Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 10. november kl i Brøndby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 10. november kl. 11.00 17.00 i Brøndby"

Transkript

1 Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 10. november kl i Brøndby Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe og Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud: Martin Pkt. 1. Valg af ordstyrer: og referent Ordstyrer: Troels og Referent: Bjarke Pkt. 2. Godkendelse af dagsorden prioritering af punkterne 12 og 14 skal samles før pkt. 6 Pkt. 18 udgår, da der p.g.a opdateringer i WinKas ikke kunne trækkes tal ud. Pkt. 3. Opfølgning på naturistkonferencen (Troels har sendt en mail rundt med observationer) Konferencen var god og lærerig. Vi fik vist overfor relevante eksterne indenlandske og udenlandske samarbejdspartnere, at vi kan lave et stort arrangement som en konference. Den hollandske naturistorganisation var interesseret i at lave et lignende arrangement. Kim Ø. ville se på de råoptagelser som Søren optog og se om det kunne redigeres til et indslag på Vimeo. I næste nyhedsbrev laver Jens og Troels en perspektivering af konferencen. Det kan være fornuftigt at sigte mod at lave en lignede konference om ca. 2 år. Et muligt tema kunne være samarbejdsprojekter med eksterne samarbejdspartnere. Pkt. 4 Nyt fra INF. Orientering ved Thomas Thomas refererede til materiale fra INF, der ligger på bestyrelses book. Vi har ikke ført noget om fællesfolder fra DNU, så det må formodes, at har lagt den på hylden. Troels og Jens skal skrive til NF Nordjylland om hvorfor de har opsagt samarbejdsaftalen. Pkt. 5. Hvordan får vi gjort DNUs individuelle medlemmer opmærksomme på, at DN nu udsteder INF pas? Vi kører i første omgang en kampagne på vores egen hjemmeside, Nudebook og vores facebook side. Der er klare fordele med rabat til DNs arrangementer og adgang til DNs nyhedsmails. Pkt. 6. Aftale om beslutningskompetence i forbindelse med pressemeddelelser, o.lign. Pressemeddelelser vendes med formanden og i dennes fravær med næstformanden. Formanden tager beslutning om pressemeddelelsen er så principiel, at den skal vendes med hele bestyrelsen. Pkt. 7. Evaluering af et par mail diskussioner: Kalenderprojektet og Eventgruppen Det var interessante ideer, men man skal acceptere, når bestyrelsen ikke er enig i forslagene. 1

2 Pkt. 8. Samarbejdsaftaler med campingpladserne samarbejde mellem vores tilknyttede samarbejdspladser opsamling ved Søren. Tysmosen vil gerne indgår en aftale og der skal formuleres noget og lave en samarbejdsaftale der ligner samarbejdsaftalerne med lokalforeningerne. Solbakken har GF i næste uge. Så får vi en melding om de vil fortsætte deres samarbejdsaftale. Der er generalforsamling på Kysing i denne uge. Der er stilstand i forhold til Lillebælt. Pkt. 9. Indledende planlægning af 2013 generalforsamling Skal foregå i København og i marts måned Lørdag den 2. marts 2013 Sted: Søren vil hører om Frederiksberg har et lokale f.eks. det hvor der er salsa, deres personale kantine er for lille. Jens vil gå i tænkeboks, om der er et lokale til brug for stedet. Indholdet: Noget mere show som i Skal vi have en taler udefra som havde et anderledes syn på naturismen, så vi har tema om os som de andre? Årsskrift. Vi skal ikke forvente noget salg, det skal bruges til at dele ud af. Det er et godt supplement til nyhedsbrevet. Det skal være et fysisk blad og må gerne ligge elektronisk. Vi trykker det, men sender det ikke ud og udleverer det til generalforsamlingen, og andre arrangementer. Vi sender det ikke ud medmindre folk køber det på webshop for at betale portoen. Det skal være ca. 24 sider og samme format som vores tidligere medlemsblad. Det falder ikke inden for Kim Øverups opgaver, men han overvejer om han er interesseret i arbejdsopgaven som redaktør, og lønnes i givet fald særskilt herfor. Søren søger en Kulturministeriets puljer om støtte til udgivelsen af årsskriftet. Det blev i lyset af den ekstraordinære generalforsamling vendt om vi skulle sætte et arbejde i gang med at revidere vores vedtægter. Konklusionen blev, at der lige nu ikke er grunde til at lave et større vedtægtsrevisionsarbejde. Kassererposten: Bjarke er på valg og ønsker kassererposten delt ud, så han kun tager sig af den daglige bogføring og ikke deltage i det bredere bestyrelsesarbejde. Suppleant Ian stiller op igen. Kim vil gerne have en mere professionel bestyrelse. Kim foreslår man giver skattefri godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer (3.000 kr. pr. år pr. medlem). Søren søger kulturministeriet pulje om støtte. Pkt. 10. Budgetanalyse af økonomierne i foreningen baseret på 2012 regnskaberne Vi kontakter lokaleforeningerne og beder dem om at sende deres regnskab ind til os så vi kan lave en analyse af regnskab med det formål til at give at klart overblik over økonomien i foreningen. 2

3 Pkt. 11. Overordnede prioriteringer for 2013, herunder økonomiske prioriteringer. Der blev peget på følgende væsentlige indsatsområder: Mulig videreudvikling af hjemmesiden, herunder evt. skift af platform. Arbejdet med nøgen løbe- og vandreruter. Vi skal sætte en hel del penge til af til markedsføring af naturismen Støtte til danske unge, der gerne vil deltage i internationale naturistarrangementer Pkt. 12. Forslag 1: Naturområder også til nøgenaktiviteter ved storbyerne Ideen er en opfølgning på Naturistkonferencen og en drøftelse med Kim og Mette på vejen hjem i toget. Mål: At kunne få områder, hvor man uden at det vække anstød, kan udføre sig friluftsaktiviteter nøgne omkring de større byer. Proces: 1. Landsforeningen drøfter med de relevante lokalforeninger (primært KBH og Århus) om de er interesserede. Projektet forudsætter en lokal forankring. Der etableres en arbejdsgruppe. 2. Overvejelser om hvilke aktiviteter der er relevante. Satses der på at åbne et område for kontinuerlige aktiviteter, eller vil man i første omgang lave nogle mere begrænsede forsøg f.eks. med en naturistvandrertur / cykeltur / overnatning i det fri. 3. Screening efter relevant geografisk område. Kriterier f.eks. nærhed, velegnet til aktiviteter, nuværende benyttelse og ejerskab. 4. Kontakt til friluftsrådet og evt. andre organisationer som kunne være interesserede i at bruge det samme område. 5. Kontakt til offentlige myndigheder - kommune, lodsejer og politiet. 6. Gennemførelse af aktiviteter 7. Publicering - hjemmeside - opsøgende pressearbejde 8. Evaluering ved årets slutning Økonomi: Evt. nogle transportomkostning, hvis f.eks. DN Århus beslutter sig for at de er interesserede, 3

4 og et landsbestyrelsesmedlem skal en eller to gange til Århus. Rejseomkostninger for pressetalsmand. Lokalforeningsøkonomi til at lave konkrete arrangementer - kan efter behov understøttes fra DN land, fordi det er en ny aktivitet. Der var positivt stemning over for ideen. Troels skriver rundt til lokalforeningerne. Jens vil gerne snakke med Mette Duekilde om hun vil medvirke til det. Pkt. 13. Forslag 2: Teenagere, der er glade for deres krop. (Nærmere skitse følger fra Troels i løbet af ugen) Formål: At lave en videoudsendelse med 5-6 forskellige teenagere, der fortæller om hvordan de bruger og trives med deres krop. Udsendelse skal kunne bruges til diskussion i skoler og foreningsliv. Udsendelsen præsenterer forskellige typer af unge, der trives med deres krop - det kan f.eks. være et par sportsmennesker, en spejder, en danser, en skuespiller og en ung naturist. Det indirekte formål er at give nogle modbilleder til forskrækkelse og generthed, der findes over egen krop hos mange unge. Et yderligere indirekte formål er at skabe samarbejdsrelationer til interessante organisationer. Det er en opgave som DN ikke kan løfte på egen hånd, men som kun kan blive til noget, hvis vi kan få andre med. Proces: 1. DN finder et par aktive til sagen. Der laves en lidt mere udbygget projektplan. 2. Kontakt til Sex og Samfund for at høre om det var et oplysningsprojekt de kunne være interesseret i. 3. Kontakt til Dansk Idrætsforening, De Danske Gymnastik og Skytteforeninger, Gymnastiklærerforeningen (hvis en sådan eksisterer), spejderkorpsene og andre mulige interessenter. 4. Kontakt til Undervisningsministeriet omkring medfinansiering. 5. Produktionsfase. DNs andel: Idemænd og initiativtagere. Vi skulle gerne kunne finde en ung naturist, der har lyst til at deltage i en udsendelse. Vi bør ikke skyde penge ind i en sådan produktion. Jens vil tage fat i Kristian Graugaard hos Sex og Samfund og få en fornemmelse af om det kunne være interesseret. 4

5 Pkt. 14. Kontakt til lokalforeningerne. Fornyelse af samarbejdsaftalerne. Hvor skal vi holde vores januar bestyrelsesmøde? Kontakten til lokalforeninger er vigtig, herunder at de har en klar fornemmelse af hvordan DN understøtter deres arbejde. Udfordringen bliver forøget ved at vi får flere medlemsorganisationer og nu begynder at få andre medlemsorganisationer end lokalforeninger baseret på indendørs svømning. En mulighed kan være flere regelmæssige møder med lokalforeningernes bestyrelser. Næste bestyrelsesmøde er lørdag den 12. januar 2013 i Sæby hvis bestyrelse for DN-Durup og DN-Nord kan. Pkt. 15. Merchandise jf. Uffe forslag om at afsætte kr. til produktion af mindre merchandise. Peters overvejelser om gebyrer i webshoppen. Uffe og Søren vil gerne deltage i en gruppe om at finde nogle ting til webshoppen. Der afsættes kr til formålet. Pkt. 16. Opfølgningspunkter ved Søren Vi mangler en opdateret forretningsorden. Søren ser på det. Thomas Asferg er af Jens blevet tilbudt om at deltage i en arbejdsgruppe i forhold til Kolding Kurbad. Kolding Kurbad har færre deltagere, og der synes at være kvalitetsproblemer f.eks. omkring buffeten. Der skal udarbejdelse af APV (arbejdspladsvurdering) og tegnes en lovpligtigt forsikring for vores ansatte. Søren indhenter tilbud på forsikring. Pkt. 17. Genforhandling af kontrakter med ansatte. Kun medlemmer af bestyrelsen deltager under dette punkt. Oplæg fra Jens og Troels Punktet refereres ikke. Pkt. 18. Status økonomi ved Bjarke. Orientering Udgået pga. at WinKas pro er nede fordi der er nogle opdateringer, hvor vi ikke havde adgang til systemet. Pkt. 19. Bogføring i Winkas. Forslag fra Peter Der skal kigges på hvordan f.eks. Laila indbetaler betalte kontingenter fra Frederiksberg. Bjarke og Peter ser på det sammen med Søren. Pkt. 20. Status medlemmer ved Peter. Orientering Aktive medlemmer Vi har kun haft en positiv fremgang. Siden august har vi fået 31 nye medlemmer. Peter har skrevet ud til dem der ikke har PBS og 13 har tilsluttet sig PBS. Pkt. 21. Eventuelt DN har fået en henvendelse fra en person som ønsker at testamenterer hele sin formue til DN. Søren undersøger hvordan vi skattemæssigt er stillet i en sådan situation. Næste møde: 5

6 Lørdag den 12. januar 2013 i Sæby hvis DN-Nord og DN-Durup ellers skal der vælges et andet sted at afholde mødet. 6

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00

DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00 Referat fra DN Bestyrelsesmøde 1. februar 2015 kl. 10:00 Hos Bjarne i Gjern Formalia: Til stede: Afbud: Ordstyrer: Referent: Mette, Bjarne, Thomas, Martin og Uffe Anna-Marie Mette Uffe O. Dagsorden Valg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

DN Bestyrelsesmøde 28. august 2013 kl. 18:30

DN Bestyrelsesmøde 28. august 2013 kl. 18:30 Referat fra DN Bestyrelsesmøde 28. august 2013 kl. 18:30 I Odense Formalia: Til stede: Jens, Thomas, Troels, Uffe, Martin og Peter Gæster: Ingen Deltog via Skype: Ingen Afbud: Ian Ordstyrer: Torels Referent:

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010

Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Foreningen Skole for livet fredag den 19. marts 2010 Den blev holdt i Lille Gråbrødrestræde 1, 2. th, Odense. Kl. 17 indledte medlemmerne Marie Louise og Niels Kristian

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 21. April 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kathrine, Kåre, Parbæk Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk laver en analyse

Læs mere

Bestyrelsesmøde - referat

Bestyrelsesmøde - referat Mødedato: 30.04.2015 Sted: Vejen Idrætscenter Petersmindevej 1 6600 Vejen Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 07/2015 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Godkendelse af referater fra 15. april 2015

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT. Deltog. Afbud. 1) Valg af ordstyrer. Bestyrelsen valgte ES til ordstyrer. 2) Valg af referent. Bestyrelsen valgte LAH til referent.

REFERAT. Deltog. Afbud. 1) Valg af ordstyrer. Bestyrelsen valgte ES til ordstyrer. 2) Valg af referent. Bestyrelsen valgte LAH til referent. REFERAT Bestyrelsesmøde: 14.06.2015 Sted: Frivilligcenter Odense (Kunstværkstedet i Seniorhuset), Toldbodgade 5-7, 5000 Odense C Tidspunkt: 10.00-17.30 Deltog Edna Stage (ES) Birgitte Viereck (BV) Jens

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt.

3. Godkendelse af det forrige referat Odense mangler at indsætte referat for overdragelsesmødet. Referatet godkendt. Dagsorden for Avalak HB møde søndag d. 7. december 2014 i Odense Tilstede til mødet: Bjørk Lange Kristensen (Formand), Knut Mathias Jensen (Næstformand), Marie-Louise Nuka Karlsen (Informationskoordinator),

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys.

Beretning for 2013. Og med vedtagelsen af vedtægtsændringerne på den ordinære general den 25. marts 2013 så Politihistorisk Forening så dagens lys. Politihistorisk Forening Beretning for 2013 Den ordinære generalforsamling den 25. marts 2013 blev det formelle vendepunkt for de organisatoriske og strukturelle ændringer i det gamle Politihistoriske

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011 Til stede: Erling Post Kirsten Thabasz Zaluski Vibeke Kahl Helge Poulsen Peter Brostrøm Dagmar Brendstrup Jakob Vedsted Mette Foged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Aude Peter Gjelstrup Susanne Bødker Formand

Læs mere

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N

Referat. Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Politihistorisk Selskab Fælledvej 20 2200 København N Referat fra Politihistorisk Selskabs ordinære generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 16.00 i Rigspolitiets kantine, Polititorvet 14, 5., 1780

Læs mere

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november.

Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. Referat for Uafhængige Scenekunstneres ordinære generalforsamling 2010, d. 29. november. STED: Forsøgsstationen, Sdr. Boulevard 81, Kbh. V. Fremmødte: 14 medlemmer, 1 medlem kom 1 time forsinket Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015

Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 09/04 2015 Tilstede: Anders, Rasmus, Petur, Thomas, Annika, Mattias, Lykke, Hanne, Fønss, Carsten, (Niels). Referent: Annika Munch Kristensen 1. Valg af referent Annika blev

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat 08.02.2010, 16.30-18.30, Europahøjskolen Til stede: Fraværende: Erling Post, formand Peter Gjelstrup, Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs Kirsten Jul Thabasz-Zaluski, Friluftsrådet, Østjylland Jørgen Ivar Mikkelsen, Djursland Landboforening

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011

Beboerforeningen Morbærhaven Referat AB møde 19-05-2011 Afdelingsbestyrelsesmøde Tid og sted: Tor. 19. maj 2011 klokken 19:15 på beboerkontoret Til stede: KA, EJ, DB, JCK, NKC, MJM, KFG, KDP, MM Afbud: LM, BL Fravær: EO, BMH Kategorier for dagsordenspunkter

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Introduktion til IFK s bestyrelse

Introduktion til IFK s bestyrelse Introduktion til IFK s bestyrelse Denne pjece er til IFK s bestyrelsesmedlemmer og giver en kort indføring i: Hvilket ansvar og opgaver har bestyrelsen? Hvad indebærer det, at bestyrelsen leder foreningen

Læs mere