Insemination med Donorsæd (IUI D) Information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Insemination med Donorsæd (IUI D) Information"

Transkript

1 Insemination med Donorsæd (IUI D) Information Fertilitetsklinikken Trianglen

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Typer af sæddonation... 3 Juridiske og andre forhold ved anvendelse af donorsæd... 3 Donor testning... 3 Valg af sæddonor til behandling... 3 Anonym sæddonor... 4 Sæddonor med Udvidet donorprofil... 4 Åben sæddonor... 4 Egen sæddonor... 4 Den normale befrugtning... 5 Inseminationsbehandling kort fortalt... 5 Behandlingsniveauer... 5 Forsamtale og undersøgelser... 5 Forløbet af behandlingen... 6 Niveau 1 (urin-stix for LH)... 6 Niveau 2 (ingen hormonstimulation ægudviklingen følges med skanning)... 6 Ægløsningssprøjte... 7 Niveau 3 (mild hormonstimulation ægudviklingen følges med skanning)... 7 Hormonstimulation... 7 Ultralydskanning... 7 Ultralydskanning i andre klinikker... 8 Ægløsningssprøjte... 8 Insemination... 8 Graviditetsprøve... 8 Behandlingsresultater - chancen for graviditet... 9 Hvor mange behandlinger?... 9 Bivirkninger til behandlingen... 9 Medicinbivirkninger Kompliceret graviditet Er der risiko for kræft i æggestokkene? Akupunktur Bestilling af donorsæd Reservation af sæd fra samme donor til fremtidig behandling Priser for inseminationsbehandling (IUI-D) Generelle råd i forbindelse med behandling for barnløshed Alkohol...11 Tobak Motion Kaffe/koffein Medicin, naturlægemidler, kosttilskud Smertestillende medicin Påvirkninger fra arbejdet Røde hunde (rubella) Vægt Folinsyre Kontakt til Trianglen Mail-kontakt til klinikken for patienter i behandling Links Oversigt over IUI-D behandling (hvor ægblærerne følges med ultralydskanning) /14 Næste revision:

3 Typer af sæddonation Der er mulighed for anvendelse af flere forskellige typer donorsæd. Befrugtning med sæd fra en sæddonor kan anvendes både af par og af enlige. Juridiske og andre forhold ved anvendelse af donorsæd De juridiske forhold omkring sæddonation afhænger af, hvilken type sæddonation, der er tale om. Se neden for for en kort omtale af nogle af de juridiske forhold ved forskellige typer af donorsæd. Sundhedsstyrelsen kræver, at følgende oplysninger gives til kvinder/par, der behandles med sæd fra en sæddonor: Ved udvælgelse af donorer er risiko for videregivelse af arvelige sygdomme, misdannelser m.v. søgt be Vigtige juridiske forhold ved brug af donorsæd Når en kvinde med en mandlig eller kvindelig partner behandles med donorsæd, er der vigtige juridiske aspekter. Den kommende far eller med-moder skal underskrive en formular om faderskabet eller medmoderskabet før fertilitetsbehandlingen. Se Statsforvaltningens hjemmeside, grænset ved kun at anvende donorer som har oplyst, at de ikke har kendskab til sådanne arverisici i deres slægt, og hvor der af en erfaren sundhedsperson er udspurgt og undersøgt for at belyse dette. Trods disse forsigtighedsregler er enhver arverisiko alligevel ikke udelukket. Hvis barnet mod forventning fejler noget ved fødslen eller i de første leveår, som du får at vide kan være arveligt, er det derfor vigtigt, at du melder tilbage til klinikken eller den sund hedsperson, der har behandlet dig, så der kan tages stilling til, om donor fortsat kan anvendes. Det samme gælder, hvis du får at vide, at det kan dreje sig om smitteoverførsel fra donor sæd eller donor æg. Selvom donor er testet fri for overførbare sygdomme for eksempel HIV og hepatitis, er risikoen aldrig nul. Af civilretlige virkninger af insemination med donorsæd skal nævnes, at manden (hvis der er en mandlig partner) før behandlingen skriftligt skal erklære at ville anerkende faderskabet til barnet. Forældrene har pligt til at forsørge barnet til det er 18 år. Barnet har ret til at bære forældrenes navn, og det vil have arveret efter forældrene. Donor testning For nærmere detaljer om testning af donorer henvises til sædbankernes hjemmesider. Donorer må efter undersøgelse hos sædbankens læge være fundet fysisk og psykisk raske samt uden kendt arvelig sygdom i familien. Donorerne er endvidere kromosom-undersøgt. Det sikres, at donorerne ikke har kendte væsentlige smitsomme sygdomme (bl.a. leverbetændelse, kønssygdomme), og der tages HIV-test. Sæden bliver først frigivet til anvendelse efter et ½ års nedfrysning, og efter en ny HIV-test har vist sig at være negativ. Valg af sæddonor til behandling Som beskrevet neden for, er der mulighed for valg af flere forskellige typer sæddonor ( Anonym, Udvidet profil, Åben og Egen ). Afhængig af donortype er der mulighed for at vælge ud fra basale oplysninger som øjenfarve, hårfarve, højde, vægt til mere omfattende oplysninger, for eksempel børnefotos, stemmeprøve etc. Sædbankerne tilbyder mulighed for valg af de forskellige donortyper og dertil hørende forskellige muligheder for oplysninger om donor. Vi anbefaler, at du/i benytter sædbankerne til at finde frem til en donor, som passer til dit/jeres ønsker. Når du/i har fundet en egnet donor, kan du/i få sædstrå overført til os. Vi kan så opbevare stråene ved minus 196 C indtil de skal benyttes i et igangværende behandlingsforløb. Der findes forskellige sædpræparationer og forskellige kvaliteter. Vi anbefaler, at sædstråene minimum har kvaliteten MOT20. Det har alle sædstrå fra European Spermbank. Hvis sædstrå købes fra Cryos, bør de være MOT20 eller bedre. Bemærk at Sundhedsstyrelsen og sædbankerne har forskellige definitioner af anonym donor. 3/14 Næste revision:

4 Anonym sæddonor Fra sædbanken fås oplysning om donors øjenfarve, hårfarve, højde, vægt og hudfarve. Donor vil for altid forblive anonym og hans identitet vil aldrig blive kendt af dig/jer eller af barnet. Donor kan heller aldrig få oplysning om børn opstået ved behandling med hans sæd. Den anonyme sæddonor har ingen juridiske forpligtelser over for barnet. Barnet har ikke arveret eller andre rettigheder i forhold til donor. Sæddonor med Udvidet donorprofil En sæddonor med Udvidet donorprofil er en donor, hvor der om donor foreligger oplysninger ud over de basale oplysninger, der må oplyses om en Anonym donor. Donorer med Udvidet profil er per definition ikke-anonyme. Den Udvidede profil kan indeholde få oplysninger som for eksempel blodtype eller mere detaljerede oplysninger om barndom, familieforhold, erhverv, fritidsinteresser, uddannelse, stemmeprøve, babyfotos etc. En donor med Udvidet profil har ingen juridiske forpligtelser over for barnet. Barnet har ikke arveret eller andre rettigheder i forhold til donor. Kvinden/parret eller de børn, der måtte komme ud af behandlingen får ikke oplyst donors identitet. Ligeledes får donor ikke oplysning om, hvem der bliver behandlet med hans sæd eller om de børn, der kommer ud af behandlingen. Åben sæddonor En åben sæddonor er en donor, afleverer sæd til en sædbank og hvor sædbanken formidler sædportioner videre til behandlende klinikker. Den åbne donor har indgået en aftale med sædbanken om, at de børn der bliver til med sæd fra ham senere kan få kontakt med deres donor, hvis de ønsker det. De nærmere vilkår er aftalt mellem donor og sædbanken. Derfor må brugere af åben donorsæd selv indhente detaljerede informationer fra sædbanken om, hvilken aftale der er med donor om, at børn opstået ved behandling med hans sæd senere kan kontakte ham. Den åbne sæddonor har ingen juridiske forpligtelser over for barnet. Barnet har ikke arveret eller andre rettigheder i forhold til en åben donor. Egen sæddonor En egen sæddonor er en donor, som kvinden/parret selv kender og som har accepteret at donere sæd til kunstig befrugtning af kvinden, selv om kvinden og donor ikke er gift eller danner par. En egen sæddonor skal testes for smitsomme sygdomme og andet på samme vis som andre sæddonorer. Denne undersøgelse af en egen sæddonor foregår via en sædbank. I øjeblikket er det i Danmark kun European Spermbank, der foretager både testning og nedfrysning Donor skal også vurderes lægeligt for at bekræfte, at han er egnet som sæddonor. Denne evaluering kan foretages i Trianglen. Sekretærerne kan oplyse priser for vurdering af en potentiel sæddonor. Når donor er færdigundersøgt og godkendt kan frossen sæd fra sædbanken overføres til fertilitetsklinikken til brug. En egen donor er i juridisk forstand far til det/de barn/børn, der opstår ved behandlingen. For eksempel har den kendte donor forsørgerpligt over for barnet, og barnet har arve-ret fra den kendte donor. Der er dog en undtagelse herfra i de tilfælde, hvor kvinden der behandles med sæd fra egen donor, har en mand/mandlig partner, der påtager sig faderskabet. 4/14 Næste revision:

5 Den normale befrugtning I en normal menstruationscyklus på omkring 28 dage sker ægløsningen omkring dag 14. Ved ægløsningen frigøres én ægcelle fra æggestokken og ægget bliver opfanget i æggelederen. Hvis der har været samleje, vil der være omkring millioner sædceller i toppen af skeden. Sædcellerne svømmer op igennem livmoderhalsen og livmoderhulen og videre ud i æggelederne. Kun få hundrede sædceller når frem til den yderste del af æggelederne, hvor befrugtningen finder sted. Den normale ægløsning og befrugtning Herefter transporteres det befrugtede æg gennem æggelederen ind til livmoderhulen, hvor det sætter sig fast i livmoderslimhinden og udvikler sig til et barn. Inseminationsbehandling kort fortalt Helt kort kan princippet i inseminationsbehandling sammenfattes i følgende punkter: 1. Ét eller 2-3 æg (efter hormonstimulation) modnes i æggestokkene 2. Ægløsningstidspunktet og inseminationen times, så der er meget stor sikkerhed for, at æg og sædceller møder hinanden. 3. Sædcellerne sprøjtes op i livmoderen og ud i æggelederne, hvor befrugtningen sker. Behandlingsniveauer Mange kvinder, der behandles med insemination med donor-sæd, har helt normal fertilitet. Derfor vil kvinden som udgangspunkt have let ved opnå graviditet ved behandlingen. Behandling med donorinsemination kan udføres på forskellige indsatsniveauer : Niveau 1: Kvinden finder selv frem til ægløsningstidspunktet med daglige ægløsningstests i dagene op til ægløsningstidspunktet. Insemination foretages dagen efter positiv test. Denne metode anbefales kun ved regelmæssig menstruationscyklus på dage. Niveau 2: Ægblærens vækst følges med ultralydskanning. Når ægblæren (og dermed ægget) er modent gives en ægløsende indsprøjtning. Inseminationen foretages ca. 38 timer senere. Niveau 3: Der gives en mild hormonstimulation med henblik på modning af 2-3 æg. Ultralydskanning, ægløsningssprøjte og insemination foretages som ved niveau 2. Forsamtale og undersøgelser Før behandling startes, vil vi gerne se jer/dig til en samtale og undersøgelse i klinikken. Her gennemgår vi forhistorien med hensyn til barnløshed. Vi taler om resultater af de undersøgelser der (måske) allerede er foretaget. Og vi kan planlægge relevante undersøgelser, som endnu ikke er foretaget. 5/14 Næste revision:

6 Nogle af de væsentligste undersøgelser i forbindelse med barnløshed beskrives neden for. Æggelederne undersøges bedst med en røntgenundersøgelse, hvor æggeledernes indre diameter og udløbet til bughulen kan ses. Undersøgelsen (HSG HysteroSalpingoGrafi) foretages på en røntgenafdeling eller en røntgenklinik. Hvis æggelederne ikke er normale, bør behandlingen i de fleste tilfælde være reagensglasbehandling og ikke insemination. Hvis kvinden aldrig har haft underlivsbetændelse (herunder klamydia) eller infektion i bughulen (for eksempel en alvorlig blindtarmsbetændelse), er det ikke altid nødvendigt at undersøge æggelederne. Æggelederne bør dog altid undersøges, hvis der ikke er opnået graviditet efter cirka 3 inseminationer. Æggestokkene undersøges med ultralydsskanning. Det gør vi her i klinikken. Kvinden får også taget en blodprøve for hormoner (AMH, FSH, LH og østradiol), for at vurdere æggestokkenes funktion og æg-reserven. Denne blodprøve skal tages på 2. eller 3. menstruationsdag. AMH kan dog tages på alle tidspunkter i cyklus. Blodprøver for alvorlige smitsomme sygdomme (HIV, hepatitis-b og hepatitis-c) skal tages fra begge parter før behandlingen. Kvinden får også taget blodprøver for mælkehormon (prolaktin) og for undersøgelse af stofskiftet (TSH ThyroideaStimulerende Hormon). Desuden undersøges det om kvinden er immun imod røde hunde (rubella). Kvinden bør også have foretaget en celleprøve fra livmoderhalsen og en klamydia test. Forløbet af behandlingen Som beskrevet tidligere kan behandlingen foregå på flere indsatsniveauer. I mange tilfælde vil det være fornuftigt at behandle 2-3 gange ( cykler ) uden hormonstimulation (Niveau 1 eller Niveau 2). Herefter vil det være rimeligt at forsøge med en mild hormonstimulation, for at få 2-3 æg til at modnes i hver cyklus (Niveau 3). Niveau 1 (urin-stix for LH) Kroppens eget ægløsningshormon hedder LH (Luteiniserende Hormon). Koncentrationen af LH stiger brat, når ægget er klar til ægløsning, og ægløsningen kommer omkring et døgn senere. Vi anbefaler kun denne behandling, hvis menstruationscyklus er ret regelmæssig og mellem dage. Du foretager en LH-stix hver formiddag fra omkring dag 11 i cyklus (hvis cykluslængden er 28 dage). Cykluslængde Første ægsøsningstest tages cyklusdag Ægløsnings-testen bør ikke tages på den første morgenurin. Når stixen viser 2 streger ( positiv, se vejledningen i pakken), skal du ringe til os samme dag og aftale tid til insemination dagen efter. Niveau 2 (ingen hormonstimulation ægudviklingen følges med skanning) Når du får menstruation, kan du ringe til klinikkens sekretær på telefon og aftale tid til skanning. Skanningen foretages normalt på dag i cyklus. Formålet med skanningen er at se, hvornår ægblæren er moden (17-18 mm i diameter). 6/14 Næste revision:

7 Ved ultralydskanningen bedømmer vi også livmoderslimhinden. Slimhinden er der hvor det befrugtede æg skal sætte sig fast. Ægløsningssprøjte Når ægblæren er moden, får kvinden en indsprøjtning med ægløsningshormon (Ovitrelle eller Pregnyl ). Ægløsningen sker omkring 38 timer efter indsprøjtningen Normalt foretager kvinden (måske med hjælp fra sin partner) indsprøjtningen hjemme om aftenen. Det passer med at inseminationen foretages om formiddagen 1½ døgn (ca. 38 timer) senere meget tæt på det tidspunkt, hvor ægløsningen finder sted. Niveau 3 (mild hormonstimulation ægudviklingen følges med skanning) Når du får menstruation, kan du ringe til klinikkens sekretærer og aftale tid til skanning. Skanningen foretages normalt på dag i cyklus. Oversigt over inseminations-behandling med hormonstimulation Hormonstimulation Planen for din hormonbehandling behandling står i journalen, så sekretæren kan vejlede dig i medicinindtagelsen, og i hvornår ultralydskanning skal finde sted. Det mest almindelige er, at du får en mild hormonstimulation i starten af cyklus. Formålet med hormonstimulationen er at få 2-3 æg til at modnes. Hormonstimulationen gives for det meste som tabletter (Pergotime (klomifen)) fra dag i cyklus. Eventuelt suppleres med hormonindsprøjtninger dag Hvis du har meget lang eller ingen menstruationscyklus vil vi normalt stile efter, at der kun udvikles 1-2 æg. Kvinder med PCOS (polycystisk ovariesyndrom) udvikler i mange tilfælde ikke æg på behandling med klomifen-tabletter (Pergotime ). Hos disse kvinder er det ofte nødvendigt at fremkalde ægmodning ved hjælp af daglige indsprøjtninger med FSH (follikelstimulerende hormon). Indsprøjtningerne skal som regel tages i dage. Ultralydskanning Formålet med skanningen er at se, hvor mange ægblærer der er og hvornår de er modne (17-18 mm i diameter). Det kan en sjælden gang ske, at der er for mange ægblærer, så den igangværende cyklus må aflyses. 7/14 Næste revision:

8 Ved ultralydskanningen bedømmer vi også livmoderslimhinden. Slimhinden er der hvor det befrugtede æg skal sætte sig fast. Ultralydskanning i andre klinikker Hvis du bor langt fra vores klinik, kan det være praktisk at få foretaget ultralydskanning(er) hos en lokal klinik eller gynækolog. Hvis du bliver skannet på denne måde, beder vi dig sende resultatet af skanningen til os pr. eller fax ( ). Du kan hente et skema til at sende oplysningerne på fra vores webiste. Vi vil gerne vide følgende: Antal follikler og deres størrelse i både højre og venstre æggestok Livmoderslimhindens tykkelse. Ægløsningssprøjte Når ægblærerne er modne, får kvinden en indsprøjtning med ægløsningshormon (Ovitrelle eller Pregnyl ). Ægløsningen sker omkring 38 timer efter indsprøjtningen. Det præcise tidspunkt for ægløsningssprøjten og inseminationen aftales med klinikken. Normalt foretager kvinden (måske med hjælp fra sin partner) indsprøjtningen hjemme om aftenen. Det passer med at inseminationen foretages om formiddagen 1½ døgn (ca. 38 timer) senere meget tæt på det tidspunkt, hvor ægløsningen finder sted. Insemination Ved inseminationen anvender vi den donorsæd, som du/i har bestilt i sædbanken og fået leveret til os. Inseminationen foretages i gynækologisk leje. Der indføres en tynd plastic-slange i livmoderen, så sædprøven kan sprøjtes direkte ind i livmoderhulen. Det mærkes i de fleste tilfælde ikke. Enkelte gange kan der være lette menstruationslignende smerter. Der er ingen specielle forholdsregler efter inseminationen. Graviditetsprøve Ved inseminationen udleveres en graviditetsprøve. Den skal bruges 14 dage efter inseminationen. Det er bedst at teste på den første morgenurin. Ring venligst til sekretærerne og fortæl om prøven var positiv eller negativ. Hvis prøven er positiv aftales tid til en ultralydskanning af fosteret omkring 3 uger senere. Hvis prøven er negativ, følger vi den plan for ny behandling, som vi har talt om da inseminationen blev foretaget. 8/14 Næste revision:

9 Behandlingsresultater - chancen for graviditet Chancen for at opnå graviditet ved inseminations-behandling med donorsæd (IUI-D) her i klinikken er omkring 25% per behandling for kvinder under 40 år. Omkring 60% bliver gravide indenfor 3 behandlinger og 80% efter 6 behandlinger. For kvinder over 40 år er chancen væsentligt lavere. Efter at kvinden er fyldt 42 år er chancen for graviditet ved insemination kun ganske få procent. Derfor foretager vi ikke inse- mination efter at kvinden er fyldt 42 år. Foster på 11 mm ca. 7 uger Hvis der er givet hormonbehandling, vil kvinden ofte producere mere end 1 æg (2-3), og der er så øget risiko for tvillingegraviditet. Tvillinger findes i omkring 10% af graviditeterne, når der er benyttet hormonstimulation. Hvis hormonbehandling ikke anvendes, er der kun tvillinger hos omkring 1%. Trillinger kan forekomme i ganske sjældne tilfælde. IUI-D resultater 2014 Under 40 år år Antal IUI-D Gennemsnitlig alder 35,5 41,3 Antal positiv hcg % Positiv hcg 21,9 15,3 Antal med hjerteaktivitet % Med hjerteaktivitet 17,5 12,3 Antal flerfold gravide 5 4 % Flerfold gravide 7,5 20,0 IUI-D resultater 2013 Under 40 år år Antal IUI-D Gennemsnitlig alder 36,0 41,3 Antal positiv hcg % Positiv hcg 21,9 12,3 Antal med hjerteaktivitet 57 5 % Med hjerteaktivitet 18,4 4,7 Antal flerfold gravide 3 0 % Flerfold gravide 5,3 0,0 Hvor mange behandlinger? Hvis behandling med IUI-D ikke har resulteret i graviditet efter 6 behandlinger, bør reagensglasbehandling (IVF) overvejes. Reagensglasbehandling er mere effektiv, men også mere krævende. Se eventuelt vores information om reagensglasbehandling. Bivirkninger til behandlingen Alt i alt er der meget lille risiko forbundet med inseminations-behandling. 9/14 Næste revision:

10 Medicinbivirkninger Er forbigående og som regel milde. Det drejer sig først og fremmest om kvalme, brystspænding, hovedpine, hedeture og træthed. Overfølsomhed (allergi) over for hormonmedicinen forekommer meget sjældent. Kan vise sig i form af forbigående hududslet eller åndenød. Hvis du får allergiske symptomer, skal du ophøre med at tage medicinen og kontakte os. Kompliceret graviditet Som omtalt tidligere er der øget risiko for tvillinge-graviditet, når der gives hormonstimulation. Ved tvillinge-graviditeter er der øget risiko for komplikationer, specielt for tidlig fødsel. Er der risiko for kræft i æggestokkene? Adskillige nyere undersøgelser, bl.a. fra Danmark og Sverige tyder ikke på, at de hormoner der anvendes til fertilitetsbehandling medfører øget risiko for senere udvikling af kræft i æggestokkene. Der er dog ikke foretaget undersøgelser, der fuldstændig kan afkræfte dette. Akupunktur Akupunktur er en klassisk kinesisk behandling, som også benyttes i forskellige grene af moderne vestlig medicin. Vi tilbyder akupunktur i forbindelse med insemination. Der er ikke sikker videnskabelig viden om, om akupunktur øger chancen for graviditet ved inseminationsbehandling. Bestilling af donorsæd Hvis du/i skal bruge donorsæd i behandlingen skal sæden bestilles fra en anerkendt sædbank og sædstrå fra den valgte donor skal overføres til os, før den skal bruges. Vi kan opbevare sædstråene nedfrosset i flydende kvælstof fra de er leveret til os, og indtil de skal benyttes i behandlingen. Du/I kan finde de ønskede informationer om donorerne på sædbankernes hjemmesider. På Trianglen.dk er der også flere informationer og vejledning om bestilling af donorsæd Der er i Danmark to sædbanker, du/i kan benytte: European Sperm Bank ( Vi har en samarbejdsaftale med European Sperm Bank, så du kan få adgang til deres donorregister uden betaling. Benyt brugernavn TrianglenF og password TrianglenF. Alle sædstrå fra European Sperm Bank er MOT20 eller bedre, og opfylder derfor Trianglens anbefalinger med hensyn til kvalitet Cryos ( Vi har indgået en samarbejdsaftale med Cryos. Læs mere om bestilling fra Cryos og om samarbejdsaftalen på vores hjemmeside Bemærk at vi anbefaler at du/i anvender MOT20 eller bedre, hvis Cryos sædstrå benyttes. MOT10 og MOT5 anbefales ikke. Bemærk at Sundhedsstyrelsen og sædbankerne har forskellige definitioner af anonym donor. Reservation af sæd fra samme donor til fremtidig behandling Det er muligt at reservere sæd fra samme donor til evt. senere søskendebarn. Når graviditet er opnået med en donor, kan du/i, hvis du/i ønsker det, kontakte sædbanken, og derfra enten købe eller reservere sæd-strå fra samme donor. 10/14 Næste revision:

11 Priser for inseminationsbehandling (IUI-D) De anførte priser er egenbetaling per behandlingscyklus. Donorsæd dækkes ikke af Sygesikringen. Donorsæd købes normalt direkte hos sædbanken. IUI D priser Priserne forudsætter, at donor sæd er købt af og betalt til sædbanken. DKK Henvisning på begge 1) 0 Kun henvisning på kvinden (eller hvis ingen mandlig partner). Ved anvendelse af ikke oprenset sæd Kun henvisning på kvinden (eller hvis ingen mandlig partner) Ved anvendelse af oprenset sæd (IUI / ready to use). 600 Kun henvisning på manden Ingen henvisning. Ved anvendelse af ikke oprenset sæd Ingen henvisning. Ved anvendelse af oprenset sæd (IUI / ready to use) Ingen henvisning på kvinden. Ultralydskanning. Hvis mere end én skanning pr. behandlingscyklus. Per skanning. 800 Sæd donor vurdering ved brug af egen kendt sæddonor (gælder i ét år) Akupunktur ved inseminationsbehandling. For de to behandlinger, der gives Opbevaring af frossen sæd ud over 2 år. Per år ) Ved henvisning forstås en henvisning til behandling fra egen læge. Generelle råd i forbindelse med behandling for barnløshed Alkohol Kvindens indtagelse af alkohol bør være så beskeden som muligt, når hun forsøger at blive gravid. Formentlig nedsætter selv et lille indtag af alkohol (1-5 genstande om ugen) frugtbarheden. Når kvinden er gravid, frarådes det, at hun indtager alkohol. Mandens indtagelse af alkohol ser ud til at være af mindre betydning. Op til 3-4 genstande daglig menes ikke at påvirke sædkvaliteten nævneværdigt. Højere indtagelse kan nedsætte sædkvaliteten. Tobak Det er bevist, at rygning nedsætter frugtbarheden hos kvinder. Hos mænd nedsætter rygning sædkvaliteten. Derfor er det en god idé for begge parter at holde op med at ryge. Du kan få hjælp til rygeophør hos din praktiserende læge. Der er også gode informationer på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside ( Motion Motion er godt med måde. Der er en større amerikansk undersøgelse, som tyder på, at kvinder der dyrker rigtig meget motion har nedsat graviditetschance. Det der skader er formentlig høj puls i længere tidsrum. Det er nok ikke impact ved løb, fitness og andet, der skader. Vi anbefaler, at motion gerne kan dyrkes - men med måde. Kaffe/koffein Koffein findes i kaffe, te og cola. Der er intet der tyder på, at et moderat indtag af koffein-holdige drikkevarer har indflydelse på frugtbarheden. Muligvis kan et stort forbrug hos kvinden det vil sige mere end 3-5 kopper/glas per dag mindske chancen for at blive gravid. 11/14 Næste revision:

12 Medicin, naturlægemidler, kosttilskud Hvis du tager medicin, bør du være særligt opmærksom på, om den kan påvirke muligheden for at blive gravid, eller om den kan være skadelig for fosteret. Tal med lægen eller apoteket om det. I nogle tilfælde kan kvinden ophøre med at tage medicinen, eller behandlingen kan ændres til et andet præparat, som ikke skader graviditeten. Tal med den ordinerende læge om det. Vær tilbageholdende med håndkøbsmedicin, naturmedicin og kosttilskud. Tag ikke noget medicin og heller ikke naturlægemidler uden at fortælle os om det. Vi anbefaler, at du er tilbageholdende med al ikke nødvendig medicin og at du ikke tager naturlægemidler og kosttilskud. Smertestillende medicin Smertestillende medicin af typen NSAID (for eksempel Brufen, Ipren, og Diclon ) frarådes under fertilitetsbehandling. Ved behov kan paracetamol (f.eks. Panodil ) anvendes. Påvirkninger fra arbejdet De fleste former for arbejde påvirker ikke graviditetschancen. Arbejde der giver risiko for udsættelse for kemiske stoffer (for eksempel organiske opløsningsmidler eller stoffer til skadedyrsbekæmpelse) eller for røntgen-stråling kan muligvis påvirke frugtbarheden. Tal med arbejdspladsen eller med lægen om disse forhold. Røde hunde (rubella) Det anbefales at kvinden får taget en blodprøve, der viser om hun har haft børnesygdommen røde hunde. Hvis hun ikke har haft sygdommen, bør hun vaccineres, fordi det kan give misdannelser hos barnet, hvis kvinden får røde hunde, mens hun er gravid. Vægt Både overvægt og undervægt hos kvinden mindsker chancen for at blive gravid. Der er også større risiko for komplikationer under graviditeten og ved fødslen, hvis kvinden er overvægtig. Normal vægt og overvægt/undervægt bedømmes ud fra såkaldt Body Mass Index (BMI). Det udregnes som Vægt BMI = vægten angives i kilo og højden i meter Højde * Højde BMI mellem 20 og 25 er det optimale. Frugtbarheden kan være nedsat, hvis BMI er mindre end 19 eller over 29. Folinsyre Tilskud af folsyre/folinsyre anbefales til alle kvinder, der forsøger at blive gravide og i de første 12 uger af graviditeten. Indtagelse af folinsyre nedsætter risikoen for at barnet får rygmarvsbrok. Sundhedsstyrelsen tilråder 400 mikrogram folinsyre daglig. Hvis kvinden tidligere har født eller aborteret et barn med visse misdannelser i hjernen eller rygmarven (neuralrørsdefekter), tilrådes 5 mg folinsyre daglig. Det samme gælder hvis kvinden tager medicin imod epilepsi. 12/14 Næste revision:

13 Kontakt til Trianglen Åbningstider Klinikken er åben i dagtiden alle ugens dage, inklusiv weekender og helligdage, hele året rundt. På hverdage er åbningstiden I weekender og på helligdage er åbningstiden Ved akutte situationer udenfor disse tider, må I henvende jer til lægevagt /skadestue. Det er desværre ikke muligt for os at have åbent hele døgnet for henvendelser. Telefonnumre og telefontid Telefon: Fax: På hverdage er telefonerne åbne fra 9-12 og I weekender og på helligdage er telefonerne åbne Mail-adresser Trianglen... Kåre Rygaard, overlæge, dr.med.... Jens Ingemanssen, overlæge... Sekretærerne... eller Sygeplejerskerne... Marianne Krogslund (ledende sygeplejerske).. Laboratoriet... Mail-kontakt til klinikken for patienter i behandling Hvis du sender mail til os om et behandlingsforløb og vi har dig i vores journalsystem, så oplys venligst dit fulde navn og din fødselsdato. Du skal ikke oplyse dit personnummer (CPRnummer). Links Fertilitetsklinikken Trianglen... Dansk Fertilitetsselskab... Sundhedsstyrelsen... Sundhed.dk... Medicin.dk... Detaljerede informationer om medicin Statsforvaltningen... LfUB... (Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse) 13/14 Næste revision:

14 Oversigt over IUI-D behandling (hvor ægblærerne følges med ultralydskanning) 1. Blødningsdag (ring til sekretærerne) Undersøgelser (kun i 1. cyklus) Medicin (anvendes ikke altid) Dag i menstruationscyklus første blødningsdag kaldes dag Blodprøve Røntgen-undersøgelse (HSG) Ægløsningssprøjte (tidspunktet kan variere) Mandag Tir Ons Tor Fre Lør Søn Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Man Tirsdag Ons Tor Fre Lør Søn Man Tir Ons Onsdag Tor Fre Lør Søn Man Tir Ons Tor Tor Fre Fre Lør Søn Man Tir Lør Søn Man Tir Ons Torsdag Fre Lør Søn Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Man Tir Ons Tor Fredag Lør Søn Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Man Tir Ons Tor Fre Lørdag Søn Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Man Tir Ons Tor Fre Lør Søndag Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Man Tir Ons Tor Fre Lør Søn Skemaet læses vandret ud fra den ugedag, hvor menstruationen starter. Fra dag 3-7 tages Pergotime ( ) 50 mg morgen og 50 mg aften. Dag 8-10 tages eventuelt indsprøjtninger ( ) med Puregon, Gonal-f eller Menopur. Dag ultralydskanner vi ( ) for at vurdere ægblærernes størrelse og antal. I nogle tilfælde anvendes daglig LH-test i stedet for ultralydskanning og i stedet for ægløsningsprøjte. 14/14 Næste revision:

Fertilitetsklinikken Trianglen

Fertilitetsklinikken Trianglen Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Vigtige nye regler om egenbetaling for inseminationsbehandling i alle speciallægepraksisser Egenbetaling for insemination

Læs mere

Insemination i livmoderen med sæd fra partner (IUI-H) Patientinformation

Insemination i livmoderen med sæd fra partner (IUI-H) Patientinformation Insemination i livmoderen med sæd fra partner (IUI-H) Patientinformation Fertilitetsklinikken Trianglen - Lundevangsvej 12 2900 Hellerup Telefon: +45 3940 7000 Fax: +45 3940 7075 - Email: info@trianglen.dk

Læs mere

Insemination med Partner sæd (IUI H) Information

Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Insemination med Partner sæd (IUI H) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Insemination med sæd fra den mandlige partner (IUI-H)... 3 Den normale befrugtning...

Læs mere

Fertilitetsklinikken Trianglen

Fertilitetsklinikken Trianglen Insemination med Donorsæd (IUI D) Information Fertilitetsklinikken Trianglen Vigtige nye regler om egenbetaling for inseminationsbehandling i alle speciallægepraksisser Egenbetaling for insemination hvis

Læs mere

Inseminationsbehandling

Inseminationsbehandling Inseminationsbehandling Inseminationsbehandlung Formålet med inseminationsbehandling Ved inseminationen bliver sædcellerne sprøjtet direkte ind i livmoderen. Derfor er vejen ud i æggelederen kortere, og

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd 1 Insemination med donor sæd - IUID Når mandens sædkvalitet ikke efter nøje vurdering kan anvendes, kan man vælge at anvende donor. Kvinder som ikke lever sammen med en mand, kan også vælge denne løsning

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING INSEMINATION IUI-H / IUI-D GYNÆKOLOGISK KLINIK Speciallæge Niels Lund Odensevej 25, 1. sal, 5500 Middelfart Tlf. 6440 0046 E-mail: gyn@drlund.dk BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D 1 Barnløshed Først undersøges årsagen

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd 1 Insemination med donor sæd - IUID Når mandens sædkvalitet ikke efter nøje vurdering kan anvendes, kan man vælge at anvende anonym donor. Kvinder som ikke lever sammen med en mand kan også vælge denne

Læs mere

Insemination med donorsæd

Insemination med donorsæd Insemination med donorsæd Insemination med donorsæd foregår på samme måde som med partners sæd, blot anvendes optøet donorsæd. Behandlingen anvendes til par, hvor manden har stærkt nedsat sædkvalitet eller

Læs mere

Insemination efter hormonstimulation med tabletter

Insemination efter hormonstimulation med tabletter Side 1 af 6 Insemination efter hormonstimulation med tabletter Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning. Denne vejledning dækker behandling i form af insemination, hvor mandens sæd anvendes.

Læs mere

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk

GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk GYNÆKOLOGISK KLINIK Rungsted Bytorv 4817 6250 gynaekolog@felding.dk Patientinformation Behandling af ufrivillig barnløshed med stimulation af æggestokkene og insemination med oprenset sæd i livmoderen

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Insemination med partners sæd Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklarlig, ufrivillig barnløshed, let til moderat

Læs mere

Insemination efter daglige hormonindsprøjtninger

Insemination efter daglige hormonindsprøjtninger Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

Insemination med partners sæd

Insemination med partners sæd Patient information Insemination med partners sæd - IUIH 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik E-mail: copenhagen@nordica.org Insemination med partners sæd - IUIH 2 Insemination Insemination

Læs mere

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen.

Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Side 1 af 6 Vejledning om stimulation af kvindens ægmodning i form af daglige hormonindsprøjtninger og insemination i livmoderen. Hvilke behandlinger dækker denne patientvejledning? Denne vejledning dækker

Læs mere

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~ Info IUI ~ 1 ~ INSEMINATION - IUI Info IUI ~ 2 ~ INSEMINATION Ved uforklaret ufrivillig barnløshed, og ved tilfælde med uregelmæssig menstruation, usikker ægløsning eller nedsat sædkvalitet, kan chancen

Læs mere

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~

INSEMINATION - IUI. Info IUI ~ 1 ~ Info IUI ~ 1 ~ INSEMINATION - IUI Info IUI ~ 2 ~ INSEMINATION Ved uforklaret ufrivillig barnløshed, og ved tilfælde med uregelmæssig menstruation, usikker ægløsning eller nedsat sædkvalitet, kan chancen

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI H / IUI D Barnløshed Først undsøges årsagen til ufrivillig barnløshed. Dette kan skyldes grunde hos kvinden, manden ell være uforklarlig. Eft at have undsøgt dig/j

Læs mere

Ægdonation information. Information til modtagere af donerede æg ( recipienter ) Fertilitetsklinikken Trianglen

Ægdonation information. Information til modtagere af donerede æg ( recipienter ) Fertilitetsklinikken Trianglen Ægdonation information Information til modtagere af donerede æg ( recipienter ) Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Om ægdonation... 3 Om ægdonorer... 3 Kompensation

Læs mere

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg

Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Telefonnummer direkte: 35 45 83 24 (Elisabeth Larsen) E-mail: elisabeth.clare.larsen@rh.regionh.dk Vejledning til kvinder der ønsker at donere æg Baggrund: Rigshospitalets Fertilitetsklinik tilbyder ægdonation

Læs mere

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00.

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00. Gynækologisk-Obstetrisk afdeling, Hillerød Hospital Fertilitetsambulatoriet Tlf. 48 29 37 35, hverdage kl. 13.00 14.00. Patientinformation Behandling af ufrivillig barnløshed med stimulation af æggestokkene

Læs mere

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling

Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Information til barnløshed (infertilitet) udredning og behandling Vi tilbyder gratis udredning og behandling for barnløshed (infertilitet) hos par, enlige og lesbiske som har henvisning fra egen læge.

Læs mere

Ægdonor på Copenhagen Fertility Center Kunne du tænke dig at blive ægdonor?

Ægdonor på Copenhagen Fertility Center Kunne du tænke dig at blive ægdonor? 1 Ægdonor på Copenhagen Fertility Center Kunne du tænke dig at blive ægdonor? Her kan du læse mere om det at blive ægdonor på Copenhagen Fertility Center 2 Danske regler om donation af ubefrugtede æg:

Læs mere

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus

Fertilitetsklinikken udfører reagensglasbehandling (IVFbehandling) Fertilitetsbehandling på Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus Side 1 af 5 Velkommen til Fertilitetsklinikken, Roskilde Sygehus. Indholdsfortegnelse: Om Fertilitetsklinikken Henvisning til klinikken Gentagne aborter Inseminationsbehandling Ventetid til inseminationsbehandling

Læs mere

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D

BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D BARNLØSHEDSBEHANDLING OG INSEMINATION IUI-H / IUI-D Barnløshed Først undsøges årsagen til ufrivillig barnløshed. Dette kan skyldes grunde hos kvinden, manden ell være uforklarlig. Det kan også skyldes

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Forord... 3. Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3. Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Hvem kan hjælpes med ægdonation... 3 Hvordan udføres ægdonationsbehandlingen... 4 Hvornår udføres ægdonation... 4 Samtale... 4 Venteliste... 5 Aktivliste...

Læs mere

Behandling for ufrivillig barnløshed

Behandling for ufrivillig barnløshed Når I skal i behandling for ufrivillig barnløshed, afhænger behandlingsmetoderne af årsagen til jeres I denne pjece kan I læse generel information om de forskellige behandlingsmetoder. Præcis hvordan jeres

Læs mere

Familiedannelse. efter sæd- eller ægdonation

Familiedannelse. efter sæd- eller ægdonation Familiedannelse efter sæd- eller ægdonation 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 6 Donationsformer 8 Antal behandlinger efter donation i Danmark 10 Om at anvende donorsæd 12 Hvad siger loven om faderskab

Læs mere

Informationsmateriale før insemination

Informationsmateriale før insemination Informationsmateriale før insemination Velkommen hos Storkereden Hos Storkereden er vi klar til at tage godt imod dig for at sikre et godt inseminationsforløb. Det er vigtigt at du føler dig tryg og i

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

Insemination med donor sæd

Insemination med donor sæd Patient infrmatin Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 1 Patient infrmatin Nrdica Fertilitetsklinik E-mail: cpenhagen@nrdica.rg Inseminatin med dnr sæd - IUID www.nrdica.rg 2 Inseminatin med dnr

Læs mere

Livsstil og frugtbarhed

Livsstil og frugtbarhed Merck Serono is a Livsstil og frugtbarhed Hvad kan jeg selv gøre for at øge min graviditetschance? division of Merck Fertilitet og livsstil A5 0113 FINAL.indd 1 18/01/13 13.14 Er der noget vi selv kan

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2015.

Fertilitetsinstruks, 2015. Fertilitetsinstruks, 2015. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af insemination samt fertilitetsfremmende operationer, vandskanning og HSU, samt

Læs mere

Velkommen hos Jordemoder.dk

Velkommen hos Jordemoder.dk Velkommen hos Jordemoder.dk Information før insemination Tak for din henvendelse til os omkring insemination du har nu taget det første skridt på vejen til at blive mor - og vi håber at materialet kan

Læs mere

Fertilitetsinstruks, 2013.

Fertilitetsinstruks, 2013. Fertilitetsinstruks, 2013. Klinikken tilbyder Udredning og behandling af infertile par, men ikke enlige kvinder, i form af IVF- og IVF/ICSI behandling i samarbejde med Fertilitetsklinikken på Holbæk Sygehus,

Læs mere

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf

Loven om kunstig befrugtning. U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Loven om kunstig befrugtning U-kursus i Reproduktionsmedicin 29/1 2014 Thue Bryndorf Christina & Dennis Christina 26 år, Dennis 29 år, ingen fælles børn, 3 års uhonoreret grav-ønske Henvender sig på privat

Læs mere

At donere æg Information

At donere æg Information Atdonereæg Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Om ægdonation... 3 Før du kan starte som ægdonor... 3 Undersøgelser... 3 Prævention... 3 Når du vil i

Læs mere

IVF ICSI TESA Information

IVF ICSI TESA Information IVF ICSI TESA Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 4 Generelt om IVF og ICSI... 4 Behandling i Fertilitetsklinikken Trianglen... 4 Alle former for behandling...

Læs mere

Nyt om donorsæd. Elisabeth Carlsen Fertilitetsklinikken Rigshospitalet

Nyt om donorsæd. Elisabeth Carlsen Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Nyt om donorsæd Elisabeth Carlsen Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Oktober 2014 Oversigt Hvem har brug for donorsæd Nye regler for anvendelse af donorsæd Faderskab/medmoderskab Klinikkernes ansvar Rådgivning

Læs mere

IVF ICSI TESA Information

IVF ICSI TESA Information IVF ICSI TESA Information Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 4 Generelt om IVF og ICSI... 4 Behandling i Fertilitetsklinikken Trianglen... 4 Alle former for behandling...

Læs mere

Fertilitetsklinikken Trianglen

Fertilitetsklinikken Trianglen Fertilitetsklinikken Trianglen Information om IVF ICSI TESA Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 4 Generelt om IVF og ICSI... 4 Behandling i Fertilitetsklinikken Trianglen... 4 Alle former for behandling...

Læs mere

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik.

Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik. Information om hormonbehandling hos overlæge, dr.med. Suzan Lenz med ægudtagning og efterfølgende ægoplægning på Dansk Fertilitetsklinik Omhandler In Vitro Fertilisering (IVF) Mikroinsemination (ICSI)

Læs mere

Reagensglasbehandling

Reagensglasbehandling I har fået tilbudt IVF-behandling på grund af ufrivillig barnløshed. IVF står for In Vitro Fertilisation, der på dansk kaldes ægtransplantation. Behandlingen bliver oftest kaldt reagensglasbehandling eller

Læs mere

Information om insemination

Information om insemination Information om insemination Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Side 1 Velkommen til Vitanova og tak for din henvendelse. Du har nu taget det første skridt til at blive

Læs mere

Barnløshedsbehandling

Barnløshedsbehandling Barnløshedsbehandling Behandlingstilbud på Dansk Fertilitetsklinik Hurtigt og effektivt undersøgelsesprogram af årsagen til barnløshed Reagensglasbefrugtning (IVF) Mikroinsemination (ICSI) Sædudtagning

Læs mere

Oocyt donor information om at donere æg

Oocyt donor information om at donere æg Oocyt donor information om at donere æg Fertilitetsklinikken Trianglen Indholdsfortegnelse Om denne vejledning... 3 Om ægdonation... 3 Før du kan starte som ægdonor... 3 Undersøgelser... 3 Prævention...

Læs mere

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316 Info materiale Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316 Indhold 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtale... 4 1.2. Selve inseminationen... 5 1.3. Undersøgelser... 6 1.3.1. Hystero

Læs mere

Information om IVF. Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk

Information om IVF. Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Information om IVF Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Side 1 Information om IVF Velkommen til Vitanova og tak for din henvendelse. Med denne information håber vi, at

Læs mere

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor

Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Ægdonation hvad går det ud på? Information til kvinder, der overvejer at blive ægdonor Speciallæge Peter Lundström, Fertilitetsklinikken IVF Centrumgaden 24, 2. sal, 2750 Ballerup Tlf. 44 60 90 20, ivf@lundstrom.dk,

Læs mere

Fertilitets- og Endokrinologisk Klinik, Sjællands Universitetshospital, Roskilde KVINDENS JOURNAL 2016

Fertilitets- og Endokrinologisk Klinik, Sjællands Universitetshospital, Roskilde KVINDENS JOURNAL 2016 KVINDENS JOURNAL 2016 Kvindens navn Kvindens CPR Stilling Oprindelsesland: Telefon privat Mandens navn Kvindens alder Gift/ugift Taler du dansk? Hvis nej, hvilket sprog? Telefon arbejde Mandens CPR 1.

Læs mere

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 1 ~ ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 2 ~ HVEM KAN BEHANDLES? Maigaard Fertilitetsklinik tilbyder ægtransplantation (IVF-behandling) til alle, der ønsker denne behandling.

Læs mere

Information om insemination

Information om insemination 1 Information om insemination Vester Voldgade 106,3 1552 København Tlf.: 33 33 71 01 info@vitanova.dk Side 2 Velkommen til Vitanova og tak for din henvendelse. Du har nu taget det første skridt til at

Læs mere

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1

Patient information. Ægdonation. - I udlandet. www.nordica.org 1 Patient information Ægdonation - I udlandet 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org Ægdonation - I udlandet

Læs mere

Inseminationsbehandling

Inseminationsbehandling Inseminationsbehandling Inseminationsbehandling Formålet med inseminationsbehandling Ved inseminationen bliver de oprensede hurtigtsvømmende sædceller sprøjtet direkte ind i livmoderen. Du modner selv

Læs mere

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI

ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 1 ~ Maigaard FERTILITETSKLIN IK ÆGTRANSPLANTATION - IVF MIKROINSEMINATION - ICSI Info IVF ~ 2 ~ HVEM KAN BEHANDLES? Maigaard Fertilitetsklinik tilbyder ægtransplantation (IVF-behandling) til

Læs mere

Patient information. In Vitro Fertilisation. - IVF behandling. www.nordica.org 1

Patient information. In Vitro Fertilisation. - IVF behandling. www.nordica.org 1 Patient information In Vitro Fertilisation - IVF behandling 1 Patient information Nordica Fertilitetsklinik Lygten 2C 1.sal 2400 København NV Tlf.: +45 3325 7000 E-mail: copenhagen@nordica.org In Vitro

Læs mere

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316 Info materiale Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316 Indhold 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtale... 4 1.2. Selve inseminationen... 5 1.3. Undersøgelser... 6 1.3.1. Hystero

Læs mere

UfrIvIllIg BarnløsHeD

UfrIvIllIg BarnløsHeD UfrIvIllIg BarnløsHeD 1 Omslagets forside viser et æg der er ca. 1000 gange forstørret. Ægcellen er omgivet af en æggeskal og på billedet ses ca. halvtreds sædceller på ydersiden af æggeskallen. Foto:

Læs mere

Behandling af barnløse

Behandling af barnløse Behandling af barnløse Hvidovre Hospital Fertilitetsklinikken, Afsnit 455 Indhold 1 Behandling af barnløse... 6 Hvem kan komme i behandling... 6 Hvor stor er chancen for at blive gravid... 6 Overvejelser

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge April 2015 Om vejledningen: Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med reagensglasbefrugtning på grund af uønsket

Læs mere

Fertilitetsrådgivningen Øresund. Bevar frugtbarheden. Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre?

Fertilitetsrådgivningen Øresund. Bevar frugtbarheden. Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre? Fertilitetsrådgivningen Øresund Bevar frugtbarheden Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre? Indhold Fertilitet og frugtbarhed... 4 Vær tålmodig, at blive gravid kan tage tid!... 5 Menstruationscyklus...

Læs mere

Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre?

Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre? Om frugtbarhed og risikofaktorer Hvad kan du selv gøre? 1 Indhold Fertilitet og frugtbarhed... 3 Vær tålmodig, at blive gravid kan tage tid!... 3 Menstruationscyklus... 4 Ægløsning... 5 Befrugtning...

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Kvinder F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n

Læs mere

IVF-vejledning. Behandlingen

IVF-vejledning. Behandlingen IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

IVF-vejledning. Behandling

IVF-vejledning. Behandling IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

IVF-vejledning. Behandlingen

IVF-vejledning. Behandlingen IVF vejledning IVF-vejledning Generelle forhold Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med IVF behandling på Dansk Fertilitetsklinik. Vi opfordrer dig til at læse den grundigt, da den supplerer

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

Reciprok translokation

Reciprok translokation Patientinformation Reciprok translokation Ægsortering Præimplantationsdiagnostik (PGD) Fertilitetsklinikken Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D Ægsortering Hvad er præimplantationsdiagnostik? Ved præimplantationsdiagnostik,

Læs mere

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS

ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Lise Helmsøe-Zinck, speciallæge i gynækologi og obstetrik Søborg hovedgade 221, 2860 Søborg Tlf. 60422613 ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Inden du bestemmer dig for abort, bør du

Læs mere

Reagensglasbehandling (IVF)

Reagensglasbehandling (IVF) Reagensglasbehandling (IVF) Hvornår kan der tilbydes IVF behandling. Når kvinden har lukkede eller beskadigede æggeledere, som følge af underlivs- eller blindtarmsbetændelse, tidligere kejsersnit eller

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i

Læs mere

Oplysningsskema. Din vægt (i kg) Hvilket telefonnummer vil du/i gerne have vi kontakter dig/jer på?

Oplysningsskema. Din vægt (i kg) Hvilket telefonnummer vil du/i gerne have vi kontakter dig/jer på? Oplysningsskema Oplysninger om kvinden: Navn: CPR.nummer: Din stilling: Adresse: Telefon (privat): Telefon (Arbejde): Mobiltelefon: E-mail adresse: Din vægt (i kg) Din højde (i cm) Dit BMI: Hvilket telefonnummer

Læs mere

Barnløshedsbehandling

Barnløshedsbehandling Barnløshedsbehandling Behandlingstilbud på Dansk Fertilitetsklinik Hurtigt og effektivt undersøgelsesprogram af årsagen til barnløshed Reagensglasbefrugtning (IVF) Mikroinsemination (ICSI) Sædudtagning

Læs mere

Velkommen til Stork IVF Klinik A/S

Velkommen til Stork IVF Klinik A/S Velkommen til Stork IVF Klinik A/S Vi tilbyder alle former for fertilitetsbehandling under trygge og omsorgsfulde rammer. Nina Stork, klinikkens stifter, der selv har været igennem utallige inseminations-

Læs mere

Patientvejledning Ægtransplantation IVF

Patientvejledning Ægtransplantation IVF Patientvejledning Ægtransplantation IVF Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling 2 Regionshospitalet Randers/ Regionshospitalet Horsens FERTILITETSKLINIKKERNE Januar 2013 Denne vejledning

Læs mere

guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Når ønskebarnet ikke kommer af sig selv sider øg chancerne for graviditet

guide NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Når ønskebarnet ikke kommer af sig selv sider øg chancerne for graviditet NOVEMBER 2011 - Se flere guider på bt.dk/plus Når guide ønskebarnet ikke kommer af sig selv 16 sider Behandling af barnløshed øg chancerne for graviditet Fup og Fakta om de gode råd Jeg blev meget ked

Læs mere

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit

Patientvejledning. Celleforandringer i livmoderhalsen. Keglesnit Patientvejledning Celleforandringer i livmoderhalsen Keglesnit Mere end 3.500 danske kvinder får hvert år konstateret celle forandringer i livmoderhalsen. Celleforandringerne er ikke kræft, men det kan

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation Information og vejledning til barnløse par In Vitro Fertilisation IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Fertilitetsklinikken afsnit 4071 Rigshospitalet www.fertilitet.rh.dk Januar 2014 Anders Nyboe Andersen

Læs mere

Information om Reagensglasbehandling (IVF-behandling)

Information om Reagensglasbehandling (IVF-behandling) Information om Reagensglasbehandling (IVF-behandling) Denne vejledning udleveres til alle, der behandles med reagensglasbefrugtning på grund af uønsket barnløshed. Det er hensigten at give en vejledning

Læs mere

Behandlingsvejledning

Behandlingsvejledning Behandlingsvejledning In Vitro Fertilisation (IVF) Mikroinsemination (ICSI) Testikulær sperm ekstraktion (TESE) Cryopræserverede embryoner (FER) DANSK FERTILITETSKLINIK www.danfert.dk Tlf. 38 34 90 30

Læs mere

Velkommen til Stork IVF Klinik A/S

Velkommen til Stork IVF Klinik A/S Velkommen til Stork IVF Klinik A/S - En fertilitetsklinik uden ventetid. Vi tilbyder alle former for fertilitetsbehandling under trygge og omsorgsfulde rammer. Nina Stork, klinikkens stifter, der selv

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Indledning... 3. Henvisning til behandling... 3. Undersøgelser af kvinden... 4. Undersøgelser af manden...

Indholdsfortegnelse... 2. Indledning... 3. Henvisning til behandling... 3. Undersøgelser af kvinden... 4. Undersøgelser af manden... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Henvisning til behandling... 3 Undersøgelser af kvinden... 4 Undersøgelser af manden... 4 Behandlingstyper IVF/IUIH(D)... 5 Ægtransplantation

Læs mere

Patientvejledning. Medicinsk abort

Patientvejledning. Medicinsk abort Patientvejledning Medicinsk abort Du kan få foretaget medicinsk abort hos Aleris- Hamlet i Aarhus. Henvisning fra egen læge er ikke nødvendig. Du kan ringe direkte til Aleris-Hamlet og bestille tid til

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s - o g E n d o k r i n o l o g i s k K l i n i k R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge November 2014 AL / IVF-behandling/

Læs mere

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K

Info materiale. Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K Info materiale Store Kongensgade 36-38, 1. sal 1264 København K +45 3257 3316 Indhold 1. Insemination... 4 1.1. Journalsamtale... 4 1.2. Selve inseminationen... 5 1.3. Undersøgelser... 6 1.3.1. Hystero

Læs mere

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE

Kære kvinde FORDELE OG ULEMPER VED MEDICINSK OG KIRURGISK ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS FORDELE ABORT I SPECIALLÆGEPRAKSIS Christine Felding, speciallæge i gynækologi og obstetrik Rungsted Bytorv 1, 2960 Rungsted Kyst Tlf. 4817 6250 hverdage 9-12 www.felding.dk gynaekolog@felding.dk Kære kvinde Inden

Læs mere

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret

Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret NOTAT 24. oktober 2014 J.nr.: 1406108 Dok. nr.: 1559218 HKJ.DKETIK Høring over bekendtgørelser og vejledninger om væv og celler samt assisteret reproduktion har modtaget bekendtgørelser og vejledninger

Læs mere

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet

Patientvejledning. Kirurgisk abort. Uønsket graviditet Patientvejledning Kirurgisk abort Uønsket graviditet Siden 1973 har alle kvinder i Danmark haft ret til at få foretaget en abort. Loven fastslår, at dette skal ske inden udgangen af 12. graviditetsuge.

Læs mere

graviditet Guide Sådan øger du dine chancer for sider Behandling af barnløshed Øg chancerne for graviditet Fakta og gode råd

graviditet Guide Sådan øger du dine chancer for sider Behandling af barnløshed Øg chancerne for graviditet Fakta og gode råd Foto: Scanpix Guide April 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan øger du dine chancer for graviditet Behandling af barnløshed Øg chancerne for graviditet Fakta og gode råd 28 sider Når

Læs mere

Patientvejledning. Fjernelse af livmoderslimhinden

Patientvejledning. Fjernelse af livmoderslimhinden Patientvejledning Fjernelse af livmoderslimhinden Fjernelse af livmoderslimhinden anvendes primært til behandling af kraftige blødninger hos kvinder i overgangsalderen. Mange har allerede forsøgt sig med

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i o n S j æ l l a n d R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) F e r t i l i t e t s k l i n i k k e n R e g i

Læs mere

Denne pjece er via hjemmesiden www.skejbybarn.dk tilgængelig for alle, der behandles med ægtransplantation/reagensglasbehandling

Denne pjece er via hjemmesiden www.skejbybarn.dk tilgængelig for alle, der behandles med ægtransplantation/reagensglasbehandling 2 Denne pjece er via hjemmesiden www.skejbybarn.dk tilgængelig for alle, der behandles med ægtransplantation/reagensglasbehandling = in vitro fertilisation (IVF) samt IVF med ICSI (mikroinsemination) på

Læs mere

Information før insemination

Information før insemination LÆS DETTE MATERIALE FLERE GANGE Information før insemination Velkommen til StorkKlinik Vi glæder os til at tale med dig til den indledende journalsamtale, hvad enten det bliver på StorkKlinik eller via

Læs mere

Information før insemination

Information før insemination LÆS DETTE MATERIALE FLERE GANGE Information før insemination Velkommen til StorkKlinik Vi glæder os til at tale med dig til den indledende journalsamtale, hvad enten det bliver på StorkKlinik eller via

Læs mere

In Vitro Fertilisation

In Vitro Fertilisation Information og vejledning til barnløse par In Vitro Fertilisation IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Fertilitetsklinikken afsnit 4071 Rigshospitalet www.fertilitet.rh.dk November 2016 Anders Nyboe

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af cyster og knuder på æggestokkene

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om fjernelse af cyster og knuder på æggestokkene Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om fjernelse af cyster og knuder på æggestokkene Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om

Læs mere

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307

Polycystiske æggestokke PCOS. Rechnitzer.dk UDK-04-307 Polycystiske æggestokke PCOS Rechnitzer.dk UDK-04-307 6314_01_PCO folder_2#b8f2f.indd 2 27/01/05 11:04:02 Hvad er PCOS? Forfattet af Overlæge Ditte Trolle, Skejby Sygehus PCOS betyder PolyCystisk OvarieSyndrom.

Læs mere

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion

Bekendtgørelse om assisteret reproduktion BEK nr 672 af 08/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1301525 Senere ændringer til

Læs mere