2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007."

Transkript

1 Godkendt referat Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Onsdag d. 16. januar kl Til stede: Isak næstformand Cathrine Kristina Lars Fra sekretariatet: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Afbud: Ditte Guldbrand Christensen 1. Godkendelse af dagsorden Ekstra punkter: Årsberetning: hører under repræsentantskabsmøde, punkt 3.b Aktivitetsplan: under handleplanspunkt 3.c Indstillinger til DUF udvalg: 3.f Ekstra punkt HSKs medlemskab : 3.g 2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december Referat fra december skal på igen på næste møde. 3. Emner til diskussion a. Processen om nyt navn samt ny grafisk profil Navn: er navnet Unge med handicap det helt rigtige? Det signalerer ikke, at vi er en paraplyorganisation. Isak: har vi brug for at signalere paraply i forhold til vores praksis? Kan vi have en tilføjelse efter navnet i stedet for som signalerer paraplyen? Miriam: vi kommer til at bruge danske handicaporganisationers ungdom, for det skriver folk allerede til hende.

2 Forslag: kan man måske vælge begge navne? Så afhængigt af hvem vi snakker med, kan vi vælge den betegnelse som passer bedst. Ideer/ brainstorm: samlede, danske, fællesråd, fællesorganisation Beslutning: alle vil lige sove på det og melde tilbage i løbet af den næste uge Grafisk profil: Alle skal sende 3-4 nøgleord ind, for at sikre at vi har fået et par input. b. Repræsentantskabsmødet Fredag aften: Ice breaker som får engageret alle. En del af dette: tage dagsordnen op til diskussion. (hvordan den skal gennemgås formmæssigt) En af de ting repræsentantskabet kan diskutere er, hvordan vi diskuterer og beslutter handleplanen. Lørdag aften: pool party? - Det vil give for meget opbrud, party killer Alternative ideer: bad taste Årsberetning: vi mangler fortsat et par indlæg. Vi har besluttet at redigere indslagene en del, så det bliver et ensartet dokument der er læsevenligt. Forslag til vedtægtsændringer: Det er ærgerligt at afgående bestyrelsesmedlemmer optager en plads i repræsentantskabet for valgbare medlemmer. Hvis vi ændrer vedtægterne er det vigtigt at overveje om de ekstra deltagere får stemmeret eller ej. Varetager bestyrelsen DSIUs interesser eller deres medlemsorganisationers interesser? Skal bestyrelsen have stemmeret på vegne af DSI-U? Eller skal det være muligt for afgående bestyrelsesmedlemmer at overgive deres stemmeret/valgbarhed til en ekstra deltager fra deres medlemsorganisation? Beslutning vedrørende forslag til vedtægtsændringer: god ide at organisationerne selv vælger om deres bestyrelsesmedlem eller et andet medlem skal være repræsentant i repræsentantskabet c. Handleplan 2008 Visions-delen mangler at blive uddybet. Bestyrelsen må særligt gerne komme med input til dette afsnit. (fx Hvordan vi gerne vil have samfundet til at se ud. Hvordan vi som organisation skal være i fremtiden m.m.) Mangler fortsat et par indlæg i den konkrete del af handleplanen Input og kommentarer modtages gerne fra alle bestyrelsesmedlemmer en uge frem. Vi skal prøve at lave en læs-let version Kommentarer: Kristina: synes at den rummer det bestyrelsen har snakket om Brevkassen mangler Kommentarer til visionsdel: Isak: formulering: på egne præmisser er ikke særlig god - Udvikling af potentialer, udvikler sig selv uafhængigt af handicap bedre.

3 Når man er ung med handicap, så skal man ses mere som ung end person med handicap. Kristina: DSIU skal være et slagkraftigt navn, vores navn skal klinge genkendeligt Svært at sætte visioner for metode (fx parlamentarisk vs. Events og lign.) Miriam: organisation båret af frivillige/ frivillighed? Hvor meget skal de frivillige varetage i forhold til sekretariatet? Isak: eksistensvilkår at der ikke er stort rekrutteringsgrundlag så nødvendigt at acceptere at sekretariatet varetager en masse opgaver. De frivillige skal dog føle ejerskab. Derfor inddragelse af frivillige i alle processer Kristina: vil gerne gøre op med at sekretariatet bærer så mange opgaver Miriam: vi kan godt have det med i vores visioner og arbejde for det. Når der ansættes flere medarbejdere er det jo ikke for at overtage de frivilliges opgaver, men for at der kan laves mere frivilligt arbejde. Aktivitetsplan: orientering til hvert møde for at få overblik d. Budget 2008 Vi har haft egenkapital, der ligger lidt over det ønskede niveau. Vi bruger normalt heller ikke alt vi budgetterer med, derfor har vi budgetteret med et stort underskud i Ønske: Kan der ændres i budgettering, så der er flere penge til politiske aktiviteter og mindre på andre poster? Der er ikke umiddelbart nogen poster, hvor der kan skæres. Mangler i budgettet: grafisk profil (skal der findes midler til), Formandsnetvæket (kan tages fra task-gruppen) Isak: Det er ikke specielt gennemskueligt eller et godt signal at sende udadtil at budgettere med så stort underskud, og samtidig ikke regne med at det ikke realiseres. Bestyrelsen modtager endnu et udkast i løbet af en uge eller to e. Indstillinger til de politiske udvalg. Miriam har henvendt sig igen til alle medlemsorganisationerne. Endnu ikke fået tilbagemeldinger, men har lidt længere tidsfrist. Hvad er kriterierne for at være udvalgsmedlem? Alder: god praksis omkring udvalgene ikke at stille mange krav (medlem af medlemsorganisation, handicap m.m.). Alderskriteriet er ikke vigtigt, men faglighed i stedet en god ide, at det er aktive, engagerede frivillige, der kan de tænke ungt. Udvalgsformændene kan træffe beslutning om, hvorvidt kandidater er velegnede til deres udvalg. Det er i indstillingsperioden man kan afvise folk. Antal aktive per udvalg: minimum 4, gerne 5-6 Antal udvalg: god ide at have færre udvalg, hvis der ikke er aktive frivillige

4 Beslutning: vi nedlægger arbejdsmarkedspolitisk udvalg for De to opstillede i Arbejdsmarkedspolitisk udvalg vil forsøges genbrugt i de andre udvalg. Der ud over skal bestyrelsen forsøge hver især at rekruttere yderligere i egne netværk. Forslag: bestyrelsen skal hvert år tage aktivt stilling til hvilke udvalg de vil have. f. DUF-Udvalg: Vores bedste mulighed for at få indflydelse er i DUFs bevillingsudvalg pga. den nye udvalgsstruktur, hvor man ikke på forhånd ved hvilke kompetencer, der vil være relevante i ad hoc udvalgene. Beslutning: Forslag til indstillinger: Sif til Ulandsudvalg, Peter til integrationsudvalget, Steffen til tipsudvalget g. HSKs medlemskab HSK har ikke råd til at betale fuldt kontingent, vi skal afgøre om de alligevel skal have lov at blive i DSIU. Det er en principiel sag og ikke en økonomisk sag for DSI-Ungdom. Formelt skal der stå i vedtægterne hos medlemsorganisationerne, at de er ungdomsorganisationer, men det står ikke i HSKs vedtægter, så uanset om det er pga. prisen, kan de ikke på længere sigt være medlem af DSI-U. Beslutning: vi giver dem rabatten i år, men ikke næste år. 4. Projekter, aktiviteter og status a. Formandsnetværket Første møde skal ligge samtidig med politisk temadag for at skabe synergieffekt, så flere deltager i begge møder Budget: vi regner med at det vil koste b. Eventforslagsmodulet til hjemmesiden Se bilag: kontakte Jonas, for at høre om han vil lave et udkast Alle indkomne forslag er velkomne c. Projekt HUK Vi vil gerne være med, men hvis vi vil betale noget, skal det være i en helt anden målestok, da vi er en lille organisation, som ikke kan finde de penge. Vi er solidariske, men vi kan også let købe kurser andre steder for de samme penge Se bilag d. Uland

5 e. Handicaporganisationer for alle også etniske minoriteter. Se bilag Hjemmesiden er lanceret: Det er samme grafiker, der har lavet den, som DSIU vil bruge til grafisk profil og egen hjemmeside f. Kampagne- og medieudvalget Ditte H tilknyttes som konsulent for at få gang i arbejdet i udvalget. Der forventes dog ikke stor aktivitet før efter repræsentantskabsmødet g. De politiske udvalgs aktiviteter Tilgængelighed (uddannelsespolitisk udvalg): det er i mange tilfælde begrænsende for ønsket om tilgængelighed, at bruge den nuværende tilgængelighedsstandard, da den er meget omfattende. Det er i mange tilfælde for uoverkommeligt at have så høj standard, da der er mange byggerier som dropper det netop af denne grund. Derfor lave en form for minimumsstandard eller en graduering for forskellige handicaptyper og nuancere tilgængelighedsbegrebet. Beslutning: Når DHs handleplan fremlægges kommer vi med ændringsforslag. Inden da tale med DSIs tilgængelighedsudvalg og konsulenten, for at gøde jorden for en debat inden repræsentantskabsmødet. Isak og Lars koordinerer samarbejde mellem uddannelses- og tilgængelighedspolitisk udvalg om dette. Politikpapirer: skal både eksistere som sammenhængende og enkeltstående papirer. Der er ingen kommentarer, så de er godkendt. h. Den politiske temadag. Der er endnu ikke modtaget mange tilmeldte deltagere. Vi er ret fortrøstningsfulde overfor deltagende ungdomspolitikere. Vi skal nu gøre en stor indsats for at få en masse fra vores inderkreds til at tilmelde sig. i. Spasserspillet og kampagne Kristina: forslag om at kontakte De sorte spejdere j. Børne- og unge tema på DHs repræsentantskabsmøde 20 minutters interview 20 minutters power point show 10 minutter: Isak vil revse det lidt Efterfølgende minutters debat i salen Når høringsprocessen kommer skal vi være klar Se bilag k. Brevkasse

6 l. Invitationer AI-kursus hos DUF Miriam deltager fra sekretariatet Kristina vil gerne deltage Isak kunne også være interesseret, men vil se på det igen Børn og unges brug af medier i DUF: relevant hvis nogen fra bestyrelsen vil deltage. Meld tilbage til Steffen m. Økonomisk status. Der foreligger ikke nogen status på nuværende tidspunkt, men det vil der være på næste møde. Der vil være en afstemning hver måned fra nu af, og status på hvert bestyrelsesmøde. n. Deltagelse på medlemsorganisationernes årsmøder Bestyrelsen skal skrive sig datoerne i bilaget bag øret. Det er en ny bestyrelse i april, som skal deltage. Kristina deltager i ULFs møde i Vejle op til påske 5. Orientering fra: a. Bestyrelsen Lars genopstiller ikke til bestyrelsen (fortsætter i udvalg) Ditte genopstiller ikke Vi mangler to nye bestyrelsesmedlemmer Forslag til kandidater: Rie, evt. Sif, Lars vil forsøge at overtale mulige kandidater i DBSU b. Sekretariatet Miriam er blevet ny regnskabsmedarbejder. 6. Evaluering af dagens bestyrelsesmøde Når vi starter den ny bestyrelse op efter repræsentantskabsmødet, kunne det være en god idé at få en ekstern konsulent til at lave workshop/holde oplæg om alternative og alsidige mødeformer og god mødestart. 7. Næste møde Kristina: ønske om at møde først starter kl. 16. Forslag: onsdag den 27. februar. 8. Eventuelt Der skal vedlægges referat fra det foregående bestyrelsesmøde hver gang vi sender dagsorden ud til nyt møde.

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00

Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Referatet er godkendt Referat fra bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Torsdag d. 18. oktober kl. 18 21.00 Til stede: Ditte G, Kristina, Isak, Cathrine, Lars, Steffen, Ditte, 2 tolke 1 Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap

Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Handleplan 2009 Sammenslutningen af Unge Med Handicap Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Letlæselig version... 3 Vision for Sammenslutningen af Unge Med Handicap... 4 Politiske aktiviteter...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts

Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Referat af bestyrelsesmøde 11. marts Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer 3. Kommentarer til og opfølgning på referat fra bestyrelsesmødet d. 10.02.12 4.

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Bestyrelsesmøde i SUMH D. 14. maj kl. 10-15.30 Bestyrelsesmødet afholdes på Musholm Bugt Feriecenter Tilstede: Rie Lynge Rasmussen, Thomas Arpe, Peter Mikkelsen, Tim Pettersson, Ulrik Klintrup Dahl Madsen,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde 3-4. oktober 2014 Tilstede: Louise, Mads, Anders, Sigrid, Fie, Katrine, Thor (fra punkt 8), Sidsel og Miriam (referent). Dagsorden: 1. Velkommen og TJEK-IN 2. Gennemgang og godkendelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 15. oktober kl. 15-20 med efterfølgende hygge Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 15.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 15.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg

Læs mere

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København

Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Møde: Repræsentantskabsmøde i DFSU Mødedato: 9. marts 2008 Mødested: Red Barnets lokaler ved Rosenørns Alle 12, 1634 København Tilstedeværende: DFSUs bestyrelse: Claus Schmidt, Franziska Sinner, Steffen

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

elevrådets introweekend

elevrådets introweekend elevrådets introweekend 28.-30. september 2007 deltagermappe Opdateret 18. september 2007 4 5 6 7 10 12 14 19 Program Programmet og dagsordenen ændres sandsynligvis løbende. Godkendes som et af de første

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 11. 12. december 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 11.12.2012 kl. 14.00 Slut: 12.12.2012 kl. 16.45 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat Sted: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tidspunkt: Mandag 8. september kl. 17:00 21:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Forplejning: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet

Læs mere

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren.

Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Eventuelt: Kris 21-11 har et punkt angående manglende løn til kassereren. Fællesmøde d. 19. 02 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Dagsorden 1) Valg af ordstyrer Phillip 16-2 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Annika 15-8 og Ali 21-76 4) Godkendelse

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Referat af Dansk ICYE s generalforsamling 2015

Referat af Dansk ICYE s generalforsamling 2015 Referat af Dansk ICYE s generalforsamling 2015 12. april 2015 Velkomst Sekretariatsleder Uffe Engsig byder indledningsvist velkommen til generalforsamling. Valg af dirigent: Jonas Sidenius Valg af referent:

Læs mere

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd

Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Ledelsesredskaber til Ungdomsrådsformænd Når man er leder, uanset om det er i din frivillige forening, på din arbejdsplads eller i forbindelse med din uddannelse, er der altid en række udfordringer, man

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014

Referat af UNF Danmarks generalforsamling 2014 Referat af s generalforsamling 2014 Ordinær generalforsamling i i Aarhus, 8.-9. marts 2014 1. Valg af dirigent KMI valgt som dirigent. 2. Valg af referent JAM valgt som referent. 3. Valg af to stemmetællere

Læs mere

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne.

Opfølgning på referat fra sidste møde 28.9.2011 Racerne skal have en tilbagemelding fra bestyrelsen på baggrund af mødet mellem racerne. Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Deltagere: Flemming Nøhr Christensen, Lars Nordenhof, Pernille Schwartz, Jan Hansen, Flemming Roed, Luise Rasmussen Afbud: Connie Svane Petersen

Læs mere