Hermed fremsendes forslag til oprettelse af Aflastningstilbud på Ishøjgård.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hermed fremsendes forslag til oprettelse af Aflastningstilbud på Ishøjgård."

Transkript

1 Kristelig Forening til Bistand for Børn og Unge Dronningensvej 4, 2 Postboks Frederiksberg Telefon Telefax Postgiro Centerchef Charlotte Veilskov Friis Ishøj Kommune Hermed fremsendes forslag til oprettelse af Aflastningstilbud på Ishøjgård. En planlægningsgruppe Centerchef Charlotte Friis Veilskov, Teamleder Kirsten Borg Ravn, Teamleder Else Have, souschef Roland Durup fra KFBU har igennem længere tid arbejdet med etablering af et aflastningstilbud for tre kategorier af børn og unge i Ishøj kommune. Derudover har administrationschef John E. Hansen og forstander Finn Alring, Thorshøjgård deltaget i slutfasen med udarbejdelse af budget, annoncering m.m. Resumé: Aflastningstilbuddet placeres i nyindrettede lokaler på Ishøjgård med start pr Tilbuddet retter sig mod 3 børnegrupper kontaktsvage børn med angst, depression og lignende, aktive børn og unge med ADHD og lignende problemer og normaltbegavede børn med psykosociale vanskeligheder. Tilbuddet er økonomisk identisk med tilsvarende tilbud i Hovedstadsregionen. Det skal dog pointeres at det er lykkedes at skabe et tilbud udelukkende til aflastning til børn og unge, hvilket giver tilbuddet en særlig kvalitet. Aflastningstilbuddet drives af Thorshøjgård i de første tre år og det nyansatte personale integreres i Thorshøjgårds personaleudviklingsaktiviteter. med venlig hilsen

2 Oplæg vedr. oprettelse af Aflastningstilbud på Ishøjgård pr /RD/FA Indledning På møde i Ishøj kommune d. 13. september 2007 blev det besluttet mere præcist at undersøge muligheden for at etablere et aflastningstilbud for børn og unge i Ishøj kommune. En planlægningsgruppe bestående af Centerchef Charlotte Friis Veilskov, Teamleder Kirsten Borg Ravn, Teamleder Else Have, Souschef Roland Durup fra KFBU og i slutningen af forløbet, forstander Finn Alring, Thorshøjgård, fremlægger hermed forslag til den samlede ramme for aflastningstilbuddet. Grundet forventning om at Aflastningstilbuddet skal være operationsklar til august-september slås afdelingslederstillingen op i to fagblade medio marts. (Se annoncebilag) Placering af Aflastningstilbuddet: Aflastningstilbuddet vil blive placeret på Ishøjgård i nyindrettede lokaler (6 børneværelser), der er velegnede til formålet. Det er forvaltningens opfattelse at der er dokumenterede behov for aflastningstilbuddet. Tilbuddet kaldes Aflastning Ishøjgård. Målgrupper for aflastningstilbuddets 6 døgnpladser: Der vil blive tale om 3 målgrupper for detaljeret beskrivelse, se bilag om målgrupper. Kontaktsvage børn fra 5 12 år: (4-6 børn), der vil benytte stedet i 2-3 dage pr. uge inkl. weekender. Aktive (udadreagerende) børn i alderen 7 14 år: (max. 4 børn) der vil benytte stedet i omkring 2 dage pr. uge inkl. weekender. Normaltbegavede større børn år: (4-6 børn). Indskrivningsalder år. Ligeledes med en anbringelsesfrekvens på ca. 2 dage om ugen inkl. weekender. Visitation til Aflastning Ishøjgård foregår ved dagligt samarbejde mellem Familiecentret og ledelsen for aflastningstilbuddet. ProjektbeskrivelseAflastningIshøjgård KFBU/Thorshøjgård/Familiecentret Side 1

3 Organisation: Aflastningstilbuddet oprettes som en afdeling under Thorshøjgård med overordnet ledelse af institutionens forstander, Finn Alring. Thorshøjgård er en foreningsejet institution under KFBU med en selvstændig bestyrelse, der pr har indgået driftsaftale med Ishøj Kommune. Daglig ledelse varetages af en afdelingsleder. Hele personalet vil blive ansat under Thorshøjgård og vil have det samme tilhørsforhold hertil som Thorshøjgårds øvrige afdelinger. Denne organisering er tidsbegrænset til år 2010/2011, hvor det forventes at Ishøjgårds samlede socialfaglige tilbud er endeligt fastlagt. Økonomi: Regnskab og budget varetages af Thorshøjgård. Aflastningstilbuddet får et selvstændigt budget og der kan ikke overføres midler mellem Thorshøjgårds nuværende budget og Aflastningstilbuddet. Regnskabet revideres af KFBU s revisor. Der er udarbejdet to budgetter for Aflastning Ishøjgård 1. Et etablerings og iværksættelsesbudget for perioden til Et helårs driftsbudget. De 6 værelser (fuldtidspladser) vil i gennemsnit kunne benyttes i 11,5 dage pr. måned af 16 børn. Omfanget af aflastningsweekends/døgn Det tænkte aflastningstilbud omhandler 3 grupper af børn/unge med ca. 4 børn/unge i hver gruppe. For bedst mulig at udnytte lokalerne og medarbejderstaben tages der udgangspunkt i, at hvert barn/ung tilbydes det nødvendige antal døgn pr. år. To af grupperne kan tilbydes aflastning hver anden weekend, og den tredje gruppe kan tilbydes et hverdagsdøgn hver uge. Det bør overvejes, hvilke behov der er for aflastning i ferier. ProjektbeskrivelseAflastningIshøjgård KFBU/Thorshøjgård/Familiecentret Side 2

4 Medarbejderressourcer Med den viden vi har, og de oplysninger vi har kunnet skaffe om forholdene omkring aflastningsopgaver, viser det sig, at for at opnå succes med aflastningsopgaverne er det af afgørende betydning, at der opnås tryghed og tillid mellem forældre, børn/unge og aflastningstilbuddet. Det er derfor også vigtigt, at de medarbejdere, der ansættes, brænder for opgavens specielle forhold således at forældre og børn/unge føler glæde og tryghed ved aflastningstilbuddet. For at kunne tilgodese børnenes individuelle behov og for at skabe et pædagogiske forsvarligt indhold i tilbuddet, planlægges der med at være 2 medarbejdere på arbejde i børnenes/de unges vågentimer. Der er en medarbejder på arbejde om natten. Afrunding Aflastningstilbuddet vil dække et behov for at kunne kombinere en længevarende socialfaglig indsats for det enkelte barn/familie og en forebyggelse af en mere vidtgående foranstaltning. Med en eventuel senere oprettelse af en døgnafdeling for børn og unge med længevarende anbringelser vil en kombination af døgnafdeling og aflastningsafdeling kunne forøge fleksibiliteten mellem de to tilbud med en større økonomisk fordel til følge. ProjektbeskrivelseAflastningIshøjgård KFBU/Thorshøjgård/Familiecentret Side 3

5 Bilag 1 vedr.: Aflastning Ishøjgård Brugere: Hjemmeboende børn i Ishøj og Vallensbæk kommune, med betydelig og varigt nedsat funktionsevne af psykiske, fysiske eller sociale grunde. Ved pladsledighed vil pladserne kunne sælges til andre kommuner. Målsætning/ vision for Ishøjgårds aflastningstilbud: Tilbuddet skal være et velfungerende aflastningstilbud med hensyn til kvalitet, så det løbende tilpasses børnenes behov. Så vidt muligt at efterkomme den enkelte families behov og ønsker for aflastning i nærmiljøet. I samarbejde med forældre og pårørende at fremme det enkelte barns udvikling bedst muligt, og derved medvirke til at opnå den maksimale livskvalitet hos barnet og den samlede familie. At hjælpe barnet til at få andre sociale relationer, udfordringer og tilbud. Medvirke til et fleksibelt og støttende samarbejde med barnets familie for derved at kunne mindske belastningen i handicapfamilier. Der vises respekt for forskelligartede sociale og kulturelle baggrunde, således at der tages størst mulige individuelle hensyn til den enkelte families behov for aflastning samt bibringe den enkelte oplevelser, samvær og livskvalitet ud fra denne viden og respekt Den pædagogiske kvalitet i tilbuddet: Der lægges vægt på en tryg hverdag på stedet for det enkelte barn, med god tid til nærhed og omsorg. Ishøjgård rummer forskellige tilbud til børn både indendørs og udendørs - eksempelvis multiværksted, udearealer til forskellige aktiviteter, som børnene kan benytte sammen med de voksne på stedet. Der er grønne arealer i nærområdet der kan benyttes til ture m.v. Hverdagen vil indeholde faste procedurer for samlet hygge og fælles madlavning og spisning. Målgruppe 1: Kontaktsvage børn 5 12 år: (4-6 børn) autisme Asperger mildere former for ADHD Depression Angst Psykisk udviklingshæmmede Kendetegnende ved denne gruppe er, at hverdagen er struktureret, overskuelig og forudsigelig. Aktiviteter skal være meget konkrete, såsom deltagelse i hverdagsting, eks. madlavning og bagning. Det er børn, hvis individuelle behov skal tilgodeses. Der skal være mulighed for kommunikation via Tegn til tale, piktogrammer m.v ProjektbeskrivelseAflastningIshøjgård KFBU/Thorshøjgård/Familiecentret Side 4

6 Målgruppe 2: Aktive børn 7 14 år: (max. 4 børn) Hjerneskadede børn ADHD Børn med tidlig skade med tilknytningsforstyrrelser Børn med personlighedsforstyrrelser Kendetegnende for denne gruppe er, at hverdagen er meget struktureret, overskuelig og forudsigelig. Supervision. Der skal være adgang til pædagogisk / psykologisk supervision for personalet. Visitation. Når familierådgiveren har bevilget aflastning, afleveres sagen til Familieplejekonsulenterne til videre placering /matchning. Der skal være mulighed for fysiske aktiviteter (eks. crosscykler). Kommunikation skal kunne foregå via Tegn til tale, piktogrammer m.v. Målgruppe 3: Normaltbegavede større børn år: (4-6 børn). Indskrivningsalder år. Psykosociale vanskeligheder i mindre grad hos barnet /den unge Sårbar familiebaggrund Spinkelt netværk Manglende kammeratskabsrelationer Der er behov for omsorg fra tydelige voksne samt stabilitet i relationen. Der skal satses på gode oplevelser i lokalmiljøet samt længere ture ud af huset. Åbningstider: Tilbuddet skal have åbent: mandage til torsdage kl. 15 eftermiddag til kl. 09 hver morgen, således at barnet afleveres direkte fra institution eller skole. I weekender er tilbudet åbent fra kl. 15 fredag til kl. 08 mandag morgen. ProjektbeskrivelseAflastningIshøjgård KFBU/Thorshøjgård/Familiecentret Side 5

7 Bilag 2 Budget ISHØJGÅRD 16 pladser 6 værelser Udnyttelsesgrad 85% 12 måneder Budget helår 2008 priser I: Lønudgifter 16 børn Kategori Antal Løn Pension Særydelser Vikarudg. Udgifter Løntilllæg til forstander Afdelingsl.(LT 44) 1, Pædagoger (LT 27) 9, Medhjælper (LT 16) Køkkenass. 0, Rengøringsass./pedel 0, , Vikarer 12,82 % af lønsum 12, II: Ejendomsudgifter Husleje (800 kr pr. m2) 450 m2 dækker også udv. Vedligehold Ejendomsskat 0 Renovation Ejendoms Forsikring Indvendig vedligeholdelse Varme, el, vand II Ejendomsudgifter i alt III: Øvrige udgifter, direkte børneudgifter Kost+kostgodtgørelse Særlige akt.+gaver til børn Fritid og aktivitet Ferieture Personlig pleje, sundhed, frisør, læge Direkte børneudgifter i alt ProjektbeskrivelseAflastningIshøjgård KFBU/Thorshøjgård/Familiecentret Side 6

8 Telefon+internet Forsikringer, herunder arbejdsskade Kurser Kørsel/ture Kørselsgodtgørelse Autodrift + forsikring Rengøring Inventar/ bohave / vedligehold Supervision Mødeudgifter bestyrelse mm Tidsskrifter, porto, gebyrer Kontorartikler Edb-omkostninger Andre udgifter Indirekte børneudgifter III i alt Subtotal ,0% Administration - lønudbetaling, bogføring, revision - udf. af THG/KFBU I+II+III Pris pr. barn pr. måned v. belægning 85% Døgnpris pr. barn Døgnpris pr. fuldtidsplads (6 pladser) ProjektbeskrivelseAflastningIshøjgård KFBU/Thorshøjgård/Familiecentret Side 7

9 Bilag 3 ISHØJGÅRD 16 pladser 6 værelser Udnyttelsesgrad 85% 9 måneder Budget iværksættelsesår 2008 priser Børn fra august måned I: Lønudgifter 16 børn antal måneder Kategori Antal Løn Pension Særydelser Vikarudg. Udgifter Løntilllæg til forstander Afdelingsl.(LT 44) 1, Pædagoger (LT 27) 9, Medhjælper (LT 16) Køkkenass. 0, Rengøringsass./pedel 0, , Vikarer 12,82 % af lønsum 12, II: Ejendomsudgifter Husleje (800 kr pr. m2) 450 m2 dækker også udv. Vedligehold Ejendomsskat Renovation Ejendoms Forsikring Indvendig vedligeholdelse Varme, el, vand II Ejendomsudgifter i alt ProjektbeskrivelseAflastningIshøjgård KFBU/Thorshøjgård/Familiecentret Side 8

10 III: Øvrige udgifter, direkte børneudgifter Kost+kostgodtgørelse Særlige akt.+gaver til børn Fritid og aktivitet Ferieture Personlig pleje, sundhed, frisør, læge Direkte børneudgifter i alt Telefon+internet Forsikringer, herunder arbejdsskade Kurser Kørsel/ture Kørselsgodtgørelse Autodrift + forsikring Rengøring Inventar/ bohave / vedligehold Supervision Mødeudgifter bestyrelse mm Tidsskrifter, porto, gebyrer Kontorartikler Edb-omkostninger Andre udgifter Indirekte børneudgifter III i alt ProjektbeskrivelseAflastningIshøjgård KFBU/Thorshøjgård/Familiecentret Side 9

11 Etablering Pr. værelse: seng bord stol delt skab øvrigt 6 værelser Øvrige rum Kontorer Samtalerum Telefoner, Pc'ere Subtotal ,0% Administration - lønudbetaling, bogføring, revision - udf. af THG/KFBU I+II+III ProjektbeskrivelseAflastningIshøjgård KFBU/Thorshøjgård/Familiecentret Side 10

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Fonden Bo- og Beskæftigelse

Fonden Bo- og Beskæftigelse Fonden Bo- og Beskæftigelse (Selvejende institution) Et tilbud om bolig, beskyttet beskæftigelse, afklaringsforløb, ungdomsuddannelse og samvær til personer med en Autisme-Spektrum-Forstyrrelse (ASF) SL

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012.

Tilsynsrapport 2012. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing. Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Tilsynsrapport 2012 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 14. og 31. maj 2012. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Centerleder

Læs mere

Klub Felix - et aflastningstilbud i Egedal Kommune

Klub Felix - et aflastningstilbud i Egedal Kommune Øster Søgade 32, 4.sal 1357 København K tlf. 2160 4601 info@psyk-ressource.dk www.psyk-ressource.dk Klub Felix - et aflastningstilbud i Egedal Kommune Psykologisk Ressource Centers ophold- og aflastningstilbud

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser.

En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser. En hurtig og insisterende ungeindsats. Fagligt fundament og fleksible ungeindsatser. En delstrategi Hvidovre Kommune 2012 Helhed Sammen hæng Inklusion Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Strategi for arbejdet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til nogle borgere.

Statsforvaltningens brev til nogle borgere. Statsforvaltningens brev til nogle borgere. 21.05.2010 TILSYNET Statsforvaltningen Syddanmark har den 15. maj 2009 modtaget jeres henvendelse, hvor I klager over Nyborg Kommunes besparelser på jeres barns

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Indholdsfortegnelse Organisation... 3 Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... 4 Institutionens grundlæggende opgaver... 4 Vision, mission og værdier... 6 Bofællesskabets organisation

Læs mere

Diabetikerhjemmet Solglimt

Diabetikerhjemmet Solglimt Tilsynsrapport Maj 2013 Diabetikerhjemmet Solglimt Solglimtvej 13 4540 Fårevejle Sekretariatet og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 15. november 2012 og 17. maj 2013 Institutionen repræsenteret

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk

Virksomhedsplan. Fritid-og ungdomsklubben Lavuk Virksomhedsplan Fritid-og ungdomsklubben Lavuk 1 Indledning... 3 Præsentation af Lavuk... 4 Lavuks Bestyrelse... 4 Daglig ledelse i Lavuk... 4 Links til Lavuks øvrige afdelinger... 4 Fritids og ungdomsklubben

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet Tilsynsenheden. Fonden Enkesædet. Østergade 10, Herrestrup. 4571 Grevinge Tilsynsrapport 2013 Fonden Enkesædet Østergade 10, Herrestrup 4571 Grevinge Byrådssekretariatet Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 11. marts 2013 Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Leder

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing

Tilsynsrapport 2013. Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden. Vasac Odsherred. Annebergparken 8. 4500 Nykøbing Tilsynsrapport 2013 Vasac Odsherred Annebergparken 8 4500 Nykøbing Sekretariat og Digitalisering Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 17. og 19. september 2013. Institutionen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Valdemarhus. Ansøgning om akkreditering i 2008 - opholdssted. Oplysninger om ansøgersted. Forberedelse. Ansøgerstedets navn: Fonden Valdemarhus

Valdemarhus. Ansøgning om akkreditering i 2008 - opholdssted. Oplysninger om ansøgersted. Forberedelse. Ansøgerstedets navn: Fonden Valdemarhus Ansøgning om akkreditering i 2008 - opholdssted Oplysninger om ansøgersted Ansøgerstedets navn: Fonden Valdemarhus LOS-medlemsnr.: Postadresse: Kærgade 153, 8900 Randers, 8900 Randers Afdelinger omfattet

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Fåborg Midtfyn kommune Dato : 21. Januar 2008 Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Journalnr. : 16.03.26-K09-77-07

Fåborg Midtfyn kommune Dato : 21. Januar 2008 Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Journalnr. : 16.03.26-K09-77-07 Fåborg Midtfyn kommune Dato : 21. Januar 2008 Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Journalnr. : 16.03.26-K09-77-07 Mellemgade 12 Konsulent : Peter Wejergang 5600 Faaborg Mail : pewej@faaborgmidtfyn.d

Læs mere

Opholdsstedet Sørningevej

Opholdsstedet Sørningevej Opholdsstedet Sørningevej Rapport anmeldt tilsyn efterår 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted

Virksomhedsplan for. Villa Vivamus. Privat opholds- og behandlingssted Virksomhedsplan for Villa Vivamus Privat opholds- og behandlingssted Indholdsfortegnelse 1. Stedet 2. Formål, etiske principper og pædagogik 2.1 Målgruppe 3. Dagligdagen: 4. Personalet 5. Tilsyn 6. Overenskomst

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Kontrakt for. Herning Krisecenter

Kontrakt for. Herning Krisecenter Kontrakt for Herning Krisecenter Center for Børn og Forebyggelse Børn og Unge 2012 Kontrakten beskriver rammerne for driften af Herning Krisecenter, Haraldsgade 18, 7400 Herning. Derudover danner kontraktens

Læs mere