg Falster Bådebrolaug. Dybder Dybden ved den 44 m lange W-kaj 3,0-3,5 m, ved S-kaj 2,5 m og ved E-kaj 2,0 m. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 50 m, bredde 12 m og dybgang 3 m. Side 1

22 Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. NW-lig til NE-lig kuling kan give indtil 0,8 m højvande og SE-lig til SW-lig kuling indtil 0,8 m lavvande. Strøm NW-lig til NE-lig kuling giver S-gående strøm. Besejling Havnen kan kun besejles om dagen. Fartbegrænsning 3 knob. Fyr Fyr ved Guldborgbroen, se plan. Kabler Tæt langs Guldborgbroens N-side fra Lolland til E-lige strømpille ligger 2 undervandskabler, og langs broens S-side fra kyst til kyst findes kabler. Ankringsforbud i havnen. Ressourcer Campingplads 1 km. Havnekontor Telefon (Kl ). Telefax Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Det til Guldborg Falster Bådebrolaug hørende søområde begrænses af en linje gennem følgende punkter: 1) 54º52,213 N 11º45,113 E 2) 54º52,134 N 11º45,063 E 3) 54º52,161 N 11º44,957 E 4) 54º52,205 N 11º44,975 E 5) 54º52,202 N 11º45,016 E 6) 54º52,222 N 11º45,035 E Side 2

23 Særlige bestemmelser (Uddrag af Ordensreglement for Guldborg Bro og Bådehavn (Bådebrolaug) af 26. februar 2008) Regler for sejlads. For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande". Ordensbestemmelser. For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne". Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

24 Opdateret: Side 4

25 Udskrift fra den: Guldborg Lystbådehavn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Guldborg Sund, Lolland E-kyst 54 52,2'N 11 44,8'E - kort 163 fotograferet maj 1997 Havnen der ligger på Lolland-siden, ejes af Guldborgsund Kommune. Dybder Se plan. Største skibe der kan anløbe havnen: Længde 50 m ved yderste bro. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. N-lige og SW-lige vinde kan give indtil 0,5 m højvande og S-lige og E-lige vinde indtil 0,5 m lavvande. Side 1

26 Strøm Strømmen er altid N- eller S-gående og på langs af broens yderende, max. 1 knob. Fartbegrænsning 3 knob. Fyr Fyr ved Guldborgbroen, se plan. Kabler Tæt langs Guldborgbroens N-side fra Lolland til E-lige strømpille ligger 2 undervandskabler, og langs broens S-side fra kyst til kyst findes kabler. Ressourcer El og vand på broerne. Mastekran. Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 2

27 Opdateret: Side 3

28 Udskrift fra den: Gåbense Lystbådehavn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Storstrøm, Falster N-kyst 54 56,6'N 11 52,9'E - kort 162 fotograferet maj 1997 Havnen ejes af Gåbense Bådelaug. En ca. 0,2 sm lang, gravet rende fører i S-lig retning til lystbådehavnen. Dybder Dybden i den gravede rende 2,5 m og i havnen indtil 2,0 m. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 4 m og dybgang 2,0 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. N-lig vind giver indtil 1,0 m højvande og SE-lig vind indtil 0,5 m lavvande. Side 1

29 Fartbegrænsning 2 knob. Afmærkning Den gravede indløbsrende er på E-siden afmærket med en rød tønde med topbetegnelse ved yderenden samt med 3 røde stager med topbetegnelse. På W-siden af renden en grøn stage med topbetegnelse. Fyr 2 fyr, der viser rødt, fast lys (lodretstillede lysstofrør). Fyrene leder holdt overet (178,5 ) gennem den gravede rende til havnen. Molehovedet på S-siden af indsejlingen er facadebelyst. Ressourcer Vandstandsmåler i indsejlingen. Cykler udlejes gratis. Købmand 1,5 km. Apotek, cafeteria, gas og posthus ca. 3 km. Havnekontor Telefon Telefax E-post: Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Se plan. Særlige bestemmelser (Uddrag af Ordensreglement for Gåbense Lystbådehavn af 21. december 2007) Regler for sejlads. For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande". Ordensbestemmelser. For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne". Side 2

30 Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

31 Opdateret: Side 4

32 Udskrift fra den: Hesnæs Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Østersøen, Hesnæs Vig, Falster E-kyst 54 49,4'N 12 08,3'E - kort 162 fotograferet maj 1997 Havnen ejes af Det Classenske Fideicommis. Dybder Se plan og Advarsel. Største skibe der kan besejle havnen: Længde ca. 30 m, bredde 6 m og dybgang 2,6 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. NE-lige vinde kan give indtil 0,75 m højvande og SW-lige vinde indtil 0,75 m lavvande. Havnen er urolig ved vind fra S. Side 1

33 Besejling På Præstebjerg Rev umiddelbart S for havnen findes flere bundgarnsstader. Det rapporteres, at de yderste stader findes på ca ,3'N 12 10,7'E ca. 1,8 sm SE for havnen. Advarsel I indsejlingen er der tilbøjelighed til tilsanding. Efter E-lige storme kan dybden i indsejlingen være aftaget til ca. 2 m. Oprensning til 3,1 m finder normalt sted hvert år. I perioder kan dybden ofte være aftaget til 2,6 m. Fartbegrænsning Max. 3 knob. Afmærkning Se plan. Afmærkningen er udlagt hvert år i perioden 1/4-15/11. Fyr Se plan. Ledninger På N-siden af havnen er etableret en udløbsledning. Ledningens udløb er beliggende 55 m E for dækmolens E-ligste punkt. Ankerplads i bugten S for havnen i roligt vejr. Ressourcer Tønder til spildolie på W-molen. Dykkerassistance og reparatør kan tilkaldes. Restaurant 1200 m. Havnekontor Telefon Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Side 2

34 Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

35 Opdateret: Side 4

36 Udskrift fra den: Hestehoved Lystbådehavn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Storebælt, Nakskov Fjord, Lolland W-kyst 54 49,9'N 11 05,6'E - kort 144 fotograferet juli 2012 Havnen der ejes af Lolland Kommune, består af et ca. 200 m langt og ca. 100 m bredt bassin. En 150 m lang indsejlingsrende fører fra sejlløbet i Nakskov Fjord til havnen. Dybder I renden 3,0 m og i selve havnen indtil 3,0 m. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 3,0 m og dybgang 2,5 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er kun lille. Storm mellem NE og E kan give indtil 1,5 m højvande og storm mellem SW og W indtil 1,0 m lavvande. Besejling Havnen kan kun besejles om dagen (om natten dog også af stedkendte). Side 1

37 Fartbegrænsning 5 knob Afmærkning Renden er afmærket med en grøn og en rød stage med topbetegnelse i perioden 1/4-15/11. Ressourcer El og vand ved broerne. Indkøb3 km (Nakskov). En 400-kg mastekran. Bedding og slæbested. Friluftsbad og minigolf. Havnekontor Telefon E-post: Hjemmeside: Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 2

38 Opdateret: Side 3

39 Udskrift fra den: Hårbølle Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Grønsund, Møn SW-kyst 54 53,4'N 12 08,0'E - kort 162 fotograferet maj 1997 Havnen der ejes af Foreningen Hårbølle Havn, består af et ca. 80 m langt og 60 m bredt bassin på NW-siden af den tidligere færgebro samt en jollebro med tilhørende fortøjningspæle umiddelbart E for havnen. Dybder Dybden i indsejlingen 3,0 m og i havnen indtil 3,0 m. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 30 m, bredde 10 m og dybgang 3,0 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m. N-lige vinde giver indtil 1,0 m højvande og S-lige vinde indtil 1,0 m lavvande. Side 1

40 Strøm W-lig vind kan give hård S-gående strøm og E-lig vind hård N-gående strøm. Fartbegrænsning 2 knob. Fyr Fyr på E-lige molehoved, der viser grønt, fast lys. Se plan. Kabler Kabel går over Grønsund til Skansepynt på Falster fra et punkt 200 m SE for Hårbølle Havn Fyr; kabelbåker med fyr på Møn. Ankerplads Umiddelbart W for havnen. Ankringsforbud Udløbsledning ca. 50 m SE for havnen (se plan) og kabel ca. 200 m S for havnen. Ressourcer Dykkerassistance. En mobilkran. Slæbesteder. Diesel og olie. Bank 3 km. Vandstandsbræt. Havnekontor Telefon Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Det til havnen hørende søområde begrænses af havnens ydre værker samt indsejlingsrenden indtil 30 m fra bolværket. Side 2

41 Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

42 Opdateret: Side 4

43 Udskrift fra den: Kragenæs Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Ståldyb, Lolland N-kyst 54 54,9'N 11 21,5'E - kort 160 fotograferet juli 2005 Havnen ejes af Lolland Kommune og består af to havnebassiner og N for disse to færgelejer, hvorfra der er færgefart til Fejø og Femø. Dybder Se plan. På grund af stedvis tangaflejring i renden kan dybden i denne aftage. Med N-lig storm og højvande kan der føres tang og andre søplanter ind i renden. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 30 m, bredde 8 m og dybgang 2,8 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. N-lig storm kan give indtil 1,2 m højvande og S-lig storm indtil 0,6 m lavvande. Strøm Skruevand fra færger i færgeleje giver kraftig strøm/understrøm ud for havneindsejlingen. Side 1

44 Fartbegrænsning 3 knob. Vis hensyn til færgetrafikken. Afmærkning Den gravede rende er på N-siden afmærket med 5 grønne stager med topbetegnelse, og på S-siden med 2 røde stumptønder med topbetegnelse og en rød stage med topbetegnelse. Båker Kragenæs Havn Bag- og Forbåke leder holdt overet (260 ) gennem den gravede rende til havnen. Bagbåken: Grå lysmast med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids. Forbåken: Sort mast med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids. Fyr Kragenæs Havn Bag- og Forfyr viser grønt, fast lys. Fyrene leder holdt overet (260 ) gennem den gravede rende til havnen. Kragenæs Færgehavn Bag- og Forfyr viser rødt, fast lys. Fyrene leder holdt overet (269,1 ) fra den inderste del af renden til færgelejerne. Kabler Ca. 200 m N for havnen findes et kabelfelt, der strækker sig til Fejø; kabelbåker og kabelfyr ved Kragenæs. Ressourcer Gratis internet. Diesel på havnen. Olie hos købmanden. Mastekran 250 kg. Havnekontor Telefon (1. april til 30. september, kl og kl ) Mobil Telefax E-post: Hjemmeside: Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Det til havnen hørende søområde begrænses af havnens dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne med nedenstående koordinater: Side 2

45 1) 54º54,993500'N 011º21,681317'E (N-lige molehoved) 2) 54º54,941983'N 011º21,591983'E (S-lige molehoved) Se i øvrigt plan. Særlige bestemmelser (Uddrag af ordensreglement for Kragenæs Havn af 22. marts 2012) Regler for sejlads. For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande". Ordensbestemmelser. For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne". Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

46 Opdateret: Side 4

47 Udskrift fra den: Nakskov Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Storebælt, Nakskov Fjord, Lolland W-kyst 54 50,0'N 11 07,2'E - kort 144 fotograferet juli 2012 Havnen Er en kommunal selvstyrehavn ejet af Lolland Kommune. Havnen råder over kajarealer til større erhvervsskibe, men har ligeledes faciliteter for lystfartøjer ved Havnegadekajen. Desuden har Rosnæs Bådelaug broer for lystfartøjer bl.a. W for bådeværftet. En gravet rende fører gennem Nakskov Fjord ind til havnen. På rendens første retlinede stræk ind mod Enehøje aftager rendens bundbredde gradvist fra 100 m til 40 m. I rendens to første sving er bundbredden op til 80 m. På de efterfølgende retlinede strækninger og sving ind mod havnen er bundbredden 40 m. Dybder Dybden i den gravede rende 8,5 m og i havnen indtil 8,5 m. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 183 m, bredde 21 m og dybgang 8,0 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er kun lille. I ekstreme tilfælde kan storm mellem NE og E give indtil 1,5 m Side 1

48 højvande og storm mellem SW og W indtil 1,0 m lavvande. Den aktuelle vandstand og historik kan aflæses på havnens hjemmeside: Besejling Den gravede rende til havnen kan om natten kun besejles ved hjælp af projektør. Gennem rendens retlinede strækninger vejleder ledefyrene ved besejlingen. Større skibe, der anløber havnen, skal ved anduvning fra søsiden anmelde på VHF kanal 16, at de er på vej ind i løbet. Udgående større skibe skal ligeledes ved afgang anmelde, at de er for udgående i løbet. Fartbegrænsning I løbet mellem Nakskov Havns W-lige grænse (Rosnæs-Trælleholm) og 54 49'43''N 11 04'52''E må maskindrevne skibe ikke sejle med en hastighed, der overstiger 5 knob. I havnen må skibe og både ikke sejle med større fart end 5 knob. Afmærkning Den gravede rende er fra anduvningen NNW for Albuen til havnen afmærket med stager på begge sider. På strækningen fra S for Enehøje til havnen er renden desuden afmærket med røde og grønne fyrpæle med radarreflektor. I løbet N om Slotø er afmærkningen kun udlagt i perioden 15/4-15/11. Båker Fra NNW for Albuen til havnen leder ledebåker med orange eller røde trekanttopbetegnelser gennem rendens retlinede strækninger. Fyr Fra NNW for Albuen til havnen leder ledefyr gennem rendens retlinede strækninger. På strækningen fra S for Enehøje til havnen leder tillige fyr på pæle gennem renden. I havnen findes et fyr på pieren ved hjørnet af Vestre Kaj og Toldbodkaj, der viser rødt blink. Kabler Tværs over sejlrenden i den W-lige del af havnen er udlagt 2 stærkstrømskabler, og ca. 60 m E herfor 4 stærkstrømskabler og 3 rørledninger i samme trace. Tværs over den indre del af havnen ligger et stærkstrømskabel og en kloakledning. Ankerplads Mindre skibe kan ankre på Enehøje Red eller Albue Red. Side 2

49 Lods Lods DanPilot, Lodseriet Danmark Telefon (døgnbemandet) Telefax VHF kanal 87 E-post: Hjemmeside: Lodsmødestedet W for Nakskov Fjord er vist i søkortene. I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse af lods". Lodstvang Ved sejlads på Nakskov Fjord skal følgende skibe anvende lods: 1) Skibe med en dybgang på 6,6 m og derover, 2) skibe med en bredde på 20 m og derover, eller 3) skibe med en længde (l.o.a.) på 130 m og derover. I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse af lods", "Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis" og "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis". Bugsering Bugserbåd med pæletræk på 5 tons. Ressourcer El- og vandtilslutning på hovedparten af kajerne. En del af kajanlægget forstærket til heavy-lift kranarbejde. Mobilkran med 16 m udlæg og fastkran med 100 tons løfteevne. Desuden findes transportbånd m.m. til lastning af korn m.m. Reparationsfirmaer kan tilkaldes. Bådeværft med ophalerbedding for fartøjer på indtil 20 tons egenvægt. I havnekontorets åbningstid sælges dieselolie fra havnens stander på hjørnet af Toldbodkaj og Havnegadekaj. Bytning af flaskegas 400 m. Campingplads 2 km. Havnekontor Havnekontor Tlf: Vagttelefon: Fax: Åbningstider: Mandag - Torsdag kl Side 3

Nykøbing Falster Havn

Nykøbing Falster Havn Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 26-1-2017 Nykøbing Falster Havn Sidste opdateringer Tekst: 17-8-2016 - Plan 1: 2-7-2014 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Guldborg Sund, Falster W-kyst 54 45,6'N 11

Læs mere

Rødbyhavn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Rødbyhavn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 7-3-2017 Rødbyhavn Sidste opdateringer Tekst: 1-6-2016 - Plan 1: 1-6-2016 Beliggenhed Østersøen, Femern Bælt, Lolland S-kyst 54 39,3'N 11 20,7'E - kort 196 Færgehavnen

Læs mere

Gedser Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Gedser Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-2-2017 Gedser Havn Sidste opdateringer Tekst: 22-4-2015 - Plan 1: 13-7-2016 Beliggenhed Østersøen, Kroghage Dyb, Falster S-kyst 54 34,3'N 11 55,6'E - kort 197

Læs mere

Ærøskøbing Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Ærøskøbing Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 5-7-2016 Ærøskøbing Havn Sidste opdateringer Tekst: 11-11-2015 - Plan 1: 11-11-2015 Beliggenhed Farvandet S for Fyn, Ærø N-kyst 54 53,6'N 10 24,7'E - kort 152 Møllegab

Læs mere

Assens Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Assens Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-7-2016 Assens Havn Sidste opdateringer Tekst: 27-1-2016 - Plan 1: 27-1-2016 Beliggenhed Lillebælt 55 16,1'N 9 53,1'E - kort 151 Havnen set fra NNW - fotograferet

Læs mere

Rudkøbing Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Rudkøbing Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 17-1-2017 Rudkøbing Havn Sidste opdateringer Tekst: 7-12-2016 - Plan 1: 27-4-2016 Beliggenhed Farvandet S for Fyn, Rudkøbing Løb, Langeland W-kyst 54 56,5'N 10

Læs mere

Karrebæksminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Karrebæksminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 31-12-2016 Karrebæksminde Havn Sidste opdateringer Tekst: 14-9-2016 - Plan 1: 27-7-2016 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Karrebæksminde Bugt 55 10,7'N 11 39,3'E -

Læs mere

Bogense Havn og Marina

Bogense Havn og Marina Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 23-12-2016 Bogense Havn og Marina Sidste opdateringer Tekst: 7-9-2016 - Plan 1: 21-12-2016 Beliggenhed Lillebælt 55 34,0'N 10 04,7'E - kort 114 eller 151 fotograferet

Læs mere

Avedøreværkets Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Avedøreværkets Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 30-12-2016 Avedøreværkets Havn Sidste opdateringer Tekst: 29-8-2012 - Plan 1: 30-11-2009 Beliggenhed Sundet, Køge Bugt 55 36,0'N 12 29,0'E - kort 134 fotograferet

Læs mere

Næstved Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Næstved Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 15-3-2017 Næstved Havn Sidste opdateringer Tekst: 14-9-2016 - Plan 1: 22-8-2012 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Karrebæk Fjord, Næstved Kanal 55 13,6'N 11 45,4'E

Læs mere

Vejle Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Vejle Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 6-7-2016 Vejle Havn Sidste opdateringer Tekst: 4-5-2016 - Plan 1: 3-12-2014 Beliggenhed Lillebælt, Vejle Fjord 55 42,4'N 9 33,4'E - kort 157 Havnen og lystbådehavnen

Læs mere

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 28-1-2018 Kolding Havn Sidste opdateringer Tekst: 26-1-2018 - Plan 1: 20-10-2017 Beliggenhed Lillebælt, Kolding Fjord 55 29,5'N 9 29,5'E - kort 158 fotograferet

Læs mere

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Kolding Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 23-1-2017 Kolding Havn Sidste opdateringer Tekst: 5-3-2014 - Plan 1: 2-7-2014 Beliggenhed Lillebælt, Kolding Fjord 55 29,5'N 9 29,5'E - kort 158 fotograferet juli

Læs mere

Løgstør Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Løgstør Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 31-1-2017 Løgstør Havn Sidste opdateringer Tekst: 18-1-2017 - Plan 1: 11-1-2017 Beliggenhed Limfjorden 56 58,1'N 9 14,7'E - kort 105 Kanalhavn og Vester Bådehavn

Læs mere

Kerteminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: 8-6-2011 - Plan 1: 20-4-2016

Kerteminde Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: 8-6-2011 - Plan 1: 20-4-2016 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 30-6-2016 Kerteminde Havn Sidste opdateringer Tekst: 8-6-2011 - Plan 1: 20-4-2016 Beliggenhed Storebælt, Kerteminde Bugt 55 27,1'N 10 40,1'E - kort 141 Havnen set

Læs mere

Jeg har lavet min egen havnelods den 23-12-2015

Jeg har lavet min egen havnelods den 23-12-2015 Jeg har lavet min egen havnelods den 23-12-2015 Vigtigt! Din egen havnelods giver kun et øjebliksbillede af oplysninger om de valgte havne og broer. For havne og broer, hvorfra redaktionen har modtaget

Læs mere

Randers Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Randers Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 21-12-2016 Randers Havn Sidste opdateringer Tekst: 6-5-2015 - Plan 1: 26-6-2013 Beliggenhed Kattegat, Randers Fjord 56 27,7'N 10 03,7'E - kort 111 Havnen er selvejende

Læs mere

Fredericia Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Fredericia Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 22-12-2016 Fredericia Havn Sidste opdateringer Tekst: 29-6-2016 - Plan 1: 10-8-2016 Beliggenhed Lillebælt, Snævringen 55 33,2'N 9 43,8'E - kort 158 Vesthavn - fotograferet

Læs mere

Svendborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Svendborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 4-3-2017 Svendborg Havn Sidste opdateringer Tekst: 2-12-2015 - Plan 1: 6-4-2016 Beliggenhed Farvandet S for Fyn, Svendborg Sund 55 03,4'N 10 36,9'E - kort 171 fotograferet

Læs mere

Skagen Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Skagen Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 8-1-2012 Skagen Havn Sidste opdateringer Tekst: 21-12-2011 - Plan 1: 10-11-2010 Beliggenhed Kattegat, Ålbæk Bugt 57 43,1'N 10 35,3'E - kort 101 fotograferet juli

Læs mere

Kalundborg Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Fartbegrænsning. Afmærkning

Kalundborg Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Fartbegrænsning. Afmærkning Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 28-1-2017 Kalundborg Havn Sidste opdateringer Tekst: 21-12-2016 - Plan 1: 27-7-2016 Beliggenhed Storebælt, Kalundborg Fjord 55 40,6'N 11 05,1'E - kort 145 Anmærkning

Læs mere

Statoil Oliepier. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Statoil Oliepier. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 10-10-2016 Statoil Oliepier Sidste opdateringer Tekst: 27-7-2016 - Plan 1: 27-7-2016 Beliggenhed Storebælt, Kalundborg Fjord 55 40,0'N 11 05,5'E - kort 145 Havnen

Læs mere

Århus Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan: (ingen) Kattegat, Århus Bugt 56 09,0'N 10 13,7'E - kort 127

Århus Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan: (ingen) Kattegat, Århus Bugt 56 09,0'N 10 13,7'E - kort 127 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 22-2-2017 Århus Havn Sidste opdateringer Tekst: 25-1-2017 - Plan: (ingen) Beliggenhed Kattegat, Århus Bugt 56 09,0'N 10 13,7'E - kort 127 Nordhavn og Sydhavn -

Læs mere

Skagen Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Skagen Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 18-7-2017 Skagen Havn Sidste opdateringer Tekst: 1-6-2016 - Plan 1: 23-9-2015 Beliggenhed Kattegat, Ålbæk Bugt 57 43,1'N 10 35,3'E - kort 101 fotograferet juni

Læs mere

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016

Hvide Sande Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 3-7-2016 Hvide Sande Havn Sidste opdateringer Tekst: 17-2-2016 - Plan 1: 15-6-2016 Beliggenhed Nordsøen, Ringkøbing Fjord 56 00,1'N 8 07,5'E - kort 93 og 99 Anmærkning

Læs mere

Frederikshavn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009

Frederikshavn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Største skibe. Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 8-1-2012 Frederikshavn Havn Sidste opdateringer Tekst: 6-7-2011 - Plan 1: 13-5-2009 Beliggenhed Kattegat 57 26,1'N 10 32,9'E - kort 123 Indsejlingen og S-lige del

Læs mere

Odense Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1:

Odense Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 9-7-2016 Odense Havn Sidste opdateringer Tekst: 22-6-2016 - Plan 1: 22-6-2016 Beliggenhed Kattegat, Odense Kanal 55 24,6'N 10 22,6'E - kort 115 Havnen er en kommunal

Læs mere

Esbjerg Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan: (ingen) Nordsøen, Grådyb 55 28,3'N 8 25,3'E - kort 95

Esbjerg Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: Plan: (ingen) Nordsøen, Grådyb 55 28,3'N 8 25,3'E - kort 95 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 9-10-2016 Esbjerg Havn Sidste opdateringer Tekst: 24-8-2016 - Plan: (ingen) Beliggenhed Nordsøen, Grådyb 55 28,3'N 8 25,3'E - kort 95 Nordhavn - fotograferet juli

Læs mere

Aalborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011. Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107

Aalborg Havn. Beliggenhed. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011. Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 24-6-2016 Aalborg Havn Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2014 - Plan 1: 15-6-2011 Beliggenhed Limfjorden 57 03,1'N 9 56,4'E - kort 107 Tunnelbassinet - fotograferet

Læs mere

Vordingborg Sydhavn (Masnedsund)

Vordingborg Sydhavn (Masnedsund) Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 11-7-2016 Vordingborg Sydhavn (Masnedsund) Sidste opdateringer Tekst: 29-6-2016 - Plan 1: 5-7-2016 Beliggenhed Smålandsfarvandet, Masnedsund 54 59,7'N 11 53,9'E

Læs mere

Nakskov Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: 1-6-2016 - Plan 1: 28-1-2015

Nakskov Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Dybder. Største skibe. Vandstand. Besejling. Sidste opdateringer Tekst: 1-6-2016 - Plan 1: 28-1-2015 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 18-9-2016 Nakskov Havn Sidste opdateringer Tekst: 1-6-2016 - Plan 1: 28-1-2015 Beliggenhed Storebælt, Nakskov Fjord, Lolland W-kyst 54 50,0'N 11 07,2'E - kort 144

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 9. september årgang SØKORTRETTELSER 35 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 9. september årgang SØKORTRETTELSER 35 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 9. september 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 35 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 312-316 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Studstrupværkets Havn

Studstrupværkets Havn Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 20-3-2017 Studstrupværkets Havn Sidste opdateringer Tekst: 13-6-2012 - Plan 1: 29-10-2010 Beliggenhed Kattegat, Århus Bugt, Kalø Vig 56 15,0'N 10 21,0'E - kort

Læs mere

Kong Frederik IXs Bro

Kong Frederik IXs Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 12-5-2010 Kong Frederik IXs Bro Sidste opdateringer Tekst: 30-7-2008 Beliggenhed Guldborg Sund, S for Nykøbing Falster Havn. 54 45,5'N 11 51,8'E - kort 163 Set

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 24. oktober årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 24. oktober årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 24. oktober 2003 15. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 267-270 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

1. Indledning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Anvendelse af ordensreglerne 2 1.3 Hvem har udarbejdet ordensreglementet 2 1.4 Administration 2

1. Indledning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Anvendelse af ordensreglerne 2 1.3 Hvem har udarbejdet ordensreglementet 2 1.4 Administration 2 ORDENSREGLEMENT Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 1.1 Baggrund 2 1.2 Anvendelse af ordensreglerne 2 1.3 Hvem har udarbejdet ordensreglementet 2 1.4 Administration 2 2. Generel beskrivelse af Horsens

Læs mere

SØKORTRETTELSER 48. Rettelse nr. / Correction no. 430-442. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 48. Rettelse nr. / Correction no. 430-442. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 10. december 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 48 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 430-442 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60 430 142

Læs mere

Thyborøn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 2:

Thyborøn Havn. Beliggenhed. Havnen. Dybder. Vandstand. Sidste opdateringer Tekst: Plan 2: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 31-1-2017 Thyborøn Havn Sidste opdateringer Tekst: 11-1-2017 - Plan 2: 7-12-2016 Beliggenhed Limfjorden, Thyborøn Kanal, Søndre Dyb 56 41,9'N 8 13,4'E - kort 108

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 26-39. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

Rettelse nr. / Correction no. 26-39. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 17. februar 2012 24. årgang SØKORTRETTELSER 6 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 26-39 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 60 26, 27

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 14. august 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 32 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 365-371 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Københavns Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: 20-4-2016 - Plan 1: 26-3-2008. Sundet 55 39,9'N 12 34,3'E - kort 134

Københavns Havn. Beliggenhed. Anmærkning. Havnen. Sidste opdateringer Tekst: 20-4-2016 - Plan 1: 26-3-2008. Sundet 55 39,9'N 12 34,3'E - kort 134 Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 28-5-2016 Københavns Havn Sidste opdateringer Tekst: 20-4-2016 - Plan 1: 26-3-2008 Beliggenhed Sundet 55 39,9'N 12 34,3'E - kort 134 Anmærkning 1: Mellem Nyholm

Læs mere

Kronprins Frederiks Bro

Kronprins Frederiks Bro Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 6-1-2017 Kronprins Frederiks Bro Sidste opdateringer Tekst: 6-4-2016 Beliggenhed Roskilde Fjord ca. 1200 m N for Frederikssund Havn. 55 50,6'N 12 02,3'E - kort

Læs mere

Ordensreglement for Middelfart Lystbådehavne

Ordensreglement for Middelfart Lystbådehavne for Middelfart Lystbådehavne Forslag Forord Middelfart Lystbådehavne ejes af Middelfart Kommune og drives af Byrådet ved Teknisk Udvalg som fungerende Havneudvalg og omfatter havnene: 1. Middelfart Marina

Læs mere

Ordensreglement for Aalborg Havn A/S

Ordensreglement for Aalborg Havn A/S Ordensreglement for Aalborg Havn A/S Gældende fra 1. januar 2011 Dette reglement, der er udfærdiget i medfør af 15 og 18, stk. 2, i lov nr. 326 af 28. maj 1999 om havne med senere ændringer er i henhold

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande

Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 779 af 18. august 2000 I medfør af 1, stk. 2, 6, og 32, stk. 4, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 8. juli årgang SØKORTRETTELSER 26 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 8. juli årgang SØKORTRETTELSER 26 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 8. juli 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 26 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 206-213 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

BILAG 2 OG 3 TIL SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR KLAPBROER

BILAG 2 OG 3 TIL SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR KLAPBROER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL Juni 2012 KBP BILAG 2 OG 3 TIL SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE FOR KLAPBROER BEKENDTGØRELSE OM SEJLADS GENNEM VISSE BROER I DANSKE FARVANDE UDSKRIFT FRA DEN DANSKE HAVNELODS.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 13. maj 2011 23. årgang SØKORTRETTELSER 18 DANISH CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 164-181 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT 1044)

Læs mere

SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 17. februar 2006 18. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 33-39 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 25. november årgang SØKORTRETTELSER 46 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 25. november årgang SØKORTRETTELSER 46 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 25. november 2005 17. årgang SØKORTRETTELSER 46 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No. 418-426 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 13. februar 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 6 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 49-52 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 18. september 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 409-411 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Oddesundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Sidste opdateringer Tekst:

Oddesundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 16-1-2017 Oddesundbroen Sidste opdateringer Tekst: 9-11-2016 Beliggenhed Limfjorden, Oddesund mellem W-siden af Grisetåodde og E-spidsen af Sunddraget. 56 34,7'N

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 16. januar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 16. januar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 16. januar 2009 21. årgang SØKORTRETTELSER 1-2 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 1-6 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Egernsundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst:

Egernsundbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 1-2-2017 Egernsundbroen Sidste opdateringer Tekst: 16-11-2016 Beliggenhed Fører over den S.-lige indsnævring af Egernsund ud for Egernsund By. 54 54,4'N 9 36,0'E

Læs mere

Limfjordsbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst:

Limfjordsbroen. Beliggenhed. Brotype. Brolængde. Gennemsejlingshøjde. Gennemsejlingsbredde. Afmærkning. Strøm. Sidste opdateringer Tekst: Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 4-3-2017 Limfjordsbroen Sidste opdateringer Tekst: 29-7-2015 Beliggenhed Limfjorden, mellem Aalborg og Nørresundby. 57 03,3'N 9 55,2'E - kort 107 Set fra E - fotograferet

Læs mere

SØKORTRETTELSER 42. Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

SØKORTRETTELSER 42. Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 29. oktober 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 359-366 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 100 359 116

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 4. juni 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 22 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 4. juni 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 22 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 4. juni 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 22 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 142-148 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 30. april årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 30. april årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 30. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 123-128 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods

Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Søfartsstyrelsen refereres i denne Bekendtgørelse: Forsvarsministeriet / Anvendelse af lods Orientering Dette er en skrivelse ved databasen Retsinformation, som indeholder teksten "Søfartsstyrelsen" Bekendtgørelse

Læs mere

Ordensreglement. for Erhvervshavne. i Svendborg Kommune

Ordensreglement. for Erhvervshavne. i Svendborg Kommune Ordensreglement for Erhvervshavne i Svendborg Kommune Nedenstående erhvervshavne og erhvervsfaciliteter ejes af Svendborg Kommune. De drives og administreres af Svendborg Havn, Færge- og Sundfart, der

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn)

FORRETNINGSBETINGELSER FOR. BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) FORRETNINGSBETINGELSER FOR BANDHOLM HAVN (Knuthenborg Havn) Beliggenhed: Smålandsfarvandet, Lolland N-kyst 54-50,3N 11-29,4E, kort 160 Havnen: Ejes af Knuthenborg Gods. En gravet rende, Bandholm rende,

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 26. september 2008 20. årgang SØKORTRETTELSER 38 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 26. september 2008 20. årgang SØKORTRETTELSER 38 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 26. september 2008 20. årgang SØKORTRETTELSER 38 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 373-387 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Rettelsesblad til Dansk Fyrliste 2011 - Rettet t.om EfS 02-2012

Rettelsesblad til Dansk Fyrliste 2011 - Rettet t.om EfS 02-2012 Dansk nr./ avn/ Bredde/ Fyrkarakter/ Flamme- Lysevne Fyrudseende/ Yderligere oplysninger W-lige Kattegat - Skagen til Grenå 1670 C0190.2 Udbyhøj ord Fiskerihavn. På E-molens hoved 56 36,61' 10 18,0' E

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bkg. nr. 274 af 3. april 2009 og bkg. nr. 1439

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 23. august 2002 14. årgang CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 242-252 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction No Kort / Chart

Læs mere

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal Broreglement Odins Bro over Odense Kanal Beliggenhed Broen krydser Odense Kanal ved Oliekaj på position 55 25,3' N 10 22,8' E. Søkort 115. Brotype Broen er en dobbelt svingbro. Svingbroens to parter roterer

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande

Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Bekendtgørelse om forbud mod sejlads, ankring og fiskeri mv. i visse områder i danske farvande Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 135 af 4. marts 2005 med bekendtgørelse om ændring nr. 480 af 1. juni

Læs mere

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal

Broreglement. Odins Bro over Odense Kanal Broreglement Odins Bro over Odense Kanal Februar 2016 Beliggenhed Broen krydser Odense Kanal ved Oliekaj på position 55 25,3' N 10 22,8' E. Søkort 115. Brotype Broen er en dobbelt svingbro. Svingbroens

Læs mere

Svendborg Kommunes Lystbådehavne:

Svendborg Kommunes Lystbådehavne: Svendborg Kommunes Lystbådehavne: Svendborg Lystbådehavn består af to bassiner samt pladserne langs kysten ved Tuxensvej og ved Vestbroen inklusiv vandarealerne rundt om de dækkende værker. - Havnens vestlige

Læs mere

Jernbanebroen over Limfjorden

Jernbanebroen over Limfjorden Udskrift fra www.danskehavnelods.dk den: 1-1-2018 Jernbanebroen over Limfjorden Sidste opdateringer Tekst: 5-5-2017 Beliggenhed Limfjorden, mellem Aalborg og Nørresundby. 57 03,5'N 9 54,6'E - kort 107

Læs mere

SØKORTRETTELSER 31 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

SØKORTRETTELSER 31 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 6. august 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 31 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 217-224 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Jelse Odde E Tilføj /Insert 1.4.-15.11. 56º39,50'N 9º09,60'E (9/343 2000) Århus Udtag / Delete Fl(2)G.5s 56º09,93'N 10º14,19'E (9/339 2000)

Jelse Odde E Tilføj /Insert 1.4.-15.11. 56º39,50'N 9º09,60'E (9/343 2000) Århus Udtag / Delete Fl(2)G.5s 56º09,93'N 10º14,19'E (9/339 2000) Kort & Matrikelstyrelsen 10. marts 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 53-65 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 16. juni 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 23 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 141-150 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 9. marts 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 9 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 99-108 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4

Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 Oversigt over opgaver til DKS sæt 4 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Hornbæk Mölle 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer 2 Gilleleje Höganäs 401 // 403 nat vinddrej strøm fyrkarakterer

Læs mere

SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 17. marts 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 10 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Rettelse nr. / Correction No 66-73 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni 2016.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 17. juni 2016. (T). Fejø S. Indsejlingen til Dybvig Havn. Mindre dybde. EfS 24/612 2016. (T). Ulvsund. Dronning Alexandrines Bro. Vedligeholdelsesarbejde. Reduceret gennemsejlingshøjde. Sidefag og gennemsejlingsfag spærret

Læs mere

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015.

Smålandsfarvandet Oversigt over gældende P- og T- meddelelser Pr. 18. december 2015. (P). Storstrøm. Masnedsund. Uddybning. Anlægsarbejde. EfS 50/1299 2015. (T). Guldborg Sund N. Guldborgbroen. Broklap lukket. EfS 44/1164 2015. (T). Guldborg Sund. Nykøbing Falster Havn. Mindre dybde. EfS

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 2. april 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 13 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 105-110 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne

Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne Ringkøbing-Skjern Kommune 0 Ordensreglement for Bork, Ringkøbing og Stauning Havne INDHOLDSFORTEGNELSE: side 1 FÆLLES BESTEMMELSER: Ejer og administration

Læs mere

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn

Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Ordensreglement nr. 1 for Fur Fiskeri, Færge og - Erhvervshavn Udarbejdet af Skive kommune 2016 Fur Havn er en fiskeri-, lystbåde-, færgeri- og erhvervshavn. Havnekontorets adresse er Stenøre 3, 7884 Fur.

Læs mere

SØKORTRETTELSER 19 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 19 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 19. maj 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 19 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 120-123 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 16. juli 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 28 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 16. juli 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 28 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 16. juli 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 28 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 187-198 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

14. januar 2005 Bilag til EfS 2 2005. Indholdsfortegnelse over EfS 2004

14. januar 2005 Bilag til EfS 2 2005. Indholdsfortegnelse over EfS 2004 14. januar 2005 Bilag til EfS 2 2005 Indholdsfortegnelse over EfS 2004 Forklaring til EfS, danske og udenlandske udgivelser m.m. EfS 1: Efterretninger for Søfarende, forklaring EfS 1: Oversigt over anvendte

Læs mere

SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 22. september 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 37 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 241-245 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 1. november årgang SØKORTRETTELSER 43 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 1. november årgang SØKORTRETTELSER 43 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 1. november 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 43 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 364-374 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 29. marts 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 29. marts 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 29. marts 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 81-88 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 26. juli årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN

Kort & Matrikelstyrelsen 26. juli årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN Kort & Matrikelstyrelsen 26. juli 2002 14. årgang SØKORTRETTELSER 29 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 202-213 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 30. marts 2001 13. årgang SØKORTRETTELSER 12 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 129-139 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS

SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Kort & Matrikelstyrelsen 5. maj 2000 12. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 108-114 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 11. december 2009 ISSN 0902-9060 EfS 50 125. årgang 1058-1078 Længden angives fra Greenwich meridian. Positioner angives i grader, minutter og

Læs mere

Havnereglement. CPHport - Københavns havn 15. april 2008. - 1 -

Havnereglement. CPHport - Københavns havn 15. april 2008. - 1 - Havnereglement CPHport - Københavns havn 15. april 2008. - 1 - HAVNENS OMRÅDE Dette reglement er gældende for Københavns havns søområde samt de landområder, som er ejet og / eller administreret af Arealudviklingsselskabet

Læs mere

Sjælland Rundt 2016 Banebeskrivelse

Sjælland Rundt 2016 Banebeskrivelse Sjælland Rundt 2016 Banebeskrivelse Beskrivelsen er for Sjælland Rundt om bagbord (nordgående start) Beskrivelsen er for Bane1 (Gennem Bøgestrømmen) maks. Dybgang 1.70m Bane2 (Gennem Grønsund) Bane3 (Rundt

Læs mere

SØKORTRETTELSER 31. Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via

SØKORTRETTELSER 31. Rettelse nr. / Correction no Søkortrettelser / Chart Corrections på / via 13. august 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 31 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 227-235 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 101 (INT 1301)

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 Kort & Matrikelstyrelsen 9. januar 2009 20. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 521-529 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront

Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront Oversigt over opgaver til DKS sæt 5 nr. fra og til kort nat vejr beregn signaler 1 Frederikshavn Skagen 501 // 510 koldfront 540 // 542 2 Skagen Frederikshavn 540 // 542 søbrise 501 // 510 3 Strandby Vesterø

Læs mere

Skibstrafik ved Masnedsund

Skibstrafik ved Masnedsund Skibstrafik ved Masnedsund Høringsrapport vedrørende lukning for gennemsejling Januar 2015 Ringsted-Femern Banen E3005 Ny Masnedsund Bro Banedanmark Ringsted-Femern Banen Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere