Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formidlingscenter Egebjerg Mølle"

Transkript

1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1

2 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske natur. I Egebjerg Mølle vil vi skabe et naturformidlingscenter, som er målrettet både voksne par, børnefamilier og grupper (skoler, spejdere mv.). Med fokus på blandt andet en formidling af istiden og områdets spændende geologi vil vi øge borgernes forståelse for Sydfyns særegne landskab og natur. Med det afsæt vil vi synliggøre muligheder for et aktivt friluftsliv på Sydfyn og Øhavet. Vi vil også skabe nye konkrete aktivitetstilbud til børnefamilier. Aktiviteterne for hele familien bygger på en aktiv brug af naturen i Egebjerg Bakker, herunder statens areal. Vi vil bygge videre på de positive erfaringer vi har fra vores projekt Kys Frøen, som tidligere er støttet af Friluftsrådet. I samarbejde med lokale skoler og Svendborg Naturskole vil vi indrette en naturformidlingsbase for skoleklasser i møllen. Projektets ide og baggrund Naturen spiller en stigende rolle i befolkningen, både i forhold til ferie og bosætning. Den skal være tilgængelig og rumme mulighed for et alsidigt frilufts- og fritidsliv. Formidlingen spiller i den forbindelse en central rolle. En samlende formidling af naturen og friluftsmulighederne i og omkring Det Sydfynske Øhav findes ikke i dag på Sydfyn. Med dette projekt vil vi således skabe det første formidlingscenter på Sydfyn. Et formidlingscenter, som ikke kun fortæller om de mange muligheder der findes for friluftsoplevelser, men som også giver de besøgende ny viden og nye oplevelser, som de kan bruge fremover når de færdes i naturen. Vi vil appellere til flere målgrupper og lave forskellige aktiviteter og faciliteter, der imødekommer deres behov. Til voksne uden børn vil vi lave en udstilling, der fortæller den spændende historie om istiden og den store indflydelse den har haft på landskabet. Til børnefamilierne og til skolerne vil vi med formidlingscentrets udstillinger og konkrete aktiviteter give inspiration til at gå opdagelse i naturen. For at sikre et lokalt ophæng og mere liv i møllen vil vi tilbyde lokale foreninger faciliteter til at holde møder og arrangementer. Vi har nedenfor nærmere redegjort for ideen for formidlingscentret. Isens historie De fleste har hørt om istiden, men det er de færreste der ved, hvor voldsom og afgørende en påvirkning den har haft på udformningen af det landskab vi kender i dag. Hele historien om istiden og geologien er spektakulær og samtidig en god formidlingsplatform til at få en grundlæggende forståelse af det sydfynske landskab og natur. Vi vil fortælle denne historie til lokalbefolkningen og turister ved at fortælle om istiden og dens indflydelse på området. Formidlingen om istiden skal løftes højere end blot at være et historisk tilbageblik. Den skal gøres nærværende og brugbar for den besøgende. Dette sker ved at formidlingen tager afsæt i de konkrete naturområder på Sydfyn og i Øhavet. Denne nye viden vil motivere til at besøge og bruge de omkringliggende naturområder. Dette kan eksemplificeres ved konkrete eksempler. Egebjerg Mølle er placeret midt i et karakteristisk istidslandskab - omgivet af morænebakker, smeltevandsdale mod syd og lige nord for ligger Danmarks næststørste issø. 2

3 Eksempel 1: Formidlingscentret skal give den besøgende svaret på, hvorfor man kan gå rundt i Egebjerg Bakker i over 100 meters højde. Hvorfor findes dette markante landskabselement - som endda fortsætter mod vest til Svanninge Bakker. Historien om dannelsen af morænebakkerne åbner den besøgendes øjne for bakkerne. Den besøgende gives samtidig forslag til at bevæge sig ud i bakkerne på Øhavsstien, statens areal og andre stier og veje i området. Den besøgende præsenteres for udvalgte points of interest som bør besøges på vandreturen. Eksempel 2: Op til bakkerne mod nord ligger Danmarks næststørste issø. Hvad er en issø, hvorfor dette meget flade landskab i det ellers kuperede terræn? Den besøgende får en viden om issøen og forslag til at besøge området. Besøget kan være via udsigter fra stierne i området eller forslag til konkrete cykelture i den tidligere issø. Issøen har desuden en spændende kulturhistorisk vinkel eftersom mange teglværker har udvundet ressourcer fra den gamle sø. Der findes fortsat et aktivt teglværk i området. Eksempel 3: Syltemade Ådal er en spektakulær smeltevandsdal. Ådalen er fredet og Øhavsstien går igennem ådalen, så offentligheden har gode adgangsmuligheder. Historien om isens afsmeltning tager afsæt i Syltemade Ådal og Vejstrup Ådal (øst for Svendborg). Ydermere kan historien krydres med hele Svendborg Sund. Den besøgende guides til at besøges disse områder for at se historien folde sig ud. Egebjerg Mølle vil motivere folk til at bruge nærområdet i og omkring bakkerne. Men den vil også fortælle om større rekreative områder som ligger i større afstand fra møllen. De fleste vil formentligt vælge at bruge nærområdet samme dag, men formidlingen om de andre områder skal motivere folk til at bruge disse områder en anden dag. Leg og lær om naturen Formidlingscentret skal også motivere børnefamilier til i højere grad at bruge og forstå naturen. Dette kræver en anden form for formidling og aktivitetstilbud. Børnene i dag kommer kun halvt så meget ud i naturen som deres bedsteforældre gjorde, men til gengæld har de flere fællesoplevelser med familien 1. Denne tendens vil vi bruge ved at tilbyde attraktive aktivitetstilbud som fællesoplevelser for hele familien. De skal inspirere børn og voksne til i højere grad at bruge naturen, samt give dem en større fortrolighed og kendskab til naturen. Her har vi allerede haft positive erfaringer med projektet Kys Frøen, hvor vi har etableret tre aktivitetscentre ved henholdsvis Skovsgaard på Langeland, Søbygaard på Ærø og Trente Mølle nord for Faaborg se bilag A. I korte træk går det ud på at give børnefamilier en god aktiv fællesoplevelse i naturen, hvor der er fokus på leg og læring. Ved hjælp af en udstilling, hvor de vælger den aktivitet de ønsker at prøve, bliver de klædt på til at gå på opdagelse. Det rigtige udstyr og en aktivitetsvejledning guider dem gennem aktiviteten og er med til at gøre oplevelsen til en succes. En oplevelse, der meget gerne skal give inspiration til at fortsætte derhjemme. I formidlingscentret vil vi lave en miniudgave af dette koncept med udgangspunkt i de potentielle muligheder der findes i lokalområdet. 1 Slip børnene fri i naturen DN Tema nr. 2 Oktober 2009, Danmarks Naturfredningsforening 3

4 Tilbud til skoler og foreninger Formidlingscentret skal desuden være et undervisningstilbud til de lokale skoler. Vi vil udvikle og tilbyde skolerne konkrete aktivitetstilbud ved at give adgang til en grejbase, samt et fagligt relevant undervisningsmateriale, som skal motivere dem til at flytte undervisningen væk fra klasselokalerne og ud i naturen. Endelig skal formidlingscentret være et samlingspunkt for de lokale foreninger og organisationer. Ved at sikre nogle grundlæggende faciliteter skal det være muligt for foreninger at afholde deres møder og arrangementer i møllen eller med møllen som udgangspunkt. Støttefaciliteter i lokalområdet Til at understøtte formidlingscentrets aktiviteter vil vi i lokalområdet etablere relevante og attraktive støttefaciliteter. I forhold til de konkrete aktivitetstilbud til børnefamilier og skoler, skal de nødvendige faciliteter etableres for at kunne gennemføre aktiviteterne. Disse faciliteter vil primært blive etableret på statens arealer ved Bakkelundgaard. Derudover vil vi i samarbejde med en lokal lodsejer etablere en ny shelterplads kun 350 meter fra Egebjerg Mølle. En shelterplads som giver gæsterne mulighed for at forlænge et besøg i området og samtidig give hele oplevelsen en ekstra dimension. Egebjerg Mølle og formidlingscentret vil ud fra ovenstående danne rammen om mange forskellige aktiviteter til forskellige målgrupper med forskellige behov. Men fælles for de fleste gælder en målsætning om at få folk til bedre at forstå naturen og ikke mindst komme ud og opleve den. Sådan gør vi Med udgangspunkt i formidlingscentrets forskellige aktiviteter og faciliteter vil dette afsnit beskrive Hvad der konkret vil ske i møllen. Grundlæggende består projektet i to hoveddele - et ombygningsprojekt af bygningen Egebjerg Mølle og et formidlingsprojekt med tilhørende støttefaciliteter, hvor denne projektbeskrivelse tager udgangspunkt i den sidste. Formidlingscentret vil være ubemandet og åbent hele året. Egebjerg Møllelaug vil være ansvarlig for tilsyn og rengøring af stedet. Formidlingscentret består af følgende aktiviteter og faciliteter: 1. Udstillinger a. Forstå og oplev landskabet og istiden 2. sal b. Leg og lær om naturen aktiviteter for børnefamilier 3. sal c. Meteorologi og astronomi 4. sal d. Egebjerg Mølles historie stueetagen 2. Udsigter fra møllen 3. Skoleformidling med konkrete aktiviteter 4. Foreningsfaciliteter til møder og arrangementer 5. Fællesfaciliteter 6. En shelterplads 7. Støttefaciliteter ved Bakkelundgård 8. Ekstern formidling Sidst er vedlagt en tegning over formidlingscentret og hvordan det indrettes. 4

5 Udstillinger Generelt har vi af hensyn til den efterfølgende drift og vedligeholdelse, samt det faktum at møllen ikke er opvarmet, baseret udstillingerne på enkle, robuste og kuldebestandige elementer, hvorfor elektroniske virkemidler holdes på et minimum. En stor del af elementerne er samtidig mobile, hvilket giver en fleksibilitet og mulighed for at lave midlertidige aktiviteter / udstillinger. Formidlingen vil som udgangspunkt være på dansk og med et resumé på engelsk. Forstå og oplev landskabet Denne udstilling på 2. sal målretter sig voksne uden børn og skal primært formidle den spændende historie om sammenhængen mellem istiden og landskabet. Overordnet opdeles udstillingens formidling i seks temaer med hver sin indgang til istiden. 1. Introduktion istid og geologi Her får gæsterne en kort introduktion til istiden og geologien, samt et oversigt over de mange istider, der har været gennem tiden. 2. Bakkerne Med afsæt i Egebjerg Bakker formidles hvordan de er opstået, hvad består de af og hvor kan man bedst opleve dem? 3. Smeltevandsdale Med afsæt i Syltemade Ådal vil vi fortælle historien om de enorme mængder smeltevand, som er presset ud under isen. De har spulet jorden væk og har skabt nogle forunderlige ådale og tunneldale, herunder også Vejstrup Ådal og Svendborg Sund. 4. Isens mange materialer I Danmarks næststørste Issø ved Stenstrup lige nord for formidlingscentret - har der gennem tiderne ligget teglværker og grusgrave på grund af de mange råstoffer der fandtes her. Vi vil fortælle om hvad en issø er og hvorfor de mange råstoffer ligger netop her, samt hvilke materialer man har udvundet af dem og deres anvendelse. 5. Det druknede landskab Vi vil fortælle historien om verdens største druknede istidslandskab Det Sydfynske Øhav. Om dengang Ærø var landfast med Fyn og Tyskland. Hvad betyder det så for i dag, hvordan gør det Øhavet så unikt? Områdets store strandenge, der rummer en særlig natur og flere gode friluftsmuligheder, inddrages i denne formidling. 6. Geologiens kulturlandskab Egebjerg Bakker rummer et overdrev af stor national betydning. Hvor er bakkerne så rig på overdrev? Istidens forskellige aflejringer har medført forskellige betingelser for hvor og hvordan jorden kunne dyrkes eller på anden måde udnyttes. Dette kobles med overdrevene i bakkerne og hvor de kan opleves. Formidlingen skal fysisk illustrere de forskellige følgevirkninger isen har haft på landskabet. Her skal gæsterne ved egen kraft /påvirkning få en fornemmelse af, hvad der er sket, og de kræfter som har været i spil. Vi er endnu ikke helt afklaret omkring den endelige løsning, men det vil tage udgangspunkt i et kortbord, som på en simpel måde skal kunne interagere med publikum. Vi har derfor i budgettet afsat et rammebeløb, som ovenstående løsning skal realiseres inden for. Rent fysisk vil udstillingen som tidligere nævnt blive inddelt i temaer, hvor ovenstående kortbord skal binde temaerne sammen. Der vil blive formidlet via lettilgængelige tekster, hvor en kombination af inspirerende tekster, flotte billeder, vejledende illustrationer, samt relevante udstillingsgenstande giver en god visuel og informativ formidling af de enkelte temaer. Desuden forventer vi der vil være en skærm (touch screen), hvor gæsterne kan komme i dybden med de enkelte temaer. 5

6 For at give gæsterne en anden vinkel at opleve landskabet på, vil vi lave en film fra luften (skråfoto) der præsenterer landskabet ude fra Øhavet ind over bakkerne og som slutter ved Issøen. Filmen vil køre på skærmen med jævnlig intervaller. For at binde formidlingen af istiden sammen med de konkrete oplevelser, vil vi indrette en idebank med en oversigt og informationsmateriale over interessante og relevante naturområder og friluftsaktiviteter på Sydfyn og i Øhavet. Leg og lær om naturen Udstillingen Leg og lær om naturen på 3. sal målretter sig børnefamilierne. Her skal de blive inspireret til at vælge en aktivitet og tage på opdagelse i naturen. Som tidligere nævnt under Projektets ide og baggrund - vil vi bruge konceptet og erfaringerne fra Kys Frøen. I udstillingen kan børnefamilierne vælge mellem 3 forskellige aktiviteter: 1. Vandhullets dyr Ved vandhullet på statens areal dykker vi ned under vandoverfladen og går på opdagelse i en verden fuld af smådyr og insekter. 2. Orienteringsløb / skattejagt Lær at orientere dig med kort og kompas og find skatte med spændende og anderledes viden om naturens dyr og planter. 3. Smådyr på mark og overdrev Overdrevslandskabet på statens areal ved Bakkelundgård gemmer på et væld af smådyr, insekter og planter, som vi skal finde og måske konkurrere imod. Hver af aktiviteterne præsenteres på en måde, hvor det fremgår hvad aktiviteten går ud på og hvordan det aktuelle aktivitetsudstyr skal anvendes. I tilknytning til hver aktivitetstand vil der være rygsække med det nødvendige udstyr og en aktivitetsvejledning, der udførligt trin for trin guider børnefamilierne gennem aktiviteten fra start til slut. Men børnefamilierne skal aktiveres allerede når de kommer ind i udstillingen, hvorfor vi med nogle enkle interaktive midler vil udfordre dem til eksempelvis at finde skjulte effekter eller overskride grænser ved at stikke hånden ind i følekasser. Men formidlingens klare mål er at få børnefamilien ud af møllen og lave aktiviteter i naturen. Astronomi og meteorologi Møllens placering i bakkerne giver gode betingelser for at arbejde med astronomi. Det enorme univers fascinerer mange. Ved Egebjerg Mølle kan man opleve total mørke, et fænomen som mange byboere ikke er bekendt med, men som giver optimale vilkår for at kigge på stjerner. Vi vil derfor lave en mindre formidling på 4. sal, hvor gæsterne får et overblik over den stjernehimmel, som kan opleves fra Danmark året rundt. Vi vil om muligt forsøge at inddrage meteorologien i formidlingen. Det er endnu usikkert om dette også rent fysisk kan indpasses eller om formidlingen vil blive for uoverskuelig for gæsterne. Dette kan først afklares i den videre detailplanlægning. Men indtil videre er planen at vi vil give gæsterne en indsigt i det danske vejrsystem. En lille vejrstation giver gæsterne en detaljeret information om den aktuelle vejrsituation. Igennem formidlingen vil vi opfordre gæsterne til at stille deres egen vejrdiagnose, og en nøjere granskning af vejrsituationen, som de så kan efterprøve på vejrstationen. Egebjerg Mølles historie I stueetagen laver vi en mindre udstilling om Egebjerg Mølles historie. 6

7 Udsigter fra møllen Fra formidlingscentret er der to udsigtspunkter. Det mest spektakulære vil være det unikke og specialdesignede udsigtspunkt på toppen af møllen. Det er herfra de besøgende får det fulde overblik over og indsigt i, istidens enorme påvirkning af landskabet og det varierede kulturlandskab, der i dag præger Egebjerg Bakker. Det er også herfra man får udsigt til Øhavet - et af verdens største druknede istidslandskaber. Udsigtspunktet er lavet i samarbejde med det anerkendte arkitektfirma Praksis, som har tegnet et smukt og unikt glasprisme, som vil fuldende formidlingscentret og give stedet sin helt egen identitet. Prismen tager udgangspunkt i den ottekantede svikstilling, den udvendige balkon længere nede på møllen, hvorfra mølleren i gamle dage kunne svikke (svække) møllens sejl. Prismet er herefter roteret 25 grader, der tilføjer møllen en dynamik, der blandt andet referer til de tidligere møllevinger. Det andet udsigtspunkt er svikstillingen, hvor der også en flot udsigt hele vejen rundt. Begge udsigtspunkter bliver suppleret med en formidling om, hvad det er man ser. Skoleformidling med konkrete aktiviteter Formidlingscentret skal også være et tilbud til de lokale skoler, hvor de kan styrke den faglige undervisning, samt øge elevernes kendskab til området. Nedenstående oplæg til hvordan skolerne kan anvende formidlingscentret har vi lavet i samarbejde med Svendborg Natur- og Miljøskole, som også vil være en aktiv bruger af formidlingscentret. De mangler i dag konkrete muligheder for at lave skoletjeneste vest for Svendborg. Med afsæt i centrets udstillinger og lokalområdets natur, vil vi tilbyde aktivitetsforslag, hvor eleverne har mulighed for at hands on og få undervisningen ind under huden. Til det formål vil vi etablere en grejbase, med det nødvendige aktivitetsudstyr og undervisningsmateriale, hvor kun de skoler / lærere, som har fået kørekort til stedet, har adgang. Kørekortet kan man kun tage ved at gennemføre et minikursus hos Svendborg Natur- og Miljøskole, hvor de både får ideer og forslag til gennemførelse af undervisningen, en forståelse for anvendelse af grej, samt de gældende ordensregler for grejbasen. Denne model er drøftet med lokale skoler i området, som har givet tilsagn om at modellen er anvendelig og efterspurgt. Formidlingscentret vil tilbyde fem konkrete aktivitetsforslag, som bygger på nedenstående temaer: 1. Geologi 2. Overdrevslandskabet 3. Vandhullet 4. Meteorologien 5. Astronomien For at sikre en faglig relevans vil vi sammensætte aktivitetsforslagene som et undervisningsmateriale, der knytter sig tæt op på de fastsatte mål i folkeskoleloven. Læreren får således klar besked om, hvilke mål der opfyldes med den givne aktivitet. Vi vil via en hjemmeside lave en bookingfacilitet til skolerne, hvor de forud for deres ankomst kan booke deres besøg på formidlingscentret. På samme hjemmeside kan skolerne også downloade det undervisningsmateriale de skal bruge i forbindelse med deres besøg og har dermed mulighed for at forberede sig 7

8 Foreningsfaciliteter til møder og arrangementer Egebjerg Mølle bliver allerede i dag brugt af lokale foreninger til kunstudstillinger og basarer. Men møllens unikke placering og rustikke bygning skal gøre det interessant for flere lokale foreninger og organisationer at bruge møllen til deres arrangementer og aktiviteter. Til det formål vil vi sikre at foreningsrummet på 1. sal har de nødvendige faciliteter, så det er muligt at afholde møder, udstillinger o. lign.. Shelterplads Det er blevet populært at sove i shelters. Denne primitive overnatningsform appellerer til en stadig bredere skare, som gerne vil have en overnatning i det fri. Så en shelterplads i tilknytning til formidlingscentret vil give hele oplevelsen en ekstra dimension. Eksempelvis kan shelterpladsen indgå som en kombineret familieoplevelse med en vandretur på Øhavsstien eller cykeltur, et besøg i formidlingscentrets udstillinger samt en konkret aktivitet i området. I samarbejde med en nærliggende lokal lodsejer (350 meter fra møllen) vil vi etablere en mindre shelterplads med tilhørende støttefaciliteter, som skal være et tilbud til familier og mindre grupper. Støttepunkter for friluftsliv ved Bakkelundgård Statens areal ved Bakkelundgård spiller en vigtig rolle i forhold til den offentlige adgang til området og gennemførelsen af de forskellige aktiviteter som udbydes af formidlingscentret. Vi har derfor i dialog med naturvejleder Jesper Vagn Christensen fra Skov- & Naturstyrelsen Fyn sikret adgangen til at etablere relevante støttepunkter. Eksempelvis skjulte poster i forbindelse med et kombineret skatte- og orienteringsløbet, borde og bænke, hvor man kan undersøge de dyr og planter man har fundet. Etableringen af støttepunkterne vil ligeledes ske i samarbejde Skov- & Naturstyrelsen, Fyn. Ekstern formidling Naturformidlingscentret skal have sin egen hjemmeside. Egebjerg Møllelaug har allerede i dag en hjemmeside, men for at kunne tilbyde skolerne en online bookingfacilitet, vil vi etablere en ny/udbygge eksisterende hjemmeside for formidlingscentret, som skal sikre: en generel præsentation og synlighed af naturformidlingscentret bookingfaciliteter til skolerne adgang til undervisningsmateriale til skolerne en information om ture og arrangementer i forbindelse med formidlingscentret Derudover skal formidlingscentret være en integreret del af de involverede interessenters formidling og markedsføring se afsnittet Et samarbejdsprojekt - eksempelvis i samarbejde med Sydfyns Turistbureau, Svendborg Naturskole og Naturturisme I/S. 8

9 Bilag Oversigt over formidlingscentrets indretning 9

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening

kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn Dansk Skovforening Referat Bestyrelsesmøde nr. 8 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. december 2008 Tidspunkt: Sted: kl. 12.30 13.00 (efterfølgende let frokost) Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier

Rekreative stier. Velkommen til konferencen. Konference for alle med interesse for at etablere stier Velkommen til konferencen Rekreative stier Konference for alle med interesse for at etablere stier Den 5. oktober 2011 Kl. 9.30-16.00 Comwell Roskilde Stier i natur, landskaber og grønne områder giver

Læs mere

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv

Højfyns. Frilu scenter. - centrum for aktivt friluftsliv Højfyns Frilu scenter - centrum for aktivt friluftsliv Indhold 1. Indledning... 3 2. Idé... 3 2.1 Fra spejderhytte til Højfyns Friluftscenter... 4 2.1.1 Højfyns Friluftscenter - Den centrale friluftsbase...

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt.

Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. BILAG 3. PROJEKTBESKRIVELSE Samarbejde om udvikling af et vidensgrundlag for balance mellem benyttelse og beskyttelse af Naturpark Lillebælt. Februar 2015 2 Vidensgrundlag for balance mellem benyttelse

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 23 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 15. maj 2013 Tidspunkt: kl. 9.15 11.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Hanne Fynbo Flemming Madsen

Læs mere

Tids- og Handleplan 2012-2013 Friluftsprojekter i de blå områder som følge af friluftspris, Danmarks Friluftskommune 2012

Tids- og Handleplan 2012-2013 Friluftsprojekter i de blå områder som følge af friluftspris, Danmarks Friluftskommune 2012 Tids- og Handleplan 2012-2013 Friluftsprojekter i de blå områder som følge af friluftspris, Danmarks Friluftskommune 2012 Dato Måned August 2012 13 Friluftsrådet bekendtgør, at Svendborg Kommune er valgt

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Friluftsliv og naturforståelse Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Friluftsliv og naturforståelse November 2014 Fælles mål Vision Hensigten med valgfaget Friluftsliv og naturforståelse er, at eleverne gennem undervisning

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Idéen: Den overordnede idé er at bruge Det Sydfynske Øhav som destination for lejrskoler, primært for danske folkeskoler, men sekundært også for andre klassetrin,

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden

Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Naturpark Åmosen Potentialer og inspiration Lokale og Anlægsfonden Programmet Lidt om Lokale og Anlægsfonden Steder på ruten Støttepunkter (eksempler) Overnatning Strategisk overblik Naturrumsprojekter

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune

Referat. Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S. Afbud: Karen Strandhave Svendborg Kommune Referat Bestyrelsesmøde nr. 7 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 10. september 2008 Tidspunkt: kl. 10.30 13.00 Sted: Forskerparken Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Carsten Kristensen

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

FÅBORG MIDTFYN KONKURRENTANALYSE 19.01.2009 LANGELAND: "Vores Ø" SVENDBORG: "Cittaslow mere mellem øerne" ODENSE: "At lege er at leve" (bruges perifært) ASSENS: "Mulighedernes land" Nyborg: "De bedste

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 19 i Naturturisme I/S Dato: Mandag den 11. juni 2012 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen Ærø Kommune Rasmus Lohse

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt

Projektbeskrivelse. Undervandsstier i Lillebælt Projektbeskrivelse Undervandsstier i Lillebælt Undervandsstier en del af et større kystformidlingsprojekt i forbindelse med dels Naturpark Lillebælt og dels med etablering af Danmarks største stenrev omkring

Læs mere

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard

Bilag 1. Afrapportering af dialogmøder. Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Bilag 1 Afrapportering af dialogmøder Referaterne er godkendt af de enkelte interessenter. Gl. Brydegaard Mht. formidling kan kommunen bidrage med standard tekster og billeder, til de enkelte udbyderes

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

sæt fokus på rilutsliv

sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv sæt fokus på rilutsliv Kommunerne får med kommunalreformen en ny rolle i naturforvaltningen i Danmark og får øget ansvar for både naturbeskyttelse og friluftsliv. Det skaber nye

Læs mere

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur!

Naturvejleder Faxe 2015. Kom med på tur! Naturvejleder Faxe 2015 Kom med på tur! Den levende natur i Faxe Kalkbrud 30. maj kl. 14-16 Mødested: Geomuseum Faxe, Østervej 2, 4640 Faxe Deltag i dagens arrangement hvor Naturvejleder Faxe og Danmarks

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Formidlingscenter i Ulbjerg

Formidlingscenter i Ulbjerg Formidlingscenter i Ulbjerg Natur, geologi og kulturmiljøer Projektbeskrivelse 22. dec. 2004 Ulbjerg Klint 1 Indledning Med etableringen af et formidlingscenter ønsker borgerne og foreningerne i Ulbjergområdet

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

Natur- og Miljøskolen. Svendborg Kommune. doc. 12/6856

Natur- og Miljøskolen. Svendborg Kommune. doc. 12/6856 Natur- og Miljøskolen Svendborg Kommune doc. 12/6856 1 Svendborg kommunale Natur- og Miljøskole er beliggende på Skårupørevej 47-49. Grund og ejendom er kommunal. Natur- og Miljøskolen en del af kommunens

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

Årsrapport 2011 og årsplan 2012

Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 og årsplan 2012 Årsrapport 2011 Ifølge vores gamle aftale har jeg igen i år valgt en lidt anden afrapporteringsform end standartskemaerne. Jeg håber det er Ok og lover at jeg nok skal bruge

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

Ansøgningsskema til Friluftsrådets naturparkprojekt

Ansøgningsskema til Friluftsrådets naturparkprojekt Ansøgningsskema til Friluftsrådets naturparkprojekt Ansøgningsfrist: 1. december 2011 Vinderne af konkurrence vil blive kåret 1. marts 2012 Ansøgningsvejledning Ansøgningen sendes elektronisk som PDF-fil

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune

Blå Flag program 2015. Ud i det blå med Sønderborg Kommune Blå Flag program 2015 Ud i det blå med Sønderborg Kommune Aktivitetskalender Juni Juli August On 1 Aktiv sommer Lø 1 Undervandsjagt + Spis din kyst To 2 Aktiv sommer Sø 2 Snorkelsafari Fr 3 Aktiv sommer

Læs mere

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014

Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014 Statusnotat DGI Karpenhøj juni 2014 Faciliteter...1 Omsætning 2013...2 Budget 2014...2 Medarbejderstatus...2 Indhold...3 Mission...4 Aktiviteter...4 Overnatning på shelterplads og i lavo...5 Grejbank...5

Læs mere

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed

SVENDBORGSUND MARINA. - et projekt med unik beliggenhed UDSYN A/S - Frederiksø 2, bygning 3, 1. sal - 5700 Svendborg - 8888 6977 - mail@udsyn.com - www.udsyn.com PROJEKTSALG Type : boliger Byggerets m² : 3.760 m² Projekterede byggeri m² : 3.192 m² Pris pr.

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015

Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Opsamling fra workshop d. 16. april 2015 Gruppe 1 Borsætning! Gruppen fokuserer på bosætning i Nordfjends. Deres vision er, at det er bosætning, der skal styrke Nordfjends, samt at der skal satses på få,

Læs mere

TBWA\ Energieffektiv køreteknik september 2010-2012.

TBWA\ Energieffektiv køreteknik september 2010-2012. TBWA\ Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen. Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen. Energieffektiv køreteknik september 2010-2012. 2 Baggrund Hvis vi kan få alle danske bilister til at følge

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

Lodsejerdeltagelse i Spor i Landskabet. Mette Bindesbøll Nørregård mettenorregard@gmail.com

Lodsejerdeltagelse i Spor i Landskabet. Mette Bindesbøll Nørregård mettenorregard@gmail.com Lodsejerdeltagelse i Spor i Landskabet Mette Bindesbøll Nørregård mettenorregard@gmail.com 2 Baggrund Friluftsliv gør godt! Landbrugslandskabet Lovgivning: færdsel på udyrkede arealer, markveje og stier

Læs mere

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn

Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Plantekongres i Herning den 12. januar 2012 Gode erfaringer med udlån af kvæg til private lodsejere v/ Biolog Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Erfaringer fra 2 EU-LIFE projekter: LIFE Klokkefrø: http://www.life-bombina.de/

Læs mere

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE

UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE UDSIGTSPOSTER I SVANNINGE BJERGE Åben konkurrence for arkitektstuderende 2013 1 INDBYDELSE, BAGGRUND OG MÅL Bikubenfonden indbyder til deltagelse i konkurrencen om udformning af en serie udsigtsposter

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

Unikke rammer for dit kursus helt ude i skoven

Unikke rammer for dit kursus helt ude i skoven Skov, Landskab, Park og Friluftsliv Unikke rammer for dit kursus helt ude i skoven Enestående kursusfaciliteter på Københavns Universitets skovcampus i Nordsjælland det natur- og biovidenskabelige fakultet

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Dykning. Danmarks sjoveste

Dykning. Danmarks sjoveste Dykning Danmarks sjoveste Lyst til at opleve verden under overfladen? Så kom til Camp Hverringe og dyk med børnene, med din partner eller de andre i klubben. Her er noget for alle, der elsker vand... Danmarks

Læs mere

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav Fortællingen om Det Sydfynske Øhav fra velbevaret hemmelighed til national stolthed Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Elmelund Skovdag. Se det fulde program i folderen. ODENSE. Elmelund Skov. Otterupvej. Kochsgade. Åsumvej. Middelfartvej. Nyborgvej.

Elmelund Skovdag. Se det fulde program i folderen. ODENSE. Elmelund Skov. Otterupvej. Kochsgade. Åsumvej. Middelfartvej. Nyborgvej. Elmelund Skovdag Kom til indvielse af Odenses største skov, Elmelund Skov, søndag den 25. maj, kl. 10-16. Dagen byder på et hav af aktiviteter for store og små. Se det fulde program i folderen. Otterupvej

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO

INTRO. Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO INTRO Præsentation KAREN FEDER DESIGN PROJEKTER MOBILE ROLLESPIL BRUGER SCENARIE OUTRO KAREN FEDER Pædagog Uddannet pædagog i år 2000 Arbejdet 5 år som observationspædagog En bred viden om mennesker og

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Fordeling af temagæster

Fordeling af temagæster Cycling Denmark Fordeling af temagæster 8 7 6 5 4 3 2 1 0 4,3 2,6 1,6 2,7 3,1 1 1,9 0,6 Cykel Fisk Golf Wellness Softcore Hardcore Fordeling pr. land 8 7 6 5 4 3 2 Holland Sverige Norge Danmark Tyskland

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen

Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN. Billundbanen Når infrastruktur og udvikling går hånd i hånd GADBJERG-LØSNINGEN Billundbanen BILLUNDBANE MED TOGSTOP I GADBJERG Gadbjerg Borgerforening og Lokalrådet anbefaler en løsning på Billundbanen, der omfatter

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Margueritruten viser vejen til naturen og friluftslivet.

Margueritruten viser vejen til naturen og friluftslivet. Margueritruten viser vejen til naturen og friluftslivet. Koordinaterne viser de cykelstier som ligger få kilometer fra Margueritruten i hele landet. Informationen er hentet fra hjemmesiden www.udinaturen.dk

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed

Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed Frisk luft, friluftsliv og folkesundhed KPN vintermøde 8. marts 2012 For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret, for følelsen af overskud, velvære

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum

Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Den digitale skoletjeneste Glud Museum Målgruppe: 6.klasse Fag: Historie (primært) Dansk (sekundært) Undervisningsmateriale: Film og audiofiler til download Materialet omhandler: 1930 Livet

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 4 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 12. november 2014 Tidspunkt: kl. 10.15 12.15 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

WECADEMY. Forpligtende fællesskaber

WECADEMY. Forpligtende fællesskaber WECADEMY Forpligtende fællesskaber Copyright 2015 WECADEMY Digital læring/webinar Hvad er fordelene? Fleksibilitet læring på tværs af tid og sted Erfaringsudveksling mellem personer og grupper der ikke

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere