At miste spontant midt i graviditeten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At miste spontant midt i graviditeten"

Transkript

1 DETTE NUMMERS TEMA At miste spontant midt i graviditeten Tekst: Thor Svendsen, rådgiver Foto: Creas Forældre, der oplever, at deres barn bliver født meget for tidligt, er ofte ikke færdige med den proces, det er, at være gravid. Temaet indeholder et interview med en lektor fra jordemoderuddannelsen i København om identitetsdannelse i graviditeten, og hvordan det kan indvirke på den måde, man håndterer sit tab. Ligesom andre Landsforeningen Spædbarnsdød er i kontakt med, har de forældre, der mister spontant midt i graviditeten, alle unikke historier. I dette tema kan du læse tre beretninger, som på hver deres måde beskriver det at få og miste et barn på et tidspunkt, hvor det end ikke var meningen, at man skulle føde. Ofte står man som forælder i en helt ny situation, som man skal forholde sig til og håndtere. Mor og far kan begge have deres fortællinger om forældreskab. Det er forældrenes fortællinger, der i høj grad definerer historierne om barnet og om forældreskabet. Mellem 40 og 50% af de forældre, der er i kontakt med rådgivningen i foreningen, har mistet spontant mellem uge 15 og uge 32 i graviditeten. Årsagerne til dette kan være meget forskellige. Nogle af de mest almindelige er kromosomfejl, kropslige forandringer hos barnet, forandringer i livmoderen eller moderkagen, afkortet livmoderhals og infektion. Dette nummers tema beskæftiger sig med noget af det, som kan fylde meget for forældre, der mister midt i graviditeten. Eksempelvis relationen til omgivelserne, ens egen forældreidentitet og for mange en pludselig omvæltning. Selvom temaet tager udgangspunkt i dem, som har mistet spontant, længe før graviditeten var planlagt til at slutte, vil der være mange betragtninger, som andre forældre kan nikke genkendende til. Temaet bliver sluttet af med et poetisk indlæg om at lære sig selv at kende igen efter at have mistet. Stjernen 2/2013 side 4

2 Når drømmen brister At miste midt i graviditeten At miste et barn midt i graviditeten spontant kan være en udfordring, fordi man som forælder pludselig skal håndtere en fødsel og tage imod sit barn på et tidspunkt der ikke var ventet. Oven i kommer sorgen over at have mistet et barn. Tekst: Thor Svendsen, rådgiver Foto: Creas Denne artikel beskriver, med udgangspunkt i viden om identitetsdannelse i graviditeten generelt, nogle af de udfordringer, man kan stå med, når man mister midt i graviditeten. Artiklen kan forhåbentlig bidrage med en faglig vinkel, som også kan være relevant for forældre, der er gravide og/eller har mistet på andre tidspunkter. Vibeke de Lichtenberg fra jordemoderuddannelsen i København underviser til daglig i, hvordan forældres identitet skabes gennem en graviditet. Identitet udvikles i løbet af graviditeten Ifølge Vibeke de Lichtenberg kan man i store træk tale om tre processer i løbet af en graviditet, som forbereder familien på at tage imod et nyt medlem. Som forælder indstiller man sig på at være gravid, man begynder at se barnet som værende noget i sig selv, og man forbereder sig på, at barnet bliver født. Igennem disse processer udvikles ens identitet som mor, som far/partner, ligesom barnets identitet bliver til. Ligesom der er sket et skift i forhold til, hvordan sorg tænkes, har psykologien også ændret syn på, hvordan skabelsen af identitet i løbet af en graviditet bliver til. Når ens identitet udvikles igennem en graviditet, sker det i samspil med de værdier og de relationer, man har som menneske, og den situation man står i. Den udvikling en gravid og hendes partner gennemgår, foregår altså ikke som en række forudbestemte faser, der afløser hinanden på visse tidspunkter i graviditeten. Vibeke de Lichtenberg understreger, at de forskellige processer i løbet af en graviditet er individuelt meget forskellige. Det er ikke kun den gravide kvinde, der udvikler sin identitet i løbet af en graviditet. Det gør en eventuel partner også i høj grad. Som par er man dog ikke nødvendigvis det samme sted i processen. Så hvis ens barn dør midt i graviditeten, kan det være en udfordring at forstå, hvordan den anden part har det. Derfor er det vigtigt med kommunikation i parforholdet. At miste pludseligt Når man mister spontant midt i graviditeten, sker det ofte pludseligt. Oven i den store sorg det er at miste sit barn, skal man inden for kort tid, som fødende og som eventuel partner forholde sig til både en fødsel, til sit barn og til en masse praktiske ting på et tidspunkt, som ikke var ventet. I den situation kan mange opleve, at livet er sat helt på spidsen, og eksistentielle spørgsmål melder sig: Hvordan giver livet mening? Hvad skal jeg håbe for fremtiden, når mit barn er dødt? Hvad er det vigtige for mig/os i livet? Hvordan skal vi navigere i de vigtige beslutninger vi står overfor? Og er det min skyld? Spørgsmål som disse bliver pludseligt meget aktuelle, fordi man som forælder får vendt ens forvent- Fortsættes næste side Stjernen 2/2013 side 5

3 ninger til livet på hovedet. Det, man måske tog for givet, holdt ikke. Samtidig står man overfor nogle beslutninger, som er vigtige, fordi man har så kort tid med sit barn. Når man mister, vil man ofte komme til at tænke på, hvad der er vigtigt for en i livet. For nogle forældre, der mister deres barn i forbindelse med en fødsel midt i graviditeten, har der været et sygdomsforløb op til tabet. Måske gør det, at tabet ikke er så uventet, men derfor er det ikke mindre meningsløst. Individuelle psykologiske processer Vibeke de Lichtenberg skitserer overordnet tre ting, som er en del af den psykologiske forberedelse til at få et barn. Det første skridt på vejen til at blive forældre er ofte, at man begynder at erkende og acceptere den gravide tilstand. For moderen bliver denne proces ofte sat i gang af konkrete kropslige forandringer, mens det for partneren kan være mere abstrakt. For mange er scanninger en konkret anledning, der sætter gang i erkendelsen af, at man rent fak- Stjernen 2/2013 side 6

4 tisk er gravid, og hvad det betyder. Mange oplever i forbindelse med dette en uvirkelighedsfølelse, og nogle har modsatrettede følelser i forhold til det at være gravid. En anden erkendelse, som gradvist udvikles i løbet af graviditeten, er, at barnet i kvindens mave er et selvstændigt individ. Der sker det, man kan kalde differentiering. Ifølge Vibeke de Lichtenberg bliver denne proces ofte forstærket af, at man mærker fosterbevægelser, og forældrene får en fornemmelse af, at det er virkeligt det, der sker. I differentieringsprocessen opbygges løbende forventninger til forældreskabet og en accept af, at man har et livslangt ansvar for sit barn. Som regel virkeliggøres barnets individuelle identitet for forældrene, længe inden omgivelserne ser andet end en gravid mave. Den tredje proces i en graviditet, som ligger til grund for vores og vores børns identitet, er det psykologien kalder separation. Her får forældrene en fornemmelse af, at barnet kan overleve uden for maven, og de begynder at tænke på fødslen. Forberedelsen til at blive forælder bliver for mange også mere praktisk; man bygger rede. Når man mister midt i graviditeten, ligger der ofte et stort arbejde i at skulle forholde sig til sit barn uden for moderens krop og helt konkret til selve fødslen. Man kan sige, at separationsprocessen bliver speedet gevaldigt op. Mange oplever i den situation at være helt ved siden af sig selv. Bestemte kropslige påvirkninger eller ting i f.eks. svangreomsorgen kan være med til at sætte gang i henholdsvis erkendelsen af graviditeten, differentieringen og separationen fra barnet. Men disse processer er derudover meget forskellige fra person til person. De er påvirket af familiens relationer, ens personlige resurser, og den kultur man lever i. Man kan derfor ikke sige noget omkring, hvornår eller hvor meget de forskellige processer fylder, og de kan sagtens forløbe sideløbende med hinanden. At håndtere et tab Hvis man mister midt i graviditeten, kan det medføre en række udfordringer ved siden af sorgen over at have mistet sit barn. Samtidig med at man står med et tab af det allervigtigste, er der også for mange en relation til det døde barn, som skal opbygges. I en graviditet har man forventninger til fremtiden og idéer om, hvordan man gerne vil være forældre. Når man mister, brister disse forventninger, og vilkårene for ens fremtid er fuldstændig ændrede. Dette vil alle, der mister et barn, opleve i en eller anden grad. Det er vigtigt, når Vibeke de Lichtenberg understreger, at identitetsdannelsen i en graviditet er individuelt meget forskellig, og at begge forældre, både hver for sig og sammen, opbygger forventninger, historier og identiteter som forældre. For forældre, der har mistet deres barn midt i graviditeten, ligger der ofte en udfordring i at acceptere, at den historie, man selv har, ikke nødvendigvis er den samme som ens partners. Denne udfordring kan i øvrigt genkendes af mange andre, der mister deres barn på et andet tidspunkt. Omgivelserne er måske en særlig udfordring hos forældre, der mister længe inden terminen, fordi barnet hos familie og venner måske ikke er virkeliggjort endnu. Det fører i mange tilfælde til, at forældrene føler sig mere alene med deres tab. Der er ingen lette løsninger i forhold til at opnå støtte fra mennesker, som måske ikke helt forstår tabet. Men ved at kommunikere åbent kan man måske få virkeliggjort barnets betydning lidt mere for omgivelserne. Endelig peger Vibeke de Lichtenberg på, at der for en del af de forældre, der mister længe inden fødslen burde have fundet sted, er en sorg over ikke længere at være gravid. Den gravide krop er lige pludselig ikke gravid længere. Når man mister på et tidspunkt i graviditeten, hvor det ikke var ventet, er der ofte nogle særlige udfordringer i forbindelse med, at virkeliggørelsen af barnet som individ ofte ikke er ens for de mennesker, der har en relation til barnet. Det kan være forældrenes omgivelser, som kan have svært ved at forstå, hvad barnet betød for forældrene, og i parforholdet, hvor man måske er forskellige steder i de psykologiske processer. Forhåbentlig kan de faglige betragtninger, som artiklen her indeholder, sammen med beretningerne i dette tema, være med til at give en indsigt i den situation, man står i som forælder. Og skabe en forståelse for nogle af de ting, der er udfordrende, når man mister midt i graviditeten. Stjernen 2/2013 side 7

5 Forældreberetning Vores fælles oplevelse En fars historie. En mors historie. En kærlighedshistorie, der føles, bearbejdes, opleves og gennemleves. Tekst og foto: Francesca og Simon Manta En fars historie Francesca fødte vores lille dreng Felice den 9. november kl Han blev lagt på hendes mave og efterfølgende svøbt i et hospitalsklæde og lagt ved Francescas bryst. Jeg var overordentlig stolt af vores lille dreng han havde smukke tæer, små flotte ører og en perfekt lille krop, og jeg var stolt over min kones måde at håndtere fødslen på. Efter halvanden times tid kom jordemoderen ind med en lille kasse, hvori Felice skulle lægges og efterfølgende sættes på køl på fødeafdelingen. Vores lille dreng var blevet erklæret død dagen inden. Torsdag den 8. november var en regnfuld dag i København. Francesca havde en rutinekontrol hos jordemoderen i 23. uge. Jeg havde indvilget i at komme med, selvom jeg havde et vigtigt møde efterfølgende. Jeg vidste, at jeg ville komme til at være glad resten af dagen. Sådan gik det ikke. Efter den indledende ammestuesnak, kunne jordemoderen ikke finde hjertelyd. To timer senere erklærede overlægen på Rigshospitalet vores dreng for død. I løbet af to sekunder blev min verden vendt på hovedet. Alle mine forventninger, alle mine drømme og forestillinger om at blive far, blev kastet ned i et stort sort hul. Felice sparkede og hilste på mig kun dagen inden! Helt uforberedt måtte jeg ringe til bedemanden og spørge, om han ville begrave min søn. Dette er det værste, jeg nogensinde har oplevet. Den 14. november blev vores søn begravet på Vestre Kirkegård. Det var det. De fysiske prøvelser var overstået, og det mentale skulle nu bearbejdes. Hvordan håndterede jeg dette? Jeg kastede mig ud i hjemlige projekter, da vi stod midt i en hushandel. Som far erfarede jeg hurtigt, at det var vanskeligt at få styr på følelserne. Min kone var knust, og jeg følte, at jeg måtte være der for hende og for vores forhold. Min sorg måtte komme i anden række. Dette var en fejl, og jeg ville have ønsket, jeg havde gjort det anderledes. Det er stadig vanvittig hårdt, men der bliver også stadig flere gode end dårlige dage. Jeg tror, at det værste for mig er skyldfølelsen over ikke at kunne føle den virkelig dybe sorg, min kone føler. Jeg er på den anden side sikker på, at vi kommer videre, og min kone bliver gravid igen forventningsglæden er den, der holder mig gående. En mors historie Tillykke, du er halvvejs! Jeg husker disse ord. Ikke mere bekymring - scanningen bekræftede det: du, lille knægt, var et under. Voksede godt og stærkt. Kun få måneder tilbage, en smule tålmodighed og vores nye liv ville begynde. En overraskelse en sommermorgen, og endelig mor! Jeg så min mave vokse. Det virkede som om, at fordi jeg havde denne magi i mig, var alt godt. I et evigt solskin. Du ville have været født ind i en verden og i en tid, jeg elsker. Med denne glæde blev din far og jeg gift i september med dig skjult under min kjole. Vi kaldte dig Fagiolino, italiensk for lille bær, indtil vi fandt et navn. Men der var masser af Stjernen 2/2013 side 8

6 If someone still says that she has an angel in heaven, Rose will eat them alive. She doesn t know what to do with something so insubstantial. She wants a child, screaming, agitated, hungry, sleepy, and wide awake at three in the morning. What use is an angel? She will scream if someone will say once again to have another one, as if children, people, were replaceable. Catherine Dunne - In the Beginning tid: til navnet, til en ny lejlighed og til at blive klar til at modtage dig. Livet havde dog andre planer. En dum blodprop stoppede din rejse til verden, lige der, hvor jeg troede, at intet kunne skade dig. En lang, grå dag indtil veerne startede, og du smuttede ud som en fisk. Hver eneste lille detalje var perfekt, dine hænder, ører, læber du lignede din far på en prik. Jeg var stolt. Ingen tårer da jeg holdt dig i mine arme; det var fredfyldt, ligesom enhver anden mor med sin skabning. Du var min. Vi opkaldte dig efter min bedstefar, Felice, Den lykkelige. Din far foreslog det og græd for første gang i vores syv år sammen. Nu føles det, som min fremtid er blevet berøvet noget, der skulle have sket - som en bro der smuldrer, mens man kører på den. En spand iskold vand. Hvorfor går det galt, lige når alt skulle gå FINT? Jeg ved ikke, hvordan det er at miste tidligt eller sent i graviditeten. Vi havde ikke et værelse klar, jeg havde blot købt et par ting til Felice, fordi man venter til lige efter gennemscanningen for at trække vejret igen. Jeg blev en statistik i stedet så sjældent, men ikke sjældent nok. En kærlighedshistorie Der er gået tre måneder nu. Felice skulle have været født i marts. Vi tog ikke billeder af ham - hvilket vi fortryder så meget. Hvis vi havde et billede, kunne vi vise dig til alle, Felice. Ingen ville turde tænke, at du var for lille til at være et barn kun 23 uger henne. Vi er evigt taknemmelige for de få, der ikke var bange for at kærtegne vores hjerte og simpelthen sige: I er forældre nu, selv om han var hos jer i så kort tid. Vi husker det hver dag, mens vi kæmper for at holde fast i normaliteten. Felices fødselsdag nærmer sig, og dagene fyldes med frygt og tristhed. Vi vil flyve en drage til ham og forestille os, at vores Fagiolino holder f ast i tråden i den anden ende af himlen. Stjernen 2/2013 side 9

7 Forældreberetning Min oplevelse ved at miste et barn midt i graviditeten Jeg er desværre en af de mange forældre, der har prøvet at miste et barn. Jeg mistede min søn Mikkel den 18. maj Det var min kærestes og mit første barn. Tekst: Pernille Aune Tarp Foto: Privat Vi glædede os bare så ubeskriveligt meget til at skulle være forældre. Graviditeten gik godt, det eneste, der var et problem, var mit bækken som blev så løst, at jeg ikke kunne passe mit arbejde. Da jeg var 22 uger og 5 dage henne, var der pludselig noget galt. Jeg begyndte at bløde og kontaktede straks fødemodtagelsen på Herlev Hospital. De sagde, jeg skulle se tiden an og kontakte dem igen, hvis det ikke stoppede med at bløde. Det stoppede ikke, så jeg ringede igen og tog så ind på hospitalet for at blive undersøgt. De lyttede efter hjertelyd, og den var fin. De syntes ikke, det var nødvendigt at undersøge mig indvendigt, da jeg ikke havde ondt, og jeg blev derfor sendt hjem igen. på, at barnet og fosterhinden ville komme lidt tilbage, så lægerne måske kunne sy mig sammen i håb om at holde på graviditeten. Alle de svære spørgsmål Næste morgen skete så det, som ikke måtte ske. Jeg begyndte at få veer. Jeg blev kørt på fødegangen og fik at vide, at der ikke var noget at gøre. Jeg skulle føde min søn, og han ville ikke kunne overleve. Det var det mest forfærdelige at få at vide. Jeg kunne jo mærke min søn sparke inde i min mave, og nu skulle jeg føde ham, og han ville dø, når han kom ud? Der brød min verden fuldstændig sammen. Dagen efter blødte jeg stadig, men uden smerter. Lige pludselig om aftenen kunne jeg mærke noget, der var på vej ud af mig. Jeg tror mit hjerte gik i stå, lige da jeg opdagede det, og jeg kontaktede Herlev Hospital igen. Jeg kørte derud, og de scannede mig indvendigt, og der kunne de så se, at jeg var åben, og der ikke var nogen livmoderhals tilbage. De kunne ikke finde nogen forklaring på, at min livmoderhals var væk. Jeg blev lagt med bagdelen opad og skulle ligge sådan til næste dag. De håbede Stjernen 2/2013 side 10

8 at det var et mareridt, og jeg nok ville vågne lige om lidt - det gjorde jeg desværre ikke. Da gene efter gik med alt det praktiske. Vi skulle i gang med at planlægge en begravelse. Vi skulle begrave vores søn. En meget uvirkelig tanke. Alle de penge vi havde sparet op til f.eks. barnevogn og alt det andet udstyr, vi skulle have, når vi blev forældre, de gik til begravelsen, gravsted og gravsten. Dagen, hvor vores søn skulle begraves, var meget hård og uvirkelig. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle opleve sådan et helvede. Vores søn hviler et fint sted på Gentofte Kirkegård, og vi besøger gravstedet et par gange om ugen. Aldrig har jeg været så ked af det, og jeg følte mig virkelig hjælpeløs. Jeg kunne intet stille op for at standse dette helvede, jeg skulle til at gå i gang med. Der var rigtig mange ting, som vi skulle tage stilling til, inden han blev født. Skulle han døbes? Skulle han begraves? Ville vi tale med en præst? Hvad skulle barnet hedde? Hele tiden var der et nyt spørgsmål, som vi skulle tage stilling til. Jeg syntes, det var nok at tage stilling til, at jeg skulle til at føde min søn 17 uger for tidligt. Mikkel kom til verden 14 timer tog det at føde min søn. Lille og fin var han, da han kom ud den 18. maj 2011 klokken Han kom ud, fik klippet navlesnoren og kom derefter op på mit bryst at ligge. Han levede i ca. 10 minutter, før hans lille hjerte holdt op med at slå. Han sov stille ind på mit bryst. Vi valgte at kalde ham Mikkel - det var det navn, vi begge kunne lide. Han vejede 615 gram og var 31 cm lang. Det var meget mærkeligt og utrolig smertefuldt at sidde med vores lille søn, som ikke bevægede sig. Han så bare så færdig ud. Han var en mini baby. Han så ud som om, han sov. Mens jeg sad der med ham, var mit største ønske, at han åbnede sine små øjne og kiggede på mig. Det skete desværre aldrig. Nu er Mikkel storebror Det, at jeg fødte for tidligt, var ikke fordi min søn fejlede noget overhovedet. Det var på grund af mig, det skete. Det viste sig, at jeg lider at en slap livmoderhals, som ikke kan holde på barnet, når barnet kommer til at veje noget, og det var derfor fødslen gik i gang så tidligt. Det er nu snart to år siden, vi mistede vores første barn, og der går ikke en dag, uden jeg tænker på Mikkel min lille søn. Han er blevet storbror til lille Christian, som i dag er 8½ mdr. Vi havde vores søn ved os indtil omkring midnat, hvor jeg skulle køres tilbage på den afdeling, jeg var indlagt på. Vores søn kom i en lille kiste og blev stillet på køl natten over. Drømmen blev til mareridt Dagen efter blev jeg udskrevet, og vores søn kom i kapellet. Det var en meget mærkelig følelse at forlade hospitalet uden et barn i maven. Jeg følte mest, Stjernen 2/2013 side 11

9 Forældreberetning Kære Jonas Vi er blevet spurgt om, hvordan det er at miste sit barn midt i graviditeten? Er det en fødsel eller en abort? Tekst: Lone Bischoff Madsen Foto: Privat Du kom til verden en majdag i du blev født alt for tidligt og døde en time efter fødslen i din fars arme. Da du blev født, var jeg 21 uger og 5 dage henne i graviditeten. Heldigvis levede du ved fødslen, og efter fødslen blev du døbt på fødestuen og midt i al den kaos og sorg, blev det faktisk en rigtig fin seance, hvor vi sammen med præsten, jordemoderen, sygeplejersken og din moster Jette, fik givet dig dit navn. Vi havde snakket navne i løbet af de sidste timer inden fødslen og var klar med både et pigeog et drengenavn. Efter at du stille og roligt havde fået fred, fik jordemoderen og sygeplejersken lavet hånd- og fodaftryk af dig som et minde til os. Vi fik målt og vejet dig, og vi blev i det hele taget behandlet med meget stor respekt og empati, og der var ingen tvivl hos dem om, at du var vores søn og ikke en abort. Vi fik også din fødselsattest. Du fik dit personnummer sat på benet, og vi blev indlagt sammen alle 3. Det betød, at vi fik mulighed for at tage stille og roligt afsked med dig. I løbet af de efterfølgende dage kom vores familie og de nærmeste kom forbi og fik set dig. Vi nærstuderede dig og tog rigtig mange billeder af dig, og vi kunne genkende flere fysiske kendetegn fra os hos dig fantastisk! Du fik din fars ben og din mors næse og tæer. Vi fik superstøtte på afdelingen og blev guidet på vej i sorgprocessen af sorgsygeplejersken Berit, mens vi var indlagt. Berit hjalp os også med at lægge dig i kisten, og du fik en fin bisættelse, og vi har i dag et fint urnegravsted til dig. Efterfølgende fik vi dit sygesikringskort tilsendt - du er registreret i cpr.-registeret som vores søn. At du levede ved fødslen betød, at jeg fik barselsorlov - hvis du ikke havde levet, ville jeg ikke have været berettiget til dette, da jeg ellers skulle have været længere henne i graviditeten. Vi fik også brev fra skifteretten, der ville have af- eller bekræftet, om du havde en formue, da du afgik ved døden. Du blev født alt for tidligt - men det, at du levede ved fødslen har gjort det nemmere at få dig anerkendt som vores søn, og at du ikke var en abort. Stjernen 2/2013 side 12

10 Vores familie anerkender dig også, og sammen markerer vi hvert år din mærkedag - den dag, hvor du blev født, men jo desværre også døde. Den dag du blev født, var det regnvejr, og det har det faktisk været hvert år på samme dato - vi ved, at vi skal frem med paraplyerne, når vi skal på kirkegården. Det er en lidt hård dag stadigvæk, men samtidig er det dejligt at fejre dit korte liv. Ingen tvivl om at vores følelser for dig var meget stærke og stadig er det. Selvfølgelig har følelserne og tankerne forandret sig i løbet af årene, men som titlen på Susanne Østergaards bog så fint beskriver: At miste et barn er en livsproces. Knap et år efter din fødsel, blev jeg gravid igen - starten på graviditeten var hektisk med bl.a. en blodprop, og ved nakkefoldsscanningen viste det sig, at din lillesøster var meget syg, og vi måtte afbryde graviditeten i 15. uge. Dette forløb var fuldstændig anderledes end hos dig - selvfølgelig var sorgen stor, men vi opfattede dette som en abort og ikke som et barn. Om det er os selv eller omgivelserne, der har påvirket os til denne opfattelse, ved jeg ikke. Vi kan i hvert fald i dag konstatere, at vi har fuldstændig styr over dato og forløb omkring dig. Min krop reagerer fysisk på fødselstidspunktet på din mærkedag - forunderligt nok. Så kære Jonas - måske er lovgiverne, sundhedsvæsenet m.fl. i tvivl om, hvor grænsen er for, om det er en fødsel eller en abort, når fødslen går i gang midt i graviditeten - men for dine forældre er der ing en tvivl - du er vores søn. Kærlig hilsen Din mor og far Stjernen 2/2013 side 13

11 Forældreberetning Nu er jeg én, jeg plejede at kende Her er masser af forstyrrelser fra biler, sirener og børn, der leger; en kold vind og solen som truer med at forsvinde bag en etageejendom. Pyt med det alt sammen. Nu skriver jeg sgu. For jeg har noget, jeg har lyst til at fortælle. Noget der er nødt til at komme ud. Jeg er nemlig blevet til én, jeg plejede at kende. Jeg har fået en ny historie, som jeg ikke helt har fundet mig til rette i endnu. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan det passer mig?! Mærket kradser i nakken kender du det? Og det er bestemt ikke farven, som jeg plejer at gå med. Jeg er slet ikke sikker på, at den klæder mig. Det er vist heller ikke min størrelse. Som du nok kan forstå, har jeg ikke selv valgt denne historie. Det var nogen, der lagde den foran mig og sagde, at det nu var min, og jeg var nødt til at tage den på. Det var ikke en mulighed at returnere den. Få pengene tilbage eller bytte til en anden historie. Nej. Jeg forstod med det samme, at det var sådan det forholdte sig. Og sådan forholder det sig stadig. Det er sådan en for resten af livet ting. Tekst: Signe Gjervig Foto: Privat Heldigvis opdagede jeg hurtigt, at der også er noget meget smukt ved historien. Noget som egentlig ikke er så svært at forene med mig. Og som gør det der for resten af livet selvfølgeligt og nærmest helt i orden. Det handler jo bare om, at jeg skal finde mig til rette i den. Klippe mærket af, sy den ind eller ud, måske end d a farve den? Eller også vender jeg mig efterhånden til den, lige som den er. Jeg er sikker på, at den nok skal komme til at passe fint en dag. Måske er det alligevel lige her på bænken i en solskinsplet, at jeg skal begynde mit livs første klumme. Ja, hvorfor ikke? Jeg har ondt i hovedet efter en lang dag på arbejde. Jeg er sulten, men jeg er inviteret til middag om en lille time, så jeg vil ikke spise noget nu. Jeg vil bare sidde her i solen og taste derudaf på min iphone. Det plejer jeg ikke at gøre, og netop derfor skal det være nu. Lige nu er det bare svært at få den til at sidde, som den skal, fordi at jeg stadig ikke helt kan kende mig selv i den. Solen er forsvundet om bag etageejendommen, og der er koldt i skyggen, så nu vil jeg tage min skæve historie med på cyklen og køre af sted til den middag. FAKTA Signe Gjervig og hendes mand mistede den 1. december 2011 deres datter, Klara, i uge 29. Teksten her er skrevet ca. 1,5 måned efter, at Signe var vendt tilbage på arbejde og er bl.a. inspireret af titlen på Gotyes sang Somebody that I used to know. Parret venter deres andet barn til maj. Stjernen 2/2013 side 14

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

"Kræften og Magdas handicap blev mit vendepunkt"

Kræften og Magdas handicap blev mit vendepunkt "Kræften og Magdas handicap blev mit vendepunkt" Landsholdsspiller i håndbold Rikke Nielsen fortæller om at blive kræftsyg, samtidig med, at hun (uventet) blev mor til en datter med Downs syndrom Af Lene

Læs mere

Analyseresultater Graviditetsbesøg

Analyseresultater Graviditetsbesøg Analyseresultater Graviditetsbesøg Hovedkonklusion I analysearbejdet er der fokuseret på graviditetsbesøg som forældreforberedende generel indsats i forhold til primært jordemorens tilbud til vordende

Læs mere

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression!

Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Et lykkeligt liv - efter min fødselsdepression! Vores datter Emma blev født i okt. 2003. Vi havde været gravide før men jeg aborterede i 7. uge af graviditeten. Graviditeten med Emma var præget af angst

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister

Trækronerne omsorgsplan september Når nogen mister Trækronerne omsorgsplan september 2006 Når nogen mister Når børn bearbejder sorg Børns sorgproces er anderledes end voksnes. Børn går ofte ind og ud af sorgen og har en naturlig evne til at fortrænge voldsomme

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Kan du ikke kende dig selv i din tilstand af GRAVID ELLER NYBAGT MOR?

Kan du ikke kende dig selv i din tilstand af GRAVID ELLER NYBAGT MOR? Kan du ikke kende dig selv i din tilstand af GRAVID ELLER NYBAGT MOR? P/01 Gravid eller nybagt mor P/03 Tak for din tilmelding P/04 Er der noget galt? INDHOLD P/06 Er der noget galt? (fortsat) P/08 Den

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Marys historie. Klage fra en bitter patient

Marys historie. Klage fra en bitter patient Artikel i Muskelkraft nr. 8, 1997 Marys historie Klage fra en bitter patient Af Jørgen Jeppesen Hvordan tror du de opfatter dig? "Som en utrolig vanskelig patient. Det er jeg helt sikker på." Er du en

Læs mere

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich DEDIKATION Denne bog er dedikeret til min mor og min far, hvem jeg elsker så usigeligt højt og for hvem min respekt og kærlighed kun er vokset med den indsigt jeg har opnået, gennem min egen personlige

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard

Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bare et andet liv Jim Haaland Damgaard Bog et af serien: Wow Hvad sker der her Side 1/6 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 : Godhed kommer efter...3 Kapitel 2 : Rigtig kærlighed er svær at finde...4 Kapitel

Læs mere

Tvillinge- og. trillingeforældre. der mister

Tvillinge- og. trillingeforældre. der mister DETTE NUMMERS TEMA Tvillinge- og trillingeforældre, der mister Tekst: Ester Holte Kofod Foto: Creas Når man venter mere end ét barn, altså tvillinger, trillinger eller flere, kaldes det en flerfoldsgraviditet.

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787

Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Prædiken til konfirmation i Mørdrup Kirke d. 14. maj 2015 kl. 10 og kl. 12; tekst: Lk. 10,38-42 DDS: 749 331 29 634 787 Kære konfirmander, forældre og familie og venner. Lige når foråret er allersmukkest

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Ronaldo, som spiller for Manchester United. Med et flot spring op over de store hollandske spillere headede han bolden i mål. Holland presser hårdt

Ronaldo, som spiller for Manchester United. Med et flot spring op over de store hollandske spillere headede han bolden i mål. Holland presser hårdt Min far dør Der er fjernsyn på stue fem. Det er dejligt, for så kan mor og jeg se fodbold. Der er EM, og det plejer jeg at se sammen med min far. Nu ser jeg det sammen med min mor, mens far ligger og sover

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45)

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes (Johs. 11, 19-45) 16. trin. II 11. september 2016 Sundkirken 10 Salmer: 754 Se, nu stiger solen 21 Du følger, Herre 551 Der er en vej 828 Det er påske 233 Jesus lever 406 Søndag morgen Bøn: Vor Gud og far Kald os ud af

Læs mere

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development

Deltagernes egne beretninger. Sport as a Tool for Development Sport as a Tool for Development Deltagernes egne beretninger Læs tre inspirerende historier fra nogle af de unge, der har været i Ghana som idrætsvolontører. 2 Det har givet mig uendeligt meget, at deltage

Læs mere

Et privilegium at få lov at tage afsked på den måde, siger datter, der tog plejeorlov for at passe sin mor

Et privilegium at få lov at tage afsked på den måde, siger datter, der tog plejeorlov for at passe sin mor Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 En utrolig smuk dag Et privilegium at få lov at tage afsked på den måde, siger datter, der tog plejeorlov for at passe sin mor Af Jane W. Schelde "Du må godt give slip,

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn

Når 2 bliver til 3. hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Når 2 bliver til 3 hvad så med sexlivet? Denne pjece henvender sig især til par der venter, eller lige har fået, deres første barn Det er naturligt og normalt at være gravid Men under graviditeten sker

Læs mere

DETTE NUMMERS TEMA. Hvad kan vi forvente hos børn på forskellige alderstrin? Hvad er almindelige sorgreaktioner hos børn? Stjernen 4/2010 side 8

DETTE NUMMERS TEMA. Hvad kan vi forvente hos børn på forskellige alderstrin? Hvad er almindelige sorgreaktioner hos børn? Stjernen 4/2010 side 8 DETTE NUMMERS TEMA Hvordan reagerer børn, når en de holder af, dør? Hvordan kan voksne støtte børn, der sørger? Hvordan taler vi med børn om det, der sker i familien, når vi mister? Hvordan taler vi med

Læs mere

Halleluja, mere af dig -4

Halleluja, mere af dig -4 Halleluja, mere af dig -4 Mere af Guds kraft Mål: At give børn en længsel efter at blive fyldt med (mere af) Guds kraft. Tekst: 2. Kongebog 4, 18 37 (Elisa vækker en dreng op fra de døde). Visualisering:

Læs mere

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og

Forestil dig, at du kommer hjem fra en lang weekend i byen i ubeskriveligt dårligt humør. Din krop er i oprør efter to dage på ecstasy, kokain og Plads til Rosa Slåskampe, raserianfald og dårlig samvittighed. Luften var tung mellem Rosa og hendes mor, indtil Rosa fortalte, at hun tog hårde stoffer. Nu har både mor og datter fået hjælp og tung luft

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 72 Åbningshistorie Jeg havde stadig fuglefrø i håret, og forruden var beklædt med barberskum, læbestift og farvede bånd. Men da jeg trykkede på den knap, der låste dørene

Læs mere

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013

Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Bilag I Transskription af interview med Sofie den 12. november 2013 Kursiv: Indikerer, der er lagt ekstra

Læs mere

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven.

Side 3.. Kurven. historien om Moses i kurven. Side 3 Kurven historien om Moses i kurven En lov 4 Gravid 6 En dreng 8 Farvel 10 Mirjam 12 En kurv 14 Jeg vil redde ham 16 En mor 18 Tag ham 20 Moses 22 Det fine palads 24 Side 4 En lov Engang var der

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp.

Side 1. Gæs i skuret. historien om morten bisp. Side 1 Gæs i skuret historien om morten bisp Side 2 Personer: Martin Side 3 Gæs i skuret historien om morten bisp 1 Soldat 4 2 Den hvide hest 6 3 En tigger 8 4 Den røde kappe 10 5 En drøm 12 6 En syg mand

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Et smertefuldt år. Kapitel 1

Et smertefuldt år. Kapitel 1 Kapitel 1 Et smertefuldt år Da jeg var ti år, blev min storebror pludselig meget syg. Det kom helt uventet - som et lyn fra en klar himmel. Jeg havde ikke tidligere i mit liv stiftet bekendtskab med dødbringende

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften?

HAN Du er så smuk. HUN Du er fuld. HAN Du er så pisselækker. Jeg har savnet dig. HUN Har du haft en god aften? SOLAR PLEXUS af Sigrid Johannesen Lys blændet ned. er på toilettet, ude på Nørrebrogade. åbner døren til Grob, går ind tydeligt fuld, mumlende. Tænder standerlampe placeret på scenen. pakker mad ud, langsomt,

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Formandsberetning Aalborg IMU 2010

Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Formandsberetning Aalborg IMU 2010 Denne formandsberetning er opdelt i to dele. Første del vil handle om året der er gået, hvad der er sket af interessante ting i Aalborg IMU, lidt om mine tanker og oplevelser

Læs mere

Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb

Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 1 Prædiken til 9. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang Dåb 752 Morgenstund har guld i mund 448 Fyldt af glæde 367 Vi rækker vore hænder frem 22 - Gådefuld er du vor Gud på Tak og ære være Gud Nadververs:

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Min morfar Min supermand

Min morfar Min supermand Dedikeret til min farmor og min far. Skrevet af Lilian Rask Andersen 2012. Manuskript doneret til Kræftens Bekæmpelse, i et håb om at bogen kan hjælpe familier og pårørende til at tale og græde sammen

Læs mere

En god handicapmor er jeg vist ikke

En god handicapmor er jeg vist ikke Artikel fra Muskelkraft nr. 4, 1992 En god handicapmor er jeg vist ikke Den traditionelle handicaprolle skal have et spark. Man skal tænke l muligheder frem for begrænsninger. Og gøre de ting sammen med

Læs mere