Kommentar og uddybning af Studieplanen for STK og hf-e , v5 26/8, 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentar og uddybning af Studieplanen for STK og hf-e 2015-16, v5 26/8, 2015"

Transkript

1 Kommentar og uddybning af Studieplanen for STK og hf-e , v5 26/8, 2015 De to første uger (33-34): Onsdag 12/8 Torsdag 13/8: Mandag 17/8: Kl. 9-11: AR (på FA) Kl : Kursusdag om it-brug: LudusWeb: Studieplan og adm. af skr. opgaver Office365 (basic) og Ny Fronter Planlægningsdag for studenterkursus og hf-klasser Introdag 1 på Studenterkursus Introdag 1 på hf-klasserne (fagpakker, hf-pakker, nf og ks Tirsdag 18/8: Undervisningen starter på studenterkursus, hf-klasser, hf-e og stx-e Fredag 21/8: Formiddag: alm. undervisning for alle, såvel STK som hf, frem til Ingen undervisning om eftermiddagen! Eftermiddag: Introdag 2 i Frberg have for studenterkursus og hf-klasser Fredagscafé for alle på FA kl Studievalg arrangementer: uge 36 Torsdag 3/9 (Studievalg): PP: Rundtur i STK2-klasser med orientering om læreanstalternes besøgsuge (uge 43) PP: Rundtur i hf-danskklasser (1.år og etårsholdet) samt fagpakker med 20 min. orientering om Studievalg. Fortsættes evt. 17/9 uge 38 Torsdag 17/9: ((tages i brug, hvis PP ikke har nået alle klasser d. 3/9) PP: Rundtur i hf-danskklasser (1.år og etårsholdet) samt fagpakker med 20 min. orientering om Studievalg Uge 43 uge 44 Besøgsdage på læreanstalterne for såvel STK2-elever som hf-kursister Torsdag 29/10: Screening af 2.årsklasserne. Screeningen tager min. PP besøger klasserne, hvor screeningen finder sted. Der vil tilgå mail til de berørte kolleger. Fredag 30/10: Screening af hf (fagpakker, hf-pakke, dansk-hold: 2.årsholdene samt etårsholdet) Screeningen tager min. PP besøger klasserne, hvor screeningen finder sted. Der vil tilgå mail til de berørte kolleger. uge 3 Uge 4 Uge 6 Torsdag 21/1: Studievalg for 2.årsklasserne: At søge og blive optaget. Arrangementet afholdes som et fælles foredrag for alle klasser. 3 lektioner i Multisalen. Kl : Studievalgsorientering i 613k Mandag 25/1 Kl : Studievalgsorientering i 614k Tirsdag 9/2 kl. 10: Arrangement i Bellacenteret for 2.årsklasserne og hf. Temaer: Studie- og karrieredag samt Uddannelse uden grænser

2 Der er undervisning kl. 8-10, derefter kaffe + rundstykke ved busserne kl. 10, hvorefter der køres til Bellacenteret. Studievalg sørger for busser uge 8 Torsdag 25/2: Studievalg for hf i Multisalen Tema: At søge og blive optaget : hf-fagpakkerne : kursister, der afslutter en hel hf uge 9 Mandag 29/2, kl : Studievalg: fælles infomøde om Kvote 2 Frivilligt arrangement for både STK og hf (de, som afslutter en uddannelse) uge 11 Tirsdag 15/3: Screening af 1.årsklasserne Screeningen tager min. Klasserne hentes af PP til F-107, hvor screeningen finder sted. Der vil tilgå mail til de berørte kolleger. Eksamen i c-fagene på STK 1.år uge 1 Man-tirsdag 4-5/1-15 (hvis der ikke afholdes eksamen, er der alm. undervisning) Terminsprøver uge 10 (uge 11 uge 12 uge 13 uge 13 Onsdag 9/3: Morgensamling om terminsprøverne Onsdag 18/3 fredag 20/3: Terminsprøver for avu på FA?) Påskeferie Tirsdag 29/3 -mandag 4/4: Afholdelse af terminsprøver (samtidig med Da/Hiopgaveforløbet på 1. år) Ons-fredag 30/3-1/4 : Afholdelse af prøveeksamen for hf Pædagogiske dage: Uge 11 Mandag 14/3 Morgensamlinger: Mandag 24/8 2. år: SRP (1.fase) Torsdag 17/9 1. år: AT1 ( Classic ) 2. år: AT4 med og uden innovation Tirsdag 20/10 2. år: SRP (2. fase) samt orientering om screening i forb. m. Studievalg Mandag 30/11 1.år: AT2 med innovation - og c-eksamen. Fredag 4/12 kl år: SRP-udlevering Onsdag 6/1 1. år: SRO Mandag 25/1 2. år: Orientering om Bellacenterdagen ATsynopsisforløbet (udlevering af CDrom) Onsdag 9/3 1. år: Da/Hi-opgaven og screening (Studievalg) 2. år: Terminsprøverne

3 1. kursusklasse: Kronologiforløbet dansk / historie: Dette forløb aftales alene mellem dansk- og historielærerne. Projekt På sporet? : Den overordnede ramme for projektforløbet i teamets egne fag er planlagt af teamet på planlægningsdagen i starten af skoleåret. Der foreligger en basismodel, som de enkelte team kan bruge i selvvalgt omfang. De enkelte team udformer og gennemfører deres egen version af Projekt På sporet? ud fra nedenstående basismodel. Uge 37: Uge 38: Uge 39: Kompetenceafdækning af eleverne (studiekompetencer, faglige kompetencer og sociale kompetencer). Foretages af teamet i de fag, som teamlærerne underviser i i klassen. Møde mellem team, klassens lærere og studievejleder: Orientering om og drøftelse af resultatet. Beslutning om udmelding til de enkelte elever. Kaffemøde med klassen. Evalueringsresultatet udleveres ved enkeltsamtaler. Aktiviteter igangsættes, og Studiecentret inddrages. AP: ny model - starter først efter efterårsferien! Forløbet gennemføres med 64 lektioner á 25 min, fordelt og planlagt således på henholdsvis Latin, Engelsk, og Dansk: Latin (40 lektioner) uge Engelsk (10 lektioner) lægges indenfor ugerne Dansk (10 lektioner) lægges indenfor ugerne AP-timerne i Engelsk og Dansk ligger i fagets timer. Latintimerne planlægges med særligt skemalagte timer i de ugerne Latinpositionerne uden for uge står til disposition, og kan fx bruges af læsevejlederne eller fag, der mangler timer. Uge 45 Uge 50 Uge 51 Onsdag 5/11 kl : Sprogzone-foredrag om Sprog i den virkelige verden samt Dialekter og andre lekter. AP-test. Tidspunktet afhænger af skemaet (en fællesfags-dobbeltlektion) AP-sygetest. Tidspunktet afhænger af skemaet AT generelt: AT1 afholdes som en classic -udgave- og AT2-forløbet afholdes som AT med innovation, dvs. organiseret på grundlag af innovationsprocessen (fx KIE-model, Åbne/lukke-model eller Kalundborgmodellen) og med henblik på B-opgaven som rollemodel. AT4-forløbet afholdes som en to-sporsudgave, dvs. med henblik på såvel A- som B-opgaven som rollemodel. ATforløbene AT1, AT2 og AT4 kan planlægges med AT-vinger i ugerne før og efter selve ATugen. I ATvingerne forbereder og efterbehandler de deltagende fag AT-forløbet i deres egne skematimer men som AT-timer. Modellen er en mulighed og ikke et påbud! Man kan således som

4 deltagende fag vælge at bruge skematimerne som fagets timer eller som AT-timer (kan afhænge af mulighederne for at få afholdt fagets timer på et andet tidspunkt). AT1 (Classic): Afholdes i uge 40 og 41. Uge 38 Torsdag 17/9: Morgensamling: Om AT1 Uge 40 AT1-vinge og start om torsdagen på selve AT1-forløbet Det udvidede antal dage skal blandt andet bruges til en grundig fundering af fakultetsforståelsen og de deltagende fags metoder Uge 41 AT1 Bemærk, at AT4 (med årsprøve) er placeret i den samme uge. AT1-forløbet gennemføres med et tema ligesom de andre AT-forløb, tonet på flere måder: med vægt på fakultetsforståelsen, med vægt på mundtlig formidling og med vægt på igangsættelse af processen frem mod at være studerende / tilegnelse af studiemetodik. Særlige metoder i fagene med mundtlig fokus (fx interviewteknik, foredrag etc.) inddrages. retoriske elementer (appelformer, talegenrer) de 5 s er: stof, struktur, sprog, stikord, scene (selvstændigt kapitel i Systime: AT tale) introduktion til at arbejde med PPT og netsøgning fakulteterne og kompetencetænkningen introduceres og udfoldes af faglærerne, introduktion til videnskabsteori (stilfærdigt og tilpasset omfang og niveau) AT2 med innovation: Afholdes i uge 51 Uge 49 Mandag 30/11: Morgensamling: Om AT2 med innovation Uge 50 AT2-vinge Uge 51/52 AT2 fra onsdag 16/12 til tirsdag 22/12 (omlagt undervisning) Uge 1 Muligvis AT2-vinge (hvis der har været omlagt undervisning på grund af repetition i c-eksamensfag) Ugerne før og efter AT-ugen betragtes som AT-vinger, hvor de deltagende hold forbereder og efterbehandler ATforløbet i deres egne skematimer, men som ATtimer. Bemærk dog, at undervisningen i uge 1 (AT-vingen) kan være påvirket af eksamen i c-fagene (hvis eksamen). Placeringen af AT2 er ikke optimal. Vi har i de to foregående år placeret AT2 en uge tidligere af hensyn til repetition i c-fagene. Det har været rimeligt kompliceret at få undervisningen til at fungere, og der har været en del utilfredshed med modellen. Der blev for mage huller i skemaet og eleverne var umotiverede for alm. undervisning, så nu går vi tilbage til den gamle model. Fokus i dette modul er udover innovationsprocessen - på den skriftlige dimension (træning af problemformulering, spidsformulering, problemstillinger, argumentationskæde, konklusion) og genreforståelse (de forskellige opgavetyper og hvad der lægges vægt på i disse fx ved brug af de 4 f er: fokus, færdigheder, faglighed, formidling, fra Systime: AT tale). Det kan overvejes, om der også skal være et indlæg om brugen af kilder og baggrundslitteratur samt en introduktion til UR- KUND. AT3 og Da/Hi-opgaven (foreløbig plan) Afholdes i uge 13. AT3 afholdes på første år samtidig med terminsprøveafholdelsen på andet år.

5 AT3 er et da/hi-forløb centreret om og afsluttet med da/hi-opgaven. Dansk- og historielærerne vælger selv tema. Der afsættes i alt 5+1 dage til dette AT-forløb (ingen alm. undervisning). Uge 10 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Onsdag 9/3: Morgensamling om Da/Hi-opgaven Påskeferie Tirsdag 29/3 - mandag 4/4. Faglig fundering, introduktion til opgave-genren, valg af fag, ekstern ekskursion og problemformuleringsdag. Fredag 8/4 Hjemmeskrivedag Mandag 11/4: Aflevering i receptionen ½ time før man møder til sine timer. Udskrivningsmulighed i Studiecentret organiseres Herefter arbejde med synopsis og fremlæggelse af denne. Modellen med synopsisudarbejdelse og fremlæggelse på bagkanten (uge 15-16) fungerer som demo-rollemodel for synopsisårsprøven på 2. år (i AT4). Studieretningsopgaven - SRO: Placeres i ugerne 2-6 med samme struktur og indhold som sidste år. Dvs. en fælles opgave for hele studieretningsholdet, formuleret af de to deltagende studieretningsfag. (Teamet koordinerer) Uge 1 Onsdag 6/1: Morgensamling med intro om Studieretningsopgaven Uge 3 Uge 4 Uge 5 Torsdag 21/1 Vejledningsdag. Ingen undervisning på 1.år. Onsdag 27/1 Færdigskrivedag (ingen mødepligt). Bemærk: samme dag kl er der AT-kickstart på 2. år. Tirsdag 2/2 Aflevering i receptionen hos Marianne, når man møder i skole. Der organiseres udskrivningsmulighed i Studiecentret. 2. kursusklasse: AT4 med synopsisårsprøve (rollemodel for den ordinære prøve) AT4-forløbet afholdes som en to-sporsudgave, dvs. med henblik på såvel A- som B-opgaven som rollemodel. De enkelte studieretninger vælger selv deres tema/emne blandt de ressourcerum, som UVM har udarbejdet til de forrige ATsynopsisprøver med og uden innovativt løsningsforslag. Klassens lærere aftaler på planlægningsdagen i august, hvordan AT4-forløbet skal afholdes: hvor mange fag og hvor mange lærere skal involveres? Den mundtlige prøve afholdes på begge spor (Aopgave og B-opgave) med hver to lærere i de deltagende fag uge 38 Torsdag 17/9: Morgensamling om AT4 ATforløbet strækker sig over 7 dage: uge 40 Torsdag og fredag De to dage er rene AT-dage, altså ingen alm. undervisning. Torsdag 1/10: Formiddag: Workshops (rotation) om de tre fakulteter. Eftermiddag: De deltagende fags metoder i klassen Fredag 2/10: Faglig fundering i de deltagende fag opdelt i to spor

6 uge 41 Mandag 5/10 til fredag 9/10: Mandag og tirsdag: Skrive og vejledningsdage - opdelt i to spor. Synopsen afleveres elektronisk om tirsdagen senest kl Onsdag: Dagen indledes med et fælles oplæg (i klasserne) om udformning af talepapir. Eleverne arbejder derefter i par-grupper med udformningen af et talepapir. Lærerne er konsulenter og inddrages ad hoc. Også udformningen af studierapporten inddrages i arbejdet. Torsdag og fredag: Årsprøve. Denne gennemføres på samme måde som ved eksamen, med inddragelse af studierapporten og brug af talepapir (30 min pr eksamination). Det er ikke tanken, at der skal eksamineres på sædvanlig vis efter modellen. Det er snarere tanken, at der eksamineres i kortere tid (måske svarende til 24 min pr eksamination), således at der voteres fremadrettet og bruges tid på at forklare eksaminanden karakteren og pege på gode og mindre gode elementer i eksaminandens fremlæggelse og dialog under eksamen. Bemærk: De lærere, hvis fag deltager i AT4, skal ikke have anden undervisning torsdag fredag (prøvedagene). Studieretningsprojektet - SRP: Projektperioden opdeles i to faser. Opdelingen i to faser gør det muligt at deltage i 1. bølge af indberetningerne til UV, hvilket betyder, at eleverne vil kunne få udleveret deres karakter relativt tidligt i det nye år. I den første fase (som ligger før efterårsferien) vælger eleverne fag, konfererer med deres vejledere og pejler sig frem mod et valg af område, som dog først skal træffes endeligt efter efterårsferien. I anden fase (efter efterårsferien) vælges endeligt fag og område. Herefter vejledes der på sædvanlig vis. I anden fase indlægges der to hele vejledningsdage, henholdsvis 5/11 og 17/11. Bemærk, at første fase i SRP starter en uge tidligere end i det forrige skoleår. Uge 35 Mandag 24/8: Morgensamling for 2.årsklasserne, om SRP Uge 37 Uge 42 Uge 43 Uge 44 Uge Uge 45 Uge 47 Onsdag 9/9: Valg af SRP-fag afleveres til Niels Knap inden kl. 14. Vejledere fordeles og udpeges. Individuel vejledning med henblik på afklaring af endeligt fag og område (sker i ugerne op til efterårsferien). Efterårsferie Tirsdag 20/10: Morgensamling om SRP (2. fase) Mandag 26/10: Valg af område afleveres hos Niels Knap inden kl. 14. Den endelige oversigt over elevernes valg af fag og område udleveres til de berørte lærere. Gennemføres de individuelle samtaler og konsultationer Torsdag 5/11: SRP-vejledningsdag. Ingen undervisning på 2.år. Tirsdag 17/11: SRP-vejledningsdag. Ingen alm. undervisning på 2. år. Uge 49 Onsdag 2/12 afleverer lærerne opgaveformuleringer hos Niels Knap inden kl. 14

7 Uge Tirsdag 8/12 kl : Eftermiddagssamling: Udlev. af opgaver til eleverne. Projektskrivning (hvor undervisningen er aflyst på 2. kursusklasse). Vejledning (særlige vilkår) i skriveperioden Tirsdag 22/12: SRP afleveres hos Niels Knap senest kl og så er det jul..;-) ATsynopsiseksamen: Er et meget langt forløb, som strækker sig fra ultimo januar og frem til eksamen. For at få eleverne skudt i gang indledes forløbet med en kickstart og derefter er der en pause med vinterferie, før slutspurten sættes ind sidst i forløbet med vejledningsdag, individuel vejledning og hjemmeskrivedag. Selve afleveringen vil finde sted om tirsdagen efter en god lang weekend og skrivedag om mandagen ;-).. Uge 3 Torsdag d. 21/1: CDrom med ressourcerum udleveres til lærerne (skal behandles dybt fortroligt). CDrommen ankommer muligvis tidligere, og vil i så fald straks blive udleveret. Uge 4 Mandag 25/1: Kl : Morgensamling om AT-forløbet. På morgensamlingen offentliggøres det centralt udmeldte materiale (ressourcerummet) ved udlevering af en CD-rom til hver enkelt elev. Efter CD-romudleveringen holdes der brainstorm i Multisalen med brug af plancher og postits, De lærere, som skulle have haft klassen ifølge skemaet, deltager og koordinerer brainstormen for de enkelte klasser. Brainstormen afsluttes med fernisering, hvor eleverne kan går rundt til de enkelte plancher og få ideer kl.15-18: De lærere, som har undervisning i 2.årsklasserne, undersøger - i faggrupper eller fagfamiljegrupper - ressourcerummet med henblik på afdækning af de faglige muligheder i materialet, således at den første vejledning kan blive så effektiv som mulig. Onsdag 27/1 afholdes der kickstart : en vejledningseftermiddag kl Det forventes, at eleverne frem til dagen har orienteret sig i materialet. På selve vejledningsdagen afprøves forskellige ideer under vejledning af lærerne (formentlig skal lærerne cirkle rundt, også til andre end deres egne elever ). Eleverne arbejder efterfølgende videre med deres ideer, og de formulerer (i stikordsform) deres emne, problemstillinger, evt. materiale og endelig vælger de de to fag, som skal være bærende i projektet. Uge 5 Tirsdag 2/2 kl.12: Eleverne afleverer foreløbigt fagvalg til ATsynopsis hos Niels Knap Uge 6 Torsdag 11/2 kl afholdes en ½ vejlednings- og skrivedag. Her får eleverne respons på deres oplæg og vejledning til det videre arbejde med deres oplæg. Vejledning og respons skal give eleverne en klar fornemmelse af, om de er på rette spor med deres arbejde. Vejlederne udarbejder en oversigt for vejledningen (koordinér med den anden vejleder).

8 Vejlederne afholder i uge 8-9 (og igen i uge 10-11) individuelle vejledningssamtaler med deres skrivere, så vidt muligt med ½ time i uge 8-9 og ½ time i uge 11. Synopsisskriverne vejledes således i 2 * ½ time i begge deres fag i løbet af disse uger. Eleverne får her respons på deres udkast til problemformulering fra lærerne under overskriften: Er dette eksaminerbart, og åbner dette mulighed for at evaluere de faglige mål? Uge 7 Uge 8 Uge 10 Vinterferie Mandag 22/2 kl afleverer eleverne deres endelige valg af fagkombination til Niels Knap (med vejlederunderskrift). Administrationen indtaster oplysningerne til brug for eksamensafdelingen. I dagene op til mandag d. 23/2 udarbejder eleverne deres udkast til overordnet problemformulering og et antal problemstillinger, som efter planen kan indgå (skrives også på blanketten, der afleveres). Individuel vejledning (½ time pr vejleder). Herefter arbejder eleverne på egen hånd med deres synopsisskrivning frem til fredag d. 11/3 Fredag 11/3 afholdes en hel respons- og skrivedag (9-15). Eleverne får her respons på deres udarbejdede synopsis (det forventes, at eleverne præsenterer dels deres synopsis, dels de valg, de har foretaget mht. hvilke problemstillinger og konklusioner, der hovedsageligt udfoldes i synopsen, hvilke der hovedsageligt reserveres til den mundtlige fremlæggelse (nb! talepapir), og hvilke ideer, der er til samtaledelen). Uge 11 Mandag 14/3: Hjemmeskrivedag (undervisningen aflyst på 2. år) Bemærk: Der afholdes på denne dato Pædagogisk dag Tirsdag 15/3: Kl afleveres den færdige synopsis hos Niels Knap i 3 eksemplarer. Forklæde hertil er udleveret i ugen op til aflevering. Uge 21/22 Selve eksamen forventes afholdt (formentlig?). Niels Knap

Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015.

Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015. Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015. 3.Sem/1.sem 2015 Uge Sommerferie AT AP og NV Fagene Andet 32 33 Onsdag 12/8: kl. 9-11: AR (på FA) kl. 12-16: Kursusdag om it-brug

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag.

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-16. Ajourføres løbende af kerneteamet Studieplanen for HF2 2. år = rammen for klassernes faglige progression 2.A,B,C,D,E Studieplanens indhold på 2. år: Studietimer

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul

HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul 6. dec. 2010 AUGUST 2010 HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul hh1 hh2 hh3 fagpk. Medarbejdere Uge Dato Aktivitet Ansv. Pl.start Adm. 31 man 2. aug Administrationen

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning AT 3 med SYNOPSIS STUK april 2013 LWO Kilde: Bjarne Villads Larsen i Samfundsfagsnyt 162 Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt ARGUMENTATION - KULTURMØDER

Læs mere

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16 Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø skoleåret 2015/16 Senest redigeret 10.08.2015 Uge Dato Aktivitet, tidspunkt m.v. JUL 31 Man.27.7. MARNAV: Kontor åbner AUG 32 Man.3.8. HF: Kontor åbner og personale

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

Studieplan. HF2 2015-16.

Studieplan. HF2 2015-16. Studieplan. HF2 2015-16. Studieplanen på HF2 udgør en fælles ramme for undervisningen på skolens 2-årige HF forløb Studieplanens indhold Værksted HF-vejledning/Studievalg Tutor August Velkomstdag mandag

Læs mere

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10

Vigtige datoer 2. Studiecenteret 9. Anvendte begreber 10 - 1 - Indholdsfortegnelse Vigtige datoer 2 Studieretningsopgave Udmelding af opgaver 3 Forberedelse 3 Valg af opgave 3 Vejledning 3 Opgaveugerne 3 Besvarelse 4 Abstract 4 Aflevering 4 Bedømmelse 5 Sygdom

Læs mere

Københavns åbne Gymnasium

Københavns åbne Gymnasium Københavns åbne Gymnasium Info om AT -Almen studieforberedelse Redaktion Nina Jensen Almen studieforberedelse Generel og overordnet beskrivelse. AT er et tværfagligt fag, hvor man undersøger en bestemt

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Rapport om projekt NYS Ny skriftlighed på NGH

Rapport om projekt NYS Ny skriftlighed på NGH Rapport om projekt NYS Ny skriftlighed på NGH Projektnummer 127766 Næstved Gymnasium og HF Kontaktperson: Henrik Nevers Næstved dec. 2012 Projektets formål At eleverne/kursisterne opnår højere karakterer

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til elever om. Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015

AT-eksamen 2015. Information til elever om. Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015 Information til elever om AT-eksamen 2015 Sct. Knuds Gymnasium d. 5. jan. 2015 Indhold Køreplan for AT-eksamen s. 2 Orientering om AT-eksamen 2014 s. 3 Sct. Knud-manualen s. 5 Uddybende om synopsen i AT

Læs mere

HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:

HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger: HF-INTRO 0/ Plan for introduktionskurset på HF.hf-klasserne involveres i skolens almindelige intro for. klasserne. HF-introduktionskurset (Bekendtgørelse om introduktionskurset)bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 for 2g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal

Studieplan hf. 1hf. Fag og timetal Studieplan hf Fag og timetal Årsnorm 1hf Nettotimetal 1hf 1 Årsnorm 2hf Nettotimetal 2hf 2 (moduler à 90 min) Dansk 80 74 80 74 Engelsk B 68 63 72 67 Matematik C 83 77 Idræt C 50 47 Praktisk/musisk 50

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Progressionsplan for skriftlighed

Progressionsplan for skriftlighed Progressionsplan for skriftlighed Årgang Delmål/ opgaver Kompetence / skriftlighedsmål formuleringer fra bekendtgørelsen/ gymnasiets hjemmeside Kompetencer 1. g AT synopsis (i forb. med AT forløb om kroppen,

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g

Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Studieplan 3. år Skoleåret 2015/16 for hh3g Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 3. år... 4 2.1. SRP - Studieretningsprojektet... 4 2.2. Studietur

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Studieplan for HHX International

Studieplan for HHX International Studieplan for HHX International HHX-International bringer dig ud i verden til fremmede sprog og kulturer. Vi arbejder med fremmedsprog og kulturforståelse og du kommer på i alt 5 studieture, som alle

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16

Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Studieretningsprojektet i 3g på SG 15/16 Regler, køreplan og gode råd Formålet med SRP er at give dig mulighed for selvstændigt at fordybe dig inden for et selvvalgt område, der involverer to forskellige

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Administrativ prøve- og eksamenskalender Skoleåret 2015/2016 - Gymnasiale uddannelser

Administrativ prøve- og eksamenskalender Skoleåret 2015/2016 - Gymnasiale uddannelser 2. september Skoleår CensorKompetence - mulighed for indstilling af skriftlige censorer til alle terminer (-, - samt SRP- og SSO) 28. september 30. september 1. oktober 5. oktober 8. oktober 10. oktober

Læs mere

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning

Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning 1 Plan for afvikling af AT pa MG, 1. 3.g, 2014-15 - lærervejledning Formalia Om undervisning i Almen Studieforberedelse, AT, se læreplan via https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152507 (vælg

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år,

Læs mere

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013

Diplom i ledelse diakoni og ledelse. Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 Diplom i ledelse diakoni og ledelse Velkommen til modul 1 intro tirsdag d. 10.9.2013 God morgen lille land nr.30 Daglig drift og udvikling..gå væk nu og da, og hvil dig lidt; for når du kommer tilbage

Læs mere

HF2-1. år 15-16 Studieplan

HF2-1. år 15-16 Studieplan HF2-1. år 15-16 Studieplan Team Klasseleder MP Klasse: 1.0 1o 2015 uge fælles Værkstedstimer dansk engelsk naturfag matematik ks 34 Klasseleder: Klasserumskultur: konfliktløsning, ensomme unge Klassens

Læs mere

Thisted Gymnasium og HF-Kursus

Thisted Gymnasium og HF-Kursus Thisted Gymnasium og HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted, tlf. 97 92 34 88, e-mail: ugtly@vibamt.dk, skolenr. 787023, ean-nr. 5798003038605 Elev Undervisning Ny elev Studiecenter Tidligere elever Praktisk

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS.

Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014. a) Skolens ledelsesmæssige organisering. Bestyrelse. Lærerteams MUS. Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. aug. 2014 På de følgende sider viser vi en oversigt over den måde, vi har valgt at organisere vores ledelse og vores udvalg. Udvalgsstruktur og arbejdsfordeling

Læs mere

1. Synlig læring og læringsledelse

1. Synlig læring og læringsledelse På Roskilde Katedralskole arbejder vi med fem overskrifter for vores strategiske indsatsområder: Synlig læring og læringsledelse Organisering af samarbejdet omkring læring og trivsel Overgange i uddannelsessystemet,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution International Business College Fredericia-Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

AT eksamen 2013 Elevvejledning

AT eksamen 2013 Elevvejledning AT eksamen 2013 Elevvejledning INDHOLD: Plan for AT-eksamen 2013 s. 2 Opgaveformuleringen s. 6 Synopsis s. 7 Den mundtlige prøve talepapiret s. 8 Dialog ved den mundtlige prøve s. 9 Bedømmelseskriterier

Læs mere

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen

Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovativ undervisning inden for vejgodstransport AMU-dialogmøde den 10. juni 2015 Lizzie Mærsk Nielsen Innovation og innovativ undervisning hvad forstår vi ved det? Hvad er din forståelse af begrebet

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester

Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Christianshavns Gymnasium STUDIEPLAN for 1.g-klasser: Grundforløbet og andet semester Uddannelsestid og elevtid i grundforløbet og i foråret 2015 Studieplanen skal sikre sammenhæng og kontinuitet i uddannelsen

Læs mere

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag

FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling 2. Eleven skal vælge en sag FAQ om AT 1. Emne og overordnet problemstilling Ifølge læreplanen udmelder Undervisningsministeriet emne og overordnede problemstillinger som skal danne udgangspunkt for den mundtlige prøve i almen studieforberedelse.

Læs mere

Kultur- og samfundsfags eksamen.

Kultur- og samfundsfags eksamen. Kultur- og samfundsfags eksamen. Hvordan afslutter vi undervisningen i kultur- og samfundsfag? I 2. hf afsluttes undervisningen i kultur- og samfundsfag nogle uger før den øvrige undervisning. Du skal

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog

FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog FAABORG GYMNASIUMs Forældrehåndbog 2015 Faaborg Gymnasium Sundagervej 42 5600 Faaborg tlf. 62 61 89 10 email: post@faaborg-gym.dk Indhold Lectio Elev- og lærerskemaer Log ind til Lectio Fravær Karakterer

Læs mere

Dansk-historie-opgave

Dansk-historie-opgave Dansk-historie-opgave Vejledning CG 2015 Opgaven i historie eller dansk (DHO) skal træne dig i at udarbejde en længere, faglig opgave. Den er første trin i en tretrinsraket med indbygget progression: I

Læs mere

Eksamensprojekt 2009 2010

Eksamensprojekt 2009 2010 Eksamen i teknikfag Eksamen i teknikfag består af et eksamensprojekt og en mundtlig prøve. I eksamensprojektet udarbejder den studerende/gruppen en rapport og et praktisk udført produkt på baggrund af

Læs mere

Søjledagen et skolekulturprojekt

Søjledagen et skolekulturprojekt Opsamling og anbefalinger Søjledagen et skolekulturprojekt Indledning Søjledagen der fandt sted i slutningen af november 2010 var et led i et større projekt om skolekultur som har eksisteret på CG gennem

Læs mere

Informationsmøde kommende elever 2013

Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 Informationsmøde kommende elever 2013 06.06.2013 Årgang 2013 Handelsgymnasiet, Roskilde Handelsskole 2 Aftenens program Præsentation af skolen og uddannelsen v. Per

Læs mere

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009

Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Vejledningshæfte til Studieretningsprojektet HTG 2009 Indhold: Vigtige datoer Udlevering af opgaveformuleringen Opgaven skrives Opgaven afleveres Indhold i studieretningsprojektet Opbygning af studieretningsprojektet

Læs mere

Studieplan for grundforløb og forår 1.g

Studieplan for grundforløb og forår 1.g Studieplan for grundforløb og forår 1.g Nedenstående studieplan er den overordnede studieplan for alle grundforløbsklasser, der starter i august, og skal ses i sammenhæng med klassens studieplan i Lectio,

Læs mere

Almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse Almen studieforberedelse Synopsiseksamen 2014 - specielt om opgaven med innovation Thisted Gymnasium & HF-Kursus Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2009-2010 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU

Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Eksamenshåndbog Kursusåret 2015 2016 GSK HF 2 årig HF- enkeltfag AVU Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen og samtidig gøre

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2008-2009 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Uge 9 Mandag d. 25. feb. Lok. Tirsdag d. 26. feb Lok. Onsdag d. 27. feb. Lok. Torsdag d. 28. feb Lok. Fredag d. 1. mar. Lok.

Uge 9 Mandag d. 25. feb. Lok. Tirsdag d. 26. feb Lok. Onsdag d. 27. feb. Lok. Torsdag d. 28. feb Lok. Fredag d. 1. mar. Lok. Uge 9 Mandag d. 25. feb. Lok. Tirsdag d. 26. feb Lok. Onsdag d. 27. feb. Lok. Torsdag d. 28. feb Lok. Fredag d. 1. mar. Lok. 8.05 - K-timer KF Dansk AL Matematik PJ/CJ OSO Engelsk CJ 8.05 - CJ 8.05 - CJ

Læs mere

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015

ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FOR HF 2014/2015 Dette hæfte tilhører: navn klasse / hold Der udleveres kun ét hæfte pr. kursist. Randers HF & VUC Indhold Vigtige datoer og regler: s. 3-6 1: Fag

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014

GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014 GRØNSPÆTTEBOGEN 2013-2014 En vejledning for elever og kursister på Brønderslev Gymnasium og Hfkursus med en oversigt, råd og regler til: 1. del De større skriftlige projekter HF: Den større skriftlige

Læs mere

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven:

SPIL med tidsplan. Formål: Kernestof: Vejledning til opgaven: Side 1 SPIL med tidsplan Formål: arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projektforløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforløbet dokumentere og

Læs mere

Engelsk i 10.B. Ugeplan

Engelsk i 10.B. Ugeplan Årsplan for 10.B Innovation&Entreprenørskab Årsplan for Dansk 10B Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme: - elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer.

Læs mere

2 0 1 3 / 1 4. Indhold

2 0 1 3 / 1 4. Indhold HF-håndbog Frederiksborg Gymnasium og hf 2 0 1 3 / 1 4 Udgave: 21. august 2013 Indhold 1.1 Skema for introforløbet i 1. HF 1.2 Rammen for miniprojekt i naturfag 1.3 Fælles emne og fælles opgaver i Nf 1.4

Læs mere

AT 3.1 2015. august 2015 / MG

AT 3.1 2015. august 2015 / MG AT 3.1 2015 august 2015 / MG TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 34 Introduktion til forløbet Vejledning om valg af emne og fag 35 Frist for valg af sag og fag kl. 9.45 Vejlederfordeling

Læs mere

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Formalia KS på Svendborg Gymnasium og HF Til mundtlig eksamen i KS skal kursisterne udarbejde et eksamensprojekt i form af en synopsis. En synopsis er et skriftligt oplæg, der bruges i forbindelse med

Læs mere

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold

Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold Anderledes dage og uger i 2014 2015 Indhold 2014 Morgensang/Morgensamling Hver morgen hele året mødes elever og morgentilsynslærerne til en morgensamling. Her synges 2 sange samt bedes fadervor. Dette

Læs mere

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24))

Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) Studie- og ordensregler (trykt i Elevhåndbogen 2008, side 19-24)) 1. Formål Studie- og ordensreglerne ved Kolding Gymnasium, HF-kursus og IB School har som formål at støtte positive og studiefremmende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer

Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Undervisningsbeskrivelse Studieområdet del 2 - temaer Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2008-2010 Institution Københavns Tekniske Gymnasium - Valby Uddannelse htx Fag

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011

Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Kvalitetsudviklings-og evalueringsplan for Ordrup Gymnasium 2010-2011 Ordrup Gymnasiums kvalitetsudviklings- og evalueringsplan indeholder udvalgte områder fra skolens evalueringsstrategi, en række områder

Læs mere

Aktivitetsplan 2015-16

Aktivitetsplan 2015-16 Aktivitetsplan 2015-16 Dato Ugedag GUX TNI, SØK og kursus 01-08-15 lørdag Sommerferie Sommerferie 02-08-15 søndag Sommerferie Sommerferie 03-08-15 mandag Sommerferie Sommerferie 04-08-15 tirsdag Sommerferie.

Læs mere

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15

Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Evaluering af nøgleområder 13/14 og forslag til nøgleområder 14/15 Nøgleområder vedr. undervisningsevaluering for skoleåret 13/14: 1. Studieaktivitet a. skriftligt b. mundtligt 2. IT i undervisningen (fortsat

Læs mere

3. udgave af Nyhedsbrevet uden navn

3. udgave af Nyhedsbrevet uden navn 3. udgave af Nyhedsbrevet uden navn Uge 39 Mandag 23/9 Pædagogisk grundkursus for nyere lærere: 8.00-14.00 VG-på tværs-møde i klasserne: 9.30-10.00 Tirsdag 24/9 Onsdag 25/9 Bio-talent 9.00-16.00 Torsdag

Læs mere

KNÆK KODEN. Danglish

KNÆK KODEN. Danglish KNÆK KODEN Danglish Tidsplan Tidspunkt Aktivitet 9. april Information om intern prøve i Studieområdet Del 1 13. april 17. april Lodtrækning om område i klasserne Valg af opgaveformulering Kursus i synopsis

Læs mere

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan

Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan Støvring Gymnasium Studie- og kompetenceplan 1. Selvstændig læring, studiemetodik Arbejdsvaner: - planlægge sine aktiviteter og lektielæsning. studievejledning Planlægning, notatteknik læringsstrategi

Læs mere

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog

- Gennemgang af mål for kurset og kursusprogram. Frokost og gåtur. - Introduktion til modulopgave. -Arbejde med modulopgave om logbog Program 15-2 for Praktikvejlederuddannelsen for Social- og sundhedsassistenter - Trin 1. Modul 1, modul 2 og modul 3. Alle dage fra 8.30 til 15.55 Modul 1 Mandag d. 21/9 Underviser Helene Hillersdal -

Læs mere