Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O)"

Transkript

1 Sundhedsudvalget, Referat fra mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:45 Medlemmer: Bente Gertz (A) Frances Emily O Donovan-Sadat (V) Susanne Eilersen (O) Side 1

2 Sundhedsudvalget, Indholdsfortegnelse 11 Godkendelse af dagsorden Ungeprofil Side 2

3 Sundhedsudvalget, Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Fagafdelingen indstiller Bilag: Beslutning i Sundhedsudvalget den : Godkendt. Side 3

4 Sundhedsudvalget, Ungeprofil 2015 Sagsnr.:16/2978 Sagen afgøres i: Sundhedsudvalget Sagsbeskrivelse: I efteråret 2015 deltog de unge i Fredericia i en spørgeskemaundersøgelse om deres trivsel, sundhed, rusmidler, kriminalitet, fritids- og skoleliv. I alt deltog 32 kommuner i ungeundersøgelsen. Undersøgelsen er blevet gennemført af Skolesundhed.dk og henvender sig til to aldersgrupper af unge: 1) De unge på klassetrin 2) De unge på ungdomsuddannelserne mellem år Svarprocenten for Fredericia i relation til de år viste sig at være meget lav i forhold til de unges besvarelser. Det var kun Fredericia Gymnasium, der gennemførte med en tilstrækkelig høj svarprocent. Det har betydet, at grundlaget for at lave et samlet overblik over denne aldersgruppes vurdering af egen sundhed og trivsel ikke er godt nok. I den anden ungeprofil årgang var der en svarprocent på 63,4 %, hvilket svarer til 1174 unge, der har besvaret i Fredericia. Generelt viser ungeprofilen for årgang, at de unge i Fredericia på næsten alle områder ligger meget tæt på gennemsnittet, når man sammenligner med alle unge i de 32 kommuner, som har deltaget i undersøgelsen. En række resultater fra ungeprofilen fra 2012 og 2015 vil blive gennemgået på det fælles udvalgsmøde med Børne- og Skoleudvalget og Sundhedsudvalget. De to undersøgelser fra 2012 og 2015 er ikke helt identiske, og derfor ikke direkte sammenlignelige. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Børn og Unge vurderer, at det med resultaterne fra ungeprofilen i 2012 og ungeprofilen 2015, umiddelbart ser ud til, at flere unge i Fredericia trives, færre unge har en kriminel adfærd og misbrugsproblematikker ligger på niveau med de unge på landsplan. Indstillinger: Børn og Unge samt Familie- og Børnesundhed anbefaler, at ungeprofilen indgår i det videre arbejde med at øge børn og unges trivsel og sundhed. Trivsels- og Sundhedsrådene tilrettelægger indsatser i distrikterne således, at der arbejdes systematisk med sundhedsfremme i forhold til distriktets børne- og ungegruppe. Side 4

5 Sundhedsudvalget, Bilag: Åben - Ungeprofilen 2015 Fredericia kommune klasse.pdf Beslutning i Sundhedsudvalget den : Godkendt. Side 5

6 Sundhedsudvalget, Underskriftsside Susanne Eilersen Frances Emily O Donovan-Sadat Bente Gertz

7 Bilag: Ungeprofilen 2015 Fredericia kommune klasse.pdf Udvalg: Sundhedsudvalget Mødedato: 09. maj Kl. 18:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 27288/16

8 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling ( klasse) UNDERSØGELSE GRUNDLAG Landsplan - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER Sammenligningsniveau 1: Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 286 2: Kirstinebjergskolen, Havepladsvej - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 322 3: Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 245

9 Indholdsfortegnelse Forskema... 5 Hvad laver du primært i øjeblikket?... 5 Dig og din familie... 6 Hvad er dit køn?... 6 Hvem bor du sammen med?... 7 Hvilket sprog taler I mest i din familie?... 8 Er du eller dine forældre født i et andet land end Danmark? (Angiv gerne flere svar)...8 Trivsel... 9 Hvordan har du det for tiden? 10 betyder det bedst mulige liv for dig og 0 betyder det værst mulige liv for dig Hvordan har du det hjemme med familien/dem du bor sammen med?...10 Har du nogen venner eller veninder at tale med, hvis noget går dig på eller gør dig ked af det?...10 Har du nogen voksne at tale med, hvis noget går dig på eller gør dig ked af det? Føler du dig ensom? Hvor tit er du blevet mobbet i skolen? Tænk på de sidste to måneder:...12 Hvor tit har du selv været med til at mobbe en anden/andre elever i skolen? Tænk på de sidste to 12 Hvor tit har du modtaget grimme beskeder på sms, eller sociale medier? Tænk på de sidste to måneder: Sundhed Hvordan er din fysiske form? Hvordan synes du, at din krop er?...14 Hvor tit bevæger du dig, så du bliver svedig eller forpustet?...15 Søvn Hvornår plejer du at falde i søvn, hvis du skal i skole næste dag? Hvornår plejer du at vågne om morgenen, når du skal i skole? Timer søvn: Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? Din fritid Hvor tit gør du følgende i din fritid? Mad og måltider Hvordan har du det med at smage på noget nyt? Hvor tit laver du mad eller hjælper med at lave mad derhjemme? Hvor tit spiser du morgenmad? Hvor tit spiser du aftensmad sammen med din familie? Alkohol Hvor tit drikker du noget, der indeholder alkohol? (øl, vin, breezer eller lign.)...24 Hvor gammel var du første gang, du drak en hel genstand?...25 Har du nogensinde prøvet at være fuld? Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Hvor mange gange har du drukket 5 eller flere genstande ved samme lejlighed? Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Hvor mange gange er du blevet fuld af at drikke alkohol? Fx haft svært ved at gå lige, ikke kunne tale tydeligt, kastet op eller haft svært ved at huske, hvad der var sket? Side 2 af 95

10 Hvad er grunden til, at du ikke drikker alkohol? (Angiv gerne flere svar) Synes du, det er i orden, at unge på din alder drikker alkohol? Må du drikke alkohol for dine forældre? Tror du, at du drikker mere eller mindre end andre piger på din alder? Tror du, at du drikker mere eller mindre end andre drenge på din alder? Rygning Ryger du cigaretter? Ryger du e-cigaretter? Ryger du vandpibe? Må du ryge for dine forældre? Sex og prævention Har du nogensinde haft samleje? Hvor gammel var du, da du havde dit første samleje? Hvilken prævention brugte du ved dit seneste samleje? (Angiv gerne flere svar)...37 Symptomer og sygdomme Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor tit har du Har du inden for de sidste 2 uger taget nogen former for smertestillende medicin, fx hovedpinepiller? Skolen Er du glad for at gå i skole? Har du pjækket fra skole inden for den sidste måned? Hvordan synes du selv, at du klarer dig i skolen rent fagligt? Har du en ide om, hvad du gerne vil, når du er færdig med 9. eller 10. klasse? Skolen og kammeraterne Er du med i fællesskabet i klassen? Synes du, I er gode ved hinanden i klassen? Hvis en klassekammerat har det svært, er der så en voksen, der gør noget? Hvor tit oplever du, at der er konflikter i klassen (slåskamp, skænderier, uenigheder og lignende)? Hvor tit ender det på en god måde, når du eller nogen i din klasse har været uvenner? Venskabsgrupper Har du sådan en gruppe venner? Bruger gruppen meget tid sammen på offentlige steder som i parker, i butiksområder, indkøbscentre eller på gaden i det kvarter, hvor du bor? Synes gruppen, at det er okay at gøre noget ulovligt? Er der nogen i gruppen, der gør noget ulovligt sammen? Hvor gamle er de fleste i gruppen? Hvor længe har gruppen eksisteret? Opfatter du gruppen som en bande? Stoffer Har du nogensinde prøvet at ryge hash, marihuana, pot eller skunk? Hvor mange gange har du røget hash, marihuana, pot, eller skunk?...53 Hvor gammel var du første gang, du prøvede at ryge hash, marihuana, pot eller skunk? Hvordan plejer du at få fat i hash? (Angiv gerne flere svar) Side 3 af 95

11 Synes du, der er ok, at unge på din alder ryger hash? Er du inden for de sidste 12 måneder blevet tilbudt hash af venner? Er du inden for de sidste 12 måneder blevet tilbudt hash på din skole? Er du inden for de sidste 12 måneder blevet tilbudt andre stoffer end hash af venner? Er du inden for de sidste 12 måneder blevet tilbudt andre stoffer end hash på din skole? Har du nogensinde prøvet at tage andre stoffer end hash fx amfetamin, kokain, MDMA/ecstasy eller lignende? Kriminalitet Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for noget af følgende? Har du inden for de sidste 12 måneder alene eller sammen med andre gjort noget af følgende?. 63 Har du brugt dine forældres betalingskort (fx Dankort) til at købe noget med, uden at du havde fået lov? Har du brugt en anden persons end dine forældres betalingskort (fx Dankort) til at købe noget med, uden at du havde fået lov? Har du været i kontakt med politiet på grund af noget ulovligt du har gjort (fx butikstyveri, hærværk, indbrud, vold eller lignende)? Tror du, at der er andre unge, der mener at du er med i en eller anden slags bande eller rockergruppe? Seksuel adfærd Har du inden for de sidste 12 måneder Dig og de andre Hvor mange af dine klassekammerater tror du Hvor mange jævnaldrende i din kommune tror du Hvor mange af dine jævnaldrende i København tror du Hvor mange af dine jævnaldrende i Aarhus tror du Dine relationer Hvor mange i din klasse kan du rigtig godt lide at være sammen med? Hvor mange i din klasse ville du kunne betro en hemmelighed? Forestil dig, at du har et problem med dine forældre. Hvor mange i din klasse, tror du, ville hjælpe dig med dette problem, hvis du spørger dem om det? Forestil dig, at du har et økonomisk problem. Hvor mange i din klasse, tror du, vil låne dig fx 200 kr. i 2 måneder, hvis du spurgte dem? Forestil dig, at du har et problem med at blive drillet eller mobbet af andre på skolen. Hvor mange i din klasse, tror du, ville hjælpe dig med dette problem, hvis du spørger dem? Forestil dig, at du har et problem med at følge med i et eller flere fag. Hvor mange i din klasse, tror du, vil hjælpe dig med dette problem, hvis du spørger dem?...92 Synes du, at der er et godt sammenhold i klassen?...93 Synes du, at man er god til at lytte til hinanden i klassen? Forhold forældre Hvor tit oplever du følgende? Side 4 af 95

12 Forskema Hvad laver du primært i øjeblikket? Går i 7. klasse 31% 36% 35% 41% Går i 8. klasse 24% 35% 38% 43% Går i 9. klasse 21% 27% 29% Går i 10. klasse Er under uddannelse/ i lære Går på produktionsskole Fuldtidsarbejde Deltidsarbejde Arbejdsløs/i aktivering Langtidssygemeldt/revalidering Barsel/forældreorlov Andet 0,1% 10 Landsplan (Antal svar: 30603) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 286) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 322) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 245) - Klassetrin ( Alle ) Side 5 af 95

13 Dig og din familie 10 Hvad er dit køn? 51% 56% 56% 55% 49% 44% 44% 45% Dreng Landsplan (Antal svar: 30232) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 284) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 315) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 243) - Klassetrin ( Alle ) Pige Side 6 af 95

14 Hvem bor du sammen med? Hos min far og mor som bor sammen 53% 64% 67% 68% 6,4% Skiftevis hos min far og min mor lige meget hos dem begge 7, 9,5% 2,1% Skiftevis hos min far og min mor mest hos min mor 13% 14% 13% 19% 2,1% Skiftevis hos min far og min mor mest hos min far 2,8% 4,1% 1,2% 7,9% Kun hos min mor 7,7% 13% 1,7% Kun hos min far 1,4% 3,5% 2,1% 0,9% Mest hos en plejefamilie eller anden familie 1,6% 0,8% 1,2% Andet 0,7% 1,6% 0,4% 10 Landsplan (Antal svar: 30332) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 285) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 316) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 243) - Klassetrin ( Alle ) Side 7 af 95

15 10 92% Hvilket sprog taler I mest i din familie? 96% 91% 79% 21% 7,5% 4,2% 8,6% Dansk Landsplan (Antal svar: 30308) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 285) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 315) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 242) - Klassetrin ( Alle ) Et andet sprog Er du eller dine forældre født i et andet land end Danmark? (Angiv gerne flere svar) 10 81% 85% 78% 62% 28% 26% 13% 17% 12% 15% 8,8% 9,1% 9,5% 5,1% 4,8% 1,8% Ja, mig selv Ja, min mor Ja, min far Nej Landsplan (Antal svar: 30195) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 285) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 313) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 239) - Klassetrin ( Alle ) Side 8 af 95

16 Trivsel Hvordan har du det for tiden? 10 betyder det bedst mulige liv for dig og 0 betyder det værst mulige liv for dig. 10 Det bedst mulige liv 12% 16% 18% 9 13% 18% 18% 19% 8 26% 23% 25% 24% 7 19% 18% 23% 6 9, 11% 9,7% 6,3% 5 7, 6,7% 11% 7,9% 4 4,1% 3,2% 4,8% 5,4% 3 2, 1,8% 1, 2 0,7% 0,7% 0,3% 0,4% 1 0,3% 0,4% 0,6% 0,8% 0 Det værst mulige liv 0,5% 1,1% 0,4% 10 Landsplan (Antal svar: 30034) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 284) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 310) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 239) - Klassetrin ( Alle ) Side 9 af 95

17 10 Hvordan har du det hjemme med familien/dem du bor sammen med? 65% 53% 43% 37% 31% 27% 3, 3,5% 4,2% 2,5% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% Jeg har det rigtig godt Jeg har det godt Jeg har det ikke særlig godt Jeg har det slet ikke godt Landsplan (Antal svar: 29868) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 285) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 309) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 237) - Klassetrin ( Alle ) Har du nogen venner eller veninder at tale med, hvis noget går dig på eller gør dig ked af det? 10 79% 81% 76% 18% 16% 16% 13% 4,8% 5,9% 3,9% 5,1% Ja, flere Ja, en enkelt Nej, ingen Landsplan (Antal svar: 29842) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 285) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 307) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 234) - Klassetrin ( Alle ) Side 10 af 95

18 10 Har du nogen voksne at tale med, hvis noget går dig på eller gør dig ked af det? 73% 78% 69% 71% 17% 21% 19% 7, 5,3% 11% Ja, flere Ja, en enkelt Nej, ingen Landsplan (Antal svar: 29868) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 285) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 310) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 235) - Klassetrin ( Alle ) 10 Føler du dig ensom? 78% 68% 66% 67% 27% 31% 28% 18% 3,4% 2,8% 3,5% 2,9% 1,3% 0,7% 1,3% 1,3% Nej Ja, af og til Ja, tit Ja, meget tit Landsplan (Antal svar: 29938) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 285) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 312) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 238) - Klassetrin ( Alle ) Side 11 af 95

19 10 Hvor tit er du blevet mobbet i skolen? Tænk på de sidste to måneder: 85% 87% 85% 83% 11% 1,7% 1,4% 1,9% 1,7% 1,3% 1,4% 1, 2,5% 1,4% 2,6% 2,5% 0,4% Jeg er ikke blevet mobbet Det er sket 1-2 gange 2-3 gange om måneden Ca. én gang om ugen Flere gange om ugen Landsplan (Antal svar: 29970) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 285) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 310) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 239) - Klassetrin ( Alle ) 10 Hvor tit har du selv været med til at mobbe en anden/andre elever i skolen? Tænk på de sidste to måneder: 85% 85% 87% 82% 15% 12% 12% 12% 2,5% 1,2% 0,3% 1,3% 0,6% 0,4% 0,3% 1,7% 0,8% 0,4% 1, 0,8% Jeg har ikke mobbet andre Det er sket 1-2 gange 2-3 gange om måneden Ca. én gang om ugen Flere gange om ugen Landsplan (Antal svar: 29919) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 285) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 311) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 238) - Klassetrin ( Alle ) Side 12 af 95

20 Hvor tit har du modtaget grimme beskeder på sms, eller sociale medier? Tænk på de sidste to måneder: 10 79% 74% 73% 79% 15% 22% 14% Det er sket 1-2 gange 2,8% 1,8% 3,2% 2,5% 1,2% 1,1% 1,3% 1,7% 1,7% 1,1% Ca. én gang om ugen 3,2% 3,3% Jeg har ikke modtaget grimme beskeder på sms, eller sociale medier Landsplan (Antal svar: 29956) - Klassetrin ( Alle ) 2-3 gange om måneden Flere gange om ugen Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 285) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 312) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 239) - Klassetrin ( Alle ) Side 13 af 95

21 Sundhed 10 Hvordan er din fysiske form? 38% 41% 42% 43% 35% 22% 27% 25% 28% 21% 8,1% 6, 4,4% 5, 1,1% 0,7% 1,3% 0,5% Rigtig god God Nogenlunde Dårlig Rigtig dårlig Landsplan (Antal svar: 29500) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 273) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 307) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 222) - Klassetrin ( Alle ) 10 Hvordan synes du, at din krop er? 55% 55% 53% 57% 27% 27% 28% 22% 17% 11% 11% 13% 4,1% 1,7% 2,6% 2,3% 3,7% 3,3% 1,3% 2,7% Alt for tynd Lidt for tynd Passende Lidt for tyk Alt for tyk Landsplan (Antal svar: 29502) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 273) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 305) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 223) - Klassetrin ( Alle ) Side 14 af 95

22 Hvor tit bevæger du dig, så du bliver svedig eller forpustet? Hver dag/flere gange om dagen 18% 25% 33% 32% Næsten hver dag 26% 34% 32% 35% Et par gange om ugen 36% 23% 7,9% En gang om ugen 5,9% 12% 4,5% 3,5% Mindre end en gang om ugen 2,6% 4,3% 4,5% 2, Aldrig/meget sjældent 2,2% 3, 2,3% 10 Landsplan (Antal svar: 29463) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 273) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 303) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 220) - Klassetrin ( Alle ) Side 15 af 95

23 Søvn Hvornår plejer du at falde i søvn, hvis du skal i skole næste dag? Kl eller tidligere 5,1% 5,3% 5,2% 6,8% % 14% 15% % 19% 25% % 24% 21% % 15% 17% 22% ,8% 11% 8,5% 6,8% ,4% 4,2% 6,2% 3, ,3% 1,1% 3,3% 3, ,5% 1,8% 2, 3, ,8% 0,4% 1, 0,8% eller senere 1,5% 0,7% 2, 3,8% 10 Landsplan (Antal svar: 29917) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 283) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 306) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 236) - Klassetrin ( Alle ) Side 16 af 95

24 Hvornår plejer du at vågne om morgenen, når du skal i skole? 0,8% Kl eller tidligere 1,3% 0,8% 2,6% ,5% 1,9% 4,6% 14% % 11% 15% 36% % 34% 39% % 44% 37% 7,2% ,4% 12% 8, 0,5% eller senere 0,4% 1,9% 0,8% 10 Landsplan (Antal svar: 29915) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 283) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 309) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 238) - Klassetrin ( Alle ) Side 17 af 95

25 Timer søvn: 0,1% Mindre end 3 timer 0,3% Ca. 4 timer 0,1% Ca. 4,5 timer 0,4% 0,4% Ca. 5 timer 0,3% 0,3% 0,8% 0,9% Ca. 5,5 timer 0,7% 0,6% 0,4% 1,9% Ca. 6 timer 1, 1,9% 2,9% 3,4% Ca. 6,5 timer 1,7% 4,3% 4,1% 6,7% Ca. 7 timer 8,7% 6,8% 4,9% 13% Ca. 7,5 timer 15% 14% 13% Ca. 8 timer 13% 23% Ca. 8,5 timer 21% 24% 16% Ca. 9 timer 18% 13% 18% 4,7% Ca. 9,5 timer 6,3% 4,3% 3,7% 0,3% Ca. 10 timer 0,3% 0,3% Mere end 11 timer 0,3% 9,4% Kan ikke beregnes 7,3% 13% 15% 10 Landsplan (Antal svar: 30603) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 286) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 322) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 245) - Klassetrin ( Alle ) Side 18 af 95

26 10 Hvor tit sover du dårligt eller uroligt om natten? 42% 37% 27% 32% 26% 24% Aldrig Sjældnere end 1 gang om ugen 18% 17% 19% 17% Ca. 1 gang om ugen 14% 11% 12% 13% Flere gange om ugen 2,3% 1,8% 2,6% Hver dag 3,4% Landsplan (Antal svar: 29911) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 284) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 307) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 238) - Klassetrin ( Alle ) Side 19 af 95

27 Din fritid 10 Hvor tit gør du følgende i din fritid? Går i ungdomsklub 72% 63% 15% 11% 11% 11% 8,4% 1 7,2% 5, 5, 5,9% 6,6% 4,5% 2, 1,8% 1,6% Næsten hver dag/hver dag 2-5 gange om ugen En gang om ugen 1-3 gange om måneden Sjældent eller aldrig Landsplan (Antal svar: 28680) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 271) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 305) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 221) - Klassetrin ( Alle ) 10 Hvor tit gør du følgende i din fritid? Dyrker fitness/styrketræning eller går til en aktivitet i en forening, fx fodbold, spejder, teater, musik 38% 44% 51% 36% 25% 18% 29% 15% 9,5% 16% 8, 5,5% 5,1% 5,3% 6,6% 16% 9,8% 24% 18% Næsten hver dag/hver dag 2-5 gange om ugen En gang om ugen 1-3 gange om måneden Sjældent eller aldrig Landsplan (Antal svar: 29011) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 275) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 301) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 226) - Klassetrin ( Alle ) Side 20 af 95

28 10 Hvor tit gør du følgende i din fritid? Er sammen med venner 22% 22% 35% 32% 34% 29% 22% 18% 18% 18% 15% 16% 25% 7,1% 7,7% 8,6% Næsten hver dag/hver dag 2-5 gange om ugen En gang om ugen 1-3 gange om måneden Sjældent eller aldrig Landsplan (Antal svar: 28878) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 271) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 301) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 221) - Klassetrin ( Alle ) 10 Hvor tit gør du følgende i din fritid? Arbejder i et fritidsjob 57% 59% 64% 27% 23% 19% 16% 13% 13% 8,3% 9,9% 7,4% 6,6% 7, 7,2% 3,6% 3,3% 3, 3,2% Næsten hver dag/hver dag 2-5 gange om ugen En gang om ugen 1-3 gange om måneden Sjældent eller aldrig Landsplan (Antal svar: 28598) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 271) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 301) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 222) - Klassetrin ( Alle ) Side 21 af 95

29 Mad og måltider 10 Hvordan har du det med at smage på noget nyt? 53% 49% 38% 41% 34% 35% 12% 8,8% 13% 15% Det gør jeg tit Det tænker jeg ikke over Det prøver jeg at undgå Landsplan (Antal svar: 29702) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 283) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 307) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 237) - Klassetrin ( Alle ) 10 Hvor tit laver du mad eller hjælper med at lave mad derhjemme? 45% 34% 33% 36% 36% 37% 39% 33% 22% 16% 17% 22% 5,1% 3,3% 3,6% 4,1% 4,9% 3,6% 4,7% 1,1% Hver dag 5-6 dage om ugen 2-4 dage om ugen 1 dag om ugen Sjældent eller aldrig Landsplan (Antal svar: 29749) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 283) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 308) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 236) - Klassetrin ( Alle ) Side 22 af 95

30 10 Hvor tit spiser du morgenmad? 65% 65% 62% 13% 14% 12% 13% 11% 8,2% 7,8% 8,7% 7,2% 6, 5,5% 6,4% 3,9% Hver dag 5-6 dage om ugen 2-4 dage om ugen 1 dag om ugen Sjældent eller aldrig Landsplan (Antal svar: 29729) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 282) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 309) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 235) - Klassetrin ( Alle ) 10 Hvor tit spiser du aftensmad sammen med din familie? 59% 55% 61% 27% 25% 23% 14% 14% 12% 12% 1,7% 1,4% 1,3% 2,1% 2,5% 2,3% 3,8% 1,3% Hver dag 5-6 dage om ugen 2-4 dage om ugen 1 dag om ugen Sjældent eller aldrig Landsplan (Antal svar: 29769) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 282) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 309) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 237) - Klassetrin ( Alle ) Side 23 af 95

31 Alkohol Hvor tit drikker du noget, der indeholder alkohol? (øl, vin, breezer eller lign.) 56% Aldrig 49% 59% 76% 17% Sjældnere end 1 gang om måneden 11% 15% 11% 9,9% Højst 1 gang om måneden 13% 11% 5,1% 14% 2-4 gange om måneden 14% 18% 6,4% 2,3% 2-3 gange om ugen 1,8% 4,2% 0,4% 0,8% 4 gange om ugen eller oftere 0,7% 1,6% 0,9% 10 Landsplan (Antal svar: 29677) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 281) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 307) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 235) - Klassetrin ( Alle ) Side 24 af 95

32 Hvor gammel var du første gang, du drak en hel genstand? 12% Jeg har ikke drukket en hel genstand 5,3% 11% 14% 0,8% 16 år eller ældre 0,9% 15 år 12% 14% 14% 19% 32% 14 år 34% 24% 13 år 29% 32% 21% 13% 12 år eller yngre 9,6% 16% 4,2% Ved ikke 1,8% 5,1% 3,6% 10 Landsplan (Antal svar: 13095) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 114) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 156) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 56) - Klassetrin ( Alle ) Side 25 af 95

33 10 Har du nogensinde prøvet at være fuld? 54% 57% 56% 55% 43% 44% 45% 46% Nej Landsplan (Antal svar: 11522) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 108) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 137) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 46) - Klassetrin ( Alle ) Ja Side 26 af 95

34 Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Hvor mange gange har du drukket 5 eller flere genstande ved samme lejlighed? 53% Ingen 43% 47% 79% 21% 1 gang 19% 23% 11% 13% 2 gange 17% 17% 4,3% 8,3% 3-5 gange 8,3% 4,3% 2, 6-9 gange 2,8% 7,9% 2,4% 10 gange eller flere 1,9% 2,9% 2,1% 10 Landsplan (Antal svar: 11496) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 108) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 139) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 47) - Klassetrin ( Alle ) Side 27 af 95

35 Tænk tilbage på de sidste 30 dage. Hvor mange gange er du blevet fuld af at drikke alkohol? Fx haft svært ved at gå lige, ikke kunne tale tydeligt, kastet op eller haft svært ved at huske, hvad der var sket? 48% Ingen 38% 48% 67% 29% 1 gang 27% 34% 14% 14% 2 gange 11% 18% 9,5% 6,4% 3-5 gange 3,3% 13% 4,8% 1,1% 6-9 gange 2,6% 1,7% 10 gange eller flere 1,3% 3,3% 4,8% 10 Landsplan (Antal svar: 6499) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 60) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 76) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 21) - Klassetrin ( Alle ) Side 28 af 95

36 Hvad er grunden til, at du ikke drikker alkohol? (Angiv gerne flere svar) 64% Fordi jeg ikke har lyst 68% 66% 48% Fordi jeg ikke synes, at jeg er gammel nok 42% 55% 35% Fordi jeg ikke bryder mig om alkohol 23% 26% 32% 9,9% Fordi mine venner ikke drikker 3,4% 5,1% 15% Pga. min sport 16% 16% 29% 36% Fordi jeg ikke må for mine forældre 37% 37% 22% 7,8% Pga. min religion 3,6% 6,8% 18% 9,4% Andre årsager 6,1% 4,1% 10 Landsplan (Antal svar: 16471) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 165) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 146) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 176) - Klassetrin ( Alle ) Side 29 af 95

37 10 Synes du, det er i orden, at unge på din alder drikker alkohol? 11% 9,7% 15% 34% 35% 31% Nej, men det må de selv bestemme Ja, hvis deres forældre har givet dem lov Nej, det er aldrig i orden Ja, det må de selv bestemme Landsplan (Antal svar: 29674) - Klassetrin ( Alle ) 37% 26% 27% 26% 21% Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 281) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 308) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 235) - Klassetrin ( Alle ) 31% 29% 21% 3,7% 2,8% 3,9% Ved ikke 6,8% 10 Må du drikke alkohol for dine forældre? 53% 34% 42% 41% 36% 26% 19% 15% 16% 19% 5,9% 5,3% 7,1% 2,1% Ja Nej Mine forældre er uenige Ved ikke Landsplan (Antal svar: 29649) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 282) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 308) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 234) - Klassetrin ( Alle ) Side 30 af 95

38 10 Tror du, at du drikker mere eller mindre end andre piger på din alder? 59% 58% 44% 48% 46% 31% 32% 11% 12% 12% 9,1% Jeg tror, jeg drikker mindre end flertallet Jeg tror, jeg drikker nogenlunde det samme som flertallet Jeg tror, jeg drikker mere end flertallet Landsplan (Antal svar: 5461) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 52) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 52) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 22) - Klassetrin ( Alle ) 10 Tror du, at du drikker mere eller mindre end andre drenge på din alder? 56% 58% 47% 46% 42% 33% 33% 42% 11% 11% 9,4% 13% Jeg tror, jeg drikker mindre end flertallet Jeg tror, jeg drikker nogenlunde det samme som flertallet Jeg tror, jeg drikker mere end flertallet Landsplan (Antal svar: 5985) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 55) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 85) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 24) - Klassetrin ( Alle ) Side 31 af 95

39 Rygning Ryger du cigaretter? 86% Nej 87% 96% 8,6% Nej, men jeg har prøvet 7,7% 12% 3,1% 1,1% Nej, men jeg har tidligere røget jævnligt 1,5% 2, 1, Ja, sjældnere end hver uge 2,2% 3, 1,1% Ja, ikke hver dag, men hver uge 1,1% 0,7% 0,4% 1,8% Ja, hver dag 2,7% 0,9% 10 Landsplan (Antal svar: 29285) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 271) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 296) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 223) - Klassetrin ( Alle ) Side 32 af 95

40 Ryger du e-cigaretter? 86% Nej 82% 88% 92% Nej, men jeg har prøvet 9,6% 12% 6,3% 0,9% Nej, men jeg har tidligere røget jævnligt 0,4% 1, 1,3% 1,3% Ja, sjældnere end hver uge 1,5% 2, 1, Ja, ikke hver dag, men hver uge 0,4% 1,7% 0,8% Ja, hver dag 0,4% 0,7% 0,4% 10 Landsplan (Antal svar: 29251) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 271) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 296) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 224) - Klassetrin ( Alle ) Side 33 af 95

41 Ryger du vandpibe? 87% Nej 81% 87% 8,6% Nej, men jeg har prøvet 11% 12% 6,3% 0,5% Nej, men jeg har tidligere røget jævnligt 0,3% 2,4% Ja, sjældnere end hver uge 1,1% 4,7% 1,3% 0,7% Ja, ikke hver dag, men hver uge 0,4% 1,3% 1,8% 0,4% Ja, hver dag 0,4% 0,3% 0,9% 10 Landsplan (Antal svar: 29226) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 271) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 297) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 224) - Klassetrin ( Alle ) Side 34 af 95

42 10 Må du ryge for dine forældre? 82% 83% 77% 86% 4,7% 13% 11% 11% 4,8% 6,1% 4,1% 3,7% 1,7% 1,5% 0,9% Ja Nej Mine forældre er uenige Ved ikke 8,6% Landsplan (Antal svar: 29257) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 271) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 297) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 222) - Klassetrin ( Alle ) Side 35 af 95

43 Sex og prævention Har du nogensinde haft samleje? 10 95% 85% 87% 15% 13% 5,2% Ja Landsplan (Antal svar: 29256) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 274) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 297) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 230) - Klassetrin ( Alle ) Nej 10 Hvor gammel var du, da du havde dit første samleje? 55% 32% 25% 38% 41% 36% 25% 25% 17% 18% 21% 42% 8,3% 9,4% 5,1% 2,5% 15 år eller ældre 14 år 13 år 12 år eller yngre Landsplan (Antal svar: 2964) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 40) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 39) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 12) - Klassetrin ( Alle ) Side 36 af 95

44 Hvilken prævention brugte du ved dit seneste samleje? (Angiv gerne flere svar) 14% Ingen 5, 5,1% 25% Kondomer 79% 67% 28% P-piller 25% 44% 17% 3,1% Sikre perioder 5, 13% 3,5% Afbrudt samleje 2,6% 5, 1,8% Andet 10 Landsplan (Antal svar: 2965) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 40) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 39) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 12) - Klassetrin ( Alle ) Side 37 af 95

45 Symptomer og sygdomme 10 Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor tit har du......haft hovedpine? 44% 41% 45% 6,4% 4,6% 8,6% 8,2% 16% 13% 11% 12% 11% 13% 12% 11% 23% 22% 23% 24% Næsten hver dag Mere end en gang om ugen Næsten hver uge Næsten hver måned Sjældent eller aldrig Landsplan (Antal svar: 29493) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 281) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 303) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 232) - Klassetrin ( Alle ) 10 Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor tit har du......haft mavepine? 52% 56% 49% 52% 27% 33% 31% 7, 8,4% 8,3% 8,9% 8,7% 6,5% 6,9% 5,2% 2,9% 2,2% 2,3% 3, Næsten hver dag Mere end en gang om ugen Næsten hver uge Næsten hver måned Sjældent eller aldrig Landsplan (Antal svar: 29192) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 276) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 303) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 231) - Klassetrin ( Alle ) Side 38 af 95

46 10 Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor tit har du......haft andre smerter, fx ondt i nakken eller ryggen? 39% 47% 38% 44% 9,8% 7,2% 11% 5,7% 12% 13% 13% 14% 13% 9,6% 12% 26% 21% 26% 29% Næsten hver dag Mere end en gang om ugen Næsten hver uge Næsten hver måned Sjældent eller aldrig Landsplan (Antal svar: 29269) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 279) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 301) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 230) - Klassetrin ( Alle ) 10 Tænk på de sidste 6 måneder: Hvor tit har du......været irritabel/i dårligt humør? 38% 29% 29% 29% 27% 36% 6,5% 5, 8,3% 6,5% 16% 18% 15% 16% 15% 17% 12% 16% Næsten hver dag Mere end en gang om ugen Næsten hver uge Næsten hver måned Sjældent eller aldrig Landsplan (Antal svar: 29231) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 279) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 301) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 232) - Klassetrin ( Alle ) Side 39 af 95

47 Har du inden for de sidste 2 uger taget nogen former for smertestillende medicin, fx hovedpinepiller? 10 59% 56% 36% 34% 33% 4,9% 5,7% 7, Ja Nej Ved ikke Landsplan (Antal svar: 29229) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 280) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 299) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 229) - Klassetrin ( Alle ) 3,9% Side 40 af 95

48 Skolen 10 Er du glad for at gå i skole? 55% 53% 53% 48% 18% 23% 19% 18% 24% 22% 11% 8,9% 7,5% 6,1% 4,7% 2,3% 2,2% 3,6% 2,2% Ja, altid Ja, for det meste Ja, nogle gange Nej, kun sjældent Nej, aldrig Landsplan (Antal svar: 29331) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 276) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 304) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 227) - Klassetrin ( Alle ) Side 41 af 95

49 Har du pjækket fra skole inden for den sidste måned? 83% Nej 82% 86% 86% 8,8% Ja, nogle få timer 7,9% 9,9% 6,2% 6, Ja, 1-2 dage 5,4% 4,6% 5,3% 1,4% Ja, 3-5 dage 0,4% 3, 0,9% 0,3% Ja, 6-8 dage 0,4% 0,7% Ja, mere end 8 dage 1, 0,9% 10 Landsplan (Antal svar: 29306) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 277) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 303) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 226) - Klassetrin ( Alle ) Side 42 af 95

50 10 Hvordan synes du selv, at du klarer dig i skolen rent fagligt? 34% 28% 35% 33% 36% 39% 29% 39% 24% 28% 27% 7,6% 5,3% 5,7% 4, Jeg klarer mig rigtig godt i de fleste fag Jeg klarer mig ikke så godt i de fleste fag Det er forskelligt fra fag til fag Jeg klarer mig nogenlunde godt i de fleste fag 1,7% 1,4% 1, Ved ikke 2,2% Landsplan (Antal svar: 29306) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 277) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 302) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 228) - Klassetrin ( Alle ) Har du en ide om, hvad du gerne vil, når du er færdig med 9. eller 10. klasse? 10 75% 75% 71% 25% 25% 29% Ja Landsplan (Antal svar: 29159) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 276) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 299) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 226) - Klassetrin ( Alle ) Nej Side 43 af 95

51 Skolen og kammeraterne 10 Er du med i fællesskabet i klassen? 45% 45% 46% 42% 43% 43% 39% 15% 13% 2,4% 2,1% 1,7% 2,2% Ja, altid Ja, for det meste En gang imellem Sjældent eller aldrig Landsplan (Antal svar: 29351) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 280) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 302) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 230) - Klassetrin ( Alle ) 10 Synes du, I er gode ved hinanden i klassen? 54% 53% 53% 54% 31% 32% 28% 27% 16% 16% 12% 13% 2,6% 2,2% 3, 2,6% Ja, altid Ja, for det meste En gang imellem Sjældent eller aldrig Landsplan (Antal svar: 29234) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 279) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 298) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 230) - Klassetrin ( Alle ) Side 44 af 95

52 10 Hvis en klassekammerat har det svært, er der så en voksen, der gør noget? 43% 43% 42% 39% 28% 31% 31% 28% 21% 23% 23% 22% 6,7% 8,5% 8,3% 3,3% Ja, altid Ja, for det meste En gang imellem Sjældent eller aldrig Landsplan (Antal svar: 29098) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 275) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 295) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 229) - Klassetrin ( Alle ) Hvor tit oplever du, at der er konflikter i klassen (slåskamp, skænderier, uenigheder og lignende)? 10 47% 43% 41% 41% 42% 41% 37% 4,8% 14% 15% 12% 9,7% 11% 8,3% 4,3% Meget tit Tit En gang imellem Sjældent eller aldrig Landsplan (Antal svar: 29282) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 280) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 300) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 230) - Klassetrin ( Alle ) Side 45 af 95

53 10 Hvor tit ender det på en god måde, når du eller nogen i din klasse har været uvenner? 36% 41% 38% 38% 37% 39% 31% 29% 17% 18% 22% 22% 6,2% 6,1% 11% Meget tit Tit En gang imellem Sjældent eller aldrig Landsplan (Antal svar: 29114) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 278) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 301) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 227) - Klassetrin ( Alle ) Side 46 af 95

54 Venskabsgrupper 10 Har du sådan en gruppe venner? 62% 59% 64% 61% 38% 41% 36% 39% Ja Landsplan (Antal svar: 29292) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 281) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 305) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 231) - Klassetrin ( Alle ) Nej Bruger gruppen meget tid sammen på offentlige steder som i parker, i butiksområder, indkøbscentre eller på gaden i det kvarter, hvor du bor? 10 52% 53% 44% 48% 56% 47% Ja Landsplan (Antal svar: 18199) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 165) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 193) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 141) - Klassetrin ( Alle ) Nej Side 47 af 95

55 10 Synes gruppen, at det er okay at gøre noget ulovligt? 88% 82% 18% 12% 9,7% 9,9% Ja Landsplan (Antal svar: 18160) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 165) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 193) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 141) - Klassetrin ( Alle ) Nej 10 Er der nogen i gruppen, der gør noget ulovligt sammen? 86% 87% 91% 79% 14% 13% 21% 9,3% Ja Landsplan (Antal svar: 18120) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 164) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 194) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 140) - Klassetrin ( Alle ) Nej Side 48 af 95

56 10 Hvor gamle er de fleste i gruppen? 87% 88% 89% 87% 2,8% 0,5% 1,2% 0,5% De er under 12 år De er mellem 12 og 15 år 12% 11% 7,7% De er mellem 16 og 18 år 0,5% 0,7% 0,2% 1,4% De er mellem 19 og 25 år De er over 25 år Landsplan (Antal svar: 18220) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 164) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 194) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 142) - Klassetrin ( Alle ) Side 49 af 95

57 Hvor længe har gruppen eksisteret? 9,3% Mindre end 3 måneder 8,5% 12% 31% Mellem 3 måneder og 1 år 24% 38% 43% 1 til 4 år 34% 54% 44% 14% 5 til 10 år 9,8% 14% 2,1% 11 til 20 år 3, 4,1% 0,7% 0,7% Mere end 20 år 0,6% 1, 1,4% 10 Landsplan (Antal svar: 18103) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 164) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 193) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 139) - Klassetrin ( Alle ) Side 50 af 95

58 Opfatter du gruppen som en bande? 10 95% 94% 93% 93% 4,9% 6,1% 6,7% 7,1% Ja Landsplan (Antal svar: 18080) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 164) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 194) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 141) - Klassetrin ( Alle ) Nej Side 51 af 95

59 Stoffer 10 Har du nogensinde prøvet at ryge hash, marihuana, pot eller skunk? 98% 96% 96% 95% Nej 4,1% 3,6% 4,6% Ja 2,2% Landsplan (Antal svar: 29235) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 280) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 303) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 231) - Klassetrin ( Alle ) Side 52 af 95

60 Hvor mange gange har du røget hash, marihuana, pot, eller skunk? I løbet af de sidste 12 måneder 15% % 14% 6-9 5,8% 7,1% 6,3% % 3,5% % 40 eller flere 10 Landsplan (Antal svar: 1166) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 10) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 14) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 5) - Klassetrin ( Alle ) Side 53 af 95

61 Hvor mange gange har du røget hash, marihuana, pot, eller skunk? I løbet af de sidste 30 dage 59% 0 64% % 5,2% % 6-9 2,5% ,6% ,9% 40 eller flere 8,6% 10 Landsplan (Antal svar: 1068) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 10) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 11) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 5) - Klassetrin ( Alle ) Side 54 af 95

62 10 Hvor gammel var du første gang, du prøvede at ryge hash, marihuana, pot eller skunk? 71% 38% 31% 32% 21% 19% 14% 13% 7,1% 4,4% 16 år eller ældre 15 år 14 år 13 år 12 år eller yngre Landsplan (Antal svar: 1138) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 8) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 14) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 3) - Klassetrin ( Alle ) Side 55 af 95

63 Hvordan plejer du at få fat i hash? (Angiv gerne flere svar) 44% Jeg køber ikke selv hash, men ryger, når jeg får det tilbudt af andre 15% Jeg dyrker selv hash til eget forbrug 23% Jeg køber hash af jævnaldrende venner 28% Jeg køber hash af ældre venner 17% Jeg køber hash af andre personer i lokalområdet end mine venner 15% Jeg køber hash i en butik eller lign. (fx kiosk eller Christania) 11% Jeg køber hash via facebook, internet, mobiltelefon eller lign. af en person jeg ikke kender 17% Andet 10 Landsplan (Antal svar: 427) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 4) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 4) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 3) - Klassetrin ( Alle ) Side 56 af 95

64 10 Synes du, der er ok, at unge på din alder ryger hash? 63% 53% 58% 46% 36% 42% 36% 29% Nej, det er aldrig i orden Nej, men det må de selv bestemme 8,4% 9,6% 5,7% 3, 2, 1,8% 2, 3, Ved ikke Ja, det må de selv bestemme Landsplan (Antal svar: 29266) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 281) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 303) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 232) - Klassetrin ( Alle ) 10 Er du inden for de sidste 12 måneder blevet tilbudt hash af venner? 94% 88% 85% 9,9% 5,9% 6,8% 3,5% 4, 5, 4,6% 2,2% Nej Ja, én gang Ja, flere gange Landsplan (Antal svar: 29148) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 281) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 303) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 230) - Klassetrin ( Alle ) Side 57 af 95

65 Er du inden for de sidste 12 måneder blevet tilbudt hash på din skole? 10 97% 98% 94% 97% 4,3% 1,9% 1,8% 1,7% 0,9% 0,4% 1,3% 1,3% Nej Ja, én gang Ja, flere gange Landsplan (Antal svar: 29117) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 281) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 304) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 231) - Klassetrin ( Alle ) Er du inden for de sidste 12 måneder blevet tilbudt andre stoffer end hash af venner? 10 95% 96% 95% 97% 2,9% 3,6% 1,8% 1,7% 1,6% 2,1% 1,3% 1,7% Nej Ja, én gang Ja, flere gange Landsplan (Antal svar: 29079) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 280) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 302) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 230) - Klassetrin ( Alle ) Side 58 af 95

66 Er du inden for de sidste 12 måneder blevet tilbudt andre stoffer end hash på din skole? 10 98% 99% 98% 98% 1, 0,7% 1,3% 1,3% 0,7% 0,4% 1, 0,9% Nej Ja, én gang Ja, flere gange Landsplan (Antal svar: 29142) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 279) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 303) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 232) - Klassetrin ( Alle ) Har du nogensinde prøvet at tage andre stoffer end hash fx amfetamin, kokain, MDMA/ecstasy eller lignende? 10 99% 98% 99% 98% Nej 1,4% 1,8% 0,7% Ja 2,2% Landsplan (Antal svar: 29233) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 281) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 304) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 232) - Klassetrin ( Alle ) Side 59 af 95

67 Kriminalitet 10 Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for noget af følgende? At nogen har stjålet noget fra dig (fx penge, mobiltelefon eller andet) 77% 72% 15% 16% 12% 12% 6,7% 7,5% 8, 3,2% 2,5% 3,1% 3,8% 3,6% 1, 1,1% 2, 2,4% Nej Ja, én gang Ja, flere gange Ved ikke Ønsker ikke at svare Landsplan (Antal svar: 28880) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 276) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 294) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 212) - Klassetrin ( Alle ) Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for noget af følgende? At blive slået af dine forældre 10 96% 94% 94% 92% 2,3% 1,4% 3,1% 1,1% 1,4% 1, 2, 2,5% 0,7% 0,4% 1,7% 2,7% 2,8% 0,5% 0,5% Nej Ja, én gang Ja, flere gange Ved ikke Ønsker ikke at svare Landsplan (Antal svar: 28824) - Klassetrin ( Alle ) Erritsø Fællesskole, Erritsø Bygade (Antal svar: 276) - Klassetrin ( Alle ) Kirstinebjergskolen, Havepladsvej (Antal svar: 294) - Klassetrin ( Alle ) Ullerup Bæk Skolen, Nr. Alle (Antal svar: 211) - Klassetrin ( Alle ) Side 60 af 95

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9)

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin (8): Klassetrin (8) 2: Horsens - Klassetrin (9): Klassetrin (9) RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym GRUNDLAG Horsens - Klassetrin (7) RESPONDENT

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 GRUNDLAG Kolding

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611

2: Landsplan - Klassetrin (9) - Antal besvarelser: 8611 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen Skanderborg GRUNDLAG

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Tingløkkeskolen - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER 114 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen

Egedal. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen Egedal RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR /2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofil-undersøgelse GRUNDLAG Egedal -

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. og 9.-10. klasse GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9.

RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen. MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelse GRUNDLAG Glostrup - Klassetrin (7,8,9)

Læs mere

Rapport SAMMENLIGNING Genereret 7. februar 2018

Rapport SAMMENLIGNING Genereret 7. februar 2018 Rapport SAMMENLIGNING Genereret 7. februar 2018 Årstal: 2017/2018 Område: GRUNDSKOLE Rapportniveau: Institution - Kommune Skolesundhed.dk Rapport udarbejdet for Odense Kommune Genereret d. 07-02-2018 Valg

Læs mere

Rapport Ungeprofilrapport ANONYM Genereret 16. maj 2018

Rapport Ungeprofilrapport ANONYM Genereret 16. maj 2018 Rapport Ungeprofilrapport ANONYM Genereret 16. maj 2018 Årstal: 2017/2018 Område: UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Rapportniveau: Institution Skolesundhed.dk Rapport udarbejdet for Ringkøbing-Skjern Kommune Genereret

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 8. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 9. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Rapport Ungeprofilrapport ANONYM Genereret 31. maj 2018

Rapport Ungeprofilrapport ANONYM Genereret 31. maj 2018 Rapport Ungeprofilrapport ANONYM Genereret 31. maj 2018 Årstal: 2017/2018 Område: UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Rapportniveau: Kommune Skolesundhed.dk Rapport udarbejdet for Struer Kommune Genereret d. 31-05-2018

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Mellemskolen

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Mellemskolen RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Mellemtrin UNDERSØGELSE Mellemskolen GRUNDLAG Tingløkkeskolen - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER 33 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Odense - Klassetrin (4,5,6) - Antal besvarelser: 3390

Sammenligningsniveau 1: Odense - Klassetrin (4,5,6) - Antal besvarelser: 3390 RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2016/2017 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Mellemtrin UNDERSØGELSE Mellemtrinnet 2017 GRUNDLAG Åløkkeskolen - Klassetrin (4,5,6) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER 115 Sammenligningsniveau

Læs mere

RAPPORT SUNDHEDSPROFIL

RAPPORT SUNDHEDSPROFIL RAPPORT SUNDHEDSPROFIL 2015-16 Skolesundhed.dk Skolesygeplejerske Helle Sørensen Juli 2016 1 Baggrund I henhold til sundhedsloven, som pålægger kommunerne at tilbyde alle børn en udskolingsundersøgelse,

Læs mere

Rapport SAMMENLIGNING Genereret 7. februar 2018

Rapport SAMMENLIGNING Genereret 7. februar 2018 Rapport SAMMENLIGNING Genereret 7. februar 2018 Årstal: 2017/2018 Område: GRUNDSKOLE Rapportniveau: Institution - Kommune Skolesundhed.dk Rapport udarbejdet for Odense Kommune Genereret d. 07-02-2018 Valg

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2015

Ungeprofilundersøgelsen 2015 Ungeprofilundersøgelsen 2015 Spørgeskema til udskoling (7.- 9. klasse) Version: 10. november 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 4 Dig og din familie... 5 Trivsel... 6 Sundhed... 8 Søvn...

Læs mere

Besvarelser: Medtag ikke-fuldendte

Besvarelser: Medtag ikke-fuldendte Besvarelser: Medtag ikke-fuldendte RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del ÅRGANG 2017/2018 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Unge (15-30 år) UNDERSØGELSE Ungeprofilen 2017 GRUNDLAG

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 4. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 4. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Mellemtrin UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 4. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 6. klasse

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 6. klasse RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Mellemtrin UNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse 6. klasse GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL BESVARELSER

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2015

Ungeprofilundersøgelsen 2015 Ungeprofilundersøgelsen 2015 Spørgeskema til unge 15-25- årige Version: 10. november 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 4 Baggrund... 5 Trivsel... 7 Sundhed... 8 Alkohol... 11 Tobak...

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Rapport BASIS Genereret 30. juni 2018

Rapport BASIS Genereret 30. juni 2018 Rapport BASIS Genereret 30. juni 2018 Skolesundhed.dk Årstal: 2017/2018 Område: GRUNDSKOLE Rapportniveau: Institution Rapport udarbejdet for Tønder Kommune Genereret d. 30-06-2018 Valgt undersøgelse Årstal

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90% EUD beelser: 6 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,3% Område Viborgvej Skoler beelser: 151 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 69,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,1% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 449 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 94,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,9% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 349 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87,9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Mellemskolen

RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Mellemtrin. UNDERSØGELSE Mellemskolen RAPPORT Undervisningsmiljøvurdering SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Mellemtrin UNDERSØGELSE Mellemskolen GRUNDLAG Henriette Hørlucks Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90,1% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 29 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,5% Område Oddervej Skoler beelser: 761 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 65,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 65,8% EUD Business college beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 8 Svarprocent: 65,8% Business college OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 8 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,4% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 646 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 93,4% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 82 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 95,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 95,8% Område Horsensvej Skoler beelser: 461 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 95,8% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 77%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 77% Område Randersvej Skoler beelser: 374 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,9% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 33 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 92,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89% Område Oddervej Skoler beelser: 577 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 89% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne rapport

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,2% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 546 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 93,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,8% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 839 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,8% Elevtrivselsmålingen 218 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 93,3% Område Skanderborgvej Skoler beelser: 474 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 93,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 687 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 81% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,9% Område Horsensvej Skoler beelser: 843 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 88,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 92,1% Område Viborgvej Skoler beelser: 672 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 92,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3% beelser: 83 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 78,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,6%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,6% Område Viborgvej Skoler beelser: 513 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 83,6% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,3% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 573 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,5% Område Oddervej Skoler beelser: 614 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 91,5% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85,4%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 85,4% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 554 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 85,4% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 74,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 74,8% Område Silkeborgvej Skoler beelser: 26 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 74,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 45,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 45,2% Specialtilbud beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 45,2% Elevtrivselsmålingen 218 OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,7% Specialtilbud beelser: 28 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 7,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 78% Antal besvarelser: 579 Højvangskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 78% Antal besvarelser: 579 Højvangskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 78% beelser: 579 Højvangskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3% beelser: 187 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 73,3% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 265 Beder Skole

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 265 Beder Skole SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 44% beelser: 65 Beder Skole OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 68% Antal besvarelser: 398 Katrinebjergskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 68% Antal besvarelser: 398 Katrinebjergskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 68% beelser: 98 Katrinebjergskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 81,1% beelser: 2.389 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 8,% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 90% beelser: 2.8 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 89,1% beelser: 2.854 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 28 Svarprocent: 89,% Elevtrivselsmålingen 28 OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN I april og maj 28 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -. klasse i. Denne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 87,8% Områderapport (ekskl. 1. klasse) beelser: 3.299 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 87,8% Elevtrivselsmålingen 218 Områderapport (ekskl. 1. klasse) OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 69,9% Område Horsensvej Skoler beelser: 712 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 64% Antal besvarelser: 27 Heltidsundervisningen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 64% Antal besvarelser: 27 Heltidsundervisningen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 6% beelser: 7 Heltidsundervisningen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 94,3% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 1.139 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 94,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 48% Antal besvarelser: 44 EUD

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 48% Antal besvarelser: 44 EUD OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 48% beelser: 44 EUD OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 66% Antal besvarelser: 168 Tovshøjskolen

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 66% Antal besvarelser: 168 Tovshøjskolen SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 66% beelser: 68 Tovshøjskolen OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen 2016

Ungeprofilundersøgelsen 2016 Ungeprofilundersøgelsen 2016 Spørgeskema til udskoling (7.-9. klasse) Version: 19. september 2016 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 4 Dig og din familie... 5 Trivsel... 6 Sundhed... 8 Søvn...

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 79% Antal besvarelser: 532 Hasle Skole

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 79% Antal besvarelser: 532 Hasle Skole SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 79% beelser: 5 Hasle Skole OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL UDSKOLING (7.-9. KLASSE)

SPØRGESKEMA TIL UDSKOLING (7.-9. KLASSE) SPØRGESKEMA TIL UDSKOLING (7.-9. KLASSE) UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2017 Revideret den 8. september 2017 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Forskema... 5 Dig og din familie... 6 Trivsel... 7 Sundhed...

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7% Område Horsensvej Skoler beelser: 196 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I april og maj 2018 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse

Læs mere

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse

Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Klassetrinsgruppering=0-3 klasse Er du dreng eller pige? Dreng 56% (126) 51% (5.378) Pige 44% (99) 49% (5.197) Manglende svar 0% (1) 0% (7) Sådan er jeg for det meste:

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 65% Antal besvarelser: 22 Aarhus Tech

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 65% Antal besvarelser: 22 Aarhus Tech SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 6 beelser: Tech OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever i -.

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,7%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 91,7% Område Grenåvej Vest Skoler beelser: 747 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 91,7% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 120 Specialtilbud

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 44% Antal besvarelser: 120 Specialtilbud OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: % beelser: Specialtilbud OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,3%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 83,3% Område Grenåvej Øst Skoler beelser: 667 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i.

Læs mere

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 8B I procent, antal i parentes

Resultatskema: Hvordan har du det? 1 Skole: Kragelundskolen, Klasse: 8B I procent, antal i parentes Resultatskema: Hvordan har du det? 1 (skolen (alle skoler Køn Dreng 55% (11 52% (42 51% (1.172 Pige 45% (9 48% (39 49% (1.138 Er du glad for din skole? Meget tit 55% (11 40% (32 20% (451 Tit 40% (8 48%

Læs mere

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes

Resultatskema klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 I procent, antal i parentes Resultatskema 0.-3. klasse: Hvordan har du det? 2010 Skole: Malling Skole, Klasse: AI1 (AI1) Er du dreng eller pige? Dreng 48% (12) 49% (71) 51% (1.400) Pige 52% (13) 51% (73) 49% (1.369) Manglende svar

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017

Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017 Børn- og Ungesundhedsprofilen 2017 I 2010 og 2013 har Svendborg Kommune suppleret den landsdækkende sundhedsprofil Hvordan har du det? for voksne med en trivsels- og sundhedsundersøgelse for folkeskolernes

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Syd

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Syd OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 29 Svarprocent: 7% beelser: 4.995 Syd OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 29 I maj og juni 29 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 81% Antal besvarelser: 13 SOSU Østjylland

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 81% Antal besvarelser: 13 SOSU Østjylland SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 8% beelser: SOSU Østjylland OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88% beelser: 3.13 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,1%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2018 Svarprocent: 88,1% beelser: 3.682 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 218 Svarprocent: 88,1% OM RAPPORTEN 1 OM RAPPORTEN I april og maj 218 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i -1. klasse i. Denne rapport viser resultaterne

Læs mere

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 22% Antal besvarelser: 9 Aarhus Business college

SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 22% Antal besvarelser: 9 Aarhus Business college SKOLERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: % beelser: 9 Business college OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Øst

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 71% Antal besvarelser: Øst OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 7% beelser: 3.8 Øst OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

Ungeprofilundersøgelsen årg. 2016/2017

Ungeprofilundersøgelsen årg. 2016/2017 Ungeprofilundersøgelsen årg. 2016/2017 En SSP rapport om Frederikssunds unges trivsel, sociale kapital, brug af rusmidler samt kriminalitet og risikoadfærd. Indholdsfortegnelse Forord & metode... 3 Tema

Læs mere

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 70% Antal besvarelser: Sydvest

OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING Svarprocent: 70% Antal besvarelser: Sydvest OMRÅDERAPPORT DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 Svarprocent: 7% beelser: 3.9 Sydvest OM RAPPORTEN DEN KOMMUNALE SUNDHEDSMÅLING 9 I maj og juni 9 gennemførte den kommunale sundhedsmåling blandt samtlige elever

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

SUNDHEDSPROFIL 2010/11. Ordrup Skole 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME SUNDHEDSPROFIL 2010/11 4. til 6. klassetrin FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse Baggrund...3 Sundhedsprofil Mellemtrinnet: 4. 6. klasse...4 4. klasse...6 5. klasse...15 6. klasse...24 Spørgsmål

Læs mere

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse

Lidt om dig: Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Velkommen til undersøgelsen for elever i 4., 5. og 6. klasse Tak fordi du vil besvare spørgeskemaet, som handler om sundhed og om hvordan du føler, at du har det. Sådan gør du: Brug musen til at krydse

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9% beelser: ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 87,9% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2% beelser: 417 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 86,2% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9% beelser: 599 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 89,9% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8% beelser: 744 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,8% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere