Udslusning Boliger til borgere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udslusning Boliger til borgere"

Transkript

1 Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder

2 Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige behov en del af foreningsfællesskabet Ligeværd Ansvarlig og tekst: Projektleder Lars Pedersen, BUS

3 Scan QR-koden med smartphone eller se mere på hvor det er muligt at streame videoklip af unge med særlige behov, der udtaler sig, om deres egne tanker og ønsker om at bo. Find links til videoklippene nederst på siden: Intro til konferencen, De unges boligdrømme 1-2-3, Interview med Statsminister Lars Løkke og Marias historie. 3

4 Boligen er basen og forudsætningen for at de unge kan arbejde, uddanne sig og få en aktiv fritid. Udslusning og efterfølgende tilbagevenden til hjemkommunen er en af de store udfordringer, som vi står overfor i forhold til de unge, der skal videre i livet. Hvordan skal det gå de unge, når de forlader de trygge rammer og skal videre i livet med et nyt sted at bo, et arbejde eller en uddannelse og et aktivt fritidsliv sammen med nye kammerater? Dette vejledningsmateriale forsøger at komme med ideer til arbejdet med udslusning. Den lister nogle af de love og regler op, som er gode at kende i forhold til et godt samarbejde med kommunen, så de unge kan komme flot videre med deres liv og samfundet kan få udbytte af de investerede midler. BUS (Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige behov) har lavet forskellige undersøgelser og interviews med skoler og uddannelsessteder, der har omhandlet udslusning og overgange. Vi har ligeledes afholdt møde med udvalgte uddannelsessteder for at høre deres synspunkter, om de udfordringer, der er i arbejdet. 4

5 Uddannelsessteder mener Hvad siger udvalgte uddannelsessteder om de udfordringer, de står med? Nærværende Satspuljeprojekt omhandler jo det tværsektoriale samarbejde. Og det har vi selvfølgelig sat i værk, fordi manglen på et tværsektorialt samarbejde giver os utroligt mange problemer. Lovgivningen forvaltes jo også forskelligt det er meget personafhængigt. Ja, det går jo så vidt, at det ikke blot afhænger af hvilken kommune, den unge f.eks. kommer hjem/tilbage til, men afhænger også af, hvilken sagsbehandler han møder. Det er jo den virkelighed, vi oplever. Hvis det er en ung, som er i stand til at formidle, når jeg er med som bisidder, og som virkelig kan udtrykke sine behov, så oplever jeg sagsbehandleren er meget lydhør i forhold til at opfylde de ønsker vedkommende har. Men hvis det er en ung, jeg er med som bisidder hos, der ikke kan formulere de behov vedkommende har, så bliver det rigtig svært at trække f.eks. en bostøtte igennem. Jeg synes, der er et kæmpestort problem, når vi udsluser vores unge. Der er jo to kategorier. Den ene kategori er dem, der er afklaret i forhold til pension. De skal have en bestemt slags boliger. Den anden kategori er dem, der ikke modtager pension. Hvad skal de? Kommunerne går ind og laver 107 (I lov om social service) boliger til dem med pension. De andre uden pension, de må ligesom klare sig selv. Det er det, vi oplever oftere. Når den unge skal ud og bo selv kræver det et enormt stykke koordineringsarbejde ude i kommunerne imellem de forskellige sektorer. Vi står faktisk i en situation lige nu med en ung pige, vi har været i gang med en udslusningsproces sammen med, hvor hun egentlig godt kan klare sig i en lejlighed med den rigtige støtte, hvis hun bare lige får lov til at koncentrere sig om dét. Men så kommer LAB loven (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats) ind over og nu skal du lige og så skal du lige afklares hist og pist og alle vegne. Så braser det hele. Det er alt for meget. Man koordinerer ikke forløbet. 5

6 Mulige løsninger I mødet blev der ligeledes peget på mulige løsninger. Nedenstående er et forslag fra to af uddannelsesstederne: Den erfaring vi har fået, er at vi holder fast i sagen, og det er os som bliver koordinator. For loven den er jo sektoropdelt, og de har jo alle sammen deres hjørne, som de har helt tjek på. Men der er ikke nogen, der har det overordnede ansvar for helheden. Sådan har man valgt at dele det op her i Danmark. Men fint, sådan er virkeligheden så er det os, der har sagen. Det er os, der bringer sagen til den ene sektor og til den anden sektor. Og får dem samlet, får afholdt de møder, hvor både den afgivende og modtagende kommune sidder med rundt om bordet. Der er klare aftaler om, hvem der gør hvad nu, at det er os, der ringer og følger op også på grundlag af, at stakkene er enorme på skrivebordene i kommunerne. Men til gengæld, så oplever jeg også, at når vi tager den her rolle, så laver vi jo et færdigt produkt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man i stil med sundhedslovens koordinatorfunktion på hjerneskadeområdet havde en unge-koordinator, således, at den unge, der kommer ind ad døren til kommunen, ikke skal forholde sig til 17 forskellige afdelinger og mennesker, men skal forholde sig til lige præcis det ene menneske, der er hans eller hendes koordinator. For problemet med, at vi går ind i den rolle er, at vi ikke har nogen beslutningskompetence. Vi kan komme rigtig langt med dialogen i samarbejdets navn, men til syvende og sidst er vi afhængige af, at vi får en sags behandler i røret i den anden ende, der er os venligt Modellen for koordineret sagsbehandling indeholder en række koordinationsredskaber, som på forskellig vis er med til at sikre, at der skabes et bedre grundlag for en helhedsorienteret indsats, en enklere adgang til forvaltningen og en øget retssikkerhed for borgeren. Koordination på handicapområdet betyder grundlæggende: - at kommunen sørger for at samordne de faglige tiltag både indholdsmæssigt og tidsmæssigt med udgangspunkt i de opstillede mål for indsatsen. Læs mere om dette på Servicestyrelsen. dk. 6

7 stemt. Gør vi ikke det, så er det op ad bakke. Et andet udsagn fra et af udannelsesstederne: Men jeg synes bare, at når jeg læser loven, så bruges begrebet den koordinerende sagsbehandler. Begrebet eksisterer i lovgivningen. Men kan man lovgivningsmæssigt i dag forlange at få en koordinerende sagsbehandler? Endnu et udsagn: Hos os er der nogen på pension, der kommer i egen bolig med 85-støtte (bostøtte) og så er der andre der skal i bofællesskaber, i opgangsfællesskaber, eller i Bo- og Naboskaber med døgndækning. Det er jo det som hele afklaringen i forbindelse med udslusningen reelt handler om hvad er det vores unge kan? Og det er jo ikke sikkert at fordi de på det tidspunkt i deres udvikling, hvor vi laver den her udslusningsplan at den er gældende for resten af deres liv. Men det er i hvert fald, at de har nogle år, hvor man ved, hvor de er, når de går fra os af. Det er da udfordrende. Bettina Post formand for Dansk Socialrådgiverforening er ligeledes inde på problemstillingen om koordinering af opgaverne i kommunen: Luk hullerne i sikkerhedsnettet f.eks. ved at sikre, at de borgere som har flere problemer, kun har en sagsbehandler. Det kan godt være, at den sags behandler skal løbe spidsrod i systemet, men bare det ikke er borgeren, som skal gøre det. Bring helhedssynet tilbage i det sociale arbejde for dem, som har mange problemer. Der er intet i vejen med specialisering for de velfungerende borgere med et enkelt problem. Men for de socialt udsatte med massive problemer udhuler denne specialisering deres rettigheder. 7

8 Startboliger Startboliger kan være en mulighed. 131 mio. kr. til startboliger til udsatte unge Udsatte unge og unge med psykiske problemer får nu hjælp til at flytte i såkaldte startboliger, hvor de kan få støtte fra voksne. Partierne bag satspuljeforliget er enige om at øremærke 131,2 mio. kr. til at etablere særlige ungdomsboliger med sociale viceværter. En del unge har vanskeligt ved at bo i egen bolig. Det gælder eksempelvis udsatte unge og unge med psykiske problemer, der kan have svært ved at stå på egne ben og komme i gang med en tilværelse som voksen. Satspuljepartierne har derfor afsat penge til, at der kan etableres startboliger til unge årige, der har særligt behov for en ungdomsbolig med tilhørende voksenstøtte. Det er vigtigt, at udsatte unge, der har svært ved bo alene, ikke overlades til sig selv. De kan have brug for at støtte sig til en voksen, som kan hjælpe dem i hverdagen. Derfor er jeg også glad for, at vi i forligskredsen er blevet enige om at afsætte 131 mio. kr. til at etablere særlige ungdomsboliger med sociale viceværter, siger boligminister Carsten Hansen. Startboligerne vil enten kunne drives af boligorganisationer eller frivillige foreninger. I alt afsættes der 131,2 mio. kr. i årene til etablering af boligerne. 8

9 9

10 Udslusning Nedenstående er eksempler på beskrivelser af udslusning på hjemmesiderne fra uddannelsessteder tilknyttet Ligeværd: PGU Rosenholm: Et uddannelsessted i Østjylland. Når det skønnes, at eleven har tilegnet sig tilstrækkelige færdigheder, begynder en egentlig udslusning, som sigter målrettet mod job og bolig. Inden afslutning i PGU forsøges eleven tilknyttet arbejdsmarkedet, og der søges en egnet bolig. I særlige tilfælde kan PGU tilbyde opfølgning hos eleven i en nærmere aftalt periode efter udslusning fra PGU. Der kan derudover undertiden være behov for fortsat vejledning. PMU (Praktisk Medhjælper Udvikling): Et uddannelsessted i Nordjylland. PMU hjælper i samarbejde med sagsbehandler og den unges netværk med at skabe en glidende overgang til og udflytning fra PMU til et liv i nye omgivelser med nye udfordringer. Nogle af PMU s unge kommer ud i egen bolig og kan i alle sammenhænge klare sig selv. De har gennemgået et uddannelsesforløb og har fået fast arbejde som f.eks. chauffør, tømrer eller industriarbejder. 10

11 Efter et ophold hos os er de unge klar til nye opgaver og udfordringer. Vi hjælper de unge på vej, og giver dem det lille eller det store kørekort til voksenlivet. Ørnehøj: Et uddannelsessted på Sjælland. Formålet med et ophold på Ørnehøj har fokus på overgangen fra barn til voksen. Vi lægger vægt på, at de unge der forlader Ørnehøj har en afklaring af, hvorledes voksenlivet skal forme sig. Det betyder I praksis indebærer det, at vores socialrådgiver og jobkonsulent sammen med den unge og den unges familie undersøger mulighederne for en blivende boligform til den unge. De unge har, når de forlader os, typisk forskelligt støttebehov. Vi udarbejder en samlet vurdering af behovet, herunder hvorvidt den unge fremover vil kunne klare sig i egen lejlighed med støtte, eller har behov for et bofællesskab. Enkelte kan fortsat have institutionslignende behov. at fremtidig boform er afklaret at fremtidigt forsørgelsesgrundlag er afklaret at fremtidig beskæftigelse er afklaret 11

12 Viden gives videre Hvordan sikrer skoler og uddannelsessteder den bedst mulige interne køreplan, så der bliver taget højde for de ting, som I selv har indflydelse på, og hvordan formidler I viden om udslusning til for ældre og sagsbehandlere? Tjekliste til skoler og uddannelsessteder: Nedenstående er et udvalg af ideer til udarbejdelse af plan for de unges tilbagevending til kommunerne. Hvornår skal I starte med udslusningsarbejdet? Er det er en god idé, at man i kontrakten med kommunen laver et afsnit om udslusning, hvad gør vi som skole eller uddannelsessted og hvad gør kommunen. Kan I i denne sammenhæng lave en aftale med kommunen om, at I hjælper i overgangen indtil den unge er godt i vej? Hvordan skriver I bedst i et sprog og i en form, der gør det lettere for kommunen at sakse planen direkte over i en kommunal handlingsplan? Hvordan får I beskrevet de unges situation tilstrækkeligt, så I kommer omkring, hvad de unge magter og hvad de unge ikke magter? Det er vigtigt, da vi oplever at et stigende antal sager bliver afgjort af personer i kommunen, der udelukkende har et skriftligt kendskab til de unge. Hvordan inddrager I de unge og deres forældrene bedst muligt i udarbejdelsen af planen? Hvordan plan- og tilrettelægger I bedst møderne omkring udslusning? Dagsorden, referat, hvem deltager i møderne etc. Hvordan formidler I tilbagevendingsplanen og de aktuelle udslusningsresultater på jeres egen hjemmeside? Skal man eksempelvis bringe en statistik over, hvordan det er gået de unge i de seneste 5 år? Skal I arrangere praktik i hjemkommunen som en del af tilbagevendingsplanen? 12

13 Hvordan findes bolig? Hvor finder I svar på nogle af spørgsmålene vedr. udslusning til bolig, når I skal forberede de unge på det? Som en del af forberedelsen til at flytte hjemmefra kan man anvende videoindslagene fra TV Glad, hvor forskellige unge fortæller om deres fremtidige boligdrømme. Disse indslag kan f.eks. bruges i forbindelse med undervisningen om det at flytte hjemmefra. Find indslagene på Ligeværds hjemmeside: ligevaerd.dk Hvor finder I svar på nogle af spørgsmålene vedrørende at finde en bolig? En mulighed er at gå ind på danmarkbolig.dk. Her findes en oversigt over samtlige almene boliger i hele landet. Kontakt evt. den aktuelle boligforening og hør om der er boligsociale medarbejdere tilknyttet den ønskede boligforening. Eksempler på tiltag i boligforeningerne: Tryghedsskabende tiltag og aktiviteter. Fysiske tiltag: Indretning af væresteder Etablering af bofællesskaber Etablering af lokaler til personale Sociale aktiviteter: Fælles aktiviteter og arrangementer Etablering af nyttehaver Vær opmærksom på at handicapboliger i beskrivelsen på hjemmesiden udelukkende handler om boliger, der er egnede til fysisk handicappede. Hvad foregår der af boligsocialt arbejde i boligforeningerne? På boligsocialtnet.dk kan man få oversigt over forskellige boligsociale aktiviteter. 13

14 Unge bor sammen Hvordan har vi mulighed for at de unge kan komme til at bo tæt på hinanden i samme boligforening, så de kan støtte hinanden? Lov om almene boliger mv. giver mulighed for at lave alternative ventelister. Så en gruppe af unge har mulighed for at flytte ind relativt hurtigt efter hinanden, så de kan støtte hinanden, da de bor rimeligt tæt på. 60. For almene familieboliger, der ikke er omfattet af 59, stk. 1 eller 2, eller 63, kan kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation indgå aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Aftaler efter stk. 1, 1. pkt., tages op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse. Er kommunalbestyrelsen og boligorganisationen enige, kan aftalen tages op til revision inden udløbet af 4-års-perioden. Ved hjælp af denne paragraf har BUS været med til at få en aftale igennem med Hjørring Kommune og Bolig Hjørring. Læs mere om de udviklende naboskaber på Ligeværds hjemmeside under BUS. Hvad med botilbud? Hvor finder jeg oversigter om disse? På Tilbudportalen.dk findes en oversigt over hvilke botilbud der er i landet. Vær opmærksom på, at der ligger en principafgørelse fra Ankestyrelsen på, at en kommune ikke kan tilbyde en borger ophold i et botilbud efter 14

15 fritvalgsreglerne, når botilbuddet ikke er registreret i Tilbudsportalen. Kan man frit vælge bolig i en anden kommune? Spørgsmålet og svaret fra Den uvildige konsulentordning på handicapområdet (DUKH) er følgende: Spørgsmål: Mit spørgsmål går på, hvorvidt man har ret til et botilbud i en anden kommune. Min søns kommune har afvist at visitere ham til et længerevarende botilbud efter servicelovens 108, fordi det ligger i en anden kommune? Vi mener selv, at det andet tilbud passer bedre til ham. Kommunen har godkendt ham til et længerevarende tilbud. Svar: Tak for dit spørgsmål. Det korte svar er ja. Du har i dette tilfælde din søn ret til et botilbud i anden kommune. Kommunen kan som hovedregel ikke afvise at visitere ham til et andet tilbud. 15

16 FN s handicapkonvention Ifølge art. 19 i FN s handicapkonvention gælder det, at personer med handicap har mulighed for at vælge deres bopæl, samt hvor og med hvem de vil bo på lige fod med andre og ikke er forpligtet til at leve i en bestemt boform. Når din søn opfylder betingelserne for at modtage tilbud efter servicelovens 108, har han ret til frit at vælge sådanne botilbud. Han har endvidere ret til et tilsvarende tilbud i en anden kommune. Det er dog en forudsætning, at han opfylder betingelserne for at modtage tilbud efter servicelovens 108 både i fraflytningskommunen og i tilflytningskommunen. Det fremgår af 15 i Bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter Servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter 108 (nr af ). Ret til andet egnet botilbud (optaget på Tilbudsportalen), hvis ikke det er væsentligt dyrere Herudover har Ankestyrelsen i principafgørelse fastslået, at en kommune ikke kan afslå at betale for ophold i længerevarende botilbud ønsket af ansøger efter fritvalgsreglerne, hvis botilbudet skønnes egnet og ikke er væsentligt dyrere, end det tilbud kommunen er kommet med. Så er spørgsmålet, hvad væsentligt dyrere betyder. Umiddelbart vil jeg sige, at et tilbud, der f.eks. er mellem 10 og 20 % dyrere ikke er væsentligt dyrere, men hvis det er 50 % dyrere, ja, så er det væsentligt dyrere. Bemærk også principafgørelse En kommune må kun tilbyde en borger ophold i et længerevarende botilbud, som borgeren har ønsket efter 16

17 fritvalgsreglerne, hvis botilbudet er registreret på Tilbudsportalen. Borgeren havde ret til at vælge et andet botilbud fra Tilbudsportalen, der fagligt og økonomisk svarede til kommunens tilbud, medmindre det valgte tilbud var væsentligt dyrere, end det botilbud kommunen var kommet med. Ankestyrelsen vurderede, at kommunens døgnbemandede botilbud kunne, med respekt for hans sammensatte funktionsnedsættelse, opfylde hans betydelige behov for daglig hjælp og støtte. Bemærk endelig, at når din søn får en plads i et længerevarende botilbud, har han lejerrettigheder efter reglerne i Bekendtgørelse om lejerettigheder til beboere i visse botilbud efter Serviceloven( nr. 397 af ) Opsummerende siger DUKH: Kommunen kan således ikke afslå et tilbud til din søn, fordi det ligger i en anden kommune. Kommunen kan kun afslå at betale for ophold i botilbud, hvis: det ikke skønnes egnet tilbudet ikke er optaget på Tilbudsportalen eller det er væsentligt dyrere end det tilbud, som kommunen selv er fremkommet med Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, kaldet DUKH, er en selvejende institution under Social- og Integrationsministeriet og skal medvirke til at styrke retssikkerheden for handicappede. Som bindeled mellem borgere og myndigheder yder DUKH gratis råd i alle typer sager, der vedrører handicappedes forhold og kan også optræde som mægler i stridsspørgsmål uden at tage parti. Institutionen har konsulenter over hele landet, som ud fra de indhøstede erfaringer søger at forbedre sagsbehandlingen på området gennem rådgivning til kommunerne. En anden væsentlig opgave er at informere befolkningen om regler og rettigheder. Hjemmeside: dukh.dk 17

18 Bostøtte Reglerne for bostøtte herunder valg af bostøtteperson. Serviceloven 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Har jeg mulighed for at vælge min egen bostøtte? Nej, du kan ikke selv udpege eller vælge din bostøtte person. Uddybning: Bostøtte er en form for socialpædagogisk bistand efter servicelovens 85. Og formålet med socialpædagogisk bistand er at styrke borgerens færdigheder og evner eller at kompensere for nedsat funktionsevne, som betyder, at borgeren ikke kan fungere optimalt i dagligdagen. Det betyder, at det er sagsbehandleren i kommunen, der på baggrund af udtalelser, erklæringer og sagens akter vurderer, hvilke kompetencer og forudsætninger bostøttepersonen skal have. Dette er et spørgsmål som BUS har stillet til Den uvildige konsulentordning på handicapområdet.(dukh) Du kan stille lignende spørgsmål og få svar fra netrådgiveren hos DUKH. Se hele svaret på dukh.dk 18

19 I Odense Kommune har man arbejdet med bostøtte efter en anden model: I stedet for at arbejde med støttekontaktpersoner/ bostøtter efter 85 i Serviceloven arbejder man med begrebet sociale viceværter efter 79. Opgaven er at være brobygger, ledsager og coacher. Medarbejderne kan selv tilrettelægge tiden indenfor 37 timer (i tidsrummet kl. 8-22). Serviceloven: 79. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om betaling for tilbud efter stk

20 Mentor til unge Kan man udnytte de muligheder der ligger i LAB loven i forbindelse med mentorordninger i stedet for eller som supplement for bostøtte? Mentor i LAB loven Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 78. Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ansættelse i fleksjob eller i ordinær ansættelse, kan der ydes støtte til en mentorfunktion. Stk. 2. Personer under 30 år, der er omfattet af en indsats efter loven, kan få støtte til en mentorfunktion, hvis de begynder et ordinært uddannelsesforløb på almindelige vilkår. 79. Hvis en virksomhed eller en uddannelsesinstitution får støtte til at varetage en mentorfunktion, skal indsatsen ligge ud over, hvad arbejdsgiveren eller uddannelsesinstitutionen sædvanligvis forventes at varetage, og mentorfunktionen skal være afgørende for aktiviteten, tilbuddet eller ansættelsen. 80. Støtte til en mentorfunktion i en virksomhed eller en uddannelsesinstitution bevilges til dækning af lønomkostninger ved frikøb af medarbejderen, der varetager mentorfunktionen, eller honorar til en ekstern konsulent. Med henblik på at forbedre en medarbejders mulighed for at varetage mentorfunktionen, kan der bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen. 20

21 Stk. 2. Ud fra en konkret vurdering af behov og forudsætninger hos personen, der har brug for mentor, fastsættes et timetal for mentorfunktionen i samarbejde med virksomheden eller uddannelsesinstitutionen. Hvis der ydes støtte til en mentorfunktion for flere personer, kan der fastsættes et timetal for mentorfunktionen pr. plads i stedet for til den enkelte person. 81. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om muligheden for at yde støtte til en mentorfunktion, herunder om tilskud til køb af uddannelse til mentoren. Denne ordning kan anvendes som støtte på jobbet og ikke i fritiden. 21

22 Samlet vurdering Hvor finder jeg noget om den helhedsorienterede indsats? I Vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område står der: Kapitel 7 Helhedsvurdering 5. Kommunen skal behandle ansøgninger og spørgsmål om hjælp i forhold til alle de muligheder, der findes for at give hjælp efter den sociale lovgivning, herunder også rådgivning og vejledning. Kommunen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning. Alle muligheder skal tages i betragtning 42. Baggrunden for 5 er, at det har stor betydning, at hjælpen tilrettelægges ud fra en samlet vurdering af borgerens situation. En ansøgning om hjælp skal behandles bredt og ikke altid kun i forhold til den konkrete form for hjælp, som en borger har søgt om. I det konkrete tilfælde vil det afhænge af situationen og den hjælp, som ansøgeren beder om, hvordan sagen skal behandles. Hvis en person f.eks. søger om støtte til et hjælpemiddel, skal myndig heden undersøge, om ansøgeren opfylder betingelserne for hjælpemidlet. Dette vil være tilstrækkeligt, hvis der ikke er andre problemer. Hvis en person med andre problemer end ledighed søger om hjælp til forsørgelse, kan sagen stille sig anderledes. Samtidig med behandlingen af ansøgningen om kontanthjælp er det relevant at se på andre muligheder, f.eks. aktivt tilbud, revalidering eller fleksjob. Ved ansøgninger om visse kontante ydelser, f.eks. boligstøtte, folkepension eller børnetilskud, er det ikke altid nødvendigt at foretage en helhedsvur- 22

23 dering, da ydelserne ofte tilkendes efter objektive kriterier til personer uden sociale problemer i øvrigt. Rådgivning 43. Myndighederne skal ikke kun være opmærksomme på mulighederne for hjælp efter den sociale lovgivning. I mange tilfælde er det også relevant at pege på muligheder uden for det sociale system, f.eks. rådgivning og vejledning i statsforvaltningen i forbindelse med forældremyndigheds- og samværs-problemer, støttemuligheder efter reglerne om SU, muligheder for retshjælp eller gældssanering samt muligheder for hjælp efter Undervisningsministeriets, Indenrigs- og Sundhedsministeriets og beskæftigelsesministeriets lovgivning. Det kan eventuelt også være relevant at henvise til tilbud, der drives af frivillige organisationer. 44. Det er ikke et krav, at myndighederne og dermed sagsbehandleren selv skal kunne give råd om alle typer af problemer, men sagsbehandleren skal være opmærksom på andre rådgivningsmuligheder, som borgeren kan henvises til. F.eks. arbejdsløshedskassen, når det drejer sig om reglerne om arbejdsløsheds-dagpenge, statsforvaltningen i tilfælde af skilsmisse, separation eller spørgsmål om samvær med børn. 45. At kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp bredt betyder, at borgeren også hvis det er nødvendigt - skal have tilbud om rådgivning og vejledning. Efter forvaltningslovens 7 har en myndighed pligt til at rådgive og vejlede inden for sit eget område og til at henvise til den rigtige myndighed. 23

24 Job og handicap Gode råd på andre områder: Specialfunktionen Job & Handicap har til formål at fastholde og integrere personer med handicap på arbejdspladserne og henvender sig først og fremmest til jobcentre og andre professionelle aktører i indsatsen for beskæftigelse. Rådgivning og information, bl.a. om personlig assistance på jobbet, kan findes på hjemmesiden, bmhandicap.dk. Her er der også link til STAFF, en forkortelse af Særligt Tilrettelagt Arbejdskraft Formidling for unge med særlige behov. Et projekt for årige, som kræver ekstra støtte til en uddannelse for at kunne bestride et arbejde. 10 konsulenter fordelt på landets fem største jobcentre har til opgave at udvikle kommunernes samarbejde med erhvervslivet. KLAP Kreativ Langsigtet Arbejds- Planlægning er et projekt, iværksat af landsforeningen LEV. Det skal være med til at give borgere med særlige behov reelle muligheder for at vælge karriere på lige fod med alle andre. Med afsæt i STU Den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse på specialskolerne er hensigten med projektet at vise, at begrænsninger ikke behøver at være ensbetydende med at tilbringe et helt voksenliv på et beskyttet værksted, men at et lønnet job kan lade sig gøre. Værktøjet er dialog med de unge, forældre og kommunale vejledere på ungdomsuddannelserne. Hjemmeside: projektklap.dk 24

25 Fra passiv til aktiv indsats Arbejdsmarkedskommissionen har i 2009 regnet ud, hvad der er sparet i forhold til at unge flytter sig fra passiv bistand til et eller andet form for lønnet job. Der er tale om årlige besparelser i de nedenstående eksempler. 1. eksempel Fra gennemsnitlig overførselsindkomst til gennemsnitlig løn: Sparede udgifter kr. Øget skat m.v kr. Bidrag til det offentlige kr. 3. eksempel Fra dagpenge til deltidsjob med supplerende dagpenge: Sparede udgifter kr. Øget skat m.v kr. Bidrag til det offentlige kr. 4. eksempel Fra førtidspension til fleksjob: Sparede udgifter kr. Øget skat m.v kr. Bidrag til det offentlige kr. 2. eksempel Fra kontanthjælp til beskæftigelse med lav løn: Sparede udgifter kr. Øget skat m.v kr. Bidrag til det offentlige kr. 25

26 SELVSTÆNDIG TILVÆRELSE Egen bolig eller botilbud? For nogle unge vil den intensive botræning, der er givet på skoler og uddannelsessteder, kunne medføre at de unge kan leve i egen bolig med bostøtte frem for at bo i botilbud. Kommunen sparer årligt ca kr. for hver borger som flytter i egen bolig fra et botilbud. Uddrag af artikel fra tidligere socialminister Benedikte Kiær. Unge borgere med særlige behov for støtte står over for store udfordringer, når de bliver voksne og skal forsøge at skabe en selvstændig tilværelse. Specielt i overgangen er de unge sårbare, og her skal alle holde godt ved og fast, så det ikke går galt. Den ene hånd må ikke slippe før den anden holder fast. Det lyder enkelt, men er i virkeligheden en kompliceret proces med mange mennesker involveret. En egnet bolig er omdrejningspunktet for det videre liv, men ikke nok, hvis det skal lykkes at stå på egne ben. Alle parter må være indstillet på, at der skal gøres en helhedsorienteret indsats, der også omfatter uddannelse og arbejde, fritidsliv og socialt samvær med andre, så resultatet ikke bliver ensomhed og isolation. Mængden af love og regler på området kan virke uoverskuelig, og sagsbehandlingen varierer fra kommune til kommune. Vejledningsmaterialet her er et redskab, som henviser til steder, hvor der kan være hjælp at hente, for at få de unge godt videre til et voksenliv. 26

27

28 Startboliger

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Helhedssyn i sociale sager

Helhedssyn i sociale sager Helhedssyn i sociale sager En kæmpe ambition - og kan det overhovedet lade sig gøre? DemensKoordinatorer i DanmarK Årskursus 2015 Hvad er sociale sager? Det er fx sager om: Social rådgivning og vejledning

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre

Godt på vej mod voksenlivet. Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet Til unge med handicap og deres forældre Godt på vej mod voksenlivet 18 år, og hva så? Når du fylder 18 år bliver du myndig. Det betyder, at du har nogle andre muligheder, rettigheder

Læs mere

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet

Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet FREDERIKSHAVN KOMMUNE Kvalitetsstandard og ydelsesbeskrivelser for botilbud på handicap og psykiatriområdet Kvalitetsstandard for botilbud til voksne i henhold til Servicelovens 107 og 108 samt Almenboliglovens

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Botilbud Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Botilbud 2016 Brug for et botilbud? Hvis du eller en pårørende har behov for et botilbud, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1

Fra ung til voksen. Information om overgange for unge med særlige behov. Ishøj Kommune 1 Fra ung til voksen Information om overgange for unge med særlige behov Ishøj Kommune 1 18 år og hvad så? Tillykke med din 18 års fødselsdag - nu er du i juridisk forstand myndig. Det betyder, at dit forhold

Læs mere

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013

Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Handicapkonsulent Region Sjælland, PsykInfo Lovens rammer for voksne med psykisk sygdom tirsdag d.3.september 2013 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Sektoransvar Når man har brug

Læs mere

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud.

Det kan kommunen gøre ved at anvende egne botilbud, og/eller ved at samarbejde med andre kommuner, regioner eller private tilbud. KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 16-05-2017 Juridisk bilag til notat om ventelister Forsyningsforpligtelsen Efter servicelovens 4 er kommunalbestyrelsen forpligtet til at

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet

Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet Mentorskabets muligheder på arbejdsmarkedet Anette Hansen, seniorkonsulent Odense den 12. september 2013 Anette Hansen Seniorkonsulent Mail: ah@cabiweb.dk Mobilnr. 40 38 54 74 Side 2 Fastholdelse og indslusning

Læs mere

Den helhedsorienterede indsats - med udgangspunkt i boligen

Den helhedsorienterede indsats - med udgangspunkt i boligen Den helhedsorienterede indsats - med udgangspunkt i boligen Årskonference for skoler og uddannelsessteder Vingstedcentret, den 10. november 2011 Koordineret samarbejde en nødvendighed, da mange unge har

Læs mere

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016

Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Oplæg om DUKH ALFA-1 Danmark 13. Januar 2016 Aftenens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål og grundlag Målgruppe Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Boliger til borgere VEJE OG OMVEJE. med særlige behov. Vejledningsmateriale for Borgere og pårørende

Boliger til borgere VEJE OG OMVEJE. med særlige behov. Vejledningsmateriale for Borgere og pårørende VEJE OG OMVEJE Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Borgere og pårørende Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev nr. 9 Indhold: SJH fortsætter 1 Neuropsykologiske forløb... 2 Beskæftigelsesministeren besøger SJH 3 Nyt om mentorordningen 4 Hvor findes om hjælpemidler

Læs mere

Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne Web udgave. Sundhed og SocialService

Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne Web udgave. Sundhed og SocialService Ung med handicap - når børn med handicap bliver voksne 2013 Sundhed og SocialService Indhold Indledning... 3 Når den unge bliver voksen... 4 Til dig der er ung... 5 Til jer der er forældre... 6 Fra barn

Læs mere

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom

Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse - når den unge har Aspergers syndrom Høje-Tåstrup Gymnasiet / TrygFonden mandag d.12.marts 2012 Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk

Læs mere

Kalundborg kommune marts Handicappolitik

Kalundborg kommune marts Handicappolitik Kalundborg kommune marts 2009 Handicappolitik Grundlag og strategi: Kalundborg kommunes Handicappolitik opstiller en række prioriterede mål for udvalgte politikområder, hvilke tager udgangspunkt i FN s

Læs mere

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016

Workshop om botilbud. DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Workshop om botilbud DS - Faggruppen Handicap 11. marts 2016 Dagens program: 9.00-9.40: Kort præsentation Oplæg om botilbud ud fra de problematikker, DUKH ser på området 9.40-10.05: Erfaringsudveksling

Læs mere

Forholdene er af væsentlig betydning for såvel den unge som for forældrene.

Forholdene er af væsentlig betydning for såvel den unge som for forældrene. Brøndby Kommune Fra ung til voksen med særlige behov Snart 18 år - HVAD så? Denne handleguide henvender sig dels til de unge med særlige behov, der er på vej til at overgå til voksenlivet og deres forældre

Læs mere

Bofællesskabet Hvidovregade

Bofællesskabet Hvidovregade 18-09-2014 Bofællesskabet Hvidovregade Hvidovregade 59 2650 Hvidovre Regodkendelse af tilbuddet Bofællesskabet Hvidovregade Sagsbeh: Bima08 Journalnr: 2014/0016648 Socialtilsyn Hovedstaden Sektion Voksen

Læs mere

Skanderborg Kommunes Handicappolitik

Skanderborg Kommunes Handicappolitik Skanderborg Kommunes Handicappolitik Lige muligheder og rettigheder for mennesker med handicap Vision Formål Udviklingsmål Opfølgning 1 Indledning Vision Byrådet besluttede i februar 2007 at pålægge Sundheds-

Læs mere

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Arbejdspapir nr. 2, marts 2007: Beskæftigelsesregion Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Telefon: 7222 3600 Hjemmeside: www.brnordjylland.dk

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov.

Oplæg om DUKH. Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning. Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning. den 9. nov. Oplæg om DUKH Med fokus på henvendelser vedr. specialundervisning Netværksmøde for specialister under VISO specialundervisning den 9. nov. 2016 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri

Kvalitetsstandard. Bostøtte. Handicap og Psykiatri Kvalitetsstandard Bostøtte Handicap og Psykiatri Forord Kvalitetsstandarden for bostøtte inden for handicap og psykiatri indeholder samlet information til borgere i kommunen omkring de tilbud og ydelser,

Læs mere

Helhed og sammenhæng

Helhed og sammenhæng Uddannelse Arbejde Handleplan Bolig Vejledning Støtte Ret og pligt Fritid Helhed og sammenhæng afsættet til et godt liv for unge med særlige behov Guide til kommuner om uddannelse, bolig, job og fritid

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Ledsagelse 2016 Brug for ledsagelse? Hvis du eller en pårørende har behov for ledsagelse, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Find vej til dine muligheder

Find vej til dine muligheder Uddannelse Arbejde Handleplan Bolig Vejledning Støtte Ret og pligt Fritid Find vej til dine muligheder Vejviser til unge med særlige behov Hvad betyder de fine ord? Hvordan gør jeg, når jeg skal i kontakt

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for StøtteKontaktPerson ordning efter Servicelovens 99 Servicelovens 99 paragraffens ordlyd Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår

Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Workshop 26. august 2015 Det samfundsnyttige landbrug og dets vilkår Løsning af sociale opgaver: Hvilke muligheder findes der i social- og beskæftigelseslovgivningen for at arbejde med socialt udsatte

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016

Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103. Januar 2016 Forslag til Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse jf. serviceloven 103 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Kommunalbestyrelsen skal jf. serviceloven 103 tilbyde beskyttet beskæftigelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013

Job & Handicap. Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Job & Handicap Faggruppen Handicap s Handicapkonference 2013 15. marts 2013 Specialfunktionen Job & Handicap Vestre Engvej 56, 7100 Vejle e-mail:sjh@sfr.dk www. bmhandicap.dk Temaer: Om SJH Lovgrundlag,

Læs mere

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen

Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen Ankestyrelsen v/specialkonsulent Birgitte Mohrsen 18 år hvilke muligheder er der for hjælp efter den sociale lovgivning (efterværn og voksenbestemmelser efter serviceloven) og efter lovgivningen om særligt

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015

Oplæg om DUKH. DH - Sønderborg 9. marts 2015 Oplæg om DUKH DH - Sønderborg 9. marts 2015 Dagens program: Kort præsentation af Maria Lausten Orientering om DUKH Retssikkerhed Hvad kan DUKH opgaver Henvendelse til DUKH DUKH s erfaringer DUKH s 10 gode

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

Arbejde. Støtte. Handleplan Bolig. Ret og pligt Fritid L R R VE JV Æ S NGE MED

Arbejde. Støtte. Handleplan Bolig. Ret og pligt Fritid L R R VE JV Æ S NGE MED Uddann else Arbejde Handleplan Bolig g in Vejledn LIGEVÆRD MERE VÆRD Støtte Ret og pligt Fritid 51 r e d e h g i l u m e n i d l i Find vej t BEHOV E IG L R Æ S NGE MED U IL T R E IS VE JV ORD LIGEVÆRD

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017.

Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Ændringer i Serviceloven ved LOV nr. 660 af 08/06/2017. Udvidelse og tydeliggørelse af muligheden for at yde en tidlig forebyggende indsats, forenkling af udmålingssystemet for merudgiftsydelsen, indførelse

Læs mere

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015

Handicaprådet i Ballerup. 25. marts 2015 Handicaprådet i Ballerup 25. marts 2015 Det specialiserede handicapområde Jobcenteret mål: Få borgere i uddannelse Få borgere i job Fastholde sygemeldte på arbejdsmarkedet 2 Indsatser Vi arbejder ud fra

Læs mere

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6

Indhold. Indledning Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 1 Indhold Indledning... 3 Kapacitet og faglighed skal matche fremtidens behov... 5 Udvikling af beskyttet beskæftigelse... 6 Livskvalitet gennem støtte i eget hjem... 7 Fokus på borgertilfredshed... 8

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Socialpædagogisk støtte 2016 Brug for socialpædagogisk støtte? Hvis du eller en pårørende har behov for socialpædagogisk støtte, kan du kontakte koordinatorerne i Social

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85)

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Social og Sundhed Socialafdelingen Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand (Serviceloven 85) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 12 Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning

Klar RET SEPTEMBER Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning 10 SEPTEMBER 2013 Klar RET Borgerrådgiverens guide om helhedsorienteret sagsbehandling og vejledning Vi skal se bredt på den enkelte sag og på borgerens behov ( ). En henvendelse om hjælp skal altså vurderes

Læs mere

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97

Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Ny tekst Forslag til ny kvalitetsstandard for ledsagerordning jf. Servicelovens 97 Tidligere tekst Kvalitetsstandard for støttekontaktperson (ledsagerordning) jf. Servicelovens 97 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag?

Læs mere

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen

Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse af målgruppen Arbejdsmarkedsudvalget L 149 - Bilag 1 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen 3. kontor Notat Notat om høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. (udvidelse

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104

SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 SERVICENIVEAU FOR SERVICELOVENS 103 OG 104 Godkendt i udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg den 29. maj 2017 og i udvalget Uddannelse og Job den 31. maj 2017 Indhold Beskyttet beskæftigelse (SEL

Læs mere

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune

Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune Handicappolitik 2014-2018 Ishøj Kommune 1 Når jeg tager af sted til rådhuset om morgenen, stopper jeg nogle gange op og tænker på, hvor meget i vores daglige liv, vi egentlig tager for givet. Ishøj Kommune

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet

Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Lundevej 18D - beskrivelse af Kollegiet Dag- og døgnafdelingen Lovgrundlag Kollegiet er opført jf. Lov om almene boliger 5 stk. 3. Det er Frederikssund kommune, der har anvisningsretten til lejlighederne.

Læs mere

Oplæg om DUKH og retssikkerhed

Oplæg om DUKH og retssikkerhed Oplæg om DUKH og retssikkerhed Landsforeningen for Marfan Syndrom Middelfart d. 20. september 2015 Ved socialfaglig konsulent Britta Christensen Dagens program: Orientering om DUKH Servicelovens 15 Mål

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Spørgsmål nr. 689 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes redegøre for, hvilken hjælp der tilbydes varetægtsfængslede,

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden.

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Beskyttet beskæftigelse, Servicelovens 103 Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lovgrundlag Serviceloven 103, 105 og 106. Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere

Læs mere

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund.

Det er et faktum, at vejen til bedre tilgængelighed og mere rummelighed i høj grad handler om at nedbryde barrierer i det omgivende samfund. Forord Mennesker med handicap skal betragtes som ligeværdige borgere med samme ret som alle andre til at deltage aktivt i alle dele af samfundslivet. Sådan lyder det i FN konventionen om rettigheder for

Læs mere

Retur til index. Handicappolitik

Retur til index. Handicappolitik 1 1 Handicappolitik 2 Index Forord... 3 Samarbejde med Ishøj Kommune... 4 målsætninger... 4 Samarbejde... 4 God service... 4 Tilgængelighed... 4 Børn... 4 Uddannelse... 5 Adgang til arbejde... 5 Fridtid,

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

H a n d i c a p p o l i t i k

H a n d i c a p p o l i t i k H a n d i c a p p o l i t i k LY N G B Y - T A A R B Æ K K O M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Der er sket store ændringer på handicapområdet de seneste

Læs mere

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom

Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Støtte til voksne med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Handleplaner servicelovens 141 Når der ydes hjælp til en unge med Prader- Willi

Læs mere

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning:

Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18. Tilgængelighed. Målsætning: 1 Forslag til nogle mål og delmål til arbejdet i Handicaprådet 2014-18 Tilgængelighed Tilgængelighed skal sikres for alle Der skal være fysisk tilgængelighed så alle borgere med handicap kan bruge boliger

Læs mere

Hvem har ansvaret hvornår?

Hvem har ansvaret hvornår? Høje-Tåstrup Gymnasium - inspirationsdag om sårbare unge tirsdag d.3.juni 2014 Hvem har ansvaret hvornår? Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Hvem har ansvaret hvornår?

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere