Guideline... 3 Baggrund... 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guideline... 3 Baggrund... 5"

Transkript

1 FØTOSandbjerg Guideline Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Arbejdsgruppens medlemmer: Hans Jakob Andersen, Charlotte Ekelund, Carsten Henriques, Eva Hoseth, Torben Larsen, Tove Vad Larsen, Maiken Lundstrøm, AnnaMari Nikkila, Olav B Petersen, Susanne Pouplier, Per Rix, Hanne Rosbach, Anne Cathrine Shalmi, Lillian Skibsted, Peter Skovbo, Karin Sundberg (tovholder), Ann Tabor, Helle Zingenberg, Indholdsfortegnelse: Guideline... 3 Baggrund... 5 Ultralydskanning i første trimester...5 Nakkefolden...5 Gestationsalderbestemmelse...6 Crown rump længden CRL og biparitaldiameteren - BPD...6 Biokemiske markører i første trimester...6 Andre ultralydsmarkører...8 Næseben...8 Trikuspidal Doppler flow...9 Ductus venosus Doppler flow...11 Frontomaxillær ansigts vinkel...12 Risikoberegning i Astraia Risikoberegning hos tvillinger og vanished twin Tvillinger...14 Vanishing twin...16 For sent til nakkefoldsskanning Tripletest trimester ultralyd...17 Risikoberegning for andet end Downs syndrom Risikoberegning for trisomi 13 og Risikoberegning for dårligt outcome i graviditeten...20 Invasiv diagnostik/genetiske undersøgelser

2 Misdannelsesdiagnostik i 1. trimester Yderligere undersøgelser: Ved tyk nakkefold...20 Ved lav PAPP-A...21 Efter primær CVS...21 Kvalitetssikring lokalt og nationalt Kodning i Astraia Patientinformation

3 Guideline Alle gravide kvinder i Danmark har mulighed for at få lavet en risikoberegning for Downs syndrom. Information om tilbuddet gives primært af de praktiserende læger, hvorefter det er op til den enkelte gravide, om hun ønsker at tage imod tilbuddet (informeret valg). Tilbuddet består i en nakkefoldsskanning, som kombineres med en blodprøve, hvor 2 biokemiske markører (PAPP-A og β-hcg) analyseres. Nakkefoldsskanningen foretages mellem uge 11 og 14 (sv. til CRL mm) på landets ultralydafdelinger/svangreambulatorier af certificeret personale efter standardiseret teknik (i henhold til guidelines fra FMF, Fetal Medicine Foundation). Blodprøve til undersøgelse for biokemiske markører kan tages fra uge Det kan på baggrund af teoretiske overvejelser og enkelte studier anbefales, at prøven tages så tidligt som muligt (før uge 10) (evidensgrad B). Alle graviditeter gestations- og terminsalderbestemmes udfra den crown rump længde (CRL), som måles ved nakkefoldsskanningen uafhængigt af evt. fertilitetsbehandling. Nakkefoldskanning kan på nuværende tidspunkt ikke sidestilles med en tidlig misdannelsesskanning. Man skal ved nakkefoldsskanningen måle en BPD for at sikre sig mod diskordant vækst af hoved/krop og for at visualisere kranieknoglerne. Derudover skal man påvise hjerteaktivitet, bestemme antallet af fostre og choriociteten ved flerfoldsgraviditeter. Det tilstræbes desuden at man udelukker større bugvægsdefekter, manglende ekstremiteter og for stor (>6mm) blære. Undersøgelse for næseben, trikuspidal doppler flow, ductus venosus doppler flow og frontomaxillær ansigts vinkel er ikke obligatorisk ved den rutinemæssige risikoberegning. Enkelte eller flere af disse markører kan i specielle tilfælde anvendes (f.eks ved tvillinger). Risikoen for Downs syndrom beregnes på screeningstidspunktet. Cut-off for henvisning til invasiv diagnostik er 1:300. Der vil i sjældne tilfælde kunne tages særlige hensyn og tilbydes invasiv diagnostik på trods af en lav risiko, men kun efter grundig rådgivning af den gravide. Hos dichoriske tvillinger beregnes risikoen hos hvert enkelt foster ud fra nakkefolden (uden biokemien). Hos monochoriske tvillinger beregnes risikoen som et gennemsnit af risikoen ud fra hvert fosters NF. Biokemi kan muligvis anvendes, hvis fostrene er lige store (evidens C). Hos tvillinger tyder undersøgelser på, at man kan øge detektionsraten og nedbringe falsk-positiv raten ved at supplere med en- eller flere ekstra ultralydmarkører (se ovenfor) (evidensgrad B-C). Hvis der har været en tvillingegraviditet, som er gået til grunde før uge 8, kan de biokemiske markører anvendes som ved singletongraviditeter (evidens B). 3

4 Risikoen for trisomi 13 og 18 kan udregnes på baggrund af de markører (ultralyd og biokemi), der indsamles til risikoberegning for Downs syndrom. Den gravide tilbydes invasiv diagnostik såfremt risikoen for trisomi 13 eller 18 er > 1:150 (evidensgrad B-C). Der tilbydes i Danmark genetisk undersøgelse af moderkagevæv eller fostervand bestående af en hurtig kvantitativ undersøgelse for kromosom 13, 18, 21 og kønskromosomer ved PCR/MLPA, efterfulgt af en fuld karyotype. Det anbefales ikke rutinemæssigt at foretage andre specifikke genetiske undersøgelser ved NF > 99 percentilen (evidensgrad B-C). Kun i sjældne tilfælde på speciel indikation og altid forudgået af grundig information på lægeligt niveau kan man udregne og videregive til den gravide risikoen for forskelligt dårligt udkomme af graviditeten (præeklampsi, væksthæmning, fosterdød) (kan beregnes i Astraia) (evidensgrad C). 4

5 Baggrund I følge Sundhedsstyrelsens retningslinier for fosterdiagnostik 2004 skal alle gravide kvinder i Danmark tilbydes information angående mulige undersøgelser af fosteret i graviditeten (det informerede valg) (http://www.sst.dk/publ/publ2004/informeret_valg.pdf). Såfremt kvinden ønsker det, kan hun herefter tilvælge en undersøgelse, som belyser risikoen for, at fosteret har Downs syndrom. Den anbefalede undersøgelse til risikovurdering for Downs syndrom er den såkaldte første trimester kombinerede test, hvor den gravide mellem gestationsuge får taget en blodprøve med undersøgelse af 2 biokemiske markører for Downs syndrom. Desuden laves en ultralydskanning i mellem uge 11 og 14, hvor fosterets nakkefold måles. De to undersøgelser og moderens alder indtastes i Astraia (software system til risikoberegning) hvorved fosterets risiko for at have Downs syndrom kan beregnes. Såfremt risikoen er højere end 1:300 tilbydes diagnostisk undersøgelse (moderkageprøve (CVS) eller fostervandsprøve (AC)) til afklaring af fosterets karyotype. Tilbuddet om risikoberegning for Downs syndrom ved den kombinerede test blev landsdækkende i juni De fleste gravide i Danmark tager imod tilbuddet, over 90% af de gravide fik foretaget en risikoberegning for Downs syndrom i En national opgørelse viser, at man ved anvendelse af den kombinerede test detekterer omkring 90 % af fostrene med Downs syndrom (= detektionsrate) for en screen positiv rate på ca. 4%, hvilket er i overensstemmelse med det man forventede ved indførelse af tilbuddet (Ekelund et al, 2008). Ultralydskanning i første trimester Da Crown Rump længden (CRL) og nakkefoldens tykkelse indgår direkte som parametre i risikoberegningen for Down syndrom, skal begge måles så præcist som muligt. Yderligere anbefales det at måle BPD ved nakkefoldskanningen, for at sikre overensstemmelse mellem CRL og caputs størrelse. Det er hensigtsmæssigt, at kunne se tilbage på, hvis der senere i graviditeten opstår mistanke om IUGR eller forkert fastsat gestationsalder. Yderligere visualiseres kranieknoglerne sikkert ved en BPD måling, og acrani vil blive påvist. Nakkefoldsskanningen indeholder derudover bestemmelse af antal fostre samt vurdering af fosterets hjerteaktion. Yderligere vurderes urinblærens størrelse og den måles, hvis den synes stor. Om muligt udelukkes ameli. Ved flerfoldsgraviditet skal fostrenes choriocitet bestemmes, samt deres beliggenhed i uterus beskrives. Nakkefolden Nakkefolden måles i henfold til FMF s guideline, som kan ses i Astraia ved at klikke på > tasten ud for feltet, hvor nakkefoldsmålet skal indtastes: 1. Fosterstørrelsen skal være mellem CRL 45 mm og 84 mm 2. Nakkefolden er afstanden mellem huden over columna og columnas forside måles, hvor denne er størst. 3. Fostrets nakkefold måles med fostret lejret horisontalt i billedet i midtsaggitalplanet, hvor en tydelig ansigtsprofil er synlig. Nakkefolden skal visualiseres over et længere stykke mellem nakke og krop. 5

6 4. Målingen foretages på et forstørret brystbillede af fostret, således at målekaliberen måler minimum 0,1 mm ved ændring af dens placering. 5. Tværkaliberen på målekrydserne skal flugte med den del af huden og columnas overflade, som vender ind mod det ekkofrie spatium, der udgør nakkefolden. Det er vigtigt, at man, når man har forstørret billedet, sætter krydserne helt ude i de hvide streger, og ikke indenfor linierne i det grå fuzzy område. 6. Fostret skal ligge i hvileposition samme som ved CRL målingen, ellers over- eller underestimeres nakkefoldens størrelse. 7. Flere målinger foretages og den største, som opfylder ovenstående kriterier anvendes til risikoberegningen billeddokumentation af mindst en måling bør sikres. 8. Det er vigtigt, at der under undersøgelsen skelnes mellem amnionhinden og nakkefolden. Gestationsalderbestemmelse Der er i Danmark enighed om, at alle graviditeter gestationalderfastsættes i henhold til den CRL, som måles i forbindelse med nakkefoldskanningen, uafhængigt af evt. fertilitetsbehandling. Såfremt gestationsalderen sat ved CRL afviger 8 dage eller mere fra gestationsalderen sat ved sikker sidste menstruation eller konceptionsdato henvises til FØTOSandbjerg guideline for Små biometrier. (www.dsog.dk) Ændring af gestationsalder bør ikke foretages senere i graviditeten. Ved flerfoldsgraviditeter fastsættes gestationsalderen efter det foster, som har længst CRL, idet de øvrige fostre kan være potentielt tidligt væksthæmmede. Crown rump længden CRL og biparitaldiameteren - BPD Vedrørende måle teknikken henvises til biometriguidelinen på under føtalmedicinske guidelines. Biokemiske markører i første trimester Til screening for Downs syndrom anvendes to biokemiske markører i første trimester; PAPP-A (Pregnancy Associated Plasma Protein A) og β-hcg (frit-beta-humant-chorion- 6

7 gonadotropin). Begge er hormoner, som produceres af placenta og har været kendt som screeningsmarkører i ca. 20 år (SST. fosterdiagnostik 2003). I graviditeter, hvor fosteret har Downs syndrom er MoM-værdierne (Multiples of the Median) for PAPP-A halveret i forhold til den normale graviditet og MoM-værdierne for β- hcg er fordoblet (Spencer 2007). De målte værdier for PAPP-A og β-hcg er afhængige af en række faktorer. PAPP-A stiger med gestationsalderen, mens β-hcg falder. Desuden påvirkes markørerne af følgende forhold: Moderens vægt (kg) Moderens etnicitet (kaukasisk, afrokaribisk, orientalsk, asiatisk, andet) Rygning (ja/nej) IVF graviditet (ja/nej) Paritet (nullipara/multipara) Antal fostre Choriocitet ved flerfoldsgraviditet. Kryptor (analyse-apparatur) Der kan ikke foretages en risikoberegning i Astraia (fra version 18) med brug af de biokemiske markører uden at de ovenstående variables felter er udfyldt (FMF/Astraia; The first trimester screening module ). Til brug i risikoberegningen omregnes i Astraia den reelle værdi, der måles, til en MoM-værdi, som beskriver forholdet mellem den målte blodprøveværdi, og den forventede for et foster uden Downs syndrom under hensyntagen til ovenstående faktorer. De biokemiske markører skal tages, når den gravide er i gestationsuge Teoretisk har man fundet, at PAPP-A er en bedre markør for Downs syndrom, hvis den bestemmes udfra en blodprøve taget relativt tidligt i 1. trimester. Beta-HCG fungerer som en bedre markør senere i første trimester (Cuckle et al 1999, Malone et al 2005). I et nyligt publiceret studie fra Danmark inkluderende 97 cases med Downs syndrom fandt man, at detektionsraten for Downs syndrom er signifikant højere, hvis blodprøven til undersøgelse for de biokemiske markører er taget før graviditetsuge 10 (detektionsrate 100% versus 77%, hvis testen er taget efter uge 10) (Kirkegaard et al. 2008). Flere studier har undersøgt effekten af tidlig vaginal blødning på de biokemiske markører. β-hcg er højere hos gravide med vaginal blødning, men forskellen er ikke signifikant. Der er ingen forskel på PAPP-A hos gravide med eller uden vaginal blødning (De Biasio 2003; Heining 2007). Konsekvensen af den højere β-hcg er en øget falsk positiv rate hos gravide med vaginalblødning, men heller ikke falsk positiv raten er fundet signifikant øget i de pågældende studier. Et af studierne fandt dog signifikant højere β-hcg og signifikant højere falsk positiv rate, hvis gravide med kun pletblødning blev ekskluderet fra gruppen af gravide med vaginal blødning (Heinig 2007). Der bliver aktuelt ikke korrigeret for blødning i graviditeten i Astraia ved udregning af MoM-værdierne for de biokemiske markører. 7

8 Andre ultralydmarkører Næseben Teknik: -Zoom, så hovedet og øvre thorax fylder hele billedet. -Insonationsvinkel vinkelret på næsebenet. -Midtsaggitalsnit, hvor følgende strukturer alle skal kunne ses Aflange, hyperekkogene gane men IKKE processus zygomaticus Hypogene, centrale diencefalon Nakkefold Spidsen af næsen Huden over næseryggen Næsebenet, der SKAL være mere hyperekkogent end overliggende hud Næsebenet vokser lineært med gestationsalderen. Der er variation afhængigt af etnicitet. Næsebenet ses, som den nederste del af en dobbeltlinje, der ligner et lighedstegn. Den øverste del, der er lidt mindre ekkogen repræsenterer huden og lidt højere ses endnu en tynd linie, der repræsenterer næsetippen. Næsebenet kan af trænede undersøgere identificeres i 98,9% (99% CI 98,52-99,22) af undersøgelserne ved en gestationsalder mellem 11 uger og 13+6 uger med en median CRL på 65 (45-84). Blandt kromosomalt normale fostre er fraværende næseben fundet hos 2,5% ( 99% CI 1,92-3,02). Blandt fostre med trisomi 21 er næsebenet fundet fraværende hos 68,8% ( 99% CI 62,23-75,31). Blandt fostre med andre kromosomanomalier er næsebenet fundet fraværende hos 32,2% ( 99% CI 25, ). Inkorporering af næsebensundersøgelsen i den kombinerede 1. trimester screening med nakkefold og doubletest vil give en stigning i detektionsraten fra 75% (nakkefold) til 90% (nakkefold+næseben) til 97% (nakkefold +næseben +doubletest) ved en falsk positiv rate på 5% og fra 57% (nakkefold) til 86% (nakkefold+næseben) til 93% (nakkefold +næseben +doubletest) ved en falsk positiv rate på 1%. 8

9 Blandt kromosomalt normale tvillinger er der ingen forskel i forekomsten af manglende næseben sammenlignet med fostre fra kromosomalt normale enkelt graviditeter. En retrospektiv opgørelse vedrørende tvillingegraviditeter har vist en stigning i detektionsraten fra 79% til 89% ved en falsk positiv rate på 5% ved tillæg af næseben til risikoberegning. Trikuspidal Doppler flow Teknik: -4-Kammer billede, med septum <30 grader fra insonationsvinkel -Zoom, så thorax fylder det meste af billedet -Gate/sampling volume 2-3 mm -Gate placeres over tricuspidal klappen -Korrekt placering sikres ved normalt udseende E-A flowkurve -Ved teknisk korrekt måling og normalt flow er det ikke nødvendigt at gentage målingerne. Ved abnormt flow måles 3 gange. -Patologisk Tricuspidal Regurgitation=TR MODSAT retning af E-A komplekserne Varer >50% af systolen (området mellem E-A komplekserne) Med hastighed >60 cm/s Ultralydbillede der viser et firkammerbillede af hjertet i 13 uge med apex opadtil i billedet. Doppler opsamlings voluminet er placeret over trikuspidal klappen. Trikuspidal regurgitation er almindeligt forekommende hos fostre med aneuploidi mellem 11 uger og 13+6 uger. Det er fundet hos mindre end 5 % af kromosomalt normale fostre, hos mere end 65% af fostre med Downs syndrom og hos mere end 30 % med trisomi 18. 9

10 Undersøgelser udført af specielt trænede obstetrikere adskiller sig ikke fra undersøgelser udført af cardiologer. Nedenstående billeder illustrerer undersøgelsesfund. Ingen regurgitation under diastolen Kort omvendt spids dannet af lukning af klappen og stråle betinget af aorta og pulmonal arterie flow Regurgitation i godt halvdelen af systolen med en hastighed over 60-80cm/sek. Bedst mere end

11 Ductus venosus Doppler flow Teknik: -Stille foster (helst), i Saggitalsnit -Zoom, så thorax og abdomen fylder det meste af billedet -Med color doppler (Skala/range cm/s) følges vena umbilikalis til indløb i vena cava lige under hjertet. -DV ses ofte som aliasering lige ved vena umbilicalis indløb i vena cava inferior -Placer gate over DV, Gate/sampling volume 0,5-1mm. Hvis A takken ved 1. forsøg er positiv er yderligere indstillinger unødvendige. Ved negativ eller absent A tak, skal sampling foretages optimalt for at mindske risikoen for falsk positive fund. -Brug vinkelkorrektion, <30 grader fra insonationsvinkel -Øg sweep-speed, så der kun er 4-5 komplekser på skærmen -Sæt low/wall motion filter så lavt som muligt -Korrekt placering sikres ved typisk udseende 3-takket DV flowkurve (S, D og A takker) -Ved teknisk korrekt måling og normalt flow er det ikke nødvendigt at gentage målingerne. Ved abnormt flow måles 3 gange. -Abnormt DV flow: Negativ A-tak (ref: Maiz 2008) Der er fundet en signifikant og moderat til stærk observatør uafhængig sammenhæng mellem abnorm flow kurve vurderet kvalitativt i form af negativ a-wave ved ductus venosus Doppler flow undersøgelse foretaget mellem 11 og 13+6 uger og forekomsten af aneuploidi hos fostret. Negativ a-wave ses hyppigere jo mindre CRL er og jo bredere nakkefolden er. Der synes at være for stor interobservatør variabilitet til at gøre kvantitative vurderinger brugbare. Ved brug sammen med den kombinerede risikovurdering med nakkefold og doubletest vil man kunne opnå reduktion i antallet af falsk positive undersøgelser. Hertil kommer en øget forekomst af medfødte hjertesygdomme, hvorfor der eventuelt bør følges op med ekstra hjerteskanning ved abnormt fund. 11

12 Frontomaxillær ansigts vinkel Teknik: -Midtsaggitalsnit, hvor følgende strukturer alle skal kunne ses Spidsen af næsen Aflange, hyperekkogene gane men IKKE processus zygomaticus Hypogene, centrale diencefalon Nakkefold Undersøgelser har vist at, den flade profil, der ses ved trisomi 21, skyldes, at overkæbebenet er mindre og placeret længere tilbage. Det medfører, at vinklen mellem en linje, der følger panden og overkæbe benet og en linje langs ganens overside, bliver større. Hos euploide fostre er beskrevet reduktion af denne vinkel fra 83,5 grader ved en CRL på 45 mm til 76,4 ved en CRL på 84 mm. Ved inkorporering i den kombinerede 1. trimester screening er beskrevet en stigning i detektionsraten fra 90 til 94% ved en falsk positiv rate på 5% og fra 85,5 til 92% ved en falsk positiv rate på 3%. Referencer: S. CICERO, G. REMBOUSKOS, H. VANDECRUYS, M. HOGG and K. H. NICOLAIDES Likelihood ratio for trisomy 21 in fetuses with absent nasal bone at the week scan Ultrasound Obstet Gynecol 2004; 23: O. FALCON, S. FAIOLA, I. HUGGON, L. ALLAN and K. H. NICOLAIDES Fetal tricuspid regurgitation at the to week scan: association with chromosomal defects and reproducibility of the method Ultrasound Obstet Gynecol 2006; 27:

13 E. MAVRIDES, D. HOLDEN, J. M. BLAND*, A. TEKAY and B. THILAGANATHAN Intraobserver and interobserver variability of transabdominal Doppler velocimetry measurements of the fetal ductus venosus between 10 and 14 weeks of gestation. Ultrasound Obstet Gynecol 2001; 17: Borenstein M, Persico N, Kagan KO, Gazzoni A, Nicolaides KH. Frontomaxillary facial angle in screening for trisomy 21 at to weeks. Ultrasound Obstet Gynecol Jul;32(1):5-11. Bløde markører i 1. trimester I den seneste version af Astraia er det muligt at medtage nogle bløde markører for Downs syndrom i 1. trimester risikoberegningen (se næste afsnit). Likelihood ratioer for de fire markører er i et arbejde af Dagklis angivet til: Plexus choroideus cyste >1,5 mm: 1,49 Ekkogent focus i hjertet: 6,41 Hyperekkogen tarm: 3,25 Hydronefrose med AP diameter >1,5mm: 4,78 Anvendelse af disse specielle markører er kun relevant i helt specielle tilfælde og skal ikke vurderes ved rutineskanninger. T Dagklis et al: Choroid plexus cyst, intracardiac echogenic focus, hyperechogenic bowel and hydronephrosis in screening for trisomy 21 at Ultrasound Obstet Gynecol. 2008,31: Risikoberegning i Astraia Risikoberegning for Downs syndrom foretages i Astraia (Astraia Gmbh, Germany), som er et software modul, der fungerer som elektronisk ultralydjournal samtidig med, at der er indbygget et risikoberegningsmodul, baseret på FMF s (Fetal Medicine Foundation) retningsliner. Alle afdelinger i Danmark, der foretager nakkefoldsskanninger med risikovurdering for Downs syndrom bruger Astraia. Som grundlag for risikovurdering anvendes den gravides alder, nakkefoldens tykkelse og MoM-værdierne for biomarkørene PAPP-A og β-hcg. Man kan i nogle tilfælde vælge ikke at anvende biokemien (f.eks ved dichoriske tvillinger) eller nakkefolden (ved misdannelser) i risikoberegningen. Risikoen justeres, såfremt man har angivet, at den gravide tidligere har haft en graviditet, hvor fosteret havde Downs syndrom (risikoen for fosteret i denne graviditet er 0,6% højere end den aldersbetingede risiko). Ultralydmarkører, som man har fundet er relateret til en højere risiko for Downs syndrom kan medtages i risikoberegningen. Næsebenet (kræver FMF-certificering) Ductus venosus (kræver FMF-certificering) Tricuspidal insufficiens (kræver FMF-certificering) Ansigtsvinklen (kræver FMF-certificering) 13

14 Minor markers (Choroideus cyste >1,5 mm, echogenic intracardiac focus, hyperechogenic bowel, hydronephrosis AP diameter >1,5mm) Misdannelser (AVSD medfører fixeret risiko for Downs syndrom på 1:2). Astraia version har indbygget en ny risikoalgoritme baseret på ideen om contingent screening. Den primære screening er baseret på moderens alder, nakkefoldens tykkelse og serummarkører. I 85 % af risikoberegningerne baseret på disse parametre vil man kunne give den gravide enten en relativ høj risiko >1:50 eller en meget lav risiko < 1:1000. Såfremt risikoen ligger mellem 1:50 og 1:1000 vil Astraia tage andre markører med i beregningen, hvis disse er indtastet, for således mere præcist at placere den gravide i en høj risiko eller en lav risikogruppe. Brugen af de ekstra ultralydmarkører er på nuværende tidspunkt ikke et krav til den rutinemæssige 1. trimester skanning, da de er tidskrævende og da værdien af dem hver for sig og i kombination endnu ikke er specificeret i større studier. På nuværende tidspunkt findes det kun relevant at anvende de ekstra ultralydmarkører i specielle tilfælde. I Danmark har vi valgt at sætte Astraia op til at udregne risikoen for Downs syndrom på screeningstidspunktet. Cut-off for henvisning til invasiv prøve i hele landet er 1:300. Reference: FMF/Astraia; The first trimester screening module Risikoberegning hos tvillinger og vanished twin Tvillinger Antallet af tvillingegraviditeter er stigende både pga. den øgede brug af assisted reproductive therapy (ART), men også pga. den stigende alder hos de gravide. Dette efterlader os med et tiltagende problem, idet risikovurdering for Downs syndrom i tvillinger traditionelt i Danmark hovedsagelig foretages på nakkefolden alene pga. usikkerhed om validiteten af første trimester biokemiske markører β-hcg og PAPP-A. Flere studier har beskrevet fordelingen af β-hcg og PAPP-A hos tvillinger sammenlignet med single graviditeter og finder fordelingen uafhængig af choriociteten (Wøjdemann, Niemimaa og Gonce). Det seneste og største publicerede studie inkluderende 1214 par tvillinger (Spencer 2008) finder en ikke signifikant forskel i β-hcg mellem dichoriske og monochoriske tvillinger, men tilgængæld en signifikant forskel i PAPP-A mellem dichoriotiske og monochoriotiske tvillinger. Studiet har som det første vist at fordelingen af PAPP-A i monochoriske tvillinger er lavere end i dichoriske tvillinger 14

15 Monochoriske Dichoriske Forfatter β-hcg (MoM) PAPP-A (MoM) β-hcg (MoM) PAPP-A (MoM) Wøjdemann et al (sd ) 2.14 (sd ) 2.06 (sd ) 2.14 (sd ) Niemimaa et al (sd ) 2.36 (sd ) 1.85 (sd ) 2.36 (sd ) Gonce et al (sd ) 1.96 (sd ) 1.57 (sd ) 1.96 (sd ) Spencer (sd ) (sd ) (sd ) 2.25 (sd ) Risikovurdering med nakkefold alene hos tvillinger giver en individuel risiko for den enkelte tvilling i modsætning til risikovurdering med biokemiske markører, der giver en risiko for den samlede graviditet. Screening med nakkefold alene hos tvillinger har vist sig at have den samme detektionsrate og falsk positiv rate, som screening med nakkefold alene hos single gravide. Med brug af pseudorisikovurderingen kan detektionsraten øges til omkring 80 % som vist af Spencer (2000) og efterprøvet i et prospektivt setup inkluderende 230 tvillinger (Spencer og Nicolaides 2003). Pseudorisikovurderingen går ud på at man korrigerer den målte MoM-værdi af f.eks. PAPP-A hos tvillinger med fordelingsværdien, hvorefter der kan udregnes en individuel risikovurdering som ved single graviditet. Der er dog påvist store forskelle i fordelingsværdien i de forskellige studier. (se tabel) Astraia gør det muligt i risikomodulet at beregne risikoen for tvillinger; både monochoriske og dichoriske; ud fra både nakkefold og biokemiske markører. Den tilgrundliggende statistik kendes ikke. Der foreligger ingen studier, der viser en betydelig øget detektionsrate med kombinering af nakkefold med biokemiske markører hos tvillinger. Til gengæld ses en reduktion i falsk positiv raten (Spencer). Konklusion: Kombineret risikovurdering hos tvillinger ud fra nakkefold og biokemiske markører kan stadig diskuteres, og kræver optimalt et prospektivt studie, der viser en øget detektionsrate eller nedsat falsk positiv rate ved brug af biokemiske markører hos tvillinger. Anbefalingen er, at ved dichoriske tvillinger beregnes risikoen hos hvert enkelt foster ud fra nakkefolden (uden biokemien), samt suppleres med mulige markører som næseben, tricuspidal og ductus flow. Hos monochoriske tvillinger beregnes risikoen ud fra et gennemsnit af risikoen ud fra hvert fosters NF. Biokemi kan muligvis anvendes, hvis fostrene er lige store, idet det heraf kan konkluderes, at de deler placenta ligeligt. En videnskabelig begrundet definition på lige store kan ikke gives, men som tommelfingerregel kan anvendes, at tvillingernes CRL mål maximalt må afvige med 10%. 15

16 Spencer K, Kagan KO, Nicolaides KH. Screening for trisomy 21 in twin pregnancies in the first trimester: an update of the impact of chorionicity on maternal serum markers. Prenat Diagn 2008;28:49-52 Niemimaa M, Suonpaa M, Heinonen S, seppala M, Bloigu R, Ryynanen M. maternal serum free β human chorionic gonadotrophin and pregnancy associated plasma protein A in twin pregnancies in the first trimester. Prenat Diagn 2002;22: Gonce A, Borell A, Fortuny A et al. First trimester screening for trisomy 21 in twin pregnancy: does the addition of biochemistry make an improvement? Pernat Diagn 2005;25: Spencer K, Nicolaides KH. Screening for trismy 21 in twins using first trimester ultrasound and maternal serum biochemistry in a one-stop clinic: a review of three years experience. BJOG 2003; 110: Wøjdemann KR, Larsen SO, Shalmi A-C, Sundberg K, Tabor A, Christiansen M. Nuchael translucency measurements are highly correlated in both mono- og dichorionic twin pairs. Prenat Diagn 2006; 26: Spencer K. Screening for trisomy 21 in twin pregnancies in the first trimester using free β- HCG og PAPP-A combined with fetal nuchal translucency thickness. Prenat Diagn 2000;20: Vanishing twin Studier har vist, at hos kvinder, der er blevet gravide med hjælp af IVF, er en ud af hver tiende single graviditet startet som en tvilligegraviditet. Et studie har beskrevet effekten af en vanishing twin (VT) på β-hcg og PAPP-A efter ART. I dette studie er 56 graviditeter med VT undersøgt (Gjerris et al.). Graviditeterne er opdelt i tidlig VT (EVT) hvor CRL på den tilgrundegåede tvilling på skanningstidspunktet er < 17 mm svarende til 8 uger + 1 dag og sen VT, hvor den tilgrundegåede tvilling er gået til grunde i perioden mellem 8 fulde uger og nakkefoldskanningen (LVT). Graviditeterne med en VT blev sammenlignet med 897 single graviditeter ligeledes opnået efter ART. 47 af de 56 graviditeter havde en EVT og 9 graviditeter havde en LVT. Der var ingen signifikant forskel i β-hcg og PAPP-A i de tre grupper; EVT, LVT og single graviditeter (0.98; 1,13 og 0,95 for β-hcg og 0,84; 0,80 og 0,74 for PAPP-A). Der er ikke undersøgt for evt. forskelle pga. choriocitet. Konklusionen på undersøgelsen var, at man i graviditeter med EVT kan betragte graviditeten som en singlegraviditet mht. biokemiske markører og benytte disse som sådan. Det ringe antal graviditeter i gruppen med LVT gør at der ikke umiddelbart kan konkluderes i denne gruppe og biokemien bør indtil videre bruges med forbehold. Reference: Gjerris AC, Loft A, Pinborg A, Christiansen M, Tabor A. The effect of a vanishing twin on biochemical and ultrasound first trimester screening markers for Down s syndrome in pregnancies conceived by assisted reproductive technology. Hum Reprod 2009;24:

17 For sent til nakkefoldsskanning Tripletest Hvis den gravide er mere end 13 uger + 6 dage og det dermed ikke længere er muligt at foretage nakkefoldsskanning og doubletest, kan tripletest tilbydes som risikoberegning for Downs syndrom. Tripletest er ligesom doubletest en screening for Downs syndrom. Derudover er det en screeningsmetode for trisomi 18, neuralrørsdefekt og bugvægsdefekt. De to sidstnævnte, ser man dog ved gennemskanning i uge og er ikke i sig selv indikation for at få foretaget tripletest. Tripletesten måler maternel serum koncentration af alfaføtoprotein (AFP), human chorion gonadotropin (hcg) og ukonjugeret østriol (uø). Blodprøven tages mellem 14+0 og 19+0? graviditetsuge, dog bedst mellem GA 15+0 til Resultat: Koncentrationen af AFP er nedsat i den gravides blod ved Downs syndrom og ved trisomi 18. Koncentrationen af hcg er øget ved Downs syndrom og lavere ved trisomi 18. Koncentrationen af uø er lavere ved Downs syndrom og ved trisomi 18. Resultaterne angives som ved doubletest i MoM værdier (Multiple of the Median) Tripletest kombineres med den gravides alder. Detektionsraten for Downs syndrom stiger med den gravides alder Således er detektionsraten ca 70% for gravide < 34 år og 90% for gravide > 35 år. Hos en gravid på 37 år er falsk positiv raten 20%. Ved en risikoberegning >1:300 skal pt tilbydes fostervandsprøve alternativt gennemskanning uge med markør screening for Down syndrom. Reference (Obs: cut-off er på SSI sat til 1:250) 2. trimester ultralyd Som alternativ til eller som supplement til tripletesten, kan man ved rutinegennemskanningen af fosteret i 2. trimester fokusere på markører for Downs syndrom (2. trimester markører). Guideline Sandbjerg Risikoberegning for andet end Downs syndrom Risikoberegning for trisomi 13 og 18 Trisomi 18 er den 2. hyppigste kromosom abnormitet efter trisomi 21. Prævalensen for trisomi 18 er 3 pr levende fødte børn. 90% dør i første leveår og de resterende er svært mental retarderede. Trisomi 18 skyldes for mere end 90% en maternel meiotisk nondisjunktion, 5% skyldes en paternel nondisjunktion og enkelte kan ses som paternel translokation. Prævalensen for trisomi 13 er 1 pr levende fødte børn Følgende artikler angiver høj detektionsrate ved skanning i 2. trimester Papp C 2007: 17

18 Blandt kromosom undersøgelser findes 70 med trisomi 18. Kvinderne var i gennemsnit 32,4 år. GA ved fund var 19,5 uger. 87,1% havde store anomalier. Hyppigst var hjertefejl med 47% heraf havde 27% VSD. Viora E. 2007: 71 fostre med trisomi 18. Alle henvist pga. alder, biokemi eller ultralydfund. 91% havde anomalier. Maternel alder 35,4 år. Alle set mellem ugen 11+1 til I Nicolaides seneste artikel om trisomi 18 angives en detektionsrate på 97% ved brug af en falsk positiv rate på 0,2% og dette svarer til 1:50, som jo er anderledes end hans tidligere anbefalinger. I et arbejde af Breathnach findes ved en cut-off på 1:100 for trisomi 18 78% af alle fostre med trisomi 18 ved en falsk positiv rate på 6%. Konklusion: Ved gennemgang af mange arbejder omhandlende screening for trisomi 18 og 13 findes 90-95% af disse fostre ved ugers scanning. Ved screening i forbindelse med nakkefoldsskanning anbefales i det sidste arbejde af Nicolaides at benytte en cut-off på 1:50 for trisomi 13 og 18. Der findes ingen udregninger for hvor mange aborter der unødigt sker ved ønsket om at diagnosticere trisomi 18 ved forskellige falsk positive rater, men med en cut-off på 1:50 og falsk positiv rate på 0,2% er stort set alle syge. Et dansk arbejde har imidlertid vist at 1. trimester detektionsraten for trisomi 13/18 ud fra kombineret test med dobbelttesten taget før uge 10 er lavere end hvis doubletesten er taget efter uge 10 (53% vs 67%). På den baggrund anbefales det at fastholde cut-off på 1:150 for trisomi 13/18 indtil videre. Referencer: 1: Kagan KO, Wright D, Maiz N, Pandeva I, Nicolaides KH. Screening for trisomy 18 by maternal age, fetal nuchal translucency, free beta-human chorionic gonadotropin and pregnancy-associated plasma protein-a. Ultrasound Obstet Gynecol Sep;32(4): PMID: [PubMed - in process] 2: Breathnach FM, Malone FD, Lambert-Messerlian G, Cuckle HS, Porter TF, Nyberg DA, Comstock CH, Saade GR, Berkowitz RL, Klugman S, Dugoff L, Craigo SD, Timor-Tritsch IE, Carr SR, Wolfe HM, Tripp T, Bianchi DW, D'Alton ME; First and Second Trimester Evaluation of Risk (FASTER) Research Consortium. First- and second-trimester screening: detection of aneuploidies other than Down syndrome. Obstet Gynecol Sep;110(3): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] 3: Papp C, Szigeti Z, Tóth-Pál E, Hajdú J, Joó JG, Papp Z. Ultrasonographic findings of fetal aneuploidies in the second trimester--our experiences. Fetal Diagn Ther. 2008;23(2): Epub 2007 Nov 23. PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] 18

19 4: Viora E, Zamboni C, Mortara G, Stillavato S, Bastonero S, Errante G, Sciarrone A, Campogrande M. Trisomy 18: Fetal ultrasound findings at different gestational ages. Am J Med Genet A Mar 15;143(6): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] 5: Kierkegaard I, Petersen OB, Uldbjerg N, Tørring N. Performance of first-trimester combined screening for trisomy 13 and 18 with the double test taken at a gestational age of 8+0 to Prenat Diagn 2009 ;29: Astraia kan beregne risikoen for Trisomi 13 og 18 på baggrund af de informationer, der er indtastet mhp. beregning af risiko for trisomi 21. Fra og med Astraia 1.18 gives risikoen for 13 og 18 separat, mens der i de tidligere versioner af Astraia blev beregnet en samlet risiko for trisomi 13 og 18. For trisomi 18 gælder, at risikoen beregnes ud fra mors alder, gestationsalder på barnet, nakkefold og biokemi. Desuden kan risikoen ændres ved tilføjelse af ductus venosus flow, tricuspidalinsufficiens og næseben. En række misdannelser er associeret med trisomi 18, og findes en af disse, vil risikoen for trisomi 18 være høj, uafhængigt af resultatet af risikoberegningen baseret på nakkefold, biokemi etc. (se tabel). For trisomi 13 gælder tilsvarende, at risikoen beregnes ud fra mors alder, gestationsalder på barnet, nakkefold og biokemi. Desuden kan risikoen ændres ved tilføjelse af ductus venosus flow, tricuspidalinsufficiens og næseben. Fostre med trisomi 13 har en hurtig hjertefrekvens, og således kan hjertefrekvens bruges som markør for trisomi 13 og kan medtages i risikoberegningen for trisomi 13. Også trisomi 13 er associeret med specifikke misdannelser, som ved fund giver høj risiko. Misdannelse Trisomi 18 risiko Trisomi 13 risiko Holoprosencephaly - 1:2 Diaphragmatic hernia 1:4 - Exomphalos 1:4 1:10 Megacystis 1:10 1:10 Exomphalos and megacystis 1:3 1:3 Holoprosencephaly and exomphalos / megacystis Diaphragmatic hernia and exomphalos / megacystis - 1:2 1:2 - Reference: FMF/Astraia; The first trimester screening module 19

20 Risikoberegning for dårligt outcome i graviditeten I Astraia kan man fra version 1.18 få udregnet risikoen for komplikationer i graviditeten; tidlig præeklampsi, vækst hæmning og intrauterin fosterdød ved at anvende en del af de markører der bruges til 1. trimester screening for Downs syndrom. Dette emne vil delvist bliver dækket af Sandbjerg guideline 2010 om serum-biomarkører for andet end Downs syndrom Invasiv diagnostik/genetiske undersøgelser Hvis der er forøget risiko ved 1. trimester screening for trisomi 21 eller trisomi 13 eller 18 skal pt. informeres om muligheden for invasiv test. Analyse af chorionvæv eller amnionvæske bør indbefatte PCR undersøgelse og fuld karyotype (se FØTOSandbjergguideline for CVS/AC). Hos fostre, der udover forhøjet risiko, også har NF > 3,5, har det været diskuteret om Array-CGH og subtelomer undersøgelse skal tilbydes som supplement til PCR og fuld karyotype. De undersøgelser, der hidtil er foretaget på dette område, har ikke bidraget til en nærmere afklaring heraf (evidens C). Derfor er anbefalingen, at disse undersøgelser indtil videre kun bør foretages på projektbasis. Imidlertid kan det anbefales, at DNA gemmes mhp. senere analyse. Reference:Lautrup CK, Kjaergaard S, Brøndum-Nielsen K, Fagerberg C, Hertz JM, Petersen OB, Jørgensen MW, Vogel I. Testing for 22q11 microdeletion in 146 fetuses with nuchal translucency above the 99th percentile and a normal karyotype. Acta Obstet Gynecol Scand. 2008;87(11): Misdannelsesdiagnostik i 1. trimester Nakkefoldskanning er en screening for Downs syndrom og den kan på nuværende tidspunkt ikke sidestilles med en egentlig tidlig misdannelsesskanning. Nogle misdannelser vil kunne påvises allerede i 1. trimester (så som hjernemisdannelser og større bugvægsdefekter). Ved påvisning af misdannelser skal der evt. tilbydes invasiv diagnostik mhp. karyotypebestemmelse. Hvis der skønnes behov for yderligere undersøgelse af fosteret, kan der udføres tidlig misdannelsesskanning ved erfaren føtalmediciner. Dette udføres kun efter individuel vurdering. Yderligere undersøgelser: Ved tyk nakkefold Da der er let øget risiko for hjertefejl hos fostre med tyk nakkefold (> 95 eller 99 percentilen) er der indikation for fosterhjerteskanning (se FØTOSandbjerg guidelines (http://www.dsog.dk/) Indikationer for fosterhjerteskanning og Stor nakkefold og normal karyotype ). Som led i udredning for anden genese til den store nakkefold kan man evt. tilbyde TORCH prøver og parvo-status hvis NF > 99 percentilen. 20

Guideline... 3 Baggrund... 5

Guideline... 3 Baggrund... 5 FØTOSandbjerg Guideline Nakkefoldskanning og risikoberegning for Downs syndrom i første trimester Arbejdsgruppens medlemmer: Hans Jakob Andersen, Charlotte Ekelund, Carsten Henriques, Eva Hoseth, Torben

Læs mere

Første trimester screening

Første trimester screening Første trimester screening Charlo.e Ekelund, læge, PhD Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling Rigshospitalet U- kursus 28.10.2014 Formål Screening test 6-7 uger PAPP- A og frit beta hcg 9-11 uger nakkefoldsskanning

Læs mere

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3

Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Føtalmedicinsk kodemanual version 4.3 Indholdsfortegnelse OVERORDNEDE PRINCIPPER...3 AKTIONSDIAGNOSE (A):...3 BIDIAGNOSE (B):...5 TILLÆGSDIAGNOSE (T)...6 HENVISNING-INDIKATION (I):...7 FLERLINGER...8 PROCEDURER/YDELSER

Læs mere

Årsrapport. (udgivet november 2012)

Årsrapport. (udgivet november 2012) Årsrapport 2011 (udgivet november 2012) Indholdsfortegnelse Forord... 3 Konklusion... 4 Anbefalinger... 5 Baggrund og formål... 6 Screening for kromosomfejl og misdannelser... 8 Historik... 9 Organisation...

Læs mere

Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning

Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning Stor nakkefold og normal karyotype: Udredning og rådgivning Baggrund Det er efterhånden veldokumenteret at fostre med stor nakkefold og normale kromosomer har øget risiko for føtal død, betydende anomalier

Læs mere

Summary The thesis consists of three subprojects:

Summary The thesis consists of three subprojects: Summary The thesis consists of three subprojects: First subproject The first subproject aimed to analyze the association between growth in first half of pregnancy and the risk of adverse outcome in a cohort

Læs mere

Spørgsmål til torsdag

Spørgsmål til torsdag Spørgsmål til torsdag U-kursus i føtal medicin GE 22/10 2009 U-kursus: Spørgsmål til torsdag 1 Ul-Screening/sen gennemskanning Nævn de 3 overordnede formål for misdannelsesscreening? Bekræfte normalitet

Læs mere

Lav PAPP-A. Guideline

Lav PAPP-A. Guideline Lav PAPP-A Arbejdsgruppens medlemmer: Peter Skovbo - Ålborg (skovbo@dadlnet.dk), Puk Sandager - Skejby (puk@dadlnet.dk), Olav Bjørn Petersen - Skejby (tovholder obp@dadlnet.dk) Guideline 1. Der er ingen

Læs mere

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008

Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Genetisk udredning af det syge foster U-Kursus i Føtal Medicin 2008 Susanne Kjærgaard Overlæge, dr.med. Klinisk Genetisk Afdeling Udredning af det syge foster Anamnese Familieanamnese Klinisk undersøgelse

Læs mere

Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening

Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening 2 Noninvasiv prænatal test er et gennembrud inden for prænatal screening Louise Stig Hornstrup 1, Louise Ambye 2, Steen Sørensen 2 & Finn Stener Jørgensen 1 Statusartikel 1) Ultralydklinikken, Gynækologisk

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2009 Connie Jørgensen, Rigshospitalet 1 Esofgus Normal oesofagus 2 Oesofagusatresi Oesofagusstenose eller atresi forekomst 3.3:10,000

Læs mere

FØTOSandbjerg Guideline Første trimester serum-biomarkører til prædiktion af adverse outcome

FØTOSandbjerg Guideline Første trimester serum-biomarkører til prædiktion af adverse outcome FØTOSandbjerg Guideline Første trimester serum-biomarkører til prædiktion af adverse outcome Gruppens medlemmer: Anette Boel, Dorte Brask, Charlotte Ekelund, Richard Farlie, Anne- Cathrine Gjerris, Ida

Læs mere

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo.

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Biometri guideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Anette Wind-Olsen, Connie Jørgensen (tovholder), Lene Sperling, Olav B Pedersen, Peter Skovbo. Indhold Guidelinen CRL: målemetode, normalkurve

Læs mere

Risikovurdering i 2. trimester vedr. Down syndrom Endelige reviderede forslag : Version 13.3.2011

Risikovurdering i 2. trimester vedr. Down syndrom Endelige reviderede forslag : Version 13.3.2011 Risikovurdering i 2. trimester vedr. Down syndrom Endelige reviderede forslag : Version 13.3.2011 Arbejdsopgave : At udarbejde guideline vedr. risikovurdering i 2. trimester for Down syndrom. Tovholder

Læs mere

Scanning af cervix uteri

Scanning af cervix uteri Scanning af cervix uteri U-kursus i føtal medicin 2009 Undersøgelsesmetode Transabdominal: Cervixlængde: lang cervix ses nemmere Blærefyldning: fyldt blære forlænger kunstigt cervix 1 Undersøgelsesmetode

Læs mere

Information om fosterdiagnostik

Information om fosterdiagnostik Klinisk vejledning Information om fosterdiagnostik Genetisk rådgivning Risikovurdering Misdannelsesskanning Dansk selskab for almen medicin - 2005 Information om fosterdiagnostik Genetisk rådgivning Risikovurdering

Læs mere

Tillykke, du er gravid.

Tillykke, du er gravid. Tillykke, du er gravid. Denne informationsfolder kan være relevant for dig og din familie hvis: 1. I overvejer at få lavet en test for at se, om jeres barn har Downs syndrom 2. Nakkefoldscanningen viser

Læs mere

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo.

Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo. Biometriguideline Gruppens deltagere: Anne-Cathrine Gjerris, Connie Jørgensen (tovholder), Helge Bennedsen(matematiker), Lene Sperling, Olav B Petersen, Peter Skovbo. Introduktion Målsætningen for gruppens

Læs mere

FØTOSandbjerg Forslag til prænatal a-cgh Guideline Januar 2013. FØTOSandbjerg Guideline ENDELIGE 160116

FØTOSandbjerg Forslag til prænatal a-cgh Guideline Januar 2013. FØTOSandbjerg Guideline ENDELIGE 160116 FØTOSandbjerg Guideline ENDELIGE 160116 Prænatal array-cgh(comparativ Genomisk Hybridisering) Arbejdsgruppens medlemmer: Charlotte Ekelund, Christina Fagerberg, Susanne Kjærgaard, Maiken Lundstrøm, Lone

Læs mere

Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg

Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg Terminsfastsættelse Forfattere Lotte Berdiin Colmorn, Ida kirkegaard, Annette Wind Olesen, Lars Grønlund Poulsen, Lene Sperling, Lone Storgaard, Niels Uldbjerg Korrespondance Niels Uldbjerg Status Godkendt

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen

Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen Ultralydscanning af underlivet hos gynækologen 9.9.2006 Suzan Lenz Ultralydscanning er et af gynækologens bedste redskaber til at vurdere om din livmoder og æggestokke er normale. Scanningen foregår gennem

Læs mere

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark

Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Den udvidede profylakse mod rhesus D-immunisering af gravide i Danmark Af Merete Berthu Damkjær, Anette Perslev og Finn Stener Jørgensen Biografi Merete Berthu Damkjær er cand.med. fra Københavns Universitet

Læs mere

UL diagnostik af syndromer og monogene sygdomme. u-kursus Oktober 2014. UL misdannelser og aneuploidisyndromerne

UL diagnostik af syndromer og monogene sygdomme. u-kursus Oktober 2014. UL misdannelser og aneuploidisyndromerne UL diagnostik af syndromer og monogene sygdomme u-kursus Oktober 2014 UL misdannelser og aneuploidisyndromerne Før 2004: Èn misdannelse: ca. 8-10 % kromosomfejl To eller flere misdannelser: ca. 20% kromosomfejl

Læs mere

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer.

Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektbeskrivelse, KIH-projekt. Gravide med komplikationer. Projektet inkluderer gravide med en, eller flere af følgende graviditetskomplikationer: Gravide med aktuelle- eller øget risiko for hypertensive

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

IUGR. Sandbjerg guideline 2014

IUGR. Sandbjerg guideline 2014 IUGR Sandbjerg guideline 2014 Historik Første udkast 2005, revideret 2006 & 2007, ny revision 2014. Arbejdsgruppens medlemmer 2004-2005 Carsten Henriques, Carsten Nickelsen, Gitte Esberg, Karen Wøjdemann,

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig

Præterm fødsel. Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Rikke Bek Helmig Præterm fødsel Definitioner Præterm:

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR FOSTERDIAGNOSTIK. - prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik

RETNINGSLINJER FOR FOSTERDIAGNOSTIK. - prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik RETNINGSLINJER FOR FOSTERDIAGNOSTIK - prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik 2004 Retningslinjer for fosterdiagnostik - prænatal information, risikovurdering, rådgivning og diagnostik

Læs mere

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013

Fosterovervågning. Lone Krebs Lone Hvidman. U- kursus december 2013 Fosterovervågning Lone Krebs Lone Hvidman U- kursus december 2013 Cerebral Parese i Syd-Vest Sverige Hvorfor falder hyppigheden ikke? De gravide ændrer sig (ældre, tungere, mere syge)? Asfyksi er ikke

Læs mere

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H

UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET LET- MODERAT NEDSAT IUI-H UDREDNINGS/BEHANDLINGSSTRATEGIER INFERTILITETSUDREDNING I ALMEN PRAKSIS TUBAFAKTOR ABNORM HSG MANDLIG FAKTOR NEDSAT SÆDKVALITET UFORKLARET NORMAL HSG, PROGESTERONER, SÆDKVALITET ENDOKRIN FAKTOR ANOVULATION

Læs mere

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET

TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET TYPE 2 DIABETES OG GRAVIDITET Type 2 diabetes og graviditet Type 2 diabetes er en permanent sygdom, der påvirker den måde, kroppen omdanner mad til energi. Når du spiser, omdanner kroppen maden til et

Læs mere

Screening. Hvad er screening?

Screening. Hvad er screening? Screening 27 n Screening er systematiserede undersøgelser af hele befolkningen eller nærmere udvalgte befolkningsgrupper. n Screening kan vedrøre et tidligt stadium af en sygdom eller en risikofaktor.

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN

DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DRG OG DAGS I OBSTETRIKKEN DSOGs Obstetriske kodeudvalg November 2014 Hanne Brix Westergaard Overlæge, Hillerød DRG & DAGS-gruppering DRG = diagnose relaterede grupper Anvendes for indlagte patienter DAGS

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

uge for uge KALENDER

uge for uge KALENDER JOAN TØNDER GRØNNING E-bog uge for uge KALENDER Til dig, der venter tvillinger 1 Kalenderen her kan blive et hyggeligt minde fra nogle helt specielle måneder, ligesom den kan blive jeres helt egen, individuelle

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

U-kursus Reproduktionsmedicin 2014

U-kursus Reproduktionsmedicin 2014 U-kursus Reproduktionsmedicin 2014 Abortus Habitualis Elisabeth Clare Larsen, Overlæge ph.d. Rigshospitalets Fertilitetsklinik og Enheden for gentagne aborter 22-01-2014 1 Agenda Definitioner Kliniske

Læs mere

Kromosomtranslokationer

Kromosomtranslokationer 12 Kromosomtranslokationer December 2009 Oversat af Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d. Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Insemination efter hormonstimulation med tabletter

Insemination efter hormonstimulation med tabletter Side 1 af 6 Insemination efter hormonstimulation med tabletter Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning. Denne vejledning dækker behandling i form af insemination, hvor mandens sæd anvendes.

Læs mere

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid.

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Mange videnskabelige undersøgelser har vist, at rygning mindsker chancerne for at blive gravid. Brochuren

Læs mere

VONWILLEBRANDSSYGDOM,

VONWILLEBRANDSSYGDOM, VONWILLEBRANDSSYGDOM, VON WILLEBRAND-FAKTOR OG P-PILLER Julie Brogaard Larsen, lægestuderende Center for Hæmofili og Trombose Aarhus Universitetshospital DAGENS PROGRAM Lidt von Willebrand-historie von

Læs mere

Genetisk udredning af det syge foster

Genetisk udredning af det syge foster Genetisk udredning af det syge foster Kursus i Føtal Medicin 2014 Susanne Kjærgaard Overlæge, dr.med. Kromosomlaboratoriet Klinisk Genetisk Afdeling Udredning af det syge foster Anamnese Familieanamnese

Læs mere

FOSTERDIAGNOSTIK OG RISIKOVURDERING

FOSTERDIAGNOSTIK OG RISIKOVURDERING FOSTERDIAGNOSTIK OG RISIKOVURDERING - 2 - FOSTERDIAGNOSTIK OG RISIKOVURDERING Fosterdiagnostik og risikovurdering Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen - 3 - FOSTERDIAGNOSTIK OG RISIKOVURDERING

Læs mere

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen.

Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Kliniske retningslinier for gestationel diabetes mellitus (GDM). Screening, diagnostik, behandling og kontrol samt follow-up efter fødslen. Aktuelle retningslinier er udarbejdet i perioden maj-december

Læs mere

Thyreadeasygdomme ved graviditet

Thyreadeasygdomme ved graviditet Thyreadeasygdomme ved graviditet Myxoedem Påvirker den føtale cerebrale udvikling Tidlige spontane aborter Gestationel hyperthyreose ( ) Thyreotoxicose Neonatal hyperthyreose Føtal struma Thyroideabiokemi

Læs mere

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens

Sp 8: embryologi VELKOMMEN. Sp 1 Klinisk undersøgelse. Sp 2 Traumatisk læsion af genitalia feminina. Sp 3 Urininkontinens VELKOMMEN HUSK: Eksamensnummer øverst på alle 4 svarark KUN 1½ minut per lysbillede 30 lysbilleder i alt Læs titlen/overskriften på hvert lysbillede Tekstbøger må ikke være fremme under eksaminationen

Læs mere

Svangerskabsjournal Side 1 af 2

Svangerskabsjournal Side 1 af 2 Svangerskabsjournal Side 1 af 2 Personnummer, navn og adresse Lægens navn og adresse E-mail E-mail Tlf. privat/mobil Tlf. arbejde Telefonnummer Sociale oplysninger Civilstand Sæt x Ugift Gift Separeret

Læs mere

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring

Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Koder til klinisk forskning og kvalitetssikring Lone Krebs DSOG sarbejdsgruppe for obstetrisk kvalitet Obstetriske koder - monitoreing og Formål Der bruges meget tid på kodning Kan opgaven blive mere meningsfuld?

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Familiedannelse efter assisteret befrugtning

Familiedannelse efter assisteret befrugtning Psykosociale konsekvenser af infertilitet Familiedannelse efter assisteret befrugtning U-kursus 30. januar 2014 Lone Schmidt Lektor, dr.med., ph.d. lone.schmidt@sund.ku.dk Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At stifte familie med HD At stifte familie med HD: HDBuzz' nye temaartikel om teknikker der kan

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Forår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Forår 2015 > Sæsonprogram for forår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 3. februar kl. 20.00: Tirsdag den 3. marts kl. 20.00: Tirsdag

Læs mere

Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012

Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012 Øger et lavt til moderat alkoholindtag under graviditeten risikoen for fosterdød? Forskningstræningsopgave 2012 Berit Haahr Larsen Trine Hammelsvang Kristiansen Vejleder: Mogens Vestergaard INTRODUKTION

Læs mere

Arbejdsgruppens medlemmer:

Arbejdsgruppens medlemmer: Arbejdsgruppens medlemmer: Peter Ehlert Nielsen(pæd 5 ), Susanne Poulsen (pæd 6 ), Lars Rasmussen (kir 7 ), Hanne Rosbach(føt 4 ), Kjell Salvesen (føt 8 ), Kirsten Søgaard (føt 3 ), Jørgen Thorup(kir 10

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Secma Blærescanner betjeningsvejledning

Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner betjeningsvejledning Secma Blærescanner måler urinblærens volume ved hjælp af ultralyd. Secma Blærescanner kan måle volumen ved hjælp af 4 metoder benævnt tool4vol. Anvendelsen af en

Læs mere

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Nyhedsbrev nr. 3, februar 2006 Introduktion Det er med glæde, at vi her kan præsentere vores tredje nyhedsbrev til alle familierne, som deltager i projektet

Læs mere

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose

Smerter hos gravide. Anders Thomsen. Niels Uldbjerg. 4 hyppige årsager. 4 alvorlige årsager. Plukkeveer Bækkenløsning Fibromnekrose Smerter hos gravide Niels Uldbjerg Typisk > uge 22 +0 Smerter (Blødning) Hypertoni, irritabel Typisk uge 15 25 Distinkt øm plukkeveer 24 10 2014 Smerter hos gravide 4 Lokalisation Peritoneal reaktion When

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Afslutning af graviditet efter 12. uge

Afslutning af graviditet efter 12. uge Sept. 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Afslutning af graviditet efter 12. uge med levende foster 2 Afslutning af graviditet efter

Læs mere

Store Praksisdag 2014

Store Praksisdag 2014 Store Praksisdag 2014 Anne Heurlin Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, Klinik 2 Roskilde Bernadette Buhl-Nielsen Ovl. Børne- og ungdomspsykiatri, klinik for psykoterapi, Roskilde Kontroverser Er det vigtigt

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning

Cervixcancer, tumormål. Cervixcancer MRI. Trakelektomi. Konisation udført for at vurdere histologi og udbredning Cytologisk Årsmøde 2007 hos trakelektomerede Minimal invasiv teknik giver mulighed for bevarelse af fertiliteten Laparoskopisk pelvin lymfadenektomi og vaginal operation med fjernelse af det meste af cervix

Læs mere

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN ENGELSK. Prenatal examinations

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN ENGELSK. Prenatal examinations UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN ENGELSK Prenatal examinations Information Allerede nu kan du få information om undersøgelser af dit ufødte barn for visse medfødte sygdomme og handicap. Ja? Hvis du gerne

Læs mere

Arbejdsmiljø og sunde børn

Arbejdsmiljø og sunde børn 100-året for Kvinders Valgret, NFA 30. september 2015 Arbejdsmiljø og sunde børn Karin Sørig Hougaard Seniorforsker (ksh@nrcwe.dk) Reproduktionsskader Omfatter ændringer, der nedsætter evnen til at få

Læs mere

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE

NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE NØJAGTIGHEDEN AF UDMÅLINGER FORETAGET I PACS PÅ KONVENTIONELLE KNOGLEBILLEDER - EN BACHELOROPGAVE OM ANVENDELSE AF PACS TIL UDMÅLING AF CORTICALISTYKKELSEN I DEN PROXIMALE HUMERALE DIAFYSE HOS PATIENTER

Læs mere

Gonadebeskyttelse og valg af projektion

Gonadebeskyttelse og valg af projektion Gonadebeskyttelse og valg af projektion som dosisreducerende metoder til ovarierne ved konventionel røntgen af columna lumbalis. Benjamin Gjerrild Nielsen, radiograf Radiologisk Afd. - Regionshospitalet

Læs mere

Virusinfektioner hos gravide og neonatale

Virusinfektioner hos gravide og neonatale Virusinfektioner hos gravide og neonatale Aspekter ved infektionsdiagnostik Inge Panum Problematiske virusinfektioner i forbindelse med graviditet og fødsel Parvovirus B19 Rubella virus Cytomegalovirus

Læs mere

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN

Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Hvorfor er man nødt til at gå offlabel for at være en god læge? En frontlinie historie fra obstetrikken MISOPROSTOL- SAGEN Karen Wøjdemann, Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi IRF 4. februar 2014

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005

IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 IVF-BEHANDLINGER I DANMARK 1998-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse

Formålet med svangreomsorgen. Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Temadage for KBU er Formålet med svangreomsorgen Sundhedsfremme og forebyggelse Risikoopsporing Forebyggende helbredsundersøgelse Den praktiserende læge kan som gennemgående fagperson sikre kontinuiteten

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål

Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Smear tagning Færdighedstræning, Medicin, Kandidat, SDU Læringsmål Den studerende kan efter endt undervisning kunne: Selvstændigt beskrive og udføre en smear-tagning i den rigtige rækkefølge Selvstændigt

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Bilag 8: Checkliste Estey SfR Checkliste 2: Randomiserede kontrollerede undersøgelser Forfatter, titel: Estey, William: Subjective Effects og Dry versus Humidified Low Flow Oxygen Tidsskrift, år: Respiratory

Læs mere

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE

KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE KEJSERSNIT PÅ MODERS ØNSKE En medicinsk teknologivurdering - sammenfatning 2005 Medicinsk Teknologivurdering 2005; 7 (4) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering Kejsersnit på moders ønske

Læs mere

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet

FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE. Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet FERTILITETSBEHANDLING AF OVERVÆGTIGE Anja Pinborg, afd.læge, dr.med. Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet INDHOLD Kort om assisteret befrugtning Hvor stort er problemet? Hvor meget betyder BMI for succes

Læs mere

7. Ultralydskanning ved tidlig graviditet

7. Ultralydskanning ved tidlig graviditet 7. Ultralydskanning ved tidlig graviditet Tovtrækker: Gitte Glavind. Referenter: Ulla Breth Knudsen, Lotte Clevin, Richard Farlie Baggrund Ultralydsskanning mhp verificering af tidlig levende intrauterin

Læs mere

PSYKOLOGISKE ASPEKTER, BRUGERHOLDNINGER OG -FORVENTNINGER I FORBINDELSE MED ULTRALYDSKANNING I GRAVIDITETEN en medicinsk teknologivurdering

PSYKOLOGISKE ASPEKTER, BRUGERHOLDNINGER OG -FORVENTNINGER I FORBINDELSE MED ULTRALYDSKANNING I GRAVIDITETEN en medicinsk teknologivurdering Medicinsk Teknologivurdering 2006; 6(13) 2006 PSYKOLOGISKE ASPEKTER, BRUGERHOLDNINGER OG -FORVENTNINGER I FORBINDELSE MED ULTRALYDSKANNING I GRAVIDITETEN en medicinsk teknologivurdering Center for Evaluering

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket)

Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Kai Nielsen: Vandmoderen (Glyptoteket) Forelæsninger om infertilitet Infertilitet epidemiologi Infertilitet - Tubafaktor Mandlig faktor Endokrinologi IVF behandling Abortus habitualis Udvikling i fertilitetsbehandling

Læs mere

Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner

Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner Beskrivelse af fremtidige hovedfunktioner Hovedfunktioner i den obstetriske del af specialet: Prænatal risikovurdering: Nakkefoldskanning Udvidet information ud over niveau for almen praksis (angående

Læs mere

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S

Fertilitetsbehandlinger 2010. Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S FERTILITETSBEHANDLINGER 2010 2012 Fertilitets 2010 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit citeres. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk/ Emneord: IVF, fertilitetsbehandling,

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E

R E D E G Ø R E L S E FOSTERREDUKTION R E D E G Ø R E L S E DET ETISKE RÅD 2000 FOSTERREDUKTION REDEGØRELSE DET ETISKE RÅD 2000 FOSTERREDUKTION REDEGØRELSE ISBN: 87-90343-81-6 Udgivet af: Det Etiske Råd Grafisk tilrettelæggelse

Læs mere

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg

THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2. Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg THE CHILDREN S COMMUNICATION CHECKLIST, SECOND EDITION CCC-2 1 Workshop i FTHF v. Anne Skovbjerg Poulsen Audiologopæd, PPR Frederiksberg PLAN FOR DEN NÆSTE TIME: Introduktion til CCC-2 Scoring af CCC-2

Læs mere

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede

INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede INFORMATIONSBROCHURE Arvelig hørenedsættelse - Nye undersøgelsesmuligheder for døve og hørehæmmede Siden 1. januar 2006 har Hovedstadens Sygehusfælleskab tilbudt genetisk udredning af hørenedsættelse.

Læs mere

Skeletdysplasi, korte rørknogler og fejlstillinger.

Skeletdysplasi, korte rørknogler og fejlstillinger. FøtoSandbjerg guideline januar 2010 oplæg Skeletdysplasi, korte rørknogler og fejlstillinger. Arbejdsgruppe (alfabetisk): Vibeke Brocks, Lotte Colmorn, Connie Jørgensen, Susanne Vemmelund Juul, Hanne Mohapeloa,

Læs mere

Gravid bygningsmaler

Gravid bygningsmaler Gravid bygningsmaler Forord Denne pjece giver anbefalinger til et godt arbejdsmiljø for den gravide. Pjecen skal anvendes sammen med den produktliste, som ARBEJDSMILJØHUSET tilbyder at udarbejde individuelt

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere