UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN ARABISK فحوصات الطفل وهو في بطن ا مه

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN ARABISK فحوصات الطفل وهو في بطن ا مه"

Transkript

1 UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN ARABISK فحوصات الطفل وهو في بطن ا مه

2 Information Allerede nu kan du få information om undersøgelser af dit ufødte barn for visse medfødte sygdomme og handicap. Ja? Hvis du gerne vil vide mere om dette, er det en god ide at bruge et par minutter på at læse denne orientering. Den fortæller hvilke undersøgelser, du har mulighed for at få, og hvad de kan vise. Hvis du stadig har spørgsmål, når du har læst denne pjece, kan du bede om at få udvidet information af en jordemoder eller en læge. Du kan evt. få tolkebistand. Eller nej? Det kan også være, du ikke vil vide mere om undersøgelser af det ufødte barn. I så fald kan du sige nej til information og/eller undersøgelser. Dette vil blive respekteret og skrevet i din journal. Du og din mand kan få udvidet information om undersøgelserne ved en personlig samtale med en jordemoder eller en læge. Om nødvendigt kan man bede om hjælp fra en tolk. 2

3 معلومات با مكانك الا ن مسبقا الحصول على معلومات حول الفحوصات الخاصة بالطفل الذي ما زال في بطنك للتا كد من عدم ا صابته با مراض وا عاقات خلقية معينة. نعم ا ذا كنت ترغبين في معرفة المزيد حول هذا الموضوع فحبذا لو ك رست بضعة دقاي ق من وقتك لقراءة هذه المطبوعة الا علامية فهي تطلعك على نوعية الفحوصات التي يمكنك ا جراءها وما الذي يمكن لهذه الفحوصات ا ن تظهره. ا ذا كان لا زال لديك ا ي استفسار بعد قراءتك للكتيب فبا مكانك اللجوء ا لى قابلة ا و طبيب للحصول على معلومات موسعة في هذا الشا ن. ويمكنك تلق ي المساعدة في الترجمة لو ا مكن. ا و لا كما قد لا تكونين راغبة في معرفة المزيد حول الفحوصات الخاصة بطفلك الذي لم يولد بعد. يمكنك في هذه الحالة قول لا للمعلومات والفحوصات ا و لهما معا. وست حت رم رغبتك وتدون في ا ضبارتك. با مكانك وزوجك الحصول على معلومات موسعة حول الفحوصات بالالتقاء شخصيا بالقابلة ا و الطبيب وسو الهما. ويمكن عند الضرورة طلب مترجم للمساعدة. 3

4 عرض لكل النساء الحوامل ي عر ض على جميع النساء الحوامل تقييم الخطورة المتوقعة وتقدير حجمها وهو ما يتم فيه مثلا حساب خطر ا نجاب المرا ة لطفل مصاب بمرض المغولية ا و ما ي س مى بالعامية بالطفل المنغولي. ت حس ب الخطورة المتوقعة بناء على التاريخ الا سري (هل هنالك مثلا ا مراض ا و تشوهات وراثية في العاي لة ). كما تدخل في حساب الخطورة المتوقعة عروض ا خرى تشمل الفحوصات التالية: فحص دم هنالك ا مكانيتان: الفحص الازدواجي وهو فحص دم يمكن ا ن ي دم ج معه فحص تف رسي لثنايا الرقبة انظري للصفحة (5). وهو ما يجعل من نتيجة الفحص ا كثر مصداقية. تو خذ عينة الدم مبكرا ما بين الا سبوع ال 8 و ال 13 من الحمل. الفحص الثلاثي وهو فحص دم بالا ضافة ا لى حسابه لخطر وجود عيب كروموسومي يقيس ا يضا خطر الا صابة بفتق في الجدار البطني والتشوهات الدماغية الاستثناي ية والضخمة وفتق النخاع الشوكي.. تو خذ هذه العينة متا خرا ما بين الا سبوع ال 14 و ال 20 من الحمل. ويقرر مركز الولادة نوع فحص الدم الذي سيتم اعتماده. Tilbud til alle gravide Alle gravide får tilbudt risikovurdering, hvor risikoen for at få et barn med fx Down syndrom bliver beregnet. En risikovurderning foretages på baggrund af familiehistorien (er der fx arvelige sygdomme eller misdannelser i familien?). Herudover indgår tilbud om følgende undersøgelser i risikovurderingen: Blodprøve Der er to muligheder: En doubletest er en blodprøve, der kan kombineres med nakkefoldsscanning, se side 5. Det gør prøven endnu mere sikker. Denne blodprøve tages tidligt, når graviditeten er mellem 8-13 uger. En tripletest er en blodprøve, som ud over risiko for kromosomfejl, også måler risikoen for bugvægsbrok, særlige større misdannelser af hjernen og for rygmarvsbrok. Denne prøve tages sent, når graviditeten er mellem uger. Fødestedet afgør, hvilken type blodprøve der anvendes. 4

5 الفحص التف رسي لثنايا الرقبة في الفحص التفرسي لثنايا الرقبة ي قاس حجم حافة ساي لية صغيرة في عنق الطفل. في حالات قليلة للغاية تكون هنالك ثنية كبيرة في الرقبة والتي قد تكون بمثابة دلالة على ا صابة الطفل بالمغولية. ويف ضل ا جراء الفحص التفرسي ما بين الا سبوع ال 11 و ال 13 من الحمل. ي جر ى الفحص بالا صوات فوق السمعية. قد يكون من الضروري ا جراء الفحص التفرسي من خلال جلد البطن كما ومن خلال الجهاز التناسلي ا يضا. تتراوح مدة الفحص عادة ما بين 10 ا لى 30 دقيقة وهو ما يتوقف على مدى سهولة ا خذ صورة لثنية رقبة الطفل. على الا رجح ا ن يظهر حساب الخطورة المتوقعة ا ن الخطر ضي يل في حالتك. وهكذا هو الا مر لدى معظم النساء! وفي هذه الحالة لن ت عر ض فحوصات ا ضافية للجنين الذي في بطنك لا ن احتمال ا نجابك لطفل مصاب بالمغولية ضي يل للغاية. تظهر العينات في حالات نادرة خطرا عاليا. وفي هذه الحالة ي عر ض على المرا ة ا خذ عينة مشيمة ا و نخط (الساي ل الس ل ي). Nakkefoldsscanning Ved nakkefoldsscanning måler man størrelsen af en lille væskebræmme i barnets nakke. I ganske få tilfælde findes en stor nakkefold, og det kan være tegn på, at barnet har Down syndrom. Scanningen foretages helst, når graviditeten er mellem 11 og 13 uger. Scanningen foregår ved ultralyd. Det kan være nødvendigt at scanne såvel gennem maveskindet som gennem skeden. Undersøgelsen varer sædvanligvis minutter afhængigt af, hvor nemt det er at få et billede af barnets nakkefold. Sandsynligvis viser risikovurderingen, at du har lav risiko. Det har de allerfleste kvinder! I så tilfælde får du ikke tilbud om yderligere fosterundersøgelser, da sandsynligheden for at få et barn med Down syndrom er meget lille. I sjældne tilfælde viser prøverne høj risiko. Her vil kvinden få tilbud om moderkageprøve eller fostervandsprøve. 5

6 Hvad ser man efter ved undersøgelserne? Down syndrom er den hyppigst enkelte årsag til mental retardering og er også forbundet med fysiske helbredsproblemer, fx en øget risiko for medfødte hjertefejl. Down syndrom skyldes en fejl i arveanlægget, en såkaldt kromosomfejl. Risikoen for at føde et barn med Down syndrom øges med morens alder. Alvorlige misdannelser i fx hjerte, bugvæg eller rygmarv. Nogle af disse kan behandles med godt resultat, hvis de opdages allerede under graviditeten. Alvorlige arvelige sygdomme. Som regel undersøger man kun for dem, hvis nogen i slægten allerede har sygdommen. Dette er særlig vigtigt, hvis forældrene er beslægtede fx er fætter og kusine. Gennemscanning af barnet En gennemscanning af det ufødte barn er også et tilbud til alle gravide. Scanningen foregår med ultralyd, når graviditeten er uger. Ved scanningen kan man bedømme, hvor lang tid graviditeten har varet, om der er mere end ét barn, moderkagens placering, hjerterytmen, og om der er større synlige misdannelser. Ingen garanti Hvis alle undersøgelser er normale, er der grund til at føle sig mere tryg. Men der er ikke garanti for, at barnet er rask ved fødslen. Man kan ikke undersøge for alt, og man finder ikke alt det, man undersøger for. Normale prøveresultater giver større, men ikke fuld, sikkerhed for, at barnet er rask. Scanning af barnet 6

7 ما الذي يجري تعقبه والبحث عنه في الفحوصات مرض المغولية هو ا كثر الا سباب الفردية الما لوفة للتا خر العقلي كما وله علاقة ا يضا بمشاكل صحية بدنية ا خرى كازدياد خطر الا صابة بالعيوب القلبية الخلقية. يعود سبب الا صابة بمرض المغولية ا لى عيب في الجهاز الوراثي ا و ما يسمى بالعيب الكرموسومي. وخطر ا نجاب المرا ة لطفل مصاب بالمرض يزداد مع تقدمها في السن. التشوهات الخطرة في القلب ا و الجدار البطني ا و النخاع الشوكي مثلا. يمكن علاج بعض هذه التشوهات وبنتاي ج جيدة هذا ا ذا ما تم اكتشافها ا نفا خلال الحمل نفسه. ا مراض وراثية خطيرة. عادة ما ت جر ى فحوصات فقط لا ولي ك الذين يعاني ا حد ا فراد سلالتهم من المرض. وهو ما له ا همية خاصة ا ذا كان الا بوان من السلالة نفسها كا ن يتزوج الشخص بابنة عمه ا و خاله. الفحص التفرسي للطفل الفحص التفرسي للطفل الذي لم يولد بعد هو ا يضا عبارة عن عرض لجميع النساء الحوامل. ي جر ى الفحص التفرسي بالا صوات فوق السمعية في الا سبوع من الحمل. بواسطة الفحص التفرسي يمكن تحديد فترة الحمل وا ذا ما كان هنالك ا كثر من طفل واحد كما وتحديد موضع المشيمة والحكم على نبضات القلب وفيما ا ذا كانت هنالك تشوهات ضخمة ظاهرة. لا يوجد ا ي ضمان ا ذا كانت نتيجة الفحوصات جميعها عادية فهنالك سبب للشعور بالاطمي نان ا كثر. ولكن لا يوجد ما يضمن ا ن يكون الطفل صحيحا سالما عند ولادته. لا يمكن فحص كل شيء ولا يمكن العثور على كل ما يريد الشخص فحصه. النتاي ج العادية للعينات الما خوذة تدل بشكل ا كبر على سلامة الطفل ولكنها لا تضمن سلامته تماما. الفحص التفرسي للطفل 7

8 النساء الحوامل في مجال الخطر العالي ي عر ض عليهن ا يضا فحص عينة مشيمة ا و نخط (الماء السلي) فقط ا ذا كان هنالك خطر زاي د من ا ن يكون الطفل مصابا بمرض خطير ي عرض على المرا ة فحص عينة مشيمة ا و نخط. امرا ة واحدة من بين مي ة تتعرض للا جهاض اللا ا رادي فيما بعد ا ي ا ن الفحص ليس خاليا من الخطورة تماما. المرا ة وحدها من تقرر فيما ا ذا كانت ستقبل بالعرض وستخضع للفحص ا م لا. فحص عينة مشيمة ي جرى الفحص في العيادة الخارجية في الا سبوع 13-9 من الحمل. في الفحص ت سح ب ا نسجة قليلة من المشيمة وت شف ط خارجا. ا ثناء ا جراء الفحص التفرسي بالا صوات فوق السمعية تو خذ العينة بواسطة ا برة رفيعة والتي يتم وخزها وا دخالها من خلال الجدار البطني. يجب ا ن تخلدي للراحة بقية اليوم التي ا خ ذت العينة فيه. Gravide med høj risiko får desuden tilbudt Moderkageprøve eller fostervandsprøve Kun hvis der er øget risiko for, at barnet har en alvorlig sygdom, vil kvinden få tilbudt moderkageprøve eller fostervandsprøve. 1 ud af 100 aborterer ufrivilligt bagefter, så undersøgelsen er ikke uden risiko. Det er kvinden selv, der beslutter, om hun vil tage imod tilbudet om undersøgelsen eller ej. Moderkageprøve Undersøgelsen udføres ambulant, når graviditeten er 9-13 uger. Ved en moderkageprøve suges lidt væv fra moderkagen ud. Mens der ultralydsscannes, tages prøven med en tynd nål. Indstikket foretages gennem bugvæggen. Du skal tage den med ro resten af dagen, når du har fået foretaget en prøve. 8

9 عينة النخط ا و الماء السلي تو خذ عينة النخط في العيادة الخارجية في الا سبوع من الحمل. وتو خذ العينة بالطريقة نفسها كما عينة المشيمة انظري لصفحة 8. يجب ا ن تخلدي للراحة بقية اليوم الذي ا خ ذت العينة فيه. اطلبي ردا سريعا على نتيجة الفحص. الفحص الخاص با كثر العيوب الكرموسومية شيوعا بما فيها مرض المغولية يمكن ا ن تصلك نتيجته خلال ا سبوع واحد ا ذا طلبت ذلك. العيوب الكرموسومية الا كثر ندرة يستغرق فحصها وقتا ا طول وفي هذه الحالة ستصلك النتيجة ا ولا بعد ا سبوعين ا و ثلاثة ا سابيع. Fostervandsprøve Fostervandsprøven tages ambulant, når graviditeten er14-18 uger. Prøven tages på samme måde som moderkageprøven, se side 8. Du skal tage den med ro resten af dagen, når du har fået foretaget en prøve. Bed om hurtigt svar på prøven. Undersøgelse for de mest almindelige kromosomfejl, bl.a. Down syndrom, kan du få besked om i løbet af en uge, hvis du beder om det. Meget sjældne kromosomfejl tager det længere tid at undersøge for, så i de tilfælde kan du først få besked efter 2-3 uger. 9

10 الارشاد فيما لو كان حال الطفل ليس على ما يرام ا ذا ا ظهرت نتيجة الفحوصات با ن حال الطفل ليس كما يجب فسي عرض على المرا ة تلقي ارشادات وتوجيهات في هذا الشا ن. يمكن توفير مساعدة في الترجمة في هذا اللقاء الارشادي الجاري في عيادة الحمل الخارجية في المستشفى ا و في القسم الجيني الكلينيكي. ستتعرف المرا ة على ا مكانيات العلاج التي توفرها داي رة الشو ون الصحية بالا ضافة ا لى ا جراءات الدعم والمساندة المخصصة للطفل ولعاي لته. كما سيتم ا بلاغ المرا ة بالا مكانيات المتوفرة للحصول على المزيد من المعلومات بواسطة منظمات المعاقين واتحادات المرضى والمجموعات الداعمة الخاصة با ولياء ا مور الا طفال المصابين با عاقة تماثل تلك الموجودة عند طفلك الذي لم تلديه بعد. المرا ة هي صاحبة القرار فيما يخص الحفاظ على الحمل والاستمرار فيه ا و الرغبة في قطعه وهو الشيء الذي ا ذا ما حصل قبل ا سبوع الحمل ال 12 فسيكون ما زال هنالك مجال للا جهاض الحر والطوعي. ا ذا كانت المرا ة متقدمة في حملها با مكانها في هذه الحالة طلب الا جهاض. با مكان الطبيب في المستشفى ا و الطبيب العاي لي تزويدها بمعلومات بهذا الخصوص. رغبة المرا ة بالاستمرار في الحمل ا و قطعه سيتم احترامها بغض النظر عما تريده. Rådgivning, hvis der er noget galt med barnet Viser undersøgelserne, at der er noget galt med barnet, vil kvinden blive tilbudt rådgivning. Der kan gives tolkebistand til denne rådgivning, der foregår på sygehusets svangreambulatorium eller på en klinisk genetisk afdeling. Kvinden vil få viden om muligheder for behandling i sundhedsvæsenet, samt de støtte- og hjælpeforanstaltninger, der er til barnet og familien. Kvinden vil blive informeret om mulighederne for yderligere oplysning via handicaporganisationer, patientforeninger og støttegrupper for forældre, der har børn med et handicap, der svarer til det, der er fundet hos det ufødte barn. Det er kvinden, som beslutter, om hun vil bevare graviditeten, eller om hun ønsker den afbrudt. Sker det inden udgangen af 12. graviditetsuge, er der stadig adgang til fri abort. Er graviditeten længere henne, kan hun ansøge om abort. Lægen på sygehuset eller den praktiserende læge kan oplyse om dette. Kvindens ønske om gennemførelse eller afbrydelse af svangerskabet vil blive respekteret, uanset hvad hun ønsker. 10

11 Adresseliste Københavns Amt Sådan bestiller du tid: Ring til det sygehus i Københavns Amt, hvor du ønsker at føde, og bestil tid til nakkefoldscanning. Samtidig får du at vide, hvor og hvornår du samme dag kan få blodprøven taget, så vi kan give dig endeligt svar efter scanningen. Amtssygehuset i Gentofte Telefon Mandag-onsdag Scanningen foregår i Svangreambulatoriet, opgang 18 Amtssygehuset i Glostrup Telefon Hver dag kl Scanningen foregår i Svangreambulatoriet, opgang 8, 5. sal Amtssygehuset i Herlev Telefon Hver dag kl Scanningen foregår i Ultralydafsnittet G 114, 14. etage Hovedstadens Sygehusfællesskab H:S Hvidovre Hospital Tidsbestilling til undersøgelser Pr. telefon mandag-fredag kl og igen fra Fredag dog til Telefon Bestilling via hjemmeside: قاي مة العناوين محافظة كوبنهاغن هكذا تطلبين موعدا : اتصلي بالمستشفى الواقع في محافظة كوبنهاغن والذي ترغبين بالولادة فيه واطلبي موعدا لا جراء الفحص التف رسي لثنايا رقبة الجنين. وس ت ب لغين في الوقت نفسه بالمكان الذي ستو خذ لك فيه عينة دم في اليوم ذاته وكذلك بموعد ا خذها ومن ثم سنعطيك الجواب النهاي ي بعد ا جراء الفحص التفرسي. مستشفى غينتوفتى الحكومي الرقم الهاتفي: الاثنين-الا ربعاء الساعة 13:00-9:00 ي جر ى الفحص التفرسي في عيادة الحمل الخارجية (Svangreambulatoriet) البوابة 18. مستشفى غلوستروب الحكومي الرقم الهاتفي: يوميا الساعة 11:30-10:00 ي جر ى الفحص التفرسي في عيادة الحمل الخارجية البوابة 8 الطابق الخامس. مستشفى هيرليف الحكومي الرقم الهاتفي: يوميا الساعة 14:00-9:00 ي جر ى الفحص التفرسي في فرع التصوير بالا صوات فوق السمعية 114) (Ultralydafsnittet G الطابق.14 اتحاد مستشفيات العاصمة H:S مستشفى Hvidovre طلب موعد للفحوصات هاتفيا من يوم الاثنين ا لى الجمعة الساعة 11:30-8:30 والفترة الثانية من الساعة 14:00-12:30. ا ما يوم الجمعة فمن الساعة 12:30 ا لى الساعة 13:00 في الفترة الثانية. الرقم الهاتفي هو ا و بحجز الموعد الكترونيا على الموقع الالكتروني.www.nakkefold-hs.dk 11

12 Rigshospitalet Tidsbestiling til undersøgelser Pr. telefon mandag-fredag kl og igen fra Telefon eller Bestilling via hjemmeside: Gravide, der skal føde på Frederiksberg Hospital, scannes og får foretaget doubletesten på Rigshospitalet. Vestsjællands Amt Holbæk Sygehus Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Holbæk Sygehus Smedelundsgade Holbæk Sekretariat Telefon Fax Slagelse Sygehus Gynækologisk/obstetrisk afdeling Ingemannsvej Slagelse Sekretariat Telefon Fax Yderligere oplysninger på hjemmeside: Vestsjællands Amt Graviditet, fødsel og barsel Storstrøms Amt Afd.: FBE gynækologi og obstetrik ved: Storstrømmens Sygehus Næstved Ringstedsgade Næstved Telefon مستشفى Rigshospitalet طلب موعد للفحوصات هاتفيا من يوم الاثنين ا لى الجمعة الساعة 11:00-9:00 والفترة الثانية من الساعة 13:30-12:30. الرقم الهاتفي هو ا ما ا و ا و بحجز الموعد الكترونيا على الموقع الالكتروني.www.nakkefold-hs.dk النساء الحوامل اللاتي سيضعن مولودهن في مستشفى Frederiksberg Hospital يخضعن لفحص تفرسي وللفحص الازدواجي في مستشفى.Rigshospitalet محافظة Vestsjællands مستشفى Holbæk قسم النساء والولادة مستشفى Holbæk Sygehus Smedelundsgade 60 Holbæk 4300 السكرتاريا الرقم الهاتفي: الفاكس: مستشفى Slagelse القسم النساي ي Ingemannsvej 18 Slagelse 4200 السكرتاريا الرقم الهاتفي: الفاكس: للاطلاع على المزيد من المعلومات ي رجى الدخول للموقع الالكتروني dk ومن ثم Vestsjællands Amt ومن ثم Graviditet, fødsel og barsel ا ي الولادة والا مومة. محافظة Storstrøms القسم: قسم النساء والولادة obstetrik) (FBE gynækologi og في: مستشفى Storstrømmens Næstved Ringstedgade 61 Næstved 4700 الرقم الهاتفي:

13 Storstrømmens Sygehus Nykøbing F. Fjordvej Nykøbing F Telefon Fyns Amt Sygehus Fyn, Svendborg Undersøgelser: Svangreambulatoriet, Valdemarsgade 53, 1. sal Tidsbestilling mandag-fredag kl på telefon Udvidet information: Jordemodercenteret Valdemarsgade 49 Telefon Odense Universitetshospital Tidsbestilling mandag-fredag kl på telefon Undersøgelsen foregår i Svangreambulatoriet, afdeling D Sdr. Boulevard 29 Odense C Har du spørgsmål, kan du henvende dig til egen læge eller ringe på telefon i ovennævnte telefontid. Ringkjøbing Amt Herning Sygehus Obstetrisk Ambulatorium Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Gl. Landevej Herning Telefon مستشفى Storstrømmens Nykøbing F Fjordvej 15 Nykøbing F 4800 الرقم الهاتفي: محافظة Fyns مستشفى Fyn, Svendborg الفحوصات: عيادة الحمل الخارجية Valdemarsgade 53, 1. sal طلب المواعيد: الاثنين-الجمعة الساعة 12-8 على الرقم الهاتفي للمزيد من المعلومات: مركز القابلات (Jordemodercenteret) Valdemarsgade 49 الرقم الهاتفي: مستشفى ا ودينسى الجامعي طلب المواعيد: الاثنين-الجمعة الساعة 11:00-8:45 على الرقم الهاتفي ي جرى الفحص في عيادة الحمل الخارجية في القسم Afdeling D Sdr. Boulevard 29 Odense C ا ذا كان لديك ا ي سو ال با مكانك التوجه ا لى طبيبك العاي لي ا و الاتصال بالرقم الهاتفي في ا وقات التيليفون المدونة ا علاه. محافظة Ringkjøbing مستشفى Herning عيادة الولادة الخارجية قسم النساء والولادة Gl. Landevej 61 Herning 7400 الرقم الهاتفي:

14 Århus Amt Tid til undersøgelsen bliver tilsendt. Skejby Sygehus Ved ændring af tid: Telefon , hverdage i tidsrummet Undersøgelsen foregår i Ultralydsambulatoriet Silkeborg Centralsygehus Ved ændring af tid: Telefon , hverdage i tidsrummet Undersøgelsen foregår Silkeborg Centralsygehus gynækologisk/obstetrisk ambulatorium eller Skanderborg Sundhedscenter Randers Centralsygehus Ved ændring af tid: Telefon , hverdage i tidsrummet Undersøgelsen foregår Randers Centralsygehus gynækologisk/obstetrisk ambulatorium Nordjyllands Amt Aalborg Sygehus Reberbansgade 9000 Aalborg Gynækologisk-obstetrisk-ultralyds afd. Telefontid: Telefon Sygehus Vendsyssel Hjørring Bispensgade Hjørring Svangerambulatoriet: Telefontid: Telefon محافظة Århus موعد ا جراء الفحوصات يتم ا رساله. مستشفى Skejby لتغيير الموعد يرجى الاتصال بالرقم الهاتفي يوميا ما بين الساعة 14:00-9:00. ي جر ى الفحص في عيادة التصوير بالا صوات فوق السمعية المستشفى المركزي Silkeborg لتغيير الموعد يرجى الاتصال بالرقم الهاتفي يوميا ما بين الساعة 13:00-9:00. ي جر ى الفحص في العيادة الخارجية الخاصة بالنساء والولادة في المستشفى المركزي Silkeborg ا و في المركز الصحي.Skanderborg المستشفى المركزي Randers لتغيير الموعد يرجى الاتصال بالرقم الهاتفي يوميا ما بين الساعة 14:00-8:00. ي جر ى الفحص في العيادة الخارجية الخاصة بالنساء والولادة في المستشفى المركزي. محافظة Nordjyllands مستشفى Aalborg Reberbansgade Aalborg 9000 قسم النساء والولادة للتصوير بالا صوات فوق السمعية. مواعيد الاتصال الهاتفي: 10:00-8:00 الرقم الهاتفي: مستشفى Vendsyssel Hjørring Bispensgade 37 Hjørring 9800 عيادة الحمل الخارجية: مواعيد الاتصال الهاتفي: 10:00-9:00 الرقم الهاتفي:

15 Sygehus Vendsyssel - Frederikshavn Barfredsvej Frederikshavn Gynækologisk ambulatorium: Telefontid: Telefon Sønderjyllands Amt Sønderborg Sygehus Gyn./obst. ambulatorium Sydvang Sønderborg Telefon Gyn./obst. ambulatorium: Telefon Haderslev Sygehus Gyn./obst. ambulatorium Skallebækvej Haderslev Telefon Gyn./obst. ambulatorium: Telefon Gyn./obst. ambulatorium i Sønderborg og Haderslev foretager p.t. ikke nakkefoldsscanninger, men tilbudet forventes etableret snarest. Ring for at høre nærmere. مستشفى Vendsyssel - Frederikshavn Barfredsvej 83 Frederikshavn 9900 عيادة الحمل الخارجية: مواعيد الاتصال الهاتفي: 10:00-9:00 الرقم الهاتفي: محافظة Sønderjyllands Amt مستشفى Sønderborg عيادة النساء والولادة الخارجية Sydvang 1 Sønderborg 6400 الرقم الهاتفي: عيادة النساء والولادة الخارجية: الرقم الهاتفي: مستشفى Haderslev عيادة النساء والولادة الخارجية Skallebækvej 7 Haderslev 6100 الرقم الهاتفي: عيادة النساء والولادة الخارجية: الرقم الهاتفي: كل من عيادتي النساء والولادة الخارجية في Sønderborg و Haderslev لا تقوم حاليا با جراء الفحوصات التفرسية لثنايا الرقبة ولكن من المتوقع توفير العرض في ا سرع وقت. اتصلي لسماع المزيد. 15

16 للمزيد من المعلومات الفحوصات مجانية المعلومات وا خذ العينات والارشاد بمناسبة فحص الطفل الذي لم يولد بعد كلها عروض مجانية للنساء الحوامل جميعهن. اقرا ي المزيد Risikovurdering og fosterdiagnostik vejledning til gravide كتيب ا صدرته داي رة الشو ون الصحية في عام وفيه المزيد من المعلومات. الكتيب مجاني ويمكن الحصول عليه من عند الطبيب العاي لي ا و يمكن قراءته على الموقع الالكتروني لداي رة الشو ون الصحية.www.sst.dk Yderligere information Undersøgelserne er gratis Information, prøvetagning og rådgivning i forbindelse med undersøgelse af det ufødte barn er gratis tilbud til den gravide. Læs mere Risikovurdering og fosterdiagnostik vejledning til gravide, udgivet af Sundhedsstyrelsen i Her er yderligere informationer. Pjecen er gratis og kan fås hos den praktiserende læge, eller den kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, Undersøgelser af det ufødte barn Komiteen for Sundhedsoplysning 1. udgave, 1. oplag 2005 Manuskript og redaktion: Komiteen for Sundhedsoplysning Fagredaktion: Peter Saugmann-Jensen, Sundhedsstyrelsen Oversættelser: Flygtningehjælpens Tolkeservice Fotos: Casper Tybjerg Grafisk tilrettelæggelse: Peter Dyrvig Grafisk Design Sats, sprogversioner: Ida Magdalene Trykkeri: Narayana Press Kan rekvireres hos: Komiteen for Sundhedsoplysning Classensgade 71, 5. sal 2100 København Ø Tlf.: Fax:

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN TYRKISK

UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN TYRKISK UNDERSØGELSER AF DET UFØDTE BARN TYRKISK Information Allerede nu kan du få information om undersøgelser af dit ufødte barn for visse medfødte sygdomme og handicap. Ja? Hvis du gerne vil vide mere om dette,

Læs mere

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik

INFORMATION TIL GRAVIDE. Risikovurdering og fosterdiagnostik INFORMATION TIL GRAVIDE Risikovurdering og fosterdiagnostik Indhold Tillykke med graviditeten 1 Du kan få information om undersøgelserne 2 Information giver dig mulighed for at vælge 3 Forskellige typer

Læs mere

Klar, parat, gravid. om graviditet, fødsel og amning. Komiteen for Sundhedsoplysning

Klar, parat, gravid. om graviditet, fødsel og amning. Komiteen for Sundhedsoplysning Klar, parat, gravid om graviditet, fødsel og amning Komiteen for Sundhedsoplysning Klar, parat, gravid om graviditet, fødsel og amning Komiteen for Sundhedsoplysning 1. udgave, 1. oplag, 2006 Manuskript:

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning

KVINDER OG SUNDHED. - viden om prævention og forplantning KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning Børn er en gave! 3 Sex skal være sjovt og trygt 4 At tale med lægen 6 Graviditet og cyklus 8 Børn er en gave! Hvilken prævention skal man vælge?

Læs mere

HVIS DU OVERVEJER. Abort

HVIS DU OVERVEJER. Abort HVIS DU OVERVEJER Abort Indhold Årsager til at du overvejer abort 3 Dine rettigheder 6 Lægen vil vejlede dig 10 Medicinsk abort 14 Kirurgisk abort 17 Abort efter 12 uger 21 Prævention efter abort 23 Støtte

Læs mere

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital

Familieliv. Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling. Graviditet Fødsel Barsel. Denne mappe tilhører: Nordsjællands Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Familieliv Graviditet Fødsel Barsel Denne mappe tilhører: Graviditet, fødsel og barsel Dato Graviditetsuger Undersøgelse 6-10 11+2-13+6 13-16 18+0-22+0 ca. 24 ca. 28 ca.

Læs mere

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive

Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Ogilvy Healthworld Flere brochurer kan rekvireres hos Abbott på telefon 39 77 00 00 Graviditet og børn også en mulighed for HIV-positive Information til HIV-positive kvinder og andre interesserede Sponsoreret

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Graviditet & Rygning. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postbox 1881 2300 København S. Telefon 7222 7400 Telefax 7222 7411 sst@sst.

Graviditet & Rygning. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 Postbox 1881 2300 København S. Telefon 7222 7400 Telefax 7222 7411 sst@sst. Er det rigtigt, at rygere føder mindre børn? Hvad sker der med fostret? Er det for sent at holde op i 3. måned? Og hvad nu, hvis man bare ikke kan lade være... Mange gravide rygere vil gerne vide, hvad

Læs mere

Rygning, graviditet og fødsel

Rygning, graviditet og fødsel Rygning, graviditet og fødsel 1 Rygning, graviditet og fødsel Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 Manuskript: Projektleder Ulla Skovgaard Danielsen, Sundhedsstyrelsen Sparring: Jordemoder

Læs mere

KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning

KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning KVINDER OG SUNDHED - viden om prævention og forplantning Børn er en gave! 3 Mange veje til sikker beskyttelse 4 At tale med lægen 6 Graviditet og cyklus 8 Børn er en gave! Hvilken prævention skal man vælge?

Læs mere

Hvad kan du gøre for ikke at få livmoderhalskræft?

Hvad kan du gøre for ikke at få livmoderhalskræft? Forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft 1 Livmoderhalskræft Livmoderhalskræft skyldes en virus. Livmoderhalskræft er en alvorlig sygdom. Livmoderhalskræft udvikles langsomt, tit over 10 15 år.

Læs mere

Afbrydelse af graviditeten

Afbrydelse af graviditeten Afbrydelse af graviditeten GYNÆKOLOGISK/OBSTETRISK AFDELING AFBRYDELSE AF GRAvIDITET 2 Hvis graviditeten skal afbrydes efter 12 uger Du skal have afbrudt din graviditet, selv om den var ønsket. Enten fordi

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med din graviditet I denne pjece kan du læse om det vi i Region Sjælland tilbyder i løbet af din graviditet, fødsel og barsel. Vi ønsker, at du får en god og sammenhængende

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier

Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Graviditet, fødsel og barsel - orientering til gravide og deres familier Hospitalsenheden Horsens Kvindeafdelingen Fødeafdelingen og Barselsafsnittet Med denne pjece ønsker jordemødre og personale på Fødeafdelingen

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen

Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen Undersøgelse for celleforandringer regionen inviterer dig hermed til en gratis undersøgelse for celleforandringer i livmoderhalsen. Kvinder i alle aldre

Læs mere

dansk Familieplanlægning

dansk Familieplanlægning dansk Familieplanlægning P-piller P-piller består af to hormoner, der forhindrer graviditet. Recept på p-piller får man hos lægen eller på en præventionsklinik. Pillerne køber man på apoteket. Læs først

Læs mere

Epilepsi. før, under og efter. graviditet

Epilepsi. før, under og efter. graviditet Epilepsi før, under og efter graviditet Epilepsi før, under og efter graviditet er forfattet af overlæge Anne Sabers, Epilepsiklinikken, Rigshospitalet, overlæge Helle Zingenberg, afsnit for føtalmedicin,

Læs mere

Milika har lært mig om at være til

Milika har lært mig om at være til DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Tema: Skæv i en lige verden Milika har lært mig om at være til I en tid, hvor fosterdiagnostik bliver mere og mere udbredt, er der efterhånden langt imellem børn med Downs Syndrom.

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

Information om fosterdiagnostik

Information om fosterdiagnostik Klinisk vejledning Information om fosterdiagnostik Genetisk rådgivning Risikovurdering Misdannelsesskanning Dansk selskab for almen medicin - 2005 Information om fosterdiagnostik Genetisk rådgivning Risikovurdering

Læs mere

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN

UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN UNDERSØGELSE for celleforandringer i LIVMODERHALSEN Undersøgelse for celleforandringer Kvinder i alle aldre kan få celleforandringer i livmoderhalsen. Dette gælder også unge kvinder. Fra du er 23 til 49

Læs mere

Notat vedrørende nye retningslinjer for fosterdiagnostik

Notat vedrørende nye retningslinjer for fosterdiagnostik 8.oktober 2003/PSJ J.nr. 0-607-02-3/1 Notat vedrørende nye retningslinjer for fosterdiagnostik Sundhedsstyrelsen har ved flere lejligheder, senest i 1998 *, varslet en revision af retningslinjerne for

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Invitation til mammografi Du inviteres hermed til en mammografi (røntgenundersøgelse af dine bryster). Alle kvinder i alderen 50-69 år får tilbudt mammografi hvert andet

Læs mere

Information om IVF-behandling

Information om IVF-behandling F e r t i l i t e t s - o g E n d o k r i n o l o g i s k K l i n i k R o s k i l d e S y g e h u s Information om IVF-behandling (Reagensglasbefrugtning) Anette Lindhard Overlæge November 2014 AL / IVF-behandling/

Læs mere