Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formidlingscenter Egebjerg Mølle"

Transkript

1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1

2 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske natur. I Egebjerg Mølle vil vi skabe et naturformidlingscenter, som er målrettet både voksne par, børnefamilier og grupper (skoler, spejdere mv.). Med fokus på blandt andet en formidling af istiden og områdets spændende geologi vil vi øge borgernes forståelse for Sydfyns særegne landskab og natur. Med det afsæt vil vi synliggøre muligheder for et aktivt friluftsliv på Sydfyn og Øhavet. Vi vil også skabe nye konkrete aktivitetstilbud til børnefamilier. Aktiviteterne for hele familien bygger på en aktiv brug af naturen i Egebjerg Bakker, herunder statens areal. Vi vil bygge videre på de positive erfaringer vi har fra vores projekt Kys Frøen, som tidligere er støttet af Friluftsrådet. I samarbejde med lokale skoler og Svendborg Naturskole vil vi indrette en naturformidlingsbase for skoleklasser i møllen. Projektets ide og baggrund Naturen spiller en stigende rolle i befolkningen, både i forhold til ferie og bosætning. Den skal være tilgængelig og rumme mulighed for et alsidigt frilufts- og fritidsliv. Formidlingen spiller i den forbindelse en central rolle. En samlende formidling af naturen og friluftsmulighederne i og omkring Det Sydfynske Øhav findes ikke i dag på Sydfyn. Med dette projekt vil vi således skabe det første formidlingscenter på Sydfyn. Et formidlingscenter, som ikke kun fortæller om de mange muligheder der findes for friluftsoplevelser, men som også giver de besøgende ny viden og nye oplevelser, som de kan bruge fremover når de færdes i naturen. Vi vil appellere til flere målgrupper og lave forskellige aktiviteter og faciliteter, der imødekommer deres behov. Til voksne uden børn vil vi lave en udstilling, der fortæller den spændende historie om istiden og den store indflydelse den har haft på landskabet. Til børnefamilierne og til skolerne vil vi med formidlingscentrets udstillinger og konkrete aktiviteter give inspiration til at gå opdagelse i naturen. For at sikre et lokalt ophæng og mere liv i møllen vil vi tilbyde lokale foreninger faciliteter til at holde møder og arrangementer. Vi har nedenfor nærmere redegjort for ideen for formidlingscentret. Isens historie De fleste har hørt om istiden, men det er de færreste der ved, hvor voldsom og afgørende en påvirkning den har haft på udformningen af det landskab vi kender i dag. Hele historien om istiden og geologien er spektakulær og samtidig en god formidlingsplatform til at få en grundlæggende forståelse af det sydfynske landskab og natur. Vi vil fortælle denne historie til lokalbefolkningen og turister ved at fortælle om istiden og dens indflydelse på området. Formidlingen om istiden skal løftes højere end blot at være et historisk tilbageblik. Den skal gøres nærværende og brugbar for den besøgende. Dette sker ved at formidlingen tager afsæt i de konkrete naturområder på Sydfyn og i Øhavet. Denne nye viden vil motivere til at besøge og bruge de omkringliggende naturområder. Dette kan eksemplificeres ved konkrete eksempler. Egebjerg Mølle er placeret midt i et karakteristisk istidslandskab - omgivet af morænebakker, smeltevandsdale mod syd og lige nord for ligger Danmarks næststørste issø. 2

3 Eksempel 1: Formidlingscentret skal give den besøgende svaret på, hvorfor man kan gå rundt i Egebjerg Bakker i over 100 meters højde. Hvorfor findes dette markante landskabselement - som endda fortsætter mod vest til Svanninge Bakker. Historien om dannelsen af morænebakkerne åbner den besøgendes øjne for bakkerne. Den besøgende gives samtidig forslag til at bevæge sig ud i bakkerne på Øhavsstien, statens areal og andre stier og veje i området. Den besøgende præsenteres for udvalgte points of interest som bør besøges på vandreturen. Eksempel 2: Op til bakkerne mod nord ligger Danmarks næststørste issø. Hvad er en issø, hvorfor dette meget flade landskab i det ellers kuperede terræn? Den besøgende får en viden om issøen og forslag til at besøge området. Besøget kan være via udsigter fra stierne i området eller forslag til konkrete cykelture i den tidligere issø. Issøen har desuden en spændende kulturhistorisk vinkel eftersom mange teglværker har udvundet ressourcer fra den gamle sø. Der findes fortsat et aktivt teglværk i området. Eksempel 3: Syltemade Ådal er en spektakulær smeltevandsdal. Ådalen er fredet og Øhavsstien går igennem ådalen, så offentligheden har gode adgangsmuligheder. Historien om isens afsmeltning tager afsæt i Syltemade Ådal og Vejstrup Ådal (øst for Svendborg). Ydermere kan historien krydres med hele Svendborg Sund. Den besøgende guides til at besøges disse områder for at se historien folde sig ud. Egebjerg Mølle vil motivere folk til at bruge nærområdet i og omkring bakkerne. Men den vil også fortælle om større rekreative områder som ligger i større afstand fra møllen. De fleste vil formentligt vælge at bruge nærområdet samme dag, men formidlingen om de andre områder skal motivere folk til at bruge disse områder en anden dag. Leg og lær om naturen Formidlingscentret skal også motivere børnefamilier til i højere grad at bruge og forstå naturen. Dette kræver en anden form for formidling og aktivitetstilbud. Børnene i dag kommer kun halvt så meget ud i naturen som deres bedsteforældre gjorde, men til gengæld har de flere fællesoplevelser med familien 1. Denne tendens vil vi bruge ved at tilbyde attraktive aktivitetstilbud som fællesoplevelser for hele familien. De skal inspirere børn og voksne til i højere grad at bruge naturen, samt give dem en større fortrolighed og kendskab til naturen. Her har vi allerede haft positive erfaringer med projektet Kys Frøen, hvor vi har etableret tre aktivitetscentre ved henholdsvis Skovsgaard på Langeland, Søbygaard på Ærø og Trente Mølle nord for Faaborg se bilag A. I korte træk går det ud på at give børnefamilier en god aktiv fællesoplevelse i naturen, hvor der er fokus på leg og læring. Ved hjælp af en udstilling, hvor de vælger den aktivitet de ønsker at prøve, bliver de klædt på til at gå på opdagelse. Det rigtige udstyr og en aktivitetsvejledning guider dem gennem aktiviteten og er med til at gøre oplevelsen til en succes. En oplevelse, der meget gerne skal give inspiration til at fortsætte derhjemme. I formidlingscentret vil vi lave en miniudgave af dette koncept med udgangspunkt i de potentielle muligheder der findes i lokalområdet. 1 Slip børnene fri i naturen DN Tema nr. 2 Oktober 2009, Danmarks Naturfredningsforening 3

4 Tilbud til skoler og foreninger Formidlingscentret skal desuden være et undervisningstilbud til de lokale skoler. Vi vil udvikle og tilbyde skolerne konkrete aktivitetstilbud ved at give adgang til en grejbase, samt et fagligt relevant undervisningsmateriale, som skal motivere dem til at flytte undervisningen væk fra klasselokalerne og ud i naturen. Endelig skal formidlingscentret være et samlingspunkt for de lokale foreninger og organisationer. Ved at sikre nogle grundlæggende faciliteter skal det være muligt for foreninger at afholde deres møder og arrangementer i møllen eller med møllen som udgangspunkt. Støttefaciliteter i lokalområdet Til at understøtte formidlingscentrets aktiviteter vil vi i lokalområdet etablere relevante og attraktive støttefaciliteter. I forhold til de konkrete aktivitetstilbud til børnefamilier og skoler, skal de nødvendige faciliteter etableres for at kunne gennemføre aktiviteterne. Disse faciliteter vil primært blive etableret på statens arealer ved Bakkelundgaard. Derudover vil vi i samarbejde med en lokal lodsejer etablere en ny shelterplads kun 350 meter fra Egebjerg Mølle. En shelterplads som giver gæsterne mulighed for at forlænge et besøg i området og samtidig give hele oplevelsen en ekstra dimension. Egebjerg Mølle og formidlingscentret vil ud fra ovenstående danne rammen om mange forskellige aktiviteter til forskellige målgrupper med forskellige behov. Men fælles for de fleste gælder en målsætning om at få folk til bedre at forstå naturen og ikke mindst komme ud og opleve den. Sådan gør vi Med udgangspunkt i formidlingscentrets forskellige aktiviteter og faciliteter vil dette afsnit beskrive Hvad der konkret vil ske i møllen. Grundlæggende består projektet i to hoveddele - et ombygningsprojekt af bygningen Egebjerg Mølle og et formidlingsprojekt med tilhørende støttefaciliteter, hvor denne projektbeskrivelse tager udgangspunkt i den sidste. Formidlingscentret vil være ubemandet og åbent hele året. Egebjerg Møllelaug vil være ansvarlig for tilsyn og rengøring af stedet. Formidlingscentret består af følgende aktiviteter og faciliteter: 1. Udstillinger a. Forstå og oplev landskabet og istiden 2. sal b. Leg og lær om naturen aktiviteter for børnefamilier 3. sal c. Meteorologi og astronomi 4. sal d. Egebjerg Mølles historie stueetagen 2. Udsigter fra møllen 3. Skoleformidling med konkrete aktiviteter 4. Foreningsfaciliteter til møder og arrangementer 5. Fællesfaciliteter 6. En shelterplads 7. Støttefaciliteter ved Bakkelundgård 8. Ekstern formidling Sidst er vedlagt en tegning over formidlingscentret og hvordan det indrettes. 4

5 Udstillinger Generelt har vi af hensyn til den efterfølgende drift og vedligeholdelse, samt det faktum at møllen ikke er opvarmet, baseret udstillingerne på enkle, robuste og kuldebestandige elementer, hvorfor elektroniske virkemidler holdes på et minimum. En stor del af elementerne er samtidig mobile, hvilket giver en fleksibilitet og mulighed for at lave midlertidige aktiviteter / udstillinger. Formidlingen vil som udgangspunkt være på dansk og med et resumé på engelsk. Forstå og oplev landskabet Denne udstilling på 2. sal målretter sig voksne uden børn og skal primært formidle den spændende historie om sammenhængen mellem istiden og landskabet. Overordnet opdeles udstillingens formidling i seks temaer med hver sin indgang til istiden. 1. Introduktion istid og geologi Her får gæsterne en kort introduktion til istiden og geologien, samt et oversigt over de mange istider, der har været gennem tiden. 2. Bakkerne Med afsæt i Egebjerg Bakker formidles hvordan de er opstået, hvad består de af og hvor kan man bedst opleve dem? 3. Smeltevandsdale Med afsæt i Syltemade Ådal vil vi fortælle historien om de enorme mængder smeltevand, som er presset ud under isen. De har spulet jorden væk og har skabt nogle forunderlige ådale og tunneldale, herunder også Vejstrup Ådal og Svendborg Sund. 4. Isens mange materialer I Danmarks næststørste Issø ved Stenstrup lige nord for formidlingscentret - har der gennem tiderne ligget teglværker og grusgrave på grund af de mange råstoffer der fandtes her. Vi vil fortælle om hvad en issø er og hvorfor de mange råstoffer ligger netop her, samt hvilke materialer man har udvundet af dem og deres anvendelse. 5. Det druknede landskab Vi vil fortælle historien om verdens største druknede istidslandskab Det Sydfynske Øhav. Om dengang Ærø var landfast med Fyn og Tyskland. Hvad betyder det så for i dag, hvordan gør det Øhavet så unikt? Områdets store strandenge, der rummer en særlig natur og flere gode friluftsmuligheder, inddrages i denne formidling. 6. Geologiens kulturlandskab Egebjerg Bakker rummer et overdrev af stor national betydning. Hvor er bakkerne så rig på overdrev? Istidens forskellige aflejringer har medført forskellige betingelser for hvor og hvordan jorden kunne dyrkes eller på anden måde udnyttes. Dette kobles med overdrevene i bakkerne og hvor de kan opleves. Formidlingen skal fysisk illustrere de forskellige følgevirkninger isen har haft på landskabet. Her skal gæsterne ved egen kraft /påvirkning få en fornemmelse af, hvad der er sket, og de kræfter som har været i spil. Vi er endnu ikke helt afklaret omkring den endelige løsning, men det vil tage udgangspunkt i et kortbord, som på en simpel måde skal kunne interagere med publikum. Vi har derfor i budgettet afsat et rammebeløb, som ovenstående løsning skal realiseres inden for. Rent fysisk vil udstillingen som tidligere nævnt blive inddelt i temaer, hvor ovenstående kortbord skal binde temaerne sammen. Der vil blive formidlet via lettilgængelige tekster, hvor en kombination af inspirerende tekster, flotte billeder, vejledende illustrationer, samt relevante udstillingsgenstande giver en god visuel og informativ formidling af de enkelte temaer. Desuden forventer vi der vil være en skærm (touch screen), hvor gæsterne kan komme i dybden med de enkelte temaer. 5

6 For at give gæsterne en anden vinkel at opleve landskabet på, vil vi lave en film fra luften (skråfoto) der præsenterer landskabet ude fra Øhavet ind over bakkerne og som slutter ved Issøen. Filmen vil køre på skærmen med jævnlig intervaller. For at binde formidlingen af istiden sammen med de konkrete oplevelser, vil vi indrette en idebank med en oversigt og informationsmateriale over interessante og relevante naturområder og friluftsaktiviteter på Sydfyn og i Øhavet. Leg og lær om naturen Udstillingen Leg og lær om naturen på 3. sal målretter sig børnefamilierne. Her skal de blive inspireret til at vælge en aktivitet og tage på opdagelse i naturen. Som tidligere nævnt under Projektets ide og baggrund - vil vi bruge konceptet og erfaringerne fra Kys Frøen. I udstillingen kan børnefamilierne vælge mellem 3 forskellige aktiviteter: 1. Vandhullets dyr Ved vandhullet på statens areal dykker vi ned under vandoverfladen og går på opdagelse i en verden fuld af smådyr og insekter. 2. Orienteringsløb / skattejagt Lær at orientere dig med kort og kompas og find skatte med spændende og anderledes viden om naturens dyr og planter. 3. Smådyr på mark og overdrev Overdrevslandskabet på statens areal ved Bakkelundgård gemmer på et væld af smådyr, insekter og planter, som vi skal finde og måske konkurrere imod. Hver af aktiviteterne præsenteres på en måde, hvor det fremgår hvad aktiviteten går ud på og hvordan det aktuelle aktivitetsudstyr skal anvendes. I tilknytning til hver aktivitetstand vil der være rygsække med det nødvendige udstyr og en aktivitetsvejledning, der udførligt trin for trin guider børnefamilierne gennem aktiviteten fra start til slut. Men børnefamilierne skal aktiveres allerede når de kommer ind i udstillingen, hvorfor vi med nogle enkle interaktive midler vil udfordre dem til eksempelvis at finde skjulte effekter eller overskride grænser ved at stikke hånden ind i følekasser. Men formidlingens klare mål er at få børnefamilien ud af møllen og lave aktiviteter i naturen. Astronomi og meteorologi Møllens placering i bakkerne giver gode betingelser for at arbejde med astronomi. Det enorme univers fascinerer mange. Ved Egebjerg Mølle kan man opleve total mørke, et fænomen som mange byboere ikke er bekendt med, men som giver optimale vilkår for at kigge på stjerner. Vi vil derfor lave en mindre formidling på 4. sal, hvor gæsterne får et overblik over den stjernehimmel, som kan opleves fra Danmark året rundt. Vi vil om muligt forsøge at inddrage meteorologien i formidlingen. Det er endnu usikkert om dette også rent fysisk kan indpasses eller om formidlingen vil blive for uoverskuelig for gæsterne. Dette kan først afklares i den videre detailplanlægning. Men indtil videre er planen at vi vil give gæsterne en indsigt i det danske vejrsystem. En lille vejrstation giver gæsterne en detaljeret information om den aktuelle vejrsituation. Igennem formidlingen vil vi opfordre gæsterne til at stille deres egen vejrdiagnose, og en nøjere granskning af vejrsituationen, som de så kan efterprøve på vejrstationen. Egebjerg Mølles historie I stueetagen laver vi en mindre udstilling om Egebjerg Mølles historie. 6

7 Udsigter fra møllen Fra formidlingscentret er der to udsigtspunkter. Det mest spektakulære vil være det unikke og specialdesignede udsigtspunkt på toppen af møllen. Det er herfra de besøgende får det fulde overblik over og indsigt i, istidens enorme påvirkning af landskabet og det varierede kulturlandskab, der i dag præger Egebjerg Bakker. Det er også herfra man får udsigt til Øhavet - et af verdens største druknede istidslandskaber. Udsigtspunktet er lavet i samarbejde med det anerkendte arkitektfirma Praksis, som har tegnet et smukt og unikt glasprisme, som vil fuldende formidlingscentret og give stedet sin helt egen identitet. Prismen tager udgangspunkt i den ottekantede svikstilling, den udvendige balkon længere nede på møllen, hvorfra mølleren i gamle dage kunne svikke (svække) møllens sejl. Prismet er herefter roteret 25 grader, der tilføjer møllen en dynamik, der blandt andet referer til de tidligere møllevinger. Det andet udsigtspunkt er svikstillingen, hvor der også en flot udsigt hele vejen rundt. Begge udsigtspunkter bliver suppleret med en formidling om, hvad det er man ser. Skoleformidling med konkrete aktiviteter Formidlingscentret skal også være et tilbud til de lokale skoler, hvor de kan styrke den faglige undervisning, samt øge elevernes kendskab til området. Nedenstående oplæg til hvordan skolerne kan anvende formidlingscentret har vi lavet i samarbejde med Svendborg Natur- og Miljøskole, som også vil være en aktiv bruger af formidlingscentret. De mangler i dag konkrete muligheder for at lave skoletjeneste vest for Svendborg. Med afsæt i centrets udstillinger og lokalområdets natur, vil vi tilbyde aktivitetsforslag, hvor eleverne har mulighed for at hands on og få undervisningen ind under huden. Til det formål vil vi etablere en grejbase, med det nødvendige aktivitetsudstyr og undervisningsmateriale, hvor kun de skoler / lærere, som har fået kørekort til stedet, har adgang. Kørekortet kan man kun tage ved at gennemføre et minikursus hos Svendborg Natur- og Miljøskole, hvor de både får ideer og forslag til gennemførelse af undervisningen, en forståelse for anvendelse af grej, samt de gældende ordensregler for grejbasen. Denne model er drøftet med lokale skoler i området, som har givet tilsagn om at modellen er anvendelig og efterspurgt. Formidlingscentret vil tilbyde fem konkrete aktivitetsforslag, som bygger på nedenstående temaer: 1. Geologi 2. Overdrevslandskabet 3. Vandhullet 4. Meteorologien 5. Astronomien For at sikre en faglig relevans vil vi sammensætte aktivitetsforslagene som et undervisningsmateriale, der knytter sig tæt op på de fastsatte mål i folkeskoleloven. Læreren får således klar besked om, hvilke mål der opfyldes med den givne aktivitet. Vi vil via en hjemmeside lave en bookingfacilitet til skolerne, hvor de forud for deres ankomst kan booke deres besøg på formidlingscentret. På samme hjemmeside kan skolerne også downloade det undervisningsmateriale de skal bruge i forbindelse med deres besøg og har dermed mulighed for at forberede sig 7

8 Foreningsfaciliteter til møder og arrangementer Egebjerg Mølle bliver allerede i dag brugt af lokale foreninger til kunstudstillinger og basarer. Men møllens unikke placering og rustikke bygning skal gøre det interessant for flere lokale foreninger og organisationer at bruge møllen til deres arrangementer og aktiviteter. Til det formål vil vi sikre at foreningsrummet på 1. sal har de nødvendige faciliteter, så det er muligt at afholde møder, udstillinger o. lign.. Shelterplads Det er blevet populært at sove i shelters. Denne primitive overnatningsform appellerer til en stadig bredere skare, som gerne vil have en overnatning i det fri. Så en shelterplads i tilknytning til formidlingscentret vil give hele oplevelsen en ekstra dimension. Eksempelvis kan shelterpladsen indgå som en kombineret familieoplevelse med en vandretur på Øhavsstien eller cykeltur, et besøg i formidlingscentrets udstillinger samt en konkret aktivitet i området. I samarbejde med en nærliggende lokal lodsejer (350 meter fra møllen) vil vi etablere en mindre shelterplads med tilhørende støttefaciliteter, som skal være et tilbud til familier og mindre grupper. Støttepunkter for friluftsliv ved Bakkelundgård Statens areal ved Bakkelundgård spiller en vigtig rolle i forhold til den offentlige adgang til området og gennemførelsen af de forskellige aktiviteter som udbydes af formidlingscentret. Vi har derfor i dialog med naturvejleder Jesper Vagn Christensen fra Skov- & Naturstyrelsen Fyn sikret adgangen til at etablere relevante støttepunkter. Eksempelvis skjulte poster i forbindelse med et kombineret skatte- og orienteringsløbet, borde og bænke, hvor man kan undersøge de dyr og planter man har fundet. Etableringen af støttepunkterne vil ligeledes ske i samarbejde Skov- & Naturstyrelsen, Fyn. Ekstern formidling Naturformidlingscentret skal have sin egen hjemmeside. Egebjerg Møllelaug har allerede i dag en hjemmeside, men for at kunne tilbyde skolerne en online bookingfacilitet, vil vi etablere en ny/udbygge eksisterende hjemmeside for formidlingscentret, som skal sikre: en generel præsentation og synlighed af naturformidlingscentret bookingfaciliteter til skolerne adgang til undervisningsmateriale til skolerne en information om ture og arrangementer i forbindelse med formidlingscentret Derudover skal formidlingscentret være en integreret del af de involverede interessenters formidling og markedsføring se afsnittet Et samarbejdsprojekt - eksempelvis i samarbejde med Sydfyns Turistbureau, Svendborg Naturskole og Naturturisme I/S. 8

9 Bilag Oversigt over formidlingscentrets indretning 9

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Formidlingscenter Egebjerg Mølle Afrapportering 30. september 2015 Titel Jeres ref. : Formidlingscenter Egebjerg Mølle : 2012-A-16 Kontaktperson : Søren Lisby Adresse : Abildvej 5A 2. 5700 Svendborg Mail : soren.lisby@svendborg.dk Tlf.

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Det maritime Ø samfundene Geologien Ø havet som raste og fouragerings område for vandfuglene.

Det maritime Ø samfundene Geologien Ø havet som raste og fouragerings område for vandfuglene. Formidling i Nationalpark Fyn Vi har valgt, at fokusere på de områder der er helt unikke for Nationalpark Fyn, og som besøgende i Nationalparken efterfølgende vil kunne huske netop denne Nationalpark for.

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Ansøgning om støtte til det fælleskommunale projekt Blå Støttepunkter i Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg kommuner 2016 og 2017

Ansøgning om støtte til det fælleskommunale projekt Blå Støttepunkter i Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg kommuner 2016 og 2017 Miljø- og Energiudvalget Middelfart Kommune Dato 26.5.2015 Ansøgning om støtte til det fælleskommunale projekt Blå Støttepunkter i Middelfart, Assens, Nordfyn, Kerteminde og Nyborg kommuner 2016 og 2017

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016

Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Velkommen til møde i Bæredygtighedsrådet Den 2. juni 2016 Storplettet perlemorssommerfugl Løvfrø Overdrev ved stråruplund i nærheden af Skamlingsbanken Dagsorden Kl. 15.00 kl. 15.05 Kl. 15.30 Kl. 16.00

Læs mere

SAMSØ 1:10.000 VEJEN TIL OMRÅDET ANKOMST OMRÅDET MØGELSKÅR ESPEDAL FREDNINGSLINIE 1:500 SITUATIONSPLAN FRA PARKERINGEN FRA MØGELSKÅR FRA ESPEDAL

SAMSØ 1:10.000 VEJEN TIL OMRÅDET ANKOMST OMRÅDET MØGELSKÅR ESPEDAL FREDNINGSLINIE 1:500 SITUATIONSPLAN FRA PARKERINGEN FRA MØGELSKÅR FRA ESPEDAL N AT U R C E N T E R VEJEN TIL ORÅDET it valg af afgangsprojekt tager udgangspunkt i fascinationen af Samsøs smukke og særlige natur. Naturen spiller en stor rolle for livet på Samsø, og mange turister

Læs mere

Friluftstrategi 2008 - Status 2015

Friluftstrategi 2008 - Status 2015 Friluftstrategi 2008 - Status 2015 Vision 2008 Friluftslivet er udviklet på et bæredygtigt grundlag Kommunen er kendt for friluftsliv, hvor både muligheder og kvalitet er i særklasse Kommunen er kendt

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Glacial baggrund for en lokalindustri

Glacial baggrund for en lokalindustri Eksempel på undervisningsmateriale/forløb Glacial baggrund for en lokalindustri Nord for Svendborg ligger et fladt område, der for 10.000 år siden var bunden af en smeltevandssø, der lå indeklemt mellem

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Kort/billede Beskrivelse af forslaget hvad går det ud på? Det særlige ved at vandre i undersøgelsesområdet Nationalpark

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/2-15 Version: 2 Projektejer Projektleder Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning

Læs mere

D. 17. november 2013 Høringssvar til Tillæg nr. 4 Stiplan til Kommuneplan 2013 Danmarks Naturfredningsforening i Slagelse Kommune afgiver høringssvar til Slagelse Kommunes forslag til Tillæg nr. 4 til

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav

Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Naturturisme I/S 8. februar 2008 Afklaring omkring eventuel nationalpark i Det Sydfynske Øhav Bestyrelsen for Sydfyns Udviklingssamarbejde I/S (SUS I/S) har diskuteret, hvorvidt de sydfynske kommuner bør

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2013 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Tids- og Handleplan 2012-2013 Friluftsprojekter i de blå områder som følge af friluftspris, Danmarks Friluftskommune 2012

Tids- og Handleplan 2012-2013 Friluftsprojekter i de blå områder som følge af friluftspris, Danmarks Friluftskommune 2012 Tids- og Handleplan 2012-2013 Friluftsprojekter i de blå områder som følge af friluftspris, Danmarks Friluftskommune 2012 Dato Måned August 2012 13 Friluftsrådet bekendtgør, at Svendborg Kommune er valgt

Læs mere

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ

Vedersø bymidte. Fremtidens landsby VEDERSØ VEDERSØ Midt i den fantastiske natur ligger Vedersø med den typiske vestjyske købmandsgård og det nu nedlagte Vedersø mejeri placeret vis a vis centralt i byen. Mejeriet er restaurere Vedersø er i dag

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..?

Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Nationalpark Det Sydfynske Øhav..? Sekretariatschef Rico Boye Jensen Ærø, Februar 2009 Meget kort om os! Program Nationalpark Det Sydfynske Øhav.? Hvad er en dansk nationalpark. Hvad skal der ske Hvorfor

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170

Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Teknik & Miljø Lone Zeuthen Rådhusgade 2 Nejrupvej 72 7620 Lemvig 7620 Lemvig J.nr.: 01.03.03P19-0681 Tlf. 20 23 51 57 S.nr.: 98170 Farum, 25.3.2014 Bemærkninger til partshøring vedr. husstandsmølle, Nejrupvej

Læs mere

Istidslandskaber. Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner

Istidslandskaber. Niveau: 8. klasse. Varighed: 8 lektioner Istidslandskaber Niveau: 8. klasse Varighed: 8 lektioner Præsentation: I forløbet istidslandskaber arbejder eleverne med landskabsformer i Danmark og baggrunde for deres dannelse i istiden. Sammenhængen

Læs mere

Rideskov i Hodsager Plantage

Rideskov i Hodsager Plantage Rideskov i Hodsager Plantage Projektbeskrivelse Projektleder: MJ Senest revideret: 4/9-14 Version: 1 Projektejer Erik Skibsted Herning Kommune, Natur og Grønne Områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf: 9628

Læs mere

Naturforvaltning 2007 2012

Naturforvaltning 2007 2012 Naturforvaltning 2007 2012 Svendborg Kommune Miljø og Teknik Naturovervågning Naturpleje og naturgenopretning Pleje af fortidsminder Guidede naturture Formidling og skiltning Svendborg Kommune ønsker med

Læs mere

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Idéen: Den overordnede idé er at bruge Det Sydfynske Øhav som destination for lejrskoler, primært for danske folkeskoler, men sekundært også for andre klassetrin,

Læs mere

REBILD NATURSKOLER. Indsatsområde:

REBILD NATURSKOLER. Indsatsområde: : REBILD NATURSKOLER Strategiområde: Udvikle de fysiske muligheder i udepædagogikken for dagplejen, daginstitutionerne samt i udeskolen for folkeskolerne i Rebild kommune Hvilken målsætning ønsker man

Læs mere

Referat. Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse. Dagsorden: 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat

Referat. Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse. Dagsorden: 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden og referat Referat Følgegruppemøde nr. 2 i Nationalparkundersøgelse Dato: Tirsdag den 2. december 2008 Tidspunkt: kl. 13.30 15.30 Sted: Sekretariatet Forskerparken, Kullinggade 31E, Svendborg. Følgegruppe: Anne-Lene

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder

Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder Giv naturen en hånd - Danmarks Fredede områder DN s fredningsskilte i fredede områder - Arbejdsplan Som led i projektet Fredninger i Danmark arbejder DN med formidlingsprojekter i en række af vores fredede

Læs mere

Ny Naturvejlederordning fra 2016

Ny Naturvejlederordning fra 2016 Ny Naturvejlederordning fra 2016 Samarbejdspartnere Center for Børn og Undervisning Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice Center for Teknik og Miljø Østsjællands Museum Stillingen er normeret

Læs mere

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Bilag 2 Marts 2012 Uddybende notat til ansøgning om Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Med udpegningen af de hidtidige fem danske nationalparker er der skabt fokus på nogle af de største og mest karakteristiske

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt.

m. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Højtliggende dyrket flade. Karakterområdets grænse ikke endeligt fastlagt. Højtliggende dyrket flade Højtliggende dyrket flade 12 Højtliggende dyrket flade ikke endeligt fastlagt Grænse Nøglekarakter Store dyrkede flader inddelt af levende hegn. I landskabet ses også enkelte

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Tidspunkt: kl. 9.15 11.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Hanne Fynbo Flemming Madsen

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser Side 1 Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Arealerne ved Mariager Fjord består af

Læs mere

Natur, sundhed & livskvalitet

Natur, sundhed & livskvalitet Natur, sundhed & livskvalitet Hvordan naturvejledning og natur kan fremme sundhed og livskvalitet Samarbejdet mellem SNS og Vordingborg Kommunes Sundhedscenter i Stege Styrker og muligheder Skovrider,

Læs mere

Branding af FAABORG-MIDTFYN 26.02.2009

Branding af FAABORG-MIDTFYN 26.02.2009 Branding af FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 26.02.2009 PROGRAM Branding af hvad og hvorfor? Holdninger Hvad gør kommunerne omkring jer? Forslag til brandgrundlag Den gode historie hvem skal fortælle den og hvor

Læs mere

Praktisk innovation - sådan!

Praktisk innovation - sådan! Praktisk innovation - sådan! Stil skarpt på problemet og find løsninger der virker Praktisk innovationsforløb på 12 lektioner Grundskolens 6. til 10. klasse Natur- og samfundsfag Opfinderrådgivningen 2011

Læs mere

NST Midtjylland Bjørnkærvej Haderup. Landzonetilladelse: Vinderup Byskov

NST Midtjylland Bjørnkærvej Haderup. Landzonetilladelse: Vinderup Byskov Side 1/7 NST Midtjylland Bjørnkærvej 18 7540 Haderup Dato: 13-12-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-111-16 Henv. til: Rikke Rasmussen Byggeri og Ejendomme Direkte tlf.: 9611 7811 Afdeling tlf.: 9611 7550 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND. en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND en mulighed for dig som lodsejer NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen har i de sidste

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Lærervejledning - Geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Lærervejledning - Geografi 7.-9. klasse Generel introduktion til emnet Egebjerg Bakker Egebjerg Bakker og omegn rummer en række landskabselementer, som illustrerer hvordan isen og vandet i forbindelse med sidste istid formede landskabet. Istidslandskaber

Læs mere

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017

NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 NATURSTRATEGI GULDBORGSUND KOMMUNE 2017 Teknik- & Miljøudvalgets ambitioner for natur er: Skabe mulighed for rekreativ anvendelse af naturen og at skaffe bedre adgang til natur Bevare, udvikle og pleje

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 19180 Navn naturvejleder: (formidlingskoordinator) Søren Balle Christiansen Navn arbejdsgiver: Naturturisme I/S Arbejdssted: Det Sydfynske Øhav

Læs mere

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU

OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU OM LEVUK STU IDRÆT & FRILUFT BO-TRÆNING BOGLIGE FAG TEMAFORLØB STUDIETURE FACILITETER LEVUK STU Idræt og friluft 3-årig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse målrettet 16-25 årige unge med særlige behov

Læs mere

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7

introduktion lærervejledning Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 lærer vejledning 1 lærervejledning Indhold side 1 2 3 4 5 Hvad er Xciters? 3 Hvorfor Xciters? 4 Planlægning 5 Undervisningsmaterialer 6 Koordinering 7 introduktion På Experimentarium er vi vilde med at

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014

Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Naturvejlederløntilskud Årsplan 2014 Referencenummer: 20667 Navn naturvejleder: Sara Gelskov Navn arbejdsgiver: Tove Damholt Arbejdssted: Østsjællands Museum Adresse: Højerup Bygade 38 Postnummer/By: 4660

Læs mere

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Programmet Lidt om Lokale og Anlægsfonden Steder på ruten Støttepunkter (eksempler) Overnatning Strategisk overblik Naturrumsprojekter

Læs mere

NyebyskoveiNæstved. Natur og skovrejsningsplan for Næstved kommune Fase 1

NyebyskoveiNæstved. Natur og skovrejsningsplan for Næstved kommune Fase 1 Natur og skovrejsningsplan for Næstved kommune Fase 1 Næstved kommune teknisk forvaltning September 2006 Indledning Denne plan indeholder 3 nye byskove i Næstved, og er første fase af en omfattende satsning

Læs mere

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen

Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Miljøvurdering af lynfangere øst for linjeføringen Modtager: Attention: Kopi til: Femern A/S Henrik Bay, Femern A/S Christian Henriksen, Femern A/S Sag: 01-05-01B_Ad hoc support to ENV Udarbejdet af: Martin

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse.

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Ud med kunsten landart for børn (hele året) Fag: Billedkunst, dansk og natur/teknik

Læs mere

Rammer for fremtidens spejder- og friluftsliv

Rammer for fremtidens spejder- og friluftsliv Rammer for fremtidens spejder- og friluftsliv Stenstrup & Ko ApS Torben Stenstrup Ålehusvej 22 4160 Herlufmagle Mail: stenstrup@adr.dk Tlf. 30 34 46 20 Når spejdergruppens faciliteter ikke slår til Kan

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION

NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND 1 // NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND VISION VISION NATIONALPARK KONGERNES NORDSJÆLLAND Hillerød, Gribskov, Fredensborg, Halsnæs og Helsingør Kommuner og Naturstyrelsen

Læs mere

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser

4. NYTTIGE ADRESSER. Nyttige adresser 4. NYTTIGE ADRESSER Børn og sundhed www.altomkost.dk www.boernemad og bevaegelse.dk www.doktorskrump.dk www.dgi.dk www.eventyrvaerkstedet.dk www.folkesundhed.dk www.folkesundhed.kk.dk www.frugtkvarteret.dk

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal Af Lars Wiskum, ekstern udviklingskonsulent, projektleder, Rudersdal Kommune. Over hele landet er interessen og søgningen

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Remiseområdet ved Varde Vest

Remiseområdet ved Varde Vest Remiseområdet ved Varde Vest Ansøgning om midler til forprojekt til udvikling af remiseområdet centralt i Varde, til fremtidig gavn for byens borgere 1 Ansøgning om forprojekt til Remisen ved Varde Vest

Læs mere

IDEER- friluftsliv. Flere stier Brug nationalparken til at få lavet stien rundt på Ærø helt færdig!

IDEER- friluftsliv. Flere stier Brug nationalparken til at få lavet stien rundt på Ærø helt færdig! IDEER- friluftsliv Ideerne er afleveret i nationalpark-undersøgelsens idevogn, ved borgermøder eller på hjemmesiden www.nationalparksydfyn.dk, og her ligger materialet fortsat. Denne udgave omfatter kategorierne

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016

Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Tilskud til naturpleje og friluftsliv 2016 Vejledning og ansøgningsskema Har du en god idé? I 2016 er det igen muligt af få tilskud til naturpleje, naturgenopretning og friluftsprojekter i Hedensted Kommune.

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Bilagsrapport - Epinion A/S 12. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenstabeller...5

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012

Velkommen til. Kløverstiseminar. Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstiseminar 2012 Friluftsrådet, København, den 24. maj 2012 Velkommen til Kløverstier et projekt der forener oplevelse med motion v. projektleder Johanne Leth Nielsen, Friluftsrådet

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24. oktober 2007 Tidspunkt: kl. 11.00 13.00 (rundvisning fra kl. 10 11) Sted: Emmerbølle Strand Camping, Emmerbøllevej 24, 5953 Tranekær

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S

Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 2 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 21. marts 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Udviklingsstrategi. for landdistrikter

Udviklingsstrategi. for landdistrikter Udviklingsstrategi for landdistrikter Indhold Indledning 2 Landdistrikterne under forandring 3 Prioriterede udfordringer i kommunens landdistrikter 4 Initiativer idéer til tværgående projekter 5 Idéer

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere