Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formidlingscenter Egebjerg Mølle"

Transkript

1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1

2 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske natur. I Egebjerg Mølle vil vi skabe et naturformidlingscenter, som er målrettet både voksne par, børnefamilier og grupper (skoler, spejdere mv.). Med fokus på blandt andet en formidling af istiden og områdets spændende geologi vil vi øge borgernes forståelse for Sydfyns særegne landskab og natur. Med det afsæt vil vi synliggøre muligheder for et aktivt friluftsliv på Sydfyn og Øhavet. Vi vil også skabe nye konkrete aktivitetstilbud til børnefamilier. Aktiviteterne for hele familien bygger på en aktiv brug af naturen i Egebjerg Bakker, herunder statens areal. Vi vil bygge videre på de positive erfaringer vi har fra vores projekt Kys Frøen, som tidligere er støttet af Friluftsrådet. I samarbejde med lokale skoler og Svendborg Naturskole vil vi indrette en naturformidlingsbase for skoleklasser i møllen. Projektets ide og baggrund Naturen spiller en stigende rolle i befolkningen, både i forhold til ferie og bosætning. Den skal være tilgængelig og rumme mulighed for et alsidigt frilufts- og fritidsliv. Formidlingen spiller i den forbindelse en central rolle. En samlende formidling af naturen og friluftsmulighederne i og omkring Det Sydfynske Øhav findes ikke i dag på Sydfyn. Med dette projekt vil vi således skabe det første formidlingscenter på Sydfyn. Et formidlingscenter, som ikke kun fortæller om de mange muligheder der findes for friluftsoplevelser, men som også giver de besøgende ny viden og nye oplevelser, som de kan bruge fremover når de færdes i naturen. Vi vil appellere til flere målgrupper og lave forskellige aktiviteter og faciliteter, der imødekommer deres behov. Til voksne uden børn vil vi lave en udstilling, der fortæller den spændende historie om istiden og den store indflydelse den har haft på landskabet. Til børnefamilierne og til skolerne vil vi med formidlingscentrets udstillinger og konkrete aktiviteter give inspiration til at gå opdagelse i naturen. For at sikre et lokalt ophæng og mere liv i møllen vil vi tilbyde lokale foreninger faciliteter til at holde møder og arrangementer. Vi har nedenfor nærmere redegjort for ideen for formidlingscentret. Isens historie De fleste har hørt om istiden, men det er de færreste der ved, hvor voldsom og afgørende en påvirkning den har haft på udformningen af det landskab vi kender i dag. Hele historien om istiden og geologien er spektakulær og samtidig en god formidlingsplatform til at få en grundlæggende forståelse af det sydfynske landskab og natur. Vi vil fortælle denne historie til lokalbefolkningen og turister ved at fortælle om istiden og dens indflydelse på området. Formidlingen om istiden skal løftes højere end blot at være et historisk tilbageblik. Den skal gøres nærværende og brugbar for den besøgende. Dette sker ved at formidlingen tager afsæt i de konkrete naturområder på Sydfyn og i Øhavet. Denne nye viden vil motivere til at besøge og bruge de omkringliggende naturområder. Dette kan eksemplificeres ved konkrete eksempler. Egebjerg Mølle er placeret midt i et karakteristisk istidslandskab - omgivet af morænebakker, smeltevandsdale mod syd og lige nord for ligger Danmarks næststørste issø. 2

3 Eksempel 1: Formidlingscentret skal give den besøgende svaret på, hvorfor man kan gå rundt i Egebjerg Bakker i over 100 meters højde. Hvorfor findes dette markante landskabselement - som endda fortsætter mod vest til Svanninge Bakker. Historien om dannelsen af morænebakkerne åbner den besøgendes øjne for bakkerne. Den besøgende gives samtidig forslag til at bevæge sig ud i bakkerne på Øhavsstien, statens areal og andre stier og veje i området. Den besøgende præsenteres for udvalgte points of interest som bør besøges på vandreturen. Eksempel 2: Op til bakkerne mod nord ligger Danmarks næststørste issø. Hvad er en issø, hvorfor dette meget flade landskab i det ellers kuperede terræn? Den besøgende får en viden om issøen og forslag til at besøge området. Besøget kan være via udsigter fra stierne i området eller forslag til konkrete cykelture i den tidligere issø. Issøen har desuden en spændende kulturhistorisk vinkel eftersom mange teglværker har udvundet ressourcer fra den gamle sø. Der findes fortsat et aktivt teglværk i området. Eksempel 3: Syltemade Ådal er en spektakulær smeltevandsdal. Ådalen er fredet og Øhavsstien går igennem ådalen, så offentligheden har gode adgangsmuligheder. Historien om isens afsmeltning tager afsæt i Syltemade Ådal og Vejstrup Ådal (øst for Svendborg). Ydermere kan historien krydres med hele Svendborg Sund. Den besøgende guides til at besøges disse områder for at se historien folde sig ud. Egebjerg Mølle vil motivere folk til at bruge nærområdet i og omkring bakkerne. Men den vil også fortælle om større rekreative områder som ligger i større afstand fra møllen. De fleste vil formentligt vælge at bruge nærområdet samme dag, men formidlingen om de andre områder skal motivere folk til at bruge disse områder en anden dag. Leg og lær om naturen Formidlingscentret skal også motivere børnefamilier til i højere grad at bruge og forstå naturen. Dette kræver en anden form for formidling og aktivitetstilbud. Børnene i dag kommer kun halvt så meget ud i naturen som deres bedsteforældre gjorde, men til gengæld har de flere fællesoplevelser med familien 1. Denne tendens vil vi bruge ved at tilbyde attraktive aktivitetstilbud som fællesoplevelser for hele familien. De skal inspirere børn og voksne til i højere grad at bruge naturen, samt give dem en større fortrolighed og kendskab til naturen. Her har vi allerede haft positive erfaringer med projektet Kys Frøen, hvor vi har etableret tre aktivitetscentre ved henholdsvis Skovsgaard på Langeland, Søbygaard på Ærø og Trente Mølle nord for Faaborg se bilag A. I korte træk går det ud på at give børnefamilier en god aktiv fællesoplevelse i naturen, hvor der er fokus på leg og læring. Ved hjælp af en udstilling, hvor de vælger den aktivitet de ønsker at prøve, bliver de klædt på til at gå på opdagelse. Det rigtige udstyr og en aktivitetsvejledning guider dem gennem aktiviteten og er med til at gøre oplevelsen til en succes. En oplevelse, der meget gerne skal give inspiration til at fortsætte derhjemme. I formidlingscentret vil vi lave en miniudgave af dette koncept med udgangspunkt i de potentielle muligheder der findes i lokalområdet. 1 Slip børnene fri i naturen DN Tema nr. 2 Oktober 2009, Danmarks Naturfredningsforening 3

4 Tilbud til skoler og foreninger Formidlingscentret skal desuden være et undervisningstilbud til de lokale skoler. Vi vil udvikle og tilbyde skolerne konkrete aktivitetstilbud ved at give adgang til en grejbase, samt et fagligt relevant undervisningsmateriale, som skal motivere dem til at flytte undervisningen væk fra klasselokalerne og ud i naturen. Endelig skal formidlingscentret være et samlingspunkt for de lokale foreninger og organisationer. Ved at sikre nogle grundlæggende faciliteter skal det være muligt for foreninger at afholde deres møder og arrangementer i møllen eller med møllen som udgangspunkt. Støttefaciliteter i lokalområdet Til at understøtte formidlingscentrets aktiviteter vil vi i lokalområdet etablere relevante og attraktive støttefaciliteter. I forhold til de konkrete aktivitetstilbud til børnefamilier og skoler, skal de nødvendige faciliteter etableres for at kunne gennemføre aktiviteterne. Disse faciliteter vil primært blive etableret på statens arealer ved Bakkelundgaard. Derudover vil vi i samarbejde med en lokal lodsejer etablere en ny shelterplads kun 350 meter fra Egebjerg Mølle. En shelterplads som giver gæsterne mulighed for at forlænge et besøg i området og samtidig give hele oplevelsen en ekstra dimension. Egebjerg Mølle og formidlingscentret vil ud fra ovenstående danne rammen om mange forskellige aktiviteter til forskellige målgrupper med forskellige behov. Men fælles for de fleste gælder en målsætning om at få folk til bedre at forstå naturen og ikke mindst komme ud og opleve den. Sådan gør vi Med udgangspunkt i formidlingscentrets forskellige aktiviteter og faciliteter vil dette afsnit beskrive Hvad der konkret vil ske i møllen. Grundlæggende består projektet i to hoveddele - et ombygningsprojekt af bygningen Egebjerg Mølle og et formidlingsprojekt med tilhørende støttefaciliteter, hvor denne projektbeskrivelse tager udgangspunkt i den sidste. Formidlingscentret vil være ubemandet og åbent hele året. Egebjerg Møllelaug vil være ansvarlig for tilsyn og rengøring af stedet. Formidlingscentret består af følgende aktiviteter og faciliteter: 1. Udstillinger a. Forstå og oplev landskabet og istiden 2. sal b. Leg og lær om naturen aktiviteter for børnefamilier 3. sal c. Meteorologi og astronomi 4. sal d. Egebjerg Mølles historie stueetagen 2. Udsigter fra møllen 3. Skoleformidling med konkrete aktiviteter 4. Foreningsfaciliteter til møder og arrangementer 5. Fællesfaciliteter 6. En shelterplads 7. Støttefaciliteter ved Bakkelundgård 8. Ekstern formidling Sidst er vedlagt en tegning over formidlingscentret og hvordan det indrettes. 4

5 Udstillinger Generelt har vi af hensyn til den efterfølgende drift og vedligeholdelse, samt det faktum at møllen ikke er opvarmet, baseret udstillingerne på enkle, robuste og kuldebestandige elementer, hvorfor elektroniske virkemidler holdes på et minimum. En stor del af elementerne er samtidig mobile, hvilket giver en fleksibilitet og mulighed for at lave midlertidige aktiviteter / udstillinger. Formidlingen vil som udgangspunkt være på dansk og med et resumé på engelsk. Forstå og oplev landskabet Denne udstilling på 2. sal målretter sig voksne uden børn og skal primært formidle den spændende historie om sammenhængen mellem istiden og landskabet. Overordnet opdeles udstillingens formidling i seks temaer med hver sin indgang til istiden. 1. Introduktion istid og geologi Her får gæsterne en kort introduktion til istiden og geologien, samt et oversigt over de mange istider, der har været gennem tiden. 2. Bakkerne Med afsæt i Egebjerg Bakker formidles hvordan de er opstået, hvad består de af og hvor kan man bedst opleve dem? 3. Smeltevandsdale Med afsæt i Syltemade Ådal vil vi fortælle historien om de enorme mængder smeltevand, som er presset ud under isen. De har spulet jorden væk og har skabt nogle forunderlige ådale og tunneldale, herunder også Vejstrup Ådal og Svendborg Sund. 4. Isens mange materialer I Danmarks næststørste Issø ved Stenstrup lige nord for formidlingscentret - har der gennem tiderne ligget teglværker og grusgrave på grund af de mange råstoffer der fandtes her. Vi vil fortælle om hvad en issø er og hvorfor de mange råstoffer ligger netop her, samt hvilke materialer man har udvundet af dem og deres anvendelse. 5. Det druknede landskab Vi vil fortælle historien om verdens største druknede istidslandskab Det Sydfynske Øhav. Om dengang Ærø var landfast med Fyn og Tyskland. Hvad betyder det så for i dag, hvordan gør det Øhavet så unikt? Områdets store strandenge, der rummer en særlig natur og flere gode friluftsmuligheder, inddrages i denne formidling. 6. Geologiens kulturlandskab Egebjerg Bakker rummer et overdrev af stor national betydning. Hvor er bakkerne så rig på overdrev? Istidens forskellige aflejringer har medført forskellige betingelser for hvor og hvordan jorden kunne dyrkes eller på anden måde udnyttes. Dette kobles med overdrevene i bakkerne og hvor de kan opleves. Formidlingen skal fysisk illustrere de forskellige følgevirkninger isen har haft på landskabet. Her skal gæsterne ved egen kraft /påvirkning få en fornemmelse af, hvad der er sket, og de kræfter som har været i spil. Vi er endnu ikke helt afklaret omkring den endelige løsning, men det vil tage udgangspunkt i et kortbord, som på en simpel måde skal kunne interagere med publikum. Vi har derfor i budgettet afsat et rammebeløb, som ovenstående løsning skal realiseres inden for. Rent fysisk vil udstillingen som tidligere nævnt blive inddelt i temaer, hvor ovenstående kortbord skal binde temaerne sammen. Der vil blive formidlet via lettilgængelige tekster, hvor en kombination af inspirerende tekster, flotte billeder, vejledende illustrationer, samt relevante udstillingsgenstande giver en god visuel og informativ formidling af de enkelte temaer. Desuden forventer vi der vil være en skærm (touch screen), hvor gæsterne kan komme i dybden med de enkelte temaer. 5

6 For at give gæsterne en anden vinkel at opleve landskabet på, vil vi lave en film fra luften (skråfoto) der præsenterer landskabet ude fra Øhavet ind over bakkerne og som slutter ved Issøen. Filmen vil køre på skærmen med jævnlig intervaller. For at binde formidlingen af istiden sammen med de konkrete oplevelser, vil vi indrette en idebank med en oversigt og informationsmateriale over interessante og relevante naturområder og friluftsaktiviteter på Sydfyn og i Øhavet. Leg og lær om naturen Udstillingen Leg og lær om naturen på 3. sal målretter sig børnefamilierne. Her skal de blive inspireret til at vælge en aktivitet og tage på opdagelse i naturen. Som tidligere nævnt under Projektets ide og baggrund - vil vi bruge konceptet og erfaringerne fra Kys Frøen. I udstillingen kan børnefamilierne vælge mellem 3 forskellige aktiviteter: 1. Vandhullets dyr Ved vandhullet på statens areal dykker vi ned under vandoverfladen og går på opdagelse i en verden fuld af smådyr og insekter. 2. Orienteringsløb / skattejagt Lær at orientere dig med kort og kompas og find skatte med spændende og anderledes viden om naturens dyr og planter. 3. Smådyr på mark og overdrev Overdrevslandskabet på statens areal ved Bakkelundgård gemmer på et væld af smådyr, insekter og planter, som vi skal finde og måske konkurrere imod. Hver af aktiviteterne præsenteres på en måde, hvor det fremgår hvad aktiviteten går ud på og hvordan det aktuelle aktivitetsudstyr skal anvendes. I tilknytning til hver aktivitetstand vil der være rygsække med det nødvendige udstyr og en aktivitetsvejledning, der udførligt trin for trin guider børnefamilierne gennem aktiviteten fra start til slut. Men børnefamilierne skal aktiveres allerede når de kommer ind i udstillingen, hvorfor vi med nogle enkle interaktive midler vil udfordre dem til eksempelvis at finde skjulte effekter eller overskride grænser ved at stikke hånden ind i følekasser. Men formidlingens klare mål er at få børnefamilien ud af møllen og lave aktiviteter i naturen. Astronomi og meteorologi Møllens placering i bakkerne giver gode betingelser for at arbejde med astronomi. Det enorme univers fascinerer mange. Ved Egebjerg Mølle kan man opleve total mørke, et fænomen som mange byboere ikke er bekendt med, men som giver optimale vilkår for at kigge på stjerner. Vi vil derfor lave en mindre formidling på 4. sal, hvor gæsterne får et overblik over den stjernehimmel, som kan opleves fra Danmark året rundt. Vi vil om muligt forsøge at inddrage meteorologien i formidlingen. Det er endnu usikkert om dette også rent fysisk kan indpasses eller om formidlingen vil blive for uoverskuelig for gæsterne. Dette kan først afklares i den videre detailplanlægning. Men indtil videre er planen at vi vil give gæsterne en indsigt i det danske vejrsystem. En lille vejrstation giver gæsterne en detaljeret information om den aktuelle vejrsituation. Igennem formidlingen vil vi opfordre gæsterne til at stille deres egen vejrdiagnose, og en nøjere granskning af vejrsituationen, som de så kan efterprøve på vejrstationen. Egebjerg Mølles historie I stueetagen laver vi en mindre udstilling om Egebjerg Mølles historie. 6

7 Udsigter fra møllen Fra formidlingscentret er der to udsigtspunkter. Det mest spektakulære vil være det unikke og specialdesignede udsigtspunkt på toppen af møllen. Det er herfra de besøgende får det fulde overblik over og indsigt i, istidens enorme påvirkning af landskabet og det varierede kulturlandskab, der i dag præger Egebjerg Bakker. Det er også herfra man får udsigt til Øhavet - et af verdens største druknede istidslandskaber. Udsigtspunktet er lavet i samarbejde med det anerkendte arkitektfirma Praksis, som har tegnet et smukt og unikt glasprisme, som vil fuldende formidlingscentret og give stedet sin helt egen identitet. Prismen tager udgangspunkt i den ottekantede svikstilling, den udvendige balkon længere nede på møllen, hvorfra mølleren i gamle dage kunne svikke (svække) møllens sejl. Prismet er herefter roteret 25 grader, der tilføjer møllen en dynamik, der blandt andet referer til de tidligere møllevinger. Det andet udsigtspunkt er svikstillingen, hvor der også en flot udsigt hele vejen rundt. Begge udsigtspunkter bliver suppleret med en formidling om, hvad det er man ser. Skoleformidling med konkrete aktiviteter Formidlingscentret skal også være et tilbud til de lokale skoler, hvor de kan styrke den faglige undervisning, samt øge elevernes kendskab til området. Nedenstående oplæg til hvordan skolerne kan anvende formidlingscentret har vi lavet i samarbejde med Svendborg Natur- og Miljøskole, som også vil være en aktiv bruger af formidlingscentret. De mangler i dag konkrete muligheder for at lave skoletjeneste vest for Svendborg. Med afsæt i centrets udstillinger og lokalområdets natur, vil vi tilbyde aktivitetsforslag, hvor eleverne har mulighed for at hands on og få undervisningen ind under huden. Til det formål vil vi etablere en grejbase, med det nødvendige aktivitetsudstyr og undervisningsmateriale, hvor kun de skoler / lærere, som har fået kørekort til stedet, har adgang. Kørekortet kan man kun tage ved at gennemføre et minikursus hos Svendborg Natur- og Miljøskole, hvor de både får ideer og forslag til gennemførelse af undervisningen, en forståelse for anvendelse af grej, samt de gældende ordensregler for grejbasen. Denne model er drøftet med lokale skoler i området, som har givet tilsagn om at modellen er anvendelig og efterspurgt. Formidlingscentret vil tilbyde fem konkrete aktivitetsforslag, som bygger på nedenstående temaer: 1. Geologi 2. Overdrevslandskabet 3. Vandhullet 4. Meteorologien 5. Astronomien For at sikre en faglig relevans vil vi sammensætte aktivitetsforslagene som et undervisningsmateriale, der knytter sig tæt op på de fastsatte mål i folkeskoleloven. Læreren får således klar besked om, hvilke mål der opfyldes med den givne aktivitet. Vi vil via en hjemmeside lave en bookingfacilitet til skolerne, hvor de forud for deres ankomst kan booke deres besøg på formidlingscentret. På samme hjemmeside kan skolerne også downloade det undervisningsmateriale de skal bruge i forbindelse med deres besøg og har dermed mulighed for at forberede sig 7

8 Foreningsfaciliteter til møder og arrangementer Egebjerg Mølle bliver allerede i dag brugt af lokale foreninger til kunstudstillinger og basarer. Men møllens unikke placering og rustikke bygning skal gøre det interessant for flere lokale foreninger og organisationer at bruge møllen til deres arrangementer og aktiviteter. Til det formål vil vi sikre at foreningsrummet på 1. sal har de nødvendige faciliteter, så det er muligt at afholde møder, udstillinger o. lign.. Shelterplads Det er blevet populært at sove i shelters. Denne primitive overnatningsform appellerer til en stadig bredere skare, som gerne vil have en overnatning i det fri. Så en shelterplads i tilknytning til formidlingscentret vil give hele oplevelsen en ekstra dimension. Eksempelvis kan shelterpladsen indgå som en kombineret familieoplevelse med en vandretur på Øhavsstien eller cykeltur, et besøg i formidlingscentrets udstillinger samt en konkret aktivitet i området. I samarbejde med en nærliggende lokal lodsejer (350 meter fra møllen) vil vi etablere en mindre shelterplads med tilhørende støttefaciliteter, som skal være et tilbud til familier og mindre grupper. Støttepunkter for friluftsliv ved Bakkelundgård Statens areal ved Bakkelundgård spiller en vigtig rolle i forhold til den offentlige adgang til området og gennemførelsen af de forskellige aktiviteter som udbydes af formidlingscentret. Vi har derfor i dialog med naturvejleder Jesper Vagn Christensen fra Skov- & Naturstyrelsen Fyn sikret adgangen til at etablere relevante støttepunkter. Eksempelvis skjulte poster i forbindelse med et kombineret skatte- og orienteringsløbet, borde og bænke, hvor man kan undersøge de dyr og planter man har fundet. Etableringen af støttepunkterne vil ligeledes ske i samarbejde Skov- & Naturstyrelsen, Fyn. Ekstern formidling Naturformidlingscentret skal have sin egen hjemmeside. Egebjerg Møllelaug har allerede i dag en hjemmeside, men for at kunne tilbyde skolerne en online bookingfacilitet, vil vi etablere en ny/udbygge eksisterende hjemmeside for formidlingscentret, som skal sikre: en generel præsentation og synlighed af naturformidlingscentret bookingfaciliteter til skolerne adgang til undervisningsmateriale til skolerne en information om ture og arrangementer i forbindelse med formidlingscentret Derudover skal formidlingscentret være en integreret del af de involverede interessenters formidling og markedsføring se afsnittet Et samarbejdsprojekt - eksempelvis i samarbejde med Sydfyns Turistbureau, Svendborg Naturskole og Naturturisme I/S. 8

9 Bilag Oversigt over formidlingscentrets indretning 9

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav Fortællingen om Det Sydfynske Øhav fra velbevaret hemmelighed til national stolthed Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune

Læs mere

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne Sæt formidling på dagsordenen i nationalparkerne NATIONALPARK THY NATIONALPARK MOLS BJERGE SKJERN Å KONGERNES NORDSJÆLLAND SKJOLDUNGE- LANDET NATIONALPARK VADEHAVET DET SYDFYNSKE ØHAV Sæt formidling på

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Notat 110210/ JP Styregruppen for nationalpark-undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav indkaldte i december og januar ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse

Uddybende projektbeskrivelse Uddybende projektbeskrivelse Højfyns Friluftscenter den centrale base Visionen Vi ønsker at etablere Højfyns Friluftscenter, der kan give spejdere, lokale borgere, skoleelever og børnehavebørn nye muligheder

Læs mere

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk]

Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Fra: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Til: Jens Peter Jacobsen [jepja@fmk.dk] Sendt dato: (Tom) Modtaget Dato: 13-04-2015 12:21 Vedrørende: Ny ansøgning til Landdistriktspuljen Vedtægter for Bøgebjerg

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk

Friluftslivets idékatalog. 125 forslag fra ni netværk Friluftslivets idékatalog 125 forslag fra ni netværk 4 Indhold Friluftslivets potentiale, side 3 Tag godt imod Danmarks friluftspolitiske idékatalog, side 4 Pejlemærket: Friluftsliv er for alle, side 6

Læs mere

WWW.URBANMEDIASPACE.DK

WWW.URBANMEDIASPACE.DK Til Projektsekretariatet for Multimediehus og Havnebyrum, Århus Kommune Dokumenttype Rapport fra fokusgrupper om indhold til ny hjemmeside Dato Februar 2010 WWW.URBANMEDIASPACE.DK MULTIMEDIEHUS OG HAVNEBYRUM

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav

Friluftsstrategi for det sydfynske øhav Friluftsstrategi for det sydfynske øhav 2012-2016 Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune riluftsstrat or det ydfynske Indhold egi Et særligt potentiale 5 En strategi

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt!

Find vej i Danmark. - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Find vej i Danmark - hvordan man laver et lokalt Find vej projekt! Inspiration og vejledning for kommuner, orienteringsklubber, naturvejledere, skoler og lokale lodsejere Find Sundt Sjovt Smukt vej! Find

Læs mere

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger

Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Lokal erhvervsudvikling i nationalparkernes fodspor - Erfaringer og anbefalinger Demoprojekt: Kysten som servicelandskab Manto A/S Knabrostræde 30, 1. sal 1210 København K Denmark Phone: +45 3311 0111

Læs mere

Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning

Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning Kunst, Kirke og Kultur. Viborg Domkirke & Joakim Skovgaards udsmykning Indholdsoversigt 1. Introduktion 2. Projektet 3. Baggrund & Erfaringsgrundlag 4. Applikation til Viborg Domkirke 5. Touch bord til

Læs mere

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL SIDE 1 LØB I BYER Udarbejdet af Hausenberg ApS for Realdania. Research og tekst: Lise Røjskjær Pedersen, Helene Schytter, Ditte Marie

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk

FORSLAG til udviklingsstrategi 2008. moderne dansk FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Forestil dig et moderne dansk Toscana... FORSLAG til udviklingsstrategi 2008 Del 1 Indhold 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 28 32 Indledning Vision Kommunens

Læs mere

EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN

EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN EVALUERING AF FRILUFTSEKSPRESSEN Kontakt/afsender: Det Danske Spejderkorps Arsenalvej 10 1436 København K Telefon 32 64 00 50 Udarbejdelse og redaktion: Bie Andersen & Mia Borg Johansen Fotos: Marie Ravn

Læs mere

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana...

udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... udviklingsstrategi 2012 Forestil dig et moderne dansk Toscana... 1 udviklingsstrategi 2012 Indhold 2 2 4 5 6 10 14 18 22 26 30 32 34 35 Indledning Visionen Kommunens udfordringer De 6 strategiske indsatsområder

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017

Integration, involvering og information. Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Integration, involvering og information Vejdirektoratets kommunikationsstrategi 2014-2017 Dato: September 2014

Læs mere

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3

INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 INDLEDNING... 2 FREMTIDEN ØNSKER, HANDLINGER OG TILTAG... 3 PROJEKT HANDICAPPEDE OG FRILUFTSLIV... 5 BAGGRUND... 5 FORMÅL... 5 ARBEJDSPROCES OG PROJEKTSTYRING... 6 DET FORELØBIGE RESULTAT AF PROJEKT HANDICAPPEDE

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område

Friluftsliv i Store Vejleådalen. forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Friluftsliv i Store Vejleådalen forslag til planlægning og forvaltning af ådalen som rekreativt område Udgivelsesår: 2012 Oplag: 300 Design og grafisk produktion: meyer & bukdahl as Forsidefoto: Nicolai

Læs mere

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne

Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Sæt frivillige på dagsordenen i nationalparkerne Indholdsfortegnelse Indledning og resumé 4 7 Frivillighed i de danske nationalparker 30 1 2 Frivillige giver merværdi til naturen 6 Frivilligopgaver inden

Læs mere

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

De gode historier om Gudenåen

De gode historier om Gudenåen De gode historier om Gudenåen anbefalinger om formidling Version 1.0, september 2014 1 OplevGudenaa baggrund og idé med projektet Til glæde for alle der har lyst til at færdes på eller ved Gudenåen vil

Læs mere