LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat"

Transkript

1 Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tirsdag 10. juni kl. 17:00 21:00 (incl. fællesspisning med konsulenter) Inge Lars Lars Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet Samme dag er LMBU s konsulenter også i Odense, og derfor begynder mødet med fællesspisning sammen med dem. Landsbestyrelsens møde foregår fra ca. 18:00 til 21:30. Blå skrift viser ændringer i forhold til dagsorden. Understregning viser personer med en opgave. Afbud Michael, Sarah og Henning er forhindret i at deltage. Mødedeltagere Inge, Thomas, Magnus og Lars Jf. LMBU forretningsorden skal 2/3 af bestyrelsen være til stede for at være beslutningsdygtige. Derfor konkluderer de tilstedeværende, at der i dag ikke kan træffes væsentlige strategiske beslutninger, men at de forskellige punkter kan drøftes alligevel. Indledning Bibellæsning og bøn v/thomas Citat fra Bonhoeffers bog Fællesskab om at vi har fået det kristne fællesskab af nåde og derfor må sætte pris på det. Referater Referat fra 12. maj er vedlagt som bilag og skal underskrives. Bilag A referat fra 12. maj Lars sender det rigtige referat samt lægger det i Dropbox lige nu er der kun en kladdeudgave. Kommende møder og vigtige datoer Næste LB-møde foregår via Skype onsdag 13. august kl :30 De fleste har den 26/8 stående i deres kalender Lars tjekker med Sarah, Henning og Michael, hvilken dato der er bedst for alle. Opdatering af «Parkeringspladsen» 1) Parkeringspladsen Beskrivelse: I LB s Dropbox er et dokument med emner, der skal prioriteres og eventuelt sættes på en kommende dagsorden. Beslutning: Har LB punkter, der skal prioriteres til næste mødes dagsorden? Beslutning: Status på kandidater til LB og AU skal drøftes via mail i løbet af juni. Lars tager punktet op. Orientering 2) Partnerskab med AdamogEva.dk Beskrivelse: LMBU har indgået partnerskabsaftale med hjemmesiden AdamogEva.dk, hvor unge kan spørge om parforhold og sex. Aftalen indebærer, at LMBU de næste 3 år betaler kr ,- om året til dem og vi får derfor et banner på deres hjemmeside, som viser, at LMU (LMBU) bakker op om siden. Beslutning: LB har via mails bekræftet og godkendt at LMBU indgår partnerskabsaftalen. Side 1 af 8

2 3) Fællessang 4 Beskrivelse: Fællessang skal muligvis udkomme i ny udgave omkring 2017/18. Landslederne for KFS, IMU, ELU og LMBU har derfor sammen iværksat en undersøgelse på bl.a. lmu.dk og Facebook om, hvordan brugerne af Fællessang 3 forestiller sig, at den nye udgave skal udgives. Som selvstændig sangbog? Som tillæg til Sange og Salmer? Som app til smartphone? Som Drøftelse: Har LB en kommentar til dette? Drøftelse: LB mener, det er godt undersøgelsen er sat i gang blandt andet fordi det er vigtigt, at vi løbende udgiver vores eget materiale. 4) Vedtægter i Odense LMU Beskrivelse: Odense LMU har undervejs i diverse formandsskifter mistet deres papirudgave af lokalvedtægterne. Derfor har de benyttet LMBU s skabelon til på en ekstraordinær generalforsamling at vedtage vedtægter for deres lokalforening. Nu har de derfor vedtægterne både i fysisk og elektronisk form og LMBU s landskontor har en elektronisk kopi liggende. Drøftelse: LB synes, det er en god ide at kopi af lokalforeningers vedtægter ligger i elektronisk form på landskontoret. Hvis flere lokalforeninger gør samme øvelse som Odense LMU, vil vi efterhånden få luget ud i lokalvedtægter med antikupreglen. Når Mogens fremover fintæller medlemslisterne vil han dermed kunne tage højde for at antikupreglen ikke findes i nogle af lokalvedtægterne = flere medlemmer med fulde medlemsrettigheder. 5) Tanzaniatur i samarbejde mellem LMBU og LME Beskrivelse: Af hensyn til den fremtidige støtteansøgning har DUF bedt om en redegørelse vedr. turens struktur og samarbejdet mellem LMBU og LME Drøftelse: Har LB kommentarer, som Lars skal indarbejde i redegørelsen? Drøftelse: LB giver input til Lars, som han indarbejder i redegørelsen. Visioner, retning og langsigtede tanker 6) LMBU s grafiske identitet Beskrivelse: Magnus og Lars orienterer om samarbejdet med grafikeren og giver en statusopdatering. Drøftelse: Har LB kommentarer til det videre arbejde på baggrund af orienteringen? Orientering: Magnus orienterer om samarbejdet med grafikeren og nævner blandt andet, at der er stor gensidig forståelse for hvordan arbejdet skal foregå. Næste møde er 19. juni, hvor grafikeren på baggrund af det første møde fremlægger konkrete udkast til LMBU s fremtidige logo og grafiske udtryk. 7) Medlemmer i andre organisationers bestyrelser udpeget af LMBU Beskrivelse: Forretningsorden viser, at LMBU har pladser stående tomme i forskellige LMrelaterede bestyrelser samt at der skal vælges/genvælges personer i løbet af Derudover har formanden for Sædding Efterskole rettet henvendelse til Lars, fordi skolen overvejer at skrive LMBU s 2 pladser i skolebestyrelsen ud af deres vedtægter. Skolens overvejelser handler om at rette vedtægterne til, så de passer til virkeligheden hvor LM Kids og LMU hidtil reelt ikke har været repræsenteret i skolebestyrelsen. Drøftelse: Hvilket svar ønsker LB at give til Sædding Efterskole? Har LB forslag til personer, der kan træde ind i de forskellige bestyrelser, hvor LMBU har pladser? Beslutning: På baggrund af drøftelsen ønsker LB, at Lars meddeler Sædding Efterskole dette: LB erkender, at LMU og LM Kids i mange år ikke har udfyldt deres rolle i forhold til blandt andet Sæddings bestyrelse Samtidig slår LB fast, at netop fordi LMBU s målgruppe nu er så bred som den er, så er det faktisk endnu mere nødvendigt end tidligere, at LMBU er repræsenteret Derfor kan LB ikke acceptere at blive skrevet ud af Sæddings vedtægter fordi det helt grundlæggende udfordrer LMBU s placering i LM-familien LB er dog åben overfor at LMBU fremover kun har en plads og ikke to i efterskolens bestyrelse Side 2 af 8

3 LB opfordrer samtidig efterskolen til at opdatere deres vedtægter, så der står LMBU og ikke LMU eller LM Kids i deres vedtægter LB mener, at det er en helt principiel diskussion om hvorvidt LMBU er repræsenteret i bestyrelsen for LM s skoler eller ej. Derfor opfordrer LB Sædding Efterskole til at løfte diskussionen op som et punkt på dagsorden ved LM s kommende generalforsamling i efteråret For LM s ledelse bør på helt overordnet og principielt plan beslutte, hvordan LM ønsker at: 1) Give sine skoler de bedst mulige, velfungerende og arbejdende bestyrelser 2) Signalere den åndelige tilknytning mellem skolerne, LM og LM s børne- og ungdomsarbejde (LMBU) Derudover beslutter LB, at punktet vedrørende LMBU-repræsentanter i diverse andre skolebestyrelser skal tages over mail senere. Lars tager punktet op. Aktuelle sager i LMBU Fælles sager 8) Godkende vedtægter i nyoprettet lokalforening Beskrivelse: LM s Børne- og Juniorarbejde i Guldborgsund har oprettet en lokalforening og indsendt deres vedtægter til LMBU s Landsbestyrelse Beslutning: Kan LB godkende vedtægterne og dermed optage LM s Børne- og Juniorarbejde i Guldborgsund som en lokalforening i LMBU? Bilag B Beslutning: LB godkender vedtægterne og byder Guldborgsund hjerteligt velkommen som lokalforening i LMBU. LB peger på at navnet i 1 eventuelt senere kan ændres, så det passer med navnet i 10. Lars nævner dette for lokalforeningen, når han samtidig beder dem angive om de ønsker at høre under Kids-AU Kids eller Between-AU. 8B) Godkende vedtægter i nyoprettet lokalforening Beskrivelse: Nansensgade Børne- og Juniorklub har oprettet en lokalforening og indsendt deres vedtægter til LMBU s Landsbestyrelse Beslutning: Kan LB godkende vedtægterne og dermed optage LM s Børne- og Juniorarbejde i Nansensgade som en lokalforening i LMBU? Bilag X1 og X2 Beslutning: LB godkender vedtægterne og byder Nansensgade hjerteligt velkommen som lokalforening i LMBU. Lokalforeningen i Nansensgade kategoriseres som Kids-klub og hører dermed under Kids-AU. Punkt 8 og 8B medførte en principiel og strategisk drøftelse om målene for fusionsprocessen LMBU kan ikke befinde sig i en fusionsproces i utallige år processen skal afsluttes på at tidspunkt, så organisationen kommer ind i en ny normalsituation: Som LMBU Kræfterne og ressourcerne i LMBU skal bruges til at drive mission ikke til at lave fusion. Derfor skal processen afsluttes, så energien kan frigøres til at forkynde evangeliet indenfor LMBUs nye rammer Slutmålet for fusionsprocessen er, at 80% af klubberne og kredsene i LMBU også er registreret som lokalforeninger Det vil sige, at der på nuværende tidspunkt skal oprettes cirka 50 nye foreninger for at det mål er nået. LB sigter mod at målet er nået med udgangen af 2016 Side 3 af 8

4 Når målsætningen er nået, vil LMBU have i alt cirka 80 lokalforeninger jævnt fordelt både geografisk i hele landet og aldersmæssigt inden for alle LMBU s tre arbejdsgrene I forhold til DUF tilskud betyder det, at LMBU vil befinde sig inden for tilskudsintervallet for organisationer med lokalforeninger. Det opfatter LB som LMBU s normalleje For at nå disse mål ønsker LB at booste oprettelsen af nye lokalforeninger markant så fusionen får konkrete udtryk på den front LB sætter et mål for Lars, som han skal arbejde frem mod: o Fra dags dato og frem til årsskiftet 2014/2015 skal der oprettes 15 nye lokalforeninger o Dermed vil der ved udgangen af 2014 være i alt 55 lokalforeninger i LMBU o Deraf følger at medlemstallet pr. 31/ så har passeret medlemmer i alt Disse målsætninger er meget mere konkrete end hidtil, og derfor er det vigtigt, at kommunikation omkring fusionen samtidig stadig fastholder de hidtidige signaler: o Det her er målet! LB ønsker at sende et klart signal og stå ved sin målsætning o Der er frihed til lokalt at gøre det i sit eget tempo! Ingen skal presses til noget, som de ikke er klar til LB pålægger Lars at lave en skarp projektplan vedrørende målsætningerne der beskriver 1) hvad der skal ske 2) hvem der skal gøre det og 3) hvornår det skal ske På LederForum oktober 2014 gør LB status på oprettelsen af lokalforeninger 9) Børneattester skal fremover indhentes digitalt Beskrivelse: Punktet er udskudt fra tidligere LB-møder derfor er det vigtigt at træffe beslutning på dette møde. I DUF-mail fra 25/3 fremgår det at børneattester fremover skal indhentes digitalt: 24. marts Indhent børneattest digitalt fra 1. april Dansk Ungdoms Fællesråd Fra 1. april er det en mulighed. Fra 1. november er det et krav, og derfor skal LMBUs håndtering af børneattester besluttes inden da. Det betyder overvejelser om, hvorvidt det er LMBUs klubber/lokalforeninger; eller LMs kredse; eller LMBUs centraladministration, der skal indhente børneattester og der er fordele og ulemper ved alle 3 løsninger. Lars udarbejder beslutningsforslag til næste LB-møde. Beslutning: Hvordan ønsker LB at børneattesterne fremover skal indhentes hvem skal have ansvaret for det? Bilag C Beslutningsoplæg Beslutning: Dette er en opgave, som skal løses fra centralt hold ellers er der ikke styr på det. Det er en arbejdsmæssigt stor opgave, som kræver mange arbejdstimer, men det er vi nødt til at afsætte ressourcer til. Lars kontakter DFS, DUF m.fl. for at høre, hvordan andre løser den her opgave. Inge kontakter Esben Lunde Larsen for at undersøge om Folketinget egentlig har overvejet de arbejdsbyrder, som dette her pålægger de frivillige organisationer Lars gør både lokalforeninger og uorganiserede klubber opmærksom på at de skal overholde loven pr. 1. november Herudover bliver punktet gjort færdigt via mail. Lars opretter mailtråd Side 4 af 8

5 10) LMBU statistikker Beskrivelse: Inge og Magnus har udarbejdet skema til indsamling af statistik vedrørende klubber og foreninger. Beslutning: Har LB kommentarer til skemaets indhold, så det kan færdiggøres? Hvem skal indsamle oplysningerne til skemaet? Medlemmer i 3 x AU eller frivillige i afdelingerne? Bilag D Drøftelse: LB skal afklare med sig selv om skemaet egentlig handler om statistik i LM Kids og LM Between eller om det egentlig handler om at skabe overblik over medlemsoplysninger i hele LMBU. For i den nuværende udformning er skemaet blevet alt for fyldigt. Beslutning: LB ønsker en database med en samlet oversigt over LMBU. Databasen skal indeholde relevante informationer om LMBUs medlemmer og aktiviteter. Formålet er at indhente og vedligeholde informationer, som kan anvendes til numerisk statistik over LMBU s størrelse (uanset om man er organiseret i en lokalforening med medlemskab eller ej). Medlemsoplysningerne bliver alligevel opdateret i forbindelse med DUF-ansøgningen. Lars undersøger - Kan listen opdateres elektronisk ved at lokale ledere f.eks. en gang om året modtager en mail med et link til en database, som de derefter selv opdaterer med oplysningerne? - Kan Vennedatabasen opfylde det behov vi gerne vil dække med skemaet her? LM Kids 11) Referat fra børneudvalget Beskrivelse: Inge orienterer om nogle af de områder, som AU arbejder med Drøftelse: Har LB spørgsmål eller kommentarer til referaterne? Bilag referater ligger i Lederforums fælles Dropbox Drøftelse: AU ønsker, at der er telefonnummer på siden af Boblen, men LB mener det kan blive noget rod, fordi medarbejdere og deres telefonnumre bliver udskiftet over tid. Derimod skal der som minimum være henvisning til lm-kids.dk på bilen. Lars tjekker op på det. Inge foreligger konkrete forespørgsler fra AU til LB LB giver kommentarer og Inge følger op. Blandt andet har AU Kids en forespørgsel om hvorvidt indsamlingsprojekterne fremover kan følge skoleåret og ikke kalenderåret. LB foreslår: LMU begynder sit Danmarksprojekt i skoleåret 15/16 LM-Kids afslutter sit Cambodjaprojekt med udgangen af 15 og holder derefter ½ års indsamlingspause LMBU indleder derefter en fælles international indsamling i skoleåret 16/17 og derefter følger fremtidige landsindsamlinger skoleårets rytme Denne skabelon er indtil videre kun et forslag og skal besluttes eller afvises på næste LB-møde Beslutning: Boblen skal ikke bruges til privat udlejning ved f.eks. børnefødselsdage. Den er indkøbt til evangelisering i LM Kids og skal derfor anvendes til det formål. 12) Overvejelser om Nådada Beskrivelse: Helle og Maria har skrevet en indstilling på 2 sider til LB vedr. deres overvejelser omkring Nådada. Dokumentet og resultatet af brugerundersøgelsen er vedlagt som bilag. Indstillingens konklusion lyder sådan: Vi vil anbefale, at Nådada nytænkes i forbindelse med LMBU s nye farver, design og logo, så bladet kan blive en del af det nye LMBU. Og vi ønsker, at Christian Rahbek også kikker på Nådada, når han skal lave et nyt grafisk udtryk til LMBU. Derudover vil vi gerne arbejde ud fra det indholdsmæssige forslag, der nytænker bladet med hensyn til indhold. Side 5 af 8

6 Beslutning: Hvordan forholder LB sig til indstillingen fra Nådada? Hvilke retningslinjer giver LB for redaktionens videre arbejde med bladet? Bilag E (samt E1-E5) Beslutning: LB ser to muligheder 1) at bladet nedlægges og kræfterne lægges i en hjemmeside (som AU-Kids foreslår) 2) at bladet fortsætter som rent Kids-blad (som AU-Between foreslår) Derfor kan LB først tage en konkret beslutning vedrørende Maria og Helles indstilling, når både AU Kids og AU Between har taget stilling til bladets fremtid på baggrund af den slutbrugerundersøgelse, som Maria og Helle har gennemført. Det betyder, at Inge og Thomas fremlægger indstillingen fra Nådada på næste møde i de to arbejdsudvalg. Derefter kommer punktet på LB s dagsorden igen på et efterfølgende LB-møde. LM Between 13) Referat fra junior-teen udvalget Beskrivelse: Thomas orienterer om nogle af de områder, som AU arbejder med Drøftelse: Har LB spørgsmål eller kommentarer til referaterne? Bilag referater ligger i Lederforums fælles Dropbox LB opfordrer AU Between til at finde konkrete måder, hvorpå arbejdsgrenen kan brande sit nye navn. Arbejdet med Betweens nye hjemmeside pågår i samarbejde med grafikeren Orientering: Arbejdsgrenen mangler opdateret bibelstudemateriale og ledervejledninger, men LMBU har endnu ikke ressourcer til at udvikle helt nyt materiale fra bunden. Derfor ønsker AU Between at sætte konsulenterne i gang med at lave sproglige justeringer og opdateringer af ældre bibelstudiemateriale fra Juniorforlagets tid. Materialet skal derefter lægges på hjemmesiden til gratis download. Indtil Between har sin egen hjemmeside skal materialet derfor lægges på lmu.dk og klublederne skal have en mail om at det ligger der. Andreas opretter en ny menulinje på forsiden, der hedder LM Between. Her bliver materialet så lagt i overgangsperioden, indtil en ny selvstændig hjemmeside er klar. Beslutning: LB bekræfter, at konsulenterne (primært Maria, Andrea og evt. Per) skal arbejde med at lave disse sproglige justeringer og opdateringer af det ældre materiale. LB pointerer dog samtidig, at oprettelsen af nye lokalforeninger har førsteprioritet, når konsulenterne skal prioritere deres tid, men de skal også finde tid til dette arbejde alligevel. LMU 14) Referat fra ungdomsudvalget Beskrivelse: Magnus orienterer om nogle af de områder, som AU arbejder med Drøftelse: Har LB spørgsmål eller kommentarer til referaterne? Bilag referater ligger i Lederforums fælles Dropbox Orientering: AU er lige på trapperne med at udgive en Bibelglæde-video. Kun to medlemmer i AU LMU fortsætter efter LGF det er en stor udfordring og et bedeemne. 15) Lmu.dk - mobiludgave Beskrivelse: Redaktionen for lmu.dk har drøftet om det er ved at være tid til at satse på at lave en mobilvenlig udgave af lmu.dk. De har derfor skrevet en indstilling til LB, hvori det blandt andet fremgår, at udgiften til projektet vil være ca. kr ,-. Derudover kan programmeringsdelen risikere at blive dyrere. Redaktionen konkluderer derfor, at udgiften er den største ulempe, men indstiller alligevel til LB at: det er et naturligt tidspunkt at tage dette skridt af de to grunde, som jeg har ridset op: Side 6 af 8

7 1. Smartphones bliver i stigende grad den primære platform til at gå på nettet 2. Idéen med lmu.dk er, at det er en side, som skal bruges løbende, og det tjener derfor formålet at gøre den mere tilgængelig I sin drøftelse og beslutning kan LB evt. sammentænke redaktionens overvejelser med det igangværende arbejde omkring LMBU s grafiske identitet og fremtidige hjemmeside. Beslutning: Hvordan forholder LB sig til indstillingen fra lmu.dk? Hvilke retningslinjer giver LB for redaktionens videre arbejde med en mobilvenlig udgave af lmu.dk? Bilag F Beslutning: Det er dejligt at mærke at der kommer så konkrete og initiativrige ideer fra redaktionens side. Det er helt rigtigt set, at der selvfølgelig skal laves en mobiludgave. Timingen er dog uheldig, fordi vi lige nu er i gang med at udvikle ny hjemmeside for LMBU og de 3 arbejdsgrene. LB siger derfor Ja til intentionen, men skibet kan først sættes i søen, når den nye hjemmeside er lavet, hvor en mobiludgave skal integreres i lmu-delen (og muligvis også i andre dele af hjemmesiden). Tidsperspektivet for dette er dog årsskiftet 2015/16. LB spørger om der er redaktionsmedlemmer i lmu.dk, som vil være oplagt at inddrage i arbejdet med den nye hjemmeside. Lars sender spørgsmålet videre til redaktionen. Når LMBU s grafiske identitet er på plads i løbet af efteråret 2014 giver Lars en af konsulenterne opgaven som projektleder på arbejdet med den kommende nye hjemmeside. Projektledelsen indebærer ansvar for tidsplan, økonomi og at være tovholder på opbygningen af den nye hjemmeside. Tidshorisonten for projektet er at sommerferien 2015 muligvis kan være produktionsperiode på den nye hjemmeside. Dermed vil det nemlig være muligt at projektansætte en studerende til opgaven. Økonomi 16) Budget 2015 Beskrivelse: Det er ved at være tid til overvejelser omkring Budget 2015, og der er allerede planlagt en del udgifter, som vedrører F.eks. partnerskab med AdamogEva.dk, grafisk identitet og arbejde med hjemmesider m.m. Derudover er der eventuelle udgifter til internationale aktiviteter som f.eks. Gospel Coalition og tur til Tanzania sammen med LME. Drøftelse: Har LB ideer til og overvejelser omkring andre større udgifter, som Lars og Mogens skal indarbejde i første budgetudkast? Drøftelse: LB giver sine input og ideer, som Lars indarbejder i første budgetudkast til fremlæggelse efter sommerferien. Personale og Landsbestyrelse 17) Gospel Coalition Conference i 2015 Beskrivelse: På mødet 12. maj besluttede LB, at spørgsmålet omkring hvor mange og hvilke LMBU-konsulenter, der skal til GCC, kan drøftes og besluttes via mail. Drøftelse: LB tager derfor emnet op via mail efter dette møde. 18) Bibelen for banditter Beskrivelse: En gruppe LM ere i Videbæk udvikler en app med Bibelhistorier for 3-6 årige Beslutning: Vil LB støtte udviklingsarbejdet økonomisk? Bilag G Beslutning: LB vil gerne støtte initiativet og have tilbagemelding fra dem om hvad projektet indeholder. På baggrund af mere information vil vi gerne støtte projektet. LB foreslår muligheden for, at de benytter Crowd-funding. For hver krone de selv indsamler støtter vi med tilsvarende 1 krone (evt. op til kr ) Side 7 af 8

8 Lars arbejder videre med kontakten til dem. Lars har mandat til at støtte med kr Eventuelt 19) Magnus har inviteret Lars til lederudviklingssamtale og givet ham opgaven at skrive et visionspapir for LMBU som optakt til samtalen. 20) Lars orienterer om samarbejdet med Ung Uge på Virksund, hvor nogle forhold skal afklares nærmere. Information om Dropbox og Intranet Ud over Landsbestyrelsens egen Dropbox har LB også adgang til LMBU s Intranet, hvor dagsordener og referater bliver lagt. Her ligger blandt andet også de gældende vedtægter m.m. Link: https://dlm.dotserv.com/ Orientering om Parkeringspladsen Landsbestyrelsen har adgang til en fælles Dropbox. Her ligger de sager, der endnu ikke er blevet behandlet. Ved hvert bestyrelsesmøde bliver parkeringspladsen opdateret med henblik på at sætte de forskellige sager på kommende møder. Referat godkendt og underskrevet af LMBU s Landsbestyrelse Mandag 8. september 2014 Side 8 af 8

LMBU Landsbestyrelse 12. maj 2014 Dagsorden

LMBU Landsbestyrelse 12. maj 2014 Dagsorden Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: Sct. Hans Kirke, Skt. Hans Plads 1, Odense Mandag 12. maj kl. 17:00 20:30 (fremrykket, fordi nøgle skal afleveres) Magnus Lars Lars

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 17. marts 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 17. marts 2014 Referat Sted: Skype-møde Tidspunkt: Mandag kl. 20:30-22:00 Mødeleder: Sarah Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet Blå skrift viser tilføjelser i forhold til dagsordens-teksten.

Læs mere

Referat LMBU Landsbestyrelse, 22. april 2014

Referat LMBU Landsbestyrelse, 22. april 2014 Sted: Skype-møde Tidspunkt: Mandag 22. april kl. 20:30-22:00 Mødeleder: Magnus Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet Blå skrift viser tilføjelser i forhold til

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse (via Skype) 26. august 2014 Dagsorden

LMBU Landsbestyrelse (via Skype) 26. august 2014 Dagsorden Sted: Skype-møde Tidspunkt: Tirsdag 26. august kl. 20:30-22:00 Mødeleder: Magnus Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet Blå skrift viser ændringer i forhold til

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 4. oktober 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 4. oktober 2014 Referat Sted: Esajasskolen, Kirkegade 16, 2650 Hvidovre Tidspunkt: Lørdag 4. oktober kl. 16:00-21:00 Mødeleder: Magnus Referent: Lars Forplejning: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat Sted: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tidspunkt: Mandag 8. september kl. 17:00 21:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Forplejning: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 24. november 2014 Dagsorden

LMBU Landsbestyrelse 24. november 2014 Dagsorden Sted: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, 5000 Odense C Tidspunkt: Mandag 24. november kl. 17:00 21:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Forplejning: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 21. februar 2015 Referat

LMBU Landsbestyrelse 21. februar 2015 Referat Sted: LMBU s Landskontor, Industrivænget 40, 3400 Hillerød Tidspunkt: Lørdag 21. februar 2015 kl. 16:00-20:00 Mødeleder: Magnus Referent: Lars Forplejning: Lars Aftensmaden bliver bestilt her: Stenovnspizza.nu

Læs mere

Landsbestyrelsesmøde d. 11. juli 2013 Sted: Haderslev Næs Bibelcamping Tidspunkt: 10:30 17:00

Landsbestyrelsesmøde d. 11. juli 2013 Sted: Haderslev Næs Bibelcamping Tidspunkt: 10:30 17:00 Landsbestyrelsesmøde d. 11. juli 2013 Sted: Haderslev Næs Bibelcamping Tidspunkt: 10:30 17:00 Ansvarlig for forplejning: Line Ansvar for lokaler, nøgle m.m.: Line Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Line Højgaard

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse (via Skype) 16. marts 2015 Referat

LMBU Landsbestyrelse (via Skype) 16. marts 2015 Referat Sted: Skype-møde Tidspunkt: Mandag 16. marts 2015 kl. 20:30-22:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Forplejning: det står man selv for Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet Lars

Læs mere

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen Landsbestyrelsesmøde d. 28. April 2013 Sted: Finderup, hos Lines forældre Tidspunkt: I forlængelse af LM-landsmødet Ansvarlig for forplejning: Line Ansvar for lokaler, nøgle m.m.: Line Tilstede: Magnus

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat Sted: Ølgod Missionshus, Østerbro 20, 6870 Ølgod Tidspunkt: lørdag kl. 17:30 til søndag kl. 12:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet Mødeplan: Prioritere dagsordenspunkterne

Læs mere

2. Valg af dirigent Lars B. Larsen er af landsbestyrelsen opstillet til dirigent, det er enstemmigt vedtaget.

2. Valg af dirigent Lars B. Larsen er af landsbestyrelsen opstillet til dirigent, det er enstemmigt vedtaget. 1. Velkommen Indledning med prologen til Romerbrevet. Paulus er Jesu Kristi tjener, han kommer for at tjene Kristus. Vi skal ikke tjene for at mennesker skal synes godt om os, men vi skal tjene Gud til

Læs mere

Referat LMBU Landsbestyrelse 9. november 2013

Referat LMBU Landsbestyrelse 9. november 2013 Ordstyrer: Magnus Haahr Nielsen. Referent: Lars Larsen. Til stede: Magnus Haahr Nielsen, Thomas Vestergaard Rasmussen, Michael Andreas Nissen, Inge Noer Larsen, Sarah Engmark og Lars Larsen Fraværende:

Læs mere

Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014

Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014 Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014 Kl. 15:00 på Holstebro Kristne Friskole, Valdemar Poulsens Vej 16, 7500 Holstebro Referat 1) Velkomst Ved Landsformand Magnus Haahr Nielsen Indledning:

Læs mere

» Intro « » Du er kasserer «

» Intro « » Du er kasserer « KASSERER GUIDE » Intro Du er kasserer «Tusind tak fordi du har sagt ja til at være kasserer i LMU! Der er mange vigtige opgaver i LMU, og meget ofte skal der bruges penge til at gennemføre dem. Derfor

Læs mere

LMBU. Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU. Foreningsguide for LMBU 1

LMBU. Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU. Foreningsguide for LMBU 1 Foreningsguide for LMBU Hvordan man kan oprette sin klub som en lokalforening i LMBU Foreningsguide for LMBU 1 2 Foreningsguide for LMBU DET ER IKKE Særlig SVÆRT Generalforsamlinger, foreninger, kontingent,

Læs mere

Michael Agerbo Mørch blev valgt som referent Andrea Christensen og Jacob Knudsen blev valgt som stemmeoptællere.

Michael Agerbo Mørch blev valgt som referent Andrea Christensen og Jacob Knudsen blev valgt som stemmeoptællere. Referat fra LMU s landsgeneralforsamling 2012 Sted: Luthersk Missions Højskole, Ansgarvej 2, 3400 Hillerød Tid: Lørdag d. 6. oktober 2012 Kl. 15:20 1. Valg af dirigent og stemmeoptællere Helene Andersen

Læs mere

Lederkursus. For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger

Lederkursus. For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger Lederkursus For alle ledere i LMBUs børneklubber, juniorklubber, teenklubber og ungdomsforeninger 16.- 18. september 2016 Luthersk Missions Højskole (LMH), Hillerød 1 Info Lederkursus er et af årets højdepunkter

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 Navn: KFUM og KFUK i Vejle Stiftet år og dato: KFUM 19. februar 1883. KFUK 28. november 1883 Hjemstedskommune: Vejle Distrikt: Trekanten KFUMs motto: "At de alle

Læs mere

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær

2.2. Referat 2. Ordinære generalforsamling. Tirsdag den kl i mødesalen under Ølstykke Bibliotek. Grundejerforeningen Langekær 2.2 Grundejerforeningen Langekær Skorpionen 73 47 17 56 23 3650 Ølstykke CVR.nr. 42 78 96 15 - Bank konto 3434 289696 www.skorpionen73.dk bestyrelsen@skorpionen73.dk Referat 2. Ordinære generalforsamling

Læs mere

Integrationsråd. Sekretariat Borger & Arbejdsmarked. Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek, mødelokale 11.

Integrationsråd. Sekretariat Borger & Arbejdsmarked. Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek, mødelokale 11. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. juni 2013 Sagsbehandler Per Hedevang Telefon direkte +45 76 16 92 95 Sagsid 2013-267 Integrationsråd Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek,

Læs mere

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13.

12. Bordet rundt, herunder (såfremt der er nyt) orientering fra børneudvalg, ungdomsudvalg, seniorherrer, seniordamer 13. Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde mandag den 20. januar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst Fremtidig regnskabsfører Lene Laursen

Læs mere

Dagsorden til 4Hs Landsmøde

Dagsorden til 4Hs Landsmøde Til: Postmodtager I 4H klubber, 4H områdeformænd, IFYE, 4H konsulenter og 4Hs landsledelse Cc: Sven-Aage Steenholdt Århus, den 7. april 2016 Dagsorden til 4Hs Landsmøde 4H afholder Landsmøde lørdag den

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark.

FOR. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. 9.3 Ved opløsning af samfundet tilfalder alle midler Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark. Nærværende vedtægter: er vedtaget af generalforsamlingen den 26. januar 2010. Dirigent Formand Peter

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 10. december 2013 Referat

LMBU Landsbestyrelse 10. december 2013 Referat Sted: Odense Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tidspunkt: kl. 17:30 til 21:00 Forplejning, lokale, nøgle: Lars Mødeleder: Magnus Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet (se login

Læs mere

Dato: 27. april Ansvar/Proces (hvordan behandler vi emnet) Underskrives TS

Dato: 27. april Ansvar/Proces (hvordan behandler vi emnet) Underskrives TS Dato: Tid: Sted: Dagsorden 27. april 2017 16.00-22.00 Hotel Munkebjerg Vejle Emne: Bestyrelsesmøde i Kristelig Handicapforenings bestyrelse Bestyrelsesmøde 2017/18-1 Mødedeltagere: Thomas B Mikkelsen,

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Landsbestyrelsesmøde fredag den 9. september Referat. Sted: Odense Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tidspunkt: kl.

Landsbestyrelsesmøde fredag den 9. september Referat. Sted: Odense Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tidspunkt: kl. Landsbestyrelsesmøde fredag den 9. september 2013 Sted: Odense Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tidspunkt: kl. 17:30 til 21:00 Ansvarlig for forplejning: Ansvar for lokaler, nøgle m.m.: Lars Lars Tilstede:

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 1. juni 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent) Spejdernes bestyrelse Tirsdag d. 8. juni 2017 kl. 20.30-22.00 Sted: Skype REFERAT Deltagere: David Hansen, Julie Fink, Niels Dam (ordstyrer), Stefan R. Hansen, Erik Friis, Erling Birkbak & Thea Hass (referent)

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Vedtægter for Luthersk Missions Børn og Unge

Vedtægter for Luthersk Missions Børn og Unge Vedtægter for Luthersk Missions Børn og Unge A. Grundlæggende om LMBU 1. Organisation Luthersk Missions Børn og Unge (LMBU) er en sammenslutning af arbejdet blandt børn og unge i Luthersk Mission (LM),

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Mail/opslag bliver hurtigt glemt Har haft en medlemsblad blev ikke læst besluttede at bruge hjemmesiden

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP

Emne: Møde nr. 6-2013. Dato: 02-09-2013. Sted: Vernon Pedersen VP Mødereferat: Regionsledelses møde Emne: Møde nr. 6-2013 Dato: 02-09-2013 Sted: Vernon Pedersen VP Deltagere: Hanne Søndenbroe HS Susanne Wærling SW Bent Schwartzbach BS Louise Munchaus Adsbøl LA Preben

Læs mere

RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT

RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT Møde om: Klubudviklings udvalgs møde Deltagere: Morten Jensen, William Bond, Susanne Fløe og Thomas Johansen Afbud: Karin Olsen og Kasper Mølgaard Dato:

Læs mere

FAQ Sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark. Landsforeningen. Dato Del Nr. Spørgsmål? Svar.

FAQ Sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark. Landsforeningen. Dato Del Nr. Spørgsmål? Svar. FAQ Sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark. Landsforeningen Dato Del Nr. Spørgsmål? Svar. 5-11-2017 A 1 Hvem bestemmer om sammenlægningen skal finde sted? Det gør medlemmerne på SSFs årsmødet og DIS-

Læs mere

Forældrebestyrelsesmøde Dagtilbud Skanderborg Vest

Forældrebestyrelsesmøde Dagtilbud Skanderborg Vest Mødedata Forældrebestyrelsesmøde Dagtilbud Skanderborg Vest Mødedato 17. september 2015 Mødetidspunkt kl. 19.00 21:30 Mødested Vrold Børnehus Gl. skolevej 1 8660 Skanderborg Deltagere Afbud Referent/ Mødeleder/ordstyrer:

Læs mere

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00

Dagsorden. Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Tirsdag d. 5. februar kl. 17.00-21:00 Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - Fernisering af kontoret... 2 - Informationsmedarbejder med på møder... 2 - National aktivitetsplan... 2

Læs mere

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :..

KOP\ Samarbejdsaftale. Korinth Efterskole - Spejderskolen. Gældende for perioden 2009 til 2011. Side l af S . :.. KOP\. :.. Samarbejdsaftale for Korinth Efterskole - Spejderskolen Gældende for perioden 2009 til 2011 Side l af S SAMARBEJDSAFTALE FOR 1 KORINTH EFTERSKOLE - SPEJDERSKOLEN 1 FORMÅL 3 BESTYRELSENS ANSVAR

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd.

Referat. Rasmus Tyrri Nielsen Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1) AFBUD Bendt K.B. Pedersen Suppleant til repræsentantskabet (afd. Referat Den 17. juni 2014 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 16. juni 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

O= Orientering, D=DIALOG, B= Beslutning Punkt Dagsorden Ansvar Referat af beslutning

O= Orientering, D=DIALOG, B= Beslutning Punkt Dagsorden Ansvar Referat af beslutning Åben - Referat d. 13. januar 2015, kl. 19.00-22.00 Indbudte: Sven Wortmann, Bonnie Zimmer Klosterskov, Lene Halkier, Dagmar Knudsen, Thomas Grølsted, Johanne Heinsen, Anni Wulff, Jette Pedersen, Tina Beck,

Læs mere

FAQ Sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark. Dato Del Nr. Spørgsmål? Svar. Landsforeningen

FAQ Sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark. Dato Del Nr. Spørgsmål? Svar. Landsforeningen FAQ Sammenlægning mellem SSF og DIS-Danmark. Dato Del Nr. Spørgsmål? Svar. Landsforeningen 5-11-2017 A 1 Hvem bestemmer om sammenlægningen skal finde sted? Det gør medlemmerne på SSFs årsmødet og DIS-Danmarks

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E

F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E REFERAT 2014 F O T D A N M A R K B E S T Y R E L S E S M Ø D E Dato: 23-05-2014 09:15 Sted: Silkeborg Deltagerfortegnelse... 3 1. Godkendelse... 4 1.1. Godkendelse af dagsorden... 4 1.2. Godkendelse af

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni

Læs mere

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet

Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet Bestyrelsesmøde i SUMH D. 4. februar kl. 16-20 Bestyrelsesmødet afholdes på sekretariatet DAGSORDEN 16.00 1. Velkommen og TJEK-IN IKH 16.15 2. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer IKH 16.20 3.

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. marts 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 10 min 2. Efterretningssager

Læs mere

Journalistisk referat

Journalistisk referat Journalistisk referat Mødet i dag havde som hovedfokus at skabe overblik over de forskellige udvalg og deres arbejde, opdatere udvalgende, samt at diskutere strukturen for Studenterhuset herunder også

Læs mere

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat

ÅDALSKOLEN DAGSORDEN: SKOLEBESTYRELSEN. TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat ÅDALSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN TIRSDAG DEN 9. juni 2012 KL. 19.00 Skiveafdelingen Referat DAGSORDEN: 1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 2. Opfølgning fra sidste møde. 3. TEMA: Forældremøde

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

1. Godkendelse af referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra det konstituerende bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde i Eurasier Klub Danmark (EKD), afholdt 22. juni 2013, kl. 09:30-17:00 hos Ulla Røjgaard, Skolegade 52, 7400 Herning 22. juni 2013 Deltagere: Formand Legarth Brenbak (LB), næstformand

Læs mere

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 12. september 2017 vedlægges som bilag 1. Ekstraordinært bestyrelsesmøde i Uddannelseslederne Dato 02.11.2017 Emne: Referat Dato: 30. oktober 2017 kl. 11-14 i Kompetencehuset i Aarhus. Forslag til referat Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Til godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden

Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Bilag 1 til retningslinje nr. 2: Eksempel på en forretningsorden Forretningsorden for bestyrelsen i (AFDELINGENS NAVN) Indledning Denne forretningsorden fastlægger reglerne for arbejdet i bestyrelsen som

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 6. februar 2011 Tidspunkt : Fredag den 6. januar kl. 15.00 17.00. Sted : Arne Ennegaard Jørgensens kontor Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer : Arne Ennegaard

Læs mere

Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00

Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00 Bestyrelsesmøde Ravnsborg 10/04 2013, afholdes i Ravnsborghallen kl. 19.00-21.00 Til stede: Betina, Rogert, Lars og Lone. Peter som designer på vores hjemmeside Afbud: Stefan, Tina & Martin Referent: Betina

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Mødedato: 18.10.2012 Mødenr.: 03.12. Referat fra konstituerende møde i DSR Holbæk og LL-klub Holbæk

Mødedato: 18.10.2012 Mødenr.: 03.12. Referat fra konstituerende møde i DSR Holbæk og LL-klub Holbæk Referat fra konstituerende møde i Deltagere: Janne Feenstra Jannick Knudsen Britta Soling (syg) Connie Gorell Nielsen Brian Holm Nielsen Louise Kolstrup (til kl. 12) Punkt Emne + uddybning 1. Valg af ordstyrer.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Dagsorden Dato: 19/11-15 Kl Sted: Støvring Højskole - mødelokalet

Dagsorden Dato: 19/11-15 Kl Sted: Støvring Højskole - mødelokalet Dagsorden Dato: 19/11-15 Kl. 16.30-19 Sted: Støvring Højskole - mødelokalet Emne: Bestyrelsesmøde ( m. sandwich ) Formål med mødet: Orientering, opfølgning, refleksion, udarbejdelse af principper og beslutningstagen

Læs mere

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008

Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 Vedtægter for landsorganisationen 4H vedtaget november 2008 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber gennem regionen og danner derved landsorganisationen

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard.

Rådet var således beslutningsdygtigt. Workshoppen blev faciliteret af konsulent Bjørn Nygaard. 15-01-2009, Workshop Opsamling på workshop. Integrationsrådets organisering 2009. Indledning Integrationsrådet afholdt ekstraordinær workshop torsdag d. 15. januar 2009, for at tage stilling til rådets

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl. 18-19.30 1. Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05

Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 REFERAT 2014 GEODANMARK BESTYRELSESMØDE Dato: 19-11-2014 10:00 Sted: KL-huset, lokale S-05 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles interesser

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE

VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE FAQ VALG TIL LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Regler om valg til lokaludvalg findes primært i Retningslinjer for lokaludvalgenes valgmøde, godkendt af Københavns Borgerrepræsentation den 15. juni 2011.

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmødet mandag d. 28. januar 2013 kl. 19.00 21.00 hos Janne, Klosterengen 3 i Roskilde.

Dagsorden til bestyrelsesmødet mandag d. 28. januar 2013 kl. 19.00 21.00 hos Janne, Klosterengen 3 i Roskilde. Ros Efterskole Dagsorden til bestyrelsesmødet mandag d. 28. januar 2013 kl. 19.00 21.00 hos Janne, Klosterengen 3 i Roskilde. Tilstede: Torkil, Lotte, Janne, Lærke, Christian Fraværende: Mads, Randi, Stina,

Læs mere

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak

Afbud:Lolan Ottesen, Brian Lund Madsen. Fraværende:Stig Hansen, Bilal Titrek, Marcu Kocak Referat af s møde d. 19. februar 2009. Tilstede: Helge Friis, Jamal Tabari, Miasser Hawwa, Lisbeth Kjærulff, Tom Nielsen, Farjam Davani, Nimer Shama, Kåre Harder Olesen, Jelena Rajovic, Christina Ruben,

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd

Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Referat for bestyrelsesmøde i Bornholms Idrætsråd Onsdag den 5. december 2012 kl. 16:00 18:00 Deltagere Bjarne Kruse, Cæsar Funch Jensen, Bjarne Westerdahl, Erik Eriksen, Marian Lundh, Gitte Goldschmidt

Læs mere