Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier"

Transkript

1 Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne fra STX ikke ville have kunnet komme ind, hvis man indførte et adgangskrav på 4, så ville mere end hver femte student fra HF blive afskåret vejen, altså fem gange så mange. Andelen af erhvervsgymnasiale studenter, der ville blive afskåret vejen ved et adgangskrav på fire, er knap dobbelt så høj som på STX. Hvis adgangskravet var 7, ville tre-fjerdedele af HF-studenterne blive ramt og mere end hver anden student på erhvervsgymnasierne. Analysen viser også, at uanset om man måler på et krav på 4 eller 7, så vil markant flere børn af ufaglærte og faglærte blive afskåret. Meget få børn af højtuddannede forældre ville blive ramt. af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl 3. februar 215 Analysens hovedkonklusioner AE har undersøgt, hvor mange fra den nyeste årgang af studenter, der ikke kunne være kommet ind på deres gymnasiale uddannelse ved adgangskrav på 4 eller7. Analysen viser, at der er store forskelle mellem de forskellige typer af gymnasiale uddannelser. Forskellene er endnu mere massive ved et adgangskrav på 4. Her vil HF-studenterne blive ramt fem gange hårdere end STX-studenterne, og på de erhvervsgymnasiale retninger vil knap dobbelt så mange (7,1-7,6 pct.) blive afskåret som på STX, hvor det er 4 procent, der vil blive ramt, hvis kravet var 4. Ved et adgangskrav på 7 vil 75 procent af studenterne fra HF ikke kunne komme ind, og på de erhvervsgymnasiale uddannelser er det hver anden. Det er langt mere end på det almene gymnasium, hvor hver tredje vil blive afskåret vejen, når man ser på seneste årgang i de officielle registre. Kontakt Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal København V

2 AE har undersøgt, hvor mange af de unge, der blev studenter i 213, der ville kunne kom ind, hvis man indførte adgangskrav på mindst 4 eller 7 i såvel dansk som matematik ved deres afgangsprøver i 9. klasse eller. klasse. 1 I analysen ses på alle former for gymnasiale uddannelser, dvs. STX, HF, HHX samt HTX 2, og der ses på, om den unge opnåede de to krav inden for prøverne 3 i hhv. dansk og matematik i enten 9. klasse eller. klasse. 4 Analysen bygger på data for nyeste årgang af studenter, som er 213. Analysen skal derfor ikke ses som en prognose, men som en beskrivelse af den seneste årgang af studenter og deres karaktergrundlag forud for den gymnasiale uddannelse. Set over alle indgangene vil et adgangskrav på 7 afskære vejen for 44 procent af alle studenter fra 213, mens et krav på 4 vil afskære 8 procent. Det er dog interessant, at adgangskravene ikke rammer alle typer af gymnasiale uddannelser lige hårdt. Ved adgangskravet 4 ville 23,4 procent af HF-studenterne ikke kunne komme ind, mens det blot ville dreje sig om 4,4 procent på det almene gymnasium. Det betyder, at adgangskravet på 4 vil ramme over fem gange flere studenter på HF end på STX. På de erhvervsgymnasiale retninger vil knap dobbelt så mange (7,1-7,6 pct.) blive afskåret som på STX (4.4). Ved et adgangskrav på 7 vil 75 procent eller 3 ud af 4 studenter fra HF ikke kunne komme ind, og på de erhvervsgymnasiale uddannelser er det hver anden. Det er langt mere end på det almene gymnasium, hvor hver tredje vil blive afskåret vejen, når man ser på seneste årgang i de officielle registre. Relativt set vil mere end dobbelt så mange studenter være afholdt fra at komme ind på HF som på STX. Figur 1. Studenter fordelt på om de ville kunne komme ind ved forskellige adgangskrav (213) STX Hf Stud.kursus Htx Hhx Alle Anm.: Figuren viser andelen af studenterne fra 213, der ikke opfylder et krav på mindst 4 eller 7 i dansk og matematik (ny skala) i enten 9. kl. eller. kl. For at opfylde kravet skal både dansk og matematik være afsluttet med mindst 4, eller 7, i snit i hvert af fagene Der ses bort fra dem, der fuldførte en gymnasial uddannelse i 213, men som ikke boede i Danmark det år, hvor de fyldte 15 år og normalt ville gå i 9. klasse. Ca. 6 ud af 44.3 studenter udelades af analysen. Derudover udelades de unge, der gik til eksamen, før man begyndte at registrere karakterer ved afgangsprøverne i 9. klasse i de landsdækkende registre. Det sidste afskærer omkring unge. 2 Alle offentligt regulerede, ordinære fuldtidsuddannelser indgår i DST s elevregister. Det betyder, at 2-årige HF-kurser samt studenterkurser er med, mens HF taget som enkeltfag ikke er dækket. 3 I dansk og matematik er der tilsammen 7 prøvekarakterer. 5 i dansk og 2 i matematik. Inden for de 5 prøvekarakterer i dansk beregnes et gennemsnit og ligeså inden for de 2 prøver i matematik. Mangler en karakter, så indgår den ikke i gennemsnittet. Mangler alle prøverne i enten dansk eller matematik, så kan man ikke klare karakterkravet. 4 Analysen bygger på de indberettede karakterer til registrene hos Danmarks Statistiks officielle register for folkeskolekarakterer. 2

3 Især drengene rammes af adgangskrav Adgangskrav på gymnasiet vil især ramme drengene. Af tabel 1 fremgår det, hvor mange studenter der ikke ville kunne komme ind ved adgangskrav fordelt på køn. Her ses det, at næsten halvdelen af drengene, der blev studenter i 213, ikke kunne klare et adgangskrav på 7. For pigerne var det 4 pct. Tabel 1. Studenter, der ikke ville kunne komme ind fordelt på køn Drenge 49,6 8,4 Piger 4, 7,7 Ser man på kønsfordelingen i forhold til retning, så ses det af figur 2, at det eneste sted, hvor marginalt flere piger ville blive ramt, er ved et adgangskrav på 4 på STX. Et karakterkrav på 7 vil afskære næsten 8 pct. af drengene på HF og lidt over 7 pct. af pigerne. Figur 2. Studenter, der ikke ville kunne komme ind fordelt på køn og type Drenge Piger Drenge Piger Gymnasiet Hf Studenterkurser Htx Hhx Skønmaleri af karakterkravs betydning Det er derfor noget af et skønmaleri, når Dansk Erhverv i deres analyse Adgangskrav styrker faglighed (https://www.danskerhverv.dk/nyheder/documents/dep pdf) har regnet sig frem til, at det vil løfte de fagligt stærke elever at indføre adgangskrav på gymnasiet. I deres analyse ser de kun på STX, og som denne analyse viser, så er det især på de andre gymnasiale retninger, at mange vil blive ramt af adgangskrav. Dansk Erhverv nævner selv, at deres beregninger er behæftet med en del usikkerhed, og derfor er det ikke givet, at den samlede effekt fortsat vil være, at det gavner de stærkeste, at de svage elever holdes ude. Den rigtige klassekammeratseffekt, nemlig at de stærke trækker de svageste op, vil måske være den dominerende, når man ser på alle de gymnasiale retninger under et. 3

4 Desuden kan man spørge til Dansk Erhvervs analyse om det rimelige i, at tusindvis af unge skal fratages mulighed for at få en ungdomsuddannelse for at give resten et højere karaktergennemsnit på omkring eller under et halvt karakterpoint. Er det vigtigere, at flertallet får et gennemsnit, der er,2 højere, eller at de få, der lå på 11 fra grundskolen, får et halvt karakterpoint mere, end at unge, fra især underklassen, arbejderklassen og familier med lavt uddannelsesniveau får en uddannelse? Figur 3 viser en fordeling af hvor mange studenter, der vil blive afskåret fra at komme ind, i forhold til deres forældres højeste uddannelsesniveau. Fig. 3.A. Andel af studenter, der ikke ville kunne komme ind fordelt på forældrenes uddannelse, krav på 4 Fig. 3.B. Andel af studenter, der ikke ville kunne komme ind fordelt på forældrenes uddannelse, krav på Ufaglært Faglært KVU MVU LVU Ufaglært Faglært KVU MVU LVU Karakterkrav på 4 Karakterkrav på 7 Anm.: Figuren viser andelen af studenterne fra 213, der ikke opfylder et krav på mindst 4 i dansk og matematik (ny skala) i enten 9. kl. eller. kl. For at opfylde kravet skal både dansk og matematik være afsluttet med mindst 4, i snit i hvert af fagene. Opgjort efter den højeste uddannelse blandt forældrene. Anm.: Figuren viser andelen af studenterne fra 213, der ikke opfylder et krav på mindst 7 i dansk og matematik (ny skala) i enten 9. kl. eller. kl. For at opfylde kravet skal både dansk og matematik være afsluttet med mindst 7, i snit i hvert af fagene. Opgjort efter den højeste uddannelse blandt forældrene. Også geografisk ville adgangskrav til de gymnasiale uddannelser ramme skævt, jf. tabel 2. Det er således ikke ligeligt fordelt, hvor studenterne ville blive afskåret fra at tage deres uddannelse. Et adgangskrav på 4 ville afskære vejen for mere end hver tiende student på gymnasierne i Vest- og Sydsjælland, mens mere end hver anden ville blive afskåret, hvis adgangskravet var 7. 4

5 Tabel 2. Andel studenter, der ikke ville kunne komme ind fordelt på landsdele, 213 Adgangskrav på 4 Adgangskrav på 7 Antal Antal København by 39 9, , Københavns omegn 42 9, ,8 Nordsjælland 24 7, ,1 Østsjælland 19 7, ,9 Vest- og Sydsjælland 43, ,4 Bornholm 2 6, ,3 Fyn 24 6, ,6 Sydjylland 47 7, ,1 Østjylland 4 6, , Vestjylland 3 7, ,8 Nordjylland 38 8, ,6 Hele landet , ,4 Anm.: Tabellen viser andelen af studenterne fra 213, der ikke opfylder et krav på mindst 4 eller 7 i dansk og matematik (ny skala) i enten 9. kl. eller. kl. For at opfylde kravet skal både dansk og matematik være afsluttet med mindst 4, eller 7, i snit i hvert af fagene. Fordelt på den gymnasiale uddannelses beliggenhedskommune. Alle gymnasiale uddannelser under et.. 5

6 Bilag Bilagstabel 1. Antal studenter (213) der ikke ville kunne komme ind fordelt på køn og uddannelsestype Drenge Piger Drenge Piger Antal STX Hf Studenterkurser Htx Hhx Total Drenge Piger Drenge Piger STX 37,7 51,1 26, 38,2 Hf 2,7 27,8 39,1 44,5 Studenterkurser,6,7 1,1 1, Htx 16,1 3,8 13,1 3,1 Hhx 24,7 16,6 2,7 13,2 Total,,,, Anm.: Antallet af studenter fra 213, der ikke opfylder et krav på mindst 4 eller 7 i dansk og matematik (ny skala) i enten 9. kl. eller. kl. For at opfylde kravet skal både dansk og matematik være afsluttet med mindst 4, eller 7, i snit i hvert af fagene. Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks registerdata 6

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere

Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Behov for uddannelsesløft blandt indvandrere Omkring hver tredje dansker over 16 år har ikke en uddannelse, der giver adgang til arbejdsmarkedet. Særligt blandt indvandrere står det skidt til. Op mod halvdelen

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Hver 6. elev, der forlader folkeskolen, får ikke en ungdomsuddannelse, inden de bliver voksne, og det er på trods af, at 8 ud af 1 har påbegyndt mindst

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse

Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse Indvandrerdrenge har sværere ved at få en uddannelse AE har undersøgt, hvordan unge med etnisk minoritetsbaggrund klarer sig når det gælder uddannelse, ledighed og indkomst set i forhold til unge med etnisk

Læs mere

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København

Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Over 5 gange flere arbejdspladser nedlagt på Fyn end i København Siden krisens udbrud er den private lønmodtagerbeskæftigelse faldet med ca. 150.000 personer. Det svarer til på landsplan, at omkring hver

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Uddannelse i de sociale klasser i 2012

Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Uddannelse i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. I analysen undersøges uddannelsen for personerne i de fem sociale klasser. Der kigges

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Ledighedsrisiko blandt nyuddannede akademikere

Ledighedsrisiko blandt nyuddannede akademikere Ledighedsrisiko blandt nyuddannede akademikere AE har undersøgt, hvad der har betydning for at gå direkte ud i længerevarende dimittendledighed for nyuddannede akademikere. Analysens resultater viser,

Læs mere

Kun en femtedel af servicevirksomhederne

Kun en femtedel af servicevirksomhederne 44. private virksomheder tager ikke lærlinge Kun en femtedel af servicevirksomhederne tager lærlinge AE har kortlagt brugen af lærlinge i mere end 6. private virksomheder. Kun 26 procent af virksomhederne

Læs mere

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist

Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Ulighed i arbejdslivet sætter spor som pensionist Der er væsentlige forskelle på indkomster og nettoformuer som pensionist, afhængigt af hvilken social klasse man tilhørte i arbejdslivet. Mens de 70-årige,

Læs mere

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser

Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser Byggeriet tager det største ansvar for praktikpladser AE har undersøgt, hvor gode virksomhederne er til at tage del i praktikpladsansvaret. I gennemsnit har næsten hver anden byggevirksomhed haft mindst

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Den gennemsnitlige dansker tjener mest i slutningen af 40'erne, men set over de forskellige uddannelsesgrupper er der faktisk stor forskel på, hvornår

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere