LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LMBU Landsbestyrelse 10. juni 2014 Referat"

Transkript

1 Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tirsdag 10. juni kl. 17:00 21:00 (incl. fællesspisning med konsulenter) Inge Lars Lars Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet Samme dag er LMBU s konsulenter også i Odense, og derfor begynder mødet med fællesspisning sammen med dem. Landsbestyrelsens møde foregår fra ca. 18:00 til 21:30. Blå skrift viser ændringer i forhold til dagsorden. Understregning viser personer med en opgave. Afbud Michael, Sarah og Henning er forhindret i at deltage. Mødedeltagere Inge, Thomas, Magnus og Lars Jf. LMBU forretningsorden skal 2/3 af bestyrelsen være til stede for at være beslutningsdygtige. Derfor konkluderer de tilstedeværende, at der i dag ikke kan træffes væsentlige strategiske beslutninger, men at de forskellige punkter kan drøftes alligevel. Indledning Bibellæsning og bøn v/thomas Citat fra Bonhoeffers bog Fællesskab om at vi har fået det kristne fællesskab af nåde og derfor må sætte pris på det. Referater Referat fra 12. maj er vedlagt som bilag og skal underskrives. Bilag A referat fra 12. maj Lars sender det rigtige referat samt lægger det i Dropbox lige nu er der kun en kladdeudgave. Kommende møder og vigtige datoer Næste LB-møde foregår via Skype onsdag 13. august kl :30 De fleste har den 26/8 stående i deres kalender Lars tjekker med Sarah, Henning og Michael, hvilken dato der er bedst for alle. Opdatering af «Parkeringspladsen» 1) Parkeringspladsen Beskrivelse: I LB s Dropbox er et dokument med emner, der skal prioriteres og eventuelt sættes på en kommende dagsorden. Beslutning: Har LB punkter, der skal prioriteres til næste mødes dagsorden? Beslutning: Status på kandidater til LB og AU skal drøftes via mail i løbet af juni. Lars tager punktet op. Orientering 2) Partnerskab med AdamogEva.dk Beskrivelse: LMBU har indgået partnerskabsaftale med hjemmesiden AdamogEva.dk, hvor unge kan spørge om parforhold og sex. Aftalen indebærer, at LMBU de næste 3 år betaler kr ,- om året til dem og vi får derfor et banner på deres hjemmeside, som viser, at LMU (LMBU) bakker op om siden. Beslutning: LB har via mails bekræftet og godkendt at LMBU indgår partnerskabsaftalen. Side 1 af 8

2 3) Fællessang 4 Beskrivelse: Fællessang skal muligvis udkomme i ny udgave omkring 2017/18. Landslederne for KFS, IMU, ELU og LMBU har derfor sammen iværksat en undersøgelse på bl.a. lmu.dk og Facebook om, hvordan brugerne af Fællessang 3 forestiller sig, at den nye udgave skal udgives. Som selvstændig sangbog? Som tillæg til Sange og Salmer? Som app til smartphone? Som Drøftelse: Har LB en kommentar til dette? Drøftelse: LB mener, det er godt undersøgelsen er sat i gang blandt andet fordi det er vigtigt, at vi løbende udgiver vores eget materiale. 4) Vedtægter i Odense LMU Beskrivelse: Odense LMU har undervejs i diverse formandsskifter mistet deres papirudgave af lokalvedtægterne. Derfor har de benyttet LMBU s skabelon til på en ekstraordinær generalforsamling at vedtage vedtægter for deres lokalforening. Nu har de derfor vedtægterne både i fysisk og elektronisk form og LMBU s landskontor har en elektronisk kopi liggende. Drøftelse: LB synes, det er en god ide at kopi af lokalforeningers vedtægter ligger i elektronisk form på landskontoret. Hvis flere lokalforeninger gør samme øvelse som Odense LMU, vil vi efterhånden få luget ud i lokalvedtægter med antikupreglen. Når Mogens fremover fintæller medlemslisterne vil han dermed kunne tage højde for at antikupreglen ikke findes i nogle af lokalvedtægterne = flere medlemmer med fulde medlemsrettigheder. 5) Tanzaniatur i samarbejde mellem LMBU og LME Beskrivelse: Af hensyn til den fremtidige støtteansøgning har DUF bedt om en redegørelse vedr. turens struktur og samarbejdet mellem LMBU og LME Drøftelse: Har LB kommentarer, som Lars skal indarbejde i redegørelsen? Drøftelse: LB giver input til Lars, som han indarbejder i redegørelsen. Visioner, retning og langsigtede tanker 6) LMBU s grafiske identitet Beskrivelse: Magnus og Lars orienterer om samarbejdet med grafikeren og giver en statusopdatering. Drøftelse: Har LB kommentarer til det videre arbejde på baggrund af orienteringen? Orientering: Magnus orienterer om samarbejdet med grafikeren og nævner blandt andet, at der er stor gensidig forståelse for hvordan arbejdet skal foregå. Næste møde er 19. juni, hvor grafikeren på baggrund af det første møde fremlægger konkrete udkast til LMBU s fremtidige logo og grafiske udtryk. 7) Medlemmer i andre organisationers bestyrelser udpeget af LMBU Beskrivelse: Forretningsorden viser, at LMBU har pladser stående tomme i forskellige LMrelaterede bestyrelser samt at der skal vælges/genvælges personer i løbet af Derudover har formanden for Sædding Efterskole rettet henvendelse til Lars, fordi skolen overvejer at skrive LMBU s 2 pladser i skolebestyrelsen ud af deres vedtægter. Skolens overvejelser handler om at rette vedtægterne til, så de passer til virkeligheden hvor LM Kids og LMU hidtil reelt ikke har været repræsenteret i skolebestyrelsen. Drøftelse: Hvilket svar ønsker LB at give til Sædding Efterskole? Har LB forslag til personer, der kan træde ind i de forskellige bestyrelser, hvor LMBU har pladser? Beslutning: På baggrund af drøftelsen ønsker LB, at Lars meddeler Sædding Efterskole dette: LB erkender, at LMU og LM Kids i mange år ikke har udfyldt deres rolle i forhold til blandt andet Sæddings bestyrelse Samtidig slår LB fast, at netop fordi LMBU s målgruppe nu er så bred som den er, så er det faktisk endnu mere nødvendigt end tidligere, at LMBU er repræsenteret Derfor kan LB ikke acceptere at blive skrevet ud af Sæddings vedtægter fordi det helt grundlæggende udfordrer LMBU s placering i LM-familien LB er dog åben overfor at LMBU fremover kun har en plads og ikke to i efterskolens bestyrelse Side 2 af 8

3 LB opfordrer samtidig efterskolen til at opdatere deres vedtægter, så der står LMBU og ikke LMU eller LM Kids i deres vedtægter LB mener, at det er en helt principiel diskussion om hvorvidt LMBU er repræsenteret i bestyrelsen for LM s skoler eller ej. Derfor opfordrer LB Sædding Efterskole til at løfte diskussionen op som et punkt på dagsorden ved LM s kommende generalforsamling i efteråret For LM s ledelse bør på helt overordnet og principielt plan beslutte, hvordan LM ønsker at: 1) Give sine skoler de bedst mulige, velfungerende og arbejdende bestyrelser 2) Signalere den åndelige tilknytning mellem skolerne, LM og LM s børne- og ungdomsarbejde (LMBU) Derudover beslutter LB, at punktet vedrørende LMBU-repræsentanter i diverse andre skolebestyrelser skal tages over mail senere. Lars tager punktet op. Aktuelle sager i LMBU Fælles sager 8) Godkende vedtægter i nyoprettet lokalforening Beskrivelse: LM s Børne- og Juniorarbejde i Guldborgsund har oprettet en lokalforening og indsendt deres vedtægter til LMBU s Landsbestyrelse Beslutning: Kan LB godkende vedtægterne og dermed optage LM s Børne- og Juniorarbejde i Guldborgsund som en lokalforening i LMBU? Bilag B Beslutning: LB godkender vedtægterne og byder Guldborgsund hjerteligt velkommen som lokalforening i LMBU. LB peger på at navnet i 1 eventuelt senere kan ændres, så det passer med navnet i 10. Lars nævner dette for lokalforeningen, når han samtidig beder dem angive om de ønsker at høre under Kids-AU Kids eller Between-AU. 8B) Godkende vedtægter i nyoprettet lokalforening Beskrivelse: Nansensgade Børne- og Juniorklub har oprettet en lokalforening og indsendt deres vedtægter til LMBU s Landsbestyrelse Beslutning: Kan LB godkende vedtægterne og dermed optage LM s Børne- og Juniorarbejde i Nansensgade som en lokalforening i LMBU? Bilag X1 og X2 Beslutning: LB godkender vedtægterne og byder Nansensgade hjerteligt velkommen som lokalforening i LMBU. Lokalforeningen i Nansensgade kategoriseres som Kids-klub og hører dermed under Kids-AU. Punkt 8 og 8B medførte en principiel og strategisk drøftelse om målene for fusionsprocessen LMBU kan ikke befinde sig i en fusionsproces i utallige år processen skal afsluttes på at tidspunkt, så organisationen kommer ind i en ny normalsituation: Som LMBU Kræfterne og ressourcerne i LMBU skal bruges til at drive mission ikke til at lave fusion. Derfor skal processen afsluttes, så energien kan frigøres til at forkynde evangeliet indenfor LMBUs nye rammer Slutmålet for fusionsprocessen er, at 80% af klubberne og kredsene i LMBU også er registreret som lokalforeninger Det vil sige, at der på nuværende tidspunkt skal oprettes cirka 50 nye foreninger for at det mål er nået. LB sigter mod at målet er nået med udgangen af 2016 Side 3 af 8

4 Når målsætningen er nået, vil LMBU have i alt cirka 80 lokalforeninger jævnt fordelt både geografisk i hele landet og aldersmæssigt inden for alle LMBU s tre arbejdsgrene I forhold til DUF tilskud betyder det, at LMBU vil befinde sig inden for tilskudsintervallet for organisationer med lokalforeninger. Det opfatter LB som LMBU s normalleje For at nå disse mål ønsker LB at booste oprettelsen af nye lokalforeninger markant så fusionen får konkrete udtryk på den front LB sætter et mål for Lars, som han skal arbejde frem mod: o Fra dags dato og frem til årsskiftet 2014/2015 skal der oprettes 15 nye lokalforeninger o Dermed vil der ved udgangen af 2014 være i alt 55 lokalforeninger i LMBU o Deraf følger at medlemstallet pr. 31/ så har passeret medlemmer i alt Disse målsætninger er meget mere konkrete end hidtil, og derfor er det vigtigt, at kommunikation omkring fusionen samtidig stadig fastholder de hidtidige signaler: o Det her er målet! LB ønsker at sende et klart signal og stå ved sin målsætning o Der er frihed til lokalt at gøre det i sit eget tempo! Ingen skal presses til noget, som de ikke er klar til LB pålægger Lars at lave en skarp projektplan vedrørende målsætningerne der beskriver 1) hvad der skal ske 2) hvem der skal gøre det og 3) hvornår det skal ske På LederForum oktober 2014 gør LB status på oprettelsen af lokalforeninger 9) Børneattester skal fremover indhentes digitalt Beskrivelse: Punktet er udskudt fra tidligere LB-møder derfor er det vigtigt at træffe beslutning på dette møde. I DUF-mail fra 25/3 fremgår det at børneattester fremover skal indhentes digitalt: 24. marts Indhent børneattest digitalt fra 1. april Dansk Ungdoms Fællesråd Fra 1. april er det en mulighed. Fra 1. november er det et krav, og derfor skal LMBUs håndtering af børneattester besluttes inden da. Det betyder overvejelser om, hvorvidt det er LMBUs klubber/lokalforeninger; eller LMs kredse; eller LMBUs centraladministration, der skal indhente børneattester og der er fordele og ulemper ved alle 3 løsninger. Lars udarbejder beslutningsforslag til næste LB-møde. Beslutning: Hvordan ønsker LB at børneattesterne fremover skal indhentes hvem skal have ansvaret for det? Bilag C Beslutningsoplæg Beslutning: Dette er en opgave, som skal løses fra centralt hold ellers er der ikke styr på det. Det er en arbejdsmæssigt stor opgave, som kræver mange arbejdstimer, men det er vi nødt til at afsætte ressourcer til. Lars kontakter DFS, DUF m.fl. for at høre, hvordan andre løser den her opgave. Inge kontakter Esben Lunde Larsen for at undersøge om Folketinget egentlig har overvejet de arbejdsbyrder, som dette her pålægger de frivillige organisationer Lars gør både lokalforeninger og uorganiserede klubber opmærksom på at de skal overholde loven pr. 1. november Herudover bliver punktet gjort færdigt via mail. Lars opretter mailtråd Side 4 af 8

5 10) LMBU statistikker Beskrivelse: Inge og Magnus har udarbejdet skema til indsamling af statistik vedrørende klubber og foreninger. Beslutning: Har LB kommentarer til skemaets indhold, så det kan færdiggøres? Hvem skal indsamle oplysningerne til skemaet? Medlemmer i 3 x AU eller frivillige i afdelingerne? Bilag D Drøftelse: LB skal afklare med sig selv om skemaet egentlig handler om statistik i LM Kids og LM Between eller om det egentlig handler om at skabe overblik over medlemsoplysninger i hele LMBU. For i den nuværende udformning er skemaet blevet alt for fyldigt. Beslutning: LB ønsker en database med en samlet oversigt over LMBU. Databasen skal indeholde relevante informationer om LMBUs medlemmer og aktiviteter. Formålet er at indhente og vedligeholde informationer, som kan anvendes til numerisk statistik over LMBU s størrelse (uanset om man er organiseret i en lokalforening med medlemskab eller ej). Medlemsoplysningerne bliver alligevel opdateret i forbindelse med DUF-ansøgningen. Lars undersøger - Kan listen opdateres elektronisk ved at lokale ledere f.eks. en gang om året modtager en mail med et link til en database, som de derefter selv opdaterer med oplysningerne? - Kan Vennedatabasen opfylde det behov vi gerne vil dække med skemaet her? LM Kids 11) Referat fra børneudvalget Beskrivelse: Inge orienterer om nogle af de områder, som AU arbejder med Drøftelse: Har LB spørgsmål eller kommentarer til referaterne? Bilag referater ligger i Lederforums fælles Dropbox Drøftelse: AU ønsker, at der er telefonnummer på siden af Boblen, men LB mener det kan blive noget rod, fordi medarbejdere og deres telefonnumre bliver udskiftet over tid. Derimod skal der som minimum være henvisning til lm-kids.dk på bilen. Lars tjekker op på det. Inge foreligger konkrete forespørgsler fra AU til LB LB giver kommentarer og Inge følger op. Blandt andet har AU Kids en forespørgsel om hvorvidt indsamlingsprojekterne fremover kan følge skoleåret og ikke kalenderåret. LB foreslår: LMU begynder sit Danmarksprojekt i skoleåret 15/16 LM-Kids afslutter sit Cambodjaprojekt med udgangen af 15 og holder derefter ½ års indsamlingspause LMBU indleder derefter en fælles international indsamling i skoleåret 16/17 og derefter følger fremtidige landsindsamlinger skoleårets rytme Denne skabelon er indtil videre kun et forslag og skal besluttes eller afvises på næste LB-møde Beslutning: Boblen skal ikke bruges til privat udlejning ved f.eks. børnefødselsdage. Den er indkøbt til evangelisering i LM Kids og skal derfor anvendes til det formål. 12) Overvejelser om Nådada Beskrivelse: Helle og Maria har skrevet en indstilling på 2 sider til LB vedr. deres overvejelser omkring Nådada. Dokumentet og resultatet af brugerundersøgelsen er vedlagt som bilag. Indstillingens konklusion lyder sådan: Vi vil anbefale, at Nådada nytænkes i forbindelse med LMBU s nye farver, design og logo, så bladet kan blive en del af det nye LMBU. Og vi ønsker, at Christian Rahbek også kikker på Nådada, når han skal lave et nyt grafisk udtryk til LMBU. Derudover vil vi gerne arbejde ud fra det indholdsmæssige forslag, der nytænker bladet med hensyn til indhold. Side 5 af 8

6 Beslutning: Hvordan forholder LB sig til indstillingen fra Nådada? Hvilke retningslinjer giver LB for redaktionens videre arbejde med bladet? Bilag E (samt E1-E5) Beslutning: LB ser to muligheder 1) at bladet nedlægges og kræfterne lægges i en hjemmeside (som AU-Kids foreslår) 2) at bladet fortsætter som rent Kids-blad (som AU-Between foreslår) Derfor kan LB først tage en konkret beslutning vedrørende Maria og Helles indstilling, når både AU Kids og AU Between har taget stilling til bladets fremtid på baggrund af den slutbrugerundersøgelse, som Maria og Helle har gennemført. Det betyder, at Inge og Thomas fremlægger indstillingen fra Nådada på næste møde i de to arbejdsudvalg. Derefter kommer punktet på LB s dagsorden igen på et efterfølgende LB-møde. LM Between 13) Referat fra junior-teen udvalget Beskrivelse: Thomas orienterer om nogle af de områder, som AU arbejder med Drøftelse: Har LB spørgsmål eller kommentarer til referaterne? Bilag referater ligger i Lederforums fælles Dropbox LB opfordrer AU Between til at finde konkrete måder, hvorpå arbejdsgrenen kan brande sit nye navn. Arbejdet med Betweens nye hjemmeside pågår i samarbejde med grafikeren Orientering: Arbejdsgrenen mangler opdateret bibelstudemateriale og ledervejledninger, men LMBU har endnu ikke ressourcer til at udvikle helt nyt materiale fra bunden. Derfor ønsker AU Between at sætte konsulenterne i gang med at lave sproglige justeringer og opdateringer af ældre bibelstudiemateriale fra Juniorforlagets tid. Materialet skal derefter lægges på hjemmesiden til gratis download. Indtil Between har sin egen hjemmeside skal materialet derfor lægges på lmu.dk og klublederne skal have en mail om at det ligger der. Andreas opretter en ny menulinje på forsiden, der hedder LM Between. Her bliver materialet så lagt i overgangsperioden, indtil en ny selvstændig hjemmeside er klar. Beslutning: LB bekræfter, at konsulenterne (primært Maria, Andrea og evt. Per) skal arbejde med at lave disse sproglige justeringer og opdateringer af det ældre materiale. LB pointerer dog samtidig, at oprettelsen af nye lokalforeninger har førsteprioritet, når konsulenterne skal prioritere deres tid, men de skal også finde tid til dette arbejde alligevel. LMU 14) Referat fra ungdomsudvalget Beskrivelse: Magnus orienterer om nogle af de områder, som AU arbejder med Drøftelse: Har LB spørgsmål eller kommentarer til referaterne? Bilag referater ligger i Lederforums fælles Dropbox Orientering: AU er lige på trapperne med at udgive en Bibelglæde-video. Kun to medlemmer i AU LMU fortsætter efter LGF det er en stor udfordring og et bedeemne. 15) Lmu.dk - mobiludgave Beskrivelse: Redaktionen for lmu.dk har drøftet om det er ved at være tid til at satse på at lave en mobilvenlig udgave af lmu.dk. De har derfor skrevet en indstilling til LB, hvori det blandt andet fremgår, at udgiften til projektet vil være ca. kr ,-. Derudover kan programmeringsdelen risikere at blive dyrere. Redaktionen konkluderer derfor, at udgiften er den største ulempe, men indstiller alligevel til LB at: det er et naturligt tidspunkt at tage dette skridt af de to grunde, som jeg har ridset op: Side 6 af 8

7 1. Smartphones bliver i stigende grad den primære platform til at gå på nettet 2. Idéen med lmu.dk er, at det er en side, som skal bruges løbende, og det tjener derfor formålet at gøre den mere tilgængelig I sin drøftelse og beslutning kan LB evt. sammentænke redaktionens overvejelser med det igangværende arbejde omkring LMBU s grafiske identitet og fremtidige hjemmeside. Beslutning: Hvordan forholder LB sig til indstillingen fra lmu.dk? Hvilke retningslinjer giver LB for redaktionens videre arbejde med en mobilvenlig udgave af lmu.dk? Bilag F Beslutning: Det er dejligt at mærke at der kommer så konkrete og initiativrige ideer fra redaktionens side. Det er helt rigtigt set, at der selvfølgelig skal laves en mobiludgave. Timingen er dog uheldig, fordi vi lige nu er i gang med at udvikle ny hjemmeside for LMBU og de 3 arbejdsgrene. LB siger derfor Ja til intentionen, men skibet kan først sættes i søen, når den nye hjemmeside er lavet, hvor en mobiludgave skal integreres i lmu-delen (og muligvis også i andre dele af hjemmesiden). Tidsperspektivet for dette er dog årsskiftet 2015/16. LB spørger om der er redaktionsmedlemmer i lmu.dk, som vil være oplagt at inddrage i arbejdet med den nye hjemmeside. Lars sender spørgsmålet videre til redaktionen. Når LMBU s grafiske identitet er på plads i løbet af efteråret 2014 giver Lars en af konsulenterne opgaven som projektleder på arbejdet med den kommende nye hjemmeside. Projektledelsen indebærer ansvar for tidsplan, økonomi og at være tovholder på opbygningen af den nye hjemmeside. Tidshorisonten for projektet er at sommerferien 2015 muligvis kan være produktionsperiode på den nye hjemmeside. Dermed vil det nemlig være muligt at projektansætte en studerende til opgaven. Økonomi 16) Budget 2015 Beskrivelse: Det er ved at være tid til overvejelser omkring Budget 2015, og der er allerede planlagt en del udgifter, som vedrører F.eks. partnerskab med AdamogEva.dk, grafisk identitet og arbejde med hjemmesider m.m. Derudover er der eventuelle udgifter til internationale aktiviteter som f.eks. Gospel Coalition og tur til Tanzania sammen med LME. Drøftelse: Har LB ideer til og overvejelser omkring andre større udgifter, som Lars og Mogens skal indarbejde i første budgetudkast? Drøftelse: LB giver sine input og ideer, som Lars indarbejder i første budgetudkast til fremlæggelse efter sommerferien. Personale og Landsbestyrelse 17) Gospel Coalition Conference i 2015 Beskrivelse: På mødet 12. maj besluttede LB, at spørgsmålet omkring hvor mange og hvilke LMBU-konsulenter, der skal til GCC, kan drøftes og besluttes via mail. Drøftelse: LB tager derfor emnet op via mail efter dette møde. 18) Bibelen for banditter Beskrivelse: En gruppe LM ere i Videbæk udvikler en app med Bibelhistorier for 3-6 årige Beslutning: Vil LB støtte udviklingsarbejdet økonomisk? Bilag G Beslutning: LB vil gerne støtte initiativet og have tilbagemelding fra dem om hvad projektet indeholder. På baggrund af mere information vil vi gerne støtte projektet. LB foreslår muligheden for, at de benytter Crowd-funding. For hver krone de selv indsamler støtter vi med tilsvarende 1 krone (evt. op til kr ) Side 7 af 8

8 Lars arbejder videre med kontakten til dem. Lars har mandat til at støtte med kr Eventuelt 19) Magnus har inviteret Lars til lederudviklingssamtale og givet ham opgaven at skrive et visionspapir for LMBU som optakt til samtalen. 20) Lars orienterer om samarbejdet med Ung Uge på Virksund, hvor nogle forhold skal afklares nærmere. Information om Dropbox og Intranet Ud over Landsbestyrelsens egen Dropbox har LB også adgang til LMBU s Intranet, hvor dagsordener og referater bliver lagt. Her ligger blandt andet også de gældende vedtægter m.m. Link: https://dlm.dotserv.com/ Orientering om Parkeringspladsen Landsbestyrelsen har adgang til en fælles Dropbox. Her ligger de sager, der endnu ikke er blevet behandlet. Ved hvert bestyrelsesmøde bliver parkeringspladsen opdateret med henblik på at sætte de forskellige sager på kommende møder. Referat godkendt og underskrevet af LMBU s Landsbestyrelse Mandag 8. september 2014 Side 8 af 8

LMBU Landsbestyrelse 12. maj 2014 Dagsorden

LMBU Landsbestyrelse 12. maj 2014 Dagsorden Sted: Tidspunkt: Mødeleder: Referent: Forplejning: Bilag til dagsorden: Sct. Hans Kirke, Skt. Hans Plads 1, Odense Mandag 12. maj kl. 17:00 20:30 (fremrykket, fordi nøgle skal afleveres) Magnus Lars Lars

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse (via Skype) 26. august 2014 Dagsorden

LMBU Landsbestyrelse (via Skype) 26. august 2014 Dagsorden Sted: Skype-møde Tidspunkt: Tirsdag 26. august kl. 20:30-22:00 Mødeleder: Magnus Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet Blå skrift viser ændringer i forhold til

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat

LMBU Landsbestyrelse 8. september 2014 Referat Sted: LM s Missionshus, Vesterbro 9B, Odense Tidspunkt: Mandag 8. september kl. 17:00 21:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Forplejning: Lars Bilag til dagsorden: Ligger i LB s Dropbox og på LMBU s Intranet

Læs mere

Landsbestyrelsesmøde d. 11. juli 2013 Sted: Haderslev Næs Bibelcamping Tidspunkt: 10:30 17:00

Landsbestyrelsesmøde d. 11. juli 2013 Sted: Haderslev Næs Bibelcamping Tidspunkt: 10:30 17:00 Landsbestyrelsesmøde d. 11. juli 2013 Sted: Haderslev Næs Bibelcamping Tidspunkt: 10:30 17:00 Ansvarlig for forplejning: Line Ansvar for lokaler, nøgle m.m.: Line Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Line Højgaard

Læs mere

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen

Tilstede: Magnus Haahr Nielsen, Lars Brian Larsen, Andreas Wind, Line Annika Højgaard Jensen, Michael Nissen og Reidar Puggaard Poulsen Landsbestyrelsesmøde d. 28. April 2013 Sted: Finderup, hos Lines forældre Tidspunkt: I forlængelse af LM-landsmødet Ansvarlig for forplejning: Line Ansvar for lokaler, nøgle m.m.: Line Tilstede: Magnus

Læs mere

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat

LMBU Landsbestyrelse 22.-23. februar 2014 referat Sted: Ølgod Missionshus, Østerbro 20, 6870 Ølgod Tidspunkt: lørdag kl. 17:30 til søndag kl. 12:00 Mødeleder: Thomas Referent: Lars Bilag til dagsorden: Ligger på LMBU s Intranet Mødeplan: Prioritere dagsordenspunkterne

Læs mere

Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014

Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014 Landsgeneralforsamling i LMBU lørdag 20. september 2014 Kl. 15:00 på Holstebro Kristne Friskole, Valdemar Poulsens Vej 16, 7500 Holstebro Referat 1) Velkomst Ved Landsformand Magnus Haahr Nielsen Indledning:

Læs mere

Referat LMBU Landsbestyrelse 9. november 2013

Referat LMBU Landsbestyrelse 9. november 2013 Ordstyrer: Magnus Haahr Nielsen. Referent: Lars Larsen. Til stede: Magnus Haahr Nielsen, Thomas Vestergaard Rasmussen, Michael Andreas Nissen, Inge Noer Larsen, Sarah Engmark og Lars Larsen Fraværende:

Læs mere

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Forretningsorden for bestyrelsen i A/B Ingolf - Juni 2012 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, jf. foreningens vedtægter 30 stk. 3. Formål Formålet med bestyrelsens arbejde er at varetage

Læs mere

Integrationsråd. Sekretariat Borger & Arbejdsmarked. Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek, mødelokale 11.

Integrationsråd. Sekretariat Borger & Arbejdsmarked. Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek, mødelokale 11. Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 3. juni 2013 Sagsbehandler Per Hedevang Telefon direkte +45 76 16 92 95 Sagsid 2013-267 Integrationsråd Referat af møde 22. maj 2013, kl. 17.00-19.00 på Esbjerg Hovedbibliotek,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK

Bestyrelsesmøde i FSK Tirsdag den 6. maj og onsdag 7. maj 2014 Sted: Munkebjerg Hotel, Vejle Afbud: Ditte DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste 1. Carsten er ordstyrer 2. Birgit er referant 2. Prioritering

Læs mere

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Grundlov. for KFUM og KFUK i Danmark

Grundlov. for KFUM og KFUK i Danmark Grundlov for KFUM og KFUK i Danmark 2012 International basis og motto KFUMs basis fra 1855 KFUM har til formål at forene unge mænd, som tror på Jesus Kristus som deres Gud og Frelser i overensstemmelse

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde

Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde Forretningsorden gældende for bestyrelsen i Grundejerforeningen for Agger nordre sommerhusområde 1 Forretningsordenens hjemmel og formål Forretningsordenen er fastsat af bestyrelsen, og er kun gældende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Den 8. oktober 2011-10-12 Kl.11.00 Æblevej 2, 3390 Hundested Haraldsted den 11. oktober 2011 Til stede: Thorkild, Aase, Marianne, Lisbeth webmaster: Jørgen Etisk udvalg: Lotte Messeudvalg: Susan Weber Ikke tilstede: Anne Mette, Nina (bogholder) Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk

DL-møde. CISV Danmark Tlf.: (+45)33122478. 1266 København K www.cisv.dk DL-møde DL-møde... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Status på LF... 4 4. Kommunikation.3 5. Status på udvalgsarbejde... 5 6. Nyt fra international... 5 7. Akutte

Læs mere

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole FORRETNINGSORDEN for Danmarks Medie- og Journalisthøjskoles bestyrelse I medfør af 14, stk. 1 i vedtægt for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole fastsættes herved følgende forretningsorden for Danmarks

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 20. marts 2014 Referat Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato:

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Referat (åbent) til bestyrelsesmøde 33 for VUC Djursland den 120913 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat (åbent) til bestyrelsesmøde 33 for VUC Djursland den 120913 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 BR2013... 2 2.1 FL2014... 2 3 VUC Erhverv... 2 3.1 Ebeltoft aktivitet... 3 4 Fastholdelsespolitik... 3 5 Personale, LUKKET... 3 6 APV opfølgning... 3 7 Bygninger...

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

Ordinært Bestyrelsesmøde onsdag d. 30.05.12 kl. 16.00-18.00 308

Ordinært Bestyrelsesmøde onsdag d. 30.05.12 kl. 16.00-18.00 308 Ordinært Bestyrelsesmøde onsdag d. 30.05.12 kl. 16.00-18.00 308 DAGSORDEN: 1. Godkende og underskrive referat af den 26.03.2012 2. Nyt fra konstitueret formand (Claus Windfeld) 3. Nyt fra skolelederen

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015

Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015 Bestyrelsesmøde d. 18/03 2015 Tilstede: Rasmus, Lykke, Petur, Thomas, Carsten, Annika, Mathias, Fønss, Anders, Hanne, Jan Referent: Anders 1. Velkommen [Formanden] Formanden bød velkommen til den nye bestyrelse.

Læs mere

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave

7 Forvaltning af beboerdemokratiet Punkt 7. Er kun status punkter. Ansvarlig Beslutning/Opgave Antenneforeningen Trekanten Udskrevet d. 26. september 2007, kl. 00:59 Referat af bestyrelsens møde Bestyrelsesmøde Tirsdag d.25. September 2007, kl. 18.30-21.30 i Grønt Hus Tilstede: HO, PF, MA, AC, BP,

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Vedtægter for Projekt:KIRKE

Vedtægter for Projekt:KIRKE Vedtægter for Projekt:KIRKE 1 - Navn og hjemsted Kirkens navn er Projekt:KIRKE, og dens hjemsted er Hjørring. Projekt:KIRKE er en selvstændig evangelisk frikirke. Projekt:KIRKE er en del af Hjørringkirkernes

Læs mere

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007.

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007. Godkendt referat Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Onsdag d. 16. januar kl. 15 18.00 Til stede: Isak næstformand Cathrine Kristina Lars Fra sekretariatet: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Afbud:

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense.

Referat. Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00. Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Referat Bestyrelsesmøde i Danske Tursejlere onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 20.00 Bestyrelsesmødet blev afholdt i Odense. Deltagere: PEJ, EH, SF, VJ, HJ, TM, SG, BH og LN 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B

V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B Vestjylland afdeling V E D T Æ G T E R F O R H A V E S E L S K A B E T V E S T J Y L L A N D A F D E L I N G D E T K O N G E L I G E D A N S K E H A V E S E L S K A B 1 NAVN 1.1 Afdelingens navn er: Haveselskabet,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland

Vedtægter. for. Foreningen Destination Sønderjylland Jura og Byrådssekretariatet Udkast 3-11-2014 Sags nr.: 14/42287 Vedtægter for Foreningen Destination Sønderjylland 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Destination Sønderjylland 1.2 Foreningen har

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2

FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 FORRETNINGSUDVALGSMØDE I RADIKAL UNGDOM 2 28. - 29. december 2011 [FU-møde 2] Onsdag 10:30 torsdag kl. 16.00 Lokation: B15 Møde indkaldt af: Søren Deltagere: DS = Ditte Søndergaard SJ = Sebastian Jedzini

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Referat af bestyrelsesmøde nr. 45 Dato: Onsdag den 22. 08.2012, kl. 19 Sted: Susanne Thorkilsen, Ordrup Jagtvej 2, 2920 Charlottenlund Bestyrelsesmedlemmer: Susanne Thorkilsen, ST Steen Dawids, SD Charlotte

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede

Mandag d. 29. oktober kl. 18.00. Tilstede DL-møde 29.10 2013 DL-møde 29.10 2013... 1 1. Bordet rundt og status på aktiviteter... 3 2. Status på økonomi... 4 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte... 4 4. Optimering af opgaver... 5 5. Status

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense

Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense Referat fra IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 IMCC Lokalafdeling Odense ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 12. November 2014 kl. 18-19.30 1. Formalia a. Velkomst Formændene byder velkommen

Læs mere

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING J.nr. 955-0489 UT/JM REFERAT af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Lyngby Boldklubs Oldboys Afdeling lørdag d. 31. marts 2012. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forgangne

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier?

Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Formål Hvorfor overhovedet være på sociale medier? Hvad er formålet? Beskriv kortest muligt det overordnede formål med din virksomhed tilstedeværelse på sociale medier. Hvad er succeskriterierne? Noter

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

dagsorden B: Godkendelse af HB Forretningsorden

dagsorden B: Godkendelse af HB Forretningsorden Dagsorden for CISV Danmarks HB møde Morgenmad Formalia del 1 Tid: 22. november 2014 kl. 09.00-16.00 DUF Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Fra kl. 9 er det muligt at komme og få morgenmad inden mødet formelle

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI FOR HOLBÆK BADMINTON KLUB 1. Erfaringer Hvad har klubben gjort indenfor kommunikation? Hvad har erfaringerne været? List i punktform. Mail/opslag bliver hurtigt glemt Har haft en medlemsblad blev ikke læst besluttede at bruge hjemmesiden

Læs mere

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd

REFERAT 25. JUNI 2014 Bestyrelsesmøde i Slagelse Ungeråd Om bestyrelsesmødet Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødested: Ungehuset, Bredahlsgade 3C, 4200 Slagelse Starttidspunkt: 18:00 Deltagere: Fraværende: Bemærkninger: Christopher Trung Paulsen, Jen Noel

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012.

Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. Referat af bestyrelsesmøde nr. 45, d. 8. november 2012. 25. nov. 2012. Tilstede: Bestyrelsesmedlemmerne Birgit Thejls (BT), Henrik Sieling (HSI), Sten Emborg (SE), Jens Rosengaard (JR) og Jan Bredde Andersen

Læs mere

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC 1 Foreningens navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Muslimsk Kultur Center - Vestegnen (herefter benævnt MKC) Stk. 2. MKC er en almenvelgørende forening og

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71

REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 REFERAT AF Bestyrelsesmøde nr. 71 Deltagere bestyrelsen: Carsten Jørgensen, Hans-Jørn Pallesen, Lars Mott, Søren Skaarup, Thomas Szücs, Mette Jørgensen, Andre Schneider Deltagere administration: Peter

Læs mere

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6.

Referat. DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager 3. Nybyggeri 4. Økonomi 5. Øvrige sager til behandling 6. Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 5. marts 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 25. februar 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6,

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Referat fra bestyrelsesmøde nr. 6, Torsdag den 17. juni 2010 på Experimentarium kl. 15.00 18.00 Deltagere: Nils O. Andersen, Randi Brinckmann Wencke, Claus Hviid Christensen og Wenche Erlien, Gitte Bailey

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2010 24. februar 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 Den 15. marts 2010/ik 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01 2010 3. s siden sidst 3. s samarbejde Beslutninger

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 28. januar 2015, kl. 17.30 i Andelslandsbyen Sagsfremstilling 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referat Godkendt 3. Meddelelser fra formanden

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU)

Forretningsorden. Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Bilag 7 Forretningsorden Bestyrelsen IT-Universitetet i København (ITU) Nærværende forretningsorden tager udgangspunkt i ITUs interimvedtægter af 30. juni 2003 samt lov nummer 403 af 28. maj 2003 om universiteter

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013.

Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Bestyrelsesmøde nr. 3-2013. Sted: Hos Christina Arsland Dato: 12 Maj 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christian Arslan (CA), Fleur Trubka (FT), Anders Henriksen (AH) Line

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53

Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 Referat af LadyLikes generalforsamling Lørdag den 25. april 2015 kl. 12.15 14.53 A. Valg af dirigent Valget af dirigent er Coilin Boylan Jeritslev. Karoline Kjærskov er bisidder. B. Valg af referent(er)

Læs mere

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011

Referat. DDS bestyrelsesmøde den 27. september 2011 Deltagere: Philip Saerens, Michael Tandrup, Nikolaj Fjellvang-Sølling, Rasmus Lundby Kontor: Heidi Jensen, Anders Olesen, Nils Henrik Stene Afbud: Lea Krag Fogh, Tue David Bak Sted: kl. 17:30 Idrættens

Læs mere

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv.

Dagsorden. CISV Denmark Tlf: +[45] 33122478 Bornholmsgade 1, kld. Tlf: +[45] 40558273 1266 København K E-mail: office@dk.cisv.org www.cisv. Dagsorden 1. Status, input og opdatering af årshjul.... 2 - HB og GF... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast.... 2 - Opdatering fra bogholder... 2 - Regnskabs- og budgetopfølgning...

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU.

1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. Vedtægter for 3F ungdom Artikel 1. Navn og tilhørsforhold 1. Udvalgets navn er Faglig Fælles Ungdom, i daglig tale 3F Ungdom, forkortet 3FU. 2. 3F Ungdom er Fagligt Fælles Forbunds (3Fs) ungdomsudvalg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen.

Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015. Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Referat fra bestyrelsesmøde i DBSK søndag d. 10/5 2015 Tilstede: Gitte Nielsen, Heidi Dahl Jensen, Karin Nielsen, Lise Kjær og Hanne Bank Pedersen. Afbud: Frank Andersen og Louise Hoff Kloster Lauridsen.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Afdelingsbestyrelsesmøde

Afdelingsbestyrelsesmøde Den 28. november 2013 Referat Mødeart: Ekstraordinært afdelings- og organisationsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere