Jeg har lavet min egen havnelods den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013"

Transkript

1 Jeg har lavet min egen havnelods den Vigtigt! Din egen havnelods giver kun et øjebliksbillede af oplysninger om de valgte havne og broer. For havne og broer, hvorfra redaktionen har modtaget indberetning om ændringer, sker opdatering af oplysninger (tekst og havneplaner) på Den danske havnelods på nettet (www.danskehavnelods.dk) onsdag kl Oplysningerne om de valgte havne og broer kan derfor mangle opdateringer allerede kort tid efter, at du har lavet din egen havnelods. Hvis du under en længerevarende sejlads (ved eksempelvis havneanløb) opnår internetadgang, bør du således enten igen lave din havnelods med de ønskede havne og broer eller tjekke, om der for hver af de valgte havne og broer er sket opdatering på Den danske Havnelods på nettet. Tilsvarende procedure bør følges, hvis du efter et tidsrum gentager en sejlads i pågældende farvandsafsnit og vil anvende den havnelods igen, som du har lavet tidligere.) Kort & Matrikelstyrelsen Søkortområdet Rentemestervej København NV E-post:

2 Udskrift fra den: Askø Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Lindholm Dyb, Askø SW-pynt 54 53,1'N 11 29,0'E - kort 160 fotograferet maj 1997 Havnen der ejes af Lolland kommune, består af et færgeleje samt en bådehavn. Dybder Se plan. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 10 m, bredde 3 m og dybgang 2,0 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. N- og NE-lige vinde giver indtil 1,5 m højvande, S- og SE-lige vinde indtil 1,5 m lavvande. Side 1

3 Strøm SE-lig kuling kan give ret stærk W-gående strøm ved indsejlingen. Besejling Havnen kan besejles både dag og nat, om natten dog kun når gadebelysningen på havnen er tændt. Fra en position i Lindholm Dyb umiddelbart NW for begyndelsen af renden ind til Bandholm holdes ENE-over (067,5 ) indtil ca. 0,2 sm ret S af havnen, idet man passerer mellem Konemades Hage og Askø Kirkegrund. Herefter fortsættes N-over til havneindløbet. Fyr Se plan. Kabler Ca. 150 m W for havnen går kabler til kysten NE for Reersnæs på Lolland; kabelbåker på begge kyster. Ankringsforbud Opmærksomheden henledes på, at det er forbudt at ankre i eller i nærheden af det i kortet angivne kabelfelt. Ressourcer En mastekran max. 3 tons. Købmand 2 km. Færgeforbindelse til Bandholm. Havnekontor Telefon E-post: Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Det til havnen hørende søområde begrænses af havnens dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne, jævnfør nedenstående koordinater. 1) E-mole 54º53,036717'N 011º29,005467'E 2) W-mole 54º53,034800'N 011º28,978217'E. Se i øvrigt plan. Særlige bestemmelser (Uddrag af ordensreglement for Askø Havn af 22. marts 2012) Regler for sejlads. For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Side 2

4 Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande". Ordensbestemmelser. For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne". Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

5 Opdateret: Side 4

6 Udskrift fra den: Blans Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Lindholm Dyb, Blans Vig, Lolland N-kyst 54 52,1'N 11 25,9'E - kort 160 fotograferet juli 2012 Havnen der ejes af Lolland Kommune og administreres af Blans Bådeklub, er beliggende ved Blans Hoved ca. 2,5 sm NW for Bandholm Havn. En ca. 200 m lang og 20 m bred, gravet rende fører ind til havnen. Dybder Dybden i renden ind til havnen, havneindløbet og i havnen 2,0 m. Største skibe der kan anløbe havnen: Længde 9-10 m, bredde 2,5-3,0 m og dybgang 1,8 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m. NW-lig storm giver indtil 1,5 m højvande og SW-lig storm indtil 1,0 m lavvande. Besejling Havnen kan med forsigtighed besejles både dag og nat. Havnen er belyst. Fra den røde og grønne tønde ved begyndelsen af renden ind til Bandholm holdes ind mod havnen (257 ). Side 1

7 Fartbegrænsning 3 knob. Afmærkning Renden til havnen er afmærket med røde og grønne stager i sejlsæsonen. 2 større stager ved begyndelsen af renden ind til havnen vejleder ved anduvningen, herefter følger 8 stager indtil indløbet. Ankerplads Der kan ankres med forsigtighed NE for havnen. Ressourcer Slæbested. En 600-kg mastekran. Havnekontor Telefon / Telefax Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 2

8 Opdateret: Side 3

9 Udskrift fra den: Bogø Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Grønsund, Bogø S-kyst 54 54,8'N 12 03,1'E - kort 162 fotograferet juli 2012 Anmærkning Et nyt havnebassin W for de eksisterende er etableret. En opdateret plan vil blive offentliggjort, når yderligere oplysninger er GST i hænde. Havnen består af to bassiner adskilt af en bred midtermole. På W-siden af midtermolen findes et færgeleje. Færgeforbindelse til Stubbekøbing. En 20 m bred, gravet rende fører til havnen. Dybder Dybden i den gravede rende og i W-lige bassin 2,5 m. I E-lige bassin 2 m. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 25 m, bredde 8 m og dybgang 2,5 m. Vandstand NNE-lige vinde giver indtil 1,0 m højvande og SSW-lige vinde indtil 1,0 m lavvande. Side 1

10 Fartbegrænsning 3 knob eller sikker styrefart. Afmærkning Renden er afmærket med røde stager med topbetegnelse på W-siden og grønne stager med topbetegnelse på E-siden. Ved S-enden af renden ligger en rød tønde. Fyr Bogø Havn Bag- og Forfyr viser grønt, fast lys. Fyrene leder holdt overet (355 ) gennem den gravede rende til havnen. Ved yderenden af renden er der på W-siden etableret en fyrpæl (Fl.R.3s). Rød pæl. Fyret er tændt 15/4-15/10. Ressourcer Diesel/benzin, bank og købmand 1500 m. Frisør 2 km. En 5-tons kran. Færgeforbindelse til Stubbekøbing i sommerhalvåret. Havnekontor Telefon / Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens dækkende værker samt rette linjer gennem følgende punkter: 1) 54º54,734233'N 012º03,027017'E (W-molens molehoved) 2) 54º54,728050'N 012º03,042667'E (rød stage) 3) 54º54,725383'N 012º03,095250'E (grøn stage) 4) 54º54,729617'N 012º03,116383'E (broende ved E-molen) Se i øvrigt plan. Særlige bestemmelser (Uddrag af Ordensreglement for Bogø Havn af 28. oktober 2011) Regler for sejlads. For sejladsen inden for havnens område gælder "Regler for sejlads m.m. i visse danske farvande" med følgende ændringer og tilføjelser: Sejlads må ikke ske med større fart end mindste styrefart. Ordensbestemmelser. For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne". Side 2

11 Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

12 Opdateret: Side 4

13 Udskrift fra den: Dybvig Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Dybvig, Fejø SE-kyst 54 56,7'N 11 26,1'E - kort 160 fotograferet juli 2012 Havnen ejes af Lolland Kommune og består af to bassiner samt indsejling til Dybvig Bådeværft. En gravet, ca. 600 m lang, smal rende fører til havnen. Dybder Se plan. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 45 m, bredde 6 m og dybgang 2,7 m. Vandstand NE-lige vinde giver indtil 1,2 m højvande og SW-lige vinde indtil 1,0 m lavvande. Vinde mellem E og SE giver i begyndelsen højvande. Besejling Havnen kan anduves fra Lindholm Dyb eller Femø Sund. Fra Lindholm Dyb sættes en NE-lig kurs, som fører tæt E om den grønne spidstønde, der afmærker Fejø Kirkegrund. Når Kirkegrund er vel passeret fortsættes N-over til ledelinien gennem renden til havnen. Fra den S-lige del af Femø Sund fører et løb mellem Fejø Sletterev og Middelgrund med mindstedybde 3,1 m. Fra sundet sættes Side 1

14 således en WSW-lig kurs (247,5 ) mellem kompasafmærkningerne, der afmærker henholdsvis Sletterev og Middelgrund. Der fortsættes på denne kurs, indtil man er passeret N om den røde stumptønde, der afmærker Tossegrund, og man når ledelinien gennem renden til havnen. Fartbegrænsning 5 knob. Afmærkning Renden til havnen er afmærket med 5 grønne stager med topbetegnelse på E-siden og med 1 rød tønde samt 4 røde stager med topbetegnelse på W-siden. Fyr Dybvig Havn Bag- og Forfyr. Fyrene leder holdt overet (347 ) gennem den gravede rende til havnen. Bagfyret på en pæl N for havnen og forfyret på et skur på W-lige mole. Ledninger Umiddelbart W for havnen findes en rørledning, se plan. Ressourcer Apotek og kiosk 1km. Benzin/diesel/olie og gas 3 km. Kran 750 kg. Havnekontor Telefon E-post: Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Det til havnen hørende søområde begrænses af havnens ydre værker og mod W af en ret linje fra bådebroens SW-lige hjørne 1) til den W-lige ende af bølgebryderen 2). Mod S af en ret linje fra bølgebryderens E-lige ende 3) til den S-lige bølgebryders molehoved 4). 1) 54 56,659'N ,080'E 2) 54 56,650'N ,073'E 3) 54 56,634'N ,125'E 4) 54 56,631'N ,216'E. Se i øvrigt plan. Side 2

15 Særlige bestemmelser (Uddrag af ordensreglement for Dybvig Havn af 22. marts 2012) Regler for sejlads. For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande". Ordensbestemmelser. For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne". Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

16 Opdateret: Side 4

17 Udskrift fra den: Femø Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Femø Sund, Femø W-kyst 54 58,3'N 11 30,9'E - kort 160 fotograferet juli 2003 Havnen ejes af Lolland Kommune. Færgefart til Kragenæs. En gravet rende fører til havnen. Dybder Se plan. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 30 m og dybgang 3,0 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m. N-lige og NE-lige vinde kan give indtil 1,5 m højvande og S-lige vinde indtil 1,5 m lavvande. Afmærkning S-siden af renden er afmærket med 5 grønne spidstønder med topbetegnelse. Båker Femø Havn Bag- og Forbåke leder holdt overet (096 ) gennem den gravede rende til havnen. Side 1

18 Bagbåken: ESE for havnen. Grå gittermast med orange trekant med nedadvendt spids. Forbåken: S for færgelejet i havnens SE-lige del. Grå pæl med orange trekant med opadvendt spids. Fyr Femø Havn Bag- og Forfyr viser grønt, fast lys. Fyrene leder holdt overet (096 ) gennem den gravede rende til havnen. Havnefyr, se plan. Kabler Ud for havnen findes et kabelfelt, der strækker sig til Fejø; kabelbåker med fyr på Fejø. Ressourcer Gratis internet. En 3-tons kran. Diesel, maskinværksted, flaskegas, posthus og restaurant 2 km. Havnekontor Telefon Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne, mellem nedenstående koordinater: 1) 54º58,324500'N 011º30,789933'E, Fyr (F.R) 2) 54º58,303733'N 011º30,816817'E, S-molens molehoved. Se i øvrigt plan. Særlige bestemmelser (Uddrag af ordensreglement for Femø Havn af 22. marts 2012) Regler for sejlads. For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande". Ordensbestemmelser. For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne". Side 2

19 Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

20 Opdateret: Side 4

21 Udskrift fra den: Guldborg Bro og Bådehavn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Guldborg Sund, Falster W-kyst 54 52,2'N 11 45,0'E - kort 163 fotograferet maj 1997 Havnen Havneanlægget ligger på Falster-siden. Anlægget består af en række kajer, som ejes af Storebælt Sten og Grus A/S, Korsør samt af en bådehavn, der administreres af Guldborg Falster Bådebrolaug. Dybder Dybden ved den 44 m lange W-kaj 3,0-3,5 m, ved S-kaj 2,5 m og ved E-kaj 2,0 m. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 50 m, bredde 12 m og dybgang 3 m. Side 1

22 Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. NW-lig til NE-lig kuling kan give indtil 0,8 m højvande og SE-lig til SW-lig kuling indtil 0,8 m lavvande. Strøm NW-lig til NE-lig kuling giver S-gående strøm. Besejling Havnen kan kun besejles om dagen. Fartbegrænsning 3 knob. Fyr Fyr ved Guldborgbroen, se plan. Kabler Tæt langs Guldborgbroens N-side fra Lolland til E-lige strømpille ligger 2 undervandskabler, og langs broens S-side fra kyst til kyst findes kabler. Ankringsforbud i havnen. Ressourcer Campingplads 1 km. Havnekontor Telefon (Kl ). Telefax Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Det til Guldborg Falster Bådebrolaug hørende søområde begrænses af en linje gennem følgende punkter: 1) 54º52,213 N 11º45,113 E 2) 54º52,134 N 11º45,063 E 3) 54º52,161 N 11º44,957 E 4) 54º52,205 N 11º44,975 E 5) 54º52,202 N 11º45,016 E 6) 54º52,222 N 11º45,035 E Side 2

23 Særlige bestemmelser (Uddrag af Ordensreglement for Guldborg Bro og Bådehavn (Bådebrolaug) af 26. februar 2008) Regler for sejlads. For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande". Ordensbestemmelser. For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne". Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

24 Opdateret: Side 4

25 Udskrift fra den: Guldborg Lystbådehavn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Guldborg Sund, Lolland E-kyst 54 52,2'N 11 44,8'E - kort 163 fotograferet maj 1997 Havnen der ligger på Lolland-siden, ejes af Guldborgsund Kommune. Dybder Se plan. Største skibe der kan anløbe havnen: Længde 50 m ved yderste bro. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. N-lige og SW-lige vinde kan give indtil 0,5 m højvande og S-lige og E-lige vinde indtil 0,5 m lavvande. Side 1

26 Strøm Strømmen er altid N- eller S-gående og på langs af broens yderende, max. 1 knob. Fartbegrænsning 3 knob. Fyr Fyr ved Guldborgbroen, se plan. Kabler Tæt langs Guldborgbroens N-side fra Lolland til E-lige strømpille ligger 2 undervandskabler, og langs broens S-side fra kyst til kyst findes kabler. Ressourcer El og vand på broerne. Mastekran. Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 2

27 Opdateret: Side 3

28 Udskrift fra den: Gåbense Lystbådehavn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Storstrøm, Falster N-kyst 54 56,6'N 11 52,9'E - kort 162 fotograferet maj 1997 Havnen ejes af Gåbense Bådelaug. En ca. 0,2 sm lang, gravet rende fører i S-lig retning til lystbådehavnen. Dybder Dybden i den gravede rende 2,5 m og i havnen indtil 2,0 m. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 4 m og dybgang 2,0 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. N-lig vind giver indtil 1,0 m højvande og SE-lig vind indtil 0,5 m lavvande. Side 1

29 Fartbegrænsning 2 knob. Afmærkning Den gravede indløbsrende er på E-siden afmærket med en rød tønde med topbetegnelse ved yderenden samt med 3 røde stager med topbetegnelse. På W-siden af renden en grøn stage med topbetegnelse. Fyr 2 fyr, der viser rødt, fast lys (lodretstillede lysstofrør). Fyrene leder holdt overet (178,5 ) gennem den gravede rende til havnen. Molehovedet på S-siden af indsejlingen er facadebelyst. Ressourcer Vandstandsmåler i indsejlingen. Cykler udlejes gratis. Købmand 1,5 km. Apotek, cafeteria, gas og posthus ca. 3 km. Havnekontor Telefon Telefax E-post: Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Se plan. Særlige bestemmelser (Uddrag af Ordensreglement for Gåbense Lystbådehavn af 21. december 2007) Regler for sejlads. For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande". Ordensbestemmelser. For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne". Side 2

30 Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

31 Opdateret: Side 4

32 Udskrift fra den: Hesnæs Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Østersøen, Hesnæs Vig, Falster E-kyst 54 49,4'N 12 08,3'E - kort 162 fotograferet maj 1997 Havnen ejes af Det Classenske Fideicommis. Dybder Se plan og Advarsel. Største skibe der kan besejle havnen: Længde ca. 30 m, bredde 6 m og dybgang 2,6 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. NE-lige vinde kan give indtil 0,75 m højvande og SW-lige vinde indtil 0,75 m lavvande. Havnen er urolig ved vind fra S. Side 1

33 Besejling På Præstebjerg Rev umiddelbart S for havnen findes flere bundgarnsstader. Det rapporteres, at de yderste stader findes på ca ,3'N 12 10,7'E ca. 1,8 sm SE for havnen. Advarsel I indsejlingen er der tilbøjelighed til tilsanding. Efter E-lige storme kan dybden i indsejlingen være aftaget til ca. 2 m. Oprensning til 3,1 m finder normalt sted hvert år. I perioder kan dybden ofte være aftaget til 2,6 m. Fartbegrænsning Max. 3 knob. Afmærkning Se plan. Afmærkningen er udlagt hvert år i perioden 1/4-15/11. Fyr Se plan. Ledninger På N-siden af havnen er etableret en udløbsledning. Ledningens udløb er beliggende 55 m E for dækmolens E-ligste punkt. Ankerplads i bugten S for havnen i roligt vejr. Ressourcer Tønder til spildolie på W-molen. Dykkerassistance og reparatør kan tilkaldes. Restaurant 1200 m. Havnekontor Telefon Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Side 2

34 Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

35 Opdateret: Side 4

36 Udskrift fra den: Hestehoved Lystbådehavn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Storebælt, Nakskov Fjord, Lolland W-kyst 54 49,9'N 11 05,6'E - kort 144 fotograferet juli 2012 Havnen der ejes af Lolland Kommune, består af et ca. 200 m langt og ca. 100 m bredt bassin. En 150 m lang indsejlingsrende fører fra sejlløbet i Nakskov Fjord til havnen. Dybder I renden 3,0 m og i selve havnen indtil 3,0 m. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 3,0 m og dybgang 2,5 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er kun lille. Storm mellem NE og E kan give indtil 1,5 m højvande og storm mellem SW og W indtil 1,0 m lavvande. Besejling Havnen kan kun besejles om dagen (om natten dog også af stedkendte). Side 1

37 Fartbegrænsning 5 knob Afmærkning Renden er afmærket med en grøn og en rød stage med topbetegnelse i perioden 1/4-15/11. Ressourcer El og vand ved broerne. Indkøb3 km (Nakskov). En 400-kg mastekran. Bedding og slæbested. Friluftsbad og minigolf. Havnekontor Telefon E-post: Hjemmeside: Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 2

38 Opdateret: Side 3

39 Udskrift fra den: Hårbølle Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Grønsund, Møn SW-kyst 54 53,4'N 12 08,0'E - kort 162 fotograferet maj 1997 Havnen der ejes af Foreningen Hårbølle Havn, består af et ca. 80 m langt og 60 m bredt bassin på NW-siden af den tidligere færgebro samt en jollebro med tilhørende fortøjningspæle umiddelbart E for havnen. Dybder Dybden i indsejlingen 3,0 m og i havnen indtil 3,0 m. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 30 m, bredde 10 m og dybgang 3,0 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m. N-lige vinde giver indtil 1,0 m højvande og S-lige vinde indtil 1,0 m lavvande. Side 1

40 Strøm W-lig vind kan give hård S-gående strøm og E-lig vind hård N-gående strøm. Fartbegrænsning 2 knob. Fyr Fyr på E-lige molehoved, der viser grønt, fast lys. Se plan. Kabler Kabel går over Grønsund til Skansepynt på Falster fra et punkt 200 m SE for Hårbølle Havn Fyr; kabelbåker med fyr på Møn. Ankerplads Umiddelbart W for havnen. Ankringsforbud Udløbsledning ca. 50 m SE for havnen (se plan) og kabel ca. 200 m S for havnen. Ressourcer Dykkerassistance. En mobilkran. Slæbesteder. Diesel og olie. Bank 3 km. Vandstandsbræt. Havnekontor Telefon Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Det til havnen hørende søområde begrænses af havnens ydre værker samt indsejlingsrenden indtil 30 m fra bolværket. Side 2

41 Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

42 Opdateret: Side 4

43 Udskrift fra den: Kragenæs Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Ståldyb, Lolland N-kyst 54 54,9'N 11 21,5'E - kort 160 fotograferet juli 2005 Havnen ejes af Lolland Kommune og består af to havnebassiner og N for disse to færgelejer, hvorfra der er færgefart til Fejø og Femø. Dybder Se plan. På grund af stedvis tangaflejring i renden kan dybden i denne aftage. Med N-lig storm og højvande kan der føres tang og andre søplanter ind i renden. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 30 m, bredde 8 m og dybgang 2,8 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. N-lig storm kan give indtil 1,2 m højvande og S-lig storm indtil 0,6 m lavvande. Strøm Skruevand fra færger i færgeleje giver kraftig strøm/understrøm ud for havneindsejlingen. Side 1

44 Fartbegrænsning 3 knob. Vis hensyn til færgetrafikken. Afmærkning Den gravede rende er på N-siden afmærket med 5 grønne stager med topbetegnelse, og på S-siden med 2 røde stumptønder med topbetegnelse og en rød stage med topbetegnelse. Båker Kragenæs Havn Bag- og Forbåke leder holdt overet (260 ) gennem den gravede rende til havnen. Bagbåken: Grå lysmast med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids. Forbåken: Sort mast med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids. Fyr Kragenæs Havn Bag- og Forfyr viser grønt, fast lys. Fyrene leder holdt overet (260 ) gennem den gravede rende til havnen. Kragenæs Færgehavn Bag- og Forfyr viser rødt, fast lys. Fyrene leder holdt overet (269,1 ) fra den inderste del af renden til færgelejerne. Kabler Ca. 200 m N for havnen findes et kabelfelt, der strækker sig til Fejø; kabelbåker og kabelfyr ved Kragenæs. Ressourcer Gratis internet. Diesel på havnen. Olie hos købmanden. Mastekran 250 kg. Havnekontor Telefon (1. april til 30. september, kl og kl ) Mobil Telefax E-post: Hjemmeside: Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Det til havnen hørende søområde begrænses af havnens dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne med nedenstående koordinater: Side 2

45 1) 54º54,993500'N 011º21,681317'E (N-lige molehoved) 2) 54º54,941983'N 011º21,591983'E (S-lige molehoved) Se i øvrigt plan. Særlige bestemmelser (Uddrag af ordensreglement for Kragenæs Havn af 22. marts 2012) Regler for sejlads. For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande". Ordensbestemmelser. For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne". Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

46 Opdateret: Side 4

47 Udskrift fra den: Nakskov Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Storebælt, Nakskov Fjord, Lolland W-kyst 54 50,0'N 11 07,2'E - kort 144 fotograferet juli 2012 Havnen Er en kommunal selvstyrehavn ejet af Lolland Kommune. Havnen råder over kajarealer til større erhvervsskibe, men har ligeledes faciliteter for lystfartøjer ved Havnegadekajen. Desuden har Rosnæs Bådelaug broer for lystfartøjer bl.a. W for bådeværftet. En gravet rende fører gennem Nakskov Fjord ind til havnen. På rendens første retlinede stræk ind mod Enehøje aftager rendens bundbredde gradvist fra 100 m til 40 m. I rendens to første sving er bundbredden op til 80 m. På de efterfølgende retlinede strækninger og sving ind mod havnen er bundbredden 40 m. Dybder Dybden i den gravede rende 8,5 m og i havnen indtil 8,5 m. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 183 m, bredde 21 m og dybgang 8,0 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er kun lille. I ekstreme tilfælde kan storm mellem NE og E give indtil 1,5 m Side 1

48 højvande og storm mellem SW og W indtil 1,0 m lavvande. Den aktuelle vandstand og historik kan aflæses på havnens hjemmeside: Besejling Den gravede rende til havnen kan om natten kun besejles ved hjælp af projektør. Gennem rendens retlinede strækninger vejleder ledefyrene ved besejlingen. Større skibe, der anløber havnen, skal ved anduvning fra søsiden anmelde på VHF kanal 16, at de er på vej ind i løbet. Udgående større skibe skal ligeledes ved afgang anmelde, at de er for udgående i løbet. Fartbegrænsning I løbet mellem Nakskov Havns W-lige grænse (Rosnæs-Trælleholm) og 54 49'43''N 11 04'52''E må maskindrevne skibe ikke sejle med en hastighed, der overstiger 5 knob. I havnen må skibe og både ikke sejle med større fart end 5 knob. Afmærkning Den gravede rende er fra anduvningen NNW for Albuen til havnen afmærket med stager på begge sider. På strækningen fra S for Enehøje til havnen er renden desuden afmærket med røde og grønne fyrpæle med radarreflektor. I løbet N om Slotø er afmærkningen kun udlagt i perioden 15/4-15/11. Båker Fra NNW for Albuen til havnen leder ledebåker med orange eller røde trekanttopbetegnelser gennem rendens retlinede strækninger. Fyr Fra NNW for Albuen til havnen leder ledefyr gennem rendens retlinede strækninger. På strækningen fra S for Enehøje til havnen leder tillige fyr på pæle gennem renden. I havnen findes et fyr på pieren ved hjørnet af Vestre Kaj og Toldbodkaj, der viser rødt blink. Kabler Tværs over sejlrenden i den W-lige del af havnen er udlagt 2 stærkstrømskabler, og ca. 60 m E herfor 4 stærkstrømskabler og 3 rørledninger i samme trace. Tværs over den indre del af havnen ligger et stærkstrømskabel og en kloakledning. Ankerplads Mindre skibe kan ankre på Enehøje Red eller Albue Red. Side 2

49 Lods Lods DanPilot, Lodseriet Danmark Telefon (døgnbemandet) Telefax VHF kanal 87 E-post: Hjemmeside: Lodsmødestedet W for Nakskov Fjord er vist i søkortene. I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse af lods". Lodstvang Ved sejlads på Nakskov Fjord skal følgende skibe anvende lods: 1) Skibe med en dybgang på 6,6 m og derover, 2) skibe med en bredde på 20 m og derover, eller 3) skibe med en længde (l.o.a.) på 130 m og derover. I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse af lods", "Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis" og "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis". Bugsering Bugserbåd med pæletræk på 5 tons. Ressourcer El- og vandtilslutning på hovedparten af kajerne. En del af kajanlægget forstærket til heavy-lift kranarbejde. Mobilkran med 16 m udlæg og fastkran med 100 tons løfteevne. Desuden findes transportbånd m.m. til lastning af korn m.m. Reparationsfirmaer kan tilkaldes. Bådeværft med ophalerbedding for fartøjer på indtil 20 tons egenvægt. I havnekontorets åbningstid sælges dieselolie fra havnens stander på hjørnet af Toldbodkaj og Havnegadekaj. Bytning af flaskegas 400 m. Campingplads 2 km. Havnekontor Havnekontor Tlf: Vagttelefon: Fax: Åbningstider: Mandag - Torsdag kl Side 3

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN

HAVNE 4 HAVNE ET NAVN HAVNE 4 HAVNE ET NAVN Kære læser Det er mig en fornøjelse at kunne byde Dem velkommen til Guldborgsund Havne, der består af havnene; Nykøbing Falster, Orehoved, Stubbekøbing erhvervsog Fiskerihavn og Gedser

Læs mere

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN

REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN REGLEMENT FOR MOSEDE HAVN Havnens område: Det til havnen hørende søområde, jfr. bilag 1, begrænses af havnens ydre dækkende værker. Samt af følgende linier: a) Mod nord : en linie i retning 270 fra nordmolens

Læs mere

Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land.

Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land. Hvad der gemmer sig bag Helnæs og Horne land. En turbeskrivelse vedrørende sejlområderne Sønderfjorden og Nørrefjorden. Udarbejdet af: Carl Bisgaard og Poul Erik Petersen Faldsled Sejl og Motorbådsklub.

Læs mere

REGLEMENT. overholdelse af orden i Aabenraa Havn. for

REGLEMENT. overholdelse af orden i Aabenraa Havn. for REGLEMENT for overholdelse af orden i Aabenraa Havn Aabenraa Havn Mellemvej 25 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 25 14 Fax. 74 62 31 43 Mail: port@aabenraaport.dk www.aabenraaport.dk Reglement for overholdelse

Læs mere

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov

frv.dk Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Revision af afmærkning i farvandet syd for Fyn Mandag den 10. maj 2010 ved Afdelingschef Michael Skov Agenda Lovgrundlag Farvandsinddeling Afmærkningsprincipper Afmærkningsinspektion Afmærkningsrevision

Læs mere

Indholdsfortegnelse. over. Efterretninger for Søfarende

Indholdsfortegnelse. over. Efterretninger for Søfarende 14. februar 2003 Indholdsfortegnelse over Efterretninger for Søfarende 2002 (E. f. S. nr. 1 51-52) 1 Bilag til E. f. S. Med E. f. S. nr. 1: Skitse visende fareområder, hvori der som følge af formodning

Læs mere

Oversigt over forsvarets skydepladser

Oversigt over forsvarets skydepladser Oversigt over forsvarets skydepladser Efterretninger for Søfarende 16. marts 2012 Bilag til EfS 1 2012 Hver skydeplads har en benævnelse, f.eks. EK D 371. Benævnelsen er anført i søkort i skydepladsens

Læs mere

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret)

TAKSTER. For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen gælder følgende takster: (regnskabsåret er kalenderåret) TAKSTER for Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune (Vordingborg Nordhavn, Masnedsund Havn, Kalvehave Havn, Stege havn, Bogø havn, Skåninge Bro og Klintholm Havn). 2014 For afgifter opkrævet

Læs mere

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN ORDENSREGLEMENT 2014 Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested tlf.: 47937234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk På grundlag af lov nr. 326, vedtaget af Folketinget i maj 1999,

Læs mere

HAVNE OREHOVED STUBBEKØBING GEDSER FISKERIHAVN GULD- BORGSUND HAVNE I FORTSAT UDVIKLING

HAVNE OREHOVED STUBBEKØBING GEDSER FISKERIHAVN GULD- BORGSUND HAVNE I FORTSAT UDVIKLING HAVNE NYKØBING FALSTER OREHOVED STUBBEKØBING GEDSER FISKERIHAVN GULD- BORGSUND HAVNE I FORTSAT UDVIKLING GEARET TIL FREMTIDEN René Christensen folketingsmedlem og medlem af kommunalbestyrelsen i Guldborgsund

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011

Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 Ordensreglement for benyttelse af Korsør Fiskerihavn 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: Bådpladser i Korsør Fiskerihavn.... 3 Benyttelse af bådpladser.... 3 Orden i Fiskerihavnen.... 4 Affaldshåndtering i Fiskerihavnen....

Læs mere

NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT

NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT NAPPEDAM LYSTBÅDEHAVN HAVNEREGLEMENT 2014 Indledning: Havnen ejes af Nappedam Bådelaug, der ledes af en valgt bestyrelse. Havnemyndigheden udøves af bestyrelsens medlemmer samt pladsmænd og køkkenansvarlig.

Læs mere

GODE STEDER for JOLLESEJLERE K 13 GULDBORGSUND

GODE STEDER for JOLLESEJLERE K 13 GULDBORGSUND K 13 Guldborg Sund s 1 GODE STEDER for JOLLESEJLERE K 13 GULDBORGSUND Gedesbyskibet. Kopien AGNETE en dejlig skude fra sidst i 1200-tallet. Fragter 6.000 kg. Plankerne blev fundet i Bøtø Nor 1988. L: 12,5

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481

Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS. Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort & Matrikelstyrelsen 22. oktober 2004 16. årgang SØKORTRETTELSER 42 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction No 289-292 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015

TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 TAKSTER OG FORRETNINGSBETINGELSER 1. JANUAR 2015 Kulholmsvej 1 DK-8930 Randers NØ mail@randershavn.dk www.randershavn.dk (+45) 86 42 10 57 Åbningstider: Kontor Mandag torsdag 08.00 15.30 Fredag 08.00 15.00

Læs mere

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms

Takster for trosseføring bortset fra krydstogtsanløb Skibets DW Takst pr. operation * Moms Fakta om services Rønne Havn Trosseføring Trosseføring bestilles hos Maritim Service og udføres efter nedenstående takster. Trosseføring udføres af 1 mand ved almindelige anløb for skibe under 100 m, dog

Læs mere

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune

TAKSTBLAD. Kommunale fiskeri- og lystbådehavne i Vordingborg Kommune TAKSTBLAD 2015 Illustration René Lundby For afgifter opkrævet af havnefogederne eller kommunen 2015 gældende takster. Fastliggere 1 Pladser Pladslejen bliver beregnet efter største længde og bredde af

Læs mere

Retningslinjer for den daglige drift.

Retningslinjer for den daglige drift. Retningslinjer for den daglige drift. Rev. marts 2015 - EP 1. FORMÅL. Disse retningslinjer skal tjene til orientering om hvad der på basis af kutyme og praktiske overvejelser skal betragtes som gældende

Læs mere

Efterretninger for Søfarende. Indholdsfortegnelse. over EfS 1-52 2011. 23. december 2011 EfS 51-52 2011

Efterretninger for Søfarende. Indholdsfortegnelse. over EfS 1-52 2011. 23. december 2011 EfS 51-52 2011 Efterretninger for Søfarende Indholdsfortegnelse over EfS 1-52 2011 51-52 23. december 2011 EfS 51-52 2011 EfS A. Generel oplysning Forkortelser.... A/1 Forklaring til EfS.... A/2 EfS meddeles i følgende

Læs mere

Onsevig Havn et øje til fremtiden

Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn et øje til fremtiden Onsevig Havn er en privat havn ejet af de der har fast plads i havnen. Onsevig Havn bruges af et utal af mennesker, der bruger havnen på forskellig måde. kr. 1000 900

Læs mere

Fraværende: Arne Holten (AH) 1. Godkendelse af dagsorden 1. Nyt punkt 9. Ansøgning fra Museum Amager om afgift fritagelse for museets fartøj Ravnen

Fraværende: Arne Holten (AH) 1. Godkendelse af dagsorden 1. Nyt punkt 9. Ansøgning fra Museum Amager om afgift fritagelse for museets fartøj Ravnen Møde i Dragør havns Brugerbestyrelse den 18. august 2009. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Richard Barth (RB), Jørgen Riber (JR), Theis Wieder (TW), Jess Brønden(JB). Mødet

Læs mere

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren

Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Sejladsbestemmelser for Struer Sejlklubs distancesejlads Fjordfræseren Hvor der i nedenstående intet andet er anført, gælder ISAF s kapsejladsregler og Dansk Sejlunions forskrifter. 1. Banen: Startlinjen

Læs mere

Dansk Fyrliste 2015. Fyr tågesignaler racon AIS DGPS. Danmark Færøerne Grønland. 36. udgave

Dansk Fyrliste 2015. Fyr tågesignaler racon AIS DGPS. Danmark Færøerne Grønland. 36. udgave Fyr tågesignaler racon AIS DGPS Danmark Færøerne Grønland 36. udgave Dansk Fyrliste 2015 Titel: Dansk Fyrliste, 36. udgave. Forside billede: Drogden Fyr, placeret i Øresund S for Amager, mellem København

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Efterår 2011 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at deres båd skal stå i havnens stativ på

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18 marts 2013 Generalforsamlingen som var klubbens fjerde blev afholdt i klublokalet, der deltog 45 personer heraf var der 27 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad.

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 80-89

Rettelse nr. / Correction no. 80-89 14. marts 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 10 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 80-89 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93 (INT

Læs mere

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne

Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne I medfør af 15, stk. 1 og 2, og 18, stk. 2, i lov nr. 32 af 28. maj 1999 om havne, som ændret ved lov nr. 1221 af 27.

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 288-304

Rettelse nr. / Correction no. 288-304 22. maj 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 20 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 288-304 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 109

Læs mere

Efterretninger for Søfarende

Efterretninger for Søfarende Efterretninger for Søfarende Notices to Mariners, Denmark 18 30. april 2015 ISSN 1397-999X 131. årgang 486-508 Efterretninger for Søfarende, uge 18 2015. side 290 Længden angives fra Greenwich meridian.

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E

Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Rungsted Havn Forår 2006 55 53,2N 12 33,2E Vilkår for bådplads i Rungsted Havn I anledning af amternes omlægning til regioner pr. 1. januar 2007, har havnebestyrelsen pr 26. oktober 2005 foretaget ændringer

Læs mere

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land

Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land 12 33,2E 55 53,2N Råd og vejledning for både i havnens faste stativer og private stativer på land Vi håber at alle, der i år ønsker at stå i havnens stativer på land, nu har bestilt som vi bad jer om i

Læs mere

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København

Landpladsreglement. for. Sejlklubben Sundet København Landpladsreglement Version 2.00 for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Gældende pr 26 november 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Administration... 3 3. Sanktionsbestemmelser...

Læs mere

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009.

Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Referat af Brugerbestyrelsesmøde den 22. april 2009. Mødedeltagere: Erik Nicolaisen (EN), Bente Walløe Poulsen (BWP), Richard Barth (RB), Carl Larsen (CL), Theis Wieder (TW), Jess Brønden (JB), Arne Holten

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis

Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1201 af 1. december 2006 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis I medfør

Læs mere

Medlemsblad for Dyvig Bådelaug 26. årgang juni 2007 nr.3

Medlemsblad for Dyvig Bådelaug 26. årgang juni 2007 nr.3 Medlemsblad for Dyvig Bådelaug 26. årgang juni 2007 nr.3 page 1 Klub og Bådelaug Klubhuset Tlf. 90 90 07 17 Bestyrelsen Formand Willy Sahl Arnbjergvej 18. 6430 Nordborg Tlf. 74 45 33 12 E-mail: sahl@post10.tele.dk

Læs mere

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort.

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort. Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn Sport & Fritid Vestergade 55 Postboks 619 8100 Aarhus C Havnens område Havnen afgrænses som vist på vedlagte

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Sejlende har pligt til at hjælpe nødstedte på søen. Det betyder, at sejlere bør kende søens nødsignaler og nogle af de

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Kragenæs, Kragenæs Ansvarlig myndighed: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo www.lolland.dk Email: lolland@lolland.dk Tlf.: 54 67 67 67 Hvis der observeres uregelmæssigheder

Læs mere

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a.

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. 10.10..2012 1/11 Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Forord Bestyrelsen lægger

Læs mere

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012

AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN. Revideret juli 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN FREDERIKSHAVH HAVN Revideret juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1.1 Ansvarlig for udarbejdelse 1.2 Ansvarlig for gennemførelse 1.3 Ansvarlig for anmeldelse 1.4 Kapacitet 1.5

Læs mere

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a.

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Vedtaget af bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. den 1. november 2011 1. Generelle bestemmelser 1.1 Assens Marina ejes af Assens Marina a.m.b.a, som også står

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

HVEM HAR ANSVARET FOR AFMÆRKNING PÅ LIMFJORDEN?...

HVEM HAR ANSVARET FOR AFMÆRKNING PÅ LIMFJORDEN?... Indholdsfortegnelse HVEM HAR ANSVARET FOR AFMÆRKNING PÅ LIMFJORDEN?... 3 FARVANDSVÆSNET PÅ LIMFJORDEN... 4 MED LØWENØRN PÅ ARBEJDE... 5 Farvandsinspektion og andre opgaver... 8 Livet ombord på Løwenørn...

Læs mere

Dansk Fyrliste. Danmark, Færøerne og Grønland. Oplysninger om fyr, tågesignaler, luftfartsradiofyr, racon, DGPS og AIS. 33. udgave

Dansk Fyrliste. Danmark, Færøerne og Grønland. Oplysninger om fyr, tågesignaler, luftfartsradiofyr, racon, DGPS og AIS. 33. udgave Dansk Fyrliste 009 Danmark, Færøerne og Grønland Oplysninger om fyr, tågesignaler, luftfartsradiofyr, racon, DGPS og AIS 33. udgave Rettet t.o.m»fterretninger for Søfarende«nr. 36 (009) IDHOLDSFORTGLS

Læs mere

Efterretninger for Søfarende. Indholdsfortegnelse. over EfS 1-28 2012. 13. juli 2012 EfS 28 2012

Efterretninger for Søfarende. Indholdsfortegnelse. over EfS 1-28 2012. 13. juli 2012 EfS 28 2012 Efterretninger for Søfarende Indholdsfortegnelse over EfS 1-28 2012 28 13. juli 2012 EfS 28 2012 EfS A. Generel oplysning Forkortelser.... A/1 Forklaring til EfS.... A/2 EfS meddeles i følgende orden....

Læs mere

SØKORTRETTELSER 15-16

SØKORTRETTELSER 15-16 25. april 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 15-16 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 135-151 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

GODE STEDER for JOLLESEJLER. KRISTIAN af KBH. sejler øvelsessejlads for motor ved Fejø 2010. Træskibs Sammenslutningen.

GODE STEDER for JOLLESEJLER. KRISTIAN af KBH. sejler øvelsessejlads for motor ved Fejø 2010. Træskibs Sammenslutningen. GODE STEDER for JOLLESEJLER 4 KØBENHAVNS HAVN KRISTIAN af KBH. sejler øvelsessejlads for motor ved Fejø 2010. Træskibs Sammenslutningen Ulf Brammer 2014 ISSN 0905-1635 Ver. 31-01-2015 4 Kbh. Havn s 2 INDHOLD

Læs mere

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B

Indbydelse. Tursejlere. 5.-7. juni 2015 KERTEMINDE SEJLKLUB K E R T E M I N D E S E J L K L U B Indbydelse Tursejlere 5.-7. juni 2015 K E R T E M I N D E S E J L K L U B Velkommen til Kerteminde Kerteminde Sejlklub har fornøjelsen af at indbyde til Classic Fyn Rundt 2015 Kerteminde Sejlklub indbyder

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Rungsted Havn Forår 2004

Rungsted Havn Forår 2004 Rungsted Havn Forår 2004 12 33,2E 55 53,2N 1 Hvis du skal fjerne bundmaling Som det er mange bekendt har Dansk Sejlunion, Danmarks Idræts Forbund og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (Flid) indgået

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 167-182

Rettelse nr. / Correction no. 167-182 27. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 12 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 167-182 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene.

I den sydlige del af Kulhuse, ud for Bautahøj Kursuscenter. Adgang kun langs stranden eller fra sommerhusene. Badevandsprofil for: Klassifikation af badevandet Beliggenhed (vandet) Hydrologiske forhold Morfologiske forhold blågrønalger (Cyanobakterievækst) makroalger og/eller fytoplankton Mulige forureningskilder

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 454-462

Rettelse nr. / Correction no. 454-462 3. oktober 2014 26. årgang SØKORTRETTELSER 39 DANISH CHART CORRECTIONS 2014 Rettelse nr. / Correction no. 454-462 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61

Læs mere

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og.

HUSK Generalforsamling Lørdag den 8. marts 2014 Se bagsiden KLUBBLAD NR 1 2014. Kom og gør generalforsamlingen levende og. Klubblad Klubblad for for Hals Hals bådelaug bådelaug Udgivet Udgivet februar februar 2014 2014 KLUBBLAD NR 1 2014 Kom og gør generalforsamlingen levende og spændende HUSK Generalforsamling Lørdag den

Læs mere

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling

AABENRAA HAVN. Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling AABENRAA HAVN Årsberetning 2012 Aktiviteter, resultater og udvikling Godsomsætningen blev mindre end budgetteret Godsomsætning 2008-2012 2008 1.818.310 tons 2009 1.252.397 tons 2010 1.095.833 tons 2011

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 11. januar 2013 24. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 DANISH CHART CORRECTIONS 2012 Rettelse nr. / Correction no. 446-456 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no.

Læs mere

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted

Der er ikke lokalt behov for havneudvidelsen. Udvid hellere et andet sted Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 52209 Brevid. 1084241 Ref. SPC Dir. tlf. 46 31 35 43 sunepc@roskilde.dk Notat: Behandling af bemærkninger og indsigelser til høring om havneudvidelse

Læs mere

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010)

Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Udkast til reviderede retningslinjer for badebroer i Hørsholm Kommune (fremlagt i MPU den 23.06.2010) Retningslinjerne for badebroer er ikke tænkt som faste regler, men retningslinjerne skal danne udgangspunkt

Læs mere

Bilag 3 Sejladssikkerhed

Bilag 3 Sejladssikkerhed Bilag 3 Sejladssikkerhed 1. Indledning Femern A/S har gennemført et omfattende program af sejladsstudier med henblik på at kortlægge effekterne for sejladsen i Femern Bælt, såfremt der bygges en bro. Dette

Læs mere

30 SØMIL TIL KRIEGERS FLAK 7 MINUTTER FRA MOTORVEJ E4 23 MINUTTER TIL VORDINGBORG 75 MINUTTER TIL RÅDHUSPLADSEN 80 MINUTTER TIL STOREBÆLTSBROEN

30 SØMIL TIL KRIEGERS FLAK 7 MINUTTER FRA MOTORVEJ E4 23 MINUTTER TIL VORDINGBORG 75 MINUTTER TIL RÅDHUSPLADSEN 80 MINUTTER TIL STOREBÆLTSBROEN stubbekøbing SERVICEHAVN TIL KRIEGERS FLAK 30 SØMIL TIL KRIEGERS FLAK 7 MINUTTER FRA MOTORVEJ E4 23 MINUTTER TIL VORDINGBORG 75 MINUTTER TIL RÅDHUSPLADSEN 80 MINUTTER TIL STOREBÆLTSBROEN 1 VI ER HER FOR

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 1 Bestyrelsens beretning 2012 I forhold til de to forudgående meget kolde vintre, var vinteren 2011/2012 mere mild. Vi fik knap så megen sne, som vi fik de to forudgående vintre, men vi slap ikke helt

Læs mere

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 12 til Kommuneplanrevision 2005. Erhvervsudvikling på Dragør Havn

Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 12 til Kommuneplanrevision 2005. Erhvervsudvikling på Dragør Havn Forslag til KOMMUNEPLANTILLÆG 12 til Kommuneplanrevision 2005 Erhvervsudvikling på Dragør Havn Planen er udarbejdet af Dragør Kommune, Plan og Teknik i maj/juni 2009 2 Erhvervsudvikling på Dragør Havn

Læs mere

Sjælland Rundt 2015 Program

Sjælland Rundt 2015 Program Sjælland Rundt 2015 Program Velkommen til Sjælland Rundt 2015 Helsingør Sejlklub byder dig og din besætning velkommen til Sjælland Rundt 2015 Denne sejlads, der er en af Danmarks ældste sejladser, er nu

Læs mere

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N

RUNGSTED HAVN. Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N RUNGSTED HAVN Forår 2011 12 33,2E 55 53,2N Pladspriser 2011/2012 På trods af megen skriveri i aviserne om muligheden for store prisstigninger på pladslejerne, vil priserne for den kommende sæson kun stige

Læs mere

Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside

Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside 55 53`,2 N 12 33,2 E Scan QR koden og kom ind på vores mobile hjemmeside Bådpladser og venteliste: Krisen kradser over hele Danmark, og rigtig mange havne kan ikke leje alle sine bådpladser ud. Heldigvis

Læs mere

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn

Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Velkommen til Nykøbing Sj. Havn Det ny havnekontor www.odsherredhavne.dk Gæstesejler i Nykøbing Sj. Havn Nykøbing Sj. Havn er et dejligt sted at overnatte. Havnen ligger tæt på byens gågade med mange restauranter

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 351-364

Rettelse nr. / Correction no. 351-364 26. juni 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 25 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 351-364 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 93

Læs mere

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, som fremgår af side 2 og 3. Afgørelsen annonceres i Svendborg Ugeavis den 16. april 2008. Advokat Henrik Horn Andersen Det Gule Pakhus Havnepladsen 3A, 1 5700 Svendborg Vand- og naturområdet J.nr. ODE-421-00060 Ref. LOKNU Den 16. april 2008 Vedr.: Tilladelse til klapning af 44 m 3 oprensningsmateriale

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-2/99

Læs mere

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015

Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015 Njord Sejladsen, sejladsbestemmelser 2015... En sejlads både for tur- og kapsejlere...nu på 16. år! Tid: Distance: Deltagere: Handicap: Målerbrev: Starten går lørdag den 13. juni 2015 kl. 08.20 (turbåde)

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land

Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land Vedbæk Havn 11. november 2010 Udbygning af havnen og tilhørende faciliteter på land - Kort beskrivelse af omfanget af udbygningsplanerne Udvidelsen af Vedbæk Havn omfatter fl ere elementer: En havneudvidelse.

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

8. Udgave. Afmærkning af danske farvande

8. Udgave. Afmærkning af danske farvande 8. Udgave Afmærkning af danske farvande 1 Farvandsvæsenets fem hovedopgaver: Sejladsinformation Gå ind på frv.dk vi hjælper dig til en sikker sejlads Afmærkning og navigation Farvandsvæsenets knowhow er

Læs mere

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning

Rungsted Havn Efterår 2005 55 53,2N 12 33,2E. Optagning og søsætning Rungsted Havn Efterår 2005 Optagning og søsætning 55 53,2N 12 33,2E 1 Bådoptagning 2005 og Søsætning 2006 På tegningen kan det ses hvilke områder af p-pladserne der fyldes op i de angivne tidsperioder,

Læs mere

Maritimt Knudepunkt Storebælt

Maritimt Knudepunkt Storebælt Maritimt Knudepunkt Storebælt hvordan det hele startede processen og vigtige beslutninger undervejs resultatet og realisering havneudvidelserne på Omø og Agersø møde 18. december 2007 Landudvikling Slagelse,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

Vejledende priser for DanPilots ydelser 2016 Transitlodsninger og højsølodsninger

Vejledende priser for DanPilots ydelser 2016 Transitlodsninger og højsølodsninger Vejledende priser for DanPilots ydelser 2016 Transitlodsninger og højsølodsninger 2 1. Transitlodsninger og højsølodsninger, 1.1. Hvad er transitlodsning og højsølodsning? En transitlodsning, er en lodsning

Læs mere

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet

Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Vejledning i rapportering af lodsning til Lodstilsynet Rapportering af lodsning foretages i henhold til Lodstilsynets bekendtgørelse nr. 1201 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Rødbyhavn TRafikhavn

Rødbyhavn TRafikhavn Rødbyhavn Trafikhavn Den nye port til Europa Industrihavnen i Rødbyhavn (i daglig tale kaldet Rødbyhavn Trafikhavn) er en attraktiv og centralt placeret industri- og trafikhavn, i centrum af den kommende

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 212-226

Rettelse nr. / Correction no. 212-226 17. april 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 15 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 212-226 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 92

Læs mere

Kort over parkeringsarealer:

Kort over parkeringsarealer: Å r g a n g 2, N u m m e r 1 N YHEDSBR EV I DETTE NUMMER: Vinter på Kolding Havn 1 Parkeringsafgift 2 Gudmundur 2 ISPS sikring 3 Oprensning af havnen Vejerboden flyttes Transport af silo DLG flytter siloanlæg

Læs mere

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk

Dansk Færgehistorisk Selskab www.dfhs.dk 11.12.1929 13.12.1929 Kontraheret ved Aalborg værft som nybygning nr 42 11.03.1930 11.03.1930 Køllagt på Aalborg værft 29.08.1930 29.08.1930 Søsat kl 13.15 og navngivet HEIMDAL af fru sagfører Cortes 28.10.1930

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1956 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1957 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere