Jeg har lavet min egen havnelods den

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg har lavet min egen havnelods den 20-10-2013"

Transkript

1 Jeg har lavet min egen havnelods den Vigtigt! Din egen havnelods giver kun et øjebliksbillede af oplysninger om de valgte havne og broer. For havne og broer, hvorfra redaktionen har modtaget indberetning om ændringer, sker opdatering af oplysninger (tekst og havneplaner) på Den danske havnelods på nettet (www.danskehavnelods.dk) onsdag kl Oplysningerne om de valgte havne og broer kan derfor mangle opdateringer allerede kort tid efter, at du har lavet din egen havnelods. Hvis du under en længerevarende sejlads (ved eksempelvis havneanløb) opnår internetadgang, bør du således enten igen lave din havnelods med de ønskede havne og broer eller tjekke, om der for hver af de valgte havne og broer er sket opdatering på Den danske Havnelods på nettet. Tilsvarende procedure bør følges, hvis du efter et tidsrum gentager en sejlads i pågældende farvandsafsnit og vil anvende den havnelods igen, som du har lavet tidligere.) Kort & Matrikelstyrelsen Søkortområdet Rentemestervej København NV E-post:

2 Udskrift fra den: Askø Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Lindholm Dyb, Askø SW-pynt 54 53,1'N 11 29,0'E - kort 160 fotograferet maj 1997 Havnen der ejes af Lolland kommune, består af et færgeleje samt en bådehavn. Dybder Se plan. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 10 m, bredde 3 m og dybgang 2,0 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. N- og NE-lige vinde giver indtil 1,5 m højvande, S- og SE-lige vinde indtil 1,5 m lavvande. Side 1

3 Strøm SE-lig kuling kan give ret stærk W-gående strøm ved indsejlingen. Besejling Havnen kan besejles både dag og nat, om natten dog kun når gadebelysningen på havnen er tændt. Fra en position i Lindholm Dyb umiddelbart NW for begyndelsen af renden ind til Bandholm holdes ENE-over (067,5 ) indtil ca. 0,2 sm ret S af havnen, idet man passerer mellem Konemades Hage og Askø Kirkegrund. Herefter fortsættes N-over til havneindløbet. Fyr Se plan. Kabler Ca. 150 m W for havnen går kabler til kysten NE for Reersnæs på Lolland; kabelbåker på begge kyster. Ankringsforbud Opmærksomheden henledes på, at det er forbudt at ankre i eller i nærheden af det i kortet angivne kabelfelt. Ressourcer En mastekran max. 3 tons. Købmand 2 km. Færgeforbindelse til Bandholm. Havnekontor Telefon E-post: Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Det til havnen hørende søområde begrænses af havnens dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne, jævnfør nedenstående koordinater. 1) E-mole 54º53,036717'N 011º29,005467'E 2) W-mole 54º53,034800'N 011º28,978217'E. Se i øvrigt plan. Særlige bestemmelser (Uddrag af ordensreglement for Askø Havn af 22. marts 2012) Regler for sejlads. For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Side 2

4 Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande". Ordensbestemmelser. For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne". Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

5 Opdateret: Side 4

6 Udskrift fra den: Blans Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Lindholm Dyb, Blans Vig, Lolland N-kyst 54 52,1'N 11 25,9'E - kort 160 fotograferet juli 2012 Havnen der ejes af Lolland Kommune og administreres af Blans Bådeklub, er beliggende ved Blans Hoved ca. 2,5 sm NW for Bandholm Havn. En ca. 200 m lang og 20 m bred, gravet rende fører ind til havnen. Dybder Dybden i renden ind til havnen, havneindløbet og i havnen 2,0 m. Største skibe der kan anløbe havnen: Længde 9-10 m, bredde 2,5-3,0 m og dybgang 1,8 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,4 m. NW-lig storm giver indtil 1,5 m højvande og SW-lig storm indtil 1,0 m lavvande. Besejling Havnen kan med forsigtighed besejles både dag og nat. Havnen er belyst. Fra den røde og grønne tønde ved begyndelsen af renden ind til Bandholm holdes ind mod havnen (257 ). Side 1

7 Fartbegrænsning 3 knob. Afmærkning Renden til havnen er afmærket med røde og grønne stager i sejlsæsonen. 2 større stager ved begyndelsen af renden ind til havnen vejleder ved anduvningen, herefter følger 8 stager indtil indløbet. Ankerplads Der kan ankres med forsigtighed NE for havnen. Ressourcer Slæbested. En 600-kg mastekran. Havnekontor Telefon / Telefax Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 2

8 Opdateret: Side 3

9 Udskrift fra den: Bogø Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Grønsund, Bogø S-kyst 54 54,8'N 12 03,1'E - kort 162 fotograferet juli 2012 Anmærkning Et nyt havnebassin W for de eksisterende er etableret. En opdateret plan vil blive offentliggjort, når yderligere oplysninger er GST i hænde. Havnen består af to bassiner adskilt af en bred midtermole. På W-siden af midtermolen findes et færgeleje. Færgeforbindelse til Stubbekøbing. En 20 m bred, gravet rende fører til havnen. Dybder Dybden i den gravede rende og i W-lige bassin 2,5 m. I E-lige bassin 2 m. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 25 m, bredde 8 m og dybgang 2,5 m. Vandstand NNE-lige vinde giver indtil 1,0 m højvande og SSW-lige vinde indtil 1,0 m lavvande. Side 1

10 Fartbegrænsning 3 knob eller sikker styrefart. Afmærkning Renden er afmærket med røde stager med topbetegnelse på W-siden og grønne stager med topbetegnelse på E-siden. Ved S-enden af renden ligger en rød tønde. Fyr Bogø Havn Bag- og Forfyr viser grønt, fast lys. Fyrene leder holdt overet (355 ) gennem den gravede rende til havnen. Ved yderenden af renden er der på W-siden etableret en fyrpæl (Fl.R.3s). Rød pæl. Fyret er tændt 15/4-15/10. Ressourcer Diesel/benzin, bank og købmand 1500 m. Frisør 2 km. En 5-tons kran. Færgeforbindelse til Stubbekøbing i sommerhalvåret. Havnekontor Telefon / Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens dækkende værker samt rette linjer gennem følgende punkter: 1) 54º54,734233'N 012º03,027017'E (W-molens molehoved) 2) 54º54,728050'N 012º03,042667'E (rød stage) 3) 54º54,725383'N 012º03,095250'E (grøn stage) 4) 54º54,729617'N 012º03,116383'E (broende ved E-molen) Se i øvrigt plan. Særlige bestemmelser (Uddrag af Ordensreglement for Bogø Havn af 28. oktober 2011) Regler for sejlads. For sejladsen inden for havnens område gælder "Regler for sejlads m.m. i visse danske farvande" med følgende ændringer og tilføjelser: Sejlads må ikke ske med større fart end mindste styrefart. Ordensbestemmelser. For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne". Side 2

11 Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

12 Opdateret: Side 4

13 Udskrift fra den: Dybvig Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Dybvig, Fejø SE-kyst 54 56,7'N 11 26,1'E - kort 160 fotograferet juli 2012 Havnen ejes af Lolland Kommune og består af to bassiner samt indsejling til Dybvig Bådeværft. En gravet, ca. 600 m lang, smal rende fører til havnen. Dybder Se plan. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 45 m, bredde 6 m og dybgang 2,7 m. Vandstand NE-lige vinde giver indtil 1,2 m højvande og SW-lige vinde indtil 1,0 m lavvande. Vinde mellem E og SE giver i begyndelsen højvande. Besejling Havnen kan anduves fra Lindholm Dyb eller Femø Sund. Fra Lindholm Dyb sættes en NE-lig kurs, som fører tæt E om den grønne spidstønde, der afmærker Fejø Kirkegrund. Når Kirkegrund er vel passeret fortsættes N-over til ledelinien gennem renden til havnen. Fra den S-lige del af Femø Sund fører et løb mellem Fejø Sletterev og Middelgrund med mindstedybde 3,1 m. Fra sundet sættes Side 1

14 således en WSW-lig kurs (247,5 ) mellem kompasafmærkningerne, der afmærker henholdsvis Sletterev og Middelgrund. Der fortsættes på denne kurs, indtil man er passeret N om den røde stumptønde, der afmærker Tossegrund, og man når ledelinien gennem renden til havnen. Fartbegrænsning 5 knob. Afmærkning Renden til havnen er afmærket med 5 grønne stager med topbetegnelse på E-siden og med 1 rød tønde samt 4 røde stager med topbetegnelse på W-siden. Fyr Dybvig Havn Bag- og Forfyr. Fyrene leder holdt overet (347 ) gennem den gravede rende til havnen. Bagfyret på en pæl N for havnen og forfyret på et skur på W-lige mole. Ledninger Umiddelbart W for havnen findes en rørledning, se plan. Ressourcer Apotek og kiosk 1km. Benzin/diesel/olie og gas 3 km. Kran 750 kg. Havnekontor Telefon E-post: Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Det til havnen hørende søområde begrænses af havnens ydre værker og mod W af en ret linje fra bådebroens SW-lige hjørne 1) til den W-lige ende af bølgebryderen 2). Mod S af en ret linje fra bølgebryderens E-lige ende 3) til den S-lige bølgebryders molehoved 4). 1) 54 56,659'N ,080'E 2) 54 56,650'N ,073'E 3) 54 56,634'N ,125'E 4) 54 56,631'N ,216'E. Se i øvrigt plan. Side 2

15 Særlige bestemmelser (Uddrag af ordensreglement for Dybvig Havn af 22. marts 2012) Regler for sejlads. For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande". Ordensbestemmelser. For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne". Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

16 Opdateret: Side 4

17 Udskrift fra den: Femø Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Femø Sund, Femø W-kyst 54 58,3'N 11 30,9'E - kort 160 fotograferet juli 2003 Havnen ejes af Lolland Kommune. Færgefart til Kragenæs. En gravet rende fører til havnen. Dybder Se plan. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 30 m og dybgang 3,0 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,6 m. N-lige og NE-lige vinde kan give indtil 1,5 m højvande og S-lige vinde indtil 1,5 m lavvande. Afmærkning S-siden af renden er afmærket med 5 grønne spidstønder med topbetegnelse. Båker Femø Havn Bag- og Forbåke leder holdt overet (096 ) gennem den gravede rende til havnen. Side 1

18 Bagbåken: ESE for havnen. Grå gittermast med orange trekant med nedadvendt spids. Forbåken: S for færgelejet i havnens SE-lige del. Grå pæl med orange trekant med opadvendt spids. Fyr Femø Havn Bag- og Forfyr viser grønt, fast lys. Fyrene leder holdt overet (096 ) gennem den gravede rende til havnen. Havnefyr, se plan. Kabler Ud for havnen findes et kabelfelt, der strækker sig til Fejø; kabelbåker med fyr på Fejø. Ressourcer Gratis internet. En 3-tons kran. Diesel, maskinværksted, flaskegas, posthus og restaurant 2 km. Havnekontor Telefon Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Det til havnen hørende søområde er begrænset af havnens dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne, mellem nedenstående koordinater: 1) 54º58,324500'N 011º30,789933'E, Fyr (F.R) 2) 54º58,303733'N 011º30,816817'E, S-molens molehoved. Se i øvrigt plan. Særlige bestemmelser (Uddrag af ordensreglement for Femø Havn af 22. marts 2012) Regler for sejlads. For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande". Ordensbestemmelser. For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne". Side 2

19 Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

20 Opdateret: Side 4

21 Udskrift fra den: Guldborg Bro og Bådehavn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Guldborg Sund, Falster W-kyst 54 52,2'N 11 45,0'E - kort 163 fotograferet maj 1997 Havnen Havneanlægget ligger på Falster-siden. Anlægget består af en række kajer, som ejes af Storebælt Sten og Grus A/S, Korsør samt af en bådehavn, der administreres af Guldborg Falster Bådebrolaug. Dybder Dybden ved den 44 m lange W-kaj 3,0-3,5 m, ved S-kaj 2,5 m og ved E-kaj 2,0 m. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 50 m, bredde 12 m og dybgang 3 m. Side 1

22 Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. NW-lig til NE-lig kuling kan give indtil 0,8 m højvande og SE-lig til SW-lig kuling indtil 0,8 m lavvande. Strøm NW-lig til NE-lig kuling giver S-gående strøm. Besejling Havnen kan kun besejles om dagen. Fartbegrænsning 3 knob. Fyr Fyr ved Guldborgbroen, se plan. Kabler Tæt langs Guldborgbroens N-side fra Lolland til E-lige strømpille ligger 2 undervandskabler, og langs broens S-side fra kyst til kyst findes kabler. Ankringsforbud i havnen. Ressourcer Campingplads 1 km. Havnekontor Telefon (Kl ). Telefax Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Det til Guldborg Falster Bådebrolaug hørende søområde begrænses af en linje gennem følgende punkter: 1) 54º52,213 N 11º45,113 E 2) 54º52,134 N 11º45,063 E 3) 54º52,161 N 11º44,957 E 4) 54º52,205 N 11º44,975 E 5) 54º52,202 N 11º45,016 E 6) 54º52,222 N 11º45,035 E Side 2

23 Særlige bestemmelser (Uddrag af Ordensreglement for Guldborg Bro og Bådehavn (Bådebrolaug) af 26. februar 2008) Regler for sejlads. For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande". Ordensbestemmelser. For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne". Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

24 Opdateret: Side 4

25 Udskrift fra den: Guldborg Lystbådehavn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Guldborg Sund, Lolland E-kyst 54 52,2'N 11 44,8'E - kort 163 fotograferet maj 1997 Havnen der ligger på Lolland-siden, ejes af Guldborgsund Kommune. Dybder Se plan. Største skibe der kan anløbe havnen: Længde 50 m ved yderste bro. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. N-lige og SW-lige vinde kan give indtil 0,5 m højvande og S-lige og E-lige vinde indtil 0,5 m lavvande. Side 1

26 Strøm Strømmen er altid N- eller S-gående og på langs af broens yderende, max. 1 knob. Fartbegrænsning 3 knob. Fyr Fyr ved Guldborgbroen, se plan. Kabler Tæt langs Guldborgbroens N-side fra Lolland til E-lige strømpille ligger 2 undervandskabler, og langs broens S-side fra kyst til kyst findes kabler. Ressourcer El og vand på broerne. Mastekran. Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 2

27 Opdateret: Side 3

28 Udskrift fra den: Gåbense Lystbådehavn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Storstrøm, Falster N-kyst 54 56,6'N 11 52,9'E - kort 162 fotograferet maj 1997 Havnen ejes af Gåbense Bådelaug. En ca. 0,2 sm lang, gravet rende fører i S-lig retning til lystbådehavnen. Dybder Dybden i den gravede rende 2,5 m og i havnen indtil 2,0 m. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 4 m og dybgang 2,0 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,3 m. N-lig vind giver indtil 1,0 m højvande og SE-lig vind indtil 0,5 m lavvande. Side 1

29 Fartbegrænsning 2 knob. Afmærkning Den gravede indløbsrende er på E-siden afmærket med en rød tønde med topbetegnelse ved yderenden samt med 3 røde stager med topbetegnelse. På W-siden af renden en grøn stage med topbetegnelse. Fyr 2 fyr, der viser rødt, fast lys (lodretstillede lysstofrør). Fyrene leder holdt overet (178,5 ) gennem den gravede rende til havnen. Molehovedet på S-siden af indsejlingen er facadebelyst. Ressourcer Vandstandsmåler i indsejlingen. Cykler udlejes gratis. Købmand 1,5 km. Apotek, cafeteria, gas og posthus ca. 3 km. Havnekontor Telefon Telefax E-post: Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Se plan. Særlige bestemmelser (Uddrag af Ordensreglement for Gåbense Lystbådehavn af 21. december 2007) Regler for sejlads. For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande". Ordensbestemmelser. For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne". Side 2

30 Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

31 Opdateret: Side 4

32 Udskrift fra den: Hesnæs Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Østersøen, Hesnæs Vig, Falster E-kyst 54 49,4'N 12 08,3'E - kort 162 fotograferet maj 1997 Havnen ejes af Det Classenske Fideicommis. Dybder Se plan og Advarsel. Største skibe der kan besejle havnen: Længde ca. 30 m, bredde 6 m og dybgang 2,6 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. NE-lige vinde kan give indtil 0,75 m højvande og SW-lige vinde indtil 0,75 m lavvande. Havnen er urolig ved vind fra S. Side 1

33 Besejling På Præstebjerg Rev umiddelbart S for havnen findes flere bundgarnsstader. Det rapporteres, at de yderste stader findes på ca ,3'N 12 10,7'E ca. 1,8 sm SE for havnen. Advarsel I indsejlingen er der tilbøjelighed til tilsanding. Efter E-lige storme kan dybden i indsejlingen være aftaget til ca. 2 m. Oprensning til 3,1 m finder normalt sted hvert år. I perioder kan dybden ofte være aftaget til 2,6 m. Fartbegrænsning Max. 3 knob. Afmærkning Se plan. Afmærkningen er udlagt hvert år i perioden 1/4-15/11. Fyr Se plan. Ledninger På N-siden af havnen er etableret en udløbsledning. Ledningens udløb er beliggende 55 m E for dækmolens E-ligste punkt. Ankerplads i bugten S for havnen i roligt vejr. Ressourcer Tønder til spildolie på W-molen. Dykkerassistance og reparatør kan tilkaldes. Restaurant 1200 m. Havnekontor Telefon Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Side 2

34 Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

35 Opdateret: Side 4

36 Udskrift fra den: Hestehoved Lystbådehavn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Storebælt, Nakskov Fjord, Lolland W-kyst 54 49,9'N 11 05,6'E - kort 144 fotograferet juli 2012 Havnen der ejes af Lolland Kommune, består af et ca. 200 m langt og ca. 100 m bredt bassin. En 150 m lang indsejlingsrende fører fra sejlløbet i Nakskov Fjord til havnen. Dybder I renden 3,0 m og i selve havnen indtil 3,0 m. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 15 m, bredde 3,0 m og dybgang 2,5 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er kun lille. Storm mellem NE og E kan give indtil 1,5 m højvande og storm mellem SW og W indtil 1,0 m lavvande. Besejling Havnen kan kun besejles om dagen (om natten dog også af stedkendte). Side 1

37 Fartbegrænsning 5 knob Afmærkning Renden er afmærket med en grøn og en rød stage med topbetegnelse i perioden 1/4-15/11. Ressourcer El og vand ved broerne. Indkøb3 km (Nakskov). En 400-kg mastekran. Bedding og slæbested. Friluftsbad og minigolf. Havnekontor Telefon E-post: Hjemmeside: Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 2

38 Opdateret: Side 3

39 Udskrift fra den: Hårbølle Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Grønsund, Møn SW-kyst 54 53,4'N 12 08,0'E - kort 162 fotograferet maj 1997 Havnen der ejes af Foreningen Hårbølle Havn, består af et ca. 80 m langt og 60 m bredt bassin på NW-siden af den tidligere færgebro samt en jollebro med tilhørende fortøjningspæle umiddelbart E for havnen. Dybder Dybden i indsejlingen 3,0 m og i havnen indtil 3,0 m. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 30 m, bredde 10 m og dybgang 3,0 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,2 m. N-lige vinde giver indtil 1,0 m højvande og S-lige vinde indtil 1,0 m lavvande. Side 1

40 Strøm W-lig vind kan give hård S-gående strøm og E-lig vind hård N-gående strøm. Fartbegrænsning 2 knob. Fyr Fyr på E-lige molehoved, der viser grønt, fast lys. Se plan. Kabler Kabel går over Grønsund til Skansepynt på Falster fra et punkt 200 m SE for Hårbølle Havn Fyr; kabelbåker med fyr på Møn. Ankerplads Umiddelbart W for havnen. Ankringsforbud Udløbsledning ca. 50 m SE for havnen (se plan) og kabel ca. 200 m S for havnen. Ressourcer Dykkerassistance. En mobilkran. Slæbesteder. Diesel og olie. Bank 3 km. Vandstandsbræt. Havnekontor Telefon Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Det til havnen hørende søområde begrænses af havnens ydre værker samt indsejlingsrenden indtil 30 m fra bolværket. Side 2

41 Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

42 Opdateret: Side 4

43 Udskrift fra den: Kragenæs Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Smålandsfarvandet, Ståldyb, Lolland N-kyst 54 54,9'N 11 21,5'E - kort 160 fotograferet juli 2005 Havnen ejes af Lolland Kommune og består af to havnebassiner og N for disse to færgelejer, hvorfra der er færgefart til Fejø og Femø. Dybder Se plan. På grund af stedvis tangaflejring i renden kan dybden i denne aftage. Med N-lig storm og højvande kan der føres tang og andre søplanter ind i renden. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 30 m, bredde 8 m og dybgang 2,8 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er 0,5 m. N-lig storm kan give indtil 1,2 m højvande og S-lig storm indtil 0,6 m lavvande. Strøm Skruevand fra færger i færgeleje giver kraftig strøm/understrøm ud for havneindsejlingen. Side 1

44 Fartbegrænsning 3 knob. Vis hensyn til færgetrafikken. Afmærkning Den gravede rende er på N-siden afmærket med 5 grønne stager med topbetegnelse, og på S-siden med 2 røde stumptønder med topbetegnelse og en rød stage med topbetegnelse. Båker Kragenæs Havn Bag- og Forbåke leder holdt overet (260 ) gennem den gravede rende til havnen. Bagbåken: Grå lysmast med rød og hvid vandretstribet trekant med nedadvendt spids. Forbåken: Sort mast med rød og hvid vandretstribet trekant med opadvendt spids. Fyr Kragenæs Havn Bag- og Forfyr viser grønt, fast lys. Fyrene leder holdt overet (260 ) gennem den gravede rende til havnen. Kragenæs Færgehavn Bag- og Forfyr viser rødt, fast lys. Fyrene leder holdt overet (269,1 ) fra den inderste del af renden til færgelejerne. Kabler Ca. 200 m N for havnen findes et kabelfelt, der strækker sig til Fejø; kabelbåker og kabelfyr ved Kragenæs. Ressourcer Gratis internet. Diesel på havnen. Olie hos købmanden. Mastekran 250 kg. Havnekontor Telefon (1. april til 30. september, kl og kl ) Mobil Telefax E-post: Hjemmeside: Toldklarering SKAT, toldvejledning Telefon Hjemmeside: Oversigt over Toldekspeditioner med åbningstider og kontaktoplysninger findes på hjemmesiden. Havneområde Det til havnen hørende søområde begrænses af havnens dækkende værker samt af en ret linje mellem molehovederne med nedenstående koordinater: Side 2

45 1) 54º54,993500'N 011º21,681317'E (N-lige molehoved) 2) 54º54,941983'N 011º21,591983'E (S-lige molehoved) Se i øvrigt plan. Særlige bestemmelser (Uddrag af ordensreglement for Kragenæs Havn af 22. marts 2012) Regler for sejlads. For sejlads inden for havnens område gælder den til enhver tid af Søfartsstyrelsen fastsatte "Bekendtgørelse om regler for sejlads m.m. i visse danske farvande". Ordensbestemmelser. For havnen gælder "Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne". Faciliteter Service Proviantering Transport og Kommunikation Side 3

46 Opdateret: Side 4

47 Udskrift fra den: Nakskov Havn Sidste opdateringer Tekst: Plan 1: Beliggenhed Storebælt, Nakskov Fjord, Lolland W-kyst 54 50,0'N 11 07,2'E - kort 144 fotograferet juli 2012 Havnen Er en kommunal selvstyrehavn ejet af Lolland Kommune. Havnen råder over kajarealer til større erhvervsskibe, men har ligeledes faciliteter for lystfartøjer ved Havnegadekajen. Desuden har Rosnæs Bådelaug broer for lystfartøjer bl.a. W for bådeværftet. En gravet rende fører gennem Nakskov Fjord ind til havnen. På rendens første retlinede stræk ind mod Enehøje aftager rendens bundbredde gradvist fra 100 m til 40 m. I rendens to første sving er bundbredden op til 80 m. På de efterfølgende retlinede strækninger og sving ind mod havnen er bundbredden 40 m. Dybder Dybden i den gravede rende 8,5 m og i havnen indtil 8,5 m. Største skibe der kan besejle havnen: Længde 183 m, bredde 21 m og dybgang 8,0 m. Vandstand Forskellen mellem middelhøjvande og middellavvande er kun lille. I ekstreme tilfælde kan storm mellem NE og E give indtil 1,5 m Side 1

48 højvande og storm mellem SW og W indtil 1,0 m lavvande. Den aktuelle vandstand og historik kan aflæses på havnens hjemmeside: Besejling Den gravede rende til havnen kan om natten kun besejles ved hjælp af projektør. Gennem rendens retlinede strækninger vejleder ledefyrene ved besejlingen. Større skibe, der anløber havnen, skal ved anduvning fra søsiden anmelde på VHF kanal 16, at de er på vej ind i løbet. Udgående større skibe skal ligeledes ved afgang anmelde, at de er for udgående i løbet. Fartbegrænsning I løbet mellem Nakskov Havns W-lige grænse (Rosnæs-Trælleholm) og 54 49'43''N 11 04'52''E må maskindrevne skibe ikke sejle med en hastighed, der overstiger 5 knob. I havnen må skibe og både ikke sejle med større fart end 5 knob. Afmærkning Den gravede rende er fra anduvningen NNW for Albuen til havnen afmærket med stager på begge sider. På strækningen fra S for Enehøje til havnen er renden desuden afmærket med røde og grønne fyrpæle med radarreflektor. I løbet N om Slotø er afmærkningen kun udlagt i perioden 15/4-15/11. Båker Fra NNW for Albuen til havnen leder ledebåker med orange eller røde trekanttopbetegnelser gennem rendens retlinede strækninger. Fyr Fra NNW for Albuen til havnen leder ledefyr gennem rendens retlinede strækninger. På strækningen fra S for Enehøje til havnen leder tillige fyr på pæle gennem renden. I havnen findes et fyr på pieren ved hjørnet af Vestre Kaj og Toldbodkaj, der viser rødt blink. Kabler Tværs over sejlrenden i den W-lige del af havnen er udlagt 2 stærkstrømskabler, og ca. 60 m E herfor 4 stærkstrømskabler og 3 rørledninger i samme trace. Tværs over den indre del af havnen ligger et stærkstrømskabel og en kloakledning. Ankerplads Mindre skibe kan ankre på Enehøje Red eller Albue Red. Side 2

49 Lods Lods DanPilot, Lodseriet Danmark Telefon (døgnbemandet) Telefax VHF kanal 87 E-post: Hjemmeside: Lodsmødestedet W for Nakskov Fjord er vist i søkortene. I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse af lods". Lodstvang Ved sejlads på Nakskov Fjord skal følgende skibe anvende lods: 1) Skibe med en dybgang på 6,6 m og derover, 2) skibe med en bredde på 20 m og derover, eller 3) skibe med en længde (l.o.a.) på 130 m og derover. I øvrigt henvises til Lodstilsynets "Bekendtgørelse om anvendelse af lods", "Bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis" og "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis". Bugsering Bugserbåd med pæletræk på 5 tons. Ressourcer El- og vandtilslutning på hovedparten af kajerne. En del af kajanlægget forstærket til heavy-lift kranarbejde. Mobilkran med 16 m udlæg og fastkran med 100 tons løfteevne. Desuden findes transportbånd m.m. til lastning af korn m.m. Reparationsfirmaer kan tilkaldes. Bådeværft med ophalerbedding for fartøjer på indtil 20 tons egenvægt. I havnekontorets åbningstid sælges dieselolie fra havnens stander på hjørnet af Toldbodkaj og Havnegadekaj. Bytning af flaskegas 400 m. Campingplads 2 km. Havnekontor Havnekontor Tlf: Vagttelefon: Fax: Åbningstider: Mandag - Torsdag kl Side 3

GODE STEDER for JOLLESEJLER. KRISTIAN af KBH. sejler øvelsessejlads for motor ved Fejø 2010. Træskibs Sammenslutningen.

GODE STEDER for JOLLESEJLER. KRISTIAN af KBH. sejler øvelsessejlads for motor ved Fejø 2010. Træskibs Sammenslutningen. GODE STEDER for JOLLESEJLER 4 KØBENHAVNS HAVN KRISTIAN af KBH. sejler øvelsessejlads for motor ved Fejø 2010. Træskibs Sammenslutningen Ulf Brammer 2014 ISSN 0905-1635 Ver. 31-01-2015 4 Kbh. Havn s 2 INDHOLD

Læs mere

8. Udgave. Afmærkning af danske farvande

8. Udgave. Afmærkning af danske farvande 8. Udgave Afmærkning af danske farvande 1 Farvandsvæsenets fem hovedopgaver: Sejladsinformation Gå ind på frv.dk vi hjælper dig til en sikker sejlads Afmærkning og navigation Farvandsvæsenets knowhow er

Læs mere

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a.

Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Ordensreglement for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. 10.10..2012 1/11 Ordensregler for Frederikssund Lystbådehavn A.m.b.a. Forord Bestyrelsen lægger

Læs mere

GODE STEDER for JOLLESEJLERE

GODE STEDER for JOLLESEJLERE GODE STEDER for JOLLESEJLERE 8 GRØNSUND og MØN Elever v Skive Produktionshøjskole restaurere joller og bygger havn. Foto: UB. TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN * ULF BRAMMER ISSN 0905-1635 Ver. 05-02-2015 8 Grønsund-Møn

Læs mere

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om lov & ret på vandet SØENS ELEMENTÆRE FÆRDSELSREGLER WWW.SOESPORT.DK DENNE PJECE ER SPONSERET AF IVER C. WEILBACH & CO A/S Nødsignaler Langsom hævning og sænkning af udstrakte arme. Orangefarvet

Læs mere

Aarhus Studenter Roklub

Aarhus Studenter Roklub Aarhus Studenter Roklub Instruktionsmappe til Korttursstyrmandskursus Side2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. STYRMANDENS ANSVAR, PLIGTER OG RETTIGHEDER... 3 3. RIGTIG PÅKLÆDNING... 4 4. KOMMANDOER...

Læs mere

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk

SØKORTRETTELSER 17. Rettelse nr. / Correction no. 110-120. Søkortrettelser / Chart Corrections på / via www.kms.dk 7. maj 2010 22. årgang SØKORTRETTELSER 17 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 110-120 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 61 110 188 116 103

Læs mere

TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,-

TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- TEORI FOR SPEEDBÅDSFØRERE Denne lærebog tilhører foreningen Duelighedsklubben, og må kun benyttes af medlemmer, som har betalt kontingent på 195,- kr. til foreningen inden for de sidste 12 måneder. Læs

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1968 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1969 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden19, 1263 Kbh.K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN

HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN HUNDESTED LYSTBÅDE OG FISKERIHAVN ORDENSREGLEMENT 2014 Hundested Havn Amtsvejen 2 3390 Hundested tlf.: 47937234 e-mail: mail@hundestedhavn.dk På grundlag af lov nr. 326, vedtaget af Folketinget i maj 1999,

Læs mere

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub

Velkommen. - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub Velkommen - til nye medlemmer Praktiske oplysninger om livets gang i din sejlklub 1 Velkommen til Sejlklubben København Det glæder os at byde dig velkommen til vores sejlklub. På de følgende sider kan

Læs mere

TEMA: Lodsvæsen. Søfartens Ledere. truer miljøet. under forandring. DIS og sømandsskattefradrag

TEMA: Lodsvæsen. Søfartens Ledere. truer miljøet. under forandring. DIS og sømandsskattefradrag DIS og sømandsskattefradrag Kan du få begge dele? Søfartens Ledere nr. 1 2014 OLIEKATASTROFE Den 29. marts 2001 gik det for alvor galt syd for Møn TEMA: Lodsvæsen under forandring truer miljøet En foreslået

Læs mere

Bag om søkortet. Opmåling, pålidelighed, anvendelse. 2. udgave

Bag om søkortet. Opmåling, pålidelighed, anvendelse. 2. udgave Bag om søkortet Opmåling, pålidelighed, anvendelse 2. udgave Denne udgave af Bag om søkortet er ajourført til den 11. juni 2013 2 Forord Forord Geodatastyrelsen publicerer "Bag om søkortet" som et hjælpeværktøj

Læs mere

Vejledning til Maritim Sikring. Havnefacilitetssikring. Juni 2012. Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk

Vejledning til Maritim Sikring. Havnefacilitetssikring. Juni 2012. Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Vejledning til Maritim Sikring Havnefacilitetssikring Juni 2012 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen... 2 2. Ordforklaring og forkortelser...

Læs mere

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a.

Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Ordensreglement for Assens Marina a.m.b.a. Vedtaget af bestyrelsen for Assens Marina A.m.b.a. den 1. november 2011 1. Generelle bestemmelser 1.1 Assens Marina ejes af Assens Marina a.m.b.a, som også står

Læs mere

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00

Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Forretningsbetingelser for Nexø Havn A/S CVR. Nr. 27 51 42 00 Gældende fra 1. januar 2015 Nexø Havn A/S Sdr. Hammer 10 DK-3730 Nexø Telefon: +45 5649 2250 Akut mobil: +45 2118 2270 E-mail: info@nexohavn.dk

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1955 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1956 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET,Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1967 UDGIVET AF HANDELSMINISTERIET APRIL 1968 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K Den foreliggende oversigt, der herved offentliggøres

Læs mere

Dansk Fyrliste 2015. Fyr tågesignaler racon AIS DGPS. Danmark Færøerne Grønland. 36. udgave

Dansk Fyrliste 2015. Fyr tågesignaler racon AIS DGPS. Danmark Færøerne Grønland. 36. udgave Fyr tågesignaler racon AIS DGPS Danmark Færøerne Grønland 36. udgave Dansk Fyrliste 2015 Titel: Dansk Fyrliste, 36. udgave. Forside billede: Drogden Fyr, placeret i Øresund S for Amager, mellem København

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser

Fl d & Fakta. Ny redningsstige. Danmarks første officielle autocamperplads. I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Fl d & Fakta marts 2011 Årgang 12, nr. 1 Medlemsblad for Foreningen af Lystbådehavne I Danmark Ny redningsstige I Sæby har man konstrueret en redningsstige som ikke ridser Danmarks første officielle autocamperplads

Læs mere

Danske havne. En kulturhistorisk oversigt

Danske havne. En kulturhistorisk oversigt Danske havne En kulturhistorisk oversigt Søfartspuljen 2004 1 Indhold Begrebet havn... 3 Havnenes udvikling... 4 Beliggenhed og anlæg... 9 Bebyggelse og funktioner... 11 Havnens kulturmiljøer - helheder

Læs mere

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2011. 31. årgang

Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Nr. 3. Oktober 2011. 31. årgang Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2011. 31. årgang Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk www.toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50

Rønne Havn A/S. Port of Rønne. Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Forretningsbetingelser for Rønne Havn A/S CVR. Nr. 27 93 21 50 Gældende fra 1. januar 2015 0 Rønne Havn A/S Sydhavnsvej 12, Postboks 47 DK-3700 Rønne Telefon: +45 5695 0678 Telefax: +45 5695 0631 E-mail:

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads...

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03. l Ny kran på Marselisborg havn...side 6. l Natsejlads... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN AUGUST 2013 NR.03 l Ny kran på Marselisborg havn...side 6 l Natsejlads...side 11 l Flot placering til klubbens ungdomssejlere ved EM...side 12

Læs mere

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort.

Aarhus Kommune. Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn. Havnens område. Havnen afgrænses som vist på vedlagte oversigtskort. Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Ordensreglement for Aarhus Lystbådehavn Sport & Fritid Vestergade 55 Postboks 619 8100 Aarhus C Havnens område Havnen afgrænses som vist på vedlagte

Læs mere

DANSK SØULYKKE-STATISTIK

DANSK SØULYKKE-STATISTIK DANSK SØULYKKE-STATISTIK 1956 UDGIVET AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART APRIL 1957 Eksemplarer af denne publikation kan købes hos: SØKORTARKIVET, Esplanaden 19, Kbhvn. K. Den foreliggende oversigt,

Læs mere

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen

Dæmningen. Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB. Foto: Jørgen Land Truelsen Dæmningen MEDLEMSBLAD FOR TOREBY SEJLKLUB Nr. 3. Oktober 2009. 29. årgang Foto: Jørgen Land Truelsen Indhold Toreby Sejlklub Dæmningen 2, Sundby 4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 78 01 e-mail: post@toreby-sejlklub.dk

Læs mere

Brisen. Smilende. Solrig Sommer

Brisen. Smilende. Solrig Sommer Nr 4 // September 2014 Brisen www.sejlklubbenkbh.dk 2014 Smilende Solrig Sommer www.sejlklubbenkbh.dk Sejlklubben København Sundkrogskaj 19 2100 København Ø Bestyrelsen Formand Finn Kristiansen 2092 8010

Læs mere

Juli 2010 60. årgang SØSPORT

Juli 2010 60. årgang SØSPORT 5 Juli 2010 60. årgang SØSPORT Næstved Kajak- og Canoklub Næstved Roklub Næstved Sejlklub Tlf. 5537 0413 Bil 2145 6358 DiBa er Danmarks ældste bank! Vi skal nok passe godt på dine penge... bank bolig forsikring

Læs mere