At miste spontant midt i graviditeten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At miste spontant midt i graviditeten"

Transkript

1 DETTE NUMMERS TEMA At miste spontant midt i graviditeten Tekst: Thor Svendsen, rådgiver Foto: Creas Forældre, der oplever, at deres barn bliver født meget for tidligt, er ofte ikke færdige med den proces, det er, at være gravid. Temaet indeholder et interview med en lektor fra jordemoderuddannelsen i København om identitetsdannelse i graviditeten, og hvordan det kan indvirke på den måde, man håndterer sit tab. Ligesom andre Landsforeningen Spædbarnsdød er i kontakt med, har de forældre, der mister spontant midt i graviditeten, alle unikke historier. I dette tema kan du læse tre beretninger, som på hver deres måde beskriver det at få og miste et barn på et tidspunkt, hvor det end ikke var meningen, at man skulle føde. Ofte står man som forælder i en helt ny situation, som man skal forholde sig til og håndtere. Mor og far kan begge have deres fortællinger om forældreskab. Det er forældrenes fortællinger, der i høj grad definerer historierne om barnet og om forældreskabet. Mellem 40 og 50% af de forældre, der er i kontakt med rådgivningen i foreningen, har mistet spontant mellem uge 15 og uge 32 i graviditeten. Årsagerne til dette kan være meget forskellige. Nogle af de mest almindelige er kromosomfejl, kropslige forandringer hos barnet, forandringer i livmoderen eller moderkagen, afkortet livmoderhals og infektion. Dette nummers tema beskæftiger sig med noget af det, som kan fylde meget for forældre, der mister midt i graviditeten. Eksempelvis relationen til omgivelserne, ens egen forældreidentitet og for mange en pludselig omvæltning. Selvom temaet tager udgangspunkt i dem, som har mistet spontant, længe før graviditeten var planlagt til at slutte, vil der være mange betragtninger, som andre forældre kan nikke genkendende til. Temaet bliver sluttet af med et poetisk indlæg om at lære sig selv at kende igen efter at have mistet. Stjernen 2/2013 side 4

2 Når drømmen brister At miste midt i graviditeten At miste et barn midt i graviditeten spontant kan være en udfordring, fordi man som forælder pludselig skal håndtere en fødsel og tage imod sit barn på et tidspunkt der ikke var ventet. Oven i kommer sorgen over at have mistet et barn. Tekst: Thor Svendsen, rådgiver Foto: Creas Denne artikel beskriver, med udgangspunkt i viden om identitetsdannelse i graviditeten generelt, nogle af de udfordringer, man kan stå med, når man mister midt i graviditeten. Artiklen kan forhåbentlig bidrage med en faglig vinkel, som også kan være relevant for forældre, der er gravide og/eller har mistet på andre tidspunkter. Vibeke de Lichtenberg fra jordemoderuddannelsen i København underviser til daglig i, hvordan forældres identitet skabes gennem en graviditet. Identitet udvikles i løbet af graviditeten Ifølge Vibeke de Lichtenberg kan man i store træk tale om tre processer i løbet af en graviditet, som forbereder familien på at tage imod et nyt medlem. Som forælder indstiller man sig på at være gravid, man begynder at se barnet som værende noget i sig selv, og man forbereder sig på, at barnet bliver født. Igennem disse processer udvikles ens identitet som mor, som far/partner, ligesom barnets identitet bliver til. Ligesom der er sket et skift i forhold til, hvordan sorg tænkes, har psykologien også ændret syn på, hvordan skabelsen af identitet i løbet af en graviditet bliver til. Når ens identitet udvikles igennem en graviditet, sker det i samspil med de værdier og de relationer, man har som menneske, og den situation man står i. Den udvikling en gravid og hendes partner gennemgår, foregår altså ikke som en række forudbestemte faser, der afløser hinanden på visse tidspunkter i graviditeten. Vibeke de Lichtenberg understreger, at de forskellige processer i løbet af en graviditet er individuelt meget forskellige. Det er ikke kun den gravide kvinde, der udvikler sin identitet i løbet af en graviditet. Det gør en eventuel partner også i høj grad. Som par er man dog ikke nødvendigvis det samme sted i processen. Så hvis ens barn dør midt i graviditeten, kan det være en udfordring at forstå, hvordan den anden part har det. Derfor er det vigtigt med kommunikation i parforholdet. At miste pludseligt Når man mister spontant midt i graviditeten, sker det ofte pludseligt. Oven i den store sorg det er at miste sit barn, skal man inden for kort tid, som fødende og som eventuel partner forholde sig til både en fødsel, til sit barn og til en masse praktiske ting på et tidspunkt, som ikke var ventet. I den situation kan mange opleve, at livet er sat helt på spidsen, og eksistentielle spørgsmål melder sig: Hvordan giver livet mening? Hvad skal jeg håbe for fremtiden, når mit barn er dødt? Hvad er det vigtige for mig/os i livet? Hvordan skal vi navigere i de vigtige beslutninger vi står overfor? Og er det min skyld? Spørgsmål som disse bliver pludseligt meget aktuelle, fordi man som forælder får vendt ens forvent- Fortsættes næste side Stjernen 2/2013 side 5

3 ninger til livet på hovedet. Det, man måske tog for givet, holdt ikke. Samtidig står man overfor nogle beslutninger, som er vigtige, fordi man har så kort tid med sit barn. Når man mister, vil man ofte komme til at tænke på, hvad der er vigtigt for en i livet. For nogle forældre, der mister deres barn i forbindelse med en fødsel midt i graviditeten, har der været et sygdomsforløb op til tabet. Måske gør det, at tabet ikke er så uventet, men derfor er det ikke mindre meningsløst. Individuelle psykologiske processer Vibeke de Lichtenberg skitserer overordnet tre ting, som er en del af den psykologiske forberedelse til at få et barn. Det første skridt på vejen til at blive forældre er ofte, at man begynder at erkende og acceptere den gravide tilstand. For moderen bliver denne proces ofte sat i gang af konkrete kropslige forandringer, mens det for partneren kan være mere abstrakt. For mange er scanninger en konkret anledning, der sætter gang i erkendelsen af, at man rent fak- Stjernen 2/2013 side 6

4 tisk er gravid, og hvad det betyder. Mange oplever i forbindelse med dette en uvirkelighedsfølelse, og nogle har modsatrettede følelser i forhold til det at være gravid. En anden erkendelse, som gradvist udvikles i løbet af graviditeten, er, at barnet i kvindens mave er et selvstændigt individ. Der sker det, man kan kalde differentiering. Ifølge Vibeke de Lichtenberg bliver denne proces ofte forstærket af, at man mærker fosterbevægelser, og forældrene får en fornemmelse af, at det er virkeligt det, der sker. I differentieringsprocessen opbygges løbende forventninger til forældreskabet og en accept af, at man har et livslangt ansvar for sit barn. Som regel virkeliggøres barnets individuelle identitet for forældrene, længe inden omgivelserne ser andet end en gravid mave. Den tredje proces i en graviditet, som ligger til grund for vores og vores børns identitet, er det psykologien kalder separation. Her får forældrene en fornemmelse af, at barnet kan overleve uden for maven, og de begynder at tænke på fødslen. Forberedelsen til at blive forælder bliver for mange også mere praktisk; man bygger rede. Når man mister midt i graviditeten, ligger der ofte et stort arbejde i at skulle forholde sig til sit barn uden for moderens krop og helt konkret til selve fødslen. Man kan sige, at separationsprocessen bliver speedet gevaldigt op. Mange oplever i den situation at være helt ved siden af sig selv. Bestemte kropslige påvirkninger eller ting i f.eks. svangreomsorgen kan være med til at sætte gang i henholdsvis erkendelsen af graviditeten, differentieringen og separationen fra barnet. Men disse processer er derudover meget forskellige fra person til person. De er påvirket af familiens relationer, ens personlige resurser, og den kultur man lever i. Man kan derfor ikke sige noget omkring, hvornår eller hvor meget de forskellige processer fylder, og de kan sagtens forløbe sideløbende med hinanden. At håndtere et tab Hvis man mister midt i graviditeten, kan det medføre en række udfordringer ved siden af sorgen over at have mistet sit barn. Samtidig med at man står med et tab af det allervigtigste, er der også for mange en relation til det døde barn, som skal opbygges. I en graviditet har man forventninger til fremtiden og idéer om, hvordan man gerne vil være forældre. Når man mister, brister disse forventninger, og vilkårene for ens fremtid er fuldstændig ændrede. Dette vil alle, der mister et barn, opleve i en eller anden grad. Det er vigtigt, når Vibeke de Lichtenberg understreger, at identitetsdannelsen i en graviditet er individuelt meget forskellig, og at begge forældre, både hver for sig og sammen, opbygger forventninger, historier og identiteter som forældre. For forældre, der har mistet deres barn midt i graviditeten, ligger der ofte en udfordring i at acceptere, at den historie, man selv har, ikke nødvendigvis er den samme som ens partners. Denne udfordring kan i øvrigt genkendes af mange andre, der mister deres barn på et andet tidspunkt. Omgivelserne er måske en særlig udfordring hos forældre, der mister længe inden terminen, fordi barnet hos familie og venner måske ikke er virkeliggjort endnu. Det fører i mange tilfælde til, at forældrene føler sig mere alene med deres tab. Der er ingen lette løsninger i forhold til at opnå støtte fra mennesker, som måske ikke helt forstår tabet. Men ved at kommunikere åbent kan man måske få virkeliggjort barnets betydning lidt mere for omgivelserne. Endelig peger Vibeke de Lichtenberg på, at der for en del af de forældre, der mister længe inden fødslen burde have fundet sted, er en sorg over ikke længere at være gravid. Den gravide krop er lige pludselig ikke gravid længere. Når man mister på et tidspunkt i graviditeten, hvor det ikke var ventet, er der ofte nogle særlige udfordringer i forbindelse med, at virkeliggørelsen af barnet som individ ofte ikke er ens for de mennesker, der har en relation til barnet. Det kan være forældrenes omgivelser, som kan have svært ved at forstå, hvad barnet betød for forældrene, og i parforholdet, hvor man måske er forskellige steder i de psykologiske processer. Forhåbentlig kan de faglige betragtninger, som artiklen her indeholder, sammen med beretningerne i dette tema, være med til at give en indsigt i den situation, man står i som forælder. Og skabe en forståelse for nogle af de ting, der er udfordrende, når man mister midt i graviditeten. Stjernen 2/2013 side 7

5 Forældreberetning Vores fælles oplevelse En fars historie. En mors historie. En kærlighedshistorie, der føles, bearbejdes, opleves og gennemleves. Tekst og foto: Francesca og Simon Manta En fars historie Francesca fødte vores lille dreng Felice den 9. november kl Han blev lagt på hendes mave og efterfølgende svøbt i et hospitalsklæde og lagt ved Francescas bryst. Jeg var overordentlig stolt af vores lille dreng han havde smukke tæer, små flotte ører og en perfekt lille krop, og jeg var stolt over min kones måde at håndtere fødslen på. Efter halvanden times tid kom jordemoderen ind med en lille kasse, hvori Felice skulle lægges og efterfølgende sættes på køl på fødeafdelingen. Vores lille dreng var blevet erklæret død dagen inden. Torsdag den 8. november var en regnfuld dag i København. Francesca havde en rutinekontrol hos jordemoderen i 23. uge. Jeg havde indvilget i at komme med, selvom jeg havde et vigtigt møde efterfølgende. Jeg vidste, at jeg ville komme til at være glad resten af dagen. Sådan gik det ikke. Efter den indledende ammestuesnak, kunne jordemoderen ikke finde hjertelyd. To timer senere erklærede overlægen på Rigshospitalet vores dreng for død. I løbet af to sekunder blev min verden vendt på hovedet. Alle mine forventninger, alle mine drømme og forestillinger om at blive far, blev kastet ned i et stort sort hul. Felice sparkede og hilste på mig kun dagen inden! Helt uforberedt måtte jeg ringe til bedemanden og spørge, om han ville begrave min søn. Dette er det værste, jeg nogensinde har oplevet. Den 14. november blev vores søn begravet på Vestre Kirkegård. Det var det. De fysiske prøvelser var overstået, og det mentale skulle nu bearbejdes. Hvordan håndterede jeg dette? Jeg kastede mig ud i hjemlige projekter, da vi stod midt i en hushandel. Som far erfarede jeg hurtigt, at det var vanskeligt at få styr på følelserne. Min kone var knust, og jeg følte, at jeg måtte være der for hende og for vores forhold. Min sorg måtte komme i anden række. Dette var en fejl, og jeg ville have ønsket, jeg havde gjort det anderledes. Det er stadig vanvittig hårdt, men der bliver også stadig flere gode end dårlige dage. Jeg tror, at det værste for mig er skyldfølelsen over ikke at kunne føle den virkelig dybe sorg, min kone føler. Jeg er på den anden side sikker på, at vi kommer videre, og min kone bliver gravid igen forventningsglæden er den, der holder mig gående. En mors historie Tillykke, du er halvvejs! Jeg husker disse ord. Ikke mere bekymring - scanningen bekræftede det: du, lille knægt, var et under. Voksede godt og stærkt. Kun få måneder tilbage, en smule tålmodighed og vores nye liv ville begynde. En overraskelse en sommermorgen, og endelig mor! Jeg så min mave vokse. Det virkede som om, at fordi jeg havde denne magi i mig, var alt godt. I et evigt solskin. Du ville have været født ind i en verden og i en tid, jeg elsker. Med denne glæde blev din far og jeg gift i september med dig skjult under min kjole. Vi kaldte dig Fagiolino, italiensk for lille bær, indtil vi fandt et navn. Men der var masser af Stjernen 2/2013 side 8

6 If someone still says that she has an angel in heaven, Rose will eat them alive. She doesn t know what to do with something so insubstantial. She wants a child, screaming, agitated, hungry, sleepy, and wide awake at three in the morning. What use is an angel? She will scream if someone will say once again to have another one, as if children, people, were replaceable. Catherine Dunne - In the Beginning tid: til navnet, til en ny lejlighed og til at blive klar til at modtage dig. Livet havde dog andre planer. En dum blodprop stoppede din rejse til verden, lige der, hvor jeg troede, at intet kunne skade dig. En lang, grå dag indtil veerne startede, og du smuttede ud som en fisk. Hver eneste lille detalje var perfekt, dine hænder, ører, læber du lignede din far på en prik. Jeg var stolt. Ingen tårer da jeg holdt dig i mine arme; det var fredfyldt, ligesom enhver anden mor med sin skabning. Du var min. Vi opkaldte dig efter min bedstefar, Felice, Den lykkelige. Din far foreslog det og græd for første gang i vores syv år sammen. Nu føles det, som min fremtid er blevet berøvet noget, der skulle have sket - som en bro der smuldrer, mens man kører på den. En spand iskold vand. Hvorfor går det galt, lige når alt skulle gå FINT? Jeg ved ikke, hvordan det er at miste tidligt eller sent i graviditeten. Vi havde ikke et værelse klar, jeg havde blot købt et par ting til Felice, fordi man venter til lige efter gennemscanningen for at trække vejret igen. Jeg blev en statistik i stedet så sjældent, men ikke sjældent nok. En kærlighedshistorie Der er gået tre måneder nu. Felice skulle have været født i marts. Vi tog ikke billeder af ham - hvilket vi fortryder så meget. Hvis vi havde et billede, kunne vi vise dig til alle, Felice. Ingen ville turde tænke, at du var for lille til at være et barn kun 23 uger henne. Vi er evigt taknemmelige for de få, der ikke var bange for at kærtegne vores hjerte og simpelthen sige: I er forældre nu, selv om han var hos jer i så kort tid. Vi husker det hver dag, mens vi kæmper for at holde fast i normaliteten. Felices fødselsdag nærmer sig, og dagene fyldes med frygt og tristhed. Vi vil flyve en drage til ham og forestille os, at vores Fagiolino holder f ast i tråden i den anden ende af himlen. Stjernen 2/2013 side 9

7 Forældreberetning Min oplevelse ved at miste et barn midt i graviditeten Jeg er desværre en af de mange forældre, der har prøvet at miste et barn. Jeg mistede min søn Mikkel den 18. maj Det var min kærestes og mit første barn. Tekst: Pernille Aune Tarp Foto: Privat Vi glædede os bare så ubeskriveligt meget til at skulle være forældre. Graviditeten gik godt, det eneste, der var et problem, var mit bækken som blev så løst, at jeg ikke kunne passe mit arbejde. Da jeg var 22 uger og 5 dage henne, var der pludselig noget galt. Jeg begyndte at bløde og kontaktede straks fødemodtagelsen på Herlev Hospital. De sagde, jeg skulle se tiden an og kontakte dem igen, hvis det ikke stoppede med at bløde. Det stoppede ikke, så jeg ringede igen og tog så ind på hospitalet for at blive undersøgt. De lyttede efter hjertelyd, og den var fin. De syntes ikke, det var nødvendigt at undersøge mig indvendigt, da jeg ikke havde ondt, og jeg blev derfor sendt hjem igen. på, at barnet og fosterhinden ville komme lidt tilbage, så lægerne måske kunne sy mig sammen i håb om at holde på graviditeten. Alle de svære spørgsmål Næste morgen skete så det, som ikke måtte ske. Jeg begyndte at få veer. Jeg blev kørt på fødegangen og fik at vide, at der ikke var noget at gøre. Jeg skulle føde min søn, og han ville ikke kunne overleve. Det var det mest forfærdelige at få at vide. Jeg kunne jo mærke min søn sparke inde i min mave, og nu skulle jeg føde ham, og han ville dø, når han kom ud? Der brød min verden fuldstændig sammen. Dagen efter blødte jeg stadig, men uden smerter. Lige pludselig om aftenen kunne jeg mærke noget, der var på vej ud af mig. Jeg tror mit hjerte gik i stå, lige da jeg opdagede det, og jeg kontaktede Herlev Hospital igen. Jeg kørte derud, og de scannede mig indvendigt, og der kunne de så se, at jeg var åben, og der ikke var nogen livmoderhals tilbage. De kunne ikke finde nogen forklaring på, at min livmoderhals var væk. Jeg blev lagt med bagdelen opad og skulle ligge sådan til næste dag. De håbede Stjernen 2/2013 side 10

8 at det var et mareridt, og jeg nok ville vågne lige om lidt - det gjorde jeg desværre ikke. Da gene efter gik med alt det praktiske. Vi skulle i gang med at planlægge en begravelse. Vi skulle begrave vores søn. En meget uvirkelig tanke. Alle de penge vi havde sparet op til f.eks. barnevogn og alt det andet udstyr, vi skulle have, når vi blev forældre, de gik til begravelsen, gravsted og gravsten. Dagen, hvor vores søn skulle begraves, var meget hård og uvirkelig. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle opleve sådan et helvede. Vores søn hviler et fint sted på Gentofte Kirkegård, og vi besøger gravstedet et par gange om ugen. Aldrig har jeg været så ked af det, og jeg følte mig virkelig hjælpeløs. Jeg kunne intet stille op for at standse dette helvede, jeg skulle til at gå i gang med. Der var rigtig mange ting, som vi skulle tage stilling til, inden han blev født. Skulle han døbes? Skulle han begraves? Ville vi tale med en præst? Hvad skulle barnet hedde? Hele tiden var der et nyt spørgsmål, som vi skulle tage stilling til. Jeg syntes, det var nok at tage stilling til, at jeg skulle til at føde min søn 17 uger for tidligt. Mikkel kom til verden 14 timer tog det at føde min søn. Lille og fin var han, da han kom ud den 18. maj 2011 klokken Han kom ud, fik klippet navlesnoren og kom derefter op på mit bryst at ligge. Han levede i ca. 10 minutter, før hans lille hjerte holdt op med at slå. Han sov stille ind på mit bryst. Vi valgte at kalde ham Mikkel - det var det navn, vi begge kunne lide. Han vejede 615 gram og var 31 cm lang. Det var meget mærkeligt og utrolig smertefuldt at sidde med vores lille søn, som ikke bevægede sig. Han så bare så færdig ud. Han var en mini baby. Han så ud som om, han sov. Mens jeg sad der med ham, var mit største ønske, at han åbnede sine små øjne og kiggede på mig. Det skete desværre aldrig. Nu er Mikkel storebror Det, at jeg fødte for tidligt, var ikke fordi min søn fejlede noget overhovedet. Det var på grund af mig, det skete. Det viste sig, at jeg lider at en slap livmoderhals, som ikke kan holde på barnet, når barnet kommer til at veje noget, og det var derfor fødslen gik i gang så tidligt. Det er nu snart to år siden, vi mistede vores første barn, og der går ikke en dag, uden jeg tænker på Mikkel min lille søn. Han er blevet storbror til lille Christian, som i dag er 8½ mdr. Vi havde vores søn ved os indtil omkring midnat, hvor jeg skulle køres tilbage på den afdeling, jeg var indlagt på. Vores søn kom i en lille kiste og blev stillet på køl natten over. Drømmen blev til mareridt Dagen efter blev jeg udskrevet, og vores søn kom i kapellet. Det var en meget mærkelig følelse at forlade hospitalet uden et barn i maven. Jeg følte mest, Stjernen 2/2013 side 11

9 Forældreberetning Kære Jonas Vi er blevet spurgt om, hvordan det er at miste sit barn midt i graviditeten? Er det en fødsel eller en abort? Tekst: Lone Bischoff Madsen Foto: Privat Du kom til verden en majdag i du blev født alt for tidligt og døde en time efter fødslen i din fars arme. Da du blev født, var jeg 21 uger og 5 dage henne i graviditeten. Heldigvis levede du ved fødslen, og efter fødslen blev du døbt på fødestuen og midt i al den kaos og sorg, blev det faktisk en rigtig fin seance, hvor vi sammen med præsten, jordemoderen, sygeplejersken og din moster Jette, fik givet dig dit navn. Vi havde snakket navne i løbet af de sidste timer inden fødslen og var klar med både et pigeog et drengenavn. Efter at du stille og roligt havde fået fred, fik jordemoderen og sygeplejersken lavet hånd- og fodaftryk af dig som et minde til os. Vi fik målt og vejet dig, og vi blev i det hele taget behandlet med meget stor respekt og empati, og der var ingen tvivl hos dem om, at du var vores søn og ikke en abort. Vi fik også din fødselsattest. Du fik dit personnummer sat på benet, og vi blev indlagt sammen alle 3. Det betød, at vi fik mulighed for at tage stille og roligt afsked med dig. I løbet af de efterfølgende dage kom vores familie og de nærmeste kom forbi og fik set dig. Vi nærstuderede dig og tog rigtig mange billeder af dig, og vi kunne genkende flere fysiske kendetegn fra os hos dig fantastisk! Du fik din fars ben og din mors næse og tæer. Vi fik superstøtte på afdelingen og blev guidet på vej i sorgprocessen af sorgsygeplejersken Berit, mens vi var indlagt. Berit hjalp os også med at lægge dig i kisten, og du fik en fin bisættelse, og vi har i dag et fint urnegravsted til dig. Efterfølgende fik vi dit sygesikringskort tilsendt - du er registreret i cpr.-registeret som vores søn. At du levede ved fødslen betød, at jeg fik barselsorlov - hvis du ikke havde levet, ville jeg ikke have været berettiget til dette, da jeg ellers skulle have været længere henne i graviditeten. Vi fik også brev fra skifteretten, der ville have af- eller bekræftet, om du havde en formue, da du afgik ved døden. Du blev født alt for tidligt - men det, at du levede ved fødslen har gjort det nemmere at få dig anerkendt som vores søn, og at du ikke var en abort. Stjernen 2/2013 side 12

10 Vores familie anerkender dig også, og sammen markerer vi hvert år din mærkedag - den dag, hvor du blev født, men jo desværre også døde. Den dag du blev født, var det regnvejr, og det har det faktisk været hvert år på samme dato - vi ved, at vi skal frem med paraplyerne, når vi skal på kirkegården. Det er en lidt hård dag stadigvæk, men samtidig er det dejligt at fejre dit korte liv. Ingen tvivl om at vores følelser for dig var meget stærke og stadig er det. Selvfølgelig har følelserne og tankerne forandret sig i løbet af årene, men som titlen på Susanne Østergaards bog så fint beskriver: At miste et barn er en livsproces. Knap et år efter din fødsel, blev jeg gravid igen - starten på graviditeten var hektisk med bl.a. en blodprop, og ved nakkefoldsscanningen viste det sig, at din lillesøster var meget syg, og vi måtte afbryde graviditeten i 15. uge. Dette forløb var fuldstændig anderledes end hos dig - selvfølgelig var sorgen stor, men vi opfattede dette som en abort og ikke som et barn. Om det er os selv eller omgivelserne, der har påvirket os til denne opfattelse, ved jeg ikke. Vi kan i hvert fald i dag konstatere, at vi har fuldstændig styr over dato og forløb omkring dig. Min krop reagerer fysisk på fødselstidspunktet på din mærkedag - forunderligt nok. Så kære Jonas - måske er lovgiverne, sundhedsvæsenet m.fl. i tvivl om, hvor grænsen er for, om det er en fødsel eller en abort, når fødslen går i gang midt i graviditeten - men for dine forældre er der ing en tvivl - du er vores søn. Kærlig hilsen Din mor og far Stjernen 2/2013 side 13

11 Forældreberetning Nu er jeg én, jeg plejede at kende Her er masser af forstyrrelser fra biler, sirener og børn, der leger; en kold vind og solen som truer med at forsvinde bag en etageejendom. Pyt med det alt sammen. Nu skriver jeg sgu. For jeg har noget, jeg har lyst til at fortælle. Noget der er nødt til at komme ud. Jeg er nemlig blevet til én, jeg plejede at kende. Jeg har fået en ny historie, som jeg ikke helt har fundet mig til rette i endnu. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan det passer mig?! Mærket kradser i nakken kender du det? Og det er bestemt ikke farven, som jeg plejer at gå med. Jeg er slet ikke sikker på, at den klæder mig. Det er vist heller ikke min størrelse. Som du nok kan forstå, har jeg ikke selv valgt denne historie. Det var nogen, der lagde den foran mig og sagde, at det nu var min, og jeg var nødt til at tage den på. Det var ikke en mulighed at returnere den. Få pengene tilbage eller bytte til en anden historie. Nej. Jeg forstod med det samme, at det var sådan det forholdte sig. Og sådan forholder det sig stadig. Det er sådan en for resten af livet ting. Tekst: Signe Gjervig Foto: Privat Heldigvis opdagede jeg hurtigt, at der også er noget meget smukt ved historien. Noget som egentlig ikke er så svært at forene med mig. Og som gør det der for resten af livet selvfølgeligt og nærmest helt i orden. Det handler jo bare om, at jeg skal finde mig til rette i den. Klippe mærket af, sy den ind eller ud, måske end d a farve den? Eller også vender jeg mig efterhånden til den, lige som den er. Jeg er sikker på, at den nok skal komme til at passe fint en dag. Måske er det alligevel lige her på bænken i en solskinsplet, at jeg skal begynde mit livs første klumme. Ja, hvorfor ikke? Jeg har ondt i hovedet efter en lang dag på arbejde. Jeg er sulten, men jeg er inviteret til middag om en lille time, så jeg vil ikke spise noget nu. Jeg vil bare sidde her i solen og taste derudaf på min iphone. Det plejer jeg ikke at gøre, og netop derfor skal det være nu. Lige nu er det bare svært at få den til at sidde, som den skal, fordi at jeg stadig ikke helt kan kende mig selv i den. Solen er forsvundet om bag etageejendommen, og der er koldt i skyggen, så nu vil jeg tage min skæve historie med på cyklen og køre af sted til den middag. FAKTA Signe Gjervig og hendes mand mistede den 1. december 2011 deres datter, Klara, i uge 29. Teksten her er skrevet ca. 1,5 måned efter, at Signe var vendt tilbage på arbejde og er bl.a. inspireret af titlen på Gotyes sang Somebody that I used to know. Parret venter deres andet barn til maj. Stjernen 2/2013 side 14

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

Igangsættelse af fødslen

Igangsættelse af fødslen Februar 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Igangsættelse af fødslen 2 Igangsættelse af fødslen Beslutningen om at sætte fødslen i

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Tvillinge- og. trillingeforældre. der mister

Tvillinge- og. trillingeforældre. der mister DETTE NUMMERS TEMA Tvillinge- og trillingeforældre, der mister Tekst: Ester Holte Kofod Foto: Creas Når man venter mere end ét barn, altså tvillinger, trillinger eller flere, kaldes det en flerfoldsgraviditet.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt.

jo slet ikke havde regnet med positivt resultat så hurtigt. I 2013 da jeg smed p-pillerne, var jeg en ung kvinde på 26, der havde været sammen med min kæreste i næsten 5 år. Min kæreste var dengang 29 år og var færdiguddannet. Vi havde længe snakket om at det ville

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

At vælge for sit barn

At vælge for sit barn TEMA: Provokerede fødsler Det svære valg At vælge for sit barn Hvert år oplever mange forældre i forbindelse med nakkefoldsscanning eller misdannelsesscanningen eller før at få at vide, at deres barn er

Læs mere

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset

Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Indblik: Drømmemanden droppede karriereræset Michael Rohde var stødt på vej op ad karrierestigen, inden han valgte at ændre kurs. I dag hjælper han andre mennesker med at leve et bedre liv i pagt med deres

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var

En aften i foråret 2007 sad Iben hjemme i sin sofa i lejligheden i København med en tung dyne af tristhed over sig. Det var som om, der slet ikke var Mor i krise Store kriser i privatlivet og på arbejdet var mere, end Iben kunne magte, så da hendes 16-årige søn blev smidt ud af skolen efter at have røget hash, gik hendes verden i spåner. Men efter hjælp

Læs mere

uge for uge KALENDER

uge for uge KALENDER JOAN TØNDER GRØNNING E-bog uge for uge KALENDER Til dig, der venter tvillinger 1 Kalenderen her kan blive et hyggeligt minde fra nogle helt specielle måneder, ligesom den kan blive jeres helt egen, individuelle

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

EFTERFØDSELSREAKTIONER

EFTERFØDSELSREAKTIONER FOREBYGGELSE AF EFTERFØDSELSREAKTIONER GUIDELINES Af LISBETH VILLUMSEN Statistisk set løber mindst hver fjerde kvinde og hver syvende mand ind i reaktioner/depressioner i forbindelse med at få barn. Reaktionerne

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

NYHEDSBREV. Svært at vende tilbage til arbejdet?

NYHEDSBREV. Svært at vende tilbage til arbejdet? NYHEDSBREV Svært at vende tilbage til arbejdet? Både på Facebook og i rådgivningssamtalerne fylder det, hvornår I skal vende tilbage, hvordan arbejdsgiverne håndterer jeres tab, og det faktum, at mange

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering

Velkommen. Mødegang 8 Dagens program. Familiedynamik. Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Velkommen Mødegang 8 Dagens program Familiedynamik Pause kl. ca. 18.00 18.20 Aktiviteter med barnet og barnets signaler Evaluering Mødegang 8 30.06.15/DHH Program Præsentation af Tværfaglig Team Hverdagsliv

Læs mere

Alexandra en helt særlig fighter

Alexandra en helt særlig fighter Alexandra en helt særlig fighter 15-årige Alexandra og hendes familie har været mere udfordret end de fleste. Men et stærkt familiesammenhold, en reservemormor og forældrenes indsats for også at være kærester

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Hej Lene A.K. Med Venlig Hilsen. Magnus Mouritsen (13 år) Kære Lene

Hej Lene A.K. Med Venlig Hilsen. Magnus Mouritsen (13 år) Kære Lene Hej Lene Første behandling/anden behandling allerede, - der er der løst op for hans spændinger, han siger" knæk" og hans hoved ligger knapt så skævt, når han ligger på ryggen. Efter anden behandling lægger

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

»En gave i en virkelig grim indpakning«

»En gave i en virkelig grim indpakning« »En gave i en virkelig grim indpakning«hiv er i dag ikke en sygdom, man dør af, men den er fuld af tabu og skam. Den er stadig præget af uvidenhed, der gør det til en kamp at leve med hiv. Mads Damgaard

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Førstehjælp til det skrantende parforhold

Førstehjælp til det skrantende parforhold Førstehjælp til det skrantende parforhold Af: Lone Knuhtsen Når forholdet er ved at gå i hårdknude er der måske hjælp at hente i en weekend med parterapi. Man kan f.eks. blive sendt på besøg i partnerens

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Engle synger for hyrderne

Engle synger for hyrderne LUK 2,1; 1 THESS 4,16-17; ÅB 1,7; 14,1-3; 21; 22; ; DEN STORE MESTER, S. 25-28; VIDNESBYRD FOR MENIGHEDEN, BIND 1, S. 60-61, 67-70 Engle synger for hyrderne Huskevers: Med evig kærlighed har jeg elsket

Læs mere

Indtil man fandt ud af, mange år senere, at det var nogle bakterier. Så kunne man behandle det og det var forbi med mavesår.

Indtil man fandt ud af, mange år senere, at det var nogle bakterier. Så kunne man behandle det og det var forbi med mavesår. Det anorektiske kropsbilled. Da jeg var begyndt at arbejde i ungdomspsykiatrien i Tyskland, var det der forundrede mig mest, at der var unge piger, som vejede mindre end 35 kg, kunne føle sig så tyk og

Læs mere

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til forældre

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til forældre FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved Til forældre 2011 Sundhedsstyrelsen Island Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 sst@sst.dk www.sst.dk Pjecen kan bestilles hos: Rosendahls

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT

SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT SCRAPBOG KARAKTEROVERSIGT OVERSIGT INTRO KARAKTERER... 2 MONA... 3 THOMAS... 4 GITTE... 5 KIMMI... 6 LIVA OG KURT... 7 TOVE, PATRICK, HELLE OG JENS PEDER... 8 Mor glæder sig til sin søns besøg! profil

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen Bl.a. i dette nummer: Ønskebørn! Abortrådgivning i Mødrehjælpen Fakta om abort og loven Folketingets tværpolitiske netværk Interview med folketingsmedlem Kirsten Brosbøl NR. 17 MARTS 2009 I tvivl? - abortrådgivning

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen.

Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. 1 Grindsted Kirke. Onsdag d. 24. december 2014 kl. 16.30. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til juleaften, Luk. 2,1-14, 1. tekstrække. Forløb Klokkeringning. Præludium. Indgangsbøn. 1. salme: DDS 94 Det kimer

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere