Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatlønskontrakt. mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/2010-1 -"

Transkript

1 Resultatlønskontrakt mellem Rektor Pia Nyring og Bestyrelsen for Øregård Gymnasium 2009/

2 1. Indledning Undervisningsministeriet har ved skrivelse af 1. oktober 2007 bemyndiget bestyrelserne for blandt andet de almene gymnasier til at indgå en resultatlønskontrakt med rektor på grundlag af Undervisningsministeriets Retningslinier for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner af 10. juni I retningslinjerne for det nye års resultatlønskontrakt er der igen blevet udmeldt, at der under obligatoriske indsatsområder skal indgå et supplerende indsatsområde gældende for alle institutioner: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering. På dette grundlag er denne resultatlønskontrakt indgået mellem bestyrelsen for Øregård Gymnasium ved formand Claus Høeg Madsen og rektor Pia Nyring. Resultatlønskontrakten indeholder en angivelse af de opgaver, hvis løsning bestyrelsen og rektor skal søge gennemført i kontraktperioden, samt en prioritering af disse opgaver. Der er enighed om, at løsningen af disse opgaver skal bidrage til at fremme kvaliteten og effektiviteten på Øregård Gymnasium. Formålet med denne kontrakt er dels at synliggøre disse opgaver, dels at skabe et incitament for rektor til at bidrage til deres løsning. 2. Kontraktens gyldighedsperiode Kontrakten er gældende i perioden 1. august 2009 til 31. juli Rektors opgaver 3.1 Generelt Rektor skal - målrettet arbejde for opfyldelsen af kontraktens mål, - sideløbende med de i kontrakten nævnte opgaver have fokus på Øregård Gymnasiums øvrige drifts- og indsatsområder, herunder politisk fastsatte målsætninger og beslutninger, samt øvrige overordnede aftaler og beslutninger, - i sit samlede virke understøtte opfyldelsen af Øregård Gymnasiums visioner og målsætninger, - Rektor skal endvidere sikre den nødvendige information til bestyrelsen omkring Øregård Gymnasiums virke. 3.2 Obligatorisk indsatsområde 2009/2010 Obligatorisk indsatsområde 1: Studieparathed. Vægtes samlet med 20 %: Som indikatorer for studieparathed er valgt dels den forholdsmæssige andel af eleverne på Øregård Gymnasium, der gennemfører en adgangsgivende eksamen på normeret tid, dels deres eksamensgennemsnit, ligesom initiativer der skaber øget studieparathed inddrages

3 Den forholdsmæssige andel af eleverne på Øregård Gymnasium, der gennemfører en adgangsgivende eksamen på normeret tid skal ligge over landsgennemsnittet og tillige på niveau med Øregård Gymnasiums tidligere resultater. I 2008 var gennemførelsesprocenten 80,1 %. I 2009 steg gennemførselsprocenten til 82,4 %. I 2010 skal andelen være på niveau med gennemsnittet af 2008 og Vægtningen udgør 5 %. Det samlede eksamensgennemsnit på Øregård Gymnasium skal ligge på niveau med gymnasiets tidligere resultater. I løbet af de sidste 3 år, har karaktergennemsnittene set ud som følger: Karaktergennemsnit på Øregård Landsgennemsnit ,4 8, ,5 8, ,2 8, ,0 (8,5 gl. skala) 6, ,9 Endnu ikke offentliggjort Vægtningen udgør 5 %. Der iværksættes mindst ét initiativ, der gør nogle af Øregård Gymnasiums elever mere studieparate end elever fra andre gymnasier. Vægtningen udgør 10 %. Parterne har til hensigt i senere kontraktperioder tillige at vælge den forholdsmæssige andel af eleverne på Øregård Gymnasium, der indenfor en 2-årig periode fortsætter på en videregående uddannelse, som indikator. Den forholdsmæssige andel af elever der fortsætter på de videregående uddannelser, skal være over landsgennemsnittet og blandt de 10 bedste i landet. Vi vil bruge de tal, der udmeldes fra Studievalg København. De første tal vil være tilgængelige i Obligatorisk indsatsområde 2: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer vægtes med 5 %: Der skal iværksættes mindst ét nyt initiativ indenfor udnyttelse af lærerressourcer, der viser bedre udnyttelse af den lokale arbejdstidsaftale. 3.3 Valgfrie indsatsområder for skoleåret 2009/2010 Fokus på synlig ledelse. Vægtes samlet med 25 %: Ledelsen på Øregård Gymnasium skal være synlig og sikre fokus på og forankring af institutionens formål. Rektor skal i dette skoleår gennemføre MU-samtaler med halvdelen af lærerkollegiet (ca. 35) af de i alt 70 ansatte på skolen. Der evalueres på rektors synlighed via et spørgeskema, der omhandler personaleledelse i dagligdagen, synlig ledelse i formidlingen af skolens økonomi, fortsat synlighed i skolens profilering af studieretningerne, herunder profilering af Øregård Gymnasium i forhold til omverdenen med særligt fokus på internationalisering. Gennemførsel af MU-samtaler. Vægtningen udgør 20 %. Gennemførsel af spørgeskemaundersøgelse. Vægtningen udgør 5 %

4 Effektiv institutionsdrift, herunder administrative fællesskaber. Vægtes samlet med 20 %: Skolens udgiftsstyring skal sikre, at der ikke realiseres væsentlige afvigelser fra de af bestyrelsen godkendte budgetter, hvilket sker med aflæggelse af kvartalsvise rapporteringer. Der udarbejdes et rapporteringssystem, der sikrer: overblik over skolens samlede realiserede økonomi. Vægtningen udgør 5 %. mulighed for at vurdere sammenhæng mellem realiserede og budgetterede tal på enkeltområder, herunder klare regnskabsforklaringer, der giver mulighed for at årsager til eventuelle budgetafvigelser kan aflæses direkte. Vægtningen udgør 10 %. initiativer, der effektiviserer den økonomiske og administrative drift via samarbejde med to nabogymnasier (Gl. Hellerup Gymnasium og Aurehøj Gymnasium). Vægtningen udgør 5 %. 3.4 Institutionsspecifikke indsatsområder for skoleåret 2009/2010 Bedre fysiske rammer. Vægtes med 20 %: Der skal iværksættes initiativer, der optimerer skolens fysiske rammer, herunder istandsættelsen af elevarbejdspladser, ligesom der må arbejdes for at tænke utraditionelt m.h.t. at udnytte øvrige lokaler mere fleksibelt. God byggestyring er helt centralt, og det skal tilstræbes, at der bygges til tiden og til prisen. Profilering af skolen. Vægtes med 10 %: Der arbejdes med initiativer, der synliggør Øregård Gymnasiums uddannelses- og vidensmæssige profil i henhold til det profiludspil, der blev udarbejdet i løbet af 2008 og Fastsættelse af resultatlønnen Rektor udarbejder i maj/juni 2010 en kortfattet rapport, der beskriver i hvilket omfang de i punkt nævnte mål er nået. Rektor er selv ansvarlig for at dokumentere, hvorvidt kontraktens mål er nået. Rapporten drøftes med bestyrelsens formand, og formandens og rektors indstilling til bestyrelsen fremsendes til denne med henblik på, at bestyrelsen på et bestyrelsesmøde snarest muligt efter kontraktens udløb fastsætter resultatlønnen. Indstillingen skal indeholde en angivelse af, i hvilket omfang rektor har nået hvert enkelt af de mål, som er angivet i punkt , og den indstillede resultaløn skal afspejle den vægtning, som er indeholdt i de nævnte punkter. Såfremt rektors ansættelsesforhold ophører inden udløbet af denne resultatlønskontrakt, foretages fastsættelsen af resultatlønnen pr. tidspunktet for ansættelsesforholdets ophør. Såfremt rektor fuldt ud har opnået alle de i punkt nævnte mål fastsættes resultatlønnen til kr Såfremt rektor kun delvis har opnået de i punkt nævnte mål fastsættes resultatlønnen til et mindre beløb, der fremkommer ved en vurdering af i hvilket omfang de enkelte mål er nået, og vægtet som anført i punkt

5 5. Kontraktændringer Genforhandling/justering af kontrakten i kontraktperioden kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået, og når parterne er enige herom. Hellerup, den september 2009 Claus Høeg Madsen Formand Pia Nyring Rektor - 5 -

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015

Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Resultatlønskontrakt for rektor Hans Erik Duschek-Hansen 2015 Formål med kontrakten Resultatlønskontrakten skal fokusere på de indsatsområder, som bestyrelsen har valgt skal prioriteres særligt i rektors

Læs mere

HF & VUC Nordsjælland

HF & VUC Nordsjælland 1 HF & VUC Nordsjælland Resultatmål for rektor Lone Tonnesen for perioden 1. august 2014 31. juli 2015 1. Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved voksenuddannelsescentre

Læs mere

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby

Resultatlønskontrakt for forstander på VUC Lyngby Resultatkontrakten bygger på gældende retningslinjer, rammer og vilkår for anvendelse af resultatløn, som de fremgår af Bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakt med institutionens øverste leder og

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat

Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat 1 Bestyrelsesmøde på Holstebro Gymnasium og HF Dagsorden med beslutningsreferat Mandag den 28. juni 2010 kl. 10.00 12.00 i lokale 424 Deltagelse Fraværende med afbud Fraværende uden afbud Jens Otto Nystrup

Læs mere

Afrapportering af Resultatlønskontrakt

Afrapportering af Resultatlønskontrakt Afrapportering af Resultatlønskontrakt For rektor Kirsten Danving for perioden 1. august 2013 31. juli 2014 Grundlag og rammer Undervisningsministeriet har bemyndiget bestyrelserne ved selvejende institutioner

Læs mere

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner:

Indsatsområder for 2011 A. Gennemgående obligatoriske indsatsområder: UVM har for dette skoleår udmeldt 2 obligatorisk område for alle institutioner: Resultatlønskontrakt for Rektor Povl Markussen, Sankt Annæ Gymnasium, 2011 Kontrakten gælder for gymnasiedelen for kalenderåret 2011, og skal ses i sammenhæng med udviklingskontrakt indgået for folkeskoledelen

Læs mere

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011

Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard. for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved

Læs mere

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen

Afrapportering Resultatlønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Afrapportering lønskontrakt 2013-2014 for rektor Kirsten Jensen Formål med kontrakten Følgende resultatlønskontrakt skal understøtte dialogen mellem Hvidovre Gymnasium & HFs bestyrelse og rektor om skolens

Læs mere

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole

System for kvalitetssikring og resultatvurdering N. Zahles Gymnasieskole Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 2 Kvalitetssystemet... 2 Gymnasiets organisering... 2 Sammenhæng mellem skolens værdigrundlag og den valgte strategi for selvevaluering... 2 Strategi for selvevaluering

Læs mere

Afrapportering af resultatmål for Uddannelsescenter Herning 2008/09

Afrapportering af resultatmål for Uddannelsescenter Herning 2008/09 Afrapportering af resultatmål for Uddannelsescenter Herning 2008/09 Generelle bemærkninger Resultatperioden har været præget af hektisk aktivitet på en række helt centrale felter, men et fællestræk er,

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser Undervisningsministeriet Afdelingen for gymnasiale uddannelser Januar 2006 Vejledning til bekendtgørelse nr. 23. af 11. januar 2005 om Kvalitetsudvikling og resultatvurdering inden for de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab

Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Kvalitetsrapporten som kommunalt styringsredskab Af Jacob Hess, Louise Weinreich Jakobsen og Henriette Holmsgaard, Kontor for Kvalitetssikring og Kvalitetsudvikling, Skolestyrelsen. I artiklen fortælles

Læs mere

Afrapportering af resultatkontrakt 2009/2010

Afrapportering af resultatkontrakt 2009/2010 Afrapportering af resultatkontrakt 2009/2010 Obligatoriske indsatsområder Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer indenfor gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats August 2013 BERETNING OM EFFEKTEN OG KVALITETEN AF ANDRE AKTØRERS BESKÆFTIGELSESINDSATS Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ledelse af et gymnasium i forandring. En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus på rektor

Ledelse af et gymnasium i forandring. En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus på rektor Ledelse af et gymnasium i forandring En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus på rektor Ledelse af et gymnasium i forandring En undersøgelse af ledelse i det almene gymnasium med fokus

Læs mere

Afrapportering af resultatmål 2010/2011

Afrapportering af resultatmål 2010/2011 1 Afrapportering af resultatmål 2010/2011 Afrapporteringen indeholder en sproglig beskrivelse og vurdering af de vigtigste projekter, der er gennemført i resultatåret. Der foreligger et omfattende dokumentationsmateriale

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014

Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 Referat af møde i bestyrelsen for Århus Statsgymnasium den 23. september 2014 I mødet deltog Peder Østergaard, Thomas Bloch Ravn, Anne Storm Rasmussen, Ejgil Rahbek, Torben Jensen, Helle Richardt, Per

Læs mere

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14

Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Udmøntning Resultatlønskontrakt for Direktør Torben Pedersen for perioden 01.01.14 til 31.12.14 Denne resultatlønskontrakt følger Undervisningsministeriets retningslinjer (bemyndigelsesskrivelse) for anvendelse

Læs mere

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ

MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ MULERNES LEGATSKOLE Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Telefon: 66 10 26 42 - Fax: 66 10 26 32 - E-mail: mail@mulerne-gym.dk - www.mulerne-gym.dk Bilag til bestyrelsesmødet den 20.9.2012. Rapport fra rektor

Læs mere

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen

Beretning til statsrevisorerne om. nye lønsystemer. April 2005 RB B202/05. Rigsrevisionen Beretning til statsrevisorerne om nye lønsystemer April 2005 RB B202/05 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode... 18 A. Indledning... 18 B.

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Vester Åby Skole Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Vester Åby Skole 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...4 5.0 Den administrative

Læs mere

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetsarbejde i det almene gymnasium 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er

Læs mere

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002.

Bilag. Finansministeriet. København, den 26. november 2002. 1 Bilag 63 Finansministeriet. København, den 26. november 2002. a. Finansministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at ændre virksomhedsregnskabet, således at det opbygges med en beretning,

Læs mere

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT

BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT REBILD KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET REFERAT Mødested: Administrationsbygningen i Terndrup 17. januar 2007 Fraværende: Ingen Møde slut kl. Administrationsbygningen i Terndrup, mødelokale 2 REFERAT

Læs mere