LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat"

Transkript

1 Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tirsdag 10. juni kl. 17:00 21:00 (incl. fællesspisning med konsulenter) Inge Lars Lars Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet Samme dag er LMBU s konsulenter også i Odense, og derfor begynder mødet med fællesspisning sammen med dem. Landsbestyrelsens møde foregår fra ca. 18:00 til 21:30. Blå skrift viser ændringer i forhold til dagsorden. Understregning viser personer med en opgave. Afbud Michael, Sarah og Henning er forhindret i at deltage. Mødedeltagere Inge, Thomas, Magnus og Lars Jf. LMBU forretningsorden skal 2/3 af bestyrelsen være til stede for at være beslutningsdygtige. Derfor konkluderer de tilstedeværende, at der i dag ikke kan træffes væsentlige strategiske beslutninger, men at de forskellige punkter kan drøftes alligevel. Indledning Bibellæsning og bøn v/thomas Citat fra Bonhoeffers bog Fællesskab om at vi har fået det kristne fællesskab af nåde og derfor må sætte pris på det. Referater Referat fra 12. maj er vedlagt som bilag og skal underskrives. Bilag A referat fra 12. maj Lars sender det rigtige referat samt lægger det i Dropbox lige nu er der kun en kladdeudgave. Kommende møder og vigtige datoer Næste LB-møde foregår via Skype onsdag 13. august kl :30 De fleste har den 26/8 stående i deres kalender Lars tjekker med Sarah, Henning og Michael, hvilken dato der er bedst for alle. Opdatering af «Parkeringspladsen» 1) Parkeringspladsen Beskrivelse: I LB s Dropbox er et dokument med emner, der skal prioriteres og eventuelt sættes på en kommende dagsorden. Beslutning: Har LB punkter, der skal prioriteres til næste mødes dagsorden? Beslutning: Status på kandidater til LB og AU skal drøftes via mail i løbet af juni. Lars tager punktet op. Orientering 2) Partnerskab med AdamogEva.dk Beskrivelse: LMBU har indgået partnerskabsaftale med hjemmesiden AdamogEva.dk, hvor unge kan spørge om parforhold og sex. Aftalen indebærer, at LMBU de næste 3 år betaler kr ,- om året til dem og vi får derfor et banner på deres hjemmeside, som viser, at LMU (LMBU) bakker op om siden. Beslutning: LB har via mails bekræftet og godkendt at LMBU indgår partnerskabsaftalen. Side 1 af 8

2 3) Fællessang 4 Beskrivelse: Fællessang skal muligvis udkomme i ny udgave omkring 2017/18. Landslederne for KFS, IMU, ELU og LMBU har derfor sammen iværksat en undersøgelse på bl.a. lmu.dk og Facebook om, hvordan brugerne af Fællessang 3 forestiller sig, at den nye udgave skal udgives. Som selvstændig sangbog? Som tillæg til Sange og Salmer? Som app til smartphone? Som Drøftelse: Har LB en kommentar til dette? Drøftelse: LB mener, det er godt undersøgelsen er sat i gang blandt andet fordi det er vigtigt, at vi løbende udgiver vores eget materiale. 4) Vedtægter i Odense LMU Beskrivelse: Odense LMU har undervejs i diverse formandsskifter mistet deres papirudgave af lokalvedtægterne. Derfor har de benyttet LMBU s skabelon til på en ekstraordinær generalforsamling at vedtage vedtægter for deres lokalforening. Nu har de derfor vedtægterne både i fysisk og elektronisk form og LMBU s landskontor har en elektronisk kopi liggende. Drøftelse: LB synes, det er en god ide at kopi af lokalforeningers vedtægter ligger i elektronisk form på landskontoret. Hvis flere lokalforeninger gør samme øvelse som Odense LMU, vil vi efterhånden få luget ud i lokalvedtægter med antikupreglen. Når Mogens fremover fintæller medlemslisterne vil han dermed kunne tage højde for at antikupreglen ikke findes i nogle af lokalvedtægterne = flere medlemmer med fulde medlemsrettigheder. 5) Tanzaniatur i samarbejde mellem LMBU og LME Beskrivelse: Af hensyn til den fremtidige støtteansøgning har DUF bedt om en redegørelse vedr. turens struktur og samarbejdet mellem LMBU og LME Drøftelse: Har LB kommentarer, som Lars skal indarbejde i redegørelsen? Drøftelse: LB giver input til Lars, som han indarbejder i redegørelsen. Visioner, retning og langsigtede tanker 6) LMBU s grafiske identitet Beskrivelse: Magnus og Lars orienterer om samarbejdet med grafikeren og giver en statusopdatering. Drøftelse: Har LB kommentarer til det videre arbejde på baggrund af orienteringen? Orientering: Magnus orienterer om samarbejdet med grafikeren og nævner blandt andet, at der er stor gensidig forståelse for hvordan arbejdet skal foregå. Næste møde er 19. juni, hvor grafikeren på baggrund af det første møde fremlægger konkrete udkast til LMBU s fremtidige logo og grafiske udtryk. 7) Medlemmer i andre organisationers bestyrelser udpeget af LMBU Beskrivelse: Forretningsorden viser, at LMBU har pladser stående tomme i forskellige LMrelaterede bestyrelser samt at der skal vælges/genvælges personer i løbet af Derudover har formanden for Sædding Efterskole rettet henvendelse til Lars, fordi skolen overvejer at skrive LMBU s 2 pladser i skolebestyrelsen ud af deres vedtægter. Skolens overvejelser handler om at rette vedtægterne til, så de passer til virkeligheden hvor LM Kids og LMU hidtil reelt ikke har været repræsenteret i skolebestyrelsen. Drøftelse: Hvilket svar ønsker LB at give til Sædding Efterskole? Har LB forslag til personer, der kan træde ind i de forskellige bestyrelser, hvor LMBU har pladser? Beslutning: På baggrund af drøftelsen ønsker LB, at Lars meddeler Sædding Efterskole dette: LB erkender, at LMU og LM Kids i mange år ikke har udfyldt deres rolle i forhold til blandt andet Sæddings bestyrelse Samtidig slår LB fast, at netop fordi LMBU s målgruppe nu er så bred som den er, så er det faktisk endnu mere nødvendigt end tidligere, at LMBU er repræsenteret Derfor kan LB ikke acceptere at blive skrevet ud af Sæddings vedtægter fordi det helt grundlæggende udfordrer LMBU s placering i LM-familien LB er dog åben overfor at LMBU fremover kun har en plads og ikke to i efterskolens bestyrelse Side 2 af 8

3 LB opfordrer samtidig efterskolen til at opdatere deres vedtægter, så der står LMBU og ikke LMU eller LM Kids i deres vedtægter LB mener, at det er en helt principiel diskussion om hvorvidt LMBU er repræsenteret i bestyrelsen for LM s skoler eller ej. Derfor opfordrer LB Sædding Efterskole til at løfte diskussionen op som et punkt på dagsorden ved LM s kommende generalforsamling i efteråret For LM s ledelse bør på helt overordnet og principielt plan beslutte, hvordan LM ønsker at: 1) Give sine skoler de bedst mulige, velfungerende og arbejdende bestyrelser 2) Signalere den åndelige tilknytning mellem skolerne, LM og LM s børne- og ungdomsarbejde (LMBU) Derudover beslutter LB, at punktet vedrørende LMBU-repræsentanter i diverse andre skolebestyrelser skal tages over mail senere. Lars tager punktet op. Aktuelle sager i LMBU Fælles sager 8) Godkende vedtægter i nyoprettet lokalforening Beskrivelse: LM s Børne- og Juniorarbejde i Guldborgsund har oprettet en lokalforening og indsendt deres vedtægter til LMBU s Landsbestyrelse Beslutning: Kan LB godkende vedtægterne og dermed optage LM s Børne- og Juniorarbejde i Guldborgsund som en lokalforening i LMBU? Bilag B Beslutning: LB godkender vedtægterne og byder Guldborgsund hjerteligt velkommen som lokalforening i LMBU. LB peger på at navnet i 1 eventuelt senere kan ændres, så det passer med navnet i 10. Lars nævner dette for lokalforeningen, når han samtidig beder dem angive om de ønsker at høre under Kids-AU Kids eller Between-AU. 8B) Godkende vedtægter i nyoprettet lokalforening Beskrivelse: Nansensgade Børne- og Juniorklub har oprettet en lokalforening og indsendt deres vedtægter til LMBU s Landsbestyrelse Beslutning: Kan LB godkende vedtægterne og dermed optage LM s Børne- og Juniorarbejde i Nansensgade som en lokalforening i LMBU? Bilag X1 og X2 Beslutning: LB godkender vedtægterne og byder Nansensgade hjerteligt velkommen som lokalforening i LMBU. Lokalforeningen i Nansensgade kategoriseres som Kids-klub og hører dermed under Kids-AU. Punkt 8 og 8B medførte en principiel og strategisk drøftelse om målene for fusionsprocessen LMBU kan ikke befinde sig i en fusionsproces i utallige år processen skal afsluttes på at tidspunkt, så organisationen kommer ind i en ny normalsituation: Som LMBU Kræfterne og ressourcerne i LMBU skal bruges til at drive mission ikke til at lave fusion. Derfor skal processen afsluttes, så energien kan frigøres til at forkynde evangeliet indenfor LMBUs nye rammer Slutmålet for fusionsprocessen er, at 80% af klubberne og kredsene i LMBU også er registreret som lokalforeninger Det vil sige, at der på nuværende tidspunkt skal oprettes cirka 50 nye foreninger for at det mål er nået. LB sigter mod at målet er nået med udgangen af 2016 Side 3 af 8

4 Når målsætningen er nået, vil LMBU have i alt cirka 80 lokalforeninger jævnt fordelt både geografisk i hele landet og aldersmæssigt inden for alle LMBU s tre arbejdsgrene I forhold til DUF tilskud betyder det, at LMBU vil befinde sig inden for tilskudsintervallet for organisationer med lokalforeninger. Det opfatter LB som LMBU s normalleje For at nå disse mål ønsker LB at booste oprettelsen af nye lokalforeninger markant så fusionen får konkrete udtryk på den front LB sætter et mål for Lars, som han skal arbejde frem mod: o Fra dags dato og frem til årsskiftet 2014/2015 skal der oprettes 15 nye lokalforeninger o Dermed vil der ved udgangen af 2014 være i alt 55 lokalforeninger i LMBU o Deraf følger at medlemstallet pr. 31/ så har passeret medlemmer i alt Disse målsætninger er meget mere konkrete end hidtil, og derfor er det vigtigt, at kommunikation omkring fusionen samtidig stadig fastholder de hidtidige signaler: o Det her er målet! LB ønsker at sende et klart signal og stå ved sin målsætning o Der er frihed til lokalt at gøre det i sit eget tempo! Ingen skal presses til noget, som de ikke er klar til LB pålægger Lars at lave en skarp projektplan vedrørende målsætningerne der beskriver 1) hvad der skal ske 2) hvem der skal gøre det og 3) hvornår det skal ske På LederForum oktober 2014 gør LB status på oprettelsen af lokalforeninger 9) Børneattester skal fremover indhentes digitalt Beskrivelse: Punktet er udskudt fra tidligere LB-møder derfor er det vigtigt at træffe beslutning på dette møde. I DUF-mail fra 25/3 fremgår det at børneattester fremover skal indhentes digitalt: 24. marts Indhent børneattest digitalt fra 1. april Dansk Ungdoms Fællesråd Fra 1. april er det en mulighed. Fra 1. november er det et krav, og derfor skal LMBUs håndtering af børneattester besluttes inden da. Det betyder overvejelser om, hvorvidt det er LMBUs klubber/lokalforeninger; eller LMs kredse; eller LMBUs centraladministration, der skal indhente børneattester og der er fordele og ulemper ved alle 3 løsninger. Lars udarbejder beslutningsforslag til næste LB-møde. Beslutning: Hvordan ønsker LB at børneattesterne fremover skal indhentes hvem skal have ansvaret for det? Bilag C Beslutningsoplæg Beslutning: Dette er en opgave, som skal løses fra centralt hold ellers er der ikke styr på det. Det er en arbejdsmæssigt stor opgave, som kræver mange arbejdstimer, men det er vi nødt til at afsætte ressourcer til. Lars kontakter DFS, DUF m.fl. for at høre, hvordan andre løser den her opgave. Inge kontakter Esben Lunde Larsen for at undersøge om Folketinget egentlig har overvejet de arbejdsbyrder, som dette her pålægger de frivillige organisationer Lars gør både lokalforeninger og uorganiserede klubber opmærksom på at de skal overholde loven pr. 1. november Herudover bliver punktet gjort færdigt via mail. Lars opretter mailtråd Side 4 af 8

5 10) LMBU statistikker Beskrivelse: Inge og Magnus har udarbejdet skema til indsamling af statistik vedrørende klubber og foreninger. Beslutning: Har LB kommentarer til skemaets indhold, så det kan færdiggøres? Hvem skal indsamle oplysningerne til skemaet? Medlemmer i 3 x AU eller frivillige i afdelingerne? Bilag D Drøftelse: LB skal afklare med sig selv om skemaet egentlig handler om statistik i LM Kids og LM Between eller om det egentlig handler om at skabe overblik over medlemsoplysninger i hele LMBU. For i den nuværende udformning er skemaet blevet alt for fyldigt. Beslutning: LB ønsker en database med en samlet oversigt over LMBU. Databasen skal indeholde relevante informationer om LMBUs medlemmer og aktiviteter. Formålet er at indhente og vedligeholde informationer, som kan anvendes til numerisk statistik over LMBU s størrelse (uanset om man er organiseret i en lokalforening med medlemskab eller ej). Medlemsoplysningerne bliver alligevel opdateret i forbindelse med DUF-ansøgningen. Lars undersøger - Kan listen opdateres elektronisk ved at lokale ledere f.eks. en gang om året modtager en mail med et link til en database, som de derefter selv opdaterer med oplysningerne? - Kan Vennedatabasen opfylde det behov vi gerne vil dække med skemaet her? LM Kids 11) Referat fra børneudvalget Beskrivelse: Inge orienterer om nogle af de områder, som AU arbejder med Drøftelse: Har LB spørgsmål eller kommentarer til referaterne? Bilag referater ligger i Lederforums fælles Dropbox Drøftelse: AU ønsker, at der er telefonnummer på siden af Boblen, men LB mener det kan blive noget rod, fordi medarbejdere og deres telefonnumre bliver udskiftet over tid. Derimod skal der som minimum være henvisning til lm-kids.dk på bilen. Lars tjekker op på det. Inge foreligger konkrete forespørgsler fra AU til LB LB giver kommentarer og Inge følger op. Blandt andet har AU Kids en forespørgsel om hvorvidt indsamlingsprojekterne fremover kan følge skoleåret og ikke kalenderåret. LB foreslår: LMU begynder sit Danmarksprojekt i skoleåret 15/16 LM-Kids afslutter sit Cambodjaprojekt med udgangen af 15 og holder derefter ½ års indsamlingspause LMBU indleder derefter en fælles international indsamling i skoleåret 16/17 og derefter følger fremtidige landsindsamlinger skoleårets rytme Denne skabelon er indtil videre kun et forslag og skal besluttes eller afvises på næste LB-møde Beslutning: Boblen skal ikke bruges til privat udlejning ved f.eks. børnefødselsdage. Den er indkøbt til evangelisering i LM Kids og skal derfor anvendes til det formål. 12) Overvejelser om Nådada Beskrivelse: Helle og Maria har skrevet en indstilling på 2 sider til LB vedr. deres overvejelser omkring Nådada. Dokumentet og resultatet af brugerundersøgelsen er vedlagt som bilag. Indstillingens konklusion lyder sådan: Vi vil anbefale, at Nådada nytænkes i forbindelse med LMBU s nye farver, design og logo, så bladet kan blive en del af det nye LMBU. Og vi ønsker, at Christian Rahbek også kikker på Nådada, når han skal lave et nyt grafisk udtryk til LMBU. Derudover vil vi gerne arbejde ud fra det indholdsmæssige forslag, der nytænker bladet med hensyn til indhold. Side 5 af 8

6 Beslutning: Hvordan forholder LB sig til indstillingen fra Nådada? Hvilke retningslinjer giver LB for redaktionens videre arbejde med bladet? Bilag E (samt E1-E5) Beslutning: LB ser to muligheder 1) at bladet nedlægges og kræfterne lægges i en hjemmeside (som AU-Kids foreslår) 2) at bladet fortsætter som rent Kids-blad (som AU-Between foreslår) Derfor kan LB først tage en konkret beslutning vedrørende Maria og Helles indstilling, når både AU Kids og AU Between har taget stilling til bladets fremtid på baggrund af den slutbrugerundersøgelse, som Maria og Helle har gennemført. Det betyder, at Inge og Thomas fremlægger indstillingen fra Nådada på næste møde i de to arbejdsudvalg. Derefter kommer punktet på LB s dagsorden igen på et efterfølgende LB-møde. LM Between 13) Referat fra junior-teen udvalget Beskrivelse: Thomas orienterer om nogle af de områder, som AU arbejder med Drøftelse: Har LB spørgsmål eller kommentarer til referaterne? Bilag referater ligger i Lederforums fælles Dropbox LB opfordrer AU Between til at finde konkrete måder, hvorpå arbejdsgrenen kan brande sit nye navn. Arbejdet med Betweens nye hjemmeside pågår i samarbejde med grafikeren Orientering: Arbejdsgrenen mangler opdateret bibelstudemateriale og ledervejledninger, men LMBU har endnu ikke ressourcer til at udvikle helt nyt materiale fra bunden. Derfor ønsker AU Between at sætte konsulenterne i gang med at lave sproglige justeringer og opdateringer af ældre bibelstudiemateriale fra Juniorforlagets tid. Materialet skal derefter lægges på hjemmesiden til gratis download. Indtil Between har sin egen hjemmeside skal materialet derfor lægges på lmu.dk og klublederne skal have en mail om at det ligger der. Andreas opretter en ny menulinje på forsiden, der hedder LM Between. Her bliver materialet så lagt i overgangsperioden, indtil en ny selvstændig hjemmeside er klar. Beslutning: LB bekræfter, at konsulenterne (primært Maria, Andrea og evt. Per) skal arbejde med at lave disse sproglige justeringer og opdateringer af det ældre materiale. LB pointerer dog samtidig, at oprettelsen af nye lokalforeninger har førsteprioritet, når konsulenterne skal prioritere deres tid, men de skal også finde tid til dette arbejde alligevel. LMU 14) Referat fra ungdomsudvalget Beskrivelse: Magnus orienterer om nogle af de områder, som AU arbejder med Drøftelse: Har LB spørgsmål eller kommentarer til referaterne? Bilag referater ligger i Lederforums fælles Dropbox Orientering: AU er lige på trapperne med at udgive en Bibelglæde-video. Kun to medlemmer i AU LMU fortsætter efter LGF det er en stor udfordring og et bedeemne. 15) Lmu.dk - mobiludgave Beskrivelse: Redaktionen for lmu.dk har drøftet om det er ved at være tid til at satse på at lave en mobilvenlig udgave af lmu.dk. De har derfor skrevet en indstilling til LB, hvori det blandt andet fremgår, at udgiften til projektet vil være ca. kr ,-. Derudover kan programmeringsdelen risikere at blive dyrere. Redaktionen konkluderer derfor, at udgiften er den største ulempe, men indstiller alligevel til LB at: det er et naturligt tidspunkt at tage dette skridt af de to grunde, som jeg har ridset op: Side 6 af 8

7 1. Smartphones bliver i stigende grad den primære platform til at gå på nettet 2. Idéen med lmu.dk er, at det er en side, som skal bruges løbende, og det tjener derfor formålet at gøre den mere tilgængelig I sin drøftelse og beslutning kan LB evt. sammentænke redaktionens overvejelser med det igangværende arbejde omkring LMBU s grafiske identitet og fremtidige hjemmeside. Beslutning: Hvordan forholder LB sig til indstillingen fra lmu.dk? Hvilke retningslinjer giver LB for redaktionens videre arbejde med en mobilvenlig udgave af lmu.dk? Bilag F Beslutning: Det er dejligt at mærke at der kommer så konkrete og initiativrige ideer fra redaktionens side. Det er helt rigtigt set, at der selvfølgelig skal laves en mobiludgave. Timingen er dog uheldig, fordi vi lige nu er i gang med at udvikle ny hjemmeside for LMBU og de 3 arbejdsgrene. LB siger derfor Ja til intentionen, men skibet kan først sættes i søen, når den nye hjemmeside er lavet, hvor en mobiludgave skal integreres i lmu-delen (og muligvis også i andre dele af hjemmesiden). Tidsperspektivet for dette er dog årsskiftet 2015/16. LB spørger om der er redaktionsmedlemmer i lmu.dk, som vil være oplagt at inddrage i arbejdet med den nye hjemmeside. Lars sender spørgsmålet videre til redaktionen. Når LMBU s grafiske identitet er på plads i løbet af efteråret 2014 giver Lars en af konsulenterne opgaven som projektleder på arbejdet med den kommende nye hjemmeside. Projektledelsen indebærer ansvar for tidsplan, økonomi og at være tovholder på opbygningen af den nye hjemmeside. Tidshorisonten for projektet er at sommerferien 2015 muligvis kan være produktionsperiode på den nye hjemmeside. Dermed vil det nemlig være muligt at projektansætte en studerende til opgaven. Økonomi 16) Budget 2015 Beskrivelse: Det er ved at være tid til overvejelser omkring Budget 2015, og der er allerede planlagt en del udgifter, som vedrører F.eks. partnerskab med AdamogEva.dk, grafisk identitet og arbejde med hjemmesider m.m. Derudover er der eventuelle udgifter til internationale aktiviteter som f.eks. Gospel Coalition og tur til Tanzania sammen med LME. Drøftelse: Har LB ideer til og overvejelser omkring andre større udgifter, som Lars og Mogens skal indarbejde i første budgetudkast? Drøftelse: LB giver sine input og ideer, som Lars indarbejder i første budgetudkast til fremlæggelse efter sommerferien. Personale og Landsbestyrelse 17) Gospel Coalition Conference i 2015 Beskrivelse: På mødet 12. maj besluttede LB, at spørgsmålet omkring hvor mange og hvilke LMBU-konsulenter, der skal til GCC, kan drøftes og besluttes via mail. Drøftelse: LB tager derfor emnet op via mail efter dette møde. 18) Bibelen for banditter Beskrivelse: En gruppe LM ere i Videbæk udvikler en app med Bibelhistorier for 3-6 årige Beslutning: Vil LB støtte udviklingsarbejdet økonomisk? Bilag G Beslutning: LB vil gerne støtte initiativet og have tilbagemelding fra dem om hvad projektet indeholder. På baggrund af mere information vil vi gerne støtte projektet. LB foreslår muligheden for, at de benytter Crowd-funding. For hver krone de selv indsamler støtter vi med tilsvarende 1 krone (evt. op til kr ) Side 7 af 8

8 Lars arbejder videre med kontakten til dem. Lars har mandat til at støtte med kr Eventuelt 19) Magnus har inviteret Lars til lederudviklingssamtale og givet ham opgaven at skrive et visionspapir for LMBU som optakt til samtalen. 20) Lars orienterer om samarbejdet med Ung Uge på Virksund, hvor nogle forhold skal afklares nærmere. Information om Dropbox og Intranet Ud over Landsbestyrelsens egen Dropbox har LB også adgang til LMBU s Intranet, hvor dagsordener og referater bliver lagt. Her ligger blandt andet også de gældende vedtægter m.m. Link: https://dlm.dotserv.com/ Orientering om Parkeringspladsen Landsbestyrelsen har adgang til en fælles Dropbox. Her ligger de sager, der endnu ikke er blevet behandlet. Ved hvert bestyrelsesmøde bliver parkeringspladsen opdateret med henblik på at sætte de forskellige sager på kommende møder. Referat godkendt og underskrevet af LMBU s Landsbestyrelse Mandag 8. september 2014 Side 8 af 8

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat Sted: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tidspunkt: Mandag 8. september kl. 17:00 21:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Forplejning: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet

Læs mere

Referat LMBU Landsbestyrelse 9. november 2013

Referat LMBU Landsbestyrelse 9. november 2013 Ordstyrer: Magnus Haahr Nielsen. Referent: Lars Larsen. Til stede: Magnus Haahr Nielsen, Thomas Vestergaard Rasmussen, Michael Andreas Nissen, Inge Noer Larsen, Sarah Engmark og Lars Larsen Fraværende:

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE

MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE REFERAT MØDE I DET TVÆRGÅENDE UNDERUDVALG ØKONOMIUDVALGET FOR JAMMERBUGT KOMMUNE onsdag, den 1. marts 2006 Mødet afholdes i mødelokale 1, Brovst Rådhus, kl. 13.30 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt nr. 6: Forslag

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

DAGSORDEN. Navn. Kreds

DAGSORDEN. Navn. Kreds DAGSORDEN Navn Kreds 1 Kære Landsmødedeltager Hermed har vi fornøjelsen at udsende dagsorden til Landsmødet på Hotel Nyborg Strand den 14. til den 16. november 2008. I dette hæfte finder du dagsorden for

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset.

Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Referat fra ordinær efterårsgeneralforsamling onsdag d. 24. september 2014 kl. 19.00 i festhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi

Åbningstider: Efter aftale. Kanalstrategi Åbningstider: Efter aftale Kanalstrategi 2009-2012 Hørsholm Kommunes Kanalstrategi 2009 2012 Indledning....2 Sammendrag...4 Baggrund...6 Interne impulser...6 Eksterne impulser...6 Nuværende brug af web-

Læs mere

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

Landsmøde 2012. Vedtægter

Landsmøde 2012. Vedtægter Landsmøde 2012 Vedtægter Landsmøde 2012 Nyt forslag til vedtægter Hovedbestyrelsen har nu fremlagt et revideret forslag til nye vedtægter, der skal drøftes på landsmødet til november. Dokumentet har ændret

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen.

Stjernens Årsskrift. Kære venner af Stjernen. Stjernens Årsskrift 2014 Kære venner af Stjernen. I sidder her med mange spændende beretninger, om det store arbejde der bliver gjort i og ud fra Stjernen. Meget spændende læsning, som I har tid til at

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 4.-5.februar 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 4.2.2015 kl. 15.00 til 18.30 Slut: 5.2.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15-16. maj 2013 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.5.2013 kl. 10.15 Slut: 16.5.2013 kl. 15.00 URO/HWI/PHS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere