Kommentar og uddybning af Studieplanen for STK og hf-e , v5 26/8, 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentar og uddybning af Studieplanen for STK og hf-e 2015-16, v5 26/8, 2015"

Transkript

1 Kommentar og uddybning af Studieplanen for STK og hf-e , v5 26/8, 2015 De to første uger (33-34): Onsdag 12/8 Torsdag 13/8: Mandag 17/8: Kl. 9-11: AR (på FA) Kl : Kursusdag om it-brug: LudusWeb: Studieplan og adm. af skr. opgaver Office365 (basic) og Ny Fronter Planlægningsdag for studenterkursus og hf-klasser Introdag 1 på Studenterkursus Introdag 1 på hf-klasserne (fagpakker, hf-pakker, nf og ks Tirsdag 18/8: Undervisningen starter på studenterkursus, hf-klasser, hf-e og stx-e Fredag 21/8: Formiddag: alm. undervisning for alle, såvel STK som hf, frem til Ingen undervisning om eftermiddagen! Eftermiddag: Introdag 2 i Frberg have for studenterkursus og hf-klasser Fredagscafé for alle på FA kl Studievalg arrangementer: uge 36 Torsdag 3/9 (Studievalg): PP: Rundtur i STK2-klasser med orientering om læreanstalternes besøgsuge (uge 43) PP: Rundtur i hf-danskklasser (1.år og etårsholdet) samt fagpakker med 20 min. orientering om Studievalg. Fortsættes evt. 17/9 uge 38 Torsdag 17/9: ((tages i brug, hvis PP ikke har nået alle klasser d. 3/9) PP: Rundtur i hf-danskklasser (1.år og etårsholdet) samt fagpakker med 20 min. orientering om Studievalg Uge 43 uge 44 Besøgsdage på læreanstalterne for såvel STK2-elever som hf-kursister Torsdag 29/10: Screening af 2.årsklasserne. Screeningen tager min. PP besøger klasserne, hvor screeningen finder sted. Der vil tilgå mail til de berørte kolleger. Fredag 30/10: Screening af hf (fagpakker, hf-pakke, dansk-hold: 2.årsholdene samt etårsholdet) Screeningen tager min. PP besøger klasserne, hvor screeningen finder sted. Der vil tilgå mail til de berørte kolleger. uge 3 Uge 4 Uge 6 Torsdag 21/1: Studievalg for 2.årsklasserne: At søge og blive optaget. Arrangementet afholdes som et fælles foredrag for alle klasser. 3 lektioner i Multisalen. Kl : Studievalgsorientering i 613k Mandag 25/1 Kl : Studievalgsorientering i 614k Tirsdag 9/2 kl. 10: Arrangement i Bellacenteret for 2.årsklasserne og hf. Temaer: Studie- og karrieredag samt Uddannelse uden grænser

2 Der er undervisning kl. 8-10, derefter kaffe + rundstykke ved busserne kl. 10, hvorefter der køres til Bellacenteret. Studievalg sørger for busser uge 8 Torsdag 25/2: Studievalg for hf i Multisalen Tema: At søge og blive optaget : hf-fagpakkerne : kursister, der afslutter en hel hf uge 9 Mandag 29/2, kl : Studievalg: fælles infomøde om Kvote 2 Frivilligt arrangement for både STK og hf (de, som afslutter en uddannelse) uge 11 Tirsdag 15/3: Screening af 1.årsklasserne Screeningen tager min. Klasserne hentes af PP til F-107, hvor screeningen finder sted. Der vil tilgå mail til de berørte kolleger. Eksamen i c-fagene på STK 1.år uge 1 Man-tirsdag 4-5/1-15 (hvis der ikke afholdes eksamen, er der alm. undervisning) Terminsprøver uge 10 (uge 11 uge 12 uge 13 uge 13 Onsdag 9/3: Morgensamling om terminsprøverne Onsdag 18/3 fredag 20/3: Terminsprøver for avu på FA?) Påskeferie Tirsdag 29/3 -mandag 4/4: Afholdelse af terminsprøver (samtidig med Da/Hiopgaveforløbet på 1. år) Ons-fredag 30/3-1/4 : Afholdelse af prøveeksamen for hf Pædagogiske dage: Uge 11 Mandag 14/3 Morgensamlinger: Mandag 24/8 2. år: SRP (1.fase) Torsdag 17/9 1. år: AT1 ( Classic ) 2. år: AT4 med og uden innovation Tirsdag 20/10 2. år: SRP (2. fase) samt orientering om screening i forb. m. Studievalg Mandag 30/11 1.år: AT2 med innovation - og c-eksamen. Fredag 4/12 kl år: SRP-udlevering Onsdag 6/1 1. år: SRO Mandag 25/1 2. år: Orientering om Bellacenterdagen ATsynopsisforløbet (udlevering af CDrom) Onsdag 9/3 1. år: Da/Hi-opgaven og screening (Studievalg) 2. år: Terminsprøverne

3 1. kursusklasse: Kronologiforløbet dansk / historie: Dette forløb aftales alene mellem dansk- og historielærerne. Projekt På sporet? : Den overordnede ramme for projektforløbet i teamets egne fag er planlagt af teamet på planlægningsdagen i starten af skoleåret. Der foreligger en basismodel, som de enkelte team kan bruge i selvvalgt omfang. De enkelte team udformer og gennemfører deres egen version af Projekt På sporet? ud fra nedenstående basismodel. Uge 37: Uge 38: Uge 39: Kompetenceafdækning af eleverne (studiekompetencer, faglige kompetencer og sociale kompetencer). Foretages af teamet i de fag, som teamlærerne underviser i i klassen. Møde mellem team, klassens lærere og studievejleder: Orientering om og drøftelse af resultatet. Beslutning om udmelding til de enkelte elever. Kaffemøde med klassen. Evalueringsresultatet udleveres ved enkeltsamtaler. Aktiviteter igangsættes, og Studiecentret inddrages. AP: ny model - starter først efter efterårsferien! Forløbet gennemføres med 64 lektioner á 25 min, fordelt og planlagt således på henholdsvis Latin, Engelsk, og Dansk: Latin (40 lektioner) uge Engelsk (10 lektioner) lægges indenfor ugerne Dansk (10 lektioner) lægges indenfor ugerne AP-timerne i Engelsk og Dansk ligger i fagets timer. Latintimerne planlægges med særligt skemalagte timer i de ugerne Latinpositionerne uden for uge står til disposition, og kan fx bruges af læsevejlederne eller fag, der mangler timer. Uge 45 Uge 50 Uge 51 Onsdag 5/11 kl : Sprogzone-foredrag om Sprog i den virkelige verden samt Dialekter og andre lekter. AP-test. Tidspunktet afhænger af skemaet (en fællesfags-dobbeltlektion) AP-sygetest. Tidspunktet afhænger af skemaet AT generelt: AT1 afholdes som en classic -udgave- og AT2-forløbet afholdes som AT med innovation, dvs. organiseret på grundlag af innovationsprocessen (fx KIE-model, Åbne/lukke-model eller Kalundborgmodellen) og med henblik på B-opgaven som rollemodel. AT4-forløbet afholdes som en to-sporsudgave, dvs. med henblik på såvel A- som B-opgaven som rollemodel. ATforløbene AT1, AT2 og AT4 kan planlægges med AT-vinger i ugerne før og efter selve ATugen. I ATvingerne forbereder og efterbehandler de deltagende fag AT-forløbet i deres egne skematimer men som AT-timer. Modellen er en mulighed og ikke et påbud! Man kan således som

4 deltagende fag vælge at bruge skematimerne som fagets timer eller som AT-timer (kan afhænge af mulighederne for at få afholdt fagets timer på et andet tidspunkt). AT1 (Classic): Afholdes i uge 40 og 41. Uge 38 Torsdag 17/9: Morgensamling: Om AT1 Uge 40 AT1-vinge og start om torsdagen på selve AT1-forløbet Det udvidede antal dage skal blandt andet bruges til en grundig fundering af fakultetsforståelsen og de deltagende fags metoder Uge 41 AT1 Bemærk, at AT4 (med årsprøve) er placeret i den samme uge. AT1-forløbet gennemføres med et tema ligesom de andre AT-forløb, tonet på flere måder: med vægt på fakultetsforståelsen, med vægt på mundtlig formidling og med vægt på igangsættelse af processen frem mod at være studerende / tilegnelse af studiemetodik. Særlige metoder i fagene med mundtlig fokus (fx interviewteknik, foredrag etc.) inddrages. retoriske elementer (appelformer, talegenrer) de 5 s er: stof, struktur, sprog, stikord, scene (selvstændigt kapitel i Systime: AT tale) introduktion til at arbejde med PPT og netsøgning fakulteterne og kompetencetænkningen introduceres og udfoldes af faglærerne, introduktion til videnskabsteori (stilfærdigt og tilpasset omfang og niveau) AT2 med innovation: Afholdes i uge 51 Uge 49 Mandag 30/11: Morgensamling: Om AT2 med innovation Uge 50 AT2-vinge Uge 51/52 AT2 fra onsdag 16/12 til tirsdag 22/12 (omlagt undervisning) Uge 1 Muligvis AT2-vinge (hvis der har været omlagt undervisning på grund af repetition i c-eksamensfag) Ugerne før og efter AT-ugen betragtes som AT-vinger, hvor de deltagende hold forbereder og efterbehandler ATforløbet i deres egne skematimer, men som ATtimer. Bemærk dog, at undervisningen i uge 1 (AT-vingen) kan være påvirket af eksamen i c-fagene (hvis eksamen). Placeringen af AT2 er ikke optimal. Vi har i de to foregående år placeret AT2 en uge tidligere af hensyn til repetition i c-fagene. Det har været rimeligt kompliceret at få undervisningen til at fungere, og der har været en del utilfredshed med modellen. Der blev for mage huller i skemaet og eleverne var umotiverede for alm. undervisning, så nu går vi tilbage til den gamle model. Fokus i dette modul er udover innovationsprocessen - på den skriftlige dimension (træning af problemformulering, spidsformulering, problemstillinger, argumentationskæde, konklusion) og genreforståelse (de forskellige opgavetyper og hvad der lægges vægt på i disse fx ved brug af de 4 f er: fokus, færdigheder, faglighed, formidling, fra Systime: AT tale). Det kan overvejes, om der også skal være et indlæg om brugen af kilder og baggrundslitteratur samt en introduktion til UR- KUND. AT3 og Da/Hi-opgaven (foreløbig plan) Afholdes i uge 13. AT3 afholdes på første år samtidig med terminsprøveafholdelsen på andet år.

5 AT3 er et da/hi-forløb centreret om og afsluttet med da/hi-opgaven. Dansk- og historielærerne vælger selv tema. Der afsættes i alt 5+1 dage til dette AT-forløb (ingen alm. undervisning). Uge 10 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Onsdag 9/3: Morgensamling om Da/Hi-opgaven Påskeferie Tirsdag 29/3 - mandag 4/4. Faglig fundering, introduktion til opgave-genren, valg af fag, ekstern ekskursion og problemformuleringsdag. Fredag 8/4 Hjemmeskrivedag Mandag 11/4: Aflevering i receptionen ½ time før man møder til sine timer. Udskrivningsmulighed i Studiecentret organiseres Herefter arbejde med synopsis og fremlæggelse af denne. Modellen med synopsisudarbejdelse og fremlæggelse på bagkanten (uge 15-16) fungerer som demo-rollemodel for synopsisårsprøven på 2. år (i AT4). Studieretningsopgaven - SRO: Placeres i ugerne 2-6 med samme struktur og indhold som sidste år. Dvs. en fælles opgave for hele studieretningsholdet, formuleret af de to deltagende studieretningsfag. (Teamet koordinerer) Uge 1 Onsdag 6/1: Morgensamling med intro om Studieretningsopgaven Uge 3 Uge 4 Uge 5 Torsdag 21/1 Vejledningsdag. Ingen undervisning på 1.år. Onsdag 27/1 Færdigskrivedag (ingen mødepligt). Bemærk: samme dag kl er der AT-kickstart på 2. år. Tirsdag 2/2 Aflevering i receptionen hos Marianne, når man møder i skole. Der organiseres udskrivningsmulighed i Studiecentret. 2. kursusklasse: AT4 med synopsisårsprøve (rollemodel for den ordinære prøve) AT4-forløbet afholdes som en to-sporsudgave, dvs. med henblik på såvel A- som B-opgaven som rollemodel. De enkelte studieretninger vælger selv deres tema/emne blandt de ressourcerum, som UVM har udarbejdet til de forrige ATsynopsisprøver med og uden innovativt løsningsforslag. Klassens lærere aftaler på planlægningsdagen i august, hvordan AT4-forløbet skal afholdes: hvor mange fag og hvor mange lærere skal involveres? Den mundtlige prøve afholdes på begge spor (Aopgave og B-opgave) med hver to lærere i de deltagende fag uge 38 Torsdag 17/9: Morgensamling om AT4 ATforløbet strækker sig over 7 dage: uge 40 Torsdag og fredag De to dage er rene AT-dage, altså ingen alm. undervisning. Torsdag 1/10: Formiddag: Workshops (rotation) om de tre fakulteter. Eftermiddag: De deltagende fags metoder i klassen Fredag 2/10: Faglig fundering i de deltagende fag opdelt i to spor

6 uge 41 Mandag 5/10 til fredag 9/10: Mandag og tirsdag: Skrive og vejledningsdage - opdelt i to spor. Synopsen afleveres elektronisk om tirsdagen senest kl Onsdag: Dagen indledes med et fælles oplæg (i klasserne) om udformning af talepapir. Eleverne arbejder derefter i par-grupper med udformningen af et talepapir. Lærerne er konsulenter og inddrages ad hoc. Også udformningen af studierapporten inddrages i arbejdet. Torsdag og fredag: Årsprøve. Denne gennemføres på samme måde som ved eksamen, med inddragelse af studierapporten og brug af talepapir (30 min pr eksamination). Det er ikke tanken, at der skal eksamineres på sædvanlig vis efter modellen. Det er snarere tanken, at der eksamineres i kortere tid (måske svarende til 24 min pr eksamination), således at der voteres fremadrettet og bruges tid på at forklare eksaminanden karakteren og pege på gode og mindre gode elementer i eksaminandens fremlæggelse og dialog under eksamen. Bemærk: De lærere, hvis fag deltager i AT4, skal ikke have anden undervisning torsdag fredag (prøvedagene). Studieretningsprojektet - SRP: Projektperioden opdeles i to faser. Opdelingen i to faser gør det muligt at deltage i 1. bølge af indberetningerne til UV, hvilket betyder, at eleverne vil kunne få udleveret deres karakter relativt tidligt i det nye år. I den første fase (som ligger før efterårsferien) vælger eleverne fag, konfererer med deres vejledere og pejler sig frem mod et valg af område, som dog først skal træffes endeligt efter efterårsferien. I anden fase (efter efterårsferien) vælges endeligt fag og område. Herefter vejledes der på sædvanlig vis. I anden fase indlægges der to hele vejledningsdage, henholdsvis 5/11 og 17/11. Bemærk, at første fase i SRP starter en uge tidligere end i det forrige skoleår. Uge 35 Mandag 24/8: Morgensamling for 2.årsklasserne, om SRP Uge 37 Uge 42 Uge 43 Uge 44 Uge Uge 45 Uge 47 Onsdag 9/9: Valg af SRP-fag afleveres til Niels Knap inden kl. 14. Vejledere fordeles og udpeges. Individuel vejledning med henblik på afklaring af endeligt fag og område (sker i ugerne op til efterårsferien). Efterårsferie Tirsdag 20/10: Morgensamling om SRP (2. fase) Mandag 26/10: Valg af område afleveres hos Niels Knap inden kl. 14. Den endelige oversigt over elevernes valg af fag og område udleveres til de berørte lærere. Gennemføres de individuelle samtaler og konsultationer Torsdag 5/11: SRP-vejledningsdag. Ingen undervisning på 2.år. Tirsdag 17/11: SRP-vejledningsdag. Ingen alm. undervisning på 2. år. Uge 49 Onsdag 2/12 afleverer lærerne opgaveformuleringer hos Niels Knap inden kl. 14

7 Uge Tirsdag 8/12 kl : Eftermiddagssamling: Udlev. af opgaver til eleverne. Projektskrivning (hvor undervisningen er aflyst på 2. kursusklasse). Vejledning (særlige vilkår) i skriveperioden Tirsdag 22/12: SRP afleveres hos Niels Knap senest kl og så er det jul..;-) ATsynopsiseksamen: Er et meget langt forløb, som strækker sig fra ultimo januar og frem til eksamen. For at få eleverne skudt i gang indledes forløbet med en kickstart og derefter er der en pause med vinterferie, før slutspurten sættes ind sidst i forløbet med vejledningsdag, individuel vejledning og hjemmeskrivedag. Selve afleveringen vil finde sted om tirsdagen efter en god lang weekend og skrivedag om mandagen ;-).. Uge 3 Torsdag d. 21/1: CDrom med ressourcerum udleveres til lærerne (skal behandles dybt fortroligt). CDrommen ankommer muligvis tidligere, og vil i så fald straks blive udleveret. Uge 4 Mandag 25/1: Kl : Morgensamling om AT-forløbet. På morgensamlingen offentliggøres det centralt udmeldte materiale (ressourcerummet) ved udlevering af en CD-rom til hver enkelt elev. Efter CD-romudleveringen holdes der brainstorm i Multisalen med brug af plancher og postits, De lærere, som skulle have haft klassen ifølge skemaet, deltager og koordinerer brainstormen for de enkelte klasser. Brainstormen afsluttes med fernisering, hvor eleverne kan går rundt til de enkelte plancher og få ideer kl.15-18: De lærere, som har undervisning i 2.årsklasserne, undersøger - i faggrupper eller fagfamiljegrupper - ressourcerummet med henblik på afdækning af de faglige muligheder i materialet, således at den første vejledning kan blive så effektiv som mulig. Onsdag 27/1 afholdes der kickstart : en vejledningseftermiddag kl Det forventes, at eleverne frem til dagen har orienteret sig i materialet. På selve vejledningsdagen afprøves forskellige ideer under vejledning af lærerne (formentlig skal lærerne cirkle rundt, også til andre end deres egne elever ). Eleverne arbejder efterfølgende videre med deres ideer, og de formulerer (i stikordsform) deres emne, problemstillinger, evt. materiale og endelig vælger de de to fag, som skal være bærende i projektet. Uge 5 Tirsdag 2/2 kl.12: Eleverne afleverer foreløbigt fagvalg til ATsynopsis hos Niels Knap Uge 6 Torsdag 11/2 kl afholdes en ½ vejlednings- og skrivedag. Her får eleverne respons på deres oplæg og vejledning til det videre arbejde med deres oplæg. Vejledning og respons skal give eleverne en klar fornemmelse af, om de er på rette spor med deres arbejde. Vejlederne udarbejder en oversigt for vejledningen (koordinér med den anden vejleder).

8 Vejlederne afholder i uge 8-9 (og igen i uge 10-11) individuelle vejledningssamtaler med deres skrivere, så vidt muligt med ½ time i uge 8-9 og ½ time i uge 11. Synopsisskriverne vejledes således i 2 * ½ time i begge deres fag i løbet af disse uger. Eleverne får her respons på deres udkast til problemformulering fra lærerne under overskriften: Er dette eksaminerbart, og åbner dette mulighed for at evaluere de faglige mål? Uge 7 Uge 8 Uge 10 Vinterferie Mandag 22/2 kl afleverer eleverne deres endelige valg af fagkombination til Niels Knap (med vejlederunderskrift). Administrationen indtaster oplysningerne til brug for eksamensafdelingen. I dagene op til mandag d. 23/2 udarbejder eleverne deres udkast til overordnet problemformulering og et antal problemstillinger, som efter planen kan indgå (skrives også på blanketten, der afleveres). Individuel vejledning (½ time pr vejleder). Herefter arbejder eleverne på egen hånd med deres synopsisskrivning frem til fredag d. 11/3 Fredag 11/3 afholdes en hel respons- og skrivedag (9-15). Eleverne får her respons på deres udarbejdede synopsis (det forventes, at eleverne præsenterer dels deres synopsis, dels de valg, de har foretaget mht. hvilke problemstillinger og konklusioner, der hovedsageligt udfoldes i synopsen, hvilke der hovedsageligt reserveres til den mundtlige fremlæggelse (nb! talepapir), og hvilke ideer, der er til samtaledelen). Uge 11 Mandag 14/3: Hjemmeskrivedag (undervisningen aflyst på 2. år) Bemærk: Der afholdes på denne dato Pædagogisk dag Tirsdag 15/3: Kl afleveres den færdige synopsis hos Niels Knap i 3 eksemplarer. Forklæde hertil er udleveret i ugen op til aflevering. Uge 21/22 Selve eksamen forventes afholdt (formentlig?). Niels Knap

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år,

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling

Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Inspirationskatolog Erfaringsudveksling Kompetenceplaner med udgangspunkt i introduktionskursus 1 af 121 Indholdsfortegnelse Inspirationskatalog i forbindelse med hf-konferencen den 11. november 2009 på

Læs mere

HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:

HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger: HF-INTRO 0/ Plan for introduktionskurset på HF.hf-klasserne involveres i skolens almindelige intro for. klasserne. HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

Progression og stilladsering

Progression og stilladsering D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Progression og stilladsering Forsøgs- og udviklingsprojekter vedr. skriftlighed i de gymnasiale uddannelser 2011-12

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling Ifølge læreplanen udmelder Undervisningsministeriet emne og overordnede problemstillinger som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse.

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl.

Øverst ansvarlig for skolens praktikpladskontor er Claus Øgendahl. Skolens navn: Indgang: TietgenSkolen Tietgen HG Lerchesgade 29 5000 Odense C Tlf. 65 45 26 00 E-mail: hg@tietgen.dk Hjemmeside: www.tietgen.dk Den merkantile indgang Medarbejdere Øverst ansvarlige for

Læs mere

VIRTUEL MANUAL. Tønder Gymnasium og Hf 2004-05

VIRTUEL MANUAL. Tønder Gymnasium og Hf 2004-05 VIRTUEL MANUAL Tønder Gymnasium og Hf 2004-05 Virtuel Manual 2004-05 Tønder Gymnasium og HF Astronom Hansensgade 9 6270 Tønder tlf. 74 72 60 23 www.toender-gym.dk Virtuelle konsulenter: bidragydere: Kirsten

Læs mere

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor

Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor Kvalitetssystemet for Rysensteen Gymnasium - en rapport udfærdiget af kvalitetsgruppen og rektor 1 1. LOVGRUNDLAGET 3 2. SAMMENHÆNG MELLEM SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG OG DEN VALGTE STRATEGI FOR SELVEVALUERING

Læs mere

Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering

Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af afdelingsleder Kaali Olsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

3. udgave af Nyhedsbrevet uden navn

3. udgave af Nyhedsbrevet uden navn 3. udgave af Nyhedsbrevet uden navn Uge 39 Mandag 23/9 Pædagogisk grundkursus for nyere lærere: 8.00-14.00 VG-på tværs-møde i klasserne: 9.30-10.00 Tirsdag 24/9 Onsdag 25/9 Bio-talent 9.00-16.00 Torsdag

Læs mere

Her kan du læse om. CHF, LHL og LFN redigeret 10-6-2008 1

Her kan du læse om. CHF, LHL og LFN redigeret 10-6-2008 1 Her kan du læse om Etablering af klasserumskultur... 2 Hvad kan klasserumskultur omhandle?... 2 Redskaber til etablering af klasserumskultur.... 3 32 kommentarer fra elever som en lærer absolut ikke gider

Læs mere

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015

Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 B Skriftlige og mundtlige prøver til studentereksamen for 2g og 3g maj-juni, august og december 2015 Indhold: Prøvekalender for de almengymnasiale uddannelser 2015... s. 2 STX-bekendtgørelsens læreplaner

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Studieplan for studieretningsforløbet

Studieplan for studieretningsforløbet Erhvervsgymnasiet Studieplan for studieretningsforløbet Overordnet struktur og indhold Årgang 2005-2008 Indhold Side 1. Studieretningsforløbets overordnede struktur og indhold 2 2. Studieområdet i studieretningsforløbet

Læs mere

TG S KVALITETSSYSTEM

TG S KVALITETSSYSTEM Tårnby Gymnasium & HF September 2014 TG S KVALITETSSYSTEM TG s kvalitetssystem angiver, hvorledes TG opfylder bekendtgørelsens krav 1 om kvalitetsudvikling og resultatvurdering af uddannelsen og undervisningen.

Læs mere