Visionen. Mindmap. Planen for nyt liv i Båring Forsamlingshus, version 1.4 Side 1. Båring d

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Visionen. Mindmap. Planen for nyt liv i Båring Forsamlingshus, 2011 - version 1.4 Side 1. Båring d. 24-05-2011"

Transkript

1 Båring d Plan for NYT LIV I BÅRING FORSAMLINGSHUS Af Helge Møller Madsen, medlem af bestyrelsen samt Asperup-Roerslev lokaludvalg. Version 1.4. Visionen Det er bestyrelsens ambition at bringe Båring Forsamlingshus tilbage til at være et attraktivt forsamlingssted for lokalbefolkningen på tværs af alle aldre og det sted, hvor man holder sine fester og events, såvel foreningsmæssigt som privat. Det skal derudover være stedet, hvor de mere kulturelle aktiviteter i byen kan udfolde sig og gerne med rækkevidde langt udover lokale og regionale grænser. Kort sagt, vi skal være landskendte og et anerkendt forsamlingssted! Derudover skal det være et hus, der bliver brugt i dagligdagen og gerne alle rum til hvert sit formål. Således skal den nu uudnyttede førstesal inddrages, renoveres og tilbydes offentligheden gerne med LAG og andre tilskudsmidler. Vi håber og tror på, at det med de fornyede bestyrelseskræfter og den opbakning, som vi forventer af de lokale beboere i Båring og omegn mere end kan lykkes at skabe en særdeles sund økonomi og det hus, der kan understøtte det mangfoldige liv i lokalområdet. Mindmap Planen for nyt liv i Båring Forsamlingshus, version 1.4 Side 1

2 Målsætning 2011 Den nye bestyrelse har givet hinanden håndslag på, at hvis vi ikke kan lave en plan, der med meget stor sandsynlighed bringer huset på ret køl indenfor et halvt år, så må huset betragtes som et historisk levn. DET TROR VI DOG IKKE VIL BLIVE TILFÆLDET og den nye bestyrelse er derfor trukket i arbejdstøjet og med mindst ét møde ugentligt opsat på, at fastholde forsamlingshuset som et aktiv i byen. Vi ved, at der ligger en stor opgave forude, men vi er parate til at løfte den. Vores indtil videre planlagte 2011-forandringer går ud på flg.: At sætte overlæggeren højt og få økonomien mere end på plads Involvering af byens borgere i, hvad vi skal med huset? Sponsorater, bronze-sølv-guld, overfor lokale virksomheder Private medlemskaber med årlig kontingent Ikke-tvunget vært, men vi anviser gode bud At lave en bred brugerskare af huset At lære af andre genopståede forsamlingshuse Samarbejde med andre lokale forsamlingshuse Gøre os lækre overfor lejere og tilbyde en pallette af services Tilbyde mødelokaler og faciliteter, som Smartboard, AV og lyd At få mindsket driftsudgifterne og maksimeret indtægterne Professionel setup i forhold til rengøring og daglig vedligehold Betalende annoncører på husets hjemmesider Blog, hvor vi skriver historien om forsamlingshusets genoplivning At vi udnytter skrivende og elektroniske medier bedst muligt Status Den nye bestyrelse er blevet orienteret om tingenes tilstand og vi har iværksat en ambitiøs redningsaktion. Der måtte 2 ekstra ordinære generalforsamlinger til og et nødråb til Asperup-Roerslev lokaludvalg for at det gik op for os engagerede Båringgensere, hvor galt det egentligt stod til og at en ny bestyrelse accepterede hvervet med henblik på at redde huset. Den nye bestyrelse har nu kunnet konstatere, at kommunens tilskud til 2011 er brugt til at dække gamle 2010-regninger. Dette sammenholdt med minimal udlejningsfrekvens, har mere end tømt pengekassen, som uge for uge endnu mere udhules af den daglige drift af huset og udgifter til primært varme og diverse udgifter til andre forsyningsselskaber. Vi mangler ca kr. i kassen på kort sigt. Vedligeholdelsesstanden er ikke kritisk, men selvfølgelig er der småting, der skal repareres og hele tiden kræver indsats fra frivillige eller professionelle håndværkere og dermed løbende udgifter. Der er truffet aftaler med en del at kreditorerne om ratebetalinger, men der er akut behov for indtægter eller anden likviditet, der gør at forsamlingshuset kan træde vande indtil at huset igen er selvbærende. Planen for nyt liv i Båring Forsamlingshus, version 1.4 Side 2

3 Der er i dag faste brugere af huset, hvis lejemål ikke har været reguleret længe og medlemsskaber og kontingenter, der ikke er blevet opkrævet gennem de seneste år. Dette vil den ny bestyrelse, som noget af det første, rydde op i og regulere i forhold til, hvad andre fungerende, sammenlignelige forsamlingshuse i regionen tager sig betalt. Vi har kontaktet kommunen, der ikke er afvisende for at hjælpe med en bankgaranti, men heller ikke har lovet noget, før en politisk behandling af sagen, der forudsætter bl.a. dette skriv og en plan for genopretningen. Vores bank, Nordea Nr. Åby, har ikke vist sig indstillet på at etablere en kassekredit, idet de ingen pant har for lånet. Saldoen for vores samlede bankkonti er pt. og den budgetterede udvikling det kommende halvår ser således ud. Se mere under afsnittet Økonomi. Husets fremtidige målgrupper Det vi tror på og ønsker med huset er, at huset igen bliver et attraktivt sted for alle aldersgrupper i byen og omegn at benytte. Vi skal så at sige lære byen at bruge huset igen. Dertil vil vi udbrede kendskabet til huset og dets muligheder til hele kommunen og Fredericia. I målgrupper tænker vi dels aldersgrupper dels alderstværgående aktiviteter. Dette introduceres på et fællesmøde for områdets beboere, hvor de selv bedes forholde sig til, hvad huset skal bruges til og hvordan det skal grupperes og organiseres. Umiddelbart er vores oplæg en gruppering på nedenstående, men det vigtigste er, at områdets borgere selv definerer og tager ansvar for deres egne interesseområder: Småbørnsfamilier De unge De middel aldrende Ny-tilflyttere De enlige De ældre Og nogle mulige interesseområder, der kun nævnes i hovedgrupper her: Musik & dans Computergames Brætspil og kortspil Teater Hobby Country & linedance Bal for de unge på 60 hhv. 80 Fællesspisning Madhold, gourmet-aftener, vinsmagning, middag med mening Debat & foredrag Planen for nyt liv i Båring Forsamlingshus, version 1.4 Side 3

4 Hvordan Vi har i vores plan d. 9. juni et stort fællesmøde, hvor vi forsøger at kalde alle områdets borgere og virksomheder til møde i forsamlingshuset, som dels bliver en hyggelig fællesspisning med voksne og børn til mad, lavet af forsamlingshusets bestyrelser, dels den aften hvor lokalbefolkningens kommitment skal bekræftes. Maden for at gøre det hyggeligt, nærværende og i bedste forsamlingshusstil. Det er ambitionen, at der vil blive indbudt hertil via husstandsomdelte foldere, opslag i lokal-aviser, direkte indbydelser til virksomheder, flyers omdelt i skole og børnehaver samt en stand forudgående lørdag ved Båring Dagligbrugs. Dertil vil vi benytte elektroniske medier, herunder vores allerede havende maillister samt nyoprettet Facebook-gruppe mest muligt. Foruden forsamlingshusets nuværende hjemmeside har vi oprettet en blog, hvor man kan få nyheder vi RSSfeeds. Se mere under afsnitter Medier & PR. Vi tror på, at synlighed på nettet er vigtigt for fremover at kunne vedligeholde interessen for forsamlingshusets potentielle brugere. Idéen er at motivere alle, såvel borgere som lokale virksomheder, til at levere en indsats og støtte de aktiviteter, som de selv synes, at forsamlingshuset skal bruges til. Dermed ønsker vi at forpligtige dem selv til en indsats og et fast tilhørsforhold til huset. I forsøget på at gøre de unge til brugere af huset, vil vi opfordre skolen til at lave et projekt, hvori eleverne på tværs af klasser selv definerer, hvordan de kunne tænke sig at anvende forsamlingshuset. Derudover skal der ved dialog med de andre kultursteder i området, Bamok; Den Rytmiske Efterskole; Tvillingegården m.fl. sikres, at vi ikke konkurrer indbyrdes, men tværtimod støtter op om hinanden. De sponsorerende virksomheder kan enten være direkte pengedonorer mod reklamering eller det kan være virksomheder, der kan levere ydelser til fester og aktiviteter i forsamlingshuset. Begge kategorier vil blive eksponeret såvel i huset som på vores hjemmesider. Dertil vil vi få lavet et logo fx Vi støtter Båring Forsamlingshus, som de må bruge frit på egne hjemmeside og i deres trykte og elektroniske materiale. Vi vil dokumentere vores forløb og håber at kunne gøre det til et skoleeksempel på, hvordan et forsamlingshus genoplives og gøre det til en lille mediebegivenhed ved vedvarende at informere både lokale, regionale og nationale medier om vores aktiviteter og succeser. Og hvorfor skulle Båring ikke igen komme i Aftenshowet eller Go Aften Danmark med vedholdende indsats? Og de sponsorerende virksomheder vil vi selvfølgelig på anstændig vis synliggøres mest muligt, for at de får valuta for deres sponsorat. For at sikre konstant momentum og at vi kommer i mål mødes begge Bårings Forsamlingshus bestyrelser (husets bestyrelse og støtteforeningen) indtil videre ugentligt, hvor såvel strategi, økonomi og aktiviteter vurderes og afstemmes. Derudover er der koordination med lokaludvalget. Planen for nyt liv i Båring Forsamlingshus, version 1.4 Side 4

5 Økonomi & tidsplan [Her skal vi have indsat et budget og forklaringer til dette] Der udarbejdes et sponsorkoncept, der giver mulighed for flere typer sponsorater: bronze-sølv-guld-platin med hver sine tilknyttede fordele og prissætning. Tilsvarende skal virksomheder kunne tegne firmamedlemsskaber, hvor prissætningen varieres i forhold til virksomhedens størrelse men er et fast årligt kontingent, hvor man på specificeret vis får adgang til at benytte forsamlingshuset på fordelagtig vis. Et vigtigt bidrag til forsamlingshusets økonomi er de arrangementer, som støtteforeningen gennemfører. I den forbindelse laver en kritisk vurdering på de aktiviteter, der de hidtidige år har været gennemført, med henblik på at udvælge og fokusere på de bedste indtægtsgivende aktiviteter. Støtteforeningens aktiviteter og samtidig udlejning af huset er jo ikke samtidigt foreneligt, hvorfor det i nuværende økonomiske situation skal betragtes ud fra et indtægtsgivende synspunkt. Vi vil endvidere fokusere på at få faste, betalende brugere af huset. Der er i forvejen kort-forening og kor, men dette tænkes udvidet, således der skabes en løbende fast indkomst. Hvad angår leje af huset til fest og andre aktiviteter, justeres og differentieres priserne i forhold til, hvad andre sammenlignelige forsamlingshuse tager for tilsvarende ydelser. Endvidere promoveres udlejning af de gamle borde og stole fra forsamlingshusets kælder. Planen for nyt liv i Båring Forsamlingshus, version 1.4 Side 5

6 Aktiviteter, budget & tidsplan [Her skal vi have aktivitetsplan fra støtteforeningen] Denne plan for aktiviteter, skal være synlig på nettet, i forsamlingshuset og evt. Brugsen. Midler & PR Medieplan Vi skal udarbejde en medieplan, der til relevante medier giver planlagte, drypvise succeshistorier, historik og forløb om genoplivning af huset. Det indebærer en liste over, hvem der skal have tilsendt hvad; invitation til journalister ifm. aktiviteter i huset; at de gode historier både sendes via pressemeddelelser samt sættes på vores blog og at alt sendes til Sognebladet. Internettet Det elektroniske medie skal udnyttes maksimalt. Dels fordi det overvejende kan gøres ganske gratis, dels fordi der er den nemmeste og ikke mindst hurtigste vej at sprede et budskab til mange. I første omgang skal husets hjemmeside justeres og den til projektet oprettede hjemmeside udbygges. Her vil de løbende nyheder, aktiviteter og vores historie blive skrevet. De to hjemmesider har adresserne: hhv. LivIBaaringForsamlingshus.wordpress.com. Det smarte ved sidstnævnte hjemmeside, der er en blog, er at det er et dialogværktøj og at de tilsluttede brugere kan abonnere på nyheder- tilsvarende en Facebookgruppe. Ved løbende at skrive indlæg får vi på den måde fortalt og arkiveret hele historien om forsamlingshusets genoplivning. Vigtigt er det i øvrigt, at vi ved hver en lejlighed får samlet folks -adresser ind, således vi får en effektiv og meget direkte kommunikationskanal til de, der er på nettet, hvilket flertallet blandt Bårings borgere er. Og gerne en liste med venner af huset, der vil give en hjælpende hånd, når vi har aktiviteter i huset. Offline medier En af udfordringerne er, at kommunikationsformen er meget forskellig på tværs af alder. Så nok er det elektroniske medie smart i mange henseender, men vil vi tiltrække alle aldersgrupper, skal det sikres, at informationen også går ud med Sognebladet; fx montre ved forsamlingshuset; montre ved Brugsen og at der i den indledende fase også distribueres information via flyers til skole, børnehaver, BGF osv. Markedsføring og synlighed i øvrigt Med hensyn til udlejning er det vigtigt, at vi når de potentielle lejere i regionen. Umiddelbart vurderes det som: Båring Asperup Roerslev Nørre Åby, der har mistet sit hotel Brenderup Middelfart Trekantsområdet Vestfyn Planen for nyt liv i Båring Forsamlingshus, version 1.4 Side 6

7 Synlighed for lejere skal dels skabes ved synlighed på Foreningen af Danske Forsamlingshuse FDF annoncering på samt Google Add-words. Diverse Båring Forsamlingshus fylder 125 år Det skal naturligvis markeres. Foruden festlighed omkring denne begivenhed vil vi genopfriske historien om forsamlingshuset og håber at vores lokalarkiv vil medvirke hertil. Det er ikke planlagt men meget sandsynligt at vi vil lave en happening/fest i denne anledning. Sang Der eksisterer faktisk en gammel sang skrevet om/til forsamlingshuset. Vi påtænker at opfordre lokale musikere til at lave en ny, der kunne anvendes i forbindelse med et 125års arrangement. Slogan og andet slagsmateriale I det hele taget skal der produceres materiale, brochurer, hjemmesider, der fornyer opfattelsen af Båring Forsamlingshus. Planen for nyt liv i Båring Forsamlingshus, version 1.4 Side 7

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark

Leif Olsen og Tine Fuglsang. Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Leif Olsen og Tine Fuglsang Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark Casestudier af udvalgte Natteravnforeninger i Danmark kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre

Læs mere

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING

SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING SÅDAN FINDER DU NYE FRIVILLIGE HÅNDBOG I REKRUTTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Luk op for noget godt Sådan bruger du håndbogen 4 Værktøjer til rekruttering 6 Planlægning og forberedelse Trin 1-9: Kom godt

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Helhedsplan for Trigeparken

Helhedsplan for Trigeparken Oktober 2008 Helhedsplan for Trigeparken Afdeling 19 og 20 Udarbejdet for: Udarbejdet af: www.niraskon.dk Oktober 2008 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrunden for udarbejdelse af helhedsplanen 5 2. Beskrivelse

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015

Økonomianalyse af Pavillonen. Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Økonomianalyse af Pavillonen Gennemført af Økonomi og indkøb Norddjurs Kommune Januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Konklusioner af analysen... 3 2. Pavillonen... 4 2.1 Afvejning: Kulturelle

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab ReSTART LINDHOLM Et godt liv i Lindholm Helhedsplan Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark for Nykøbing F Boligselskab Boligselskabet Fjordparken Boligselskabet Vendersbo/Domea September 2007 FORORD OG

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4.

Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere Side 4. Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse Her er de oplæg, som arbejdsgrupperne fik udleveret på borgermødet Opdatere Aarups profil Side 2. Flere turister og besøgende til Aarup Side 3. Modtagelse af tilflyttere

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Dialog og deltagelse i byudvikling

Dialog og deltagelse i byudvikling dialog og deltagelse i byudvikling 1 2 Forord Byer er for mennesker og skal være attraktive at bruge for mennesker. Det er Realdania Bys grundlæggende tilgang til byudvikling. Det forudsætter, at vi som

Læs mere

ide Plan over vores virke i Helligåndskirken Virksomhedsplan, 2015-2016

ide Plan over vores virke i Helligåndskirken Virksomhedsplan, 2015-2016 ide Plan over vores virke i Helligåndskirken Virksomhedsplan, 2015-2016 (5 tableau er, som 2. klasse i Hasle Skole fremstillede op til påske 2015 efter et besøg i Helligåndskirken i en workshop, hvor de

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere