Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015"

Transkript

1 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og øvrig ledere af 27. juni Resultatkontrakten med den øverste leder skal i henhold til bemyndigelsen tjene følgende overordnede formål: Den skal fungere som et styringsredskab for bestyrelsen. Den skal understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og gennemførsel af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger. Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed omkring institutionens mål og resultater. Parter og gyldighedsperiode Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for Herning HF og VUC ved formand Ole Mynster Herold og rektor Anne Vandsø Madsen. Kontrakten er gældende for perioden fra 1. august 2014 til 31. juli På bestyrelsesmødet medio marts 2015 fremlægges en mundtlig evaluering af fremdriften i opnåede resultater. Økonomisk ramme Kontrakten omfatter to rammer: 1. Basisrammen hvor bestyrelsen bestemmer, hvilke indsatsområder der skal indgå. Indsatsområderne skal afspejle institutionens udfordringer, kortsigtede som langsigtede. Der kan maksimalt udbetales kr. indenfor basisrammen. 2. Ekstrarammen der skal indeholde krav om markante resultater, som fører til synlige ændringer, herunder indsats mod frafald samt mere lærertid sammen med eleverne. Der kan maksimalt udbetales kr. indenfor ekstrarammen. Beregningsgrundlag Årskursister i regnskab 2013 Uddannelser vægtning Årskursister I alt AVU 1, ,5 FVU 3, OBU 3, HFE 1, ,5 HF Studenterkursus Årselever i alt 1016 Resultatkontrakten tager udgangspunkt i implementering af både langsigtede og kortsigtede indsatsområder i skolens strategiplan Herning HF og VUC - på vej mod 2017 ene for er baseret på implementering af skolens prioriterede fokusområder. 1

2 Basisrammen 1. Dobbeltlærerordning, toning af hf-forløb og anvendelsesorientering a) Udvikling og implementering af dobbeltlærerfunktion i hf og AVU afdelingerne b) Udvikling og implementering af tonede hf enkeltfags- og AVU pakker i samarbejde med eksterne aktører c) Udvikling af anvendelsesorientering på det 2-årige hf i samarbejde med eksterne aktører d) Kvalitetssikring af introduktion og integration af nye lærere i skolehelheden. a) Der afprøves i hvordan forskellige former for dobbeltlærerordninger kan bidrage til bedre læring og nye undervisningsformer. Erfaringerne (fra både lærer- og elevside) dokumenteres i en afsluttende rapport juni b) Toningen af hf-pakkerne pædagog/lærer/social og sundhed/ lærer/politi/ synliggøres og udvikles i samarbejde med modtagerinstitutionerne. Der etableres brobygningsforløb til de konkrete samarbejdspartnere. Der udvikles og implementeres (forår 2015) AVU fagpakker i samarbejde med eksterne aktører c) Der udvikles og implementeres mindst et større anvendelsesorienterede forløb i samarbejde med ekstern samarbejdspartner d) Introduktionen af nye lærere til skolen systematiseres, og det sikres at integrationen af nye medarbejdere i skolehelheden fungerer optimalt både for nyansatte og nuværende ansatte. Introduktionsforløbet evalueres i efteråret et vægter: 30% 2

3 2. IT-kompetenceudvikling a) Fortsat udvikling og implementering af virtuelle hf fag b) Øget brug af digitale læremidler i undervisningen c) Fortsat implementering af skolens it-kompetenceudviklingsplan, intern it-efteruddannelse af alle lærere d) Systematiseret videndeling ift. pædagogiske it-værktøjer og it-projekter og fremtidssikring af skolens it-platforme. a) Der udvikles og udbydes flere virtuelle hf-fag/niveauer i samarbejde med partnerskolerne VUC Holstebro og VUC Viborg. Administrationen af virtuelle udbud kvalitetssikres. b) Der gennemføres forsøg med it-baseret eksamen i hf engelsk eller dansk. Elevtilfredshedsundersøgelsen i efteråret 2014 dokumenterer en større elevtilfredshed i forhold til lærernes brug af it i undervisningen. c) Skolens samlede it-kompetenceudviklingsplan implementeres i 14/15. Der evalueres i forhold til lærernes vurdering af opnåede it-kompetencer. d) Der afvikles temakurser /inspirationseftermiddage om anvendelsen af digitale læremidler. Der udarbejdes konkrete beskrivelser af gennemførte it-projekter Alle elever tilbydes mulighed for at benytte Office-pakken 365 Samarbejdet mellem skolens it-ressourcepersoner systematiseret med henblik på kvalificeret fremtidssikring af skolens it-platforme et vægter 20% 3

4 3. Evaluering a) Fortsat udvikling og implementering af formativ og summativ undervisningsevaluering. b) Øget brug af evaluering som redskab til at understøtte den enkelte elevs læring mest mulig. c) Øget elevtilfredshed ift. lærernes brug af faglig/pædagogisk feedback til den enkelte elev. a) Evaluering er tema på pædagogisk dag b) Faggrupper udarbejder konkrete formative evalueringsværktøjer målrettet pædagogisk udvikling. c) Elevtrivselsundersøgelsen i efteråret 2014 dokumenterer tilfredshed med lærernes brug af feedback. et vægter: 20% 4

5 4. Skolens interne og eksterne samarbejdsrelationer a) Styrkelse af et aktivt socialt læringsmiljø for kursisterne b) Fortsat styrkelse af skolens profil og omdømme gennem lokale samarbejdsrelationer c) Øget medarbejdertilfredshed og medarbejderinvolvering gennem intern videndeling og samarbejdsrelationer både administrativt, fagligt og pædagogisk. a) Planlægning og implementering af skoleaktiviteter ud over den faglige undervisning (frivillig idræt, fællesarrangementer, ekskursioner) Elevtilfredshedsundersøgelsen dokumenterer en øget tilfredshed med skolens læringsmiljø. b) Dokumentation af mindst to samarbejdsprojekter med lokale samarbejdspartnere. Der gennemføres i efteråret 14 en brugerundersøgelse for nye elever/kursister: Hvorfor har de valgt skolen? Elevtilfredshedsundersøgelsen 2014 dokumenterer en øget elevtrivsel, herunder vurderingen af undervisningen og underviserne. c) Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen forår 2015 dokumenterer medarbejdertilfredshed og medarbejderinvolvering med særligt fokus på tilfredshed i vurdering af: skolens profil, omdømme og udviklingsorientering, samarbejde og muligheder for personlig og faglig udvikling. et vægter: 30% 5

6 Ekstrarammen a) Færdiggørelse af ny tilbygning med indretning af lokaler og fællesareal i forsommer 2015 b) Udarbejdelsen af en langsigtet vedligeholdelsesplan for den nye bygning c) Lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne d) Målrettet indsats mod frafald, herunder kvalitetssikring af skolens støtteordninger (SPS, studievejledere, læsevejledning, coach, psykolog, AKT-lærer og ordblindeafdeling) a) Sikring af fremdrift og opfølgning på byggeriet, således at budget og færdiggørelse overholdes. b) Vedligeholdelsesplan for den nye bygning foreligger. c) Mere lærertid sammen med elever i form af studietimer(avu), dobbeltlærerordning, omlagt skriftlighed, andre læringsaktiviteter dokumenteres kvantitativt. d) Gennemførselskvotient i alle afdelinger opgøres kvantitativt. Skolens gennemførselskvotient på det 2-årige hf og AVU fastholdes, mens gennemførsel på hf enkeltfag styrkes i forhold til landsgennemsnittet. Der udarbejdes et evalueringsnotat, som dokumenterer omfanget af skolens samlede fastholdelsestiltag i form af støtteordninger. Resultatopgørelsesperiode Kontrakten omfatter resultatopgørelsesperioden: 1. august 2014 med opgørelse af resultater pr. 31. juli Kontraktens fremdrift evalueres medio marts Vurdering af målopfyldelse Ved udløbet af resultatperioden udarbejder rektor en samlet dokumentation, der beskriver realiseringen af de angivne mål i kontrakten. Det beskrives, i hvilken udstrækning kontraktens mål er opfyldt. Resultatopfyldelsen drøftes i bestyrelsen efter dialog med lederen. Vurderingen af målopfyldelsen foretages af den samlede bestyrelse uden lederens tilstedeværelse. Graden af målopfyldelse svarer til udbetalingsprocenten. Afbrydelse af kontrakten Denne kontrakt er knyttet til det bestående ansættelsesforhold. Ved fratræden i kontraktperioden vurderer bestyrelsen efter indstilling fra rektor, i hvilken udstrækning målene er nået med henblik på en forholdsmæssig udbetaling. Ved længerevarende sygdom vurderer bestyrelsen ved periodens udløb resultatkontraktens opfyldelse. 6

7 Kontraktændring Genforhandling af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og når parterne er enige herom. Begge parter kan tage initiativ til en genforhandling af kontrakten. Dato: Bestyrelsesformand Rektor 7

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Afrapportering af Resultatlønskontrakt

Afrapportering af Resultatlønskontrakt Afrapportering af Resultatlønskontrakt For rektor Kirsten Danving for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved selvejende institutioner

Læs mere

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Afrapportering lønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor om skolens

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017

Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017 Vision og strategi Herning HF og VUC på vej mod 2017 1 2 Indhold Indledning... 3 Strategiprocessen... 3 Tilfredshedsundersøgelser... 3 Visions- og strategidag... 3 Medarbejdernes arbejde med visioner og

Læs mere

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området.

Denne side giver et samlet overblik over områderne og bestyrelsens beslutning om målopfyldelsesgraden på området. Aarhus, oktober 2014 Udmøntning af rektors resultatkontrakt 2013 2014 Rektors resultatkontrakt 2013 2014 består af en basisramme og en ekstraramme med hver tre indsatsområder; i alt 6 indsatsområder med

Læs mere

Udgangspunktet er Søren Harnows model over samarbejdsformer:

Udgangspunktet er Søren Harnows model over samarbejdsformer: Resultatlønskontrakt for rektor ved Varde Gymnasium gældende for skoleåret 2014-15 1. Formål med resultatlønskontrakten Resultatlønskontrakten med den øverste leder skal tjene følgende overordnede formål:

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1

Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 Fastholdelsesstrategi for VUC Skive-Viborg Ver. 1.1 1 1. Indledning De uddannelsespolitiske målsætninger om uddannelse til flere (95- og 60-procent-målsætningerne) stiller uddannelsesinstitutionerne over

Læs mere

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015

Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 Opsummering af strategiske indsatser 2015-2016 VUC Roskilde Juni 2015 1 VUC Roskilde Indsatsområde 2015-2016 Udvikling af organisationen: med fokus på trivsel, effektive processer, kommunikation og markedsføring

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner

Forår. Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Forår 15 Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014-15 Inklusiv Handleplaner Årsrapport for Viby Gymnasium Skoleåret 2014 2015 Som en del af skolens kvalitetspolitik skal ledelsen efter hvert skoleår

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC. Tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00

Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC. Tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00 Referat af bestyrelsesmøde Herning HF og VUC Tirsdag den 26. november 2013 kl. 16.00 I mødet deltog: Jonna Jensen, Christian Aagaard, Anny Overgaard, Ole Mynster Herold. Fra ledelsen deltog Marianne Dose

Læs mere

STRATEGI for KVUC 2014-16

STRATEGI for KVUC 2014-16 STRATEGI for KVUC 2014-16 - Planlægning for nøgleområder Indhold: 0. Præsentation og læsevejledning Side 2 1. Uddannelser og udbud Side 3 2. Pædagogik og didaktik Side 17 3. Personale arbejdsforhold Side

Læs mere

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014

STRATEGI 2012-14. Godkendt af bestyrelsen december 2011. STRATEGI 2012-2014 STRATEGI 2012-2014 1 KVUC : STRATEGI 2012-14 Indholdsfortegnelse Indledning og terminologi.3 1. Uddannelser og udbud 4 2. Pædagogik og didaktik.12 3. Personale arbejdsforhold..18 4. Kursister arbejdsforhold/læringsmiljø.....23

Læs mere

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Kvalitetsbeskrivelse 1 for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Dette notat beskriver rammerne for arbejdet med kvalitetsudviklingen af skolens aktiviteter. Beskrivelsen skal fastholde sigtet og logikken

Læs mere

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0%

Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing. Se under ekstrarammen 0% Basisramme maksimalt udmøntes kr. 80.000- Strategiområde Mål Indikator Vægtn ing Mål opfyldelse Rammevilkår Lovgivning Politiske målsætninger Økonomi Se under ekstrarammen 0% Kursister, Målgrupper rekruttering

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Resultatlønskontrakt mellem

Resultatlønskontrakt mellem Resultatlønskontrakt mellem Tage Andersen Navn og cpr-nummer og Bestyrelsesformand Søren Sørensen p.b.v Nærmeste leder (navn og initialer) Resultatlønskontrakten gælder for skoleåret 2012/2013 og skal

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. februar 2013 D A G S O R D E N til 32. møde i bestyrelsen torsdag den 7. februar 2013 kl. 17.00-19.30 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af fra møder i bestyrelsen den 30. oktober

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Bilag til bestyrelsesmødet den 20.9.2012. Rapport fra rektor

Læs mere

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner:

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner: Resultatlønskontrakt for Rektor Povl Markussen, Sankt Annæ Gymnasium, 2011 Kontrakten gælder for gymnasiedelen for kalenderåret 2011, og skal ses i sammenhæng med udviklingskontrakt indgået for folkeskoledelen

Læs mere