Kommentar og uddybning af Studieplanen for STK og hf-e , v5 26/8, 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommentar og uddybning af Studieplanen for STK og hf-e 2015-16, v5 26/8, 2015"

Transkript

1 Kommentar og uddybning af Studieplanen for STK og hf-e , v5 26/8, 2015 De to første uger (33-34): Onsdag 12/8 Torsdag 13/8: Mandag 17/8: Kl. 9-11: AR (på FA) Kl : Kursusdag om it-brug: LudusWeb: Studieplan og adm. af skr. opgaver Office365 (basic) og Ny Fronter Planlægningsdag for studenterkursus og hf-klasser Introdag 1 på Studenterkursus Introdag 1 på hf-klasserne (fagpakker, hf-pakker, nf og ks Tirsdag 18/8: Undervisningen starter på studenterkursus, hf-klasser, hf-e og stx-e Fredag 21/8: Formiddag: alm. undervisning for alle, såvel STK som hf, frem til Ingen undervisning om eftermiddagen! Eftermiddag: Introdag 2 i Frberg have for studenterkursus og hf-klasser Fredagscafé for alle på FA kl Studievalg arrangementer: uge 36 Torsdag 3/9 (Studievalg): PP: Rundtur i STK2-klasser med orientering om læreanstalternes besøgsuge (uge 43) PP: Rundtur i hf-danskklasser (1.år og etårsholdet) samt fagpakker med 20 min. orientering om Studievalg. Fortsættes evt. 17/9 uge 38 Torsdag 17/9: ((tages i brug, hvis PP ikke har nået alle klasser d. 3/9) PP: Rundtur i hf-danskklasser (1.år og etårsholdet) samt fagpakker med 20 min. orientering om Studievalg Uge 43 uge 44 Besøgsdage på læreanstalterne for såvel STK2-elever som hf-kursister Torsdag 29/10: Screening af 2.årsklasserne. Screeningen tager min. PP besøger klasserne, hvor screeningen finder sted. Der vil tilgå mail til de berørte kolleger. Fredag 30/10: Screening af hf (fagpakker, hf-pakke, dansk-hold: 2.årsholdene samt etårsholdet) Screeningen tager min. PP besøger klasserne, hvor screeningen finder sted. Der vil tilgå mail til de berørte kolleger. uge 3 Uge 4 Uge 6 Torsdag 21/1: Studievalg for 2.årsklasserne: At søge og blive optaget. Arrangementet afholdes som et fælles foredrag for alle klasser. 3 lektioner i Multisalen. Kl : Studievalgsorientering i 613k Mandag 25/1 Kl : Studievalgsorientering i 614k Tirsdag 9/2 kl. 10: Arrangement i Bellacenteret for 2.årsklasserne og hf. Temaer: Studie- og karrieredag samt Uddannelse uden grænser

2 Der er undervisning kl. 8-10, derefter kaffe + rundstykke ved busserne kl. 10, hvorefter der køres til Bellacenteret. Studievalg sørger for busser uge 8 Torsdag 25/2: Studievalg for hf i Multisalen Tema: At søge og blive optaget : hf-fagpakkerne : kursister, der afslutter en hel hf uge 9 Mandag 29/2, kl : Studievalg: fælles infomøde om Kvote 2 Frivilligt arrangement for både STK og hf (de, som afslutter en uddannelse) uge 11 Tirsdag 15/3: Screening af 1.årsklasserne Screeningen tager min. Klasserne hentes af PP til F-107, hvor screeningen finder sted. Der vil tilgå mail til de berørte kolleger. Eksamen i c-fagene på STK 1.år uge 1 Man-tirsdag 4-5/1-15 (hvis der ikke afholdes eksamen, er der alm. undervisning) Terminsprøver uge 10 (uge 11 uge 12 uge 13 uge 13 Onsdag 9/3: Morgensamling om terminsprøverne Onsdag 18/3 fredag 20/3: Terminsprøver for avu på FA?) Påskeferie Tirsdag 29/3 -mandag 4/4: Afholdelse af terminsprøver (samtidig med Da/Hiopgaveforløbet på 1. år) Ons-fredag 30/3-1/4 : Afholdelse af prøveeksamen for hf Pædagogiske dage: Uge 11 Mandag 14/3 Morgensamlinger: Mandag 24/8 2. år: SRP (1.fase) Torsdag 17/9 1. år: AT1 ( Classic ) 2. år: AT4 med og uden innovation Tirsdag 20/10 2. år: SRP (2. fase) samt orientering om screening i forb. m. Studievalg Mandag 30/11 1.år: AT2 med innovation - og c-eksamen. Fredag 4/12 kl år: SRP-udlevering Onsdag 6/1 1. år: SRO Mandag 25/1 2. år: Orientering om Bellacenterdagen ATsynopsisforløbet (udlevering af CDrom) Onsdag 9/3 1. år: Da/Hi-opgaven og screening (Studievalg) 2. år: Terminsprøverne

3 1. kursusklasse: Kronologiforløbet dansk / historie: Dette forløb aftales alene mellem dansk- og historielærerne. Projekt På sporet? : Den overordnede ramme for projektforløbet i teamets egne fag er planlagt af teamet på planlægningsdagen i starten af skoleåret. Der foreligger en basismodel, som de enkelte team kan bruge i selvvalgt omfang. De enkelte team udformer og gennemfører deres egen version af Projekt På sporet? ud fra nedenstående basismodel. Uge 37: Uge 38: Uge 39: Kompetenceafdækning af eleverne (studiekompetencer, faglige kompetencer og sociale kompetencer). Foretages af teamet i de fag, som teamlærerne underviser i i klassen. Møde mellem team, klassens lærere og studievejleder: Orientering om og drøftelse af resultatet. Beslutning om udmelding til de enkelte elever. Kaffemøde med klassen. Evalueringsresultatet udleveres ved enkeltsamtaler. Aktiviteter igangsættes, og Studiecentret inddrages. AP: ny model - starter først efter efterårsferien! Forløbet gennemføres med 64 lektioner á 25 min, fordelt og planlagt således på henholdsvis Latin, Engelsk, og Dansk: Latin (40 lektioner) uge Engelsk (10 lektioner) lægges indenfor ugerne Dansk (10 lektioner) lægges indenfor ugerne AP-timerne i Engelsk og Dansk ligger i fagets timer. Latintimerne planlægges med særligt skemalagte timer i de ugerne Latinpositionerne uden for uge står til disposition, og kan fx bruges af læsevejlederne eller fag, der mangler timer. Uge 45 Uge 50 Uge 51 Onsdag 5/11 kl : Sprogzone-foredrag om Sprog i den virkelige verden samt Dialekter og andre lekter. AP-test. Tidspunktet afhænger af skemaet (en fællesfags-dobbeltlektion) AP-sygetest. Tidspunktet afhænger af skemaet AT generelt: AT1 afholdes som en classic -udgave- og AT2-forløbet afholdes som AT med innovation, dvs. organiseret på grundlag af innovationsprocessen (fx KIE-model, Åbne/lukke-model eller Kalundborgmodellen) og med henblik på B-opgaven som rollemodel. AT4-forløbet afholdes som en to-sporsudgave, dvs. med henblik på såvel A- som B-opgaven som rollemodel. ATforløbene AT1, AT2 og AT4 kan planlægges med AT-vinger i ugerne før og efter selve ATugen. I ATvingerne forbereder og efterbehandler de deltagende fag AT-forløbet i deres egne skematimer men som AT-timer. Modellen er en mulighed og ikke et påbud! Man kan således som

4 deltagende fag vælge at bruge skematimerne som fagets timer eller som AT-timer (kan afhænge af mulighederne for at få afholdt fagets timer på et andet tidspunkt). AT1 (Classic): Afholdes i uge 40 og 41. Uge 38 Torsdag 17/9: Morgensamling: Om AT1 Uge 40 AT1-vinge og start om torsdagen på selve AT1-forløbet Det udvidede antal dage skal blandt andet bruges til en grundig fundering af fakultetsforståelsen og de deltagende fags metoder Uge 41 AT1 Bemærk, at AT4 (med årsprøve) er placeret i den samme uge. AT1-forløbet gennemføres med et tema ligesom de andre AT-forløb, tonet på flere måder: med vægt på fakultetsforståelsen, med vægt på mundtlig formidling og med vægt på igangsættelse af processen frem mod at være studerende / tilegnelse af studiemetodik. Særlige metoder i fagene med mundtlig fokus (fx interviewteknik, foredrag etc.) inddrages. retoriske elementer (appelformer, talegenrer) de 5 s er: stof, struktur, sprog, stikord, scene (selvstændigt kapitel i Systime: AT tale) introduktion til at arbejde med PPT og netsøgning fakulteterne og kompetencetænkningen introduceres og udfoldes af faglærerne, introduktion til videnskabsteori (stilfærdigt og tilpasset omfang og niveau) AT2 med innovation: Afholdes i uge 51 Uge 49 Mandag 30/11: Morgensamling: Om AT2 med innovation Uge 50 AT2-vinge Uge 51/52 AT2 fra onsdag 16/12 til tirsdag 22/12 (omlagt undervisning) Uge 1 Muligvis AT2-vinge (hvis der har været omlagt undervisning på grund af repetition i c-eksamensfag) Ugerne før og efter AT-ugen betragtes som AT-vinger, hvor de deltagende hold forbereder og efterbehandler ATforløbet i deres egne skematimer, men som ATtimer. Bemærk dog, at undervisningen i uge 1 (AT-vingen) kan være påvirket af eksamen i c-fagene (hvis eksamen). Placeringen af AT2 er ikke optimal. Vi har i de to foregående år placeret AT2 en uge tidligere af hensyn til repetition i c-fagene. Det har været rimeligt kompliceret at få undervisningen til at fungere, og der har været en del utilfredshed med modellen. Der blev for mage huller i skemaet og eleverne var umotiverede for alm. undervisning, så nu går vi tilbage til den gamle model. Fokus i dette modul er udover innovationsprocessen - på den skriftlige dimension (træning af problemformulering, spidsformulering, problemstillinger, argumentationskæde, konklusion) og genreforståelse (de forskellige opgavetyper og hvad der lægges vægt på i disse fx ved brug af de 4 f er: fokus, færdigheder, faglighed, formidling, fra Systime: AT tale). Det kan overvejes, om der også skal være et indlæg om brugen af kilder og baggrundslitteratur samt en introduktion til UR- KUND. AT3 og Da/Hi-opgaven (foreløbig plan) Afholdes i uge 13. AT3 afholdes på første år samtidig med terminsprøveafholdelsen på andet år.

5 AT3 er et da/hi-forløb centreret om og afsluttet med da/hi-opgaven. Dansk- og historielærerne vælger selv tema. Der afsættes i alt 5+1 dage til dette AT-forløb (ingen alm. undervisning). Uge 10 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Onsdag 9/3: Morgensamling om Da/Hi-opgaven Påskeferie Tirsdag 29/3 - mandag 4/4. Faglig fundering, introduktion til opgave-genren, valg af fag, ekstern ekskursion og problemformuleringsdag. Fredag 8/4 Hjemmeskrivedag Mandag 11/4: Aflevering i receptionen ½ time før man møder til sine timer. Udskrivningsmulighed i Studiecentret organiseres Herefter arbejde med synopsis og fremlæggelse af denne. Modellen med synopsisudarbejdelse og fremlæggelse på bagkanten (uge 15-16) fungerer som demo-rollemodel for synopsisårsprøven på 2. år (i AT4). Studieretningsopgaven - SRO: Placeres i ugerne 2-6 med samme struktur og indhold som sidste år. Dvs. en fælles opgave for hele studieretningsholdet, formuleret af de to deltagende studieretningsfag. (Teamet koordinerer) Uge 1 Onsdag 6/1: Morgensamling med intro om Studieretningsopgaven Uge 3 Uge 4 Uge 5 Torsdag 21/1 Vejledningsdag. Ingen undervisning på 1.år. Onsdag 27/1 Færdigskrivedag (ingen mødepligt). Bemærk: samme dag kl er der AT-kickstart på 2. år. Tirsdag 2/2 Aflevering i receptionen hos Marianne, når man møder i skole. Der organiseres udskrivningsmulighed i Studiecentret. 2. kursusklasse: AT4 med synopsisårsprøve (rollemodel for den ordinære prøve) AT4-forløbet afholdes som en to-sporsudgave, dvs. med henblik på såvel A- som B-opgaven som rollemodel. De enkelte studieretninger vælger selv deres tema/emne blandt de ressourcerum, som UVM har udarbejdet til de forrige ATsynopsisprøver med og uden innovativt løsningsforslag. Klassens lærere aftaler på planlægningsdagen i august, hvordan AT4-forløbet skal afholdes: hvor mange fag og hvor mange lærere skal involveres? Den mundtlige prøve afholdes på begge spor (Aopgave og B-opgave) med hver to lærere i de deltagende fag uge 38 Torsdag 17/9: Morgensamling om AT4 ATforløbet strækker sig over 7 dage: uge 40 Torsdag og fredag De to dage er rene AT-dage, altså ingen alm. undervisning. Torsdag 1/10: Formiddag: Workshops (rotation) om de tre fakulteter. Eftermiddag: De deltagende fags metoder i klassen Fredag 2/10: Faglig fundering i de deltagende fag opdelt i to spor

6 uge 41 Mandag 5/10 til fredag 9/10: Mandag og tirsdag: Skrive og vejledningsdage - opdelt i to spor. Synopsen afleveres elektronisk om tirsdagen senest kl Onsdag: Dagen indledes med et fælles oplæg (i klasserne) om udformning af talepapir. Eleverne arbejder derefter i par-grupper med udformningen af et talepapir. Lærerne er konsulenter og inddrages ad hoc. Også udformningen af studierapporten inddrages i arbejdet. Torsdag og fredag: Årsprøve. Denne gennemføres på samme måde som ved eksamen, med inddragelse af studierapporten og brug af talepapir (30 min pr eksamination). Det er ikke tanken, at der skal eksamineres på sædvanlig vis efter modellen. Det er snarere tanken, at der eksamineres i kortere tid (måske svarende til 24 min pr eksamination), således at der voteres fremadrettet og bruges tid på at forklare eksaminanden karakteren og pege på gode og mindre gode elementer i eksaminandens fremlæggelse og dialog under eksamen. Bemærk: De lærere, hvis fag deltager i AT4, skal ikke have anden undervisning torsdag fredag (prøvedagene). Studieretningsprojektet - SRP: Projektperioden opdeles i to faser. Opdelingen i to faser gør det muligt at deltage i 1. bølge af indberetningerne til UV, hvilket betyder, at eleverne vil kunne få udleveret deres karakter relativt tidligt i det nye år. I den første fase (som ligger før efterårsferien) vælger eleverne fag, konfererer med deres vejledere og pejler sig frem mod et valg af område, som dog først skal træffes endeligt efter efterårsferien. I anden fase (efter efterårsferien) vælges endeligt fag og område. Herefter vejledes der på sædvanlig vis. I anden fase indlægges der to hele vejledningsdage, henholdsvis 5/11 og 17/11. Bemærk, at første fase i SRP starter en uge tidligere end i det forrige skoleår. Uge 35 Mandag 24/8: Morgensamling for 2.årsklasserne, om SRP Uge 37 Uge 42 Uge 43 Uge 44 Uge Uge 45 Uge 47 Onsdag 9/9: Valg af SRP-fag afleveres til Niels Knap inden kl. 14. Vejledere fordeles og udpeges. Individuel vejledning med henblik på afklaring af endeligt fag og område (sker i ugerne op til efterårsferien). Efterårsferie Tirsdag 20/10: Morgensamling om SRP (2. fase) Mandag 26/10: Valg af område afleveres hos Niels Knap inden kl. 14. Den endelige oversigt over elevernes valg af fag og område udleveres til de berørte lærere. Gennemføres de individuelle samtaler og konsultationer Torsdag 5/11: SRP-vejledningsdag. Ingen undervisning på 2.år. Tirsdag 17/11: SRP-vejledningsdag. Ingen alm. undervisning på 2. år. Uge 49 Onsdag 2/12 afleverer lærerne opgaveformuleringer hos Niels Knap inden kl. 14

7 Uge Tirsdag 8/12 kl : Eftermiddagssamling: Udlev. af opgaver til eleverne. Projektskrivning (hvor undervisningen er aflyst på 2. kursusklasse). Vejledning (særlige vilkår) i skriveperioden Tirsdag 22/12: SRP afleveres hos Niels Knap senest kl og så er det jul..;-) ATsynopsiseksamen: Er et meget langt forløb, som strækker sig fra ultimo januar og frem til eksamen. For at få eleverne skudt i gang indledes forløbet med en kickstart og derefter er der en pause med vinterferie, før slutspurten sættes ind sidst i forløbet med vejledningsdag, individuel vejledning og hjemmeskrivedag. Selve afleveringen vil finde sted om tirsdagen efter en god lang weekend og skrivedag om mandagen ;-).. Uge 3 Torsdag d. 21/1: CDrom med ressourcerum udleveres til lærerne (skal behandles dybt fortroligt). CDrommen ankommer muligvis tidligere, og vil i så fald straks blive udleveret. Uge 4 Mandag 25/1: Kl : Morgensamling om AT-forløbet. På morgensamlingen offentliggøres det centralt udmeldte materiale (ressourcerummet) ved udlevering af en CD-rom til hver enkelt elev. Efter CD-romudleveringen holdes der brainstorm i Multisalen med brug af plancher og postits, De lærere, som skulle have haft klassen ifølge skemaet, deltager og koordinerer brainstormen for de enkelte klasser. Brainstormen afsluttes med fernisering, hvor eleverne kan går rundt til de enkelte plancher og få ideer kl.15-18: De lærere, som har undervisning i 2.årsklasserne, undersøger - i faggrupper eller fagfamiljegrupper - ressourcerummet med henblik på afdækning af de faglige muligheder i materialet, således at den første vejledning kan blive så effektiv som mulig. Onsdag 27/1 afholdes der kickstart : en vejledningseftermiddag kl Det forventes, at eleverne frem til dagen har orienteret sig i materialet. På selve vejledningsdagen afprøves forskellige ideer under vejledning af lærerne (formentlig skal lærerne cirkle rundt, også til andre end deres egne elever ). Eleverne arbejder efterfølgende videre med deres ideer, og de formulerer (i stikordsform) deres emne, problemstillinger, evt. materiale og endelig vælger de de to fag, som skal være bærende i projektet. Uge 5 Tirsdag 2/2 kl.12: Eleverne afleverer foreløbigt fagvalg til ATsynopsis hos Niels Knap Uge 6 Torsdag 11/2 kl afholdes en ½ vejlednings- og skrivedag. Her får eleverne respons på deres oplæg og vejledning til det videre arbejde med deres oplæg. Vejledning og respons skal give eleverne en klar fornemmelse af, om de er på rette spor med deres arbejde. Vejlederne udarbejder en oversigt for vejledningen (koordinér med den anden vejleder).

8 Vejlederne afholder i uge 8-9 (og igen i uge 10-11) individuelle vejledningssamtaler med deres skrivere, så vidt muligt med ½ time i uge 8-9 og ½ time i uge 11. Synopsisskriverne vejledes således i 2 * ½ time i begge deres fag i løbet af disse uger. Eleverne får her respons på deres udkast til problemformulering fra lærerne under overskriften: Er dette eksaminerbart, og åbner dette mulighed for at evaluere de faglige mål? Uge 7 Uge 8 Uge 10 Vinterferie Mandag 22/2 kl afleverer eleverne deres endelige valg af fagkombination til Niels Knap (med vejlederunderskrift). Administrationen indtaster oplysningerne til brug for eksamensafdelingen. I dagene op til mandag d. 23/2 udarbejder eleverne deres udkast til overordnet problemformulering og et antal problemstillinger, som efter planen kan indgå (skrives også på blanketten, der afleveres). Individuel vejledning (½ time pr vejleder). Herefter arbejder eleverne på egen hånd med deres synopsisskrivning frem til fredag d. 11/3 Fredag 11/3 afholdes en hel respons- og skrivedag (9-15). Eleverne får her respons på deres udarbejdede synopsis (det forventes, at eleverne præsenterer dels deres synopsis, dels de valg, de har foretaget mht. hvilke problemstillinger og konklusioner, der hovedsageligt udfoldes i synopsen, hvilke der hovedsageligt reserveres til den mundtlige fremlæggelse (nb! talepapir), og hvilke ideer, der er til samtaledelen). Uge 11 Mandag 14/3: Hjemmeskrivedag (undervisningen aflyst på 2. år) Bemærk: Der afholdes på denne dato Pædagogisk dag Tirsdag 15/3: Kl afleveres den færdige synopsis hos Niels Knap i 3 eksemplarer. Forklæde hertil er udleveret i ugen op til aflevering. Uge 21/22 Selve eksamen forventes afholdt (formentlig?). Niels Knap

Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015.

Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015. Fælles studieplan, STK, kalenderudgave. 26/8 2015 /v4 Start 2014 og 2015. 3.Sem/1.sem 2015 Uge Sommerferie AT AP og NV Fagene Andet 32 33 Onsdag 12/8: kl. 9-11: AR (på FA) kl. 12-16: Kursusdag om it-brug

Læs mere

* 26. januar kl

* 26. januar kl 26. januar kl. 12.00 Kommunikation muligheder og begrænsninger Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor kommunikation spiller en central rolle. I din undersøgelse af sagen skal du belyse samspillet

Læs mere

prøven i almen studieforberedelse

prøven i almen studieforberedelse 2015 prøven i almen studieforberedelse Der er god mulighed for at få vejledning. Du skal blot selv være aktiv for at lave aftale med din vejleder. AT-eksamen 2015 Prøven i almen studieforberedelse er som

Læs mere

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole

Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Indholdsfortegnelse Tidsplan for stx på Mulernes Legatskole Evalueringer og opgaver i 1.g... 2 AP. Retningslinier på Mulernes Legatskole... 2 Slutevaluering af naturvidenskabelig grundforløb:... 2 NV.

Læs mere

* 26. januar kl

* 26. januar kl 26. januar kl. 12.00 Grænser Opgave A Du skal undersøge og diskutere en sag, hvor en eller flere grænser eller manglen på grænser er det centrale i sagen. Du skal anvende viden og metoder fra to fag til

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 1g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/2013 1 Elevhæfte for årgang 2013-2016 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af de tre år, du

Læs mere

* 29. januar kl

* 29. januar kl 29. januar kl. 12.00 Alternativer ideer til forandring og fornyelse Opgave A (INNOVATIV) Du skal undersøge et problem, hvor det centrale er, at et eksisterende alternativ til den fremherskende praksis

Læs mere

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14

Elevhæfte. Tårnby Gymnasium & HF. Skoleåret 2013-14 Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14 Redaktionen afsluttet juni/ 2013 Elevhæfte for årgang 2011-2014 3g erne vises dette hæfte (august 2013) Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb

Læs mere

PIXI-BOG 1AX 2015-2016

PIXI-BOG 1AX 2015-2016 PIXI-BOG 1AX 2015-2016 INDHOLD: SIDE: ÅRSPLAN I STIKORD 2 AP 3 AT 1 og 2 3-4 LECTIO 5 SRO 6 STUDIETURE 6 TERMINSPRØVER 6 ÅRSPRØVER 6 ÅRSPLAN I STIKORD: Uge 35 Uge 37 Uge 43 Uge 50/51 Uge 4/5 Uge 9/10 Uge

Læs mere

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Almen studieforbedelse hvordan?

Almen studieforbedelse hvordan? Almen studieforbedelse hvordan? EKSAMEN 2016 Læs folderen grundigt FØR UNDER EFTER Du har lavet din synopsis. Sørg for at bruge vejlederne, mens du kan! Altså indtil synopsen er afleveret. Derefter er

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version

Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version Studieplan. HF enkeltfag og fagpakker 15-16, første år, fælles version Studieplanen på HF-e udgør en fælles ramme for undervisningen på 1. årsholdene og valgfagsholdene, herunder fagpakker Studieplanens

Læs mere

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2016. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2016 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

AT for 3 årgange 2014-15.

AT for 3 årgange 2014-15. AT for 3 årgange 2014-15. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Introduktion til AT Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter Titel: Mad og mennesker uge 39 for Klassens lærergruppe introducerer AT med fokus på

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015

AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF. Sidste udgave 23. juni 2015 Uge 32: 3.-7. august AKTIVITETSOVERSIGT 2015/16 Frederiksborg Gymnasium og HF Sidste udgave 23. juni 2015 Mandag den 3. august Tirsdag den 4. august Onsdag den 5. august: Torsdag den 6. august: Fredag

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 22. april 9. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF

AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF AKTIVITETSOVERSIGT 2013/14 Frederiksborg Gymnasium og HF 24.06.13 Final Edition! De mest centrale aktiviteter bliver lagt i Lectio; men det er alligevel en god idé at notere sig de datoer, hvor man skal

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 4. april 2008 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115 lærere

Læs mere

Progressionsplan for det skriftlige

Progressionsplan for det skriftlige Progressionsplan for det skriftlige Skolens progressionsplan for det skriftlige bygger på det obligatoriske forløb om skriftlighed i dansk i 1.g/1.t og det skriftlige basiskursus inden for rammerne af

Læs mere

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF

AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF AT-eksamen foråret 2016 på Nakskov Gymnasium og HF Januar-februar Valg af sag, problemformulering og bærende fag. Mandag d. 25. januar, kl. 12.00-12.45, i auditoriet. AT ressourcerummet åbnes. Hver elev

Læs mere

HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-2016. Ajourført 28.07.15 Studieplanen for HF2 1. år = rammen for den faglige progression på 1.

HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-2016. Ajourført 28.07.15 Studieplanen for HF2 1. år = rammen for den faglige progression på 1. HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-2016. Ajourført 28.07.15 Studieplanen for HF2 1. år = rammen for den faglige progression på 1. år 1.HF August Mandag den 10.august kl. 9.00: Velkommen til alle

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret)

AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret) Uge 32: 4.-8. august AKTIVITETSOVERSIGT 2014/15 Frederiksborg Gymnasium og HF Endelig udgave (Mindre ændringer kan forekomme i løbet af skoleåret) Mandag den 4. august Tirsdag den 5. august Onsdag den

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Håndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2013-14 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en individuel

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole

AT på Aalborg Katedralskole AT på Aalborg Katedralskole 2014-15 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag

Eksamensprojekt for HF Enkeltfag Eksamensprojekt for HF Enkeltfag 2017/18 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2015.

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2015. 1 Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2015. 1. Almindelige bestemmelser 26. januar udmelder Undervisningsministeriet emne(r), overordnede problemstillinger og rammer for fagkombinationer,

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2017-18 (2.g og 3.g) Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres,

Læs mere

2 T 2 F AT1 (1.g): "Kroppen" 6 L 6 T AT1 (1.g): "Kroppen"

2 T 2 F AT1 (1.g): Kroppen 6 L 6 T AT1 (1.g): Kroppen UGE 2007 OKTOBER UGE 2007 NOVEMBER "Studie og erhvervstræf" 12.15-14.45 CPH West, Taastrup for alle elever i 2.g og 3.g. Omfotografering for elever og lærere 12.00-13.30 Gymnasieturnering, pigefodbold,

Læs mere

AT for 3 årgange

AT for 3 årgange AT for 3 årgange 2013-14. AT forløb 1.g 2.g 3.g Introdag i Titel: Kulturmøder og kulturkonflikter med Titel: Kampen for det gode liv uge 39 fokus på integration. Placering: I uge 38 vælges fag og i uge

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14

AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 AT på Aalborg Katedralskole 2013-14 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF&VUC Nordsjælland 2015-2016, fælles version pr. 29.07.15 1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF-e udgør en fælles ramme for undervisningen på 1. årsholdene

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g.

Udarbejdelse af synopsis: 17. april 8. maj. Kære elev i 2g. Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015

Udarbejdelse af synopsis: 21. april 8. maj Mundtlig årsprøve: Maj/juni 2015 Kære elev i 2g. AT7 er en forsmag på næste års AT-eksamen. Du skal derfor udarbejde en synopsis og til mundtlig årsprøve i AT. På de næste sider får du den nødvendige generelle information. Med venlig

Læs mere

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2016.

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2016. Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2016. 1. Almindelige bestemmelser 25. januar udmelder Undervisningsministeriet emne(r), overordnede problemstillinger og rammer for fagkombinationer, som

Læs mere

Eksamensprojektet på HF

Eksamensprojektet på HF Eksamensprojektet på HF - Erfaringer fra sommereksamen 2007 Oplæg på teo.pæd. 23 & 30/11-2007 v/uddannelsesleder Henrik Nevers Næstved Gymnasium & HF Næstved Gymnasium & HF 1025 elever & kursister 115

Læs mere

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12

AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 AT på Aalborg Katedralskole 2011-12 Alle AT forløb har deltagelse af to til tre fag, som for nogle forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde (AT 3, 5 og 7). I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag

Eksamensprojekt for HF-enkeltfag Eksamensprojekt for HF-enkeltfag 2014/15 Rammerne for eksamensprojektet NB: hvis du har været til eksamen i mindst én af faggrupperne, skal du ikke skrive Eksamensprojekt. Faggrupperne er enten kultur-

Læs mere

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression

1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF&VUC Nordsjælland 2016-17, fælles version pr. 20.06.16 1. år på HF-e = rammen for den faglige progression Studieplanen på HF-e udgør en fælles ramme for undervisningen på 1. årsholdene

Læs mere

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015

Almen studieforberedelse. - Synopsiseksamen 2015 Almen studieforberedelse - Synopsiseksamen 2015 - En vejledning Thisted Gymnasium - stx og hf Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium.dk post@thisted-gymnasium.dk tlf. 97923488 - fax 97911352 REGLERNE

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

STUDIEPLAN for 1. år

STUDIEPLAN for 1. år STUDIEPLAN for 1. år 2016-2017 Uge Hvad sker der overordnet? 32 Onsdag d. 10/8: kl. 9.15 14.00: intro (se program i Introhæfte 2016) Fredag d. 12/8 kl. 12.30-15: arrangement i Grøndalsparken. Kl. 15: fredagscafé.

Læs mere

studietimer Forberedelse til studieturen. Du udfylder studiebogen Studievalg 6. september

studietimer Forberedelse til studieturen. Du udfylder studiebogen Studievalg 6. september HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2016-17. Ajourføres løbende af kerneteamet Studieplanen for HF2 2. år = rammen for klassernes faglige progression 2. B,C,D,E Studieplanens indhold på 2. år: Studietimer

Læs mere

1g AT1 AT2 AT3. antal timer blokdage 0 1 dag 3 dage. 2g AT4 AT5 AT6. antal timer blokdage 2 dage 2 dage 4 dage.

1g AT1 AT2 AT3. antal timer blokdage 0 1 dag 3 dage. 2g AT4 AT5 AT6. antal timer blokdage 2 dage 2 dage 4 dage. AT-oversigt 1g AT1 AT2 AT3 antal timer 25 26 28 blokdage 0 1 dag 3 dage 2g AT4 AT5 AT6 antal timer 24 24 40 blokdage 2 dage 2 dage 4 dage 3g AT7 AT8 AT9 antal timer 3 40 7 blokdage ½ dag 5 dage ½dag AT

Læs mere

ÅRS- OG STUDIEPLAN

ÅRS- OG STUDIEPLAN Dato mandag 1 august 31 for VoksenUddannelsescenter Frederiksberg - Falstersvej Retningslinjer for formidling af aktiviteter til lærere og kursister via Ludus: Se nederst i dokumentet! Overordnet ansvar:

Læs mere

Aktivitetskalender 2008/2009 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa

Aktivitetskalender 2008/2009 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa Aktivitetskalender 2008/2009 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa Uge Dag Aktivitet 32 T 05.08 T 07.08 F 08.08 33 M 11.08 T 12.08 Lærermøde + pædagogisk dag 9-15 Pædagogisk dag 8-15 Pædagogisk dag 8-15 Første

Læs mere

1.HF Studieplanens indhold på 1. år, 1.A, 1.B, 1.D og 1.E Studietimer HF-vejledning/Studievalg Tutorordningen

1.HF Studieplanens indhold på 1. år, 1.A, 1.B, 1.D og 1.E Studietimer HF-vejledning/Studievalg Tutorordningen HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2016-2017. Ajourført 02.08.16 Ændringer står med rød Studieplanen for HF2 1. år = rammen for den faglige progression på 1. år August Mandag den 8.august kl. 9.00:

Læs mere

SRP køreplan: What to do.

SRP køreplan: What to do. SRP køreplan: What to do. SRP en synes sikkert at være langt ude i fremtiden, men du skal faktisk allerede så småt i gang nu. Her kan du finde en kort oversigt, som kan hjælpe dig i din planlægning. Start

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

SRO på MG, åpril-måj 2014

SRO på MG, åpril-måj 2014 SRO på MG, åpril-måj 2014 Kære 2.g er Du skal i maj 2014 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2014.

Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2014. 1 Studentereksamen i Almen studieforberedelse (AT) 2014. 1. Almindelige bestemmelser 27. januar udmelder Undervisningsministeriet emne(r), overordnede problemstillinger og rammer for fagkombinationer,

Læs mere

Studenterkursus på VUF Infohæfte 2 Fagligt samspil 2015-2016

Studenterkursus på VUF Infohæfte 2 Fagligt samspil 2015-2016 Studenterkursus på VUF Infohæfte 2 Fagligt samspil 2015-2016 - 2 -. Navn. Klasse. Tlfnr.. Mail - 3 - Forord Det toårige forløb på Studenterkursus indeholder en del forløb med fagligt samspil og der skal

Læs mere

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag.

2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. 2 studietimer om ugen enten morgen eller eftermiddag fredag. HF&VUC Nordsjælland, Hillerød afdeling 2015-16. Ajourføres løbende af kerneteamet Studieplanen for HF2 2. år = rammen for klassernes faglige progression 2.A,B,C,D,E Studieplanens indhold på 2. år: Studietimer

Læs mere

Nyborg Gymnasium 1. hf-projekt Anvendt teori

Nyborg Gymnasium 1. hf-projekt Anvendt teori I 1. hf-projektet er det den grundlæggende anvendelsesorienterede tanke, at den teori, der læres i fagene, skal bruges i praksis uden for skolen. Kursisten skal med udgangspunkt i en problemstilling koble

Læs mere

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen.

Eleverne vil have udformet fem synopser inden den afsluttende eksamen. AT på Aalborg Katedralskole 2016-17 Alle AT-forløb har som udgangspunkt deltagelse af to fag, som for enkelte forløbs vedkommende kan være fra samme hovedområde. I så tilfælde skal det sikres, at eleverne

Læs mere

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole

Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Overordnet studieplan og kompetencekatalog for HF - ASF på Aabenraa Statsskole Før skolestart Aktivitet: Der afholdes møde med kommende elever og deres forældre. Formål: At introducere programmet for 1.

Læs mere

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016

STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 STUDIEPLAN FOR 2. Hf 2015-2016 Uge Hvad sker der overordnet? Værkstedstimerne 33+34 2. hf starter mandag d. 10/8. Tutorerne mødes inden værkstedstimen og afgør, hvem der er tutor for hvem. I skal hurtigt

Læs mere

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv

Håndbog til Større Skriftlig Opgave. Aalborg Katedralskole Arkiv Håndbog til Større Skriftlig Opgave Aalborg Katedralskole 2017 Større Skriftlig Opgave (SSO) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig B- niveau-karakter med vægten 1,5 på eksamensbeviset.

Læs mere

1g - Progressionsplan for AT

1g - Progressionsplan for AT 1g - Progressionsplan for AT AT1: Politisk kommunikation (samfundsfag og dansk) De første to forløb alternerer imellem uge 41 og 46, således at halvdelen af 1g-klasserne har AT1, den anden halvdel har

Læs mere

SRO på MG, måj-juni 2015

SRO på MG, måj-juni 2015 SRO på MG, måj-juni 2015 Kære 2.g er Du skal i maj 2015 påbegynde arbejdet med din studieretnings-opgave, den såkaldte SRO. Her kommer lidt information om opgaven og opgaveperioden. Dine studieforberedende

Læs mere

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område

Elevbrochure 2013. Studieområdet 3. del. Det Internationale Område Elevbrochure 2013 Studieområdet 3. del Det Internationale Område Indholdsfortegnelse Studieområdet 3. del... 1 Det Internationale Område... 1 Studieområdet 3. del Det Internationale Område... 3 Oversigt

Læs mere

Flemming Lindquist Hansen Teamcoaching i lærerteam i en gymnasial kontekst, MOC januar Teamhåndbog. 2g /16

Flemming Lindquist Hansen Teamcoaching i lærerteam i en gymnasial kontekst, MOC januar Teamhåndbog. 2g /16 Bilag: Bilag 1: Teamhåndbog 2g - 2015/16 Håndbogen samlæses med skolens års- eller månedskalender Den 10.8 kan de første fokustimer med fordel lægges. Teamet skriver herefter ud om besættelse af de øvrige

Læs mere

HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul

HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul 6. dec. 2010 AUGUST 2010 HHX-kalender 2010-2011 HSSYD Vordingborg Ændringer siden sidste version mærket med gul hh1 hh2 hh3 fagpk. Medarbejdere Uge Dato Aktivitet Ansv. Pl.start Adm. 31 man 2. aug Administrationen

Læs mere

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF

Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Evalueringsplan Vordingborg Gymnasium & HF Indhold 1. Indledning side 1 2. Evaluering af undervisningen 2.1. Evaluering af studieplanen. side 2 2.2. Evaluering af planlægning og gennemførelse af undervisningen

Læs mere

Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2016 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

Studieplan. HF2 2015-16.

Studieplan. HF2 2015-16. Studieplan. HF2 2015-16. Studieplanen på HF2 udgør en fælles ramme for undervisningen på skolens 2-årige HF forløb Studieplanens indhold Værksted HF-vejledning/Studievalg Tutor August Velkomstdag mandag

Læs mere

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i

Evalueringsplan. Ad 1. - eleverne løbende er orienteret om deres faglige standpunkt, og hvilken udviklingsproces de er i Evalueringsplan AGs evalueringsplan forholder sig til STX-bekendtgørelsens 131-139. Den omfatter konkret, løbende evaluering af undervisningen og af den enkelte elev både ud fra de mål, der er opstillet

Læs mere

Elevmanual. til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse

Elevmanual. til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse Elevmanual til det afsluttende eksamensforløb i Almen Studieforberedelse 3g, forår 2014 Indhold: I. Den afsluttende prøve, herunder: Emne(r) Overordnede problemstillinger Rammer for fagkombinationer UVM

Læs mere

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen

Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen AT Vejledning og gode råd til den afsluttende synopsisopgave og eksamen Indhold: 1. Den tredelte eksamen s. 2 2. Den selvstændige arbejdsproces med synopsen s. 2 3. Skolen anbefaler, at du udarbejder synopsen

Læs mere

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014

Studieretningsprojektet. Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 SRP 2014 Sct. Knuds Gymnasium Red.: DH SRP 2014 i 3.g 1. Indledning Du får her en beskrivelse af de formelle krav til studieretningsprojektet i 3g med afsæt i STX-bekendtgørelsen 2013, bilag 7. Du har

Læs mere

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning

Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt. Kildekritik, informationssøgning, Skrivning AT 3 med SYNOPSIS STUK april 2013 LWO Kilde: Bjarne Villads Larsen i Samfundsfagsnyt 162 Almen studieforberedelse til nu (Studierapporten ultrakort): Emne Kompetence Produkt ARGUMENTATION - KULTURMØDER

Læs mere

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151

Håndbog til Studieretningsprojektet. Aalborg Katedralskole 2014. Arkiv 6151 Håndbog til Studieretningsprojektet Aalborg Katedralskole 2014 Studieretningsprojektet (SRP) er en eksamensopgave, der optræder med en selvstændig A- niveau-karakter med vægten 2 på studentereksamensbeviset.

Læs mere

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015

STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 STUDIERETNINGSPROJEKTET ÅSG 2015 HVAD ER ET STUDIERETNINGSPROJEKT? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2016

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2016 AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2016 I forbindelse med AT8 skal du udarbejde en synopsis i februar, marts og starten af april som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni. Synopsis

Læs mere

Skriftlige genrer i fagligt samspil. Fagligt samspil November 2007 Bjørn Grøn og René Bühlmann

Skriftlige genrer i fagligt samspil. Fagligt samspil November 2007 Bjørn Grøn og René Bühlmann Skriftlige genrer i fagligt samspil Fagligt samspil November 2007 Bjørn Grøn og René Bühlmann Skriftlige genrer i fagligt samspil Skrivning som redskab og kommunikation Afsenderen Modtageren Meddelelsen

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3

Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Team 3 Studieplan 2. år Skoleåret 2014/15 For HH2D Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

AT-synopsisprøven. * Rammer og procedurer. * Lærernes informationshæfte *

AT-synopsisprøven. * Rammer og procedurer. * Lærernes informationshæfte * AT-synopsisprøven 3g * Rammer og procedurer * Lærernes informationshæfte * 2013 2 1 Administration og logistik Planlægning og administration af AT-synopsisprøven i 3g foregår i et samarbejde mellem administrationen,

Læs mere

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Team 2

Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Team 2 Studieplan 2. år Skoleåret 2016/17 For 2b Indholdsfortegnelse 1. Klassen... 3 2. Tilrettelæggelse og koordinering af undervisning på 2. år... 4 3. Pædagogiske fokuspunkter... 6 4. Klassens studiemiljø

Læs mere

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team

Mål- og arbejdsbeskrivelse for team Mål- og arbejdsbeskrivelse for team På FG arbejder vi med 4 typer af lærerteam Team Stor-team Øvrige team Faggruppe Team Struktur og honorering 1g: Teamet består i 1g af 2 af klassens lærere udpeget således,

Læs mere

Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012

Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012 Aflønning af aktiviteter på skolen 2011/2012 Nedenstående er en oversigt over aflønning af forskellige aktiviteter på skolen. Oversigten bygger på OK 2011 og indgåede aftaler på skolen. I tilfælde af modstrid

Læs mere

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2014

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2014 AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2014 I forbindelse med AT8 skal du udarbejde en synopsis i februar, marts og starten af april som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni. Synopsis

Læs mere

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2015

AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2015 AT-eksamen 3.g Vejledningspjece Christianshavns Gymnasium 2015 I forbindelse med AT8 skal du udarbejde en synopsis i februar, marts og starten af april som oplæg til den mundtlige AT-eksamen i juni. Synopsis

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 Plan foråret 2015 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2015 23. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 27. april, kl. 10.45-11.30, auditoriet:

Læs mere

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen

AT-eksamen på SSG. Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen AT-eksamen på SSG Projektarbejde, synopsis, talepapir og eksamen Litteratur Inspirationsmateriale fra UVM (USB) Primus - grundbog og håndbog i almen studieforberedelse AT-eksamen på EMU Skolens egen folder

Læs mere

Studieretningsprojektet ÅSG 2017

Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Studieretningsprojektet ÅSG 2017 Hvad er et studieretningsprojekt? En skriftlig opgave i typisk to fag Du skal tage udgangspunkt i et studieretningsfag på Aniveau, og det skal du kombinere med et andet

Læs mere

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf

Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Evalueringsstrategi for Næstved Gymnasium og hf Om evalueringsstrategien Evalueringsstrategien skal understøtte skolens arbejde med at opnå de retningsgivende mål jf. gældende love og bekendtgørelser samt

Læs mere

ÅRS- OG STUDIEPLAN

ÅRS- OG STUDIEPLAN Dato ÅRS- OG STUDIEPLAN 2017-18 Retningslinjer for formidling af aktiviteter til lærere og kursister via Ludus: Se nederst i dokumentet! for VoksenUddannelsescenter Frederiksberg - Falstersvej Overordnet

Læs mere

Aktivitetskalender 2009/2010 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa

Aktivitetskalender 2009/2010 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa Aktivitetskalender 2009/2010 HTX - Teknisk Gymnasium Grenaa Uge Dag Aktivitet 32 Ti 04.08 O 05.08 F 07.08 33 M 10.08 Ti 11.08 Lærermøde + pædagogisk dag 9-15 Pædagogisk dag 8-15 Personalemøde? Fælles aftenarrangement

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Studiecenteret s. 12

Indholdsfortegnelse. Studiecenteret s. 12 Indholdsfortegnelse 1 AT-synopsis-eksamen s. 2 Udmelding af opgaver og ressourcerum s. 3 Opgaven januar 2015 s. 3 Ressourcerummet s. 4 Fælles vejledning s. 4 Valg af fag og emne s. 4 Emne/problem for din

Læs mere

ÅRS- OG STUDIEPLAN

ÅRS- OG STUDIEPLAN ÅRS- OG STUDIEPLAN 2017-18 Retningslinjer for formidling af aktiviteter til lærere og kursister via Ludus: Se nederst i dokumentet! for VoksenUddannelsescenter Frederiksberg - Falstersvej Overordnet ansvar:

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Manual for team og klasseforum

Manual for team og klasseforum Manual for team og klasseforum Målsætning, sammensætning, opgaver og kvalitet Roskilde Katedralskole 1. Målsætning for samarbejdet i team og klasseforum Overordnet mål: Vi vil sikre vores elever den bedst

Læs mere

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013

Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 Plan foråret 2013 Nakskov Gymnasium og HF Orientering om KS eksamen 2013 24. april: Lærerne informerer ledelsen om gruppesammensætningen ved KS eksamen. Mandag den 29. april, kl. 13.50-14.35, auditoriet:

Læs mere

Fælles principper for AT på FG

Fælles principper for AT på FG 1 AT på FG 2012-13 2. Introduktion 3. Formål og ansvarsfordeling 4. Fag og forløb 5. Synopsis 7. Studierapport 8. Talepapiret og den afsluttende prøve 9. Bedømmelseskriterier 2 Fælles principper for AT

Læs mere

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16

Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø. skoleåret 2015/16 Intenderet Årsplan for HF & VUC FYN Ærø skoleåret 2015/16 Senest redigeret 10.08.2015 Uge Dato Aktivitet, tidspunkt m.v. JUL 31 Man.27.7. MARNAV: Kontor åbner AUG 32 Man.3.8. HF: Kontor åbner og personale

Læs mere

Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau.

Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau. Fag på HF Niveauer Niveauerne på fagene angives med bogstaverne A, B og C hvor C er det laveste niveau. Nogle niveauer er obligatoriske, og andre kan du vælge som valgfag på 2.år. Når du engang er færdig,

Læs mere